plantegninger etasjeplaner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "plantegninger etasjeplaner"

Transkript

1 vedlegg: nøkkelinfo etasjeplaner plantegninger byggebeskrivelse vedtekter

2 Nøkkelinfo om prosjektet Adresse: Betegnelse: Gnr. 501, Bnr.797 og Gnr.507, Bnr.2353 i Arendal kommune Eier: Galtesund Panorama AS - Heleid av Skeie Eiendom Oppdragsansvarlig: Leif Chr. de Presno / Mobil: PRIVATmegleren Arendal, Tlf.: Adresse: Pb. 365, 4803 Arendal Oppdragsnummer: Boligtype: Selveierleilighet Etasje: etasje Byggeår: 2012/2013/2014 Areal: Se prisliste / tegninger. Byggemåte: Se byggebeskrivelse / teknisk beskrivelse. Parkering/garasje: Mulighet for kjøp av garasjeplass i lukket garasjeanlegg i byggets underetasje, samt mulighet for kjøp/leie av p.plass i nytt p. anlegg i Nesheia. Tomtetype/areal: Fellestomt. Tomten er ikke endelig oppmålt. Sameiet Forretningsfører: Arendal Boligbyggerlag er forespurt å ta oppdrag som forretningsfører. Beskrivelse av sameiet: Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i sameiets vedtekter og budsjett som utleveres på forespørsel. 2

3 Offentlige forhold: Vei/vann/avløp: Vil bli offentlig tilknyttet. Kommunale avgifter: Ikke fastsatt. Tinglyste servitutter/rettigheter: Eiendommen overdras uten pengeheftelser. Sameiet har legalpant for inntil 1G for ubetalte utgifter. Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp. Vesentlige opplysninger om laget, herunder budsjett og regnskap, er tilgjengelig og kan fåes ved henvendelse til megleren. Reguleringsforhold: Regulert område. Plan Tollbodkaia, endring vedtatt Formål: Kombinert bebyggelse og anleggsformål. Reguleringsplan utleveres på forespørsel. Økonomi: Salgspriser: Se prisliste for detaljer. Offentlige omkostninger kr ,50 ved kjøp. Omkostninger: Dokumentavgift: 2,5 % av tomteverdi (kr ,-) Tinglysing av skjøte: Kr 1548,- Pantattest: Kr 199,50 Evt. Tinglysingsgebyr: Kr 1935,- pr. pantedokument (v/belåning) Meglers vederlag: Meglers vederlag og utlegg betales av selgeren og utgjør: 0,875% av salgssum pr. seksjon. Tilretteleggingshonorar: kr ,- Oppgjørskostnad: kr ,- pr. seksjon. + avtalte utlegg. Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selger betale avtalte utlegg. Fellesutgifter: Fellesutgifter er ikke fastsatt. Antatt ca. kr. 25,- pr. mnd. pr. m 2. Forretningsfører vil sette opp budsjett for sameiet før overdragelse. Løpende kostnader: Strøm/varme: Ikke fastsatt. Kommunale avgifter /eiendomsskatt: Ikke fastsatt. Andel fellesgjeld/felles formue: Ingen fellesgjeld. 3

4 Oppgjør: 5% av kjøpesummen ved kontraktsunderskrift. Resterende oppgjør innen overtagelse og ferdigstillelse. Finansiering: Hvis du ønsker en rask avklaring på finansielle forhold, ta kontakt med PRIVATmegleren som har agentavtale med Nordea på finansielle tjenester og mottar godtgjørelse for dette. Ligningsverdi: Ikke fastsatt. Energiforbruk: Ikke angitt. Energiattest (se forklaring nedenfor i nøkkelinfo): Energiklasse B Megler kan kontaktes for kopi. Diverse Ev. adgang til utleie av hele/ deler av eiendommen til boligformål: Ingen restriksjoner. Ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse: Vil bli forelagt innen overtagelse / oppgjør. Konsesjon/ Odel: Konsesjonsfritt. Det er ikke boplikt på 1. gangs overdragelse av nyoppført bolig i Arendal kommune. Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tegninger. Øvrige kjøpsforhold: Overtagelse: Bygget er planlagt ferdigstilt i løpet av mars Eierskifteforsikring: Nybygg. Ikke eierskifteforsikret. Budgivning: Leilighetene selges til fastpris,- prosjektets kjøpsbekreftelse må benyttes. Lov om hvitvasking Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde i fra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lovanvendelse: Eiendommene selges i.h.t. bustadoppføringslova. 4

5 Fakta om energimerkeordningen Obligatorisk energimerking av boliger og bygninger Alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut skal ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Målet er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv. Energimerking av bolig skjer på internett ved at boligeieren eller den boligeieren utpeker legger inn opplysninger om boligen i en selvangivelse. Energiattest for yrkesbygg skal lages av en ekspert. Energimerkeordningen er hjemlet i energiloven. Plikten til energimerking gjelder fra 1. juli Fakta om energimerking av boliger og bygg Energimerking av boliger er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut bolig eller bygg fra 1. juli Selve merkingen gjennomfører boligeiere selv på Merkingen gir boligeieren en energiattest, som skal legges ved i prospektet eller på annen måte være synlig i markedsføringen av boligen. Energiattesten gir relevant informasjon for de som skal kjøpe eller leie. Kjøpere og leietakere bør derfor etterspørre energiattest fra selger, utleier eller megler. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) står for og fører tilsyn med energimerke-ordningen. Karakterskalaen strekker seg fra A (best) til G (dårligst). De aller fleste boliger ikke vil få toppkarakter. Nye bygninger som tilfredsstiller byggeforskriftene i dag, vil normalt få C eller D. Kun såkalte passivhus med energieffektiv oppvarmingssystem vil få karakteren A. Energimerkesystemet er designet med tanke på at det skal være treffsikkert i mange år fremover. Etter hvert som det utvikles nye og mer energieffektive løsninger vil stadig flere bygg få en høyere karakter. Felles europeisk merking Energimerking av bygg er vedtatt i et EU-direktiv og gjennomføres nå i alle europeiske land. Landene løser selve merkingen ulikt. I Norge er det valgt en løsning med selvangivelse på nett hvor energimerket og energiattesten er klar umiddelbart etter at de nødvendige dataene er lagt inn. Versjon

6 58,4 m² ,5 m² ,7 m² ,3 m² ,5 m² ,8 m² kjøkkenleverandør (HTH tilbud 1548) ,7 m² ,4 m² ,5 m² ,6 m² ,1 m² ,7 m² ,2 m² ,4 m² ,3 m² ,1 m² ,8 m² ,6 m² ,9 m² ,1 m² ,5 m² ,8 m² ,1 m² ,8 m² kjøkkenleverandør (HTH tilbud 1549) 11,4 m² ,3 m² ,8 m² ,5 m² ,4 m² ,0 m² ,2 m² ,4 m² ,3 m² 13,7 m² B kjøkkenleverandør (HTH tilbud RH100003) 2 5,1 m 8,5 m ,0 m² 23,5 m² ,4 m² ,5 m² ,2 m² ,3 m² ,9 m² ,1 m² ,5 m² ,2 m² ,2 m² ,5 m² ,6 m² ,7 m² ,7 m² ,3 m² ,0 m² ,5 m² ,9 m² ,8 m² ,8 m² ,7 m² ,9 m² ,7 m² ,3 m² ,7 m² ,7 m² ,1 m² Indeks Rev. dato ,0 m² Indeks Se åndsverksloven 2, jfr. 1 pkt. 9. Rev. dato Se åndsverksloven 2, jfr. 1 pkt. 9. Målestokk Målestokk Plan leiligheter 3.etasje Trapp og Heis Heis C Disp Kontor nr m² nr m² nr m² nr m² teamwork://are-s04/ arbeidstegning_modell /Kont. Plan leiligheter 4. etasje Felles Gårdsnr: gang 507, bruksnr: 504, 2337, 2353 ARBEIDSTEGNINGER nr etg. grunnlag salgstegning 92 m² A FS 1:100 HB nr m² Tek.r nr m² 11,3 m² nr m² /kontor teamwork://are-s04/ arbeidstegning_modell nr m² Plan leiligheter 5. etasje nr m² ARBEIDSTEGNINGER 4. etg. grunnlag salgstegning A rev FS 1:100 HB Felles korridor - gang - gang nr m² - soverom Kontor - (sov) nr m² Evt- bibliotek nr m² nr m² arbeidstegning_modell

7 018 2,1 m² ,3 m² 016 2,3 m² ,3 m² 013 2,3 m² ,0 m² ,8 m² 043 5,2 m² 021 5,3 m² 042 5,2 m² 022 5,4 m² 041 5,2 m² ,9 m² 023 5,5 m² 040 5,2 m² 039 5,2 m² 22,4 m² 038 5,6 m² ,2 m² ,1 m² 5 56,7 m² 036 5,4 m² ,5 m² 020 5,4 m² ,7 m² 50,7 m² 034 5,6 m² ,4 m² 033 5,2 m² ,1 m² ,1 m² 032 5,1 m² ,4 m² ,4 m² ,1 m² ,9 m² ,7 m² ,6 m² ,0 m² ,1 m² 22,1 m² 029 5,1 m² ,1 m² 15,1 m² 028 5,1 m² ,9 m² 027 5,1 m² ,5 m² ,5 m² 19,3 m² 026 5,1 m² ,5 m² ,8 m² ,1 m² ,3 m² 049 5,1 m² ,7 m² ,2 m² ,9 m² ,4 m² ,3 m² ,3 m² ,0 m² ,8 m² 18,6 m² 8,4 m² ,3 m² ,9 m² 8,4 m² ,0 m² ,7 m² ,2 m² ,3 m² 12,7 m² ,5 m² ,7 m² Indeks Se åndsverksloven 2, jfr. 1 pkt. 9. Rev. dato Målestokk Indeks Se åndsverksloven 2, jfr. 1 pkt. 9. Rev. dato Målestokk Indeks Rev. dato Se åndsverksloven 2, jfr. 1 pkt. 9. Målestokk Plan leiligheter 6. etasje Felles korridor - gang - gang - soverom nr m² Kontor - (sov) nr m² Evt- bibliotek nr m² nr m² teamwork://are-s04/ arbeidstegning_modell Plan leiligheter 7. etasje ARBEIDSTEGNINGER 6. etg. grunnlag salgstegning A FS/MV 1:100 HB Felles korridor - gang -gang - gang Kontor nr m² nr m² nr m² teamwork://are-s04/ arbeidstegning_modell Plan kjeller etasje ARBEIDSTEGNINGER 7. etg. grunnlag salgsteging A FS/MV 1:100 HB HC P P P P P P P Sprinkel-kjøle-varme-vanninntak Arkiv Trapp og Heis Trapp og Heis Heis C Agder Energi Sluse Parkering HC-wc -sluse BK teamwork://are-s04/ arbeidstegning_modell Gard. D Dusj D Dusj D Dusj H Dusj H Gard. H Sykkelparkering leilh., 24 pl. 3.1 P P P P P P P P P P ARBEIDSTEGNINGER kjeller grunnlag salgstegning A HB 1:100 HB 7

8 58,4 m² nr m² ,7 m² kjøkkenleverandør (HTH tilbud 1548) ,4 m² ,6 m² ,1 m² nr m² ,5 m² ,1 m² kjøkkenleverandør (HTH tilbud 1549) 11,4 m² ,8 m² ,8 m² ,5 m² 302 Trapp og Heis 35,4 m² Kontor 8,0 m² nr m² Heis C ,2 m² Disp 14,3 m² ,4 m² ,7 m² B kjøkkenleverandør (HTH tilbud RH100003) ,9 m² 16,3 m² ,7 m² nr m² ,1 m² ,0 m² ARBEIDSTEGNINGER Se åndsverksloven 2, jfr. 1 pkt etg. grunnlag salgstegning FS Indeks Rev. dato Målestokk HB A :100 kjøkkenleverandør (HTH tilbud 1548) ,6 m² ,4 m² ,7 m² Ent 13, ,4 m² nr m² 38,1 m² nr m² erom 1: 21,4 m 2 erom 2: 11,6 m 2 1: 7,7 m 2 /vaskerom: 6,1 m 2 /kjk: 57,6 m 2 : 3,4 m 2 BRA: 127 m 2 Leilighet NR Målestokk 1 : 125 ell 8 teamwork://are-s04/ arbeidstegning_modell

9 58,4 m² nr m² ,7 m² kjøkkenleverandør (HTH tilbud 1548) ,4 m² ,6 m² ,1 m² nr m² ,5 m² ,1 m² kjøkkenleverandør (HTH tilbud 1549) 11,4 m² ,8 m² ,8 m² ,5 m² 302 Trapp og Heis 35,4 m² Kontor 8,0 m² nr m² Heis C ,2 m² Disp 14,3 m² ,4 m² ,7 m² B kjøkkenleverandør (HTH tilbud RH100003) ,9 m² 16,3 m² ,7 m² nr m² ,1 m² ,0 m² ARBEIDSTEGNINGER Se åndsverksloven 2, jfr. 1 pkt etg. grunnlag salgstegning FS Indeks Rev. dato Målestokk HB A : kjøkkenleverandør (HTH tilbud 1548) 302 Trapp og Heis 35,4 m² ,6 m² ,8 m² ,7 m² ,4 m² ,5 m² kjøkkenleverandør (HTH tilbud 1549) 11,4 m² ,8 m² ,5 m² Kontor 8,0 m² ,1 m² 38,1 m² nr m² 3 BRA leiligh nr m² Målestokk 1 : Leilighet NR erom 1: 18,1 m 2 erom 2: 17,3 m 2 1: 7,7 m 2 /vaskerom: 6,1 m 2 /kjk: 42,6 m 2 : 3,1 m 2 BRA: 112 m 2 teamwork://are-s04/ arbeidstegning_modell 9 Galtesund Panorama AS / Kystveien

10 58,4 m² nr m² ,7 m² kjøkkenleverandør (HTH tilbud 1548) ,4 m² ,6 m² ,1 m² nr m² ,5 m² ,1 m² kjøkkenleverandør (HTH tilbud 1549) 11,4 m² ,8 m² ,8 m² ,5 m² 302 Trapp og Heis 35,4 m² Kontor 8,0 m² nr m² Heis C ,2 m² Disp 14,3 m² ,4 m² ,7 m² B kjøkkenleverandør (HTH tilbud RH100003) ,9 m² 16,3 m² ,7 m² nr m² ,1 m² ,0 m² ARBEIDSTEGNINGER Se åndsverksloven 2, jfr. 1 pkt etg. grunnlag salgstegning FS Indeks Rev. dato Målestokk HB A : Trapp og Heis 35,4 m² Heis C e ² ,8 m² ,7 m² B ,5 m² kjøkkenleverandør (HTH tilbud 1549) 11,4 m² ,8 m² ,5 m² Kontor 8,0 m² Disp 14,3 m² ,4 m² kjøkkenleverandør (HTH tilbud RH100003) ,7 m² ,1 m² ,2 m² ,9 m² 16,3 m² ,1 m² 3 nr m² nr m² erom 1: 18,,5 m 2 Disp: 14,3 m 2 Kontor: 8,0 m 2 1: 7,7 m 2 /vaskerom: 6,1 m 2 /kjk: 46,8 m 2 : 3,8 m 2 BRA: 127 m 2 Leilighet NR.3.3 Målestokk 1 : talentreprenør 10 teamwork://are-s04/ arbeidstegning_modell ARBEIDSTEGN 3. etg. grunnlag salgst

11 58,4 m² nr m² ,7 m² kjøkkenleverandør (HTH tilbud 1548) ,4 m² ,6 m² ,1 m² nr m² ,5 m² ,1 m² kjøkkenleverandør (HTH tilbud 1549) 11,4 m² ,8 m² ,8 m² ,5 m² 302 Trapp og Heis 35,4 m² Kontor 8,0 m² nr m² Heis C ,2 m² Disp 14,3 m² ,4 m² ,7 m² B kjøkkenleverandør (HTH tilbud RH100003) ,9 m² 16,3 m² ,7 m² nr m² ,1 m² ,0 m² ARBEIDSTEGNINGER Se åndsverksloven 2, jfr. 1 pkt etg. grunnlag salgstegning FS Indeks Rev. dato Målestokk HB A :100 Heis C ,7 m² B Disp 14,3 m² ,7 m² ,4 m² kjøkkenleverandør (HTH tilbud RH100003) ,2 m² ,9 m² ,0 m² 16,3 m² ,1 m² t nr m² Målestokk 1 : 125 Leilighet NR erom 1: 15,9 m 2 erom 2: 14,0 m 2 erom 3: 7,0 m 2 1: 7,7 m 2 /vaskerom: 6,1 m 2 /kjk: 47,2 m 2 : 3,2 m 2 BRA: 125 m 2 Brygge AS teamwork://are-s04/ arbeidstegning_modell ARBEIDSTEGNINGER Se åndsverksloven 2, jfr. 1 pkt

12 ,5 m² /Kont. 7,8 m² ,7 m² ,3 m² ,7 m² ,4 m² /kontor ,8 m² ,6 m² ,8 m² ,3 m² ,0 m² ,4 m² Tek.r 1,2 m² ,3 m² ,9 m² 2 5,1 m 8,5 m ,5 m² ,1 m² ,2 m² ,6 m² ,7 m² ,7 m² ,9 m² ,8 m² ,7 m² ARBEIDSTEGNINGER Se åndsverksloven 2, jfr. 1 pkt etg. grunnlag salgstegning FS Indeks Rev. dato Målestokk HB A rev : Trap 35,6 m ,5 m² /Kont. 7,8 m² ,7 m² ,8 m² ,4 m² 4.2- En 20, ,7 m² ,1 m nr m² ,8 m² ,3 m² 12 erom 1: 16,7 m 2 erom 2: 9,4 m 2 erom/kontor: 7,8 m 2 1: 7,7 m 2 /vaskerom: 6,1 m 2 /kjk: 52,4 m 2 : 5,4 m 2 BRA: 132 m Leilighet NR.4.1 /kontor Målestokk 15,6 m² 1 : nr m² teamwork://are-s04/ arbeidstegning_modell nr m² nr m² nr m² nr m² nr m² nr m² 4.3 S 15

13 ,5 m² /Kont. 7,8 m² ,7 m² ,3 m² ,7 m² ,4 m² /kontor ,8 m² ,6 m² ,8 m² ,3 m² ,0 m² ,4 m² Tek.r 1,2 m² ,3 m² ,9 m² 2 5,1 m 8,5 m ,5 m² ,1 m² ,2 m² ,6 m² ,7 m² ,7 m² ,9 m² ,8 m² ,7 m² ARBEIDSTEGNINGER Se åndsverksloven 2, jfr. 1 pkt etg. grunnlag salgstegning FS Indeks Rev. dato Målestokk HB A rev : /Kont. 7,8 m² ,7 m² ,8 m² ,0 m² ,4 m² ,7 m² ,8 m² ,4 m² 4 B Tek.r 1,2 m² ,9 m² 11,3 m² nr m² /kontor ,6 m² ,3 m² ,3 m² Kjøkke 10,1 m² 1 Målestokk 1 : 125 nr m² nr m² nr m² nr m² Leilighet 109 m² NR nr ,1 m 2 erom 1: 15,6 m 2 erom 2/kontor 7,9 m 2 1: 7,5 m 2 /vaskerom: 6,1 m 2 /kjk: 58,2 m 2 : 3,2 m 2 BRA: 122 m 2 teamwork://are-s04/ arbeidstegning_modell nr m² nr m² 13

14 ,5 m² /Kont. 7,8 m² type ,7 m² ,7 m² type 1A-M ,6 m² ,3 m² /kontor ,9 m² ,6 m² type 2-M ,8 m² type 1B type 1B-M 7,4 m² ,3 m² ,0 m² type ,5 m² Tek.r 1,2 m² ,3 m² ,1 m² ,6 m² ,3 m² type 1C type 2 2,7 m² ,9 m² 8,5 m2 2 5,1 m ,8 m² type 2 type 1C-M 3,5 m² type 2 3,7 m² type 1C 21,8 m² ,7 m² ARBEIDSTEGNINGER Se åndsverksloven 2, jfr. 1 pkt etg. grunnlag salgstegning FS Indeks Rev. dato Målestokk HB A : ,7 m St 30, ,4 m² ,8 m² ,0 m² ,2 m² ,7 m² ,8 m² e ² ,8 m² ,4 m² Tek.r 1,2 m² ,9 m² ,5 m² ,7 m² /kontor ,6 m² ,3 m² ,3 m² ,1 m² nr m² 5,1 m 2 8,5 m 2 9,9 m² erom 1: 15,3 m 2 erom 2: 7,3 m 2 1: 7,5 m 2 /vaskerom: 6,1 m 2 /kjk: 46,4 m 2 : 2,8 m 2 BRA: 109 m 2 14 Leilighet NR.4.3 Målestokk 1 : teamwork://are-s04/ arbeidstegning_modell 11,3 m² 4. etg.

15 ,5 m² /Kont. 7,8 m² type ,7 m² ,7 m² type 1A-M ,6 m² ,3 m² /kontor ,9 m² ,6 m² type 2-M ,8 m² type 1B type 1B-M 7,4 m² ,3 m² ,0 m² type ,5 m² Tek.r 1,2 m² ,3 m² ,6 m² ,7 m² ,3 m² type 1C type ,7 m² ,8 m² type 1C-M type 2 3,5 m² type 2 3,7 m² type 1C 21,8 m² ,1 m² ,9 m² 8,5 m2 2 5,1 m ARBEIDSTEGNINGER Se åndsverksloven 2, jfr. 1 pkt etg. grunnlag salgstegning FS Indeks Rev. dato Målestokk HB A : ,0 m² ,2 m² ,7 m² BRA leilig nr m² ,7 m² ,8 m² 08 d m² ,4 m² ,9 m² ,5 m² ,7 m² nr m² Tek.r 1,2 m² ,1 m² ,3 m² ,3 m² ,9 m² 5,1 m 2 8,5 m 2 nr m² Målestokk 1 : 125 teamwork://are-s04/ arbeidstegning_modell 11,3 m² Leilighet NR Kystveien , 4841 Arendal erom 1: 14,7 m 2 erom 2: 7,9 m 2 1: 4,7 m 2 /vaskerom: 6,1 m 2 /kjk: 42,9 m 2 : 3,7 m 2 ARBEIDSTEGNINGER BRA: 104 m 2 4. etg. grunnlag salgstegning A Indeks 15 Tegningene kan publikasjoner uten Se åndsverksloven Rev. dato rev

16 ,5 m² /Kont. 7,8 m² type ,7 m² ,7 m² type 1A-M ,6 m² ,3 m² /kontor ,9 m² ,6 m² type 2-M ,8 m² type 1B type 1B-M 7,4 m² ,3 m² ,0 m² type ,5 m² Tek.r 1,2 m² ,3 m² ,1 m² ,6 m² ,3 m² type 1C type 2 2,7 m² ,9 m² 8,5 m2 2 5,1 m ,8 m² type 2 type 1C-M 3,5 m² type 2 3,7 m² type 1C 21,8 m² ,7 m² ARBEIDSTEGNINGER Se åndsverksloven 2, jfr. 1 pkt etg. grunnlag salgstegning FS Indeks Rev. dato Målestokk HB A : ,6 m² is D m² g ,2 m² ,7 m² nr m² ,7 m² ,8 m² ,5 m² ,9 m² ,7 m² nr m² Tek.r 1,2 m² ,1 m² ,3 m² erom 1: 14,7 m 2 erom 2: 7,2 m 2 1: 4,7 m 2 /vaskerom: 6,1 m 2 /kjk: 40,6 m 2 : 3,5 m 2 BRA: 90 m Leilighet NR.4.5 Målestokk 1 : 125 9,9 m² ,5 m 2 nr m² teamwork://are-s04/ arbeidstegning_modell 11,3 m²

17 ,5 m² /Kont. 7,8 m² type ,7 m² ,7 m² type 1A-M ,6 m² ,3 m² /kontor ,9 m² ,6 m² type 2-M ,8 m² type 1B type 1B-M 7,4 m² ,3 m² ,0 m² type ,5 m² Tek.r 1,2 m² ,3 m² ,1 m² ,6 m² ,3 m² type 1C type 2 2,7 m² ,9 m² 8,5 m2 2 5,1 m ,8 m² type 2 type 1C-M 3,5 m² type 2 3,7 m² type 1C 21,8 m² ,7 m² ARBEIDSTEGNINGER Se åndsverksloven 2, jfr. 1 pkt etg. grunnlag salgstegning FS Indeks Rev. dato Målestokk HB A : ,6 m² lles gang m² ,2 m² ,7 m² nr m² ,7 m² ,8 m² ,4 m² ,5 m² ,9 m² ,7 m² nr m² Tek.r Målestokk 1 : 125 1,2 m² ,3 m² teamwork://are-s04/ arbeidstegning_modell ,1 m² 11,3 m² Leilighet NR erom 1: 15,6 m 2 erom 2: 7,5 m 2 1: 4,7 m 2 /vaskerom: 6,1 m 2 /kjk: 40,1 m 2 : 3,1 m 2 BRA: 92 m 2 17

18 Terrasse 16 m2 Terrasse 9 m2 kjk 54,2 m² nr ,4 m² 8,3 m² - gang Terrasse 18 m2 Trapp - heis 28,3 m² 3,7 m² - soverom 9,1 m² 2 Felles trappegang 20,0 m² 11,9 m² kjk 50,5 m² nr ,1 m² Balkong 4m2 2 Evt- bibliotek 10,4 m² Skeie / Skanska Norge AS Gårdsnr: Gnr, bruksnr: Bnr Adresse, Postnr. Sted ,3 m² - gang kjk 52,3 m² 4,0 m² 7,8 m² Terrasse 28 m2 Balkong 9 m2 2 Kontor - (sov) 1 Kirkegaten 5, 4836 Arendal, Faks: kjk 49,8 m² nr ,4 m² Balkong 21 m² nr Underlag salgstegninger Plan leiligheter 5. etasje Indeks A Se åndsverksloven 2, jfr. 1 pkt RLD Rev. dato Målestokk :100 HB 504 Trapp og hei ,5 m² ,5 m² ,2 m² gang ,1 m² 5.2- En 11, ,3 m² soverom 9,9 m² nr m² ,1 m² 5 S 4 18,3 m² erom 1: 16,5 m 2 erom 2: 10,5 m 2 erom 3: 8,2 m 2 1: 7,3 m 2 /vaskerom: 6,1 m 2 /kjk: 54,3 m 2 : 3,2 m 2 BRA: 127 m 2 18 Leilighet NR.5.1 Målestokk 1 : V:\2011\ - Skanska Norge AS - \7 PRODUKSJON - ARBEIDSFILER\A-arkitekt\ark_2_Tegninger - Modell\ forprosjekt_modell rld hb2.pln nr m²

19 Terrasse 16 m2 Terrasse 9 m2 kjk 54,2 m² nr ,4 m² 8,3 m² - gang Terrasse 18 m2 Trapp - heis 28,3 m² 3,7 m² - soverom 9,1 m² 2 Felles trappegang 20,0 m² 11,9 m² kjk 50,5 m² nr ,1 m² Balkong 4m2 2 Evt- bibliotek 10,4 m² Skeie / Skanska Norge AS Gårdsnr: Gnr, bruksnr: Bnr Adresse, Postnr. Sted ,3 m² - gang kjk 52,3 m² 4,0 m² 7,8 m² Terrasse 28 m2 Balkong 9 m2 2 Kontor - (sov) 1 Kirkegaten 5, 4836 Arendal, Faks: kjk 49,8 m² nr ,4 m² Balkong 21 m² nr Underlag salgstegninger Plan leiligheter 5. etasje Indeks A Se åndsverksloven 2, jfr. 1 pkt RLD Rev. dato Målestokk :100 HB ,2 m² ,5 m² ,5 m² ,2 m² Felles korridor 23,5 m² gang gang ,1 m² ² soverom 9,9 m² ,3 m² Gan nr m² ,1 m² ,3 m² Evt- bibliotek 10,5 m² 28,5 m² nr m² Målestokk 1 : 125 V:\2011\ - Skanska Norge AS - \7 PRODUKSJON - ARBEIDSFILER\A-arkitekt\ark_2_Tegninger - Modell\ forprosjekt_modell rld hb2.pln Leilighet NR erom 1: 18,1 m 2 erom 2: 7,1 m 2 Bibliotek: 10,5 m 2 1: 6,5 m 2 /vaskerom: 6,1 m 2 /kjk: 50,2 m 2 : 4,1 m 2 BRA: 128 m 2 19

20 Terrasse 16 m2 Terrasse 9 m2 kjk 54,2 m² nr ,4 m² 8,3 m² - gang Terrasse 18 m2 Trapp - heis 28,3 m² 3,7 m² - soverom 9,1 m² 2 Felles trappegang 20,0 m² 11,9 m² kjk 50,5 m² nr ,1 m² Balkong 4m2 2 Evt- bibliotek 10,4 m² Skeie / Skanska Norge AS Gårdsnr: Gnr, bruksnr: Bnr Adresse, Postnr. Sted ,3 m² - gang kjk 52,3 m² 4,0 m² 7,8 m² Terrasse 28 m2 Balkong 9 m2 2 Kontor - (sov) 1 Kirkegaten 5, 4836 Arendal, Faks: kjk 49,8 m² nr ,4 m² Balkong 21 m² nr Underlag salgstegninger Plan leiligheter 5. etasje Indeks A Se åndsverksloven 2, jfr. 1 pkt RLD Rev. dato Målestokk :100 HB ,2 m² ,0 m² ,7 m² Felles korridor 23,5 m² gang ,7 m² ,1 m² ,5 m² ,3 m² soverom 9,9 m² v m² Kontor - (sov) nr m² Evt- bibliotek 10,5 m² ,8 m² t 28,5 m² nr m² renør 20 Leilighet NR.5.3 erom 1: 16,6 m 2 erom 2: 10,3 m 2 Kontor/soverom: 8,9 m 2 1: 6,5 m 2 /vaskerom: 6,1 m 2 /kjk: 51,8 m : Galtesund 4,3 m 2 Panorama AS / Kystveien Brygge AS BRA: Gårdsnr: 130 m507, bruksnr: 504, 2337, 2353 V:\2011\ - Skanska Norge AS - \7 PRODUKSJON - ARBEIDSFILER\A-arkitekt\ark_2_Tegninger - Modell\ forprosjekt_modell rld hb2.pln Målestokk 1 : 125 ARBEIDSTEGNING 5. etg. grunnlag salgstegn A-16-05

21 Terrasse 16 m2 Terrasse 9 m2 kjk 54,2 m² nr ,4 m² 8,3 m² - gang Terrasse 18 m2 Trapp - heis 28,3 m² 3,7 m² - soverom 9,1 m² 2 Felles trappegang 20,0 m² 11,9 m² kjk 50,5 m² nr ,1 m² Balkong 4m2 2 Evt- bibliotek 10,4 m² Skeie / Skanska Norge AS Gårdsnr: Gnr, bruksnr: Bnr Adresse, Postnr. Sted ,3 m² - gang kjk 52,3 m² 4,0 m² 7,8 m² Terrasse 28 m2 Balkong 9 m2 2 Kontor - (sov) 1 Kirkegaten 5, 4836 Arendal, Faks: kjk 49,8 m² nr ,4 m² Balkong 21 m² nr Underlag salgstegninger Plan leiligheter 5. etasje Indeks A Se åndsverksloven 2, jfr. 1 pkt RLD Rev. dato Målestokk :100 HB ,2 m² ,0 m² ,7 m² 505 Felles korridor 23,5 m² gang ,7 m² e ,5 m² ,3 m² e m² Kontor - (sov) nr m² Evt- bibliotek 10,5 m² Målestokk 1 : 125 V:\2011\ - Skanska Norge AS - \7 PRODUKSJON - ARBEIDSFILER\A-arkitekt\ark_2_Tegninger - Modell\ forprosjekt_modell rld hb2.pln 28,5 m² ,8 m² Leilighet NR.5.4 erom 1: 14,2 m 2 erom 2: 8,0 m 2 erom 3: 6,7 m BRA 5.1 leilighet nr m² 1: 6,5 m 2 /vaskerom: 6,1 m 2 /kjk: 50,1 m 2 : 4,5 m 2 BRA: 116 m 2 21

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 «STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 1 Adresse: Strømsbuveien 66 4836 Arendal Betegnelse: Gnr. 502 Bnr. 425 i Arendal kommune Eier: Ragi Invest AS Ansvarlig megler: Leif Chr. de Presno / Mobil: 47 20 12 74

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste, enten for kjøp eller leie av leilighet. Leilighetene

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

35 nye sentrumsnære leiligheter

35 nye sentrumsnære leiligheter 35 nye sentrumsnære leiligheter STAVANGER/TASTA Adresse: Tastagata 54 (Kaptein Mejlænders gate) BRA fra - til: Leilighetene vil være fra ca. 55-185 kvm. fra kr 3.0-13,5 mill. STAVANGER/TASTA Sentrumsnære

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA -

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA - GMORGS PLSS - GRÜNERLØKK - GMORGS PLSS, GRÜNERLØKK VELKOMMEN TIL GMORGS PLSS. STEDET SOM VIL GI DEG GODE MINNER OG OPPLEVELSER FOR LIVET. HER OR DU SENTRLT PÅ GRÜNERLØKK MED LT V FSILITETER I UMIDDELR

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet.

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. AASE GAARD START DI FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. I over 60 år har Selvaag kjempet for at alle skal ha rett til å eie sin egen bolig.

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser ØYA SOM BLE NORGES BESTE STED Å BO Rennesøy er en viktig del av det vakre øyriket som ligger i grenselandet mellom Nordsjøen og det fjordrike

Detaljer

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter Prisantydning fra: Omkostninger ca.: Oppdragsnummer: kr 1 950 000,- + omk. kr 3.042,- 48139000 Vi samarbeider med 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning: Omkostninger:

Detaljer

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA 22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA Ja takk, begge deler! En leilighet i Vennesla sentrum gir deg det beste av to verdener. Du har nærheten til ei travel bygate med butikker, bank, kontorer, kulturhus

Detaljer

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5 Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden Sønderhagen Innovative og spennende boliger i Stange BYGGETRINN 5 Føl deg hjemme Stedet du bor blir en del av deg. Trives man hjemme får man ny energi

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

PROSPEKT FJORDHAGEN 3

PROSPEKT FJORDHAGEN 3 PROSPEKT FJORDHAGEN 3 4 PROSPEKT FJORDHAGEN PROSPEKT FJORDHAGEN 5 Fjordhagen er en ny viktig milepæl i utbyggingen av Grilstad Marina. Vannspeilet og Kanalen er allerede på plass. Nå står Fjordhagen for

Detaljer

BYGG E 36 LEILIGHETER 2-4 ROM VELKOMMEN INN

BYGG E 36 LEILIGHETER 2-4 ROM VELKOMMEN INN BYGG E 36 LEILIGHEER 2-4 ROM VELKOMMEN INN - 3 - Et boligprosjekt i Lørenskog ROM I LIVE OG ROM IL Å LEVE hurmannskogen er det moderne boligprosjektet som har et eksteriør og miljø som minner oss om hvem

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

22 andelsleiligheter

22 andelsleiligheter 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse 30.09.2009 Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt

Detaljer

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter 34 nye moderne og lettstelte 1. byggetrinn leiliger i Børsa. Illustrasjonsbilde liger Side. 1 liger Blokk Illustrert regulering av området Illustrasjonsbilde Side. liger Side. 3 liger Blokk Illustrasjonsbilde

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

nnhold Informasjon om eiendommen Nabolagsprofil Plantegning Viktig informasjon / Ord og uttrykk Råd til deg på boligjakt Budreglement Finansiering

nnhold Informasjon om eiendommen Nabolagsprofil Plantegning Viktig informasjon / Ord og uttrykk Råd til deg på boligjakt Budreglement Finansiering I nnhold Informasjon om eiendommen Nabolagsprofil Plantegning Viktig informasjon / Ord og uttrykk Råd til deg på boligjakt Budreglement Finansiering K irkegata 6, 9600 Hammerfest Eiendommen ligger sentralt

Detaljer

SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE

SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE BYGG: LEILNR.: ETASJE: BRA: PRIS: OPPDRAGSNR.: 1 1301 3 m/hems 132 m 2 SOLGT! 1 1302 3 m/hems 51 m 2 SOLGT! 1 1303 3 m/hems 51 m 2 SOLGT! 1 1304 3 m/hems 88 m 2 SOLGT! 1 1305

Detaljer

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon TØNSBERG VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter Illustrasjon Semshagen Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

Hillerhøyden/Mathopen

Hillerhøyden/Mathopen Hillerhøyden/Mathopen 17 prosjekterte selveierleiligheter med nydelig sjøutsikt og sol til sen kveld Nøkkelinformasjon Oppdragsnummer 1159001 Betegnelse Gnr 129, Bnr 728 Utbygger Lars Jønsson Bolig AS

Detaljer