Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø"

Transkript

1 Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Dokumenthistorikk... 2 Innledning... 2 Installasjon av Extensor-databasen... 2 Systemforutsetninger database-server... 3 Installasjon av Microsoft SQL Server... 3 Åpne SQL Server for fjernpålogging... 3 Opprettelse av database... 4 Eierskap til databasen... 5 Installere Extensorfelles... 5 Installere den første klienten... 7 Nedlasting... 7 Systemforutsetninger... 7 Installasjon... 7 Klientkonfigurering... 8 Klargjøre klienten for oppkobling mot database... 8 Angi servertilkobling i Extensor Klientkonfigurering... 9 Databaseoppdatering Skjemaoppdatering Distribusjon av klientkonfigurering Lisens Installasjon av periferiutstyr Installasjon av flere klienter Skjermlås og terminal-servere Oppdatering Forarbeid Kjøre oppdatering Etterarbeid Installasjon av Extensor 05 flerbruker.docx EXTENSOR AS Side 1 av 13

2 Dokumenthistorikk Dato Beskrivelse Sign Versjon 2 JTO Versjon 3 JTO Gått bort fra versjonsnr. Oppdatert iht. versjon JTO Oppdatert linker iht. ny FTP-server. JTO Lagt til om skjermlås. JTO Gjort noen presiseringer rundt oppdatering JTO Tilpasset ift. Systemforutsetninger for 1.17, hvordan sette domain users som JTO db_owner, oppdatert ift. distrib. av klientkonfig ExtensorFelles installeres nå ved hjelp av extensorcd.exe. JTO Oppdatert ift. stopp og start av Online Booking. JTO Presisert om systemforutsetninger på flere klienter + andre forbedringer. JTO Endring i Extensorcd installasjonen. 3 versjoner. Windows 8 kompatibel. EP Innledning En Extensor-installasjon består av tre hovedkomponenter: 1. Programvaren, som normalt installeres på C:\Programfiler\Extensor eller tilsvarende mappe. Denne installeres på alle klienter. 2. En fellesmappe ExtensorFelles som deles ut til alle klienter. 3. En Microsoft SQL Server-database, normalt kalt Extensor, som klientene kobler seg til. En klient kan i denne sammenhengen være både en vanlig PC og en terminal-server. For enbruker-installasjoner har Extensor AS laget en ferdig installasjonspakke som installerer alt dette automatisk (inkludert Microsoft SQL Server). Denne distribueres som CD eller på fil. Extensor 05 kommer i 3 ulike installasjonsfiler, med MS SQL Server Express tilpasset ulike utgaver av Windows operativsystem. Hvilken installasjonspakke bruker avhenger av hvilket operativsystem du har på maskinen din. Har du Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8 bruker du en av disse (avhengig av om du har 32- eller 64-bits* operativsystem): Pakket med sql server 2012 express - 64-bits: bits: Windows XP: Pakket med sql server 2005 express - *Er du usikker på om du har 32- eller 64bits operativsystem så finner du dette ut ved å gå på Startmenyen -> Høyreklikk på Min datamaskin og velg Egenskaper. I flerbruker-miljø lønner det seg å se bort fra denne pakken og heller installere komponentene enkeltvis, som beskrevet i dette dokumentet. Installasjon av Extensor-databasen Denne kan for tiden installeres på Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008 og Microsoft SQL Server 2008 R2. Installasjon av Extensor 05 flerbruker.docx EXTENSOR AS Side 2 av 13

3 Extensor kan kjøre både mot den gratis Express-utgaven av Microsoft SQL Server og den kommersielle utgaven. Hvilken utgave man velger, avhenger av hvor mange brukere som skal være pålogget samtidig, samt hvilken ytelse man trenger. Systemforutsetninger database-server Hardware: 1 GHz prosessor, 2 GB RAM, 5 GB ledig disk. Operativsystem: Windows Server 2003, 2008 eller 2008 R2. Alternativt Windows XP, Vista eller 7. Dette er mimimumskrav for et lite antall klienter. Installasjon av Microsoft SQL Server Installeres iht. dokumentasjon fra Microsoft. Hvis man ikke administerer Windows-brukerne i et domene (Active Directory), pass på å installere SQL-serveren i Mixed mode, slik at SQL-server-pålogging kan benyttes. Notér deg sa-passordet på SQL serveren og lagre på et trygt sted. Installer også tilhørende SQL Server Management Studio, også fra Microsoft. Tips: Hvis du installerer Microsoft SQL Server 2008 R2 w/tools, så er SQL Server Management Studio inkludert. Åpne SQL Server for fjernpålogging Sett først SQL-serveren til å lytte på port 1433 Gå i Microsoft SQL Server Configuration Manager: Start -> Alle programmer -> Microsoft SQL Server -> Verktøy -> SQL Server Configuration Manager Gå til «SQL Server Network Configuration» -> «Protocols» i venstre kolonne og sørg for at TCP/IP er aktivert (enabled). Fremdeles under «Protocols», Høyreklikk på TCP/IP og velg Egenskaper. Gå til arkfanen «IP Addresses». Endre så alle innslag av «TCP Dynamic ports» fra 0 til tomt felt. Endre så TCP Port til Glem ikke å endre også på IPAll, der står det gjerne et høyere tall enn 0 på «TCP Dynamic Ports», men det må uansett fjernes. Hvis port 1433 allerede er i bruk, kan det være nødvendig å bruke en annen port, notér i såfall portnummeret slik at du har det tilgjengelig når du skal konfigurere klienten. Hvis SQL-serveren er installert som en «named instance» (f.eks. SQLEXPRESS) og ikke hovedinstansen, pass på at SQL Server Browser også kjører og har start mode "Automatic". Åpne i brannmur på server I brannmuren på server må det åpnes for port 1433/TCP, 1434/UDP og sqlservr.exe. Hvis SQLserveren er installert som en «named instance» (f.eks. SQLEXPRESS) og ikke hovedinstansen, må det også åpnes for sqlbrowser.exe, slik at klienten kan browse seg fram til instansen. Dette gjøres i Windows brannmur og må gjøres på tilsvarende måte hvis man bruker andre brannmur-produkter. Hvis man brukte en annen port enn 1433 i punktet ovenfor, må det følgende endres tilsvarende. Gå først inn i Windows kontrollpanel og deretter inn på Windows-brannmuren. Fremgangsmåten er litt forskjellig avhengig av Windows-versjon, men f.eks. i Windows Vista velger man «Slipp et program gjennom brannmuren», i Windows 7, må man inn på «Avanserte innstillinger». I Windows 7 kan man velge mellom «inbound» eller «outbound» rules. Det er «inbound rules/innkommende regler» man skal velge i denne sammenhengen. Installasjon av Extensor 05 flerbruker.docx EXTENSOR AS Side 3 av 13

4 Det som skal åpnes, er da Port 1433, protokoll TCP Port 1434, protokoll UDP sqlservr.exe sqlbrowser.exe (om nødvendig, ref. kommentar ovenfor) Plasseringen til sqlservr.exe, kan man finne ved hjelp av Microsoft SQL Server Configuration Manager: Start -> Alle programmer -> Microsoft SQL Server -> Verktøy -> SQL Server Configuration Manager Høyreklikk på SQL Server og velg «Egenskaper». Under arkfanen «Service» finner du plasseringen til sqlservr.exe. Plasseringen til sqlbrowser.exe finner du på tilsvarende måte ved å høyreklikke på SQL Server browser i samme vindu. Opprettelse av database Start SQL Server Management Studio. Opprett en database. Som standard kaller vi den Extensor. Resten av dokumentet forutsetter at databasen heter Extensor. Dersom du kaller den noe annet, er det bare å tilpasse fremgangsmåten ift. det. Pass på at du har valgt Extensor-databasen: Når du har valgt Extensor-databasen, kjør følgende to script (i denne rekkefølgen). Disse fås utlevert ved henvendelse til Extensor AS. 1. SQLQuery_Tables.sql 2. SQLQuery_Views.sql Installasjon av Extensor 05 flerbruker.docx EXTENSOR AS Side 4 av 13

5 Eierskap til databasen Databasen eies som standard av sa-brukeren, men den kan også eies av Windows-bruker eller annen SQL-bruker. Hvis man ønsker å bruke Windows-sikkerhet i et flerbrukermiljø, krever dette Active Directory. Sett i såfall gruppen "Domain Users" som db_owner på Extensor-databasen. Evt. kan man opprette en egen gruppe i Active Directory til formålet og bare gi de brukerne som skal ha tilgang til Extensor medlemskap i denne gruppen. Hvordan sette Domain Users som db_owner: Gå i SQL Server Management Studio. Gå under Security -> Logins: Sjekk om "Domain Users" allerede er listet opp her. Hvis ikke, høyreklikk på "Logins" og velg "New login". Gå til "General" i venstre kolonne, pass på at "Windows Authentication" er valgt, trykk så på [Search...]. Pass nå på at "Grupper" er valg under Objekttyper og at ønsket domene er valgt under Plasseringer. Skriv inn objektnavn "Domain Users" og trykk så [Kontroller navn]. Nå skal gruppen "Domain Users" bli funnet. Trykk [OK]. Trykk [OK] en gang til for å komme tilbake til hovedvinduet i SQL Studio. Høyreklikk nå på gruppen "Domain Users" og velg "Properties". Gå til "User Mapping" i venstre kolonne. Velg nå databasen "Extensor" og hak av for medlemskapet "db_owner". Tykk [OK]. Fordelen med dette, er at når du senere skal inn i Extensor klientkonfigurering, kan du sette Windowssikkerhet til Ja og du trenger ikke skrive brukernavn og passord i Extensor klientkonfigurering. Tilsvarende fremgangsmåte kan brukes for å sette en annen gruppe som eier av databasen. Gruppen må i såfall opprettes i Active Directory først. Installere Extensorfelles Last ned full Extensor installasjonspakke, fra denne linken: For Windows vista, 7 og bits: bits: - For xp Dobbeltklikk på den nedlastede fila, den blir nå pakket ut til C:\EXCD. Velg "Nettverksinstallasjon": Installasjon av Extensor 05 flerbruker.docx EXTENSOR AS Side 5 av 13

6 Nå kan du velge hvilke komponenter som skal installeres. Sørg for at kun "Fellesfiler" under Serverinstallasjon er valgt: Velg nå et passende sted å legge ExtensorFelles. I enbruker-installasjoner installeres mappen ExtensorFelles i C:\Programfiler eller tilsvarende. I flerbruker-miljøer anbefales det å legge den utenfor Programfiler-mappen, da det vanligvis er ligger sperrer mot å dele ut mapper fra under Programfiler-mappen. ExtensorFelles legges på en server som alle klienter kan nå. Dette kan være SQL-serveren, en terminal-server, eller en annen server. ExtensorFelles-mappen inneholder noen maler, skjemaer og takster og er vanligvis MB stor. Den inneholder ikke pasient-data. Det er derfor ikke særlige krav til sikkerhet eller ytelse på denne mappen. Men det er viktig at den deles ut med både lese- og skriverettigheter. Installasjon av Extensor 05 flerbruker.docx EXTENSOR AS Side 6 av 13

7 Installere den første klienten En terminal-server er å forstå som en klient i denne sammenhengen. Man kan velge om man vil installere Extensor 05 på en terminal-server og dele ut programmet på den måten, eller om man vil installere Extensor 05 lokalt på hver enkelt PC, som da kobler seg opp til den felles databasen. PC-er som skal kobles til utstyr som betalingsterminal, kvitteringsskriver, kasseskuff, audiometriapparat, EKG etc. må ha en lokal installasjon av Extensor 05. Det går fint an å ha et blandet miljø der de fleste brukerne logger seg på via terminal-server, mens f.eks. resepsjonen logger på via lokal installasjon, for å kunne benytte seg av betalingsterminal. Nedlasting På klienter trenger man ikke å laste ned den fulle installasjonspakken. Det holder å installere fra oppdaterings-pakken. Det er installasjon fra en slik pakke som er beskrevet i dette dokumentet. Last ned siste oppdatering fra denne linken: Etter avtale med Extensor kan også nyere eller eldre versjon installeres, man vil da få tilsendt alternativ nedlastings-link. Systemforutsetninger Hardware og operativsystem Terminal-server: 1 GHz prosessor, 2 GB RAM, 2 GB ledig disk. Windows server 2003, 2008 eller 2008 R2. Lokal-klienter: 1 GHz prosessor, 1 GB RAM, 1 GB ledig disk. Windows XP, Vista eller 7. I alle tilfelle må operativsystemet være oppdatert med de siste Service Packs og oppdateringer. Øvrig software Windows Installer versjon 4.5 eller nyere. Microsoft.NET 3.5 SP1 og Microsoft.NET 4. Hvis man har.net versjon 4 installert, må likevel 3.5 SP1 installeres i tillegg. På nyere Windows-versjoner er dette inkludert. Link til.net 4: (denne er både for 32-bits og 64-bits Windows). Microsoft Visual C Linker: 32-bits 64-bits På 64-bits Windows må både 32-bits-pakken og 64-bits-pakken installeres. Adobe Reader. Installasjon Spesielt for terminal-servere: På noen terminal-servere må følgende kommando kjøres først: change user /install Installasjon av Extensor 05 flerbruker.docx EXTENSOR AS Side 7 av 13

8 Dette setter bruker-sesjonen i installasjonsmodus. Hvis du er i tvil, kjør kommandoen uansett. Pass på at alle kriteriene listet opp under Systemforutsetninger er oppfylt. Installér evt. det som mangler. Pakk ut ExtensorOppdatering.zip. Inni finner du to filer. Dobbeltklikk på ExtensorOppdatering.msi og følg instruksjonene. (Filen SetupExtensorSkjema kommer vi tilbake til). Mot slutten av installasjonen vil oppdateringspakken forsøke å oppdatere databasen. Når man installerer på denne måten, vil dette ikke lykkes og man vil få noen feilmeldinger. Det er bare å trykke seg ut av disse feilmeldingene og la installasjonen kjøre seg ferdig. (Databaseoppdateringene tas manuelt etterpå.) Spesielt for terminal-servere: Ta nå kommando change user /execute Klientkonfigurering Nå er det på tide å fortelle klienten hvor databasen og ExtensorFelles ligger. Klargjøre klienten for oppkobling mot database På klienten, ta opp et «Kjør...»-vindu. Ta kommando cliconfg. Du får nå opp dette vinduet: Aktiver protokollen TCP/IP. I og med at du satte database-serveren til å lytte på port 1433 ovenfor, må du dermed også tvinge klienten til å bruke port 1433 mot SQL-serveren. (Hvis du brukte en annen port enn 1433, legger du inn samme port her.) Dette gjøres fra samme vindu: Gå til arkfanen Alias og velg Legg til alias: Installasjon av Extensor 05 flerbruker.docx EXTENSOR AS Side 8 av 13

9 Velg TCP/IP i venstre kolonne Skriv inn Navn og instans på SQL-serveren i feltet Serveralias. Nå fylles det samme inn i feltet Servernavn. Ta bort haken for «Angi port dynamisk» og kontrollér at feltet Portnummer er fylt ut med Port Trykk Nå OK og gå ut av programmet. Denne innstillingen blir gjeldende for alle brukere på samme klientmaskin. Angi servertilkobling i Extensor Klientkonfigurering Gå på Start -> Alle programmer -> Extensor 05 -> Extensor klientkonfigurering Trykk på plussene i venstre-siden, slik at du får opp alle valgene, slik: :: Navn på oppsett: La stå til Standard. Applikasjonsnavn: La stå til Extensor. Fellesmappe: Angi hvor fellesmappen, altså ExtensorFelles ligger. NB! Windows XP-klienter støtter ikke alltid UNC (altså en bane som begynner med \\). På Windows XP-klienter må man i såfall mappe opp ExtensorFelles på stasjonsbokstav, slik at man kan angi f.eks. X:\ExtensorFelles i Extensor klientkonfigurering. Brukernavn: Kun aktuelt ved SQL-pålogging, dvs. hvis Windows-sikkerhet er satt til Nei. Her angis normalt brukernavn sa, eller et annet SQL-brukernavn som er eier av Extensor-databasen. Hvis Windows-sikkerhet er satt til Ja, brukes Windows-rettighetene i domenet og dette feltet ignoreres. Datoformat: La stå til standardverdien. MaxPoolSize: Kan vanligvis stå til standard-verdien. Hvis Windows-sikkerhet står til Ja, får hver bruker sin egen pool og 200 er mer enn nok. Hvis Windows-sikkerhet står til Nei, vil alle klientene havne i samme Pool og ved et stort antall klienter (>100), kan det være behov for å øke dette tallet. Hvis det er aktuelt, vil klientene få en feilmelding om max pool size. Installasjon av Extensor 05 flerbruker.docx EXTENSOR AS Side 9 av 13

10 Passord: Kun aktuelt ved SQL-pålogging, dvs. hvis Windows-sikkerhet er satt til nei. Her angis passordet til SQL-brukeren sa eller evt. annet brukernavn man har angitt i feltet Brukernavn. Hvis Windows-sikkerhet er satt til Ja, brukes Windows-rettighetene i domenet og dette feltet ignoreres. Provider: hvis man har installert Native Client på klienten, kan man skrive sqlncli. Hvis ikke, skriver man sqloledb. Native client fungerer kun hvis Windows-sikkerhet står til Ja. Database: Her skriver man navnet på Extensor-databasen man lagde over, vanligvis Extensor. Server: Her skriver man navn og instans på database-serveren. Hvis databasen ligger på hovedinstansen, holder det å skrive navn. Når alt er fylt inn, trykk Test tilkobling for å kontrollere at alt er riktig. Hvis du nå får beskjed om at «Innstillingene lar deg koble til databasen», er det bare å trykke OK, så lagres innstillingene. Databaseoppdatering I og med at vi hoppet over databaseoppdateringene lenger opp, må disse gjøre manuelt nå. Det holder å gjøre dette én gang for hver Extensor-database. Gå til C:\Programfiler\Extensor (eller tilsvarende mappe). Dobbeltklikk på programmet Extensor.DBUpdate.exe. Trykk på Start oppdatering og la programmet kjøre seg ferdig. Ta nå opp et «Kjør»-vindu og kjør kommando: (Tilpass filbanene slik at de stemmer overens med plasseringen på din maskin.) Mappen C:\EXCD\CreateDb skal ha blitt opprettet ifbm. installasjon av ExtensorFelles ovenfor. Nå skal Extensor Kodeoppdatering komme opp og begynne å legge fastleger, post-numre, apoteker, trygdekontorer etc. i databasen. Hvis det ikke kommer opp noe vindu eller det ikke ser ut til å skje noe i vinduet, kontroller kommandoen og prøv på nytt. Skjemaoppdatering For å oppdatere skjemaene i ExtensorFelles til siste versjon, kjør nå SetupExtensorSkjema.msi som lå i ExtensorOppdatering.zip. Pass på å endre banen til ExtensorFelles til der du har valgt å ha den. Dette trengs bare å kjøre én gang og altså ikke fra hver klient. Distribusjon av klientkonfigurering Innstillingene som ble lagt inn i Extensor klientkonfigurering lagres i fila Extensor.config. Den ligger i en skjult mappe i brukerens hjemmekatalog. Denne mappen finner man enklest ved å ta opp Windows Utforsker og skrive %appdata%\extensor. Klientkonfigurasjonen som ble lagret ovenfor er nå lagret kun på den aktuelle brukeren på den aktuelle klienten. Installasjon av Extensor 05 flerbruker.docx EXTENSOR AS Side 10 av 13

11 For at de andre Windows-brukerne på maskinen skal kunne logge seg på Extensor 05, kan du kopiere Extensor.config til mappen C:\Programfiler\Extensor eller tilsvarende mappe. Da vil denne config-fila overstyre den som ligger på brukernes hjemmekatalog. Extensor.config kan også kopieres til de andre maskinene som skal kjøre Extensor. Unntaket er dersom noen av maskinene har tilkoblet utstyr: Tilkoblet utstyr Vær oppmerksom på at Extensor.config også inneholder informasjon om tilkoblet utstyr som betalingsterminal og medisinske måleapparater. Det betyr at hvis du f.eks. konfigurerer opp et spirometri-apparat mot, så må du passe på å kopiere Extensor.config fra %appdata%\extensor til C:\Programfiler\Extensor før du starter opp Extensor igjen, ellers vil endringene bli nullstilt. Det betyr også at du bør ikke bruke samme Extensor.config på en maskin med tilkoblet utstyr, som en som ikke har det. Lisens Første gang man logger på Extensor 05, havner man i lisensvinduet. Man kan her legge inn tilsendt lisenskode fra Extensor AS. Hvis man ikke har fått tilsendt lisenskode, kan man isteden fylle ut informasjon om virksomheten og krysse av for Send inn lisensinfo for å generere lisensinfo(demo). Man får da en demo-lisens som varer i 30 dager slik at man kan begynne å bruke programmet mens man ordner opp i lisensen. Demolisensen er kun begrenset på tid og gir ellers full funksjonalitet. Vær oppmerksom på at man i demolisensen kan ha fått tilgang til moduler man ikke har tenkt å kjøpe. Installasjon av periferiutstyr Installasjon av periferi-utstyr er beskrevet i egne dokumenter. Dette gjelder: Betalingsterminal. Kvitteringsskriver og kasseskuff. Audiometri-apparat. Spirometri/EKG-apparat. Magnetkortleser / fingeravtrykksleser (til adgangskontroll). Strekkodeleser (til adgangskontroll og til registrering av varer i kasse). Spør oss hvilke apparater vi støtter. Som hovedregel må disse være koblet til en PC med lokal installasjon av Extensor 05. Installasjon av flere klienter Dette kan gjøres litt enklere enn på den første klienten: Trinn 1: Se Systemforutsetninger ovenfor. Sjekk først at PC tilfredsstiller maskinvarekravene, installér så programvaren som er listet opp. Trinn 2: Aktivér TCP/IP og tving bruk av fast port som beskrevet i kapittelet «Klargjøre klienten for oppkobling mot database». Trinn 3: Kopiér Extensor.config til %appdata%\extensor som beskrevet i kapittelet «Distribusjon av klientkonfigurering». Konfigurasjonen av betalingsterminal, kvitteringsskriver og kasseskuff lagres i Extensor.config, så man bør ikke hente denne fila fra en PC tilkoblet slikt utstyr og legge på en PC uten, eller vise versa. Installasjon av Extensor 05 flerbruker.docx EXTENSOR AS Side 11 av 13

12 Trinn 4: Last ned og installér samme oppdateringspakke (ExtensorOppdatering.zip) som på de øvrige klientene. Installér på samme måte. Spesielt for terminal-servere: Husk å ta kommandoene change user /install før installasjon og change user /execute etterpå. Skjermlås og terminal-servere Extensor er som standard satt opp til å gå i beskyttet modus etter 20 minutter. Da vil Extensor låses og man må angi passord for å komme inn igjen, slik: (Intervallet kan justeres, i dette tilfellet var det satt til 1 min.) På terminal-servere anbefaler vi at man slår av denne innstillingen og heller setter tilsvarende timeout i terminalserver-økta. Den som installerer terminal-serveren setter på timeout i terminal-server-innstillingene. Superbruker setter så timeout på brukerne i Extensor til å være 0. Dette er beskrevet i superbrukerdokumentasjonen, men gjøres altså slik: Gå i Systemadm. -> Oppsett, under overskriften "Sikkerhet og tillatelser". Sett innstillingen "Minutter inaktiv før beskyttet modus" til 0, slik: For å sette denne innstillingen for andre brukere enn seg selv, trykker man på den oransje trekanten. Denne trekanten er kun tilgjengelig for brukere med administrator-rettigheter i Extensor. Dette skal superbrukerne normalt ha. Oppdatering Extensor AS sender ut e-post til alle kunder når nye versjoner lanseres, med instruksjoner og link til oppdateringspakken. BETA-versjoner installeres kun etter avtale med Extensor AS. I tillegg til instruksjonene i dette dokumentet kan det være spesielle instruksjoner for enkelte versjoner, les derfor dokumentasjonen som fulgte med oppdateringen før du setter i gang. Det anbefales ikke å kjøre forskjellige versjoner av Extensor 05 mot samme database, da det kan gi uforutsigbare resultater. Man bør altså oppdatere alle klientene når man først setter i gang. Installasjon av Extensor 05 flerbruker.docx EXTENSOR AS Side 12 av 13

13 Forarbeid Avslutt Extensor. Spesielt for terminal-servere: Gi alle brukere beskjed om å logge av Extensor 05. Kontroller i Windows Oppgavebehandling at ingen prosesser av typen Extensor.exe kjører. (Pass på at du har valgt "Vis prosesser for alle brukere".) Stoppe tjenester Gå i "Tjenester" ("Services"). Se etter tjenestene Extensor.Onlinebooking og Extensor.EDISnatch. Hvis disse kjører, må disse stoppes. Extensor.EDISnatch kan stoppes direkte fra "Tjenester", Extensor.Onlinebooking stoppes på følgende måte: Gå i C:\Programfiler\Extensor (eller tilsvarende mappe). Dobbeltklikk på Extensor.Onlinebooking.exe. Trykk på knappen "Stopp og avinstaller tjenesten". Sette brukersesjonen i installasjons-modus Ta kommando change user /install Denne kommandoen setter bruker-sesjonen i installasjons-modus, dermed vil oppdateringen gjøres gjeldende for alle brukerne på serveren. Kjøre oppdatering Pakk ut ExtensorOppdatering.zip. Dobbeltklikk på ExtensorOppdatering.msi og følg instruksjonene. Etterarbeid Spesielt for terminal-servere: Sette brukersesjonen tilbake i normal modus for å kjøre programmer Ta kommando change user /execute I flerbrukermiljøer bør man så (for sikkerhets skyld) gå til C:\Programfiler\Extensor (eller tilsvarende mappe) og kjøre programmet Extensor.DBUpdate.exe. Trykk «Start oppdatering» dersom knappen er aktiv. Hvis det står «Allerede oppdatert», er oppdateringen kjørt og man kan trykke Avbryt for å gå ut av programmet. Oppdateringen trengs bare å kjøres én gang mot samme database, det er altså ikke behov for å kjøre den på hver klient. Nå kan brukerne logge på igjen. Starte opp tjenester Gå i "Tjenester" ("Services") og start opp tjenestene du stoppet før oppdateringen. Extensor Onlinebooking startes ved å gå inn i Extensor.Onlinebooking på samme måte som da du stoppet tjenesten og trykke på "Installer og start tjenesten". NB! Extensor Onlinebooking skal kun kjøre på én maskin i nettverket. Installasjon av Extensor 05 flerbruker.docx EXTENSOR AS Side 13 av 13

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Betalingsterminal problemhåndtering

Betalingsterminal problemhåndtering Betalingsterminal problemhåndtering Jostein Toftebakk, Extensor AS Versjon 6, 09.01.2012. Dette er en enkel prosedyre som løser de fleste feil og problemer med betalingsterminal. Prosedyren gjelder for

Detaljer

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01 Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse v1.01 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Introduksjon...2 1.2 Hvordan PCKasse virker...2 2 Skritt for skritt forklaring:...3

Detaljer

Referansedokumentasjon (Lingdys Fransk)

Referansedokumentasjon (Lingdys Fransk) Referansedokumentasjon (Lingdys Fransk) Innhold Innhold... 1 Systemkrav for Lingdys Fransk... 2 Operativsystem... 2 Tekstbehandler... 2 32- eller 64- bits Office... 3 OpenOffice/LibreOffice... 3 Harddiskplass...

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilleggsproduktet Mamut Client Manager består av programmene Client Start og Client Update. Ved hjelp av Mamut Client Manager kan du fra ett vindu åpne, oppdatere og administrere

Detaljer

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.5 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 39 St Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

Installasjonsveiledning Future

Installasjonsveiledning Future Installasjonsveiledning Future Maskinkrav: Operativsystemer CPU/Prosessor RAM/Minne Ledig diskplass Internett tilgang Nettverk Windows 2008r2, Windows 7 Business/Professional/Ultimate. Windows 8, windows

Detaljer

Netfonds Bank PrimeTrader

Netfonds Bank PrimeTrader Netfonds Bank PrimeTrader Brukerhåndbok Gjelder for versjon 7.2 Sist oppdatert: 31. juli 2013 2013 Netfonds Bank AS PrimeTrader 7.2 brukerhåndbok 1 Innhold Komme igang 8 Om PrimeTrader 8 Installasjon 8

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

>>12 Arbeide med MySQL

>>12 Arbeide med MySQL 106 Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS5 >>12 Arbeide med MySQL I dette kapittelet vil du lære hvordan du installerer MySQL Workbench å opprette prosjekter å lage tabeller hvordan du ser på innholdet

Detaljer