Avisa vår. Banjo Kari på besøk på Iddebo Musikeren Frode Moltemyr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avisa vår. Banjo Kari på besøk på Iddebo Musikeren Frode Moltemyr"

Transkript

1 Avisa vår 4 utgave november 2013 Banjo Kari på besøk på Iddebo Musikeren Frode Moltemyr Formiddags kino fredag 25 oktober var det satt opp kinoforestillingen: optimistene alle sykehjem og bofellesskap var invitert. Initiativet kom fra dagsenteret på Solheim Musikeren Frode Moltemyr skal ha konsert på Karrestad, Iddebo, Solheim og Halden sykehjem 18 og 19 november. Konserten betales av midler fra Gunnvor Weidling Knutsens legat

2 Side 2 Halden sykehjem Vi har hyggekveld hver onsdag, klokken 18,30 i Trivselsstua i 1 etasje. Her har vi konserter, og kultur tilbud både fra lokale og eksterne musikere. Det er loddsalg hver gang og inntektene går til å drifte trivselstiltak på Halden sykehjem. Det er dyrt å leie inn musikere og vi har ikke et budsjett å drive for, kun loddpenger og evnt. Gaver. Leif Inge Tormodseter (over) Er musiker og holder konserter på mange sykehjem rundt i Norge. Noen ganger i året prøver vi å få råd til å leie inn profesjonelle musikere. Heldigvis har vi lokale krefter som stiller opp for svært beskjedne midler, her representert ved Trekkspill kameratene. Og visegruppa 1881 Tor Hveding er mye brukt og sier villig ja til å bidra med sitt trekkspill og sitt gode humør. Roy og Arild Idar

3 4 utgave november 2013 Halden sykehjem Country Comfort er også på mange av våre hyggekvelder. Da er det stor stemning med mye fin sang og musikk, gode historier og allsang. Side 3 Tirsdags trim Trim, mimregrupper, bakegruppe, mannsgruppe og bingo. Det skjer mye på sykehjemmet hver uke.

4 Solheim senter Nå nærmer det seg at prosjekt stabburet er ferdig og vi kan ta det i bruk. Pengene fra sparebank stiftelsen er brukt til siste krone, men enda mangler vi ca. kr til gulvet. Det er får komme etter hvert. Den offisielle åpningen blir mandag 16 desember da starter også julemessa som er over 2 dager. Mandag 16. og tirsdag 17. desember fra klokken Da blir det salg av fuglekasser, sopelimer, kaffe og sveler,m.m. Vi håper at riktig mange tar turen innom stabburet disse dagene. Kino tur med sykehjem og bofellesskap Fredag 25 oktober var det lagt opp til formiddags kino for pasienter i sykehjem og bofellesskap. Vi skulle se filmen Optimistene, det ble veldig vellykket. Spente pasienter, personale og frivillige møtte fram i god tid. Vi fikk en fin opplevelse filmen innfridde våre forventninger.

5 Fortsettelse neste side

6

7 Ble de litt inspirert tro?

8 Iddebo Onsdag 13. november var det fest i regi av Iddebo s venner. På programmet stod selveste Banjo Kari. Det legges til rette for trivsel og kulturelle innslag. Iddebo s venner lager fest for pasientene en gang i måneden da serveres det smørbrød og kaker og det er mye hygge og sosialt samvær. Både pasienter, pårørende og personalet koser seg.

9 Iddebo Gode opplevelser skal deles det gir utgangspunkt for gode samtaler i etterkant Det var mange fremmøtte på festen og stemningen var god da Banjo Kari stemte i med kjente og kjære melodier. Det blir både gamle svisker og revyviser når hun setter i gang.

10 Presentasjon av leder og nestleder i enhet sykehjem: Inger Lund Olsen, Enhetsleder Enhet sykehjem. Mitt navn er Inger Lund Olsen og jeg er Enhetsleder for Enhet sykehjem som består av Solheim Senter, Iddebo sykehjem, Karrestad sykehjem og eldresenter og Halden sykehjem. I enheten har vi 218 plasser og ca 212 årsverk fordelt på ca 350 ansatte. Mine nærmeste medarbeider er nestleder/ områdeleder Anniken Nilsen, fag og kvalitetsrådgiver Heidi Karlsen og trivsels og frivillighetskoordinator Lisbeth Bjerke, vi sammen ivaretar både personal, økonomi og faglig forsvarlig drift. Jeg har i tillegg ansvar for å gjennomføre overordnede retningslinjer i kommunen i tett samarbeid med kommunalsjef. Jeg har kontor på Halden sykehjem. Jeg er født og oppvokst i Halden og trives godt som leder av sykehjemmene i Halden. Jeg begynte å jobbe i kommunen for 13 års siden, først som enhetsleder for Halden Sykehjem, fra 2010 som enhetsleder for alle sykehjemmene. Jeg har bred erfaring som leder og har også jobbet i sykehus nærmere 27 år. Å være leder for sykehjemmene i Halden er en stor og viktig jobb og jeg er stolt av å ha med meg mange flotte medarbeidere med høy kompetanse og erfaring. Vi ønsker å gjøre vårt beste for at du og dine nærmeste skal trives, og oppleve et godt tjenestetilbud ved våre sykehjem i Halden. Våre satsningsområder er å tilstrebe en god samhandling med dere, basert på kvalitet, omsorg og verdighet, hvor målsetningen er opplevelse av trygghet. Med vennlig hilsen Inger Lund Olsen Anniken Nilsen, nestleder Enhet sykehjem Mitt navn er Anniken Nilsen. Jeg startet i Halden kommune som hjelpepleier i 1994, utdannet meg deretter som sykepleier. Har jobbet både i hjemmesykepleien og ved Vaterland omsorgsboliger, men når jeg ble ferdig utdannet sykepleier i 1999 starter jeg på Iddebo sykehjem. Jobbet som sykepleier der et par år før jeg ble ansatt som leder for Iddebo sykehjem. Fra var jeg enhetsleder for tidligere enhet Idd. Da kommunene i 2011 omorganiserte var jeg så heldig å bli med i enhet sykehjem, som nestleder under Inger Olsen. Jeg kunne ha fokus på sykehjemsdrift og det alene. Mitt mål er at pasientene skal føle seg trygge og godt ivaretatt når de er hos oss. I mitt daglige virke jobber jeg tett opp mot de forskjellige avdelingslederne og sekretærene, jeg bistår de i de største utfordringene og har ukentlige møter med dem. Jeg har ansvaret for rapportering når det gjelder økonomi og sykefravær, samt til politiske utvalg. Jeg ønsker også at alle som er ansatt i enhet sykehjem skal føle seg sett og glede seg til å gå på jobben hver dag. Jeg har fortsatt tilholdssted på Iddebo, dvs kontor på Iddebo, hvis det er noen som ønsker å komme innom meg. Med vennlig hilsen Anniken Nilsen Områdeleder Enhet sykehjem

11 Sjefens hjørne I disse dager pågår det en omfattende bruker og medarbeiderundersøkelse i hele Enhet sykehjem. Undersøkelsen er et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold og Enhet sykehjem. Hensikten er å beskrive hva som er viktig for deg som pasient for at du skal oppleve god kvalitet på helsetjenesten du mottar. Vårt kvalitetsarbeid kan på denne måten rettes mot der behovet er størst utfra pasienters perspektiv. De som ønsker å delta har fått utlevert et spørreskjema og de som ønsker det kan få hjelp av to medarbeidere i Enhet sykehjem, fag og kvalitetsrådgiver Heidi Karlsen og kreftkoordinator Ellen Rosseland Hansen. To dyktige medarbeidere som kan sine oppgaver. Undersøkelsen er anonym, og etter at den er gjennomført vil vi komme tilbake med resultater og forslag til forbedringer. Jeg håper derfor at dere tar dere tid til å svare selv om undersøkelsen er noe omfattende. På den måten hjelper dere oss til å bli bedre! I Enhet sykehjem ønsker vi hele tiden å være i utvikling og ha god tjeneste kvalitet til pasienter og pårørende. Et ledd i denne utviklingen er å få ansatt sykehjemsleger som arbeider full tid på sykehjemmene og som kun har sykehjemsmedisin som fagområde. Vi har nå fått god legedekning. 1. november begynte tidligere allmennlege Iwona Vegstein. Så nå har tre sykehjems leger Azad Øysahl, Anders Schönbeck og Iwona Vegstein sin jobb hos oss. I tillegg er Bent larsen tilsynslege ved Karrestad Eldresenter og sykehjem. Iwona Vegstein har hovedansvaret ved Iddebo sykehjem og Solheim Senter. Azad Øysahl og Anders Schönbeck ved Halden sykehjem. De samhandler på tvers av alle sykehjemmene i forbindelse med vaktordning, sykdom og ferie. Som følge av politiske vedtak pga dårlig økonomi har Enhet sykehjem fått krav om å redusere driften. Det vil skje ved at vår nye intermediær/korttidsavdeling skal reduseres med 10 sengeplasser. Avdelingen er i 2. etg. på Halden sykehjem. I dag er det 27 plasser der, hvorav 4-6 plasser er øremerket øyeblikkelig hjelp innleggelser. Disse plassene er opprettet i forbindelse med Samhandlingsreformen hvor byens leger kan legge inn pasienter som trenger øhj istedenfor sykehusinnleggelse. De øvrige plassene er til pasienter som utskrives fra sykehus og som trenger korttidsopphold. Totalt vil avdelingen få 17 senger fra Antall korttidsplasser er redusert. Bemanningsreduksjonen har startet. Pasienter som trenger langtidsopphold eller er i påvente av annet botilbud vil derfor få tilbud om plass på øvrige institusjoner/boliger. Iddebo sykehjem vil i hovedsak ha tilbud på langtidsplasser. Inger Lund Olsen Enhetsleder.

12 Jeg vet noe godt om deg Hvor livet ble godt å leve om alle vi traff på vår vei, smilte imot oss og hilste: Jeg vet noe godt om deg. Og ber den svake deg hjelpe, si ja og svar ikke nei. det bor noe godt i alle, og jeg tror på det beste i deg. Glem aldri den gylne losen, i hverdagens hurlumhei. Du vet noe godt om andre, de vet noe godt om deg. (Ukjent) Lån meg handa di. Lån meg handa di et lite sekund. Jeg trenger varmen fra den en stund. Lån meg blikket ditt. jeg kjenner at det gjør godt at du ser på meg. Lån meg smilet ditt. Jeg blir så glad når jeg ser det. Lån meg stemmen din. Jeg kjenner meg tryggere når du snakker til meg. Lån meg litt vennskap. Du skal få det igjen, alt sammen. Vær trygg. Lån meg litt av deg selv. Et lite rom i hjertet ditt. For vi trenger da hverandre; gjør vi ikke? (Ukjent) I tiden framover kommer jeg til å presentere ledere, leger og stab, alle får si litt om sin funksjon og presentere sin avdeling. Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede det står og skinner for seg selv og oss som er tilstede. Så tenner vi et lys i kveld. Vi tenner det for glede. Karrestad eldresenter og Karrestad sykehjem Julemesse på Karrestad er mandag 2. desember. se etter plakater.

Avisa vår. Jule messe på Karrestad. Julemesse på Halden Sykehjem. Julemesse på Solheim senter. Presantasjon av stab. Oppsummering av aktiviteter

Avisa vår. Jule messe på Karrestad. Julemesse på Halden Sykehjem. Julemesse på Solheim senter. Presantasjon av stab. Oppsummering av aktiviteter Avisa vår 4 utgave 2013 Jule messe på Karrestad Julemesse på Halden Sykehjem Julemesse på Solheim senter Presantasjon av stab Oppsummering av aktiviteter Mimrestua på sykehjemmet er flyttet Julemesse på

Detaljer

Avisa vår. Høsten 2014

Avisa vår. Høsten 2014 Høsten 2014 Avisa vår Aktivitetene er i gang på alle våre sykehjem. Ferien er over og vi forsøker å fylle dagene med meningsfullt innehold. Halden sykehjem 30 år! Sjefens hjørne Enhetsleder Inger Lund

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PÅRØRENDEAVIS Nr. 1 2009.

PÅRØRENDEAVIS Nr. 1 2009. PÅRØRENDEAVIS Nr. 1 2009. Nr. 1 11. årgang Vi skaper gode dager Blidensol sykehjem - best i demensomsorg! Vi skaper gode dager Kjære pårørende! Takk for sist til alle dere pårørende som jeg traff på våre

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Ruslevenner på Songdalstunet

Ruslevenner på Songdalstunet Publisert 10.09.2014 v/ fagkonsulent/spes.ergoterapeut Inger Lise Markussen Ruslevenner på Songdalstunet Beskrivelse av erfaringer fra to års samarbeid mellom frivillige og beboere med demens. Fra ide

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Velkommen til Feviktun

Velkommen til Feviktun FEVIKTUN BO-OG OMSORGSSENTER Velkommen til Feviktun Informasjon til nye beboere Innhold Kontakt informasjon... 3 Hjertelig velkommen til Feviktun bo- og omsorgssenter... 4 Livsgledesykehjem... 5 Lokaler...

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid

Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid Bakgrunn for prosjektet Hammerfest kommunestyre vedtok i møte den 4.3.2010 i behandling av sak om Rekruttering og bemanning blant annet følgende:. sektorens

Detaljer

Bossekop og Furuly sykehjem

Bossekop og Furuly sykehjem Bossekop og Furuly sykehjem Årsmelding Stiftelsen Betania, Alta ÅRSMELDING. GENERELT.... EN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN... 4. DRIFTSGRUNNLAG... 4. BETANIA SYKEHJEM:... 4. FURULY SYKEHJEM:... 5. AVDELINGSVISE

Detaljer

NYHETSBREV DESEMBER 2014

NYHETSBREV DESEMBER 2014 NYHETSBREV DESEMBER 2014 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 49 Dato: Tid: Tema: Mandag 01. desember

Detaljer

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2011 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER FOR LEIRFIVLENE

MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER FOR LEIRFIVLENE MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER FOR LEIRFIVLENE Ja nå er det bare å stålsette seg, november er her straks, den siste måneden før jul! Tida går så alt for fort, det er så mye vi skal rekke over før jula, og før

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

Sørfold Menighetsblad

Sørfold Menighetsblad Sørfold Menighetsblad nr 1-2009 Foto: Mariann Strømdal. Les om: Utdrag av årsmelding s. 3 Årets konfirmanter s. 10 Info fra Sørfold kommune s. 14 Se ellers bilder fra barnekorets aktivitet i Røsvik og

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16 Tlf.nr.: 971 34 583

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16 Tlf.nr.: 971 34 583 SPA-KLINIKKEN Maiken Pedersen Skolegata 5 8640 Hemnesberget Tlf: 94 34 82 10 Korgensenteret Telefon 75 19 12 10 Faks 75 19 12 11 Tlf.: 75 19 67 11 Levering til Prix Hemnes, Prix Bjerka og Coop Bleikvassli

Detaljer

Trommeglede. Fokusområde: Musikk Bruk av trommer med fokus på språk og rytme. Et kunstprosjekt i regi av Den Kulturelle Bæremeisen i Bergen Kommune

Trommeglede. Fokusområde: Musikk Bruk av trommer med fokus på språk og rytme. Et kunstprosjekt i regi av Den Kulturelle Bæremeisen i Bergen Kommune En Djembe. Trommeglede Fokusområde: Musikk Bruk av trommer med fokus på språk og rytme Et kunstprosjekt i regi av Den Kulturelle Bæremeisen i Bergen Kommune BERGEN KOMMUNE Arnatveit barnehage 2011 1 INNHOLD

Detaljer

Trondheim Private Omsorgstjeneste AS omsorgsfulle tjenester av høy kvalitet

Trondheim Private Omsorgstjeneste AS omsorgsfulle tjenester av høy kvalitet Kort presentasjon av: Dette er en firmapresentasjon som er ment å gi et kortfattet innblikk i hva vi kan bidra med som leverandør av helse- og omsorgstjenester. Mer detaljer finner du på våre nettsider:

Detaljer

Fredrikke. Takker av etter 10 år i sjefsstolen. Sølvi Lundgaard: Når «far» også er mor. Med «hele» verden som sine gjester

Fredrikke. Takker av etter 10 år i sjefsstolen. Sølvi Lundgaard: Når «far» også er mor. Med «hele» verden som sine gjester Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 3 I september 2013 I 98. årgang Sølvi Lundgaard: Takker av etter 10 år i sjefsstolen Når «far» også er mor Med «hele» verden som sine gjester N.K.S. Grefsenlia

Detaljer

KOMPOSTEN INTERNAVIS FOR NORDRE LAND KOMMUNE. Bildene er fra en vellykket ansattes dag. Les omtale på side 17. Ønsker alle lesere en fin høst!

KOMPOSTEN INTERNAVIS FOR NORDRE LAND KOMMUNE. Bildene er fra en vellykket ansattes dag. Les omtale på side 17. Ønsker alle lesere en fin høst! KOMPOSTEN NR 3 - ÅR 2009 INTERNAVIS FOR NORDRE LAND KOMMUNE Bildene er fra en vellykket ansattes dag. Les omtale på side 17. Ønsker alle lesere en fin høst! 2 Selv om vi skal spare penger må ikke miste

Detaljer