InterCity Drammen Kobbervikdalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "InterCity Drammen Kobbervikdalen"

Transkript

1 InterCity Drammen Kobbervikdalen Reguleringsplan Geometriplan tunnel 22. november 217

2 InterCity-prosjektet GEOMETRIPLAN TUNNEL Side: Dok.nr: Rev: Dato: 2 av 17 ICP-32-A B

3 InterCity-prosjektet GEOMETRIPLAN TUNNEL Side: Dok.nr: Rev: Dato: 3 av 17 ICP-32-A B INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GEOMETRIPLAN TUNNEL JERNBANETUNNEL Jernbanetunnel, plan og profil Tverrsnitt rett profil Tverrsnitt buet profil Tverrsnitt løsmassetunnel Tverrsnitt bergtunnel TVERRSLAGSTUNNELER Tverrslag Austadveien, plan og profil Tverrslag Danserud, plan og profil Tverrsnitt tverrslagstunnel EVAKUERINGSTUNNELER Evakueringstunnel Liasvingen, plan og profil Evakueringstunnel R2 - R3, plan og profil Evakueringstunnel R4 - R5, plan og profil Evakueringstunnel Gunnerud, plan og profil Tverrsnitt evakueringstunneler DOKUMENTINFORMASJON ENDRINGSLOGG... 5

4 InterCity-prosjektet GEOMETRIPLAN TUNNEL Side: Dok.nr: Rev: Dato: 4 av 17 ICP-32-A B GEOMETRIPLAN TUNNEL 1.1 Jernbanetunnel Jernbanetunnel, plan og profil ICP-32-B-1174 revisjon 3A viser plan og profil for tunnelstrekningen fra Drammen til Skoger i målestokk 1: Tverrsnitt rett profil ICP-32-F revisjon A viser et tverrsnitt av kulverten med rett profil i målestokk 1: Tverrsnitt buet profil ICP-32-F revisjon A viser et tverrsnitt av kulverten med buet profil i målestokk 1: Tverrsnitt løsmassetunnel ICP-32-F revisjon A viser et tverrsnitt av løsmassetunnelen i målestokk 1: Tverrsnitt bergtunnel ICP-32-F-1112 revisjon 1A viser et tverrsnitt av bergtunnelen i målestokk 1: Tverrslagstunneler Tverrslag Austadveien, plan og profil ICP-32-D revisjon 2A viser plan og profil for tverrslaget til Austadveien Tverrslag Danserud, plan og profil ICP-32-D revisjon 2A viser plan og profil for tverrslaget til Danserud Tverrsnitt tverrslagstunnel ICP-32-F revisjon 1A viser et tverrsnitt av tverrslagstunnelen i målestokk Evakueringstunneler Evakueringstunnel Liasvingen, plan og profil ICP-32-D-11 revisjon 2A viser plan og profil for evakueringstunnel til Liasvingen Evakueringstunnel R2 - R3, plan og profil ICP-32-D revisjon 2A viser plan og profil for evakueringstunnel mellom R-2 og R Evakueringstunnel R4 - R5, plan og profil ICP-32-D revisjon 2A viser plan og profil for evakueringstunnel mellom R-4 og R Evakueringstunnel Gunnerud, plan og profil ICP-32-D revisjon 2A viser plan og profil for evakueringstunnel til Gunnerud Tverrsnitt evakueringstunneler ICP-32-F revisjon 1A viser et tverrsnitt av evakueringstunnelene langs strekningen.

5 InterCity-prosjektet GEOMETRIPLAN TUNNEL Side: Dok.nr: Rev: Dato: 5 av 17 ICP-32-A B DOKUMENTINFORMASJON 2.1 Endringslogg Rev. B 1B Endring Reguleringsplan Reguleringsplan. Innarbeidet kommentarer fra Bane NOR.

6 Spor 3 Km. 53, - km. 6,5 Jernbanekulvert Rett profil H=7m Fjelltunnel H = 8,5 m H = 8,5 m R-6 R-5 R-4 R-3 R-2 R-1 H = 8,5 m Eksisterende spor Kleiven etunnele n Kobberv ikdalen Austadveien Km. 53,75 E18 Drafnkollen Danserud Gunnerud Liasvingen R-1 Gulliksrud R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 32_T_Y_SPOR_Nybyen_Under_Samlet-2-Btegn 5, 32_T_TEGNFORKLARING" Fjelltunnel Bru over E18 Jernbanekulvert TEGNFORKLARING: Drammen Eksis te Gulskogen Nytt spor VFB: Vestfoldbanen Nytt spor rend e sp or Skoger Eksisterende spor Sprengningsprofil Plattformer Eksisterende terreng Jernbanekulvert Bergprofil Kilde: Norge digitalt Koordinatsystemer Horisontalt: EUREF89/NTM Sone 1 Vertikalt: NN2

7 Var. 2 "V:\514\7\514723\BIM\Konstruksjon\Arkfil\Detaljplan\\ICP-32-F dwg - TiHAa - Plottet: , 14:41:23 - XREF = 32_T_KON_TVERRSNITT-K61-RETT-PROFIL, 32_T_J_DETALJER-INNREDNING-TRAU" Brannbeskyttelse, t=mm Håndløper 7 Ø32 DL rør Normalrofil Venstre spormidt Gangbane Ballastpukk SOK 83 Var Var Senterlinje kulvert Var. 6 FORKLARINGER ANVISNINGER HENVISNINGER 2% Høyre spormidt 2% 2 Håndløper Gangbane 7 Ø32 DL rør Høyspent/22kV (fra km. 53,723) Sign: Akseptert Akseptert med kommentarer Kun for informasjon Rev. Revisjonen gjelder Dato Tegnet av Ikke akseptert / kommentert revider og send inn på nytt Kontrollert av Godkjent av

8 "V:\514\7\514723\BIM\Konstruksjon\Arkfil\Detaljplan\\ICP-32-F dwg - TiHAa - Plottet: , 14:29:5 - XREF = 32_T_J_DETALJER-INNREDNING-BUET-PROFIL, 32_T_KON_TVERRSNITT-K61-BUET-PROFIL" Håndløper 7 Ø32 DL rør 1 2 R6 65 R R6 53 Brannbeskyttelse, t=mm Venstre spormidt Senterlinje kulvert Ballastpukk SOK Gangbane Gangbane % Normalprofil 13 3 min. 4 2 Var Ballastmatte klasse 1 (km. 53,98-54,14) FORKLARINGER ANVISNINGER HENVISNINGER Høyre spormidt 2% Håndløper 7 Ø32 DL rør Høyspent/22kV (fra km. 53,723) Sign: Akseptert Akseptert med kommentarer Ikke akseptert / kommentert revider og send inn på nytt Kun for informasjon Rev. Revisjonen gjelder Dato Tegnet av Kontrollert av Godkjent av

9 R6 53 FORKLARINGER SOK: Skinneoverkant, laveste skinne FP: Formasjonsplan Normalprofil R6 73 R6 63 R7 13 Rørskjerm ANVISNINGER 1. Ballastmatte klasse 1 monteres fra km. 54,14-54,35 Ballastmatte klasse 2 monteres fra km. 54,35-54,41 Brannbeskyttelse Betong Byggetoleranse Midlertidig sikring (Var. tykkelse) Venstre spormidt Senterlinje tunnel Høyre spormidt 8 58 "V:\514\7\514723\BIM\Tunneler\Arkfil\\ICP-32-F dwg - TiHAa - Plottet: , 8:27:29 - XREF = 32_T_F_TUNNELTVERRSNITT-LØSMASSETUNNEL" mm ballastmatte klasse 1 eller 5mm ballastmatte klasse 2 2% Drensrør 7 Var Var % Ballastpukk 22kV/Høyspent HENVISNINGER Sign: Akseptert Akseptert med kommentarer Ikke akseptert / kommentert revider og send inn på nytt Kun for informasjon Rev. Revisjonen gjelder Dato Tegnet av Kontrollert av Godkjent av

10 FORKLARINGER 3 SOK: FP: Skinneoverkant, laveste skinne Formasjonsplan Sprengningsareal inkludert grøft = 123 m² Luftrom over balastpukk/gangbane = 93 m² R6 55 R6 53 R6 95 Teoretisk sprengningsprofil "V:\514\7\514723\BIM\Tunneler\Arkfil\\ICP-32-F-1112.dwg - TiHAa - Plottet: , 8:34:7 - XREF = 32_T_J_DETALJER-INNREDNING-TUNNEL, 32_T_F_TUNNELTVERRSNITT-DOBBELTSPOR-KONTAKTSTØP" Snitt 1: Normalprofil Konstruksjonsprofil 1 2 Gangbane 7 Ø32 DL rør 6 mm XPS 2 3 5% Venstre spormidt Min Senterlinje tunnel Høyre spormidt Pukk 4-32 mm Pukk 2-12 mm % SOK FP Ballastpukk 6mm ballastmatte eller min. 6mm XPS 7 Ø32 DL rør 6 mm XPS Høyspent/22kV Gangbane ANVISNINGER 1. Ballastmatte klasse 2 monteres istf. XPS fra km. 54,41-54,71 HENVISNINGER

11 "V:\514\7\514723\BIM\Tunneler\Arkfil\\LAY_32_D_ dwg - TiHAa - Plottet: , 8:49:33 - LAYOUT = ICP-32-D XREF = 32_T_Y_SPOR_GJERDELINJE_E1, 32_T_Y_SPOR_SKRANINGSUTSLAG_E1_, 32_T_Y_SPOR_SKRANINGSUTSLAG_E2_, 32_T_D_RUTENETT, 32_T_F_SPRENGNINGSPROFIL_LØSMASSETUNNEL, 32_T_PLANRAMMER, 32_T_F_SPRENGNINGSPROFIL_EVAKUERINGSTUNNEL, 32_T_F_SPRENGNINGSPROFIL, 32_T_D_VEG_ADKOMSTVEGER, 32_T_D_VEG_DRIFTSVEGER, SR_32_T_D_VEG, Snitt rømningstunneler, 32_F_KON_E3_FASFLER_K8-PORTAL-GUNNERUD, 32_F_KON_E3_FASFLER_K79-PORTAL-DANSERUD, 32_F_KON_E3_FASFLER_K78-PORTAL-AUSTADVEIEN, 32_F_KON_E3_FASFLER_K91-PORTAL-GULLIKSRUD, 32_F_KON_E3_FASFLER_K92-STOTTEMUR-DRAAPEN, SR_32_F_KON_E3, 32_T_D_TEGNFORKLARING, 32_T_Y_SPOR_DRAD_NBVUM2_GULNORD_, SR_32_T_Y_SPOR, Kart_2D" PROFIL NR. H.O.H 2 Gulskogen 5.5% Pr H = 12,38 1.9% Drammen R-2 5 Skoger Evakueringstunnel Austadveien ICP-32-D Tegnforklaring: 25 Nytt spor CL tverrslag/evakueringstunnel Sprengningsprofil Terrenglinje 3 35 Henvisning: % Pr H = Kilde: Norge digitalt Drafnkollen Koordinatsystemer Horisontalt: EUREF89/NTM Sone 1 Vertikalt: NN2 Overvannsledning Austadveien Drafnkollen Sign: Akseptert Akseptert med kommentarer Kun for informasjon Rev. Revisjonen gjelder Dato Tegnet av Ikke akseptert / kommentert revider og send inn på nytt Kontrollert av Godkjent av

12 PROFIL NR. ICP-32-D Evakueringstunnel Danserud "V:\514\7\514723\BIM\Tunneler\Arkfil\\LAY_32_D_ dwg - TiHAa - Plottet: , 8:34:56 - LAYOUT = ICP-32-D XREF = 32_T_Y_SPOR_GJERDELINJE_E1, 32_T_Y_SPOR_SKRANINGSUTSLAG_E1_, 32_T_Y_SPOR_SKRANINGSUTSLAG_E2_, 32_T_D_RUTENETT, 32_T_F_SPRENGNINGSPROFIL_LØSMASSETUNNEL, 32_T_PLANRAMMER, 32_T_F_SPRENGNINGSPROFIL_EVAKUERINGSTUNNEL, 32_T_F_SPRENGNINGSPROFIL, 32_T_D_VEG_ADKOMSTVEGER, 32_T_D_VEG_DRIFTSVEGER, SR_32_T_D_VEG, Snitt rømningstunneler, 32_F_KON_E3_FASFLER_K8-PORTAL-GUNNERUD, 32_F_KON_E3_FASFLER_K79-PORTAL-DANSERUD, 32_F_KON_E3_FASFLER_K78-PORTAL-AUSTADVEIEN, 32_F_KON_E3_FASFLER_K91-PORTAL-GULLIKSRUD, 32_F_KON_E3_FASFLER_K92-STOTTEMUR-DRAAPEN, SR_32_F_KON_E3, 32_T_D_TEGNFORKLARING, 32_T_Y_SPOR_DRAD_NBVUM2_GULNORD_, SR_32_T_Y_SPOR, Kart_2D" Gulskogen H.O.H % Pr. 42. H = 42, % Pr H = 51, Drammen 5 Skoger Tegnforklaring: 35 Nytt spor CL tverrslag/evakueringstunnel Sprengningsprofil Terrenglinje.5% L L Henvisning: Kilde: Norge digitalt Koordinatsystemer Horisontalt: EUREF89/NTM Sone 1 Vertikalt: NN Sign: Akseptert Akseptert med kommentarer Kun for informasjon Rev. Revisjonen gjelder Dato Tegnet av Ikke akseptert / kommentert revider og send inn på nytt Kontrollert av Godkjent av

13 5:1 5: FORKLARINGER SOK: FP: Skinneoverkant, laveste skinne Formasjonsplan Sprengningsareal inkludert grøft = 6 m² Luftrom over balastpukk/gangbane = 56 m² Sprengningsprofil, utsprengt areal = 6 m² ANVISNINGER 1. Ut over normalprofilet kan det være nisjer eller andre utvidelser R4 22 R CL TUNNEL Normalprofil HENVISNINGER 6 CL GRØFT % 9 Snitt 1:25 "V:\514\7\514723IM

14 "V:\514\7\514723\BIM\Tunneler\Arkfil\\LAY_32_D_ dwg - TiHAa - Plottet: , 17:13:3 - LAYOUT = ICP-32-D-11 - XREF = 32_T_Y_SPOR_SKRANINGSUTSLAG_E1_, 32_T_Y_SPOR_SKRANINGSUTSLAG_E2_, 32_T_D_RUTENETT, 32_T_F_SPRENGNINGSPROFIL_LØSMASSETUNNEL, 32_T_PLANRAMMER, 32_T_F_SPRENGNINGSPROFIL_EVAKUERINGSTUNNEL, 32_T_F_SPRENGNINGSPROFIL, 32_T_D_VEG_ADKOMSTVEGER, 32_T_D_VEG_DRIFTSVEGER, SR_32_T_D_VEG, Snitt rømningstunneler, 32_F_KON_E3_FASFLER_K8-PORTAL-GUNNERUD, 32_F_KON_E3_FASFLER_K79-PORTAL-DANSERUD, 32_F_KON_E3_FASFLER_K78-PORTAL-AUSTADVEIEN, 32_F_KON_E3_FASFLER_K91-PORTAL-GULLIKSRUD, 32_F_KON_E3_FASFLER_K92-STOTTEMUR-DRAAPEN, SR_32_F_KON_E3, 32_T_D_TEGNFORKLARING, 32_T_Y_SPOR_DRAD_NBVUM2_GULNORD_, SR_32_T_Y_SPOR, Kart_2D" Gulskogen PROFIL NR. H.O.H Drammen 5.5%.5% Pr H = 6, Skoger Tegnforklaring: 2 Nytt spor CL tverrslag/evakueringstunnel Sprengningsprofil Terrenglinje 25 3 Henvisning: % 4 45 Kilde: Norge digitalt Eksisterende tverrslag 56 5 Koordinatsystemer Horisontalt: EUREF89/NTM Sone 1 Vertikalt: NN2 Strømsåstunnelen Sign: Akseptert Akseptert med kommentarer Kun for informasjon Rev. Revisjonen gjelder Dato Tegnet av Ikke akseptert / kommentert revider og send inn på nytt Kontrollert av Godkjent av

15 PROFIL NR "V:\514\7\514723\BIM\Tunneler\Arkfil\\LAY_32_D_ dwg - TiHAa - Plottet: , 8:47:12 - LAYOUT = ICP-32-D XREF = 32_T_Y_SPOR_GJERDELINJE_E1, 32_T_Y_SPOR_SKRANINGSUTSLAG_E1_, 32_T_Y_SPOR_SKRANINGSUTSLAG_E2_, 32_T_D_RUTENETT, 32_T_F_SPRENGNINGSPROFIL_LØSMASSETUNNEL, 32_T_PLANRAMMER, 32_T_F_SPRENGNINGSPROFIL_EVAKUERINGSTUNNEL, 32_T_F_SPRENGNINGSPROFIL, 32_T_D_VEG_ADKOMSTVEGER, 32_T_D_VEG_DRIFTSVEGER, SR_32_T_D_VEG, Snitt rømningstunneler, 32_F_KON_E3_FASFLER_K8-PORTAL-GUNNERUD, 32_F_KON_E3_FASFLER_K79-PORTAL-DANSERUD, 32_F_KON_E3_FASFLER_K78-PORTAL-AUSTADVEIEN, 32_F_KON_E3_FASFLER_K91-PORTAL-GULLIKSRUD, 32_F_KON_E3_FASFLER_K92-STOTTEMUR-DRAAPEN, SR_32_F_KON_E3, 32_T_D_TEGNFORKLARING, 32_T_Y_SPOR_DRAD_NBVUM2_GULNORD_, SR_32_T_Y_SPOR, Kart_2D" Gulskogen H.O.H Drammen 1.3% 1.3% Tverrslag Austadveien ICP-32-D Skoger 2 25 Tegnforklaring: 3 35 Nytt spor CL tverrslag/evakueringstunnel Sprengningsprofil Terrenglinje % Pr H = L L 22. Henvisning: 55 7 Kilde: Norge digitalt Koordinatsystemer Horisontalt: EUREF89/NTM Sone 1 Vertikalt: NN Sign:.5% Akseptert 111 Akseptert med kommentarer Ikke akseptert / kommentert revider og send inn på nytt Kun for informasjon Rev. Revisjonen gjelder Dato Tegnet av Kontrollert av Godkjent av

16 PROFIL NR. "V:\514\7\514723\BIM\Tunneler\Arkfil\\LAY_32_D_ dwg - TiHAa - Plottet: , 8:44:19 - LAYOUT = ICP-32-D XREF = 32_T_Y_SPOR_GJERDELINJE_E1, 32_T_Y_SPOR_SKRANINGSUTSLAG_E1_, 32_T_Y_SPOR_SKRANINGSUTSLAG_E2_, 32_T_D_RUTENETT, 32_T_F_SPRENGNINGSPROFIL_LØSMASSETUNNEL, 32_T_PLANRAMMER, 32_T_F_SPRENGNINGSPROFIL_EVAKUERINGSTUNNEL, 32_T_F_SPRENGNINGSPROFIL, 32_T_D_VEG_ADKOMSTVEGER, 32_T_D_VEG_DRIFTSVEGER, SR_32_T_D_VEG, Snitt rømningstunneler, 32_F_KON_E3_FASFLER_K8-PORTAL-GUNNERUD, 32_F_KON_E3_FASFLER_K79-PORTAL-DANSERUD, 32_F_KON_E3_FASFLER_K78-PORTAL-AUSTADVEIEN, 32_F_KON_E3_FASFLER_K91-PORTAL-GULLIKSRUD, 32_F_KON_E3_FASFLER_K92-STOTTEMUR-DRAAPEN, SR_32_F_KON_E3, 32_T_D_TEGNFORKLARING, 32_T_Y_SPOR_DRAD_NBVUM2_GULNORD_, SR_32_T_Y_SPOR, Kart_2D" H.O.H % Pr. 32. Pr H = 36,831 H = 37,6 1.3% Pr H = 42, Gulskogen L 32. L 94. L 32. Drammen R-4 R-5 Skoger Tegnforklaring: Nytt spor CL tverrslag/evakueringstunnel Sprengningsprofil Terrenglinje Tverrslag Danserud ICP-32-D Henvisning: Kilde: Norge digitalt 8 Koordinatsystemer Horisontalt: EUREF89/NTM Sone 1 Vertikalt: NN Pr H = 49,6 95.5% 135 Sign: Akseptert Akseptert med kommentarer Kun for informasjon Rev. Revisjonen gjelder Dato Tegnet av Ikke akseptert / kommentert revider og send inn på nytt Kontrollert av Godkjent av

17 "V:\514\7\514723\BIM\Tunneler\Arkfil\\LAY_32_D_ dwg - TiHAa - Plottet: , 8:42:2 - LAYOUT = ICP-32-D XREF = 32_T_Y_SPOR_GJERDELINJE_E1, 32_T_Y_SPOR_SKRANINGSUTSLAG_E1_, 32_T_Y_SPOR_SKRANINGSUTSLAG_E2_, 32_T_D_RUTENETT, 32_T_F_SPRENGNINGSPROFIL_LØSMASSETUNNEL, 32_T_PLANRAMMER, 32_T_F_SPRENGNINGSPROFIL_EVAKUERINGSTUNNEL, 32_T_F_SPRENGNINGSPROFIL, 32_T_D_VEG_ADKOMSTVEGER, 32_T_D_VEG_DRIFTSVEGER, SR_32_T_D_VEG, Snitt rømningstunneler, 32_F_KON_E3_FASFLER_K8-PORTAL-GUNNERUD, 32_F_KON_E3_FASFLER_K79-PORTAL-DANSERUD, 32_F_KON_E3_FASFLER_K78-PORTAL-AUSTADVEIEN, 32_F_KON_E3_FASFLER_K91-PORTAL-GULLIKSRUD, 32_F_KON_E3_FASFLER_K92-STOTTEMUR-DRAAPEN, SR_32_F_KON_E3, 32_T_D_TEGNFORKLARING, 32_T_Y_SPOR_DRAD_NBVUM2_GULNORD_, SR_32_T_Y_SPOR, Kart_2D" Gulskogen Drammen.5% Pr H = 61,97 Pr H = 76, Skoger R-6 5 Eksisterende veg, utbedres og bygges delvis ny Tegnforklaring: Nytt spor CL tverrslag/evakueringstunnel Sprengningsprofil Terrenglinje 2 Henvisning: Kilde: Norge digitalt 431 Koordinatsystemer Horisontalt: EUREF89/NTM Sone 1 Vertikalt: NN2 Sign: Akseptert Akseptert med kommentarer Kun for informasjon Rev. Revisjonen gjelder Dato Tegnet av Ikke akseptert / kommentert revider og send inn på nytt Kontrollert av Godkjent av

18 4 FORKLARINGER SOK: FP: Skinneoverkant, laveste skinne Formasjonsplan Sprengningsareal inkludert grøft = 25 m² Luftrom over balastpukk/gangbane = 24 m² ANVISNINGER 1. Ut over normalprofilet kan det være nisjer eller andre utvidelser Normalprofil R2 5 R2 7 Sprengningsprofil, utsprengt areal = 25 m² 3 5 "V:\514\7\514723\BIM\Tunneler\Arkfil\\ICP-32-F dwg - TaAli - Plottet: , 12:44:42 - XREF = 32_T_F_TUNNELTVERRSNITT-RØMNINGSTUNNEL" Snitt 1:25 CL GRØFT CL TUNNEL HENVISNINGER

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering for Formannskapet 21. nov Prosjektsjef: Hanne Anette Stormo

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering for Formannskapet 21. nov Prosjektsjef: Hanne Anette Stormo InterCity Drammen - Kobbervikdalen Orientering for Formannskapet 21. nov. 2017 Prosjektsjef: Hanne Anette Stormo Bakgrunn Konseptvalgutredningen for InterCity (2012) Etterspørselen tilsier dobbeltspor

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering for Brandengen skole, FAU og rektor, 18. oktober 2017

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering for Brandengen skole, FAU og rektor, 18. oktober 2017 InterCity Drammen - Kobbervikdalen Orientering for Brandengen skole, FAU og rektor, 18. oktober 2017 Program Bakgrunn, historikk og framdrift Foreløpige planer Tiltak angående støv, støy og trafikk Kommunikasjon

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen

InterCity Drammen - Kobbervikdalen InterCity Drammen - Kobbervikdalen Kommunedelplan - Planbestemmelser Mai 2016, revidert november 2016 Planbestemmelser og retningslinjer 1. Planområde 1.1 Planområdet er vist på arealplankart ICP-32-A-25601

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering for Skoger skole FAU 13. sept. 2017

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering for Skoger skole FAU 13. sept. 2017 InterCity Drammen - Kobbervikdalen Orientering for Skoger skole FAU 13. sept. 2017 Program Velkommen, bakgrunn, historikk og framdrift Prosjektsjef Hanne Stormo Foreløpige planer Rådgiver Svein Sørheim,

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering til formannskapet

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering til formannskapet InterCity Drammen - Kobbervikdalen Orientering til formannskapet 22.11.2016 InterCity i et overordnet perspektiv Enstemmig stortingsvedtak om IC-strategi med utgangspunkt i befolkningsøkning på Østlandet

Detaljer

Side: Dok.nr: Rev: Dato: 3 av 10 MIP-00-A A Dobbeltspor Gulskogen Hokksund. Plankart INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PLANKART...

Side: Dok.nr: Rev: Dato: 3 av 10 MIP-00-A A Dobbeltspor Gulskogen Hokksund. Plankart INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PLANKART... Dobbeltspor Gulskogen Hokksund Plankart Side: Dok.nr: Rev: : 3 av 10 02A 11.05.2017 IHOLDSFORTEGELSE 1 PLAKART... 4 Dobbeltspor Gulskogen Hokksund Plankart Side: Dok.nr: Rev: : 4 av 10 02A 11.05.2017 1

Detaljer

KRISTIANSAND LUFTHAVN, KJEVIK

KRISTIANSAND LUFTHAVN, KJEVIK KRISTIANSAND LUFTHAVN, KJEVIK 10000292 CN REASFALTERING FORPROSJEKT VEDLEGG: TEGNINGER Forprosjekt FOR GODKJENNING 12. JANUAR 2015 Utarbeidet av: AØ Side 1 av 1 Oppdragsgiver: Oppdrag: Oppdragsnrummer:

Detaljer

Detalj og Reguleringsplan

Detalj og Reguleringsplan Detalj og Reguleringsplan TEKNISK PLAN Prosjekt: Reguleringsplan for g/s-veg langs fv 120 Rødsund bru - Augerød Våler kommune TEKNISKE DATA Fra - til profil: 0-570 Dimensjoneringsklasse: G/s-veg langs

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 2. Tunneler

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 2. Tunneler Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 2. Tunneler Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning...

Detaljer

C-02 PLANGRUNNLAG

C-02 PLANGRUNNLAG 7 C- Gangveg 1 Fv556 Hjellestadvegen 6 - C Gangveg 1 Veg 3. Veg 21. 5 CVeg 2. Gangveg 3 B-1 C- 4 C-1 Gangveg 2 Veg 1. Veg 1. C-2 PLANGRUNNLAG 214-12-3 C- 3 (gjelder for A1 format) 512969 B-1 Hjellestadvegen,

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering 15. februar 2017

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering 15. februar 2017 InterCity Drammen - Kobbervikdalen Orientering 15. februar 2017 Program Velkommen Prosjektsjef Hanne Stormo Bakgrunn, historikk og framdrift Planleggingssjef Sverre Lerbak Foreløpige planer og behov for

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Bjarkøyforbindelsene. Prosjekt: Parsell: Grytøy - Bjarkøy - Sandsøy ILLUSTRASJONSPLAN. Bjarkøy kommune

REGULERINGSPLAN. Bjarkøyforbindelsene. Prosjekt: Parsell: Grytøy - Bjarkøy - Sandsøy ILLUSTRASJONSPLAN. Bjarkøy kommune REGULERINGSPLAN ILLUSTRASJONSPLAN Prosjekt: Parsell: Bjarkøyforbindelsene Grytøy - Bjarkøy - Sandsøy Bjarkøy kommune Region nord Harstad kontorsted Dato: 05.03.2012 TEGNINGSLISTE Reguleringsplan Bjarkøyforbindelsene

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering for Drammen sentrum 23. mars 2017

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering for Drammen sentrum 23. mars 2017 InterCity Drammen - Kobbervikdalen Orientering for Drammen sentrum 23. mars 2017 Program Velkommen Prosjektsjef Hanne Stormo Bakgrunn, historikk og framdrift Planleggingssjef Sverre Lerbak Foreløpige planer

Detaljer

Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset

Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset REGULERINGSPLAN Tekniske tegninger Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset Parsell: Rv. 3 Grundset nord Elverum kommune Region øst SLUTTBEHANDLING Juni 2016 Tegningsliste Side: 1 av 1 Tegningsnr. Tegningstittel

Detaljer

4Bc-A201. 4Bc-A201. Adkomst C. Nivå Mezzanin 1 : 500. Nivå Plattform 1 : 500. Adkomst B og D. Adkomst A 1 : 500

4Bc-A201. 4Bc-A201. Adkomst C. Nivå Mezzanin 1 : 500. Nivå Plattform 1 : 500. Adkomst B og D. Adkomst A 1 : 500 2X RULLETRAPPER + TRAPP+HEIS FRA PLATTFORM TIL MEZZANIN NORD TOTAL BREDDE TRAPP 5m ADKOMST C, c+60,0 2XHEIS +RØMNINGSTRAPP, BREDDE 2m PLATTFORM 10x50 m Formanns vei Christinegård Adkomst C 1 : 500 2X RULLETRAPPER

Detaljer

InterCity Drammen Kobbervikdalen

InterCity Drammen Kobbervikdalen InterCity Drammen Kobbervikdalen Reguleringsplan Fagrapport trafikksikkerhet for myke trafikanter i anleggsfasen 22. november 2017 2 av 29 3 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN...

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering 22. februar 2017

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering 22. februar 2017 InterCity Drammen - Kobbervikdalen Orientering 22. februar 2017 Program Velkommen Prosjektsjef Hanne Stormo Bakgrunn, historikk og framdrift Planleggingsleder Torgeir Fossnes Foreløpige planer Planleggingssjef

Detaljer

Bybanen Bergen sentrum - Åsane Konsekvensutredning

Bybanen Bergen sentrum - Åsane Konsekvensutredning Bybanen Bergen sentrum - Åsane Konsekvensutredning Bybanen Bergen sentrum - Åsane Konsekvensutredning Bybanen Bergen sentrum - Åsane Konsekvensutredning i alie m.a s ve m a r Sk "X:\nor\oppdrag\Bergen\516\47\5164768\BIM\Bane\Modell\\T_Bane_Oversikt.dwg

Detaljer

TEGNFORKLARING Overgangsplater. Teknisk kulvert. Gang- og sykkelbru. Vegbruer. Lukket Vannkanal. Vannkanal. Portal. Landkar.

TEGNFORKLARING Overgangsplater. Teknisk kulvert. Gang- og sykkelbru. Vegbruer. Lukket Vannkanal. Vannkanal. Portal. Landkar. 60 80 dalsbakken Fløenbakken Gravplass Årstadveien Ulriksd Ulriksdal Ø=299400 ergen Handelsstands ldersboliger =6699000 =6699100 2100 21 Ø=2990 Ø=299300 603 580 560 19 =66990 1900 1880 =6699300 1860 1840

Detaljer

FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON

FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON 90 Arna - Bergen FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON Side: Dok.nr: Rev: Dato: av 9 UUT-00-A-197 00A 01.0.05 FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON INNLEDNING Vi viser til brev fra NVE datert

Detaljer

Tilbodsteikningar TEKNISKE TEIKNINGAR. Prosjekt Fv. 633 Rassikring Kleiva. Parsell Fv. 633 Hp. 02 Selje kommune TEKNISKE DATA

Tilbodsteikningar TEKNISKE TEIKNINGAR. Prosjekt Fv. 633 Rassikring Kleiva. Parsell Fv. 633 Hp. 02 Selje kommune TEKNISKE DATA Tilbodsteikningar TEKNISKE TEIKNINGAR Prosjekt Fv. 633 Rassikring Kleiva Parsell Fv. 633 Hp. 02 Selje kommune TEKNISKE DATA Frå til profil: Dimensjoneringsklasse: A3 Fartsgrense : 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

Modernisering av Vestfoldbanen. Larvik Porsgrunn på 12 minutter

Modernisering av Vestfoldbanen. Larvik Porsgrunn på 12 minutter Modernisering av Vestfoldbanen Larvik Porsgrunn på 12 minutter Farriseidet - Porsgrunn AGENDA Presentasjon Generelt om prosjektet Reguleringsplanforslaget Spørsmål og innspill Farriseidet - Porsgrunn Farriseidet

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering for Kobbervikdalen 16. mars 2017

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering for Kobbervikdalen 16. mars 2017 InterCity Drammen - Kobbervikdalen Orientering for Kobbervikdalen 16. mars 2017 Program Velkommen Prosjektsjef Hanne Stormo Bakgrunn, historikk og framdrift Planleggingsleder Sverre Lerbak Foreløpige planer

Detaljer

Varige konstruksjoner fremtidens tunneler Helstøpt tunnelhvelv erfaringer fra Ulvintunnelen

Varige konstruksjoner fremtidens tunneler Helstøpt tunnelhvelv erfaringer fra Ulvintunnelen 04.06.2016 Varige konstruksjoner fremtidens tunneler Helstøpt tunnelhvelv erfaringer fra Ulvintunnelen Varige konstruksjoner fremtidens tunneler Helstøpt tunnelhvelv erfaringer fra Ulvintunnelen Fra strategi

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Vestfoldbanen parsell 5 Nytt dobbeltspor Holm - Holmestrand - Nykirke

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Vestfoldbanen parsell 5 Nytt dobbeltspor Holm - Holmestrand - Nykirke Holmestrand kommune Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Vestfoldbanen parsell 5 Nytt dobbeltspor Holm - Holmestrand - Nykirke Holmestrand stasjon i fjell 1. gangs behandling Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

E6 LANGNESBERGA RAPPORT FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER

E6 LANGNESBERGA RAPPORT FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER Statens vegvesen Region Midt Side 1 E6 LANGNESBERGA RAPPORT FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER 0 08.04.2016 EINILS ARICHR ARICHR Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Prosjekt: 45340 E6

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 2. Tunneler

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 2. Tunneler Side: 1 / 7 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Over- og underbygning 2. Underbygning 2. Tunneler Side: 2 / 7 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning... 3 B.2.2

Detaljer

E134 Hp. 01 Bangeløkka - Mjøndalen Parsell, Strømsåstunnelen, nytt løp

E134 Hp. 01 Bangeløkka - Mjøndalen Parsell, Strømsåstunnelen, nytt løp Vedlegg 1 del 3 Statens vegvesen Region sør REGULERINGSPLAN Tekniske tegninger E134 Hp. 01 Bangeløkka - Mjøndalen Parsell, Strømsåstunnelen, nytt løp Drammen kommune 8 C10 05 129-5300 NA-rundskriv 2015/2

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering for Gulskogen 28. mars 2017

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering for Gulskogen 28. mars 2017 InterCity Drammen - Kobbervikdalen Orientering for Gulskogen 28. mars 2017 Program Velkommen Planleggingsleder Torgeir Fossnes Bakgrunn, historikk og framdrift Planleggingsleder Torgeir Fossnes Foreløpige

Detaljer

InterCity Drammen Kobbervikdalen Reguleringsplan til førstegangsbehandling

InterCity Drammen Kobbervikdalen Reguleringsplan til førstegangsbehandling InterCity Drammen Kobbervikdalen Reguleringsplan til førstegangsbehandling Orientering i formannskapet 21. november 2017 InterCity i et overordnet perspektiv Enstemmig stortingsvedtak om IC-strategi med

Detaljer

InterCity Drammen Kobbervikdalen

InterCity Drammen Kobbervikdalen InterCity Drammen Kobbervikdalen Reguleringsplan 22. november 2017 2 av 22 3 av 22 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 5 2 INNLEDNING... 6 2.1 BAKGRUNN... 6 2.2 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 6 2.2.1 Drammen

Detaljer

A6 Minikurs: Novapoint DCM veg og jernbane - konstruksjoner

A6 Minikurs: Novapoint DCM veg og jernbane - konstruksjoner A6 Minikurs: Novapoint DCM veg og jernbane - konstruksjoner Jan Erik Hoel Innhold Prosjektering av to-rørs tunnel med utstyr Prosjektering tunnelportaler Prosjektering av støttemur Prosjekteringen gjøres

Detaljer

Novapoint Bru og Tunnel-prosjektering som en del av Novapoint Design Suite

Novapoint Bru og Tunnel-prosjektering som en del av Novapoint Design Suite Novapoint Bru og Tunnel-prosjektering som en del av Novapoint Design Suite Jan Erik Hoel Innhold Prosjektering av støttemur Prosjektering av to-løps tunnel med utstyr Prosjektering tunnelportaler 1 NP

Detaljer

Saksbehandler Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: PLAID 370. Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: PLAID 370. Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: PLAID 370 Arkivsaksnr.: 14/9689-305 Dato: 14.11.2016 InterCity Vestfoldbanen, Drammen - Kobbervikdalen, kommunedelplan med

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 8. Føringsveier

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 8. Føringsveier Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Over- og underbygning 2. Underbygning 8. Føringsveier Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning... 3

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Konsekvensutredning kortversjon Mai 2016

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Konsekvensutredning kortversjon Mai 2016 InterCity Drammen - Kobbervikdalen Konsekvensutredning kortversjon Mai 206 Forord Jernbaneverket har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity-strekningen Drammen - Kobbervikdalen,

Detaljer

Generelle bestemmelser Side: 1 av 6

Generelle bestemmelser Side: 1 av 6 Generelle bestemmelser Side: 1 av 6 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 EKSEMPEL PÅ DOKUMENTASJONENS INNHOLD...3 2.1 Generelt...3 2.2 Dokumentasjon - Prosjektering...3 2.3 Dokumentasjon - Bygging...5 Generelle bestemmelser

Detaljer

Prosjektnr. 5135679 KDP - Sande Fastlandssamband A001 TEIKNINGSHEFTE

Prosjektnr. 5135679 KDP - Sande Fastlandssamband A001 TEIKNINGSHEFTE Prosjektnr. KDP - Sande Fastlandssamband A001 TEIKNINGSHEFTE Bergen, 20. november 2014 Teikningsliste PROSJEKT: Sande Fastlandssamband A002 Grunnlag for kommunedelplan Ajour pr. 2014-20-11 Teikn. Arkiv

Detaljer

Ulvintunnelen. Erfaringer fra beslutning til gjennomføring av membran og full utstøpning

Ulvintunnelen. Erfaringer fra beslutning til gjennomføring av membran og full utstøpning Ulvintunnelen Erfaringer fra beslutning til gjennomføring av membran og full utstøpning nfv seminar Bergen 2014! Jan Ausland Leder av fagstab i Fellesprosjektet Per Jonsson Anleggsleder JV Veidekke Hochtief

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Tegningshefte Åsen Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Tegningshefte Åsen Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Tegningshefte Åsen Sweco Norge AS Akseptert Ikke akseptert (kommentert) 02A Revidert tegninger 20.04.2017 NOPRYT NOEROL NOARNT 01A Innholdsregister, nye

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 5. Støttemurer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 5. Støttemurer Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Over- og underbygning 2. Underbygning 5. Støttemurer Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning... 3

Detaljer

1 EKSEMPEL PÅ DOKUMENTASJONENS INNHOLD...2 1.1 Generelt...2 1.2 Dokumentasjon - Prosjektering...2 1.3 Dokumentasjon - Bygging...4

1 EKSEMPEL PÅ DOKUMENTASJONENS INNHOLD...2 1.1 Generelt...2 1.2 Dokumentasjon - Prosjektering...2 1.3 Dokumentasjon - Bygging...4 Generelle tekniske krav Side: 1 av 5 1 EKSEMPEL PÅ DOKUMENTASJONENS INNHOLD...2 1.1 Generelt...2 1.2 Dokumentasjon - Prosjektering...2 1.3 Dokumentasjon - Bygging...4 Generelle tekniske krav Side: 2 av

Detaljer

Nykirke-Barkåker. Presentasjon av Bane NOR s forslag til reguleringsplan

Nykirke-Barkåker. Presentasjon av Bane NOR s forslag til reguleringsplan Nykirke-Barkåker Presentasjon av Bane NOR s forslag til reguleringsplan 30.11.2017 Agenda Nykirke-Barkåker en del av InterCity satsingen Fra varsling av oppstart til oversendelse for formell behandling

Detaljer

E6 midtdeler: Vassmarka - Ronglan

E6 midtdeler: Vassmarka - Ronglan DETALJREGULERINGSPLAN TEKNISKE TEGNINGER E6 midtdeler: Vassmarka - Ronglan Levanger kommune VEDLEGG Region midt Nord-Trøndelag Steinkjer kontorsted Denne utsendelse Statens vegvesen Region midt BE6 midtdeler

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG SYMBOLER...3

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG SYMBOLER...3 Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG SYMBOLER...3 Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 2 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG Dette kapitlet

Detaljer

InterCity Drammen Kobbervikdalen

InterCity Drammen Kobbervikdalen InterCity Drammen Kobbervikdalen Reguleringsplan Planbestemmelser 22. november 2017 Revidert i henhold til 1.-gangsbehandling 3 av 18 Innhold 1 GENERELT... 5 1.1 PLANENS HENSIKT... 5 1.2 VERTIKALNIVÅ...

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen

InterCity Drammen - Kobbervikdalen InterCity Drammen - Kobbervikdalen Hvorfor InterCity-satsing? Befolknings- og næringsutvikling: Kraftig vekst, ref. Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognoser moderne jernbane og smart arealutvikling

Detaljer

D2-3 Tegninger og vedlegg

D2-3 Tegninger og vedlegg D2-3 Tegninger og vedlegg Prosjekt/kontrakt nr: Fv 17. Utbedring Svartistunnelen, Anleggsarbeid, del 2 Sveis nr.2014003158 D2 3 TEGNINGER OG VEDLEGG: 1. Tegning I331 Detaljer nødutstyr, kabelbru 2. Tegning

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering for Austadområdet 9. mars 2017

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering for Austadområdet 9. mars 2017 InterCity Drammen - Kobbervikdalen Orientering for Austadområdet 9. mars 2017 Program Velkommen Prosjektsjef Hanne Stormo Bakgrunn, historikk og framdrift Planleggingsleder Torgeir Fossnes Foreløpige planer

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 2. Konstruksjonsprofiler

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 2. Konstruksjonsprofiler Side: 1 / 7 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 2. Konstruksjonsprofiler Side: 2 / 7 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.1 Overbygning...

Detaljer

InterCity Drammen Kobbervikdalen

InterCity Drammen Kobbervikdalen InterCity Drammen Kobbervikdalen Reguleringsplan Fagrapport landskapsbilde 22. november 2017 2 av 32 3 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 5 2 INNLEDNING... 7 2.1 BAKGRUNN... 7 2.2 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Jernbaneverket BRUER Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for prosjektering og bygging Utgitt:

Jernbaneverket BRUER Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for prosjektering og bygging Utgitt: Overgangsbruer Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Fri høyde under konstruksjon...2 2 REKKVERK MED BESKYTTELSESSKJERM PÅ BRUER OVER ELEKTRIFISERT JERNBANE...3 2.1 Generelt...3 2.2 Kryssing av elektrifisert

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 4. Støttekonstruksjoner

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 4. Støttekonstruksjoner Side: 1 / 6 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 4. Støttekonstruksjoner Side: 2 / 6 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning...

Detaljer

InterCity Dovrebanen Plankart og illustrasjonsplan - Hamar. Juni 2016

InterCity Dovrebanen Plankart og illustrasjonsplan - Hamar. Juni 2016 InterCity Dovrebanen Plankart og illustrasjonsplan - Hamar Juni 2016 FORORD Jernbaneverket (JBV) har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for utbygging av InterCity-strekningen

Detaljer

BALLASTMATTER MOT STRUKTURLYD...

BALLASTMATTER MOT STRUKTURLYD... Ballast Side: 1 av 13 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 PROFILER...3 2.1 Profiler for enkeltspor...3 2.2 Profiler for dobbeltspor...4 2.3 Profiler i tunnel og skjæring på hardt underlag...7 2.4 Profiler i skarpe

Detaljer

SANDNES KOMMUNE SANDNES ØST UTVIKLING AS REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE SVILAND PLAN TEGNINGSHEFTE. 07. mai 2015

SANDNES KOMMUNE SANDNES ØST UTVIKLING AS REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE SVILAND PLAN TEGNINGSHEFTE. 07. mai 2015 SANDNES KOMMUNE SANDNES ØST UTVIKING AS REGUERINGSPAN FOR NÆRINGSOMRÅDE SVIAND PAN 211 TEGNINGSHEFTE 7. mai 21 INNHOD 1. Reguleringsplan 2. Reguleringsplan med foreslått utvidet område, innspill til kommuneplanen

Detaljer

Levanger kommune SJØGATA ETAPPE 1. ANBUDSGRUNNLAG Del C Tegninger. Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: November 2014

Levanger kommune SJØGATA ETAPPE 1. ANBUDSGRUNNLAG Del C Tegninger. Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: November 2014 Levanger kommune SJØGATA ETAPPE 1 ANBUDSGRUNNLAG Del C Tegninger Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: November 2014 Sign: B. Risholt n:\513\07\5130762\7. beskrivelser rapporter\anbudsmateriale 05-11-2014\del

Detaljer

Ulvintunnelen. - Erfaringer fra produksjon av membran og full utstøpning. nfv seminar Stockholm 9.-10 april 2014

Ulvintunnelen. - Erfaringer fra produksjon av membran og full utstøpning. nfv seminar Stockholm 9.-10 april 2014 Ulvintunnelen - Erfaringer fra produksjon av membran og full utstøpning nfv seminar Stockholm 9.-10 april 2014 Jan Ausland Leder av fagstab i Fellesprosjektet Innhold Bakgrunn. Vann- og frostsikring i

Detaljer

Dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Åpent informasjonsmøte på Bakkenteigen 8. Juni 2017

Dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Åpent informasjonsmøte på Bakkenteigen 8. Juni 2017 Dobbeltspor Nykirke-Barkåker Åpent informasjonsmøte på Bakkenteigen 8. Juni 2017 Agenda 1. Velkommen 2. Planlegging og utbygging av IC Vestfoldbanen 3. Kortfilm 4. Presentasjon av planforslag pr. 8.6.17

Detaljer

GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461

GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461 Statens vegvesen Region sør GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461 Grunnundersøkelser Datarapport 2014-11-21 Oppdragsnr.: Oppdragsnr.: Dokument nr.: -1 Gang-/sykkelveg langs FV461 Grunnundersøkelser Datarapport

Detaljer

1 Innledning Klassifisering av veger Normalprofil Samleveg Adkomstveg GS-veg... 4

1 Innledning Klassifisering av veger Normalprofil Samleveg Adkomstveg GS-veg... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Nidelven Utvikling AS Oppdrag: 532762 Reguleringsplan Hallstein Gård Dato: 20150209 Skrevet av: Joachim Salomonsen Kvalitetskontroll: DIMENSJONERINGSGRUNNLAG FOR VEG INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Mindre vegarbeid i Voss og Hardanger

Mindre vegarbeid i Voss og Hardanger Statens vegvesen Konkurransegrunnlag Tekniske tegninger 2015-2016 2015-06-01 TEGNINGSLISTE PROSJEKT; 2015-2016 Statens vegvesen Tegn. nr. Arkiv nummer Ajour pr.; 2015-06-01 Tegningstittel Tegningsdato

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 7. Føringsveger

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 7. Føringsveger Side: 1 / 8 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 7. Føringsveger Side: 2 / 8 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning...

Detaljer

Tekniske tegninger. Reguleringsplan. Prosjekt Rundkjøring Fv170 x Granåsen / Tofsrudveien. Parsell Fv170 Hp1 m TEKNISKE DATA SVENDSEN & CO AS

Tekniske tegninger. Reguleringsplan. Prosjekt Rundkjøring Fv170 x Granåsen / Tofsrudveien. Parsell Fv170 Hp1 m TEKNISKE DATA SVENDSEN & CO AS Tekniske tegninger Reguleringsplan Prosjekt Rundkjøring Fv17 x Granåsen / Tofsrudveien Parsell Fv17 Hp1 m - 8 Fet kommune TEKNISKE DATA Fra - til profil: - 17 Hp1 m - 8 Dimensjoneringsklasse : Fartsgrense

Detaljer

RAPPORT FORBEDRINGSORIENTERT KVALITETSKONTROLL FOR TEKNISK REGELVERK. Fellesprosjektet parsell 1, FP1 Delen Korslund DRENERING

RAPPORT FORBEDRINGSORIENTERT KVALITETSKONTROLL FOR TEKNISK REGELVERK. Fellesprosjektet parsell 1, FP1 Delen Korslund DRENERING RAPPORT FORBEDRINGSORIENTERT KVALITETSKONTROLL FOR TEKNISK REGELVERK Fellesprosjektet parsell 1, FP1 Delen Korslund DRENERING 000 Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Ant. sider Fritekst

Detaljer

Årsmøte Tanum Vel. FRE16 Strekning 1 Sandvika-Sundvollen

Årsmøte Tanum Vel. FRE16 Strekning 1 Sandvika-Sundvollen Årsmøte Tanum Vel FRE16 Strekning 1 Sandvika-Sundvollen Agenda Informere om status i prosjektet med fokus på områdene omfattet av Tanum vel Status anleggsområdene ved Reverud og Ringi Rømningstunnel på

Detaljer

E6 Biri - Otta. E6 Svennesvollene - Roterud Gjøvik kommune. Region øst Lillehammer, R.vegkt Dato: 08.april Tekniske tegninger

E6 Biri - Otta. E6 Svennesvollene - Roterud Gjøvik kommune. Region øst Lillehammer, R.vegkt Dato: 08.april Tekniske tegninger REGULERINGSPLAN Tegningshefte E6 Biri - Otta E6 Svennesvollene - Roterud Gjøvik kommune Region øst Lillehammer, R.vegkt Dato: 08.april 203 Tekniske tegninger Løkkegata 9, 265 Lillehammer Tlf 627 0500

Detaljer

Foredragsholder: Roar Brekken, Vianova Systems Kristin Lysebo, Vianova Systems. Foredrag D9: Novapoint Jernbane

Foredragsholder: Roar Brekken, Vianova Systems Kristin Lysebo, Vianova Systems. Foredrag D9: Novapoint Jernbane Foredragsholder: Roar Brekken, Vianova Systems Kristin Lysebo, Vianova Systems Foredrag D9: Novapoint Jernbane Linjekonstruksjon fra punktgrunnlag Dette er ikke en ny funksjon men en veldig nyttig en!

Detaljer

InterCity Drammen Kobbervikdalen

InterCity Drammen Kobbervikdalen InterCity Drammen Kobbervikdalen Reguleringsplan Vedlegg til fagrapport landskapsbilde - vurderinger av aborist 22. november 2017 2 av 14 3 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FAGLIG VURDERING AV TRÆR... 4 1.1

Detaljer

Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as

Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as Krav og rutiner for å håndtere Modell data Høyere krav til grunnlagsdata Modellbasert prosjektering for

Detaljer

Antatt forløp av geologiske strukturer. Antatt liten svakhetssone, bredde 0,5-3 m

Antatt forløp av geologiske strukturer. Antatt liten svakhetssone, bredde 0,5-3 m 5 Skjæring g an rg 9 rfy t te po itt av ra en gt kto Sy rtla ire ka egd V 9 Skjæring Skjæring 5 e une mn m ko mu m kom u od e M Hol Sandstein, kalkholdig siltstein, siltig skifer og kalkstein i veksling,

Detaljer

TRYSILHUS NORDØST AS. Holmlundvegen. Entreprise A1 Veganlegg. Vedlegg F Tegninger Holmlundvegen:

TRYSILHUS NORDØST AS. Holmlundvegen. Entreprise A1 Veganlegg. Vedlegg F Tegninger Holmlundvegen: TRYSILHUS NORDØST AS Entreprise A1 Veganlegg Vedlegg F Tegninger 016-03-18 : C001 F04 "N:\515\01\\BIM\Veg\Arkfil\\LAY_C.dwg - MaTor - Plottet: 016-01-9, 11:19:04 - XREF = T_kantstein, t_kart_d, t_geom"

Detaljer

Trappeterreng. Flatt terreng. Markert i plan med dette symbolet: Lengdesnitt. Tverrprofil. Plan. Markert i plan med dette symbolet: Lengdesnitt

Trappeterreng. Flatt terreng. Markert i plan med dette symbolet: Lengdesnitt. Tverrprofil. Plan. Markert i plan med dette symbolet: Lengdesnitt Markert i plan med dette symbolet: Fordrøyningsterskel Plan Tverrprofil 500-600 mm stein settes parvis integrert i erosjonssikringen. Intensjonen er å innsnevre bekkeløpet for å få en liten fordrøyningseffekt

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-67 Dato: 28.09.2015 KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR INTERCITYSTREKNINGEN AV VESTFOLDBANEN;

Detaljer

Tegningsliste. B001 Parsell oversikt Som vist X B201 Oversiktstegning parsell 1B Som vist X

Tegningsliste. B001 Parsell oversikt Som vist X B201 Oversiktstegning parsell 1B Som vist X Tegningsliste Prosjekt: E105 Bjørkheim Storskog Side 1 av 3 Parsell: 1B Rundvatn Elvenes Dato: 01.08.2015 Bøkfjordbrua Konkurransegrunnlag Statens vegvesen Tegn. nr. Tittel Målestokk (A1) Dato Revisjon

Detaljer

Svar på innsynskrav Gamvikveien steinbrudd i Gamvik kommune

Svar på innsynskrav Gamvikveien steinbrudd i Gamvik kommune Kystverket Troms og Finnmark Postboks 1502 6025 ÅLESUND Dato: 03.03.2017 Vår ref: 15/00667-11 Deres ref: Svar på innsynskrav Gamvikveien steinbrudd i Gamvik kommune Leiv Erikssons vei 39 Postboks 3021

Detaljer

Beboermøte Tolpinrud og Storskjæringa

Beboermøte Tolpinrud og Storskjæringa Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Beboermøte Tolpinrud og Storskjæringa 19.06.2017 Knut Sørgaard Lisbet Kierulf Botnen Halldis Skogen Ivar Olsen Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Største fellesprosjektet

Detaljer

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 5 Banedivisjonen Regler for prosjektering og bygging Utgitt:

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 5 Banedivisjonen Regler for prosjektering og bygging Utgitt: Profiler og minste tverrsnitt Side: 1 av 23 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 MINSTE TVERRSNITT... 3 2.1 Minste tverrsnitt for tog, nye baner... 3 2.2 Minste tverrsnitt for tog, eksisterende baner... 4 2.2.1

Detaljer

R Ladebekken kulvert - styrt boring

R Ladebekken kulvert - styrt boring Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1647-2 Ladebekken kulvert - styrt boring 07.07.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Ladebekken kulvert skal legges om. Nye avløpsledninger skal utføres med

Detaljer

TEIKNINGSLISTE. Teikn.nr. Teikningstittel Teiknings- Revisjon Merknader dato Bokstav Dato

TEIKNINGSLISTE. Teikn.nr. Teikningstittel Teiknings- Revisjon Merknader dato Bokstav Dato TEIKNINGSLISTE Prosjekt: Rv 555 Sambandet Sotra- Bergen Liste nr 3 Statens vegvesen Parsell: Kolltveit - Storavatnet Sist revidert Planfase: Reguleringsplan 18.03.2016 Teikn.nr. Teikningstittel Teiknings-

Detaljer

Prosjekt: Rv83 Kanebogen - Byskillet

Prosjekt: Rv83 Kanebogen - Byskillet R EG U LE R I N G S PL A N Illustrasjonsplan Prosjekt: Rv8 Kanebogen - Byskillet Parsell: Kanebogen kryssområde Kommune: Harstad TEKNISKE DATA Fra profil: 0-600 Dimensjoneringsklasse: S1 og S6 Fartsgrense:

Detaljer

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur 1. ANVENDELSE Disse bestemmelsene kommer til anvendelse ved infrastruktur (veg-, parkerings-, vann-, avløps- og kabelføringsanlegg) og grønnstruktur (parker, lekeplasser, friområder) der Stokke kommune

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering A-Overordnede spesifikasjoner 6. Brann/redning Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse A. 6. Brann/redning... 3 A. 6. 1. Overordnet... 3 A. 6. 2. Gangbane...

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Konstruksjonsprofiler Side: 1 av 24 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 MINSTE TVERRSNITT...3 2.1 Minste tverrsnitt for nye baner...3 2.2 Minste tverrsnitt for eksisterende baner...3 2.2.1 Minste tverrsnitt A-85...

Detaljer

InterCity Drammen Kobbervikdalen Utbyggingsavtale til førstegangsbehandling

InterCity Drammen Kobbervikdalen Utbyggingsavtale til førstegangsbehandling InterCity Drammen Kobbervikdalen Utbyggingsavtale til førstegangsbehandling Orientering i formannskapet 21. november 2017 Temaer i utbyggingsavtalen 1. Bakgrunn og formål 2. Generelt 3. Drammen stasjon,

Detaljer

frf1ljfldhfrug NOTAT ALTERNATIV la - KOSTNADSENDRINGER 1. Innledning

frf1ljfldhfrug NOTAT ALTERNATIV la - KOSTNADSENDRINGER 1. Innledning NOTAT frf1ljfldhfrug CONSULT Oppdrag: Polarporten AS ANLEGGSKOSTNADER TINDTUNNELEN Tema: Dato: 19.06.2008 ALTERNATIV la - KOSTNADSENDRINGER Til: Fra: Kopi til: Polarporten AS v/terje Walnum Barlindhaug

Detaljer

Erfaringer med kontaktstøp med membran som V/F-sikring. Sivilingeniør Morten Knudsmoen, Norconsult AS Teknologidagene, Trondheim 2015.

Erfaringer med kontaktstøp med membran som V/F-sikring. Sivilingeniør Morten Knudsmoen, Norconsult AS Teknologidagene, Trondheim 2015. med membran som V/F-sikring Sivilingeniør Morten Knudsmoen, Norconsult AS Teknologidagene, Trondheim 2015. Innhold Innledning: Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen (kort om prosjektet) Ulvintunnelen: o Berguttak

Detaljer

E134 Damåsen - Saggrenda. Omreguleringer Kongsberg kommune Kongsberg

E134 Damåsen - Saggrenda. Omreguleringer Kongsberg kommune Kongsberg KONKURRANSEGRUNNLAG Tegningshefte E134 Damåsen - Saggrenda Omreguleringer Kongsberg kommune Kongsberg Region sør Skollenborg, anl Dato: 20.mai 2014 Tegningsliste Prosjekt: E134 Damåsen Saggrenda Omreguleringer

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering for Danvikbeboere 8. nov. 2017

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering for Danvikbeboere 8. nov. 2017 InterCity Drammen - Kobbervikdalen Orientering for Danvikbeboere 8. nov. 2017 Program Velkommen Prosjektsjef Hanne Stormo Bakgrunn, historikk og framdrift Planleggingssjef Sverre Lerbak Foreløpige planer

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Konstruksjonsprofiler Side: 1 av 28 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 MINSTE TVERRSNITT...3 2.1 Minste tverrsnitt for nye baner...3 2.2 Minste tverrsnitt for eksisterende baner...3 2.2.1 Minste tverrsnitt A-85...4

Detaljer

R.1672 Ladebekken Rosenborg, VA

R.1672 Ladebekken Rosenborg, VA Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1672 Ladebekken Rosenborg, VA 24.06.2016 TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk Geoteknisk avdeling Rapport R1672 LADEBEKKEN- ROSENBORG, V A Datarapport Trondheim:

Detaljer

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt E 447900 E 447800 E 447700 E 447600 N 6974000 N 6974000 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av Gjemnes kommunestyre i møte 27.05.2014, sak 18/14. Batnfjordsøra...

Detaljer

SANDNES KOMMUNE SANDNES ØST UTVIKLING AS REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE SVILAND PLAN TEGNINGSHEFTE. 26. april 2016

SANDNES KOMMUNE SANDNES ØST UTVIKLING AS REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE SVILAND PLAN TEGNINGSHEFTE. 26. april 2016 SANDNES KOMMUNE SANDNES ØST UTVIKLING AS REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE SVILAND PLAN 20110 TEGNINGSHEFTE 26. april 2016 INNHOLD 1. Reguleringsplan 2. Tomteplan. Helningskart. Plan og profiltegning internvei.

Detaljer

MoFix AS sin hjemmeside: www.mofix.no E-postadr: mo@mofix.no MOFIX-STØTTEMUR

MoFix AS sin hjemmeside: www.mofix.no E-postadr: mo@mofix.no MOFIX-STØTTEMUR MoFix AS sin hjemmeside: www.mofix.no E-postadr: mo@mofix.no MOFIX-STØTTEMUR MoFix-støttemur er tatt frem for å holde hele jernbanespor og veger på plass under anleggsarbeider og for å sike jernbanespor

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo Ski

Nytt dobbeltspor Oslo Ski Oslo Ski Innarbeidet kommentarer OMTro AEn StE 00B Første utgave 2013-05-06 OMTro AEn StE Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: ØSTFOLDBANEN V L (SKI)-MOSS Antall sider:

Detaljer

InterCity Drammen-Kobbervikdalen

InterCity Drammen-Kobbervikdalen InterCity Drammen-Kobbervikdalen Konsekvensutredning og kommunedelplan Orientering Formannskapet i Drammen 19.04.16 Konsekvensutredning og kommunedelplan Innhold i presentasjonen KU Bakgrunn og hensikt

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

B01 A1 1:500 A3 1:1000. Oversikt Alle vegmodeller. Detaljplan Rev. KOEI Oppdragsansvarlig HAHO EMS VEG 03.02.2015. Plot: koei 03.02.

B01 A1 1:500 A3 1:1000. Oversikt Alle vegmodeller. Detaljplan Rev. KOEI Oppdragsansvarlig HAHO EMS VEG 03.02.2015. Plot: koei 03.02. Plot: koei 14:28 Format: A1 Filnavn: C:\Users\\Desktop\Prosjekter lokalt\ tegninger\lay_b.dwg Xref: T_Kart_2D.dwg T_Geom.dwg 20000 70000 62000 veien 61000 60000 63000 71000 Oversikt Alle vegmodeller 64000

Detaljer

TEGNINGSLISTE A001. Reguleringsplan Eg - Sødal. Ny bru. Vedlegg 13, Dok.B000 m. vedlegg. Revisjon Tegn.nr. Tegningstittel Tegningsdato Bokstav Dato

TEGNINGSLISTE A001. Reguleringsplan Eg - Sødal. Ny bru. Vedlegg 13, Dok.B000 m. vedlegg. Revisjon Tegn.nr. Tegningstittel Tegningsdato Bokstav Dato Prosjekt: Reguleringsplan Eg - Sødal. Ny bru. Vedlegg 3, Dok.B000 m. vedlegg TEGNINGSLISTE A00 Revisjon Tegn.nr. Tegningstittel Tegningsdato Bokstav Dato Merknader A00 Tegningsliste 206-02-29 B-tegninger

Detaljer

Gamvikveien steinbrudd i Gamvik kommune

Gamvikveien steinbrudd i Gamvik kommune Konsesjonsområde Gamvikveien steinbrudd i Gamvik kommune 3174 Gamvikveien steinbrudd (! 42 DAA Kart produsert ved DMF 25.1.2017 Tegnforklaring KonsesjonsBase ± 1:2 000 Eiendomsgrense 0 0,125 0,25 0,5 Kilometers

Detaljer