Beskrivelse av salgs- og godtgjøringsplan. Veien til. En veiviser for hvordan skape suksess med XanGo salgs- og godtgjøringsplan. Slik livet bør være

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskrivelse av salgs- og godtgjøringsplan. Veien til. En veiviser for hvordan skape suksess med XanGo salgs- og godtgjøringsplan. Slik livet bør være"

Transkript

1 Beskrivelse av salgs- og godtgjøringsplan Veien til og videre En veiviser for hvordan skape suksess med XanGo salgs- og godtgjøringsplan Slik livet bør være

2 XANGO SALGS- OG GODTJØRINGSPLAN Automatic Delivery Program (ADP) er et verdifullt program som autoriserer selskapet til automatisk å sende produkter til en distributør på månedlig basis. Denne muligheten bidrar til kvalifisering, bygging av egen organisasjon og utvikling av en distributørs forretningsvirksomhet. Dynamisk komprimering XanGos salgs- og godtgjøringsplan har dynamisk komprimering som skiller ut kvalifiserte distributører inntil hele 50 % provisjon blir utbetalt. Dynamisk komprimering brukes på tre forskjellige måter i strukturen for utbetaling for å bidra til å maksimere distributørenes fortjeneste: PowerStart provisjonsutbetalinger (ukentlig utbetaling) UniLevel provisjonsutbetaling (månedlig utbetaling) Sponsorship Compression (for kvalifiseringsformål) Distributører kan tjene penger på 4 måter med XanGos forretningsmulighet: Distributører kan opptjene fortjeneste fra salg til kunder (forskjellen mellom engrospriser og detaljpriser). Distributører kan opptjene ukentlig PowerStart-provisjon fra personlig sponsede distributører som er opplært og gjør sitt første salg innen 30 dager etter innmelding. Distributører kan opptjene UniLevel-provisjon for tilleggssalg utført av distributører i deres downline, basert på kvalifisert grad. Premier-distributører og over kan opptjene en andel fra global bonuspott. DETALJHANDEL Kjøp til engrospriser og selg til detaljpriser POWERSTART-PROVISJONER (ukentlig utbetaling) PowerStart utbetales (opp til poeng i produktvolum) på en distributørs første ordre innen 30 dager fra innmelding. PowerStart betales til de to første kvalifiserende sponsorer (se oversikt). PowerStart komprimeres opp til neste kvalifiserte sponsornivå etter behov. Kvalifisert sponsor Minstekrav for kvalifisering PowerStart Basic Provisjon betalt Minstekrav for kvalifisering PowerStart Plus 1. nivå 100PV uten ADP 20% 100PV/100ADP* 30% 2. nivå /200ADP** 25% /200ADP** 15% Provisjon betalt ADP (Automatic Delivery Program) et verdifullt program som autoriserer XanGo til automatisk å sende XanGo-produkter til distributører på månedlig basis. **Når krav til kvalifisering sier 100PV/100ADP betyr det at du har 100 PV og en aktiv ADP oppført med 100 PV. Det betyr ikke at du må ha 200 i volum. **Når krav til kvalifisering sier /200ADP betyr det at du har 200 PV og en aktiv ADP oppført med 200 PV. Det betyr ikke at du må ha 400 i volum. Distributører opptjener ikke provisjon på egne ordrer.

3 UNILEVEL-PROVISJON (månedlig utbetaling) Provisjon % betalt per nivå Nivå Rep Pref. repr. Premier Første 5% 5% 5% 5% 5% 5% Andre 5% 5% 5% 5% 5% 5% Tredje 10% 10% 10% 10% 10% Fjerde 5% 5% 5% 5% Femte 5% 5% 5% Sjette 5% 5% Syvende 5% 5% Åttende 5% Niende 2% *Premier til X-1 er alle 9 betalte nivåer Rang/tittel Personlig produktvolum Personlig ADP Minimum GV Minimum Personlig sponset Global bonuspott* 500K bonuspott* Krav minimumsutbetaling global bonuspott Representant 100 NA NA NA NA NA NA Foretrukket representant NA NA NA NA NA (3) NA NA NA (3) -er NA NA NA (3) -er NA NA NA Premier Premier 100K Premier Premier 500K Kvantum Premier Bonus $ Premier X1 Bonus $ GV GV6 (2) -er (1) (3) -er (1) *Kvalifikasjoner for graden må imøtekommes for alle tre måneder i ett kvartal. (3) Premier-er (1) (1) (2) 100K-er (2) Premier-er (1) 500K (1) (1) 100K (3) Premier-er (1) 500K (2) -er (4) Premier-er GV3 NA $2500 USD GV6 NA $5000 USD GV9 NA $ USD GV9 GV6 $ USD GV9 GV6 $ USD GV9 GV6 $ USD En distributør oppnår en tittel (høyest oppnådde grad) i XanGos salgs- og godtgjøringsplan og disse beholdes. Titler kan ikke tapes, men erstattes med en høyere tittel etter som distributøren avanserer. Provisjonsbetaling utføres basert på graden som en distributør oppnår. Kvalifiseringer må gjøres hver måned for å få betalt ved en spesifikk grad. 500K og Grader må opptjenes før de teller til kvalifikasjon. Dette betyr at 100K,, 500K og X1 Premier Select distributører allerede må ha oppnådd graden for et helt kvartal og ha blitt betalt på den graden før de teller til neste distributørkvalifikasjon. De må også opprettholde sine kvalifikasjoner alle måneder i kvartalet for å kvalifisere. Dette inkluderer at alle krav betales i den globale bonuspotten. Bonuspott (betales kvartalsvis) Global bonuspott Den globale bonuspotten består av 3 % av provisjonsberettiget volum fra alle ordrer i hele verden. Potten deles mellom alle kvalifiserte Premier-er og over. 500K bonuspott 500K-potten består av 2 % av provisjonsberettiget volum fra PowerStart-ordrer i hele verden. 500K-potten deles mellom alle kvalifiserte 500K-er, Quantum-er og X1 Premier-er.

4 Det er bedre å få det og ikke behøve det enn å behøve det og ikke ha det. -Gordon Morton Sr. DU NAVN NAVN NAVN NAVN NAVN TELEFON TELEFON TELEFON TELEFON TELEFON E-POST E-POST E-POST E-POST E-POST 30 % av er $60 30 % av er $60 30 % av er $60 30 % av er $60 30 % av er $60 Du kan tjene $300 på PowerStart -bonus denne uken hvis du tar utfordringen. (Diagrammet over er basert på en 200 PV ADP per måned per person. Resultatene kan variere.) er den grunnleggende byggesteinen for alle grader og titler. Du kan ikke være en eller en 500K uten full s!

5 - 500K {Dette diagrammet viser mulige kommende resultater om du aktivt bygger din organisasjon.} 100K 500K Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Sponsortre Plasseringstre En sponsor kan plassere en distributør innen sin downline. PowerStart utbetales basert på sponsortreet. Mens Unilevel utbetales basert på aktuell plassering. Pref Rvep Betalt grad Personlig sponset Okt. GV3 Okt. GV6 Okt. GV9 Gjennomsnittlig månedlig fortjeneste i USD P 500K gjennomsnitt $ P gjennomsnitt $ P 100K gjennomsnitt $ Premier gjennomsnitt $ gjennomsnitt $3.143 gjennomsnitt $763 gjennomsnitt $260 Inntektsstatistikken i denne presentasjonen er basert på individuelle innsatser fra XanGo-distributører og er ikke typisk for hva du kan forvente. Forretningssuksess varierer veldig i henhold til markedsomstendigheten og tiden, samt innsatsen. Følgende er omtrentlig present av aktive distributører etter grad i 2009: Rep. 2,04 %, foretr. rep. 70,76 %, 21,95%, 4,04 %, 0,84 %, Premier 0,22 %, 100K 0,10 %, 0,04 %, 500K 0,01 %. Disse inntektsstatistikkene er basert på inntjeninger for aktive distributører i løpet av kalenderåret 2009 med internasjonale inntjeninger konvertert til USD basert på aktuell kurs for respektive inntjeningsdatoer. En Distributør er enhver person som har utført en distributørsøknad og er registrert som mottaker av provisjon fra selskapet. Aktiv betyr distributør som mottok provisjon i en gitt måned. Årlige gjennomsnittsinntekter ble kalkulert ved å multiplisere gjennomsnittlig månedsinntekt med tolv. Kategorier representerer betalte grader, ikke titler.

6 3 x 3 vs 5 x 5 DU 5 3 NIVÅ 1 5% 25 9 NIVÅ 2 5% NIVÅ 3 10% NIVÅ 4 5% XanGo-forsikring: La ikke minimum bli maksimum. Jo mer volum og personer du har på nivåene du blir betalt for, jo større inntjeningspotensiale.

7 3 x 3 vs 5 x 5 800GV 200 mangler ekstra mangler ekstra 1.000GV 1.000GV 1.000GV mangler ekstra 5.000GV 5.000GV 5.000GV Premier mangler 100K ekstra GV GV GV

8 UNILEVELKOMPRIMERING Se nedenfra og opp for å forstå hvordan provisjon betales for en enkelt ordre. Følg diagrammet fra nederst og oppover for å se hvordan provisjon betales for en non-powerstart-ordre på 200 PV for XanGo-produkter. 2% Bjørn (Premier) Bjørn er en Premier. Premier-er berettiget til å oppnå bonus på 9. nivå. Derfor blir nivå 9 betalt til Bjørn. 5% Anya (Premier) Anya er en Premier. Premier-er berettiget til å oppnå bonus på 8. nivå. Derfor blir nivå 8 betalt til Anya. 5% Lars () Lars er en. -er er berettiget til å oppnå en bonus på 7. nivå. Derfor blir nivå 7 betalt til Lars. 5% Peter (Premier) Peter er en Premier. Premier-er er berettiget til å oppnå bonus på 6. nivå. Derfor blir nivå 6 betalt til Peter. Mona () Mona er en. -er er ikke berettiget til å oppnå bonus på 6. nivå. Derfor får ikke Mona utbetalt provisjon. 5% Irene () Irene er en. -er berettiget til å oppnå bonus på 5. nivå. Derfor blir provisjon på nivå 5 betalt til Irene. 5% Ole () Ole er en. -er er berettiget til å oppnå bonus på 4. nivå. Derfor blir nivå 4 betalt til Ole. Beathe (foretr.repr.) Beathe er en foretrukket repr. er ikke kvalifisert til å oppnå bonus på 4. nivå. Derfor får ikke Beathe utbetalt provisjon. 10% Henrick () Henrick er en. -er er berettiget til å oppnå bonus på 3. nivå. Derfor blir nivå 3 betalt til Henrick. Gary (repr.) Gary er en representant. Representanter er ikke berettiget til å oppnå bonus på 3. nivå. Derfor får ikke Gary utbetalt provisjon. 5% Ingeborg (foretr.repr.) Ingeborg er en foretrukket repr. Foretr. representanter er berettiget til å oppnå bonus på 2. nivå. Derfor blir nivå 2 betalt til Ingeborg. 5% Vidar (foretr.repr.) Vidar er en foretrukket repr. Foretr. representanter er berettiget til å oppnå bonus på 1. nivå. Derfor blir nivå 1 betalt til Vidar. START HER Terjai Terjai er distributør som plasserer en non-powerstart ordre på 200 PV. Terjai er ikke berettiget kommisjon for sin personlige ordre. Alle ordrer betalt som en UniLevel-ordre i XanGos salgs- og godtgjøringsplan betales i 9 nivå på plasseringstreet. Hvis en distributør ikke kvalifiseres for et gitt nivå, vil dette nivået komprimere opp til neste kvalifiserte distributør. Med andre ord, det er ingen brudd.

9 TITLE COMPRESSION Oppsummering Title Compression 1. En personlig sponset distributør er din link til lederne under. For din kvalifisering vil denne linken telle som den HØYESTE grad under dem i sponsortreet. 2. Kun ÉN distributør teller for dette personlig sponsede benet. 3. For å anvende Title Compression, må en 100K eller over ha et opprykk i tittel som personlig sponset distributør under nåværende eller forrige UniLevel-provisjonsperiode. Opprykk av tittel må være til en eller høyere. T: 100K K: I eksemplet under, har en 100K falt tilbake til en fordi noen av de personlig sponsede distributørene har mistet grad. BEN BEN BEN BEN T: K: T: K: T: K: T: K: T: K: T: K: T: K: T: T: T: T: K: T: K: T: K: T: K: T: K: T: K: T: K: T: K: T: Prem K: Prem T: K: Med Title Compression anvendt i 100K-distributørens organisasjon, kan de utnytte fordelene av kvalifiserte distributører i deres downline og vedlikeholde 100 K-grad. T: 100K K: 100K BEN BEN BEN BEN T: K: T: K: T: K: T: K: T: K: T: K: T: K: T: T: T: T: K: T: K: T: K: T: K: T: K: T: K: T: K: T: K: T: Prem K: Prem T: K: T = Tittel K = Kvalifisert grad

10 HANDLINGSPLAN 1 KRYSS AV I BOKSEN FOR OPPNÅDD GRAD OG FORETR. REPR. 100K 500K MENGDE X-1 Distributørnummer Telefon hjemme Faks hjemme PERSONLIG SPONSEDE DISTRIBUTØRER FORETR. REPR. PREM Telefon jobb Faks jobb Mobiltelefon Beste tidspunkt å ringe E-post FORETR. REPR. PREM Nettsted Ektefelles navn FORETR. REPR. PREM Fødselsdag Ektefelles fødselsdag Styrke FORETR. REPR. PREM Anmerkninger FORETR. REPR. PREM FORETR. REPR. PREM OPPLÆRT PÅ: XanGo-drikk 3Sixty5 Glimpse Eleviv Juni PERSONLIG ADP: XanGo-drikk 3Sixty5 Glimpse Eleviv Juni FORETR. REPR. PREM 2 KRYSS AV I BOKSEN FOR OPPNÅDD GRAD OG FORETR. REPR. 100K 500K MENGDE X-1 Distributørnummer Telefon hjemme Faks hjemme Telefon jobb Faks jobb PERSONLIG SPONSEDE DISTRIBUTØRER FORETR. REPR. PREM Mobiltelefon Beste tidspunkt å ringe E-post Nettsted FORETR. REPR. PREM Ektefelles navn Fødselsdag Ektefelles fødselsdag FORETR. REPR. PREM Styrke Anmerkninger FORETR. REPR. PREM FORETR. REPR. PREM FORETR. REPR. PREM OPPLÆRT PÅ: XanGo-drikk 3Sixty5 Glimpse Eleviv Juni PERSONLIG ADP: XanGo-drikk 3Sixty5 Glimpse Eleviv Juni FORETR. REPR. PREM

11 BONUSPOTTER 1. Kvalifiserte Permier og over deltar i den globale bonuspotten Unilevel - 47% 3% PowerStart - 45% 3% Global bonuspott 2. Verdensomspennende volum inngår i potten 3. GV3, GV6 og GV9 er komprimert volum 2% 500K bonuspott 4. Jo mer volum du har på nivåene du blir betalt på, jo høyere utbetaling. Tilfør mer volum til nivåene du får betalt for hvis du ønsker å høyne utbetalingen. GV3 GV6 GV9 Nivå 1 Nivå 1-3 Nivå 1-6 Nivå 1-9 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 Nivå 7 Nivå 8 Nivå 9 Eksempel: Fire Premier-distributører blir kvalifisert til å delta i den globale bonuspotten i løpet av perioden. To er Premier, én er 100K Premier og én er Premier, henholdsvis A, B, C og D. For dette eksemplet vil vi si at den globale bonuspotten har USD som skal utbetales til de deltakende Premier-ene. A. Premier - GV3 = GV (15.000/ ) = 5% x $ = $7.500 B. Premier - GV3 = GV (20.000/ ) = 6.7% x $ = $ C. 100K - GV6 = GV (65.000/ ) = 21.6% x $ = $ D. - GV9 = GV ( / = 66.7% x $ = $ Totalt kombinert % $ NOR NO01c

NORGE: DISTRIBUTØRAVTALE

NORGE: DISTRIBUTØRAVTALE NORGE: DISTRIBUTØRAVTALE Fremtidig ango -distributør, Gratulerer! Du er i ferd med å bli med på en spennende reise som ango-distributør. Selskapet er stolte over å ha de beste distributørene i verden.

Detaljer

KOMPENSASJONS -PLANOVERSIKT

KOMPENSASJONS -PLANOVERSIKT KOMPENSASJONS -PLANOVERSIKT POSISJONER OG KVALIFIKASJONER ACN-muligheten er designet for å hjelpe deg med å bygge opp en forretning som kan generere umiddelbar og langsiktig inntekt. Som en ny Uavhengig

Detaljer

DIN 48- TIMER SMART START GUIDE

DIN 48- TIMER SMART START GUIDE DIN 48- TIMER SMART START GUIDE Versjon 1.5 GRUPPENS VEKST ER AVHENGIG AV HASTIGHETEN TIL LEDEREN www.theroyalalliance.com Morten Andersen og Royal Alliance.Versjon 1.5, 24-nov-11, Norsk I NNHOLD KJÆRE

Detaljer

Time management Hvor ble friheten og tiden av?!

Time management Hvor ble friheten og tiden av?! Time management Uansett hvor du bor i verden og om du er kvinne eller mann, hva du har for religion og yrke alle har 24 timer i døgnet til å gjøre en forskjell i våre egne liv og i andre menneskers liv.

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Kostnader ved store aksjehandler

Kostnader ved store aksjehandler 38.................................................................................................................................................................................................... Kostnader

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1 ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK Side 1 INNHOLD INNLEDNING... 5 ARTIKKEL I DEFINISJONER... 6 ARTIKKEL II PÅBEGYNNE OG VEDLIKEHOLDE REPRESENTANTSKAPET DITT... 8 II.1. Forholdet mellom deg og

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Veiledning. Veiledningen er ment å være til hjelp i jobben som forhandler i Forever Living Products

Veiledning. Veiledningen er ment å være til hjelp i jobben som forhandler i Forever Living Products Veiledning Veiledningen er ment å være til hjelp i jobben som forhandler i Forever Living Products Vi tar gjerne imot synspunkter fra deg via forhandlerservice på www.foreverliving.se INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine 21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine Slik kan du bli gjeldfri! Å komme seg ut av tung forbruksgjeld er vanskelig. Du må være motivert til å klare det og innstilt på

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

IP nr. 24. Håndtering av penger Selvforsørging i NA

IP nr. 24. Håndtering av penger Selvforsørging i NA IP nr. 24 Håndtering av penger Selvforsørging i NA ... helt selvforsørget og avslå bidrag utenfra. NAs syvende tradisjon Det fortelles en historie fra den første tiden i Anonyme Narkomane om at et av våre

Detaljer

Bli medeier i selskapet vårt

Bli medeier i selskapet vårt Bli medeier i selskapet vårt Aksjespareprogram for Skanska-ansatte Den lange brosjyren Merk Denne informasjonsbrosjyren skal ikke distribueres utenfor Skanska. Originalversjonen av denne teksten er skrevet

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

Kapittel 6. Økonomi. Dette kapitlet handler om å:

Kapittel 6. Økonomi. Dette kapitlet handler om å: Kapittel 6. Økonomi Dette kapitlet handler om å: Beregne inntekt, skatt og avgifter. Vurdere forbruk og bruk av kredittkort. Sette opp budsjett og regnskap ved hjelp av regneark. Undersøke og vurdere ulike

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Hva får du ut av sparepengene dine?

Hva får du ut av sparepengene dine? Hva får du ut av sparepengene dine? Sharesave Sharesave gir deg muligheten til å spare et månedlig beløp og bruke disse sparepengene til å kjøpe rabatterte aksjer i Thomas Cook plc. Sharesave (SAYE) Slik

Detaljer

Mange har lyktes og gjort drømmen til virkelighet. Eqology byr på muligheter.

Mange har lyktes og gjort drømmen til virkelighet. Eqology byr på muligheter. Start smart Innhold Velkommen til eqology business 04 Slik går du frem 08 Navneliste 09 Prioritere 15 Topp 20 kunder 16 Topp 20 distributører 17 Booke møter 19 Skape nysgjerrighet 20 Presentere Eqology

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer