Gjønneshagen boligsameie 1 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo revidert: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjønneshagen boligsameie 1 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 19.09.2014 - revidert:24.09.14, 29.09.2014"

Transkript

1 Leveransebeskrivelse Side 1 av 7 Gjønneshagen boligsameie 1 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo revidert: , Leveransebeskrivelse Innledning Skanska Bolig sitt prosjekt Gjønneshagen vil bestå av ca 140 boliger totalt. Prosjektet vil bestå av minimum to salgs- og byggetrinn. Første salgstrinn omfatter 66 boliger fordelt på 5 trappeoppganger i fire bygg. Eiendommen vil bli skilt ut fra gnr 18 bnr 336 i Bærum kommune. Det gjøres oppmerksom på at det må påregnes videre utbygging på området i hht. prosjekt Gjønneshagens plan for området samt reguleringsplanen. Generelt Utførelse og innredning leveres iht denne beskrivelse og kontraktstegninger. I tilhørende romskjema spesifiseres materialer og utrustning for hvert rom. Det vil bli gitt tilvalgsmuligheter mot tillegg i pris. Det gjøres oppmerksom på at tilvalg kun kan bestilles fra prosjektets tilvalgsliste. Hvitevarer er ikke en del av standardleveransen. Rammesøknad er til behandling hos Bærum kommune, den forventes godkjent i løpet av 2014 Prosjektets organisasjon Byggherre er Skanska Bolig AS, Drammensveien 60, 0103 Oslo Totalentreprenør er Skanska Norge AS, Drammensveien 60, 0103 Oslo Salg Skanska Bolig AS gjennomfører salget av leilighetene. Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova og har i tillegg 10 års reklamasjonsrett samt forsikring mot doble bokostnader. Adresse Eiendommen vil få adresse Gjønneshagen 11-19, 1356 Bekkestua Sameie Hver bolig utgjør en seksjon i eierseksjonssameiet Gjønneshagen Boligsameie 1. Eieforhold / organisering Hele leilighetsprosjektet (8 bygg) vil bli delt i to boligsameier, et garasjesameie og et utomhussameie. Leilighetene i Gjønneshagen Boligsameie 1, er selveier med eget seksjonsnummer. Uteplass tilhørende leiligheter i første etasje blir definert som tilleggsdel til eierseksjonen. Bodarealet i kjeller eies av garasjesameiet og hver seksjon får bruksrett til en angitt bod. Trapp, heis, korridor og tekniske rom i Gjønneshagen er fellesareal i eierseksjonssameiet. Utomhusarealet rundt og mellom byggene skal eies og driftes i felleskap gjennomgjønneshagen Utomhussameie. Til utomhussameiet inngår også turvei til allmenn benyttelse øst for Gjønneshagen 17 & 19. Denne driftes og vedlikeholdes av utomhussameiet. Veien i mellom småhusfeltet og leilighetsfeltet gnr 18/bnr 389 skal eies i fellesskap mellom Gjønneshagen eierseksjonssameiene og Gjønneshagen med oddetallsadresse som utgjøres av leilighetene og småhusfeltet. Utgifter til drift og vedlikehold av veien deles med en halvpart på eieindommene som utgjør småhusfeltet og med en halvpart på boligsameiene. Det tas forbehold om endringer dersom dette viser seg nødvendig eller hensiktsmessig, herunder antall sameier. Dersom det blir ett eierseksjonssameie for flere byggetrinn, og senere byggetrinn som skal være en del av eierseksjonssameiet bygges ut etter overtagelse av boligene i tidligere byggetrinn, plikter kjøperne å medvirke til alle vedtak i eierseksjonssameiet. Det vil si reseksjonering av eierseksjoner, samt gi de underskrifter som måtte være nødvendig for gjennomføring av byggetrinnene, for eksempel i forhold til Statens kartverk, bygningsmyndigheter m.m.

2 Leveransebeskrivelse Side 2 av 7 Eieforhold / organisering forts. Kommunen kan stille vilkår for tomtedeling og seksjonering som kommer i i tillegg til eller til erstatning for forhold som er omtalt over. For eiendommene i Gjønneshagen med oddetallsadresse er det et felles fordrøyningsbasseng lagt på kommunal eiendom. Eventuelle kostnader til vedlikehold må dekkes av samtlige eiere og fordeles likt. Eventuelt leie av grunn til kommunen dekkes av boligseksjonene i Gjønneshagen 1 til 19. Det endelige valg av organisering kan innebære at utbygger må gjøre tilpasninger i utkastene til vedtekter som følger kontrakten. Forretningsfører / driftsavtaler Utbygger vil, på vegne av kjøper/sameiet inngå avtaler bl.a. om : - Avtale om forretningsfører - Strømleveranser - Avtaler om henting av avfall - Drift og vedlikehold av heiser - Lovpålagte serviceavtaler - Avtale om kabel-tv / bredbånd, kan være bindingstid på opptil 5 år. Utbygger tar forbehold om at det vil kunne gjelde bindingstider på enkelte av disse leveransene. Parkering Parkeringsplassene ligger i felles garasjeanlegg. Garasjenanlegget organiseres som et eget sameie. Gjønneshagen Boligsameie 1 og 2 vil eie en ideell andel av garasjesameiet bestående av parkering, boder, tekniske rom og andel av øvrige areal. Hver seksjonseier vil få bruksrett til èn plass i garasjesameiet. Garasjeanlegget har felles nedkjøring fra offentlig adkomstvei mellom byggene Gjønneshagen 3 og 5. Gjønneshagen 1,3,11 og 13 har ikke kjeller og dermed ikke direkte heis til Garasjeanlegget. Garasjeanlegget blir fradelt som egen eiendom. Selger foretar tildeling av garasjeplasser. Gjesteparkeringsplasser er oppe på terreng og fordelt på to områder i tilknytning til hvert boligsameie. Det er totalt 24 plasser som vil være en del av utomhussameiet. Småhusene i Gjønneshagen med oddetallsadresse har tinglyst bruksrett til 5 av plassene til parkering for besøkende. Disse skal dekke sin forholdsmessige andel av parkeringsplassenes drift og vedlikeholdskostnader jfr tinglyst erklæring. Boder Det leveres innvendig bod på 3 kvm eller større. I tillegg får alle leiligheter en sportsbod på ca 5 m2 i kjeller. Garderobeskap Det leveres garderobeskap ca 2 m på hovedsoverom. Øvrige garderobeskap kan bestilles som tilvalg hos Sigdal. Leiligheter med innvendig bod mindre enn 3 kvm leveres med kompenserende garderobeskap eller skyvedørsgarderobe i hht kontraktstegning. Renovasjon Felles avfallshåndtering i avfallsbrønner plasseres på utomhussameiets eiendom langs felles adkomstvei (18/389). Avfallshåndteringen er felles for Gjønneshagen Boligsameie 1 og 2, samt for småhusene i Gjønneshagen med oddetalssadresse (gnr/bnr 18/ i Bærum kommune) gjennom tinglyst erklæring. Kostnader skal i hht erkæringen dekkes likt mellom alle boenheter på eiendommene. Postkasser Postkasser plasseres inne i hver oppgang. Grunn og fundamenter Byggene er fundamentert på fjell. Uteområdet vil i sette seg over tid. Bæresystem Husene bygges med bæring av stål i yttervegger og hulldekkelementer i betong. I tilknytning til balkonger og klimaveggfelter vil det være noe bærende stålkonstruksjoner.

3 Leveransebeskrivelse Side 3 av 7 Yttervegger Fasadene består av tegl og områder av trespiler. Innervegger Innvendige vegger i boligene blir i hovedsak gipsplatevegger. Vegger mot heis/trapperom utføres i betong/lydvegger. Alle vegger unntatt bad leveres spraklet og malt i hvit farge. Alt listverk vil levers med synlige spikerhoder. I bad leveres flislagte vegger. Vinduer Vinduer og terrassedører leveres hvitmalte på innsiden. Låser og beslag leveres i forkrommet Det leveres lås på vinduer og balkongdører i første etasje. Glass skal være av type tolags energispareglass. Himling På prefabrikerte bad leveres hvit nedforet stålhimling. Øvrig himling leveres i hvitmalt betong med synlige v-fuger. Der teknisk installasjoner kreves, vil det dels bli nedsenkede himlinger, dels innkassinger av kanaler og rør i malt gipsutforming. Sprinkelhoder vil bli levert i hvit Standard takhøyde er ca 245 cm - standard takhøyde baderom er ca 220 cm - laveste takhøyde ved nedsenket himling er ca 220 cm. Dører Innvendige dører leveres som hvite, glatte dørblader samt hvitmalte karmer og utforinger. Dør- og vindussmyg i yttervegger vil bestå av foring og listverk.leilighetsdører leveres som hvite glatte dørblader med hvitmalte karmer og utforinger. Generelt VVS Innvendig vannledninger inklusiv rør til vannbåren gulvvarme legges som rør - i - rør med fordelerskap plassert synlig i entre/bod og i tak på bad. Hver leilghet vil ha egen stoppekran. Varmtvann for forbruk fra felles anlegg med egen måler. Leiligheter i med hage vil få nødvendig tilgang til utekran. Luftbehandling Leilighetene leveres med eget ventilasjonsaggregat i hver leilighet for ventilasjon med varmegjenvinning og forvarming av tilluft. Aggregatplassering fremkommer av kontraktstegning for den enkelte leilighet. Tilførsel av luft skjer via ventiler i oppholdsrom. Avtrekk fra kjøkken og bad. Elkraft / Fjernvarme Leilighetene leveres med skjult røranlegg for elektro, unntatt der det er lydskillevegger eller yttervegger. Oppvarming av leilighetene via vannbåren gulvvarme i stue/kjøkken, soverom og gang fra eget jordvarmeanlegg som er plassert i/under kjelleren. Det installeres to egne målere i hver leilighet, en for oppvarming og en for varmt forbruksvann. Det blir termostatstyrt elektrisk gulvvarme i bad. Det leveres strømmåler for hver enkelt leilighet plassert i fellesareal. Sikringsskap og skap for gulvvarme plasseres i bod eller i gang. Energikostnadene vil bli fakturert etter faktisk forbruk (kommer som tillegg til oppgitt felleskostnad). Det tas forbehold om at jordvarmeanlegget vil kunne bli utvidet til å være et felles anlegg for både Gjønneshagen boligsameie 1 og 2. TV / internett Data-/TV abonement leveres av Viken Fiber med ett uttak for TV/radio/internett i stue. Porttelefon Det leveres porttelefonanlegg med kamra ved inngangsdør til hver blokk med vanlig svarapparat i hver leilighet uten kamra. Videocalling kan bestilles på tilvalg. Bad Bad leveres som ferdige prefabrikerte moduler.vaskerom og gjestetoaleter blir plassbygde.

4 Leveransebeskrivelse Side 4 av 7 Balkonger Balkongrekkverk er trespiler med stålhåndløper. Som en del av balkongutformingen,vil det for noen balkonger være deler av balkongen som blir avskjermet med trespiler i full høyde. Dette fremkommer av fasadetegningene. Dybde balkong i G11 er 2 m og dybde balkong i G13, 15,17 og 19 er 2,40 m. Utomhus/fellesarealer Utomhusplanen er av illustrativ karakter. Det blir et utomhusareal av alminnelig god kvalitet. Vi gjør oppmerksom på at del av utearealet ikke vil være ferdigstilt ved overlevering, da dette fullføres i sammenheng med et senere byggetrinn og/ eller som følge av årstiden. Trapp og heis går fra kjeller. til 4. etasje i Gjønneshagen 15,17 og 19, og 1. til 4.. etasje i Gjønneshagen 11 og 13. Det blir eget utendørs trapperom til garasjekjeller. Alle innvendige vegger blir i malt betong/gips. Gulv i inngangsparti i 1. etasje samt trapp ned til kjeller og trapperom i kjeller belegges med fliser, øvrige gulv og trapper får vinylbelegg. Spilerekkverket i trappoppgang leveres i lakkert stål. Brann Det leveres automatisk sprinkleranlegg i leilighetene. Varslingsanlegg iht. forskrifter. Det leveres ett brannslukkingsapparat til hver leilighet. Prosjekteringsforutsetnigner Beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransen er i henhold til Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) som gjelder på tidspunkt for innsendelse av rammesøknad, samt NEK 400 elektriske installasjoner i boliger. Arbeidet utføres etter normale krav til toleranser som gjelder for bygging av boliger. For øvrig legges offentlige lover, forskrifter og standarder til grunn for krav til utførelse og materialbruk. Forbehold Alle opplysningene i denne beskrivelsen er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessig og nødvendig, uten å redusere den generelle standard. Det tas forbehold om skrivefeil i romskjema og leveransebeskrivelse. Alle illustrasjoner benyttet i markedsføring av Gjønneshagen er kun ment å være av illustrativ karakter og avvik kan forekomme. Det tas forbehold om synlige rør/kanalføringer. Det tas også forbehold om plassering og størrelse på sjakter, nedforinger og innkassinger. I forbindelse med elektro/tv-data/sanitær/fjernvarme/ventilasjon, kan det komme inspeksjonsluker fortrinnsvis plassert i entrè/bod. Det tas forbehold om endelig utforming på innredning av kjøkken og bad. Det tas forbehold om endelig organisering, se eget avsnitt under eierforhold og organisering.

5 Leveransebeskrivelse Side 5 av 7 Gjønneshagen boligsameie 1 Oslo 19.september 2014 ;rev Romskjema Standard leveranse Rom Gulv Vegger Himling Elektro / Varme Vann/rør og sanitær Ventilasjon Innredning/Annet Entre / gang Stue Kjøkken Nedforing over kjøkkenskap. LED downlights hvite runde i nedforet tak. 1 stikk v/tak. Leveres ihht. NEK 400:2010 av dette nevnes spesielt: 1 enkel stikkontakt for platetopp. 1 enkel stikkontakt for stekeovn. 1 dobbel stikkontakt for kjøleskap. 1 enkel stikkkontakt for oppvaskmaskin. 1 enkelt stikk v/tak over spisebord. 1 enkel stikk v/tak ved kjøkkeninnredning. Komfyrvakt. Lys under overskap. Kjøkkenvask type Intra halvannen kum. Ettgreps svingbart blandebatteri type Focus E2 fra Stuss og avløp for oppvaskmaskin. Ventil for tilluft, Glatt hvit dør med ett glassfelt, dørhåndtak i Røykvarsler**) Kjøkkenventilator Kjøkkeninnredning fra Sigdal, type med dekkfront Orion Uno med overskap i hvit utførelse hvit fra Røros Metall og benkeskap i farge S4005-Y20R. m/lys. Benkeskap leveres med Avtrekk for kjøkkengrep type Chamfer, overskap leveres grepsløse med push funksjon. Dempere på alle skap og skuffer. Benkeplate i hvit laminat 30 mm. Soverom 1 stikk v/tak. Ventil for tilluft, Garderobeskap fra Sigdal****)

6 Leveransebeskrivelse Side 6 av 7 Rom Gulv Vegger Himling Elektro / Varme Vann/rør og sanitær Ventilasjon Innredning/Annet Bad Gjestetoalett Gråbrune matte fliser type Citta Fumo fra Marazzi str. 10x10 cm. Gråbrune matte fliser type Citta Fumo fra Marazzi str 10x10 cm. Leveres med gulvlist. Innvendig bod Hvit blanke fliser str 20x40 cm. Nedforet himling av stålplater med hvit overflate. Synlige skjøter. Termostatstyrt elektrisk gulvvarme. 1 dobbel stikkontakt. Downlights i tak. 1 dobbel stikkontakt for vaskemaskin og tørketrommel. Lys over speil type baldakin med innfelte downlights (halogen). Lys over speil. Taklampe. Sikringsskap med plass til installasjoner for tele/data (IKT). Vegghengt WC i hvit porselen med hvitt sete og hvit flusher. Servant i porselen tilpasset innredning og ettgreps blandebatteri Focus E2 fra Trykkstyrt dusjtermostat fra FM Mattsson og dusjsett Croma 100 fra synlig sprikelhode. Vegghengt WC i hvit porselen med hvitt sete og hvit flusher. Vegghengt servant med ettgreps blandebatteri type Focus E2 fra Gulvvarme. Fordelerskap for vann. Fordelerskap for varme. Ventil for avtrekk, Ventil for avtrekk, Ventil for avtrekk, Ventilasjonsaggregat. Skap med to skuffer i grepsløs hvit glatt utførelse, bredde 90 cm eller 60 cm. Utenpåliggende speil. Rette dusjvegger i klart glass. Toalettrullholder. Håndkleknagger. Frodelingsskap synlig i tak. Gerikter leveres i glatt hvit utførelse med synlige spikerhull. Synlige kanaler og rørføringer. BALKONG / HAGE Leilighetene i 1. etasje får egen treplatting. Øvrige leiligheter har tremmegulv på terrasse. 1 dobbel utvendig stikkontakt. Utelampe. Balkongrekkverk med ubehandlede trespiler og håndløper.

7 Leveransebeskrivelse Side 7 av 7 Rom Gulv Vegger Himling Elektro / Varme Vann/rør og sanitær Ventilasjon Innredning/Annet Vaskerom gjelder kun leilighet nr. 45 Gråbrune matte fliser type Citta Fumo fra Marazzi str 10x10 cm. Leveres med gulvlist. *) Skjøter i hulldekke vil være synlige. **) Antall og plassering av røykvarsler avhenger av leilighetens utforming. ***) Lokale innkassinger kan forekomme for å skjule tekniske føringer ****) Garderobeskap leveres kun på hovedsoverom 1 dobbel stikkontakt for vaskemaskin og tørketrommel Utslagsvask. Stuss og avløp for vaskemaskin. Sluk. Gulvvarme. Ventil for avtrekk Benkeplate i laminat.

Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema

Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema Leveransebeskrivelse Side 1 Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 30.01.2012, rev. 22.01.2013 Leveransebeskrivelse Innledning _ _. Området er delt inntfemtelt, ÅITE^ der SeljeveienT-

Detaljer

Gjønneshagen boligsameie 1 og 2 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo ,rev

Gjønneshagen boligsameie 1 og 2 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo ,rev Gjønneshagen boligsameie 1 og 2 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 06.03.2015,rev.16.09.15 Leveransebeskrivelse Innledning Skanska Bolig sitt prosjekt Gjønneshagen vil bestå av ca 131 boliger totalt.

Detaljer

Petersborgkvartalet, Tiedemannsbyen Salgstrinn 1 Leveransebeskrivelse og romskjema 30. august 2013

Petersborgkvartalet, Tiedemannsbyen Salgstrinn 1 Leveransebeskrivelse og romskjema 30. august 2013 Leveransebeskrivelse Side 1 Petersborgkvartalet, Tiedemannsbyen Salgstrinn 1 Leveransebeskrivelse og romskjema 30. august 2013 Leveransebeskrivelse Innledning Tiedemannsbyen DAs prosjekt Petersborgkvartalet

Detaljer

Petersborgkvartalet, Tiedemannsbyen Salgstrinn 1, 2 og 3 Leveransebeskrivelse og romskjema 20.01.2016

Petersborgkvartalet, Tiedemannsbyen Salgstrinn 1, 2 og 3 Leveransebeskrivelse og romskjema 20.01.2016 Leveransebeskrivelse Side 1 Petersborgkvartalet, Tiedemannsbyen Salgstrinn 1, 2 og 3 Leveransebeskrivelse og romskjema 20.01.2016 Leveransebeskrivelse Innledning Tiedemannsbyen DAs prosjekt Petersborgkvartalet

Detaljer

Maren Handlerkvartalet, 52 selveierleiligheter Leveransebeskrivelse

Maren Handlerkvartalet, 52 selveierleiligheter Leveransebeskrivelse Maren Handlerkvartalet, 52 selveierleiligheter Oslo, 24.04.2013 sist revidert 03.03.2015,13.10.15 Innledning Maren Handlerkvartalet består av 52 boliger fordelt på 3 oppganger. Videre er det ca 780 m2

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

Møllers Hage - Peter Møllers vei 15, Oslo Leveransebeskrivelse Oslo 15.10.2015

Møllers Hage - Peter Møllers vei 15, Oslo Leveransebeskrivelse Oslo 15.10.2015 Møllers Hage - Peter Møllers vei 15, Oslo Leveransebeskrivelse Oslo 15.10.2015 Leveransebeskrivelse Innledning Skanska Bolig AS sitt boligprosjekt Møllers Hage vil bestå av totalt ca. 165 leiligheter fordelt

Detaljer

Sameie Prosjektet Maren Handlerkvartalet vil bh etablert som ett eierseksjonssameie bestående av både bolig- og næringsseksjoner

Sameie Prosjektet Maren Handlerkvartalet vil bh etablert som ett eierseksjonssameie bestående av både bolig- og næringsseksjoner Maren Handlerkvartalet, 52 selveierleiligheter Leveransebeskrivelse Oslo, 4 203 Innledning _ Maren Handlerkvartalet vil bestå av 52 boliger fordelt på 3 oppganger Videre er det ca 780 m2 næring i plan

Detaljer

Tiedemannsbyen felt A Leveransebeskrivelse og romskjema Dato: 15.12.2015, sist revidert 21.01.2016

Tiedemannsbyen felt A Leveransebeskrivelse og romskjema Dato: 15.12.2015, sist revidert 21.01.2016 Leveransebeskrivelse Side 1 Tiedemannsbyen felt A Leveransebeskrivelse og romskjema Dato: 15.12.2015, sist revidert 21.01.2016 Leveransebeskrivelse Innledning Tiedemannsbyen DAs prosjekt "Utsiktskvartalet"

Detaljer

Leveransebeskrivelse. Innledning. Generelt. Prosjektets organisasjon Byggherre er Skanska Bolig AS.

Leveransebeskrivelse. Innledning. Generelt. Prosjektets organisasjon Byggherre er Skanska Bolig AS. , Byggetrinn 3 og 4 - Hus D og E 80 selveierleiligheter i eierseksjonssameie Leveransebeskrivelse og romskjema Leveransebeskrivelse Innledning Skanska Bolig AS sitt prosjekt Råstølen Park vil bestå av

Detaljer

Seljeveien 31, 33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo rev

Seljeveien 31, 33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo rev Leveransebeskrivelse Side 1 Seljeveien 31, 33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 30.01.2012 rev. 27.08.2012 Leveransebeskrivelse Innledning Området er delt inn i fem felt, A til E, der Seljeveien

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

Seljeveien 31, 33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og ronnskjenna

Seljeveien 31, 33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og ronnskjenna Leveransebeskrivelse Side 1 Seljeveien 31, 33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og ronnskjenna Oslo 30.01.2012 rev. 27.08.2012 Leveransebeskrivelse Innledning Området er delt inn i fem felt, A til E, der

Detaljer

Gjønneshagen boligsameie 1 og 2 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 06.03.2015

Gjønneshagen boligsameie 1 og 2 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 06.03.2015 Gjønneshagen boligsameie 1 og 2 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 06.03.2015 Leveransebeskrivelse Innledning Skanska Bolig sitt prosjekt Gjønneshagen vil bestå av ca 131 boliger totalt. Prosjektet

Detaljer

Seljeveien 25 og 29. Oslo , rev Side 1 av 7

Seljeveien 25 og 29.  Oslo , rev Side 1 av 7 Oslo 28.04.2011, rev. 28.06.2011 Side 1 av 7 Leveransebeskrivelse Innledning Området er delt inn i fem felt, A til E, der Seljeveien 1 13(felt A), Seljeveien 15 og 17 (halve felt B) og Frydenbergveien

Detaljer

Gjønneshagen boligsameie Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 06.03.2015,rev.16.09.15, rev. 13.10.15,rev. 21.10.15

Gjønneshagen boligsameie Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 06.03.2015,rev.16.09.15, rev. 13.10.15,rev. 21.10.15 Gjønneshagen boligsameie Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 06.03.2015,rev.16.09.15, rev. 13.10.15,rev. 21.10.15 Leveransebeskrivelse Innledning Skanska Bolig sitt prosjekt Gjønneshagen boligsameie

Detaljer

Seljeveien 19 og 21 Leveransebeskrivelse og romskjema

Seljeveien 19 og 21 Leveransebeskrivelse og romskjema Leveransebeskrivelse Side 1 Seljeveien 19 og 21 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 27.09.2011 Leveransebeskrivelse innledning Området er delt inn i fem felt, A til E, der Seljeveien 1-13 (felt A),

Detaljer

Seljeveien 21. Oslo , rev.2, Side 1 av 7

Seljeveien 21.  Oslo , rev.2, Side 1 av 7 Oslo 24.02.2011, rev.2, 28.06.11 Side 1 av 7 Leveransebeskrivelse Innledning Området er delt inn i fem felt, A til E, der Seljeveien 1 13(felt A), Seljeveien 15 og 17 (halve felt B) og Frydenbergveien

Detaljer

Gjønneshagen boligsameie Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 06.03.2015,rev.16.09.15, rev. 13.10.15,rev. 21.10.15, rev 10.03.16

Gjønneshagen boligsameie Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 06.03.2015,rev.16.09.15, rev. 13.10.15,rev. 21.10.15, rev 10.03.16 Gjønneshagen boligsameie Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 06.03.2015,rev.16.09.15, rev. 13.10.15,rev. 21.10.15, rev 10.03.16 Leveransebeskrivelse Innledning Skanska Bolig sitt prosjekt Gjønneshagen

Detaljer

Indre Vågen Atrium III (K7)

Indre Vågen Atrium III (K7) Romskjema Side 5 Indre Vågen Atrium III (K7) Forus 19.06.2012 Romskjema Standard leveranse Gang 14mm. Gulvlister i fiberduk og males akrylmaling. Nedsenket himling i hele eller deler, h = 2,2 m. Betongelementer

Detaljer

Seljeveien 31 og 33 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo

Seljeveien 31 og 33 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo Leveransebeskrivelse Side 1 Seljeveien 31 og 33 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 30.01.2012 Leveransebeskrivelse Innledning Området er delt inn i fem felt, A til E, der Seljeveien 1 13 (felt A),

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

Ensjø Torg Felt S1 - Byggetrinn 1 (BT1) 104 selveierleiligheter Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo, CK

Ensjø Torg Felt S1 - Byggetrinn 1 (BT1) 104 selveierleiligheter Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo, CK Leveransebeskrivelse Side 1 Ensjø Torg Felt S1 - Byggetrinn 1 (BT1) 104 selveierleiligheter Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo, 07.07.2016 CK Leveransebeskrivelse Innledning Skanska Boligs prosjekt

Detaljer

revidert 13.02.2012 revidert 08.05.2012 revidert 10.01.2013 ELEKTRO 1 dobbel stildcontakt pr. påbegynt 6 kvm 1 dobbel stikkontalct ved tak m/bryter.

revidert 13.02.2012 revidert 08.05.2012 revidert 10.01.2013 ELEKTRO 1 dobbel stildcontakt pr. påbegynt 6 kvm 1 dobbel stikkontalct ved tak m/bryter. Skanska Bolig AS Leveransebeskriveise Dato: 01.12.2011 revidert 13.02.2012 revidert 08.05.2012 revidert 10.01.2013 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR ENTRE (GANG) Lakkert 3 stavs tykkelse 14mm. m/staff

Detaljer

Teietunet rekkehus Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 14.11.2014, rev 21.11.2014

Teietunet rekkehus Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 14.11.2014, rev 21.11.2014 Leveransebeskrivelse Side 1 Teietunet rekkehus Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 14.11.2014, rev 21.11.2014 Leveransebeskrivelse Innledning Skanska Bolig prosjekt Teietunet vil bestå av 40 boliger

Detaljer

EIEKTRO. 1 dobbel stikkontakt v/ golv. 1 takpunkt med bryter. Ringeklokke

EIEKTRO. 1 dobbel stikkontakt v/ golv. 1 takpunkt med bryter. Ringeklokke Skanska Bolig AS Leveransebeskrivelse Dato: 01.12.2011 revidert 13.02.2012 revidert 10.01.2013 revidert 04.04.2013 ROM GULV VEGG HIMLING EIEKTRO SANITÆR ENTRE (GANG) Flis type Edlic Beola 30x60 gips. Fabrikkmalte

Detaljer

Kvernbakken III Romskjema - Vedlegg til beskrivelse Stavanger 05.09.2011 side 1

Kvernbakken III Romskjema - Vedlegg til beskrivelse Stavanger 05.09.2011 side 1 Kvernbakken III Romskjema - Vedlegg til beskrivelse Stavanger 05.09.2011 side 1 Standard leveranse Rom Gulv Vegger Himling Elektro/varme Sanitær Ventilasjon Innredning/Annet 1.etasje GANG Lakkert eikeparkett

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

Leveransebeskrivelse. Generelt. Prosjektets organisasjon Byggherre er Skanska Bolig AS.

Leveransebeskrivelse. Generelt. Prosjektets organisasjon Byggherre er Skanska Bolig AS. Råstølen Park, Byggetrinn 1 - Hus A, B og C Felt BB2-67 boenheter i eierseksjonssameie Leveransebeskrivelse og romskjema Bergen, 10.11.2014 rev. 2, 10.06.2015 Leveransebeskrivelse Innledning Skanska Bolig

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Kuvågen

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Kuvågen Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Kuvågen Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

Tiedemannsbyen felt A, Utsiktskvartalet Leveransebeskrivelse og romskjema Dato: , sist revidert

Tiedemannsbyen felt A, Utsiktskvartalet Leveransebeskrivelse og romskjema Dato: , sist revidert Leveransebeskrivelse Side 1 Tiedemannsbyen felt A, Utsiktskvartalet Leveransebeskrivelse og romskjema Dato: 15.12.2015, sist revidert 22.12.2016 Leveransebeskrivelse Innledning Tiedemannsbyen DAs prosjekt

Detaljer

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 131210 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskart. Utomhusarealer på den enkelte tomt: Utomhusarealene er

Detaljer

Leikvang rekkehus Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 03.12-15

Leikvang rekkehus Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 03.12-15 Leveransebeskrivelse Side 1 Leikvang rekkehus Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 03.12-15 Leveransebeskrivelse Innledning BoKlok prosjekt Leikvang vil bestå av 16 rekkehus og er det siste av totalt

Detaljer

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 140108 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på felles eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskartet. Boligene vil bli seksjonert iht gjeldende regler

Detaljer

SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER. Kyrksæterøra i Hemne kommune. Byggebeskrivelse. 12.10.2008.

SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER. Kyrksæterøra i Hemne kommune. Byggebeskrivelse. 12.10.2008. SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER Kyrksæterøra i Hemne kommune Byggebeskrivelse. 12.10.2008. 1.01 BYGGHERRE Saga Eiendom AS, Industriveien 10, 7200 Kyrksæterøra Org.nr: 958 524 099 Kontaktperson: John

Detaljer

Ensjø Torg Felt B1 - Bygg I og J, 45 selveierleiligheter og barnehage Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo,

Ensjø Torg Felt B1 - Bygg I og J, 45 selveierleiligheter og barnehage Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo, Ensjø Torg Felt B1 - Bygg I og J, 45 selveierleiligheter og barnehage Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo, 12.12.2017, versjon 4 Leveransebeskrivelse Generelt Skanska Eiendomsutviklings prosjekt på

Detaljer

ELEKTRO. 1 dobbel stikkontakt pr. påbegynt 6 kvm 1 dobbel stikkontakt ved tak m/bryter.

ELEKTRO. 1 dobbel stikkontakt pr. påbegynt 6 kvm 1 dobbel stikkontakt ved tak m/bryter. ROM ENTRE (GANG) Mmm. m/staff i Nedsenket himling i hele eller deler av entre. h = ca. 2,20 m. Betongelementer eller gipsplater som sparkles og males. Synlige fuger i 1 dobbel stikkontakt pr. påbegynt

Detaljer

Sanitær. avtrekk std farge 0502Y. Vegghengt toalett - ifø Sign m/mykplast sete. Ettgreps servantbatteri. tilluft. std. farge 0502Y

Sanitær. avtrekk std farge 0502Y. Vegghengt toalett - ifø Sign m/mykplast sete. Ettgreps servantbatteri. tilluft. std. farge 0502Y Kvernbakken III Leveransebeskrivelse standard leveranse Rom Gulv Vegger Himling Elektro/varme Sanitær Ventilasjon 1.etasje GANG Lakkert eikeparkett 1 dobbel stikkontakt ved gulv 1.etasje Gulvlister lakkert

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

Fagerfjell sportssenter

Fagerfjell sportssenter Fagerfjell sportssenter Fagerfjell sportssenter FRITIDSLEILIGHETER PÅ FAGERFJELL Selveierleiligheter - uten fellesgjeld! Flott fjellutsikt fra leilighetene Alpinanlegg og langrennsløyper ved døren Fagerfjell

Detaljer

Maren Handlerkvartalet, 52 selveierleiligheter Leveransebeskrivelse

Maren Handlerkvartalet, 52 selveierleiligheter Leveransebeskrivelse Maren Handlerkvartalet, 52 selveierleiligheter Oslo, 24.04.2013 sist revidert 03.03.2015 Innledning Maren Handlerkvartalet består av 52 boliger fordelt på 3 oppganger. Videre er det ca 780 m2 næring i

Detaljer

Det gode liv i sentrum!

Det gode liv i sentrum! Det gode liv i sentrum! - Valldal Bygg AS 6210 Valldal Tlf 70 25 85 80 Epost post@v-h.no www.grandegarden.no 2 Daglig leder har ordet Vi er stolte av å kunne presentere GrandeGarden, et høgstandard leilighetsprosjekt,

Detaljer

Sentrumsnære leiligheter i Valldal. Valldal Bygg AS 6210 Valldal Tlf 70 25 85 80 Epost post@v-h.no www.grandegarden.no

Sentrumsnære leiligheter i Valldal. Valldal Bygg AS 6210 Valldal Tlf 70 25 85 80 Epost post@v-h.no www.grandegarden.no G r a n d e G a r d e n Valldal Bygg AS 6210 Valldal Tlf 70 25 85 80 Epost post@v-h.no www.grandegarden.no 1 Daglig leder har ordet Vi er stolte av å kunne presentere GrandeGarden, et høgstandard leilighetsprosjekt,

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

Sentrumsnære leiligheter i Valldal. Valldal Bygg AS 6210 Valldal Tlf 70 25 85 80 Epost post@v-h.no www.grandegarden.no

Sentrumsnære leiligheter i Valldal. Valldal Bygg AS 6210 Valldal Tlf 70 25 85 80 Epost post@v-h.no www.grandegarden.no G r a n d e G a r d e n Valldal Bygg AS 6210 Valldal Tlf 70 25 85 80 Epost post@v-h.no www.grandegarden.no 1 Daglig leder har ordet Vi er stolte av å kunne presentere GrandeGarden, et høgstandard leilighetsprosjekt,

Detaljer

Averstadhagen BT2-48 leiligheter med garasjeplass Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo

Averstadhagen BT2-48 leiligheter med garasjeplass Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo Leveransebeskrivelse Side 1 Averstadhagen BT2-48 leiligheter med garasjeplass Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 21.08.2017 Leveransebeskrivelse Innledning BoKlok prosjekt Averstadhagen vil bestå av

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 19.06.2015 Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 10.09.2014,rev 4.3.15 rev 30.03.15 Estimerte Leil. Antall Ute- Omkostninger fellesutg. nr Snr. Type Etg. rom BRA P-rom plass

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

ROMSKJEMA Solhøgda boliger - for følgende leiligheter: B1-H0101, B1-H0102, B1-H0201, B2-H0101, B2-H0102, B3-U0101, B3-U0102, B3-H0101, B3-H0102,

ROMSKJEMA Solhøgda boliger - for følgende leiligheter: B1-H0101, B1-H0102, B1-H0201, B2-H0101, B2-H0102, B3-U0101, B3-U0102, B3-H0101, B3-H0102, Gang/entré Nedsenket malt gipshimling i hele arealet 1 dobbel stikkontakt ved gulv pr. påbegynt 6 m 2 Branndetektor Kjøkken og males, delvis nedforet fm. kanalføring ved kjøkkenskap Romhøyde = 255 cm 6

Detaljer

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Generelt Denne Leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom

Detaljer

Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Tegning dato: 3/9 214 rev. 16/9 214 Sted: SANDNES

Detaljer

Leveransebeskrivelse Fornebu Panorama

Leveransebeskrivelse Fornebu Panorama Leveransebeskrivelse Fornebu Panorama Innledning Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens og leilighetenes viktigste bestanddeler og funksjoner og hva som inngår i selgers

Detaljer

jakobshilleren trinn 3

jakobshilleren trinn 3 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 3 Nye flotte boliger på toppen av fjellet Velkommen til Jakobshilleren trinn 3 Stongafjellet Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser og en overkommelig

Detaljer

Ensjø Torg Felt B1 - Bygg I og J, 45 selveierleiligheter og barnehage Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo,

Ensjø Torg Felt B1 - Bygg I og J, 45 selveierleiligheter og barnehage Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo, Ensjø Torg Felt B1 - Bygg I og J, 45 selveierleiligheter og barnehage Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo, 30.05.2017, versjon 3 Leveransebeskrivelse Generelt Skanska Eiendomsutviklings prosjekt på

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

Leveranse interiør 01.11.2015

Leveranse interiør 01.11.2015 Leveranse interiør 01.11.2015 Kortfattet sammendrag med leveranse for Tordenskjolds Hage. Vegger generelt: Gulv generelt: Hvitmalt, (Bomullshvit) Parkett, Haro, Eik Family, 3 stavs, Matt børstet lakkert,

Detaljer

RSV4 REKTOR SÆLANDSVEG 4 BRYNE

RSV4 REKTOR SÆLANDSVEG 4 BRYNE RSV4 REKTOR SÆLANDSVEG 4 BRYNE PREMIUM LEVERANSE 4. ETASJE (TOPP LEILIGHETER) Denne beskrivelsen er sammen med vedlagt romskjema utarbeidet for å orientere om leilighetenes bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

Velkommen til Nystuen Borettslag!

Velkommen til Nystuen Borettslag! Slå deg til ro... ...et fristed for generasjoner Velkommen til Nystuen Borettslag! OBOS eiendomsmeglere Hamar er salgsavdelingen til OBOS Innlandet og omsetter alle typer boliger. Vi er markedsleder på

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK Byggebeskrivelse for Storgata Brygge GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

KJENNER DU IGJEN EN MODERNE KLASSIKER? 12 FØRSTEKLASSES ENEBOLIGER PÅ TOPPEN AV SKAARLIA

KJENNER DU IGJEN EN MODERNE KLASSIKER? 12 FØRSTEKLASSES ENEBOLIGER PÅ TOPPEN AV SKAARLIA KO L EN L KJENNER DU IGJEN EN MODERNE KLASSIKER? 12 FØRSTEKLASSES ENEBOLIGER PÅ TOPPEN AV SKAARLIA 2 I KOLLEN ENEBOLIGER ENEBOLIGER KOLLEN I 3 FØL DEG SOM KONGEN PÅ HAUGEN PÅ KOLLEN ER DET INGEN OVER OG

Detaljer

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå selges det 20 leiligheter midt i sentrum av Mo i Rana. Eiendommen vil bestå

Detaljer

A_Solei22-26_FA_NØ SKALA METER. SÆDALSTUNET Salgstegning. rekkehus - Solei hus nr. 22-26 - Fasader T-0903-8 08/19/11 1:100 EN ML

A_Solei22-26_FA_NØ SKALA METER. SÆDALSTUNET Salgstegning. rekkehus - Solei hus nr. 22-26 - Fasader T-0903-8 08/19/11 1:100 EN ML Solei hus 22-26 TAG ARKITEKTER AS - OSLO PB 7126 Majorstua / 0307 Oslo post@tagarkitekter.no 26.10.2011 19:45:13 LOKALISERINGSFIGUR: Solei hus nr. 22-26: Fasade Nordvest Solei hus nr. 22-26: Fasade Nordøst

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER

TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER Oslo 8. juni 2011 INNHOLD Etasjeplaner Leilighetsplaner: HUS A HUS B HUS C HUS D Teknisk beskrivelse HUS A 9 etasjer HUS D 9 etasjer HUS C 9 etasjer HUS B 7 etasjer HUS

Detaljer

Leveransebeskrivelse. Innledning. Generelt. Prosjektets organisasjon Byggherre er Skanska Bolig AS.

Leveransebeskrivelse. Innledning. Generelt. Prosjektets organisasjon Byggherre er Skanska Bolig AS. , Byggetrinn 5 - Hus GH 85 selveierleiligheter i eierseksjonssameie Leveransebeskrivelse og romskjema Bergen, 04.10.2016 Sist oppdatert: 19.12.16 Leveransebeskrivelse Innledning Skanska Bolig AS sitt prosjekt

Detaljer

SKARBEKKEN TERRASSE PÅ JØRPELAND 4 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN TERRASSEN. PERFEKT TUMLEPLASS FOR TRAVLE FAMILIER.

SKARBEKKEN TERRASSE PÅ JØRPELAND 4 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN TERRASSEN. PERFEKT TUMLEPLASS FOR TRAVLE FAMILIER. DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN TERRASSEN. PERFEKT TUMLEPLASS FOR TRAVLE FAMILIER. Bildet er en illustrasjon av rekkehus felt B.18. 4 rimelige rekkehus. Velkommen hjem! Velkommen til familievennlige Skarbekken.

Detaljer

Averstadhagen BT1 - leiligheter Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo

Averstadhagen BT1 - leiligheter Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo Leveransebeskrivelse Side 1 Averstadhagen BT1 - leiligheter Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 25.11.2016 Leveransebeskrivelse Innledning Skanska Bolig prosjekt Averstadhagen vil bestå av 105 boliger

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Beverskaret Terrasse

Beverskaret Terrasse Beverskaret errasse BYGGErinn 2 På toppen av Haugesund I byggetrinn 2 legger vi ut 24 leiligheter for salg. Alle leilighetene ligger høyt og fritt med flott utsikt og stor terrasse på 30 kvm. mot sør/vest.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana -bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå har du muligheten for å sikre deg en nybygd leilighet på Gruben.

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE

LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE Denne overordnede beskrivelsen forteller om de viktigste kvaliteter i huset. Husene leveres i henhold til norske lover og forskrifter, herunder TEK10 og NEK400. Tomt Kleivane B7, delfelt

Detaljer

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Innhold Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Arkitekt: Arkitektene Fosse og Aasen as Illustrasjon s. 4: Lars Petter Winnes

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE NØKKELFERDIG LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE NØKKELFERDIG LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE NØKKELFERDIG LILAND RORBUER À jour pr. januar 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt ved Øysundet

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-2 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandveien

Detaljer

Sørbøhagane 6 rekkehus. Seks sjeldent supre og sentrale rekkehus

Sørbøhagane 6 rekkehus. Seks sjeldent supre og sentrale rekkehus Seks sjeldent supre og sentrale rekkehus Stokkelands vannet Hoveveien Sørbøhagane Delfelt 06 Kanskje regionens smarteste beliggenhet Landlig og sentralt Sørbøhagane er en sjelden og litt ukjent perle som

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Råstølen Park Byggetrinn 2 Hus I. Plantegninger til 49 leiligheter med 1 til 3 soverom

Råstølen Park Byggetrinn 2 Hus I. Plantegninger til 49 leiligheter med 1 til 3 soverom Råstølen Park Byggetrinn 2 Plantegninger til 49 leiligheter med 1 til 3 soverom este stopp: Råstølen Salgstart: Høsten 21 Planlagt byggestart: Våren 216 Planlagt overlevering: Ca. 4. kvartal 217 Ferdig

Detaljer

F j e l l k o m m u n e. U lv e s e t h T e r r a s s e. www.ulvesethterrasse.no

F j e l l k o m m u n e. U lv e s e t h T e r r a s s e. www.ulvesethterrasse.no U lv e s e t h T e r r a s s e F j e l l k o m m u n e 3 6 at t r a k t i v e e i e r l e i l i g h e t e r m e d g a r a s j e p l a s s P p r o s j e k t e rt e b o l i g e r Forside www.ulvesethterrasse.no

Detaljer

Seljeveien 31 og 33 Leveransebeskrivelse og romsl<jema

Seljeveien 31 og 33 Leveransebeskrivelse og romsl<jema Leveransebeskrivelse Side 1 Seljeveien 31 og 33 Leveransebeskrivelse og romsl

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

kanalbygg 3 og 4-53 lekre leiligheter Rolfsbukta Rett på bryggekanten 1

kanalbygg 3 og 4-53 lekre leiligheter Rolfsbukta Rett på bryggekanten 1 kanalbygg 3 og 4-53 lekre leiligheter Rolfsbukta Rett på bryggekanten 1 2 Rolfsbukta Rett på bryggekanten Rolfsbukta Rett på bryggekanten 3 Rolfsbukta regnes av de fleste som et av de aller flotteste områdene

Detaljer

Averstadhagen rekkehus Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo

Averstadhagen rekkehus Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo Leveransebeskrivelse Side 1 Averstadhagen rekkehus Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 25.11.2016 Leveransebeskrivelse Innledning Skanska Bolig prosjekt Averstadhagen vil bestå av 105 boliger totalt.

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

SKARBEKKEN UTSIKT PÅ JØRPELAND 5 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER.

SKARBEKKEN UTSIKT PÅ JØRPELAND 5 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER. DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER. Bildet er en illustrasjon 5 rimelige rekkehus Velkommen hjem! Velkommen til trivelige og godt etablerte Skarbekken. Herfra er

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER

TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER Oslo 1. februar 2012 HUS D 9 etasjer INNHOLD HUS C 9 etasjer Etasjeplaner Leilighetsplaner: HUS C HUS D HUS E HUS F Teknisk beskrivelse HUS E 7 etasjer HUS F 3 etasjer

Detaljer

Rammsmoen terrasse Tynset Prospekt selveierleiligheter

Rammsmoen terrasse Tynset Prospekt selveierleiligheter Rammsmoen terrasse Tynset Prospekt selveierleiligheter Rammsmogården Rammsmoen Terrasse Beliggenhet Svært sentralt i Tynset sentrum med umiddelbar nærhet til - Legekontor og sykehus - Skoler (Barne-

Detaljer

Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering

Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering 16.07.13 1. Orientering om prosjektet Forsvarsbygg MO Nord

Detaljer

Det moderne livet Jåttåvågveien 22 28

Det moderne livet Jåttåvågveien 22 28 Det moderne livet Jåttåvågveien 22 28 Jåttåvågveien 22 28 ligger midt i Hinna Park nær sjøen og med butikker og spisested like om hjørnet. Med høy himmel og høy standard. Praktisk både i forhold til jobb

Detaljer

www.leiligheter-buggeland.no

www.leiligheter-buggeland.no www.leiligheter-buggeland.no Store flotte leiligheter i fine omgivelser!... noe mer enn bare en leilighet Buggelandstunet, som er en del av Bogafjell har alle ting du ønsker deg. Du er på E39 på bare kort

Detaljer

Straxbo Premium LEVERANSEBESKRIVELSE

Straxbo Premium LEVERANSEBESKRIVELSE Straxbo Premium LEVERANSEBESKRIVELSE DATO:25.03.2013 GENERELT Dette er en beskrivelse av eneboligen Straxbo Premium og hva som inngår i boligen av materialer, kvaliteter og utstyr. Ved eventuelle avvik

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING FAKTA OM EIENDOMMEN Adresse Sandesletta 21, 4050 Sola Felleskostnader 1225 kr/mnd-3500 kr/mnd Felleskostnadene inkluderer Felleskostnadene dekker fellesstrøm,

Detaljer

8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell

8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell 8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell 1 Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn 2 200 innbyggere

Detaljer

VELKOmmEN til LyEFJELL

VELKOmmEN til LyEFJELL 1 8 FUNKSJONELLE leiligheter på Lyefjell Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn 2 200 innbyggere

Detaljer