Skrivebordsflata. Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skrivebordsflata. Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP"

Transkript

1 Avdeling for informatikk og elæring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Filer og mapper i Windows Geir Maribu Lærestoffet er utviklet for faget LV299D IT verktøy Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene til eget personlig bruk. Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale. Skrivebordsflata...1 Mapper...2 Hva er ei mappe?...2 Mapper og filer på PC-en...3 Hva skjuler seg bak ikonet Min datamaskin?...3 Lage ny mappe...5 Lage mappestruktur...6 Åpne mapper...7 Filer...7 Lagre ei fil...7 Åpning av filer...10 Åpne filer på nettverksdrev...10 Bruk av disketter...11 Windows utforsker...11 Operasjoner på mapper...12 Flytting av mappe...12 Nytt navn til mappe...12 Slett mappe...12 Operasjoner på filer...13 Merking av filer...13 Kopiering av filer...13 Flytting av filer...13 Sletting av filer...14 Videre arbeid med mapper og filer...14 Skrivebordsflata Etter at du har startet opp PC-en din med Windows 95 eller Windows NT viser skjermen en flate som kalles skrivebordsflata. Bakgrunnen for dette navnet er at innholdet på skjermen prøver å etterligne det vanlige skrivebordet med alle de verktøy som finnes tilgjengelig der. Det er verktøy som skrivesaker, notatblokk, verktøy for kommunikasjon (e-post), ruteark for kalkulasjoner, klokke, kalender etc. Men skrivebordsflata inneholder også et arkivsystem der du kan lagre dokumenterer i forskjellige mapper. Det er dette systemet vi skal se på i denne leksjonen. I Windows består dette systemet av filer og mapper, og det hele lagres på PC-ens harddisk. Figuren nedenfor viser et utsnitt av skrivebordsflata. Der ser du øverst til venstre noen symboler som gir adgang til diverse verktøy, og nederst til høyre finner du bl.a. klokke, virussjekk og verktøy for tilpassing av skrivebordsflata.

2 Filer og mapper i Windows side 2 av 14 Øverst til venstre på skrivebordsflata finner du et ikon som heter Min datamaskin. Ved å dobbeltklikke på dette ikonet får du adgang til mange av de ressursene som datamaskinen gir deg, f.eks. tilgang til mapper og filer og tilgang til skriver. Videre ser du også ikoner som heter Winword og Excel. Winword er verktøy for å skrive brev/dokumenter og Excel er verktøy for oppstilling og utføring av kalkulasjoner. I begge disse verktøyene har du bruk for å kunne lagre unna data og hente fram igjen data. Du trenger altså et arkivsystem på PC-en din. Mapper Hva er ei mappe? I et vanlig arkivskap kan vi organisere dokumenter i mapper. Dokumenter som naturlig hører sammen ligger i samme mappe. Tilsvarende organisering ønsker vi også i PC-en vår. Dokumenter som naturlig hører sammen skal ligge i samme mappe, eller i samme katalog som det også heter på datamaskiner. Mappene er organisert hierarkiske og en kan dermed lage så mange undermapper en bare måtte ønske. Hvis vi sammenligner dette med et arkivskap betyr det at nye mapper kan plasseres inni eksisterende mapper, ei mappe kan inneholde flere mapper, disse igjen kan inneholde nye mapper etc. Ei bestemt mappe kan derfor inneholde både dokumenter og andre mapper. Figuren nedenfor viser et eksempel på et slikt arkivsystem. Arkivskuff dokumenter mapper

3 Filer og mapper i Windows side 3 av 14 På tilsvarende måte ønsker vi å organisere lagringen av dokumenter på PC-en. Dokumenter på PC-en som naturlig hører sammen skal ligge på samme sted på samme måte som papir-dokumenter som naturlig hører sammen ligger i samme mappe i arkivskapet. Mapper og filer på PC-en På PC-en bruker vi også navnet mapper på slike steder der vi lagrer dokumenter som hører sammen. På PC-en kalles ofte disse dokumentene for filer. Filer er et mer generelt begrep da de kan inneholde mange typer data, alt fra vanlige dokumenter, brev og regneark til bilder og programmer. En fil er altså en lagringsenhet der vi lagrer unna det vi har "skapt" på PC-en vår, det være seg tekst, en tegning eller et bilde. Et hierarkisk mappesystem kan f.eks se ut som vist på figuren nedenfor. Mapper er vist som firkanter med navn inni. Ei mappe må ha et navn dersom vi skal kunne finne tilbake til den igjen. Toppnivået til mappene kalles ofte for rot-nivået. Under rot-nivået kan en så lage så mange mapper en bare ønsker. Men som oftest vil en begrense antallet på dette nivået og heller lage flere undermapper slik som vist for mappene Datateknikk 1 og Brev. Nedenfor skal vi se nærmere på hvordan vi kan lage slike hierarkiske mappesystemer, men først må vi se nærmere på hva som skjuler seg bak ikonet Min datamaskin. Hva skjuler seg bak ikonet Min datamaskin? Dersom du dobbeltklikker på ikonet Min datamaskin kommer det fram et vinduet på skrivebordsflata slik som vist til venstre nedenfor. Dette vinduet heter Min datamaskin. Til høyre er vinduet vist i full størrelse slik at vi lettere kan se innholdet.

4 Filer og mapper i Windows side 4 av 14 I vinduet Min datamaskin finnes det en del ressurser som vi kan se nærmere på. Hvis ditt bilde ser ut annerledes kan den forandres med Vis/Ikoner for å se ut som på bilde. Først vises to ikoner for harddiskstasjoner Lokal disk (C:) og Nytt volum (D:). Enheter med flyrrbare lagringsmedier er en 3,5-tommer diskett (A:) en DVD-stasjon (E:) (kunne kanskje også være CD-ROM). Ved å klikke på disse symbolene får du tak i ressurser som er plassert på disse lagringsmediene. Det kan være tekst, bilder, programmer etc. Videre ser du også et ikon kalt skrivere. Her får du tilgang til skriverne og muligheter for å endre oppsettet av disse. Harddisken (C:) gir oss tilgang til det virkelig store lagerstedet på PC-en din. Her finnes det lagret en mengde informasjon allerede og alle verktøyene (programmene) vi skal benytte. I tillegg skal vi også bruke dette stedet som vårt lagringssted for dokumentene som vi kommer til å lage. Det som ligger på harddisken fra før er følgende: Verktøyene vi skal bruke på PC-en, dvs. verktøy for tekstbehandling, regneark, for sending av e-post etc. Selve operativsystemet, f.eks Windows 98 eller Windows XP. Det er operativsystemet som setter deg i stand til å benytte maskinens ressurser, f.eks. sende data til diskett, vise data på skjermen, sende data til skriver etc. Nå skal vi også ta i bruk harddisken. Det er her vi skal lage et arkivsystem bestående av mapper og dokumenter. På figuren ovenfor ser du noe av innholdet på harddisken. Først kommer det en del mapper som du finner på alle PC-er, f.eks mappa Windows som inneholder alt som har med operativsystemet å gjøre. I mappa Programfiler finner du programverktøy som er installert på PC-en, f.eks Word, Excel, Notisblokk etc. I tillegg til mappene ser du også en del dokumenter, f.eks PCcheck.log og WSREG32.log. OBS! Dersom innholdet i mappa ser noe anderledes ut hos deg må du velge menyen Vis og der velge om det skal vises som store eller små ikoner, om det skal vises som liste med eller uten detaljer. Da vil innholdet i vinduet se litt annerledes ut.

5 Filer og mapper i Windows side 5 av 14 Lage ny mappe La oss prøve å lage ei ny mappe for våre egne dokumenter. Vi kaller mappa for IT verktøy fordi her ønsker vi å lagre alle dokumenter som har med dette faget å gjøre, og mappa skal lages på øverste nivå slik som vist på figuren av et mappehierarki på side 3. Framgangsmåte for å lage mappe: 1. Dobbeltklikk på ikonet Min datamaskin. 2. I mappa Min datamaskin dobbeltklikker du ikonet C: fordi mappa skal lages på harddisken. I mappa for C: velger du menyen Fil/Ny/Mappe slik som vist i figuren nedenfor: 3. Da kommer det fram et nytt mappesymbol i mappa for C:. Navnet til denne mappa er Ny mappe, men du kan endre navn på denne umiddelbart ved bare å skrive inn det nye navnet. Dersom det ikke går kan du klikke på mappa med høyre museknapp og velge Gi nytt navn på menyen som kommer fram. Figuren til venstre nedenfor viser C-mappa med den nye mappa inni. Til høyre ser du den nye mappa etter at den har fått navnet IT verktøy. 4. Du kan nå dobbeltklikke på den nye mappa for å åpne den. Figuren nedenfor viser den åpne mappa IT verktøy. Som du ser er den tom.

6 Filer og mapper i Windows side 6 av Du har nå laget ei ny mappe på C-drevet, ei mappe med navn IT verktøy. Legg merke til at tittelfeltet til mappevinduet viser navnet på aktuelle mappe. Adresse-feltet i mappa viser også navnet til mappa. Denne nye mappa kan du nå fylle med dokumenter slik osm vi skal se på seinere i denne leksjonen. Lage mappestruktur Du kan også lage undermapper til mappa IT verktøy. Dette gjør du akkurat på samme måte som vist ovenfor. Det eneste du må passe på er at du må utføre operasjonen fra den mappa der den nye mappa skal være undermappe. Ei undermappe til IT verktøy må altså lages i vinduet til mappa IT verktøy. Figuren nedenfor viser mappa Leksjoner som er undermappe til mappa IT verktøy. Ved å dobbeltklikke på mappa Leksjoner åpnes denne mappa slik som vist til høyre på figuren ovenfor. Legg også merke til vinduets tittelfelt og til Adresse-feltet som viser navnet til mappa og hvor i hierarkiet mappa befinner seg. Slik kan du fortsette og lage undermapper og mapper under der igjen. Dukan selvsagt også lage flere mapper på samme nivå. Figuren nedenfor viser til venstre mappa IT verktøy med 3 stk undermapper kalt Leksjoner, Øvinger og Løsninger. Til høyre ser du alle disse 3 undermappene i egne vinduer. Alle disse 3 mappene er tomme. På denne måten kan du lage hele hierarkier av mapper bare ved å plassere deg i aktuell mappe og deretter velge menyen Fil/Ny/Mappe.

7 Filer og mapper i Windows side 7 av 14 Åpne mapper Dersom du skal ha tak i ei fil må du først åpne mappe som inneholder fila. Dersom ingen mapper er åpne fra før må du starte med å dobbeltklikke på ikonet Min datamaskin og deretter dobbeltklikke på ikonet for C:. Da får du en oversikt over alle mapper på harddisken C:. Du åpner stadig nye mapper ved å dobbeltklikke på de gule mappesymbolene. Filer En fil er den grunnleggende lagringsenheten. Alle dokumenter du lager og bruker på PC-en er filer. Dokumentene kan være vanlige tekstfiler som du skriver med en tekstbehandler, det kan være regneark du lager med et regnearkprogram eller det kan være bilder som du får på diskett fra fotohandleren din. Filene lagres i mapper på harddisken (eller på diskett). Hver mappe inneholder filer som hører sammen på et eller annet vis. Figuren nedenfor viser ei mappe Styresaker som inneholder noen filer. Filene får forskjellig symbol alt etter hva slags type file det er. Nedenfor ser du ei regnearkfil kalt Budsjett98.xls, to tekstbehandlingsfiler Innkalling doc og Ref doc og til slutt er vanlig tekstfil kalt Notiser.txt. Det symbolet som brukes på fila angir hva slags program som brukes når fila skal vises fram, editeres på o.l. Dette programmet kalles også for tilhørende program. For lange filnavn vises kun første del av filnavnet. Du kan få se resten av filnavnet dersom du endrer visningsmodus, f.eks. til å bruke små ikoner (symboler) slik som vist til høyre nedenfor. Dette gjør du enkelt ved å velge menyen Vis/Liste i mappe-menyen. Dersom du ikke ser selve typebetegnelsen til fila, dvs.xls,.doc,.txt, så kan du få fram den ved å velge menyen Vis/Mappealternativer i mappemenyen (gjelder for Explorer 4.0), velger kortet Vis og fjerner merket foran teksten Skjul filetternavn for kjente filtyper. I gammel Windows Utforsker (Windows 95) finner du det samme via menyen Vis/Alternativer. Deretter velger du kortet Vis og ser etter en tekst der det står noe om MS-DOS filtyper. Merk av slik at disse typene skal vises. Lagre ei fil Filer kan lagres på flere forskjellige måter. Nedenfor skal jeg vise de to vanligste metodene. Den første metoden går ut på å lage fila først og deretter dobbeltklikke på fila for å starte opp tilhørende program. Den andre metoden går ut på å starte programmet, skrive inn ny tekst på et ark i programmet og deretter lagre på fil, som dermed opprettes første gang du lagrer.

8 Filer og mapper i Windows side 8 av 14 Opprette fila først, deretter starte aktuelt program: 1. Gå til aktuell mappe der du ønsker fila plassert. 2. Velg menyen Fil/Nytt i den aktuelle mappa og på menyen som kommer fram velger du aktuelt dokument slik som vist på figuren nedenfor der det velges å opprette et Excel regneark i mappa Styresaker. 3. Når dette nye dokumentet er opprettet kan du sette et passende navn på det. 4. Deretter kan du dobbeltklikker på ikonet til fila, og umiddelbart starter tilhørende program opp og henter inn den tomme fila. I dette tilfellet er det Excel som er tilhørende program. 5. Nå kan du editere på fila og lagre ved å velge menyen Fil/Lagre i Excel. Lagringen skjer straks uten at det kommer fram et vindu. Det kommer av at fila allerede finnes. OBS! Det er meget viktig at filene får rett ikon (symbol). Dette skjer vanligvis automatisk uten noen problemer. Figuren nedenfor viser fra venstre ikonene for ei vanlig tekstfil, et Worddokument og ei Excel-fil. Dersom du ikke får disse ikonene når du oppretter filene er det noe feil med filtypen. Da kan du f.eks prøve å skrive henholdsvis notater.txt, oppskrifter.doc og budsjett98.xls i steden for bare navnet som vist i figuren over. Dersom du da får fram det rette ikonet er alt i orden. Starte programmet først og deretter opprette fila: 1. Start opp aktuelt program, f.eks. regnearket Excel eller tekstbehandleren Word.

9 Filer og mapper i Windows side 9 av Dersom det ikke finnes et tomt "ark" der allerede velger du menyen Fil/Ny for å lage et tomt ark. 3. Skriv inn tekst/tall på det tomme "arket". 4. Deretter må du lagre fila ved å velge menyen Fil/Lagre. Det kommer da fram et vindu kalt Lagre som (vist nedenfor) der du kan angi navn på fila og i hvilken mappe fila skal lagres. 5. Gå til aktuell mappe ved å dobbeltklikke på de gule mappesymbolene til du kommer fram til aktuell mappe. Dersom du gikk feil kan du klikke deg oppover i mappehierarkiet igjen ved å klikke på mappesymbolet med tegning av ei oppoverpil slik som vist øverst i vinduet. 6. Når du er kommet fram til rett mappe kan du skrive inn navnet du ønsker på fila i skrivefeltet Filnavn. Legg merke til at noen programmer foreslår et filnavn ved å plukke fram de første ordene som står i fila. Dersom du ikke ønsker dette som filnavn skriver du bare inn det navnet du ønsker. Legg merke til at du også kan lage nye mapper fra vinduet Lagre som. Da klikker du bare på symbolet for opprettelse av ny mappe. Dette symbolet er plassert på knapperaden øverst i vinduet og angir ei gul mappe med stjernesprut i øverste høyre hjørne. På den måten kan du opprette ei ny mappe som måtte passe for akkurat den fila du laget nå. Det er viktig å se sammenhengen mellom den mappestrukturen vi snakket om tidligere i kapitlet om Mapper og det som du når ser inni vinduet Lagre som. Det er akkurat det samme mappehierarkiet. Legg også merke til at noen programmer (f.eks de som finnes i Office-pakken) foreslår lagring av dokumenter på bestemte steder. Det er på ingen måte sikkert at disse lagringsstedene passer for deg. Derfor vil jeg anbefale at du overser disse forslagene og heller lagrer i din egen mappestruktur med dine egne navn på mappene.

10 Filer og mapper i Windows side 10 av 14 Åpning av filer Åpning av filer betyr at du henter fram fila og kan se på den og editere på den. Slik åpning må alltid skje i tilhørende program for fila, f.eks Excel for regnearksfiler, Word for tekstbehandlingsdokumenter etc. Åpning av filer kan du gjøre på to forskjellige måter: Du kan gå til den mappa som inneholder fila ved å starte med ikonet Min datamaskin, fortsette med mappa for C-drevet og deretter åpne aktuell mappe nedover i hierarkiet til du kommer til aktuell mappe. Da kan du dobbeltklikke på ikonet for fila og den åpnes og vises fram straks i det tilhørende programmet. Den andre metoden er å starte aktuelt program og deretter velge menyen Fil/Åpne i dette programmet. Da får du fram et vindu som heter Åpne. Her finner du igjen mappestrukturen som finnes på harddisken. Navigér deg fram til aktuell katalog ved å dobbeltklikke på aktuelle mapper inntil du finner aktuell fil. Navigéring oppover i hierarkiet skjer ved å klikke på mappa som inneholder ei oppoverpil (du finner den øverst i vinduet). Når fila er funnet merker du denne ved å klikke en gang med musa og deretter klikke på Åpne-knappen. Da åpnes fila og vises fram i programmet. Altså: Overalt der det er snakk om å lagre og åpne filer må du forholde deg til et mappehierarki, både det som finnes på maskinen fra før og det som du sjøl har laget. Åpne filer på nettverksdrev Dersom PC-din står i ett lokalnettverk eller du har flere diskdrev i PC-en din må du forholde deg til flere disker enn den vanlige C-disken. Dersom du skal åpne filer eller lagre filer på et nettverksdrev må du klikke på nedoverpila i vinduet for Lagre eller Åpne slik som vist i figuren nedenfor. Da kan du velge på hvilket diskdrev mappa skal åpnes. Nettverksdrev benevnes med bokstaver et stykke ute i alfabetet, f.eks. K:, L:, X: W: etc.

11 Filer og mapper i Windows side 11 av 14 Bruk av disketter Du kan også opprette mapper og filer på disketter. Disketter setter du inn i diskettstasjonen på PC-en din og etter et dobbeltklikk først på Min datamaskin og deretter et dobbeltklikk på symbolet for A:-drevet får du fram innholdet på disketten og kan se hvilke mapper og filer som befinner seg der. Figuren nedenfor viser til venstre Min datamaskin med symbolet for A:-drevet. Til høyre ser du innholdet på A: som kommer fram når du dobbeltklikker på A:-symbolet. På disketten ser du et par filer og ei mappe kalt Gamle filer. Disketter er et medium for å transportere filer fra en datamaskin til en annen, og for eventuelt å ta vare på filer. Du bør ikke jobbe direkte mot disketten via f.eks. regnearks-program eller tekstbehandlerprogram fordi henting og lagring via diskett går langsomt. Jobb alltid mot en harddisk, og kopier deretter fila til diskett når du er ferdig. Windows utforsker Det finnes også en annen metode for å betrakte innholdet i arkivskapet ditt, dvs. kikke på innholdet på harddisken, enn ved å åpne et nytt vindu for hver enkelt mappe. Du kan betrakte hele mappe-hierarkiet under ett ved å starte opp programnet Windows Utforsker. Med dette program-

12 Filer og mapper i Windows side 12 av 14 met kan du se på hele eller på deler av av mappehierkiet slik som vist i figuren nedenfor der en rekke mappe vises i delvinduet til venstre. Delvinduet til høyre viser innholdet i valgt mappe. Windows Utforsker finner du på startmenyen til Windows. Start den herfra og vinduet nedenfor vises seg på skjermen. Du kan se mer av mappe-hierarkiet ved å klikke på symbolet som viser et plusstegn (+). Tilsvarende kan du kollapse deler av mappe-hierarkiet ved å klikke på minustegnet. På den måten kan du flytte deg opp og ned, inn og ut i mappe-hierarkiet samtidig du har en meget god oversikt over hele mappestrukturen. For å se på innholdet til ei mappe klikker du på mappesymbolet med musa. Mappesymbolet endrer seg til et åpent mappesymbol og innholdet i mappa vises i høyre delvindu. I figuren ovenfor er det mappa Leksjoner som er åpen. Operasjoner på mapper Vi har allerede sett på hvordan du kan lage nye mapper. Men i tillegg til å lage mapper kan du også flytte mapper og endre navn på mapper. Flytting av mappe Flytting av mapper gjør du enklest ved å starte opp filbehandleren Windows Utforsker og klikke deg fram til aktuell mappe. Klikk deg også fram til aktuelt sted du ønsker å flytte mappa til. Deretter tar du tak i mappa som skal flyttes med musa og holder venstre museknapp nede samtidig som du trekker mappa med deg til det nye stedet (dvs. den nye mappa som denne mappa skal ligge under) og slipper den der. Nytt navn til mappe Klikk med høyre museknapp på aktuell mappe og velg Gi nytt navn i menyen som kommer fram. Slett mappe Klikk med høyre museknapp på aktuell mappe og velg Slett i menyen som kommer fram.

13 Filer og mapper i Windows side 13 av 14 Operasjoner på filer Operasjoner på filer foregår på sammen måte som for mapper. Både flytting, sletting og laging av nytt navn går helt på samme måte som for mapper. Når det gjelder kopiering, flytting og sletting av filer kan det ofte være nyttig og utføre operasjonen på flere filer om gangen. Derfor skal vi først si litt om hvordan flere filer kan plukkes ut på en gang, såkalt merking av filer. Merking av filer Merking av filer vil si å plukke ut flere filer om gangen som det skal utføres en operasjon på. Det fins to standard merkemetoder i Windows. Det er følgende: Merk en sammenhengende serie av filer (slik de vises i ei mappe eller i Windows Utforsker) ved å klikke på første fil i serien og deretter på siste fil i serien samtidig som Shift-tasten holdes nede. Se figur til venstre nedenfor. Plukk ut enkeltfiler ved å klikke på hver fil samtidig som Ctrl-knappen holdes nede. På den måten kan du merke flere enkeltfiler som ikke nødvendigvis utgjør en sammenhengende serie. Se figur til høyre ovenfor. Kopiering av filer Det fins flere metoder for å kopiere filer: Gå til aktuell mappe som inneholder filene som skal kopieres. Mer de aktuelle filene og klikk med høyre museknapp på de merkede filene og velg Kopier på menyen som kommer fram. Gå deretter til aktuell mappe det skal kopieres til og velg menyen Rediger/Lim inn. Åpne begge mappene, både den det skal kopieres fra og den det skal kopieres til. Merk aktuelle filer, klikk med høyre musknapp på de merkede filene og dra med deg filene over til den andre mappa samtidig som museknappen holdes nede. Slipp museknappen når du er over mappa det skal kopieres til. Velg Kopier på menyen som kommer fram. Dette kalles for en dra-og-slipp-operasjon. Start opp Windows Utforsker og ekspander mappe-hierarkiet slik at begge mappene er synlig og utfør en dra-og-slipp-operasjon slik som vist ovenfor. Flytting av filer Det fins flere metoder for å flytte filer:

14 Filer og mapper i Windows side 14 av 14 Gå til aktuell mappe som inneholder filene som skal flyttes. Mer de aktuelle filene og klikk med høyre museknapp på de merkede filene og velg Klipp ut på menyen som kommer fram. Gå deretter til aktuell mappe det skal flyttes til og velg menyen Rediger/Lim inn. Åpne begge mappene, både den det skal flyttes fra og den det skal flyttes til. Merk aktuelle filer, klikk med høyre musknapp på de merkede filene og dra med deg filene over til den andre mappa samtidig som museknappen holdes nede. Slipp museknappen når du er over mappa det skal kopieres til. Velg Flytt på menyen som kommer fram. Dette kalles for en dra-og-slipp-operasjon. Start opp Windows Utforsker og ekspander mappe-hierarkiet slik at begge mappene er synlig og utfør en dra-og-slipp-operasjon slik som vist ovenfor. Sletting av filer Merk filene og klikk med høyre museknapp på de merkede filene. Velg Slett på menyen. De merkede filene fjernes fra mappa og havner i Søppelbøtta der de kan hentes igjen dersom du angrer på slettingen. Videre arbeid med mapper og filer Du lærer ikke å bruke mapper og filer skikkelig bare ved å lese en leksjon som dette. Du må praktisere det på PC-en. Det anbefales derfor at du jobber deg gjennom eksemplene som er vist i denne leksjonen på egen hånd. Når det er gjort kan du tenke igjennom en struktur for dine egne mapper og deretter lage noen mapper du vet at du får bruk for. Start med noen få mapper, og utvid hierarkiet etter hvert som du får bruk for nye mapper. Husk for all del å bruke mappene du nå har laget, dvs. lagre filene dine der.

En kort innføring i Windows 98

En kort innføring i Windows 98 Fjernundervisning fra NVU - HiST En kort innføring i Windows 98 Geir Maribu, TISIP (Revidert av Stein Meisingseth) 2002-08-12 Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Viktig informasjon ang. lagringsområder

Viktig informasjon ang. lagringsområder Viktig informasjon ang. lagringsområder Ved overgang fra Windows XP til Windows 7: Spørsmål ang. hjemmeområdet på nettverket og mappen Mine dokumenter Spesielle hensyn for bærbare maskiner Hvor er det

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Filbehandling. Begreper

Filbehandling. Begreper Filbehandling Her kan du lese om filbehandling, mappestruktur og betydningen av hvor vi lagrer filer (dokumenter). Tilslutt en gjennomgang av filbehandlingsprogrammet Windows Utforsker. Begreper Filer:

Detaljer

NY PÅ NETT. Operativsystemer

NY PÅ NETT. Operativsystemer NY PÅ NETT Operativsystemer INNHOLD Operativsystem... 3 Ulike typer operativsystem... 3 Skjermbilder av skrivebordet på pc med Xp, Vista og W7... 4 Windows XP - skrivebord... 4 Windows Vista skrivebord...

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

KORT OM BRUKERGRENSESNITTET

KORT OM BRUKERGRENSESNITTET Avdeling for informatikk og elæring, Høgskolen i Sør-Trøndelag En kort innføring i Windows XP Svend Andreas Horgen 7.9.2009 Lærestoffet er utviklet for faget LV299D IT verktøy Som kursdeltaker kan du fritt

Detaljer

Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale.

Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale. Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag IRC Geir Maribu (revidert av Stein Meisingseth og Lene Hoff) 1.9.2008 Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Min første tur på Linux med KDE

Min første tur på Linux med KDE Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Geir Maribu 2.9.2014 Lærestoffet er utviklet for faget «IINI2008 Operativsystemer med Linux» Resymé: Kort introduksjon til KDE, et grafisk

Detaljer

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne.

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. De mest elementære hurtigtastene i Windows 7+: La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. [Ctrl] + C (Copy) Gir

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Lagring i Linux. 1. Hvordan lagre tekst. Når du er ferdig med heftet skal du:

Lagring i Linux. 1. Hvordan lagre tekst. Når du er ferdig med heftet skal du: Lagring i Linux Når du er ferdig med heftet skal du: 1. Kunne lagre dokument på eget område på nettet. 2. Vite forskjell på å lagre i "priv" (privat) og "pub" (public) mappe. 3. Kunne opprette egne mapper.

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Du har sikkert allerede startet noen programmer ved å trykke på kontrollknappen. VINDUER = WINDOWS

Du har sikkert allerede startet noen programmer ved å trykke på kontrollknappen. VINDUER = WINDOWS Operativsystemet Kort historie Utviklingen av datamaskiner og dataprogrammer går fort. Den som har sitt første møte med dataverdenen i dette kurset, vil kanskje allikevel ha hørt om DOS (Disk Operating

Detaljer

Opprydding i mapper og filer

Opprydding i mapper og filer Opprydding i mapper og filer Office 2013/2016 1. Filer og mapper Ei fil inneheld informasjon, for eksempel tekst, bilde eller musikk. På datamaskina kan du vise filene som ikon, og kjenne att ei filtype

Detaljer

Nedlasting og brenning av egne ISO-cd-er

Nedlasting og brenning av egne ISO-cd-er Nedlasting og brenning av egne ISO-cd-er 18.1.2005, Geir Maribu, TISIP Læringsmål: Laste ned ISO-filer fra nettet, og brenne disse til en bootbar cd. ISO-filer trenger du bl.a dersom du skal installere

Detaljer

POLITISKE SAKSDOKUMENTER:

POLITISKE SAKSDOKUMENTER: POLITISKE SAKSDOKUMENTER: FRA PAPIR TIL PC Installasjons- og brukerveiledning Sunndal kommune Side 1 of 20 Side 2 of 20 Innholdsfortegnelse 1 Laste ned PDF-XChange Viewer...5 2 Installere PDF-XChange Viewer...6

Detaljer

Migranorsk språkperm

Migranorsk språkperm Migranorsk språkperm Innhold Migranorsk språkperm 1 1. Hvordan åpner du en språkperm knyttet til et kurs? 2 2. Hvordan lager du en mappe i mine filer? 3 2.1. Hvor finner du mine filer/mapper 3 2.2. Hvordan

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/51 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 3 2.1 Angi prosjektets plassering... 4 3 Mapper og filer...

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Operativsystemer og Filbehandling

Operativsystemer og Filbehandling Operativsystemer og Filbehandling Erik Hjelmås, HiG 20. juni 2000 1 Mål 1. Kjenne til hva et operativsystem er og egenskaper/forskjeller på de meste vanlige 2. Beherske brukergrensesnittet til MSWindows

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Endringer etter omlegging til ny AD

Endringer etter omlegging til ny AD Endringer etter omlegging til ny AD Endringer etter omlegging til ny AD... 1 To nye hjemmeområder... 2 Steg 1: Flytte applikasjonsdatafiler...3 Steg 2: Flytte filene fra dokumentmappen på Z: til H:...

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra Word/Excel/PowerPoint...

Detaljer

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

1. MSI fra Group Policy

1. MSI fra Group Policy Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag MSI fra Group Policy Jostein Lund 25.08.2012 Lærestoffet er utviklet for faget LO470D Programvaredistribusjon og fjerndrifting 1. MSI fra

Detaljer

Inspiration-Norge. Brukermanual Kidspiration. Se mer på www.inspiration-norge.no 2

Inspiration-Norge. Brukermanual Kidspiration. Se mer på www.inspiration-norge.no 2 NORSK VERSJON Innhold Innhold... 2 Kapittel 1: Aller først... 3 Installasjon og maskinkrav... 3 Oppgradering og kopiering av gamle filer... 3 Registrering av programmet... 3 Flere manualer...3 Kapittel

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS Frikart til Garmin En liten manual som kan hjelpe. Garmin GPS har samme struktur så derfor er det mulig å benytte denne uansett modell. Dog med unntak av Monterra. Denne er spesiell og vil ikke bli tatt

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Sørum i Kunnskapsskyen

Sørum i Kunnskapsskyen Sørum i Kunnskapsskyen Alle elever i Sørum kommune har fått tilgang til Office 365. Her kan elevene lagre og dele dokumenter, sende e-post og bruke programmer som Windows Office tilbyr. Med denne skylagringstjenesten

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

Litt om vedlegg lagring og tilknytting av skannede filer til ephorte

Litt om vedlegg lagring og tilknytting av skannede filer til ephorte Litt om vedlegg lagring og tilknytting av skannede filer til ephorte Det forutsettes i denne oppskrifta at du har skannet et dokument allerede, og at du vet hvor hen det lagres (hvis du trenger hjelp til

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen

i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen Senior-IT Litt om boka og undervisningsopplegget Læring i godt voksen alder setter spesielle krav til undervisningsopplegget. Eldre mennesker mister ikke evnen til

Detaljer

Opprydding og Vedlikehold av Windows

Opprydding og Vedlikehold av Windows Opprydding og Vedlikehold av Windows Innledning Hvis du synes at PC en går tregt kan det være på sin plass med en diskopprydding. Windows selv og de fleste programmer som arbeider under Windows benytter

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

Datakurs, dag 12. Oppgaver Avslutning: Kursbevis

Datakurs, dag 12. Oppgaver Avslutning: Kursbevis Datakurs, dag 12 Oppgaver Avslutning: Kursbevis Utforskervinduets deler Adresselinje Innstill visning av ruter Bibliotekrute Hovedrute Innstill visning i hovedrute Forhåndsvisning av/på Navigasjonsrute

Detaljer

C.9.7 Hoved- og deldokumenter

C.9.7 Hoved- og deldokumenter OpenOffice.org C Tekstbehandling med OpenOffice.org Writer.X C.9.7 Hoved- og deldokumenter Store dokumenter kan bygges opp av deldokumenter som f.eks. kan tilsvare kapitler i det store dokumentet (hoveddokumentet).

Detaljer

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE FAGPLAN MED KONKRETE LÆRINGSMÅL FOR ELEVENE 1. klasse Kriterier Jeg kan Generell datakunnskap 1. Kunne navnet på pc-ens deler. Jeg kan peke på tastaturet, skjermen, datamaskinen

Detaljer

PRAKTISK BRUK ØVELSE DEL 6

PRAKTISK BRUK ØVELSE DEL 6 PRAKTISK BRUK ØVELSE DEL 6 Interaktivt arbeide mellom applikasjoner, operativ systemets kommunikasjonsmetodikk, samt informasjon fra datamaskinen. 1. Informasjon fra maskinen. a. Systemet kalt OS eller

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Åpne Internett explorer. Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet

Detaljer

Pass på privatlivet rydd opp!

Pass på privatlivet rydd opp! FJERN SPORENE DINE FRA PC-EN: Godt program på norsk! Pass på privatlivet rydd opp! Grundig rydding henger sammen med sikkerhet når du bruker programmet BleachBit. Du får mer plass på datamaskinen din og

Detaljer

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Introduksjon I dette prosjektet lager vi et tegneprogram slik at du etterpå kan lage din egen kunst. Du kan tegne med forskjellige farger, bruke viskelær, lage stempler

Detaljer

Backup av MyTobii P-10

Backup av MyTobii P-10 Backup av MyTobii P-10 Tobii Support Team Dette dokumentet vil guide deg gjennom alle relevante steg for å gjøre back-up av din MyTobii P-10. Overføre data fra P10 til annen P10 eller PC Backup av data/pagesets

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Ta smarte skjermbilder

Ta smarte skjermbilder Ta smarte skjermbilder Hvis du vil vise en kamerat noe på pc-skjermen, er programmet Jing uten sammenligning det beste verktøyet. Her viser journalist Steffen Slumstrup Nielsen hvordan du bruker det. Journalist

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Inspiration-Norge. Kom i gang med Inspiration 2

Inspiration-Norge. Kom i gang med Inspiration 2 NORSK VERSJON Inspiration-Norge. Kom i gang med Inspiration 2 Innhold INNHOLD... 3 KAPITTEL 1: ALLER FØRST... 4 INSTALLASJON OG MASKINKRAV... 4 OPPGRADERING OG KOPIERING AV GAMLE FILER... 4 REGISTRERING

Detaljer

Brukerveiledning i Outlook 2010

Brukerveiledning i Outlook 2010 Brukerveiledning i Outlook 2010 Innholdsfortegnelse Åpne Outlook.... 3 Lese E-post... 3 Sende E-post.... 4 Sende et vedlegg.... 6 Svare på E-post.... 6 Videresende E-post.... 6 Sende E-post til mottakere

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker 4. utkast 2009 1 Innhold Lydbok opplæring...3 1. Installere programmet:...3 2. Starte programmet:...3 3. Åpne en DAISY-lydbok...4

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Bruksanvisning hjemmesiden

Bruksanvisning hjemmesiden Bruksanvisning hjemmesiden Pålogging. Nederst til høyre på hjemmesiden ligger påloggingen. Trykk på «logg inn». Du får opp dette bildet : Fyll inn brukernavn og passord som du har fått tilsendt, og trykk

Detaljer

Det beste fra Windows 10

Det beste fra Windows 10 PRØV TO NYE FANTASTISKE FUNKSJONER: Det beste fra Windows 0 Windows 0 byr på mange nye og spennende funksjoner. Vi har funnet to smarte programmer som gir deg en forsmak på det nye operativsystemet og

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as SkanRead hjelp SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as SkanRead hjelp: SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as Ophavsret 2011 MikroVerkstedet as Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Slik gjør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD

Detaljer

Ja, men sluttresultatet er ikke like OK. Da må du bruke "snarveisikonmetoden". Se trinnene nedenfor:

Ja, men sluttresultatet er ikke like OK. Da må du bruke snarveisikonmetoden. Se trinnene nedenfor: WinZip, eller et annet program som kan håndtere ZIP-filer, må være installert på systemet. Hvis du ikke har WinZip, kan du laste det ned gratis her: [KLIKK HER for å laste ned WinZip] Du må pakke ut (unzip)

Detaljer

Veiledning Nettbrett Hvordan lese og arbeide med et dokument

Veiledning Nettbrett Hvordan lese og arbeide med et dokument Veiledning Nettbrett Hvordan lese og arbeide med et dokument Sammendrag Denne veiledning gir en innføring i hvordan man leser og arbeider med et dokument i programmet ebok. ebok er en brukervennlig PDF-leser

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014)

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage samlinger

Detaljer

Hvordan lage en hjemmeside

Hvordan lage en hjemmeside Hvordan lage en hjemmeside En kort introduksjon til produksjon, editering og publisering av Torbjørn Meling Introduksjon Vi skal nå gå gjennom noen steg som forklarer med tekst hvordan man kan bruke Microsoft

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Les guiden og prøv deg frem. Send gjerne mail til oss på IT hvis du vil teste diverse opsjoner. Skriv bare test i subjektet slik at vi vet det.

Les guiden og prøv deg frem. Send gjerne mail til oss på IT hvis du vil teste diverse opsjoner. Skriv bare test i subjektet slik at vi vet det. Grensesnitt... 2 Mail... 2 Resend en mail... 2 Slå av visningsrute... 2 Restore mail... 3 Viktighet av mail pluss Flagg... 3 E-post signatur... 4 Blindkopi... 5 Vedlegg... 5 Lage mapper for organisering...

Detaljer

Gratis plass til dokumentene

Gratis plass til dokumentene VELKOMMEN TIL GOOGLE-SKOLEN. DEL I DETTE NUMMERET: Fortløpende synkronisering av en pc-mappe Lagre vedlegg fra Gmail på Google Disk Send store filer i epost Lagre dokumenter fra mobilen på Google Disk

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Vortex og redigering av semestersider for kurs

Vortex og redigering av semestersider for kurs Vortex og redigering av semestersider for kurs 1. Generelt om oppbygningen av systemet Som i andre datasystemer finnes informasjonen i Vortex i et system av mapper. Systemet kan beskrives hierarkisk eller

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din!

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din! NY PÅ NETT Bli kjent med pcen din! INNHOLD BLI KJENT MED PCEN DIN...3 Slå på PC...3 Slå av PC...3 Mus...4 Høyre museknapp...4 Klikk...4 Dobbeltklikk...4 Innstillinger på mus...5 Tastatur...8 Tegntastene

Detaljer

DI-Blankett. Minihefte

DI-Blankett. Minihefte DI-Blankett Minihefte Innhold Skriveroppsett i DI-Business... 2 Utskrift via Windows og DI-Blankettgenerator... 2 Generelt... 2 Felles for standardutskrifter... 3 Blanketter i DI-Business... 4 Valg av

Detaljer