Helsebanken Panorama, Ålgård

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsebanken Panorama, Ålgård"

Transkript

1 Helsebanken Panorama, Ålgård BYGGEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelsen og plantegningene. I slike tilfeller er det alltid denne byggebeskrivelsen som er retningsgivende. Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse, som møblering, fargevalg, dør- og vindusform, bygningsmessige detaljer, for eksempel fasadedetaljer, fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning, fargesetting etc. Videre kan vindusplasseringen i den enkelte leilighet avvike noe fra de generelle planer, som følge av blant annet den arkitektoniske utformingen av bygget. Leilighetene vil bli fradelt som selveierleiligheter. Konstruksjon Bygningene utføres med bærekonstruksjon i betong/stål. Etasjeskillere utføres i betong eller betongelementer. Fasadene bygges opp som isolerte stendervegger i hovedsak utvendig kledd med trekledning eller plater. Terrassene har bærekonstruksjon i betong/betongelement som tekkes med membran over betong og eventuell isolasjon. Mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå under gulvflaten. Terrasser/takterrasser vil ha overflate i tre/betongheller over tekking. Balkonger vil ha tre over betongkonstruksjonen. Utformingen av rekkverk vil være i plater og glass. Innvendige vegger utføres i tre/stål, kledd med gipsplater. Leilighetsskillevegger er i betong/lett konstruksjon og enkelte andre vegger har overflate i betong, for eksempel mot trapperom og enkelte steder i og mot fasaden. Standard innvendig behandling Gulv: Alle rom leveres med 14 mm eik lamellparkett som standard. Det vil bli anledning til å velge mellom flere alternative parkettyper med tillegg i pris (forutsetter bytte i hele 1

2 leiligheten og innen nærmere fastsatte frister). Det leveres keramiske fliser på bad og WC. Vegger: Vegger males i lys farge. På bad leveres keramiske hvite fliser, eller fliser iht. flisprogrammene tilrettelagt av utbygger. Himlinger: Sparklet og malt betong/betongelementer (synlige fuger)/gips. Der himling må fôres ned, blir gipsplatehimlingen sparklet og malt. I øverste etasje blir himling utført i malt nedforet gips som gir plass for innfelt spot belysning. Nedforet himling/ innkassing: Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult bak innkassinger og som helt eller delvis nedforede platehimlinger, fortrinnsvis i entrè, bad og over kjøkkenskap. Nevnte konstruksjoner vil bli overflatebehandlet som en del av overflaten der konstruksjonen blir montert. Kjøkken Kjøkkeninnredning leveres i Hvit høyglans som standard, benkeplater er i laminat utførelse. Alternative typer/utførelse tilbys under forutsetning av at selve kjøkkenløsningen ikke endres i tilvalgsprosessen. Egen kjøkkentegning for den enkelte leilighet vil bli utarbeidet og overlevert på kontraktsmøte med hver enkelt boligkjøper. Det leveres oppvaskbenk med nedfelt stålbeslag, samt avsatt plass og opplegg for oppvaskmaskin, kjøleskap og integrert komfyr. Det er ikke anledning til å flytte på elektriske installasjoner eller avløp og vanntilførsel. Hvitevarer leveres ikke. Garderobe Hvite skap med fronter i Hvit glatt, høyde skap er 2,1 m. Det leveres 1 meter skap pr. seng iht. plantegning. Det leveres ikke skap eller innredning i gang/entre. Garderobeskapene leveres med bøyler i blank eller børstet utførelse som beslag. I 2-roms leiligheter uten innvendig bod leveres 2 meter skap i tillegg til de ovennevnte. Innvendige dører Innvendige dører leveres hvite med glatte dørblader og vrider i blank utførelse. Alle innvendige dører leveres med flat terskel og luftespalte i underkant. 2

3 Bad Bad leveres med vegger og gulv belagt med fliser 20x20 cm for gulv og 20x20 cm for vegger, det legges opp til flere fargevalg for standardflisene. Himlinger er hvitmalte. Innredning med integrert servant og underskap bredde lik 90 cm, ettgreps servantbatteri, speil og lyslist med stikk. Videre leveres ett greps dusjbatteri med dusjgarnityr og dusjvegger. Vegghengt klosett i hvit porselen. Vinduer/vindusdører To- og trelags energispareglass. Utvendig er alle karmer aluminiumsbelagt. Innvendige karmer og foringer leveres malt ferdig fra fabrikk. Vinduer i soverom og andre rom etter behov, er åpningsbare. Hovedinngangsdør leilighet Hovedinngangsdør i leveres i fabrikkmalt utførelse fra fabrikk med dørkikkert. FGgodkjent sikkerhets- lås leveres. Listverk I rom med parkett leveres det gulvlister i lakkert utførelse. Alle gerikter rundt vinduer og dører leveres i malt utførelse. Spikerhull vil bli vokset. Overegang mellom vegger og himling utføres uten lister. Diverse utstyr Brannslukningsutstyr i henhold til forskrifter. Pulverapparat leveres i hver leilighet samt fellesarealer. Det leveres Brannvasling etter Tek Sprinkleranlegg Det leveres boligsprinkling i den utstrekning det er nødvendig i henhold til gjeldende regler og forskrifter. Ventilasjon Det vil bli montert balansert ventilasjon med lokalt aggregat plassert i bod evt. i tak eller avtrekksvifte på kjøkken i hver leilighet. Elektrisk Elektrisk anlegg leveres etter forskrift NEK 400: Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i leiligheten, bortsett fra betongvegger hvor det blir åpent anlegg. For lyspunkt i himling leveres stikkontakt i overgang mellom himling og vegg. Alle rom får stikkontakter og lampepunkter iht krav i NEK 400 Bolig:2011. Det leveres 3

4 belysning i tak i entrè, under overskap på kjøkken og i bod. I bad leveres lys over speil. Det kan velges ekstra punkter som tilvalg. Sanitær I denne inngår rør i rør -skap hvor individuelt energiforbruk til tappevann og oppvarming avleses fra installert energimåler. Det monteres opplegg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk, og opplegg for vaskemaskin på bad eller i bod/ vaskerom. Det er kun forutsatt bruk av kondenstørketrommel. Oppvarming Oppvarming i leiligheten vil bli levert som vannborent annlegg med radiator på vegg/gulv i stue/kjøkken. På bad leveres el. kabler for varme i gulv, det leveres ikke oppvarming i øvrige rom.forbruksvann fra fellesanlegg med varmepumpe med ekstra varmetilskudd fra bereder i hver leilighet/ evt. felles anlegg. Endelig løsning skjer på basis av godkjent varmeberegning for prosjektet. TV/telefon/internett Det er tilrettelagt for Lyse eller tilsvarende leverandør for bredbånd, TV og IP telefon. Tilknytnings-, abonnements- og serviceavgift må betales av kjøper eller evt. gjennom sameiet. Det vil ikke bli tillatt med parabolanlegg for den enkelte leilighet. Tegninger av tekniske anlegg Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt. Endelig plassering av disse bestemmes av hva som er hensiktsmessig og nødvendig. Det tas forbehold om endringer på plantegninger for fremføring av sjakter for ventilasjonsanlegg og elektriske føringer. Felles hovedinngang Det leveres flis på gulv i inngangsparti i 1.etasje og i trapperom med sokkelflis. Det legges trinnlydsdempende belegg i felles korridorer. Det blir montert postkasser i 1. etasje i trappeoppgang til det enkelte bygg. Heis Heis til alle boligetasjer og til underjordisk garasjeanlegg. Trapper/trapperom Prefabrikerte eller plasstype trapper i betong, det leveres fliser i inntrinn og opptrinn. For øvrig leveres vegger, samt undersiden av trappeløp og reposer i malt betong. 4

5 Parkering Leilighetene leveres med varig rett til P-plass i underjordisk parkeringsheisanlegg. Utomhusarbeider Utearealene opparbeides etter egen plan med oppholds- og lekeområder/ lekeplasser, grøntareal, stier og adkomstveier. Endelig utomhusplan er ikke ferdigbehandlet. Lokal skjerming på private uteoppholdsareal kan forekomme. Selger forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming og materialvalg. Fellesområder vil bli beplantet. Felles avgrenset takterrasse leveres med avgrensing, men uten faste installasjoner eller møblering. Renovasjon Alt avfall skal sorteres og leveres i felles nedgravde containere plassert på gateplan i 4 fraksjoner - for glass/metall lages det plass for avfallsbeholdere i tilknytning til støyskjerm ut mot Rettedalen. Boder I tillegg til bod eller skapplass i leiligheten, får hver leilighet 1 stk. sportsbod. Sportsboder plasseres i felles parkeringskjeller og leveres med skillevegger som nettingvegger og dør som kan låses med hengelås. Porttelefon Ved hovedinngangsparti til leilighetene leveres porttelefonanlegg. I leilighetene leveres dørtelefon for åpning av dør ved hovedinngang. Det leveres også ringeknapp utenfor hver leilighet. Tilvalgsmuligheter Utover de kostnadsfrie valgalternativer som er beskrevet i prospektet, vil det bli gitt mulighet for å gjøre enkelte individuelle tilpasninger. Innflytting Antatt ferdigstillelse/innflytting vil være 2. kvartal i Dette under forutsetning av byggestart 3. kvartal Byggestart er også avhengig av at tilstrekkelig antall leiligheter er forhåndssolgt. Videre er byggestart avhengig av at igangsettelsestillatelse fra Gjesdal kommune blir gitt. Forbehold Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eller som følger av offentlige pålegg, uten at den generelle standarden forringes. 5

6 ANDRE OPPLYSNINGER Forretningsfører Sameiet velger selv sin forretningsfører. Forsikring Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring gjennom eierseksjonssameiet. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring. Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid og eventuell justering i fremdriften for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid byggebeskrivelse som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til denne. Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer uten pris-justering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, mindre endring av boligens areal eller liknende. Selger forbeholder seg retten til å organisere parkering og boder på den måten som anses mest hensiktsmessig. Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter at det ikke kan ansees som et kart, men en illustrasjonsskisse fra landskapsarkitekt. Utomhusplanen er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse. Selger står fritt til å endre leilighetsnummer i prosjekteringsprosessen og det tas forbehold om eventuell endring av antall eierseksjoner i bygningene. Eventuelle bud forutsettes inngitt på selgers standard kjøpekontrakt som vil bli benyttet ved alle salg. Se eget kontraktsdokument som forutsettes gjennomgått før bud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av 6

7 offentlige krav m.m. Videre har selger anledning til å avvise bud fra interessenter som måtte motsette seg anvende eller kreve endringer i standard kjøpekontrakt. Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Eiendomsmegler er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner. Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse og prospekt. Helsebanken AS, 7. Februar