MARKEDSFØRINGS- PLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSFØRINGS- PLAN"

Transkript

1 MARKEDSFØRINGS- PLAN

2 Karatbars Program til Affiliate Partnere Du bestemmer selv om hva slags inntekt du ønsker å oppnå. Til sammen har du 7 valgmuligheter. 7 Muligheter for å oppnå inntekt 1. Direkte provisjon 2. Unilevel Bonus 3. Generations Bonus 4. Package Bonus 5. Dual Team Bonus 6. Karatbars Pool 7. Karatbars Gold Fonds

3 Bortsett fra typer grunnleggende inntekter slike som Direkte provisjon, Unilevel Bonus, Generations Bonus, Karatbars Pool samt Karatbars Gold Fonds kan du øke dine profitter ved hjelp av Dual Team Bonus samt Package Bonus.

4 Unilevel Bonus Fordeling av poeng for alle kjøpstransaksjoner = 1 poeng = 50 poeng Gold Manager / 9000 poeng / måned Silver Manager / 6000 poeng / måned Bronze Manager / 4000 poeng / måned Gold Supervisor / 2500 poeng / måned Silver Supervisor / 1250 poeng / måned Bronze Supervisor / 500 poeng / måned Supervisor / 200 poeng / måned Distributør

5 Unilevel Bonus samt direkte provisjon I Unilevel Bonus begynner du som distributør, og du oppnår poeng utifra enhver transaksjon som enten er din egen eller tilhører din organisasjon. Omsetningen på 2 euro tilsvarer 1 poeng, omsetning på 100 euro er altså lik 50 poeng. I Unilevel plan er det antall poeng som oppnås i et visst tidsrom som avgjør om kvalifisering til en bestemt posisjon. Det godkjennes poeng som oppnås både av deg og din organisasjon. Eksempelvis ved å oppnå 500 poeng, dvs. omsetning på 1000 euro, oppnår du posisjon som Bronze Supervisor (1% av direkte provisjon). I dette tilfellet finnes det ingen tidsbegrensninger. For å oppnå posisjonen som Silver Supervisor kreves det å oppnå poeng på én gang i en månedlig syklus. Disse poengene kan oppnås på grunnlag av sin egen omsetning eller organisasjonens omsetning. I dette tilfellet godkjennes alle poeng hele organisasjonen har oppnådd. Fra posisjon som Gold Supervisor til Gold Manager for at disse posisjonene blir livsvarige - kreves det å bekrefte dem tre ganger i løpet av 12 måneder. Denne fristen begynner å løpe når den første bekreftelsen på en bestemt posisjon inntreffer. For å beholde provisjonskrav fra og med posisjon som Bronze Director kreves det å bekrefte alle posisjoner hver måned. Tittelen beholdes imidlertid alltid tider. Oppgjørsnivå som sikres i dette tilfellet er Gold Manager, til og med dersom den ikke hittil ble bekreftet tre ganger. For øvrig mottar du, som tillegg til direkte provisjon, differanseprovisjon oppnådd på grunnlag av omsetning til dine partnere og avhengig av posisjonen de har oppnådd.

6 Unilevel Bonus Gold Director Elite / Kvalifikasjoner til Gold Director /1 Gold Director med én linje 300 salgstransaksjoner Gold Director / poeng / 3 linjer / månedlig / 200 salgstransaksjoner Silver Director / poeng / 3 linjer / månedlig / 100 salgstransaksjoner Bronze Director / poeng / 2 linjer / månedlig / 50 salgstransaksjoner

7 For å oppnå direktørposisjon er det nødvendig med minst 2 eller 3 linjer (entreprenører) samt et bestemt antall salgstransaksjoner månedlig. For å oppnå posisjon som Bronze Director er det eksempelvis nødvendig med å ha minst 2 linjer, hvor den ene linjen bør generere 4000 poeng (omsetning på 8000 euro) og den andre, relativt den øvrige delen av din organisasjon, 2000 poeng (omsetning på 4000 euro). For å oppnå posisjonen som Gold Director Elite kreves det minst 3 linjer, hvor en av linjene bør generere minst 9000 poeng, den andre minst 4000 poeng og den trendje, relativt den øvrige delen av din organisasjon, 3000 poeng i måned. Dessuten bør du klare minst 200 salgstransaksjoner og ha Gold Director med kvalifikasjoner i sin organisasjon.

8 Unilevel Generations Bonus "Du og din organisasjon får provisjon på 0,5 til 6% som blir beregnet på grunnlag av alle solgte produkter". Gold Director Elite / 3 Gold Director Elite i én linje Gold Director Elite / 2 Gold Director Elite i én linje Gold Director Elite / 1 Gold Director Elite i én linje

9 Generations Bonus Dersom det i din organisasjon kommer opp flere personer med posisjon som Gold Director Elite fra én linje, skal du, på lik linje med den første person som oppnår denne posisjonen, oppnå provisjon på 5,75% noe som innebærer 0,25% av differanseprovisjon beregnet på grunnlag av hele omsetningen til organisasjonen som en bestemt Gold Director Elite tilhører. Dersom neste person oppnår den samme posisjonslinjen til Gold Director Elite, får du provisjon på 5,90% altså 0,15% av vedkommendes hele omsetning. Dersom det dukker opp tredje person i den samme linjen og med den samme status, oppnår du provisjon på 6,0% altså 0,1% av vedkommendes hele omsetning.

10 Package Bonus Partner Gevinst til og med opptil 60,- ukentlig utbetaling Gevinst til og med opptil 150,- ukentlig utbetaling Gevinst til og med opptil 300,- ukentlig utbetaling Kunde og partner Ved å anbefale gullinvestering hos Karatbars får du til og med 300,- på grunnlag av enhver ny Affiliate Partner Med dette bonuskortet får enhver kunde rabatt på 100,-, K-Exchange Center, Branding Card, World Aurum lisens samt VIP Package. Med dette bonuskortet får enhver kunde rabatt på 3% for alle kjøpstransaksjoner av gull.

11 Package Bonus Dersom du bestemmer deg for å kjøpe Package, får du provisjon på fra 10% til 20% ved enhver salgstransaksjon avhengig av status til de kjøpte Packages. Dersom du eksempelvis kjøper en VIP Package og skal mekle i salg av flere Packages, får du provisjon på 20% beregnet utfra omsetning fra salg av Packages du har meklet i. I samsvar med det ovenstående får du status på 10% i tilfelle Silver Package, og i tilfelle Gold Package status på 15%.

12 Dual-Team-Bonus Provisjon for Packages Du Package Silver Gold VIP Gruppen til venstre Gruppen til høyre Syklus 40,- 60,- 80,- Karatbars Silver Gold VIP Enheter Få gevinst på forretningspakke i vårt Dual system på grunnlag av din hele Downline 25 enheter 50 enheter Provisjon for alle produkter Karatbars 1 gram gull Branding-Card K-Exchange Lisens Exklusiv Box Standard Box Sjampanje Koffert Enheter Få gevinst på alle produkter og kjøpstransaksjoner til din organisasjon....start allerede nå!

13 Dual-Team-Bonus Din organisasjon er delt inn i to linjer. Gjennom Package Status får du Dual Team Bonus sammen med Package Bonus. Enheter ligger i dette tilfellet til grunn for beregningen. Enhver salgstransaksjon til din organisasjon er lik enheter som er forskjellige med hensyn til produkt. Eksempelvis er 1 gram gull likt 1 enhet, 1 Exclusiv Box er lik 4 enheter, Branding Cards er lik 50 enheter og VIP Package er lik 100 enheter. Dersom du oppnår 50 enheter i én linje, og i en annen linje 25 enheter, blir du kvalifisert til utbetalingssykluser, noe som innebærer at du på dette grunnlaget får 40 euro, 60 euro og 80 euro avhengig av din Package Status. Beregning av enheter per nivå 1-8 : 100% 9-15: 50% 16-20: 25% 21-29: 10% 30-35: 1% 36-45: 0.5% 46-59: 0.25% 60+: 0.1%

14 Auto Save As seen below, the amount of converted gold will depend on your commission, which is in the "pending payout" account. Pending Payout of more then 200 will result in the automatic purchase of 1 gram of gold. Pending Payout of more then 1000 will result in the automatic purchase of 2 grams of gold. Pending Payout of more then 2500 will result in the automatic purchase of 3 grams of gold. Pending Payout of more then 4000 will result in the automatic purchase of 4 grams of gold. Please note however that your personal monthly purchases will be taken into account. Meaning that if you have already made a gold purchase of 1, 2, 3 or 4 grams in a month, there will be no additional automatic purchase, depending, of course, on how much you have earned. Every Auto Save is calculated for 1 full month. The Auto Save checks if you have an active automatic monthly purchase already in place or if you have made any one time gold purchases this month, after this it checks how much commission is on your "pending payout" account. E.g. If you have set your automatic monthly purchase to 1g of gold and the commission on your "pending payout" account is 1500, the auto save will then only buy 1 additional gram of gold.

15 Eksempel Du Gruppen til venstre Gruppen til høyre 240,- + Du 459,00 10% = 219,00 direkte provisjon Du 688,50 6 sykluser 60,- 360,- + 15% = 328,50 direkte provisjon 170 enheter 300 enheter 150 enheter 300 enheter 6 sykluser Du 918,00 Kontostatus 20 enheter 480,- + 20% = 438,00 direkte provisjon

16 Eksempel La oss anta at du har oppnådd omsetning fra 2 nye entreprenører, f.eks. salg av én Gold Package samt én VIP Package og har med dette skaffet 2 nye kontrahenter, den ene på den venstre siden og den andre på den høyre siden. Din partner fra den venstre siden mekler i salg av én Silver Package samt én VIP Package og har altså også skaffet 2 nye kontrahenter. Din partner fra den høyre siden mekler i salg av to Gold Package samt én VIP Package (3 partnere). Av det ovenstående følger det en følgende beregning: Den venstre siden: Egen omsetning = 50 enheter (Gold Package) + Gruppens omsetning 120 enheter (1 Silver Package samt 1 VIP Package) = Til sammen: den venstre siden 170 enheter Den høyre siden: Egen omsetning = 100 enheter (1 VIP Package) + Gruppens omsetning 200 enheter (2 Gold Packages samt 1 VIP Package) = Til sammen: den høyre siden 300 enheter Ettersom 50 enheter på den sterkeste siden samt 25 enheter på den svakeste siden tilsvarer 1 utbetalingssyklus, blir det følgende beregning: Den høyre siden = den sterke siden = 300 enheter : 50 = 6 utbetalingssykluser Den venstre siden = den svake siden = 170 enheter : 25 = 6 utbetalingssykluser + de øvrige 20 enheter, som går over til neste oppgjørssyklus. Følgelig ble det oppnådd 6 sykluser, noe som tilsvarer avhengig av en bestemt Package Status 40 euro, 60 euro eller 80 euro i en syklus, altså 240 euro, 360 euro eller 480 euro på grunnlag av Dual Team Bonus, i tillegg kommer det Package Bonus på grunnlag av mekling i salg av Packages, i dette tilfellet 1 Gold Package samt 1 VIP Package, noe som i sin tur avhengig av Package Status generer provisjon på 10% (her 219 euro), 15% (her 328,50 euro) eller 20% (her 438 euro).

17 Karatbars fond Få gevinst på en global omsetning 95 cent per gram utfra den globale omsetningen fra 5000 poeng samt 1000 poeng 20 cent 15 cent 15 cent 15 cent 10 cent 10 cent 5 cent 5 cent

18 Karatbars fond For ethvert gram av gull solgt av Karatbars over hele verden overføres det 0,95 euro til Karatbars fond. Det er delt inn i 8 nivåer. Eksempelvis: Nivå 1: På det første nivået utbetales det 0,20 utfra ethvert gram av gull. Karatbars selger 250 kg i oppgjørssyklus, noe som tilsvarer g. Følgelig x 0,20, altså ,-, utdeles på det første nivået. Eksempelvis er det 50 personer som har kvalifisert seg til dette nivået på en følgende måte: 25 personer har1 linje med 5000 poeng samt den øvrige omsetningen på 1000 poeng 10 personer har 1 linje med 5000 poeng samt den øvrige omsetningen på 2000 poeng 7 personer har 1 linje med 5000 poeng samt den øvrige omsetningen på 3000 poeng 5 personer har 1 linje med 5000 poeng samt den øvrige omsetningen på 4000 poeng 2 personer har 1 linje med 5000 poeng samt den øvrige omsetningen på 5000 poeng Den øvrige omsetningen eller den svake siden tilsvarer, i fordeling av 1000 poeng, andeler. 25 person har 1 andel = 25 andeler 10 personer har 2 andeler = 20 andeler 7 personer har 3 andeler = 21 andeler 5 personer har 4 andeler = 20 andeler 2 personer har 5 andeler = 10 andeler Til sammen = 96 andeler ,- deles inn i andeler : 96 = 520,83 /andel Kvalifikasjoner: Pool Poeng Poeng Avtaler 1. linje Den øvrige omsetningen 20 Cent (per 1 andel, maks. 5) 50 Nivå 1 15 Cent (per 1 andel, maks. 5) 80 Nivå 2 15 Cent (per 1 andel, maks. 5) 130 Nivå 3 15 Cent (per 1 andel, maks. 5) 200 Nivå 4 10 Cent Nivå 5 10 Cent Nivå 6 5 Cent Nivå 7 5 Cent Nivå 8 Enhver salgstransaksjon av produkter betraktes som en avtale.

19 Karatbars Gold Fonds Få gevinst på en global omsetning 1% engangsinvesteringer fra 500,- 1. En direkte linje 9000 poeng 2. En direkte linje 9000 poeng 3. En direkte linje 9000 poeng Direkte på ditt Gullkonto.

20 Karatbars Gold Fonds 1% av gull solgt på én gang i kjøpstransaksjoner overføres til fond til Karatbars Gold Fonds. Til enkelte månedlige sykluser hører alle engangs kjøpstransaksjoner fra den globale omsetningen fra verdi på 500. Alle personer som har 3 direkte linjer med minst 9000 poeng hver får profitter. Enhver person som får profitter har andeler innenfor rammer av dette fondet. Eksempel: Det er 3 partnere som får profitter. Partner 1: Linje 1: poeng Linje 2: poeng Linje 3: poeng Til sammen: poeng = 29 andeler Partner 2: Linje 1: poeng Linje 2: poeng Linje 3: poeng Til sammen: poeng = 33 andeler 500 g ble deponert i fondet, det finnes altså 100 andeler. Hver andel = 5 g. Partner 3: Linje 1: poeng Linje 2: poeng Linje 3: poeng Til sammen: poeng = 38 andeler De som mottar er altså: Partner 1: 145 g; Partner 2: 165 g; Partner 3: 190 g Disse verdiene overføres som bonus til konto, i Backoffice, til personer som får profitter

21 Hvordan starter man på riktig måte? Registrering Egen nettbutikk Unilevel Plan 0,5-6% Karatbars fond Karatbars Gold Fonds Ukentlige utbetalinger Pris Dual Bonus Syklus Oppnå engrospris på produkter 239,- 10% 40,- Gull opptil 6% 595,- 15% 60,- Andre produkter opptil 20% 1 595,- 20% 80,-

22 Karatbars ønsker deg lykke til!

our compensation plan

our compensation plan our compensation plan 1 EQOLOGY tilbyr deg muligheten til å oppnå en god ekstrainntekt, eller om du ønsker det, kan du tjene mer enn en leder i næringslivet. Du tar valget, vi legger til rette for at du

Detaljer

FRAMTIDEN ER HER! Trans-Atlantic Equity Finance Education System Internet Multi Level Marketing. Education. New Friends.

FRAMTIDEN ER HER! Trans-Atlantic Equity Finance Education System Internet Multi Level Marketing. Education. New Friends. Internet Multi Level Marketing Education New Friends FRAMTIDEN ER Improved Economy HER! More Time Fun AKSJEHANDEL * OPPLÆRING * BUSINESS TRANS-ATLANTIC EQUITY www.taesmp.com Verden blir mindre, og inntektene

Detaljer

SALGSKOMPENSASJONSPLAN BROSJYRE

SALGSKOMPENSASJONSPLAN BROSJYRE SALGSKOMPENSASJONSPLAN BROSJYRE Nu Skin er den demonstrerbare forskjellen. Ved å inngå et samarbeid med deg fortsetter vi med å utmerke oss som de sanne lederne innen kompensasjon på verdensbasis. Vår

Detaljer

SUKSESSFULLT SELSKAP, INNOVATIVE PRODUKTER, PERFEKT TIMING DESIGN YOUR OWN FUTURE

SUKSESSFULLT SELSKAP, INNOVATIVE PRODUKTER, PERFEKT TIMING DESIGN YOUR OWN FUTURE FIRST LOOK + FAST START DIRECTOR 60 EQOLOGY: Norsk utfordrer Bygg en ekstrainntekt på 60 dager SUKSESSFULLT SELSKAP, INNOVATIVE PRODUKTER, PERFEKT TIMING DESIGN YOUR OWN FUTURE Våre produkter Som kunde

Detaljer

Beskrivelse av salgs- og godtgjøringsplan. Veien til. En veiviser for hvordan skape suksess med XanGo salgs- og godtgjøringsplan. Slik livet bør være

Beskrivelse av salgs- og godtgjøringsplan. Veien til. En veiviser for hvordan skape suksess med XanGo salgs- og godtgjøringsplan. Slik livet bør være Beskrivelse av salgs- og godtgjøringsplan Veien til og videre En veiviser for hvordan skape suksess med XanGo salgs- og godtgjøringsplan Slik livet bør være XANGO SALGS- OG GODTJØRINGSPLAN Automatic Delivery

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Pay2 har vært på markedet siden Mars 2001 og har sitt hovedkontor i London, UK.

Pay2 har vært på markedet siden Mars 2001 og har sitt hovedkontor i London, UK. Pay2 Pay2 er ett betalingssystem som kombinerer en lettforstålig virtuell bankkonto med et VISA Electron Kort. Du kan bruke dette kortet i 36 millioner butikker og du kan ta ut penger i 700.000 minibanker

Detaljer

28.03.2011 10/05642-66/571 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Rakel Bruteig, Silje Sægrov Amble 31.01.2011

28.03.2011 10/05642-66/571 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Rakel Bruteig, Silje Sægrov Amble 31.01.2011 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Rakel Bruteig, Silje Sægrov Amble 31.01.2011 Advokatfirmaet Hellerøy & Co Postboks 3 1401 SKI Side 1 av 27 Wealth Masters International - Vedtak med pålegg

Detaljer

Bli medeier i selskapet vårt

Bli medeier i selskapet vårt Bli medeier i selskapet vårt Aksjespareprogram for Skanska-ansatte Den lange brosjyren Merk Denne informasjonsbrosjyren skal ikke distribueres utenfor Skanska. Originalversjonen av denne teksten er skrevet

Detaljer

Føle forskjellen PRODUKT- OG PRIS KATALOG, 2015

Føle forskjellen PRODUKT- OG PRIS KATALOG, 2015 Føle forskjellen PRODUKT- OG PRIS KATALOG, 2015 INDEX TIPS - naviger ved hjelp av links i pdf Introduksjon Velkommen til Continia Software Side 3 Differensiert prising basert på antall NAV-brukere Side

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

TAZETT FUND BRUKERDOKUMENTASJON

TAZETT FUND BRUKERDOKUMENTASJON TAZETT FUND BRUKERDOKUMENTASJON Brukerdokumentasjon Tazett Fund Side 1 Innholdsfortegnelse: Hovedmeny... 4 Menyen File... 5 Menyen File - Open...6 Menyen File - Open - Maintain Funds...7 Menyen File -

Detaljer

Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb

Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb - en bruksanvisning Av Magnus Enger Versjon 1 Innhold 1) Registrer deg som bruker på Flickr.com 2) Last opp bilder 3) Legg bilder i galleriet

Detaljer

Marketspace. Fremtidens e-handel! Komplett løsning for enhver! multi kanal - multi leverandør - multi nasjonal!

Marketspace. Fremtidens e-handel! Komplett løsning for enhver! multi kanal - multi leverandør - multi nasjonal! Marketspace Fremtidens e-handel! Komplett løsning for enhver! multi kanal - multi leverandør - multi nasjonal! Cotech har levert markedsplassen på innsiden av DnB NOR nettbank. Vi anbefaler med glede Cotech

Detaljer

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter Reports 2015/2 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter 2015/2 Jan

Detaljer

Veiledning. Veiledningen er ment å være til hjelp i jobben som forhandler i Forever Living Products

Veiledning. Veiledningen er ment å være til hjelp i jobben som forhandler i Forever Living Products Veiledning Veiledningen er ment å være til hjelp i jobben som forhandler i Forever Living Products Vi tar gjerne imot synspunkter fra deg via forhandlerservice på www.foreverliving.se INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

Brukerveiledning for din ID Guestlist manager

Brukerveiledning for din ID Guestlist manager Brukerveiledning for din ID Guestlist manager 1: Når du mottar programvare innstalerer du ved og klikke setup og følger instruksjonene. Successfull installed vises når programmet er klart og legges som

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

Telsys e-post Brukermanual

Telsys e-post Brukermanual Telsys Telsys e-post Brukermanual For domeneadministratorere Telsys 06.08.2009 Telsys AS Side 1 Innhold Generelt... 3 Informasjon... 3 Logge inn i administrasjonssystemet... 3 Logge ut av administrasjonssystemet...

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Retningslinjer for TwinSpace. En innføring i TwinSpace

Retningslinjer for TwinSpace. En innføring i TwinSpace Retningslinjer for TwinSpace En innføring i TwinSpace FØR DU STARTER... 4 1. KOMME I GANG: Bli kjent med TwinSpace... 5 Hjemmeside... 5 Andre deler... 6 2. LAG DIN TWINSPACE... 8 Invitere andre medlemmer...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

BRUKERMANUAL. November 2009

BRUKERMANUAL. November 2009 BRUKERMANUAL November 2009 Innhold TERMINALUTSTYR...4 HVORDAN BRUKE TERMINALEN...5 - Åpne...6 - kommisjonærkort...6 KUPONGBEHANDLING...7 - Salg av kuponger...7 - Salg av Lyntoto...9 - Lynsystem... 10 -

Detaljer

Innledning. Det geniale med GEOREG er at systemet er fullstendig automatisert,

Innledning. Det geniale med GEOREG er at systemet er fullstendig automatisert, Innledning GEOREG er et nytt system for registrering i konkurranser. Systemet baserer seg på at deltakerne har en smarttelefon med en app som muliggjør enkel registrering i en database. Systemet er spesielt

Detaljer

Bli medeier i selskapet vårt

Bli medeier i selskapet vårt Bli medeier i selskapet vårt Velkommen til SEOP Vi i Skanska setter pris på våre hardt arbeidende og kunnskapsrike medarbeidere. Vi forstår at vår videre fremgang avhenger av deg og dine personlige anstrengelser,

Detaljer

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggsproduktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Først vil det bli gjennomgått hva du kan få ut av din

Detaljer

Hvordan kan bedrifter gjøre best nytte av kundelojalitetsprogrammer? f

Hvordan kan bedrifter gjøre best nytte av kundelojalitetsprogrammer? f 50 fagartikler MAGMA 0413 Hvordan kan bedrifter gjøre best nytte av kundelojalitetsprogrammer? f MATILDA DOROTIC er førsteamanuensis ved Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Hun har en

Detaljer

DIN 48- TIMER SMART START GUIDE

DIN 48- TIMER SMART START GUIDE DIN 48- TIMER SMART START GUIDE Versjon 1.5 GRUPPENS VEKST ER AVHENGIG AV HASTIGHETEN TIL LEDEREN www.theroyalalliance.com Morten Andersen og Royal Alliance.Versjon 1.5, 24-nov-11, Norsk I NNHOLD KJÆRE

Detaljer

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon BULL & BEAR Alltid en gearing som passer for enhver investortype Produktinformasjon Achieving more together Få gearingeffekt i markedene 3 Få gearingeffekt i markedene Solkremfaktor er noe man velger

Detaljer

Innledning. De ti egenskapene er som følger:

Innledning. De ti egenskapene er som følger: DIN EGEN VERSTE FIENDEE I AKSJEMARKEDET http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Du har kanskje hørt at du i aksjemarkedet ofte er din egen verste fiende. Men hva betyr egentlig dette? I denne e-boken

Detaljer