SALGSKOMPENSASJONSPLAN BROSJYRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SALGSKOMPENSASJONSPLAN BROSJYRE"

Transkript

1 SALGSKOMPENSASJONSPLAN BROSJYRE

2 Nu Skin er den demonstrerbare forskjellen. Ved å inngå et samarbeid med deg fortsetter vi med å utmerke oss som de sanne lederne innen kompensasjon på verdensbasis. Vår visjon er helt klar Vi vil bli verdens ledende direktesalgsselskap ved å generere større inntekt for distributørene våre enn noe annet selskap.

3 Viktig informasjon: Se ordlisten for en forklaring av terminologi. Provisjon og salgsbonuser blir bare utbetalt til aktive distributører. For å kvalifisere deg til å motta månedlig bonus fra selskapet, må du ha minimum 100 PSV (personlig salgsvolum) hver måned. Alle bonuser og provisjoner krever hver måned fem forskjellige salg gjort av selskapet til kunder eller fordelskunder under din sponsor-id eller av deg til detaljkunder (forutsatt at detaljsalg av produkter er tillatt i henhold til lokale lover). Du må beholde dokumentasjon på detaljsalgene fra de siste fire årene. Samsvar med detaljsalget blir vilkårlig overvåket av selskapet. Hver ordre som kjøpes av kunder gjennom en automatisk leveranse blir betraktet som et detaljsalg. Det utbetales aldri utbetalt bonus for rekruttering. Den eneste måten man kan oppnå bonuser på, er ved produktsalg. 80 % av PSV må være solgt eller brukt før neste ordre. Alle bonuser blir kalkulert på månedlig basis og utbetalt rundt den 25. hver måned. Å tjene penger som distributør krever hardt arbeid, tid og engasjement. Det er ingen garanti for finansiell suksess. Du blir belønnet basert på egen produktivitet. Det eneste som kreves for å bli en distributør, er å undertegne en online distributørkontrakt. Du trenger ikke kjøpe noe produkt eller materiell for å bli en distributør. 1

4 STEG 1 Å KOMME I GANG START MED Å BYGGE OPP ET KUNDE- OG DISTRIBUTØRNETTVERK For å bli NSE-distributør må du fylle ut og signere en distributøravtale. Kontakt personen som introduserte deg for forretningen eller ditt lokale Nu Skin Enterprises-kontor hvis du har noen spørsmål. DETALJPROFITT OG PROVISJONER Distributører kan kjøpe varer fra selskapet med vesentlig rabatt og selge varene videre til kunder til utsalgspris (merk vennligst at distributører ikke er godkjent til detaljsalg av produkter i visse land - se vennligst retningslinjer og prosedyrer for ytterligere informasjon). Selskapet har veiledende utsalgspriser for hvert produkt, men alle distributører er selvstendig næringsdrivende og kan sette sine egne priser på varene. I tillegg kan du, ved å henvise kunder til nettsiden tjene provisjon på alle kjøp kunden foretar via nettsiden. Provisjonen kan utgjøre opp til 30 % av salgsprisen på alle detaljordre bestilt direkte fra selskapet (selskapet beholder et administrasjonsgebyr). VOLUMPROVISJON Ved selv å sponse distributører og fordelskunder kan du motta 5 % provisjon på salg på ditt førstenivå. Dette kalles L1 Bonus*. NSE har fastsatt en poengverdi på hvert produkt. Summen av poengverdien du og dine distributører og fordelskunder generer, har betydning for kvalifiseringen. For å kvalifisere seg til bonus på førstenivå må man ha 100 PSV og minst fem forskjellige salg hver måned. PRODUKTER kjøpt til innkjøpspris PRODUKTER solgt til kunder med veiledende utsalgspriser DETALJKUNDE DETALJKUNDE DEG Førstenivå (L1) DISTRIBUTØR DISTRIBUTØR FORDELSKUNDE * CSV tilsvarer innkjøpsprisen på et produkt eller en tjeneste, minus eventuelle rabatter (noe som kan inkludere skatt, Fast Startutbetalinger, ADR eller nettrabatter). L1 Bonus betales ikke på CSV fra roll-up- distributører eller fordelskunder på førstenivå. 2

5 VIKTIGE BEGREPER PSV: Personlig salgsvolum er den månedlige poengverdien på produktene og tjenestene du og detaljkundene dine kjøper fra selskapet. GSV: Gruppesalgsvolum representerer den totale PSV i sirkelgruppen din, inkludert din egen PSV, for en gitt måned. CSV: Provisjonsberettiget salgsverdi (Commissionable Sales Value) er verdien vi bruker til å utregne månedlig provisjon.* * CSV tilsvarer innkjøpsprisen på et produkt eller en tjeneste, minus eventuelle rabatter (noe som kan inkludere skatt, Fast Startutbetalinger, ADR eller nettrabatter). L1 Bonus betales ikke på CSV fra roll-up- distributører eller fordelskunder på førstenivå. FAST START-PRODUKTPAKKER MAKSIMER DIN FORTJENESTE Motta Fast Start-utbetalinger (betaling for salg av Fast Start-produktpakker) når du dupliserer forretningen din. Når distributørene og detaljkundene dine velger å kjøpe Fast Startproduktpakker** fra selskapet, tjener du Fast Start-utbetalinger (betaling for Fast Startproduktpakker) Fast Start-produktpakker er utviklet for å gi nye distributører en god start: De inneholder et utvalg av de NSE-produktene vi selger mest av i én praktisk pakke og til en fordelaktig pris, i tillegg til at de gir mulighet for ekstra fortjeneste. Alle vinner når en Fast Start-produktpakke blir solgt. ** Innhold, pris, CSV, PSV og Fast Start-utbetaling (betaling for Fast Start-produktpakker) kan variere fra land til land. Kontakt ditt lokale Nu Skin Enterprises-kontor for ytterligere opplysninger. Kjøp og detaljsalg av Fast Startproduktpakker er valgfritt. INNTEKTSMULIGHETER Som distributør kan du tjene: En fortjeneste (detaljprofitt) på videresalg til kunder En provisjon på opp til 30 % av salgsprisen på alle detaljordre bestilt direkte fra selskapet L1 Bonus på 5 % basert på månedlig CSV for alle personlig sponsede distributører og fordelskunder. Fast Start-utbetalinger (utbetalinger fra salg av Fast Start-produktpakker) Se eksempel under: pris på produktpakken 200 PSV 150 CSV 50 Fast Start-utbetaling (FSP) 3

6 STEG 2 LEDERSKAPSUTVIKLING GRUNNLAGET FOR FREMTIDEN DIN Bygg opp salgsorganisasjonen din og bli Executive (leder) ved å oppfylle kravene for gjennomføring av tre måneders Executive-kvalifisering. Krav for 1. måned Krav for 2. måned Krav for 3. måned Send inn hensiktserklæring (LOI)* Kvalifiserende Executive (Q1) Kvalifiserende Executive (Q2) Oppnå minimum 100 PSV og Oppnå minimum 100 PSV og Oppnå minimum 100 PSV og 1000 GSV 1500 GSV 2000 GSV FORDELSKUNDE FORDELSKUNDE LOI DISTRIBUTØR DISTRIBUTØR DEG DISTRIBUTØR DISTRIBUTØR DETALJKUNDE FORDELSKUNDE DISTRIBUTØR *Første gang en distributør oppnår 1000 GSV, kan han/hun gå til V&G Navigator og sende en hensiktserklæring om å gå i LOI. Ytterligere papirer er ikke nødvendig. Hvis en distributør har vært i LOI tidligere og ønsker å starte Executive-kvalifisering igjen, må han/hun levere en ny LOI til selskapet. Se oversikt på motsatt side over hvem teller hvem. LOIer og kvalifiserende Executiver kan ikke telle volum fra en downline som er i en av kvalifiseringsmånedene. INNTEKTSMULIGHETER Som kvalifiserende Executive kan du tjene: En fortjeneste (detaljprofitt) på videresalg til kunder En provisjon på opp til 30 % av salgsprisen på alle detaljordre bestilt direkte fra selskapet L1 Bonus på 5 % basert på månedlig CSV for alle personlig sponsede distributører og fordelskunder Fast Start-utbetalinger (utbetalinger fra salg av Fast Start-produktpakker) 4

7 Hvem teller hvem? Oversikten nedenfor forklarer hvem i din downline du kan telle opp mot GSV-kravene i kvalifiseringen og for å oppnå andre bonuser. DIN TITTEL Distributør LOI (1. måned) Q1 (2. måned) Q2 (3. måned) Executive Midlertidig Executive DOWNLINE TITTEL Distributør LOI (1. måned) Q1 (2. måned) Q2 (3. måned) Executive Midlertidig Executive * * * * * * * * * * * * * * * * INNTEKTSMULIGHETER Når du har blitt Executive kan du tjene: Det samme som under kvalifiseringen til Executive PLUSS En månedlig Executive Bonus (EB) på det totale CSV i din sirkelgruppe*. Muligheten til å delta i EMEA Executive Duplication Bonus (se vennligst separat brosjyre i BP for detaljer.) * CSV tilsvarer innkjøpsprisen på et produkt eller en tjeneste, minus eventuelle rabatter (kan inkludere skatt, Fast Start-utbetalinger, ADR eller nettrabatter) Executive Bonus DIN GSV = DU TJENER = % % % % % % % 5

8 STEG 3 NU SKIN ENTERPRISES REVOLUSJONERENDE WEALTH MAXIMISER GARANTERER DEG MAKSIMALT UTBYTTE Som Executive får du gleden av NSE Wealth Maximiser. Den innovative Wealth Maximiser består av to forskjellige betalingsmetoder og betaler deg automatisk etter den beregningen som sikrer deg størst mulig fortjeneste hver måned. Etter hvert som dine downline distributører danner sine egne organisasjoner og gjennomfører Executive-kvalifiseringsprogrammet, blir de Breakaway Executiver. Hvis det ikke er andre Executiver mellom deg og disse Breakaway Executivene, uansett antallet av distributørnivåer mellom dere, tilhører disse Executivene ditt første Breakaway Executive-nivå (frontline eller G1 Executiver). Volume Maximiser Oppnå ekstra Executive bonus (EBB) PLUSS en dobbel generasjon 1-bonus (DBLG1) EKSTRA EXECUTIVE BONUS (EEB) MINIMUM GSV Bonus % provisjon på din sirkelgruppes CSV + Dobbel G1-bonus (DBLG 1) MINIMUM GSV Bonus % provisjon på ditt G1 CSV For å benytte Volume Maximiser- beregningen må du ha minimum 3000 GSV. Hvis ditt volum er mellom 2000 og 2999 mottar du 2,5 % Breakaway Bonus. Du mottar hverken EEB eller dobbel G1-bonus. 6

9 Depth Maximiser Motta Breakaway Executive bonus. Tjen opp til 5 % provisjon på CSV fra dine Breakaway Executive grupper seks generasjoner (G1-G6) ned i din organisasjon. ANERKJENNELSESTITLER Gold Lapis Ruby Emerald Diamond Blue Diamond Antall førstegenerasjon Breakaway Executiver G1 G2 5 % 5 % 5 % G3 5 % G4 G5 5 % 5 % G6 Eksempel på bonusutbetaling med Wealth Maximiser I eksemplene under mottar du provisjon, Fast Start-utbetalinger (Betaling for salg av Fast Start-produktpakker), L1 og Executive bonus i begge tilfeller pluss den respektive utbetaling fra enten Volume eller Depth Maximiser. VOLUME MAXIMISER EBB på 5% DBLG1 på 10% Totalt ELLER DEPTH MAXIMISER G1 på 5% G2 på 5% Totalt EXECUTIVE 3000 GSV 2250 CSV DEG 100 PSV, 3000 GSV, 2250 CSV RUBY EXECUTIVE GOLD EXECUTIVE 3000 GSV 2250 CSV GOLD EXECUTIVE 3000 GSV 2250 CSV EXECUTIVE 3000 GSV 2250 CSV G1 Total CSV: 9000 EXECUTIVE 3000 GSV 2250 CSV EXECUTIVE 3000 GSV 2250 CSV G2 Total CSV:

10 EXECUTIVE VEDLIKEHOLDSKRAV En Executive må oppfylle de månedlige vedlikeholdskravene for Executiver på minimum 100 PSV og 2000 GSV for å beholde sin Executive-status og motta Executive-bonuser. Første gang GSV faller under 2000 GSV, gis en frimåned. I løpet av en frimåned får Executiver L1 Bonus (hvis de har 100 PSV), Fast Start-utbetalinger (betaling for salg av Fast Start-produktpakker), detaljfortjeneste og provisjon for salg fra selskapet under din sponsor-id, men ikke Executive-bonuser. Hver Executive har rett til én frimåned innenfor en periode på 12 måneder: Hvis en Executive tar en frimåned i mai, kan vedkommende tidligst ta en frimåned igjen i mai året etter. Executiver som ikke oppfyller sine vedlikeholdskrav og som allerede har brukt sin frimåned, får tittelen midlertidig Executive. Midlertidige Executiver betraktes som Breakaway Executiver for sin upline, GSV inkluderes ikke i uplines GSV og deres Breakaway Executiver overføres ikke til Executive upline. Midlertidig Executive-status kan brukes én gang pr. Executiveperiode. En midlertidig Executive beholder alle sine Breakaway Executiver i tillegg til å telle som en Breakaway Executive for sin upline. En midlertidig Executives GSV teller ikke med i uplines GSV. En midlertidig Executive-konto kan få utbetalt L1 Bonus på 5 % i opp til tre (3) sammenhengende måneder, samt Fast Start-utbetalinger (betaling for salg av Fast Start-produktpakker), detaljfortjeneste og provisjon for salg fra selskapet under din sponsor-id, men ikke Executive-bonuser. Hvis den midlertidige Executive på et tidspunkt i løpet av de tre månedene oppfyller sine Executive vedlikeholdskrav, oppgraderes de øyeblikkelig og betales som Executive den samme måneden. Hvis en midlertidig Executive blir Executive igjen, enda en gang ikke klarer å holde på Executivestatusen og allerede har benyttet sin frimåned, degraderes vedkommende til distributør (en degradert Executive eller DEXEC ). De som faller fra Executive til distributør og kvalifiserer seg til Executive på nytt senere, må vente minst 12 måneder fra fullførelsen av sitt siste midlertidig Executive-syklus før de benytter seg av det igjen. Hvis en Executive som har mistet sin status benytter seg av gjeninntredelsesmuligheten (se Executive Re-entry for mer informasjon) for å få tilbake sin Executive-status, har de ikke mulighet for å benytte seg av midlertidig Executive-statusen på nytt. Gjeninntredelsesmuligheten for Executiver er automatisk. Executive Re-entry Executiver må fullføre hele kvalifiseringsprogrammet for å få tilbake Executive-statusen. Hvis den degraderte Executiven får Executive-tittelen tilbake innenfor seks måneder etter degraderingen, får de tilbake sine Breakaway Executiver. Dette er kun tillatt én gang pr. Executiveperiode. 8

11 BLUE DIAMOND BUSINESS BUILDER KONTO En Blue Diamond Business Builder Position (BBP) opprettes for Blue Diamond Executiver når de har oppnådd Blue Diamond-status (min. 12 frontline (G1) Executiver) og deretter opprettholdt denne i to etterfølgende måneder. BBP registreres på ditt førstenivå og kvalifiserer deg til å motta ytterligere provisjon på nyetablerte Executive Breakaway-gruppers salgsvolum (BBP teller ikke med som Breakaway Executive på førstenivå med henblikk på å bevare din status som Blue Diamond Executive). En Business Builder-konto kan ikke akkumulere PSV med henblikk på opprettholdelse av Executive-status eller provisjonsberettiget salgsverdi (CSV) for L1 Bonusen eller andre bonuser, med unntak av Breakaway Bonusen. Alt volum fra BBP-kontoen ruller opp til den opprinnelige kontoen (din Blue Diamond Executive konto). Etterhvert som nye distributører blir opprettet under BBP og læres opp til å bli Breakaway Executiver, kan du tjene opp til 5 % ekstra Breakaway Bonus på din nye generasjon med Executiver. Din BBP bevares så lenge du oppfyller kravene som stilles til en Blue Diamond Executive. Hvis du ikke oppfyller kravene, blir BBP-stillingen trukket tilbake og alle Breakaway Executiver under BBP-posisjonen flyttet opp til G1 av provisjonsgrunner. GSV skapt av distributører sponset under Business Builder-kontoen kan kombineres med GSV skapt under Blue Diamond-kontoen, slik at kravet om opprettholdelse av Executive-status blir møtt. Gruppens CSV kan også kombineres mellom Business Builder-kontoen og din Blue Diamond-konto for å fastsette Executive-bonuser. Kontakt din Account Manager for ytterligere informasjon om hvordan du håndterer BBP-kontoen når du blir Blue Diamond Executive. 9

12 ORDLISTE ADR: Automatisk ordrelevering: Velg en månedlig automatisk levering av NSE-produkter eller en månedlig donasjon til Nourish the Children og bli belønnet for din lojalitet. Aktive krav: For å kvalifisere seg til bonus i henhold til salgskompensasjonsplanen må man oppnå 100 PSV og ha fem forskjellige salg hver måned. BEB: Breakaway Executive Bonus er en bonus som gir opp til 5 % fortjeneste på den provisjonsberettigede salgsverdi (CSV) på hvert generasjonsnivå basert på antallet av G1 Breakaway Executiver (se oversikt i steg 3). For å motta Breakaway Executive Bonus på 5 % må en Executive ha minimum 3000 GSV. Hvis GSV faller mellom 2000 og 2999, vil Breakaway Executive Bonus være 2,5 % av G1 til G6 Breakaway Executivers CSV for den måneden. Breakaway Executive: En distributør som har fullført Executive-kvalifiseringen og løsrevet seg fra sin upline. Det vil si at salgsvolumet fra den nye Executive og dennes sirkelgruppe ikke teller med i deres uplines GSV. Når dette skjer kan upline Executive kvalifisere seg til å motta Breakaway Bonus på provisjonsberettiget salgsverdi (CSV) til Breakaway Executive. For å gjennvinne en Breakaway Executive må upline Executives kvalifiseringsdato være den samme eller tidligere enn roll-up Executives dato. CSV: Provisjonsberettiget salgsverdi (Commissionable Sales Value): Den månedlige valutaverdien av provisjonsberettigede produkter og tjenester kjøpt fra selskapet avgjør månedlige provisjoner og bonuser i henhold til salgskompensasjonsplanen. CSV tilsvarer innkjøpsprisen på et produkt eller en tjeneste, unntatt eventuelle rabatter (kan inkludere skatt, Fast Start-utbetalinger, ADR eller nettrabatter). Kvalifikasjonskravene baseres på PSV og GSV. DBLG1: Dobbel G1 Bonus er en bonus som gir 10 % fortjeneste på total CSV av G1 Executiver. For å motta Dobbel G1 Bonus på 10 % må en Executive ha minimum 3000 GSV. Denne bonusen utbetales kun i samsvar med Volume Maximiser-kalkuleringen hvis den bidrar til en høyere utbetaling i forhold til de to andre alternativene. Detaljkunde: En detaljkunde er en ikke-distributør som kjøper produkter til utsalgspris av en distributør eller fra selskapet. Volum fra produktkjøp som er foretatt via selskapet av detaljkunder som er tilknyttet en distributørkonto regnes med i sponsorens PSV. 10

13 DEXEC: Demoted Executive er en Executive som ikke har kunnet opprettholde kravene for Executiver og dermed har blitt distributør igjen. Dette skjer vanligvis hvis man allerede har benyttet seg av en midlertidig Executive-status i løpet av Executiveperioden. EB: Executive Bonus er en bonus som utbetales månedlig basert på din totale CSV. Executive bonuser varierer fra 9 % til 15 % avhengig av den totale GSV. Prosenter blir betalt på det totale CSV i din sirkelgruppe. EEB: Extra Executive Bonus er en bonus som gir deg 5 % ekstra på din CSV i sirkelgruppen. For å motta Extra Executive Bonus på 5 % må en Executive ha minimum 3000 GSV (se oversikt steg 3). Denne bonusen utbetales kun i samsvar med Volume Maximiser-kalkuleringen hvis den bidrar til en høyere utbetaling i forhold til de to andre alternativene. Executive Re-entry: En prosess hvor en tidligere Executive kan gå gjennom kvalifiseringsprosessen på nytt og bli Executive igjen. Hvis en tidligere Executive rekvalifiserer seg i løpet av seks måneder etter at han/hun falt til distributør, får vedkommende sin Breakaway Executive-organisasjon tilbake. En konto kan rekvalifisere seg så mange ganger de vil, men kan kun få Breakaway-organisasjonen sin tilbake i løpet av de første månedene etter at vedkommende falt til distributør. Fast Start-utbetaling: Fast Start-utbetalingen oppnås ved å selge Fast Startproduktpakker som er godkjent av selskapet til nysponsede kunder og distributører. Fordelskunde: En fordelskunde er en ikke-distributør som kan kjøpe produkter fra selskapet til en fordelaktig pris. G1: Generasjon 1 er din førstegenerasjon Breakaway Executiver. GSV: Gruppesalgsvolum er den totale månedlige PSV i sirkelgruppen din, din egen PSV innbefattet. LOI: Hensiktserklæringen viser at en distributør vil bli Executive. Distributøren kan levere hensiktserklæringen i V&G Navigator så snart de oppfyller kravene til Måned 1 (kalt LOImåneden). Under kvalifiseringens første måned kalles distributøren ofte for en LOI. En LOI er ikke det samme som en kvalifiserende Executive (Q1, Q2), selv om begge er inne i en kvalifiseringsprosess for å bli Executive. Hvis en distributør har vært kvalifiserende Executive tidligere og ønsker å kvalifisere seg til Executive igjen, må distributøren sende inn en formell hensiktserklæring til selskapet. 11

14 L1: Førstenivå består av alle konti som for tiden er sponset av en distributør, uansett tittel. L1 Bonus: Førstenivå-bonus: En bonus på 5 % som utbetales basert på CSV fra alle personlig sponsede konti. L1 Bonus blir kun utbetalt til distributører som oppfyller de aktive kravene. PEXEC: Midlertidige Executiver er Executiver som ikke har oppfylt kravene og som allerede har benyttet seg av frimåneden. En PEXEC beholder alle sine Breakaways samtidig som de teller som Breakaway Executive hos sin upline. GSV-en til en PEXEC er ikke inkludert i dennes uplines GSV. En konto kan være PEXEC i opp til tre sammenhengende måneder. Hvis en PEXEC oppfyller vedlikeholdskravene for Executiver, blir de automatisk oppgradert til Executive samme måned. Pin-tittel frimåned: Hvis en Executive ikke oppnår vedlikeholdskravene for Executiver, kan de ta en frimåned og stadig beholde Executive-status. Alle Executiver har krav på en frimåned i løpet av en 12-månedersperiode. Hvis du tar en frimåned i mai, kan du tidligst ta en ny frimåned i mai året etter. Executive-bonuser blir ikke utbetalt i en frimåned. Executiver kan få L1-bonus i frimåneden hvis de oppfyller minimumskravene for aktivitet. Provisjon: Beløp du får utbetalt basert på dine produktsalg. PSV: Personlig salgsvolum er den månedlige poengsummen av de produkter og tjenester du kjøper av selskapet som primært er til detaljsalg eller personlig bruk. PSV innbefatter poeng fra kjøp foretatt direkte av selskapet via dine personlige detaljkunder. QEXEC: En kvalifiserende Executive (Q1, Q2) er en distributør som har klart sin første kvalifiseringsmåned for å bli Executive (LOI-måneden) og som nå er vei til å bli Executive distributør for NSE (mer om månedlige krav i oversikten i steg 2). Roll-up Breakaway Executive: En Breakaway Executive i din G1-G6 som, fordi dennes upline Executive ikke har klart å opprettholde sin Executive-status, blir flyttet opp til neste upline Executive. For å gjenvinne en Breakaway Executive må upline Executives kvalifiseringsdato være den samme, eller en tidligere dato enn roll-up Executives dato. Roll-up GSV: Når en G1 Breakaway Executive blir degradert til distributør, overføres dennes GSV til uplines GSV. Den del av ens GSV som kommer fra en degradert Breakaway kalles roll-up GSV. Dette gjelder kun for uplines som har Breakaway Executiver i markeder som ikke er med i PEXEC-programmet. DEXEC-ens GSV vil ikke overføres før den påfølgende måned når tittelen er endret til distributør. 12

15 RPF (Retail Processing Fee): En avgift på 15 % av videreselgerens fortjeneste selskapet tar som avgift på bestillinger foretatt av detajlkunder direkte gjennom selskapet. Sirkelgruppe: For ikke-executiver består sirkelgruppen av alle detaljkunder, fordelskunder og distributører. For Executiver består sirkelgruppen av alle detaljkunder, fordelskunder, distributører og kvalifiserende Executiver. Sponsor: En distributør som personlig rekrutterer andre distributører og fordelskunder til å opprette seg i dennes L1. Wealth Maximiser: En del av salgskompensasjonsplanen som beregner bonus og som automatisk utbetaler den høyeste av to bonusberegninger: Volume Maximiser (inklusive Extra Executive Bonus + Dobbel G1 Bonus) ELLER Depth Maximiser (inklusive Breakaway Executive Bonus). Bemerk: Kvalifisering til alle bonuser krever fem forskjellige salg til minst fem personer hver måned. Du må selv oppbevare dokumentasjon på detaljsalg i minst fire år. Overholdelse av betingelsene for detaljsalg kontrolleres vilkårlig av selskapet. Alle produkter som kjøpes av ikke-distributører eller kunder via ADR-ordre, regnes automatisk med i kravet om månedlig detaljsalg. Det blir ikke utbetalt bonus for rekruttering. Den eneste måten å oppnå bonus på er gjennom produktsalg. Alle bonuser utregnes på månedsbasis og overføres rundt den 25. etterfølgende måned.

16 NO_201412_LM 2014 NSE Products, Inc.

DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE

DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE Denne distributør- og internasjonale sponsoravtale inngås mellom Nu Skin International, Inc., et Utah-stiftet selskap, 75 West Center Street, Provo, Utah

Detaljer

our compensation plan

our compensation plan our compensation plan 1 EQOLOGY tilbyr deg muligheten til å oppnå en god ekstrainntekt, eller om du ønsker det, kan du tjene mer enn en leder i næringslivet. Du tar valget, vi legger til rette for at du

Detaljer

Bli medeier i selskapet vårt

Bli medeier i selskapet vårt Bli medeier i selskapet vårt Aksjespareprogram for Skanska-ansatte Den lange brosjyren Merk Denne informasjonsbrosjyren skal ikke distribueres utenfor Skanska. Originalversjonen av denne teksten er skrevet

Detaljer

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1 ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK Side 1 INNHOLD INNLEDNING... 5 ARTIKKEL I DEFINISJONER... 6 ARTIKKEL II PÅBEGYNNE OG VEDLIKEHOLDE REPRESENTANTSKAPET DITT... 8 II.1. Forholdet mellom deg og

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

NORGE: DISTRIBUTØRAVTALE

NORGE: DISTRIBUTØRAVTALE NORGE: DISTRIBUTØRAVTALE Fremtidig ango -distributør, Gratulerer! Du er i ferd med å bli med på en spennende reise som ango-distributør. Selskapet er stolte over å ha de beste distributørene i verden.

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Hva får du ut av sparepengene dine?

Hva får du ut av sparepengene dine? Hva får du ut av sparepengene dine? Sharesave Sharesave gir deg muligheten til å spare et månedlig beløp og bruke disse sparepengene til å kjøpe rabatterte aksjer i Thomas Cook plc. Sharesave (SAYE) Slik

Detaljer

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT Nikken Norge AS Bygdøy Allé 2, Postboks 2734 Solli, N-0204 Oslo Kundeservice: 0044 1908 202 454 Faks: 0044 1908 856 789 E-post: NORsupport@nikken.co.uk Vennligst

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Aksjespareprogram 2008

Aksjespareprogram 2008 Aksjespareprogram 2008 Aksjespareprogram 2008: Alle SEB-medarbeidere kan spare opptil fem prosent av brutto månedslønn og bruke dette beløpet til å kjøpe SEB-aksjer. Sparebeløpet vil bli trukket fra nettolønnen

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

Veiledning. Veiledningen er ment å være til hjelp i jobben som forhandler i Forever Living Products

Veiledning. Veiledningen er ment å være til hjelp i jobben som forhandler i Forever Living Products Veiledning Veiledningen er ment å være til hjelp i jobben som forhandler i Forever Living Products Vi tar gjerne imot synspunkter fra deg via forhandlerservice på www.foreverliving.se INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

DIN 48- TIMER SMART START GUIDE

DIN 48- TIMER SMART START GUIDE DIN 48- TIMER SMART START GUIDE Versjon 1.5 GRUPPENS VEKST ER AVHENGIG AV HASTIGHETEN TIL LEDEREN www.theroyalalliance.com Morten Andersen og Royal Alliance.Versjon 1.5, 24-nov-11, Norsk I NNHOLD KJÆRE

Detaljer

VELKOMMEN TIL ACN... Ditt nye liv starter i dag!

VELKOMMEN TIL ACN... Ditt nye liv starter i dag! VELKOMMEN TIL ACN... Ditt nye liv starter i dag! 2013 ACN Europe B.V. Med enerett. Innholdet i denne publikasjonen og alle varemerker, servicemerker, varenavn og logoer som brukes i den tilhører ACN Europe

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Beskrivelse av salgs- og godtgjøringsplan. Veien til. En veiviser for hvordan skape suksess med XanGo salgs- og godtgjøringsplan. Slik livet bør være

Beskrivelse av salgs- og godtgjøringsplan. Veien til. En veiviser for hvordan skape suksess med XanGo salgs- og godtgjøringsplan. Slik livet bør være Beskrivelse av salgs- og godtgjøringsplan Veien til og videre En veiviser for hvordan skape suksess med XanGo salgs- og godtgjøringsplan Slik livet bør være XANGO SALGS- OG GODTJØRINGSPLAN Automatic Delivery

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

,!7IJ2I9-ehjchb! Brukerveiledning og modellerklæring FORETAKS- OG NÆRINGSPUBLIKASJONER. SMV-terskler. Denne veiledningen inneholder:

,!7IJ2I9-ehjchb! Brukerveiledning og modellerklæring FORETAKS- OG NÆRINGSPUBLIKASJONER. SMV-terskler. Denne veiledningen inneholder: 956703_NO_CV 27-04-2006 09:44 rundt 23 millioner SMV-er som representerer 99 % av alle virksomheter i EU og sysselsetter cirka 75 mill. ansatte. SMV-terskler Microvirksomhet NO NB-60-04-773-NO-C I EUs

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer

Lotteritilsynets endelige tilsynsrapport om Lyoness

Lotteritilsynets endelige tilsynsrapport om Lyoness Side 1 av 27 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Monica Alisøy Kjelsnes, 57 82 80 25 ADVOKATFIRMAET GRETTE DA v/advokat Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Lotteritilsynets endelige tilsynsrapport

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer