plantegninger etasjeplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "plantegninger etasjeplaner"

Transkript

1 vedlegg: nøkkelinfo etasjeplaner plantegninger byggebeskrivelse vedtekter

2 Nøkkelinfo om prosjektet Adresse: Kystveien 2, 4841 Arendal Betegnelse: Gnr. 507 Bnr i Arendal kommune Eier: Galtesund Panorama AS Heleid av Skeie Real Estate Oppdragsansvarlig: Leif Chr. de Presno / Mobil: PRIVATmegleren Arendal, Tlf.: Adresse: Pb. 365, 4803 Arendal Oppdragsnummer: Boligtype: Selveierleilighet Etasje: etasje Byggeår: 2013/2014 Areal: Se prisliste / tegninger. Byggemåte: Se byggebeskrivelse / teknisk beskrivelse. Parkering/garasje: Mulighet for kjøp av garasjeplass i lukket garasjeanlegg i byggets underetasje, samt mulighet for kjøp/leie av p.plass i nytt p. anlegg i Nesheia. Tomtetype/areal: Tomten er ikke endelig oppmålt. Sameiet Forretningsfører: Arendal Boligbyggerlag er forespurt å ta oppdrag som forretningsfører. Beskrivelse av sameiet: Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i sameiets vedtekter og budsjett som utleveres på forespørsel. Offentlige forhold: Vei/vann/avløp: Vil bli offentlig tilknyttet. Kommunale avgifter: Ikke fastsatt. Tinglyste servitutter/rettigheter: Eiendommen overdras uten pengeheftelser. Sameiet har legalpant for inntil 1G for ubetalte utgifter. Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp. Vesentlige opplysninger om laget, herunder budsjett og regnskap, er tilgjengelig og kan fåes ved henvendelse til megleren. Reguleringsforhold: Plan Tollbodkaia, endring vedtatt Formål: Kombinert bebyggelse. Reguleringsplan utleveres på forespørsel. Økonomi: Salgspriser: Se prisliste for detaljer. Offentlige omkostninger kr. 182,50 ved kjøp. Omkostninger: Dokumentavgift: 2,5 % av tomteverdi (kr ,) Tinglysing av skjøte: Kr 1548, Pantattest: Kr 199,50, Evt. Tinglysingsgebyr: Kr 1935, pr. pantedokument (v/belåning) Meglers vederlag: Meglers vederlag og utlegg betales av selgeren og utgjør: 0,875% av salgssum pr. seksjon. Tilretteleggingshonorar: kr , Oppgjørskostnad: kr , pr. seksjon. + avtalte utlegg. Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selger betale avtalte utlegg. Fellesutgifter: Fellesutgifter er ikke fastsatt. Antatt ca. kr. 25, pr. mnd. pr. m 2. Forretningsfører vil sette opp budsjett for sameiet før overdragelse. Løpende kostnader: Strøm/varme: Ikke fastsatt. Kommunale avgifter /eiendomsskatt: Ikke fastsatt. Andel fellesgjeld/felles formue: Ingen fellesgjeld.

3 Fakta om energimerkeordningen Oppgjør: 5% av kjøpesummen ved kontraktsunderskrift. Resterende oppgjør innen overtagelse og ferdigstillelse. Finansiering: Hvis du ønsker en rask avklaring på finansielle forhold, ta kontakt med PRIVATmegleren som har agentavtale med Nordea på finansielle tjenester og mottar godtgjørelse for dette. Ligningsverdi: Ikke fastsatt. Energiforbruk: Ikke angitt. Energiattest (se forklaring nedenfor i nøkkelinfo): Energiklasse B Megler kan kontaktes for kopi. Diverse Ev. adgang til utleie av hele/ deler av eiendommen til boligformål: Ingen restriksjoner. Ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse: Vil bli forelagt innen overtagelse / oppgjør. Konsesjon/ Odel: Konsesjonsfritt. Det er ikke boplikt på 1. gangs overdragelse av nyoppført bolig i Arendal kommune. Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tegninger. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Obligatorisk energimerking av boliger og bygninger Alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut skal ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Målet er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv. Energimerking av bolig skjer på internett ved at boligeieren eller den boligeieren utpeker legger inn opplysninger om boligen i en selvangivelse. Energiattest for yrkesbygg skal lages av en ekspert. Energimerkeordningen er hjemlet i energiloven. Plikten til energimerking gjelder fra 1. juli Fakta om energimerking av boliger og bygg Energimerking av boliger er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut bolig eller bygg fra 1. juli Selve merkingen gjennomfører boligeiere selv på Merkingen gir boligeieren en energiattest, som skal legges ved i prospektet eller på annen måte være synlig i markedsføringen av boligen. Energiattesten gir relevant informasjon for de som skal kjøpe eller leie. Kjøpere og leietakere bør derfor etterspørre energiattest fra selger, utleier eller megler. Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) står for og fører tilsyn med energimerkeordningen. Karakterskalaen strekker seg fra A (best) til G (dårligst). De aller fleste boliger ikke vil få toppkarakter. Nye bygninger som tilfredsstiller byggeforskriftene i dag, vil normalt få C eller D. Kun såkalte passivhus med energieffektiv oppvarmingssystem vil få karakteren A. Energimerkesystemet er designet med tanke på at det skal være treffsikkert i mange år fremover. Etter hvert som det utvikles nye og mer energieffektive løsninger vil stadig flere bygg få en høyere karakter. Felles europeisk merking Energimerking av bygg er vedtatt i et EUdirektiv og gjennomføres nå i alle europeiske land. Landene løser selve merkingen ulikt. I Norge er det valgt en løsning med selvangivelse på nett hvor energimerket og energiattesten er klar umiddelbart etter at de nødvendige dataene er lagt inn. Versjon Øvrige kjøpsforhold: Overtagelse: Bygget er planlagt ferdigstilt i løpet av våren Eierskifteforsikring: Nybygg. Ikke eierskifteforsikret. Budgivning: Leilighetene selges til fastpris, prosjektets kjøpsbekreftelse må benyttes. Lov om hvitvasking Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde i fra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lovanvendelse: Eiendommene selges i.h.t. bustadoppføringslova.

4 Plan leiligheter 3.etasje Plan leiligheter 6. etasje Kontor 5 V:\2011\ Skanska Norge AS \7 PRODUKSJON ARBEIDSFILER\Aarkitekt\ark_2_Tegninger Modell\ forprosjekt_modell rld hb2.pln Terrasse 57 m 2 nr ,5 m² Overdekn. 7m 2 9,6 m² 21,2 m² Terrassse 8,5 m2 1 7,5 m² 18,4 m² 9,7 m² Terrasse 37 m2 nr ,9 m² TrappHeis 1 49,5 m² 15,9 m² Terrasse 17 m2 nr ,1 m² 20,5 m² 4 6,9 m² Plan leiligheter 3.etasje A ,9 m² Kontor RLD Kontor 8 Kontor 9 V:\2011\ Skanska Norge AS \7 PRODUKSJON ARBEIDSFILER\Aarkitekt\ark_2_Tegninger Modell\ forprosjekt_modell rld hb2.pln 39,9 m² nr. 11 gang 1 0,0 m² soverom nr. gang 1 Terrasse 19 m2 49,7 m² nr. 11 nr. Plan leiligheter 6.etasje A RLD Plan leiligheter 5. etasje Plan leiligheter 7. etasje V:\2011\ Skanska Norge AS \7 PRODUKSJON ARBEIDSFILER\Aarkitekt\ark_2_Tegninger Modell\ forprosjekt_modell rld hb2.pln Terrasse 16 m2 Terrasse 9 m2 54,2 m² nr. 127,3 m² gang 1 soverom gang 1 Terrasse 28 m2 49,8 m² nr. nr. 11 Plan leiligheter 5. etasje A RLD V:\2011\ Skanska Norge AS \7 PRODUKSJON ARBEIDSFILER\Aarkitekt\ark_2_Tegninger Modell\ forprosjekt_modell rld hb2.pln Terrasse 55 m2 69,5 m² 10,7 m² Walkin cl 3,9 m² 1 nr ,6 m² 17,3 m² 8,7 m² 12,7 m² 1 Walkin cl 9,5 m² gang 11,6 m² 2,8 m² 19,8 m² nr ,6 m² Forstue 18,2 m² 45,9 m² Bibliotekmusikkrom 33,8 m² Kjøkken 16,1 m² Plan leiligheter 7. etasje A RLD Plan kjeller etasje Sprinkelkjølevarmevaninntak 31,8 m² 3 HC P P P P P P P ,5 m² Arkiv 39,9 m² Sluse 5,1 m² 3 Parkering 444,5 m² HCwc 5,4 m² sluse 12 5,2 m² 13 5,2 m² 14 5,2 m² Arkiv 56,9 m² Kjørerampe over BK 2,0 m² Gard. D 1 wc D 2,3 m² wc D 2,3 m² dusj D 2,3 m² dusj D 2,3 m² Gard. H 18,8 m² 11 5,2 m² ,0 m² 5,0 m² 8 5,0 m² 7 5,0 m² 6 5,0 m² 5 5,0 m² 41,9 m² 4 5,0 m² 3 5,0 m² 2 5,0 m² 1 5,0 m² Sykkelboder boliger 28 pl. 20,6 m² Sykkelparkering kontorer 23 pl P P P P P P P P P P

5 Terrasse 57 m 2 nr ,5 m² Overdekn. 7m 2 21,2 m² Terrassse 8,5 m2 9,6 m² 1 7,5 m² 18,4 m² 9,7 m² Terrasse 37 m2 nr ,9 m² TrappHeis 1 49,5 m² 15,9 m² Terrasse 17 m2 nr ,1 m² 20,5 m² 4 6,9 m² Plan leiligheter 3.etasje A ,9 m² Kontor 5 Kontor RLD Kontor 8 Kontor 9 Terrasse 57 m 2 nr ,5 m² Overdekn. 7m 2 21,2 m² Terrassse 8,5 m2 9,6 m² 1 7,5 m² 18,4 m² Terrasse 37 m2 nr ,9 m² 9,7 m² TrappHeis 1 49,5 m² 15,9 m² Terrasse 17 m2 nr ,1 m² 20,5 m² 4 6,9 m² Plan leiligheter 3.etasje A ,9 m² Kontor 5 Kontor RLD Kontor 8 Kontor 9 Overdekn. 7m 2 9,6 m² 7,5 m² TrappHeis V:\2011\ Skanska Norge AS \7 PRODUKSJON ARBEIDSFILER\Aarkitekt\ark_2_Tegninger Modell\ forprosjekt_modell rld hb2.pln Terrasse 57 m 2 nr ,5 m² erom 1: 21,2 m 2 erom 2: 9,6 m 2 erom 3: 7,5 m 2 : 7,6 m 2 Stue/kjk: 50,3 m 2 : 3,0 m 2 BRA: 129,5 m 2 Overdekn. 7m 2 Terrassse 8,5 m2 Leilighet NR ,2 m² 9,6 m² V:\2011\ Skanska Norge AS \7 PRODUKSJON ARBEIDSFILER\Aarkitekt\ark_2_Tegninger Modell\ forprosjekt_modell rld hb2.pln V:\2011\ Skanska Norge AS \7 PRODUKSJON ARBEIDSFILER\Aarkitekt\ark_2_Tegninger Modell\ forprosjekt_modell rld hb2.pln 1 7,5 m² 18,4 m² 9,7 m² Terrasse 37 m2 nr ,9 m² Terrasse 57 m 2 nr ,5 m² Terrassse 8,5 m2 1 : : 125 V:\2011\ Skanska Norge AS \7 PRODUKSJON ARBEIDSFILER\Aarkitekt\ark_2_Tegninger Modell\ forprosjekt_modell rld hb2.pln 21,2 m² TrappHeis 1 18,4 m² Terrasse 37 Stue m2 kjk 49,5 m² nr ,9 m² 1 9,7 m² 15,9 m² Terrasse 17 m2 nr Leilighet NR ,1 m² 20,5 m² 6,9 m² 4 erom 1: 18,4 m 2 erom 2: 9,7 m 2 erom 3: 8,9 m 2 : 7,6 m 2 Tegningene kan ik Bad/vaskerom: 6,0 m publikasjoner uten op 2 Se åndsverksloven 2 Stue/kjk: 41,1 m 2 Plan : leiligheter 3.etasje 3,0 m A ,9 m² BRA: 112,9 m 2 Kon 11,8 6,0 m BRA leiligh S

6 Terrasse 57 m 2 nr ,5 m² Overdekn. 7m 2 21,2 m² Terrassse 8,5 m2 9,6 m² 1 7,5 m² 18,4 m² 9,7 m² Terrasse 37 m2 nr ,9 m² TrappHeis 1 49,5 m² 15,9 m² Terrasse 17 m2 nr ,1 m² 20,5 m² 4 6,9 m² Plan leiligheter 3.etasje A ,9 m² Kontor 5 Kontor RLD Kontor 8 Kontor 9 Terrasse 57 m 2 nr ,5 m² Overdekn. 7m 2 21,2 m² Terrassse 8,5 m2 9,6 m² 1 7,5 m² 18,4 m² Terrasse 37 m2 nr ,9 m² 9,7 m² TrappHeis 1 49,5 m² 15,9 m² Terrasse 17 m2 nr ,1 m² 20,5 m² 4 6,9 m² Plan leiligheter 3.etasje A ,9 m² Kontor 5 Kontor RLD Kontor 8 Kontor 9 Kontor 5 Kontor 5 7m 2 9,6 m² 7,5 m² TrappHeis TrappHeis Kontor Kontor ² 21,2 m² Terrassse 8,5 m2 1 18,4 m² Bad 1 9,7 m² 1 49,5 m² 15,9 m² 3,1 m² 20,5 m² 6,9 m² 13,9 m² 1 Kontor 8 49,5 m² Kontor 9 15,9 m² 3,1 m² 20,5 m² 6,9 m² 13,9 m² Kontor 8 Kontor 9 Terrasse 37 m2 nr ,9 m² Terrasse 17 m2 nr Skeie / Skanska Underlag Norge ASsalgstegninger Plan leiligheter 3.etasje Eureka II A RLD Tlf: , Faks: Epost: Terrasse 17 m2 nr Plan leiligheter 3.etasje A RLD erom 1: 19,0 m 2 erom 2: 11,8 m 2 erom 3: 9,3 m 2 : 7,6 m 2 Stue/kjk: 49,5 m 2 : 3,4 m 2 BRA: 128,5 m 2 Leilighet NR : : 125 Leilighet NR.3.4 V:\2011\ Skanska Norge AS \7 PRODUKSJON ARBEIDSFILER\Aarkitekt\ark_2_Tegninger Modell\ forprosjekt_modell rld hb2.pln V:\2011\ Skanska Norge AS \7 PRODUKSJON ARBEIDSFILER\Aarkitekt\ark_2_Tegninger Modell\ forprosjekt_modell rld hb2.pln erom 1: 15,9 m 2 erom 2: 13,9 m 2 erom 3: 6,9 m 2 : 7,6 m 2 Stue/kjk: 46,8 m 2 : 3,1 m 2 BRA: 125,8 m 2

7 Terrasse 16 m2 Terrasse 9 m2 54,2 m² nr. 127,3 m² gang 1 soverom gang 1 Terrasse 28 m2 49,8 m² nr. nr. 11 Plan leiligheter 5. etasje A RLD Terrasse 16 m2 Terrasse 9 m2 54,2 m² nr. 127,3 m² gang 1 soverom gang 1 Terrasse 28 m2 49,8 m² nr. nr. 11 Plan leiligheter 5. etasje A RLD S 7 Terrasse 16 m2 gang 1 Terrasse 16 m2 Terrasse 9 m2 54,2 m² V:\2011\ Skanska Norge AS \7 PRODUKSJON ARBEIDSFILER\Aarkitekt\ark_2_Tegninger Modell\ forprosjekt_modell rld hb2.pln nr. 127,3 m² gang 1 soverom Terrasse 9 m2 54,2 m² nr. 127,3 m² gang 1 gang 1 18,1 m² soverom 49,8 m² nr. 11 4,0 m Terrasse 28 erom 1: 16,6 m 2 erom 2: 10,4 m 2 erom 3: 8,3 m 2 : 7,2 m 2 Stue/kjk: 54,2 m 2 : 3,2 m 2 BRA: 127,3 m 2 Leilighet NR. 1 : : 125 Leilighet NR. V:\2011\ Skanska Norge AS \7 PRODUKSJON ARBEIDSFILER\Aarkitekt\ark_2_Tegninger Modell\ forprosjekt_modell rld hb2.pln V:\2011\ Skanska Norge AS \7 PRODUKSJON ARBEIDSFILER\Aarkitekt\ark_2_Tegninger Modell\ forprosjekt_modell rld hb2.pln Terrasse 28 m2 nr. erom 1: 18,1 m 2 erom 2: 7,0 m 2 Bibliotek: 10,4 m 2 : 6,8 m 2 Stue/kjk: 50,5 m 2 : 3,7 m 2 BRA: 128,1 m 2 Tegningene kan ikke kopieres eller offentliggjø publikasjoner uten opphavsrettshavers samtykke Plan leiligheter 5. etasje RLD A100501

8 Terrasse 16 m2 Terrasse 9 m2 54,2 m² nr. 127,3 m² gang 1 soverom gang 1 Terrasse 28 m2 49,8 m² nr. nr. 11 Plan leiligheter 5. etasje A RLD Terrasse 16 m2 Terrasse 9 m2 54,2 m² nr. 127,3 m² gang 1 soverom gang 1 Terrasse 28 m2 49,8 m² nr. nr. 11 Plan leiligheter 5. etasje A RLD gang 1 49,8 m² soverom Balkong 21 m² v m² Terrasse 16 m2 Terrasse 9 m2 54,2 m² nr. 127,3 m² Terrasse 28 m2 gang 1 nr. nr. 11 soverom Underlag salgstegninger Plan leiligheter 5. etasje RLD 50,5 m² A gang 1 49,8 m² nr. 11 erom 1: 16,5 m 2 erom 2: 10,3 m 2 Kontor/soverom: 8,9 m 2 : 6,4 m 2 Stue/kjk: 52,3 m 2 : 4,0 m 2 Leilighet NR. BRA: 130,4 m 2 V:\2011\ Skanska Norge AS \7 PRODUKSJON ARBEIDSFILER\Aarkitekt\ark_2_Tegninger Modell\ forprosjekt_modell rld hb2.pln 1 : : 125 V:\2011\ Skanska Norge AS \7 PRODUKSJON ARBEIDSFILER\Aarkitekt\ark_2_Tegninger Modell\ forprosjekt_modell rld hb2.pln Terrasse 28 m2 erom 1: 14,3 m Leilighet NR. 2 erom 2: 7,8 m 2 erom 3: 6,8 m 2 : 6,8 m BRA leilighet nr. 7.2 Stue/kjk: 49,8 m 2 : 3,4 m 2 BRA: 116,0 m 2 Tegningene kan ikke kopieres eller offentliggjøre K

9 39,9 m² nr. 11 gang 1 0,0 m² soverom nr. gang 1 Terrasse 19 m2 49,7 m² nr. 11 nr. Plan leiligheter 6.etasje A RLD 39,9 m² nr. 11 gang 1 0,0 m² soverom nr. gang 1 Terrasse 19 m2 49,7 m² nr. 11 nr. Plan leiligheter 6.etasje A RLD 0,0 m² gang 1 39,9 m² nr. 11 V:\2011\ Skanska Norge AS \7 PRODUKSJON ARBEIDSFILER\Aarkitekt\ark_2_Tegninger Modell\ forprosjekt_modell rld hb2.pln gang 1 0,0 m² soverom 39,9 Balkong m² 4m2 nr. 11 gang 1 gang 1 soverom 49,7 m² Balkong 10,4 21 m² nr. 11 nr. 4,0 m Terra erom 1: 16,6 m 2 erom 2: 10,4 m 2 erom 3: 8,3 m 2 : 7,2 m 2 Stue/kjk: 39,9 m 2 : 3,0 m 2 BRA: 113,0 m 2 Leilighet NR. 1 : : 125 Leilighet NR. V:\2011\ Skanska Norge AS \7 PRODUKSJON ARBEIDSFILER\Aarkitekt\ark_2_Tegninger Modell\ forprosjekt_modell rld hb2.pln nr. V:\2011\ Skanska Norge AS \7 PRODUKSJON ARBEIDSFILER\Aarkitekt\ark_2_Tegninger Modell\ forprosjekt_modell rld hb2.pln Terrasse 19 m2 nr. Underlag salgstegninger Plan leiligheter 6.etasje A erom 1: 18,1 m 2 erom 2: 7,0 m 2 Bibliotek: 10,4 m 2 : 6,8 m 2 Stue/kjk: 50,5 m 2 : 3,7 m 2 BRA: 128,1 m RLD

10 39,9 m² nr. 11 gang 1 0,0 m² soverom nr. gang 1 Terrasse 19 m2 49,7 m² nr. 11 nr. Plan leiligheter 6.etasje A RLD 39,9 m² nr. 11 gang 1 0,0 m² soverom nr. gang 1 Terrasse 19 m2 49,7 m² nr. 11 nr. Plan leiligheter 6.etasje RLD A gang 1 49,7 m² soverom m² 39,9 m² Kontor (sov) gang 8,91 m² 0,0 m² nr. 11 gang 1 49,7 m² nr. erom 1: 16,5 m 2 erom 2: 10,3 m 2 Kontor/soverom: 8,9 m 2 : 6,4 m 2 Stue/kjk: 52,3 m 2 : 4,0 m 2 BRA: 130,4 m 2 nr. 11 Terrasse 19 m2 nr. 7,0 Underlag m² salgstegninger Plan leiligheter 6.etasje A Leilighet NR. 1 : : 125 Leilighet NR. V:\2011\ Skanska Norge AS \7 PRODUKSJON ARBEIDSFILER\Aarkitekt\ark_2_Tegninger Modell\ forprosjekt_modell rld hb2.pln soverom nr RLD V:\2011\ Skanska Norge AS \7 PRODUKSJON ARBEIDSFILER\Aarkitekt\ark_2_Tegninger Modell\ forprosjekt_modell rld hb2.pln Terrasse 19 m2 nr. 11 BRA 7.1 leilighet 7.2 nr. erom 1: 14,3 m 2 erom 2: 7,8 m 2 erom 3: 6,8 m 2 : 6,8 m 2 Stue/kjk: 49,7 m 2 : 3,4 m 2 BRA: 116,0 m 2

11 Terrasse 55 m2 69,5 m² 1 10,7 m² Walkin cl 3,9 m² nr ,6 m² 17,3 m² 8,7 m² 12,7 m² 1 Walkin cl 9,5 m² gang 11,6 m² 2,8 m² 19,8 m² nr ,6 m² Forstue 18,2 m² 45,9 m² Bibliotekmusikkrom 33,8 m² Kjøkken 16,1 m² Plan leiligheter 7. etasje A RLD Terrasse 55 m2 69,5 m² 10,7 m² Walkin cl 3,9 m² 1 nr ,6 m² 17,3 m² 8,7 m² 12,7 m² 1 Walkin cl 9,5 m² gang 11,6 m² 2,8 m² 19,8 m² nr ,6 m² Forstue 18,2 m² 45,9 m² 33,8 m² Kjøkken 16,1 m² Plan leiligheter 7. etasje RLD A ,0 Bibliotekmusikkrom m² 33,8 m² Bibliotekmusikkrom 33,8 m² 69,5 m² 69,5 m² 17,3 m² 17,3 m² gang 11,6 m² Forstue 18,2 m² gang 11,6 m² Forstue 18,2 m² Terrasse 55 m2 Terrasse 55 m2 10,7 m² 10,7 2,8 m² m² 2,8 m² Kjøkken 16,1 m² Kjøkken 16,1 m² Walkin cl 3,9 m² 3,2 Bad m² 1 Walkin Walkin cl cl 3,9 m² 9,5 m² Walkin cl 9,5 m² 45,9 m² 45,9 m² 1 8,7 m² 12,7 m² 1 19,8 m² 8,7 m² 12,7 m² 19,8 m² erom 1: 17,4 m 2 erom 2: 12,7 m 2 erom 3: 8,7 m 2 : 7,4 m 2 Bad/vaskerom: 5,8 m 2 Stue/kjk: 69,5 m 2 Walkin closet: 3,9 m 2 : 3,2 m 2 BRA: 150,6 m 2 nr ,6 m² Leilighet NR : : 125 Leilighet NR.7.2 V:\2011\ Skanska Norge AS \7 PRODUKSJON ARBEIDSFILER\Aarkitekt\ark_2_Tegninger Modell\ forprosjekt_modell rld hb2.pln nr ,6 m² nr ,6 m² V:\2011\ Skanska Norge AS \7 PRODUKSJON ARBEIDSFILER\Aarkitekt\ark_2_Tegninger Modell\ forprosjekt_modell rld hb2.pln Bibliotekmusikkrom nr ,6 m² Plan leiligheter 7. etasje A erom 1: 19,8 m 2 erom 2: 13,2 m 2 erom 3: 7,0 m 2 Tegningene kan ikke kopieres eller offentliggjøres : via 7,4 m Se åndsverksloven Underlag 7.2 2, jfr. 1 pkt. 9. salgstegninger Bad/vaskerom: 5,8 m 2 Stue: 45,9 m Plan leiligheter RLD Kjøkken 7. etasje ,1 m 2 RLD Walkin closet: 9,5 m A Bibliotek: ,8 m 2 Tegningene kan ikke kopieres eller offentliggj publikasjoner uten opphavsrettshavers samtykke Forstue: 18,2 m 2 : 2,8 m 2 BRA: 196,6 m 2

12 Eksempel på rekkverk til balkongene Eksempel på parkett som brukes i leilighetene Byggebeskrivelse for leilighetene Galtesund Panorama Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen angir standard leveranse i alle leiligheter. Det kan forekomme avvik mellom teknisk beskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid denne tekniske beskrivelsen som er retningsgivende. Arbeidene utføres etter gjeldende tekniske forskrifter (bl a. TEK 10). Leilighetene skal tilfredsstille kravene i energiklasse B. Vindusstørrelse/form og plassering i den enkelte leilighet kan avvike noe fra plantegningen/fasadetegninger av leiligheten, som følge av behov for tilpassing av tekniske løsninger, offentlig forskriftskrav og den arkitektoniske utformingen av bygget. Konstruksjon og fasade Bygningen vil bli utført med bærekonstruksjon i betong, betongelementer og stål. Bygget fundamenteres med peler til fjell. Fasadeveggene vil utføres dels med bindingsverk, dels med stål og betong isolert med mineralull. Utvendig er veggene hovedsakelig kledd med granitt og skiferstein med innslag av tre for å få et maritimt preg. Plater/beslag av ulike materialer vil også kunne forekomme. Arkitekten vil ha noe frihet i forbindelse med endelig detaljering av fasadene. Yttertak er utført i isolerte takelementer ( Letttak ), tekket med takpapp med innvendig nedløp for takvann. Balkonger og terrasser Balkonger og terrasser leveres ferdig med dekke i tre (Kebony Southern Yellow Pine). Rekkverk leveres i en kombinasjon av syrefast stål og glass. Alle rekkverk er i henhold til forskriftskrav til lydavskjerming, høyder, innfesting etc. Balkong og terrassedekker avvannes via sluk og innvendig/utvendig nedløpsrør. Lys på balkong styres individuelt med egen bryter og det er eget stikk ved hver balkong/ terrasse. Balkong/terrassedører Det blir levert vanlig slagdør ut til private terrasser og balkonger. Det tas forbehold om endring av slagretning og dørtype. Vinduer Vinduer leveres vedlikeholdsfrie, enten som aluminiumsbeslåtte trevinduer eller i kunststoff. Ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. Standard innvendig behandling i leilighetene erom, stue, entre, kjøkken og innvendig bod Innvendige vegger Innvendige vegger består hovedsaklig av stålstendere kledd med gipsplater og er isolert med mineralull. Betongvegger forekommer også der dette er nødvendig av hensyn til bæresystemet, fortrinnsvis som leilighetsskiller. Mot korridorer og trapperom vil veggene enten bli bygget som tunge gipsvegger med isolasjon slik at lyd og brannkrav tilfredsstilles, eller de bygges av betong. Innkassinger i oppholdsrom kan forekomme som følge av rør og kanalføringer / eventuelt bærekonstruksjoner, og vil bli utført med gipsplater. Disse vil bli overflatebehandlet tilsvarende øvrig overflate. Etasjeskiller utføres i plasstøpt betong eller betongelementer. I begge tilfeller vil overliggende konstruksjon bygges slik at forskriftsmessige lydkrav overholdes. Himling Innvendige himlinger er nedforede gipshimlinger for å gi plass til tekniske føringer og mulighet for innfelte downlights. Innkassinger av bærebjelker og enkelte tekniske føringer kan forekomme. Innkassinger og nedforinger vil bli overflatebehandlet som himlingen for øvrig. Tekniske anlegg og fremføringer blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt. Endelig plassering av disse bestemmes etter hva som er hensiktsmessig og nødvendig. Vertikale føringsveier og sjakter kan bli endret noe i plassering og størrelse som følge av prosjektering og bygging. Takhøyde i alle leiligheter Standard takhøyde i leilighetene (stue, kjøkken og soverom) er ca 250 cm. Nedforing på grunn av tekniske fremføringer eller overliggende terrasse, kan likevel forekomme. Høyde under eventuelle nedforinger er ca 230 cm. Himlingshøyde på badene er ca 220 cm. Gulv Standard parkett i leilighetene er enstavs 14 mm Karelia eik Amanda 138 med lakkerte eikelister 15 x 45. Det leveres vannbåren gulvvarme. Det vil bli muligheter for individuelle tilvalg og parkettprøver vil bli utstilt i kundesenteret. Vegger og himling i alle leiligheter Veggene påføres glassfiber med slett struktur som males i egghvit (0502Y) farge, mens himlingen er hvitmalt. Gerikter Gerikter rundt innvendige dører blir ca 60mm og utførelse i MDF eller tre. Det benyttes ikke MDF i baderom. Taklister leveres ikke, overgang tak/vegg fuges. Alle dør og vindusfóringer leveres ferdig malt fra fabrikk. Alt listverk leveres gjæret og med hvitvoksede stifthull. dører dører leveres i fabrikkmalt utførelse, kvalitet El30S/35 db, med kikkhull, lås og beslag.

13 Illustrasjonsfoto av et HTH kjøkken type Mono hvit Eksempel på fasadeskifer type Dansk Kongebro Utstyr Kjøkken Standard kjøkkeninnredning type HTH leveres i følgende utførelse: Front i Type KP Mono MDF hvit. For alle kjøkken leveres bøylehåndtak, type stål Nude. Standard benkeplate 30mm laminat med helsveist kant. Kjøkkenvifte av type Manica fra Røros Metall med integrert komfyrvakt. Overskap leveres med høyde til tak, der dette er mulig. Endelig valg av kjøkken og eventuelle tilvalg vil skje gjennom direkte kommunikasjon og tilvalgsmøte med HTH. Integrerte hvitevarer leveres i Siemens kvalitet eller tilsvarende med keramisk platetopp, stekeovn og oppvaskmaskin. Det leveres lysarmatur i underkant av overskap i tillegg til foreskrevne stikkontakter plassert på vegg mellom benkeplate og overskap. Vegg mellom benkeplate og overskap leveres med fliser. Glassplate, rustfritt stål o.a kan leveres som tilvalg. Kjøkkenet leveres etter egen kjøkkentegning, plassering av oppvaskkum og øvrig innredning kan endres som følge av detaljprosjektering. Kjøkkenleverandøren vil avholde møter med hver kjøper for å planlegge kjøkkenet i henhold til kjøpers ønske om eventuelle tilvalg og endringer mot tillegg i pris. Bad og utstyr Alle leilighetene har 2 bad, der det ene er forberedt for installasjon av vaskemaskin og tørketrommel. Badene leveres som prefabrikkerte baderomskabiner. Det leveres 30*30cm keramiske, gråbeige baderomsflis på gulv og 30*60 cm liggende, keramisk hvit flis på vegg. Badets innredning blir med hel benkeplate i laminat med nedsenket servant. Gjestebad er forberedt for vaskemaskin og kondenstrommel plassert under benkeplate bak skyvevegg. Servantskapet har fronter med hvit glatt overflate og bøylehåndtak i stål. Over benkeplaten blir det innfelt speil og overskap. Overskapene blir i samme utførelse som servantskapet. Dusjarmatur og slange i krom. Armatur leveres med ett greps dusjbatteri, termostat og veggfeste. Det leveres dusjvegger med svingdører etter spesifisering på tegning. Armaturer og garnityr leveres i kvalitet Oras eller tilsvarende. Toalettet er veggmontert med innebygget sisterne, knapper for nedspyling i min/maks leveres i stål eller kromoverflate. Baderomsgarnityr som håndkletørker, knagger samt toalettrullholder leveres ferdig montert i stål eller krom. Badet leveres med nødvendige stikkontakter, grenrør med stoppekraner og forberedt avløp klart til montering av vaskemaskin og kondenstørketrommel. Badene leveres med gulvvarme, med termostatstyrt regulering, downlights og av/på bryter med dimmer. Det blir anledning til endringer og tilvalg iht egne tidsfrister. Der det er markert plass på tegning, er det også mulig å bestille badekar som tilvalg. Garderobe Garderobeskap på soverom leveres av type hvit modell type 2500 dekor glatt, med fra HTH med bøylehåndtak type Nude rustfri. Leveranse av garderobeskap fremgår av kontraktstegning. Garderobe i gang er skyvedørsgarderobe med stang og hattehylle. Innvendig dører i alle leiligheter Innvendige dører i leilighetene er i glatt, hvit utførelse, med håndtak i børstet stål. Dør fra entrè til oppholdsrom leveres med glassfelt. Dør til baderom skal ha luftespalte under. Alle terskler i innvendige dører blir flate i eik. Peis Innbygget biopeis av type VE Safeburner med tank og fjernkontroll leveres i alle leilighetene som standard. Tilvalg kan gjøres mot tillegg i pris. Sportsboder og garasjeanlegg i kjeller Hver bod leveres hovedsakelig med delevegger av netting av type Troax eller tilsvarende. Tett vegg mot korridor føres opp til tak. Mellom bodene føres netting opp til ca 20 cm fra tak. en er forberedt for hengelås. Golv i garasje og boder i stålglattet betong som støvbindes. Overflater på betongvegger og himling i bod leveres med ett strøk hvit maling. Det vil forekomme åpne rørføringer og elektriske kabelgater i bodene. Himling i garasje vil være en kombinasjon av systemhimling og malt betong. Utbygger vil ta den endelige beslutning om tildeling av boder og garasjeplass. Tekniske anlegg Sanitær Felles vann og avløpsanlegg ligger skjult i sjakter. Teknisk anlegg for vann, varme og sprinkler krever et relativt stort fordelerskap i leilighetene. Disse vil fortrinnsvis bli plassert i innvendig bod. Varmvannet leveres fra fjernvarmenettet, via en ettervarmer i teknisk rom. Forbruk av varme og varmt forbruksvann vil bli målt individuelt i hver leilighet. Når det gjelder sanitærutstyret er dette nærmere beskrevet under punktene om kjøkken og bad. Ventilasjon Leilighetene har balansert ventilasjon med lufttilførsel i soverom / oppholdsrom med eget anlegg/aggregagt i hver leilighet. Avtrekk fra kjøkken og bad. Aggregater og varmegjenvinner er plassert innvendig bod, der dette er hensiktsmessig. Varmeanlegg Leilighetene oppvarmes via termostatstyrte varmerør i gulv, elektriske varmekabler på bad. Oppvarmingen er basert på fjernvarme. Sprinkling Hele bygget, både fellesarealer og alle boenheter er sprinklet.

14 Illustrasjon av terrasse i Kebony Eksempel på biopeis type Safe Burner Elektrisk Det elektriske anlegget er skjult med unntak av enkelte fremføringer til lys og stikk under overskap på kjøkken og i boder, samt eventuelt andre nødvendige synlige kabelføringer langs betongvegger. Det elektriske anlegget leveres generelt iht krav i NEK 400, oversikt over antall punkter og plassering vil bli sendt ut fra entreprenør når anlegget er ferdig prosjektert. Det leveres innfelte downligts med dimmer i gang og bad. I tillegg til lyspunkter inne i leiligheten, leveres lyspunkt inklusive armatur på balkonger og i fellesarealer. De aller fleste elektriske punkter er plassert på vegg med bryter ved dør og stikkontakter over gulvlist og ved tak. Kombinert sikringsskap og skap til boks for styring av tele/data plasseres i gang/ entré i hver enkelt leilighet, men annen plassering kan også forekomme. Strømmåler for hver leilighet plasseres i sikringsskapet. Tele/data Det vil bli levert fiber i to uttak til hver leilighet. Valg TV og dataleverandør kan gjøres individuelt av hver kjøper. I tillegg leveres ett punkt fra Telenor. Plassering av uttak vil bli angitt på elektrotegning som vil foreligge når det er ferdig prosjektert. Porttelefon Det monteres ringetablåer og fargekamera ved hovedinngangsparti. Porttelefon og låsåpner med display monteres i hver leilighet. I tillegg monteres ringeknapp utenfor hver leilighet. Tegninger av tekniske anlegg De tekniske anlegg med føringsveier blir ikke angitt på tegninger som omfattes av kjøpekontrakten. Endelig plassering og utforming av føringsveier er ikke avklart. Endringer av dette kan skje frem til detaljprosjekteringen er ferdig. Fellesareal /anlegg Inngangsparti Hovedinnganger til leilighetene ligger på bakkeplan med innvendig trapp og heis som går til de øvrige etasjer. Innebygde postkasser plasseres ved hovedinngang. Det leveres ekstra postkasser til styret og vaktmester. Trapper og trapperom Trapper leveres i betong med flislagte trinn. Vegger i trapperom er malt. Farger velges av arkitekten. I felles korridorer legges fliser. I felles korridorer og trapperom, leveres det Tprofil/systemhimling eller akustiske himlingsplater. Vegger males i inntil to farger i henhold til arkitektens valg. Heis Alle leilighetene har tilgang fra heis i felles oppgang til garasjeplan og inngangsplan. er Det vil bli felles sykkelboder i tillegg til private sportsboder. Parkeringsanlegg Det vil være mulig å kjøpe en fast parkeringsplass plass i parkeringskjeller. Eier må i tillegg til kjøpesum betale andel av månedlige felles driftskostnader. Det er kun et begrenset antall plasser for salg. Det vil også være mulighet til kjøp av parkeringsplass i nytt parkeringsanlegg i Nesheia. Laveste fri takhøyde vil bli ca 2,2 m. Nærmere opplysninger om kjøp av pplasser og kriterier for dette kan fås ved henvendelse til megler. Avfallshåndtering Felles kjølt, søppelbod på gateplan med nødvendige beholdere for sortering av søppel. Anlegget driftes av sameiet. Tilvalgsmuligheter Avhengig av byggearbeidenes fremdrift, kan den enkelte kjøper få mulighet til å variere standarden på sin leilighet, enten etter en på forhånd priset tilvalgsliste eller endringer som ikke inngår i listen så fremt dette kan innpasses i den ordinære driften. Eventuelle tilvalg gjøres direkte opp med totalentreprenør. Selger Galtesund Panorama AS er et heleid datterselskap av Skeie Real Estate og er opprettet for det formål å bygge/selge de planlagte leilighetene. Se for opplysninger og kontaktinfo om prosjektet. Forbehold Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om at selger frem til ferdigstillelse har rett til å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for bebyggelsen og de enkelte leiligheter, eksempelvis pga offentlige pålegg, forutsatt at leveransen ikke forringes i vesentlig grad. Det gjøres oppmerksom på at endelig detaljprosjektering ikke er avsluttet. Endringer skal varsles på hensiktsmessig måte. Selger skal ikke levere innredninger, lamper, øvrige belysningsutstyr, markiser, tepper, møbler og annet tilbehør med mindre det fremkommer av teknisk beskrivelse. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS og el. installasjoner ikke er inntegnet. Føringer blir kasset inn langs vegger der disse kommer. Innkassinger vil ha varierende størrelse. Selger forbeholder seg retten til å forestå fordeling av pplasser og boder. Priser på usolgte leiligheter kan uten forutgående varsel justeres av selger. Det tas forbehold om eventuelle feil i beskrivelsen. Valg av materialer på overflater i fellesarealer kan endres i samarbeid med arkitekt i forbindelse med detaljprosjekteringen. Arendal 03. mai 2012.

15

16

17 UTBYGGER: ollen TOTALENTREPRENØR: ARKITEKT: Illustrasjon: David De Lossy, 3D og Rambøll, triptrap.dk, Anders Martinsen TELEFON Hisøya Alle opplysninger i alt salgsmateriell er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle 3Dperspektiver er av illustrativ karakter. Pr EPOST ADRESSE Privatmegleren AustAgder De presno & Partnere AS Peder Thomassonsgate Arendal Galtesund GALTESUND.NO

plantegninger etasjeplaner

plantegninger etasjeplaner vedlegg: nøkkelinfo etasjeplaner plantegninger byggebeskrivelse vedtekter Nøkkelinfo om prosjektet Adresse: Kystveien 2, 4841 Arendal Betegnelse: Gnr. 507 Bnr. 2353 i Arendal kommune Eier: Galtesund Panorama

Detaljer

plantegninger etasjeplaner

plantegninger etasjeplaner vedlegg: nøkkelinfo etasjeplaner plantegninger byggebeskrivelse vedtekter Nøkkelinfo om prosjektet Adresse: Betegnelse: Gnr. 501, Bnr.797 og Gnr.507, Bnr.2353 i Arendal kommune Eier: Galtesund Panorama

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Teknisk beskrivelse leiligheter med klassisk standard

Teknisk beskrivelse leiligheter med klassisk standard Teknisk beskrivelse leiligheter med klassisk standard salgstrinn 6 Sørenga kvartal D1b4. Teknisk beskrivelse for leiligheter med klassisk standard. Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet for å orientere

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

Sørenga kvartal D1b-6 Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i Sørengas Byggetrinn 3.

Sørenga kvartal D1b-6 Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i Sørengas Byggetrinn 3. Sørenga kvartal D1b-6 Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i Sørengas Byggetrinn 3. Sørenga kvartal D1b- 6 Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i Sørengas tredje byggetrinn. Generelt Denne beskrivelse

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE BYGGETRINN 5

TEKNISK BESKRIVELSE BYGGETRINN 5 TEKNISK BESKRIVELSE BYGGETRINN 5 Sørenga byggetrinn 5 - Teknisk beskrivelse Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen angir

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i byggetrinn 4

Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i byggetrinn 4 Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i byggetrinn 4 Sørenga kvartal D1b5. Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i Sørengas fjerde byggetrinn. Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet for å orientere

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK Byggebeskrivelse for Storgata Brygge GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana -bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå har du muligheten for å sikre deg en nybygd leilighet på Gruben.

Detaljer

Sørenga byggetrinn 7 og 8. Teknisk beskrivelse for alle leiligheter

Sørenga byggetrinn 7 og 8. Teknisk beskrivelse for alle leiligheter Sørenga byggetrinn 7 og 8. Teknisk beskrivelse for alle leiligheter Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Alle leiligheter har sjøfrontstandard.

Detaljer

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå selges det 20 leiligheter midt i sentrum av Mo i Rana. Eiendommen vil bestå

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Generelt Denne Leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

NØKKELINFORMASJON. for Hyggeveien 5 / hyggeveien5.no

NØKKELINFORMASJON. for Hyggeveien 5 / hyggeveien5.no NØKKELINFORMASJON for Hyggeveien 5 / hyggeveien5.no LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

BRØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE

BRØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE BRØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom illustrasjoner, teknisk beskrivelse

Detaljer

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Innhold Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Arkitekt: Arkitektene Fosse og Aasen as Illustrasjon s. 4: Lars Petter Winnes

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

Petersborgkvartalet, Tiedemannsbyen Salgstrinn 1, 2 og 3 Leveransebeskrivelse og romskjema 20.01.2016

Petersborgkvartalet, Tiedemannsbyen Salgstrinn 1, 2 og 3 Leveransebeskrivelse og romskjema 20.01.2016 Leveransebeskrivelse Side 1 Petersborgkvartalet, Tiedemannsbyen Salgstrinn 1, 2 og 3 Leveransebeskrivelse og romskjema 20.01.2016 Leveransebeskrivelse Innledning Tiedemannsbyen DAs prosjekt Petersborgkvartalet

Detaljer

Leveranse interiør 01.11.2015

Leveranse interiør 01.11.2015 Leveranse interiør 01.11.2015 Kortfattet sammendrag med leveranse for Tordenskjolds Hage. Vegger generelt: Gulv generelt: Hvitmalt, (Bomullshvit) Parkett, Haro, Eik Family, 3 stavs, Matt børstet lakkert,

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Møllers Hage - Peter Møllers vei 15, Oslo Leveransebeskrivelse Oslo 15.10.2015

Møllers Hage - Peter Møllers vei 15, Oslo Leveransebeskrivelse Oslo 15.10.2015 Møllers Hage - Peter Møllers vei 15, Oslo Leveransebeskrivelse Oslo 15.10.2015 Leveransebeskrivelse Innledning Skanska Bolig AS sitt boligprosjekt Møllers Hage vil bestå av totalt ca. 165 leiligheter fordelt

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

Tiedemannsbyen felt A Leveransebeskrivelse og romskjema Dato: 15.12.2015, sist revidert 21.01.2016

Tiedemannsbyen felt A Leveransebeskrivelse og romskjema Dato: 15.12.2015, sist revidert 21.01.2016 Leveransebeskrivelse Side 1 Tiedemannsbyen felt A Leveransebeskrivelse og romskjema Dato: 15.12.2015, sist revidert 21.01.2016 Leveransebeskrivelse Innledning Tiedemannsbyen DAs prosjekt "Utsiktskvartalet"

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 131210 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskart. Utomhusarealer på den enkelte tomt: Utomhusarealene er

Detaljer

ALVANUTLIA AKSDAL. Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840.

ALVANUTLIA AKSDAL. Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840. Oppdragsnr.: 570121 ALVANUTLIA AKSDAL TOMANNSBOLIG Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840.000,- + omk Megler: Jan Audun Lutro/Jan

Detaljer

Moderne og barnevennlige rekkehus/tomannsboliger. LEVERANSEBESKRIVELSE Rekkehus. www.kjellergård.no

Moderne og barnevennlige rekkehus/tomannsboliger. LEVERANSEBESKRIVELSE Rekkehus. www.kjellergård.no Moderne og barnevennlige rekkehus/tomannsboliger LEVERANSEBESKRIVELSE Rekkehus www.kjellergård.no 1. etasje Nr: A-1, B-1, C-1, D-1 BRA: 122 m 2 P-ROM: 117 m 2 Terrasse: 41, 10, Nr: A-2, B-2, C-2, D-2 BRA:

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Sørenga kvartal D1b-2 Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i Sørengas første byggetrinn.

Sørenga kvartal D1b-2 Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i Sørengas første byggetrinn. Sørenga kvartal D1b-2 Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i Sørengas første byggetrinn. Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.beskrivelsen

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

RATVIKA BYGGETRINN II

RATVIKA BYGGETRINN II RATVIKA BYGGETRINN II 12 selveierleiligheter u/oppførelse - BTA 70,5 m2 Vestvendt veranda/terrasse og carport Adresse: Ratvika, 6015 Ålesund Bta./Bra./Boa.: 70,5 m2 / 60,1 m2 / 58,0 m2 Antall soverom:

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Kuvågen

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Kuvågen Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Kuvågen Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema

Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema Leveransebeskrivelse Side 1 Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 30.01.2012, rev. 22.01.2013 Leveransebeskrivelse Innledning _ _. Området er delt inntfemtelt, ÅITE^ der SeljeveienT-

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA Alle våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

Fagerfjell sportssenter

Fagerfjell sportssenter Fagerfjell sportssenter Fagerfjell sportssenter FRITIDSLEILIGHETER PÅ FAGERFJELL Selveierleiligheter - uten fellesgjeld! Flott fjellutsikt fra leilighetene Alpinanlegg og langrennsløyper ved døren Fagerfjell

Detaljer

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter Prospekt del III Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter Rekkehus 1-3 rekkehusenheter Rekkehus 2-3 rekkehusenheter > Første byggetrinn av Hjellemarka II består av feltet B5 som

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

RØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE

RØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE RØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom illustrasjoner, teknisk beskrivelse

Detaljer

SITUASJONSPLAN SITUASJONSPLAN. Endelig utforming kan avvike fra det som er vist på tegningen.

SITUASJONSPLAN SITUASJONSPLAN. Endelig utforming kan avvike fra det som er vist på tegningen. VEDLEGG September 2013 SITUASJONSPLAN SITUASJONSPLAN Endelig utforming kan avvike fra det som er vist på tegningen. 2 ETASJEPLANER 1. ETASJE = SOLGT -101 56,7 m² -102 28,7 m² -103 83,2 m² -104 76,6 m²

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D Prisantydning 2 390 000,- + omk. av tomt P-rom / bra: ca. 71,8 m 2 Tomtestørrelse ca. 1279,8 m 2 (Felles) Byggeår 2015 Eiendomstype Leilighet Innhold Kort om Fjellsvegen 76 D 5 Velkommen til Øvre Fjelde

Detaljer

Vedlegg Bygg B1 og B3

Vedlegg Bygg B1 og B3 Vedlegg Bygg og 29.01.2013 Situasjonsplan 2 Etasjeplaner 1. etasje UP Leil.-101 54,3 m² Leil.- 27,0 m Boder 49,0 m² Leil.-101 88,4 m² Leil.-102 61,7 m² UP U Leil.-103 96,5 m² Leil.-106 74,9 m² Lei 4 4

Detaljer

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3 SALGSPROSPEKT Veslefrikks Vei 3 3 stk. leiligheter Toppleiligheter (2 stk.): Pris kr 3 250 000.- Sokkelleilighet (1 stk): Pris kr 3 500 000.- Toppleiligheter: BRA 134 m2 (Inklusiv innredet ikke målbart

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA le våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

jakobshilleren trinn 3

jakobshilleren trinn 3 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 3 Nye flotte boliger på toppen av fjellet Velkommen til Jakobshilleren trinn 3 Stongafjellet Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser og en overkommelig

Detaljer

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Bygg B4

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Bygg B4 Leveransebeskrivelse Byfjordparken Bygg B4 Generelt Denne leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom prospekt,

Detaljer

A801 SKOLEGÅRDEN GRIMSTAD A801. Etasjeplan 1.etasje. Etasjeplan 1.etasje. Boder 25,8 m². Boder. 77,3 m². Leil.B3-103. 6,1 m² Leil.

A801 SKOLEGÅRDEN GRIMSTAD A801. Etasjeplan 1.etasje. Etasjeplan 1.etasje. Boder 25,8 m². Boder. 77,3 m². Leil.B3-103. 6,1 m² Leil. 2 SITUASJONSPLAN er 25,8 m² er 6,1 m² Leil.-104 77,3 m² Leil.-103 76,7 m² Tittel A801 Etasjeplan 1.etasje Leil.-101 54,3 m² Leil.-102 27,0 m² Beskrivelse Tegn KPR D - Leil.-101 88,4 m² er 49,0 m² Leil.-101

Detaljer

SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER. Kyrksæterøra i Hemne kommune. Byggebeskrivelse. 12.10.2008.

SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER. Kyrksæterøra i Hemne kommune. Byggebeskrivelse. 12.10.2008. SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER Kyrksæterøra i Hemne kommune Byggebeskrivelse. 12.10.2008. 1.01 BYGGHERRE Saga Eiendom AS, Industriveien 10, 7200 Kyrksæterøra Org.nr: 958 524 099 Kontaktperson: John

Detaljer

Petersborgkvartalet, Tiedemannsbyen Salgstrinn 1 Leveransebeskrivelse og romskjema 30. august 2013

Petersborgkvartalet, Tiedemannsbyen Salgstrinn 1 Leveransebeskrivelse og romskjema 30. august 2013 Leveransebeskrivelse Side 1 Petersborgkvartalet, Tiedemannsbyen Salgstrinn 1 Leveransebeskrivelse og romskjema 30. august 2013 Leveransebeskrivelse Innledning Tiedemannsbyen DAs prosjekt Petersborgkvartalet

Detaljer

SENTERVEIEN 40-54 Prisantydning fra kr. 525.000 til kr.1.625.000

SENTERVEIEN 40-54 Prisantydning fra kr. 525.000 til kr.1.625.000 SENTERVEIEN 40-54 Prisantydning fra kr. 525.000 til kr.1.625.000 + ca. 2,6% omk. til staten Eiendomsmegler MNEF: Per Marius Arntsen SENTERVEIEN 40-54 FULLT MØBLERTE SELVEIERLEILIGHETER AREALER BRA FRA

Detaljer

Maren Handlerkvartalet, 52 selveierleiligheter Leveransebeskrivelse

Maren Handlerkvartalet, 52 selveierleiligheter Leveransebeskrivelse Maren Handlerkvartalet, 52 selveierleiligheter Oslo, 24.04.2013 sist revidert 03.03.2015,13.10.15 Innledning Maren Handlerkvartalet består av 52 boliger fordelt på 3 oppganger. Videre er det ca 780 m2

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

Sameie Prosjektet Maren Handlerkvartalet vil bh etablert som ett eierseksjonssameie bestående av både bolig- og næringsseksjoner

Sameie Prosjektet Maren Handlerkvartalet vil bh etablert som ett eierseksjonssameie bestående av både bolig- og næringsseksjoner Maren Handlerkvartalet, 52 selveierleiligheter Leveransebeskrivelse Oslo, 4 203 Innledning _ Maren Handlerkvartalet vil bestå av 52 boliger fordelt på 3 oppganger Videre er det ca 780 m2 næring i plan

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

MØRLANDGÅRDEN - 6 leiligheter. Langbrygga 23

MØRLANDGÅRDEN - 6 leiligheter. Langbrygga 23 MØRLANDGÅRDEN - 6 leiligheter På bryggekanten - midt i Arendal sentrum Solrikt med spektakulær utsikt Heis, balkong og parkering i garasjeannlegg Langbrygga 23 Generell informasjon Mørlandgården restaureres

Detaljer

RSV4 REKTOR SÆLANDSVEG 4 BRYNE

RSV4 REKTOR SÆLANDSVEG 4 BRYNE RSV4 REKTOR SÆLANDSVEG 4 BRYNE PREMIUM LEVERANSE 4. ETASJE (TOPP LEILIGHETER) Denne beskrivelsen er sammen med vedlagt romskjema utarbeidet for å orientere om leilighetenes bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 140108 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på felles eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskartet. Boligene vil bli seksjonert iht gjeldende regler

Detaljer

Moderne og barnevennlige tomannsboliger. leveransebeskrivelse tomannsbolig - tun 1. www.kjellergård.no

Moderne og barnevennlige tomannsboliger. leveransebeskrivelse tomannsbolig - tun 1. www.kjellergård.no Moderne og barnevennlige tomannsboliger leveransebeskrivelse tomannsbolig - tun 1 www.kjellergård.no nb! Samme enhet er vist med forskjellige løsninger for soverom. Man kan selv velge den løsningen som

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

ARAMIS VEDLEGG. << Bla tilbake << >> Bla fremover >>

ARAMIS VEDLEGG. << Bla tilbake << >> Bla fremover >> ARAMIS VEDLEGG Bla fremover >> Byggebeskrivelse Eiendom Adresse: Cikcilli Kasabasi, Tashbasi Mevki Köyyolü, 07400 Alanya Tomt nr: 306 Parsel nr: 7 Byggherre og selger Agaoglu A.S.

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

Bebyggelsen. Adresse: Søre Ramsvigvei 35 4015 Stavanger. Betegnelse: Gnr. 54 Bnr. 918 i Stavanger kommune. Eier: Lauvstad Invest AS

Bebyggelsen. Adresse: Søre Ramsvigvei 35 4015 Stavanger. Betegnelse: Gnr. 54 Bnr. 918 i Stavanger kommune. Eier: Lauvstad Invest AS 1 Adresse: Søre Ramsvigvei 35 4015 Stavanger Betegnelse: Gnr. 54 Bnr. 918 i Stavanger kommune Eier: Lauvstad Invest AS Oppdragsansvarlig: Trym Bottolfs / Mobil: 92 46 22 46 Privatmegleren Bergesen & Partnere

Detaljer

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS!

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! SMITH PETERSEN GATE 3 BTA 580 m² BYGGEÅR 1984 TOMT 210 m² Prisantydning 7.500.000 kr + ca. 2,6% omk. til staten. OPPDRAGSNUMMER: 9-0001/14 PER MARIUS ARNTSEN EIENDOMSMEGLER

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY)

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) 7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) Fantastisk utsikt i et maritimt miljø. Er du på jakt etter å bo landlig, maritimt, turmuligheter, fiskemuligheter og med god plass rundt deg, men

Detaljer

Leveranse interiør 13.11.2015

Leveranse interiør 13.11.2015 Leveranse interiør 13.11.2015 Kortfattet sammendrag med leveranse for Tordenskjolds Hage. Vegger generelt: Gulv generelt: Hvitmalt, (Bomullshvit) Parkett, Haro, Eik Family, 3 stavs, Matt børstet lakkert

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT.

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TANANGER HAVBRIS 1 A, 4057 TANANGER TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 12 000

Detaljer

Helsebanken Panorama, Ålgård

Helsebanken Panorama, Ålgård Helsebanken Panorama, Ålgård BYGGEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelsen og plantegningene.

Detaljer

Indre Vågen Atrium III (K7)

Indre Vågen Atrium III (K7) Romskjema Side 5 Indre Vågen Atrium III (K7) Forus 19.06.2012 Romskjema Standard leveranse Gang 14mm. Gulvlister i fiberduk og males akrylmaling. Nedsenket himling i hele eller deler, h = 2,2 m. Betongelementer

Detaljer

Vi utvider. Nå totalt 21 leiligheter.

Vi utvider. Nå totalt 21 leiligheter. Seks flunkende leiligheter Vi utvider. Nå totalt 21 leiligheter. Galtesund Panorama har solgt bedre enn vi våget å håpe på. CROP Nå utvider vi med seks nye leiligheter. Kompromissløs kvalitet og en av

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Salgsoppgave med vedlegg

Salgsoppgave med vedlegg Salgsoppgave med vedlegg Bråtenfeltet, Begby - 12 nye 3-roms selveierleiligheter på ett plan. Meget solrikt og barnevennlig. Felles eiet tomt. Adresse: Beryllveien 5-27 1639 Gamle Fredrikstad Eiendomstype:

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

lgh 213A 1 lgh 213B 1 lgh 214A 1 lgh 214B 1 lgh 215A 1 lgh 215B 1 lgh 216A 1 lgh 216B 1 lgh 217A 1 lgh 217B 1 lgh 218A 1 lgh 218B 1 Prisliste Åslund - Oppdatert per 01.sep 2010 Prisliste

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 SMØRBL MSTVEIEN JUSTNESHALVØYA - KRISTIANSAND 24 LEILIGHETER MED SJØUTSIKT OG GODE SOLFORHOLD - HEIS OG GARASJE SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger Justneshalvøya

Detaljer

Gjønneshagen boligsameie 1 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 19.09.2014 - revidert:24.09.14, 29.09.2014

Gjønneshagen boligsameie 1 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 19.09.2014 - revidert:24.09.14, 29.09.2014 Leveransebeskrivelse Side 1 av 7 Gjønneshagen boligsameie 1 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 19.09.2014 - revidert:24.09.14, 29.09.2014 Leveransebeskrivelse Innledning Skanska Bolig sitt prosjekt

Detaljer

Innvendige trapper med malte vanger, massive lakkerte eiketrinn og tette opptrinn. Hvitmalte trebalustrer og meglere.

Innvendige trapper med malte vanger, massive lakkerte eiketrinn og tette opptrinn. Hvitmalte trebalustrer og meglere. leveransebeskrivelse Skippergata 19 Hovedhus AREALER YTTERVEGGER ETASJESKILLERE VEGGER TAKVERK VINDUER DØRER GULV TRAPP LISTVERK Se plantegninger for spesifisering/måling av arealer. Sportsbod/balkonger/platt/utearealer

Detaljer

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no 18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs nye boligprosjekt Kransebakken som ligger sentralt til på Solheim

Detaljer