Utbygging av soverom i Østli Boligsameie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utbygging av soverom i Østli Boligsameie."

Transkript

1 Østli boligsameie 1 av 8 16/ Utbygging av soverom i Østli Boligsameie. Utvidelse av soverom mot balkong fra ca. 7m2 til 11m2. Ved henvendelse oppgi referanse S05/01866 til Asker Kommune. Delegasjonssak 05/0717 Rammetillatelse for utbygging av soverom 2. etg. rekkehus, Østliveien, tiltakshaver Østli Boligsameie. (se vedlegg) Før bygging må en søke styret om godkjennelse samt betale et gebyr på kr for byggetillatelsen styret har forskuttert. (prisen blir indeksregulert fra 2006), da vil de godkjente tegninger bli utlevert. Beløpet for 2006 er Kontoinformasjon Østli boligsamleie postboks sandvika For å starte byggingen må man ha noen som står ansvarlig for utbyggingen samt betale et gebyr til Asker Kommune for ansvarsrett. (pris kr 1440,- eller kr 2880,- avhengig av om foretaket er sentral eller lokalt godkjent.) Videre må man søke Asker Kommune om igangsettingstillatelse., Beskrivelse: Ny vegg bygges som yttervegg etter vanlig standard og den settes opp på innsiden av eksisterende balkongfront. Vindu må midtstilles og være 90cm over gulv. Veggen må ikke settes utenfor betongdekket og den skal integreres i eksisterende balkongfront. Rekkverk tas bort foran ny vegg. Yttervegg mot balkongfront skal ha liggende panel og sidevegg skal ha stående panel. Veggen bygges med en bunnsville+ toppsville og stenderverk i 48x148mm eller 48 x 98. (Sideveggen må muligens oppføres i 48 x 98 dimensjon.) Veggen må fullisoleres og bygges etter norsk standard. ( Rekkehus på linje) Murvegg isoleres med 10cm isolasjon inne i rommet. (Forskjøvet rekkehus) isoleres med 2-5cm for å ta kuldebro. Balkongfront isoleres med 5 cm og gulv isoleres fra undersiden.

2 Østli boligsameie 2 av 8 Byggebeskrivelse Yttervegg mot balkongfront fra innsiden og ut: 13mm gips, bygningsplast (0,15mm), stenderverk 48x148mm eller 48 x 98, bunn og toppsville 48 x 148mm, eller 48 x /150mm isolasjon glava, 9mm gu- gips eller vaflex papp vindsperre, lekter 12 x 45mm 19mm Vedderbord yterpanel tilsvarende eksisterende type.(liggende) Integrering av balkongfront skjer ved montering av et vannbrett i tre. Yttervegg høyre side: 13mm gips, bygningsplast (0,15mm), stenderverk 48x98mm, bunn og toppsville 48 x 98mm 100mm isolasjon glava, 9mm gu- gips eller vaflex papp vindsperre, lekter 12 x 45mm og 19mm Vedderbord yterpanel tilsvarende eksisterende type (stående) Yttervegg venstre side mot betongvegg for de seksjoner som ikke er forskjøvet: 13mm gips, 100mm isolasjon vaflex papp vindsperre mot mur. De som ikke har forskjøvet rekkehus må isolere betongveggen på naboens side eller inne i soverommet. Yttervegg venstre side mot betongvegg for de seksjoner som er forskjøvet: 2-5 cm isolasjon mot kuldebro papp 13 mm med gips bygningsplast (0,15mm), Isolasjon gulv: Isolasjon av gulvet må gjøres fra undersiden. vaflex vindsperre 5cm markplater som isolasjon 50mm lekter kle taket med panel Gulv: Avløpsrenna i gulvet må støpes igjen. Det må legges silikonfuge mot ny sidevegg for å lede vekk vann. Åpningen mellom betonggulv og balkongfront tettes med treverk isoleres med vaflex vindsperre 5cm isolasjon. (hindre kuldebro)

3 Østli boligsameie 3 av 8 Sett forfra

4 Østli boligsameie 4 av 8 Sett fra siden

5 Østli boligsameie 5 av 8

6 Østli boligsameie 6 av 8 Avstander til vindu

7 Østli boligsameie 7 av 8 Rammetilatelse fra Asker kommune

8 Østli boligsameie 8 av 8 Styret

9 Yttervegg Bindingsverk av tre Varmeisolering og tetting Byggforskserien Byggdetaljer Sending Generelt 01 Innhold Dette bladet gjennomgår montering av varmeisolasjon, vindsperre og dampsperre i yttervegger med bindingsverk av tre. Bladet viser prinsippløsninger som kan tilpasses kledningstype og ulike krav til varmeisolering/ veggtykkelser. Utførelse og dimensjonering av bindingsverk er vist i Byggdetaljer , , og Utvendig og innvendig kledning er behandlet i Byggdetaljer 542- og 543-serien. 02 Henvisninger Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (pbl) med veiledning Byggdetaljer: U-verdier. Vegger over terreng. Del I og II Dokumentasjon av forventet energibruk i bygninger Bindingsverk av tre. Dimensjonering og utførelse for småhus Bindingsverk av tre i bygninger med stor vegghøyde Utfyllende bindingsverk av tre i betongkonstruksjoner Bindingsverk av I-profiler. Konstruksjon og utførelse Innsetting av vindu i trevegger Materialer til luft- og damptetting Varmeisolasjonsmaterialer. Typer og egenskaper 1 Krav og erfaringer 11 Funksjonskrav og generell oppbygning Riktig konstruerte vegger av bindingsverk tilfredsstiller funksjonskravene til varmeisolasjon og tetthet for ytterkonstruksjoner og har lang levetid. Veggene må bygges etter prinsippet om totrinns tetting utvendig. I tillegg til selve bindingsverket består de vanligvis av følgende sjikt, regnet utenfra: Utvendig kledning. Den utvendige kledningen skal virke som en regnskjerm. Kledningen bør alltid lektes ut for å få et ventilert og drenert hulrom på baksiden. Vindsperre. Vindsperra på utsiden av isolasjonen skal sørge for at kald uteluft ikke blåser inn i isolasjonen og reduserer isolasjonsevnen. Den skal også, sammen med dampsperra, hindre gjennomgående luftlekkasjer. Vindsperra må derfor utføres mest mulig lufttett. Varmeisolasjon. Varmeisolasjonen dimensjoneres i henhold til kravene i teknisk forskrift til pbl. Dampsperre. Dampsperras viktigste oppgave er å gjøre veggen lufttett på innsiden og dermed hindre varmetap og oppfukting på grunn av luftlekkasjer gjennom konstruksjonen. Innvendig kledning. Kledning av plater kan bidra til tettingen hvis platene monteres med tette skjøter. Både vindsperra og dampsperra skal bidra til å sikre god lufttetthet slik at man kan opprettholde et godt inneklima med minst mulig energi. 12 Krav til dokumentasjon av produktegenskaper Teknisk forskrift til pbl krever i kap. 5 at man skal dokumentere produkters egenskaper. Løsningene i Byggforskserien forutsetter at produktene som brukes, er produsert i henhold til gjeldende Norsk Standard eller har teknisk godkjenning, f.eks. NBI Teknisk Godkjenning, eller tilsvarende dokumentasjon. 13 Erfaringer 131 Generelt. For å hindre byggskader og vekst av mugg og andre mikroorganismer som kan være skadelige for innemiljøet, er det viktig å: lagre byggematerialene tørt før montering hindre at varmeisolasjonsmaterialer blir oppfuktet av nedbør under byggingen Stikkord: yttervegg, bindingsverk Ettertrykk forbudt Norges byggforskningsinstitutt Tlf Postadresse: Postboks 123 Blindern, 0314 Oslo

10 ikke varme opp varmeisolert bygg før dampsperra er montert sørge for at bindingsverket og andre materialer er tilstrekkelig tørre før veggen blir lukket 132 Konstruksjonsfeil. Fukt- og råteskader skyldes som oftest manglende drenering av vann som trenger inn bak utvendig kledning, som ikke er lektet ut. Vannet fukter opp vindsperra og kan trenge videre inn i isolasjon og bindingsverk. I verste fall kan man få lekkasjer inne i bygningen. Byggdetaljer i 542-serien viser utførelse av utvendig kledning. Fuktskader kan også skyldes at vann trenger inn på grunn av utilfredsstillende fugeløsninger rundt vinduer eller dører, se Byggdetaljer Utettheter i sperresjiktene øker faren for at slagregn kan trenge inn. Lekkasjer av varm luft innenfra og ut kan gi skadelig oppfukting pga. kondens. Det gjelder spesielt øverst i veggen, særlig i høye bygninger. Fig. 222 Yttervegg med 150 mm mineralull Egner seg for liggende kledning utvendig 2 Valg av veggkonstruksjon 21 Generelt Bindingsverket kan enten utføres av stendere og sviller med samme dybde som tykkelsen på isolasjonslaget, eller med smalere stendere og en innvendig eller utvendig påfôring. De to veggløsningene har tilnærmet samme isolasjonsevne når isolasjonen plasseres riktig. Med stenderdybde lik isolasjonstykkelsen kan imidlertid unøyaktig isoleringsarbeid føre til gjennomgående luftspalter. Med horisontal påfôring og krysslagte isolasjonslag unngår man slike gjennomgående luftspalter. Til gjengjeld kan luftbevegelser lettere oppstå inne i veggen, i lengderetningen, og derved forsterke den uheldige effekten av ev. utettheter i sperresjiktene. Er samlet isolasjonstykkelse på 200 mm eller mer, bør man bruke minst to lag isolasjon, se pkt. 41. Sideavstiving kan utføres med minst ett lag bygningsplater, enten utvendig som vindsperre eller som innvendig kledning. Alternativt kan man bruke skråbånd. 22 Vanlig bindingsverk 221 Generelt. Vegger hvor dybden på stenderne tilsvarer isolasjonstykkelsen, egner seg for liggende kledning utvendig. For stående kledning utvendig må man enten legge inn losholter i bindingsverket eller bruke en utlekting på min. 36 mm x 48 mm som underlag for spikring av kledningen. 222 Stendere av vanlig trevirke. Med inntil 200 mm tykk varmeisolasjon kan bindingsverket enkelt settes opp med 36 mm stendere som vist i fig Sammensatte I-profiler eller «kasse»-profiler er aktuelle alternativer til stendere av massivt tre dersom isolasjonstykkelsen er større enn 150 mm. Sammensatte profiler vrir og krummer seg mindre og gir også veggen litt bedre varmeisolasjonsevne enn massive trestendere. Et eksempel på yttervegg med stendere av I-profiler er vist i fig Fig. 223 Vegg med gjennomgående stendere av I-profiler Egner seg for liggende kledning utvendig 23 Bindingsverk med påfôring 231 Generelt. Til påfôring er det praktisk å bruke 48 mm 48 mm rekker som festes i senteravstand 600 mm eller 900 mm, se fig Innvendig påfôring. Ved innvendig påfôring kan man montere dampsperra 48 mm ut i veggen slik at man slipper å perforere dampsperra når man installerer skjult elektrisk anlegg, se fig Det er en stor fordel med tanke på lufttetting. Påfôringen monteres horisontalt eller vertikalt avhengig av hvilken kledning man skal ha innvendig. Man bør isolere minst tre ganger så mye på utsiden som på innsiden av dampsperra for å redusere faren for kondens på innsiden av sperra. 233 Utvendig påfôring er mest aktuell hvis man skal ha stående utvendig trekledning, se fig. 233.

11 Vindsperre Fig. 231 Påfôring av bindingsverk Spesielt påfôring på utsiden må festes forsvarlig. Senteravstand på 900 mm er tilstrekkelig ved min. 15 mm trekledning. Enkelte platematerialer krever maks. 600 mm senteravstand. Det går med noe mer materiale ved å bruke en senteravstand på 600 mm, men avstanden passer best til bredden på enkelte vindsperrematerialer og mineralullformater. Fig. 232 Vegg med innvendig påfôring Dampsperra er plassert mellom bindingsverket og påfôringen. Fig. 233 Vegg med horisontal påfôring på utsiden Egner seg for f.eks. tømmermannskledning og omvendt lektekledning 31 Vindsperreprodukter 311 Produktkrav. Utvendig vindtetting utføres med plateeller rullprodukter. Ferdig montert vindsperre bør ha et luftgjennomgangstall mindre enn 0,05 m 3 /(m 2 hpa) (14 x 10-6 m 3 /(m 2 spa)) inklusive skjøter og et vanndampgjennomgangstall større enn 0,37 x 10-3 g/(m 2 hpa) (0,1 x 10-9 kg/(m 2 spa)). Det tilsvarer dampmotstanden til et ca. 2 m tykt stillestående luftlag (ekvivalent luftlagstykkelse). I tillegg bør vanndampgjennomgangstallet være minst ti ganger større enn vanndampgjennomgangstallet til dampsperra. Det fins i dag flere vindsperreprodukter som er vesentlig mer dampåpne enn minimumskravet. De gjør raskere uttørking av byggfukt og ev. annen fukt mulig og gir derfor vegen økt fuktsikkerhet. Materialet må i noen grad tåle fuktpåvirkning, også i form av fritt vann. Egenskaper til vindsperrer er omtalt nærmere i Byggdetaljer Vanlige produkttyper er: forhudningspapp (vindtett bygningspapp) 12 mm asfaltimpregnert, porøs trefiberplate med vindtett belegg 6 mm eller 9,5 mm gipsplate med impregnert kartong ca. 2 mm kartong belagt med ulike belegg plastfiberduk 313 Rullprodukter kan leveres i full etasjehøyde slik at man unngår mange skjøter. Rullprodukter gir ikke sidavstiving av bindingsverket, har varierende styrke og kan være relativt ømfintlige for skader i byggeperioden. Flere av rullproduktene har god bestandighet mot fukt. 314 Platematerialer har avstivende funksjon, men får mange skjøter. På steder med store slagregnspåkjenninger kan det være fare for vanninntrengning, spesielt gjennom horisontale skjøter. På værharde steder brukes derfor ofte plater og en ekstra vindsperre på utsiden. Gipsplater er mer dimensjonsstabile ved varierende fuktinnhold enn trebaserte plateprodukter, men er ømfintlige for gjentatt oppfukting fra slagregn. Trefiberplater og kartong utvider seg og vil krumme seg utover ved høy relativ luftfuktighet eller når de tar opp fukt fra regn. 32 Montering 321 Forhudningspapp, plastfiberduk og kartong må monteres med omlegg mot fast underlag i skjøtene, og både skjøter og kanter må ha kontinuerlig klemming med lekter eller klemlister, se fig Ved tilslutning mot tak og nederste bjelkelag må man passe spesielt på at pappen/kartongen overlapper med vindsperra i disse bygningsdelene, jf. pkt. 6. Bruk av lekter og lister for klemming av skjøter må ses i sammenheng med utvendig kledning og behovet for lufting bak kledningen. Det anbefales å feste lekter med spiker 2,5 65 i avstand ca. 300 mm. Tynnere lister festes med spiker 2,0 40 i avstand ca. 200 mm. 322 Trefiberplater eller gipsplater monteres med vertikale skjøter og lekter som vist i fig Overgangen mellom vindsperra i veggen og tak/etasjeskiller må ha klemt omlegg. Der vegghøyden krever horisontale skjøter, må skjøtene alltid understøttes av spikerslag. Platene monteres butt i butt og spikres til bindingsverket med spi-

12 Spesielle klimahensyn Det forutsettes at vindsperra vanligvis bare utsettes for ubetydelige vannmengder som blåser inn bak kledningen. På spesielt værharde steder bør man allikevel regne med at betydelige mengder vann i perioder kan renne nedover vindsperra. Det er da aktuelt f.eks. å sikre avrenning over horisontale plateskjøter med papp eller Z-profil og eventuelt benytte trykkimpregnerte lekter. Lektedimensjonen kan til en viss grad tilpasses kledningstype og det lokale klimaet, men tykkelse 23 mm som vist i figurene, bør være tilfredsstillende alle steder i landet. Ulike typer utlekting er nærmere beskrevet i Byggdetaljer 542-serien. Fig. 321 Montering av forhudningspapp, plastfiberduk eller kartong med vertikale og horisontale skjøter Fig. 322 Montering av plater for vindtetting keravstand maks. 100 mm. Trefiberplater kan også fås med bladfals for omleggsskjøt. Det anbefales å bruke spiker med stort hode for å få god vindavstivning, f.eks. skiferspiker 2,5 35 eller spesielt brede kramper. Gipsplater kan spikres eller skrus med spesialskruer. Platene bør ikke utsettes for fuktighet under lagring på byggeplassen. Trefiberplater som utsettes for slagregn i byggeperioden, kan krumme seg. Før ytterkledningen monteres, må man kontrollere at platene er godt klemt mot bindingsverket. Plateskjøter bør alltid dekkes av lekter eller klemlister som spikres godt. På værharde steder kan det være aktuelt å benytte et rullprodukt i tillegg til plater. Man bør da velge en mest mulig dampåpen type slik at samlet dampmotstand ikke blir for stor. Forutsatt at alle skjøter er godt klemt, vil rullproduktet gi ekstra sikring mot utettheter i plateskjøtene og kan samtidig benyttes til utvendig vindtetting av fuger, f.eks. mellom vinduskarm og vegg. 4 Varmeisolasjon 41 Varmeisolasjonsprodukter 411 Typer. Bindingsverksvegger blir normalt isolert med glassull eller steinull (mineralull) i form av plater eller matter. Mineralull for vegger leveres i klasser med ulik varmeledningsevne (varmekonduktivitet). Praktisk varmekonduktivitet λ p for klassene er: klasse 33 0,033 W/mK klasse 36 0,036 W/mK klasse 39 0,039 W/mK 412 Formater. Standard tykkelser er 50, 70, 100, 150, 200 og 250 mm. Plater og matter leveres i bredde 560 mm eller 570 mm, som er tilpasset stenderavstand 600 mm og stendertykkelser på 48 mm eller 36 mm. Platene har standard lengde mm, men leveres også med lengde 870 mm, som er tilpasset en senteravstand på 900 mm mellom spikerslag. Videre fins det mineralull som er tilpasset bindingsverk av I-profiler. Hvis isolasjonstykkelsen er 200 mm eller mer, bør isolasjonen legges i to lag med et lufttett, men dampåpent sjikt imellom for å begrense naturlig konveksjon. Det kan man oppnå ved å bruke papirbelagt isolasjon i ett av lagene. 42 Isolasjonstykkelse og U-verdier Tabell 42 a og b gir oversikt over beregnede U-verdier med ulike isolasjonstykkelser for vanlig bindingsverk og bindingsverk med I-profiler ved stenderavstand 600 mm. U-verdier for yttervegger er beskrevet nærmere i Byggdetaljer I teknisk forskrift til pbl er kravet til yttervegger satt til maks. 0,22 W/(m²K) for hus med innetemperatur 20 C. Kravet tilsier ca. 200 mm tykk isolasjon. Forskriften gir mulighet for å omfordele varmeisolasjonen innenfor en beregnet varmetapsramme eller energiramme for bygningen, se Byggdetaljer

13 Tabell 42 a Orienterende U-verdi, W/(m 2 K), for yttervegg med bindingsverk av tre 1) og med vindsperre av papp, gipsplater e.l. Stenderdimensjotykkelse Isolasjons- Isolasjonsklasse mm mm x x x x x x x x x x x x x ( ) 48 x ( ) ,36 0,37 0,30 0,31 0,25 0,27 0,22 0,23 0,20 0,21 0,18 0,19 0,16 0,17 0,38 0,39 0,31 0,33 0,27 0,28 0,23 0,25 0,21 0,22 0,19 0,20 0,17 0,18 0,40 0,41 0,33 0,34 0,28 0,29 0,25 0,26 0,22 0,23 0,20 0,21 0,18 0,19 0,42 0,43 0,35 0,36 0,30 0,31 0,26 0,27 0,23 0,24 0,21 0,22 0,19 0,20 1) For yttervegger med krysslekting kan U-verdien reduseres med 0,01 W/(m 2 K) for alle stenderdimensjoner. Tabell 42 b Orienterende U-verdi, W/(m 2 K), for yttervegg med bindingsverk av I-profiler og med vindsperre av papp, gipsplater e.l. 1) Stenderdybde Isolasjonsklasse mm ) 170 0,22 0,23 0,23 0, ,19 0,20 0,20 0, ,17 0,18 0,19 0, ,16 0,17 0,17 0, ,15 0,16 0,17 0,17 For vindsperre av 12 mm porøse trefiberplater reduseres U-verdien med 0,01 W/(m 2 K). Fig. 431 Isolasjonen må fylle alle hulrom i veggen. Best resultat gir flere isolasjonssjikt, som lettere kan tilpasses spikerslag og liknende. 43 Montering 431 Plater og matter. Mineralullen monteres innenfra, etter at vindtetting og utvendig kledning er ferdig utført og huset er lukket. Unntak er vegger med utvendig påfôring, der det ytterste mineralullsjiktet plasseres fra utsiden. I slike tilfeller må isolasjonen dekkes fortløpende med vindsperra for å beskytte mot nedbør. Enkelte sammensatte hjørneløsninger må isoleres mellom stenderne fra utsiden, før vindsperra blir montert, se pkt. 61. For å unngå naturlig konveksjon i hulrommene er det viktig at isolasjonen fyller alle hulrom og slutter tett mot stendere, spikerslag og spesielt topp- og bunnsvill. Dette er viktig for å unngå ekstra varmetap, men også for å begrense ugunstig omfordeling av byggfukt. Man må også passe på at isolasjonen slutter tett rundt rørinstallasjoner o.l. slik at ikke deler av veggen får redusert varmemotstand, se fig Ved montering av mineralull må man følge arbeidstilsynets krav til verneutstyr. 432 Løsisolasjon av mineralull, cellullosefiber eller trefiber kan også brukes som varmeisolasjon. Isolasjonsarbeidet må utføres med spesialutstyr av en kyndig fagperson. De vanlige innblåsingsmetodene kan gi stort lufttrykk inne i veggen. Det kan derfor være nødvendig å bruke stive plater mot hulrommet for å hindre utbuling. 5 Dampsperre 51 Produkter til dampsperre Luftgjennomgangstallet for dampsperrer bør ikke overstige 0,002 m 3 /(m 2 hpa), og vanndampgjennomgangstallet bør ikke overstige 75 x 10-6 g/(m 2 hpa) (0,02 x 10-9 kg/(m 2 spa)), som tilsvarer dampmotstanden til et ca. 10 m tykt stillestående luftlag (ekvivalent luftlagstykkelse). I tillegg bør dampsperra være minst ti ganger så damptett som vindsperra. I praksis er det skjøtene og eventuelle perforeringer som er agjørende for lufttettheten. Til innvendig dampsperre er det vanlig å bruke 2,6 m bred polyetylenfolie, som dekker vegghøyden og gir nødvendig overlapp mot tilstøtende konstruksjoner. Gjennomsiktig folie gjør det mulig å inspisere isolasjonen etter at dampsperra er montert. Man bør bruke folie med tykkelse 0,15 mm for å sikre god mekanisk styrke i byggeperioden. Kvalitetskrav til folie er gitt i Norsk Plastforenings Produktnorm Montering 521 Oppsetting. Rullprodukter som folie monteres i full vegghøyde på innsiden av bindingsverk og varmeisolasjon og trekkes normalt kontinuerlig over vindusåpninger (hvor fôringer er montert). Åpningene renskjæres først etter at karmlistene er montert slik at folien dekker fugene mellom karm og vegg. 522 Klemte skjøter. Det er viktig at skjøtene i dampsperra blir tette. Sperra festes med omlegg som klemmes med

14 innvendig platekledning, eller helst med egne klemlister som spikres godt eller skrus, se fig deretter skjære bort dampsperra på de delene av veggen hvor det skal være membran. La ca. 100 mm av dampsperra stå igjen langs kantene for å sikre overlapp (kontinuitet) i sperresjiktet. 53 Alternativ plassering av dampsperra Dampsperra har lett for å skades av uhell i byggeperioden eller bli delvis ødelagt ved montering av rør og ledninger. For å unngå dette kan man bruke innvendig påfôring og plassere dampsperra litt ut i veggen slik det er vist i fig Isolasjonstykkelsen på utsiden av dampsperra bør være minimum tre ganger så stor som den på innsiden for å hindre kondens på dampsperra. 6 Detaljer Fig. 522 Klemming av dampsperre Fordi bordene kuver seg, kan ikke trepanel brukes til å klemme omleggsskjøter i dampsperra. Det er nødvendig å benytte lister som spikres godt direkte mot folien. 61 Hjørner Figur 61 a e viser eksempler på utvendige og innvendige hjørneløsninger. Når skjøtene sparkles og limes, kan platekledninger gi et vesentlig bidrag til tettheten. Eventuelle åpninger i dampsperra får dermed ikke fullt så stor betydning. Spesielt tette blir gipsplater som også tapes og sparkles i overgangen til gipsplatekledning i himlingen. Klemming av omlegg bare ved hjelp av trepanel gir ikke tilstrekkelig tetthet. Folie kan bli enda tettere ved å lime med en ikke hinnedannende fugemasse eller varmluftsveise skjøtene. 523 Veggkryss. For å unngå tetteproblemer og merarbeid i veggkryssene er det en fordel å montere dampsperra på ytterveggene før innvendige lettvegger settes opp, se fig. 62 a og b. 524 Overgang til betong/murverk. Ved overgang til mur- eller betongvegger må lufttettingen i fugen sikres både innvendig og utvendig, f.eks. ved hjelp av fugemasse. Se fig Fig. 524 Lufttetting av fuge mellom bindingsverksvegg og mur- eller betongvegg 525 Yttervegg på våtrom med membran (f.eks. smøremembran) og fliskledning på innvendig platekledning bør ikke ha dampsperre mot isolasjonen. For å sikre tetting i overganger til innervegger, himling, golv og vinduer bør man montere dampsperre over hele ytterveggen, og Fig. 61 a e Eksempler på hjørneløsninger a. Utvendig hjørne med gjennomgående stendere. Må isoleres fra utsiden b. Innvendig hjørne med gjennomgående stendere av I-profiler c. Utvendig hjørne i bindingsverk med utvendig påfôring d. Innvendig hjørne i bindingsverk med utvendig påfôring e. Utvendig hjørne med gjennomgående stendere. Kan isoleres fra innsiden

15 Tilslutning til innervegg Figur 62 a c viser eksempler på tilslutning mellom yttervegg og innervegg. For å sikre god tetting av ytterveggen bør ikke-bærende innervegger helst settes opp etter at ytterveggen er isolert og dampsperra montert. 63 Tilslutning til fundament/vegg mot terreng Figur 63 a c viser eksempler på tilslutningsdetaljer til golv på grunnen og vegg mot terreng. Det er spesielt viktig å få tilslutningene lufttette. Grunnmurskronen må ha tett overflate. Murverk av lettklinkerblokker må f.eks. poretettes med slemming eller puss langs toppen og et stykke nedover på begge sider før svillen monteres. Fig. 63 a Eksempel på tilslutning til støpt golv på grunnen Fig. 62 a c Eksempler på tilslutninger mot innervegger a. Innervegg montert etter at det er montert dampsperre på ytterveggen b. Innervegg montert etter at innvendig kledning på yttervegg er montert. Det er viktig å tette fugen i tilslutningen bl.a. av hensyn til lydisolering. c. Dampsperre klemt mot stender i innervegg. Hulrommet mellom stenderne må isoleres fra utsiden. Fig. 63 b og c Tilslutning ved trebjelkelag på grunnmur. Det bør brukes tettelist under bunnsvillen for å sikre god tetthet.

16 Tilslutning ved etasjeskiller Figur 64 a og b viser eksempler på tilslutning ved etasjeskiller. 65 Tilslutning til tak Eksempel på overgang tak/yttervegg er vist i fig. 65 a og b. Fig. 64 a og b Eksempler på tilslutning ved etasjeskiller a. Dampsperra avsluttes på over- og undersiden av bjelkelaget og klemmes mot svillene med lekter eller plater. Vindsperra klemmes mot begge svillene for å få kontinuerlig lufttetting og hindre at kald luft trenger inn i bjelkelaget. b. For å oppnå et kontinuerlig sperresjikt kan vindsperra rulles ut på toppsvillen før bjelkelaget legges. Etter at bjelkelaget er montert, brettes vindsperra rundt bjelkelaget og inn over golvplatene. Vindsperra legges i omlegg med dampsperra og klemmes med plater eller lekter. Denne løsningen anbefales fordi den gir stor sikkerhet mot luftlekkasjer inn i bjelkelaget og inn i rommet. Fig. 65 a og b Eksempel på overgang tak/yttervegg a. Overgang til sperretak. Taksperrene er kuttet på innsiden av kantbordet, slik at undertak/vindsperre kan brettes ned på ytterveggen uten å brytes av utstikkende sperrer. b. Overgang til tak med kaldt loft 7 Referanser 71 Utarbeidelse Bladet er revidert av Johan Gåsbak. Det erstatter blad med samme nummer, utgitt våren Saksbehandler har vært Knut I. Edvardsen. Redaksjonen ble avsluttet i juni 1999.

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT TG 2002 HUNTON VINDTETT Oppbevaring/lagring Hunton Vindtettplatene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik

Detaljer

MONTERINGSANVISNING ASFALT VINDTETT

MONTERINGSANVISNING ASFALT VINDTETT MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtett Oppbevaring/lagring Vindtett-platene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik at fuktigheten omtrent tilsvarer

Detaljer

WINDPROOF DALTEX FNS 125

WINDPROOF DALTEX FNS 125 presenterer WINDPROOF DALTEX FNS 125 dampåpen kombinert undertak / vindsperre. www.filtex.no TG 2375 LEGGEANVISNING FOR DALTEX FNS 125 VINDSPERRE PÅ VEGG OG DAMPÅPENT UNDERTAK 1. Generelt 1.1 Krav i TEK

Detaljer

MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 VEGG

MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 VEGG MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 TAK VEGG VEGG NOVEMBER 2014 GENERELL INFORMASJON GENERELT Vindsperre benyttes på utsiden av veggen for å hindre at vinden blåser gjennom isolasjonen,

Detaljer

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Leggeveiledning Icopal Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2016 Produktinformasjon Icopal er et diffusjonsåpent undertak for vertikal montering. Leveres i bredde

Detaljer

Nye krav Fuktsikre løsninger

Nye krav Fuktsikre løsninger Dagens og fremtidens bygninger Sesjon 1: Klima, Energi og Miljø Nye krav Fuktsikre løsninger Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Kursdagene NTNU, Trondheim 8. januar 2010 Sintef 1 Energibruk

Detaljer

Etterisolering av yttervegger av tre

Etterisolering av yttervegger av tre Etterisolering av yttervegger av tre Byggforskserien Byggforvaltning 723.511 Del I Sending 1 2004 0 Generelt 01 Innhold Dette bladet viser hvordan yttervegger av tre med stort varmetap kan etterisoleres

Detaljer

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering Primo Underlag Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg Leggeveiledning for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2015 Produktinformasjon Primo Underlag med selvklebende omlegg

Detaljer

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre. Forfatter Sivert Uvsløkk

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre. Forfatter Sivert Uvsløkk - Fortrolig Rapport Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre Forfatter Sivert Uvsløkk SINTEF Byggforsk Byggematerialer og konstruksjoner 2015-01-07 SINTEF Byggforsk

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak TG 2190 HUNTON UNDERTAK 1 Oppbevaring/lagring Hunton undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres slik at fuktigheten

Detaljer

Icopal Windbreak. Juni Etasjehøy vindsperre for vegg og tak

Icopal Windbreak. Juni Etasjehøy vindsperre for vegg og tak Icopal Windbreak Juni 2014 Etasjehøy vindsperre for vegg og tak Icopal Windbreak -vindsperre tilpasset norsk klima Norsk klima setter strenge krav til produkter og utførelse. Derfor har vi et stort fokus

Detaljer

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009]

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] 1 Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] INNEKLIMA BRANN Behovet for påstøpte murkroner skal minimaliseres for å unngå kuldebroer. Samtidig skal

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME Rev. OKTOBER 2014 Erstatter okt. 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid

Detaljer

Innhold. Nye energikrav nye løsninger. Nye anbefalinger fra SINTEF Byggforsk. Nye energikrav. Byggforskserien. Beregningsmodul Byggetekniske detaljer

Innhold. Nye energikrav nye løsninger. Nye anbefalinger fra SINTEF Byggforsk. Nye energikrav. Byggforskserien. Beregningsmodul Byggetekniske detaljer Nye energikrav nye løsninger Norsk bygningsfysikkdag 2007 28.11.2007 Thon Hotel Opera, Oslo Nye anbefalinger fra Ole Mangor-Jensen Seniorrådgiver Innhold Nye energikrav Byggforskserien Beregningsmodul

Detaljer

Strengere krav til isolasjon og tetthetkonsekvenser for fuktsikring av. konstruksjoner?

Strengere krav til isolasjon og tetthetkonsekvenser for fuktsikring av. konstruksjoner? Dagens og fremtidens bygninger Arkitektur, Energi og Miljø Strengere krav til isolasjon og tetthetkonsekvenser for fuktsikring av konstruksjoner? Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Kursdagene

Detaljer

3.3. 258 Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering. Yttervegger. Innledning. 3.3.11 Gyproc THERMOnomic

3.3. 258 Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering. Yttervegger. Innledning. 3.3.11 Gyproc THERMOnomic .11 Gyproc THERMOnomic Innledning Gyproc Thermonomic er betegnelsen for en rekke stålprofiler og tilbehør for yttervegger. Stendere og skinner er slisset i livet for å minimere varmeledning. Lettbyggeteknikken

Detaljer

Isola Veggsystem. Isola Svillemembran, Isola Stag, Isola Museband og Soft Vindsperre Tak/vegg. Tett og pustende - sikre detaljer. Tørre og sunne hus

Isola Veggsystem. Isola Svillemembran, Isola Stag, Isola Museband og Soft Vindsperre Tak/vegg. Tett og pustende - sikre detaljer. Tørre og sunne hus Isola Veggsystem 4:100 Feb. 2006 Erst. jan-05 Isola Svillemembran, Isola Stag, Isola Museband og Soft Vindsperre Tak/vegg Tett og pustende - sikre detaljer Tørre og sunne hus Isola Veggsystem. Sikker vindtet

Detaljer

Snekker. vedlegg og sjekkliste

Snekker. vedlegg og sjekkliste vedlegg og sjekkliste Fukt og energisikring av Kompaktmur tek10 med inntrukket bjelkelag VEDLEGG 1 198 100 5048 Permanent svill 198 mm monteres før sprøyting Sponplate VEGGPLATE 13 mm DAMPSPERRE SOM FESTES

Detaljer

Kapittel 3 Yttervegger

Kapittel 3 Yttervegger Kapittel Yttervegger .1 Gyproc THERMOnomic Yttervegger på bindingsverk av stål Monteringsanvisning for THERMOnomic Yttervegger og statisk dimensjonering: Kontakt Gyproc Teknisk Service tlf 69 5 75 80.

Detaljer

MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK

MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK OKTOBER 2014 Kombinert undertak og vindsperre monteres slik at undertaket både danner et lufttett og vanntett

Detaljer

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no NORGIPS PROSJEKTERINGS- OG MONTASJEVEILEDNING Mars 2000 Denne veiledningen er lastet ned og skrevet ut fra brosjyrearkivet på. Ved å benytte denne informasjonstjenesten er du alltid sikret å få det sist

Detaljer

Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre

Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre løsninger Mer isolasjon og tettere bygninger konsekvenser? Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk Faggruppen for Bygg og Anlegg, FBA Ingeniørenes

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK 18 / 25 UTNO - 06/16 TG 2190 HUNTON UNDERTAK TM Oppbevaring/lagring Hunton Undertak TM skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres

Detaljer

Nye energikrav til bygninger Hvordan gjør vi det i småhus?

Nye energikrav til bygninger Hvordan gjør vi det i småhus? Nye energikrav til bygninger Hvordan gjør vi det i småhus? - varmeisolering - vinduer - lufttetting - fukt - detaljløsninger Siv.ing Sivert Uvsløkk, Bygningsmaterialer og konstruksjoner, Trondheim Foredrag

Detaljer

Byggeanvisning for PRECUT garasjen.

Byggeanvisning for PRECUT garasjen. Byggeanvisning for PRECUT garasjen. Denne byggeanvisning beskriver en anbefalt metode for bygging av vår PRECUT garasje og er en supplerende anvisning til vår Monteringsanvisning. Følg Monteringsanvisningen

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer Teknisk vinteruke 2007: NYE ENERGIKRAV TIL BYGNINGER Byggdetaljer som oppfyller energikravene - Britt Galaasen Brevik, programleder Byggforskserien - Ole Mangor-Jensen Leder Kunnskapssystemer

Detaljer

Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt

Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt Stig Geving, seniorforsker Norsk bygningsfysikkdag, 24. nov 29, Oslo Hva er problemet? To hovedeffekter: 1. Ytre del av

Detaljer

Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering

Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Oktober 2012 Produktinformasjon Icopal Ventex Supra med selvklebende omlegg

Detaljer

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Grindbakken skole DOKUMENTKODE 511990 RIBfy NOT 0001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Trond Schult Ulriksen KOPI ANSVARLIG ENHET 1065 Oslo Energibruk

Detaljer

Feilfrie bygg Er det realistisk?

Feilfrie bygg Er det realistisk? Feilfrie bygg Er det realistisk? Løsninger for tak, yttervegger og konstruksjoner mot terreng og våtrom Prinsipper for oppbygging Kursdagene ved NTNU, 6. 7. januar 2009 Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk

Detaljer

Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt

Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt 1 Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt Stig Geving, professor Institutt for bygg, anlegg og transport Klimax frokostmøte, 15.feb 2011 Dokkhuset, Trondheim 2

Detaljer

2011/ 2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Ormtunga 1 Visningshuset. Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag

2011/ 2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Ormtunga 1 Visningshuset. Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag Ormtunga 1 Visningshuset 2011/ 2012 IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag 2011/ 2012 : KBBL / Fosna Bygg AS : KBBL 2 Passivhus- ringmur fra Nordic

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

YT-01 - YT-04 Isolerte tak

YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 Sperretak m/ vindsperre og luftet sjikt Innvendig etterisolering Ingen omfattende utvendige tiltak Generelt Gjelder for takkonstruksjoner der undertak og vindsperre er

Detaljer

(3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk

(3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk Fagkonferansen: SvømmehallKompetanse 2012 Prosjektering av nye svømmeanlegg (3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Firs Hotel Ambassadeur, Drammen, 6. mars

Detaljer

Praktisk TØMRERARBEID

Praktisk TØMRERARBEID F R A N K B E R G Praktisk TØMRERARBEID Kapittel 1 Legging av bjelkelag 1.2 Dimensjonering av bjelker Dimensjonering av bjelkelaget og valg av materiale er viktig for et vellykket resultat med et stabilt

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK Anvendelse Hunton Sutak er en 3,2 mm hard trefiberplate, og benyttes som forenklet undertak til både kalde- og varme takkonstruksjoner. Hunton sutak har profilert

Detaljer

VINDSPERRE OG UNDERTAK. for bruk i diffusjonsåpne konstruksjoner

VINDSPERRE OG UNDERTAK. for bruk i diffusjonsåpne konstruksjoner VINDSPERRE OG UNDERTAK for bruk i diffusjonsåpne konstruksjoner Scan SCAN AIRSTOP 115 VINDSPERRE Funksjon Scan Airstop 115 er en dampåpen vindsperre. Den skal danne et lufttett sjikt på utsiden av varmeisolasjonen

Detaljer

Lufttetting og isolasjonsdetaljer i lavenergihus og passivhus. Krav til lufttetthet - småhus

Lufttetting og isolasjonsdetaljer i lavenergihus og passivhus. Krav til lufttetthet - småhus Lufttetting og isolasjonsdetaljer i lavenergihus og passivhus Peter Blom SINTEF Byggforsk Nasjonalt fuktseminar 21.4.2010 SINTEF Byggforsk 1 Krav til lufttetthet - småhus Lekkasjetall oms./h Byggeforskrift

Detaljer

GLAVA VEGGPLATE 31 MONTERINGSANVISNING. Oktober 2016

GLAVA VEGGPLATE 31 MONTERINGSANVISNING. Oktober 2016 GLAVA VEGGPLATE 31 MONTERINGSANVISNING Oktober 2016 MILJØMERKET INNHOLD 241 Trykksak 681 Produktinformasjon 3 Montering - omramming 4 - montering av veggplater 6 - alternativ brakett 8 - montering av vindsperre

Detaljer

NBI Teknisk Godkjenning NBI Technical Approval

NBI Teknisk Godkjenning NBI Technical Approval NBI Teknisk Godkjenning NBI Technical Approval Norges byggforskningsinstitutt (NBI) Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA Norsk medlem i European Union of Agrement, UEAtc Nr.

Detaljer

3.9.1 Innkledning av ventilasjonskanaler Typedetaljer

3.9.1 Innkledning av ventilasjonskanaler Typedetaljer Installasjoner Installasjoner Innhold.1 Innkledning av ventilasjonskanaler Typedetaljer Brannmotstand EI() 30 - EI() 60, kanalbredde < 400 mm og -høyde < 600 mm... 353 Brannmotstand EI() 30 - EI() 60,

Detaljer

* trademark of The Dow Chemical Company. Glava Tettesystem

* trademark of The Dow Chemical Company. Glava Tettesystem * trademark of The Dow Chemical Company Glava Tettesystem Stiv kuling? Kanskje lett bris eller bare litt trekk? Utette hus er iallefall dårlig økonomi, svært energikrevende, forurensende og gir dårlig

Detaljer

Isola D-Pro. Diffusjonsåpent underlagsbelegg. Kombinert underlagsbelegg og vindsperre for takstein og lektede platetak! Tørre og sunne hus

Isola D-Pro. Diffusjonsåpent underlagsbelegg. Kombinert underlagsbelegg og vindsperre for takstein og lektede platetak! Tørre og sunne hus Isola D-Pro Diffusjonsåpent underlagsbelegg Kombinert underlagsbelegg og vindsperre for takstein og lektede platetak! Tørre og sunne hus Isola D-Pro Diffusjonsåpent underlagsbelegg med klebekant D-Pro

Detaljer

3.2. Våtrom. Funksjonsvegger. Veggtyper. Tettesjikt. Tettesjikt i yttervegger. 3.2.1 Våtromsvegger

3.2. Våtrom. Funksjonsvegger. Veggtyper. Tettesjikt. Tettesjikt i yttervegger. 3.2.1 Våtromsvegger .1 Våtromsvegger Veggtyper Ved hjelp av tabell.1:01 kan veggtyper i Gyproc Håndbok tilpasses til våtromsvegger. Velg bindingsverk og veggtype med Gyproc Normal i kapittel 2 oversikt over systemegenskaper

Detaljer

Pro Super. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg. Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering. Monteringsanvisning

Pro Super. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg. Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering. Monteringsanvisning Monteringsanvisning 2:830 Okt. 2003 Pro Super Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering Tørre og sunne hus Pro Super for horisontal montering

Detaljer

Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk

Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk Peter Blom, SINTEF Byggforsk Peter.blom@sintef.no www.sintef.no Innledning Stadig bedre varmeisolerte bygningsdeler er viktige

Detaljer

Robust Envelope Construction Details

Robust Envelope Construction Details ROBUST Robust Envelope Construction Details for Buildings of the 21st Century av Vivian Meløysund, SINTEF Byggforsk Norsk bygningsfysikkdag 2011 29. november 2011 1 ROBUST (2008 2012) FoU-prosjekt støttet

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330 MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 TG 2330 TRINNLYD Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen i etasjeskillere av betong er svært avhengig

Detaljer

Trebjelkelag mot kaldt loft

Trebjelkelag mot kaldt loft - TB-02 Trebjelkelag mot kaldt loft Trebjelkelag mot kaldt loft u/ isolering og dampsperre Etterisolering på overside Generelt Dette arbeidet utføres på loft, og forutsetter god atkomst for personer og

Detaljer

E3 BEREGNING AV VARMEMOTSTAND OG U-VERDI

E3 BEREGNING AV VARMEMOTSTAND OG U-VERDI 25 E3 BEREGNING AV VARMEMOTSTAND OG U-VERDI 3.1 BEREGNINGSMETODE Som det fremgår av kap. 1.2 inngår U-verdiberegninger i dokumentasjonen av en bygnings energibruk uansett hvilken dokumentasjonsmetode som

Detaljer

Etterisolering av bygninger. Løsninger - Anbefalinger

Etterisolering av bygninger. Løsninger - Anbefalinger Etterisolering av bygninger Oppgradering til lavenergistandard Løsninger - Anbefalinger Trond Bøhlerengen, Byggmakker fagdag januar mars 2009 1 Byggforskserien Papir CD Internett bare må ha det. Fortløpende

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING November 2014 Innledning Fasadesystemet ZP Systemet benyttes til utvendig påforing av eksisterende yttervegg av for eksempel betong. Det gir en god etterisolering

Detaljer

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh.

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh. Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side 12-1 12 Tømrerarbeider 12 Tømrerarbeider Denne beskrivelsen er basert på NS 3420:2017. 12.23 Yttervegger 12.23.1 BE3.211243288841188812 YTTERVEGG

Detaljer

INNVENDIGE VEGGER MED TRESTENDERVERK Introduksjon

INNVENDIGE VEGGER MED TRESTENDERVERK Introduksjon INNVENDIGE VEGGER MED TRESTENDERVERK Introduksjon Et tradisjonelt materiale Tre har hatt en særstilling i all bygging i Norge opp gjennom alle tider. Tømmerhuset dominerte gjennom mange hundre år, i byene

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 Silencio 1 Før oppstart Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag

Detaljer

Langkantskjøter understøttes, og forskyves når det skal monteres flere lag. På langs c/c450 mm

Langkantskjøter understøttes, og forskyves når det skal monteres flere lag. På langs c/c450 mm Vegger På tvers c/c På langs c/c Brann ett lag Kortkantskjøter understøttes og forskyves. Ved flere lag skal også langkantskjøtene forskyves, min. 300. 900 plate Stenderavstand c/c 450. Ved 2 lag forskyves

Detaljer

Sarnafil TU 111 dampåpent undertak. er godkjent av SINTEF Byggforsk med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet

Sarnafil TU 111 dampåpent undertak. er godkjent av SINTEF Byggforsk med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet SINTEF Byggforsk Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Nr. 2355 Utstedt: 29.10.2002 Revidert: 06.06.2008 Gyldig til: 06.06.2013 Side:

Detaljer

Kurs i regi av NAL og FBA: Passivhus prosjektering og utførelse. Yttervegger i passivhus metoder og utfordringer Fukt og fuktsikring

Kurs i regi av NAL og FBA: Passivhus prosjektering og utførelse. Yttervegger i passivhus metoder og utfordringer Fukt og fuktsikring Kurs i regi av NAL og FBA: Passivhus prosjektering og utførelse Yttervegger i passivhus metoder og utfordringer Fukt og fuktsikring Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Arkitektenes Hus, Josefines

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

NBI Teknisk Godkjenning

NBI Teknisk Godkjenning NBI Teknisk Godkjenning Norges byggforskningsinstitutt (NBI) Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA Norsk medlem i European Union of Agrement, UEAtc Nr. 2190 Utstedt: 10.02.1999

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

ICOPAL Brettex. Den smarte undertaksløsningen. Diffusjonsåpent undertak. Blå katalog: Gruppe: 1024 Oktober 2011

ICOPAL Brettex. Den smarte undertaksløsningen. Diffusjonsåpent undertak. Blå katalog: Gruppe: 1024 Oktober 2011 ICOPAL Brettex Diffusjonsåpent undertak Blå katalog: Gruppe: 1024 Oktober 2011 Den smarte undertaksløsningen Icopal Brettex - kombinert undertak og vindsperre Vekjent og solid Enkel og rask montering Icopal

Detaljer

2011-2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Passivhushet Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset. Utarbeidet av:

2011-2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Passivhushet Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset. Utarbeidet av: Passivhushet Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset 2011-2012 IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon Utarbeidet av: Bilder: KBBL / Fosna Bygg AS : KBBL Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag

Detaljer

Trekonstruksjoner egnet for passivhus

Trekonstruksjoner egnet for passivhus Trekonstruksjoner egnet for passivhus Passivhus Norden, Trondheim 22. 23. oktober 2012 Michael Klinski, Trond Bøhlerengen, Tor Helge Dokka 1 Utredning i samarbeid med Trefokus Støtte: Innovasjon Norge

Detaljer

ICOPAL Ventex Supra. Diffusjonsåpent undertak August 2014. Designet for norsk klima

ICOPAL Ventex Supra. Diffusjonsåpent undertak August 2014. Designet for norsk klima ICOPAL Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak August 2014 Designet for norsk klima ICOPAL Ventex Supra - designet for norsk klima. Ventex Supra diffusjonsåpent undertak med kondensfilt Fleksibel og sterk

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

Innervegger. Guide for valg av veggtype. Innervegger

Innervegger. Guide for valg av veggtype. Innervegger Innervegger Innervegger Ofte bruker man tynnplateprofiler av stål i innervegger. Fordelen med stål er at stenderne alltid er rette, og at bindingsverket er lett å bygge opp. Profilene vris fast istedet

Detaljer

Gyproc XR Innervegger med stålbindingsverk Datablad 3.1.1:101. Merknad. + C 50 5000 (db) R' w (db)

Gyproc XR Innervegger med stålbindingsverk Datablad 3.1.1:101. Merknad. + C 50 5000 (db) R' w (db) Gyproc XR Innervegger med stålbindingsverk Datablad.1:101 Veggtype A Veggtype Veggtype A 1. Skinne Gyproc SK 70 alt. SK 95 som kantprofil (i gulv, vegg og tak) 2. Stender Gyproc XR 70 alt. XR 95, c 450

Detaljer

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene.

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene. Side 2 av 6 UNDERLAGSMATERIALE Dette kapitlet beskriver en gjennomgang av prøvningsrapportene som ligger til grunn for vurderingen. De viktigste resultatene som er relevante for vurderingen gjengis her.

Detaljer

Gyproc GT Innervegger med trebindingsverk

Gyproc GT Innervegger med trebindingsverk .51 Gyproc GT Innervegger med trebindingsverk .51 Gyproc GT Innervegger med trebindingsverk Innhold.51 Gyproc GT 600 Innervegger med trebindingsverk Datablad Veggtyper...181 191.51 Gyproc GT 600 Innervegger

Detaljer

BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer

BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato 24.01.2013 Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer 1 2 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 22 BÆRESYSTEM 02.22.5 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE KONSTRUKSJONER

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

MONTERINGSANVISNING ASFALT UNDERTAK

MONTERINGSANVISNING ASFALT UNDERTAK MONTERINGSANVISNING ASFALT UNDERTAK oppbevaring/lagring Asfalt undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. før montering bør platene evt. kondisjoneres slik at fuktigheten omtrent tilsvarer

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

TERMOWOOD AS. Monteringsanvisning veggelementer

TERMOWOOD AS. Monteringsanvisning veggelementer Monteringsanvisning veggelementer SKAL LESES FØR MONTERING! Måten å komme i gang på er å slutte å snakke og begynne å gjøre noe. «Walt Disney» Innholdsfortegnelse Forkontroll... 2 Montering av bunnsvill...

Detaljer

DIVOROLL TOP ~ MARS 2007

DIVOROLL TOP ~ MARS 2007 undertak DIVOROLL TOP ~ MARS 2007 Monteringsveiledning 1300 og RU 1500 Kombinert vindsperre og undertak Monteringsveiledning 1300 og RU 1500 Er diffusjonsåpne undertak på rull levert av MONIER AS Produktet

Detaljer

DOKUMENTASJON BRANN - LYD - U-VERDI B 227 12.2015

DOKUMENTASJON BRANN - LYD - U-VERDI B 227 12.2015 DOKUMENTASJON BRANN - LYD - U-VERDI B 227 12.2015 GENERELT Forutsetninger Det er vist konstruksjoner som er produsert med Byggma-produkter fra Forestia AS med sponplater, Huntonit AS med trefiber- og MDF

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Bygningsfysikk badeanlegg

Bygningsfysikk badeanlegg Badeteknisk messe 04.03.2009 Fred Solvik Avdeling Spesialfag Bygg, Oslo Utfordringer mht klimaskiller: Høy temperatur og luftfuktighet Glassarealer Stort varmetap Luftlekkasjer/kondens Kuldebroer / overflatetemperaturer

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Regntetthet til vindsperre og tettemetoder

Regntetthet til vindsperre og tettemetoder SINTEF Byggforsk HANS BOYE SKOGSTAD, TOR EVEN PEDERSEN OG ØYSTEIN HOLMBERGET Regntetthet til vindsperre og tettemetoder rundt vindu Laboratorieundersøkelse Prosjektrapport 41 2009 SINTEF Byggforsk Hans

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer Gyproc THERMOnomic. Oppbygning av system Gyproc THERMOnomic. Systembeskrivelse. Systemets fordeler

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer Gyproc THERMOnomic. Oppbygning av system Gyproc THERMOnomic. Systembeskrivelse. Systemets fordeler Yttervegger.11 Gyproc THERMOnomic Systembeskrivelse Gyproc Thermonomic er et ytterveggsystem med bindingsverk av slissede stålprofiler. Systemet er bygget opp av Glasroc H Storm Vindtettingsplate, Gyproc

Detaljer

Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus

Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Tysk definisjon: Komfortabelt inneklima kan oppnås uten spesielt oppvarmingssystem

Detaljer

Våte og tørre soner De fleste våtrom kan deles inn i våte og tørre soner. I våtsonene skal veggene kunne tåle

Våte og tørre soner De fleste våtrom kan deles inn i våte og tørre soner. I våtsonene skal veggene kunne tåle Våtrom Norgipsplater er velegnet til bruk i våtrom og ved å følge Norgips sine anvisninger sammen med beskrivelsen fra den prosjekterende sikres kvaliteten. Se også eget kapittel om våtrom i prosjekteringsveiledningen

Detaljer

Monteringsveiledning. Doc.no: LA WW. Date: Page: 1 of 6. Replaces: -

Monteringsveiledning. Doc.no: LA WW. Date: Page: 1 of 6. Replaces: - LA05091WW 1 of 6 Monteringsveiledning 1. GENERELT Alloc Wall&Water interiørvegger er konstruert for innvendig bruk som kledning på vegger på eksisterende underlag, eller avrettet bindingsverk med senteravstand

Detaljer

2011-2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Passivhuset Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset. Utarbeidet av:

2011-2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Passivhuset Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset. Utarbeidet av: Passivhuset Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset 2011-2012 IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon Utarbeidet av: Bilder: KBBL / Fosna Bygg AS : KBBL Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag

Detaljer

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi T - 01.12.06 11mm umalt/ ferdigmalt Huntonit veggplater mm diff.sperre Trestendere Utlekting Huntonit vindtette plater Utvendig kledning Yttervegg av tre Stender cc 600mm Kledning K10 Trafikkstøyreduksjonstall

Detaljer

Nærmere om materialer og konstruksjoner

Nærmere om materialer og konstruksjoner Nærmere om materialer og konstruksjoner Byggeforskriften krever at bygningsmaterialer og bygningsdeler tilfredsstiller bestemte klasser. Hvilke klasser som finnes fremgår ovenfor i kapittel 30:22. Hvor

Detaljer

Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Innhold Internett Produktguide Produktguide Konstruksjonsguide Inneklimaguide Brosjyretjeneste Beregningsprogrammer Beregningsprogrammer Beregningsprogrammer

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Ringsaker Takelementer - elementsystemer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Ringsaker Takelementer - elementsystemer SINTEF Certification Nr. 2542 Utstedt: 25.05.2009 Revidert: 01.03.2011 Gyldig til: 25.05.2014 Side: 1 av 6 1. Innehaver av godkjenningen Ringsaker Takelementer AS Postboks 89 2381 Brumunddal Tlf. 62 33

Detaljer

SIKKER MONTERING MED KNAUF W-TAPE

SIKKER MONTERING MED KNAUF W-TAPE GIPSPLATER STÅLPROFILER INSPEKSJONSLUKER PUSS SPARKEL VERKTØY AQUAPANEL DANOLINE MONTASJEVEILEDNING KNAUF W-TAPE. SIKKER MONTERING MED KNAUF W-TAPE Bruksområder 2 Fakta og egenskaper 3 Slik fungerer W-tape

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere Rekv.nr 3039NO mars 2009 PAPPER: ARCTIC VOLUME. STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2009 3 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no REHAB, 6 OG 13 MM PLATER mars 2001 REHAB & BUER Denne veiledningen er lastet ned og skrevet ut fra brosjyrearkivet på. Ved å benytte denne informasjonstjenesten er du alltid sikret å få det sist oppdaterte

Detaljer

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN MONTERINGSRÅD DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN GRUNN NOVEMBER 2014 MONTERINGSANVISNING - TORVTAK Takfall Takfall på torvtak bør ligge mellom 15 35. Ved takfall over 23 bør det brukes lekter

Detaljer