Årsrapport. Atea ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. Atea ASA"

Transkript

1 Årsrapport Atea ASA 2013

2 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia og Estland. Atea leverer ITprodukter fra ledende leverandører og bistår kunder med spesialkompetanse innenfor ITinfrastrukturtjenester. Atea er notert på Oslo Børs, under ticker ATEA. Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Markedstrender 6 Virksomhetsbeskrivelse Ateas produkter og tjenester 10 Lokal tilstedeværelse og global levering 16 Segmentene 18 Samfunnsansvar 23 Presentasjon av styret 28 Styrets beretning 30 Aksjonærinformasjon ,1 ansatte land Regnskap og noter Konsernregnskap 44 Konsernnoter 48 Regnskap Atea ASA Noter Atea ASA Revisors beretning 104 Eierstyring og selskapsledelse 105 kontorer NOK milliarder

3 3 /110 Nøkkeltall Leder Trender : Mobilitet Nettskyen IT som en tjeneste Produkter og tjenester : Hardware Programvare Tjenester Segmentene : Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Nøkkeltall konsern Driftsinntekter , , , , , , , , , ,9 24,6 23,4 24,0 24,4 24,3 550,3 675,3 871,1 824,1 800,3 Bruttomargin Bruttomargin (%) EBITDA* EBITDAmargin (%)* 3,8 3,9 4,3 3,9 3,6 EBITDA 501,4 648,4 857,7 811,3 700,6 EBIT 334,1 474,4 651,3 559,7 354,9 Resultat pr. aksje videreført virksomhet (NOK) 4,16 5,29 5,96 5,08 3,33 Utvannet resultat pr. aksje videreført virksomhet (NOK) 4,15 5,23 5,90 5,04 3,31 Utbytte pr. aksje (NOK) 1,00 1,25 2,00 5,00 9,50 Netto finansiell posisjon 214,1 337,3 283,2 49,3 419,1 Kontantstrøm fra driften 749,1 586,5 1046,4 812,4 910, , , , , ,7 39,3 34,8 37,9 38,9 31, Likviditetsreserve Egenkapitalandel (%) Antall ansatte Driftsinntekter Driftsinntekter pr. land EBITDA* (NOK millioner) (NOK millioner) : ,6 Norge: 2010: ,2 Sverige: 35,8 % 2011: ,8 Danmark: 25,3 % 2012: ,3 Finland: 2013: ,8 Baltikum: 3,1 % : 550,3 29,6 % 2010: 675,3 2011: 871,1 2012: 824,1 6,3 % : 800, * Før aksjebaserte opsjons, oppkjøps og restruktureringskostnader. Driftsinntekter,Konsern Konsern Driftsinntekter, Driftsinntekter, Konsern Driftsinntekterpr.pr.land land Driftsinntekter NYDriftsinntekter Driftsinntekterpr.pr.land land Driftsinntekter pr. land NY Hardware Hardware Software Software NO SE SE DK FIFI BA BA NO DK Tjenester Tjenester NY Driftsinntekter pr. land Hardware NO SESoftware DK FI Tjenester BA EBITDA,Konsern Konsern EBITDA, EBITDA, Konsern 12 13

4 4 /110 Nøkkeltall Leder Trender : Mobilitet Nettskyen IT som en tjeneste Produkter og tjenester : Hardware Programvare Tjenester Segmentene : Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Kjære leser, I begynnelsen av februar 2014 fikk jeg æren av å overta etter Claus Hougesen som konsernsjef i Atea. Jeg har stor respekt for den utfordringen det er å overta ledelsen av et selskap som betyr så mye for meg, og som jeg har vært en del av siden Jeg ser frem til å fortsette selskapets fantastiske reise og vil dele noen av mine tanker om 2013 og fremtiden. Ved inngangen til 2013 var økonomenes prognoser for BNPvekst i vår region positive, og ITanalytikere forventet gode markedsforhold. Forventningene til BNP og ITmarkedet sank gradvis i løpet av året, og dermed fortsatte de utfordrende markedsforholdene fra Atea opplevde at kundene nølte med å investere og at salgsprosessene ble forlenget. Mot slutten av året tok markedet seg noe opp igjen. Steinar Sønsteby Konsernsjef I tillegg til de krevende markedsforholdene skjedde det betydelige endringer i klient og datasentermiljøet. Ifølge en Gartnerrapport opplevde vi den største nedgangen i PCens historie. Samtidig merket vi en økt etterspørsel etter mobile enheter, som smarttelefoner og nettbrett. Det som er viktig for Atea, er ikke om vi leverer en PC eller en mobil enhet, men at vi leverer det kundene etterspør.

5 5 /110 Nøkkeltall Leder Trender : Mobilitet Nettskyen IT som en tjeneste Produkter og tjenester : Hardware Programvare Tjenester Segmentene : Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss I datasentervirksomheten har utviklingen innen skytjenester medført et betydelig fall i etterspørselen etter servere. På kort sikt har dette hatt en negativ effekt på Ateas driftsinntekter og medført organisatoriske endringer, samtidig som vi ser at etterspørselen etter våre private skyløsninger og hybridskyløsninger øker. Dette er et annet eksempel på at vi har tilpasset tilbudet vårt til kundenes nye behov som følge av teknologiske endringer i Fremover vil vi fortsette å utvikle løsninger, øke kompetansen og fokusere på segmentene der vi tror markedet vil vokse. For å skape rom for investeringer og lønnsom vekst lanserte vi i oktober et program for å øke driftseffektiviteten. Programmet for økt driftseffektivitet er tosidig. Den første delen vektla kostnadsreduksjon og reduserte kostnadsbasen fra nivået for september 2013 med NOK 200 millioner ved å redusere antallet årsverk med rundt 350. I den andre delen av programmet fokuseres det på å flytte back officefunksjoner til vår felles tjenestevirksomhet i Riga i Latvia. Målet er å øke kvaliteten, styrke konkurransedyktigheten og redusere de årlige kostnadene med om lag NOK 100 millioner når hele programmet er gjennomført i Tiltakene medførte at vi måtte ta farvel med dyktige og hardtarbeidende kolleger, men tiltakene Jeg er sikker på at Atea fortsatt vil være "The Place to Be" for ansatte, kunder, leverandører og aksjonærer. var nødvendige for at vi skulle kunne dekke kundenes behov på en mer effektiv måte og oppnå økt lønnsomhet i tiden fremover. Jeg er glad for å kunne fortelle at vi til tross for de utfordrende markedsforholdene og de teknologiske endringene oppnådde positive vekst i både driftsinntekter og EBITDA i tredje og fjerde kvartal. Det er for meg et bevis på Ateas evne til å tilpasse seg kundenes etterspørsel, markedsforholdene og de teknologiske endringene. Slike nedganger i makromiljøet vil åpenbart ha negativ effekt på virksomheten vår på kort sikt, slik det har hatt flere ganger tidligere. Men vår betydning for kundene og tilpasningsevne, gjør oss i dag til en klar markedsleder etter fem tiår i en ITinfrastrukturindustri i stadig endring. Jeg er også fornøyd med at vi fortsatte å ta markedsandeler i ITinfrastrukturmarkedet er svært konkurranseutsatt med press på å investere i kompetanse og ansatte. Vekst i driftsinntektene er en forutsetning for å forbedre resultatene. Det å vinne markedsandeler betyr også at vi blir viktigere for leverandørene våre, som igjen vil investere mer i samarbeidet med oss var et godt år for aksjonærene. Basert på Ateas sterke kontantstrøm og lave gjeldsgrad ble det utdelt et ekstraordinært utbytte på NOK 4,00 i november. Sammen med NOK 5,50 i ordinært utbytte som ble utbetalt i mai, utgjør dette en total avkastning på 16 prosent, basert på aksjekursen ved utgangen av Vi går inn i 2014 med en solid finansiell posisjon og forventninger om et noe bedre marked. I kombinasjon med programmet for å øke driftseffektiviteten vil dette gi vekst i både driftsinntekter og resultat de neste årene. Jeg er derfor sikker på at Atea fortsatt vil være "The Place to Be" for ansatte, kunder, leverandører og aksjonærer. Oslo, 19. mars 2014

6 Nøkkeltall Leder Trender : Mobilitet Nettskyen IT som en tjeneste Produkter og tjenester : Hardware Programvare Tjenester Segmentene : Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Et marked i utvikling ITindustrien endrer seg raskt, og det er ingen vei tilbake. ITindustrien gjennomgår en rekke forandringer. IT blir stadig viktigere for virksomhetene. Teknologien er mer avansert enn vår bruk av den. Vi fremskaffer mer data enn vi kan analysere. Vi har tilgang på informasjon overalt, til enhver tid, fra flere enheter enn vi kan håndtere, og vi plasserer stadig mer av våre data på nettet og i skyen. Det betyr at kompleksitetsnivået øker. Mobile enheter er en plattform for effektive sosiale nettverk og nye arbeidsmåter. Med bruk av flere enheter og apper som vi selv velger, holder vi kontakt med hverandre og bruker et vell av informasjon. Vi ser det kanskje ikke, men den sømløse interaksjonen og datatilgangen er stadig mer avhengig av en underliggende, kompleks ITinfrastruktur. Verktøyene forbedres kontinuerlig, og tilgangen til informasjon blir større og dypere. Vi blir stadig mer avanserte brukere og medskapere av teknologi og innhold. Disse fremskrittene skjer ikke uten økt kompleksitet. Det er leverandører som Atea som får oppgaven å håndtere kompleksiteten. Leverandørenes oppgave er å skjule kompleksiteten bak et enkelt brukergrensesnitt. 6 /110

7 7 /110 Nøkkeltall Leder Trender : Mobilitet Nettskyen IT som en tjeneste Produkter og tjenester : Hardware Programvare Tjenester Segmentene : Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Mobilitet I en IDCundersøkelse fra januar 2014 oppga 40 prosent av beslutningstakerne for IT at mobilitet var deres viktigste investeringsområde. Måten vi lever og arbeider på er i endring og har vært det en stund. Én av endringene er mobilitet. Vi forventer å ha tilgang til informasjon uansett hvor vi er, og uansett hvilken enhet vi bruker. Mobilitet gjør at vi kan skape nye ideer, arbeide på nye måter, selge produkter og utvikle løsninger der hvor vi er mest produktive. Vi vil ha fleksibilitet til å jobbe hvor vi vil og når vi vil. Privatlivet og arbeidslivet smelter sammen. Jobben er ikke lenger et sted, men en aktivitet, og produktiviteten per ansatt øker betydelig. Ettersom mobilitet nå er en måte å øke produktiviteten på, integrerer virksomheter det i alle aspekter av IT. Selv om mange selskaper har utstrakt erfaring med enkelte former for mobilitet (for eksempel epost) og mange har utviklet mobilenheter en stund, har de fleste brukt lang tid på å komme på banen var imidlertid året da mange selskaper begynte å implementere mobilitet. I en IDCundersøkelse fra januar 2014 oppga 40 prosent av beslutningstakerne for IT at mobilitet var deres viktigste investeringsområde. Det er fristende å velge enkle løsninger, men mobilitet medfører komplekse problemstillinger som ikke kan løses på noen enkel måte. Man må ha riktig infrastruktur og samtidig ivareta kontroll og sikkerhet. Bedrifter må fortsatt kunne håndtere sikkerheten, kunne håndtere flere typer enheter, ha samhandlingsløsninger for kommunikasjon på tvers av flere enheter og operativsystemer, samt implementere followmeprint, WiFi og programvaredistribusjon. Atea har vært en pioner på dette området siden 2005 og er en av de ledende leverandørene av administrasjonsløsninger for mobile enheter i Norden og Baltikum. Atea knytter sammen alle deler av ITinfrastrukturen for å dekke alle disse aspektene. Ateas løsninger kan tilbys i kundens eget ITmiljø eller administreres i skyen fra Ateas datasentre.

8 8 /110 Nøkkeltall Leder Trender : Mobilitet Nettskyen IT som en tjeneste Produkter og tjenester : Hardware Programvare Tjenester Segmentene : Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Nettskyen Virtuelt OS Database Server Applikasjon OS Nettskyen Backup En annen endring i ITindustrien er nettskyen. Nettskyen kan ikke forstås som et enkeltstående fenomen i ITmarkedet, men snarere som en av hovedbestanddelene i en større omveltning av ITindustrien og alle andre bransjer som bruker IT. Nettskyen kan defineres som en driftsmodell for å levere databehandling som en tjeneste på tvers av et nettverk på en måte som gir kapasitet etter behov, og med stor skalerbarhet og forbruksbasert prising. Mens den første nettskyrevolusjonen vektla virtualiserte fellesskyer, er dette bare én modell, som ikke nødvendigvis er egnet for alle virksomheter. Etter hvert som nettskyen utvikles og tas i bruk av folk flest, søker virksomhetene å utnytte kraften i forbrukerrettet databehandling i sanntid uten at det går på bekostning av ytelse, sikkerhet og kontroll. De vil velge når de skal bruke virtualisering og ikke, kontrollere nøyaktig hvor infrastrukturen er fysisk plassert, og forme infrastrukturen etter eget bruk ikke tvinge enheten sin inn på det noen andre mener er riktig plattform. Alle er ikke like. Derfor er Atea en svært aktuell partner for bedrifter som ikke nødvendigvis kan plasseres i en standardisert skyløsning. Ateas lokale tilstedeværelse, kundekunnskap og evne til å skreddersy løsninger er helt avgjørende i en skykontekst. De siste årene har Atea investert i utviklingen av et omfattende skytjenestetilbud som tilbys kundene sammen med de ledende programvareleverandørene. Disse investeringene gir kundene den kompetansen og fleksibiliteten som er nødvendig for å lage moderne, private skyløsninger og hybridskyløsninger. Atea opptrer som en skymegler som tilbyr en kombinasjon av tjenester som leveres av eksterne programvareleverandører, tjenester fra Ateas datasentre og tjenester fra kundenes eget datasenter.

9 9 /110 Nøkkeltall Leder Trender : Mobilitet Nettskyen IT som en tjeneste Produkter og tjenester : Hardware Programvare Tjenester Segmentene : Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Enkelhet i en stadig mer IT som en tjeneste en sterk trend innen ITinfrastruktur. kompleks verden I et stadig mer komplekst ITinfrastrukturmiljø, med stadig flere enheter, nye typer enheter, flere operativsystemer, flere applikasjoner, økt etterspørsel etter mobilitet, tilgang, tilgjengelighet og sikkerhetskrav, opplever flere og flere ITavdelinger at det er krevende å holde tritt med utviklingen. Tiden og kompetansen som kreves for å kjenne hver detalj av ITinfrastrukturen, finnes ikke lenger internt. De dagene da en bedrift kunne ha en generell ITfunksjon som tok seg av alle spørsmål, er borte. Det å utvikle og vedlikeholde ITinfrastrukturmiljøet er i dag en svært kompleks oppgave og krever et team med spesialressurser innenfor hvert område av infrastrukturen. I flere tiår var det ITavdelingen som styrte utviklingen og fortalte bedriften hva de kunne hjelpe med. I dag blir bedriftene stadig mer sofistikerte brukere av IT og har høyere kunnskap om, og krav til, hva IT kan gjøre for dem. ITavdelingen er derfor under konstant press for å implementere avanserte løsninger til rett tid. En stor trend innen ITinfrastrukturmarkedet er derfor konseptet "IT som en tjeneste". Dette er en løsning der produkter bindes sammen med Støtte før kjøp eshop CYODkonsepter og portal Ordrestyring Bufferlager Logistikktjenester Gjenvinningsløsninger Sikker avfallshåndtering Fornyelse Innkjøp og logistikk Resirkulering Klargjøring/ distribusjon Kundestøtte Image Management alle relevante tjenester fra begynnelse til slutt mot en fast månedlig pris per bruker. Et eksempel kan være at en ITavdeling kjøper bærbare PCer til en fast pris per måned, inkludert alle relevante tjenester, som programvare og sikkerhetsoppdateringer, brukerstøtte og feilretting. Med IT som en tjeneste får ITavdelingene et mindre komplekst ansvar og får frigjort ressurser til å løse problemer og utføre andre oppgaver som bedriften har større behov for. Det er en enkel løsning på et komplekst problem dessuten medfører det ingen ordinære investeringer eller uventede utgifter. Ettersom Atea er en leverandør av komplette ITinfrastrukturløsninger, er selskapet godt posisjonert til å dra fordel av denne markedstrenden og kan rapportere om tosifret vekst på dette området. Forberedelser før levering Merking og skanning av produkter SPOC/Service Desk (første, andre og tredjelinje) IMAC (koordinering/ utførelse) Feilretting av hardware og programvare Selvbetjeningsportal for sluttbrukere Administrasjon Administrasjon av hardware og programvareressurser IMACkoordinering Endringshåndtering Sikkerhetshåndtering for enheter Viruskontroll Administrasjon av mobile enheter Virtuell administrasjon av datamaskiner Opplasting av image, oppbygging, integrering og testing Pakking Programvaredistribusjon Patch Management Driver Management

10 Nøkkeltall Leder Trender : Mobilitet Nettskyen IT som en tjeneste Produkter og tjenester : Hardware Programvare Tjenester Segmentene : Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Ateas produkter og tjenester Ateas virksomhet kan deles i tre separate produkt og tjenestetilbud: hardware, programvare og tjenester. Selskapets styrke er i stor grad tuftet på Ateas brede produktspekter innenfor hardware og programvare. Produktspekteret kompletteres av tjenester basert på mennesker med nøkkelkompetanse innenfor disse produktene. Alt dette skiller Atea fra sine nærmeste konkurrenter, som til sammenligning ofte er spesialisert innenfor spesielle nisjer. 10 /110

11 11 /110 Nøkkeltall Leder Trender : Mobilitet Nettskyen IT som en tjeneste Produkter og tjenester : Hardware Programvare Tjenester Segmentene : Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Selskapets hardware, programvare og tjenestetilbud kan deles i fire områder: Kommunikasjon Klienter Samhandling Datasentre Kommunikasjon: Effektiv kommunikasjon og gode nettverk Samhandling: Video og webkonferanser, IPtelefoni, AVløsninger, samhandlingsløsninger, mobilitet og chat Klienter: PCer, nettbrett og smarttelefoner Datasentre: Server, datalagring, virtualisering og drift Det brede produkt og tjenestespekteret kompletteres med Ateas størrelse. Til sammen gjør dette Atea til en interessant og viktig partner for mange av verdens sterkeste teknologiprodusenter. De siste årene er samarbeidet med flere av leverandørene intensivert og videreutviklet for bedre å utnytte det forretningsmessige potensialet. Atea sitter derfor i det rådgivende utvalget til de ledende ITleverandørene. Det gjør at Atea og Ateas kunder alltid ligger to skritt foran den raske teknologiske utviklingen hos hver av leverandørene. Atea kan derfor ikke bare gi råd om hva som finnes på markedet i dag, men også gi råd før noen andre om hvilke produkter ledende leverandører i Norden og Baltikum kommer til å levere. Det faktum at Atea langt på vei er markedsledende i Norden og Baltikum, og blant de ti viktigste partnerne til ITleverandører over hele verden, gir Atea stor tyngde i forhandlinger med ITleverandørene. Det gir Ateas kunder svært konkurransedyktige priser og vilkår fra disse leverandørene. Ateas markedsposisjon sikrer at Atea ikke bare er den mest ettertraktede partneren for etablerte leverandører i bransjen, men også for nye nisjeaktører som har avansert teknologi innen sitt felt og vil lansere produktene sine i Norden og Baltikum. Derfor blir Atea stadig kontaktet av nye leverandører som vil samarbeide om markedsføring, salg og service. For Ateas kunder betyr det at det praktisk talt ikke er noen ITinfrastrukturleverandører som Atea ikke samarbeider med eller kan levere produkter fra. Ved utgangen av 2013 solgte Atea produkter fra mer enn ITleverandører. Ateas rolle som systemintegrator sikrer selskapets kunder merverdi. Atea skaper verdi for kundene hver dag ved å øke effektiviteten via tilgang til informasjon, bedre samarbeid og utveksling av data. Dette er basert på inngående kjennskap til kundens virksomhet kombinert med en dyp forståelse av ITinfrastrukturløsninger. Basert på lang erfaring og kompetanse, sørger Atea for at kundene velger riktige produkter i mangfoldet av teknologiprodusenter, som alle oppfyller kundenes behov. Den største verdien ligger likevel i Ateas evne til å kombinere produkter og tjenester i komplette løsninger som får ulike teknologier til å spille på lag. Jo mer komplekse løsninger, desto mer verdi og jo sterkere står Atea overfor konkurrentene. Atea er seg bevisst at nøkkelen til suksess ligger i robuste og varige relasjoner til kunder og leverandører. Selskapet arbeider derfor målbevisst med å legge til rette for at kunder, teknologileverandører og selskapets egne konsulenter skal møtes til samtale om morgendagens teknologi og nye løsningsmuligheter. Atea har mer enn kunder og har fullt fokus på å ha fornøyde kunder. Atea har sterkt kundefokus, og både salgsrepresentanter og ledelsen måles på kundetilfredshet. Regelmessige undersøkelser viser at Atea er blant de som skårer høyest på kundetilfredshet i bransjen.

12 12 /110 Nøkkeltall Leder Trender : Mobilitet Nettskyen IT som en tjeneste Produkter og tjenester : Hardware Programvare Tjenester Segmentene : Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Hardware 56 prosent Om lag 56 prosent av omsetningen kommer fra salg av hardware. I løpet av 2013 omsatte denne delen av Ateas virksomhet for NOK 12,4 milliarder, en oppgang på 2,2 prosent sammenlignet med Driftsinntekter, er Hardwareområdet er Ateas største virksomhets4 000 område. Om lag 56 prosent av omsetningen 000 kommer fra salg av hardware. I 3løpet av 2013 omsatte denne delen av Ateas 2virksomhet for 000 NOK 12,4 milliarder, en oppgang på 2,2 prosent sammenlignet med Hardware Driftsinntekter, Software Hardwareinntekter : : : Driftsinntekter, Hardware : Som Europas nest største aktør innen IT11 infrastruktur har Atea langt større innkjøpskraft enn sine konkurrenter. I tillegg har Atea et nært samarbeid med de fleste av verdensdriftsinntekter, ledende Tjenester leverandører av hardwareteknologi. Atea største leverandører omfatter kjente navn som HP, Lenovo, IBM, EMC og Cisco. Av totale innkjøp av hardware i konsernet går 34 prosent gjennom Atea Logistics, Ateas senter for logistikk, resirkulering og konfigurering i Växjö i Sverige. Senteret åpner for at Atea kan forhandle frem stadig bedre sentraliserte innkjøpsvilkår fra viktige leverandører. Dette sikrer at Atea kan tilby sine kunder konkurransedyktige priser og vinne kontrakter med forholdsvis høyere marginer enn sine konkurrenter (beløp i NOK millioner) Driftsinntekter, Software vært Ateas høyborg innen hardwareområdet, har gått ned de siste 18 månedene. Ifølge en Gartnerrapport fra januar 2014 opplevde vi faktisk den største nedgangen i PCens historie i Det er åpenbart at denne endringen i markedsforholdene har påvirket Ateas driftsinntekter negativt i De siste årene har Atea imidlertid investert i andre hardwareområder, som smarttelefoner, nettbrett, maskinvare for samhandling, nettverk og så videre, som nå er i vekst. Veksten på disse områdene ga Atea en samlet vekst innenfor hardware i andre halvdel av Utfordrende PC og servermarkeder, markeder som historisk sett har vært Ateas største forretningsområder innen hardware, har bidratt til økt prispress. Som følge av markedssituasjonen i 2013 har selskapet fortsatt å inngå avtaler med lavere marginer enn tidligere. Hensikten med denne strategien har vært å posisjonere selskapet for vekst i andre markedssegmenter. Økt salg av både hardware og programvare er kraftige drivere for salg av tjenester og løsninger har vært et år med store omveltninger 0 13 innenfor hardware. Tall fra IDC viser en10nedgang i11 Ifølge12IDCs siste13prognose forventes hardwarehardwaremarkedet på 1,6 prosent i Norden i markedet i Norden å vokse med 3,1 prosent i Det skjer for tiden et skifte i klientmarkedet og med 2,2 prosent i gjennomsnitt fra 2013 PC og servermarkedene, som tradisjonelt har til Driftsinntekter, 12 Tjenester

13 13 /110 Nøkkeltall Leder Trender : Mobilitet Nettskyen IT som en tjeneste Produkter og tjenester : Hardware Programvare Tjenester Segmentene : Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Programvare NOK Programvarevirksomheten leverer programvare og SAMløsninger (Software Asset Management). I 2013 omsatte Atea for NOK 4,9 milliarder i dette virksomhetsområdet. Det representerer en økning på 11,1 prosent sammenlignet med Programvareområdet står for 22 prosent av totalomsetningen til Atea. I henhold til IDC var veksten i programvaremarkedet på 5,3 prosent i Norden i 2013, sammendriftsinntekter, lignet med Ateas vekst på 11, prosent, som er Produkter og1 tjenester dobbelt så stor som veksten i markedet. Atea er den største forhandleren av programvare i Norden og Baltikum, og i 2013 fortsatte Atea å styrke samarbeidet med ledende programvareleverandører som Microsoft, IBM, VMware, Symantec og Citrix. Mot slutten av 2013 klargjorde Atea flere nye programvaretjenester for kundene for å sikre at Atea ligger foran markedsutviklingen og fortsatt skal være regionens ledende leverandør av programvareløsninger i årene fremover. Ateas kunder opplever økt kompleksitet med programvare som kjører på flere enheter, og med noen tjenester lokalt og andre i skyen. Behovet for SAMløsninger øker. Atea har over 175 sertifiserte medarbeidere på dette området og utførte over 200 SAMoppdrag i Programvarevirksomheten er tett knyttet opp mot salget av programvareløsninger og tjenestevirksomheten, og Atea6 000 har i Norden flere tusen sertifiserte tekniske 4konsulenter som hjelper 000 kundene med å integrere programvaren. Disse to rollene gjør at Atea kan levere verdi i alle trinn 0 av verdikjeden, fra et identifisert 10 behov 11 til en12fullt funksjonell programvareløsning ,9 milliarder Ateas vekst på 11,1 prosent, var dobbelt så stor som veksten i markedet. I henhold til IDC var veksten i programvaremarkedet på 5,3 prosent i I 2013 har Ateas programvarevirksomhet gjort Driftsinntekter, en svært god jobb med utrullingen av Windows Hardware 8 og lært opp kundene til å dra nytte av Windows 8plattformen via en rekke seminarer og "proof of concept". Ifølge Microsoft er Atea den Microsoftpartneren i Europa som har utført flest Windows 8"proofs of concept" for kunder i Det gjør selskapet godt posisjonert til å dra fordel av fremtidig salg av Windows 8enheter fra store leverandører som HP, Lenovo og Microsoft, i tillegg til tjenesteinntektene forbundet med kundenes overgang til Windows Driftsinntekter, Software Programvareinntekter (beløp i NOK millioner) Ifølge IDCs siste prognose forventes programvaremarkedet i Norden å vokse med 5,3 prosent Driftsinntekter, i 2014 og med 5,2 prosent Hardware i gjennomsnitt fra 2013 til Driftsinntekter, Tjenester Ateas programvare og SAMvirksomhet vil lansere flere nye4 000 tjenester i 2014 for å hjelpe kundene med å 2få000oversikt over lisensene sine og beholde kontrollen ved å implementere de riktige verktøyene og prosessene : : : Driftsinntekter, Software : Driftsinntekter, Tjenester 12

14 14 /110 Nøkkeltall Leder Trender : Mobilitet Nettskyen IT som en tjeneste Produkter og tjenester : Hardware Programvare Tjenester Segmentene : Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Tjenester 9,1 prosent vekst I 2013 utgjorde forretningsområdet 22 prosent av Ateas totale omsetning og bidro i løpet av året 000 med inntekter på6 NOK 4,8 milliarder, en vekst på 9,1 prosent sammenlignet med Ifølge IDC vokste tjenestemarkedet i Norden med 0 3,3 prosent i Tjenesteområdet er Ateas mest lønnsomme forretningsområde ogdriftsinntekter, viktig for at Atea skal nå sine strategiske mål. Hardware Selskapet har en strategi for å øke områdets andel av konsernets totale omsetning, og særlig innenfor tjenesteavtaler. Virksomhetsområdet leverer tjenester knyttet til følgende fagområder: datasentre, nettverk, samhandling, AV, prosjektledelse, kabling, installasjons og utrullingsprosjekter, klienthåndtering og drift, teknisk service, hostingtjenester, bruker støtte, konfigureringstjenester og både leveranser, drift og forvaltning av applikasjoner Atea har et komplett tjenestetilbud for ITinfra4 000 strukturprodukter fra vuggen til graven Kundene trenger derfor kun å forholde seg til én leverandør for alle ITinfrastrukturbehov Det faktum at kundene kan velge fra et komplett utvalg ITinfrastrukturtjenester betyr ikke bare at de kun trenger ett kontaktpunkt, men også at Atea tar seg av integreringsprosessen og all Driftsinntekter, aktuell kommunikasjon.hardware Det sparer kunden for mye tid, penger og energi. Atea har om lag konsulenter og anser det som svært viktig å ha de konsulentene som har størst kompetanse på sitt felt. Om fattende kompetanseutvikling står sentralt i alle deler av organisasjonen, slik at kundene kan være sikre på at de får hjelp av folk med riktig kompetanse. Ateas 2konsulenter har mer enn ulike teknologisertifiseringer Tjenesteområdet er Ateas mest lønnsomme forretningsområde og viktig for at Atea skal nå sine strategiske mål. Selskapet har en strategi for å øke områdets andel av konsernets totale omsetning, og særlig innenfor tjenesteavtaler Den sterke veksten i topplinjen i 2013 skyldes at selskapet har implementert 10en rekke markedsorienterte tiltak for å øke tjenesteinntektene, særskilt i tilknytning til langtidsavtaler basert på en fast månedspris. I 2013 økte selskapets avtaledriftsinntekter, Software inntekter med 14,7 prosent godt over det strategiske vekstmålet. Atea opplever særlig økt etterspørsel etter IT som en tjeneste. Tjenesteutsetting av interne ITfunksjoner til eksterne partnere utgjør fortsatt en sterk trend i tjenestemarkedet. Spesielt omfatter dette tjenesteutsetting av håndtering av PCer og andre mobile enheter. Tjenester og sikkerhet tilknyttet smarttelefoner og nettbrett blir sta3 000 dig viktigere. Disse produktene gir brukerne langt større mobilitet og muligheten til å ta med seg arbeidsplassen. Med tilgang til virk1 000 somhetenes forretningskritiske ITsystemer, innebærer utviklingen en vesentlig risiko for tap av data og forretningshemmeligheter. Tjenester knyttet til sikkerhet og oppdatering av mobile enheter blir derfor stadig viktigere for Ateas kunder. Driftsinntekter, Software Ifølge IDCs siste prognose forventes tjenestemarkedet i Norden å vokse med 4,0 prosent i 2014 og med 4,1 prosent i gjennomsnitt fra 2013 til Driftsinntekter, Tjenester Tjenesteinntekter (beløp i NOK millioner) : : : : Driftsinntekter, Tjenester 12 13

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/ Årsrapport 2012 2012 i korthet Et solid år 148 millioner kunder, 102 milliarder kroner i omsetning, 5 % organisk driftsinntekstvekst, EBITDA før andre inntekter og kostnader på 33 milliarder kroner og

Detaljer

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsrapport / 2011 Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsregnskap Telenor Konsern Resultatregnskap /18/ Oppstilling av totalresultat /19/ Oppstillinglenav finansiell ve e stilling /20/

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7. Samfunnsansvar... Foretaksstyring...

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7. Samfunnsansvar... Foretaksstyring... Årsrapport 20 12 1 2 Innhold Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Finn.no 10 Blocket.se/Bytbil.com 11 Leboncoin.fr 12 Andre etablert fase 13 Investeringsfase

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Årsrapport 20 12 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Schibsted Norge... 16 Schibsted Sverige... 26 Mediehus Internasjonal... 30 Samfunnsansvar...

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP GJENSIDIGE HISTORIEN 1820 1920 Gjensidige brannkasser etableres over hele landet. Hele 260 var i virksomhet

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Klimaproblemet og bankenes tilpasning

Klimaproblemet og bankenes tilpasning Vestlandsforsking-rapport nr. 2/2009 Klimaproblemet og bankenes tilpasning Johannes Idsø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 side 2 Vestlandsforsking rapport Tittel

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

To offer. for. årsrapport 2010. Scandinavian Business Seating working people

To offer. for. årsrapport 2010. Scandinavian Business Seating working people To offer the best seating solutions for årsrapport 2010 Scandinavian Business Seating working people INnhold Scandinavian Business Seating Blant de ledende i Europa 2-3 Om Scandinavian Business Seating

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

DEN STORE FORSKJELLEN

DEN STORE FORSKJELLEN ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2 11 DEN STORE FORSKJELLEN Nytenkende Innflytelse NØKKELTALL Ærlighet COOP Verdikompass Omtanke Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010

Detaljer

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010 2009 2008 2007 Totale driftsinntekter 30 041 29 327 28 662 26 879 23 506 Driftsresultat før finansposter 401

Detaljer

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap Årsrapport og 2014 årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2009 8 Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine

Detaljer

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT Din totalleverandør innen eiendom ÅRSRAPPORT 2009 Presentasjon av styret Narve Reiten Styreleder Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i 1992. Reiten & Co har

Detaljer

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 Velkommen inn IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 03 Dette er IKEA-konsernet 19 Medarbeidere 24 Bærekraft 30 IKEA Foundation 34 Økonomi 42 IKEA-konsernet regnskapsåret 2012: et overblikk.

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2013 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO Morten Vike 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK)

Detaljer