Visma Contracting til ny server

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visma Contracting til ny server"

Transkript

1 Visma Contracting til ny server Rev Visma Contracting 5.12 med Runtime har ikke offisiell støtte for Windows 2012/ Windows 8 (per mai 2013) Etter planen skal dette kommer i versjon 5.20.x med ny Runtime 9.2.x (Høsten/Vinter 2013) PS. Man må også huske på å sjekke om tilhørende systemer, man er integrert med, støtter nye Windows versjoner og hvilke versjoner de må oppgraderes til for at de skal fungere med disse Windows versjoner. Denne dokumentasjon er laget for konsulenter og teknisk personell. Basert på erfaringer fra våre testmiljø samt installasjoner hos er rekke kunder. Visma Contracting er basert på Microfocus Cobol som lagrer data i en flatfil database struktur på serve. Windows 2008, 2008 R2 forutsetter at man har oppgradert Visma Contracting til versjon med Runtime eller nyere. Bruk et Switchet nettverk med god kapasitet 1gbps, Servere må ha 1gbps eller bedre nettverks forbindelse til switch. Bruk en switch laget for bruk i bedriftsnettverk med god kapasitet. Trådløse nett/vpn/wan-linker osv. fungerer dårlig, fører ofte til heng og problemer i Contracting samt tap av data. Bruk heller en terminalserver løsning, og kjør Contracting via denne, hvis man har flere lokasjoner. Ved behov for terminalserver løsning, bruk dedikerte terminalservere med riktig dimensjonering. Nettverks kobling mellom applikasjonsserver og terminalserver må være på 1gbps eller bedre. Kombinasjonen av fil/print/exchange server og databaseserver anbefales ikke. Når det gjelder Windows 2011 SBS med Exchange er som regel resurser et problem, det anbefales ikke å la Contracting kjøre på samme server som Exchange. Dette bør så langt som mulig unngås, da det krever mye minne på server og mye Exchange kompetanse (av de som drifter server)for å få dette til å fungere. Alle servere og klienter som skal kjøre Visma Produkter må være medlem av samme domene. Nok minne på server og klienter. (Minimum 2gb ledig fysisk minne, max 75% belastning overtid, når server er oppe å kjører i normal drift) Bruk et Switchet nettverk med god kapasitet 1gbps eller raskere. Alle brukere og tjenester som skal kjøre mot Contracting må ha Read/Write/Modify til "Visma" området på server. Oppsett og installasjon gjøres med bruker som har domain admin rettigheter, ta også hensyn til UAC innstillingene, fører ofte til at man må bruke "Run as administrator" på de fleste installasjoner. NB! Har man tilleggsprodukter som bruker SQL må denne bruker ha login og create rettigheter på SQL Flytting av Contracting og eventuelle tilleggsprodukter krever spesial kompetanse om de ulike produkter og integrasjoner. I tillegg må man ha god kompetanse om de ulike Windows versjoner (som skal brukes). Kompetanse i oppsett av nettverk/sikkerhet og skrivere. Har man tilleggs produkter som krever SQL, må man ha kunnskap om oppsett/bruk og drift av Microsoft SQL. Har man ikke denne kompetanse vil vi anbefale å bestille en sertifisert konsulent fra Visma. Planlegg og sett av tid (brukere kan ikke jobbe i de ulikesystemer ifm. flyttingen) Avklar om det er utveksling av data mellom Contracting og andre programmer, hvis ja kan det være at disse systemer også må stenges/stoppes. Som oftest må/skal også disse flyttes over til ny Server plattform.(handyman, SpeedyCraft, Document Center, CRM, SuperOffice, Lønn, Travel, Altinn, Kobling mot leverandører osv.) Avklar også om det er versjonsavhengigheter mellom de ulike produkter. F.eks. krever Contracting 5.01 eller nyere at Dokument Center er oppdatert til 5.50 eller nyere. Hvor lang tid må man beregne: En flytting av Contracting tar normalt 4-8 timer, men ved store datamengder, tregt nettverk eller servere, mange klienter må man beregne lenger tid. Forutsatt at ny plattform er klargjort i forkant (servere/ nettverk /skrivere/klienter ferdig installert og konfigurert) Har man ikke jobbet med Contracting eller er usikker anbefales det å avtale tid med en av våre sertifiserte konsulenter. NB! Har man integrasjon og tilleggsprodukter vil flyttingen ta lenger tid og må gjøres parallelt. Ved skifte av server må ofte alle tilleggsprodukter installeres på nytt, det må gjøres restore av data (SQL) samt tilpasse innstilliger for det nye miljøet, egne rutiner gjelder for dette. (Litt info om tilleggsprodukter lenger nede) Behov for test flytting? Ved flytting av større installasjoner/oppsett gjør en prøve flytting hvis mulig. Avklar om det nye server miljø krever oppdatering av Contracting eller tilleggsprodukter. Sett opp det nye miljøet i forkant og gjør en prøve flytting. Kunden tester da det nye oppsettet på sine data på den nye plattformen for avdekke eventuelle problemer pga. mangler på rettigheter, tilganger, fungerer utskift osv. Når alt er oppe å kjører gjøres "live flyttingen" og data tilpasses det nye oppsett basert på erfaringer gjort ifm. testen. Windows brukernavn: Windows skrivere: Bruk korte påloggings navn (ikke lenger en 16 tegn) Bruk gjerne samme brukernavn som i Contracting, da vil pålogging inn i systemet blir enklere for brukere. bruk nettverksskrivere, deles ut med korte navn utvidet rettigheter og godkjente drivere (for alle de operativ system som skal brukes på klient Pc'er og evt. terminalservere)

2 Viktig ha kontroll på miljø, sikkerhet/rettigheter Medlem samme domene: Alle servere og klienter som skal kjøre Visma Produkter må være medlem av samme domene. Alle brukere og tjenester som skal kjøre mot Contracting må ha Read/Write/Modify til "Visma" området på server. Oppsett og installasjon gjøres med bruker som har domain admin rettigheter, ta også hensyn til UAC innstillingene, fører ofte til at man må bruke "Run as administrator" på de fleste installasjoner. NB! Har man tilleggsprodukter som bruker SQL må denne bruker ha login og create rettigheter på SQL Bruk av utvidet DEP sjekk at den står til "Turn on DEP for essential Windows pro..." (Krever omstart av server/pc) erfaringer tilsier at dette fører til mer stabil drift, ønsker man slå på utvidet DEP må man legge inn utakk. Server Message Block (SMB) hva støtter klientene (mer info lenger ned) Rettigheter i Windows til delte områder på server, som er i bruk ifm. Contracting, brukere må minimum ha tilgang til: lese, skrive og endre Skrivere settes opp i Windows med oppdaterte drivere. Ta hensyn til Windows versjon og 32/64 bit og rettigheter. Brukere må ha rettigheter til å skrive ut + endre utskift (settes opp på skriver i Windows).Net sikkerhet sett FullTrust til Contracting filområder på server (hvis man bruker integrasjoner som krever WEB services) Koble disker ved bruk av login script (ikke bruk GPO hvis UAC står på) There is a known issue that programs may be unable to access some network locations with User Account Control in Windows Vista/Win7 because network shares that are mapped are shared with the standard user access token instead of with the full administrator access token. mer info se: Windows brannmurer slås av eller det må defineres opp unntak for porter og program som er i bruk. Server krav/anbefalinger ifm. Visma Contracting Bruk et Switchet nettverk med god kapasitet 1gbps, Servere må ha 1gbps eller bedre nettverks forbindelse til switch hvis mulig. Ved behov for terminalserver løsning, bruk dedikerte terminalservere Systemkrav og innstillinger: Bruk en "maskin" som er laget for å være filserver/server (Ikke en litt kraftig PC) Windows Server 2008R2/2008 eller 2003 operativ system som støtter domene (Ikke Home/Web server) Sørg for nok minne og raske disker med godt med plass, hvor mye avhenger av størrelse på data som skal flyttes. Her må man ta hensyn til hva annet som skal kjøre på denne server, minimum 2gb ledig minne når server er oppe å kjører i normal drift. 1gbps eller bedre nettverks forbindelse til switch. Windows File Services er aktivert/installert.net 3.5 må være aktivert/installert Microsoft Visual C x86 32 bits versjon installert.net 4.0 må være installert Slå av UAC Slå av DEP eller lag unntak Sjekk status på SMB hva krever klientene (se info lenger ned) Slå av Windows brannmur eller lag unntak for Slå av Antivirus santidssøk av data mappen til Contracting (på server og klienter) Backup og Shadow Copy (ikke kjøre dagtid) må settes opp til å ikke kjøre mens brukere er pålogget servere/contracting Kontroll på innstillinger i Windows på KeepConn og AutoDisConnect, bør settes høyere enn default! (Mer info se: Server Message Block (SMB) SMB 1.0 vs. SMB 2.0 Har man blandet miljø på klient siden (Windows XP og Windows 7) må man ta hensyn til at de bruker ulike teknologier når de kommuniserer med en 2008 server. Windows XP støtter bare SMB 1.0 og vil tvinge server til å bytte til SMB 1.0 når de logger på. Kan ta opptil sekunder noe som kan skape problemer for Windows 7 klienter som har data åpne via SMB 2.0, de må også bytte til SMB 1.0 standard. I slike miljø er det lurt å slå av støtten for SMB 2.0 på server så lenge det finnes klienter som bare støtter SMB 1.0 NB! bruker man skannere som skanner dokumenter direkte til område på server støtter de ofte bare SMB 1.0 (her må man sjekke med sin skanner leverandør og ta evt. ta hensyn til denne) Riktig oppsett av skrivere i Windows er viktig Det er spesielt viktig at man bruker skriverdrivere som er sertifisert for den/de Windows versjoner man skal bruke på server og klienter. Bruk oppdaterte drivere og samme versjon/revisjon på servere og klienter, lastes ned fra produsentens hjemmeside. Skal man bruke terminalserver må drivere støtte dette. Windows skriver drivere: Pass på å ta hensyn til 32/64 bits versjoner av drivere. Utvidet rettigheter: Contracting brukere må i tillegg til print ha tilgang til Manage Documents på de delte skrivere. Del ut skrivere med korte navn: f.eks. bruk HP-4540 (unngå lange navn som HP Color LaserJet CM4540 MFP PCL 6 )

3 Kobling av skrivere mot blanketter i Contracting, bruk kun skrivere om er tilgjengelig i nettverket til en hver tid. Ikke koble skrivere som henger på en klient og som forutsetter at denne klient er startet for at det skal virke. Ikke koble skrivere som er koblet til en Terminalserver sesjon, dette fungerer sjelden stabilt. Terminal Services Easy Print og Session Printers kan ikke brukes ifm. blanketter i Contracting Antivirus Det er fordel å excludere "santidssøk" på mappen Data under Contracting. På dette området ligger datafilene til Contracting og de endres hele tiden. Gjør dette oppsett på server og alle klienter/terminalserver som bruker dette området. Ta kontakt med leverandør av antivirus software hvordan dette gjøres. Tips! Visma Contracting Server (et tilleggsprodukt koster eks. mva. ferdig installert via remote) For stabilitet og hastighet på en Windows 2008 server er det anbefalt å installert Visma Contracting server Minimerer datatrafikken og stabiliserer derfor transport av data mellom server og den enkelte PC. Spesielt viktig på 2008 servere, må installeres og kjøres av en bruker som har domain admin rettigheter. Vil øke hastighet på søk og oppslag med 50-75% og redusere nettverkstrafikk ifm. Contracting mellom server og klient med 25-30% Før selve flyttingen kan starte: Alle brukere må være logget av og registrering av data avsluttet, Ha tilgang på Passord for bruker System i Contracting. Integrasjon mot andre systemer også stoppes (Viktig) husk også på at PDA er ikke må brukes. Backup av alle involverte systemer er viktig (NB! Viktig at dette gjøres etter at brukere har avsluttet og integrasjon mot andre systemer er stoppet) Visma Contracting: Sørg for å ha ny og komplett backup av: Hele Visma Contracting mappen med undermapper Samt mapper for Bankdata, Autofakt, Bestilling, Lønnsdokumenter osv. (hvis de ligger andre steder enn i Contracting mappen) Lurt å notere kartlegge alle innstillinger/oppsett som må endres ifm. flytting. Oppsett av Stier og områder: bruk nå UNC path på alle steder hvor det er mulig, i stede for mapped drive. Oppsett av skrivere og blanket styring. NB! Har man tilleggs produkter som skal/må flyttes gjelder egne rutiner for dette. I korte trekk må man ha tilgang på lisens, installasjons programmer og dokumentasjon, samt at man må ta backup av filer og SQL-Baser før flyttingen starter Innstilliger som må sjekkes/settes opp i Contracting etter flytting: Endringer og installasjon gjøres pålogget som en domene bruker med lokal admin rettigheter (minimum) Starte installasjonsprogrammer med Run as administrator Visma Contracting på ny server Tips. lag en mappe på server som heter Visma og del denne ut (brukere må ha rettighet read, write og modify) Kopier Contracting med undermapper inn i denne. NB! Kan være andre mapper som også er i bruk, sjekk gamle oppsett for innstillinger på filområder. Sett/kontroller rettigheter på det delte området for Visma Contracting (brukere må ha minimum R,W,M) Kopier inn alle mappene til Contracting fra siste backup Hvis nødvendig juster alle Konfig filene til Contracting, slik at de passer det nye miljøet. Normalt er det: cblconfi og Vedl.ini (ved integrasjoner er det flere filer) Juster oppsett av stier i "System oppsettene inne Contracting" bruk UNC hvor dette er mulig, hvor mange endringer avhenger av hvor mye av systemet som er i bruk, sjekk punktene under (Krever tilgang som bruker System) De vanligste innstillinger som må sjekkes: (avhenger av hvilke deler av Contracting som er i bruk) System Vedlikehold Systemkoder: Overføringer Håndterminal E-post Faktoring Koblinger System Firmaopplysninger Hoved opplysninger: OCR-Innbetaling Remitteringsopplysning Bestilling Vedlikehold Grossist: (Ved flere grossister må alle justeres) Pris/Rabatt

4 Autofakt Bestilling Ordrebekreftelser Definer opp blankett styring mot skrivere i det nye miljøet (se info om skrivere) Har man kobling mot andre systemer må disse innstillinger også justeres/kontrolleres. Konfig filer må også endres/sjekkes, hvilke avhenger av system Visma Docsenter bruker bla. : acuconf.txt og wrun32.exe.config, Handyman bruker bla. : ehmvcrun.cfg, Handyman5.ini og Syncserver.ini Lag en snarvei til Contracting,som kan brukes fra klientene. Husk bruk en sti som blir riktig sett fra klientene. Sørg for at alle klienter som skal kobles opp Contracting har rettigheter til delt området på server, hvor Contracting ligger. Sørg for at alle klient maskiner (Pc'er og terminalservere) har installert de skrivere som er definert ifm. utskift i Contracting. (Husk riktig drivere og rettigheter på skriver i Windows) Er det referanser til mapped disker i Contracting, må disse kobles opp på alle klienter som skal bruke disse. System krav får å kjøre Visma Contracting på en klient maskin Bruker som skal kjøre Contracting må være logget på som en domene bruker med lokal "Admin rettigheter" Endringer og installasjon gjøres pålogget som en domene bruker med lokal admin rettigheter (minimum) Starte installasjonsprogrammer med Run as administrator Systemkrav og innstillinger: PC må være medlem av samme domene som server hvor Contracting ligger Sørg for nok minne og raske disker med godt med plass. Minimum 512mb ledig minne når pc er oppe å kjører i normal drift (her må man ta hensyn til hva annet som skal brukes daglig) 1gbps nettverks forbindelse til switch (Ikke bruk trådløse/trege/ustabile nettverks koblinger).net 3.5 må være aktivert/installert.net 4.0 må være installert (NB! krever min 2gb ledig plass på disk c: (system disk) hvis den må legges inn) Microsoft Visual C (32 bit) installert. Slå av utvidet DEP (hvis det er aktivert) Slå av UAC hvis denne står på (krever omstart) Slå av Windows brannmur eller lag unntak Bruker må ha tilgang til å vise hjelpefiler med filtypen HLP (mer info se: Skrivere som skal brukes i Contracting ferdig installert (i Windows for bruker) med rettighet "modify dokumenter" lagt til. Sjekk at nettverks disk som brukes av Contracting er tilgjengelig også fra "DOS" (Åpne en ledetekst med forhøyede privilegier (lokal Admin) og kjør "Net use" sjekk status ok)

5 Hva med Windows Smallbusiness 2011 og Visma Contracting. Utfjordingen rundt Windows 2011 SBS kommer hvis Exchange 2010 er installert og i drift, vil den bruker opp alt minne på serveren. Hvis også Microsoft SQL-2008 er installert som en del av Smallbusiness, må også denne settes opp slik at ikke alt minne blir brukt opp. Skal dette fungere må man ha mye minne på server 24gb eller mer, samt de som drifter server, må ha kompetanse på hvordan man optimaliserer Exchange og evt. SQL, slik at den/de ikke bruker alt ledig minne, men lar det være minst 2-3gb ledig minne til andre programmer. Generelt sett er det ikke anbefalt å ha Exchange kjørende på samme server som skal være filserver for Contracting, da det er ofte lite ledig minne/ resurser igjen til dette. Erfaringer viser at de installasjoner som er tunet riktig og har bra med minne, og kun Windows 7 klienter er de som fungerer best/mest stabilt. Kunder med blandet miljø Windows 7/Windows XP opplever mer ustabil drift. Det er veldig få kunder som kjøre Contracting på samme server som Exchange ligger, da det krever meget god kompetanse (på Exchange og SQL) hos de som skal drifte denne løsning. Har man bare en fysisk server med mye minne,kan en enklere og bedre løsning være å sette opp en "Virtuell server" med dedikert minne fungerer som filserver for Contracting. Backup av typen Volume Shadow Copy som tar backup av låste filer og som kjører på dagtid ser ut til å skape trøbbel for Contracting. (Ikke kjør dette mens brukere er inne i systemet. Tips! Visma Contracting på en terminalserver. Som Microsoft anbefaler vi også at Terminalserver legges på egen server. Server må være medlem av samme domene, som server hvor Contracting ligger Bruker som skal kjøre Contracting må være logget på som en domene bruker med tilganger til de programmer og moduler som skal brukes ifm. Contracting og tillegg. Viktig ved installasjoner på en 2008 terminalserver Pålogget som en domene bruker med ordentlig Administrator rettigheter i domenet. Server kjører i Application Server mode Sette Terminalserver i Installmodus før man starter inst Ingen andre brukere på inne server når man skal gjøre endringer/installasjon Starte installasjonsprogrammer med Run as administrator Systemkrav og innstillinger: Windows Server 2008/2003 operativ system som støtter domene Sørg for nok minne og raske disker med godt med plass. (her må man ta hensyn til hva annet som skal brukes ) Minimum 1-2gb ledig minne når server er oppe å kjører i normal drift.net 3.5 må være aktivert/installert.net 4.0 må være installert (NB! krever min 2gb ledig plass på disk c: (system disk) hvis den må legges inn) Microsoft Visual C (32 bit) installert. Bruker må ha tilgang til å vise hjelpefiler med filtypen HLP Skrivere som skal brukes i Contracting installert med rettighet "modify" dokumenter lagt til. Slå av DEP eller lag unntak Slå av UAC hvis denne står på (krever omstart) Slå av Windows brannmur eller lag unntak Internet Explorer Enhanced Security slås av for administrator, (kan den slås av for brukere) Slå av Antivirus santidssøk av data mappen til Contracting (på server og klienter) Riktig oppsett av skrivere er viktig (se egen info) Sjekk at nettverks disk som brukes av Contracting er tilgjengelig også fra "DOS" (Åpne en ledetekst med forhøyede privilegier (lokal Admin) og kjør "Net use" sjekk status ok) Installasjonstips: Ved oppdatering av Client software, ser det ut til at det fungerer best med avinstallasjon og en reinstallasjon. Editer Vedl.ini og legg inn DLL path (Hvis bruk sammen med Altinn eller Document Center) Installasjoner som krever registering av DLL'er gjøres best fra Command "kjørt som administrator" (regserverdlls, Lokal_Contracting_AltInn_Kliente, Samsvars erklæring ol.) Husk! Sette server tilbake i Execute modus når installasjoner er ferdig Tilleggsprodukter og annen info: Visma Contracting Server: minimerer datatrafikken og stabiliserer derfor transport av data mellom server og den enkelte PC. Spesielt vikt på 2008 servere, må installeres og kjøres av en bruker som har domain admin rettigheter.

6 Visma Dokument Center (VDC): lager data i SQL-base og skannede dokumenter lagres i arkivmapper. Filer som skal inn i VDC lagres i en engen importmappe, skanner som skal brukes må ha mulighet til å skanne direkte til en nettverks mappe. (En flytting krever reinstallasjon og restore av data inn på den nye server, egen rutine for dette) Handyman: lager sine data i SQL-Baser, skal man synkronisere mot PDA er direkte må man ha en fast offentlig IP-adresse som dette skal kjøres mot. (En flytting krever reinstallasjon og restore av data inn på den nye server, egen rutine for dette) SpeedyCraft: flytting av dette kontakt Devinco (En flytting krever reinstallasjon og restore av data inn på den nye server, egen rutine for dette) Servere: Bruk Windows 2008/2003 versjoner som støtter domene, ved behov for terminalserver løsning bruk dedikerte terminalservere (Microsoft anbefalt) og skrivere som støtter dette. Database servere: Microsoft 2005/2008 (brukes av Visma Dokument Center og Handyman/SpeedyCraft ) Erfaring fra kunder viser at synkronisering mellom Visma Contracting og Handyman går raskest/best når de ligger på samme server også Handyman SQL-databasen På klient Pc-ene må det være en Windows versjon som støtter domene nettverk. F. eks Windows 7 Pro (Windows XP Pro m/sp3) Internet Explorer Enhanced Security Hva er status for dette, er det skrudd på for brukere påvirker oppstart av Contracting og visning av startsiden I forbindelse med Windows brannmur (hvis på) I dette eksempel er det lagt opp unntak i den lokale brannmur for porten til AcuServer og programmet til Contracting. Bruk av utvidet DEP Ved mistanke om at DEP skaper problem, endre dette til "Turn on DEP for essential Windows programs and services only" (Krever omstart av server) Fører dette til mer stabil drift kan man slå på utvidet DEP og legge inn unntak for de programmer som gir feil. Noen ganger kan man finne spor/feil "Event loggen" om hvilke program det gjelder.

7 For Contracting legg inn unntak for wrun32.exe, acugt.exe har tilleggs produkter/moduler legg også inn disse I dette eksempel er det lagt inn untak for Wrun32.exe og ehmvcrun.exe Trykk på Add tasten og bla frem til de programmene som skal utelates..

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Dokumenthistorikk... 2 Innledning... 2 Installasjon av Extensor-databasen... 2 Systemforutsetninger database-server... 3 Installasjon av Microsoft SQL Server...

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80

Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80 Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80 INNHOLD OPPGRADERING FRA 7.75 TIL 7.80... 3 Før du oppgraderer...3 Etter oppgradering...3 Installasjons- OG oppgraderingsveiledning... 4 Før

Detaljer

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80 INNHOLD Installasjons- OG oppgraderingsveiledning... 2 Før installering / oppgradering... 2.NET Framework 3.5.1/4.0 og Windows

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector

1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! Innhold 1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Installasjon på nettverk... 1 1.3 Bruk av SQL Server... 2 1.4 Administrasjon...

Detaljer

Visma Scenario. Installasjon

Visma Scenario. Installasjon Visma Scenario Installasjon Oslo, september 2009 5. Opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilleggsproduktet Mamut Client Manager består av programmene Client Start og Client Update. Ved hjelp av Mamut Client Manager kan du fra ett vindu åpne, oppdatere og administrere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01 Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse v1.01 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Introduksjon...2 1.2 Hvordan PCKasse virker...2 2 Skritt for skritt forklaring:...3

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Spar penger. ta regnskapet selv

Spar penger. ta regnskapet selv Spar penger ta regnskapet selv Det finnes knapt noen øvre grense for hvor mange penger du kan bruke på konsulentbistand for å skreddersy den perfekte økonomiløsningen for din virksomhet, men de fleste

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer

aksjeselskaper Regnskap for små Stortest av 9 regnskapsprogrammer: Slik har vi testet tester

aksjeselskaper Regnskap for små Stortest av 9 regnskapsprogrammer: Slik har vi testet tester Stortest av 9 regnskapsprogrammer: Regnskap for små aksjeselskaper Vi har testet ni regnskapsprogrammer for aksjeselskaper med minst tre brukere og krav om moderne funksjoner, som e-faktura, webintegrasjon

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014 Brukerhåndbok Din verktøykasse for anbud og prosjekt Skrevet ut: september 2014 3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kapittel IIntroduksjon til 6 1 Hva... er nytt 6 2 Systemkrav... 7 3 Kontakt...

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer