Avstand spiller ingen rolle -inneklima på skype

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avstand spiller ingen rolle -inneklima på skype"

Transkript

1 Avstand spiller ingen rolle -inneklima på skype "Når foredrag kan gjennomføres via Skype redusere kostnadene for å arrangere tema/fagdager betraktelig for oss i Troms og Finnmark. Dette kan bidra til at flere lokalforeninger/storlag/frivillige uten mye penger og administrasjon kan få til en lokal aktivitet." Alta , Anne-Kari Isaksen Av Kai Gustavsen Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern

2 Innhold Bakgrunn... 3 Metode... 4 Samhandling med bestiller... 4 Gjennomførte kurs og Skypmøter... 5 Resultater og erfaringer fra prosjektet... 6 Vedlegg... 7 Program og kursmateriell... 7 Kombikveld i Østfold... 7 Region Nord - tillitsvalgte/frivillige... 8 Evaluering utført etter kurs for tillitsvalgte/frivillige... 9 Kurs for Polarlys Boligbyggelag Evaluering per e-post etter kurs for boligbyggelaget Høgskolen i Hedmark bestilling av kurs Prosjektmøter om inneklima mellom NAAF, NILU og SINTEF Byggforsk Videreutvikling utviklingsmuligheter Vi ser på hva som kan gjøres i klasserommet av enkle tiltak for å bedre inneklima: Inneklimaets fem faktorer: Temperatur Lufta vi puster i Lys og stråling Lyd og etterklang Utforming og innredning av 21

3 Bakgrunn Denne rapporten er utarbeidet som en del av prosjektet "Avstand spiller ingen rolle inneklima på Skype", finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (prosjekt 4387) NAAFs ansatte og tillitsvalgte blir i økende grad forespurt om å sitte i arbeidsgrupper/brukerutvalg, kommunale og fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne for å gi konkrete råd med hensyn til universell utforming i prosjektering-, planleggings- og byggefasen av nye bygg. Det er viktig at de som skal gi råd om universell utforming har god kompetanse innen flere ulike tema som inneklima, beplantning, matvareallergi osv. Inneklima er et spesielt komplisert fagfelt bl.a. fordi det omfatter et bredt spekter av fagområder fra ventilasjon, oppvarming, materialvalg (avgassing) og solavskjerming til renhold, plantevalg og fukt- og muggsoppskader. Det var et mål å teste ut hvordan Skype som formidlingsverktøy kunne brukes i NAAFs arbeid med inneklima på ulike områder. Vi ønsket å høste erfaringer fra områdene fagsamlinger som regionene arrangerer, undervisningsoppdrag og i samarbeids- utviklingsmøter mellom NAAF og andre organisasjoner/stiftelser om inneklima og helse. Det å kunne tilby å bruke Skype som verktøy til å formidle inneklima var nytt for vår organisasjon. Prosjektleder som er fagsjef innen området inneklima, HMS og miljørettet helsevern er den i organisasjonen som oftest blir forespurt om inneklimaforedrag. I dette prosjektet var det viktig å få testet ut metoden fungerte tilfredsstillende. NAAF er en brukerorganisasjon som har regionskontor over hele landet. Det å ha kontorer og lokallag spredt over vårt langstrakte land er en utfordring ved behov for rask og effektiv bistand. For oss gav dette prosjektet oss en god mulighet til å høste erfaringer med hvordan en liten organisasjon med få ansatte i sentraladministrasjonen med kompetanse på inneklima kan tilby bistand effektivt med mist mulig ressursbruk. 3 av 21

4 Metode Sentraladministrasjonen er plassert sentralt i Oslo men vår arbeidsplass er hele landet når det gjelder å bistå med kurs, konferanser og råd/støtte. Det vi trengte var et brukervennlig webkamera slik at vi kunne bistå ressurseffektivt de som ønsket det uansett hvor de oppholdt seg. Metoden har som mål at den skal være ressurseffektiv, men det må ikke forringe læringen eller føre til deltakere som er passive. Inneklima skal jo engasjere. For å finne frem til egnet verktøy som kunne brukes ved å gjennomføre Skypekurs, søkte prosjektleder bistand hos IT-konsulenten i NAAF. Vår ITkonsulent anbefalte oss å prøve et HD-webkamera og høyttalertelefon som skulle være ideelt for små rom eller små grupper. Det var enkelt og raskt å sette på en kontorpult eller på et konferansebord. For oss var lyd- og bildekvalitet et viktig moment, og dette kamera kunne levere HD-video og krystallklar lyd kombinert med høy kvalitet. Samhandling med bestiller God dialog og samhandling med bestiller av kurs var av stor betydning for kvalitet og læring på kurset. Momentene vi drøftet for at Skypekurs kunne gjennomføres er beskrevet i tabellen nedenfor: Vi drøftet Tilgang på PC med Skype Hastighet på Internett Tilgang på prosjektor Tilgang på lerret Tilgang på mikrofon Tilgang på ekstern høyttaler i rommet Foredrag i PDF Gruppeoppgaver Begrunnelse Er avgjørende for gjennomføringen God hastighet på Internett er viktig for kvalitet og stabilitet på formidlingen Prosjektor bidrar til at bilder kan vises på lerret eller en annen egnet flate Tilgang til lerret gir erfaringsmessig best resultat på bildene Tilleggsmikrofon gir mulighet for deltakerne til å stille spørsmål Egne høyttalere tilknyttet PCen gir god lyd slik at alle hører Foredraget som skal holdes oversendes før kurset slik at kursmateriellet blir kjent Gruppeoppgavene for idémyldring oversendes før kurset slik at lokal arrangør fikk eierforhold og kopiert nødvendige eksemplarer. I ettertid ser vi at prosjektet har bidratt til at økt samarbeid og dialog mellom regionssekretærene sekretariatet, noe som er en ekstra gevinst. Dette opplegget gav foredragsholder mulighet for å gjennomføre et interaktivt foredrag der flere av deltakerne var aktive. 4 av 21

5 Gjennomførte kurs og Skypmøter Tabellen nedenfor viser de ulike aktivitetene som er utført i prosjektperioden. NAAF-lag og andre Tema Målgruppe Region Østfold Inneklima i skoler og barnehager Foresatte som har barn i alderen fra år og andre interesserte Region Nord hvordan vil det fungere? Prøve og "feileseminar" Før kurset for Polarlys Boligbyggelag gjennomførte vi et miniseminar der vi sjekket ut hvordan teknikken fungerte og hva som måtte forbedres. Region Nord Region Nord Høgskolen i Hedmark - NTNU NAAF Australia prosjektmøter SINTEF Byggforsk NAAF NILU prosjektmøter Inneklima i borettslag Inneklima i bolig skole og barnehage Kurs i inneklima, miljørettet helsevern og bruk av lovverk. Samarbeidsmøte om inneklima Samarbeidsmøte om Nasjonal helsekonferanse Polarlys Boligbyggelag For tillitsvalgte/frivillige som har en arbeidshelg der de skal arbeide med NAAFs handlingsplan Sykepleierstudenter ved Høgskolen i Hedmark Samarbeidsmøte mellom professor Hans Martin Mathisen på NTNU, professor Guangyu Cao på NTNU og rådgiver Ellen Bugge i Australia Samarbeidsmøte mellom forsker Sverre Holøs SINTEF Byggforsk og forsker Britt Ann Høiskar NILU 5 av 21

6 Resultater og erfaringer fra prosjektet Etter å ha gjennomført flere ulike kurs der Skype har inngått sitter vi igjen med flere gode erfaringer. Utsagnet fra en regionssekretær i boksen nedenfor taler for seg og viser at Skypekurs og Skypemøter vil bli et verdifullt bidrag til organisasjonen ved at kurs og rådgivning kan utføres uten store kostnader og ressursbruk. "Når foredrag kan gjennomføres via Skype redusere kostnadene for å arrangere tema/fagdager betraktelig for oss i Troms og Finnmark. Dette kan bidra til at flere lokalforeninger/storlag/frivillige uten mye penger og administrasjon kan få til en lokal aktivitet." Alta , Anne-Kari Isaksen Det er lokalt, i til det enkelte lokallag det er vi ønsker å nå frem. I prosjektet har vi utarbeidet tre forskjellige kurstilbud. 1. Kurs tilpasset familier tilknyttet lokallag og regioner Inneholder program/invitasjon Foredrag Presentasjon av inneklimafilmer for skole (tidligere Extraprosjekt) Kursmateriell og foredrag som legges på nettet 2. Kurs tilpasset borettslag i regioner slik at regionen i samarbeid med NAAF sentralt kan tilby kurs Inneholder program/invitasjon Foredrag Kursmateriell og foredrag som legges på nettet 3. Kurs tilpasset undervisning av studenter på høgskoler Foredrag Kursmateriell og foredrag som legges på nettet 6 av 21

7 Vedlegg Program og kursmateriell I samarbeid med regionssekretærene ble det utarbeidet kursprogram og materiell til kurs og samlinger de ønsket å gjennomføre. Kombikveld i Østfold Vi tester ut utstyret helgen før slik at feil og mangler ble rettet opp. Invitasjon til Matkurs for barna og inneklima for voksne tilpasset Region Østfold. Engasjerte deltakere som stilte flere spørsmål både under og etter foredraget. 7 av 21

8 Region Nord - tillitsvalgte/frivillige Region Nord arrangerte kurs for tillitsvalgte og frivillige i november For tillitsvalgte/frivillige som har en arbeidshelg der de skal arbeide med NAAFs handlingsplan Hotellet som ble valgt hadde god hastighet på Internett slik at overføringen gigg veldig bra. Deltakerne fulgte aktivt med under foredraget. Pauser med beverting ble lagt inn og det ble også tid til å drøfte ulike ting innen inneklima. Engasjerte deltakere. 8 av 21

9 Som det fremgår av bildet så var det et stort lerret og to fine høyttalere som bidro til gode lydforhold. Evaluering utført etter kurs for tillitsvalgte/frivillige Avstand spiller ingen rolle - evaluering NAAF Region Nord arrangerte kurs i Tromsø Et av temaene var inneklima. Her fikk vi et foredrag av Kai Gustavsen som vi hadde med oss via Skype på pc. Vi hadde koblet pc til høyttaleranlegget i møtelokalet. I tillegg hadde vi ekstern kamera slik at Kai kunne se deltakerne. Det var trådløs internett-tilkobling. Teknikken fungerte utmerket. Deltakerne hørte Kai og så presentasjonen. På noen bilder ble teksten nede i høyre hjørne dekket av bildet av Kai. Kanskje man ikke bør fylle ut hele bildet med tekst når man skal holde foredrag via Skype. Ev er det mulig å fjerne bildet av Kai? Det var vanskelig for Kai å høre spørsmål fra deltakere. Burde det vært koblet til en mikrofon? I løpet av helga jobbet tillitsvalgte/frivillige med NAAFs handlingsplan og hva vi i Nord skal jobbe videre med i Det kom forslag om å arrangere temadager lokalt hvor foredragsholder er med via Skype. Tema være eksem, astma, allergi, kols, inneklima, organisasjonskurs osv. Her kan man også invitere både medlemmer, leger, bedriftshelsetjenesten osv. De ønsket også å følge opp at skoler og barnehager har fått e-post om inneklima med informasjon om inneklima-filmene. Når foredrag kan gjennomføres via Skype redusere kostnadene for å arrangere tema/fagdager betraktelig for oss i Troms og Finnmark. Dette kan bidra til at flere lokalforeninger/storlag/frivillige uten mye penger og administrasjon kan få til en lokal aktivitet. Et alternativ kan også være at de som deltar på års- og styremøter lokalt kan få faglig innputt kombinert med møtet. Kanskje det blir mer attraktivt å delta på et årsmøte/være frivillig om det også er et relevant tema før eller etter møter. Tilbakemeldinger er at frivillige ønsker at kurs/møter skal foregå ukedager og ikke helg. Foredrag via Skype vil derfor bidra til at flere deltar på NAAFs arrangementer. Det er viktig at frivillige, både tillitsvalgte, likepersoner og brukerrepresentanter får tilbud om faglig oppdatering. Det er absolutt liv laga for å videreutvikle prosjektet «Avstand spiller ingen rolle», foredrag via Skype kombinert med film, med andre fagområder. Alta Anne-Kari Isaksen 9 av 21

10 regionsekretær Kurs for Polarlys Boligbyggelag Før kurset for Polarlys Boligbyggelag gjennomførte vi et miniseminar der vi sjekket ut hvordan teknikken fungerte og hva som måtte forbedres. Anne Kari og prosjektleder tester ut opplegget. Slik ser det ut på møterommet i Alta. Driftsingeniør Robin Ratama var bestiller av kurset som region Nord videreformidlet til NAAF sentralt. Robin er ansvarlig for vedlikehold, befaring, rehabilitering, forsikringsskader, utbyggingssaker, samt lover og regler om å bo i borettslag. Tilpasset kurs Det ble utarbeidet egen presentasjon for inneklima i borettslag med vekt på forebyggende vedlikehold og dialog med beboerne. 10 av 21

11 Evaluering per e-post etter kurs for boligbyggelaget Hei Kai Tusen takk for et kjempefint innlegg. Her er det jeg noterte: Mange har fokus på energisparing og ikke inneklima sparer man noe ved å lukke alle ventiler? Ev hvor mye? (går det mer energi til å varme opp fuktig luft?) Kanskje ikke bruke forkortelsen NAAF? Ev ta med på første lysbildeark Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) Kommentarer/spørsmål fra Robin: Har sett leiligheter hvor hele vinduet hatt kondens, foringer ødelagt Tørking av klær i stua, ser stenderverk innenfra Fuktsperre ikke satt riktig, byggeslurv Ang vasking og bruk av mikrofiber og lite vann. Hvorfor så mye allergier nå? Før brukte alle grønnsåpe og mye vann med vasking. Krav til at ventilatorer (rist, kanaler?) skal rengjøres (hvor ofte?) Få frem at inneklima handler om å ta vare på bygningsmassen og helsa. Vedlikehold/rehabilitering gir bedre bokvalitet og helse. Nettside Kai jobber med smart Spesielt relevant: bruk av renholdsmidler, renhold, fukt Beboere/styreledere i borettslag vil komme med spørsmål: «Hva koster inneklimasjekk» Ellers: Det må være stabil internettlinje (via kabel?) Også ta med at hvert menneske avgir ca 0,5 liter vann i løpet av en natt? Ikke sette rammemadrass mot yttervegg Rehabilitering må sees i sammenheng med inneklima helsefremmende for alle Mekanisk avtrekk bedre enn balansert system (si litt om det?) Vedlikehold bokvalitet - helse 11 av 21

12 Høgskolen i Hedmark bestilling av kurs NAAF ble forespurt om å holde foredrag for studentene ved Helsesøsterutdanningen på Høgskolen i Hedmark. Vi var i godt i gang med prosjekt Avstand spiller ingen rolle, og kunne tilby dem et Skypekurs. Denne dagen har jeg også invitert studentenes veiledere fra praksis, fordi de skal ut i sin første praksis uka etter. Jeg tenker måten du har lagt opp undervisningen har stor nytteverdi for erfarne helsesøstre også. Vi kan gjerne prøve ut skype metoden i forkant, si ifra en passende tid så skal jeg forsøke å bruke klasserommet vi skal være i så vi får prøvd utstyret der. Da kan vi jo også ta mer rundt innholdet om du lurer på noe. Program som ble oversendt 12 av 21

13 Kopi av foilen til foredraget Inneklima og helse. Prosjektmøter om inneklima mellom NAAF, NILU og SINTEF Byggforsk Det har vært gjennomført flere prosjektmøter om inneklima og kurs- og kompetanseutvikling. Nedenfor er det skjermbilde fra et prosjektmøte med NILU og SINTEF Byggforsk der tema var inneklimakonferansen Som det fremgår av bildet så kunne alle deltakerne se hverandre og en av deltakerne kunne ha dokumentet i redigeringsmodus. Denne løsningen bidro til at vi sammen kunne utvikle programmet for inneklimakonferansen uten å være i samme rom. 13 av 21 Alle kunne bidra med utvikling av kursprogrammet.

14 Videreutvikling utviklingsmuligheter For oss i NAAF har det vært nyttig og lærerikt å få teste ut Skype som et supplement til organisasjonens kurs og formidlingsarbeid. Erfaringer til nå viser at det bør være et potensiale for å ta i bruk dette hjelpemidlet. Sammen med nettbrett, smarttelefon og Facebook vil dette kunne bli et interaktivt verktøy der regionssekretærer og deltakere er aktive. Jeg ser for meg at neste versjon videreutvikles slik at deltakere på kurs inviteres til å bruke verktøyet videre når de skal kartlegge egen bolig, bistå med inneklima i barnas barnehage eller skole. NAAF kan arrangere igangsetterkurs eller konferanser som motiverer grupper til å påvirke og forbedre inneklima, bomiljøet og barn og elever oppholdsmiljø. Neste versjon bør også integreres mer med sosiale medier slik at plattformer som brukarene allerede brukes tas mer i bruk. Oppstart med bruk av Skype vil være prosesstart og kan tas i bruk ved jevne mellomrom når regioner eller lokallag ønsker det. NAAF omsetter flere av inneklimabudskapene til små filmsnutter og det oppleves nyttig. Ved av vi kan bruke film blir det ofte lettere for flere å forstå hva som bør gjøres. Filmer som viser aktuelle temaer vil vi innarbeide i Skypekonseptet Bruk av Skype ved gjennomføring av kurs vil være nyttig for en organisasjon der kunnskap skal deles slik at den kan omsettes til handling der medlemmer bor. Dette er et konsept vi i NAAF vil søke om midler for å videreutvikle da det ligger store muligheter foran oss ved å ta i bruk midler og verktøy som engasjerer. Konseptet bidrar til at grunnleggende kunnskap kommer ut til folk der de er slik at det og omsettes til handling. 14 av 21

15 Avstand spiller ingen rolle - inneklima på skype Vi ser på hva som kan gjøres i klasserommet av enkle tiltak for å bedre inneklima Vi ser på hva som kan gjøres i klasserommet av enkle tiltak for å bedre inneklima: Verdens Helseorganisasjon har definert innemiljø gjennom fem inneklimafaktorer, med tillegg av estetisk og psykososialt miljø. Inneklimafaktorene har på hver sin måte betydning for hvordan inneklima i klasserommet skal bli. Inneklimaets fem faktorer: 1. Temperatur. Lufttemperaturen i rommet, omgivende flaters temperatur, luftfuktighet, lufthastighet og trekk, påkledning og aktivitetsnivå. 2. Lufta vi puster i. Gasser/damper, lukter og partikler i lufta vi puster inn. For eksempel: Bakterier, pollen, muggsopp, husstøvmidd og rester av dødt stoff som hudavfall, flass, middrester. Kjemiske stoffer som avdamping fra rengjøringsmidler og lim. Stekos og lukt fra matlaging 3. Lys og stråling. Naturlig lys/elektrisk belysning. Lysstyrke, blending, reflekser. Radongass fra grunnen. Elektriske og magnetiske felt. 4. Lyd og støy. Lyd og lydoppfattelse; støy og vibrasjoner, lydoverføring og etterklangstid. 5. Utforming og innredning. Gulv (sklisikkerhet), innredningens tilpasning til brukerne, påvirkning fra de fysiske omgivelser. Ergonomi, sittestillinger og utforming av arbeidsplassen. Innemiljø får vi når miljøene nedenfor legges til: 6. Estetisk miljø (pent/stygt). Alt som innvirker på våre sanser. (Syn, hørsel, lukt, smak, berøring og likevekt) vanligvis med hovedvekt på synsinntrykk. 7. Psykososialt miljø. Mellommenneskelige forhold og sosialt miljø. Inneklima i klasserommet kan vi påvirke: Siden inneklima i klasserommet er samspill mellom en rekke ulike miljøfaktorer, finnes det også en rekke enkle tiltak som kan elever og lærer kan iverksette. De fleste tiltakene er ofte «gratis» og kan innføres i de fleste klasser raskt dersom elever og lærer får kunnskap om hva som påvirker inneklima i praksis. Vi har erfaringer fra ulike Side 15 Kai Gustavsen fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern

16 Avstand spiller ingen rolle - inneklima på skype Vi ser på hva som kan gjøres i klasserommet av enkle tiltak for å bedre inneklima skoleprosjekt der enkle praktiske inneklimatiltak har bidratt til bedre inneklima og læringsmiljø. Temperatur 1. Temperatur. Lufttemperaturen i rommet, omgivende flaters temperatur, luftfuktighet, lufthastighet og trekk, påkledning og aktivitetsnivå. Forslag til aktiviteter Elev Lærer Skriv ned andre gode forslag: Side 16 Kai Gustavsen fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern

17 Avstand spiller ingen rolle - inneklima på skype Vi ser på hva som kan gjøres i klasserommet av enkle tiltak for å bedre inneklima Lufta vi puster i 2. Lufta vi puster i. Gasser/damper, lukter og partikler i lufta vi puster inn. For eksempel: Bakterier, pollen, muggsopp, husstøvmidd og rester av dødt stoff som hudavfall, flass, middrester. Kjemiske stoffer som avdamping fra rengjøringsmidler og lim. Stekos og lukt fra matlaging Forslag til aktiviteter Elev Lærer Skriv ned andre gode forslag: Side 17 Kai Gustavsen fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern

18 Avstand spiller ingen rolle - inneklima på skype Vi ser på hva som kan gjøres i klasserommet av enkle tiltak for å bedre inneklima Lys og stråling 3. Lys og stråling. Naturlig lys/elektrisk belysning. Lysstyrke, blending, reflekser. Radongass fra grunnen. Elektriske og magnetiske felt. Forslag til aktiviteter Elev Lærer Skriv ned andre gode forslag: Side 18 Kai Gustavsen fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern

19 Avstand spiller ingen rolle - inneklima på skype Vi ser på hva som kan gjøres i klasserommet av enkle tiltak for å bedre inneklima Lyd og etterklang 4. Lyd og støy. Lyd og lydoppfattelse; støy og vibrasjoner, lydoverføring og etterklangstid. Forslag til aktiviteter Elev Lærer Skriv ned andre gode forslag: Side 19 Kai Gustavsen fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern

20 Avstand spiller ingen rolle - inneklima på skype Vi ser på hva som kan gjøres i klasserommet av enkle tiltak for å bedre inneklima Utforming og innredning 5. Utforming og innredning. Gulv (sklisikkerhet), innredningens tilpasning til brukerne, påvirkning fra de fysiske omgivelser. Ergonomi, sittestillinger og utforming av arbeidsplassen. Aktuelle momenter kan være: Pulter Stoler Reoler Skap Terskler Underlag Gulvbelegg Hjørner Utspring Servant/vaskerenne Forslag til aktiviteter Elev Lærer Skriv ned andre gode forslag: Side 20 Kai Gustavsen fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern

21 Avstand spiller ingen rolle - inneklima på skype Vi ser på hva som kan gjøres i klasserommet av enkle tiltak for å bedre inneklima Side 21 Kai Gustavsen fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern

Ra ungdomsskole Energi og miljø ved. HMS-rådgiver Kai Gustavsen

Ra ungdomsskole Energi og miljø ved. HMS-rådgiver Kai Gustavsen Ra ungdomsskole Energi og miljø ved Kan bygging du skrive noe og her? drift Valg av tomt er viktig når det bygges ny skole MHV 8 Beliggenhet Aktuelle HMS/MHVmomenter: Høyspent Byggegrunnen (miljøgifter)

Detaljer

Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014

Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014 Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014 Forekomsttallene øker Antall Astma er den kroniske sykdommen som har økt mest blant barn i Norge fra slutten av 1940-tallet

Detaljer

Kalvatræet skole. HMS- rådgiver Kai Gustavsen, Larvik kommune. 26.01.2006 www.aktivhms.no

Kalvatræet skole. HMS- rådgiver Kai Gustavsen, Larvik kommune. 26.01.2006 www.aktivhms.no Kalvatræet skole HMS- rådgiver Kai Gustavsen, Larvik kommune Opplæringsloven 9a «Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel

Detaljer

Kalvatræet skole. HMS- rådgiver Kai Gustavsen, Larvik kommune. 26.01.2006 www.aktivhms.no. 26.01.2006 www.aktivhms.no

Kalvatræet skole. HMS- rådgiver Kai Gustavsen, Larvik kommune. 26.01.2006 www.aktivhms.no. 26.01.2006 www.aktivhms.no Kalvatræet skole HMS- rådgiver Kai Gustavsen, Larvik kommune Opplæringsloven 9a «Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel

Detaljer

Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune

Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune Idédugnad og løsningsbasert kartlegging gir gjennomførbare tiltak! Norsk innemiljøorganisasjon, torsdag 14.02.2013 Øyvind Trygstad Eiendomssjef Vestfold fylkeskommune

Detaljer

«Tjue er bra for hue» - enkle råd for bedre inneklima i barnehagen

«Tjue er bra for hue» - enkle råd for bedre inneklima i barnehagen «Tjue er bra for hue» - enkle råd for bedre inneklima i barnehagen Transparentserien er utarbeidet av yrkeshygieniker/hms-rådgiver Kai Gustavsen, og bygger på: Praktiske erfaringer fra ulike inneklimaprosjekt

Detaljer

Fysisk arbeidsmiljø - Inneklima. Kurs for erfarne tillitsvalgte OU-19 Geiranger 4. oktober 2012

Fysisk arbeidsmiljø - Inneklima. Kurs for erfarne tillitsvalgte OU-19 Geiranger 4. oktober 2012 Fysisk arbeidsmiljø - Inneklima Kurs for erfarne tillitsvalgte OU-19 Geiranger 4. oktober 2012 Inneklima Inneklima er et samspill mellom en rekke ulike miljøfaktorer. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har

Detaljer

Løsningsbasert inneklima- og arbeidsmiljøarbeid på skolen - en del av skolens systematiske arbeid med HMS

Løsningsbasert inneklima- og arbeidsmiljøarbeid på skolen - en del av skolens systematiske arbeid med HMS Løsningsbasert inneklima- og arbeidsmiljøarbeid på skolen - en del av skolens systematiske arbeid med HMS Inneklimaprosjekt på Skåningsrud skole i Sørum kommune Mandag 22. april 2013 Seniorrådgiver/yrkeshygieniker

Detaljer

Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg

Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg Eksempler fra NAAF-prosjekter i Nord-Fron- og Bærum kommune 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet

Detaljer

Videokonferanse. Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell

Videokonferanse. Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Videokonferanse NAAF en samarbeidspartener innen inneklima, HMS og miljørettet helsevern Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima,

Detaljer

Medvirkning i byggeprosess fra idé til ferdigstillelse

Medvirkning i byggeprosess fra idé til ferdigstillelse Medvirkning i byggeprosess fra idé til ferdigstillelse Inneklimafagdag i Flekkefjord 20.05.2014 Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS/miljørettet helsevern Praktisk bestillekompetanse gjør det enklere

Detaljer

www.aktivhms.no Slik opplever vi nye krav, og slik møter vi dem

www.aktivhms.no Slik opplever vi nye krav, og slik møter vi dem Slik opplever vi nye krav, og slik møter vi dem Miljøorientert kravspesifikasjon ved nybygg og rehabilitering et verktøy for å stille de riktige kravene og oppfylle egne behov. Kravene kan inngå i en sertifisering.

Detaljer

Skype-foredrag for region Østafjells! Praktisk inneklimaarbeid i skoler barnehager og bolig Grand hotell Kongsberg 13. 15.

Skype-foredrag for region Østafjells! Praktisk inneklimaarbeid i skoler barnehager og bolig Grand hotell Kongsberg 13. 15. Skype-foredrag for region Østafjells! Praktisk inneklimaarbeid i skoler barnehager og bolig Grand hotell Kongsberg 13. 15. mars 2015 Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern Forekomsttallene

Detaljer

Praktisk bruk av IK-bygg

Praktisk bruk av IK-bygg Praktisk bruk av IK-bygg Stavanger Folkets hus, Løkkeveien Dato: 25. november 2014 Eksempler fra NAAF-prosjekter i Nord-Fron og Bærum kommune. Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern

Detaljer

NAAF en løsningsorientert organisasjon som bistår ved bygging, rehabilitering og drift av bygg.

NAAF en løsningsorientert organisasjon som bistår ved bygging, rehabilitering og drift av bygg. NAAF en løsningsorientert organisasjon som bistår ved bygging, rehabilitering og drift av bygg. BYGG FOR MENNESKER Norsk Murdag 2014 Gamle Logen i Oslo 8. mai Astma- og Allergiforbundet dekker hele landet

Detaljer

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg..

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Innemiljø 09 17. 18. juni 2009 Generalsekretær, Geir Endregard Astma, allergi o.l er et stort problem Hvert femte barn i Oslo utvikler astma før de er ti år.

Detaljer

WWW.Drift og Helse.no. praktisk nettside for bygg- og boligeiere. Prosjekt av Astma- og Allergiforbundet med utviklingsmidler fra Husbanken

WWW.Drift og Helse.no. praktisk nettside for bygg- og boligeiere. Prosjekt av Astma- og Allergiforbundet med utviklingsmidler fra Husbanken WWW.Drift og Helse.no. praktisk nettside for bygg- og boligeiere Prosjekt av Astma- og Allergiforbundet med utviklingsmidler fra Husbanken Prosjektleder Kai Gustavsen Seniorrådgiver/yrkeshygieniker 13.03.2014

Detaljer

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund RAPPORT Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund Oppdragsgiver Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesbiblioteket i Ålesund v/ Inger Lise Aarseth Postboks 1320 6001 Ålesund Gjennomført

Detaljer

Inneklimakonferansen Tønsberg

Inneklimakonferansen Tønsberg Inneklimakonferansen Tønsberg 24/11 Bare halvparten av skolene har et tilfredstillende till d inneklima Minst 500 000 barn går på skolen hver dag. Vi vet dessverre lite om kvaliteten på luften de puster

Detaljer

Energieffektivisering

Energieffektivisering REHABILITERING OG BUNDET ENERGI Eksisterende bærekonstruksjon beholdes og regnes dermed ikke inn i bundet energi Bevisst valg av tilførte materialer Ved å gjenbruke feks fasadeglass til innvendige skillevegger

Detaljer

Energi OG inneklima - et konkurransefortrinn. NegaWatt 2012, 9. oktober 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar

Energi OG inneklima - et konkurransefortrinn. NegaWatt 2012, 9. oktober 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar Energi OG inneklima - et konkurransefortrinn NegaWatt 2012, 9. oktober 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar Norges Astma- og Allergiforbund Hovedkontor i Oslo 33 ansatte 16 regionssekretærer landet rundt

Detaljer

Webrapport etter inneklimafagdag i Tromsø 13. mai 2013

Webrapport etter inneklimafagdag i Tromsø 13. mai 2013 Webrapport etter inneklimafagdag i Tromsø 13. mai 2013 Mandag 13. mai 2013 arrangerte Astma- og Allergiforbundet, Arbeidstilsynet og KLP-Skadeforsikring en Inneklimafagdag i Tromsø. Foredrag, resultater

Detaljer

Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner?

Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner? Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner? Inneklimafagdag i Tromsø 13. mai 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar Innhold Kort om NAAF Hvorfor er godt inneklima viktig?

Detaljer

Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner?

Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner? Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner? Inneklimafagdag i Narvik 25. september 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar Norges Astma- og Allergiforbund Hovedkontor

Detaljer

Still riktige krav og oppnå bedre inneklima/arbeidsmiljø

Still riktige krav og oppnå bedre inneklima/arbeidsmiljø Still riktige krav og oppnå bedre inneklima/arbeidsmiljø Miljøorientert kravspesifikasjon for skolebygg et verktøy for å stille de riktige kravene og oppfylle egne behov. Kravene kan inngå i en miljøsertifisering.

Detaljer

Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner?

Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner? Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner? Inneklimafagdag i Arendal 12. september 2013 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar Innhold Kort om NAAF Hvorfor er godt inneklima

Detaljer

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav?

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Stavanger 14. og 15. oktober 2015 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) v/tore Andersen, leder BAKGRUNN - NASJONALT Det er

Detaljer

«Etter fire direktorats krafttak for bedre fysisk arbeidsmiljø i barnehager og skoler»

«Etter fire direktorats krafttak for bedre fysisk arbeidsmiljø i barnehager og skoler» «Etter fire direktorats krafttak for bedre fysisk arbeidsmiljø i barnehager og skoler» Jakob Linhave, avd. dir. Miljø og Helse, Helsedirektoratet NFBIBS jubileumskonferanse 2016 10.06.2016 1 10.06.2016

Detaljer

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN Et prosjekt av HLF - Hørselshemmedes landsforbund 2009-2010 Husbankens referanse: 2009/782-3 1 Innledning Prosjektet God lyd i skolen ble gjennomført av HLF i løpet av 2009

Detaljer

Krafttak for inneklima - På tide å våkne

Krafttak for inneklima - På tide å våkne Krafttak for inneklima - På tide å våkne NHO Service, 8. desember 2008 Geir Endregard Generalsekretær, NAAF Norges Astma- og Allergiforbund Er en ledende nasjonal pasient- og interesseorganisasjon Hovedkontor

Detaljer

Oppgave 1 (Vekt 50%)

Oppgave 1 (Vekt 50%) HØGSKOLEN I NARVIK, IBDK, INTEGRERT BYGNINGSTEKNOLOGI Løsningsforslag til EKSAMEN I INNEMILJØ: STE - 6228 DATO : TIRSDAG 18. Desember 2007 Oppgave 1 (Vekt 50%) a) Forskjellen(e) på begrepene innemiljø

Detaljer

Lukker du ørene for skolens støy?

Lukker du ørene for skolens støy? Lukker du ørene for skolens støy? LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE Ringeriksvegen 77, 3400 Lier, www.statped.no/briskeby guide til et godt arbeids- og læringsmiljø 3 Innhold

Detaljer

Still riktige krav og oppnå bedre inneklima/arbeidsmiljø

Still riktige krav og oppnå bedre inneklima/arbeidsmiljø Still riktige krav og oppnå bedre inneklima/arbeidsmiljø Miljøorientert kravspesifikasjon for skolebygg et verktøy for å stille de riktige kravene og oppfylle egne behov. Kravene kan inngå i en miljøsertifisering.

Detaljer

Retningslinjer for dokumentasjon av inneklima i skoler og barnehager Karmøy kommune

Retningslinjer for dokumentasjon av inneklima i skoler og barnehager Karmøy kommune Retningslinjer for dokumentasjon av inneklima i skoler og barnehager Karmøy kommune Karmøy 013 Revidert juni 014 1 1. Bakgrunn, krav og forventninger Bakgrunnen for denne kommunale veilederen er at Karmøy

Detaljer

HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING

HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING Marius Espnes Landheim, Universell utforming AS 28. september 2010 Utsagn fra Gjøvikregionen: Universell utforming dreier seg ikke om innføring av nytt lovverk, men om en dyptgripende

Detaljer

Innvirkning av energitiltak på inneklima. Magnar Berge, HiB og NTNU 2012-02-01

Innvirkning av energitiltak på inneklima. Magnar Berge, HiB og NTNU 2012-02-01 Innvirkning av energitiltak på inneklima Magnar Berge, HiB og NTNU 2012-02-01 Bakgrunn SINTEF-rapport om inneklima i passivhus Oppdrag fra ENOVA, publiseres snart Litteraturstudie for å få oversikt over

Detaljer

godt inneklima i boligen

godt inneklima i boligen g o d e r å d o m godt inneklima i boligen Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn Innhold Forord 4 Barns helse og trivsel i boligen 5 Hva kjennetegner et dårlig inneklima i boligen? 7 Hva kan du gjøre

Detaljer

Utarbeidet av: Dato sist revidert 1 Overordnet 1.1 Bygget skal tilpasses landskapet/omgivelsene.

Utarbeidet av: Dato sist revidert 1 Overordnet 1.1 Bygget skal tilpasses landskapet/omgivelsene. Sjekkliste HMS-miljø HMS i Detaljprosjekt Bygg og anlegg Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Versjon: 01 Dato: 2006-09-08 Utarbeidet av: 1 Overordnet 1.1 Bygget skal tilpasses landskapet/omgivelsene.

Detaljer

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor?

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor? Yrkeshygieniker ved SAGA BHT får innspill om symptomer/plager som ansatte har i innemiljøet. Dette gir grunnlag for hva man bør kartlegge i lokalene, og videre hvilke tiltak som kan vurderes. Listen nedenfor

Detaljer

Notat til utbyggere: Krav og retningslinjer for å ivareta barns arbeidsmiljø i skoler og barnehager m.v.

Notat til utbyggere: Krav og retningslinjer for å ivareta barns arbeidsmiljø i skoler og barnehager m.v. KRAV OG RETNINGSLINJER FOR Å IVARETA BARNS ARBEIDSMILJØ I SKOLER OG BARNEHAGER M.V. (Jfr. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., av 01.12.1995) Termisk miljø handler om kroppens

Detaljer

Råd og tips for et godt inneklima

Råd og tips for et godt inneklima Råd og tips for et godt inneklima for et bedre inneklima Veidekke samarbeider med Astma- og Allergiforbundet om å bygge og tilby boliger med godt og helsevennlig inneklima. Gjennom god arealutnyttelse,

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

08.01.2010 UNIVERSELL UTFORMING AS EIES AV: NYE KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMINGKONSEKVENSER FOR PROSJEKTERENDE UNIVERSELL UTFORMING AS

08.01.2010 UNIVERSELL UTFORMING AS EIES AV: NYE KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMINGKONSEKVENSER FOR PROSJEKTERENDE UNIVERSELL UTFORMING AS 08.01.2010 NYE KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMINGKONSEKVENSER FOR PROSJEKTERENDE Kursdagene 7.-8. jan 2010 Dagens og fremtidens bygninger av Trine Presterud, Universell utforming AS UNIVERSELL UTFORMING AS

Detaljer

Modell for praktisk handlingsorientert HMSog inneklimaarbeid på arbeidsplassen

Modell for praktisk handlingsorientert HMSog inneklimaarbeid på arbeidsplassen Modell for praktisk handlingsorientert HMSog inneklimaarbeid på arbeidsplassen Harstad 29.04.2014 Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune og på Skåningsrud skole Idédugnad, samhandling, løsningsbasert

Detaljer

Måling av viktige inneklimafaktorer. Fagsjef i Mycoteam AS

Måling av viktige inneklimafaktorer. Fagsjef i Mycoteam AS Måling av viktige inneklimafaktorer Johan Mattsson Fagsjef i Mycoteam AS Måling av viktige inneklimafaktorer - Hvordan ta fakta ut av løse luften? Johan Mattsson Fagsjef i Mycoteam AS Måling av viktige

Detaljer

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk Energitiltak: mulig skadeårsak Nasjonalt fuktseminar 2011 Sverre Holøs, Sintef Byggforsk 1 Ja, vi må redusere energibruken 2 Forget the polar bears, can Al Gore save Santa? James Cook Energitiltak: en

Detaljer

AktivHMS inneholder nettbasert HMSinformasjon

AktivHMS inneholder nettbasert HMSinformasjon AktivHMS inneholder nettbasert HMSinformasjon for ikke-eksperter Innholdet på www.aktivhms.no er utviklet av HMS-tjenesten i Larvik kommune i samarbeid med SINTEF Energiforskning og Stiftelsen VEKST Nettsidene

Detaljer

Inneklimaprosjekt Vestfold fylkeskommune Løsningsbasert kartlegging og idédugnad gir gjennomførbare tiltak!

Inneklimaprosjekt Vestfold fylkeskommune Løsningsbasert kartlegging og idédugnad gir gjennomførbare tiltak! Inneklimaprosjekt Vestfold fylkeskommune Løsningsbasert kartlegging og idédugnad gir gjennomførbare tiltak! Kai Gustavsen Seniorrådgiver NAAF Øyvind Trygstad Eiendomssjef Vestfold fylkeskommune Et løsningsbasert

Detaljer

DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ

DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ (Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler) AKTIVITET OG HVILE: 10. Muligheter for aktivitet og hvile mv Virksomheten skal planlegges og drives

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune . Bygg 9 Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 15.04.2015 Kjersti Lyngvær Til behandling: 15.04.2015 Aage Mokkelbost Tiltak besluttet: 15.04.2015 Aage Mokkelbost Lukket: Skademelding

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Veileder for kurs, fagdager eller veiledning BarnsBeste har utarbeidet en powerpointpresentasjon basert på E-læringen om barn som pårørende. Denne veilederen viser

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS

Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS Hvem er vi? Roy W. Norborg Master i helsefremmende arbeid, Høyskolen i Vestfold (2009) Natur og miljøvernfag, Høyskolen

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Metode for praktisk inneklima- og HMS-arbeid (enkel risikoanalyse) Sør Varanger 12. februar 2015 Rådhuset, møterom Ellenvan

Metode for praktisk inneklima- og HMS-arbeid (enkel risikoanalyse) Sør Varanger 12. februar 2015 Rådhuset, møterom Ellenvan Metode for praktisk inneklima- og HMS-arbeid (enkel risikoanalyse) Sør Varanger 12. februar 2015 Rådhuset, møterom Ellenvan Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern Fra funn/observasjoner

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Denne undervisningen skal handle om det som er i lufta på arbeidsplasser i fiskerinæringen. Nærmere bestemt den landbaserte

Detaljer

ipad Uke 46 2015-11-09

ipad Uke 46 2015-11-09 ipad PC Uke 46 2015-11-09 MGFteam Yammer Chromecast forening og grupper Forening: MGFteam.org Gruppe(r): MGFteam.org Nettsted: MGFteam.no Sosial samhandling kunnskapsutveksling og effektivt samarbeid Strømme

Detaljer

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse.

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse. Handlingsplan 2015: Handlingsplanen bygger på strategien for 2013 2015 der overordnet mål er å heve kompetansen om energieffektivisering og energiomlegging hos den profesjonelle delen av byggenæringen.

Detaljer

En friskere hverdag En bedre læring Ålesund 26.11.2012 Rapport

En friskere hverdag En bedre læring Ålesund 26.11.2012 Rapport NAAF Region Midt Avd. Møre og Romsdal Moaveien 11 6018 Ålesund Tlf: 47 36 24 18 monica.dalseth@naaf.no Org nr: 996.449.106 Bankkonto nr: 4358.15.15708 www.naaf.no En friskere hverdag En bedre læring Ålesund

Detaljer

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Slyngepatruljen tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for ungdom med nedsatt hørsel, tinnitus og Menieres sykdom.

Detaljer

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Fuktskader i bygninger, helse og tiltak Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Generell informasjon Helseeffekter Det er vist at fuktig innemiljø,

Detaljer

Vår ref. 2012/1046-13

Vår ref. 2012/1046-13 Helse og rehabilitering Miljøretta helsevern Verksemd for Tekniske tenester v/ Grete Nesheim Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967

Detaljer

Helse i det vi gjør! Inneklimapiloter i Vestfold fylkeskommune. Øyvind Trygstad - Eiendomsseksjonen

Helse i det vi gjør! Inneklimapiloter i Vestfold fylkeskommune. Øyvind Trygstad - Eiendomsseksjonen Helse i det vi gjør! Inneklimapiloter i Vestfold fylkeskommune Øyvind Trygstad - Eiendomsseksjonen Utgangspunkt Fylkeskommunen får tilsyn og avvik fra Miljørettet helsevern med krav om tilfredsstillende

Detaljer

Deltasenteret. Tilgjengelighet for alle mer enn fysisk utforming Bevisst tilrettelegging og tydelig kommunikasjon for alle

Deltasenteret. Tilgjengelighet for alle mer enn fysisk utforming Bevisst tilrettelegging og tydelig kommunikasjon for alle Deltasenteret Tilgjengelighet for alle mer enn fysisk utforming Bevisst tilrettelegging og tydelig kommunikasjon for alle 30.10.2008 Servicekonferansen 2008 1 Universell utforming Universell utforming

Detaljer

KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA

KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA Programvare Sjekkliste - Justering av bord og stolhøyde: Beina skal være godt plassert på gulvet. Ryggstøtten justeres inntil svaien i korsryggen. Hoftene bør

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

Kartlegging av Inneklima

Kartlegging av Inneklima Kommunehuset i Leirfjord Kommune v/ Asle Skog Leland 8890 Leirfjord kopi: Britt Jonassen Stamina Helse AS, avd. Helgeland Postboks 156 8801 Sandnessjøen Tlf: 02442 / 977 37 352 www.stamina.no Kartlegging

Detaljer

Sjekkliste HMS miljø. Forprosjekt. HMS i. Bygg og anlegg. Versjon: 01. Dato: 19.12.2003. Utarbeidet av: Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste

Sjekkliste HMS miljø. Forprosjekt. HMS i. Bygg og anlegg. Versjon: 01. Dato: 19.12.2003. Utarbeidet av: Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Sjekkliste HMS miljø HMS i Forprosjekt Bygg og anlegg Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Versjon: 01 Dato: 19.12.2003 Utarbeidet av: 1 Byggets plassering på tomten ARK/ Alle 1.1 Plassere bygningen naturlig

Detaljer

ERGONOMI. for dataarbeidsplass. Follo Bedriftshelsetjeneste as

ERGONOMI. for dataarbeidsplass. Follo Bedriftshelsetjeneste as ERGONOMI for dataarbeidsplass Follo Bedriftshelsetjeneste as Stikkord for en god dataarbeidsplass Veiledning til forskrift om arbeid ved dataskjerm. Arbeidstilsynet, best.nr.540 www.arbeidstilsynet.no/regelverk/veiledninger

Detaljer

Integrering av VITEN i lærerutdanningen

Integrering av VITEN i lærerutdanningen Vedlegg til statusrapport til prosjektet: Integrering av VITEN i lærerutdanningen Veiledning av FPPU-studenter ved NTNU FPPU - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning er NTNUs fjernundervisningstilbud

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø

Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Studieåret 2012/2013 I. LÆRINGSMILJØRAPPORTEN... 3 1. Rammekvalitet... 3 1.1 Læringsmiljøet generelt... 3 1.2 Fakultetet spesielle utfordringer

Detaljer

«Krafttak i Rogaland oktober 2015» Krafttaket i Rogaland

«Krafttak i Rogaland oktober 2015» Krafttaket i Rogaland «Krafttak i Rogaland oktober 2015» Krafttaket i Rogaland 1 2 Statsbudsjettet 2016? Tema for presentasjonen 3 Inneklimadagen 2015 Barns miljø - Helsekonsekvenser Inneklimadagen 2015 er et samarbeid mellom

Detaljer

Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter?

Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter? Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter? Bakgrunn for Arbeidstilsynets satsing for tilsyn på kommunale bygg/ skoler for 2009 og 2010 Erfaringer fra skoletilsynsprosjektet - hvor et av fokusområdene

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Velkommen som kurslærer for kurset «Klubbens styrearbeid i praksis»! På dette kurset skal du som kurslærer gi deltakerne en god innsikt

Detaljer

Økt komfort gir økt effektivitet

Økt komfort gir økt effektivitet Økt komfort gir økt effektivitet Bygg+ 2016, Oslo 1. juni 2016 Britt Ann Kåstad Høiskar NILU- Norsk Institutt for Luftforskning NILU Norsk Institutt for Luftforskning Grunnlagt i 1969 som et miljøinstitutt

Detaljer

1) Hva synes du om informasjonen du fikk fra HiST før arrangementet? Svært bra 9 15% Bra 37 61% Middels 10 16% Dårlig 3 5% Svært dårlig 1 2%

1) Hva synes du om informasjonen du fikk fra HiST før arrangementet? Svært bra 9 15% Bra 37 61% Middels 10 16% Dårlig 3 5% Svært dårlig 1 2% Side 1 av 9 61responses Summary See complete responses 1) Hva synes du om informasjonen du fikk fra HiST før arrangementet? Svært bra 9 15% Bra 37 61% Middels 10 16% Dårlig 3 5% Svært dårlig 1 2% Kommentar

Detaljer

www.helsekompetanse.no VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse

www.helsekompetanse.no VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse Videokonferanse Videokonferanse (VK) er toveis/flerveis lyd- og bildeforbindelse. To eller flere studio kan være koplet sammen, både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

HMS-SEKSJONEN. ved POA

HMS-SEKSJONEN. ved POA HMS-SEKSJONEN ved POA 1. Mars 2009 BHT POA HMSseksjonen BHT ble organisert som en egen HMS-seksjon ved Personal- og organisasjonsavdelingen Hvem er vi? o Ragnar Flo er yrkeshygieniker Arbeidsområde: Klima

Detaljer

Tilstandsanalyse av inneklima

Tilstandsanalyse av inneklima Tilstandsanalyse av inneklima Sverre Holøs 1 Hvilke krav stilles til inneklilma? Bolig TEK ulike utgaver Strålevernforskriften Yrkesbygg TEK Arbeidsmiljøloven Veiledning 444: Inneklima og luftkvalitet

Detaljer

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke Kommunal Kompetanse og Diakonhjemmet Høgskole i samarbeid med Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Kultur- og kirkedepartementet inviterer til Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

v / Brage Risstad, Rådgiver i Trondheim kommune Møblering av skolebygg

v / Brage Risstad, Rådgiver i Trondheim kommune Møblering av skolebygg v / Brage Risstad, Rådgiver i Trondheim kommune Møblering av skolebygg Innhold i presentasjonen Styringsdokumenter Skolenes strategier for undervisninga Arbeidsmetodikk møbleringsplan prosjektering valg

Detaljer

VAKTMESTERMØTE NR 1/2014

VAKTMESTERMØTE NR 1/2014 VAKTMESTERMØTE NR 1/2014 Harald Andersen i NKF Bygg og eiendom ønsker velkommen til samlingen i KLP-bygget. NKF Romeriksgruppa har satt inneklima på dagsorden. NKFs medlemmer forvalter store verdier og

Detaljer

Kommunenes syn på godkjenning av inneklima i skoler og barnehager

Kommunenes syn på godkjenning av inneklima i skoler og barnehager Kommunenes syn på godkjenning av inneklima i skoler og barnehager en spørreundersøkelse rettet mot ordførere og rådmenn Utarbeidet av Astma og Allergiforbundet i samarbeid med Mycoteam AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 11 30.03.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen GJØVIK KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Postboks 630 2810 GJØVIK Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Detaljer

FFO Aust-Agder, FFO Buskerud, FFO Telemark, FFO Vestfold og FFO Vest-Agder. Invitasjon til vårens store konferanse 2013 i Langesund.

FFO Aust-Agder, FFO Buskerud, FFO Telemark, FFO Vestfold og FFO Vest-Agder. Invitasjon til vårens store konferanse 2013 i Langesund. FFO Aust-Agder, FFO Buskerud, FFO Telemark, FFO Vestfold og FFO Vest-Agder Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Invitasjon til vårens store konferanse 2013 i Langesund. Tema: Rehabilitering/Habilitering

Detaljer

Kurs i pedagogisk bruk av sosiale medier - haster

Kurs i pedagogisk bruk av sosiale medier - haster Norsk Folkehøgskolelag Til frilynt folkehøgskole (vær snill å kopiere til:) lokallagsleder i NF og andre NF-tillitsvalgte leder i lærerråd, personalråd eller tilsvarende organ rektor og inspektør/ass.rektor

Detaljer

Undersøkelse av inneklima

Undersøkelse av inneklima Undersøkelse av inneklima n Brukerundersøkelse (Örebroskjema) n Intervju n Eksisterende rapporter (Intervjuer og spørreundersøkelser av Fjell Barnehage og Marienlyst skole) 1 Hva er forresten innemiljø?

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Videokonferanse i kompetanseutveksling mellom sykehus og kommuner. Prosjektleder/ fysioterapeut Hilde Sørli Sunnaas sykehus HF

Videokonferanse i kompetanseutveksling mellom sykehus og kommuner. Prosjektleder/ fysioterapeut Hilde Sørli Sunnaas sykehus HF Videokonferanse i kompetanseutveksling mellom sykehus og kommuner Prosjektleder/ fysioterapeut Hilde Sørli Sunnaas sykehus HF SKUP = Samhandlings- og kompetanseutvekslingsprosjektet Pilotprosjekt mellom

Detaljer

Undersøkelsen ble gjennomført: 29. jan. 2013 8. feb. 2013

Undersøkelsen ble gjennomført: 29. jan. 2013 8. feb. 2013 Mitt inneklima - en kartlegging av elevenes opplevelse av inneklima ved Horten videregående skole Antall skolebygg: 2 Antall elever som ble invitert til å delta: 997 Svarprosent: 83 Skolens kontaktperson:

Detaljer