PÅ SYKKEL I OPPEGÅRD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PÅ SYKKEL I OPPEGÅRD"

Transkript

1 PÅ SYKKEL I OPPEGÅRD

2 OPPEGÅRD ET STED Å SYKLE KJÆRE SYKLIST! Dette er det første sykkelkartet for sykkelkommunen Oppegård! Det er vi stolte av. Kartet skal hjelpe deg til å finne nye og gode sykkelruter til skole, jobb, fritidsaktiviteter og sykkelturer. Baksiden viser anbefalte ruter for sykling i kommunen. I tillegg til rutene vist i kartet, finnes det flere veier og gang- og sykkelveier som egner seg for sykling. Denne siden viser og beskriver noen turforslag med varierende lengde og vanskelighetsgrad. Rutene er egnet både for trim-, trenings- og familieturer. Her er også mye nyttig informasjon. Når du sykler bidrar du til: Mindre biltrafikk, forurensing og støy Bedre og hyggeligere lokalmiljø Å inspirere andre til å gjøre det samme Bedre folkehelse Velkommen som syklist i Oppegård kommune! Kartet er finansiert av sykkelkommunen Oppegård og Statens vegvesen Akershus. Henvendelser om kartet og forslag til forbedringer, kan du sende på e-post til eller til Utgivelsesdato juni 2014

3 SYKKELTURER Turforslagene er laget for at du kan utforske og bruke nærmiljøet ditt som syklist. Noen ruter er asfaltert, mens andre har deler av strekningen på grus- og turveier. Disse turene, som er vist med heltrukken strek på kartet og egner seg også for barn i følge med voksne. Noen av rutene har alternative strekninger for deg som ønsker å utvide eller variere turen. Disse variasjonene er vist med stiplet strek. Noen rutevariasjoner er spesielt for deg som ønsker å ta i bruk terrengsykkelen. De er vist med prikkete strek. De fleste turene har noen korte, bratte partier. GJERSJØEN RUNDT, CA. 18 KM (LYSEGRØNN RUTE) Dette er en fin sykkeltur på asfalterte veier rundt drikkevannskilden vår. På vestsiden er det blandet trafikk på Gamle Mossevei, mens nord og sør for Gjersjøen er det separate sykkelveier. På østsiden kan du enten benytte Solbråtanveien eller rute 152 langs Skiveien. Det er mange mulige rasteplasser underveis. Servering på Villa Sandvigen, i Kolbotn sentrum, Greverud senter, Oppegård senter og i kiosk ved Ringnes. Alternativ med terrengsykkel over Kantoråsen: Ta inn Haukeliveien ved Myrvoll, så til høyre inn Peder Sletnersvei før du fortsetter på sti/kjerrevei. Ta til høyre ved Ekornrud og følg veien til Aasen der du kommer inn på stien over Kantoråsen. Hold til høyre i stidelet slik at du kommer over slalåmbakken til Ingierkollveien. Alternativ med terrengsykkel over Sjødal: Roald Amundsensvei, Sjødalsveien, deretter på sti ned til Kjærneshøgda, Libråtveien, Kjærnesveienog deretter på gangog sykkelveien langs Rv 156 til Tusenfryd. SVARTSKOGRUNDEN, CA. 15 KM (ORANSJE RUTE) Ruten følger R. Amundsens vei, Ingierstrandveien og turveien gjennom Trolldalen. I nord sykler man gjennom OMS (Osloungdommens motorsenter) over E18 til Mastemyr hotell. Det er mange muligheter for en rast på Svartskog. Servering på Mastemyr hotell, OMS, Ingierstrand bad og Svartskog kolonial. Bademuligheter i Bunnefjorden. Alternativ med terrengsykkel: Hvitebjørnveien fra Ingierstrandveien. Stien/ kjerreveien går fra Hvitebjørn sørover. Lettsyklet sti, men se opp for ridende. Svartskog har mange fine stier å utforske for deg som ønsker tekniske utfordringer.

4 SYKKELTURER FORTS. STALLERUD LANGHUS, CA. 14 KM (BLÅ RUTE) Ruten følger Kongevn, Fløisbonnvm til Stallerudhytta, vannledningstraseen sydover til Langhus idrettspark, og langs jernbanen tilbake til Oppegård. Bademuligheter i Tussetjern og Assurtjern. Servering ved Oppegård senter og delvis i Østre Greverud idrettspark. Ruten kan forlenges/forkortes ved å sykle Kongeveien til forgreningen mot Åsland/ Bjørndal, og ved brua over E6 vende sydover på vannledningstraseen til Kloppa. Alternativ med terrengsykkel: Fra Kloppa nordover Assurdalen, krysser E6 i syd for Bjørndal og videre inn på lysløypetraseen i Grønnliåsen mot Prinsdal. Retur tilbake over åsen, eller på Kongeveien for enklere sykling. HEBEKK, CA. 13 KM (RØD RUTE) Ruten går på asfaltert vei langs Skiveien og Oppegårdveien til Hebekk. Retur via Stuene og Nøstvet. Turen kan forkortes ved å ta vestover både før Møllebakkene og ved Tallaksrud. Turen kan forlenges ved å fortsette mot Nygårdskrysset og returnere på den skiltede «Fredrikshaldske Kongevei» til Oppegård. Turen kan forlenges ytterligere på den fine og barnevennlige nedlagte jernbanelinjen til Holstad. Derfra kan du sykle videre på sykkelvei til Ås sentrum, eller returnere på veisystemet vest for E18 til Nygårdskrysset. Alternativ med terrengsykkel: Variasjoner på sti og grusvei i Nøstvedtmarka. Mange fine muligheter. Fra Ski sentrum på den gamle jernbanetraseen fra Åsveien sørover til Holstad stasjon. Videre sykler du langs E6 på gang- og sykkelvei til Langli, der det går sti opp til Finstadveien. SKI ØST, CA. 12 KM (TURKIS RUTE) Start fra Vevelstad stasjon og følg fv 152 til Ski og Ski kirke. Derfra går ruten på grusveier over Rud til Langhus skole og Vevelstad. Alternativ med terrengsykkel: Fine stimuligheter inn fra Bølerveien ved Ramstad terrasse og inn ved Bøler til Krakestad og Eikjolveien.

5 SYKKELTURER FORTS. KONGEVEIEN HOLMLIA, CA. 13 KM, MED HVERVENBUKTA CA. 5 KM (LILLA RUTE) Fra Sofiemyr følger du Kongeveien (rute 7) nordover til Hauketo. Retur på gang-/ sykkelveier forbi Holmlia idrettspark, Rosenholm stasjon og Kolbotn gravlund. Alternativ retur fra Hauketo, på turvei i Ljanselvdalen til Hvervenbukta. Derfra går turen over Mastemyr og langs Mastemyrveien til Kolbotn. Servering og bademuligheter i Hvervenbukta. Alternativ med terrengsykkel: Legg turen via slalåmbakken på Holmlia. Grønliåsen byr på mange fine terrengsykkelruter med ulike vanskelighetsgrader. Stien over Grønliåsen og lysløypene på nordsiden er et alternativ til å sykle Kongeveien nordover. LANGEN, CA. 28 KM (BRUN RUTE) Fra Fløysbonn på turveier forbi Kloppa og Stallerud til Siggerud kirke. Derfra langs fylkesvei 154 langs Langen til Boger, der du tar av til skihytta Skeidarkollen. Videre til fylkesvei 154 som følges nesten til Midtsjøvann (badeplass). Grusvei nordover mot Nordli og Rud til Langhus. Ruten er delvis skiltet av Skiforeningen. SØRMARKA, KORT OG LANG, MEST FOR TERRENGSYKLISTER (GRØNN RUNDE) Kort runde, ca. 16 km Fra Taraldrud over åsen øst for E6 til Åsland og østover langs Stensrudåsveien og Enebakkveien mot «Sørmarka». Videre sykler du på bomveien mot sørøst og over fjellet til Dyrefaret, og Brusagavn til Siggerud. Lang runde, ca. 19 km Fra Stensrudtjern fortsetter du østover til Setertjern og Tømmerhol. Vend sydover mot Starrmåsan og ta Høykrokholveien. Fra Krokhol på sti ned til Brusaga, Brusagaveien tilbake til Siggerudveien. Herfra tar du Vevelstadveien tilbake. Turene kan lastes ned som gpx-filer fra kommunens hjemmesider, se

6 STIVETT Vi er heldige som har mange fine stier å sykle på i Oppegård. Ta vare på stiene du ferdes langs. Da kan de være til glede for alle, år etter år. Husk at du deler stiene med ikke-syklister. Norsk Organisasjon for Terrengsykling har utarbeidet følgende retningslinjer for stivett: 1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere og når du sykler i nærheten av bebyggelse. 2. Du har vikeplikt for turgåere. 3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller uoversiktlige partier. 4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti. 5. Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen. 6. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer. 7. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke blir dype spor. 8. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker. 9. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.

7 RÅD OM SYKKEL SYKLER TIL BÅDE BARN OG VOKSNE SKAL VÆRE UTSTYRT MED Minst to separate bremser som virker uavhengig av hverandre, den ene på framhjulet og den andre på bakhjulet Rød refleks bak (kattøye) Hvit eller gul refleks på begge sider av pedalene eller på pedalarmene Ringeklokke Når du sykler i mørke eller skumring på vanlig veg skal sykkelen ha tente lykter med hvitt eller gult lys foran og rødt lys bak. Lyktene skal være festet på sykkelen og ha fast eller blinkende lys. SYKKELVEDLIKEHOLD En godt vedlikeholdt sykkel er viktig for sikkerheten og sykkelgleden. Du finner tips og råd om vedlikehold på for eksempel Du bør sørge for minst én skikkelig overhaling hvert år. Sjekk bremser, smør kjedet, kontroller at dekkene er hele og har nok luft og at girene virker. Tre tips for et langt sykkel-liv: Hold sykkelen ren Fest løse ting Fiks ting som har gått i stykker

8 BARN & SYKKEL BARN BØR BRUKE SYKKEL Å lære å sykle er en milepæl mange husker. Usikkerheten ble erstattet av trygghet og en følelse av å oppleve friheten. Sykling er en fantastisk måte å bruke og utvikle kroppen på. Sykkelen gjør verden til et enda mer spennende sted å utforske. Barn som bruker kroppen Utvikler et positivt selvbilde Får god helse og blir glade Blir mer selvhjulpne og sosiale Får høyere stressterskel Får bedre konsentrasjonsevne Får bedre motoriske ferdigheter BARN KAN IKKE ALT Barnas ferdigheter setter grenser for hva de kan ha ansvar for. Små barns synsevne er begrenset. Det å beregne fart og avstand er spesielt vanskelig for barn. De har heller ikke erfaringen som trengs for å se hvordan en situasjon vil utvikle seg. Barn lar seg lett distrahere. VOKSNE MÅ VÆRE MED Foreldre og andre voksne er viktige rollemodeller for barna. Ser barna at de voksne bruker sykkel, vil de gjøre det samme. Derfor er det viktig at store og små bruker sykkel sammen. Voksne må være med og ha oppsyn med barn som sykler. Det er foreldrenes vurdering og ansvar når barnet skal få sykkel, og når og hvor barnet kan sykle på egen hånd. Du kan lese mer i brosjyren «LA BARNA SYKLE» fra Syklistenes Landsforening.

9 TRAFIKKREGLER Mange bilister og syklister er usikre på hvordan de skal forholde seg til hverandre i trafikken. Her er noen tips til hvordan du bør ferdes på sykkel for å unngå uhell. TRAFIKKREGLER Det er forbudt å sykle mot kjøreretningen i enveisregulerte gater og veier dersom dette ikke er tillatt ved skilting. Det er forbudt å sykle på motorveier. I veibanen og i sykkelfelt skal du følge trafikkreglene for kjørende. Du har forkjørsrett og vikeplikt som en bil. Vikeplikten for sideveier gjelder ikke for trafikk fra avkjørsler fra for eksempel bensinstasjoner, P-plasser og private eiendommer. På fortau og gang- og sykkelveier skal du følge trafikkreglene for gående. Du må sykle slik at du ikke er til fare for, eller er til hinder for gående. Det er tillatt å sykle over gangfelt, men bilistene har bare plikt til å stoppe når du leier sykkelen. Syklister har lov til å sykle i veibanen. Det er lov å sykle to i bredden. BRUK HJELM OG REFLEKS! Du bør bruke sykkelhjelm når du sykler. En velt eller ulykke kan skje når du minst aner det og uten at du er skyld i det selv. Da er det viktig at hodet er godt beskyttet. For din egen del er det viktig å bli sett i trafikken, både av bilister og fotgjengere. Bruk reflekser og lyse klær. Fluoriserende farger gjør deg bedre synlig også om dagen.

10 TRAFIKKREGLER FORTS. DEL VEIEN Stikkord for godt samspill i veibanen er: Blindsone Bli sett Søk blikkontakt Gi tydelige tegn Hold avstand Slipp biler forbi Vær synlig Vær oppmerksom på blindsonen Se til høyre når du som bilist svinger av til høyre Vikeplikt Sykle gjennom rundkjøring A B A B På sykkel Trille sykkelen

11 TRAFIKKSKILT Sykkelvei Gang- og sykkelvei Gangvei Kollektivfelt Sykling tillatt Forbudt for gående og syklende Forbudt for syklende Innkjøring forbudt Vikeplikt Rundkjøring Enveiskjøring Blindvei, men ikke for syklister

12 NYTTIG FOR SYKLISTER? VEIETATER Oppegård kommune Statens vegvesen Akershus KOLLEKTIVTRANSPORT Ruter NSB Ruteopplysningen Norge SYKKELVERKSTEDER OG SPORTSFORRETNINGER Sykkelboden Kolbotn, Kolbotnveien Anton sport, Kolbotn torg G-sport, Kolbotn torg SYKKELFORENINGER OG SYKKELKLUBBER Syklistenes landsforening Kolbotn sykkelklubb ANDRE AKTUELLE KART Skal du lengre nord og vest enn kartet viser, kan du få gratis sykkelkart Oslo sør/øst og Oslo nord/vest i resepsjonen på rådhuset. tema.webatlas.no/follo/turkart er en ny kartportal for Follo. Turkartet viser skiløyper, fotturer og sykkelturer, og informasjon om badesteder, idrettsanlegg og serveringssteder. GPS-tracking finnes for mange av turene. er et nettsted som viser hvor langt du kan sykle i alle retninger fra der du er innenfor en bestemt tidsramme du selv velger. Du kan klikke på kartet og se hvor langt du kommer. Skiforeningen utgir sykkelkart for markaomårdene rundt Oslo, og har en rekke forslag til sykkelturer også i vårt område. Noen av rutene er skiltet.

Mulige brukerkonflikter i utmarka. Hvordan løse dette?

Mulige brukerkonflikter i utmarka. Hvordan løse dette? Mulige brukerkonflikter i utmarka. Hvordan løse dette? Adventsseminar i Harstad 8. desember 2016 Eva Lill Kvisle, fagsjef naturforvaltning, DNT DNT i 2016 D E T L I G G E R I V Å R N A T U R Foto: Lene

Detaljer

Trafikkregler for syklister

Trafikkregler for syklister Trafikkregler for syklister Hvor kan du sykle? På sykkel kan du bevege deg på mange forskjellige trafikkarealer i tillegg til den vanlige vegen; på sykkelveg, på gang- og sykkelveg eller på fortauet. Men

Detaljer

Trafikkregler for syklister

Trafikkregler for syklister Trafikkregler for syklister brosjyre_redigert.indd 1 13.09.10 13.46 Hvor kan du sykle? På sykkel kan du bevege deg på mange forskjellige trafikkarealer i tillegg til den vanlige vegen; på sykkelveg, på

Detaljer

Syklister tar ansvar

Syklister tar ansvar Syklister tar ansvar 1 SLF_18x18.indd 1 22.08.12 15:49 Syklister tar ansvar Du som sykler tar ansvar! Når du sykler tar du ansvar for helse og miljø. Men vi som sykler er sårbare i trafikken. Og vi kan

Detaljer

Trafikkregler for sykling

Trafikkregler for sykling Trafikkregler for sykling Sykling er bra for miljøet, helsa og økonomien Sykling gir deg mosjon og transport på én gang. Du holder deg frisk og opplagt, kommer raskt fram og er fleksibel i trafikken. Sykling

Detaljer

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune Saltdal kommune Enhet - Kultur Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato Raymond stolpen, tlf.: 756 82 299 24.08.2016 Godkjent av Trygg trafikk perioden 24.10.16 24.10.19 Reisepolicy for lag og foreninger

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Trollåsveien. 3. Gang- og sykkelforbindelsene

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Trollåsveien. 3. Gang- og sykkelforbindelsene NOTAT Oppdrag Gangforbindelser Mastemyr - Lienga Kunde Lienga 4 AS Notat nr. 1 Dato 19/09/2017 Til Strak AS v/geir Roll Johansen Fra Petter Skulbru og Magne Fjeld Kopi 1. Bakgrunn I områdereguleringen

Detaljer

Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole. Kartlagte veivalg

Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole. Kartlagte veivalg Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole Kartlagte veivalg Samle elevene utenfor skolen. Fortell dem hvor vi skal Hvordan vi forventer de skal være i trafikkbildet. Det sykler en lærer først, og gjerne

Detaljer

Foreldremedvirkning: For å få nok voksne ute, er vi avhengige av å ha med foreldre som observatører.

Foreldremedvirkning: For å få nok voksne ute, er vi avhengige av å ha med foreldre som observatører. Sykkelløype Formål: Lære sikker sykling i praksis og kontrollere måloppnåelse på mål fra K06. Mål fra K06 (Kroppsøving): følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar Kriterier elevene bedømmes etter:

Detaljer

Trafikkregler for fotgjengere og syklister

Trafikkregler for fotgjengere og syklister Trafikkregler for fotgjengere og syklister Forord I sitater fra Vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter brukes formen «veg», i henhold til regelverkets utforming. I Trygg Trafikks egen tekst velger

Detaljer

La barna sykle! SLF_18x18.indd 1 19.08.11 10.54

La barna sykle! SLF_18x18.indd 1 19.08.11 10.54 La barna sykle! SLF_18x18.indd 1 19.08.11 10.54 Barn bør bruke sykkel Å lære å sykle er en milepæl mange husker som voksne øyeblikket da usikkerheten ble erstattet av trygghet og følelsen av å oppheve

Detaljer

Velkommen til sykkelgården Steinkjer. Ett samarbeidsprosjekt i regi Steinkjer Kommune, NTFK, Trygg Trafikk, Gjensidigestiftelsen og Trønderbilene.

Velkommen til sykkelgården Steinkjer. Ett samarbeidsprosjekt i regi Steinkjer Kommune, NTFK, Trygg Trafikk, Gjensidigestiftelsen og Trønderbilene. Velkommen til sykkelgården Steinkjer Ett samarbeidsprosjekt i regi Steinkjer Kommune, NTFK, Trygg Trafikk, Gjensidigestiftelsen og Trønderbilene. Sykkelopplæring Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg

Detaljer

NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA. - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei. Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202

NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA. - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei. Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202 NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202 Utarbeidet av: Dato: 15.09.2013. Innholdsfortegnelse BAKGRUNN...

Detaljer

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 Velkommen alle som deltar i årets TI TOPPER i Nore og Uvdal. Dette trim opplegget er organisert av Rødberg Idrettsforening i samarbeid med Nore og Uvdal kommune for å motivere

Detaljer

En guide til forståelse og suksess...

En guide til forståelse og suksess... En guide til forståelse og suksess... Tidspunkt Lørdag 5. september 2015 Registrering fra 09:00. Første start kl 11:00. GRATIS BarneDuathlon kl 10:00 ;o) Hvor Froland Idrettsanlegg Kringla Stadion Parkering

Detaljer

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering Emleimsfjellet Fra Eikenos Fra Høgkubben mot øst. Navn Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet Vår vurdering med toppen Høgkubben (450 moh). Sted Eikenos Fordelen med å starte her

Detaljer

Saksopplysninger Gjeldende reguleringsplan Områderegulering for Mastemyr næringspark, , vedtatt med bestemmelser.

Saksopplysninger Gjeldende reguleringsplan Områderegulering for Mastemyr næringspark, , vedtatt med bestemmelser. SAMFUNNSUTVIKLING 0217-2009006. Endring og oppheving av reguleringsplan etter plan- og bygningsloven 12-14 SAKSUTREDNING Saksopplysninger Gjeldende reguleringsplan Områderegulering for Mastemyr næringspark,

Detaljer

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole er en 1-10 skole med ca 310 elever og ca 40 ansatte derav 26 lærere. Skolen ligger på Bodøhalvøyas nordside i Løpsmark. Her er det nærhet

Detaljer

Førevaluering av sykkelkampanjen

Førevaluering av sykkelkampanjen Førevaluering av sykkelkampanjen 23.01.06 Førundersøkelse Gjennomført av Norsk Respons i 2005 1024 respondenter, hvorav 606 er syklister og 602 er bilister. Utvalget er over 18 år Vi har kartlagt bruk

Detaljer

6-åringer på skolevei

6-åringer på skolevei 6-åringer på skolevei Veileder til foreldre med barn som skal begynne på skolen Førsteklassingene som trafikanter Innhold Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder. Vi

Detaljer

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Veileder til skolens ledelse og foreldreutvalg (FAU) Noen elever har enkle og oversiktlige skoleveier, mens andre må forholde seg til mer krevende trafikkforhold.

Detaljer

6-åringer på skolevei

6-åringer på skolevei 6-åringer på skolevei Veileder til foreldre med barn som skal begynne på skolen Førsteklassingene som trafikanter Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder. Vi ser likevel

Detaljer

5 Kjøring i kryss. Kjøring i kryss

5 Kjøring i kryss. Kjøring i kryss 5 Kjøring i kryss Kjøring i kryss 5 Innhold - Kjøring mot kryss - Plassering foran kryss - Vikeplikt i kryss - Rundkjøring er også veikryss - Kjøremønstre i tre vanlige rundkjøringer - Oppgaver 59 Kjøring

Detaljer

Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg

Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg Logg Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg Innkjøring på større veg de på veien. Når du skal kjøre inn på en større veg der du har vikeplikt,

Detaljer

Barnebursdagstesten. Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel

Barnebursdagstesten. Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel Kryss Barnebursdagstesten Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel Kvalitet dynamisk rangering -Sikkerhet - Trygghet - Sammenheng

Detaljer

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring. SU ved Rødsberg ungdomsskole Bussen bør svinge inn mot Isebakke og slippe av elevene der for å sikre en trygg skolevei. Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Detaljer

Holmlia stasjon - Åsbråten. Holmlia stasjon - Åsbråten. Holmlia stasjon - Åsbråten. Gyldig fra: 03.04.2016. Mandag - fredag Monday - Friday

Holmlia stasjon - Åsbråten. Holmlia stasjon - Åsbråten. Holmlia stasjon - Åsbråten. Gyldig fra: 03.04.2016. Mandag - fredag Monday - Friday 1 Rutetabeller 80 Holmlia stasjon - Åsbråten 80E Vestbanen - Holmlia ekspress 81A Vestbanen - Greverud kirke 81B Rådhuset - o/fjellveien 82E Jernbanetorget - ekspress 83 Vestbanen - 84E Jernbanetorget

Detaljer

Sommervandring 2013 Nord-Aurdal

Sommervandring 2013 Nord-Aurdal 1 Kviteberg 543 moh Parkering: Fagernes sentrum, evt Valdres Folkemuseum Turbeskrivelse: Godt skiltet fra Fagernes sentrum (turistinformasjonen): Følg strandpromenaden langs vannet vestover, gjennom parken

Detaljer

Sykling på Geilo like populært den gang som nå

Sykling på Geilo like populært den gang som nå Sykling på Geilo like populært den gang som nå Utover 1900 tallet ble veiene bedre, noe som gjorde sykling mer anvendelig og nyttig. Disse staute karene er fotografert i ca. 1910 med sine nye status symbol.

Detaljer

Sykkelløsninger i Bergen sentrum «Danske sykkelstier» -Ja takk! Geir Ekeland Bartz-Johannessen Byggingeniør med master i planlegging 2013

Sykkelløsninger i Bergen sentrum «Danske sykkelstier» -Ja takk! Geir Ekeland Bartz-Johannessen Byggingeniør med master i planlegging 2013 Sykkelløsninger i Bergen sentrum «Danske sykkelstier» -Ja takk! Geir Ekeland Bartz-Johannessen Byggingeniør med master i planlegging 2013 Hvorfor har vi ikke lykkes enda? Seks europeiske byer er undersøkt.

Detaljer

TURER I RISSA KOMMUNE. Med god tilrettelegging

TURER I RISSA KOMMUNE. Med god tilrettelegging TURER I RISSA KOMMUNE Med god tilrettelegging. 1 Innhold 5 turer langs Perler på en snor!... 3 1. Stykket helleristninger, Stadsbygd... 3 2. Reins Kloster, ved Rissa sentrum... 4 3. Nebbesheia, Hysnes,

Detaljer

Ut på sykkel i Tromsø

Ut på sykkel i Tromsø Ut på sykkel i Tromsø Tur 1 - Tromsøya rundt Tur 2 - Lysløypa på Tromsøya Tur 3 - Kroken til Tromsdalen tilbake til Kroken Tur 4 - Kvaløysletta til Eidkjosen og tilbake Tur 5 - Tromsø til Grøtfjord Tur

Detaljer

Fv31. Oppegårdveien Trygging av skoleveg Stedsanalyse

Fv31. Oppegårdveien Trygging av skoleveg Stedsanalyse Fv31. Oppegårdveien Trygging av skoleveg Stedsanalyse Prosjektmål Utgangspunktet for dette planarbeidet er å tilby barn og unge i Akershus en trygg og attraktiv skolevei som en del av Akershus fylkeskommunes

Detaljer

Sykkelkonkurransen i LYNGDAL - trafikkløypa

Sykkelkonkurransen i LYNGDAL - trafikkløypa Sykkelkonkurransen i LYNGDAL - trafikkløypa Her er sykkelløypa fra Brannstasjonen til Betania. På de neste sidene er det diverse beskrivelser, kart og bilder for hver enkelt post. Se også film fra løypa

Detaljer

Hovedområder og kompetansemål i kroppsøving

Hovedområder og kompetansemål i kroppsøving Lærerveiledning: Passer for: Varighet: Sikker på sykkel 4.-6. trinn 90 minutter Sikker på sykkel er et skoleprogram der vi skal å spre sykleglede og bidra til å oppfylle kunnskapsmålene for trafikkopplæringen.

Detaljer

Rutetabeller buss for tog Gyldig 1. juli 4. august 2019

Rutetabeller buss for tog Gyldig 1. juli 4. august 2019 1 Rutetabeller buss for tog Gyldig 1. juli 4. august 2019 Buss for tog - Holmlia Buss for tog Oslo S - Kolbotn 87X - Vevelstad stasjon - 2 Første first 0513 0514 0528 0531 0534 Fra from 0543 0544 0558

Detaljer

Dialogmøte om Politiets Beredskapssenteret på Taraldrud Tirsdag 29. november 2016 i Kolbotnveien 22. Kl

Dialogmøte om Politiets Beredskapssenteret på Taraldrud Tirsdag 29. november 2016 i Kolbotnveien 22. Kl Dialogmøte om Politiets Beredskapssenteret på Taraldrud Tirsdag 29. november 2016 i Kolbotnveien 22. Kl. 18-20 Dialogmøte om beredskapssenteret mellom Metier (prosjektansvarlige, rammeverk, på vegne av

Detaljer

80E 80E 80E. Rådhuset ekspress - Holmlia ekspress. Rådhuset ekspress - Holmlia ekspress. Stoppestedsliste

80E 80E 80E. Rådhuset ekspress - Holmlia ekspress. Rådhuset ekspress - Holmlia ekspress. Stoppestedsliste 1 Rutetabeller 80E Vestbanen - Holmlia ekspress 81A Vestbanen - Greverud kirke 81B Rådhuset - o/fjellveien 81X Buss for tog Oslo S - Kolbotn 82E Jernbanetorget - ekspress 83 Vestbanen - 2 80E Rådhuset

Detaljer

Kragerø kommune Helle skole TRAFIKKPLAN FOR HELLE SKOLE

Kragerø kommune Helle skole TRAFIKKPLAN FOR HELLE SKOLE Kragerø kommune Helle skole TRAFIKKPLAN FOR HELLE SKOLE KORT OM HELLE SKOLE Helle skole er en 1-7 skole som stod ferdig i 2009. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser i gå avstand til tre boligfelt med

Detaljer

ONSDAGSTURER I HOLLEIA SOMMEREN 2006

ONSDAGSTURER I HOLLEIA SOMMEREN 2006 ONSDAGSTURER I HOLLEIA SOMMEREN 2006 For tredje år på rad inviterer ski-/trimgruppa i Tyristubben denne høsten til seks turer i Holleia. Alle turene er lagt til onsdager kl 1800, og vil med vanlig gangfart

Detaljer

ROS Challenge. Løypebeskrivelser:

ROS Challenge. Løypebeskrivelser: ROS Challenge Skigruppa i IL ROS inviterer til en høyst uformell triatlon treningskonkurranse som foregår på rulleski (klassisk), terrengsykkel og løping. Det er 3 ulike løyper, hvor hver enkelt selv bestemmer

Detaljer

Rutetabeller Buss 81A: gyldig fra 1. januar 2017 Øvrige busser: gyldig fra 9. oktober 2016

Rutetabeller Buss 81A: gyldig fra 1. januar 2017 Øvrige busser: gyldig fra 9. oktober 2016 Rutetabeller Buss 81A: gyldig fra 1. januar 2017 Øvrige busser: gyldig fra 9. oktober 2016 1 80 Holmlia stasjon - Åsbråten 80E Rådhuset - Åsbråten 81A Rådhuset - Greverud 81B Rådhuset - 82E Jernbanetorget

Detaljer

Ferdighetsstige terrengsykling v1.1.xls Trinn 1

Ferdighetsstige terrengsykling v1.1.xls Trinn 1 Ferdighetsstige terrengsykling v1.1.xls Trinn 1 Myk oppbremsning fra 10 km/t med kombinasjon av for og bakbrems slik at rytteren stopper ved en strek. Svingteknikk Over Stopp ved en strek fra 10 km/t med

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Se til begge sider - og fremover! Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet både barn og foreldre. Men trafikkopplæring handler om mer enn regler.

Detaljer

Revidert Landvik skole. Plan for trafikksikker skole

Revidert Landvik skole. Plan for trafikksikker skole Revidert 06.01.2019 Landvik skole Plan for trafikksikker skole Innhold Kort om Landvik skole... 3 Kriterier for en trafikksikker skole... 3 Retningslinjer for turer... 4 Turer til fots... 4 Turer på sykkel...

Detaljer

KONKURRANSESTART. 3. og 4. TRINN. Undervisningsmateriell for lærere DET ER VÅRT ANSVAR Å TA VARE PÅ JORDKLODEN GRUBLESPØRSMÅL:

KONKURRANSESTART. 3. og 4. TRINN. Undervisningsmateriell for lærere DET ER VÅRT ANSVAR Å TA VARE PÅ JORDKLODEN GRUBLESPØRSMÅL: 3. og 4. TRINN Undervisningsmateriell for lærere Uke 1: Trafikksikkerhet og skolevei KONKURRANSESTART GRUBLESPØRSMÅL: Hvorfor er vi med på Beintøft? Hvorfor gjør vi jordkloden friskere når vi går eller

Detaljer

Hva gjør vi for å sikre god sykkelkultur blant de yngste? Kristin Eli Strømme, juni 2016

Hva gjør vi for å sikre god sykkelkultur blant de yngste? Kristin Eli Strømme, juni 2016 Hva gjør vi for å sikre god sykkelkultur blant de yngste? Kristin Eli Strømme, juni 2016 1 Barn på sykkel Svært forskjellig trafikkmiljø Noen sykler mye, andre sykler lite Alder og modning Opplæring Praktisk

Detaljer

Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon

Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon Kolsås Vel Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon Ref.: Referat fra styremøte 19. Mai 2016. Sak: Trafikksikkerheten rundt Kolsås Stasjon. Innhold Rapport fra befaring med Bærum kommune, Plan og Sikkerhet....

Detaljer

Romsdalseggen. Vengedalen

Romsdalseggen. Vengedalen Denne turbeskrivelsen er en del av boken Turbok for Romsdal. Andre bøker vi har laget: Turbok for Sydenferien Turbok for Ålesund og Omegn Skibok for Romsdal Turbok for Bergenshalvøyen Se www.turbok.no

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

SKILTING AV SYKKELRUTER

SKILTING AV SYKKELRUTER AV MORTEN I KERR RÅDGIVER, VISUELL KOMMUNIKASJON De siste årene er det blitt etablert en rekke lokale, regionale og nasjonale sykkelruter her i landet. Mange av dem er blitt skiltet med Vegdirektoratets

Detaljer

Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy

Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrifter Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy Høring om forslag til endring i: - forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og

Detaljer

KONKURRANSESTART. 1. og 2. TRINN. Undervisningsmateriell for lærere DET ER VÅRT ANSVAR Å TA VARE PÅ JORDKLODEN GRUBLESPØRSMÅL:

KONKURRANSESTART. 1. og 2. TRINN. Undervisningsmateriell for lærere DET ER VÅRT ANSVAR Å TA VARE PÅ JORDKLODEN GRUBLESPØRSMÅL: 1. og 2. TRINN Undervisningsmateriell for lærere Uke 1: Trafikksikkerhet og skolevei KONKURRANSESTART GRUBLESPØRSMÅL: Hvorfor er vi med på Beintøft? Hvorfor gjør vi jordkloden friskere når vi går eller

Detaljer

Sykkelbyprosjektets målsetting : tilrettelegging for økt sykkeltrafikk

Sykkelbyprosjektets målsetting : tilrettelegging for økt sykkeltrafikk Sykkelbyprosjektets målsetting : tilrettelegging for økt sykkeltrafikk Suksesskriterier for høy sykkelandel Sammenhengende og godt utbygget nett Kvalitet på vedlikehold og drift Sykkelkultur og sosial

Detaljer

Endring av diverse forskrifter små elektriske kjøretøy

Endring av diverse forskrifter små elektriske kjøretøy Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrifter Endring av diverse forskrifter små elektriske kjøretøy Høring om forslag til endring i: - forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Vi viser til invitasjon til forslag om nye sykkelveier. For at det skal bli mer attraktivt for befolkningen

Detaljer

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017 1 Fevik skole Plan for trafikksikker skole 2017 KORT OM Fevik skole Fevik skole er en 1 10 skole med ca. 580 elever. Skoleområdet omfatter et kompakt bygg inkludert idrettshall, bibliotek og store utearealer.

Detaljer

Samspillskampanjen - Del veien

Samspillskampanjen - Del veien 2013 2017 Samspillskampanjen - Del veien Bakgrunn Hensikt Kreative løsninger Resultat Planer for neste år Signe Gunn Myre - prosjektleder 03. 11. 2016 1 Mål for kampanjen: Forebygge ulykker og dempe konfliktnivået

Detaljer

R A P P O R T Plan og prosjektering

R A P P O R T Plan og prosjektering Sykkeltellinger i Larvik kommune R A P P O R T Plan og prosjektering Region sør Tønsberg kontorsted Plan og prosjektering Dato: 09.12.2010 Innhold 1 BAKGRUNN 2 2 AUTOMATISKE TELLEPUNKT I LARVIK 2 2.1 Undersbo

Detaljer

Slotthø Sunndalsfjella

Slotthø Sunndalsfjella Slotthø Sunndalsfjella Slotthø (1833 moh) er en storslått og krevende topptur i villreinens kalvingsområde. Turen bør gås i starten av juni når veien er åpnet og kalvingen er ferdig. På bildet ser vi nedkjøringen

Detaljer

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE. Organisasjoner på reise

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE. Organisasjoner på reise TRAFIKKSIKKER KOMMUNE Organisasjoner på reise VI TAR VARE PÅ HVERANDRE Retningslinjer for frivillige organisasjoner på reise. Retningslinjene skal bidra til at alle medlemmer er tryggere på vei til og

Detaljer

Trafikkutfordringer i nærmiljøet veileder til presentasjon

Trafikkutfordringer i nærmiljøet veileder til presentasjon Trafikkutfordringer i nærmiljøet veileder til presentasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Informasjon og tips Presentasjonen inneholder noe fakta om ulykkesstatistikk og årsaker, og aktiviteter innenfor

Detaljer

En guide til forståelse og suksess...

En guide til forståelse og suksess... En guide til forståelse og suksess... Tidspunkt Lørdag 3. september 2016 Registrering fra 09:00. Første start kl 12:00. GRATIS BarneDuathlon kl 11:00 ;o) Ingen påmelding, bare å møte opp! Hvor Froland

Detaljer

Nybegynnere Middels godt trente turgåere. Grunnleggende turferdigheter

Nybegynnere Middels godt trente turgåere. Grunnleggende turferdigheter Type Grad Passer for Beskrivelse Fottur Grønn Nybegynnere Krever ingen spesiell ferdigheter De fleste beveger seg sikkert Skal kunne gjennomføres av de fleste eller vanskelige partier < 300 høydemeter

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011 Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Ulykkeanalyser 2005 Ulykkesgrupper Ulykkesanalysegrupper Rapporter 2010 3 Temaanalyser av et utvalg

Detaljer

KONKURRANSESTART. 5., 6. og 7. TRINN. Undervisningsmateriell for lærere DET ER VÅRT ANSVAR Å TA VARE PÅ JORDKLODEN GRUBLESPØRSMÅL:

KONKURRANSESTART. 5., 6. og 7. TRINN. Undervisningsmateriell for lærere DET ER VÅRT ANSVAR Å TA VARE PÅ JORDKLODEN GRUBLESPØRSMÅL: 5., 6. og 7. TRINN Undervisningsmateriell for lærere Uke 1: Trafikksikkerhet og skolevei KONKURRANSESTART GRUBLESPØRSMÅL: Hvorfor er vi med på Beintøft? Hvorfor gjør vi jordkloden friskere når vi går eller

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

Kommunal forskrift om nærskoletilknytning i Ski kommune

Kommunal forskrift om nærskoletilknytning i Ski kommune Kommunal forskrift om nærskoletilknytning i Ski kommune Forskriften er vedtatt i kommunestyret xx.xx.2017, og gjelder for alle grunnskoleelever i Ski kommune, bortsett fra elever som på vedtakstidspunktet

Detaljer

Veibeskrivelser - 10 på topp 2019.

Veibeskrivelser - 10 på topp 2019. Veibeskrivelser - 10 på topp 2019. Veslekletten 465 moh. Koordinater: 32V 0614906 6847758. (kort og litt bratt i skogen) Lengde: Ca 1 km (en vei) Ta av Rv 30 på Otnes og kjør Gamleveien til Balstad (Gamleveien

Detaljer

Base Camp 2010. Rondane. 10.-15. august. DNT fjellsport Arendal

Base Camp 2010. Rondane. 10.-15. august. DNT fjellsport Arendal Base Camp 2010 Rondane 10.-15. august DNT fjellsport Arendal Turprogram Dag 1 (tirsdag): Grimstad - Hafjell Grimstad Hafjell (48 mil / 8 t) Avreise fra Harebakken bussterminal kl. 16:30 presis (minibuss

Detaljer

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)? Etablert av SND, Norges Turistråd, Statens landbruksbank

Detaljer

Madeira MD4 MD1 MD5 MD3 MD6 MD2. 5 km

Madeira MD4 MD1 MD5 MD3 MD6 MD2. 5 km MD4 Madeira MD2 MD6 MD1 MD5 MD3 5 km MD1 00 Til Santana 00 1600 Fjellformasjoner 10 9 Archada do Teixeira Kafé 1600 ico Ruivo 00 00 00 ico Ruivo fra Achada do Teixeira Følg den steinsatte turveien. Denne

Detaljer

GRATIS! God tur på jakt etter våre postkasser! Hilsen Tonje og Finn Terje. Ut på tur. i Iveland mai september

GRATIS! God tur på jakt etter våre postkasser! Hilsen Tonje og Finn Terje. Ut på tur. i Iveland mai september God tur på jakt etter våre postkasser! Hilsen Tonje og Finn Terje GRATIS! Ut på tur i Iveland 2017 15. mai - 30. september I år består prosjektet av 9 postkasser. To av dem finner du i Birkenes kommune.

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Statens vegvesen VURDERING AV MIDTSTILT BUSSTRASÉ OG PARALLELFØRT SAMLEVEG I STRANDGATA SØR FOR ALTONA BRYGGE

Statens vegvesen VURDERING AV MIDTSTILT BUSSTRASÉ OG PARALLELFØRT SAMLEVEG I STRANDGATA SØR FOR ALTONA BRYGGE Statens vegvesen Saksbehandler/telefon: Vår dato: 20.04.2018 Vår referanse: Notat Til: Fra: Kopi til: VURDERING AV MIDTSTILT BUSSTRASÉ OG PARALLELFØRT SAMLEVEG I STRANDGATA SØR

Detaljer

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole er en skole på Mørkved i Bodø kommune. Skolen ligger flott til, med både natur og sentrum av Mørkved i nærheten. Det er en stor

Detaljer

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post:

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post: HÅVIK SKOLE Plan for trafikksikker skole 2017 Kort om Håvik skole Håvik er en 1-7 skole med ca. 130 elever og ligger i Karmøy kommune. Skolen har ca. 20 ansatte. Skolen ligger i nærheten av Håvik bussterminal

Detaljer

Symboler. Vandring Skigåing Tursykling

Symboler. Vandring Skigåing Tursykling 60 61 Symboler Bruk av symboler på skilt er ikke påkrevd, men dersom man velger å bruke Symbolene kan brukes på skilt og informasjonstavler i terrenget, samt i informasjonsmateriell som brosjyrer og nettsider.

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

Sykling i Castellabate

Sykling i Castellabate Sykling i Castellabate Litt om oppholdet: Vi bor i Santa Marco di Castellabate som ligger 12 mil syd for Napoli. Se mer her www.santa-maria-di-castellabate.com. Vi bor på Hotell Hermitage som er et 4*

Detaljer

Sommervandring 2011 Nord-Aurdal

Sommervandring 2011 Nord-Aurdal 1 Kviteberg 543 moh Lengde: ca. 3 km tur-retur / ca. 1,5 time Stigning: 210 høydemeter Barnevennlighet: middels Parkering: Fagernes sentrum, evt Valdres Folkemuseum Godt skiltet fra Fagernes sentrum (turistinformasjonen):

Detaljer

Status Byggeprosjekt. Ferdigstillelse Høsten 2013. Kart og illustrasjon

Status Byggeprosjekt. Ferdigstillelse Høsten 2013. Kart og illustrasjon Sykkelparkering og -trasé gjennom ny trafikkforplass Drammen stasjon Mye sykkelparkering er fjernet som følge av ombygging av trafikkforplassen på Drammen stasjon. I dette arealet vil sykkeltraseen forlenges

Detaljer

NVF Stipend Rapport. Tittel: Sykkelstudietur til Danmark

NVF Stipend Rapport. Tittel: Sykkelstudietur til Danmark NVF Stipend Rapport Tittel: Sykkelstudietur til Danmark Danmark / 2.9. - 7.9.2006 Ingve Lygre Undheim Forord I forbindelse med prosjektoppgaven som inngår i 9. semester av mastergradstudiet på NTNU i Trondheim

Detaljer

ÅPENT MØTE KOMMUNEDELPLAN FOR SYKKEL LILLESAND KOMMUNE

ÅPENT MØTE KOMMUNEDELPLAN FOR SYKKEL LILLESAND KOMMUNE ÅPENT MØTE 25.09.2018 KOMMUNEDELPLAN FOR SYKKEL LILLESAND KOMMUNE AGENDA: Lillesand kommune ønsker velkommen Statens vegvesen informerer om planarbeidet Møtedeltakerne inviteres til å komme med innspill

Detaljer

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

Skilting og oppmerking av sykkelanlegg. Jon Flydal Vegdirektoratet

Skilting og oppmerking av sykkelanlegg. Jon Flydal Vegdirektoratet Skilting og oppmerking av sykkelanlegg Jon Flydal Vegdirektoratet Innhold 1. Grunnlag for god skilting 2. Sykkelfelt 3. Veger for gående og syklende 4. Blandet trafikk 5. Vegvisning av sykkelruter 1. Grunnlag

Detaljer

N Æ R T U R. i Førde

N Æ R T U R. i Førde N Æ R T U R A R i Førde Her finn du 16 flotte turar i Førde. Turane rangerer frå enkel til krevjande, så her er det noko for alle. Scroll, les om turen du skal på og trykk på linken for kart og meir informasjon.

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Jeg øver meg på å gå skoleveien på en trygg måte. HUSK! U bruk øyne Bruk ørene Hør på de voksne Øve mange ganger Øvelse gjør mester Vi ønsker at barna skal bli

Detaljer

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole Fevik skole Plan for trafikksikker skole 2019 KORT OM FEVIK SKOLE Fevik skole er en 1 10 skole med ca. 570 elever. Skoleområdet omfatter et kompakt bygg inkludert idrettshall, bibliotek og store utearealer.

Detaljer

Lærerveiledning til. Sykkelmateriell fra Trygg Trafikk

Lærerveiledning til. Sykkelmateriell fra Trygg Trafikk Lærerveiledning til Sykkelmateriell fra Trygg Trafikk Veiledningen består av to deler Del 1: Beskriver sykkelmateriellet, råd om opplæring, sikkerhet m.m. (s. 1-8). Del 2: Inneholder kommentarer og fasit

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Miljøutvalget

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Miljøutvalget Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2010/995 Arkiv: Saksbehandler: Jon Arvid Fossum Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Miljøutvalget Sykkelplan for Lier Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Brumunddal 08.05.2015 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Tømmerli barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015.

Detaljer

Mobilitetstilbudet. Oslo sør og Nordre Follo Vibeke Harlem - Jan Erik Pedersen

Mobilitetstilbudet. Oslo sør og Nordre Follo Vibeke Harlem - Jan Erik Pedersen Mobilitetstilbudet Oslo sør og Nordre Follo 20.08.2019 Vibeke Harlem - Jan Erik Pedersen Spørsmål svar fra dialogkonferanse 1 De fleste svarene er knyttet til Indre by/vest, og vil bli tatt opp igjen i

Detaljer

Velkommen til Fløyen!

Velkommen til Fløyen! Velkommen til Fløyen! floyen.no Bergens mest besøkte attraksjon Fløibanen i Bergen er en av Norges mest kjente attraksjoner og den eneste banen i sitt slag i Norge. Den går fra sentrum til toppen av Fløyen

Detaljer

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet Vedlegg 1 Innspill til tiltaks for trafikksikkerhet 2016-2019 Fra Forslag til tiltak Kommunens kommentar Utbedring av krysset Sjøskogenveien/Nordskogenveien/ Grimsrudveien, mulig rundkjøring Regulering

Detaljer