Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014"

Transkript

1 Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest Vedtatt i sameiermøte den

2 Innhold 1. Formål & Forpliktelser 2. Indre Orden 3. Ytre Orden 4. Parkering 5. Søppel 6. Dyrehold 7. TV og internett 8. Brannsikringsutstyr 9. Utleie & Eierskifte 10. Forespørsler, forslag og klager 2

3 1. Formål & Forpliktelser Husordensreglene skal sikre beboere og eiere av seksjonene i sameiet et trygt og trivelig bomiljø, og sørge for at sameiets eiendom og andre verdier blir ivaretatt. Vedtekter og husordensregler kan endres med minst to tredjedeler av avgitte stemmer, jmf Vedtekter for Sameiet Hersjøen Vest, punkt 16. Beboere og seksjonsbrukere plikter å følge de vedtekter og husordensregler som til enhver tid er fastsatt, og er inneforstått med at brudd på disse ansees som brudd på sameiers forpliktelser ovenfor sameiet. Seksjonseier er ansvarlig for at reglene blir gjort kjent for husstanden/leietakere, og at de blir overholdt av disse og andre som gis tilgang til seksjonen. Seksjonseier er erstatningspliktig/ansvarlig for enhver skade/misnøye som skyldes overtredelse av husordensreglene eller mangel på aktsomhet. Seksjonseier er ansvarlig for at ubetalt andel av driftsutgiftene til sameiet, eventuelt andre utgifter som sameiet har bestemt, blir betalt, og hefter også for tidligere seksjonseiers forpliktelser. Unnlatelse av å betale de utlignede andeler av sameiets forpliktelser etter påkrav ansees som vesentlig mislighold. Inkassovarsel blir sendt ut 14 dager etter forfall. Dersom unnlatelsen har vart mer enn 1 måned, skal styret sende fordringen til rettslig inkasso, såfremt spesielle forhold skulle tilsi noe annet. Inkassosalær blir tillagt opprinnelig beløp. Betaling ansees som mottatt innen fristen dersom betalingsoppdrag er mottatt av bank innen fristens utløp. 3

4 2. Indre Orden Seksjonseier plikter å sørge for ro i seksjonen mellom kl. 23:00 og 08:00. Støyende aktiviteter er ikke tillatt mellom kl 20:00 og 08:00 på hverdager, og mellom 20:00 og 10:00 i helger/helligdager. Bruk av TV, musikkanlegg o.l. skal til enhver tid ikke sjenere naboer. Ved festlige anledninger anmodes seksjonseier om å gi beskjed til berørte naboer i forkant. Det skal vises spesielt hensyn med tanke på høy musikk, rop og skrik, spesielt når dører og vinduer er åpne. Tider for nattero er allikevel gjeldene. 3. Ytre orden Det er et felles ansvar å holde fellesarealene ryddige og fri for søppel. Fellesarealene må ikke brukes på en måte som er til skade eller ulempe for øvrige sameiere. Utover dette gjelder vanlig folkeskikk når man benytter og ferdes i fellesarealene. Alle seksjonseiere plikter å delta på dugnad 2 ganger i året dersom dette arrangeres. Flagging skal følge offisielle flaggregler. Grilling skal bare skje uten vesentlig plage for øvrige beboere. Vær oppmerksom på brannfaren. Fakler kan brukes på gateplan, og skal fjernes etter bruk. All montering av utstyr som berører husenes fasader, slik som markiser, flaggstenger, antenner og lignende, skal på forhånd godkjennes av styret. Balkongflagg er unntatt søknadsplikt. Utstyr montert uten styrets godkjenning, kan bli fjernet for seksjoneiers regning og risiko. Da fasaden m/veranda og uteplasser er sameiet ansikt utad, er det svært viktig at dette holdes ryddig og innbydende. 4

5 4. Parkering & motorisert ferdsel på sameiets eiendom Fartsgrensen på sameiets eiendom er 10 km/t. Primærbil skal parkeres i carport. Øvrige kjøretøy, samt tilhengere og gjester/besøkende, skal parkere på gjesteparkeringen. Det er på grunn av hensyn til andre beboere, brannsikkerhet, samt tilgang for brøytebil og utrykningskjøretøy, forbudt å parkere på fellesareal og utenfor seksjonene. Kortere opphold for av og på lessing tillates Tomgangs kjøring bør unngås. Det tillates å utføre reparasjoner på kjøretøy i carport og/eller på parkeringsplass, såfremt sikkerhet og fremkommelighet for øvrige beboere ivaretas. Det forventes imidlertid rask opprydning, og at benyttet område tilbakeføres opprinnelig stand. Bruken av carportene må utøves forsvarlig, da disse er sameiets eiendom. Reparasjoner vil bli utført for seksjonseiers regning dersom skaden er et resultat av feil og/eller uforsvarlig bruk. Seksjonseier plikter å informere besøkende om gjeldende kjøre og parkeringsbestemmelser. 5. Søppel Det er forbudt å sette fra seg søppel/avfall på fellesarealer. Husholdningsavfall skal pakkes i plastpose, Papp og papir skal brettes sammen. Søppelstasjonen er kun til bruk for husholdningsavfall og papp/papir. Øvrig avfall skal seksjonseier selv levere til ØRAS. Det tillates ikke lagring eller oppbevaring av brennbart materiale, søppel, eller øvrig avfall, i carporter eller på sameiets eiendom forøvrig. 5

6 6. Dyrehold Dyrehold er tillatt, under forutsetning at dette ikke er til plage eller sjenanse for øvrige beboere og/eller deres gjester. Dyr skal ikke etterlates i seksjonen dersom de ikke er trent opp til dette uten å skape unødig støy og uro. Hunder som befinner seg på sameiets eiendom, skal til enhver tid føres i bånd. Lufting av hunder må ikke foregå på lekeplassen. Dyreiere plikter å fjerne alle dyrets etterlatenskaper på sameiets eiendom. Hundeholder skal utøve aktsomhet for å unngå at hunden volder skade, er til urimelig ulempe eller skaper utrygghet for andre. Ved gjentatte klager på husdyrhold, skal husdyret fjernes. 7. TV & Internett TV og internett er tilgjengelig via fiber fra Telenor. Annen mottak av TV signaler, f.eks. RiksTV, er ellers tilgjengelig ved bruk av bordantenne. Montering av utvendig antenne og/eller parabol er forbudt. 8. Brannsikringsutstyr Lovverket krever at hver seksjon skal være utstyrt med røykvarsler og brannslukningsutstyr. Alle seksjonseiere er pålagt at godkjent slukkeutstyr er montert, og i fungerende stand. Dersom utstyret er defekt, skal dette erstattes av seksjonseier. 6

7 9. Utleie & Eierskifte Utleie og eierskifte skal meldes skriftlig til styret på forhånd. Sameiet innkrever seksjonens andel av driftskostnader fra registrert eier inntil melding om eierskifte er mottatt. Ved utleie beror det økonomiske ansvar for andel av driftskostnader, og eventuelle skader på fellesanlegg, hos seksjonseier. Det er også seksjonseier som blir kontaktet ved mislighold av vedtekter/hus ordensregler, årsmøter, dugnader og andre forhold tilknyttet seksjonen. Seksjonseier er ansvarlig for å holde styret oppdatert med kontaktinformasjon på beboere/leietakere. Styret skal godkjenne erverver og leietaker av enhver seksjon i sameiet. Godkjenning kan bare nektes der erververen eller leietakerens forhold gir saklig grunn for det. 10. Forespørsler, forslag og klager Alle forespørsler, forslag og klager til styret, skal skje skriftlig. Anonyme henvendelser behandles ikke. 7

Styremøte 01 14. Saken ansees for avsluttet.

Styremøte 01 14. Saken ansees for avsluttet. Styremøte 01 14 Referat Styremøte 01 14 i Sameiet Hersjøen Vest Dato og tidspunkt: 23.04.14 kl 19:00 Sted: Sørliveien 10 Tilstede: Marius, Hanne, Kristin, Jose & Silje Forfall: Ingen Møtelder: Marius Referent:

Detaljer

H U S O R D E N S R E G L E R

H U S O R D E N S R E G L E R H U S O R D E N S R E G L E R for SLÅTTEVANGEN BORETTSLAG Husordensregler vedtatt på generalforsamlingen, siste rettelse 24. mai 2011 H U S O R D E N S R E G L E R for SLÅTTEVANGEN BORETTSLAG 1 Siste endring

Detaljer

Husordensregler. 1. Formål. 2. Virkeområde. For Eierseksjonssameiet Lunden 20. 24. april 2014

Husordensregler. 1. Formål. 2. Virkeområde. For Eierseksjonssameiet Lunden 20. 24. april 2014 24. april 2014 Husordensregler For Eierseksjonssameiet Lunden 20 Husordensregler fastsatt den 27. april 2004 av sameiermøtet i Eierseksjonssameiet Lunden 20 i medhold av sameievedtekter av 22. mai 2003

Detaljer

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD Husordensregler Eierseksjonssameiet Hagebyen 2... 1 1. Generelt... 2 2. Ro og orden... 2 3. Bruk av leiligheten... 3 4. Balkonger og Terrasser...

Detaljer

HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D

HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D Vedtatt på årsmøtet 28. april 1999 med siste revidering den 28.04.2014 Sameiet Tøyenbygg 1 består av totalt 50 eierseksjoner,

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

Vedtekter. Innholdsfortegnelse

Vedtekter. Innholdsfortegnelse Vedtekter for Bjørndalsbråtet borettslag org. nr. 953614448 tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag, opprinnelig vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22. mars 1977 og endret på generalforsamling

Detaljer

Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag

Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag Vedtatt på generalforsamling 02.05.2011 1 Innledning Den enkelte andelseier er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Husordensreglene

Detaljer

HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 6 HUSORDENSREGLER... HJEMMESIDE... 6 «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste husordensreglene...

HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 6 HUSORDENSREGLER... HJEMMESIDE... 6 «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste husordensreglene... 2 Innhold Innhold HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 5 3 HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... HJEMMESIDE... 4 HJEMMESIDE... HUSORDENSREGLER... 4 HUSORDENSREGLER... «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE Innledning Husordensreglene har til hensikt å skape gode og trygge forhold innen sameiet og mellom naboer. Dette vil kunne oppnås dersom reglene blir fulgt

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SØNDRE LINDEBERG BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR SØNDRE LINDEBERG BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR SØNDRE LINDEBERG BORETTSLAG VEDTATT AV EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 17. NOVEMBER 1981 REVIDERT PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. APRIL 1984 REVIDERT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtekter for Løvlia Boligsameie, vedtatt på sameiermøte 23/4-2014 1 Løvlia Boligsameie Siden 1989................................................ VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981 (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Vi har fått melding om at du/dere har flyttet inn i borettslaget. Vedlagt følger noe informasjon om borettslaget, og vi ber deg lese igjennom denne informasjonen. Å bo

Detaljer

Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006

Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006 Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006 l. LEIEFORHOLD Husordensreglene inngår som en del av vedtektene, dvs at brudd på disse er brudd på vedtektene. Andelseier

Detaljer

ORDENSREGLER FOR BEVERVEIEN BORETTSLAG. Revidert mai 2015. Side 1 av 15

ORDENSREGLER FOR BEVERVEIEN BORETTSLAG. Revidert mai 2015. Side 1 av 15 ORDENSREGLER FOR BEVERVEIEN BORETTSLAG Revidert mai 2015 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Aktiviteter og støynivå... 3 3. Bruk av boligen og eventuelle tilknyttede arealer...3 3.1.

Detaljer

HUSORDENSREGLER og ANNEN VIKTIG INFORMASJON FOR

HUSORDENSREGLER og ANNEN VIKTIG INFORMASJON FOR HUSORDENSREGLER og ANNEN VIKTIG INFORMASJON FOR a/s SOMMERFRYDLØKKEN 1. GENERELT OM HUSORDENSREGLENE... 1 FORMÅL... 1 FORKLARING AV BEGREPER I HUSORDENSREGLENE... 1 PUBLISERING AV HUSORDENSREGLER OG INSTRUKSER...

Detaljer

Husordensregler. Innhold 7. STØY...5 4. RENHOLD, ORDEN OG VEDLIKEHOLD...2 7.1. G E N E RE L T...5 4.1. L...2

Husordensregler. Innhold 7. STØY...5 4. RENHOLD, ORDEN OG VEDLIKEHOLD...2 7.1. G E N E RE L T...5 4.1. L...2 11. mai 2009 Husordensregler fastsatt den 27. april 2004 av sameiermøtet i Eierseksjonssameiet Lunden 20 i medhold av sameievedtekter av 22. mai 2003 5, jf. lov av 23. mai 1997 nr 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven),

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG 1. INDRE ORDEN HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981. (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

HUSORDEN FOR A/L RYKKINN BORETTSLAG I

HUSORDEN FOR A/L RYKKINN BORETTSLAG I HUSORDEN FOR A/L RYKKINN BORETTSLAG I (Endret på ordinær generalforsamling 5. mai 1992, 25. april 1994, 3. april 1997, 28. april 1998, 11. mai 2000, 5. mai 2004, 8. mai 2008 og 11. mai 2010) 1. INNLEDNING

Detaljer

HUSORDEN FOR STOVNERSKOGEN BORETTSLAG

HUSORDEN FOR STOVNERSKOGEN BORETTSLAG S-422-1 - HUSORDEN FOR STOVNERSKOGEN BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 02.06.1976 med endringer : 21.05.1985 22.05.1986 25.05.1992 16.04.2007 17.04.2008 07.05.2014 A. Innledning. Stovnerskogen

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag Vedtatt på generalforsamlingen 22. mai 2012 med endringer vedtatt på generalforsamling 27. mai 2013. 1. INNLEDNING Lerdalstoppen borettslag er et andelslag

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 16.2.1971 med senere endringer vedtatt på generalforsamling 30.5.71, 12.5.76, 12.5.77, 12.5.87, 27.5.93,

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

Til seksjonseierne i Mortensrud Bs

Til seksjonseierne i Mortensrud Bs 1 Mortensrud Bs Til seksjonseierne i Mortensrud Bs Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til beboerne i Sameiet Nedre Singsakerslette

Til beboerne i Sameiet Nedre Singsakerslette Til beboerne i Sameiet Nedre Singsakerslette Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag Vedtatt på generalforsamlingen 22. mai 2012. 1. INNLEDNING Lerdalstoppen borettslag er et andelslag med begrenset ansvar. Det er 99 andelseiere i borettslaget

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR TIURLEIKEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR TIURLEIKEN BORETTSLAG - 1 - HUSORDENSREGLER FOR TIURLEIKEN BORETTSLAG Vedtatt av ordinær generalforsamling i Tiurleiken borettslag den 28.04.2011 1 GENERELT Det vises til borettslagsloven og vedtektene for Tiurleiken Borettslag,

Detaljer