HALDEN SYKEHJEMS INTERNAVIS FOR PASIENTER, PÅRØRENDE OG ANSATTE. Solfangeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALDEN SYKEHJEMS INTERNAVIS FOR PASIENTER, PÅRØRENDE OG ANSATTE. Solfangeren"

Transkript

1 HALDEN SYKEHJEMS INTERNAVIS FOR PASIENTER, PÅRØRENDE OG ANSATTE Solfangeren Halden sykehjem Nr 5 September 2008 VISJON Vår visjon angir i hvilken retning vi vil, og skal gi en bedre forståelse for hva vår organisasjon står for. Slagordet bekrefter at vi er stolte av at vi får til mye. Vi kan, vi vil, vi får det til KJERNEVERDIENE VÅRE ER: respekt, romslighet, trygghet, ærlighet, ansvarlighet, medbestemmelse. Vår organisasjon skal tilpasse seg omgivelsene og være i endring, men verdiene våre står fast. SOLFANGEREN Solfangeren har stått utenfor sykehjemmet siden åpningen i Vi har valgt dette som et symbol for vår virksomhet. Solfangeren symboliserer det levde liv hvor vi slipes, formes og tilpasser oss. Den symboliserer også at vi fanger mulighetene. KOSELIG PÅ VERANDAEN: Per, Lisbeth, Lilly og Else ser ut til å være i perlehumør. På tur til Else Else Netskar er en driftig dame som ofte stiller seg og sitt til rådighet for å glede andre. Flere ganger i året er pasientene på sykehjemmet så heldige at de kan nyte godt av Elses gjestfrihet. Hennes flotte hytte ved Iddefjorden danner ramme rundt mange koselige samlinger. Sommerstid men med grillmat, samtaler og litt er det grilling og samvær på den leking ble det en minneverdig store verandaen, og ved juletider dag. samler hun gjestene i en nissepyntet hytte. sykepleier i mange år, og selv om Else Neskar har arbeidet som Denne augustdagen var det syv hun nå er en pensjonist med pasienter, trivselskoordinator tusen jern i ilden, tar hun ennå Lisbeth Bjerke og noen frivillige vakter på sykehjemmet. Det er som kom på besøk til Else. Hun ikke sjelden å se den spreke damen på senvakt eller nattevakt. hadde gjort i stand til svelesteking på en stor takke, og sam- Alltid like blid og energisk.

2 Side 2 Lederens Solfangeren kommentar Inger Lund Olsen Sommerferieavviklingen Enhetsleder Inger Lund Olsen vil benytte anledningen til å rose alle for god innsats i sommerferieavviklingen. - Både fast ansatte og vikarer gjorde en fantastisk god jobb i sommer, sier Inger. Ansatte har gjort en bra jobb med opplæringen av vikarer. Fordi 5.avdeling ble lagt ned hadde avdelingene mange faglige utfordringer med en ny pasientgruppe fra rehaben. - I sommer har det vært mer overbelegg enn noensinne, fortsetter Inger, Det har vært opp til syv ekstra pasienter i perioder. Når samarbeidet med SØF har vært så som så med manglende epikriser og andre papirer, og mange veldig dårlige pasienter mener Inger at personalet har taklet sommeren utrolig bra. - At det har vært så mye overbelegg her i sommer har presset Solheim til å åpne opp for syv flere plasser, forklarer Inger. Hun poengterer også at Halden sykehjems rutiner på å få flyttet pasienter til rett sted med riktige forutsetninger for den enkelte pasient har blitt mye bedre. - Vi har hatt noen topper i sommer hvor alt har sett veldig umulig ut, men så har ting gått seg til og situasjoner løst seg. Alt takket være flinke ansatte, sier Inger Lund Olsen. Vi ønsker å være behjelpelige med å tilrettelegge eller tenke nytt istedenfor at noen skal slite seg helt ut før noe blir gjort. Sykefravær Sykefraværet på sykehjemmet ligger fremdeles veldig høyt. Både korttid med egenmeldinger, og langtidsfraværet er høyt. - Hva er det som skal til for at ansatte skal bruke de mulighetene de har på arbeidsplassen for tilrettelegging, spør Inger. - Vi ønsker å være behjelpelige med å tilrettelegge eller tenke nytt istedenfor at noen skal slite seg helt ut før noe blir gjort. - Ta kontakt med din nærmeste leder om du trenger veiledning i hvordan ting kan gjøres annerledes, oppfordrer Inger. Det er også viktig at fravær blir meldt direkte til lederen, det gir avdelingslederen bedre oversikt, og kan være starten på en produktiv utvikling. Holdningene til sykefravær bør jobbes med internt på hver avdeling, slik at vi kan snu det til sykenærvær. Tallene for fast ansattes fravær sommeren 2008: Mai 11,2 prosent Juni 12 prosent Juli 7,4 prosent Alle ansatte kan komme med ideer om hvordan sykefraværet kan gå ned. Et viktig moment er hvordan vi som har arbeidet en stund i yrket formidler holdninger om yrkesstolthet videre til nyansatte og vikarer som er uerfarne i arbeidslivet. I tillegg til høyt fravær hos fast ansatte hadde også vikarene altfor høyt fravær i sommer. Da er det viktig med en tydelig bevissthet på hvilke holdninger som er gjeldene på arbeidsplassen Vi må vise at vi har en arbeidsmoral med holdninger som gir de unge en god start på arbeidslivet. Sykehjemslege Det er nå vedtatt at vi får vår egen sykehjemslege ved Halden sykehjem. Det vil bli en fast tilsynslege i tillegg til at dr. Jonas Nicklasson fremdeles vil ha sykehjemmet som sin arbeidsplass enkelte dager i uken. Planen er at legen skal starte opp 1.januar En lege har fått tilbud om stillingen men har ennå ikke gitt en bekreftet tilbakemelding. Inntil videre er det dr.eric Roslin som går som vikar i sykehjemslegestillingen.

3 Nr 5 Side 3 Fag - og utviklingssykepleieren I de tidligere utgavene av Solfangeren har Anette tatt opp temaer som ernæring og hygiene. Nå ønsker hun å lodde stemningen litt rundt hva de ansatte ønsker at fag- og utviklingssykepleieren skal ta opp videre. Både her i Solfangeren og ellers i den daglige rutinen ønsker hun tilbakemeldinger om hva som blir oppfattet som aktuelt å ta opp, eller trenger større fokus. Anette stiller seg veldig åpen for innspill fra alle ansatte ved sykehjemmet. Verdien i å ha en fagog utviklingssykepleier er å bruke henne i den faglige kvalitetsutviklingen, vi kan alle bli bedre til det vi gjør. Ikke alle er klar over hva en fagog utviklingssykepleier kan brukes til. Derfor vil vi her liste opp noen av punktene i hennes stillingsbeskrivelse. Er ansvarlig for å fremme fagutvikling, kvalitetssikre, vedlikeholde og utvikle pasientomsorgen ved Halden sykehjem. Initiere, veilede og bistå i kompetanse- og fagutviklingsprosjekter. Bidra til best mulig behandling og sykepleie i samarbeid med bruker, pårørende, andre faggrupper og tjenesteledd. Å bidra til, og stimulere til refleksjoner omkring verdier, etikk og holdninger i sykepleiepraksis. Samarbeide og tilrettelegge for undervisning og kurs på Halden sykehjem, evt. andre samarbeidsparter i Halden kommune. Delta i geriatrisk nettverk i fylket Delta i demensnettverk i Halden Ansvar for ajourføring, kontroll og utlån av tilgjengelig faglitteratur Dette er bare noen av de områdene fagsykepleieren kan benytte sin kapasitet. Lurer du eller en gruppe i din avdeling på noe som fagsykepleieren muligens kan være behjelpelig å ordne opp i, så ta kontakt med Anette. Er det ting som strekker seg utover hennes kompetansefelt vil hun likevel være med på å starte en prosess om nødvendig og finne de rette kanaler for videre utvikling av eventuelle saker. Det viktigste for alle som jobber med tiltak, tjenester og formidling på sykehjemmet er at de får beskjed fra dere som kan ha bruk for tjenestene. Dette gjelder også for fagsykepleieren. Ta kontakt! Anette kan du treffe på kontoret i 1.etg. Eller du kan legge en beskjed i posthylla hennes på kontoret til Laila. Vil du heller sende en mail er adressen hennes: Anette Pettersen Vel møtt til Ormtjern 18.september 18 september vil Halden sykehjems ansatte samles på Ormtjernhytta. Da er det igjen tid for sosialt samvær utenfor jobben. Vi satser på masse godt humør, mange artige innslag og god mat og drikke. Vi er så heldige å ha en husgruppe på vår arbeidsplass som gjør en stor jobb for å lage til hyggelige og morsomme samlinger for alle som arbeider på sykehjemmet. Nå det er bare for alle å møte opp og kose seg i lag med kollegaer. Husk å minn hverandre på å melde dere på til høstens store eventyr.

4 Side 4 Solfangeren Videreutdanning Jeg synes det er veldig morsomt, og viktig å gå på skole. Det er utrolig givende og utviklende å holde seg oppdatert i faget sitt, Anne Stang er en av sykepleierne på sykehjemmet som har tatt videreutdanning i lindrende pleie. Hun var ferdige i våres. Til daglig jobber Anne i 100 % stilling på 4.avdeling og innrømmer gjerne at det siste halve året før ferien var tøft. Full jobb, skole, ansvar for studenter med fast veiledning og ansvar for opplæring på Gerica ble litt mye i blant. Morsomt å gå på skole - Jeg synes det er veldig morsomt, og viktig å gå på skole, forteller Anne. Det er utrolig givende og utviklende å holde seg oppdatert i faget sitt, men om jeg fortsetter på det neste semesteret vil nok forutsetningen være at jeg kan ha litt redusert stilling. Permisjon i 50 % den tiden skolen varer vil være ideelt for å virkelig få konsentrert seg og gå i dybden med stoffet og læresituasjonen. Skolesituasjonen Skolen la opp utdanningen med to skoledager og en studiedag i måneden. Så ble vi fordelt i grupper som skulle samarbeide og dele erfaringer. Disse gruppene var det meningen at skulle jobbe sammen på Internett. Det fungerte ikke praksis med min gruppe. Det var noen som ikke klarte det, andre slurvet unna. Enden på visa var at vi måtte treffes for å få noe ut av gruppearbeidet. Medlemmene i gruppa var fra alle østfoldbyene og vi måtte kjøre ganske mye for å treffes. Dette tok vi opp med skolen og de skulle evaluere systemet som virket godt i teori men ikke fullt så bra i praksis. Fortsette med studier Høyskolen i Østfold tilbyr etterutdanning for sykepleiere. Studiet har vært lagt opp som et halvårskurs, men vil fra høsten av være et helårsstudium med kreditering for studentene. De studentene som var ferdig nå i våres har også fått tilbud om å fortsette på 2.halvår og få godkjent begge semesterene som en helhet. Anne vurderer å gjøre det på sikt. - Det blir litt for tett på nå, sier hun. Men, til neste år vil det være interessant å fullføre resten. Man skal jo ha tid til litt familieliv oppi alt det andre også. - Jeg har lagt oppgaven min ut på vaktrommet slik at de andre på avdelingen har mulighet til å lese den, fortsetter hun. Det er en tredelt oppgave, og en del er viet samtalen med pårørende til alvorlig syke. - Å gå på skole gjør at en blir mer bevisst på hvordan en utfører jobben. Jeg håper at jeg kan ha en slags påvirkningseffekt på resten av avdelingen i at jeg nå gjør ting litt annerledes fordi jeg har lært mer om palliasjon.

5 Nr 5 Side5 i lindrende pleie Renate Olsen tok også etterutdanning i palliasjon forrige semester. Hun har en litt annerledes erfaring med klasserom på nett. - Jeg fikk veldig mye ut av studiene, forteller hun. Fokus på det halvåret vi gikk var pårørende, men det var også veldig mye annet som jeg synes var interessant. Vi hadde fagdager hvor ting som for eksempel cols eller hjerteproblematikk ble gjennomgått. For meg var det også spennende å lære mer om hvor man kan finne ny forskning og å sette seg inn i ny informasjon. - All den lærdommen jeg tilegnet meg på skolen og tanker jeg har gjort meg i etterkant, har gjort meg mer i stand til å ta en diskusjon med legen på avdelingen når det er noe jeg vil kjempe for på pasientenes vegne, forklarer Renate - Den undervisningen vi hadde som ble kalt det gode stell gjorde også inntrykk. Å kunne se alle detaljene i stellet av pasienten, å bruke tid på helheten og omsorgen og å kunne gi det lille ekstra som utgjør kvalitet på arbeidet gjør både pasient og pårørende mer fornøyde, sier Renate. Klasserom på nett Renate forteller at den gruppen hun samarbeidet med om oppgavene var flinke til å bruke hjelpemidlene på nettet. De klarte å samhandle om å legge ut det hver og en jobbet med og sy det hele sammen ved å ha klasserom på Internett. Selv om det var slitsomt, og med høyt stressnivå med full jobb, ansvar for studenter på jobben, og skole i tillegg, gav det mye, sier Renate. Men jeg kan ikke ta neste semester ennå. Det får vente en tid, familien ønsker å se litt til meg også. Men, jeg regner med at jeg tar det om ikke så lenge. Mye avhenger på hvordan avdelingslederen takler arbeidere i utdanning også. Det er godt å bli spurt om hvordan det går og hvordan hun legger opp arbeidsplanen for den som er i en skolesituasjon. På 2.avdeling har det fungert veldig bra. Fokus på pårørende Oppgavene om pårørende i forhold til døende pasient er et viktig tema på sykehjemmet hvor vi ofte er i den situasjonen. Da er det bra at noen kan litt mer etter å ha fordypet seg i temaet. De sykepleierne som nå har tatt videreutdanning anbefaler på det sterkeste andre å gjøre det også. Det gir så mye bevisstgjøring og større sikkerhet i forhold til problemstillinger å få slike påfyll. - Bare det å kjøre til skolen sammen med to andre fra samme arbeidssted gav mye ekstra i form av fag prat og fellesskap, forteller Renate. Vi utnyttet den tiden til å dele tanker og informasjon, - Vårt hovedtema var pårørende og døende, å ha respekt for deres reaksjoner, og å la de være deltagende. Men alt dette kan overføres til alle deler av vårt arbeid når vi jobber i helsevesenet. Jeg har brukt for det hver dag i jobben på avdelingen, avslutter Renate....det er godt å bli spurt om hvordan det går, og viktig hvordan avdelingslederen legger opp arbeidsplanen for den som er i en skolesituasjon.

6 Side 6 Avvik er forbedringsarbeidets gull Vi vil at våre tjenester skal være av god kvalitet, og for å oppnå dette må vi på Halden sykehjem arbeide systematisk og kontinuerlig for å forbedre våre tjenester. Dessuten skal alle sider av driften være i overensstemmelse med krav til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Vi har bl.annet forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenesten, internkontrollforskriften for helse, miljø og sikkerhet, næringsmiddellovgivningen, lov om pasientrettigheter, helsepersonelloven og kommunehelsetjenesteloven som regulerer vår tjeneste. Sosial og helsedirektoratet har gitt ut anbefalinger for kvalitetsarbeid som bl.annet sier at: Det anbefales at virksomhetene utvikler en kultur og et system som stimulerer til varsling og til å lære av uønskede hendelser. Dette er et ledelsesansvar, men alle som arbeider i tjenestene og som bruker dem, må bidra til dette. Trygge og sikre tjenester er umulig uten å lære av feil og avvik, også de sjeldne hendelsene. Disse må så brukes til å forbedre tjenestene. Hvordan skal vi få til et levende system som fungerer i vårt forbedringsarbeid? Vi vet at vi må ha gode verktøy og gode kontrollsystemer. Det bidrar til å få et system som fungerer. Historier om uønskede hendelser er mange. Fallulykker, feilmedisinering, brann, stikkskader, vold/ trusler, infeksjoner osv. De fleste av oss er redde for å gjøre feil, men det er ingen som gjør feil med vilje. Vi skal ikke lete etter syndebukker, men oppmuntre til å melde fra for å unngå at samme feil skjer igjen. Ansatte på Halden sykehjem skriver avvik, men kvaliteten på det som dokumenteres bør bli bedre. Dette er nødvendig for at vi kan lære av situasjonene og endre nødvendige rutiner. Vi tror at det fortsatt er underrapportering. Vi har også en lang vei å gå i å systematisere avvikene og gi gode tilbakemeldinger til den som melder avvik. Dette vil være et forbedringsarbeid som vi vil ta mer på alvor fremover. Vi har en rekke kvalitetshåndbøker som regulerer vår tjeneste på Halden Sykehjem. Vi har følgende håndbøker: Kvalitetshåndbok i pasientbehandling/pleie* Smittevernhåndbok * Forflytningshåndbok Badehåndbok* Rutinehåndbok for doku mentasjon HMS- helse miljø og sikkerhetshåndbok * Brannvernhåndbok IK-mat * Elektromedisinsk håndbok * Stoffkartotek Legemiddelhåndbok * Tannhelseperm Sårperm Alle disse vil i løpet av høsten bli revidert og få nye omslag slik at de lettere kan gjenkjennes, og brukes i større grad. Hver håndbok merket * vil ha eget avviksskjema gjeldende det aktuelle tema. Vi gratulerer Glemmen Sykehjem ( Fredrikstad) som fylkets undervisningssykehjem Glemmen ble utnevnt av departementet som fylkets satelittsykehjem i april 08. Vi har satelittundervisningssykehjem i alle landet fylker. De er organisert under hovedundervisningssykehjem, et hovedsykehjem i hver helseregion. Det er totalt 6 hovedundervisningssykehjem i Norge. I Helse Sør- øst som vi sorterer under, er Abildsø bo- og rehabiliteringssenter i Oslo vårt hovedundervisningssykehjem. De har ansvar for å spre kunnskap i sin region. I tillegg har Glemmen sykehjem i Fredrikstad blitt et satelittsykehjem i Østfold som vil få ansvar for vårt fylke. Ideen om undervisningssykehjem ble konkretisert i nasjonalt geriatriprogram i Fra 2004 ble det innført som en fast ordning i Norge. Undervisningssykehjemmenes hovedmål er: Å være et ressurssenter for undervisning, forskning og fagutvikling Bidra til å bedre kvaliteten i sykehjemstjenesten Øke anseelsen for faget geriatri Dette drives gjennom et spleiselag mellom statlig støtte, fylkesmannens støtte og de aktuelle kommunene. Inger Lund Olsen De skal spre kunnskap og dele forskningsresultater. En viktig samarbeidspart vil være Høgskolen i Østfold. Her kan vi knytte kontakter og samarbeide om utviklingsområder. De skal være en læringsarena for studenter. De skal bidra til kompetanseoverføring og være et samlende sted for sykehjemmene i Østfold. Vi gleder oss til et større nettverk med andre sykehjem, felles fagdager og samarbeidsprosjekter. Et prosjekt vi allerede har bestemt oss for å samhandle på er innføring av tiltaksplan for døende (LCP), en plan for å kvalitetssikre livets sluttfase. Dette er faktisk en ide fra oss i Halden. Heidi, Hilde og Inger var på studietur til Løvåsen undervisningssykehjem i Bergen sammen med Høgskolen i Østfold. Der ble vi introdusert for LCP. Vi hadde også intervju med flere ansatte på Halden sykehjem hvor vi kartla rutiner rundt den døende. Vi vil satset på å kvalitetssikre livets sluttfase etter ønske fra ansatte, og etter et dokumentert behov for forbedring. Vi ble enige om å søke om FOU midler gjennom høgskolen til et utviklingsprosjekt. Flere sykehjem i Østfold tente på ideen og ville være med, også Glemmen. Høgskolen sendte inn søknad og fikk tildelt prosjektmidler til dette. Det er så flott at sykehjemmene på denne måten får fokus. Det kan være med å få økt interesse for sykehjem, både faglig og ikke minst bedre rekruttering og anseelse.

7 Nr 5 Side 7 Trivselskoordinatoren informerer Til personalet. Ferien er over og jeg er tilbake på jobb. Som noen av dere sikker har lagt merke til jobber jeg mer rettet mot beboerne nå. De faste lunsj-dagene er dessverre et tilbakelagt stadium. Men jeg ser ikke bort i fra at det kan komme sporadiske tilbud fremover også. En ting er i hvert fall sikkert; julelunsjen skal vi videreføre selv om den nok ikke blir helt gratis. Mitt ønske er å ha et tettere samarbeid med dere på avdelingene for å få mer innblikk i hva som skjer hos dere. Jeg ønsker også å informere dere om hva jeg kan bidra med. Sammen kan vi få til mye. Jeg prøver å tilrette legge for aktiviteter som er tilpasset våre ulike beboer grupper, og vil gjerne ha innspill fra dere om hva dere ser av ønsker og behov. Bingoen legger jeg til avdelingene i høst, vil gjerne ha hjelp av dere for å få dette til å fungere. Kommer også til å jobbe med reminisens (erindring) i små grupper, dette legger jeg til trivselsstua på tirsdager mellom kl 11 og 12. Det blir fokus på ett eller to temaer hver gang, så hjelper vi hverandre å bli gode på dette. Det er jo en stor prosent av sykehjemmets beboere som er demente og erindring er nøkkelen til sinnets skattekiste av minner. Håper også å få til et kurs med dette som tema. Jeg vil gjerne bli invitert på avdelingsmøter og gruppemøter så jeg kan få fortelle litt om hva jeg driver med, og ønsker å drive med, og kanskje hva dere ønsker av meg. Jeg skal jobbe rettet mot beboerne, pårørende og ansatte. En stor utfordring som jeg trenger hjelp til å lykkes med. Lisbeth Bjerke Takk for at dere er positive til mine ulike innspill, jeg ser frem til å ta fatt på høstens oppgaver. Med hilsen fra Lisbeth. Hyggekvelder i september Hyggekveldene er for alle som bor på sykehjemmet, og for deres pårørende. Sted: trivselsstua i første etasje Tid: klokken 18,15-20,00. Onsdag 3. september. Torunn Aaslie og Kjell Nilsen Servering: fruktsalat og is. Utlodning. Onsdag 10. september. Viseklubben Lars fra indre Østfold synger og spiller. Det blir utlodning, kaffe og vafler. Nytt kjøkken i 1.etage Kjøkkenet som ligger ved siden av trivselsstua har nå blitt pusset opp. Det er blitt sponset av Halden sanitetsforening i to omganger. Vi fikk kr. for 2-3 år siden som ble brukt til kjøkkeninnredning, i tilegg til kjøleskap, fryser og kjøkkenmaskin. Vi fikk den samme summen i år, og den er brukt til å renovere den gamle delen av kjøkkenet. Der ble alt byttet ut, og denne delen kom på ca Det innebar fliser, ny komfyr og ventilator. De 7000 kronene som manglet har vi tatt av gave/lodd kassa. Nå har kjøkkenet blitt en fin arbeidsplass som mange kan utnytte til forskjellige formål. Onsdag17. september. Fredriksten sekstetten spiller. Vi serverer fruktsalat og is, det blir utlodning. Onsdag 24. september. Vidar Nilsen fra Normisjon synger. Vi serverer vafler og kaffe. Det blir utlodning.

8 Vi er på nett, tjenester/ bo-og omsorgstilbud/ halden sykehjem Les også Solfangeren på nettet, I farger. Halden sykehjem Kjærlighetsstien Halden Enhetsleder Inger Lund Olsen Tlf / telefax E-post: Tekst & foto Lisa Gustavsen Tlf Halden sykehjem er det største somatiske sykehjemmet i kommunen. Det ble bygget i 1983 og har i de senere år gjennomgått en oppgradering på utstyr og utseende. Vi satser på å være et sykehjem med godt omdømme og god kvalitet på tjenestene. Vi vil være en attraktiv arbeidsplass med ansvarliggjorte medarbeidere. Halden sykehjem tilbyr medisinsk behandling og pleie med høy faglig kompetanse. Vi har 74 årsverk fordelt på 115 ansatte. De tre avdelingene har til sammen 81 beboere. Samtlige rom er enerom med opplegg for kabel-tv og telefon. Rullatorparkering Når det er hyggekvelder eller andre samlinger på trivselsstua kan det se slik ut i gangen utenfor. Da skal man ha tunga rett i munnen når alle skal av gårde tilbake til avdelingene igjen. Å finne riktig rullator i farta kan by på problemer. Et stort ønske fra trivselskoordinatoren er at ALLE rullatorer er market med navn OG fargekode for avdelingen. Det er ikke alltid alle de frivillige hjelperne eller Lisbeth vet hvilken avdeling alle pasientene tilhører. Da er fargekoden god å ha. Det blir mye lettere for alle om dette enkle systemet kan gjennomføres. Lykke til og velkommen til alle som kommer på hyggestunder.

Avisa vår. Våren 2014

Avisa vår. Våren 2014 Våren 2014 Avisa vår *Oppsett og informasjon om året hytte tur *Sjefens hjørne *Iddebo aktiviteter *Oppstart av besøksvenn med hund * 5 års jubileum solheim dagsenter * informasjon om bruker undersøkelsen

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP)

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Elisabeth Østensvik - 6. mai 2010 Innhold: Prosjektet Far Vel den siste tiden Hva er Liverpool Care Pathway (LCP)? Implementering av LCP: - 2 prosjekter

Detaljer

IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL. Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide!

IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL. Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide! IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide! AKTIVITETER SOM MEDISIN Se meg! Aktiviteter kan virke på samme måte som medisin.

Detaljer

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Glemmen sykehjem USH Østfold Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Prosjekter 1. Initiere og igangsette tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase på sykehjem

Detaljer

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Bakgrunn: Lørenskog sykehjem: Søkt om midler i 2009, oppstart høsten 2010 Aurskog sykehjem: Søkt om midler i 2011, oppstart våren 2011 Gjerdrum

Detaljer

Sluttrapport: Den siste fasen av livet

Sluttrapport: Den siste fasen av livet Sluttrapport: Den siste fasen av livet Prosjektnummer: 2012/3/0360 Hvordan mennesker dør, forblir som viktige minner hos dem som lever videre. Både av hensyn til dem og til pasienten, er det vår oppgave

Detaljer

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Frøydis Stubhaug, koordinator innen lindrende omsorg

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Frøydis Stubhaug, koordinator innen lindrende omsorg Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende Frøydis Stubhaug, koordinator innen lindrende omsorg Palliativ omsorg betyr å slå en kappe av omsorg rundt - den alvorlig syke - de pårørende

Detaljer

GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK. Engerdal kommune. Pleie og omsorg

GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK. Engerdal kommune. Pleie og omsorg GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK Engerdal kommune Pleie og omsorg 1 Innhold Innledning Beskrivelse Meny uke 38 Bilder av middager i uke 38 Miljø bilder Inn på Tunet bilder Til slutt 2 Innledning Engerdal kommune

Detaljer

FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL

FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL Foto: Connie Slettan Olsen FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 Hva er Frisklivsdosetten? Det er kjent at meningsfull aktivitet, som i størst mulig

Detaljer

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, Utviklingssenteret for sykehjem i Oppland: - Etikk komité: Opprettelse av etisk komité

Detaljer

Liverpool Care Pathway (LCP) og samarbeidsprosjektet Far Vel den siste tiden. Elisabeth Østensvik HIØ 26. november 2009

Liverpool Care Pathway (LCP) og samarbeidsprosjektet Far Vel den siste tiden. Elisabeth Østensvik HIØ 26. november 2009 Liverpool Care Pathway (LCP) og samarbeidsprosjektet Far Vel den siste tiden Elisabeth Østensvik HIØ 26. november 2009 Den døende pasient/beboer Hvordan kan vi sikre kontinuitet, oppfølging, behandling

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

styrke mestringsfølelsen og selvfølelsen.

styrke mestringsfølelsen og selvfølelsen. Halvårsplan for Tyrihans. Vinter-Vår 2013. Evaluering av høst halvåret 2012. Barnegruppen: Vi startet barnehageåret med å bli godt kjent både med hverandre, barnehagen og uteområdet. Vi brukte tid på å

Detaljer

Velkommen til Venneslaheimen

Velkommen til Venneslaheimen Velkommen til Venneslaheimen Vi vil med dette ønske deg velkommen som beboer på Venneslaheimen! Vi håper at du og dine pårørende gjennom denne brosjyren vil få informasjon som kan være nyttig. Venneslaheimen

Detaljer

Avisa vår. Banjo Kari på besøk på Iddebo Musikeren Frode Moltemyr

Avisa vår. Banjo Kari på besøk på Iddebo Musikeren Frode Moltemyr Avisa vår 4 utgave november 2013 Banjo Kari på besøk på Iddebo Musikeren Frode Moltemyr Formiddags kino fredag 25 oktober var det satt opp kinoforestillingen: optimistene alle sykehjem og bofellesskap

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

Kristiansund april Regional nettverkssamling for USH og UHT

Kristiansund april Regional nettverkssamling for USH og UHT Søbstad helsehus Undervisningssykehjemmet i Midt - Norge Kristiansund 20 21 april - 2010 Regional nettverkssamling for USH og UHT Foto: Geir Hageskal Etablering av FoU nettverk Trondheim kommune Bakgrunn

Detaljer

Tjenesteinnovasjon og Velferdsteknologiens ABC. Kristin Standal KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Tjenesteinnovasjon og Velferdsteknologiens ABC. Kristin Standal KS Forskning, innovasjon og digitalisering Tjenesteinnovasjon og Velferdsteknologiens ABC Kristin Standal KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand til

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2017 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

En til en kontakt er viktig for meg Personsentrert omsorg i fokus

En til en kontakt er viktig for meg Personsentrert omsorg i fokus Nettverkssamling for ansatte i sykehjem, helsehus og hjemmetjenester i Østfold Sarpsborg 23. november 2016 En til en kontakt er viktig for meg Personsentrert omsorg i fokus Resultater fra et intervensjonsprosjekt

Detaljer

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 20. oktober 2009 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Sak 1: Runde rundt bordet Hva jobber de ulike bruker-rådene

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Demensplan Måsøy Kommune

Demensplan Måsøy Kommune Demensplan Måsøy Kommune 2017-2020 Kommunenes plan tar utgangspunkt i Demensplan 2015 og Demensplan 2020 fra helsedirektoratet og er knyttet til utfordringer Måsøy kommune står overfor i årene fremover.

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Aksjon sommerjobb 2009

Aksjon sommerjobb 2009 Aksjon sommerjobb 2009 Kroken sykehjem, Undervisningssykehjemmet i Troms Kroken sykehjem skal være en framtidsrettet institusjon med et helhetlig syn på eldreomsorg Avdelingene; Lanes, Nerstranda, Bukta,

Detaljer

Velkommen til. Kolstihagen sykehjem

Velkommen til. Kolstihagen sykehjem Velkommen til Praktisk informasjon til beboere og pårørende Pusteøvelse Hvis du kommer langt nok ut får du se solen bare som en gnist i et sluknende bål hvis du kommer langt nok ut. Hvis du kommer langt

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen Rekruttering, kvalitet og kompetanse 18.09.2012 Anne J. Kittelsen Disposisjon Litt om utviklingssentret Overordnet strategi Nettsider Handlingsplaner Forskning Fagutvikling Rekruttering Bakgrunn/Historie

Detaljer

Klinisk Sykehjemsarbeid

Klinisk Sykehjemsarbeid Klinisk Sykehjemsarbeid Professor Anne G. Vinsnes, ved Avdeling for sykepleie, HiST Anne G. Vinsnes 1 Anne G. Vinsnes 2 State-of-the-Art Innenfor eldreomsorgen har vi et pasientunderlag med mange og sammensatte

Detaljer

Solfangeren. Sykehjemmets hytteparadis. Flere bilder på side 2 og 3. 3.årgang Nr.6 2010

Solfangeren. Sykehjemmets hytteparadis. Flere bilder på side 2 og 3. 3.årgang Nr.6 2010 HALDEN SYKEHJEMS INTERNAVIS FOR PASIENTER, PÅRØRENDE OG ANSATTE 3.årgang Nr.6 2010 Solfangeren Sykehjemmets hytteparadis På hytta Hvitensten i Torpedalen har pasientene i år kunnet tilbringe noen deilige

Detaljer

Alle har vi noen minner

Alle har vi noen minner REMINISENS PROSJEKT Alle har vi noen minner VED TJÆRAHÅGEN BOFELLESKAP 2007 PROSJEKT ANSVARLIGE: LISBETH B. PETTERSEN ANN-MARIT TVERÅ LINE VENES MÅL MED PROSJEKTET: Vårt hovedmål var å sette reminisens

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

HALDEN SYKEHJEMS INTERNAVIS FOR PASIENTER, PÅRØRENDE OG ANSATTE

HALDEN SYKEHJEMS INTERNAVIS FOR PASIENTER, PÅRØRENDE OG ANSATTE HALDEN SYKEHJEMS INTERNAVIS FOR PASIENTER, PÅRØRENDE OG ANSATTE Solfangeren Halden sykehjem Tidligere ansatte møtes på sykehjemmet til Seniortreff Nr.7 November 2008 VISJON Vår visjon angir i hvilken retning

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Livskvalitet gjennom sosial velferdsteknologi

Livskvalitet gjennom sosial velferdsteknologi Skaper livskvalitet Livskvalitet gjennom sosial velferdsteknologi Memoria er en digital minnebok der pårørende kan dele livshistorien til personen gjennom bilder, historier og relasjoner. I Memoria har

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Målsetting. Formålet. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helseregion Vest

Målsetting. Formålet. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helseregion Vest lindrende behandling Helse Bergen foretaksområde Ann-Kristin Øren leder av driftsgruppen for sykepleienettverket Tone-Lise Frantzen leder av driftsgruppen for fysio- og ergoterapinettverket Haukeland universitetssjukehus

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem Informasjon til pasient og pårørende ved Mandal Sykehjem Velkommen Vi ønsker deg velkommen til Mandal sykehjem, og håper du vil trives her. Sykehjemmets hovedmålsetting er å gi tilpasset tilbud, når det

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

Innledning og resultater. 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø

Innledning og resultater. 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø Innledning og resultater 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø ..å gi et helhetlig og kvalitetsmessig godt tilbud til pasienter som trenger lindrende

Detaljer

Januar. 6. TURDAG/UTEAKTIVITET De eldste barna og noen av 1åringene går på tur

Januar. 6. TURDAG/UTEAKTIVITET De eldste barna og noen av 1åringene går på tur Januar UKE 1 MANDAG 4. Planleggingsdag. Barnehagen er stengt TIRSDAG 5. Vi fortsetter med verksted. Noen blir inne og resten ute. Senere vil det bli VI FEIRER HENRIK SOM BLE 3 ÅR 2. JAN. Henrik J 2 11.

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

Oppsummering nettverk Møre og Romsdal

Oppsummering nettverk Møre og Romsdal Oppsummering nettverk Møre og Romsdal Bakgrunn 23 april 2008 ble Rokilde sykehjem i Kristiansund offisielt godskjent av Sosial- og helsedirektoratet som undervisningssykehjem (USH) i Møre og Romsdal fylke.

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Velkommen til. Skjoldtunet

Velkommen til. Skjoldtunet Dersom du ikke får medhold i klagen har vi plikt til å hjelpe deg med å videreformidle denne til fylkeslegen. Vi ønsker å gjøre vårt beste for at du skal være fornøyd med oppholdet. Kommunen gjennomfører

Detaljer

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint?

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker, sammen med en som har demens. Med midler fra TV-aksjonen 2013 - «Ingen

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Program Fadderuken 2013

Program Fadderuken 2013 Program Fadderuken 2013 Vi i NSF student lokallag Oslo er en stor gjeng med engasjerte sykepleierstudenter som jobber for å spre kunnskap om utdanningen vår. Vi arrangerer quizkvelder, masterclass, fagdag

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM Hva mener vi med brukerinvolvering? Hvem er brukeren av sykehjemmet? Pårørendeveilederen, setter fokus på sterkere grad av pårørendeinvolvering. Kirkens Bymisjon

Detaljer

Velkommen til nettverkssamling for sykehjem i Østfold Stolt over å jobbe på sykehjem

Velkommen til nettverkssamling for sykehjem i Østfold Stolt over å jobbe på sykehjem Velkommen til nettverkssamling for sykehjem i Østfold Stolt over å jobbe på sykehjem PROGRAM navneendringer 09.00 09.30 Velkommen v/ Elisabeth Østensvik, FoU-leder Undervisningssykehjemmet i Østfold 09.30

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

SOLHEIM - BARNEHAGEN DER SOLA ALLTID SKINNER UKE 45 TEMA: EVENTYR DAG SAMLING/AKTIVITET ANNET VAKTER MANDAG 04/11

SOLHEIM - BARNEHAGEN DER SOLA ALLTID SKINNER UKE 45 TEMA: EVENTYR DAG SAMLING/AKTIVITET ANNET VAKTER MANDAG 04/11 UKE 45 TEMA: EVENTYR DAG /AKTIVITET ANNET VAKTER MANDAG 04/11 Vi har avdelingsmøte, Grashoppa passer SV: Karen TIRSDAG 05/11 ONSDAG 06/11 TM: Nina SM: Vikar? SV: Rita TORSDAG 07/11 SSV: Lene FREDAG 08/11

Detaljer

Søbstad helsehus. Velkommen til etterbehandlingsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse

Søbstad helsehus. Velkommen til etterbehandlingsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse Søbstad helsehus Velkommen til etterbehandlingsavdelingen Kunsten å være i bevegelse Halldor Skard Kontaktinfo Kristin Haarberg er enhetsleder ved Søbstad Helsehus, Kari Marte Hegdal er fagkoordinator

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

Friposten juni/juli 2017

Friposten juni/juli 2017 Kjære frivillige, deltakere og andre samarbeidspartnere! August kommer fort nok og vi kan glede oss til følgende: Frivillig Onsdag: Starter igjen 16. august. Her er det mye spennende som skal skje utover

Detaljer

INFORMASJON OM BRUKERVALG I AMBULERENDE TJENESTER:

INFORMASJON OM BRUKERVALG I AMBULERENDE TJENESTER: BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG INFORMASJON OM BRUKERVALG I AMBULERENDE TJENESTER: Hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp). Brukervalg for brukere som bor i bolig uten bemanning. Generell informasjon:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ JUNI 2011 Hei alle sammen Juni har føket forbi med mange aktiviteter både på dagtid og kveldstid. Vi har hatt besøksdag for de nye barna som skal begynne i august, det var

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET MARS 2014 Enda en måned er over og vi har hatt en litt annerledes måned inne på Skjoldet. Den 17 mars fikk vi en ny medarbeider inne hos oss, Mike. Han jobber hos oss mandager,

Detaljer

Søreide sykehjem Grunnane 71, 5251 Søreidgrend Tel:

Søreide sykehjem Grunnane 71, 5251 Søreidgrend Tel: Søreide sykehjem Grunnane 71, 5251 Søreidgrend Tel: 53 03 76 80 Søreide sykehjem Bergen Kommune Søreide sykehjem driftes av Bergen Kommune. Sykehjemmet var nytt i 2004 og har 90 plasser som disponeres

Detaljer

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Generelt om nettverket Historie Nettverket ble etablert i 1993 som et samarbeid mellom Kreftforeningen og Rådgivningsgruppen for alvorlig syke og døende

Detaljer

Forebygging og alternativ til tvang og makt under BPA-kontrakten. Bjørg Røstbø, BPA-konsulent JAG Assistanse AS

Forebygging og alternativ til tvang og makt under BPA-kontrakten. Bjørg Røstbø, BPA-konsulent JAG Assistanse AS Forebygging og alternativ til tvang og makt under BPA-kontrakten Bjørg Røstbø, BPA-konsulent JAG Assistanse AS JAG Assistanse AS BPA-ordninger i JAG Assistanse innbyggere med kognitiv funksjonsnedsettelse

Detaljer

Velkommen til Intensiv

Velkommen til Intensiv Velkommen til Intensiv Intensiv er en avdeling for akutt og alvorlig syke eller skadde pasienter. I tillegg er det mange nyopererte pasienter her den første tiden etter operasjonen. De fleste sykepleierne

Detaljer

UTVIKLINGSMÅL Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark 2010 2013

UTVIKLINGSMÅL Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark 2010 2013 UTVIKLINGSMÅL Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark 2010 2013 Ingen kan klare alt, heller ikke vi! Det er derfor nødvendig å velge ut noen satsningsområder som gjør oss i stand til å målrette

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR PRESTEKRAGENE JUNI 2014

MÅNEDSBREV FOR PRESTEKRAGENE JUNI 2014 MÅNEDSBREV FOR PRESTEKRAGENE JUNI 2014 Når mai er forbi, så tar vi en tur i steinrøysa nedi bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa nedi bakken. Og blåklokka står i ringler og kratt, når

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etikkarbeid i helse- og omsorgstjenestene i Larvik kommune er her beskrevet todelt. En del omhandler

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende. Hemne Helsesenter. Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten

Informasjon til pasienter og pårørende. Hemne Helsesenter. Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten Har en effektiv tjeneste som gir rett hjelp til rett tid. Informasjon til pasienter og pårørende Holder høy faglig kvalitet. Gir et helhetlig og samordnet

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

forord til 3. utgave Drammen, mars 2009 Gry Bruland Vråle

forord til 3. utgave Drammen, mars 2009 Gry Bruland Vråle Forord til 3. utgave Utfordringene som omtales i boken da den ble revidert i 2000 (se nedenfor), gjelder fortsatt. En omfattende revisjon av boken har vært nødvendig ut fra mange forhold. Nye helselover

Detaljer

8. Mai 2012 Personalsjef: Marit Halvorsen Hammerfest kommune

8. Mai 2012 Personalsjef: Marit Halvorsen Hammerfest kommune Inkluderende og kreativ ledelse i helseog omsorgstjenesten 8. Mai 2012 Personalsjef: Marit Halvorsen Hammerfest kommune Litt om meg selv: Gift, to barn og to hunder Høyskolekandidatstudiet BI Sykepleierutdanning

Detaljer

Veileder Forhåndssamtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem

Veileder Forhåndssamtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem Veileder Forhåndssamtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem Planlagte forhåndssamtaler En planlagt forhåndssamtale på sykehjem innebærer at

Detaljer

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 1 Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten... 3 Kort beskrivelse av enheten... 3 Rammebetingelser... 4 Gjennomgående målekort... 5 Målekort for enheten... 7 Beskrivelse

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 3.samling

Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 3.samling Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 3.samling Målgruppe: Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og assistenter Utarbeidet av Tove Torjussen og Carina Lauvsland 2008 Revidert av

Detaljer

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Et godt sted å være Informasjon til pasienter og pårørende 1 Rev. 18.11.16 VELKOMMEN TIL SJØMANNSHJEMMETS SYKEHJEM. Hensikten med denne brosjyren er å gi opplysninger

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF Tabellen viser antall svar i hver kategori Rapport laget: 13.okt.2016 Undersøkelsesperiode: 11.jan.2016-12.okt.2016 Antall

Detaljer

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Åshild Berg Kaldestad

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Åshild Berg Kaldestad Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende Åshild Berg Kaldestad Palliativ omsorg betyr å slå en kappe av omsorg rundt - den alvorlig syke - de pårørende Det er en omsorg der en støtter

Detaljer

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. «Kom mai du skjønne milde» synger vi på Sofienberghjemmet,

Detaljer

Søreide sykehjem Grunnane 71, 5251 Søreidgrend Tel:

Søreide sykehjem Grunnane 71, 5251 Søreidgrend Tel: Søreide sykehjem Grunnane 71, 5251 Søreidgrend Tel: 53 03 76 80 Søreide sykehjem Bergen Kommune Søreide sykehjem driftes av Bergen Kommune. Sykehjemmet var nytt i 2004 og har 90 plasser som disponeres

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ.

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Den første høstmåneden er nå over og har vist seg fra sin beste side med masse deilig vær og mye tid til

Detaljer

August/September Velkommen! September

August/September Velkommen! September August/September 2016 Velkommen! Da er vi i gang med et nytt barnehageår, denne gang med ni barn og tre voksne, til forskjell fra tretten barn og fire voksne. Det var herlig å treffe barna igjen etter

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer