Labbene skal være oppsatt med dual boot. Disse labene er satt opp med dual boot, dvs. at vi må velge Linux eller Windows under oppstart av maskin.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Labbene skal være oppsatt med dual boot. Disse labene er satt opp med dual boot, dvs. at vi må velge Linux eller Windows under oppstart av maskin."

Transkript

1 Oppstart Denne øvingen er basert på kapittel 15 i boken. Det er ingen innlevering i denne øvingen. Oppstart av Linux Labbene skal være oppsatt med dual boot. Disse labene er satt opp med dual boot, dvs. at vi må velge Linux eller Windows under oppstart av maskin. For å benytte Linux på lab-en må PC-en omstartes. Like etter omstart har vi noen sekunder til å velge operativsystem. Trykk en vilkårlig tast for å aktivere vindu for å velge operativsystem. Linuxdistribusjonen som er installert på laben heter Fedora. Dersom vi bruker for lang tid på å velge vil Windows starte. Foreta da en ny omstart av maskinen etter at Windows er ferdig med oppstarten. Velg "annen" bruker og logg inn med vanlig brukernavn og passord, det kan hende at du blir avvist første og kanskje til og med andre gangen. Men ikke gi opp :) Din hjemmekatalog under Linux på lab-ene tilhører den enkelte labmaskin og ses kun på denne maskinen. Vi skal senere på hvordan vi kan koble opp hjemmeområdet på ananas, men for denne labben trenger vi ikke lagre filer vi skal ta vare på. Valg av skrivebord Våre øvinger vil forholde seg til skrivebordet GNOME, dette er satt opp som standard. Vi står fritt til å velge andre, men det vil ikke bli dekket av dette kurset. Skrivebordet På skrivebordet kan du arbeide på same måte som du arbeider med Windows: Programmer startes ved å klikke på ikoner, dokumenter slettes ved å flytte dem i søppelbøtten, dokumenter åpnes ved å dra dokumentet med musen inn i tilhørende program. Dette forutsetter at programmet kan kommunisere med skrivebordet.

2 I skrivebordsystemet GNOME har vi to forskjellige metoder for å merke og kopiere tekst med musen. Musen kan benyttes som en tradisjonell UNIX mus, men vi kan også kopiere og merke ved å benytte skrivebordet. De vanligste skrivebordsystemene for Linux er GNOME, KDE og XFCE. Kun GNOME-kompatible programmer kan kommunisere med GNOME. Og tilsvarende vil kun KDE-kompatible programmer kunne kommunisere med KDE. Et KDEkompatibelt program kan fint kjøre under GNOME, men vi kan da ikke bruke musen til f.eks å dra et dokument til et program. Noen programmer som vi skal benytte kan ikke kommunisere med noen skrivebord, f.eks emacs. Dokumenter må da åpnes ved f.eks ved å benytte programmets menyer eller kommandoer. Starte programmer Programmer kan startes fra taskbaren på toppen av skjermen. Hvis musen føres øverst til venstre, til Aktiviteter, kan man så bytte mellom å aktive vinduer, eller programmer. Velger man programmer kan man bla seg frem til det ønskede programmet. Det finnes også et søkefelt hvor man kan søke frem programmet man ønsker. Merk at hvis programmet allerede er åpent og man klikker på et program i taskbaren så vil Gnome bytte til det allerede åpne programmet. Hvis vi istedet vil åpne en ny instans av det ønskede programmet så høyreklikker vi på programikonet i programvelgeren og velger nytt vindu. Med høyreklikk har man også mulighet for å definere favorittprogrammer. Kopiering og merking av tekst med mus Kopiering og merking med musen krever at vi benytter musen som en tradisjonell UNIX-mus. (Nyere emacs kan konfigureres til å kommunisere med skrivebordet sin kopieringsbuffer.) En tradisjonell UNIX-mus har 3 musetaster. Bruker kan selv bestemme rekkefølgen på musetastene, men normalt oppsett er som følger: Venstre musetast er musetast 1, høyre musetast er musetast 3, midtre musetast er musetast 2. Dersom vi benytter en mus med kun to musetaster kan vi normalt simulere musetast 2 ved å klikke samtidig på venstre og høyre musetast. Trykk først venstre og like etterpå høyre musetast. Kopiere og merke tekst på skrivebord Når vi kopierer tekst via skrivebordet fungere musen slik vi er vant med fra Windows. Tekst merkes med musetast 1. Fra Rediger menyen øverst i vinduet kan vi velgekopier, Klipp ut eller Lim inn. Alternativt kan vi benytte Ctrl-C, Ctrl-V og Ctrl-X. (I GNOME sitt terminalvindu må vi benytte Shift+Ctrl+C etc.)

3 Tradisjonell UNIX-mus Den tradisjonelle UNIX-musen merker, kopierer og limer inn ved kun å benytte musen. Det er ingen bruk av menyer eller Ctrl-tasten. Tekst merkes med en av følgende to metoder: Klikk med musetast 1 i starten av området, hold nede og flytt til slutten av området. Klikk i starten av området med musetast 1 og i slutten av området med musetast 3. (Skrivebordsprogram binder ofte musetast 3 til en meny, så tradisjonell mus sin bruk av musetast 3 feiler.) Teksten kopieres ved at den merkes. Ingen meny eller Ctrl-tast benyttes for å kopiere den merkede teksten. Vi har flere variasjoner rundt metodene for å merke tekst: Start merking ved å dobbeltklikke med musetast 1. Da vil merking omfatte hele ord. Start merking ved å trippelklikke med musetast 1. Da vil merking omfatte hele linjer. Klikk med musetast 3 en gang en annen plass i teksten. Da vil merking utvides eller reduseres til dette punkt (eller ord eller linje gitt av hvordan vi først klikket med musetast 1). Dobbeltklikk med musetast 3. Da vil tekst klippes ut i noen programmer (f.eks emacs). Den merkede (eller utklippete) teksten limes inn ved å klikke med musetast 2 der teksten skal limes inn. I noen programmer, f.eks emacs kan Ctrl-kombinasjoner brukes for å vekselvirke med den tradisjonelle UNIX-musen. F.eks vil i emacs tastekombinasjonen C-<space> merke tekst, C-Y limer inn mens M-W klipper ut, for mer informasjon om bruk av Emacs se dokumentet itportalen.hib.no/fag/tod077/h10/,danainfo=eple.hib.no+emacs.shtml De to metodene for å benytte musen bruker ulike buffere. En tekst som kopieres via skrivebordet må limes inn igjen via skrivebordet. En tekst kopiert med tradisjonell UNIX-metode må limes inn igjen med tradisjonell UNIX-metode. Oppgave 1: Kopiere tekst Åpne to tekstbehandlere, f.eks en gedit og libreoffice writer, disse kan du finne ved å søke etter programmer. Skriv en tekst i den ene teksteditoren. Kopier så deler av teksten til den andre teksteditoren med musen. Du skal kopiere både ved å benytte den tradisjonelle UNIX-metoden og ved å benytte skrivebordet sine buffere. Åpne også et Emacs vindu Du finner emacs under Programmer/Tilbehør/Emacs. Emacs er en meget avansert tekstbehandler, men vil nok virke fremmed. Ctrl-kombinasjonene har helt andre betydninger enn hva du kjenner fra Windows. Emacs sine Ctrlkombinasjonene vil vi møte igjen når vi snart skal arbeide med terminalvindu. Skriv en tekst i det ene emacs-vinduet. Kopier deler av teksten fra det ene emacs-vinduet til en av de andre tekstbehandlerne.

4 Terminalvindu De fleste operasjoner kan gjøres fra skrivebordet og grafiske programmer, men UNIX og Linux benyttes ofte på tjenere. For en tjener kan det være unødvendig å bruke disk-plass og hukommelse på å kjøre et vindusystem. Et annet moment er at vi på en tjener ofte ønsker å automatisere systemoppgaver. Da er ikke grafiske systemprogram egnet. Vi skal derfor arbeide i terminalvinduer og utføre alle operasjoner derfra. Åpne et terminalvindu, du finner det under Programmer/Systemverktøy/Terminal. I Gnome 3 kan man også søke etter programmet Terminal med søkefunksjonen. Det kan være lurt å legge terminaloppstarteren på oppgavelinjen eller skrivebordet. Etter du har funnet programmet, høyreklikk og velg legg til i favoritter. I terminalvindu, skriv ls og så linjeskift. Hva skjer? Oppgave 2: Gjenta kommandoen ved å trykke piltast opp og legg til teksten -l (bokstaven l er en liten L) slik at resultatet blir ls -l. Hva gjør kommandoen? Det kan vi finne ut ved å skrive en annen kommando. Utfør man ls. Hva betyr «-l» for ls kommandoen? Du avslutter lesing av manualsiden ved å trykke «q». Kommandoer har følgende struktur: kommando brytere arg1 arg2 arg3 Brytere er typisk bokstaver som begynner med tegnet «-» eller ord som begynner med konstruksjonen «--». Legg merke til at brytere som starter med

5 «-» kan settes sammen slik at begge kommandolinjene under gir samme resultat: a. ls -a -l -h b. ls -alh En bryter kan ta verdier som må følge like etter bryteren, f.eks ls -lw40 -a. Her er bryter «-w» gitt verdi «40». Dersom bryter starter med «--» benyttes «=» for å angi verdi, f.eks ls -l --width=40 -a. Oppgave 3: Opprett en mappe tmp under din hjemmekatalog på unixmaskinen under /home. Vi oppretter mappen ved å utføre: mkdir mappenavn For å bytte til mappen, bruk kommandoen cd mappenavnet Legg merke til at prompten endret seg når vi byttet arbeidskatalog. Argumentene til kommandoen forteller hva kommandoen skal arbeide med. La oss først lage noen filer. Utfør følgende i terminalvindu: echo "En fil" > aa.txt echo "Enda en fil" > bb.txt echo "Og enda en fil" > AA.txt Setningene over lager tre filer. Sjekk innholdet med:

6 cat aa.txt cat bb.txt cat AA.txt Dersom du nå har fått opprettet filene, utfør følgende kommandoer og forsøk å finne ut hva som skjer: ls aa.txt bb.txt ls -l aa.txt bb.txt # l er en liten L ls -l *.txt Vi ser at Linux og UNIX skiller på store og små bokstaver. Det gjelder også for kommandoer, forsøk å skrive LS istedet for ls. Du har sikkert lagt merke til at mappeskillemerket i UNIX og Linux skiller seg fra Windows. UNIX og Linux bruker symbolet «/», det samme som brukes i URL-er for å angi webadresser. Tabulatortasten kan brukes til å fylle ut siste del av kommandoer og filnavn. Dette fungerer hvis det du har skrevet entydig kan identifisere en kommando eller fil. Dersom flere muligheter finnes vil et nytt klikk på tabulatortasten liste alle muligheter. For mange programmer vil kun filtyper kjent for programmet listen. Tabulatorfullføring vil ofte også fungere på opsjoner til program. Tabulatorfullføring av filnavn fungerer kun hvis kommandotolker forventer et filnavn. Oppgave 4: Fyll inn følgende i et terminalvindu:

7 ged<tab> Hva skjer? Her er «TAB» tastaturet sin tabulatortast. I mappen der du har laget de 3 filene, utføre følgende: ged<tab> a<tab> Forsøk nå: man<tab><tab> Dersom du skriver feil på kommandolinjen kan den redigeres. Vi kan navigere fram og tilbake på linjen, nye tegn kan legges til og tegn kan slettes både med delete ogbackspace knappene på tastaturet. Vi kan legge til tekst kopiert med musen. Kommandolinjen kan også redigeres og navigeres i ved å benytte Ctrlkombinasjoner. Ctrl-kombinasjonene avhenger av ditt oppsett, men vil typisk inkludere: Ctrl-U: Klipper ut hele linjen Ctrl-K: Fjerner resten av linjen Ctrl-W: Fjerner et ord Ctrl-Y: Limer inn utklippet tekst Ctrl-C: Avbryter program Ctrl-A: Hopper til start av linjen Ctrl-E: Hopper til slutt av linjen Ctrl-D: Sletter tegn Ctrl-Z: Suspend på program, dvs. program legges til hvile.(kommando fg vil vekke programmet.)

8 Oppgave 5: Skriv følgende kommandolinje i et terminalvindu: ls aaa.txt Bruk piltaster og rediger teksten slik at resultatet blir: ls aa.txt Skriv i et terminalvindu følgende kommandolinje: ls aa.txt bb.txt Bruk piltaster og Ctrl-kombinasjoner og endre kommandolinjen til: ls bb.txt aa.txt Manualsider På UNIX har vi flere hjelpesystemer. Vi skal nå se på manualsystemet. Dersom vi ønsker hjelp for en kommando kan vi skrive man «kommando». I starten kan det kanskje være vanskelig å forstå manualsidene. De har alle har samme struktur, så etterhvert blir de nok mer forståelige. Manualsider er oppdelt i avsnitt. Dersom ikke avsnitt oppgis vil avsnittet med lavest nummer vises. Vi kan angi et annet avsnitt som argument til man, f.eks vil man 3 exec gi 3. avsnitt i manualsidene for exec. Avsnitt 1 viser hvordan kommandoer skrives i terminalvinduet. Avsnitt 2 og 3 gir hjelp om systemkall (mer om dette i OS-delen av kurset).

9 For å navigere til neste side i en manualside kan du trykke mellomromtasten. Programmet som benyttes på lab-en for å vise innholdet i manualsider heter less (men vi kan velge andre program, f.eks programmet more). Oppgave 6: Arbeide med manualsider Hvordan søker vi i manualsider? (Tips: Programmet som viser manualsider heter less.) I resten av denne oppgaven skal vi arbeide med manualsiden til ls: Bruk søkefunksjonen til less og finn teksten «--reverse». Søk så mot starten i samme manualside etter teksten «--all». Hopp til starten av manualsiden. Søk etter teksten «-a» og gjenta søket 3 ganger ved å trykke «n» 3 ganger. Gjenta søket, men nå i motsatt retning ved å trykke «N». Hopp til slutten av manualsiden. Fil- og directory-stier Alle filer og mapper kan beskrives med en entydig sti fra roten og til filen, dette kaller vi en absolutt sti. /etc/shells er et eksempel på en absolutt sti. En fil og mappe kan også beskrives som en sti fra den nåværende arbeidskatalogen. Dette kalles en relativ sti, da den endres avhengig av arbeidskatalogen vi er i.../../etc/shells er et eksempel på en relativ sti. Oppgave 7: cd og pwd Bruk manualsystemet og les om cd. Hjelp om pwd-kommandoen finner vi ved å skrive help pwd. utfør følgende kommandoer cd ~ # flytter arbeidskatalogen til hjemmekatalogen

10 pwd ls /home ls.. Legg merke til at det outputen er den samme. cd /bin #flytter arbeidskatalogen igjen pwd bruk en relativ sti for å komme deg tilbake til hjemmekatalogen din. Svar på om følgende stier er absolutte eller relative 1../../../ 2. home/christian/ 3. /usr/bin/ 4. /usr/../bin Filmanipulasjon I denne seksjonen skal vi lage filer, kopiere og flytte dem og så fjerne dem igjen. Ved å bruke mkdir, lag en ny tempkatalog Bruk cd til å navigere til den. Oppgave 8: Lage, flytte, kopiere, rydde. Touch touch er en kommando som rører ved en fil og endrer dens sist_oppdatert verdi, en nyttig sideeffekt er at hvis filen ikke finnes så blir den opprettet. Bruk touch til å opprette 5 forskjellige filer, hvor 2 av dem begynner på initialene dine

11 mv for move lag en ny underkatalog "brev" og bruk kommandoen mv for å flytte kun filene med dine initialer inn i brev. Bruk jokertegn for å velge ut filene. cp for copy utfør kommandoen cp -vr brev brev2 Hva skjedde? rm for slett rm sletter ubønnhørlig filene du gir den, så vær varsom. Det er lett å gå på en smell med bruk av rm og jokertegn. Bruk rm for å fjerne de andre filene. Eksperimenter med opsjonene -i -v og -f for rm. Hva gjør disse? Bruk manualsidene for å finne svaret. Bruk rm -r for å slette katalogene igjen. Skall Kommandotolkerspråket vi benytter heter bash. Det finnes mange alternativer, men bash er standard for Ubuntu og Fedora. Kommandoene vi skriver er stort sett navn på systemprogrammer. Disse er uavhengige av valg av skall. De mest grunnleggende systemprogrammene (dvs. kommandoer) finner vi i mappen «/bin». Andre sentrale kommandoer finner i mappen «/usr/bin». Bruk gjerne ls for å se deg om i disse katalogene. Hvilke skall som er tilgjengelige finner vi listet i filen /etc/shells. Du kan finne ut hvilket skall du benytter ved å lese innholdet av variabelen SHELL. Kommando chsh kan forandre standardvalg for skall. (Ofte hentes logininfo over nettet, og da vil ikke chsh fungere.) Oppgave 9: Hvilket skall benytter du som standard? Utfør: echo $SHELL

12 Variabelen SHELL viser hva som er standardvalget ditt. Hvis du endrer ditt standardvalg vil SHELL bli oppdatert neste gang du logger inn. Hvilke skall er tilgjengelige på lab-maskinene? (kommandoen more kan brukes til å liste ut innhold i filer) Grunnleggende kommandoer Vi har nå sett på grunnleggende bruk av UNIX. Vi er nå klar for å studere litt flere kommandoer. date Bruk manualsystemet og les om date-kommandoen. Oppgave 10: Hva gjør date kommandoen? Utfør følgende kommandolinje: date +"%A" Hva ble resultatet? Du har tidligere oppretttet en fil aa.txt. Når ble filen sist modifisert? Bruk date til å returnere kun den hele timen. cal Bruk manualsystemet og les om cal-kommandoen. Oppgave 11: Bruk cal og list ut dagene i oktober i år. more og less Bruk manualsystemet og les om more og less-kommandoene. Programmet less har flere muligheter, så vi vil benytte dette. Oppgave 12:

13 Bruk less og sjekk innholdet av filen aa.txt som du har laget tidligere. Lag en litt større tekstfil ved å benytte gedit. Bruk så less til å sjekke innholdet. Naviger rundt i teksten ved å benytte less. Utfør følgende kommandolinje: cd /bin ls -l less Hva skjedde? Trykk mellomrom og beveg deg nedover i filoversikten en side om gangen. Teksteditorer Når vi senere skal lage skallprogrammer må vi benytte et verktøy for å skrive og lagre tekst. Bruken av disse verktøyene er ikke pensum, men vi må likevel beherske enkle operasjoner for å få utført kommende øvinger. Hvis du benytter GNOME og ikke vet hvilken teksteditor du skal benytte, bruke gedit. På Linux har vi avanserte teksteditorer som emacs og vi. Disse kan være litt vanskelige for nye brukere. Enklere teksteditorerer er f.eks nano(min favoritt), joe og pico. Teksteditorer følger også med skrivebordene, f.eks gedit for GNOME og kate for KDE. Ekstra oppgaver Labøvingen er nå over. Du kan nå slappe av etter eget behag, hjelpe andre studenter, skryte hemningsløst av dine mad skillz eller legge deg ned å sove. Skulle du ønske å øve videre kan du forsøke deg på oppgavene under: Oppgave 13: Mounte ananas Hvis vi skal bruke linux over tid vil vi ønske å kunne lagre filer å vårt hjemmeområde på ananas. (H-disken).

14 H-disken kan vi nå ved å mounte opp windows-sharet med kommandoen gvfs-mount. Bruk et terminalvindu og skriv: gvfs-mount smb://ananas/$user$ Nå kan man nå hjemmeområdet sitt under det skjulte directoriet.gvfs prøv: cd.gvfs ls Oppgave 14: Symbolske lenker En symbolsk lenke, også kalt, myk lenke er en type fil som peker på en annen fil. Ikke ulikt short-cuts i windows. Vi skal senere komme tilbake til forskjeller mellom harde og mye lenker i Linux. Siden hjemmemappen vår på ananas ligger så kronglete til ønsker vi nå å lage en snarvei til den. Bruk man eller info sidene til å lese om kommandoen ln Bruk ln til å lage en lenke på hjemmekatalogen din ~ som peker til det mountete hjemmeområdet på ananas. bruk ls -l for å se at lenken peker hvor den skal. eks gedit for GNOME og kate for KDE.

Filer og kataloger, prosesser og jobber

Filer og kataloger, prosesser og jobber Introduksjon til dataanlegget Filer og kataloger, prosesser og jobber Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen August 2005 1 Filer En l er en samling data som ligger lagret på maskinen

Detaljer

1 Diverse linuxtips. Innhold

1 Diverse linuxtips. Innhold 1 Diverse linuxtips Innhold 1 Diverse linuxtips 1 1.1 Virtuelle konsoller............................ 2 1.2 Teksteditorer............................... 2 1.3 Filsystemet................................

Detaljer

Håndtering av filer og kataloger

Håndtering av filer og kataloger Håndtering av filer og kataloger Fil- og katalognavn i Linux Filsystem-kommandoene bruker navn til å identifisere filer og kataloger Filnavn kan inneholde alle tegn untatt / og NULL-tegnet Lengde på filnavn

Detaljer

Viktig informasjon ang. lagringsområder

Viktig informasjon ang. lagringsområder Viktig informasjon ang. lagringsområder Ved overgang fra Windows XP til Windows 7: Spørsmål ang. hjemmeområdet på nettverket og mappen Mine dokumenter Spesielle hensyn for bærbare maskiner Hvor er det

Detaljer

$ls -l $grep -i Olsen adresseliste.txt less #!/bin/sh $echo `ls` $chmod 755. Praktisk Linux. Grunnleggende skall kommandoer. Irene Ludvigsen Husa

$ls -l $grep -i Olsen adresseliste.txt less #!/bin/sh $echo `ls` $chmod 755. Praktisk Linux. Grunnleggende skall kommandoer. Irene Ludvigsen Husa $ls -l $grep -i Olsen adresseliste.txt less #!/bin/sh $echo `ls` $chmod 755 Praktisk Linux Grunnleggende skall kommandoer Irene Ludvigsen Husa Hva er UNIX / Linux? Unix - En gruppe operativsystem som er

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Operativsystemer og Filbehandling

Operativsystemer og Filbehandling Operativsystemer og Filbehandling Erik Hjelmås, HiG 20. juni 2000 1 Mål 1. Kjenne til hva et operativsystem er og egenskaper/forskjeller på de meste vanlige 2. Beherske brukergrensesnittet til MSWindows

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Eksamensdato: 16. desember 2004 Varighet: 3 timer Fagnummer: LO247D Fagnavn: Praktisk Linux Klasse(r): Studiepoeng: 6 Faglærer(e): Geir Maribu,

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

1 Innledning. 2 Fremgangsmåte. 3 Windows - installering. C++ i Unix 1 TDT4102 NTNU

1 Innledning. 2 Fremgangsmåte. 3 Windows - installering. C++ i Unix 1 TDT4102 NTNU C++ i Unix 1 TDT4102 NTNU 1 Innledning av Åsmund Ervik, jan. 2011 Dette dokumentet skal veilede deg gjennom å skrive og kompilere programmer i C++ på NTNUs sentrale Unix/Linux-server 1. Dette vil gi deg

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

Shellscripting I. Innhold

Shellscripting I. Innhold Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Shellscripting I Tor Halsan 19.08.2010 Lærestoffet er utviklet for faget LN199D Scripting av Servere Resymé: Leksjonen er første innføring

Detaljer

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse -

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse - 4. Experior - rich test editor for FitNesse - 4.1. Forord Denne rapporten inneholder installasjonsveiledning for Experior. Experior er tilpasset for installasjon i oppdragsgivers utviklingsmiljø. Det er

Detaljer

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne.

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. De mest elementære hurtigtastene i Windows 7+: La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. [Ctrl] + C (Copy) Gir

Detaljer

Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk. Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen

Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk. Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen August 2005 1 Introduksjonskurset Målgrupper: Alle studenter som skal ta INF100 Andre

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Hurtigtaster MS Excel

Hurtigtaster MS Excel Hurtigtaster som brukes i kombinasjon med CTRL-tasten TAST CTRL+SKIFT+( CTRL+SKIFT+) CTRL+SKIFT+& CTRL+SKIFT_ CTRL+SKIFT+~ CTRL+SKIFT+$ CTRL+SKIFT+% CTRL+SKIFT+^ CTRL+SKIFT+# CTRL+SKIFT+@ CTRL+SKIFT+!

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Innhold. Kommandoskallet i Linux

Innhold. Kommandoskallet i Linux Resymé: Kort introduksjon til kommandogrensesnittet i Linux. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kommandoskallet i Linux Geir Maribu 2.9.2014 Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Brukermanual for Quizbuilder

Brukermanual for Quizbuilder Brukermanual for Quizbuilder 1. juni 2010 Innhold 1 Installasjon av Quizbuilder 2 1.1 Installasjon fra Kildekode........................ 2 1.2 Installasjon fra Zip-fil.......................... 2 2 Quizbuilder

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Lagring i Linux. 1. Hvordan lagre tekst. Når du er ferdig med heftet skal du:

Lagring i Linux. 1. Hvordan lagre tekst. Når du er ferdig med heftet skal du: Lagring i Linux Når du er ferdig med heftet skal du: 1. Kunne lagre dokument på eget område på nettet. 2. Vite forskjell på å lagre i "priv" (privat) og "pub" (public) mappe. 3. Kunne opprette egne mapper.

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Hvordan jobber vi ved Ifi (inkludert en kort intro til Unix/Linux)

Hvordan jobber vi ved Ifi (inkludert en kort intro til Unix/Linux) Velkommen Hvordan jobber vi ved Ifi (inkludert en kort intro til Unix/Linux) Institutt for informatikk dag@ifi.uio.no Operativsystemer Operativsystemer Alle datamaskiner (unntatt de helt knøttsmå) har

Detaljer

Øving 0 - Xcode TDT4102

Øving 0 - Xcode TDT4102 Øving 0 - Xcode TDT4102 Frivillig Øving Mål for denne øvingen: Bli kjent med programmeringsverktøy Lage et første program kun med teksteditor og kompilator Lage et første program med Xcode Denne øvingen

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på

Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på Velkommen Operativsystemer Operativsystemer Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på Institutt for informatikk Alle datamaskiner (unntatt de helt knøttsmå) har et operativsystem som administrerer datamaskinen

Detaljer

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen.

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Lync 2013 Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Microsoft Lync 2013 gjør det enklere å kommunisere med kolleger, kontakter, venner og kunder. I Lync 2013 kan det holdes samtaler

Detaljer

Endringer etter omlegging til ny AD

Endringer etter omlegging til ny AD Endringer etter omlegging til ny AD Endringer etter omlegging til ny AD... 1 To nye hjemmeområder... 2 Steg 1: Flytte applikasjonsdatafiler...3 Steg 2: Flytte filene fra dokumentmappen på Z: til H:...

Detaljer

Hendelser Apprentice ComputerCraft PDF

Hendelser Apprentice ComputerCraft PDF Helser Apprentice ComputerCraft PDF Introduksjon I denne leksjonen skal vi se nærmere på hvordan datamaskinene bruker såkalte helser for å reagere på ting som tastetrykk, museklikk og så videre. Etterhvert

Detaljer

Nedlasting og brenning av egne ISO-cd-er

Nedlasting og brenning av egne ISO-cd-er Nedlasting og brenning av egne ISO-cd-er 18.1.2005, Geir Maribu, TISIP Læringsmål: Laste ned ISO-filer fra nettet, og brenne disse til en bootbar cd. ISO-filer trenger du bl.a dersom du skal installere

Detaljer

Email og WWW. Erik Hjelmås, HiG. 22. juni 2000

Email og WWW. Erik Hjelmås, HiG. 22. juni 2000 Email og WWW Erik Hjelmås, HiG 22. juni 2000 1 Mål 1. Beherske bruk av email med mailprogrammet Eudora Light, og vite litt om hva slags forskjellige måter du kan benytte mail på og hvilke tjenester du

Detaljer

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS Frikart til Garmin En liten manual som kan hjelpe. Garmin GPS har samme struktur så derfor er det mulig å benytte denne uansett modell. Dog med unntak av Monterra. Denne er spesiell og vil ikke bli tatt

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på

Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på Velkommen Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på Institutt for informatikk Operativsystemer Operativsystemer Alle datamaskiner (unntatt de helt knøttsmå) har et operativsystem som administrerer datamaskinen

Detaljer

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne:

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne: Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn starte og slå av en PC, starte programmer via STARTmenyen og via ikoner på skrivebordet, samt avslutte programmer og slå av maskinen benytte musa til å navigere i et program

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker 4. utkast 2009 1 Innhold Lydbok opplæring...3 1. Installere programmet:...3 2. Starte programmet:...3 3. Åpne en DAISY-lydbok...4

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

Installere programmer, og filhåndtering

Installere programmer, og filhåndtering Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Helge Hafting 3.2.2004 Lærestoffet er utviklet for faget LO250D Kontorapplikasjoner på Linux Innhold 2 1 2.1 Installere programvare.............................

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Fjerninnlogging over Internett

Fjerninnlogging over Internett Kapittel 9 Fjerninnlogging over Internett 9.1 Innledning I noen tilfeller har du behov for å kunne foreta innlogging på en Unix-basert fjern-datamaskin for å kunne utføre (operativsystem)kommandoer der,

Detaljer

TDT4102 Prosedyreog objektorientert programmering Vår 2016

TDT4102 Prosedyreog objektorientert programmering Vår 2016 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap TDT4102 Prosedyreog objektorientert programmering Vår 2016 Øving 0 for Mac Frist: Ingen (frivillig øving)

Detaljer

Skrivebordsflata. Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP

Skrivebordsflata. Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Avdeling for informatikk og elæring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Filer og mapper i Windows Geir Maribu 7.9.2009 Lærestoffet er utviklet for faget LV299D IT verktøy Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene

Detaljer

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden.

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. La meg med en gang si at jeg er rimelig grønn i Linux verden så dere får bære over med meg

Detaljer

1/5. Hurtigtaster i Windows (hentet fra Din Side) Åpner startmenyen WIN. Windows hjelp WIN + F1. Starter Utforsker WIN + E. Starter fil og mappe søk

1/5. Hurtigtaster i Windows (hentet fra Din Side) Åpner startmenyen WIN. Windows hjelp WIN + F1. Starter Utforsker WIN + E. Starter fil og mappe søk Hurtigtaster i Windws (hentet fra Din Side) WIN WIN + F1 WIN + E WIN + F WIN + M WIN+SHIFT+M WIN + D WIN + L WIN + U WIN + Q WIN+CTRL+F WIN + R WIN + TAB WIN + BREAK CTRL+WIN+F Meny F1 F2 F5 F7 F10 F11

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen.

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen. Utseende på tastatur på laptopper er avhengig av hvilken type maskin du har, selv om de fleste taster sitter på plass på alle tastaturer. Flere av de nyere PC-er har ikke lenger spesialtaster og færre

Detaljer

Linux-kommandolinje for nybegynnere. PVV-kurs 2013-09-19

Linux-kommandolinje for nybegynnere. PVV-kurs 2013-09-19 Linux-kommandolinje for nybegynnere PVV-kurs 2013-09-19 Linux-kommandolinje for nybegynnere Unix PVV-kurs 2013-09-19 Oversikt over kurset Innledning Grunnleggende konsepter Filer og kataloger Prosesser

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

Min første tur på Linux med KDE

Min første tur på Linux med KDE Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Geir Maribu 2.9.2014 Lærestoffet er utviklet for faget «IINI2008 Operativsystemer med Linux» Resymé: Kort introduksjon til KDE, et grafisk

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Dokumentversjon 2014-1 Tekniske forutsetninger For WordFinder 11 Pro for Mac kreves følgende: Prosessor: Intel

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

"How I hate this damned machine, I wish that I could sell it, It never does what I want it to, But only what I tell it".

How I hate this damned machine, I wish that I could sell it, It never does what I want it to, But only what I tell it. smug: selvtilfreds condescending: nedlatende "How I hate this damned machine, I wish that I could sell it, It never does what I want it to, But only what I tell it". En kort introduksjon til operativsystemet

Detaljer

Unix/Linux for litt viderekomne

Unix/Linux for litt viderekomne Hundrevis av programmer Hvilke program finnes? Unix/Linux for litt viderekomne Institutt for informatikk For å finne alle programmene, snekret jeg dette lille programmet: #! /usr/bin/perl foreach $dir

Detaljer

Unix/Linux for litt viderekomne

Unix/Linux for litt viderekomne Unix/Linux for litt viderekomne Institutt for informatikk Hundrevis av programmer Hvilke program finnes? For å finne alle programmene, snekret jeg dette lille programmet: #! /usr/bin/perl foreach $dir

Detaljer

Tasteveiledning for. MovieMaker. Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold.

Tasteveiledning for. MovieMaker. Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. Tasteveiledning for MovieMaker Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. 2 Innføring i MovieMaker INNHOLD 1 Innledning... 3 2 Hvor finner jeg

Detaljer

Hvordan lage en hjemmeside

Hvordan lage en hjemmeside Hvordan lage en hjemmeside En kort introduksjon til produksjon, editering og publisering av Torbjørn Meling Introduksjon Vi skal nå gå gjennom noen steg som forklarer med tekst hvordan man kan bruke Microsoft

Detaljer

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Introduksjon I dette prosjektet lager vi et tegneprogram slik at du etterpå kan lage din egen kunst. Du kan tegne med forskjellige farger, bruke viskelær, lage stempler

Detaljer

i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen

i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen Senior-IT Litt om boka og undervisningsopplegget Læring i godt voksen alder setter spesielle krav til undervisningsopplegget. Eldre mennesker mister ikke evnen til

Detaljer

Opprydding og Vedlikehold av Windows

Opprydding og Vedlikehold av Windows Opprydding og Vedlikehold av Windows Innledning Hvis du synes at PC en går tregt kan det være på sin plass med en diskopprydding. Windows selv og de fleste programmer som arbeider under Windows benytter

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Systemkrav Alle systemer Windows Linux Nedlasting/distribusjon Installasjon Windows Programtillegg Chrome Silent install/msiexec Datafiler Ubuntu Terminal/Kilent

Detaljer

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Instituttsider og personlige hjemmesider som ligger på HFs egen webserver skal nå fases ut.dette innebærer at alle som fortsatt har hjemmesider der,

Detaljer

Brukerdokumentasjon Citrix og Multiframe InnsIKT 2.0. Versjon 1.5. Innholdsfortegnelse

Brukerdokumentasjon Citrix og Multiframe InnsIKT 2.0. Versjon 1.5. Innholdsfortegnelse Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00 Brukerdokumentasjon InnsIKT skrivebord InnsIKT 2.0 Godkjennelse Forfatter: Logica Date Leder: Date Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Om dokumentet...

Detaljer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Uttrekk av DMK fra NGIS... 4 Åpning av ortofoto... 7 Redigering...

Detaljer

Veiledning for Infoserver Citrix

Veiledning for Infoserver Citrix Veiledning for Infoserver Citrix www.safetycomputing.com Kopirett 2014 Safety Computing. Alle rettigheter reservert. Safety Computing AS - Organisasjonsnummer: 992 508 191 Innhold 1. Oppkobling til Infoserver

Detaljer

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 2 av 24 Oppsett av VirtualBox for bruk til Etiming. Mange ønsker et portabelt oppsett med etiming som kan brukes på flere

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Brukerveiledning for Rolltalk Designer

Brukerveiledning for Rolltalk Designer Brukerveiledning Brukerveiledning for Rolltalk Designer Et verktøy for individuell tilpasning av program ut fra brukerens behov Rev A NO Innhold Brukerveiledning for Rolltalk Designer... 1 Innledning...

Detaljer

Hurtigtaster, Microsoft Excel 97

Hurtigtaster, Microsoft Excel 97 Hurtigtaster, Microsoft Excel 97 Skrive inn data ved hjelp av hurtigtaster Fullføre innskrivingen av data i en celle Avbryte innskrivingen av data i en celle Gjenta den siste handlingen Starte en ny linje

Detaljer

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no NHH tilbyr ansatte og studenter ekstern tilgang til NHH-interne ressurser slik som M-området, felles filområder, bibliotektjenester m.m. Tjenesten

Detaljer

Brukerveiledning. Searchdaimon AS phone: +47 21554200 www.searchdaimon.com Østensjøveien 34 fax: +47 21554201 info@searchdaimon.

Brukerveiledning. Searchdaimon AS phone: +47 21554200 www.searchdaimon.com Østensjøveien 34 fax: +47 21554201 info@searchdaimon. Brukerveiledning Sluttbrukerveiledning Searchdaimon Client Tools v1.2.5... 2 Søkefelt... 2 Innstillinger... 3 Installasjonsveiledning Searchdaimon Client Tools... 5 Sluttbrukerveiledning Searchdaimon Client

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Håndbok for. Alva Satellite leselister. Jaws 3.7

Håndbok for. Alva Satellite leselister. Jaws 3.7 Håndbok for Alva Satellite leselister og Jaws 3.7 Alva Satellite leselister og Jaws 3.7 Håndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2001 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 Oslo Telefon: 23 32 75 00 E-post: post@bojo.no

Detaljer

Verktøy for boligkartlegging

Verktøy for boligkartlegging Verktøy for boligkartlegging Grunnleggende bruk Versjon 2 Respons AS, Stasjonsgt. 37, 1820 SPYDEBERG, Tlf:90 12 45 50, Fax: 69 83 87 10 Bli kjent med Bokart- Grunnleggende bruk Side 2 FIRE TYPER PROGRAM-ELEMENTER

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Innhold Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH... 1 Innhold... 1 Introduksjon... 2 Grensesnitt... 3 Sende

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as SkanRead hjelp SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as SkanRead hjelp: SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as Ophavsret 2011 MikroVerkstedet as Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Slik gjør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD

Detaljer

PRAKTISK BRUK ØVELSE DEL 6

PRAKTISK BRUK ØVELSE DEL 6 PRAKTISK BRUK ØVELSE DEL 6 Interaktivt arbeide mellom applikasjoner, operativ systemets kommunikasjonsmetodikk, samt informasjon fra datamaskinen. 1. Informasjon fra maskinen. a. Systemet kalt OS eller

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer