1 EKSEMPEL PÅ DOKUMENTASJONENS INNHOLD Generelt Dokumentasjon - Prosjektering Dokumentasjon - Bygging...4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 EKSEMPEL PÅ DOKUMENTASJONENS INNHOLD...2 1.1 Generelt...2 1.2 Dokumentasjon - Prosjektering...2 1.3 Dokumentasjon - Bygging...4"

Transkript

1 Generelle tekniske krav Side: 1 av 5 1 EKSEMPEL PÅ DOKUMENTASJONENS INNHOLD Generelt Dokumentasjon - Prosjektering Dokumentasjon - Bygging...4

2 Generelle tekniske krav Side: 2 av 5 1 EKSEMPEL PÅ DOKUMENTASJONENS INNHOLD 1.1 Generelt Tabell 4.b.1 viser eksempel på generell dokumentasjon som kan inngå i dokumentasjonen for alle kontrakter: Tabell 4.b.1 Eksempel på generell dokumentasjon - alle kontrakter Sluttdokumentasjonsindeks med brukerveiledning Leverandørens KS- prosedyrer Indeks for endringsordrer og avviksmeldinger Fullstendig dokumentoversikt Liste over entreprenører, underentreprenører, leverandører etc. Sluttrapport med Oppdatert bemanningsplan Oversikt over kostnadsutviklingen av arbeidet. Utviklingen vises for hovedkontrakt, masseregulering og endringsordre. HMS-rapport. Miljøvurderinger Inspeksjonsprotokoller Ferdigbefaringsrapport BYGGHERRENS SLUTTRAPPORT Digitalt format /Excel /Excel /Excel 1.2 Dokumentasjon - Prosjektering Tabell 4.b.2 viser eksempel på dokumentasjonen fra prosjekterende konsulenter for grunnarbeider: Tabell 4.b.2 Eksempel på dokumentasjon for grunnarbeider - prosjektering Digitalt format Generelt Oversiktstegninger, Plan Sporplaner Støyberegninger og rapporter / støykotekart - Terreng- og vegetasjonsplaner Eiendomsgrenser, eierforhold, forpliktelser utenfor eiendoms-grensene

3 Generelle tekniske krav Side: 3 av 5 Plan og Profil VIPS-prosjekt, inkludert terrengmodell, for veg og bane - Normalprofil - Tverrprofil - Lengdeprofil - Plattformer - Støttemurer - Overgangsbruer - Alle bruer (bruprotokollskisser) - Tunnel Stasjonsplaner 1:1000, som bygget - Kartunderlag - Spor, Sporveksler - Montasjeplaner for plattformelementer på holdeplasser, plan, snitt og oppriss - Holdeplasstegninger VIPS-filer Grunnforhold Geotekniske kart Geotekniske vurderinger, beregninger etc. Grunnundersøkelser, rapporter Kalk- og sementstabilisering, plan, snitt Poretrykksmålere, plassering og nummerering - Setningsmålere, plan og spesifikasjoner - Sikringsarbeider Stabilitetsberegninger/Vibrasjonsberegninger Infrastruktur i grunnen Drensplaner Bekkelukking, oversikt, detaljer bekkekulverter Detaljer grøfter, sandfang, overvannskum Kabeloversikt, Kabelplan Kabelgrøfter, inkl. E-verkets grøfter Kabelkanaler Offentlige og private VA-ledninger Vann- og avløpsplaner (grøftesnitt og ledningskart) Hjelpekonstruksjoner Elektro Belysningsplan, El-skjema El- og signalinstallasjoner, Fundamentplaner Elektrokonstruksjoner og -installasjoner - Konsoller for KL-master Konstruksjoner Overgangsbruer, jernbanebruer, tunnelportaler, underganger, plattformer, støttemurer, støyskjermer, trapper, rekkverk Oversikt Plan Snitt Detaljer Fundamentplaner Statiske, dynamiske og geotekniske beregninger

4 Generelle tekniske krav Side: 4 av Dokumentasjon - Bygging Tabell 4.b.3 viser eksempel på sluttdokumentasjon for grunnarbeider. Tabell 4.b.3 Eksempel på sluttdokumentasjon - bygging Digitalt format Generelt Digitalt billedmateriale fra anleggsfasen Grunnarbeider, Masseflytting Komprimeringskontroll, resultater fra utførte prøver for: Sprengt stein Sand og grus Morene / Skredmasse Silt Leire / Leirig morene - Med angivelse av tilført mengde - For hensiktsmessige strekninger av anleggsparsellen Dypstabilisering med kalk/sementpæler Peleprotokoll, Testresultater Fylling med lettklinker Krav til materiale Justering av jordskråninger Justering av steinfylling og skråninger Underbygning Filterlag, fiberduk, leverandør, type/klasse, rsultater fra utførte prøver på korngradering, trykkfasthet og avvik fra teoretisk høyde Forsterkningslag, leverandør, type/klasse, lagtykkelse, resultater fra utførte prøver på korngradering, trykkfasthet og avvik fra teoretisk høyde Kontroll av formasjonsplan (toleranse) Ballast Ballastpukk mm Infrastruktur i grunnen Arbeid for energiverk, stikningsrapport Televerkets ledninger, kabelstolper, etc., stikningsrapport Rørledninger, stikningsrapport TV-inspeksjon av overvannsledninger, rapport med kart og VHS- bånd Kummer, stikningsrapport Kabelkanal, produsentrapport, stikningsrapport Levering av lokk, rapportprodusent /

5 Generelle tekniske krav Side: 5 av 5 Trekkekummer, stikningsrapport Trykkprøver av vannledninger, rapport Fundamentering i jord eller fylling (bolter), stikningsrapport, materialbeskrivelser Asfaltarbeider Leverandør, materialtype, planlagt og virkelig mengdem, binde-middelmengde, hulroms-% Kvittert veieseddel Betongarbeider Kontroll av betong Betongpeler rammet over vann Betongpeler rammet under vann og utstøpte stålrørpeler Betongarbeider Spennarmering Injisering av spennkabler, protokoll Betongstøp Fylling inntil betongkonstruksjoner, steinfraksjon, lagtykkelse, komprimeringsutstyr Protokoll Protokoll, Stålarbeider Konstruksjonsdel med stålkvalitet, mengde og referanse til kvalitetsdokumentasjon Stålspunt, Spuntkontroll Diverse Stolper/master Skjermvegger

Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8

Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 026 Desember 2012 Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 Desember 2012 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie,

Detaljer

Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8

Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 R E T N I N G S L I N J E R Håndbok 026 026 November 2007 Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og

Detaljer

God forretningsskikk Ansvarsforsikringer som gir oppdragsgiverne trygghet

God forretningsskikk Ansvarsforsikringer som gir oppdragsgiverne trygghet Organisasjon for rådgivere RIF er Norges ledende bransjeorganisasjon for kunnskapsbedrifter. 350 deltakerbedrifter Drøyt 1225 personer har status som RIF-godkjente rådgivere RIF-bedriftene over hele Norge

Detaljer

VEILEDER DRIFT OG VEDLIKEHOLD

VEILEDER DRIFT OG VEDLIKEHOLD 1 INNLEDNING Vegnorm for Jæren er et samarbeidsprosjekt i regi av NKF Nettverksgruppe for Jæren. Normen bygger på en eksisterende norm som var utviklet for kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL 1 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL 2 FORORD. Veinormalen er utarbeidet for kommunene Nøtterøy, Tjøme, Horten, Stokke, Re, Andebu, Holmestrand, Hof, Larvik, Sandefjord, Lardal

Detaljer

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak (1) Sentral godkjenning

Detaljer

VA-norm Larvik kommune

VA-norm Larvik kommune VA-norm Larvik kommune Desember 2013 Denne VA-norm gjøres gjeldende fra 13.12.2013 og erstatter alle tidligere utgaver. Endringer og nye tillegg er skrevet med blå skrift. Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE...........................

Detaljer

Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60. Veiledning i bruk av Glasopor skumglass. Glasopor 10 60 teknisk brosjyre

Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60. Veiledning i bruk av Glasopor skumglass. Glasopor 10 60 teknisk brosjyre Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60 Veiledning i bruk av Glasopor skumglass Glasopor 10 60 teknisk brosjyre Innhold 1. Hva er Glasopor skumglass 10 60?...3 1.1 Produktets egenskaper... 4 1.2 Tekniske

Detaljer

Hb025 / Hb026 Prosesskoden

Hb025 / Hb026 Prosesskoden Kurs arrangert av RIF Skøyen, 24. oktober 2013 Hb025 / Hb026 Prosesskoden Rolf Johansen Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet rolf_johansen@vegvesen.no 1 bare så det er sagt Dette innlegget er ikke et offisielt

Detaljer

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Veiledning gjennom det greske alfabetet regelverket Astri Eggen, NGI 19 1 Agenda Regelverket peler Viktig standarder og viktige punkt i standardene Eksempler

Detaljer

Kommunalteknisk norm. Vei Vann Avløp

Kommunalteknisk norm. Vei Vann Avløp Kommunalteknisk norm Vei Vann Avløp NEDRE EIKER KOMMUNE Jan. 2005 V:\Informasjon og service\dokumenter\teknisk\komm teknisk norm\kommtekn norm forside rev jan.2005.doc Kommunalteknisk norm Ansvar: G.W.

Detaljer

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Veileder Kunstgressboka Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Forord Norges Fotballforbund og Kultur- og kirkedepartementet har tidligere utgitt publikasjoner om bygging og drift av kunstgressbaner.

Detaljer

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING Utgave mars 2015 Side 2av 70 REVISJONSOVERSIKT... 5 0 GENERELT... 7 0.1 GYLDIGHET... 7 0.2 KRAV... 7 0.2.1 NS8407:2011... 7 0.2.2 Korrespondanse, varsel og krav... 7 0.2.3

Detaljer

Veilysnorm for Lunner Kommune

Veilysnorm for Lunner Kommune Veilysnorm for Lunner Kommune Forord Lunner kommune har tatt i bruk ny veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider. Normen skal være retningsgivende for alle som

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Basisbudsjett - tidlig planfase Alternativ 1: 1 550 m rullebane Alternativ 2: 2 000 m rullebane Utgave: 03 Dato: 2012-12-14 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Hammerfest og

Detaljer

Generelt om Leca Lettklinker

Generelt om Leca Lettklinker Leca lett fyllmasse Generelt om Leca Lettklinker Leca Lettklinker (løs Leca) har vært brukt som lett fyllmasse her i landet siden 1958. Da ble det første prosjektet gjennomført på Drammensveien (E18) ved

Detaljer

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

VEGLYSNORM Retningslinjer for utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning i Trondheim kommune

VEGLYSNORM Retningslinjer for utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning i Trondheim kommune VEGLYSNORM Retningslinjer for utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning i Trondheim kommune Revidert 09.03.15/sbv 1 INNHOLD 1. Innledning 1.1 Generelt 1.2 Målsetting 2. Planer og prosjektering

Detaljer

VEDLEGG A11 Geoteknisk rapport Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING

VEDLEGG A11 Geoteknisk rapport Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING DETALJREGULERING Høringsutgave FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING VEDLEGG A11 Geoteknisk rapport Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Region vest Stavanger

Detaljer

KRAV TIL VA-ANLEGG LILLESAND KOMMUNE

KRAV TIL VA-ANLEGG LILLESAND KOMMUNE LILLESAND KOMMUNE Enhet for vann avløp og renovasjon KRAV TIL VA-ANLEGG I LILLESAND KOMMUNE Revisjon: Okt. 2006 Revisjon nr.: 01 PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Generelt: Dette

Detaljer

Felles kommunal veilysnorm

Felles kommunal veilysnorm AURSKOG- FET ENEBAKK NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM HØLAND Januar 2010 (rev 9.8.2011) 1 Forord IINR kommunene har tatt i bruk ny veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider.

Detaljer

Effektiv og sømløs dataflyt fra prosjekterende ut til anlegget. Muligheter og begrensninger basert på erfaring fra Norge

Effektiv og sømløs dataflyt fra prosjekterende ut til anlegget. Muligheter og begrensninger basert på erfaring fra Norge Effektiv og sømløs dataflyt fra prosjekterende ut til anlegget Muligheter og begrensninger basert på erfaring fra Norge Jan Erik Hoel Vianova Systems April 2014 Hvilke datatyper snakker vi om? Geometridata:

Detaljer

Landskapsarbeider ved Saltneset boligområde. Kristian Holo 22.06.2014

Landskapsarbeider ved Saltneset boligområde. Kristian Holo 22.06.2014 TILSTANDSRAPPORT Landskapsarbeider ved Saltneset boligområde Kristian Holo 22.06.2014 Tilstandsrapporten baseres på befaring foretatt 12.06.2014 og har som målsetting å vurdere kvaliteten på utførte landskapsarbeider.

Detaljer

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge Tiltak i vassdrag Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Klæbu sentrum kvikkleiresone 1102 Hallset Detaljplan Fase 1 Erosjonssikring Håggåbekken øvre del Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254

Detaljer

VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning

VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning Revisjon nr.2 Utarbeidet av: roa Dato: 14.11.13 Side 1 av 17 VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning INNHOLD 1. Hensikt/sammendrag 1.1 Generelt 1.2 Målsetting 2. Planer og prosjektering

Detaljer

STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider

STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider CI/SfB (9-) Rn7 (M2) December 2000 STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider * * * Innhold Introduksjon Introduksjon........... 02 Isolering av mark- och anleggsarbeider......... 03 Isolering

Detaljer

Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse

Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse Håndboka er tilgjengelig på internett: www.skogkurs.no

Detaljer