Slik lykkes du Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik lykkes du Nr. 3-2011"

Transkript

1 Hva skjer i plantene? Plantevekst styres hovedsakelig av lys, luft, vann, temperatur, jord og næringstilgang. Plantehormoner spiller også en rolle og trer i kraft når plantene snur seg mot lyset eller bladene faller om høsten. Sølvi Svendsen, Hageselskapet Spiring Hvorfor spirer ikke frøene jeg har sådd? Hva skal til for at frø skal begynne å spire og hvordan skjer det? Går det an å lure frø til å spire? Spørsmålene er mange og her får du noen tips til hva som påvirker spireprosessen. Vilkår for spiring De fleste av oss vet at vi må så frø i litt fuktig jord og at det ikke må være for kaldt, ellers råtner frøene. Frø oppbevares best tørt, mørkt og kjølig. For at spiringen skal ta til, må frøene få de vilkårene som vekker spireprosessen (figur 1). Et viktig element er vann som trenger inn i frøet, slik at det sveller og starter de fysiologiske prosessene. Vannet gjør ikke jobben alene og økt temperatur i forhold til frølagringstemperaturen vil sette fart på spiringen. De fleste arter har derfor et temperaturintervall hvor de spirer best, for eksempel salat spirer best ved C og tomat ved C. Det er allment kjent at frilandsagurk og bønner er de siste som såes på friland fordi jorda må bli varm først. Optimumstemperatur for spiring varierer like mye blant forskjellige arter innen både stauder, sommerblomster, trær og busker. Får ikke frøet oksygen i tillegg til vann og riktig temperatur vil også spiringen gå dårlig. Noen frø kan likevel ha nytte av å ligge i bløt et døgns tid før de såes ut, som for eksempel bønner og erter. De fleste arter vil ha lys for å spire og saltinnholdet må ikke være for høyt i det mediet man sår i. Dette er vanligvis ikke noe problem, men kan være en årsak til dårlig spiring. Faktorer som avgjør om spiringen lykkes: 1. Tilgjengelig vann for frøet 2. Oksygen (ikke vannmetta jord) 3. Lys (ikke alltid, ofte hos småfrøet frø) 4. Saltinnhold i mediet (må ikke være for høyt) 5. Passe temperatur 6. Ikke frøkvile eller inhibitorer Figur 1. God spiring krever frisk jord, vann, oksygen og lys. Foto: Sølvi Svendsen. Når lys, luft og vann ikke er nok Er kravene oppfylt og spiringen likevel blir dårlig, kan det skyldes frøenes fysiske barrierer som gjør at vannet ikke trenger inn. Ofte kan det være nødvendig å file eller slipe litt på frøskallet. Noen frø må endatil behandles med svovelsyre for å kunne spire. Enkelte frø må også gjennom fordøyelseskanalen til fugler eller pattedyr før de spirer. Planter i ørkenstrøk må ofte ha rikelig med vann rundt seg, slik at småplantene har nok vann i starten. Atter andre begynner ikke å spire før de har vært utsatt for sterk varme (brann). 1

2 Nabovarsel Et annet fenomen som kan redusere spiring ute i naturen er allelopati. Er plantebestanden svært tett kan det skilles ut stoffer som signaliserer til frøene at de ikke skal spire. Det betyr at noen frø spirer, mens andre blir liggende og spirer først neste gang forholdene ligger til rette. Frøhvile Sist, men ikke minst er frøets genetiske egenskaper med hensyn til frøhvile. Med Norges geografiske beliggenhet er frøhvile en sikkerhet slik at spiring ikke skjer med en gang frøet er modent. Skulle det skje, vil plantene dø i løpet av vinteren. Frø med frøhvile trenger derfor en periode med ettermodning, og her nord vil det si en periode med lav temperatur (om lag 0-8 C) i fuktig jord for å spire tilfredsstillende. Denne prosessen kan gjøres i kontrollerte forhold og kalles for kaldstratifisering. Motsatt er simulering av sommervarme også et redskap for å starte spireprosessen hos noen arter. På denne måten kan spiringen styres. Figur2. Spireprosessen hos bønne. Ill: Sølvi Svendsen Spiretid Har frøene optimale forhold, vil de normalt spire i løpet av en periode på mellom 7 og 28 dager, men dette varierer fra art til art. Hodesalat spirer normalt på 7 dager, mens gulrot trenger om lag 14 dager og persille trenger opp til 28 dager. Lagringstid Frøets levealder varierer sterkt med artene. Noen frø kan beholde spireevnen i mange år, mens andre mister spireevnen nokså umiddelbart, selv om lagringsforholdene er optimale. Mais beholder spireevnen i bare ett til to år, mens salatfrø holder to til tre år, bønner, gulrot og erter om lag 3 år, beter og tomat 4 år og stangselleri og reddiker 5 år. Dette er likevel å betrakte som veiledende. De fleste har opplevd at frø spirer godt selv etter flere års lagring og andre frø er dårlige allerede etter en sesongs lagring. Variasjoner i spire- og lagringstid varierer for forskjellige arter innen alle plantegrupper. Spiring Normalt kommer frørota først til syne og etablerer rothårene slik at frøplanten festes i jorda. Så vokser frøstengelen ut og danner en bue som brøyter seg vei gjennom jorda og opp i lyset. Frøskallet følger ofte med opp, men faller av når den har gjort nytten ved å verne frøbladene på ferden opp mot lyset. Når stengelen blir eksponert for lys retter den seg ut og trekker frøbladene med seg opp. Frøbladene blir grønne og planta er i vekst (figur 2). 2

3 Vekstfaktorer For mye og for lite forderver alt sier et gammelt ordtak. Noen faktorer påvirker planteveksten mer enn andre. Elementene lys, luft og vann er helt nødvendig, men også jord, temperatur, vind og daglengde påvirker planteveksten. Noen år kan plantene i rosefamilien være spesielt fine, andre år er skjermplantene på sitt beste. Disse variasjonene kan ofte skyldes ytre faktorer som favoriserer veksten hos en art, slekt eller familie. Er noen av faktorene i underskudd, vil veksten stoppe opp selv om de andre faktorene er i rikt monn. Er det for mye av noen faktorer kan det også føre til veksthemming eller i verste fall at planta dør. Lys Lys må plantene ha for å drive fotosyntesen og dermed produksjon av celler som gir vekst i planta. De fleste har sett at planter som får lite lys strekker seg mot lyset, blir lange og strantne, svake og lyse i bladverket. Likevel er det planter som greier seg bedre i skygge enn andre. Eksempler på planter som kan vokse godt i skygge er hosta, ormedrue og barlind. Lystilgangen kan påvirke fargene også. Noen broketbladete planter får mer tegninger når de får mye lys og blir mer ensfargete når de får lite lys for eksempel gullranke, hosta og praktspragle (figur 3). Vann og oksygen Alle planter må ha vann for å bygge nye celler og dermed vokse. Får en plante lite vann, blir veksten liten og i verste fall kan planta dø. Blir det derimot for mye vann kan det også være skadelig. Oksygen er ofte en minimumsfaktor for planter når røttene blir stående under vann, det vil si at de ikke dør av for mye vann, men av mangel på oksygen. Jord bør likevel alltid vannes opp før planting, slik at den kan gi fra seg fuktighet til nyplantingenes røtter umiddelbart. Hvor mye vann som skal til er avhenging av jordsmonnet. En hageeier vil med tida erfare hva optimal fuktighet er i sin egen hagejord. Eksempler på planter som kan stå fuktig er strutseving, stormarikåpe, sverdiris, mens sommerfuglbusk, oregano, blålin kan tåle svært tørre forhold (figur 4). Figur 3. Praktspragle får kraftigere tegninger hvis de får mye lys. Foto: Sølvi Svendsen Figur 4. Strutseving tåler høy jordfuktighet. Foto: Sølvi Svendsen Temperatur Plantevekst ligger innenfor et temperaturintervall mellom 0 og +50 C. Ved stigende temperatur øker farten på celledelingen i plantene, men vil avta igjen om temperaturen er for høy. Om gradestokken går under frysepunktet eller høyt over og henimot +50 C vil kanskje plantene overleve, men ikke ha nevneverdig vekst. Planter i temperert klima vokser normalt best om 3

4 nattetemperaturen er om lag seks grader lavere i forhold til dagtemperaturen. Hardføre planter tåler som regel mye kulde og går i dyp hvile om vinteren og bruker lang tid på å våkne om våren, slik at de er sikre på at det blitt vår. Disse plantene produserer også ofte frø i rekordfart for at de skal bli modne i løpet av den korte vekstsesongen. Noen planter har gitt opp dette og produserer heller yngleknopper, som egentlig er avleggere, for å bringe arten framover. Daglengde I Norge varierer daglengden med geografisk beliggenhet og gjennom året. Daglengden varierer lite ved ekvator og er størst nærmest polene. Daglengden er en sterk styringsfaktor på middels og høye breddegrader. Lengre dag kompenserer for mindre innstråling på grunn av lavere solhøyde, jo lenger nord eller sør man kommer. Utviklingsfarten i plantene vil være en funksjon av både daglengde og temperatur. For noen planter er daglengden (egentlig antall timer i mørke/natt) avgjørende for å starte blomstring. En skiller mellom kortdags-, langdags- og dagnøytrale planter. Figur 5. Rododendron vokser best i jord med lav ph. Foto: Sølvi Svendsen Vind Vind virker på varmehusholdningen i plantebestandet. Temperaturen faller med økende vindstyrke. I vindtunell har man målt at ved bare en vind på 0,7 meter per sekund vil den relative tilveksten settes ned og det vil gå utover avlingen. Bladene kan få skader og jord kan virvles opp og skade plantene. Vind kan forsere tap av blader, tørking av jorda, øke jorderosjon, men også spre sjukdommer, insekter, pollen og frø. Vindskjerming kan avhjelpe dette, men vær klar over at det kan gi uønsket skygge, sinke opptørking om våren, samle kaldluftslommer, gi seinere modning og større infeksjonsfare av sjukdommer. Eksempler på planter som tåler vind er europalerk, berberis og kuletistel. ph ph eller surhetsgraden i jorda kan også være en avgjørende vekstfaktor. Noen planter har helt spesifikke krav, mens andre kan trives på både høy og lav ph. Eksempel på planter som liker lav ph er rododendron (figur 5), julerose og tigerlilje, mens stokkrose, klematis og eple liker høy ph. Jord og næring Leirjorda er som oftest næringsrik hvor for eksempel purre, julerose og ballblom liker seg. Sandjord er tørrere og magrere og her trives for eksempel eplerose, ringblomst og potet. Planter må ha god tilgang til hovednæringsstoffene nitrogen, fosfor og kalium, men 4

5 også karbon, hydrogen, oksygen, svovel, kalsium og magnesium. Av mikronæringsstoffer trenger plantene bor, jern, mangan, kobber, klor, molybden og sink som ikke trengs i store mengder, men ubalanse kan gi dårlig eller ujevn vekst og i verste fall mangel- eller giftsymptomer. Når plantene rører på seg Tørste planter henger med bladene, men vannmangel er ikke den eneste årsaken til at planter beveger seg. Både lys, vann, tyngdekraft og andre faktorer påvirker planteveksten på forskjellige måter. Vi skiller mellom nastier og tropismer. Disse to begrepene går av og til i hverandre, men enkelt kan man si at nastier er bevegelse i en spesiell retning, men ikke i forhold til hvor den ytre påvirkningen kommer fra. Tropisme er plantevekst i en bestemt retning påvirket av retningen på den ytre faktoren. Tropisme En typisk tropisme er en spires vekst mot sola og rotas søken ned i jorda. Her er det ytre faktorer som utløser den retningsbestemte veksten og er påvirket av retningen lyset kommer fra. Dette kalles fototropisme og man sier gjerne at nye skudd har positiv fototropisme fordi de vokser mot lyset, mens røtter har negativ fototropisme fordi de vokser i motsatt retning av lyset (figur 6). Celledelingen går normalt på skyggesiden, men hemmes på solsiden, dermed bøyes planta mot lyset. En annen effekt av lys er solsikkenes blomster som følger sola gang over himmelen i løpet av dagen. Blomkarseblad vil også følge solinnstrålingen gjennom døgnet (figur 7). Når begrepet geotropisme brukes er det tyngdekraften som virker inn, det vil si at røtter har positiv geotropisme, mens skudd har negativ geotropisme. Hvis kjemiske faktorer påvirker planten kalles det kjemotropisme. Et eksempel på det er planterøtter som orienterer seg mot næringsrike områder i jorda. Andre eksempler er hydrotropisme hvor planta søker mot vann og er positiv hos planterøtter. Et eksempel på en fascinerende tropisme kalles tigmotropisme eller berøringsbevegelse. Dette fenomenet ser vi hos klatretråder, slyngende stengler og når røtter treffer stein i jorda og vokser rundt dem (figur 8). Ved ensidig berøring vil cellene få forskjellig størrelse som hos klatretråder og slyngende stengler hos for eksempel erteplanter. To andre eksempler på dette er planten rør meg ikke (Mimosa pudica) som lukker bladene sin spontant ved berøring og tentaklene til rund soldogg som reagerer nokså spontant når et insekt setter seg på planta. Figur 6. Legges en plante på bakken vil rota søke ned i jorda (geotropisme) og bladene mot lyset (fototropisme). Ill: Sølvi Svendsen Figur 7. Blomkarsens blader vender seg mot sola og dette gir ofte spennende motlys som er fine fotomotiv. Foto: Sølvi Svendsen Figur 8. Når slyngtråder kommer i kontakt med en gjenstand, strekkes cellene på andre siden av berøringspunktet og tråden bøyer seg. Ill: Sølvi Svendsen 5

6 Nasti Nastier er bevegelse i planta som skyldes påvirkning av ytre faktorer og gir en spesiell effekt. Ytre faktorer som spiller en rolle for bevegelsene er blant annet lys, kjemiske stoffer, berøring og vind. Begrepet fotonasti kan gi seg utslag i at plantene inntar natt- og dagstilling som for eksempel at blomstene lukker seg om natten slik som løvetann og snøsøte. Tulipaner og krokus reagerer med å bevege kronbladene når temperaturen svinger (termonasti). Et annet begrep er tigmonasti eller seismonasti som betyr plantebevegelse på grunn av berøring. Plantehormoner Hormonene kan spilles oss alle et puss gjennom livet. Vekst, modning og dominans kan vel brukes på oss mennesker, men også på planter. Hva skjer i ei plante når hormonene herjer eller hva når det blir ubalanse? Tidligere trodde man at det var næringstilgangen som regulerte plantenes utvikling. Etter hvert oppdaget man at det hovedsakelig er fem hovedgrupper av plantehormoner; auxin, gibberellin, cytokinin, abscisinsyre og etylen, alle påvirker de planteveksten. Dette er organiske forbindelser som i svært lave doser stimulerer eller regulerer fysiologiske prosesser i planta. Auxin stimulerer celledeling strekningsvekst celledifferensiering Cytokinin stimulerer celledeling bryter frø- og knopphvile opphever auxineffekt Gibberellin stimulerer celledeling strekningsvekst blomsterdanning fruktutvikling Etylen stimulerer modning Abscicinsyre stimulerer bladfall og aldring Auxin Auxin defineres som et stoff som påvirker plantenes vekst mot lyset (fototropisme) og rotas vekst mot jorda (geotropisme). Stoffet produseres i skuddspissene og transporteres nedover til basis i planta og fra basis og ut i røttene. Nydanning av røtter er sterkt stimulert av auxin. Fjernes skuddspissene hvor auxin produseres, vil planta danne sideskudd. Dette fenomenet kalles apikal dominans, det vil si at styring av sideskuddenes vekst sitter i hovedskuddet (figur 9). Auxin produseres i frø og er viktig for utviklingen av frukt. Cytokinin Dette hormonet betegnes som et celledelingshormon. Det induserer dannelse av sårvev som for eksempel hos skadde poteter. Rotspisser produserer mye cytokininer og virker stimulerende på sideknoppene og virker motsatt av auxin. Mengdeforholdet mellom disse to er avgjørende, høyt auxin- og lavt cytokinininnhold fremmer rotutvikling og lavt auxin- og høyt cytokinininnhold stimulerer utviklingen av knopper (figur 9). Mange mikroorganismer utvikler cytokinin slik at knoppene skyter unormalt som for eksempel heksekost. Frukt og frø inneholder mye cytokinin. Figur 9. Auxin og cytokinin. Kuttes toppen av ei plante (for eksempel praktspragle), vil det raskt dannes sideskudd i bladhjørnene (apikal dominans hvor auxin og cytokinin spiller en rolle). Ill. Sølvi Svendsen 6

7 Gibberellin Gibberelliner omtales som strekningshormoner, men virker ikke på rotveksten slik som auxin. Gibbereliner er en samling hormoner og en enslig plante kan ha opp til 15 forskjellige. Disse stoffene finnes mest i de yngste bladene. Dvergvekst hos planter skyldes manglende gibberellinproduksjon (figur 10). Gibberellin kan vekke frø- og knopphvile og kan erstatte langdagsbehandling hos planter som krever dette for å starte blomstring. Disse hormonene kan også erstatte en kjøleperiode hos planter som krever dette for å blomstre (vernalisering). En annen effekt er mobilisering av opplagsnæring i frø slik at spiringen kan starte. Kommersielt kan gibberellin brukes i pæreproduksjon ved dårlig blomstring. Da kan gibberellinbehandling gi frukter uten frø (partenokarpi). Et siste eksempel på effekten av dette hormonet er antialdring. I praktisk bruk har gibberellin vært brukt i maltingsprosesser for å få korn til å spire, til fruktsetting hos pære, for å få raskere blomstring, og for å få åpnere, friskere og større drueklaser. Figur 10. Gibberellin. Dvergvekst (til høyre) kan skyldes manglende gibberelin-produksjon. Ill. Sølvi Svendsen Etylen Etylen er et hormon som opptrer i gassform, det vil si at om en plante produserer etylen kan det påvirke en annen plante. Blomster visner, mens blader, frø og frukt felles i nærvær av små mengder etylen. Etylen benevnes som modnings- eller aldringshormonet og hemmer stengelvekst, noe som dermed gir økt tykkelse eller en mer horisontal vekstorientering. Etylen brukes kommersielt for å framskynde modning, mens en atmosfære med 5 % CO 2 hemmer etylensyntesen i frukt og dermed kan holdbarheten forlenges ved lagring. Etylen brukes også for å oppnå en jevnere modning. Umoden frukt som transporteres langveis fra, kan tilføres etylen slik at modning og salg av varene faller sammen. Bananer og annen frukt bør ikke oppbevares sammen, fordi bananene da raskt blir svarte på grunn av etylenproduksjonen fra de andre fruktene (figur 11). Legges grønne tomater sammen med epler, vil tomatene modnes raskere på grunn ev eplenes etylenutskilling. En bør ikke lagre frukt sammen med grønnsaker som salat, agurk eller kål fordi etylen gjør at klorofyllet brytes ned og grønnsakene blir gule. Abscisinsyre Abscisinsyre virker generelt veksthemmende. Dette hormonet induserer hvile i plantene og fremskynder aldring (stimulerer løvfall) og finnes i hvilende knopper og frø og er aktivt ved frømodning (figur 12). Ved tørkestress i plantene produseres abscisinsyre, men dette kan motvirkes av auxin og cytokinin. Figur 11. Etylen. Legges epler, grønne tomater og bananer sammen (øverst), vil tomatene og bananene modnes (nederst) raskere enn om de lagres hver for seg. Ill. Sølvi Svendsen Figur 12. Abscicinsyre spiller en rolle når bladene felles om høsten. Ill. Sølvi Svendsen 7

8 Høstfargenes hemmelighet Høstfargene gnistrer i alle fargesjatteringer fra gult til dyp rødt, men hva skyldes dette? Hvorfor får noen trær og busker gule blad om høsten, mens andre blir røde i bladverket? Hvorfor er høstfargene mer intense og har flere sjatteringer på fjellet enn i lavlandet? Klorofyll (bladgrønt) absorberer og lagrer rødt og blått sollys, dermed ser ikke vi disse fargene og bladene reflekterer grønt gjennom sommeren. Plantenes overlevelsesstrategi for vinteren og kraften til å skyte neste vår ligger i å transportere energi til lagringsorganene. Det starter med at plantene lager et korklag mellom greinene og bladstilkene slik at saftstrømmen blir redusert. Dermed blir klorofyllet i bladene brutt ned, noe som gjør at de andre fargene blir synlige. Klorofyll må produseres kontinuerlig og er avhengig av saftstrømmens tilførsel av næring og vann. Lønn i høstskrud. Foto: Sølvi Svendsen. Eksempel på andre fargepigmenter er karoten (fra latin carota, gulrot) og som finnes mye i gulrøtter. Karoten brytes ikke så rask ned som klorofyll og blir værende igjen i bladene noe lenger utover høsten. Dette gir det nydelige gylne høstløvet hos bjørk. Et annet fargepigment er antocyanin (fra gresk anthos, blomst og kyáneos, purpur) som reflekterer farger fra rødt til purpur avhengig av surhetsgraden i plantecellene. Er plantesaften sur blir bladfargen sterkt rød, mens mindre sur plantesaft gir et mer purpurfarget inntrykk. Antocyaninfarger i blomster tiltrekker insekter til pollinering, og hos frukt og bær virker det fargerike skinnet tiltrekkende på dyr som spiser frukten og sprer frøene. Villvin med flotte røde høstfarger. Foto: Sølvi Svendsen Fargeforandringene om høsten skyldes altså endringer i bladpigmentene. Temperatur og daglengde Det som setter i gang denne prosessen i plantene er kombinasjonen av fallende temperatur og lange netter utover høsten. Sommerstid kan man likevel se høstfargete trær hvor klorofyllet har forlatt arenaen, noe som kan skyldes tørke eller angrep av skadegjørere som sopp og insekter. Å forberede energilagring er altså en stressreaksjon. Intensiteten i fargene varierer med været. Lav temperatur, men over frysepunktet og sterk sollys bryter ned klorofyll, men stimulerer antocyanproduksjonen. Tørt vær med økende sukkerinnhold i plantesaften øker også innholdet antocyaniner. Derfor vil de sterkeste og mest intense fargene oppstå når det er tørre og solrike dager med kalde, tørre netter. Ornäsbjørk i lys gule farger. Foto: Sølvi Svendsen. 8

9 Unntakene Or, verken svart- eller gråor får høstfarger på bladene. De felles mens de ennå er grønne. Årsaken er at rota fikserer nitrogen akkurat som belgplantene og skaffer seg næring derfra og behøver ikke trekke næring fra bladene om høsten. Bøk og agnbøk får ingen flotte høstfarger, men bladverket visner og blir brunt. Bladene faller ikke av, men blir ofte hengende langt utover vinteren. Tidspunktet for bladfelling og løvsprett er faktisk ofte ikke så langt fra hverandre i tid. Lerk regnes som et bartre, men feller nålene om høsten. Dette treslaget får således også en fin gul farge på høstnålene. Bøkehekk med fjorårets blader hengende på. Malmø april Foto: Sølvi Svendsen 9

BIOS 1 Biologi... 1...

BIOS 1 Biologi... 1... BIS 1 Biologi..... 1.................... Figurer kapittel 7: Transport, vekst og utvikling hos planter Figur s. 164 blomst skuddsystem blad stengel leder vann, mineraler og sukker lagring rot rothår Figur

Detaljer

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop.

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Biotoper er avgrensede geografiske områder som gir muligheter

Detaljer

PP-presentasjon 4. Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud

PP-presentasjon 4. Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud PP-presentasjon 4 Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud Basiskunnskap 2013 1 Vinteren Det er kaldt og mørkt Trær og andre planter vokser ikke Noen dyr sover hele vinteren

Detaljer

Naturgress fra vinterskade til spilleflate

Naturgress fra vinterskade til spilleflate Naturgress fra vinterskade til spilleflate Agnar Kvalbein Turfgrass Research Group Bioforsk Et forskningsinstitutt Ca 450 ansatte Spredt over hele Norge Eier: Landbruks- og matdep. Hovedområder: Plantevekst,

Detaljer

Skogens røtter og menneskets føtter

Skogens røtter og menneskets føtter Elevhefte Skogens røtter og menneskets føtter Del 1 Frøspiring og vekst NAVN: Skogens røtter og menneskets føtter Frøspiring og vekst Innhold Del 1 Frøspiring og vekst... 1 1. Alle trær har vært et lite

Detaljer

Plantefysiologi Biologi 1

Plantefysiologi Biologi 1 : Feltkurs for VG Plantefysiologi Biologi 1 Navn Dato www.natursenter.no Kompetansemål Den unge biologen Mål for opplæringa er at eleven skal kunne planleggje og gjennomføre undersøkingar i laboratorium

Detaljer

- Et frø vil alltid vokse oppover og mot lyset. Det har ingenting å si hvordan

- Et frø vil alltid vokse oppover og mot lyset. Det har ingenting å si hvordan "Hvem har rett?" - Gresshoppa og solsikken Om frøspiring 1 - Et frø vil alltid vokse oppover og mot lyset. Det har ingenting å si hvordan man planter det. (RETT) - Planter man frøet opp-ned vil roten vokse

Detaljer

Planteceller og planter

Planteceller og planter Planteceller og planter Mål Du skal kunne: Tegne og sette navn på alle delene i en plantecelle. Fortelle om fotosyntesen. Forklare klorofyllets betydning i fotosyntesen. Forklare hva celleånding er, når

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 3

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 3 LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 3 REVIEW QUESTIONS: 1 Hvordan påvirker absorpsjon og spredning i atmosfæren hvor mye sollys som når ned til bakken? Når solstråling treffer et molekyl eller en partikkel skjer

Detaljer

Rips og stikkelsbær for frisk konsum

Rips og stikkelsbær for frisk konsum Rips og stikkelsbær for frisk konsum Dyrking av rips og stikkelsbær i espalier (hekk ) Relativt nytt dyrkningsteknikk For rips utviklet i Holland i begynnelse av 90- tallet Først og fremst tenkt for rips

Detaljer

Beskrivelse av vekstadier på planter med tilhørende normtall

Beskrivelse av vekstadier på planter med tilhørende normtall Beskrivelse av vekstadier på planter med tilhørende normtall Plantenavn Kode Beskrivelse av vekststadium Plantenavn Kode Beskrivelse av vekststadium Agurk, friland 124 Middels til fullt utviklede blad

Detaljer

onsdag 3. mars 2010 GA-FA VESTFOLD Torv og kvalitetssikring av torv Dekking av frø Røtter og næringsopptakn Valg av næringn

onsdag 3. mars 2010 GA-FA VESTFOLD Torv og kvalitetssikring av torv Dekking av frø Røtter og næringsopptakn Valg av næringn Gjennestad videregående ende skole onsdag 3. mars 2010 Torv og kvalitetssikring av torv Dekking av frø Røtter og næringsopptakn Valg av næringn Eli Ronglan Vestfold www.gafa.no Sphagnum - torvmose Andre

Detaljer

TEMA. Frø og spirer. Nr. 21 2014. Skolehage

TEMA. Frø og spirer. Nr. 21 2014. Skolehage Nr. 21 2014 Skolehage Frø og spirer Reidun Pommeresche og Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk. E-post reidun.pommeresche@bioforsk.no. Frø er oftest små, men er opphav til noe stort. Når vi studerer frø,

Detaljer

Dobbel og enkel Guyot.

Dobbel og enkel Guyot. Dobbel og enkel Guyot. Guyotsystemet, særlig enkel Guyot, er mye brukt i Mellom- Europa, og det er også godt egnet for dyrking på åpen mark i Norge. For å få fullmodne druer er det viktig at en velger

Detaljer

ALM. (Opptil 40 meter)

ALM. (Opptil 40 meter) ALM (Opptil 40 meter) Alm er et løvtre som vokser i Norge nord til Nordland, i spredte bestander. Den trives best i varme, sørvendte lier. Almen har grå bark. På eldre trær sprekker den gjerne opp. Veden

Detaljer

Nye muligheter for tidlig vekstregulering med Moddus Start NYHET

Nye muligheter for tidlig vekstregulering med Moddus Start NYHET Nye muligheter for tidlig vekstregulering med NYHET Tidlig vekstregulering med, et nytt ledd i arbeidet for å øke avlingene på en sikker måte Vekstregulering er et viktig redskap i arbeidet med å øke avlingene

Detaljer

Oppal av småplanter til skolehagen

Oppal av småplanter til skolehagen Oppal av småplanter til skolehagen Tekst og foto: Kirsty McKinnon, Norsk senter for økologisk landbruk kirsty.mckinnon@norsok.no Noen vekster krever en lengre vekstsesong enn det vi kan gi dem på friland.

Detaljer

Hønsehirse verre enn floghavre. John Ingar Øverland

Hønsehirse verre enn floghavre. John Ingar Øverland Hønsehirse verre enn floghavre John Ingar Øverland Hønsehirse som ugras Rangert som verdens 3.dje verste ugras, floghavre er på 13.plass (Holm et al 1977) Rask utbredelse i Vestfold, og i andre fylker

Detaljer

BRINGEBÆRPLANTA VEKST OG UTVIKLING. Anita Sønsteby

BRINGEBÆRPLANTA VEKST OG UTVIKLING. Anita Sønsteby BRINGEBÆRPLANTA VEKST OG UTVIKLING Anita Sønsteby BRINGEBÆRPLANTA Er en halvbusk Skuddene lever i ett- eller to år Rotsystemet er flerårig To grupper med ulik livssyklus: 1. Planter der skuddene har en

Detaljer

Kvalitet og krav på vekstjord fra et jordkjemisk. Professor Tore Krogstad Institutt for miljøvitenskap, NMBU

Kvalitet og krav på vekstjord fra et jordkjemisk. Professor Tore Krogstad Institutt for miljøvitenskap, NMBU Kvalitet og krav på vekstjord fra et jordkjemisk perspektiv Professor Tore Krogstad Institutt for miljøvitenskap, NMBU FAGUS Vinterkonferanse 12. februar 2015 En måte å vurdere hva som er god dyrkingsjord:

Detaljer

Plantehormoner og kjemiske vekstreguleringsmidler

Plantehormoner og kjemiske vekstreguleringsmidler Plantehormoner og kjemiske vekstreguleringsmidler Trygve S. Aamlid Bioforsk / STERF Definisjoner Et plantehormon er en naturlig organisk forbindelse som dannes i en del av planten og transporteres til

Detaljer

er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk.

er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk. FYLL INN RIKTIG ORD BJØRK Det finnes arter bjørk i Norge. er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk. GRAN Gran er

Detaljer

Loddrett ranke. Loddrett ranke i veksthus og langs vegg.

Loddrett ranke. Loddrett ranke i veksthus og langs vegg. Loddrett ranke. Loddrett ranke i veksthus og langs vegg. Ved loddrett ranke dyrket langs vegg (eventuelt mur eller bergskrent), går sidegreinene til til høyre og venstre langs veggen slik at de lett kan

Detaljer

Grønnsaker klare til høsting før sommerferien?

Grønnsaker klare til høsting før sommerferien? Suppekoking på vårens første grønnsaker, ville vekster og urter i skolehagen tidlig i juni. Grønnsaker klare til høsting før sommerferien? Tekst og foto: Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk kirsty.mckinnon@bioforsk.no

Detaljer

Forutsetninger for god plantevekst

Forutsetninger for god plantevekst Forutsetninger for god plantevekst Forutsetninger for god plantevekst Forum for kompetanseutvikling, Ås 10.02, 2015 Trond Trond Knapp Knapp Haraldsen Bioforsk Jord og miljø Bioforsk Jord og miljø, Ås Forum

Detaljer

«Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde.

«Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde. «Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde. Potet dyrking og bruk Tekst og foto: Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk kirsty.mckinnon@bioforsk.no

Detaljer

Jordbærplanta. Bygning og bæremåte, vekst og utvikling. Anita Sønsteby Bioforsk

Jordbærplanta. Bygning og bæremåte, vekst og utvikling. Anita Sønsteby Bioforsk Jordbærplanta Bygning og bæremåte, vekst og utvikling Anita Sønsteby Bioforsk Jordbærplanta Er ei flerårig, urteaktig plante (ei staude) Formerer seg ved utløpere og frø Har ikke vedvev og feller ikke

Detaljer

PP-presentasjon 8. Planter. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen

PP-presentasjon 8. Planter. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen PP-presentasjon 8 Planter. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Basiskunnskap 2013 1 stilk blad Rota holder planta fast og suger opp vann og næring fra jorda Stilken gjør at bladene kan strekke seg

Detaljer

Dyrkingsveiledning for Pelargonium x Hortorum

Dyrkingsveiledning for Pelargonium x Hortorum Dyrkingsveiledning for Pelargonium x Hortorum «Hagepelargonium kalles også Pelargonium Zonale» Jord Bruk vanlig god gjødsla torv. ph 5,5-6. Potting Hus/bord må være klargjort, slik at plantene kan bli

Detaljer

30 leken. Sted å ha aktiviteten: I skog eller i alle fall et sted der man kan henge opp «poster». Årstid: Passer hele året.

30 leken. Sted å ha aktiviteten: I skog eller i alle fall et sted der man kan henge opp «poster». Årstid: Passer hele året. 30 leken Denne leken er hentet fra Idépermen «Læring i Friluft» som er utgitt av Friluftsrådenes landsforbund. Permen kan blant annet bestilles hos Oslofjordens Friluftsråd på www.oslofjorden.org Denne

Detaljer

Udarbejdet af spirea.no den 4. SEPTEMBER 2016

Udarbejdet af spirea.no den 4. SEPTEMBER 2016 Udarbejdet af spirea.no den 4. SEPTEMBER 2016 Det å dyrke egne grønnsaker er trendy som aldri før. Med det overbygde høybedet GrowCamp vil du få en større avling og unngå at brunsneglene spiser opp grønnsakene.

Detaljer

Vann, ph, jord og jordanalyser. Norsk Landbruksrådgivning Viken v/ Torgeir Tajet

Vann, ph, jord og jordanalyser. Norsk Landbruksrådgivning Viken v/ Torgeir Tajet Vann, ph, jord og jordanalyser Norsk Landbruksrådgivning Viken v/ Torgeir Tajet Hva er vann? Vann = 2 hydrogenatomer + 1 oksygenatom = H2O Spesielt med vann Andre molekyler som er like lette (enkle) som

Detaljer

OPPGAVER - TRESLAG ALM ASK SVAR SVAR. DETTE MATERIELLET ER HENTET FRA - side 1 av 10

OPPGAVER - TRESLAG ALM ASK SVAR SVAR. DETTE MATERIELLET ER HENTET FRA  - side 1 av 10 ALM Hva er kjerneved? Hvilke områder defineres som Sørlandet i Norge? Hva er den største utfordringen for trærne når det er tørkesommer? ASK Beskriv bladformen på ask. Finn et annet treslag som det vokser

Detaljer

Høstemelding #11 2015

Høstemelding #11 2015 Page 1 of 4 - Periode: Uke 41 (04.10-11.10) Høstemelding #11 2015 Periode: Uke 41 (04.10-11.10) Praktisk: - Kjør forsiktig langs hele Vatneliveien og rundt gården. Barn leker! - Økologiske egg fra Sølve

Detaljer

Borghild Glorvigen Norsk Landbruksrådgiving Potet /1/2017

Borghild Glorvigen Norsk Landbruksrådgiving Potet /1/2017 Stengelråte er ikke hva det var Borghild Glorvigen Norsk Landbruksrådgiving 19/1/2017 Problemet stengelråte Dårlig vekst Svarte, bløte, illeluktende stengler Redusert avling - små knoller Redusert kvalitet

Detaljer

Iskalde. nytelser. oppskrifter

Iskalde. nytelser. oppskrifter oppskrifter Iskalde nytelser Det bugner av lekre råvarer som jordbær, bringebær og friske meloner. Press godsakene til deilige og næringsrike juicer og juicepops! Syndig godt, men også stappfullt av vitaminer,

Detaljer

Jordprøvetaking, ph. Professor Tore Krogstad, UMB. Innlegg på Gartnerdagene på Gjennestad 28. oktober 2010

Jordprøvetaking, ph. Professor Tore Krogstad, UMB. Innlegg på Gartnerdagene på Gjennestad 28. oktober 2010 Jordprøvetaking, ph og kalking Professor Tore Krogstad, Inst. for plante- og miljøvitenskap, UMB Innlegg på Gartnerdagene på gg p g p Gjennestad 28. oktober 2010 Temaer som tas opp Uttak av jordprøver.

Detaljer

Klima i plasttunnelar ved økologisk dyrking av bringebær

Klima i plasttunnelar ved økologisk dyrking av bringebær Klima i plasttunnelar ved økologisk dyrking av bringebær Prosjekt: New methods for organic raspberry production in polyethylene tunnels Aksel Døving Bioforsk Økologisk 6630 Tingvoll Fagdag bringebær Vik

Detaljer

Naturens kretsløp og biologisk mangfold ved Gaula

Naturens kretsløp og biologisk mangfold ved Gaula Naturens kretsløp og biologisk mangfold ved Gaula Hovin skole og barnehage er nærmeste nabo til Gaula og har med det en flott arena for uteskole. Fjerdeklassetrinnets lærer, Elinor Skjerdingstad, hadde

Detaljer

Bygdatunet arena for læring

Bygdatunet arena for læring Bygdatunet arena for læring Mandag 30. april ble Horg Bygdatun og kulturstien læringsarena for 3. trinn ved Hovin skole. Vår i skogen var tema for dagen, og programmet var lagt i samarbeid mellom skolen

Detaljer

YaraVita bladgjødsling Oppdatering og anbefalinger 2014. Ole Stampe, 4. februar 2014

YaraVita bladgjødsling Oppdatering og anbefalinger 2014. Ole Stampe, 4. februar 2014 YaraVita bladgjødsling Oppdatering og anbefalinger 2014 Ole Stampe, 4. februar 2014 Nøkkeltall Omsetning 2012 NOK 84,5 mrd. Omsetning 2010: NOK 80,3 mrd. Omsetning 2009: NOK 65,3 mrd. Antall ansatte >

Detaljer

Utregning av treets alder og høyde

Utregning av treets alder og høyde Veiledning til TRE-FENOLOGI Introduksjon Fenologi er studiet av årstidsvariasjoner hos planter og dyr, periodiske forandringer som varierer med sesong og temperatur. Skogsatte landskap er blant de mest

Detaljer

[2D] Målet for opplæringa er at elevane skal kunne gjere greie for korleis ytre faktorar verkar inn på fotosyntesen.

[2D] Målet for opplæringa er at elevane skal kunne gjere greie for korleis ytre faktorar verkar inn på fotosyntesen. Bi2 «Energiomsetning» [2D] Målet for opplæringa er at elevane skal kunne gjere greie for korleis ytre faktorar verkar inn på fotosyntesen. Oppgave 1a, 1b, 1c V1984 Kurven viser hvordan C0 2 -innholdet

Detaljer

YaraVita. Norgesfôr - 5. februar 2013. Ole Stampe

YaraVita. Norgesfôr - 5. februar 2013. Ole Stampe YaraVita Bladgjødsling Norgesfôr - 5. februar 2013 Ole Stampe Årsaker til økende makromikronæringsmangel i jordbruksvekster Genetiske endringer i plantemateriale, sortsutvikling Større avlinger krever

Detaljer

Frognerparken (bildet) er typisk med sine historiske trær. Også Bygdøy allé, Nationaltheateret og Karl Johans gate har trær som er historiske.

Frognerparken (bildet) er typisk med sine historiske trær. Også Bygdøy allé, Nationaltheateret og Karl Johans gate har trær som er historiske. Graving ved trær 31.07.2002 Trær skal erstattes - økonomiske konsekvenser Et stort tre representerer en langt større verdi enn et lite, nyplantet tre. Ved taksering kan verdien i kroner utgjøre mange ganger

Detaljer

Gropflekk - hvorfor i 2006?

Gropflekk - hvorfor i 2006? Gropflekk - hvorfor i 2006? Arne Hermansen Bioforsk Plantehelse Hedmark forsøksring 19.01.07 Gropflekk (Pythium spp.) Disposisjon Hvilke Pythium- arter skyldes gropflekk? Litt om biologien til gropflekk-soppene

Detaljer

Gjødsling til gulrot. Torgeir Tajet NLR Viken

Gjødsling til gulrot. Torgeir Tajet NLR Viken Gjødsling til gulrot Torgeir Tajet NLR Viken Nitrogen Gjødsling til gulrot N til gulrot (Vestfold 2004 2007) Veksttilpasset næringstilførsel i gulrot Fosforforsøka (NLR/ Bioforsk/ UMB) Andre næringsstoffer

Detaljer

BESKJÆRING AV FRUKTTRÆR. Gustav Redalen Fagsjef / Professor i hagevitenskap

BESKJÆRING AV FRUKTTRÆR. Gustav Redalen Fagsjef / Professor i hagevitenskap BESKJÆRING AV FRUKTTRÆR av Gustav Redalen Fagsjef / Professor i hagevitenskap BESKJÆRING AV FRUKTTRÆR Av Gustav Redalen Fagsjef / Professor i hagevitenskap Etter ønsker fra flere av Hageselskapets lokallag

Detaljer

Flervalgsoppgaver: Gassutveksling i planter

Flervalgsoppgaver: Gassutveksling i planter Flervalgsoppgaver gassutveksling planter Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Gassutveksling planter 1 Hva er riktig om spalteåpninger? A) De er åpne om natta i de fleste planter. B) De er åpne

Detaljer

Design din egen hage. Slik lykkes du Nr. 3-2010

Design din egen hage. Slik lykkes du Nr. 3-2010 Design din egen hage Hagedesign er spennende. Og profesjonell hjelp er alltid det beste, men mye kan du gjøre selv for å få system på hagen din. Nøkkelordet er god planlegging. Har du hagen du ønsker deg?

Detaljer

NITRAT I PLANTESAFT - KÅLROT. Av Eva Cecilie Gihle og Hanne Homb

NITRAT I PLANTESAFT - KÅLROT. Av Eva Cecilie Gihle og Hanne Homb NITRAT I PLANTESAFT - KÅLROT Av Eva Cecilie Gihle og Hanne Homb Bakgrunn I kålrot forekommer det noen ganger rødlige blader utover høsten. Det kan tyde på mangel av nitrogen og/eller magnesium. Veksten

Detaljer

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver

Detaljer

Viktige sortseigenskapar for bær til industri. Arnfinn Nes

Viktige sortseigenskapar for bær til industri. Arnfinn Nes Viktige sortseigenskapar for bær til industri Arnfinn Nes Temperatur- og lysklima fenologi jord - næringstilgang - sortar Kvila over Kort dag planter Blomsterdanning. Blomsterdifferensisering Blomster-

Detaljer

Luft og luftforurensning

Luft og luftforurensning Luft og luftforurensning Hva er luftforurensing? Forekomst av gasser, dråper eller partikler i atmosfæren i så store mengder eller med så lang varighet at de skader menneskers helse eller trivsel plante-

Detaljer

SARĀÖSTLUND NILSSON ILLUSTRERT AV SAM KLEIN OG FORFATTEREN

SARĀÖSTLUND NILSSON ILLUSTRERT AV SAM KLEIN OG FORFATTEREN SARĀÖSTLUND NILSSON ILLUSTRERT AV SAM KLEIN OG FORFATTEREN HEI, LESER Har du noen gang lurt på hvordan det ville vært å kunne lyse i mørket helt av seg selv? Da mener jeg virkelig å kunne lyse. Uten hjelp

Detaljer

LEK OG LÆR MED LODIN LYNX

LEK OG LÆR MED LODIN LYNX ELEVHEFTE LEK OG LÆR MED LODIN LYNX NAVN: SKOLE: www.dntoslo.no Naturopplevelser for livet LODIN LYNX PÅ VILLE VEIER Langt inne i skogen sitter Lodin Lynx. Han er en ensom gaupeunge. Han har mistet mamma

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

Hva kan Vitaminer og Mineraler

Hva kan Vitaminer og Mineraler Hva kan Vitaminer og Mineraler gjøre for meg? Hvor kommer vitaminer/mineraler fra? Vitaminer er naturlige substanser som du finner i levende planter. Vitaminer må taes opp i kroppen gjennom maten eller

Detaljer

Hvordan kan spalteåpningsfunksjonen hos planter påvirkes og hvordan påvirker dette holdbarheten? Louise Arve og Sissel Torre

Hvordan kan spalteåpningsfunksjonen hos planter påvirkes og hvordan påvirker dette holdbarheten? Louise Arve og Sissel Torre Hvordan kan spalteåpningsfunksjonen hos planter påvirkes og hvordan påvirker dette holdbarheten? Louise Arve og Sissel Torre Hvordan kan spalteåpningsfunksjonen hos planter påvirkes og hvordan påvirker

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Bedre overvintring i høsthvete. Gjødslingstiltak for god etablering

Bedre overvintring i høsthvete. Gjødslingstiltak for god etablering Bedre overvintring i høsthvete Gjødslingstiltak for god etablering Bedre overvintring i høsthvete God etablering og overvintring i høsthvete er avgjørende for å danne et godt grunnlag for høye avlinger.

Detaljer

Opptak og transport av vann og næring. Jon Atle Repstad Produktsjef Felleskjøpet Agri

Opptak og transport av vann og næring. Jon Atle Repstad Produktsjef Felleskjøpet Agri Opptak og transport av vann og næring Jon Atle Repstad Produktsjef Felleskjøpet Agri Disposisjon Atomer Molekyler Kjemiske bindinger Opptak og transport av vann Opptak av næring Hydrogen og oksygen atom

Detaljer

WP4: Frøplanteetablering og lokal tilpasning til vekstforholda. Hans M Hanslin, Knut Anders Hovstad og Armin Bischoff

WP4: Frøplanteetablering og lokal tilpasning til vekstforholda. Hans M Hanslin, Knut Anders Hovstad og Armin Bischoff WP4: Frøplanteetablering og lokal tilpasning til vekstforholda Hans M Hanslin, Knut Anders Hovstad og Armin Bischoff WP: ulike strategier for overlevelse og etablering hva slags plantemateriale er best

Detaljer

schoolnet Den store vårspretten!

schoolnet Den store vårspretten! schoolnet Den store vårspretten! Når kommer våren? Vår og sommer er vekstsesongen til planter og dyr som skal: vokse seg stor formere seg (føde unger, legge egg, lage frø). For at de skal få en best mulig

Detaljer

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 /Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 Dette siste lange så lenge: /Men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette./ Åpner lyset. Åpner gardinene, lyset. Øynene

Detaljer

Flervalgsoppgaver: transport i planter

Flervalgsoppgaver: transport i planter Flervalgsoppgaver transport i planter Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Transport planter 1 Stengel II I III IV Rot Figuren viser plasseringen av ledningsvev i stilken og rota til en tofrøbladet

Detaljer

Innhold Forord Mangfoldet i naturen Livet oppstår og utvikler seg Darwin og utviklingslæra

Innhold Forord Mangfoldet i naturen Livet oppstår og utvikler seg Darwin og utviklingslæra Forord... 11 Bakgrunnskunnskap... 11 Turer og aktiviteter i naturen... 11 Bruk nærmiljøet... 11 Samtaler... 12 De yngste barna i barnehagen... 12 Del 1 Mangfoldet i naturen... 13 Hva menes med biologisk

Detaljer

Betydning av høsting på vintertap av N og vårvekst hos kvitkløver

Betydning av høsting på vintertap av N og vårvekst hos kvitkløver 36 L. Sturite & T. M. Henriksen / Grønn kunnskap 9 (1) Betydning av høsting på vintertap av N og vårvekst hos kvitkløver Ievina Sturite & Trond M. Henriksen / ievina.sturite@planteforsk.no Planteforsk

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Planleggingsdag ved Presttrøa barnehage 13. august 2015

Planleggingsdag ved Presttrøa barnehage 13. august 2015 Planleggingsdag ved Presttrøa barnehage 13. august 2015 I en barnehage der friluftsliv og uteaktivitet er en stor del av hverdagen, passer det godt med planleggingsdager ute i det fri. Presttrøa barnehage

Detaljer

Bekjempelse av kjempebjørnekjeks og tromsøpalme

Bekjempelse av kjempebjørnekjeks og tromsøpalme Bekjempelse av kjempebjørnekjeks og tromsøpalme Tekst og foto: Einar Eriksen Hvorfor bekjempe kjempebjørnekjeks og tromsøpalme? Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum) og tromsøpalme (Heracleum persicum)

Detaljer

DAG RAGNAR BLYSTAD: IN VITRO OG KRYOBEVARING; sikring av sjukdomsfritt plantegenetisk materiale

DAG RAGNAR BLYSTAD: IN VITRO OG KRYOBEVARING; sikring av sjukdomsfritt plantegenetisk materiale DAG RAGNAR BLYSTAD: IN VITRO OG KRYOBEVARING; sikring av sjukdomsfritt plantegenetisk materiale PLANTEDYRKERNE DRØMMER OM: Stor avling Topp kvalitet næringsinnhold, smak, farger og frodighet Få plantehelseproblemer

Detaljer

Kosmos YF Naturfag 2. Stråling og radioaktivitet Nordlys. Figur side 131

Kosmos YF Naturfag 2. Stråling og radioaktivitet Nordlys. Figur side 131 Stråling og radioaktivitet Nordlys Figur side 131 Antallet solflekker varierer med en periode på ca. elleve år. Vi hadde et maksimum i 2001, og vi venter et nytt rundt 2011 2012. Stråling og radioaktivitet

Detaljer

Løvetann. Du skal lære: Lytte og skrive: En sang av Alf Prøysen lytte ut ord. Repetere grammatikk. Bøye verb og substantiv. Lese

Løvetann. Du skal lære: Lytte og skrive: En sang av Alf Prøysen lytte ut ord. Repetere grammatikk. Bøye verb og substantiv. Lese Løvetann Du skal lære: Lytte og skrive: En sang av Alf Prøysen lytte ut ord Repetere grammatikk. Bøye verb og substantiv Lese Fakta om løvetann lese faktatekst Ord på ulike plantedeler Samtale Løvetann

Detaljer

Nordnorske grønnsaker. Ved Anne Linn Hykkerud Steindal PhD stipendiat Bioforsk Nord Holt & Tor J. Johansen Bioforsk Nord Holt

Nordnorske grønnsaker. Ved Anne Linn Hykkerud Steindal PhD stipendiat Bioforsk Nord Holt & Tor J. Johansen Bioforsk Nord Holt Nordnorske grønnsaker naturgitte kvaliteter? Ved Anne Linn Hykkerud Steindal PhD stipendiat Bioforsk Nord Holt & Tor J. Johansen Bioforsk Nord Holt Grønnsaker i nord Nordlige breddegrader: Kjølig vekstsesong

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

Vanning til grønnsaker

Vanning til grønnsaker Vanning til grønnsaker Hvordan vurdere vanningsbehovet gjennom sesongen ut fra jordart, nedbør og kultur? Hugh Riley Bioforsk Øst Noen spørsmål om tørke/vanning : I hvilke vekstfaser er plantene følsomme

Detaljer

Planteoppal økologiske grønnsaker. Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking

Planteoppal økologiske grønnsaker. Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking Planteoppal økologiske grønnsaker Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking Oversikt Nøkkelfaktorer Gode frø er viktig Jord til oppal Karsetest Gjødsel Pluggstørrelse Lys og temperatur Vanning

Detaljer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. 1. prestekrage 2. fluesopp 3. kantarell 4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. Nivå 1. Power Point-presentasjon

Detaljer

Gjenvekst avling og kvalitet Grasarter - vekstavslutning. Tor Lunnan, Bioforsk Øst Løken Foredrag Mysen Kløfta Gjennestad apr.

Gjenvekst avling og kvalitet Grasarter - vekstavslutning. Tor Lunnan, Bioforsk Øst Løken Foredrag Mysen Kløfta Gjennestad apr. Gjenvekst avling og kvalitet Grasarter - vekstavslutning Tor Lunnan, Bioforsk Øst Løken Foredrag Mysen Kløfta Gjennestad apr. 2010 kg ts/daa Tidlig førsteslått gir mye gjenvekst! 1400 Løken, felt 1, middel

Detaljer

Vekststadier i potet Bruk av BBCH skala

Vekststadier i potet Bruk av BBCH skala Vekststadier i potet Bruk av BBCH skala Eldrid Lein Molteberg ELM/14.06.17 Noen viktige BBCH stadier i potetfelt 09: Stenglene bryter jordoverflaten 11 19: 1-9 blad ferdig utviklet (> 4 cm), (evt 101-119=1-19

Detaljer

Krypende post for februar

Krypende post for februar Krypende post for februar Lekegrupper: Vi har gjort noen endringer i forhold til lekegruppene da det har blitt forandringer i barnegruppen. Vi har nå 3 lekegrupper istedenfor 4. Det er blå, rød og gul

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 8

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 8 LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 8 REVIEW QUESTIONS: 1 Beskriv én-celle og tre-celle-modellene av den generelle sirkulasjonen Én-celle-modellen: Solen varmer opp ekvator mest konvergens. Luften stiger og søker

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 2

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 2 ØNINGFORAG, KAPITTE REVIEW QUETION: Hva er forskjellen på konduksjon og konveksjon? Konduksjon: Varme overføres på molekylært nivå uten at molekylene flytter på seg. Tenk deg at du holder en spiseskje

Detaljer

Hva er alle ting laget av?

Hva er alle ting laget av? Hva er alle ting laget av? Mange har lenge lurt på hva alle ting er laget av. I hele menneskets historie har man lurt på dette. Noen filosofer og forskere i gamle antikken trodde at alt var laget av vann.

Detaljer

Gratulerer med ditt kjøp av hagemøbler fra InGarden!

Gratulerer med ditt kjøp av hagemøbler fra InGarden! Gratulerer med ditt kjøp av hagemøbler fra InGarden! I denne brosjyren vil du finne tips og instrukser om vedlikehold av dine nye hagemøbler. Følger du veiledningen vil disse rådene forlenge levetiden

Detaljer

Om lysgroing av settepotet (og litt til) Rissa / Klett 26. februar 2009

Om lysgroing av settepotet (og litt til) Rissa / Klett 26. februar 2009 Om lysgroing av settepotet (og litt til) Rissa / Klett 26. februar 2009 Knut Sundset, Oppdal Forsøks- og Driftsplanring INNLEDNING I økologisk potetdyrking er potettørråte (phytophtora infestans) den største

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2015 / Bioforsk FOKUS 10 (1) Frøkvalitet. Foto: John Ingar Øverland

Jord- og Plantekultur 2015 / Bioforsk FOKUS 10 (1) Frøkvalitet. Foto: John Ingar Øverland Jord- og Plantekultur 2015 / Bioforsk FOKUS 10 (1) 241 Frøkvalitet Foto: John Ingar Øverland 242 Øverland, J.I. & Aamlid, T.S. / Bioforsk FOKUS 10 (1) Spireevne hos timotei John Ingar Øverland 1, Trygve

Detaljer

Aktive stoffer i frukt og grønt

Aktive stoffer i frukt og grønt Aktive stoffer i frukt og grønt Av Gunn Helene Arsky Ernæringsfysiolog cand. scient ghar@bama.no GH Arsky BAMA gruppen AS 2009 1 På agendaen Antioksidanter Spennende enzymer Stoffer som påvirker medisin

Detaljer

Den skal tidlig krøkes!

Den skal tidlig krøkes! Den skal tidlig krøkes! Søppel og skrot rundt omkring vil vi ikke ha noe av! Det ga 4- og 5-åringene fra Hovin barnehage tydelig uttrykk for da de dro på vårtur til Gladtoppen på Hovinåsen tirsdag 21.

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNNER Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

Jordkultur Pakking -Virkning på jordstruktur Tiltak for å motvirke skader Kalking

Jordkultur Pakking -Virkning på jordstruktur Tiltak for å motvirke skader Kalking Jordkultur Pakking -Virkning på jordstruktur Tiltak for å motvirke skader Kalking Nordland 2013 Atle Hauge Bioforsk Jord og Miljø Slides om pakking: Utarbeidet av Trond Børresen, UMB Jordkultur Gjødsel

Detaljer

AST1010 En kosmisk reise. De viktigste punktene i dag: Elektromagnetisk bølge 1/23/2017. Forelesning 4: Elektromagnetisk stråling

AST1010 En kosmisk reise. De viktigste punktene i dag: Elektromagnetisk bølge 1/23/2017. Forelesning 4: Elektromagnetisk stråling AST1010 En kosmisk reise Forelesning 4: Elektromagnetisk stråling De viktigste punktene i dag: Sorte legemer og sort stråling. Emisjons- og absorpsjonslinjer. Kirchhoffs lover. Synkrotronstråling Bohrs

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering Visjon og verdier Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld Ketil Stoknes prosjektleder FoU Avsetning av kompost 7-8 år siden: Vi betalte ofte transporten ut til bøndene

Detaljer

Figurer kapittel 4: Fotosyntesen: en grunnleggende oppbyggingsprosess Figur s.103

Figurer kapittel 4: Fotosyntesen: en grunnleggende oppbyggingsprosess Figur s.103 Figurer kapittel 4: Fotosyntesen: en grunnleggende oppbyggingsprosess Figur s.103 Sollys Reflektert lys Absorbert lys Transmittert lys Når sollys treffer et grønt blad, blir noen bølgelengder av lyset

Detaljer

Periodeplan for revene juni 2015.

Periodeplan for revene juni 2015. Periodeplan for revene juni 2015. Hva har revene gjort i april og mai. Disse to månedene har våren og hva som skjer ute i naturen vært et av våre fokus. Barna er nysgjerrige og engasjerte utforskere, og

Detaljer

Sandefjord svømmeklubb

Sandefjord svømmeklubb Sandefjord svømmeklubb 22.9.12 Hvorfor spiser vi? Til en hver tid foregår det ca. 2000 kjemiske reaksjoner i kroppen vår, i tillegg arbeider våre muskler. Alt dette krever energi og tilførsel av nye "råvarer".

Detaljer

Beskjæring. Ydrerosen. Foto: Matias Hukseth

Beskjæring. Ydrerosen. Foto: Matias Hukseth Beskjæring Ydrerosen. Foto: Matias Hukseth Hvorfor og hvordan beskjære roser 1. For å få rikere blomstring og gi rosebusken mer livskraft 2. For å gi rosebusken den størrelse og form man ønsker Historiske/botaniske

Detaljer

Levende Matjord Hvorfor er det viktig da????

Levende Matjord Hvorfor er det viktig da???? Hvorfor er det viktig da???? Mysen 09.12.2010 Vi må bort fra en reduksjonistisk tankegang, løfte blikket og se at alt henger sammen og ikke kan bestå hver for seg. Undrer meg på hva jeg får å se over de

Detaljer

Håndbok fra ordenskomiteen

Håndbok fra ordenskomiteen Håndbok fra ordenskomiteen Solvang kolonihage avd 2 Hva, hvordan, når. Område Hva Hvordan Verktøy Når Utsiden og langs gjerde eller hekk og inntil midten av veien. Fjerning av ugress, mose og jord. -fjern

Detaljer