Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen. Alle bør bli medlem. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen. Alle bør bli medlem. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund."

Transkript

1 TAXI Nr MARS 0 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen side 8-9 Alle bør bli medlem side -

2 Krav til oss selv og myndigheter innhold Vi har nå i mange år kjempet for å bedre vårt omdømme og jeg er av den oppfatning at næringen har satt dette på dagsorden i lang tid. Vi ønsker kort og godt å bli betraktet som fagarbeidere som kan være stolt av sitt yrke og som blir respektert av samfunnet for den uunnværlige jobb som gjøres. Vi har opprettet Taxiskolen som har kurs for alt hva det innebærer å være sjåfør og eier. Vi har avtaler med leverandører om alle pålegg som myndighetene krever av en arbeidsgiver. Det er viktig at alle eiere og sentraler påser at alt dette er på plass, det være seg yrkesskadeforsikring, OTP, HMS, etc. Vi ønsker også å ha forutsigbare rammebetingelser, med utgangspunkt i yrkestransportloven og ikke slik som en del fylkeskommuner tenker, nemlig at man må ha flere sentraler slik at man får billigere pris. Det kan neppe kalles behovsprøving. Vi må stå sammen for å bli hørt. Tverrpolitisk enighet om bedre samordning Frp vil ha deregulering...0 Nå starter etterutdanningen...4 Men det er noen som ikke synes dette er så viktig, og det er de bestemmende myndigheter. Vi foreslo allerede i 00 at de som skulle kjøre taxi trengte et obligatorisk kurs på noen få timer, noe som vi har purret opp med jevne mellomrom uten å bli hørt. Vi har foreslått obligatorisk norsktest uten å bli hørt. Vi opplever at kravene til bestått på løyvekursene har blitt senket. Wiggo Korsnes Direktør Løyvetak i Akershus?...5 Faste spalter Tors hjørne... Vi gratulerer... Forbundsnytt...6 Taxi for 5 og 50 år siden...7 Juristen har ordet...9 Fylkeslagene...0 Medlemsfordeler... Nyhet! Med Superbredbånd fra Telenor får du hastigheter opptil 40 Mbit/s. Vi oppgraderer nettet og som medlem i Norges Taxiforbund har du tilgang til gode rabattordninger fra Telenor. Sjekk hvilken hastighet du kan få på telenor.no/bedrift eller ring Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. 79. årgang Ansvarlig utgiver og redaktør: Direktør Wiggo Korsnes Redaktør: Kommunikasjonssjef Atle Hagtun Tlf: 04 6 / epost: Annonser: Ronny Lemoen Tlf: / epost: Opplag: 7.50 eks. Design og trykk: Follotrykk AS. Norges Taxiforbund: Leder: Tor Johannessen tlf: Kst. direktør: Wiggo Korsnes, tlf Besøksadresse: Karoline Kristiansensvei 7, 066 Oslo Postadresse: P.b. 64 Etterstad, 060 Oslo Tlf: Fax: 04 0 e-post: web: Abonnement kr. 00,- pr år. Neste utgave har deadline 4. mars, og går i posten den 7. april. Tips og innspill sendes Forsidefoto ved Andenes fyr: I bilen Kurt Inge Nystad, utenfor Finn Martin Enoksen og æresmedlem Jan Enoksen, alle Andøy Taxi. Foto: Rachel Susann Jacobsen. TAXI 0 TAXI 0

3 TEMA Distriktsdrosjer Håp om bedre samordning av transport i distriktene? Forståelsen for å se pasienttransport og drosjetilbud i distriktenes i sammenheng er økende, i alle fall på politisk hold. Også enkelte helseforetak synes å ville tilpasse anbudene bedre til drosjenæringen. Rekrutteringsproblemer og pensjonering gjør drosjetilbudet usikkert mange steder. Konflikten mellom motstridene politiske mål i drosjenæringen ble på ny satt på dagsorden da taxiforbundets region nord holdt seminar om distriktsdrosjenes situasjon på danskebåten nylig. Mens noen fylker vil bruke løyvepolitikken til å tvinge fram konkurranse, er det andre fylker, for eksempel Nordland og Sogn og Fjordane, som vil verne om næringen for å sikre sine samferdselspolitiske mål om et transporttilbud til alle. Samferdselssjef Åshild Pettersen i Nordland innledet på seminaret. Hun tok utgangspunkt i fylkesplanens mål om fylkeskommunen som en regional utviklingsaktør og at hele fylket skal ha et godt tilrettelagt transporttilbud. Vi har diskutert Konkurransetilsynets rundskriv, men vi er mer opptatt av den andre siden: Å ta vare på en næring som må ha et økonomisk grunnlag, sa Pettersen. Tenker helhet - Vi tenker helhet og sammenheng, og vi er avhengig av en oppegående drosjenæring for å kunne nå målene i fylkesplanen. Det er snakk om tilgjengelighet og mobilitet, folkehelse og likestilling, sa Åshild Pettersen, som også var opptatt av å skille rollene som løyvemyndighet og kjøper av tjenester. - Vi har en klar politikk for å utforme anbud slik at små aktører kan være med, ikke i store pakker, sa samferdselssjefen i Nordland. Små anbudspakker gjelder også for Helse Førde, sa fylkesvaraordfører i Sogn og Fjordane, Åshild Kjelsnes. Hun ba næringen være frampå: - Det er bruk for dere i hver ei grend! Rekrutteringsproblem I Nordland er det 9 drosjeløyver som er sagt opp i den senere tid, og det er uvisst hvor mange som blir besatt på nytt. - Å få anbud på pasientreiser er alfa og omega, sier leder Jon Ragnar Nilsen i Norges Taxiforbund, Nordland. Men det er også slik at mange eiere på 6-6 år velger pensjon framfor nye investeringer i drosja. Investeringskostnadene er også en bøyg for nye løyvehavere. Rekruttering av sjåfører er også et stort problem. Lønn og arbeidstid kan ikke konkurrere med andre jobber, for eksempel for studenter. - Her i Narvik hadde vi mange studenter som vil kjøre i helgene før, men nå er de nesten borte, sier Nilsen, som tror de tjener bedre på andre deltidsjobber. Rekrutteringsproblemet var første punkt også for fylkesleder i Finnmark, Knut Thomassen, da han innledet på seminaret, og på møtet med transportkomiteen på Stortinget (se egen sak). Bedre helseanbud? Ting tyder på at også enkelte av helseregionene har sett faren ved at drosjetilbud forsvinner, og i større grad er villig til å tilpasse anbudene til drosjenæringen. Det er mitt inntrykk her i Nordland, sier Jon Ragnar Nilsen. Nylig var det anbudsinnlevering for Salten-regionen, som har vært den store stridssaken etter at drosjene tapte anbudene for fire år siden. Atle Hagtun Grunnlag for konkurranse i Bodø? - Hvor mange løyver må det være før det skal presses fram konkurranse? Finnes det noen rettesnor på hvor grensa går? Spørsmålet ble stilt av Kurt Inge Nystad, Andøy Taxi, til Konkurransetilsynets avdelingsdirektør Jostein Skaar. Nystad mente det ikke er mulig med flere sentraler der en har løyver. Men Skaar mente absolutt det bør være konkurranse i Bodø, som har 60 løyver. Nestleder i NT, Nordland, Lars Lundquist la fram statistikk fra Bodø Taxi. Omsetningen i fjor var på gjennomsnittlig ca. 80 kroner timen (eks mva og bomturer). Det gir rundt 0 kroner timen til sjåfør. Hvem vil jobbe for det, spurte Lundquist. Utredningssjef i NT Jørn Berthelsen tok utgangspunkt i SSBs gjennomsnittstall på 40 kroner i timen, og spurte Skaar om han mente det var en rimelig lønnsinntekt. Skaar fant det ikke riktig å svare på det. Løyvemyndigheten i Nordland er mer skeptisk til konkurransegrunnlaget i Bodø: - Nordland fylkeskommune hadde en sak om ny sentral i Bodø for noen år siden. Vi tok den på alvor, men var forsiktige. En eventuell ny søknad vil bli fremmet for fylkestinget. I forkant vil vi alltid ha dialog med kommunen, som snakker med næringen. Vi stikker mange fingre i jorda, og vil aldri sitte alene på kontoret med slike avgjørelser, sa samferdselssjef Åshild Pettersen. Jostein Skaar sa at Konkurransetilsynet stadig får søknader om å slippe opp maksprisen. Som regel nær byer og flyplasser. - Vi vil ikke få slike søknader fra grisgrendte strøk, sa han. Mens taxiforbundet mener konkurranse ikke er kriterium for fastsettelse av løyvetallet, mener Konkurransetilsynet det motsatte: - Løyvemyndighetene kan legge til rette for konkurranse ved å øke antall løyver og å legge til rette for Samferdselssjef Åshild Pettersen i Nordland forstår Knut Thomassens uro for distriktsdrosjene. Det bør være grunnlag for konkurranse i Bodø, mente Jostein Skaar i Konkurransetilsynet. flere konkurrerende sentraler. Videre kan offentlige innkjøpere legge til rette for konkurranse om anbudskjøring i måten de lyser ut anbudene på, sa Jostein Skaar. Men han understreket at det er opp til den enkelte løyvemyndighet og den enkelte offentlige innkjøper om en ønsker å bruke denne muligheten. Atle Hagtun 4 TAXI 0 TAXI 0 5

4 TEMA Distriktsdrosjer Tverrpolitisk enighet om bedre samordning Lite konkurranse berger drosjetilbudet Alle partier mener drosjene må få kjøre pasienttransporten, og at helseregionene må ta samfunnsansvar. Det må være konklusjonen etter diskusjon i mange ulike fora den siste tiden. avisen Nationen like før I jul sa samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) at hun har tatt kontakt med helseministeren fordi me må i samarbeid sjå på korleis vi både kan få til ein meir fleksibel pasienttransport og samstundes styrke grunnlaget for distriktsdrosjane. Samme avis hadde like før et oppslag Frp vil redde distriktsdrosjene, med noe av samme budskap fra Bård Hoksrud: Drosjene er en svært viktig del av kollektivtilbudet i distriktene og må reddes. Fremskrittspartiet vil blant annet ha en ny gjennomgang av helseforetakenes anbudskriterier, slik at flere distriktsdrosjer kan få avtaler om sykehuskjøring. Myndighetene må spille mye mer Politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet, Sigrid Brattabø Handegard (Sp) var klar på drosjenes plass i kollektivtilbudet, både i by og distrikt. på lag med drosjenæringa i framtida. I festtaler om kollektivtilbud er det kun bussruter og jernbaner som gjelder, mens drosjene blir glemt. Politisk ansvar Kleppas politiske rådgiver, Sigrid Brattabø Handegard (Sp) holdt innlegg på region nords seminar, og var tydelig på følgende hovedpunkter: : Alle skal ha gode drosjetilbud i by eller distrikt. : Drosjer er viktig del av kollektivtilbudet og har stor betydning for folks frihet til å bo hvor de vil. : Det er et politisk ansvar at også eldre og andre bevegelseshemmede skal få delta i samfunnet. Drosjenes rolle er helt avgjørende for at folk skal bo heime så lenge som mulig. Hun understreket at andel i pasienttransporten er avgjørende for å opprettholde drosjetilbudet, og hadde merket seg at det ikke er noe entydig å spare på anbud. Helse- og omsorgsdepartementet må også ha dette på dagsorden. Vi har tett kontakt og følger med på utviklingen, sa Brattabø Handegard, og mante også fylkeskommuner og helseforetak til samarbeid og samordning, slik at ressursene blir brukt best mulig. Stortinget I interpellasjonsdebatten i Stortinget den. februar kom også flere talere inn på distriktsdrosjenes situasjon. Statsråd Kleppa sa det kan bli aktuelt å lempe på 4-timerskravet for å få folk til å ta over bostedsløyver. Hennes partifelle på Nordlandsbenken, Janne Sjelmo Nordås sa: Når man vanskelig klarer å redegjøre for at man tjener penger på den anbudspraksisen man har i dag i helseforetakene, er det en kjempeutfordring for oss som samfunn å se på at denne praksisen har ført til at man har mistet taxier rundt om i hele landet, også i bynære områder. Anne Marit Bjørnflaten (A, Troms): I mange distrikter har anbud fra helseforetakene ført til et svekket drosjetilbud. Hvis drosjene ikke lenger har ansvaret for pasienttransporten, er det vanskelig for mange løyveinnehavere å få det til å gå rundt. Da forsvinner også ofte grunnlaget for de lokale drosjene. Dette er ikke minst alvorlig for eldre og syke som er avhengig av drosje for bruk i TT-transporten. Hans Olav Syversen (KrF): Helseforetakene..kan vel tenkes å ta et litt større samfunnsansvar enn det man har sett hittil, også på dette området. Utfallet er i hvert fall at mange steder må man nå reise fire og fem mil for i det hele tatt å få en drosje. Når pasienttransporten falt bort, var det ikke noen vits i å drive videre heller. Og så har man effektivt sørget for at et servicetilbud til befolkningen faller bort. Motsetningene mellom samferdselspolitiske mål og konkurransehensyn er tydeliggjort i begge rapportene om pasienttransporten som kom sist høst, fra TØI og Helse Nord. - At distriktsdrosjene ikke er svekket mer enn de er, kan skyldes at konkurransen ikke har virket som forutsatt, skriver forskerne bak TØI-rapporten. Helse Nord peker i sin rapport på de ulike regelsettene: Helseforetakene er underlagt Lov om offentlige anskaffelser, og åpen anbudskonkurranse er forskriftsmessig prosedyre. Drosje/turvogn er underlagt samferdselslovgivning, konkurranseregler og løyvepraksis. De ulike regelsett griper inn i hverandre, men er etablert for å ivareta ulike formål som til en viss grad motvirker hverandre (vår utheving). Dette medfører at anbudsutsetting blir utfordrende for involverte aktører som har ulike interesser å ivareta. Etter 004 har helseforetakene stort sett fått felles anbud fra drosjenæringen, med unntak av Tromsø. I anbudsrunden for Helgelandskommunene, samt Lofoten og Vesterålen, mottok de derimot tilbud fra stedlige sentraler og løyvehavere, ikke fra den fylkeskommunale sammenslutningen. Dette antar vi har sammenheng med innretningen på konkurransegrunnlaget som fulgte anbefalinger gitt av Konkurransetilsynet. Helse Nords forsøk på å få turvognoperatører og rutebileiere til å delta i konkurransen har med få unntak ikke gitt resultater. Drosjenæringen beskrives som vant til å være eneleverandør av pasienttransport, og med dette som en stor andel av inntektsgrunnlaget. Villigheten til å konkurrere om tidligere selvsagte oppdrag er liten, og det er liten eller ingen konkurranse om anbudene som har vært lyst ut. I de fleste områdene mottas tilbud fra én leverandør, i noen områder ingen. Drosjene inngir ikke, med ubetydelige unntak, tilbud i konkurranse med hverandre, heller ikke der det teoretisk kunne ligge til rette for det. Unntaket er Tromsø by med omegn. Situasjonen i Salten omtales i et eget kapittel. Her fikk et turvognselskap anbudet. Det erkjennes at konkurransegrunnlag og kontrakter var utformet uten nødvendige erfaringer, f eks mht antall kjøretøy. Drosjene nektet å være underleverandør til selskapet. - Helse Nord har tatt hensyn til oppmerksomheten om opprettholdelse av distriktsdrosjene i de sist utformede konkurransegrunnlagene. Hver kommune er nå ett anbudsområde, det er også åpnet for å dele noen kommuner. Leverandører kan gi tilbud innenfor den kapasitet de har, ikke til bestemt kapasitet. Dermed åpnes for flere kontrakter i samme område som til sammen dekker behovet. Kvalitetsperspektivet er endret, med sterkere fokus på materiell tilgjengelig der pasientene bor. Samlet mener vi å ha gjort erfaringer som medfører at konkurransegrunnlaget i dette henseende er blitt mer fleksible, og bedre legger til rette for økt konkurranse. Samtidig stilles sterkere krav til bruk av større kjøretøy og Pensjonistene i Glomfjord vil ha drosjen tilbake. (faksimile fra Meløyavisa) samordning der pasientgrunnlaget er av en viss størrelse, skriver Helse Nord. To ulike rapporter beskriver erfaringene etter omlegging av pasienttransporten fra 004: Evaluering av pasientreiser Rapport utarbeidet av Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet..00. Drosjetilbudet i distriktene etter omleggingen av pasienttransporten i 004. Osland, Aarhaug og Longva, TØI-rapport 086/00. Et spørsmål er i hvilken grad kostnadene ved å beholde drosjetilbudet i distriktene blir overført fra helseforetakene til fylkeskommunene, og om denne utviklingen, uansett grad, er en fornuftig utvikling. TØI-forskerne i bladet Samferdsel nr 0/00. 6 TAXI 0 TAXI 0 7

5 Positivt møte med transportkomiteen I halvannen time fikk Norges Taxiforbund møte Stortingets transport- og kommunikasjonskomité den. februar. Hele styret deltok sammen med den administrative ledelsen. Styreleder Tor Johannessen sier seg veldig fornøyd med møtet som også influerte direkte på stortingsdebatten senere på dagen. Enighet om kontrolltiltak, uenighet om politikken Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) lovet Stortinget et notat om drosjenæringen på bred høring til våren. Det er enighet både i politikken og næringen om tiltak som kan skjerpe kontroll og forebygge kriminalitet. Stortingsdebatten viste imidlertid tydelige politiske forskjeller i synet på næringen og dens framtid. Hele ledelsen i NT møtte Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. På talerstolen Rune Lian. Tor Johannessen innledet med å være klar på ønsket om fortsatt regulert næring. Han kom inn på omdømmesituasjonen og varslet større synlighet i samfunnsdebatten. Svært viktig er at drosjenæringen blir betraktet som en del av kollektivtransporten, noe han mest syntes var forbeholdt festtalene. Kommunikasjonssjef Atle Hagtun gikk gjennom fire hovedutfordringer for næringen lønnsomheten, omdømmet, behovsprøvingen (samfunnskontrakten) og miljøet. Direktør Wiggo Korsnes kom inn på de politiske ønskene og snakket spesielt om behovet for obligatorisk opplæring. Utredningssjef Jørn Berthelsen orienterte om drosjenes plass som limet i kollektivtransporten, før Knut Thomassen og Rune Lian tok for seg utfordringene i henholdsvis distriktene og Oslo. Rekruttering, pasienttransport, kvalitet, overkapasitet, kontroll og lønnsnivå var blant temaene. Høyres representanter var på reise og hadde eget møte med forbundet tidligere. Utover det var alle partiene representert, med komitéleder Knut Arild Hareide (Kr.F) i spissen. Alle takket for god informasjon. Anne Marit Bjørnflaten (A, Troms) sa at næringen ikke trenger mindre regulering. New York regulerer også drosjene. Bård Hoksrud (Frp, Telemark) takket for nyttig informasjon og sa han kanskje ville se ting litt på nytt. Han ønsket god dialog videre. Freddy de Ruiter (A, Aust-Agder) fant spennende politikk i saken. For mange er det ikke blitt fri konkurranse, men anarki. Han lurte på om NT har alliert seg med Kommunenes Sentralforbund (KS). Janne Sjelmo Nordås (Sp, Nordland) ønsker mer kontroll, og noterte seg spesielt ønsket om obligatorisk utdanning. Hun mente Oslo ikke har brukt handlingsrommet de har. Tone Merete Sønsterud (A, Hedmark) var opptatt av ordnede arbeidsforhold og støttet ønsket om fagbrev. Susanne Bratli (A, Nord- Trøndelag) sa at NTP ikke ser sammenhengen mellom helsetransport og frafall av løyver. Tor Johannessen understreket felles mål for en god næring og et godt drosjetilbud overalt. Antallsbegrensning må gjøres etter evaluering av markedet og dokumentasjon av behov, ikke ut fra ønsket om konkurranse. Noen politikere tenker at søknader om nye sentraler er uttrykk for et behov, men det fører til overetablering. Mange drosjeeiere frykter for innflytelsen der løyvene skal eies av andre. Interessen for yrket er dalende, man står prosent av tiden uten å ha noe å gjøre. Anbud vinnes av turbiler som kjører fra 8 6. Alt dette henger sammen, og vi kan ikke ha regler som en gummistrikk, sa forbundslederen til en lydhør forsamling av samferdselspolitikere. De stilte mange enkeltspørsmål som Wiggo Korsnes svarte på før møtet ble hevet. Atle Hagtun Det var Kr.Fs Hans Olav Syversen (Kr.F, Oslo) som reiste interpellasjonsdebatten den. februar, og statsråden kom han i møte med å varsle gjennomgang av Yrkestransportloven. Blant annet for å få tydeligere vandelskrav og plikter som løyvehaver, bedre kontroll fra løyvemyndighetene og rett til informasjonsutveksling fra skatt og politi til løyvemyndighet. Norges Taxiforbund er glad for tiltakene, men håper de vil bli mer omfattende. Jeg synes jo tiden nå er inne til å få på plass en obligatorisk opplæring for sjåfører og skjerpede krav til løyvehavere, sier direktør Wiggo Korsnes, som mener det er de viktigste enkelttiltakene for å få opp næringens kvalitet og dermed omdømme. Både interpellant Syversen og statsråden uttrykte kritikk av byrådet i Oslo. Den ble forsterket da Håkon Haugli (A, Oslo) tok ordet. Han pekte på useriøse sentraler, erstatningstapene for kommunen på rundt 70 millioner kroner, og ikke minst på overkapasiteten: Oslo opphevet drosjemonopolet og prisreguleringen i 998. Målet var lavere priser og bedre tjenester. Etter år har vi fasiten: Endringen var uttrykk for en overdreven tro på markedet, resultatet er at prisene har gått opp og kvaliteten ned. Det er i dag for mange drosjer i Oslo...med, drosjer per Komitéleder Knut Arild Hareide (Kr.F) i samtale med Jørn Berthelsen (t.v) og Wiggo Korsnes. 000 innbyggere. Tallene for København og Stockholm er henholdsvis,86 og,8. I perioden sank antall turer i Oslo og Akershus med pst. Men drosjemarkedet fungerer ikke som andre markeder, økt kapasitet har ikke gitt lavere priser, det har hatt motsatt effekt. Når bilene står mer stille, må de ta høyere priser og jobbe lenger for samme inntekt. Enkelte sjåfører sier de må jobbe 4 timer for å tjene det de tidligere gjorde på 8 timer. Haugli mente det er inspirasjon å hente fra København, der drosjemarkedet fungerer på en god måte. Bård Hoksrud (Frp, Telemark), sa blant annet: Jeg tror det er kjempeviktig for bransjen selv å få ryddet opp vi har senest i dag hatt møte med bransjen fordi det er en viktig del av kollektivtilbudet i store deler av Norge, ja, egentlig i hele Norge. Derfor er det så utrolig viktig å få ryddet opp og viktig at taxinæringen har tillit hos kundene. Janne Sjelmo Nordås (Sp, Nordland ) vil ha en velfungerende taxinæring landet rundt. Det er et ledd i den kollektive løsningen som vi trenger. Det er behov for regulering og veldig klare krav til næringen. - Jeg er svært tilfreds med at taxiforbundet også gir så tydelig uttrykk for det, sa Nordås Marit Nybakk (A, Oslo) sa at drosjenæringen kan synes som en av landets mest regulerte, men at det er et asymmetrisk marked som ikke fungerer. - Deregulering, anbud, konkurranseutsetting og markedsstyring har vist seg ikke å fungere. Det gjelder både i by og land. - Høyre- og Fremskrittspartibyrådet i Oslo har bommet totalt i sin iver etter å vise at markedskreftene skal regulere drosjenæringen. For dette dreier seg altså ikke om å selge sengetøy eller pølser eller blomster, som Oslos byråd noe mislykket forsøkte å sammenligne drosjetilbudet med, sa Nybakk. Anne Marit Bjørnflaten (A, Troms) berømmet taxiforbundet både for arbeidet de har nedlagt for å rydde opp i uheldige forhold i næringen, og - for å gjøre oss politikere oppmerksom på behovet for å klargjøre lovverket og forskrifter. - Fylkeskommunene har allerede i dag som løyvemyndighet et stort handlingsrom til å utøve dette ansvaret. Det er imidlertid en stor utfordring at vi ser dette praktiseres forskjellig fra fylkeskommune til fylkeskommune, sa Bjørnflaten. Atle Hagtun 8 TAXI 0 TAXI 0 9

6 Frp foreslår deregulering Fremskrittspartiet har fremmet forslag i Stortinget om å deregulere taxinæringen. Det vil ikke få flertall nå, men kan være et varsel for neste stortingsperiode. Saken ligger nå i Transport- og kommunikasjonskomiteen, og kommer trolig til behandling i løpet av våren. Selve forslaget lyder slik: Stortinget ber regjeringen legge frem sak med forslag til endret lov- og regelverk for drosjenæringen med vekt på avregulering og effektiv kontroll. I begrunnelsen heter det blant annet: Taxinæringen er en svært detaljregulert bransje, der lokale myndigheter gjennom behovsprøving bestemmer hvor mange taxier det skal være forskjellige steder i landet. Dette ville ha vært helt utenkelig i de fleste andre bransjer, og det finnes for eksempel ingen instans som regulerer antall butikker eller spisesteder. Forslagsstillerne er generelt skeptiske til detaljregulering av næringsvirksomhet. Et fritt marked forutsetter fri nyetablering, og unødvendige og byråkratiske barrierer mot økt kapasitet innenfor blant annet taximarkedet, bør reduseres til et minimum. Forslagsstillerne mener dagens regelverk ovenfor drosjenæringen for lengst har gått ut på dato, og at drosjenæringen nå er overmoden for en omfattende reform. Taxivirksomheten må bringes inn i den moderne tid med reformer som sørger for nytenkning og konkurranse i næringen. Forslagsstillerne vil fjerne ansiennitetslistene som bestemmer når en drosjesjåfør kan bli drosjeeier og vil også ha slutt på at kommunen skal bestemme hvor mange drosjer det skal være. Kommunal kontroll Frp mener kommunene bør få større myndighet til å føre kontroll med drosjene og sentralene: Kundene skal være trygge på at den enkelte kommune sørger for kontroll av sentralene og tett oppfølging og kontroll med løyvehavere og sjåfører, slik at drosjetilbudet oppleves som ryddig, og er et trygt og sikkert transporttilbud. Det bør være et minimumskrav om at sjåføren behersker forståelig norsk og har bestått kjentmannsprøve. Dersom det oppstår uregelmessigheter skal kommunen ha rett til å inndra løyvet. Pasienttransport Forslagsstillerne understreker drosjenes betydning for helsetransporten. De mener at ordningen med anbud må videreføres, og at pasientenes fleksibilitet og behov må prioriteres sterkt i anbudskriteriene. Dette vil i mange tilfeller favorisere taxi fremfor andre løsninger som buss. Pasienttransport bør finansieres direkte fra folketrygden og ikke gjennom de regionale helseforetakene, mener Frp. Høyre følger etter? De rødgrønne partiene har i det siste markert at de vil beholde behovsprøvingen. Det kan være en viss spenning rundt Høyres, Kr.Fs og Venstres posisjoner fram mot og etter valget i 0. Høyre sto sammen med Frp i en merknad i forbindelse med regionreformen i , som også er sitert i forslagsdokumentet fra Frp denne gangen: Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre er skeptiske til statlig detaljregulering av næringsvirksomhet, og mener at kommunene bør ha ansvaret for drosjekonsesjoner i den grad man i det hele tatt skal ha en konsesjonsordning. Hvis én kommune har en restriktiv holdning med tanke på drosjekonsesjoner, bør dette kunne oppveies av at nabokommunen gjør det motsatte. Et fritt marked forutsetter fri nyetablering, og unødvendige og byråkratiske barrierer mot økt kapasitet på tilbudssiden bør, etter disse medlemmers Bård Hoksrud (Frp) er saksordfører for eget forslag om å deregulere taxinæringen i Norge. Her fra møtet med taxiforbundet. mening, reduseres til et minimum. Behandlingen i komiteen vil måtte avklare partienes prinsipielle syn på saken selv om forslaget vil bli nedstemt av de rødgrønne og trolig Kristelig Folkeparti i denne runden. (Venstre er ikke med i komiteen, men må ta stilling når saken kommer til Stortinget). Atle Hagtun Frp ved Bård Hoksrud og rådgiver Brage Baklien, har et annet syn på regulering enn Aps Anne Marit Bjørnflaten, Susanne Bratli og Tone Merete Sønsterud. Høyrebyråden i Oslo: Plagsomt mange næringsdrivende i drosjenæringen Drosjenæringen er altfor uoversiktlig og gammeldags. Det vil være mye enklere å forholde seg til noen få drosjeselskaper framfor.800 løyvehavere som skal betale skatt og rapportere. Det sa byrådsleder Stian Berger Røsland i en debatt på NRKs Her og Nå den. februar, samme dag som Stortinget diskuterte drosjenæringen og NT møtte transportkomiteen. Motdebattanten, Håkon Haugli fra Arbeiderpartiet fant det oppsiktsvekkende at Høyre tar til orde for å gjøre om selvstendig næringsdrivende til arbeidstakere. Byrådslederen understreket at han ikke ser forskjell på drosjenæringen og en hvilken som helst annen salgsvirksomhet: - Vi bestemmer ikke hvor mange dagligvarebutikker, kiosker eller utesteder vi skal ha. Haugli reagerte sterkt på denne sammenligningen og minnet om at drosjenæringen er kritisk infrastruktur for blant andre skolebarn og eldre. En kan ikke sammenligne det med å selge blomster. Byrådsleder Stian Berger Røsland (Foto: Oslo kommune) Haugli mente frislipp ikke er løsningen, men at en tvert imot må praktisere de reglene som er der. Han anklaget Høyre og Frp i byrådet for å mangle kontroll over taxinæringen i Oslo, og minnet om alle erstatningssakene kommunen har tapt. - Drosjenæringen er ekstremt gammeldags, og overmoden for å trekkes inn i moderne tid, hevdet Røsland, som la til grunn at markedet vil tilby oss taxitjenester når vi trenger det. Taxikalenderen Dato Hendelse Sted Mars. mar NT avd Vest Agder, Årsmøte Lindesnes. mar Hamar Taxiforening, Årsmøte Bertel O Steen, Hamar. mar Hamar Taxi AS, Årsmøte Bertel O Steen, Hamar. mar Stange Taxiforening, Årsmøte Bertel O Steen, Hamar. mar Løten Taxiforening, Årsmøte Bertel O Steen, Hamar. mar Ringsaker Taxiforening, Årsmøte Bertel O Steen, Hamar 9. mar NT avd Telemark, Årsmøte Bø Hotel, Bø i Telemark 9. mar NT avd Østfold, Årsmøte Taxisentralen, Rolvsøy - mar NT Sentralstyremøte 4. mar Deadline TAXI / 5-7 mar NT avd Sogn og Fjordane, Årsmøte med Fagdag Nordfjordeid Hotel Nordfjordeid. 6. mar NT avd Aust Agder, Årsmøte Arendal Herregård 6. mar NT avd Vestfold, Årsmøte April. apr I-Taxi AS, Årsmøte Clarion Hotel Tyholmen, Arendal.. apr NT avd Møre og Romsdal, Årsmøte Rica Parken Ålesund.. apr NT avd Hordaland, Årsmøte med fagdag Stord Hotel, Stord. apr NT avd Oslo Taxi, Årsmøte Radisson Blu, Scandinavia Hotel, Oslo. apr NT avd Buskerud, Årsmøte 6. apr IRU Taxi Group Buenos Aires, Argentina 7. apr IRU, CTP Buenos Aires, Argentina 8. apr IRU, General Assembly Buenos Aires, Argentina 8. apr Generalforsamling Taxi Midt Norge a.s Snåsa Hotell 8-0 apr NT avd Nordland, Årsmøte/seminar Thon Hotel, Svolvær. 9. apr Nordland Taxi AS, Årsmøte Thon Hotel, Svolvær. 9. apr NT avd Rogaland, Årsmøte Rica Maritim Hotell Haugesund 9. apr Årsmøte NT avd Nord Trøndelag Snåsa Hotell.. apr Trygg Trafikk, Nasjonal Trafikksikkerhetskonferanse Gamle Logen, Oslo. apr NT avd Bergen, Årsmøte. apr Bergen Taxi, Årsmøte. apr NT avd Akershus, Årsmøte Helsfyr Hotell, Oslo 8. apr Deadline TAXI 4/ 0. apr NT avd Oppland, Årsmøte Honne, Biri 0. apr NT avd Hedmark, Årsmøte Honne, Biri 0. apr Taxi Drift AS, Årsmøte Honne, Biri 0. apr Taxi Oppland AS, Årsmøte Honne, Biri Mai. mai NT avd Oslo, Årsmøte Grorud Samfunnhus 6-8 mai NT avd Finnmark, Årsmøte Kirkenes JUNI. jun Deadline TAXI 5/ juni Helse Sunnmøre HF, Nasjonal pasientreisekonferanse Geiranger 4. jun NT Sentralstyremøte Thon Hotel Brygga, Tønsberg jun NT, Landsstyremøte Thon Hotel Brygga, Tønsberg 0.-. jun Svenaks Taxiförbundet, Taximässa och sommarkonferens Juli 8. jul Deadline TAXI 6/ Scandic Hotel Infracity, Upplands Väsby 0 TAXI 0 TAXI 0

7 Historisk vervemøte i Oslo Få møtte, men god start Det var ikke stinn brakke, men god stemning og mye god informasjon da Norsk Transportarbeiderforbund (Ntf) og Norges Taxiforbund (NT) inviterte til felles vervemøte på Grorud samfunnshus den 5. februar. Det var første gang de to arrangerte et slikt felles møte, og det på 85-årsdagen til drosjegruppa i Ntf. Drosjegruppa har bare 80 medlemmer blant flere tusen taxisjåfører i Oslo. Da står taxiforbundet sterkere, med over 80 prosent dekning blant eierne, men begge trenger flere med blant de mange nye landsmenn som nå kjører og eier Oslo-drosjene. NT-leder i Oslo, Rune Lian, påpekte sine medlemmers etter hvert voksne alder, og at en ny generasjon må forberede seg på å ta over. Det er bekymringsfullt når interessen er såpass laber, sa han. Verre er det i Ntfs drosjegruppe, der bare én i styret er under 60, og ingen utenom styret møtte på årsmøtet nylig. Stor risiko Selv om arbeidsgiver og arbeidstaker har ulike interesser i noen sammenhegner, var det fellesskapet som preget møtet: Felles interesse av å stå sammen mot de som truer næringen, og felles interesse av ordnede arbeidsforhold og avtaler. Mange av de lovpålagte tingene, som skriftlig arbeidsavtale, obligatorisk tjenestepensjon, feriepenger, sykepenger, obligatorisk tjenestepensjon (OTP) HMS, osv, ble hevdet å være fremmedord i store deler av næringen. Det er risiko for store tap hvis en blir kontrollert uten at disse tingene er i orden. Av de 5 tilstedeværende var nok over halvparten tilknyttet God stemning mellom Oslo-lederne for NT og drosjegruppa i NTA, Rune Lian og Tore A. Løkkeberg. Foran Sajjad Hussein Naqvi og Khilji Arshid Aziz. NT-leder Tor Johannessen innledet på det felles vervemøtet mellom NT og NTA. organisasjonene som ansatte eller tillitsvalgte. Likevel fikk man i tale viktige personer i næringen, og det ble understreket at dette bare er begynnelsen på arbeidet med å få flere med. To som engasjerte seg i debatten, Mohammed Shakeer Riaz) (løyvehaver med seks år som sjåfør), og Rashad Munir (sjåfør som snart vil bli løyvehaver) understreket begge at både sjåfører og eiere har interesse av å være med i sine respektive organisasjoner. Men da må organisasjonene møte folk ute på holdeplassene og snakke med dem på deres eget nivå. Lønnsomme medlemsfordeler De frammøtte fikk en særdeles grundig gjennomgang av nødvendigheten av å stå sammen. NTs leder Tor Johannessen understreket det næringspolitiske arbeidet som også ikke-medlemmer nyter godt av. Forbundssekretær Dag Einar Syversen i Ntf pekte på felles politiske mål, selv om NTA går inn for større enheter og selskaper som løyvehavere. Peter Hansen fra Oslo-avdelingen supplerte om det lokale arbeidet. Leder i drosjegruppa, Tore A. Løkkeberg, orienterte om deres virksomhet. Det er ingen kontakt med sentralene utenom Oslo Taxi. Få ressurser gjør det vanskelig å drive mer oppsøkende virksomhet enn de alt gjør. Løkkeberg pekte på hvor mye mange taper på ikke være medlem og ikke kjenne til rettighetene i taxioverenskomsten, som f eks ekstra feriepenger, korrekt pensjon og gratis uniform. I fjor hadde foreningen 48 konfliktsaker som de ryddet opp i sammen med NT Oslo. Det er bortkastet å betale advokat for ting vi gjør gratis, og kontingenten tjener du mer enn inn igjen, sa han. Det understreket også Lars Hjelmeng, som gikk nøye gjennom alle NTs medlemsfordeler. Inn på riktig spor Sluttappellen sto Ali Rafaqat for, med 8 år bak seg i næringen. Han trodde misforståelser og lite informasjon var årsak til at mange viste liten interesse og motivasjon for organisasjonsarbeidet. Hadde jeg visst det jeg vet nå, hadde jeg vært medlem av drosjegruppa mens jeg var sjåfør, sa han, og understreket hvor svakt man står om en ikke er med. Vi lærer veldig mye om næringen gjennom organisasjonene, og den er en døråpner for inkludering for oss nye landsmenn, sa han, og takket begge organisasjonene for å få oss inn på riktig spor. Bekymret for kontrakter Rune Lian uttrykte bekymring for kontraktene til de nye drosjeeierne som nå får løyve. Erfaringene er blandet i de små sentralene, og - det Ali Rafaqat vil gå foran for å få flere nye landsmenn med i organisasjonene både på sjåfør- og eiersiden. Rashad Munir var en engasjert deltaker på møtet. finnes luringer i markedet. - Rykter om innhold i noen kontrakter er skremmende, og ingen bør undertegne uten at de har fått hjelp av organisasjonen, sa Lian. Atle Hagtun Vervingen i gang Norges Taxiforbunds verveaksjon er i gang. Forrige nr av TAXI med vervebrosjyren er distribuert til mange ikke-medlemmer, og det er opp til fylkesforeningene å følge opp. Møtet i Oslo er ett av flere forsøk på å få potensielle medlemmer i tale, og det første i samarbeid med Norsk Transportarbeiderforbund. Vi minner om NTs vervepremie en sydentur til en verdi av kroner. Tillitsvalgte og ansatte i forbundet kan ikke være med. Frist er 5. april og forutsetningen er innbetalt kontingent fra det vervede medlemmet. Verving meldes forbundet pr telefon 04 00, eller Halda ble nr Halda ble den andre taksameterleverandøren i Norge som har fått MID-godkjenning. Fra 8. februar er HALDA M godkjent av SP Technical Research Institute of Sweden, opplyser salgssjef Peter Löwing. Halda er stor i Sverige og oppgir å ha ca 500 installasjoner i Norge etter over 0 år på det norske markedet. Blant kundene er Troms Taxi, Taxi Drift AS (Lillehammer og Gjøvik), Din Taxi (Tromsø), Harstad Taxi, Hammerfest Taxihus AS, Alta Taxi AS, Hönefoss Taxi. Halda bytter lokaler i Västerås fra. april. Bedriften utvikler selv både hardware og software. Komponentene leveres av en svensk fabrikant som umiddelbart starter produksjon etter de nye spesifikasjonene. Frogne klar i mars Danske Frogne har nylig startet testdrift med to biler i Norgestaxi, Bergen. Peter Ljunggren regner med at MID-godkjenningen vil være på plass før halve mars er gått. - Vi regner med å levere de første MID-godkjente takasmetrene i mars, og vil være ferdig i god tid før årsskiftet, sier Peter Löwing. I Sverige er det 5 heltidsansatte på kontoret i Västerås og man samarbeider med ca. 90 godkjente installatører i Sverige og Norge. Halda har også kunder i Danmark, Finland og Estland. Det er rundt taksametre fra Halda i Norden. Peter Löwing i Halda kan vise fram sitt MID-godkjente taksameter. Deretter ruller man ut installasjonene. Det er Norgestaxi og Telemark Taxi Transport som er de store kundene for Frogne i Norge. Firmaet er markedsledende i hjemlandet Danmark og er også representert i Sverige, England, Tyskland, Island og Grønland. TAXI 0 TAXI 0

8 Nå starter etterutdanning av maxi-sjåfører 9. april starter de første kursene for etterutdanning av maxitaxisjåfører i regi av Taxiskolen og Sjåførkompetanse AS. De holdes i Asker og på Lillestrøm, og går over fem lørdager. Etter. mars vil Taxiskolen annonsere flere kurs da ukeskurs på heltid, sier kursansvarlig Petter Karlsen i Taxiskolen. Alle sjåfører med sertifikat i klasse D og D fra før september 008 må ta dette kurset innen det må fornyes. Karlsen regner med at det kan dreie seg om oppimot.500 sjåfører i taxinæringen. 850 medlemmer av taxiforbundet, med ca 600 aktive sjåfører mer eller mindre på heltid, samt drøye tusen deltidssjåfører. Det er knyttet stor spenning til om mange sjåfører vil falle fra, ved at de ikke fornyer førerkortet. Det store tilbudet av maxitaxier er relativt unikt for Norge, men det kan bli redusert med dette Yrkessjåførdirektivet, som krever bedre utdanning. Nye forskrifter for rullestolbiler kan virke i samme retning. Et springende punkt er også betalingen. Kurset i seg selv er ikke avskrekkende, kr for 5 timer. Med tapt arbeidsfortjeneste, eventuelt hotellopphold med mer, vil kostnaden bli betydelig høyere. Det er et forhandlingsspørsmål hvem som betaler for kurset, arbeidsgiver (f eks mot bindingstid), arbeidstaker eller en kombinasjon. Selve kurset består av seks moduler: : Vegtransport og samfunn. : Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. : Kjøretøyteknikk. 4: Persontransportens vilkår. 5: Persontransport i praksis. 6: Sikker adferd på veien. Det siste innebærer to timers kjøring med lærer. (Modulene 4 og 5 har egne varianter for godstransport). Utdanningen skal tilpasses den enkelte yrkessjåførs daglige arbeidsoppgaver. Taxiskolen har forhandlet fram et godt kurstilbud til en lavest mulig pris for Norges Taxiforbunds medlemmer og deres sjåfører. De skal etter planen holdes i Taxiskolens egne lokaler i Oslo og Stavanger, og ellers godkjente lokaler rundt i landet. Ambulerende undervisning er ikke tillatt. Det kan maksimalt brukes et halvt år fra man starter kurset til det må være avsluttet. Det er ingen eksamen, men det kreves hundre prosents deltagelse i alle moduler i riktig rekkefølge. Mer om kursene kan du lese på: Maxitaxi på Lillehammer Akershus vil innføre løyvetak Akershus fylkeskommune varsler nå maksimalgrense for antall løyver i én sentral, og foreslår 65 prosent. Hensikten er å utjevne forskjellene mellom sentralene i Asker/Bærum og på Nedre Romerike, slik at det blir to konkurransedyktige sentraler i hver region. Dette vil bety nedbygging av Asker og Bærum Taxi og Nedre Romerike Taxi. Begge har nå ca 80 prosent av løyvene. Vinnerne vil bli Teletaxi Asker og Bærum (0-taxi) og Taxi Romerike. Disse skal bygges opp til 5 prosent, som foreslås som minimumsgrense for sentral. Tallene baseres på hovedløyver. Reserveløyvetallet foreslås fortsatt å ligge på ca 0 prosent av hovedløyvene. I høringsnotatet foreslås i alternativ å beholde dagens nivå på løyver, og styre oppsigelser over til den minste sentralen. Enten alle løyver, eller over en lengre periode med annethvert eller hvert tredje løyve. Alternativ er å øke løyvetallet. Dette forutsetter at en behovsprøving tilsier at en økning av løyveantallet er forsvarlig, heter det i utkastet. Et tredje alternativ er en kombinasjon. Alternativ vil bety en overgang av 46 løyver fra Asker og Bærum Taxi til 0-Taxi og fra Nedre Romerike Taxi til Taxi Romerike. Asker og Bærum Taxi må vike til fordel for flere løyver for 0-taxi. Her fra Fylkeskommunen mener dette forslaget vil gi nødvendig forutsigbarhet for sentralene, men samtidig skape et godt grunnlag for konkurranse. Sentralene i en region vil kunne konkurrere om løy- Sandvika stasjon. vehaverne så lenge løyveantallet holdes innenfor fastsatt maks- og minstegrense. Ikke flere løyver! Leder i Norges Taxiforbund, Akershus, Tom Tysland, er mest redd for flere løyver, og ønsker da heller en gradvis forflytning over tid, for eksempel hvert tredje løyve, som antydet i forslagets alternativ. Som styreleder i Asker og Bærum Taxi frykter han de økonomiske konsekvensene ved at så mange færre vil dele sentralkostnadene. Reduksjonen vil også få betydning for Taxus Akershus, der både Asker og Bærum Taxi og Nedre Romerike Taxi er med. De øvrige regionene i Akershus Øvre Romerike og Follo er ikke nevnt i denne omgang. Det er heller ikke direkte konkurranse mellom sentraler der så langt. Korte høringsfrister synes å bli et mønster i taxisaker. Brevet fra Akershus fylkeskommune er datert. februar, med frist til å uttale seg innen. februar. Brevet kom til Taxiforbundet først den. februar. Etter reaksjon er fristen utsatt til 5. mars. Løyvesituasjonen i Tromsø utredes Troms fylkeskommune skal i løpet av våren få utredet løyvesituasjonen i Tromsø. De ønsker en nærmere vurdering av hvor mange løyver og hvor mange sentraler det skal være i byen. Det har kommet krav om flere sentraler i byen, som nå har to, Tromsø Taxi og Din Taxi. Fylkesrådet ønsker derfor å evaluere dagens ordning og avklare hvor mange sentraler det bør være i byen. Også løyvetildeling er blitt mer utfordrende etter at det ble to sentraler, og det er behov for en grundig analyse og klare retningslinjer, skriver byrådet. De ønsker seg en framtidig handlingsregel slik at det jevnlig kan utarbeides statusrapporter som grunnlag for vurdering av løyvebehov og sentralstruktur. Inntil videre gjelder eksisterende retningslinjer. Utredningen skal foreligge innen 7. juni og er lyst ut på anbud. 4 TAXI 0 TAXI 0 5

9 6 TAXI 0

10 NOTISER Ambassadører Jeg er selv en lidenskapelig taxipassasjer. Noen av mine mest bemerkelsesverdige øyeblikk har jeg hatt på tur i taxi. Det kan være avgangsstedet, destinasjonen, bilen, sjåføren eller foranledningen som i seg selv eller til sammen gjør at taxituren ender opp med å bli noe helt for seg selv som du husker. Ikke rent sjelden er det samtalen som finner sted innen bilens varierende antall dører og odører, som setter spor. Det har ofte slått meg hvordan taxisjåfører er en slags uformelle og samtidig allestedsnærværende ambassadører for et land og et folk. De står alltid til tjeneste, 4 timer i døgnet i alle verdens byer. Mellom A, B og noen ganger også C og D får du ikke bare transport men også ofte mye mer på kjøpet. Selv har jeg fått utallige livshistorier, innsiktsfull historiekunnskap, politiske analyser med brodd, diktdeklamasjon, tilbud om medgift og uventet sightseeing via kjærkomne snarveier. Frilanser Maria Lundberg i anmeldelse av fotoboka TAXI av Sigbjørn Sigbjørnsen. (foto.no) Oppdal strammer inn Ordningen Hjem for en 50- lapp strammes inn i Oppdal etter at mange unge tar taxi fra en privat adresse til en annen. Kommunen ber taxiene følge bedre med på hvor de henter og kjører ungdommene. (Adressa.no) Buss betaler drosje - Siden nyttår har mellom 50 og 60 personer søkt om å få dekket drosjeregningene etter forsinkelser, sier administrerende direktør Siv Wiken i Agder Kollektivtrafikk til Fæ`vennen. Behandlingstiden for å få dekket drosje-utgiftene er satt til tre uker. Og det er ikke meldt om forsinkelser på saksbehandlingen. Dyrt å eie bil Fire kroner pr kilometer koster det å kjøre en rimelig ny bil. En familiebil til kr koster i året med km kjørt. Med en Golf til 60.6 pr år så har du 66 kroner pr dag til drosje, skriver Laagendalsposten. Avskiltet i trafikk Vegvesenets nye kamerautstyr oppdager om bilen din mangler forsikring eller EUkontroll. Det fikk en taxisjåfør Stavanger erfare 7. februar. - Taxien hadde en kunde i bilen da den ble stanset. Bilen ble avskiltet på stedet fordi den ikke var forsikret. Nedgang i Fredrikstad I tiden etter at skjenke og åpningstidene ble redusert, har vi hatt.000 færre helgeturer i Fredrikstad hver eneste måned, forteller daglig leder i taxisentralen, Terje Raanås til Fredrikstad Blad. Men: Et stort flertall av byens folkevalgte ønsker å utvide åpningstidene igjen, allerede til 7. mai. En time fra sykehus 90 prosent i Norge bor inntil en times kjøring fra nærmeste sykehus med akuttmottak. I Nord-Norge er denne andelen under 60 prosent. (SSB) Lyse vil klimanøytralisere 6000 biler Energiselskapet Lyse planlegger å bygge nye fyllestasjoner for gass i året for å klimanøytralisere stadig større deler av veitrafikken i søndre Danmark har verdens beste taxilovgivning. Jeg har sagt det mange ganger før, men aldri har det vært viktigere å slå fast. Den danske taxilovgivningen sikrer både næring og kunder. Næringen er profesjonalisert i strikse rammer som garanterer at kundene alltid kan regne med trygg transport til en fair pris på alle døgnets tider alle steder i Danmark. Reguleringen er kundenes redningsbøye mot å drukne i et hav av uautoriserte drosjer, hvor prisen er til diskusjon for hver kilometer man kjører og hvor det ikke finnes garanti for noe som helst. Det er kundenes trygghet og taxinæringens profesjonalitet som står på spill når regjeringens vekstforum foreslår en liberalisering av den danske drosjenæringen for å skape vekst og konkurranse. (Fra leder i danske TAXI, redaktør John Lindbom) del av Rogaland. Ambisjonen er at biogass helt har utfaset naturgassen i 00, men konsernsjef Eimund Nygaard innrømmer at dette er et «hårete» mål. Første steg er uansett bussene, drosjene og de såkalte flåtene, bedriftenes bilparker. Flere grønne taxier I løpet av de siste måneder er mer enn 00 taxier med høyt drivstofforbruk gått ut til fordel for 800 nye biler i energiklasse C eller bedre i Danmark. Det betyr at 4 prosent av den samlede danske drosjepark for 5 personer nå er i energiklasse C eller bedre. I alt finnes 4.40 taxier som 5-setere og av disse er 48 energiklasse C, 86 er i energiklasse B mens 7 taxier er en energiklasse A. Taxierne spiller nøglerolle Taxierne spiller en afgørende rolle for mobiliteten i Danmark. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Radius Kommunikation om brug af taxier i Danmark. Undersøgelsen viser blandt andet, at 57 procent af de adspurgte mener, at taxierne udgør et vigtigt supplement til den kollektive trafik i lokalområdet. Hele 6 procent mener, at det vil have en negativ eller meget negativ betydning for deres lokalområde, hvis det bliver væsentligt sværere at få fat i en taxi. (Danske TAXI) 0 drept i trafikken 67 personer ble hardt skadd og 0 mistet livet på norske veier i 00, viser foreløpige tall fra SSB. I desember ble 4 drept i trafikken. Ny stasjon på Mongstad Nordhordland Taxisentral feira nyleg opning av ny drosjestasjon i Mongstad-krysset. 0 av sentralen sine 7 bilar skal vera knytt til stasjonen på Mongstad. Dei øvrige stasjonane er Knarvik, Manger og Lindås, samt ein rein haldeplass ved Mastrevik torg. (Nordhordland) Taxigarantier og drivlinjegarantier, dekninger og forutsetninger I forrige utgave av TAXI skrev vi litt om reklamasjonsbestemmelser og behovet for skriftlighet i forbindelse med verkstedopphold. Temaet berører og engasjerer medlemmene, og oppfølgingen er basert på tilbakemeldinger fra leserne. Vi vil derfor prøve å tydeliggjøre forskjellene mellom, og innholdet i de ulike garantiordningene. Når man gjør en investering i bil, som er bedriftens driftsmiddel, er det viktig å vite hvilken sikkerhet man har for en stabil og forutsigbar levetid for bilen. Garanti er en sikkerhet en leverandør stiller for sitt produkt, og er ikke regulert eller pålagt ved lov. Ved kjøp av ny bil får man garanti fra fabrikk, importør eller forhandler. Lengden på garantien varierer mellom merker og modeller. Det er ofte også forskjellige typer garanti med ulik varighet, for eksempel rustgaranti og lakkgaranti. For at en leverandør skal kunne kalle denne sikkerheten en garanti, må denne ha bedre vilkår enn det kunden har gjennom den lovpålagte reklamasjonsretten. I garantitiden er det leverandøren som må finne årsaken til et problem, mens det er kunden som må påpeke feil på produktet i reklamasjonstiden. I sistnevnte tilfeller må kunden sannsynliggjøre at produktet hadde en svakhet allerede da det ble levert til kunden. Leverandøren må på sin side motbevise dette, om han skal få rett. En viktig regel for drosjeeieren må være å sørge for at det utstedes et skriftlig garantibevis samtidig som det undertegnes en kjøpskontrakt på ny bil. Vi har erfaring med at mange bilselgere ikke vet forskjellen på garanti og reklamasjon. Selgeren kan være fargelagt av leverandørens ønsketenkning, og det kan derfor bli drosjeeieren som sitter igjen med regningen. Drivlinjegaranti kommer som regel i tillegg til fabrikkgarantien, og gis gjerne inntil bilen er eller år gammel, eller har oppnådd et spesifisert antall kjørte kilometer. Drivlinjegarantiens dekninger varierer med bilmerke, og er også noen ganger varierende for de ulike modellene. Her er det viktig å lese garantien/drivlinjegarantien nøye. Det er svært ulike definisjoner av hva som dekkes av den utvidete drivlinjegarantien. Et eksempel kan være at bilens drivaksler dekkes av noen bilmerker, mens andre ikke gjør det. I noen av drivlinjegarantiene fremkommer det heller ikke godt nok hva som er dekket. Vårt råd i disse tilfellene, er å få dette skriftlig avklart av leverandøren. Noen eksempler: Mercedes-Benz: Gir fabrikkgaranti som gjelder i 4 måneder uten kilometerbegrensning ved nybilkjøp. For taxi importert av Bertel O. Steen, gis det en drivlinjegaranti som gjelder i 6 måneder fra.gangs registrering eller inntil kjørte kilometer, det som først inntreffer av disse. Bertel O. Steens drivlinjegaranti dekker ikke innsprøytingsdyser, turbo eller drivaksler. Volvo: Gir fabrikkgaranti som gjelder i 4 måneder uten kilometerbegrensning ved nybilkjøp. Den har imidlertid noen kilometerbegrensninger på bremser og hjulstillinger. For taxi importert av Volvo Personbiler Norge solgt av autorisert forhandler, gis det en drivlinjegaranti som gjelder fra 5 til 6 måneder etter kjøp eller kjørte kilometer, det som først inntreffer av disse. Volvo drivlinjegaranti dekker drivaksler, men ikke turbo, mens innsprøytingsdyser ikke er nevnt. Hyundai: For utvalgte deler av Hyundais modellutvalg gis det fabrikkgaranti inntil kjørte kilometer. Fra.gangs registreringsdato innenfor 6 måneder eller kjørte kilometer gis det en drivlinjegaranti, som kan tilbakeføres som produksjonsfeil eller materialfeil. Her fordres det en forhåndsgodkjenning av produsent. Drivlinjegarantien dekker drivaksler, sannsynligvis innsprøytingsdyser, mens turbo ikke er nevnt. Disse tre eksemplene viser noen av forskjellene på innholdet i noen av de ulike drivlinjegarantiene, og at det kan være vanskelig å tolke disse. Hvor ble det av leveringsgarantiene på deler? Ingen av taxigarantiene vi har sett, gir leveringsgaranti på deler. Tiden på verksted er ofte like kostbar, og dyrere enn selve reparasjonen. Det settes også ulike forutsetninger for at garantien skal være gjeldende, dog har alle de vi har sett på papir, et absolutt krav til gjennomføring av fabrikkenes serviceprogram i garantiperioden. Lars Hjelmeng, konsulent NT 8 TAXI 0 TAXI 0 9

11 Fremtidige utfordringer i samferdselspolitikken Ny Nasjonal transportplan skal utarbeides for perioden Det faglige grunnlaget er nå presentert. For drosjenæringen ligger utfordringen i at den må fremstå som et effektivt og miljøvennlig supplement til øvrig kollektivtransport. Vegdirektoratet, Kystverket, Jernbaneverket og Avinor la. februar fram rapporter fra utredningsfasen for Nasjonal transportplan (NTP) Hovedrapporten og delrapporter er det faglige grunnlaget for departementenes videre arbeid med stortingsmeldingen. Den nye planen viderefører i hovedsak gjeldende transportplan, men fanger også opp nye utviklingstrekk og utfordringer på kort og lang sikt. Utredningene omfatter bl a tema som byutvikling og transport, kapasitetsutfordringer i Oslo-regionen, regional utvikling, knutepunkter for gods- og persontransport, Utredningssjef Jørn Berthelsen holder seg orientert om utredningene som ligger til grunn for Nasjonal Transportplan universell utforming og klimautfordringene slik transportetatene oppfatter dem. Drosjene blir spesielt nevnt som et stadig mer aktuelt alternativ i distriktene, som en del av det lokale kollektivtilbud. Gode tilbud fra buss og drosje står for det viktigste kollektivtilbudet i områder med spredt bebyggelse, heter det i delrapporten om regional utvikling. Utviklingen i pressområdene er viet mye oppmerksomhet. For de største byområder i Sør-Norge forventes en befolkningsvekst på 40 prosent fram mot 040, hvorav Osloregionen alene får en vekst på innbyggere. Utfordringene er derfor størst i byene, der trafikkbelastningen allerede er tyngst. Dersom ulike krav til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø skal oppfylles, er det behov for kapasitetsøkning i infrastrukturen, særlig for kollektivtrafikken i byregionene. Økonomisk vekst kan stå i konflikt med klimamålene. Det blir viktig å dreie transportmiddelbruken imot de mest miljøvennlige transportformer, bl a ved å ta i bruk ny teknologi. Samtidig må det påregnes at man må benytte restriksjoner for å dempe trafikkveksten. Kollektivtrafikken på vei er stort sett behandlet samlet i utredningene om behovene i byområdene. For drosjenæringen ligger utfordringen i at den må fremstå som et effektivt og miljøvennlig supplement til øvrig kollektivtransport. Næringen må yte sine bidrag for at det skal bli mulig å redusere personbilbruk i de tett befolkede områder. I den sammenheng vet vi at drosje er arealeffektivt og et godt tilbud til publikum når de av ulike grunner ikke kan benytte rutegående transport. Det er opp til næringen selv å vise hvilke bidrag den kan gi til en sunn og bærekraftig byutvikling på lang sikt. Rapportene og de kommentarer som kommer til denne i løpet av vår og sommer 0, vil danne grunnlag for videre planarbeid i departement og etater fram til stortingsmeldingen, som blir framlagt våren 0. Rapportene finnes på Nasjonal Transportplans egne web-sider, Jørn Berthelsen Wiggo Korsnes direktør Styret i Norges Taxiforbund har konstituert Wiggo Korsnes som direktør i forbundet inntil videre. Styret skal behandle nyansettelse av direktør i sitt neste møte, den. mars. Wiggo Korsnes var direktør i forbundet fra 99 til i fjor vår, da han gikk over i stilling som konsulent. Landsmøtefrister Norges Taxiforbund holder landsmøte i Oslo 0. september. oktober i år. Den 5. og 6. juni er det landsstyremøte i Tønsberg. Sentralstyret ønsker at landsstyret i juni får behandle forslag som ønskes fremmet i landsmøtet, og ber derfor om at disse sendes inn så snart som mulig, senest innen 6. mai. Forslag må fremmes via fylkeslagene. (Formell frist for forslag er to måneder før landsmøtet, det vil si 0. juli). NT på Facebook Norges Taxiforbund har nå etablert egen profil på Facebook. Hensikten er å legge ut korte nyheter og meldinger jevnlig, gjerne med henvisning til saker på våre egne nettsider. Fra før har NT avd Hordaland egen fb-profil. Alle kan se profilen ved å trykke på linken på nettsiden vår. For å kommentere ting, må man være innlogget med egen Facebook-profil (www. facebook.com). Få hjelp av en ungdom nær deg. Arbeidet med ny nettside går etter planen, og vi satser på lansering. mars. Løyvekurs Taxi Utviklet i samarbeid med Norges Taxiforbund Bli din egen sjef ta løyvekurs og søk eget løyve. Vi har helt nye lærebøker. Bestill katalog på eller ring oss på telefon Gjør litt med livet ditt TAXI NM juni Taxi Sport Norge og Ålesund Taxi har gleden av å invitere til Taxi Sport NM 0 i Ålesund Mesterskapet vil bli avholdt juni i idrettene: Fotball (7-mannslag) Squash Bowling Håndball Golf Stafett Terrengløp For program med priser, påmeldingsskjema arr.steder, samt deltagerhotell send e-post til Bindende påmelding innen 5. april sendes til: Taxi Sport Norge v/ Astrid Daae Amalie Skramsvei, 506 Bergen e-post: 0 TAXI 0 TAXI 0

12 Grunn til optimisme Norges Taxiforbunds møte med Stortingets transport- og kommunikasjonskomité var svært vellykket, slik jeg ser det. Vi fikk presentert mye god informasjon og fikk også god respons fra politikerne. Stortingsdebatten senere samme dag ble også en positiv opplevelse, selv om utgangspunktet var mer negativt. Derfor er tiden inne for konkrete innspill fra forbundet før statsråd Magnhild Meltveit Akershus C06R Birkelund, Jan Erik C9R Fladby, Bjørn C57 Hagen, Odd Bjørn C70 Wie, Nils Henrik F C078R Hårstad, Jan Petter Aust-Agder Breive, Håkon I5 Knudsen, Per Bergen R564 Hope, Torbjørn R69 Ugulen, Jan Henrik R64 Arnesen, Aabert Arnstein R706 Balic, Mili R56 Sandvåg, Geir Rune R40 Ulveseter, Helge Buskerud F6 Jhooti, Ajaib Finnmark Y Sara, Anders Persen Y Johansen, Tor Egil Møre og Romsdal Unhjem, Finn Ståle Kleppa skal legge frem det varslede høringsnotatet til våren. Holdningene som kom til uttrykk i stortingsdebatten gjør meg optimistisk, og jeg håper vi får se gode resultater i en ny forskrift. Regjeringspartiene støtter taxiforbundets holdning til behovsprøvingen. Det blir derfor ingen endring i den med det første, men Fremskrittspartiets forslag i Stortinget varsler at debatten kommer for fullt. Det kan skape ny usikkerhet om rammevilkårene. Usikkerhet skaper det også hvis fylkene bruker konkurranse som begrunnelse for å øke løyvetallet. Foreløpig er det bare Oslo som har gjort alvor av det. Det må være publikums behov og utviklingen i drosjetrafikken som må ligge til grunn for løyvetallene. Derfor trenger vi sentrale retningslinjer for dette, ikke regler som kan tøyes som en gummistrikk. Nordland Nilsen, Allan W86 Kristensen, Torunn W5 Nystad, Kurt Inge W59 Johnsen, Jarl Idar W55 Kaspersen, Harald Nord-Trøndelag V47 Kalseth, Ivar Oppland E8 Kongsrud, Birger E6 Jonsson, Ivar E9 Pettersen, Jan Olav Oslo Olaisen, Egil Stensen, Erik A58 Lindberg, Edgar A458 Hande, Svein A8 Abelsen, Rigmor K A67 Greiner, Kari A76 Nystrøm, Aage Willy A68 Wilden, Karin Gjertrud A90 Rekdal, Rune A04 Rashid, Malik Mohammad A65 Hellstrøm, Bjørn-Eirik A498 Singh, Harjit Tors hjørne Styreleder Tor Johannessen Vi gratulerer Rogaland L0 Fisktjøn, Nils Paul L4 Knutsen, Egil L7 Sandbæk, Olaf Arild L5 Frafjord, Ingvar L0 Bernhanu, Gizew Sogn og Fjordane S0 Haugen, Per Hæreid Sør-Trøndelag U0 Sigholt, Harald Telemark H87 Dolva, Gunnar Troms X67 Albrigtsen, Thor H Vest-Agder K68 Medema, Steinar Vestfold Z08 Rasmussen, Stein Erik Z49 Kjær, Åge Østfold Z08 Rasmussen, Stein Erik Z49 Kjær, Åge drosjekjørte biler av alle merker ønskes kjøpt. ARVE EGGEN 7090 STØREN Mobil: REGNSKAPS- OG FAKTURAPROGRAM FOR DROSJEEIERE OG SENTRALER Det komplette system Regnskap Etterbehandling Pris fra kr..400,- eks MVA Postboks KLEPPE Telefon: Telefax: Hjemmeside: AUTOconsult AS KJØPer Taxi-kjørte biler med skader / defekter. Kontant. Telefon Faks Mobil Slutt på kontant lønn Skattedirektoratet har nå klargjort at også lønn må betales over bank for at den skal være fradragsberettiget i regnskapet. Kontanter kan brukes inntil kroner pr år, men dersom samlet lønn er over det, må alt overføres over bankkonto. Det er fra. januar i år det er forbudt å betale utgifter over kroner kontant, hvis man vil føre dem i regn skapet. Det var reist tvil om hvorvidt lønn ble dekket av denne bestemmelsen, men den er nå ryddet av veien. Det er også stilt spørsmål om beløpsgrensen gjelder pr transaksjon, men loven er krystallklar på at utgifter til samme formål over hele regnskapsåret må regnes sammen. Se også spalten Juristen har ordet, side 9. Vi har utvalget i uniformseffekter til taxi Vinterjakke NATO-genser Strikkejakke/genser Vest Skjorter Bukser Pologenser Skjerf Caps Slips m.m. Vi sender over hele landet Topp service - Vår spesialitet! Gamle Forusvei 4 Postboks Stavanger Telefon Telefax Mer informasjon finner du nå og på TAXI 0 TAXI 0

13 Er ditt taksameter lovlig etter 0? Taxiløyvekurs får du hos oss. Vi er godkjent kursarrangør med eksamensrett fra Samferdselsdepartementet. Pris kr. 9960,- pluss eksamensavgift på kr. 800,- inkl. materiell. Undersøk våre finansieringsmuligheter. Løpende opptak. Ønsker du ytterligere opplysninger? Kontakt oss: Kompetanseteam vest AS Pb 6 Bedriftssenter, 589 Bergen. Tlf: , telefaks: Mandag - fredag: kl e-post: eller besøk vår hjemmeside: Den. desember 0 er en viktig dag for deg som løyvehaver. Fra denne datoen skal taksameterutstyret i din drosje oppfylle myndighetenes krav om ensartede taksametre. Gå inn på og se hvordan Frogne kan hjelpe deg med å få en lovlig og lønnsom taksameterløsning. Du kan også ringe til oss: Annonsere i TAXI? 4 TAXI 0 Jahre Innovation Nye Vito! Unn deg en forfremmelse. Jahre Innovation Valget er enkelt, prøv nye Vito. Gj.snitt forbruk Vito Blue Efficiency /6 CDI: 0,69-0,74 l/mil. CO utslipp 8-95 g/km. Importør: Bertel O. Steen AS år med innovasjon år med innovasjon Nye Mercedes-Benz Vito er en bil som gir deg trygghet. Trygghet for at du har nok plass, topp komfort og overlegen driftssikkerhet. Trygghet for at du med masse ekstrautstyr og opp til 9 seter kan tilpasse bilen slik at den passer nøyaktig ditt taxi-behov. Motoralternativene er siste generasjons CDIdieselmotorer fra 6 til 4 hk. Du kan velge mellom 6-trinns manuell girkasse eller 5-trinns automatgirkasse som gir optimal kraft og driftsøkonomi. Vito kan leveres med det overlegne 4-hjulsdriftsystemet 4MATIC en trygghet for at du alltid vil ligge foran. Str. Sort/hvitt farger 4 farger Midtsidene.750,- / side 0.000,- Baksiden 6.000,- / side 8.500, ,-.000,- / side 4.00, , ,- /8 side (kun sort tekst på hvit bunn) Rubrikkannonse (kun tekst) Alle priser eks. mva. Innrykk /4 side.450,-.700, ,- 550,- 00,- Rabatt -4 5% 5-6 7,5% 7-8 0% 9-0,5% Nr. Materiellfrist Utsending Uke 4/ 7/ /4 /5 9 5 /6 6/ /7 /8 7 /9 5/9 7 8 /0 / /0 0/ 45 0 / 5/ 50 BILGLASS SKADE? VI REPARERER ELLER SKIFTER BILRUTEN HELT PROBLEMFRITT 8 VERKSTEDER I NORGE SEND SMS BILGLASS TIL 007 ELLER RING TAXI 0 5

14 Forbundsnytt Fra historien Servicekruset Denne gang går servicekruset til Tromsø Taxi, etter et oppslag i If-bladet Markant. Ifølge bladet kjører Tromsø Taxi penest i landet. Skadeproblemene er på bunnivå og arbeidsmiljøet er bedret. Cowboydagene er definitivt over. For ti år siden fikk Tromsø Taxi signaler fra forsikringsselskapet om at de ikke lenger var ønsket som kunder om ikke noe drastisk skjedde. Hele 7 prosent av bilene hadde skader. Etter det startet systematisk arbeid gjennom kurset Aktiv sikkerhet. I dag er skadetallet nede i prosent, det laveste i landet i følge If. Noen sjåfører murret i starten, og ville ikke la seg belære om kjøring. Men resultatene kom og innstillingen ble en annen. Kurset er også en påminnelse om at vi driver butikk og tjener på mindre skadeproblemer og fornøyde kunder, sier taxieier Roy Larsen, som sammen med Svein Harry Martinsen driver kurs for taxifolk i hele Nord-Norge. De har tatt utdanning gjennom Taxiskolen. Gustav Danielsen i If sier de og de andre i Tromsø Taxi har gjort en forbilledlig jobb som alle tjener på. I Tromsø Taxi må eierne ta et oppfriskningskurs hvert femte år, de andre sjåførene hvert tredje. Krus og diplom er avsendt. Ny stor kundeundersøkelse Fra Leder Slendrian Drosjemarkedet i Norge skal kartlegges i løpet av våren. Norges Taxiforbund gjennomfører en omfattende reisevaneundersøkelse med passasjerintervjuer, etter samme opplegg som ble gjort i medlemmer i forbundet får hver tilsendt 5 intervjuskjemaer for utfylling av passasjerer i bilene i mars måned. Med full oppslutning vil det gi svar, men noe frafall må påregnes. I 996 fikk vi svar fra ca faktiske taxibrukere. I undersøkelser basert på telefonintervjuer, som er mest vanlig i dag, domineres resultatene av folk som sjeldent eller aldri bruker drosje. Det er ikke tilfellet med målrettede passasjerintervjuer. Telefonintervjuer sier kanskje noe om næringens rykte, men gir lite grunnlag for produktutvikling og markedsføring av næringens tjenester. Passasjerintervjuene vil bli bearbeidet av forbundets utredningsavdeling. Svarene vektes etter når turen er foretatt i forhold til faktisk trafikk. På den måten regner vi med å få et godt bilde av markedet i form av kjønn, alder og inntekt hos brukerne, hvor mange som reiser sammen, bestillings- og betalingsformer, Når begynte denne turen? (kryss av for ukedag og klokkeslett) Hvor mange er dere som reiser sammen? Hvor lang er turen? (Ca-avstand i hele km) Hvordan bestilte du turen? Hva er reisens formål? Hvordan betaler du? Hvem belastes turen? Hvor ofte tar du taxi? Er du avhengig av taxi pga. uførhet? reiseformål og hva man legger vekt på ved valg av taxi som reiseform og (ved konkurranse) hvilke faktorer som påvirker valg av taxiselskap. Ved loddtrekning vil vi belønne et medlem for medvirkningen med en verdifull mobiltelefon fra Telenor. Dersom noen får problemer med selv å følge opp, kan de overlate oppgaven til en kollega som har lyst. Skjemaer som blir liggende ubrukt i Om denne turen. 4 Mandag Tirsdag Onsdag 4 5 Kl Kl Kl Kl passasjerer km Ringte sentralen Ringte holdeplass Møtte på holdeplass Praiet på gaten Forhåndsbestilt Til/fra arbeid I arbeid/tjeneste Besøk slekt/venner Handling el Til/fra fly Kontant Betalingskort Privat lommebok Arbeidsgiver Om din bruk av taxi 4 Daglig -4 ganger pr. uke - ganger pr. uke gang hver 4.dag Nei Torsdag Fredag Lørdag Søndag Kl. -5 Kl. 5-8 Kl. 8- Kl. -4 (ikke regn med sjåføren) (spør sjåføren hvis du er i tvil) SMS, Internett el Pasientreiser Fast oppdrag (skolekjøring e.l.) Avtalt med fører Til/fra skole Legebesøk e.l. Fritid, fornøyelse Til/fra tog, båt el Andre formål TT-kort Rekvisisjon Helseforetak, kommunen el. gang i måneden - ganger pr. halvår gang i året Sjeldnere Ja Kjønn Alder Bor du i dette området? Yrke/stilling Bruttoinntekt pr. år Valg av taxiselskap/ taxisentral? (sett ett kryss!) bilen eller andre steder, har næringen ingen nytte av. Vi ber om at medlemmer som mottar skjema i posten, slutter opp om undersøkelsen og returnerer utfyllte svarskjema i returkonvolutten direkte til forbundet. Passasjerintervjuene skal være ferdig 5. april. Resultatene vil komme til høsten. Jørn Berthelsen Om deg som fyller ut skjemaet Viktigste grunn til å velge taxi? (sett ett kryss!) Hva bør taxi først og fremst bli bedre på? (sett ett kryss) 4 Mann Under 0 år 0-9 år 0-9 år 0-9 år Ja Skoleelev/student Lønnsmottaker Selvst. nær.drivende Under kr kr Om valg av taxiselskap Tilfeldig valg.ste bil i køen Sentralens rykte Ser an sjåføren Pris Miljøvennlig Din mening om taxi Rask og effektiv Kommer helt fram Tilgjengelig Rimelig Andre betaler Plass til bagasje Kvinne år år år 70 år eller mer Sjåførenes service Adferd i trafikken Bilenes standard Ventetid på bil Holdeplassene Nei Hjemmeværende Pensjonist, trygdet Arbeidsledig/-søker kr Mer enn kr Komfort Sentralens service Tlf-nr tilgjengelig Kun én sentral her Vet ikke Trygt Komfortabelt Service Har drukketalkohol Eneste alternativ Andre grunner Takster / priser Prisinformasjon Service fra sentralen Ventetid i tlf Salg/markedsføring Annet Mange takk for hjelpen! Svar på disse spørsmålene gir verdifull informasjon til forbundet og næringen. De som sender inn, konkurrerer om en verdifull mobiltelefon. Prisdirektoratet har i ulike sammenheng fremført påstand om at fri konkurranse uten etableringshinder vil bedre taxitilbudet. Spørsmålet vi må stille i denne sammenheng er hva samfunnet er best tjent med, fri konkurranse eller regulering. Taxi er en del av det kollektive nærtrafikktilbudet og må bedømmes deretter. Dør til dør transport og tilgjengelighet til alle døgnets tider er karakteristisk for taxi. Denne servicetjeneste skal vanskelig kunne opprettholdes i et deregulert marked. Forestående årsmøter i fylkesforeningene vil nødvendigvis være opptatt av hvilke konsekvenser som TAXI for 5 år siden vil følge av en deregulering. I den sammenheng har Forbundet utarbeidet en konsekvensanalyse som også inneholder forslag til mulige tiltak for å gjøre taxitilbudet bedre uten å gå veien om deregulering. Forbundet vil legge vekt på å informere medlemmene om de ulike konsekvensene og tiltak utredningen omhandler bl.a. gjennom protokoller og bladet TAXI. Det er imidlertid klart at de ulike tiltak som både kan og bør iverksettes ikke bare stiller krav til informasjon, men også krav om forståelse og aktiv medvirkning fra våre medlemmer. Fra Motorliv har vi sakset nedenstående manende artikkel som i høy grad gjelder oss yrkessjåfører: Oppriktig talt, hva er det veien med alle oss bileiere. Hvorfor i all verden kan vi ikke klare å holde såpass styr på bilene at alle tydelige og synbare feil og mangler forsvinner fra trafikkbildet? Annonser fra dengang da... TAXI for 50 år siden De har sikkert - som alle andre - lagt merke til alle slags mangler ved biler De møter eller kjører bak i daglig trafikk på landevei eller gate. Mange av disse feil irriterer, skaper usikkerhet og til og med ulykker i værste fall. Men hvordan er det egentlig med Dem selv - dvs. Deres egen bil - vet De brennsikkert at alt er i skjønneste orden, eller er det mange dager siden De undersøkte om så er tilfelle? er De virkelig så sikker på at bilen er i forskriftsmessig stand, at De ikke får hjerteklapp når en uventet landeveiskontroll dukker opp? 6 TAXI 0 TAXI 0 7

15 Plikt eller bare lurt med revisor for drosjeeiere? Juristen har ordet Slutt på kontant betaling! I denne artikkelen skal vi ta for oss når drosjeeierens virksomhet blir revisorpliktig, samt om det for enkelte kan være en billig forsikring å frivillig benytte revisor for gjennomgang av regnskapet, selv om loven ikke innebærer en plikt til dette. Det er varierende grad av kompetanse eller forståelse av regnskap, samt skatte- og avgiftsreglene blant drosjeeierne. De fleste må sette sin lit til sin regnskapsfører. Likevel er det eierne selv som har ansvaret for regnskapet, og som i utgangspunktet må bære konsekvensene av regnskapsførernes eventuelle feil. Konsekvensene av en feil i regnskapet kan være unødig bruk av tid i forbindelse med bokettersyn, uventede skatteog avgiftskrav, samt straff i form av tilleggsskatt eller tilleggsavgifter, eller straffedom for overtredelsene. I verste fall kan også løyve tilbakekalles. Spørsmålene eierne må stille seg er følgende: Kan vi stole på egen kompetanse når det gjelder kontroll av eget regnskap? Tåler vi risikoen som følge av eventuelle feil i regnskapet? Enkeltpersonsforetak har slik dagens regelverk er, plikt til å foreta revisjon av regnskapet når samlede driftsinntekter overstiger 5 MNOK, og gjennomsnittlig ansatte overstiger 5 årsverk. Det er virksomheten selv som har ansvaret for oppfølging av revisjonsplikten. Revisjonsplikten inntrer fra det påfølgende år virksomheten overstiger enten kravet til omsetning eller gjennomsnittlig antall årsverk. I desember 00 fremsatte Finansdepartementet forslag til endringer i revisjonsplikten. Blant annet foreslås det at aksjeselskaper ikke lenger skal ha ubegrenset revisjonsplikt, men skal følge samme reglene som enkeltpersonsforetak. I tillegg ble det foreslått å endre revisjonsplikten til først å inntre når omsetningen overstiger 5 MNOK, og antall ansatte gjennomsnittlig overgår 0 årsverk, mot tidligere 5 årsverk. Det kan nevnes at advokater har revisjonsplikt, uavhengig av omsetning eller antall ansatte. I forhold til løyvemyndighetens fortolkning av kravet til god vandel i yrkestransportloven, kunne mange drosjeeiere nytt godt av en revisjonsplikt generelt for alle som har drosjeløyve. Et slikt krav ville gjøre det vanskelig å avlønne sjåfører svart, og dermed behovet for å redusere omsetningen hos drosjeeiere for å slippe å betale sjåførenes skatt. Bransjen ville således ikke blitt styrt av sjåfører, som kan sette krav til eierne grunnet stor etterspørsel av deres arbeidskraft. Rene drosjevirksomheter ville således hatt samme konkurransevilkår som bransjen for øvrig. Med et slikt krav ville den såkalte drosjesvindelsaken i Oslo vært unngått. Vår anbefaling er at i det minste de drosjeeiere som ikke selv har kompetanse, tid eller interesse av å kontrollere eget regnskap, frivillig benytter revisor ved utarbeidelse av årsregnskapet. Dette for å avdekke alt fra mangler i virksomhetens rutiner, misforståelse eller feiltokning av regler. Man vil også kunne redusere risikoen for menneskelige feil fra regnskapsfører. Ved bruk av revisor er drosjeeieren bedre rustet til alt fra eventuelle nye bokettersyn, samt eventuelle spørsmål fra Næringsetaten vedrørende løyvet. Hva kan en revisor tilby? Det mest sentrale er kvalitetssikring av skatte- og avgiftsrapportering, samt kontroll med at virksomheten følger regler som har betydning for å beholde offentlige godkjenninger. Det bør etter vår oppfatning være like naturlig for en drosjeeier å tegne forsikring på sitt eget regnskap som å tegne forsikring på drosjebilene. Som tidligere nevnt anbefales det at virksomheten benytter advokat til gjennomgang av sentrale avtaler, som for eksempel kjøp/salg av eiendeler, ansettelsesavtaler mv. Ved bruk av revisor og advokat vil virksomheten være bedre sikret mot eventuelle feil og krav som rettes mot drosjeeieren. Anders Christensen er advokat/ partner i Advokatfirmaet Aurstad & Co AS, og arbeider med bokettersyn og skattekrimsaker, herunder innen drosjebransjen, enten som advokat i skattesaker, eller forsvarer i straffesaker. Les mer på eller kontakt oss pr. telefon Fra årsskiftet kom det inn en ny regel i skatteloven, 6-5, som begrenser adgangen til fradrag i inntekten for betaling med kontanter. Denne lyder: Betaling via bank som vilkår for fradragsrett Fradrag gis bare for kostnader ( ) når betaling skjer via bank ( ), med mindre betalingen samlet utgjør mindre enn kroner. Flere betalinger som gjelder samme leveranse, tjeneste, kontrakt eller lignende skal vurderes som én betaling ved anvendelse av beløpsgrensen i forrige punktum. Ved løpende eller periodiske ytelser skal flere betalinger ses samlet for kostnader som kommer til fradrag samme år. Når det ikke foreligger rett til fradrag på grunn av betalingsmåten skal beløpet det ikke gis fradrag for, ikke inngå i en eiendels skattemessige avskrivningsgrunnlag, eller i dens skattemessige inngangsverdi ved senere realisasjon. Formålet med bestemmelsen er å legge hindringer for den svarte økonomien. Pengestrømmen skal kunne følges hele veien. Regelen ble vedtatt i forbindelse med statsbudsjettet for 00, i desember 009, men trådte først i kraft i år. Dette får en del praktiske konsekvenser: Advokatfirmaet Aurstad & Co yter juridiske tjenester og advokatbistand til både næringsdrivende og private. Vi bistår bl.a. med skatte- og avgiftsspørsmål, herunder bokettersyn, klagesaker, planlegging og rådgivning. Har man løpende forbindelse med en fast leverandør som man handler for mer enn kroner av i løpet av året, må betaling gå via bank. F. eks. en bensinstasjon som nyttes fast. Betaling med plastikkort (Visa etc.) som belastes driftskontoen, går via bank. Den tradisjonelle måten å foreta oppgjør med sjåførene på går heller ikke lenger. Sjåføren kan ikke lenger ta nettolønnen sin av oppgjøret. Hele oppgjøret må inn på bank og nettolønnen kan deretter utbetales den ansatte. Dette gjelder også helgesjåfører, dersom de tjener mer enn kroner i løpet av et år. Konsekvensen av å bryte regelen kan bli dramatisk; Dersom den faste sjåføren lønnes etter den tradisjonelle kontantmåten og tjener kroner blir resultatet som følger: Drosjeieren får gleden av å betale arbeidsgiveravgift av beløpet, kr. 4.00, men får kun fradragsrett for dette beløpet. Hans inntekt vil øke med sjåførens lønn, kr Med normal toppskatt vil skatten av dette inntektstillegget på toppen av drosjeeiers egen inntekt - utgjøre over halvparten av lønnen, ca I tillegg kommer selvsagt at sjåføren må betale skatten sin selv. Moralen er; kutt ut å betale med kontanter, bruk kort eller nettbank! Advokat Runar Kehlin Begrenset sykeforsikring Advokat Runar Kehlin orienterte i TAXI nr om at sykepenger bare betales i 60 dager etter at man har passert 67 år. Et medlem vil gjøre oppmerksom på at også forsikringen som betales for å få 00 prosent sykepenger, bare gjelder i 60 dager etter denne alderen. Informasjon om dette er helt borte i NAVsystemet, sier han. NYHET Inklusive Brosjyre med priser og annen informasjon finner du på: SJÅFØRPAKKE Ytterjakke, varme-genser, skjorter, bukse, lærbelte, slips 60,- frakt. Eks. mva. Taxiuniformer av ypperste kvalitet til importpriser! TAXIutstyr.no Lille Grensen 059 Oslo Tlf: 8 00 Telefaks: 8 0 Medlemmer av Advokatforeningen 8 TAXI 0 TAXI 0 9

16 Sentralstyret Leder: Tor Johannessen Hetlevikstølen 4, 57, Loddefjord Fax: Mobil: Nestleder: Knut Thomassen Boks 45, 9750 Honningsvåg Mobil: Styremedlemmer: Øystein Trevland Fasanvn., 4 Kodal Mobil: Lars Chr. Kvisten Furumovn. 8, 500 Tynset Mobil: vara Rune Lian Biskop Jens Nilssønsgt. 9A, 0659 Oslo Mobil: Bente Stokkeland Olav Trygvasonv. 4, 46 Kristiansand S Mobil: vara Sajjad Hussain Naqvi Nyjordstubben 75 Oslo Mobil: Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: Bent Skogli Kirkegt. 5, 767 Halden Mobil: Oslo Rune Lian Biskop Jens Nilssønsgt. 9A, 0659 Oslo Mobil: Ateef Shahfaz Latif Vestbyveien, 0976 Oslo Mobil: Sajjad Hussain Naqvi Nyjordstubben, 75 Oslo Mobil: Jan Johnsrud Ellen Gleditsch vei 6, 0987 Oslo. Mobil: AKERSHUS Tom Tysland Jarenv. A, 40 Skui Mobil: John Arne Opsahl Hoelsveien 6, 9 Sørum Mobil: TAXI 0 HEDMARK Sissel Landfald Lillebakken, 48 Søre Osen Mobil: OPPLAND Simen Sterud Klinkenbergvn. 9, 860 Hov Mobil: / BUSKERUD VEST-AGDER Bente Stokkeland Olav Trygvasonsv. 4, 46 Kristiansand S Mobil: ROGALAND Torbjørn Goa Støperigt. 6B, 404 Stavanger Mobil: Georg Arnulf Fjeldheim Skinnerudveien 6, 60 Geithus Mobil: Ole Henrik Olsen Pundsnes, 40 Hjelmeland Mobil: vestfold Arve Halvorsen Professorvn. 8, 507 Bergen Mobil: Øystein Trevland Fasanvn., 4 Kodal Mobil: TELEMARK Trond Kjetil Jore Hasselvn. 5, 658 Miland Mobil: AUST-AGDER Helge-Bjørn Skjulestad Postboks 57 Stoa, 4856 Arendal Mobil: BERGEN HORDALAND Per Helge Bø Urhaugveien 8, 596 Manger Mobil: SOGN OG FJORDANE Endre Noralf Råheim 6978 Viksdalen Mobil: ADVOKATFIRMA STORENG, BECK & DUE LUND ARVE HALVORSEN Professorvn. 8, 507 Bergen Mobil: bergentaxi.no Landsstyret ØSTFOLD Medlemsfordeler MØRE OG ROMSDAL Per-Morten Bjørlykke Bergsdal, 6094 Leinøy Mobil: SØR-TRØNDELAG Ola Inge Leraand Loddgårdstøra, 74 Melhus Mobil: NORD-TRØNDELAG Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: NORDLAND Jon Ragnar Nilsen Vassvikkaia, 857 Narvik Mobil: TROMS Inge Jakobsen Røsand, 99 Stonglandseidet Mobil: FINNMARK Knut Thomassen Boks 45, 9750 Honningsvåg Mobil: Endringer? Gi beskjed til Nora M. Morken på telefon 04 0 MNA ANS Taxiskolen telenor Mobilavtalen 0 % rabatt på månedsavgift og 5% rabatt på trafikk. Rabatten vises på aktuell faktura som: Rabatt i avtale. Påmeldingsskjema/bestillingslink på Mobilt bredbånd 5 % rabatt på mobilt bredbånd - BEDRIFT Fastnettavtalen og Internettavtalen Avtalen gir deg som medlem i NT rabatt på samtalepris på fasttelefon og på internettoppkobling. Gjensidige Yrkesskadeforsikring Dekker tap som oppstår hvis arbeidstager blir skadet eller omkommer som følge av yrkesskade eller yrkessykdom. Lov om yrkesskadeforsikring av 6. juni 989 pålegger alle arbeidsgivere, unntatt Staten, plikt til å tegne slik forsikring. Norges Taxiforbund har siden 004 hatt tilbud om yrkes-skadeforsikring gjennom Gjensidige. sparebank Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) ble innført i 006. Bedrifter må sørge for tjenestepensjon til sine ansatte. Samtlige ansatte over 0 år med arbeidstid som utgjør minst 0% av full arbeidstid, skal være medlem av pensjonsordningen. Gjennom forbundets gunstige avtale med Sparebank, kan du nå tegne avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for din bedrift. Vertikal Helseforsikring Rett behandling til garantert tid for medlemmer i Norges Taxiforbund. Garantert spesialistvurdering innen 0 dager Garantert behandling/operasjon innen 8 dager Komplett hjelp og oppfølging før, under og etter behandling Dekning av alle kostnader relatert til behandlingsløpet Second opinion - tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt Egen pasientombud ivaretar dine pasientrettigheter Fysioterapi/kiropraktobehandling etter henvisning fra spesialist MOBILDATA NT s avtale gir deg gunstige betingelser på mobil, PC og tilbehør, navigasjon og andre produkter. MERCEDES-BENZ NORGE Bertel O. Steen AS v/ Mercedes-Benz Norge og Norges Taxiforbund har inngått en landsdekkende avtale om rabatt ved kjøp av Mercedes og Peugeot. Volvo Personbiler Norge Norges Taxiforbund har inngått en rammeavtale med Volvo Personbiler Norge på bilkjøp og verkstedtjenester. NT TAXIFORSIKRING NT Taxiforsikring tilbyr gunstige ordninger på bilforsikring for din taxi, og private forsikringer til deg som medlem. NT Taxiforsikring er næringens eget forsikringskonsept. Dekk Partner Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund får du rabatt på dekk, felger, kjetting, dekkhotell og arbeid over hele landet. Hotellavtaler Norges Taxiforbund har avtale med Rica Hotels, Thon Hotels og First Hotels. GLASSDRIVE Reparasjon av steinsprutskader og bilglass! Glassdrive er en landsdekkende kjede for deg som skal skifte bilglass og frontrute. Våre bilglassverksteder finnes i alle storbyer og mindre tettsteder i Norge. Glassdrive vil hjelpe deg med alt fra reparasjon av steinsprut og sprekker i frontruten til å skifte hele ruten. Med våre fagfolk kan du være trygg på at din bil er i trygge hender. Det eneste du trenger å gjøre er å bestille en time og møte opp. Vi fikser resten!! The Online Backup Company as tilbyr databackupløsninger til alle medlemmer i forbundet, samt store og små sentraler, til rabatterte priser. Storeng, Beck & Due Lund ANS og Norges Taxiforbund har inngått en samarbeidsavtale som gir rabatt på bistand til forbundet og medlemmene innen aktuelle rettsområder som yrkestransportlov og forskrifter kontakt med offentlige myndigheter, som Samferdselsdepartementet, fylker og kommuner (forvaltningen), også med arbeid for næringens rammevilkår yrkesskader bilsaker, eks. kjøp og garantivilkår kontraktsjuss selskapsrett Taxiskolen Tilbyr kurs for medlemmer av Norges Taxiforbund: Arbeidsrett HMS Internkontroll (mulig å få på WEB også) Service og holdninger (også for dine sjåfører) Konflikthåndtering (også for dine sjåfører) Presentasjonsteknikk Anbudsforståelse Organisasjon og ledelse Regnskapsforståelse Sykepengeordningen Vi lager kurs etter ditt ønske! I tillegg har vi NKIs løyvekurs og vi kan kjøre kjennskaps-prøver for din sentral. For mer informasjon se vår nettside; AktiMed Bedriftshelsetjeneste Hensikten med avtalen er å tilby drosjenæringen en skreddersydd løsning for verne- og helsepersonell som tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven. I tillegg til den lovpålagte verne- og helsetjenesten inneholder avtalen følgende: Enkel telefonisk rådgiving ved f.eks sykefravær og arbeidsrelaterte helseproblemer. Formidling av helsetjenester til lege, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog ved arbeidsog livsstilsrelaterte plager. Veiledning og telefonstøtte ved vold, ran, trusler og krise. Norges Taxiforbund kan tilby bedriftshelsetjeneste gjennom AktiMed, en landsdekkende kjede innen bedriftshelsetjeneste og HMS. AktiMed har et nettverk av spesialister innen ulike fagområder. Esso-avtalen Ny, eksklusiv avtale trådte i kraft /-008 med bedre betingelser på diesel, vask og rekvisita. Ved bruk av stasjonenes vaskekort kan de fleste stasjonene tilby hver 6. vask gratis. Søknadsskjemaer fås på stasjonene eller ved henvendelse til NT. Rabatt for kjøp over kontantkort (Bonus kort) gis av Esso Sentralt og utbetales en gang i året i februar måned. Rabatt for kjøp over Esso Firmakort trekkes fra på fakturaen hver måned. ESSO firmakort (kredittkort) pumpepris ESSO Card (kredittkort minibuss/maxitaxi ) listepris Bensin 55 øre/l 45 øre/l Diesel 85 øre/l 40 øre/l Vask 5 % 5 % Rekvisita 5% 5% NORGES TAXIFORBUND Juridisk bistand Etter gitte retningslinjer yter Norges Taxiforbund juridisk og faglig bistand til sine medlemmer innen områdene som omhandler: Yrkestransportloven med forskrifter Vedtekter og reglementer Løyvesaker Transportfaglige spørsmål Tvistesaker Ran- og voldssaker Trafikkskader og forsikrings forhold Arbeidsrettslige forhold Bilsaker, kjøp- og garantiforhold Ulike kontraktsforhold Økonomiske krav mm Fond Fond for etterlønn ved dødsfall og sluttvederlag: Etter søknad dekkes medlemmets utgifter, utbetalt i henhold til Taxioverenskomstens 8 og 9. måneders lønn ved dødsfall etter års heltidsansettelse og slutt i arbeidsforhold etter 0 års ansettelse og fyllte 50 år. Fond for etterlatte (kr.0.000,-): Ved aktive medlemmers dødsfall. Fond for rans og voldsofre (kr.5000,-): Yter en engangsstøtte til medlemmer som har vært utsatt for ran og/eller overfall, etter gitte kriterier. Høybakkenfondet: Yter økonomisk støtte til medlemmer av NT som blir innblandet i trafikkuhell, som resulterer i tiltalebeslutning mot vedkommende. Fondet kan også iverksette andre hjelpetiltak etter uhell som dette. (Ekstern juridisk bistand) Fondet for markedsføring og informasjon (inntil kr ,-): Fondet har til oppgave å yte støtte til: - Informasjonstiltak rettet mot myndigheter, oppdragsgivere, media og medlemmer - Markedsføring - Produktutvikling - Organisasjonsutvikling Fond for bedriftsansvar (inntil kr ,-): Kan dekke erstatning ved skader i forbindelse med arbeidet som faller utenfor bilansvarsloven og som ikke dekkes av eventuelle andre forsikringer som løyvehaveren måtte ha. Skademelding fås hos NT, og skal behandles av fondsforvalterne i NT. TAXI 0

17 Returadresse: Norges Taxiforbund P.b. 64 Etterstad Oslo ISSN B-BLAD Effektiv kontakt mellom sjåfører og eiere! Endelig finnes kontaktproduktet drosjene trenger for raskt å finne arbeidsgiver og arbeidstaker. TAXI Taxijob.no er en effektiv nettjeneste for å finne sjåfører som ønsker jobb. Nettjenesten er laget for drosjenæringen i hele landet. På taxijob.no finner du blant annet: Kartsøk for å finne bil/sjåfør nær DEG Automatisk arbeidskontrakt SMS tjeneste for kvikkmatch og kontakt Annonsering TAXI TAXIJOB.NO R

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Min rolle Administrerende direktør i Norgestaxi AS Styremedlem i Taxikurir Stockholm AB Styreleder i Norgestaxis sentraler

Detaljer

Innst. 277 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 277 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 277 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:77 S (2010 2011) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

MÅL OG STATUS Bergen 20. januar Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Bergen 20. januar Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Bergen 20. januar 2015 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold TØI rapport 646/2003 Forfatter: Jon-Terje Bekken Oslo 2003, 41 sider Sammendrag: Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold Bakgrunn og problemstilling Drosjenæringen har de siste

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

MÅL OG STATUS Tromsø 20. november Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Tromsø 20. november Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Tromsø 20. november 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi et tilbud de som ikke

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Innst. 291 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 291 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 291 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:100 S (2011 2012) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft / /68057/2015 EMNE N12 Telefon

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft / /68057/2015 EMNE N12 Telefon Se egen mottakerliste Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft 17.04.2015 2014/24198-2/68057/2015 EMNE N12 Telefon 22055481 Deres dato «REFDATO» Deres referanse «REF» Høring

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene? TØI-rapport 1054/2010 Forfatter(e): Frode Longva, Oddgeir Osland, Merethe Dotterud Leiren Oslo 2010, 39 sider Sammendrag: Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Innst. 58 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 58 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 58 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:135 S (2011 2012) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300222-21 Arkivkode:---/N00 Samferdselsavdelinga Saksbehandler: Ann-Kristin Johnsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) 10.12.2014 Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens

Detaljer

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 388 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:114 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK 22.08.2017 SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK Denne saken gjelder endring av NHO sin regionstruktur som knyttes til NHO-regionene Troms & Svalbard og Finnmark. 1. BAKGRUNN

Detaljer

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken Sjekkes mot fremføring Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Skulle bare på jobb Nasjonal konferanse om arbeidsrelaterte ulykker, Trygg Trafikk Oslo, 7. april Oppgitt tittel: Fremskrittet er på

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER 2011 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER Vestfold fylkeskommune Regionalavdelingen 10.01.2011 INNHOLD Kap.I Generelt 1 Myndighet/delegasjon 2 Formål Kap.II Virkeområde

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Behov for forenkling av Husbankens regelverk?

Behov for forenkling av Husbankens regelverk? Behov for forenkling av Husbankens regelverk? En spørreundersøkelse blant rådmenn Sluttrapport Oktober 22 Om Undersøkelsen 2 Resultatene i denne rapporten er basert på svar fra 47 rådmenn. Formålet med

Detaljer

Undersøkelse gjennomført for

Undersøkelse gjennomført for Undersøkelse gjennomført for FolkevalgtBarometeret Juni 2011 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på Kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak Tiltak for å styrke konkurransen i drosjemarkedet BECCLE 15. Mai 2012 Øyvind Nilssen Agenda Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler Regulering, virkning og tiltak Enkeltreisesegmentet Manglende

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet - Innspill fra Skyss Oddmund Sylta, direktør i Skyss Om Skyss Buss 11 kontrakter 762 busser Bybane Ferge 1 kontrakt 17 bybanevogner 4

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, 14.08.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Sammendrag og tilrådninger

Sammendrag og tilrådninger Sammendrag og tilrådninger Resymé I rapporten drøfter vi dagens regulering av drosjemarkedet i forhold til samferdselspolitiske og konkurransepolitiske målsettinger. Analysen viser at drosjemarkedet ikke

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008)

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innst. S. nr. 192 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no.

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no. NGF-nytt Nr 2 5. februar 2010 Informasjon fra Norges Golfforbund GolfBox support Telefonnummer til GolfBox support i Norge er nå operativt. Nummeret er 69 15 69 69. Frem til ca 15.februar kan det til tider

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren Hovedutvalget har ingen merknader til øvrige forslag i høringsnotatet

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren Hovedutvalget har ingen merknader til øvrige forslag i høringsnotatet Saksframlegg Vår saksbehandler Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Vår referanse 2017/15075-5 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for samferdselssektoren 16.11.2017 Vedlegg: 1 Høringsbrev fra samferdselsdepartementet

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen.

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1520 Dato 12. juli 2017 Høring - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til bindende pristilbud

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 Sammendrag: Oppland Skyss og Informasjon AS er gitt midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2012-2013 Bærum, 20.01.13 Månedsbrev for februar. Kjære Lionsvenner! Dette brevet vil kun handle om «Prosjekt 2014» I månedsbrevet for januar

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, Dato: videre utvikling

Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, Dato: videre utvikling Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, 75 51 29 00 Dato: 10.6.2011 Styresak 74-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord videre utvikling Bakgrunn for saken Brukermedvirkning

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Politisk notat : 25. april 2012

Politisk notat : 25. april 2012 Politisk notat : 25. april 2012 NTs ønsker for drosjepolitikken Norges Taxiforbund mener de varslede endringer i Yrkestransportlov og tilhørende forskrift (høringsnotat av 9/2 2012) bør benyttes til en

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler Presentasjon SAMSVAR-seminaret 1. juni 2017 Steinar Johansen Forsker 1 Avdeling for bolig-, steds- og regionalforskning

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 15/1408-5 29.06.2015 Fylkesvise skjønnsrammer 2016 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Kontaktmøte om radiodigitalisering

Kontaktmøte om radiodigitalisering Tunnelforvaltning Arild Petter Søvik og Dag Vidar Torget Veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet Statens vegvesen NR. Innholdsfortegnelse 1. Omfang 2. Nødnett baner vei for DAB 3. Sikkerhetsperspektivet

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud

Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 05.05.2015 Vår referanse: 2015/453-1 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud Etter yrkestransportforskriftens

Detaljer