NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s Distrikt øst s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18"

Transkript

1 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s Distrikt øst s

2 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet til liv og vi menneskene likeså. Våren bringer frem smilene og forventningene om en fin tid som ligger foran oss. Unionsstyret har hektiske tider med å forberede R&L sammen med Arendal-klubben. Det er utallige store og små oppgaver som skal løses og biter som skal falle på plass. Heldigvis har mange gjort det før oss, og det finnes både huskelister og retningslinjer som kan brukes. Det slår meg jevnlig at det er krevende for en organisasjon å skifte mannskap hvert annet år og skulle sikre god erfaringsoverføring. Nå ser vi med spenning og glede frem til Arendal. Program og sakspapirer ligger på nett, og det er der dere må finne de siste oppdateringer. I tillegg har vi etter vedtaket på R&L i fjor samlet en del av sakspapirene her i Soroptima. Saker som ikke er med her i bladet finner dere på nett. Vi regner med at alle som stiller som representanter har alle sakspapirer klare når de møter. Den viktigste grunnen for beslutningen på R&L i fjor var at klubbene skulle få god anledning til å diskutere viktige saker for unionen. Så vi vil sterkt oppfordre alle til å bruke tid på de neste klubbmøtene til å gjøre nettopp det. Unionsstyret håper klubbene markerer unionens 75 år, blant annet med å bruke jubileumslogoen. Arbeidet med jubileumsskriftet går stødig fremover, og vi synes det forteller en historie som vi alle kan være meget stolte av. Planen er at skriftet skal være en gave til alle medlemmene, og på R&L vil vi levere det ut i rett antall eksemplarer til hver klubb. Klubbenes representanter må derfor passe på å ha litt rom i bagasjen for å kunne ta dem med hjem til fordeling. Hvert skrift vil veie det dobbelte av et Soroptima. Landsmøtet vil ha fokus både på forhistorien og på gode grep som kan bringe oss videre. Også i år har unionsstyret støttet to yngre medlemmer som er valgt ut fra klubber som har lykkes med rekruttering. De bringer med sine erfaringer. Og vår føderasjonspresident Ulla Madsen vil i sitt innlegg blant annet vektlegge den viktige prosessen som SIE har satt i gang på rekruttering og som alle klubbene i føderasjonen er blitt invitert til å delta i. Vi oppfordrer alle til å besvare de tilsendte skjemaene. Nå er det viktig å dele gode ideer og sikre erfaringsoverføring. Så ser vi frem til varmere tider og til to tettpakkete døgn i Arendal hvor vi sammen skal dyrke fellesskap og mangfold på tvers av alder og yrker. Vi gleder oss stort! Med glad soroptimisthilsen fra unionsstyret, Gerd 2 SOROPTIMA 3/14

3 INNHOLD Saker til Representskapsmøte Distrikt Øst 3 22 Hilsen fra landssekretæren 22 Nominerte til prosjektprisen Bokhjørnet og nye medlemmer Redaktøren har ordet... April-månaden med store forventningar. Det blir døgnljost, det skal spire og gro, ferieplanar blir snikra, det skal ryddas, vaskas, pussast opp og målast. Med ljoset og våren kjem pågangsmotet. Forsida glitrar med blåveisbilde. Eit sikkert vårtegn ikkje over alt i vårt langstrakte land, men det er ein vakker blome. Bladet inneheld mykje stoff som gjeld representantskapsmøte i Arendal. Det gjev ei god saksorientering for dei av oss som ikkje er så ivrige til å lese på nettsida vår. Derfor er det også ein del innsendt stoff og bilde som ikkje kjem med i aprilnummeret. Dette vil da bli prioritert i junibladet. Ein kommentar til nokre av dei innsendte bilda i bladet. Dei har låg oppløysing, og får dårleg kvalitet i trykken. Vi i redaksjonen har ikkje høve til å endre på dette så det må berre bli slik. Mars-måned er brukt opp, og verdens vanndag 22. mars er over. Derfor må dei klubbane som har markert seg i vatnprosjekt, bli æra. Tanken var å nevne desse i bladet, men da eg såg kor mange det var som engasjerte seg, tenkte eg ingen nemt, ingen glømt. Så tenkjer eg vidare, vatn er livskjelda vår. Uansett kor på kloda folk har søkt bustad, er søke etter vatn første prioritet. Godt å veta at organisajonenen vår er engasjert, og at ting skjer både intrernasjonalt og nasjonalt. Til slutt ynskjer eg klubben i Arendal lykke til med det store møtet, og god tur til alle som skal delta. GOD PÅSKE! Karen Edvardsen 20 "Et glimt inn i historien" 21 Distriktskontakter: Et viktig verv Norgesunionen Unionspresident: Gerd Halmø 1. visepresident: Kirsti Guttormsen 2. visepresident: Marit Hetland 3. visepresident: Jorunn Thortveit Unionskasserer: Gro Johnsen Unionssekretær: Lisbeth Dybvik Unionssuppleant: Marit Egge Landssekretær: Aud Brønn Guvernører: Siren Hammer Marit Øgard Aasbrenn Programansvarlig: Unn Baadstrand Skare Assisterende programansvarlig Kari Sofie Mittet Redaksjonen Redaktør: Karen Edvardsen Red.sekretær: Monica Røberg Andreassen Økonomiansvarlig: Lisbeth Karlsen Redaksjonsmedlem: Anne Birgitte Holm Gundersen Redaksjonsmedlem: Torild Jakobsen Redaksjonsmedlem: Marit Bøckmann Lie Design og layout: MOOD Grafisk Design AS Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Frist for innsending av materiell: 5. i hver måned - måneden før! HUSK! Send høyoppløslige bilder. Forsidebilde: Blåveis. Foto: ukjent. Månadens tanke: Tvil aldri på at små grupper av tenksomme engasjerte mennesker kan forandre verden. Faktisk er de de eneste som noensinne har forandret noe. Margaret Mead Norsk Soroptima kommer ut med 6 nummer årlig og er medlemsblad for Norges 2000 soroptimister. Som del av Soroptimist International, en NGO (non governmental organisation) for kvinner, er vi tilknyttet FN med representanter i FNs organer i New York, Geneve, Wien, Paris, Roma, Nairobi og Kairo. Soroptimistene har konsultativ status i FN og Europarådet. Organisasjonen er en upolitisk sammenslutning av klubber og arbeider for internasjonal forståelse, vennskap, fremme av menneskerettighetene, bedring av kvinners stilling i alle samfunn, respekt og forståelse for andres arbeid. SOROPTIMA 3/14 3

4 Dagsorden for Representantskapsmøtet Lørdag kl Åpning av representantskapsmøtet 2 Navneopprop 3 Valg av: a. Møteleder b. Stemmetellere c. Representanter til å underskrive protokollen d. Redaksjonskomité 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden 5 Resolusjonsforslag 6 SI Norgesunionens og klubbenes årsrapporter Ekstensjonskomiteens årsrapport Nettansvarlige sin årsrapport Unionsstyrets rapport om mentorprogrammet 10 Orienteringssaker a. Status Unionens handlingsplan b. Evaluering av ordningen med studiestipend (fra 2013) 11 Enkeltsaker til behandling a. Forslag om å bruke tittelen «leder» i stedet for president på klubbnivå v/si Steinkjer (fra 2013) b. Forslag om utredning vedrørende fremtiden for Soroptima v/si Mandal c. Endring av opplegget rundt det årlige representantskapsmøtet v/si Horten d. Forslag til endring av vedtekter for Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i Sør v/si Arendal-Grimstad e. Økning av medlemskontingent til unionen v/styret f. Videreføring av Mentorprogrammet v/styret g. Avslutning av system med regionale FN-kontakter v/styret h. Forslag til endringer i retningslinjer for valgkomiteen v/styret i. Innmelding i studieforbund v/styret (fra 2013) 12 SI Norgesunionens regnskap SI Norgesunionens budsjett Norsk Soroptima a. Årsrapport b. Regnskap c. Budsjett Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i Sør a. Årsrapport 2013 b. Regnskap 2013, Noter til regnskapet for Guvernørene rapporterer fra Europaføderasjonen 17 Valg 18 Avslutning av representantskapsmøtet 4 SOROPTIMA 3/14

5 Sak 6/14 Sak: SI Norgesunionen sin årsrapport Av Sigrid Ag, unionspresident ( ) INNLEDNING Unionsstyret har i bestått av: Unionspresident Sigrid Ag, SI Harstad 1. visepresident Gerd Halmø, SI Stavanger 2. visepresident Kirsti Guttormsen, SI Oslo II 3. visepresident Kirsti Holmboe, SI Harstad Unionssekretær Annelise Riis, SI Harstad Unionskasserer Galina Svistounova, SI Harstad Unionssuppleant Anne Marie Bakken, SI Harstad I tett og godt samarbeid med øvrige tillitskvinner: Guvernør Kristin Ruder, SI Tønsberg Guvernør Siren Hammer Østvold, SI Bergen Guvernørsuppleant Mari Elin Øksendal, SI Trondheim Guvernørsuppleant Aud Baadstrand Skare, SI Bærum Programansvarlig Unn Baadstrand Skare, SI Stand Assisterende programansvarlig Randi Carlstedt, SI Tønsberg Landssekretær Aud Brønn, SI Mandal Nettansvarlig Britt Nordgreen, SI Bergen Nettansvarlig Ågot Alnes Orvik, SI Ålesund Informasjonsmedarbeider Margaret Støle Karslen, SI Larvik Leder av ekstensjonskomiteen Mary Kaasa, SI Tønsberg Leder av lovkomiteen Anne Rita Meberg, SI Lister Leder av utdanningsfondet Anneri Øxnevad Hofstad, SI Gjøvik Leder av valgkomiteen Solveig Haug Urdal, SI Rygge Redaktør Norsk Soroptima Karen Edvardsen, SI Bodø FN-kontakt Kirsten Berg Stephansen, SI Romerike Lillestrøm Vannambassadør Lill Bjørvik, SI Larvik Prosjektleder Moldova Liv Handeland, SI Tønsberg Prosjektleder lilla sløyfer Karin Guttormsen, SI/Grimstad Arendal i samarbeid med Kirsti Holmboe, SI Harstad Distriktskontakter: Nord 3: Anne-Lina Nora, SI Hammerfest Nord 2: Siri Bjercke, SI Svolvær Nord 1: Torill Døhl, SI Mo i Rana Nord 3: Sheila Lian, SI Namsos Midt-Norge: Eli Høsøien, SI Røros Nord-Vest: Siri Hoem Ingeberg, SI Kristiansund Vest: Inger Hølvold, SI Bergen Sør-Vest: Gro Johnsen, SI Stavanger Syd 1: Marianne Kalleberg, SI Arendal Syd 2: Jorunn Moe, SI Tønsberg Øst 1: Laura Pollard, SI Fredrikstad Øst 2: Kari Nikolaisen, SI Lillehammer Øst 3: Anna Valborg Mikkelsen, SI Drammen STRATEGIPLANEN Strategiplanen for inneholder fire hovedområder: 1. Synliggjøring 2. Intern og ekstern kommunikasjon 3. Rekruttering 4. Prosjektarbeid. Med utgangspunkt i de fire ovennevnte punktene, og etter evaluering av unionsstyrets handlingsplan for , ble ny handlingsplan for utarbeidet på utvidet unionsstyremøte i november. Styret er tilfreds med at de fleste tiltakene ble gjennomført også i soroptimiståret Norgesunionens strategi- og handlingsplan, i tillegg til mal for handlingsplan for klubbene, har ligget tilgjengelig på hjemmesiden i hele perioden. Klubbene ble også oppfordret til å evaluere forrige års handlingsplaner samt publisere nye handlingsplaner på klubbenes egne hjemmesider. 1. Synliggjøring Styret har hatt god kontakt med vår paraplyorganisasjon FOKUS med deltakelse på generalforsamling og distribusjon av informasjon mottatt fra sekretariatet om ulike arrangementer. Vår informasjonsansvarlig har i samarbeid med tillitskvinnene utarbeidet fellesmaler for pressemeldinger knyttet til merkedager som 25. november (stopp vold mot kvinner), 10. desember (internasjonal dag for menneske-rettigheter), 8. mars (internasjonal kvinnedag) og 22. mars (verdens vanndag). Malene er videresendt til klubbene for lokale tilpasninger i forbindelse med disse dagene. Det er gledelig å registrere at flere av klubbene har hatt innlegg i lokalaviser med malene som utgangspunkt. 2. visepresident Kirsti Guttormsen representerte Norgesunionen under den offisielle markeringen av stemmerettsjubileet i Kristiansand den 11. juni. Stemmerettsjubileet har vært en fin arena som har gitt både Norgesunionens klubber en god mulighet for synliggjøring gjennom lokale arrangementer. Pilotprosjektet for mentorprogrammet startet i september 2012, og gjennom solid innsats fra prosjektgruppen jobbet 11 mentorpar sammen. Ny programperiode ble påbegynt i september Soroptimist International var også i år representert under FNs årlige kvinnekommisjon (CSW) i New York i februar Norgesunionen er «Mature Union» for soroptimistarbeidet i Moldova, og gledelig var det at Violeta Bunescu, leder av SI Chisinau-klubben, presenterte arbeidet for å bekjempe menneskehandel i Moldova under CSW. Europaføderasjonen betalte hennes reise og opphold. 2. Rekruttering Norgesunionen har hatt et netto frafall av 70 medlemmer i Namsos-klubben opphørte, og de fleste medlemmene av SOROPTIMA 3/14 5

6 Asker-klubben har meldt seg ut. Klubben anmodet imidlertid styret om utsettelse av oppløsning, og gjenværende medlemmer er gitt utsettelse og oppfyller vilkårene slik som fastsatt i artikkel XVII, pkt. 2. Asker-klubben følges opp av unionsstyret og ekstensjonskomiteen. Høsten 2012 vedtok unionsstyret å sette ned ei arbeidsgruppe bestående av 5 yngre soroptimister for å utarbeide forslag til hvordan SI Norgesunionen skulle framstå som attraktiv for yngre soroptimister. Rapporten ble ferdigstilt 20. desember 2012 og framlagt for utvidet unionsstyremøte 26. januar Den ble også presentert på representantskapsmøtet i Harstad i mai 2013 der SIE-president Kathy Kaaf var tilstede. Flere tiltak er iverksatt i løpet av året etter anbefalinger fra arbeidsgruppen. Når det gjelder tiltak for å lempe på regelverket for rekruttering, som kan fremstå som begrensende når det gjelder opptak av nye medlemmer, er dette løftet videre til Europaføderasjonen og skal følges opp via våre guvernører. Saken er også tat direkte opp med SIE-presidenten og SIE-sekretariatet i Geneve. Distriktskontaktene (DK) representerer et viktig bindeledd mellom klubbene og unionsstyret. 2. visepresident deltok på distriktkontaktmøte i Drammen høsten De møttes også i Harstad i mai 2013, dagen før representantskapsmøtet. Flere klubber har fulgt unionsstyrets oppfordring om å velge nye/yngre medlemmer som representanter til årsmøtet. Yngretreffet i Harstad var vellykket, og med to spennende samlinger i 2012 og 2013, anbefaler styret at dette innarbeides som fast innslag under Norgesunionens årsmøter. I likhet med fjoråret sponset unionen reise og opphold for to yngre soroptimister til R&L-møtet. Det er positivt at flere klubber har søkt om å få dekket utgifter til informasjonsmøter og treff i soroptimistregi for yngre yrkeskvinner som potensielle SI-medlemmer. To møter er avholdt i Tromsø for reetablering av klubb der. 3. Kommunikasjon Norgesunionens hjemmeside ble lansert 1. februar, og våre nettansvarlige har gjort en formidabel jobb både før og etter lanseringen. Det foreligger en plan for opplæring av klubbenes nettansvarlige for å tilpasse klubbenes nettsider til Norgesunionens. Tilbakemeldingene på våre hjemmesider er mange og positive, og styret er stolt av våre nettansvarlige og den store jobben de har utført. Guvernørinfo, vårt månedlige nyhetsbrev som oppdaterer oss på aktiviteter i Europaføderasjonen (SIE) og SI, høster ros blant våre klubbmedlemmer, men også i Norden og øvrige Europa. Våre to guvernører og informasjonsansvarlig har all ære for nyhetsbrevet. Informasjonsgruppen, som ble nedsatt etter R&L-møtet i 2012, har fortsatt arbeidet med å samkjøre informasjonsstrømmen både internt og eksternt. Gruppen har bestått av våre nettansvarlige, guvernørene, informasjonsansvarlig, redaktør i Soroptima og unionssekretæren som leder av gruppen. Unionsstyret og tillitskvinnene har ved invitasjon deltatt på alle klubb- og distriktsarrangementer i tillegg til jubileumsfeiringer. Dette har vært en udelt glede og gitt oss anledning til å ta opp ulike problemstillinger begge veier. Vi har også i den grad mulig forsøkt å gi raske svar tilbake ved henvendelser fra klubbene. 4. Prosjektarbeid Prosjektarbeid er kjernevirksomheten i vår organisasjon. Både Utdanningsfondet og Moldova-prosjektet er viktige pilarer i dette arbeidet og har synliggjort oss langt utover Norges grenser. Vår Moldova-komite har arrangert to prosjektreiser/studieturer til Moldova. 5 klubber er nå etablert i Moldova, alle med norske klubbgudmødre. Life Skill-prosjektet ble avsluttet i juni 2013, og styret har bedt koordinator for utdanning, vann og lilla sløyfer komme med innspill til nytt unionsstyret hva angår videre satsningsområder i Moldova. Takk til utdanningsfondet, administrert av SI Gjøvik, for deres forvaltning og stipendtildelinger. Utdanning av jenter og kvinner er SIs langtidsmål, og vi oppfordrer alle klubbene til å bidra til dette formålet. Klubbenes årsrapporter vitner om mange gode prosjekter, og det er interessant å registrere at 32 klubber har registrert sine prosjekter som «programfokusrapporter» (PFR), dvs. rapportert dem in til SIE. Rapportering er viktig da det brukes til statistikk og påvirkning, også mot FN og enda tydeligere blir det at soroptimistene er med å gjøre en forskjell for mange kvinner og jenter. Gratulerer til SI Kongsvinger som vinner av Norgesunionens prosjektpris «Joint Project». ØKONOMI Norgesunionens regnskap viser et underskudd på kr , 52 mot et budsjettert underskudd på kr. Underskuddet dekkes gjennom overføringer fra vår kapitalkonto godkjent av årsmøtet. Vår medlemskontingent til SIE utgjør mer enn 40 prosent av våre driftsutgifter, og svakere eurokurs, dvs. agiogevinst, er en vesentlig årsak til lavere utgifter enn budsjettert. Det er heller ikke avsatt midler til Moldova-prosjektet grunnet pågående planleggingsarbeid om videre satsningsområder der. Utgiftene til mentorprogrammet har vært lavere enn budsjettert, til dels grunnet ekstern tilleggsfinansiering. For øvrig vises det til årsregnskapet. STYRETS ARBEID Styret har hatt 20 styremøter i Uten sekretariat er styremøtene en kombinasjon av arbeids-/ og styremøter. Deler av arbeidet er basert på e-postkorrespondanse for i størst mulig grad å involvere våre to styremedlemmer som ikke bor i Harstad. Hele styret har møttes i forbindelse med utvidete unionsstyremøter. Vi berømmer våre tillitskvinner for deres rause bidrag, deres positivitet og store samarbeidsvilje. Det har vært arbeidskrevende, men samtidig utrolig lærerikt og berikende å lede Norgesunionen i denne siste perioden. 6 SOROPTIMA 3/14

7 Sak 6/14 Sak: Årsrapport Norgesunionens 66 klubber Av Unionsstyret v/jorunn Thortveit, 3 visepresident Alle klubber har sendt inn årsrapport. Antall medlemmer pr hadde Norgesunionen 1861 medlemmer fordelt på 66 klubber. Alle tall i oversikten er basert på data fra 67 klubber. 1 klubb (Namsos) er nedlagt i perioden. Tallene i parentes gjelder soroptimiståret Ekstensjon /Rekruttering Antall nye medlemmer: 110 (104) Reflektanter: 151 (159) Sluttet inkl. døde: 136 (117) Netto: minus -26 (99) nedgang Møter Klubbene har holdt 640 (646) ordinære klubbmøter og 418 (440) styremøter. Antall styremøter pr klubb varierer fra 3-11 (1-10). Distriktsmøter 417 (516) soroptimister har deltatt på distriksmøtene. 353 (354) har deltatt på jubileer og andre møter. 117 (78) har deltatt på internasjonale møter i utlandet. Fremmøteprosent Gjennomsnittlig fremmøteprosent er 69,9 (68,7). Med variasjoner fra 51-91,9 %. PROSJEKTER: SIE Soroptimists Go for water 12 (13) klubber rapporterer å ha overført kr (33.590). Bidragene varierer fra kr 500 til (Fredrikstad). 10. des. appellen 2010 Soroptimister for utdanning og ledelse 37 (39) klubber har rapportert å ha overført kr (60.978). Bidragene varierer fra kr 210 til 6468 (Levanger). Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i sør 52 (42) klubber rapporterer å ha overført kr ( ). Bidragene varierer fra kr 175 til (Harstad). Stopp menneskehandel-nei til trafficing Salg av Lilla sløyfer. 18 (39) klubber rapporterer å ha overført kr (98.892). Bidragene varierer fra kr 100 til 8382 (Røros). Norgesunionens prosjekt Moldova 11 (12) klubber rapporterer å ha overført kr (63.752). Bidragene varierer fra kr 318 til 7900 (Halden). Klubbenes egne prosjekter- lokale og internasjonale (herunder også bidrag til TV-aksjonen osv). 66 (57) klubber rapporterer å ha overført kr ( ) til egne prosjekter. Beløpene varierer fra kr 560 til (Arendal). 1. Programområdene. Det er holdt: 97 (91) yrkesforedrag 259 (260) andre foredrag 104 (111) temakvelder 78 (83) bedrifts-virksomhetsbesøk 404 (419) 5-minutter 175 (39) andre aktiviteter 2. Egne prosjekter Det er rapportert 78 (79) egne prosjekter. Av disse er det sendt 32 (35) PFR (Program Fokus Rapport). 3. Formidling Det er formidlet/holdt 100 (92) innslag i presse /media fordelt på xx/34 klubber 24 (23) eksterne møter/foredrag 16 (15) informasjonsstands 45 (39) annet 6 (10) klubber har arbeidet med eller chartret nye klubber 4. Felles prosjekter Det er rapportert 76 (61) felles prosjekter. Fra disse er det rapportert sendt 25 (21) PFR. 5. Handling 76 (46) innsamling av ulike slag/bøssebæring 16 (20) salgsstands 35 (15) invitasjoner og besøk 92 (139) annet 6. Vennskapsklubber 127 (166) klubber har hatt kontakt med en eller flere av sine vennskapsklubber pr post mv. 42 (22) klubber har hatt eller vært på besøk. Salg av UNICEF materiell 5 (3) klubber rapporterer å ha overført kr (14.837). Bidragene varierer fra kr 318 til 7900 (Halden). SOROPTIMA 3/14 7

8 SAK 10b/14 Sak: Evaluering av ordningen med studiestipend (fra 2013) Fremmet av: Unionsstyret Saken ble fremmet av unionsstyret i med følgende begrunnelse: «På representantskapsmøtet i 1987, med justeringer i 2011, ble det vedtatt at Norgesunionen annethvert år skal invitere to soroptimister fra forskjellige land innenfor Europaføderasjonen. Invitasjonen gjelder til en region i Norge i to uker med et par dagers opphold i den enkelte klubb og avslutte besøket med deltakelse i unionens representantskapsmøte. Stipendiatene dekker selv reiseutgifter til og fra Norge, samt personlige utgifter, men innkvarteres sammen eller hver for seg i soroptimist-hjem. Retningslinjene for studiestipend er beskrevet i Lover og vedtekter. Etter å ha rådført oss med våre tillitskvinner viser det seg at ordningen sjelden har vært benyttet, med siste unntak av representantskapsmøtet i Bergen i Unionsstyret foreslår derfor at ordningen med studiestipend tas opp til vurdering av påtroppende unionsstyre». Unionsstyrets vurdering: Opplegget har vært benyttet i begrenset grad. Men det var meget positiv respons i forrige utlysingsrunde i Ytterligere rådføring med våre tillitskvinner viser at mange synes det er viktig å holde på denne ordningen som gir verdifull kontakt med klubbene og unionene som stipendiatene representerer. Det er også et viktig signal å gi til Føderasjonen at vi ønsker kontakt og samarbeid på tvers av unionene. Oppholdet til stipendiatene skal iht. vedtektene legges i tilknytning til R&L. Dette er en travel tid både for unionsstyret og arrangementsklubben. En forutsetning for videreføring er derfor at noen utenfor unionsstyret tar ansvar for tilrettelegging og oppfølging av stipendiatene. En løsning kan være at dette legges til distriktskontaktene i distriktet hvor R&L arrangeres (ulike årstall). Alternativet vil være at en interessert klubb tar hovedansvaret. Unionsstyret vil søke å få på plass en avtale om dette før det er aktuelt å gå ut med utlysning av stipendene høsten I tråd med tidligere praksis budsjetteres det med økonomisk støtte til tiltaket for primært å dekke kandidatenes deltakelse i R&L iht. vedtektene (budsjett ). SAK 11a/14 Sak: Forslag om å bruke tittelen leder i stedet for president på klubbnivå Fremmet av: Steinkjer Soroptimistklubb i 2013 Begrunnelse: Norsk soroptimisthistorie forteller at tittelen leder og nestleder ble brukt fram til 1968, da først ble tittelen president og visepresident innført. Tittelen president har vært tidløs i 45 år, og vi i Steinkjer soroptimistklubb mener det er på tide å revurdere/endre bruken av denne tittelen i det åpne norske samfunnet. Vi mener presidenttittelen kan virke ekskluderende og bidrar til fremmedgjøring i rekruttering av nye medlemmer. Vi forstår at internasjonalt er tittelen mer anvendt og at det følger både prestisje og ære rundt, men vi har ingen adel eller et presidentvelde i Norge. Derfor er det vanskelig for oss lokalt når vi skal forklare at president betyr leder / formann eller forkvinne. Vi synes det er vanskelig å drive rekrutteringsarbeid når flere føler det ubekvemt, utilfredsstillende å måtte bruke tid på å forklare tittelbruk, når vi ved bruk av ordet leder, kan forenkle, finne en mer gjenkjennelig og naturlig måte å fortelle om klubbens organisering og arbeidsmåter på. Derfor ber vi om at representantmøtet stemmer over at vi i Norge gjennom klubbene kan innføre bruk av tittelen leder istedenfor tittelen president. Det mener vi vil lette vår arbeid for mer åpenhet og at vi når ut til flere yngre kvinner som kan tenke seg å arbeide for soroptimismen i klubbene rundt i Norge. Unionsstyrets vurdering: Saken var oppe på representantskapsmøtet i 2013 med følgende vurdering av unionsstyret : «Dersom man skal omforme «president» til «leder» i våre klubblover/vedtekter, vil dette innebære endringer i svært mange artikler. Unionsstyret oppfordrer neste u-styre til å ta en fullstendig gjennomgang av ordbruken, - og så evt. komme med endringsforslag til neste R&L møte for lover/vedtekter for klubbene og unionen sett under ett. Dette vil føre til at «bruk» og ordlyd stemmer overens». Fra SIEHQ har unionsstyret nå mottatt en foreløpig oversikt over en lang rekke lovendringsforslag som skal behandles på Guvernørmøtet i juli Det er også meldt at flere vil komme, og at dette kan omfatte vesentlige endringer. Unionsstyret foreslår derfor en full gjennomgang av unionens lover og vedtekter etter at GM2014 er avviklet. Det vil da være 6 år til neste mulige runde med lovendringer på Føderasjonsnivå. Dette kan gjennomføres høsten 2014 og samlete endringsforslag legges frem på R&L i Når det gjelder å benytte tittelen leder uformelt har Lovkomiteen hatt en gjennomgang av nasjonalt og internasjonalt lovverk, og de uttaler følgende: «Vi kan ikke se at det ligger noe til hinder for at ledervervet i klubbene omtales som "leder" fremfor "president". Vi anser dette for å være en språklig endring, ikke en endring i innhold eller status av vervet.» Forslag til vedtak: Saken utsettes til representantskapsmøtet i SOROPTIMA 3/14

9 Sak 11b/14 Sak: Forslag om utredning vedrørende fremtiden for Soroptima Fremmet av: Mandal Soroptimistklubb Begrunnelse: Det har de senere årene vist seg vanskelig å få klubber til å påta seg redaksjonen av Soroptima. En travel hverdag og kanskje mangel på erfaring fra redaksjonelt arbeid, gjør at oppgaven virker noe uoverkommelig. Samtidig er Soroptima den viktigste informasjons- og brobyggeren i organisasjonen. Bladet er limet mellom medlemmene og mellom medlemmene og organisasjonens ledelse. Mandal Soroptimistklubb mener at Soroptimas redaksjon bør settes bort/overlates til en redaktør ansatt i en viss stillingsprosent. Dette vil skape forutsigbarhet og ro. Den nye redaktøren vil ha ansvar for Soroptimas innhold, utgivelse og annonser, og lønnes av annonseinntekter. Annonsesalg har tidligere vist at det kan generere gode inntekter. I organisasjonens medlemsmasse er det journalister, også freelance som kanskje kan påta seg en slik oppgave. Redaktøren vil ha det daglige redaksjonelle ansvaret. Unionspresidenten har det overordnede ansvaret. Mandal Soroptimistklubb mener at reduksjon i antall utgivelser svekker organisasjonen. Klubbene blir i større grad enkeltstående og følelsen av å tilhøre en større helhet reduseres. Uformelle undersøkelser i vår region, viser at kun et lite mindretall av medlemmene leser Soroptima på nettet. Soroptima er ikke et behov som skal dekkes på samme måte som behovet for nyheter. Soroptima glemmes. Det er også usikkerhet rundt utgivelsesdatoer. Organisasjonen har gjennom alle år utgitt Soroptima i papirform, det vil si at det er medlemmer som har mottatt bladet i både 30, 40 og 50 år. Et vedtak om overgang til webutgaver endrer ikke bruksvaner over natten. Det må skje etter en lagt strategi. Forslag til vedtak: Det nedsettes en komité som utreder den videre driften av Soroptima. Komiteen leverer sin innstilling til Unionsstyret innen utgangen av Unionsstyrets vurdering: Styrets målsetting er fortsatt å ha en klubb eller en gruppe medlemmer til å ha redaksjonsansvaret. For neste styreperiode er en kandidat på plass. Det kan derfor brukes mer tid og bredere interne diskusjoner enn det forslaget fra Mandal-klubben legger opp til. Siden dette er en sak som kommer opp jevnlig, støtter styret forslaget om en utredning av hvordan redaktørrollen best kan organiseres. Det bør imidlertid legges opp til en bredere vurdering. Hva vil vi med bladet og hvordan skal vi bruke det? Utarbeidelse av strategiplan for vil bli iverksatt høsten 2014 for fremlegging på R&L Diskusjonen om Soroptima bør inngå i dette arbeidet gjennom en egen gruppe som utreder vår informasjons- og kommunikasjonsstrategi for den neste fireårs perioden. Det er viktig å få en bredt sammensatt utredningsgruppe. Mandat for gruppen fremlegges på R&L til godkjenning. Forslag til vedtak: Det nedsettes en utredningsgruppe for å utarbeide en informasjons- og kommunikasjonsstrategi som samordnes med utarbeidelse av strategiplan Utredningen skal bl.a. omfatte en analyse av fremtidig organisering av Soroptima. Sak 11c/14 Sak: Endring i opplegget rundt det årlige representantskapsmøtet Fremmet av: Horten Soroptimistklubb Begrunnelse: Unionen går over til å arrangere landsmøte (L-møte) hvert annet år, men fortsetter med årlige representantskapsmøter (R-møte). De årene det kun arrangeres R-møte, legges dette nær en sentral flyplass slik at opphold og reiseutgifter begrenses. Endringen iverksettes under hensyn til allerede inngåtte avtaler. Unionsstyrets vurdering: Dette har vært behandlet en rekke ganger tidligere. I Svolvær i 1994 ble vedtatt å arrangere L-møte hvert annet år. R- møtet de mellomliggende år arrangeres som 1-døgnsmøter fra lunsj til lunsj. Vedtaket ble opprettholdt i Bergen i 1996 og iverksatt fra 1998 med et lunsj-lunsj R-møte i Tromsø. Da vedtaket ikke ble fulgt opp i 2000, ble det stilt spørsmål om dette. På Voss i 2001 ble forslag om opphevelse nedstemt. Neste R- møte uten L-møte ble arrangert i Stavanger i I Levanger i 2005 ble det vedtatt å innføre L-møte hvert år. Unionsstyret har gått grundig gjennom spesielt de økonomiske sidene ved forslaget. En besparelse kan oppnås ved å redusere fra 2 til 1 overnatting gjennom å arrangere R-møte fra lunsj lørdag til lunsj søndag. Kun plasseringer nær Gardermoen er aktuelle for enkel ankomst lørdag. Selv hertil er det begrenset kommunikasjon lørdag. Med dagens kommunikasjon vil ca. 15 % av klubbene ikke kunne delta på et 1 døgns møte. Ca. 15 % av klubbene vil ha begrenset mulighet for å rekke frem før klokken 15:00 lørdag. Ca. 70 % av klubbene vil kunne delta på et 1-døgns møte, der kostnadene for transport kan bli høye på grunn av få avganger på offentlige kommunikasjonsmidler i helgene. Besparelser for Unionen er begrenste. Unionens kostnader til R&L-møte består i dekning av tillitskvinners reise og opphold. I tilknytning til R&L-møtet arrangeres tillitskvinne-møter som distriktskontaktmøte (DK-møte), utvidet unionsstyremøte (UU-møte) med flere. Unionen oppnår store besparelser ved å legge disse til R&L-møtet. Det lar seg ikke gjøre å arrangere tillitskvinnemøter innenfor rammen av 1 overnatting. Besparelse for klubbene vil være ca. kr 1.200,- pr person som tilsvarer oppholdsutgifter for 1 døgn. Det vil si differansen mellom dagens 2-døgns møte på kr 4.000,- og 1-døgns møte på kr 2.800,- pr person. Et 1-døgns møte vil bli hektisk, der representantene får begrenset den sosiale arena som et 2-døgns møte åpner for. Den enkelte representant står fritt til kun å delta på R-møtet. Unionsstyret støtter ikke forslaget om å arrangere L-møte hvert annet år. Forslag til vedtak: Dagens system med R&L hvert år opprettholdes. SOROPTIMA 3/14 9

10 Sak 11d/14 Sak: Forslag til endring av vedtekter for norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i Sør Fremmet av: Arendal-Grimstad Soroptimistklubb 1 Navn nåværende ordlyd: Legatets navn er: Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i Sør. 1 Navn forslag ny ordlyd: Legatets navn er: Norske soroptimisters utdanningsfond. 2 Formål nåværende ordlyd, første setning: Legatets formål er å yte økonomisk støtte til utdanning for kvinner i utviklingsland. 2 Formål forslag ny ordlyd, første setning: Legatets formål er å yte økonomisk støtte til utdanning for kvinner i land som omfattes av: «DAC List of ODA Recipients», kategori: «Least Developed Countries»,» Other Low Income Countries», Moldova og andre land i sørøst-europa hvor norske soroptimistklubber har samarbeidsprosjekter. Begrunnelse: Norske soroptimisters utdanningsfond ble opprettet i Siden da har verden forandret seg, «jernteppet» har falt, og vi har fått nærmere kjennskap til kvinners forhold i de tidligere «østblokklandene». Mangel på utdanning og fravær av økonomisk støtte til det, fører til at mange kvinner ikke kommer videre i sin personlige utvikling og at de ikke klarer å skaffe seg inntekt til å forsørge sin familie. I flere av disse landene er det også mange kvinner som er alene etter krig og konflikt. Utdanningsfondets styre legger «DAC List of ODA Recipients» til grunn for sitt arbeid med tildeling av stipend. Jf. vedlegg. Land merket med gult i listen, er land som nå får stipend iflg. informasjon fra fondet. Forslaget fra Arendal-Grimstad Soroptimistklubb vil innebære at stipend fortsatt skal gis til kvinner i sør (Afrika) og Moldova som nå. I tillegg skal kvinner i andre sørøsteuropeiske land som ikke står på ODA listen også kunne komme i betraktning. Forslaget forutsetter imidlertid som nå at bidrag skal kunne gis til kvinner bosatt i land med soroptimistklubber tilknyttet den Europeiske føderasjon, SIE. Geografisk forstås sørøst-europa i sammenheng med forslaget, land sør for Østerrike og Ungarn og nord for Hellas og Tyrkia. Det betyr at kvinner i Moldova, Romania, Bulgaria, Ukraina, Kosovo, Albania, Kroatia, Slovenia og Bosnia-Herzegovina også vil kunne komme i betraktning. Det er norske soroptimister v/norgesunionen som er fondets/stiftelsens eier. Midlene er kun fra private i den forstand at det ikke mottas offentlige ytelser til fondet. Så vidt vi kjenner til, er det eieren av fondet/stiftelsen som kan fastsette evt. endre hvem som skal nyte godt av det, utvide dekningsområdet. Det skulle derfor ikke være noe til hinder for den foreslåtte endringen. Imidlertid bør unionsstyret kvalitetssikre den juridiske siden av det i forhold til at det er organisert som en stiftelse. Norgesunionen er sterkt engasjert i Moldova som Mature Union. Ved gjennomgang av de norske klubbenes nettsider opplyser ca. 1/3 av klubbene at de har støtte til Moldova som klubbprosjekt. I de øvrige foreslåtte landene, har noen norske klubber prosjekter direkte med klubber der. Gjennom prosjekter og vennskapsklubbkontakter avdekkes at svak kompetanse og utdanning er en begrensende faktor for den enkeltes levekår og for økonomisk utvikling i samfunnet. Det viser seg også at mangel på kompetanse kan være en begrensende faktor for å oppnå best mulig utbytte av prosjekter med andre formål enn utdanning. Gjennom å åpne opp for søknader fra flere land i sørøst-europa, vil norske soroptimister bidra til å forbedre livssituasjonen for mange. Vi i Arendal-Grimstad Soroptimistklubb er klar over at en utvidelse av dekningsområdet som foreslått, vil føre med seg merarbeid for Utdanningsfondets styre. I vår tid med digitale kommunikasjonsmidler tror vi imidlertid at merarbeidet som forslaget vil medføre, kan løses slik at forslaget kan lanseres med positiv innstilling fra unionsstyret til representantskapsmøtet også i Vi er forøvrig klar over at midlene som i dag er tilgjengelig for stipendier, ikke er tilstrekkelig til å kunne innvilge alle kvalifiserte søknader. Mange klubber oppgir på sine nettsider at støtte til utdanningsfondet er et eget prosjekt for klubben eller at bidrag til det, er en høyt prioritert oppgave. Vi er klar over at inntektene til fondet som årlig kan deles ut, må økes. Økning av disponible midler til utdeling må oppfattes som en felles utfordring for alle klubbene. Soroptimist International s prosjekt , «Educate to Lead» forplikter oss til å ha fokus på utdanning, formell og uformell for derved å bedre mulighetene for økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår for kvinner. Selv om SI har «Educate to Lead» kun som et fire-års prosjekt, vil temaet fortsatt være høyst aktuelt. Utdanning er og må være en langsiktig satsing, og fremtidige effekter vil først vise seg over tid. Unionsstyrets vurdering Et prinsipielt likt forslag var oppe i R&L i 2013 og ble avvist. Unionsstyret har vurdert det slik at Arendal-Grimstad-klubben gjennom årets forslag har belyst saken på en grundigere måte, og at det er derfor rimelig at saken kan reises på nytt etter bare et år. Det gjøres spesielt oppmerksom på at en endring vil kreve 2/3 flertall. I forhold til at Utdanningsfondet er organisert som en privat stiftelse, vil det også være mulig at tilsynet vil vurdere hvor stort flertallet for endring er ved en eventuell godkjenning. Unionsstyret støtter forslaget fra Arendal-Grimstad. Det vil være en ryddig måte for fritt å kunne vurdere hvem skal få hjelp så lenge det er innenfor Europaføderasjonen. Det er nødvendig å foreta endringer i 1, 2 og 7: 1 Navn nåværende ordlyd: Legatets navn er: Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i Sør. 1 Navn forslag ny ordlyd: 10 SOROPTIMA 3/14

11 Legatets navn er: Norske soroptimisters utdanningsfond. 2 Formål nåværende ordlyd, første setning: Legatets formål er å yte økonomisk støtte til utdanning for kvinner i utviklingsland. 2 Formål forslag ny ordlyd, første setning: Legatets formål er å yte økonomisk støtte til utdanning for kvinner i land som omfattes av: «DAC List of ODA Recipients», kategori: «Least Developed Countries»,» Other Low Income Countries», Moldova og andre land i sørøst-europa hvor norske soroptimistklubber har samarbeidsprosjekter. 7 Kunngjøring - nåværende tekst første setning: Melding om utdeling av legatmidler skjer i the Link, samtidig som det sendes melding og søknadsskjema til alle i klubber i utviklingsland som er tilknyttet den Europeiske Føderasjon. 7 Kunngjøring- forslag til ny ordlyd første setning: Melding om utdeling av legatmidler skjer i the Link, samtidig som det sendes melding og søknadsskjema til alle i klubber i land som omfattes av «DAC List of ODA Recipients», kategori: «Least Developed Countries»,» Other Low Income Countries», Moldova og andre land i sørøst-europa hvor norske soroptimistklubber har samarbeidsprosjekter. Forslag til vedtak: Endring i vedtektene godkjennes. Sak 11f/14 Sak: Videreføring av mentorprogrammet Fremmes av: Unionsstyret Begrunnelse: På R&L 2011 ble det vedtatt å igangsette et mentorprogram som et pilotprosjekt over to år. Norgesunionen garanterte for et beløp på kr per år, og prosjektet skulle evalueres. Unionen har arrangert pilotprosjektet i to perioder, og , og er nå i avslutningsfasen. Målsetningen har vært å stimulere jobbmulighetene i Norge for utenlandske kvinner med høyere utdanning. Mentorene har vært soroptimister fra lokale klubber i Oslo/Akershus/Østfold. Programmet har vært administrert av en prosjektgruppe av soroptimister. I programmet har deltagerne hatt månedlige samtaler med sin mentor. I tillegg har prosjektgruppen arrangert treff med arbeidslivsrelaterte tema og erfaringsutveksling. Etter unionsstyrets syn bør mentorprogrammet videreføres. Tilbakemeldingene fra deltagerne har vært gode, og det synes som om programmet dekker et behov hos denne målgruppen. Det går til kjernen av vår virksomhet vi bistår andre yrkesaktive kvinner basert på våre egne yrkeserfaringer og kunnskap om norsk arbeidsliv; det er forankret i SI sitt langtidsprogram Utdanning og Ledelse, og programprofilen understreker vårt internasjonale engasjement. Et slikt program gjør oss også mer synlige og viser vårt fokus på yrkesaktivitet og prosjektarbeid på en god måte. Programmet er godt mottatt av blant annet kommuner og samarbeidspartnere (NAV, NHO osv.) Soroptimistklubber i andre distrikter har vist interesse for å bidra i et slikt program i sitt distrikt. Unionsstyret ønsker derfor at programmet kan arrangeres over hele landet. Unionsstyret vurderer det da slik at en videreføring av programmet bør skje med utspring i klubber som er interesserte. Programmet arrangeres av enkeltklubber, eventuelt i samarbeid med naboklubber i deres nærområde. Selv om et slikt program i stor grad drives ved frivillig innsats fra egne medlemmer, vil en igangsetting formentlig gi en del kostnader. Unionsstyret mener derfor at unionen bør bidra med økonomiske tilskudd over budsjettet. Prosjektgruppen har gjennom planlegging og gjennomføring av pilotprosjektet bygget opp erfaring og kompetanse. Ved en videreføring i klubbregi vil klubbene få råd og veiledning fra denne gruppen både ved sondering, planlegging og gjennomføring av et slikt program. Forut for behandling av denne saken 11g), vil unionsstyret redegjøre for erfaringene og evalueringene av pilotprosjektet, sak 9. Forslag til vedtak: 1. Norgesunionen viderefører et arbeidslivsrettet mentorprogram for utenlandske kvinner med høyere utdanning, i tråd med profilen for pilotprosjektet Mentorprogrammet videreføres i klubbene etter at pilotprosjektet avsluttes i juni Interesserte klubber (en eller flere klubber sammen) må ha en egen prosjektgruppe som har ansvaret for planlegging og gjennomføring av programmet i sitt nærområde. 4. Norgesunionen nedsetter en rådgivningsgruppe som vil bistå interesserte klubber med planlegging og gjennomføring av programmet. 5. Norgesunionen avsetter kr til programmet for soroptimiståret 2014/2015. Norgesunionen vil også søke eksterne midler til programmet. SOROPTIMA 3/14 11

12 Sak 11g/14 Sak: Avslutning av system med regionale FN-kontakter Fremmet av: Unionsstyret Begrunnelse: Retningslinjer for kontakten mellom SI Norgesunionen og FN-Sambandet ble vedtatt på R&L i 2008b og revidert i Det har helt siden opprettelsen av systemet vært utfordrende å fylle alle de seks plassene for regionale kontakter. Det har også vært utfordrende å få til et godt fungerende system for organisering og oppfølging. Det har videre skjedd endringer i FN-Sambandets aktiviteter med en dreining fra regionale til mer sentrale opplegg. Tradisjonelt opplysningsarbeid skjer i stor grad på nettet og er tilgjengelig for alle. Lokale kontor er fortsatt tilgjengelige og kan bistå med materiale og eventuelle foredrag. Denne kontakten kan imidlertid godt skje direkte fra klubber som ønsker det, og trenger ikke koordineres av en FN-kontakt. På grunn av den viktige og tette kontakten Soroptimist International har til FN, er det viktig at Unionen har en dedikert person til å føle opp dette. Det skal fremdeles ivaretas av en FN hovedkontakt. En beslutning om nedlegging vil føre til endringer i retningslinjene, under punktene «Organisering og arbeidsoppgaver» og «Retningslinjer for oppnevning» Nåværende tekst: B. Organisering og arbeidsoppgaver: - Arbeidet ivaretas av en komité på syv personer FN-hovedkontakt (komiteleder) 6 FN-kontakter velges fra klubber i nærheten av FN-sambandets distriktskontorer - Komiteens leder er hovedkontakt med FN-sambandets hovedkontor i Oslo - En eller flere av komiteens medlemmer deltar på årsmøtene samt andre viktige møter/seminar/foredrag i regi av FN-sambandet - FN-kontaktene holder hovedkontakten informert om deltakelse i ulike aktiviteter - FN-kontaktene informerer Unionens medlemmer i fast spalte i Soroptima eller på våre nettsider - FN-kontaktene kan holde foredrag i klubber eller på distriktsmøter - Klubbene skal bruke informasjon fra Soroptima og nettsiden til bevisstgjøring om FN og SI sitt arbeid C. Retningslinjer for oppnevning: 1. Unionsstyret utpeker leder for komiteen for 2 år. Leder er ansvarlig for at Norgesunionens samarbeid med FN-sambandet blir realisert i tråd med retningslinjene. 2. Unionsstyret utpeker de 6 FN-kontaktene, hvorav en utpekes til vararepresentant for leder. Disse fungerer i 2 år. Halvparten av medlemmene utpekes hvert år. 3. Reisegodtgjørelse for representanter til lokale møter i FN-sambandets regi kan dekkes av unionen etter søknad. Det foreslås følgende ny tekst: B. Organisering og arbeidsoppgaver: - Arbeidet ivaretas av en FN-kontakt - FN-kontakten holder kontakt med FN-sambandets hovedkontor i Oslo og deltar på årsmøtet samt andre viktige møter/seminar/foredrag i regi av FN-sambandet - FN-kontakten informerer Unionens medlemmer primært gjennom Soroptima og på våre nettsider, og gjennom foredrag i klubber eller på distriktsmøter der det er ønsket. - Klubbene skal bruke informasjon fra Soroptima og nettsiden til bevisstgjøring om FN og SI sitt arbeid. C. Retningslinjer for oppnevning: 1. Unionsstyret utpeker FN-kontakt for 2 år. Hun er ansvarlig for at Norgesunionens samarbeid med FN-sambandet blir realisert i tråd med retningslinjene. 2. Reisegodtgjørelse for representasjon kan dekkes av unionen etter søknad. Forslag til vedtak: De foreslåtte endringene i retningslinjen støttes. Sak 11h/14 Sak: Forslag til endringer i «Retningslinjer for valgkomiteen» Fremmet av: Unionsstyret Begrunnelse: Endringene knyttet til kunngjøring i Soroptima er i tråd med de endringer i retningslinjene for Soroptima som ble vedtatt på Representantskapsmøtet i Valgkomiteen lager ikke en innstilling men oversender de forslag til kandidater som klubbene har sendt inn. Den foreslåtte endringen er i samsvar med gjeldende praksis for valgkomiteens arbeid. Nåværende tekst: Arbeidsformer 1) Ledige verv og oppfordring til å fremme forslag til kandidater til disse kunngjøres i oktobernummeret av Soroptima. 3) Valgkomiteen oversender sin innstilling til Soroptima for kunngjøring i marsnummeret innen 5. februar med kopi til Unionsstyret. Forslag til ny tekst: 1) Ledige verv og oppfordring til å fremme forslag til kandidater til disse kunngjøres i novembernummeret av Soroptima. 3) Valgkomiteen oversender mottatte forslag til kandidater til Soroptima for kunngjøring i aprilnummeret innen 5. mars med kopi til Unionsstyret. Forslag til vedtak: Forslag til endring i retningslinjer støttes 12 SOROPTIMA 3/14

13 Sak 12-13/14 SI/Norgesunionens regnskap og budsjett Fremmes av: Unionsstyret Budsjett Regnskap Budsjett Budsjett 2012/ / / /15 Noter INNTEKTER Medlemskontingenter Note 1 Salg av varer Tilskudd fra Soroptima Sum inntekter DRIFTSKOSTNADER Kjøp av salgsvarer Kontingenter SIE Note 2 Andre kontingenter The Link Note 3 Mentorprogram Note 4 Unionens nettsider Forsikring lenke/presidentkjede Moldova prosjekt Note 4 Kostnad ekstensjon/retensjon Note 5 Kostnad distriktskontaktsmøte Note 6 Kost. distriktsmøter Kostnad representantskapsmøte Note 7 Kostnad komite- og styremøter Kostnad UU-møter Note 8 Kostnad guvernørmøter Kostnad andre møter Note 9 Regnskapshonorar Note 10 Revisjonshonorar Note 10 Kontorhold/trykksaker/info.materiell/porto Note 11 Gaver, representasjon Studiestipend Katastrofehjelp Note 12 Bank- og kortgebyrer Diverse Sum driftskostnader RENTEINNTEKTER Renteinntekter Sum renteinntekter Årsresultat før ekstraordinære poster Note 1: Forutsatt 1860 medlemmer, medlemskontingent økes til kr 750 Note 2: Anslått EURO kurs på 9 Note 3: 82 eksemplarer à 10,5 EURO og en EURO kurs på 9 Note 4: Avsettes fra kapitalkonto Note 5: Ekstensjon er et satsningsområde Note 6: Ettårige distriktskontaktmøter i tillegg til samling i forkant av RL-møtet Note 7: Arrangeres i Stavanger 2015 med 45 inviterte tillitskvinner Note 8: To utvidete unionsstyremøter, i Stavanger og i Oslo Note 9: Inkluderer overleveringsmøte mellom nytt og sittende Unionsstyre Note 10: Uendret flere år, bilagsmengde doblet Note 11: Infoarbeid er et satsningsområde Note 12: Klubbene oppfordres til å bidra direkte SOROPTIMA 3/14 13

14 018 SI UNION OF NORWAY Balanse avd. 70 Forening Periode: Pr Avdeling: Prosjekt: Kontonr: Konto Balanse EIENDELER 1460 Beholdning Salgsvarer , , Reiseforskudd , , Reisefordeling ,87 0, Påløpt renteinntekt , , ,Brukskonto , , ,SI Prosjekt ,00-15, , , ,Særvilkår , , , Lilla sløyfer , , ,Go for water , ,74 Sum eiendeler , ,11 GJELD OG EGENKAPITAL 2050 Annen egenkapital , , Leverandørgjeld ,00 0, Forskuddsbet. kontingenter , , Si Prosjekt ,00 20, des.apellen , , Go for water , , Lilla Sløyfer , , Uopptjent inntekt ,00 0,00 Sum gjeld og egenkapital , ,11 Diff. eiendeler/gjeld og EK 0,00 0,00 Utskrift fra Agro Økonomi, kjørt kl 18:11:12 av Regnskapstjenester Side 1 14 SOROPTIMA 3/14

15 Sak 17 Kandidater til verv Av Valgkomiteen , Edle Utaaker (leder), Sigrid Ag og Torild Marie Nilsen TITTEL NAVN KLUBB YRKE Guvernør Aud Baadstrand Skare, 1962 Bærum Compliance officer, operation, Oslo Plant Guvernørsuppleant Ingrid Løland, 1970 Haugesund Programrådgiver, Karmøy og omegn voksenopplæringssenter Landssekretær Aud Brønn, 1948 Mandal Tannlege (gjenvalg) Landssekretær suppleant, Gerd Røsvik Hansen, 1959 Mandal Lærer på barnetrinnet (gjenvalg) Finanskomiteens 3. Anne Lise Foss Fjeldbu, 1958 Kongsvinger Autorisert regnskapsfører medlem (gjenvalg) Distriktskontakt Midt- Sheila Lian, 1945 Levanger Avdelingssykepleier Norge (gjenvalg) Distriktskontakt Christina Duwe, 1963 Molde Lege Nord-Vest Distriktskontakt Inger E. Sinding Hølvold, 1949 Bergen Kasserer Vest (gjenvalg) Distriktskontakt Syd 1 Doris Poll-Bergendoff, 1958 Kristiansand Bygningsingeniør/Energirådgivning Distriktskontakt Syd 2 Torunn Natvik Hoen, 1951 Skien-Porsgrunn Adjunkt Distriktskontakt Øst 2 Ragni Grude Amb, 1948 Ringsaker Utdanningsdirektør (pensjonist) Distriktskontakt Øst 3 Marit Aabel Kulseng, 1945 Kongsberg Spesialist allmennmedisin Redaktør Sissel Haugen, 1963 Ålesund Formidlingsbibliotekar Redaksjonssekretær Sylvi Larsgård Eliassen, 1948 Ålesund Befrakter Økonomiansvarlig Synnøve Fagerhaug, 1952 Ålesund Advokatassistent Redaksjonsmedlem Hilde Grytting, 1957 Ålesund Undervisningsinspektør Redaksjonsmedlem Hilde Skjong Sylte, 1962 Ålesund Kontorleder / Advokatsekretær Redaksjonsmedlem Randi Mordal Hessen, 1952 Ålesund Byggesaksbehandler / Tilsynsleder Nettansvarlig Veslemøy Klingsheim, 1955 Kristiansand Akvaingeniør/yrkeshygieniker/HMS-rådgiver Manglende kandidater til: Distriktskontakt Nord 3 Distriktskontakt Øst 1 SOROPTIMA 3/14 15

16 KLUBBNYTT Distrikt Øst 3 Asker, Bærum, Drammen, Kongsberg, Ringerike og Sigdal Geografisk ligger klubbene i Øst 3 i overkommelig avstand med hensyn til å møtes på en kveldsstund eller på dagtid. Møter på kveldstid hvor det er ønskelig at alle klubbene er representert, gjennomføres hos distriktskontakten privat i Drammen. AV DISTRIKTSKONTAKT ANNA VALBORG MIKKELSEN Distriktsmøtene I Øst 3 avvikles distriktsmøtet på høsten, de siste årene på en lørdag. Arrangørklubben har vært kreative til å ta vare på både kunnskapsmessig og sosialt program. Møtet i fjor høst var Kongsbergklubben ansvarlig for, og ble et godt eksempel på et hyggelig, informativt og sammensveisende distriktsmøte. Kveldsmøter To ganger i soroptimiståret inviteres det til kveldsmøter. Et møte for ekstensjonsansvarlige hvor målsettingen er Sammensveiset og inspirert ekstensjonsteam i distrikt Øst 3. Erfaringen er at klubbene stiller med svært engasjerte møtedeltakere som utveksler nyttige tips og idéer. Et møte for presidentene hvor målsettingen er Utveksling av idéer og erfaring gir inspirasjon. Styrke relasjonene mellom klubbene i Øst 3. Også dette møtet preges av stort engasjement og aktiv deltakelse. Møtetemaene er knyttet opp mot distriktskontraktens (DK) handlingsplan og temaer som stod på agendaen på DK-møtet 16. og 17. november 2013, arrangert av Unionens ekstensjons komité. Rekruttering Aldersfordelingen på medlemmene i Øst 3 stemmer godt overens med aldersfordelingen i resten av landet. Et av hovedfokusene er hvordan finne nye medlemmer og da gjerne de som kan øke medlemsgruppen i alderen år. Bortsett fra Asker klubben som er i en gjenoppbyggingsfase, kan klubbene vise til reflektanter og interessenter og også opptak av nye medlemmer. Informasjon og synliggjøring De siste årene har representanter fra Øst 3. hatt stand på Kjerringtorget i Nesbyen den siste helgen i august. Salgsartikkelen har vært Lilla sløyfer. For øvrig har vi samtalt med hundrevis av kvinner, også noen menn, om kvinnenettverket vårt og delt ut masse brosjyrer. Til Kjerringtorget, kommer kvinner fra hele Sør-Norge. I oktober 2013 hadde Britt og Ågot unionens datakurs for Øst 3. Alle klubbene var representert, og godt resultat synes på klubbenes nettsider. Evalueringen av Britt og Ågots undervisning var unisont veldig bra. ASKER SOROPTIMISTKLUBB AV LIV HARTVEDT BUE Asker Soroptimistklubb ble chartret av Føderasjons President Rachel Shalon, den 16. aug Den gangen var det 21 medlemmer som ble tatt opp. Vi har fantastisk dokumentasjon over klubbens historie med bilder som er skrevet ene og alene av et tidligere medlem Sessa Herstad. Pr d.d. har vi 1 charter medlem igjen, utover det er vi 7 medlemmer. Vårt medlemsmøte er lagt til 3 onsdag i måneden, og inntil videre blir de holdt privat. I januar har vi felles møte med Bærum, og i mars med Oslo, Oslo II, Oslo-Nordstrand, Bærum og Romerike-Lillestrøm. Julemøte blir holdt privat med pinnekjøtt og noe att ått. Vårt hovedfokus i tiden fremover er rekrutering. I første omgang prøver vi med å arrangere et yngre treff hvor vi inviterer aktuelle reflektanter pr brev, via Facebook og på unions sidene. Utover dette vil vi prøve å synliggjøre oss i Asker & Bærum Budstikke, I september vil vi arrangere distriktsmøte den 20. september. Dette blir en fin utfordring for vår lille klubb. I løpet av 39 år er har vi hatt mange små og store prosjekter som har engasjert oss. Alt fra organisasjonens, unions- og klubb prosjekter. Vi har hatt loddsalg i klubben, på kjøpesentre og distriktsmøter. Salg av 17. mai sløyfer, gavepakker, lilla sløyfer (anti trafficking), postkort og mye mer for å samle inn penger. Noe klubb prosjekt har vi ikke pr i dag, men støtter lilla sløyfe prosjektet. Asker, fra venstre; Vibeke H. Grytli, Kristine Kopstad, Gry H. Talle og Helene Grytli. 16 SOROPTIMA 3/14

17 KLUBBNYTT BÆRUM SOROPTIMISTKLUBB AV MARGRETHE ASPEN Bærum Soroptimistklubb ble stiftet 30. mars i Vi har 21 medlemmer hvorav 2 er nye. Vi har i tillegg 2 reflektanter. Tre av våre medlemmer har verv på unionsnivå. Dette er vi veldig stolte av og de er aktive også på klubbnivå. Vi feiret vårt 45 års jubileum i fjor med å invitere medlemmer fra en klubb i Tyskland, Ost Friesland- Norden som vi nå har som vennskapsklubb. Dette var en veldig hyggelig helg med sosialt samvær og guiding i Bærum og Oslo. Neste år drar vi på gjenvisitt. Prosjektet som fortsatt etter 30 år holdes gående hos oss er Innvandrerprosjektet. Vi inviterer innvandrerkvinner som går på norskopplæring hjem til oss for en uformell sammenkomst med litt å spise og drikke, ca. 6 7 ganger i året. Det blir mye nyttig trening i norsk. De blir hentet og kjørt hjem igjen. Vi har Moldova i fokus ved å støtte og kjøpe abonnementer i den uavhengige avisen Ziarul de Garda. Da kan de gi avisa gratis videre til de som har mest behov for informasjon som for eksempel en diakonstasjon for enslige mødre, et hjem for foreldreløse funksjonshemmede jenter, skoler og sykehus. Vi selger lilla sløyfer på Sandvika dagene i august og får da samtidig vist oss frem i vårt lokalmiljø. Vi samarbeider med Jurk, Juridisk rådgivning for kvinner og har hatt dem som foredragsholdere hos oss. De har fått midler fra oss til trykking av et informasjonshefte. Det siste prosjektet vårt som vi startet med høsten 2013, har vi med flyktningkontoret i Bærum kommune. Midler til prosjektet fikk vi i begravelsen til et av våre medlemmer som var levende opptatt av forholdene til flyktningkvinner og svømming. Vi støtter dem slik at de har fått en ny svømmeinstruktør og at undervisningen kan holde det gående så mange blir trygge i vann. Det er lange ventelister så dette er tydeligvis et veldig populært tiltak. Klubben møtes to mandagen hver måned på Henie Onstad seniorsenter og vi begynner kl til litt sosialt først, mens jule- og sommermøte har vi privat som er en veldig hyggelig avveksling. DRAMMEN SOROPTIMISTKLUBB AV INA BAUMANN Drammen Soroptimistklubb ble stiftet 22. september år i år. Stiftet av føderasjonspresident Mary Barrat Due. Klubben er den fjerde eldste i Norge og har 25 medlemmer pr. d.d. Vi arbeider aktivt med rekruttering og har tatt opp 3 nye medlemmer i løpet av det nye soroptimiståret. Vi er også opptatte av å skape et trivelig miljø slik at medlemmene skal trives og ønske å være i klubben. Møtested er Tollboden Clarion Hotell i Drammen. Her starter vi møtet kl med nydelig kveldsbuffet med varme og kalde retter. Da har vi en time til prat, før vi går inn i møtelokalet og har et effektivt møte med klubbsaker, aktuelle foredrag og 5-minutter. Lodder ut en flaske god vin på hvert møte. Slutt kl Møtedag er andre mandag i måneden. Medlemmene i Drammen Soroptimistklubb er innstilt på å gjøre sitt beste for å skape et positivt og stimulerende klubbmiljø basert på vennskap, samt å utvikle nettverket som klubbene representerer. Klubbprosjekt i 2014 er å videreføre vårt prosjekt med innvandrerkvinner i Drammen som er en hjelp til integrering gjennom samtaler og sosialt samvær. Dette er et prosjekt som skjer i samarbeid med Drammen Kommunes Introduksjonssenter. Dette har vi gjort i 4 5 år. Innvandrerkvinner fra mange land som går på skole, får som valgfag 3 skoletimer med oss hver tirsdag. Temaet skifter hvert Elvebyen Drammen med Ypsilon-brua som binder bydelene sammen. semester. Etter at vi i fjor hadde tema helse og mat, er det nå media, aviser og trykksaker som er grunnlag for samtalene. Dette er et givende prosjekt som både vi i klubben og deltakerne er fornøyd med. Det skaper gode relasjoner og vi føler at det nytter. Klubben gir også penger til Utdanningsfondet, og for tiden arbeider vi med å finne et internasjonalt prosjekt som klubben kan støtte. Klubbens president er Emmy Grytten Gustavsen. Vi har 2 tillitskvinner på Unionsnivå: Anu Kubar i ekstensjonskomiteen og Anna Valborg Mikkelsen som er distriktkontakt for Øst 3. Besøk oss gjerne på vår hjemmeside SOROPTIMA 3/14 17

18 KLUBBNYTT KONGSBERG SOROPTIMISTKLUBB AV KARI FOSSAN RUUD Mens Christian IV grunnla Kongsberg by i 1624, så Kongsberg Soroptimistklubb dagens lys en god del år senere, den 22.juni Klubben teller i dag 33 medlemmer. Medlemsmøtene holdes den tredje mandagen hver måned i Frivilligsentralens lokaler på Nymoen senteret, midt i sølv og teknologibyens sentrum. I juni har vi sommermøte, og det er hjemme hos ett av medlemmene. Dette gjør sommermøtene annerledes og ekstra trivelige. Til jul har vi julemøte der vi alltid har en presentasjon av årets bøker og utlodning av fine gevinster. De øvrige møtene inneholder ulike foredrag, ego-foredrag, strategiplanlegging, prosjektjobbing og selvfølgelig små og store saker som måtte dukke opp. To ganger i året holder Kongsberg Soroptimistklubb kafé. Den ene kafèlørdagen er i tilknytning til kvinnedagen 8. mars, og den andre i tilknytning til Soroptimistdagen 10. desember. Kafeene holdes også på Nymoen senteret der vi selger en varmrett og kaker. I tillegg selger vi kort av kunstner og medlem Grete Berger, og vi har lotteri med fine gevinster medlemmene bidrar med. Kaféene gir et kjærkomment bidrag til økonomien og vår støtte til de prosjektene vi støtter ute i verden og lokalt. Kafeene markedsføres i lokalavisen og på Frivilligsentralens hjemmeside. Fjoråret var mye preget av chartring av en ny Soroptimistklubb i Ruse i Bulgaria. Klubben har vært planlagt en tid, men i fjor var det medlemmer nok til å sette i gang. Chartringen skjedde 2. juni, og 8 medlemmer fra Kongsbergklubben reiste nedover for å overvære høytideligheten. Samarbeidsprosjekter blir en følge av chartringen, blant annet er engelskopplæring et ønske fra de bulgarske medlemmene. Dette vil skje gjennom enkel mailutveksling mellom deres medlemmer og våre medlemmer. Erfaringsutveksling angående integrering av risikobarn i bulgarske barnehager blir et annet samarbeidsprosjekt. I fjor var det Kongsbergklubbens tur til å arrangere distriktsmøte. Det ble meget vellykket for de 40 deltakerne med nyttig soroptimiststoff, diskusjon og selvsagt sosialt samvær. Hvert år har vi Ut i det blå-tur. Dette er en populær tur som gjør oss bedre kjent i hele fylket og enkelte ganger utover fylkesgrensen. I fjor reiste vi til Vestfossen Kunstlaboratorium og hadde en flott omvisning og ikke minst innføring i samtidskunstner Morten Viskums arbeider. I år skal vi for første gang ha Ut i det blå-tur i samarbeid med Sigdalsklubben som vi hvert år har et fellesmøte med. Vårt første møte i 2014 er rett rundt hjørnet. På dette møtet skal leder av Kongsberg Næringsforum holde foredrag for oss. Først og fremst presentere forumet, men også å ta for seg alle jubileene byen har i år og som forumet er delaktig i. Her i byen feirer vi ikke bare grunnlovs jubileet. Det skal i tillegg feires at Kongsberg by er 390 år, at Kongsberg Våpenfabrikk, moderbedrift for meget vellykkede bedrifter som i dag utvikler teknologi fra havbunn til verdensrom, ville ha vært 200 år og at Kongsberg Jazzfestival er 50 år. Kongsberg by har i overkant av innbyggere, og tilbudene er mange til både liten og stor. Vi har flere idrettslag, en internasjonal skole som spenner seg fra barnehage til videregående, en veletablert kulturskole og mye, mye mer. På kultursiden er Glogerfestspillene, en klassisk musikkfestival, først ute i jubileumsåret. Festspillene tilbyr musikk til alle og i ulike lokaler fra kirke til gruve, bank, bibliotek og museum. Og nå som snøen også har kommet og byen er i sin aller vakreste vinterskrud på flere år vil dette bli en eventyrlig start på jubileumsåret! Byen vår, Kongsberg, har mye å tilby: Høgskole, teknologi og skikjøring, off-piste, men for oss 33 er det viktigste å være soroptimist. SIGDAL SOROPTIMISTKLUBB AV VIGDIS MELBYE OG LIV SØLAND Sigdal er geografisk plassert midt i Buskerud fylke, i en langstrakt kommune med 3600 innbyggere fordelt på 1500 hustander, ca en times kjøring til Kongsberg, Drammen, Hønefoss og til sjø og fjell. Hovednæringen er jord- og skogbruk og utvikling/utbygging av fjellområdene på vestsiden av Norefjell. Det er ca hytter i kommunen. I industrisammenheng må nevnes Sigdalskjøkken som den viktige hjørnessteinsbedriften siden 1950, men bygda har en rekke småbedrifter og underleverandører. Sigdal kommune har de unike kunstnerhjemmene til Chr. Skredsvig og Th. Kittelsen, praktfulle- Vatnås kirke fra 1665 og severdige Madonna-statuen 1020 moh ved porten av Trillemarka, for å nevne noen av våre skatter. I denne vakre og mangfoldige bygda syntes initiativtager og vår charterpresident, freelancejournalist Annelise Nordli at det manglet en soroptimistklubb. Hun hadde satt seg grundig inn i hva som var SI's idé og mål, samlet sammen interesserte Sigdalsdamer, og så spurte hun Drammen soroptimistklubb om de ville være fadder for oss. Sigdal soroptimistklubb ble unnfanget på en ganske uvanlig måte, og høsten 1988 holdt vi charterfest. Pr. idag er vi 23 medlemmer, hvorav 8 chartermedlemmer. Vi prioriterer hvert år å støtte organisasjonens prosjekter. Utdanningsfondet står vårt hjerte nærmest, da klubben vår hadde styret fra På lokalt plan vil vi fortsette å arrangere uformelle sammenkomster for utenlandske kvinner som bor i bygda, støtte økonomisk når noe eller noen i bygda vil noe utviklende eller spen- 18 SOROPTIMA 3/14

19 KLUBBNYTT nende, og vi ønsker å bidra med en gave når Lindrende Enhet står ferdig på Sigdalsheimen i Solide inntekter får vi fra vårt årlige loppemarkedet som vi arrangerer i forbindelse med Bygdedagen i august. Vi har møte hver 1, mandag i måneden. Pga lange avstander alternerer møtestedet mellom kommunesenteret Prestfoss og Eggedal. men ofte besøker vi bedrifter og andre foretak i kommunen for å bli bedre kjent med næringene, spesielt etableringer av kvinner. Faste innslag på alle møter er dikt og 5 minutter.vi har fellesmøte med Kongsberg en gang pr.år, hvor klubbene har ansvar for arrangementet annet hvert år. Et annet viktig bånd til andre soroptimister er vennskapsklubbene Kalundborg, Falkenberg og Crosby ved Liverpool - vi er alle i vennskap med hverandre også og treffes derfor ofte. Målet er å ha et treff en gang pr. år. RINGERIKE SOROPTIMISTKLUBB AV BODIL BACH Klubben ble stiftet 9. mars 1953 av federal president Clara Hammerich, Danmark. Klubben har naturlig nok hatt en del frafall av medlemmer siden den gang, men teller idag 36 aktive medlemmer i alle aldersgrupper. Klubbens historie bevares og fortelles videre til mange nyrekrutterte medlemmer! Ringerike kommune md ca innbyggere (2013) har Hønefoss som sentrum. Ringerike er et svært mangfoldig naturhistorisk område. Karakteristisk for distriktet er langstrakte skogkledde åser med innslag av større innsjøer. Mot sør er området relativt avslepet, og det finnes store jordbruksområder som består av løsmasser avsatt under siste istid. Mot nord hever landskapet seg med to korte fjellkjeder og får innslag av daler. Ringerike er sammensatt av de to ordene hringr (ring) og riki (rike eller landskap), og ble opprinnelig brukt om et mye større geografisk område enn det som omfattes av dagens kommune. Klubben har medlemsmøtene sine i områdets historiske «navle», Veien kulturminnepark, like utenfor sentrum. Gravfeltet er et av Østlandets største fra eldre jernalder og står på Norges Kulturråds liste over høyt prioriterte kulturminner. Gravfeltet har 150 avmerkede gravhauger, der ca 100 er bevart i dag og er datert til yngre bronsealder og eldre jernalder (dvs. fra ca 900 f.kr. til 550 e.kr.). Gjennom generasjoner har Veien vært en viktig møteplass for det hverdagslige og for det guddommelige og her finner man Soroptimistene første onsdag hver måned! Ringerike Soroptimistklubb har gjennom årene bidratt i flere av Unionens globale prosjekter, som fremkommer på våre nettsider. Eksempelvis menneskehandelprosjektet i Moldova, Rosa-hjelp, utdanningsfond for kvinner i sør, vannprosjekter, skole- og helseprosjekter. Klubben er også aktiv med «egne» prosjekter, både internasjonalt og lokalt. Ebo Towns venner, nå endel av prosjektet Butterfly friends, som ble støttet i mange år. Butterfly Friends er en frittstående og upolitisk organisasjon, med et nært samarbeid mellom styret, fadder, medlemmer og familiene i Gambia som Butterfly jobber med. Hønefoss krisesenter har vært et viktig fokusområde, både før og etter flytting i nytt bygg. Vi etablerte og drev krisesenterets støttenettverk ( ). Klubbens årlige 8. mars arrangement hadde fokus på dette samarbeidet, med informasjoner om og innsamling til senteret. Nettverket ble avviklet når senteret selv å kunne ivareta en del av de støtteoppgaver som klubbens medlemmer bidro med (flytting av beboere, barnevakt, bidrag til arrangement, julefeiringer/julegaver etc). I 2011 ville klubben «gjøre noe nytt» for å samle inn midler til gode formål, samtidig som man samlet nye og gamle medlemmer gjennom prosjektet Kultur og markedsdag på Ringerike Fengsel, nå «kulturbygget» Fengselet. De som besøkte oss fikk en hyggelig opplevelse i Fengselets mange celler, som var pyntet til randen med snurrepipperier, håndarbeid, Saave-produksjoner (klubbens broderiminister), matbod, barneaktiviteter med hårfletting, eventyrstunder og malerkurs, stands og flere intimkonserter. Innsamlede midler gikk til et internasjonalt menneskehandelprosjekt (Fotball mot menneskehandel,»understanding trafficking»). Austjord Hospice var vårt lokale fokusmål. 8. mars 2014 arrangeres "Ta tak i eget liv" med fokus på kvinners psykiske helse og Fontenehuset i Hønefoss som viktig aktør på dette feltet og vårt nye prosjektfokus. Fontenehuset er et lavterskeltilbud som er åpent for alle med psykiske helseplager. Målet er å hjelpe mennesker tilbake til et sosialt liv, ordinært arbeid og studier. Medlemmer og medarbeidere jobber sammen om driften og medlemsskap er gratis. Ringerike Soroptimistklubb markedsføres aktivt via klubbens nye nettsider, samt egne Facebooksider for hvert arrangement. Dette bidrar til bedre «synlighet» og økt nysgjerrighet fra omgivelsene. SOROPTIMA 3/14 19

20 HISTORIKK Et glimt inn i historien I Forbindelse med at Norgesunionen fyller 75 år vil jeg gi dere et lite glimt inn i historien i hvert nummer av Soroptima, f.o.m. nr. 1 t.o.m. nr. 6, I forrige nummer kunne dere lese om Hammerfestklubbens tilblivelse. Teksten om et fredsmøte som ble avlyst, fordi den finsk-russiske krig var over, bare en måned før den tyske hæren inntok Norge, sier noe om hvor lite man forsto av hva som var i vente. En helt annen forutanelse og uro kommer til uttrykk i nedenstående selvransakende tekst. Det er hoveddelen av et 5-minutt som ble holdt i Oslo soroptimistklubb 28. oktober 1939, altså ca. et år før krigsutbruddet. Teksten er gjengitt med tillatelse fra klubbens president. AV TORILL DØHL (INFORMASJONSMEDARBEIDER) 5 min talk av fru Alfhild Kraft I denne onde tid hvor så forferdende og overveldene ting skjer kan alt daglig liv og all alminnelig beskjeftigelse forekomme oss både unødvendig og nytteløs. Vi står rådville og der må stå om hva vi kan gjøre for å hjelpe de som har det ondest. Det er derfor rimelig at verdimålene med en slik sammenslutning av 50 voksne kvinder som vor klubb består av skrues opp. Det er nesten som om disse spørsmåls løsning gir klubben dens existensberettigelse. Jeg tror vi undervurderer de grunde, hvorfor den ble stiftet. Klubbens idé og hensikt, ja det er jo et stadig tilbakevendende thema hos os og det er i og for seg foruroligende-eller kanskje det nettopp viser at der er gnister i asken-at vi vil noget som vi hittil kanskje ikke har nådd? Vi må se å finne et derfor og så ta standpunkt og se om det passer for os. Her skulle vi ved vor vennlige innstilling til alle skape et godt sted hvor atmosfæren var slik at der skulde tales fritt av alle og vi skulle lære å høre på hverandre, prøve å forstå og interessere os for hverandres problemer, få nye impulser og bytte tanker i ord og vokse på det! Vi skulle her dyrke venskap og kameratskap. Det sies at menn kan være kamerater, men at kameratskap mellom kvinner ikke gror lett. Er det fordi vi fordrer mer, eller er det fordi vi slår en isolasjonsring omkring os? Har vi en negativ innstilling og sitter og venter på hverandre, indenfor hver vor ring? Eller har vi ikke varme og evne til denne kameratklubben? Det er vidunderlig å møte en som kommer en i møte i de grå hverdage med god vilje, et smil og et godt ord. Det gjør dagen lysere og sindet lettere og vekker de gode krefter i os. De sterke kan stå alene, men undres på om ikke luften omkring dem er kold? Alt hva vi har gitt og fått av mennesker vi møtte, betyr noe det teller! Hvorfor møter vi forskjellige kvinder op her hver 3dje torsdag i måneden? Vi har vel alle i dagens løp en mengde faste forpliktelser, og noen som ikke er faste men som dukker op og som alle skal klare? Mange tanker trenges tilbake og ligger i sindet, som det kan være godt at tale ut om. Det kan vi gjøre disse aftener her. Behøver du denne form for sammenkomst, dette snak over en kopp the? Er det verdiløst? Denne form for å gå i selskap. Hvorfor skal vi kvinder snakke så nedsettende om en slik form for samvær? Det der snakkes om kan vi jo bestemme selv og tale om hva vor hjerne og hjerte er fuldt av. En soroptimist sa her en aften noget som var så godt i forbindelse med den innstilling man burde ha når man begynner å lese en bok. Gi boken en chanse! Som liten pike blev jeg engang på en bispevisitas lengst opp i Nordland spurt om noe som jeg aldrig har glemt. Bispopen snakket om å elske sin neste og ut fra det gjøre vel mot sin neste. Til os barn oversatte han det til: Være snil mot sin neste. -Hvem er din neste?, spurte han mig og jeg svarte med stort hjerte: -Alle mennesker! Han så på mig og sa: -Har du så lange armer, lille ven? Prøv først med dem du når. Alt har den verdi vi selv gir det. 20 SOROPTIMA 3/14

Mal for utarbeidelse av årlig handlingsplan for klubbene og unionsstyret

Mal for utarbeidelse av årlig handlingsplan for klubbene og unionsstyret Mal for utarbeidelse av årlig handlingsplan for klubbene og unionsstyret Vedlegg til: Norgesunionens Strategiplan 2015-2019 og Kommunikasjonsplan 2015-2019: (vedtatt på Representantskapsmøtet i Stavanger

Detaljer

Mal for utarbeidelse av årlig handlingsplan for klubbene og unionsstyret

Mal for utarbeidelse av årlig handlingsplan for klubbene og unionsstyret Mal for utarbeidelse av årlig handlingsplan for klubbene og unionsstyret Vedlegg til: Norgesunionens Strategiplan 2011-2015: (vedtatt på Representantskapsmøtet i Bergen 14. mai 2011) Klubbene plikter å

Detaljer

Norgesunionens Strategiplan (vedtatt på Representantskapsmøtet i Bergen 14. mai 2011)

Norgesunionens Strategiplan (vedtatt på Representantskapsmøtet i Bergen 14. mai 2011) Norgesunionens Strategiplan 2011-2015 (vedtatt på Representantskapsmøtet i Bergen 14. mai 2011) Innledning Soroptimist International (SI) er en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner som har

Detaljer

Strategiplan for Handlingsplan for Klubb: Jæren Soroptimistklubb

Strategiplan for Handlingsplan for Klubb: Jæren Soroptimistklubb Strategiplan for 2015 2019 Handlingsplan for 2015 Klubb: Jæren Soroptimistklubb Klubbene plikter å følge opp strategiplanen gjennom egne handlingsplaner der de fire satsingsområdene inngår. Aktiviteter,

Detaljer

VALG 2013. Kandidater til verv 2013 2015 Av Valgkomiteen 2011 2013, Solveig Haug Urdal (leder), Edle Utaaker, Kari Holm SAK 18/13

VALG 2013. Kandidater til verv 2013 2015 Av Valgkomiteen 2011 2013, Solveig Haug Urdal (leder), Edle Utaaker, Kari Holm SAK 18/13 SAK 18/13 VALG 2013 Kandidater til verv 2013 2015 Av Valgkomiteen 2011 2013, Solveig Haug Urdal (leder), Edle Utaaker, Kari Holm UNIONSPRESIDENT Gerd Halmø, 1945 1. VISEPRESIDENT (president 2015-2017)

Detaljer

Representantskapsmøtet s. 4 17 Rekruttering nye medlemmer s. 19

Representantskapsmøtet s. 4 17 Rekruttering nye medlemmer s. 19 NR. 3/2015 l ÅRGANG 68 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4 17 Rekruttering nye medlemmer s. 19 unionspresidenten Kjære Soroptimister Når jeg sitter og skriver er 8.

Detaljer

Handlingsplan for 2014 2015 Klubb: Jæren Soroptimistklubb

Handlingsplan for 2014 2015 Klubb: Jæren Soroptimistklubb Handlingsplan for 2014 Klubb: Jæren Soroptimistklubb Norgesunionens Strategiplan 2011-: (vedtatt på Representantskapsmøtet i Bergen 14. mai 2011) Klubbene plikter å følge opp strategiplanen gjennom egne

Detaljer

Mentorprogram pilotprosjekt prosjektgruppens erfaringer og anbefalinger til klubber om hvordan planlegge og sette i gang et mentorprogram

Mentorprogram pilotprosjekt prosjektgruppens erfaringer og anbefalinger til klubber om hvordan planlegge og sette i gang et mentorprogram Mentorprogram pilotprosjekt prosjektgruppens erfaringer og anbefalinger til klubber om hvordan planlegge og sette i gang et mentorprogram Prosjektgruppen beskriver her mentorprogrammet i soroptimistregi

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Protokoll. Årsmøte Bergen Soroptimistklubb 4.april 2016 kl Frammøtte: 36 frammøtte medlemmer, 13 fullmakter. Til sammen 49 aktuelle stemmer.

Protokoll. Årsmøte Bergen Soroptimistklubb 4.april 2016 kl Frammøtte: 36 frammøtte medlemmer, 13 fullmakter. Til sammen 49 aktuelle stemmer. Protokoll Årsmøte Bergen Soroptimistklubb 4.april 2016 kl 20.00. Sted: Møterom på Danckert Krohn Frammøtte: 36 frammøtte medlemmer, 13 fullmakter. Til sammen 49 aktuelle stemmer. Birgit Hammer fullmakt

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN

SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN LOVER og retningslinjer Pr. 1. oktober 2014 Ajourført utgave pr 1.10.2015 1 INNHOLD UNIONSLOVER OG -VEDTEKTER Artikkel I Generelle bestemmelser... 4 Artikkel II

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

YATA Trondheim. Vedtekter

YATA Trondheim. Vedtekter YATA Trondheim Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE

Detaljer

Veiledning i klubbarbeid. Jæren Soroptimistklubb

Veiledning i klubbarbeid. Jæren Soroptimistklubb Veiledning i klubbarbeid Jæren Soroptimistklubb Klubbåret 2014-2015 La oss være oppriktige i vennskap Og vise evne til fred og forståelse! La oss være villige til å hjelpe og tjene! INNHOLD La oss alltid

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN :

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : Foreningen Apenes Vel Anno 1918 ÅRSMØTE 2014 FREDAG 21. MARS 2014 KL. 19:00 Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : 1. Åpning 7. Fastsettelse av kontingent 2. Møtets lovlige innkallelse. 8. Budsjett

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Norsk Sportsvogn Klubb

Ekstraordinær Generalforsamling. Norsk Sportsvogn Klubb Velkommen til Ekstraordinær Generalforsamling 17.09.2016 Agenda for NSKs Ekstraordinære Generalforsamling 17.09.2016 Godkjenning av innkallingen Valg av ordstyrer og referent og valg av to personer til

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Områdeleders brev november 2017

Områdeleders brev november 2017 Områdeleders brev november 2017 For et par uker siden sendte jeg spørsmål til klubbpresidentene om å få innspill til Områdeleders info. Uten noen ord fra dere vet jeg ikke hva dere driver med. Ikke alt

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Lover for Kondis norsk organisasjon for kondisjonsidrett

Lover for Kondis norsk organisasjon for kondisjonsidrett Vedtatt på landsmøtet 27. februar 2010 1 Navn Organisasjonens navn er: "Kondis norsk organisasjon for kondisjonsidrett 2 Organisering Kondis er en fellesbenevnelse for følgende grupperinger: 1. Alle som

Detaljer

VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS

VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS 1. NAVN: 1.1 Navnet pa foreningen er Petroleumsingeniørenes Linjeforening UiS, heretter forkortet til Petroil. 2. FORMÅL: 2.1 Petroil er en linjeforening

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene:

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Tekst som står i vanlig skrift er uendret, tekst i fet skrift er ny eller endret tekst, og tekst i kursiv er tekst som foreslås strøket 3. Generalforsamling

Detaljer

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 1. Åpning Leder Lin Christine Solberg åpner årsmøtet. 2. Konstituering a) Navneopprop b) Valg av møteleder c) Valg av referenter d) Valg av 2 personer til

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT 26.11.2012 JULEBREV 2012. Da nærmer jula 2012 seg med raske skritt. Nok et år er gått, og det synes ikke lenge siden årtusenskifte fant sted. Tiden går fort. Men sanitetskvinnene er omstillingsdyktige

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Handlingsplan Halden Soroptimistklubb 2014 2015

Handlingsplan Halden Soroptimistklubb 2014 2015 Handlingsplan Halden Soroptimistklubb 2014 2015 Klubbene plikter å følge opp strategiplanen i Norgesunionen gjennom egne handlingsplaner der de fire satsingsområdene inngår. Aktiviteter, ansvar og tidsramme

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Bergen Soroptimistklubb

Bergen Soroptimistklubb Bergen Soroptimistklubb LOVER, Klubbens lover, bygger på lover, og retningslinjer for Soroptimist International Norgesunionen Pr. oktober 2008. Ajourført pr. 10.2013 (se nedenfor og http://soroptimistnorway.no/hvem-er-vi/lover-og-.aspx)

Detaljer

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter 2 Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder. Arne Bakke. b) Valg av

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Handlingsplan for 2011-2013 (harmonisert med Norgesunionens strategiplan for 2011 2015) Klubb: Halden soroptimistklubb

Handlingsplan for 2011-2013 (harmonisert med Norgesunionens strategiplan for 2011 2015) Klubb: Halden soroptimistklubb Handlingsplan for 2011-2013 (harmonisert med Norgesunionens strategiplan for 2011 2015) Klubb: Halden soroptimistklubb * 1.Synlighet MÅL: Norgesunionen skal være en gjenkjennbar, årvåken og samfunnsbevisst

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent.

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent. Referat Styremøte 3 2015 Tidspunkt: 05.05.2015, kl 10-14. Sted: Øvre Voll gate 11, 0158 Oslo Tilstede: Aina, Hans Petter, Kirsti, Jan-Egil, Tone S., Kirsti, Mariann Møteleder: Aina Referent: Simen Forfall:

Detaljer

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 Innledning forutsetninger og bakgrunn for saken Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. h vedta vedtektsendringer.

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Årsmøtet i Fortidsminneforeningen avdeling Troms avholdes på Polarmuseet torsdag 9. Mars rett i etterkant av lokallagets årsmøte klokken 20.15. Program årsmøte: 1. Registrering

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

Referat fra medlemsmøte 2. september 2013 i Den Internasjonale Barnehage, Sollien 129 kl. 19.30 22

Referat fra medlemsmøte 2. september 2013 i Den Internasjonale Barnehage, Sollien 129 kl. 19.30 22 Bergen Soroptimistklubb Referat fra medlemsmøte 2. september 2013 i Den Internasjonale Barnehage, Sollien 129 kl. 19.30 22 1. Lysseremoni President Ragnhild Aak Skajaa ønsket velkommen og leste appellen.

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø)

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Stiftelsesdokument og vedtekter International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Innhold: I. Innledning II. III. Stiftelse Vedtekter Innledning: I oktober 2001 følte det nåværende

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND Styret har bestått av Leder Gro Marie Hetland Nestleder: Karl Edvard Eidsvåg Sekretær: Guri Risa Kasserer: Aslaug Mydland Styremedlemmer: Ingeborg Hald Jørn

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer