Fotballaktivitet. i skole/sfo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fotballaktivitet. i skole/sfo"

Transkript

1 Fotballaktivitet i skole/sfo

2 Fotballaktivitet i skole/sfo Hvorfor? Fotball er den klart største idretten i Norge, og Norges Fotballforbund (NFF) er i stor grad en barne- og ungdomsorganisasjon. Av de over fotballagene i Norge er drøyt av dem lag med barn i alderen 6 12 år. Jentesida har også vokst svært mye de siste årene og i dag er fotball landets klart største jenteidrett. Dette innebærer at barns fotballinteresse er meget stor noe som er et godt utgangspunkt for morsom fotballaktivitet også i skolesammenheng. I dagens samfunn viser flere undersøkelser at en del barn er mer passive enn tidligere. TV-titting og dataspill tar mye tid. NFF er opptatt av at barn er mye i aktivitet. Det er sunt, både fysisk og sosialt. Og fotball er en svært allsidig aktivitet der en benytter store deler av kroppen. I tillegg kreves det lite i form av utstyr og arealer. Spillet er enkelt, engasjerende og ikke minst motiverende. Hvordan? Dette heftet er laget for å gi enkle og verdifulle tips til alle lærere og aktivitetsledere som ikke kan så mye om fotball. For du trenger ikke være ekspert for å lede fotballaktivitet rettet mot barn, men aktiviteten må organiseres fornuftig og alle må følges opp på en positiv måte. Alle barn må involveres mest mulig! Derfor vil vi gi deg noen enkle og grunnleggende retningslinjer som vil gi god, morsom og læringsfremmende fotballaktivitet om du følger dem. Oppfordringen og utfordringen er derfor klar: Følg retningslinjene og aktiviteten vil fremme interesse, engasjement og god fysisk påvirkning! Fotball i skole/sfo

3 Behov for anlegg og utstyr Anlegg - Utnytt gjerne skolegården ved fornuftig inndeling og merking. - Bruk åpne plasser og løkker i nærområdet. - Ballbinger er svært populære der de finnes. Undersøk muligheten for å få satt opp en binge. - Ta kontakt med den lokale klubben for avtale om bruk av klubbens bane(r). - Baner og felter må ha en størrelse som passer for antall barn og hensikten med aktiviteten. Utstyr Utstyr som behøves for å skape god fotballaktivitet: - Baller, helst én per spiller (la dem da få ansvaret for sin egen ball), men to spillere per ball er også fint. - Draktvester i et tilstrekkelig antall og gjerne i to ulike farger. - Kjegler, noen store for å markere mål hvis en ikke har nok ordinære mål, og mange små for oppmerking av bane/felter. - Mål (5-meters mål eller håndballmål), minst to mål per ti spillere, eventuelt andre måltyper med nett. Overnevnte er å betrakte som ideelt, men det kan selvfølgelig bli god aktivitet også med mindre materiellressurser. Fotball i skole/sfo

4 Retningslinjer for aktiviteten 1 Smålagsspill (for eksempel 3 mot 3 eller 4 mot 4) i form av spill mot ett eller to mål er det aller morsomste og mest ferdighetsutviklende en kan drive med. 2 Fotballens «grunnspill» er femmerfotball (4 mot 4 + keepere), men det kan også spilles firer- og treerfotball. Av og til gjerne også 2 mot 2 eller 1 mot 1. Den artigste og enkleste måten å gjennomføre smålagsspill på er å arrangere en TURNERING: 1. Banestørrelse: Ca. 15 x 25 meter med mål. 2. Lag faste og JEVNE lag innen trinnet eller på tvers av klassetrinn (ev. 1. og 2. klasse og 3. og 4. klasse sammen). 3. Spill 10-minutters kamper. 4. Lag et enkelt turneringsoppsett ut fra hvor mange lag som er med. Fotball i skole/sfo

5 Spill mot to mål skal alltid være hovedaktiviteten for barn og det bør praktiseres hver eneste gang. Organiseringen må ikke gi flere enn eventuelt én innbytter på hvert lag. Spill aldri med flere enn fem på hvert lag på banen samtidig. Barna må være mest mulig involvert. 3 Skudd på mål-aktiviteter i forskjellige former er også aktuelle og populære. - fra forskjellige avstander - etter føring - fra forskjellige vinkler - på hel volley etter nedslepp fra hendene - etter pasning fra siden Organiser aktiviteten slik at det scores mange mål. Fotball i skole/sfo

6 4 Andre aktiviteter I tillegg til smålagsspill og skudd på mål-aktiviteter kan dere innimellom gjennomføre andre aktiviteter. Velg da noen enkle øvelser med ball: sjonglering, føring med god ballkontroll, stafetter og så videre. Det er bare å bruke fantasien, det finnes mange muligheter til ulike typer teknikktrening med ball. Transportere ballen - føre - vende Beherske ballen - sjonglere - kontrollere - motta (dempe/kontrollere) Fotball i skole/sfo

7 5 Fotball skal spilles ikke sparkes! Oppfordringen bør være: Prøv alltid å spille ballen til en medspiller enten han/ hun står foran deg, bak deg eller til siden for deg! Avlevere ballen til Motta ballen fra og returnere - pasning - dempe - kontrollere - spille Direkte spill Samarbeide om ballen - invitere - plassere seg - bevege seg Fotball i skole/sfo

8 6 Legg vekt på og stimuler barna til Fair Play! 7 Ha klare regler for hvordan en skal starte og sette i gang spillet etter avbrudd. 8 Mange ballberøringer! Utenom smålagsspill bør det helst ikke være flere enn fire utøvere per gruppe for å sikre tilstrekkelig aktivitet og ballberøringer. 9 Bruk mål! Benytt fortrinnsvis 5-meters mål eller håndballmål på spill- og skudd- aktivitet. Brukes kjeglemål uten keepere, bør de være brede nok minst 3 meter! 10 Lag regler! Av og til kan det være gunstig å innføre bestemte regler eller betingelser i aktivitetene, for eksempel at aktiviteten skal utføres med maksimalt tre, to eller én berøring per spiller for hver gang den enkelte spiller mottar ballen. 11 Lag aktivitetsgrupper! En gunstig måte å organisere på i forhold til hovedaktiviteten smålagsspill og andre aktiviteter, er en tredeling av aktivitetsgrupper. To grupper kan være engasjert med smålagsspill mot hverandre eller i mindre lag hver for seg. Den tredje gruppen driver med annen fotballaktivitet, gjerne ulike teknikkøvelser med ball. Etter en viss tid byttes det, slik at hele økten består av 2/3 smålagsspill og 1/3 av annen aktivitet. 12 Gi passende mestringsoppgaver! Fotballaktivitet bør være målrettet/oppgaverettet slik at utøverne enkelt kan bedømme om de lykkes eller ikke. Når en spiller smålagsspill er jo dette greit, men også i teknikk- og ferdighetsaktiviteter vil det være motiverende å klargjøre krav og delmål for utøverne. Oppfordring: Gi passende mestringsoppgaver! For eksempel: - Reglene og kravene til et vellykket utførelsesforsøk. (Eksempel 1: Før ballen fra linje A til linje B, stopp ballen to ganger med høyre fot på veien over og på linje B, stopp ballen to ganger med venstre fot på veien tilbake og på linje A.) Fotball i skole/sfo

9 - Antall vellykkede utførelsesforsøk i trekk. (Eksempel 2: Hvor mange ganger greier du å holde ballen i gang med en berøring opp i lufta etter en sprett i bakken innenfor et begrenset område?) - Antall vellykkede forsøk på tid. - Holde ballen i laget innenfor et begrenset område med et visst antall pasninger. (Eksempel 3: Fem pasninger uten at ballen går ut av området eller fanges opp av motspiller.) 8 Fotball i skole/sfo

10 Forslag på gjennomføring av en aktivitetsøkt Med foranstående retningslinjer i minne, her er et forslag på hvordan en kan gjennomføre det vi kan kalle en god fotballøkt i skole/sfo-sammenheng. Aktivitet 1 «Sjef over ballen» En bør gjerne begynne hver aktivitetsøkt med at barna får prøve seg i å beherske eller kontrollere ballen på forskjellige måter, for eksempel forskjellige måter å føre på, vende på, finte på, få kontroll over ballen på, langs bakken og fra lufta. Hensikten er også at en skal bli varm. Disse teknikkene kan også kombineres med pasninger. Viktig at det gis passende mestringsoppgaver! Føre ballen - med innsiden - med utsiden med én fot med begge føtter Fotball i skole/sfo 9

11 - med stopp og igangsetting - såle - utsiden av foten - med dribling/finter - Føring vendinger 10 Fotball i skole/sfo

12 - såle - utsiden av foten - innsiden av foten Dempe/kontrollere ballen mellom fot og bakke (lage skråtak) - med sålen - med innsiden - med yttersiden - i lufta Fotball i skole/sfo 11

13 Et konkret eksempel Organisering: Merk opp to linjer med meters avstand. Spillerne på startlinja med god avstand til sidemann og med hver sin ball (eller to spillere bak hverandre per ball, men da tar den andre over når den som starter er i mål). Gjennomføring: Spillerne fører ballen over til den andre linja, stopper ballen på linja og fører tilbake igjen osv. en eller flere ganger (oppgi antallet for hver gang det startes). Varianter: Føre med ett eller flere stopp av ballen (oppgi antall stopp), vending 180 grader med ballen ved linjene. Oppgave: Hvordan vende? Oppgaver: Kan du føre med høyre (venstre) fot? Føre i sikksakk? Bare med utsiden av føttene? Prøv å vende med ballen på to forskjellige måter. Greier du å vende med yttersiden av foten? 12 Fotball i skole/sfo

14 Aktivitet 2 Pasninger i firkant uten motstand Hensikt: Bevegelse og pasninger for å rette fokus mot at fotball skal spilles orientere seg og spille pasning til medspiller. Organisering: Firkant 15 m x 15 m (varier gjerne størrelsen av og til) 4 spillere per gruppe inndeling i nummerrekkefølge 1, 2, 3, 4. Gjennomføring: Spillerne beveger seg fritt rundt omkring i firkanten og spiller pasning til hverandre alltid i rekkefølgen og så videre. Varianter: Fritt spill, maksimalt to berøringer per spiller, direkte spill. Oppgaver: Hvor mange pasninger (runder) greier dere i trekk før dere feiler? Klarer dere fem pasninger i trekk før dere feiler? Klarer dere tre runder med to berøringer per spiller? Fotball i skole/sfo 13

15 Aktivitet 3 Spill i firkant med motstand Hensikt: Samme som i aktivitet 2, men nå må en også orientere seg og foreta valg i forhold til både medspillere og motstander. Organisering: Firkant, vurder størrelse i forhold til ferdighet, 4 spillere per gruppe. Gjennomføring: Spill 3 mot 1 i firkanten med flere pasninger i trekk uten at ballen går ut av området eller fanges opp av motstanderen. Bytt inn spiller i midten etter en viss tid eller et målbart resultat. Variasjoner: Fritt spill, maksimalt to berøringer, direkte spill. Oppgaver: Greier dere for eksempel fem pasninger i trekk uten at motstander er borti ballen eller at den går ut av firkanten? 14 Fotball i skole/sfo

16 Aktivitet 4 Femmerfotball (eventuelt firerfotball eller treerfotball) Merknad: Her forutsettes det at to av tre grupper A, B og C er opptatt med smålagsspillet, mens den tredje utøver aktiviteten under aktivitet 5. Hensikt: Spille virkelig fotballspill. Vektlegge pasningsspillet alltid prøve å spille ballen til en medspiller i enhver situasjon! Fotball i skole/sfo 15

17 Organisering: 5 mot 5 inkludert keepere i 5-metersmål på bane på ca. 35 x 20 m (håndballbane på 40 m x 20 m er også greit). Med mindre antall spillere på hvert lag tilpasses størrelsen på banen. Straffesparkfelt 6 meter ut fra mållinjen. Ingen eller én, maksimalt to, innbyttere. Først spiller lag A mot lag B i for eksempel 5 10 minutter, deretter A mot C, B mot C, eventuelt en runde til eller flere på samme måte. Gjennomføring Regler: - Motspillere må være minst 5 meter unna ved spillets begynnelse og ved frispark. - Straffespark tas fra midten av straffesparkfeltlinjen. - Det benyttes enten innkast eller innspark fra sidelinjene. Dette vurderes ut i fra nivå og hensikt. - Offside praktiseres ikke. - Målkast fra innenfor straffesparkfeltet i stedet for målspark. Tilleggsregel: - Keeper skal ikke sparke ballen over midtstreken, men «bowle» den langs bakken til medspiller på egen banehalvdel. Oppfordringer: - Bevegelse blant spillerne slik at det hele tiden dannes trekant- og firkantformasjoner mellom spillerne for å skape pasningsmuligheter. 16 Fotball i skole/sfo

18 Oppgaver: Tell hvor mange ganger du greier å spille ballen til en medspiller. Hvordan skal vi plassere oss og bevege oss for å kunne spille ballen mellom oss innen laget? Hvordan gikk samspillet denne omgangen? Aktivitet 5 Mestringsoppgaver i fotballteknikk Merknad: Her kan en selvfølgelig variere teknikker og aktiviteter fra gang til gang, eller over en viss tid, noen uker, slik at utøverne opplever fremgang og læring. Prioriterte temaer: 1 Avslutninger mot mål skudd 2 Pasninger og pasningskvalitet 3 Føring vendinger 4 Mottak/medtak og vending i mottak 5 Føring og finting ➊ ➋ ➋ Fotball i skole/sfo 17

19 ➋ ➌ ➌ ➌ ➍ ➍ ➎ 18 Fotball i skole/sfo

20 Her er eksempler på aktiviteter knyttet til tema 1: Avslutning mot mål skudd Hensikt: Få øvelse i å lage mål på forskjellige måter, fra forskjellige distanser og i forskjellige situasjoner ved noen ganger å skyte så hardt som mulig og andre ganger plassere ballen. Organisering: Grupper på fra 2 til 4 spillere med ett mål for hver gruppe. Rullere på keeperrollen. Avslutninger mot mål fra én, to eller tre spillere. Varianter: Avslutte mot mål med keeper: - på dødball fra forskjellige avstander og vinkler - etter føring - på dødball fra forskjellige avstander og vinkler - etter føring Fotball i skole/sfo 19

21 Avslutte mot mål med keeper etter pasning eller kast fra medspiller (to par jobber sammen mot hverandre) - etter pasning på skrå bakfra - etter pasning i forskjellige vinkler fra sidene - etter bakoverpasning - etter pasning i lufta - etter heading etter pasning i lufta - etter retningsbestemt mottak fra forskjellige vinkler - etter pasning rett fra siden Oppgaver: Konkurrer om å score flest mål, enkeltvis eller parvis, ut fra et visst antall skudd etter bestemte regler. - etter pasning på skrå bakfra - etter pasning i forskjellige vinkler fra sidene 20 Fotball i skole/sfo

22 - etter bakoverpasning - etter pasning i lufta - heading etter pasning i lufta Fotball i skole/sfo 21

23 - etter retningsbestemt mottak fra forskjellige vinkler - etter pasning rett fra siden 22 Fotball i skole/sfo

24 Mer kompetanse? Føler dere behov for mer kunnskap er det flere måter å skaffe seg det på: 1. Ta kontakt med lokal klubb. Det finnes helt sikkert masse trener- og lederkompetanse i klubben i nærmiljøet. Og klubbene er helt sikkert interesserte i å videreutvikle fotballtilbudet i skole/sfo. 2. Ta kontakt med fotballkretsen for fotballutdanning og diverse opplegg NFF anbefaler: - Motivasjonskveld for deltakelse på NFFs Aktivitetslederkurs Barnefotball (én kveld, 4 undervisningstimer) - Aktivitetslederkurs Barnefotball (4 kvelder, 16 undervisningstimer). - NFFs DVD om barnefotball. Den er laget for alle de foreldre som er trenere for barnefotballag, men den er like relevant for dere som arbeider i skole/sfo - Boka «Fotball er gøy» - Brosjyrene «Barnefotball», «Smålagsspill», «Femmerfotball» og «Fair Play Cup i skolen» 3. Ta en titt på NFFs internettside - Les om NFFs utdanningstilbud på - Les mer om barnefotball på - Du kan bestille ønsket materiell på - Videoklipp av øvelser - Se etter tilbud og muligheter i din fotballkrets, adresser finner du på HUSK: Barna skal være mest mulig i aktivitet. Det morsomste er mye spill med to lag og med få spillere på hvert lag. Det gir mange mål og lite kø! Lykke til med organiseringen og oppfølgingen av fotballaktiviteten i skole/sfo-sammenheng! Med hilsen Norges Fotballforbund Oslo 2007

25 Heftet er utarbeidet av Andreas Morisbak i samarbeid med Dag Riisnæs. Norges Fotballforbund, Produksjon: Akilles Alle fotos: Per-Åge Eriksen Alle illustrasjonene er lånt fra boka «Fotball er gøy», Damm Omslag: Amund Nitter

Ingress Godt over 14000 lag i barnefotballen og 6000 i ungdomsfotballen er i aktivitet med trening og kamp over det ganske land.

Ingress Godt over 14000 lag i barnefotballen og 6000 i ungdomsfotballen er i aktivitet med trening og kamp over det ganske land. Andreas Morisbak Utviklingssjef NFF August 2005 EN GOD FOTBALLØKT OG FOTBALL SKAL SPILLES! Ingress Godt over 14000 lag i barnefotballen og 6000 i ungdomsfotballen er i aktivitet med trening og kamp over

Detaljer

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen 1 Innhold Spillformer og anbefalte banestørrelser... 4 Nye spillformer... 4 Retningslinjer for treerfotball for barn... 7 Spilleregler treerfotbal...

Detaljer

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen 1 Innhold Spillformer og anbefalte banestørrelser... 4 Nye spillformer... 4 Retningslinjer for treerfotball for barn... 7 Spilleregler treerfotbal...

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

Vi må tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet!

Vi må tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet! Vi må tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet! Nye spillformer og regelendringer i barne- og ungdomsfotballen: Treerfotball Nierfotball Frisone i femmer- og sjuerfotball Ekstra spiller i femmer-

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra barne- til ungdomsfotball For barn 11-12 år (Les også Sportsplan for 9-10 år) Innhold: Hva vet vi om 11-12 åringen? Hva skal 11-12 åringen lære seg? Treningsøkten

Detaljer

SØRE NESET IDRETTSLAG. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. Sportsplan 01.10.2010

SØRE NESET IDRETTSLAG. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. Sportsplan 01.10.2010 hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc SØRE NESET IDRETTSLAG vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

Teknikktrening for 6-10 åringene. Trening av pasning og skudd

Teknikktrening for 6-10 åringene. Trening av pasning og skudd Teknikktrening for 6-10 åringene For de minste gjelder det å spille mest mulig. Det er viktig at de kjenner øvelsene godt, og at de selv kjenner at de behersker øvelsene og gjør framgang. Trening av pasning

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Norges Frisbeeforbund www.frisbee.no

Norges Frisbeeforbund www.frisbee.no Norges Frisbeeforbund www.frisbee.no FORORD 2 3 INNLEDNING Dette heftet er utviklet av Norges Frisbeeforbund. Heftet gir en bred innføring av de mange mulighetene som finnes med frisbee og er laget som

Detaljer

REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball

REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball SPILLEREGLER FOR SJUERFOTBALL GJELDER FOR KLASSENE 13 ÅR OG ELDRE For klassene 12 år og yngre gjelder spillereglene

Detaljer

AKTIVITETSHEFTE 1 KROPPSØVING FOR VIDEREGÅENDE SKOLE

AKTIVITETSHEFTE 1 KROPPSØVING FOR VIDEREGÅENDE SKOLE AKTIVITETSHEFTE 1 KROPPSØVING FOR VIDEREGÅENDE SKOLE INKLUDERENDE LÆRINGSAKTIVITETER I KROPPSØVING - bevisstgjøring og håndtering av individuelle forskjeller og elevers usikkerhet i kroppsøvingsfaget Per

Detaljer

Vinterakademiet. Plan over øktene. Harald Lien 2014/2015

Vinterakademiet. Plan over øktene. Harald Lien 2014/2015 1 Vinterakademiet Plan over øktene Harald Lien 2014/2015 Contents Vinterakademiet 2014/2015 Fremtidens fotballspiller...4 Øktoversikt...5 Økt 1 Intensitet (Gareth Bale):...6 Del 1 Oppvarming Føring i firkant

Detaljer

Sportsplan for Gulset fotball

Sportsplan for Gulset fotball Sportsplan for Gulset fotball 2015 "Gjennom breddeidrett og idrettsglede skal Gulset IF Fotball bidra til å bedre oppvekstmiljøet for alle barn og ungdom på Gulset." Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning

Detaljer

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Innledning: Sportslig plan skal være med på å bedre fotballtilbudet i

Detaljer

FINN KEEPEREN I DEG!

FINN KEEPEREN I DEG! FINN KEEPEREN I DEG! Hei alle kolleger. NFF ønsker å forsterke fokus på de yngste keeperne. Finn keeperen i deg handler om at typer som passer til å spille i mål blir veiledet og stimulert av våre beste

Detaljer

OPPVARMING. gjøre rede for hvordan du kan gjennomføre oppvarming. forklare hvordan oppvarming virker på kroppen

OPPVARMING. gjøre rede for hvordan du kan gjennomføre oppvarming. forklare hvordan oppvarming virker på kroppen OPPVARMING NÅR DU HAR LEST DETTE KAPITLET, SKAL DU KUNNE forklare hva oppvarming er forklare hva som er forskjellen mellom generell og spesiell oppvarming begrunne hvorfor du bør varme opp gjøre rede for

Detaljer

Beitostølen Helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter Beitostølen Helsesportsenter Øystein Vegge Martin Sæbu 2002 INNLEDNING 2 FYSISK AKTIVITET FOR ALLE 2 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE 3 BALL-AKTIVITETER 7 FANGELEKER 13 GRUPPE-AKTIVITETER UTEN BALL

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Å konkurrere skal være gøy!

Å konkurrere skal være gøy! Barnehåndball 6-12 år KONKURRANSEFORMER Å konkurrere skal være gøy! Det sier seg selv at små hender og korte armer og bein ikke passer inn i det voksne håndballspillet. Derfor må vi tilpasse banestørrelse,

Detaljer

Utvikling keeperspillere Vidar Bekkevold

Utvikling keeperspillere Vidar Bekkevold Utvikling keeperspillere Vidar Bekkevold Trening grunnleggende Felles forståelse er viktig for bedre læring. ü Vi må ha felles ord og uttrykk for å lette forståelse ü Felles forståelse letter kommunikasjon

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR/ INNHOLD I TRENINGENE 9-10 ÅR SJEF OVER BALLEN/ LEIK 30 % SPILLE MED/MOT 20 % SMÅLAGSSPILL 40 % AVSLUTNING 10 % VARIGHET PR.TRENING 1 time ANT.TRENINGER

Detaljer

Hvordan gjøre de beste best?

Hvordan gjøre de beste best? Hvordan gjøre de beste best? - eksempler på læringsprinsipper, virkemidler og metoder for påvirkning av fotballferdighet for spillere i alderen 16-21 år. Trener III Nils Lexerød Forord Jeg vil først om

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 5 - Individuell forsvarsteknikk Tema: - Takling. - Blokkering. - Samarbeid to og to. Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen.

Detaljer

Sjef over ballen. Sjef over ballen - Ballkontroll. 20. desember 2011 10:38. Side 1 for Sjef over ballen

Sjef over ballen. Sjef over ballen - Ballkontroll. 20. desember 2011 10:38. Side 1 for Sjef over ballen Side 1 for 10:38 2 og 2 - tilslagstrening (Aldersgruppe: 6-8 og oppover) - To og to spillere går sammen om en ball. - Spillerne med ball stiller seg på en rekke, med partneren rett overfor. - Spillerne

Detaljer