Årsrapport. Atea ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. Atea ASA"

Transkript

1 Årsrapport Atea ASA 2013

2 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia og Estland. Atea leverer ITprodukter fra ledende leverandører og bistår kunder med spesialkompetanse innenfor ITinfrastrukturtjenester. Atea er notert på Oslo Børs, under ticker ATEA. Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Markedstrender 6 Virksomhetsbeskrivelse Ateas produkter og tjenester 10 Lokal tilstedeværelse og global levering 16 Segmentene 18 Samfunnsansvar 23 Presentasjon av styret 28 Styrets beretning 30 Aksjonærinformasjon ,1 ansatte land Regnskap og noter Konsernregnskap 44 Konsernnoter 48 Regnskap Atea ASA Noter Atea ASA Revisors beretning 104 Eierstyring og selskapsledelse 105 kontorer NOK milliarder

3 3 /110 Nøkkeltall Leder Trender : Mobilitet Nettskyen IT som en tjeneste Produkter og tjenester : Hardware Programvare Tjenester Segmentene : Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Nøkkeltall konsern Driftsinntekter , , , , , , , , , ,9 24,6 23,4 24,0 24,4 24,3 550,3 675,3 871,1 824,1 800,3 Bruttomargin Bruttomargin (%) EBITDA* EBITDAmargin (%)* 3,8 3,9 4,3 3,9 3,6 EBITDA 501,4 648,4 857,7 811,3 700,6 EBIT 334,1 474,4 651,3 559,7 354,9 Resultat pr. aksje videreført virksomhet (NOK) 4,16 5,29 5,96 5,08 3,33 Utvannet resultat pr. aksje videreført virksomhet (NOK) 4,15 5,23 5,90 5,04 3,31 Utbytte pr. aksje (NOK) 1,00 1,25 2,00 5,00 9,50 Netto finansiell posisjon 214,1 337,3 283,2 49,3 419,1 Kontantstrøm fra driften 749,1 586,5 1046,4 812,4 910, , , , , ,7 39,3 34,8 37,9 38,9 31, Likviditetsreserve Egenkapitalandel (%) Antall ansatte Driftsinntekter Driftsinntekter pr. land EBITDA* (NOK millioner) (NOK millioner) : ,6 Norge: 2010: ,2 Sverige: 35,8 % 2011: ,8 Danmark: 25,3 % 2012: ,3 Finland: 2013: ,8 Baltikum: 3,1 % : 550,3 29,6 % 2010: 675,3 2011: 871,1 2012: 824,1 6,3 % : 800, * Før aksjebaserte opsjons, oppkjøps og restruktureringskostnader. Driftsinntekter,Konsern Konsern Driftsinntekter, Driftsinntekter, Konsern Driftsinntekterpr.pr.land land Driftsinntekter NYDriftsinntekter Driftsinntekterpr.pr.land land Driftsinntekter pr. land NY Hardware Hardware Software Software NO SE SE DK FIFI BA BA NO DK Tjenester Tjenester NY Driftsinntekter pr. land Hardware NO SESoftware DK FI Tjenester BA EBITDA,Konsern Konsern EBITDA, EBITDA, Konsern 12 13

4 4 /110 Nøkkeltall Leder Trender : Mobilitet Nettskyen IT som en tjeneste Produkter og tjenester : Hardware Programvare Tjenester Segmentene : Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Kjære leser, I begynnelsen av februar 2014 fikk jeg æren av å overta etter Claus Hougesen som konsernsjef i Atea. Jeg har stor respekt for den utfordringen det er å overta ledelsen av et selskap som betyr så mye for meg, og som jeg har vært en del av siden Jeg ser frem til å fortsette selskapets fantastiske reise og vil dele noen av mine tanker om 2013 og fremtiden. Ved inngangen til 2013 var økonomenes prognoser for BNPvekst i vår region positive, og ITanalytikere forventet gode markedsforhold. Forventningene til BNP og ITmarkedet sank gradvis i løpet av året, og dermed fortsatte de utfordrende markedsforholdene fra Atea opplevde at kundene nølte med å investere og at salgsprosessene ble forlenget. Mot slutten av året tok markedet seg noe opp igjen. Steinar Sønsteby Konsernsjef I tillegg til de krevende markedsforholdene skjedde det betydelige endringer i klient og datasentermiljøet. Ifølge en Gartnerrapport opplevde vi den største nedgangen i PCens historie. Samtidig merket vi en økt etterspørsel etter mobile enheter, som smarttelefoner og nettbrett. Det som er viktig for Atea, er ikke om vi leverer en PC eller en mobil enhet, men at vi leverer det kundene etterspør.

5 5 /110 Nøkkeltall Leder Trender : Mobilitet Nettskyen IT som en tjeneste Produkter og tjenester : Hardware Programvare Tjenester Segmentene : Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss I datasentervirksomheten har utviklingen innen skytjenester medført et betydelig fall i etterspørselen etter servere. På kort sikt har dette hatt en negativ effekt på Ateas driftsinntekter og medført organisatoriske endringer, samtidig som vi ser at etterspørselen etter våre private skyløsninger og hybridskyløsninger øker. Dette er et annet eksempel på at vi har tilpasset tilbudet vårt til kundenes nye behov som følge av teknologiske endringer i Fremover vil vi fortsette å utvikle løsninger, øke kompetansen og fokusere på segmentene der vi tror markedet vil vokse. For å skape rom for investeringer og lønnsom vekst lanserte vi i oktober et program for å øke driftseffektiviteten. Programmet for økt driftseffektivitet er tosidig. Den første delen vektla kostnadsreduksjon og reduserte kostnadsbasen fra nivået for september 2013 med NOK 200 millioner ved å redusere antallet årsverk med rundt 350. I den andre delen av programmet fokuseres det på å flytte back officefunksjoner til vår felles tjenestevirksomhet i Riga i Latvia. Målet er å øke kvaliteten, styrke konkurransedyktigheten og redusere de årlige kostnadene med om lag NOK 100 millioner når hele programmet er gjennomført i Tiltakene medførte at vi måtte ta farvel med dyktige og hardtarbeidende kolleger, men tiltakene Jeg er sikker på at Atea fortsatt vil være "The Place to Be" for ansatte, kunder, leverandører og aksjonærer. var nødvendige for at vi skulle kunne dekke kundenes behov på en mer effektiv måte og oppnå økt lønnsomhet i tiden fremover. Jeg er glad for å kunne fortelle at vi til tross for de utfordrende markedsforholdene og de teknologiske endringene oppnådde positive vekst i både driftsinntekter og EBITDA i tredje og fjerde kvartal. Det er for meg et bevis på Ateas evne til å tilpasse seg kundenes etterspørsel, markedsforholdene og de teknologiske endringene. Slike nedganger i makromiljøet vil åpenbart ha negativ effekt på virksomheten vår på kort sikt, slik det har hatt flere ganger tidligere. Men vår betydning for kundene og tilpasningsevne, gjør oss i dag til en klar markedsleder etter fem tiår i en ITinfrastrukturindustri i stadig endring. Jeg er også fornøyd med at vi fortsatte å ta markedsandeler i ITinfrastrukturmarkedet er svært konkurranseutsatt med press på å investere i kompetanse og ansatte. Vekst i driftsinntektene er en forutsetning for å forbedre resultatene. Det å vinne markedsandeler betyr også at vi blir viktigere for leverandørene våre, som igjen vil investere mer i samarbeidet med oss var et godt år for aksjonærene. Basert på Ateas sterke kontantstrøm og lave gjeldsgrad ble det utdelt et ekstraordinært utbytte på NOK 4,00 i november. Sammen med NOK 5,50 i ordinært utbytte som ble utbetalt i mai, utgjør dette en total avkastning på 16 prosent, basert på aksjekursen ved utgangen av Vi går inn i 2014 med en solid finansiell posisjon og forventninger om et noe bedre marked. I kombinasjon med programmet for å øke driftseffektiviteten vil dette gi vekst i både driftsinntekter og resultat de neste årene. Jeg er derfor sikker på at Atea fortsatt vil være "The Place to Be" for ansatte, kunder, leverandører og aksjonærer. Oslo, 19. mars 2014

6 Nøkkeltall Leder Trender : Mobilitet Nettskyen IT som en tjeneste Produkter og tjenester : Hardware Programvare Tjenester Segmentene : Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Et marked i utvikling ITindustrien endrer seg raskt, og det er ingen vei tilbake. ITindustrien gjennomgår en rekke forandringer. IT blir stadig viktigere for virksomhetene. Teknologien er mer avansert enn vår bruk av den. Vi fremskaffer mer data enn vi kan analysere. Vi har tilgang på informasjon overalt, til enhver tid, fra flere enheter enn vi kan håndtere, og vi plasserer stadig mer av våre data på nettet og i skyen. Det betyr at kompleksitetsnivået øker. Mobile enheter er en plattform for effektive sosiale nettverk og nye arbeidsmåter. Med bruk av flere enheter og apper som vi selv velger, holder vi kontakt med hverandre og bruker et vell av informasjon. Vi ser det kanskje ikke, men den sømløse interaksjonen og datatilgangen er stadig mer avhengig av en underliggende, kompleks ITinfrastruktur. Verktøyene forbedres kontinuerlig, og tilgangen til informasjon blir større og dypere. Vi blir stadig mer avanserte brukere og medskapere av teknologi og innhold. Disse fremskrittene skjer ikke uten økt kompleksitet. Det er leverandører som Atea som får oppgaven å håndtere kompleksiteten. Leverandørenes oppgave er å skjule kompleksiteten bak et enkelt brukergrensesnitt. 6 /110

7 7 /110 Nøkkeltall Leder Trender : Mobilitet Nettskyen IT som en tjeneste Produkter og tjenester : Hardware Programvare Tjenester Segmentene : Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Mobilitet I en IDCundersøkelse fra januar 2014 oppga 40 prosent av beslutningstakerne for IT at mobilitet var deres viktigste investeringsområde. Måten vi lever og arbeider på er i endring og har vært det en stund. Én av endringene er mobilitet. Vi forventer å ha tilgang til informasjon uansett hvor vi er, og uansett hvilken enhet vi bruker. Mobilitet gjør at vi kan skape nye ideer, arbeide på nye måter, selge produkter og utvikle løsninger der hvor vi er mest produktive. Vi vil ha fleksibilitet til å jobbe hvor vi vil og når vi vil. Privatlivet og arbeidslivet smelter sammen. Jobben er ikke lenger et sted, men en aktivitet, og produktiviteten per ansatt øker betydelig. Ettersom mobilitet nå er en måte å øke produktiviteten på, integrerer virksomheter det i alle aspekter av IT. Selv om mange selskaper har utstrakt erfaring med enkelte former for mobilitet (for eksempel epost) og mange har utviklet mobilenheter en stund, har de fleste brukt lang tid på å komme på banen var imidlertid året da mange selskaper begynte å implementere mobilitet. I en IDCundersøkelse fra januar 2014 oppga 40 prosent av beslutningstakerne for IT at mobilitet var deres viktigste investeringsområde. Det er fristende å velge enkle løsninger, men mobilitet medfører komplekse problemstillinger som ikke kan løses på noen enkel måte. Man må ha riktig infrastruktur og samtidig ivareta kontroll og sikkerhet. Bedrifter må fortsatt kunne håndtere sikkerheten, kunne håndtere flere typer enheter, ha samhandlingsløsninger for kommunikasjon på tvers av flere enheter og operativsystemer, samt implementere followmeprint, WiFi og programvaredistribusjon. Atea har vært en pioner på dette området siden 2005 og er en av de ledende leverandørene av administrasjonsløsninger for mobile enheter i Norden og Baltikum. Atea knytter sammen alle deler av ITinfrastrukturen for å dekke alle disse aspektene. Ateas løsninger kan tilbys i kundens eget ITmiljø eller administreres i skyen fra Ateas datasentre.

8 8 /110 Nøkkeltall Leder Trender : Mobilitet Nettskyen IT som en tjeneste Produkter og tjenester : Hardware Programvare Tjenester Segmentene : Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Nettskyen Virtuelt OS Database Server Applikasjon OS Nettskyen Backup En annen endring i ITindustrien er nettskyen. Nettskyen kan ikke forstås som et enkeltstående fenomen i ITmarkedet, men snarere som en av hovedbestanddelene i en større omveltning av ITindustrien og alle andre bransjer som bruker IT. Nettskyen kan defineres som en driftsmodell for å levere databehandling som en tjeneste på tvers av et nettverk på en måte som gir kapasitet etter behov, og med stor skalerbarhet og forbruksbasert prising. Mens den første nettskyrevolusjonen vektla virtualiserte fellesskyer, er dette bare én modell, som ikke nødvendigvis er egnet for alle virksomheter. Etter hvert som nettskyen utvikles og tas i bruk av folk flest, søker virksomhetene å utnytte kraften i forbrukerrettet databehandling i sanntid uten at det går på bekostning av ytelse, sikkerhet og kontroll. De vil velge når de skal bruke virtualisering og ikke, kontrollere nøyaktig hvor infrastrukturen er fysisk plassert, og forme infrastrukturen etter eget bruk ikke tvinge enheten sin inn på det noen andre mener er riktig plattform. Alle er ikke like. Derfor er Atea en svært aktuell partner for bedrifter som ikke nødvendigvis kan plasseres i en standardisert skyløsning. Ateas lokale tilstedeværelse, kundekunnskap og evne til å skreddersy løsninger er helt avgjørende i en skykontekst. De siste årene har Atea investert i utviklingen av et omfattende skytjenestetilbud som tilbys kundene sammen med de ledende programvareleverandørene. Disse investeringene gir kundene den kompetansen og fleksibiliteten som er nødvendig for å lage moderne, private skyløsninger og hybridskyløsninger. Atea opptrer som en skymegler som tilbyr en kombinasjon av tjenester som leveres av eksterne programvareleverandører, tjenester fra Ateas datasentre og tjenester fra kundenes eget datasenter.

9 9 /110 Nøkkeltall Leder Trender : Mobilitet Nettskyen IT som en tjeneste Produkter og tjenester : Hardware Programvare Tjenester Segmentene : Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Enkelhet i en stadig mer IT som en tjeneste en sterk trend innen ITinfrastruktur. kompleks verden I et stadig mer komplekst ITinfrastrukturmiljø, med stadig flere enheter, nye typer enheter, flere operativsystemer, flere applikasjoner, økt etterspørsel etter mobilitet, tilgang, tilgjengelighet og sikkerhetskrav, opplever flere og flere ITavdelinger at det er krevende å holde tritt med utviklingen. Tiden og kompetansen som kreves for å kjenne hver detalj av ITinfrastrukturen, finnes ikke lenger internt. De dagene da en bedrift kunne ha en generell ITfunksjon som tok seg av alle spørsmål, er borte. Det å utvikle og vedlikeholde ITinfrastrukturmiljøet er i dag en svært kompleks oppgave og krever et team med spesialressurser innenfor hvert område av infrastrukturen. I flere tiår var det ITavdelingen som styrte utviklingen og fortalte bedriften hva de kunne hjelpe med. I dag blir bedriftene stadig mer sofistikerte brukere av IT og har høyere kunnskap om, og krav til, hva IT kan gjøre for dem. ITavdelingen er derfor under konstant press for å implementere avanserte løsninger til rett tid. En stor trend innen ITinfrastrukturmarkedet er derfor konseptet "IT som en tjeneste". Dette er en løsning der produkter bindes sammen med Støtte før kjøp eshop CYODkonsepter og portal Ordrestyring Bufferlager Logistikktjenester Gjenvinningsløsninger Sikker avfallshåndtering Fornyelse Innkjøp og logistikk Resirkulering Klargjøring/ distribusjon Kundestøtte Image Management alle relevante tjenester fra begynnelse til slutt mot en fast månedlig pris per bruker. Et eksempel kan være at en ITavdeling kjøper bærbare PCer til en fast pris per måned, inkludert alle relevante tjenester, som programvare og sikkerhetsoppdateringer, brukerstøtte og feilretting. Med IT som en tjeneste får ITavdelingene et mindre komplekst ansvar og får frigjort ressurser til å løse problemer og utføre andre oppgaver som bedriften har større behov for. Det er en enkel løsning på et komplekst problem dessuten medfører det ingen ordinære investeringer eller uventede utgifter. Ettersom Atea er en leverandør av komplette ITinfrastrukturløsninger, er selskapet godt posisjonert til å dra fordel av denne markedstrenden og kan rapportere om tosifret vekst på dette området. Forberedelser før levering Merking og skanning av produkter SPOC/Service Desk (første, andre og tredjelinje) IMAC (koordinering/ utførelse) Feilretting av hardware og programvare Selvbetjeningsportal for sluttbrukere Administrasjon Administrasjon av hardware og programvareressurser IMACkoordinering Endringshåndtering Sikkerhetshåndtering for enheter Viruskontroll Administrasjon av mobile enheter Virtuell administrasjon av datamaskiner Opplasting av image, oppbygging, integrering og testing Pakking Programvaredistribusjon Patch Management Driver Management

10 Nøkkeltall Leder Trender : Mobilitet Nettskyen IT som en tjeneste Produkter og tjenester : Hardware Programvare Tjenester Segmentene : Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Ateas produkter og tjenester Ateas virksomhet kan deles i tre separate produkt og tjenestetilbud: hardware, programvare og tjenester. Selskapets styrke er i stor grad tuftet på Ateas brede produktspekter innenfor hardware og programvare. Produktspekteret kompletteres av tjenester basert på mennesker med nøkkelkompetanse innenfor disse produktene. Alt dette skiller Atea fra sine nærmeste konkurrenter, som til sammenligning ofte er spesialisert innenfor spesielle nisjer. 10 /110

11 11 /110 Nøkkeltall Leder Trender : Mobilitet Nettskyen IT som en tjeneste Produkter og tjenester : Hardware Programvare Tjenester Segmentene : Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Selskapets hardware, programvare og tjenestetilbud kan deles i fire områder: Kommunikasjon Klienter Samhandling Datasentre Kommunikasjon: Effektiv kommunikasjon og gode nettverk Samhandling: Video og webkonferanser, IPtelefoni, AVløsninger, samhandlingsløsninger, mobilitet og chat Klienter: PCer, nettbrett og smarttelefoner Datasentre: Server, datalagring, virtualisering og drift Det brede produkt og tjenestespekteret kompletteres med Ateas størrelse. Til sammen gjør dette Atea til en interessant og viktig partner for mange av verdens sterkeste teknologiprodusenter. De siste årene er samarbeidet med flere av leverandørene intensivert og videreutviklet for bedre å utnytte det forretningsmessige potensialet. Atea sitter derfor i det rådgivende utvalget til de ledende ITleverandørene. Det gjør at Atea og Ateas kunder alltid ligger to skritt foran den raske teknologiske utviklingen hos hver av leverandørene. Atea kan derfor ikke bare gi råd om hva som finnes på markedet i dag, men også gi råd før noen andre om hvilke produkter ledende leverandører i Norden og Baltikum kommer til å levere. Det faktum at Atea langt på vei er markedsledende i Norden og Baltikum, og blant de ti viktigste partnerne til ITleverandører over hele verden, gir Atea stor tyngde i forhandlinger med ITleverandørene. Det gir Ateas kunder svært konkurransedyktige priser og vilkår fra disse leverandørene. Ateas markedsposisjon sikrer at Atea ikke bare er den mest ettertraktede partneren for etablerte leverandører i bransjen, men også for nye nisjeaktører som har avansert teknologi innen sitt felt og vil lansere produktene sine i Norden og Baltikum. Derfor blir Atea stadig kontaktet av nye leverandører som vil samarbeide om markedsføring, salg og service. For Ateas kunder betyr det at det praktisk talt ikke er noen ITinfrastrukturleverandører som Atea ikke samarbeider med eller kan levere produkter fra. Ved utgangen av 2013 solgte Atea produkter fra mer enn ITleverandører. Ateas rolle som systemintegrator sikrer selskapets kunder merverdi. Atea skaper verdi for kundene hver dag ved å øke effektiviteten via tilgang til informasjon, bedre samarbeid og utveksling av data. Dette er basert på inngående kjennskap til kundens virksomhet kombinert med en dyp forståelse av ITinfrastrukturløsninger. Basert på lang erfaring og kompetanse, sørger Atea for at kundene velger riktige produkter i mangfoldet av teknologiprodusenter, som alle oppfyller kundenes behov. Den største verdien ligger likevel i Ateas evne til å kombinere produkter og tjenester i komplette løsninger som får ulike teknologier til å spille på lag. Jo mer komplekse løsninger, desto mer verdi og jo sterkere står Atea overfor konkurrentene. Atea er seg bevisst at nøkkelen til suksess ligger i robuste og varige relasjoner til kunder og leverandører. Selskapet arbeider derfor målbevisst med å legge til rette for at kunder, teknologileverandører og selskapets egne konsulenter skal møtes til samtale om morgendagens teknologi og nye løsningsmuligheter. Atea har mer enn kunder og har fullt fokus på å ha fornøyde kunder. Atea har sterkt kundefokus, og både salgsrepresentanter og ledelsen måles på kundetilfredshet. Regelmessige undersøkelser viser at Atea er blant de som skårer høyest på kundetilfredshet i bransjen.

12 12 /110 Nøkkeltall Leder Trender : Mobilitet Nettskyen IT som en tjeneste Produkter og tjenester : Hardware Programvare Tjenester Segmentene : Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Hardware 56 prosent Om lag 56 prosent av omsetningen kommer fra salg av hardware. I løpet av 2013 omsatte denne delen av Ateas virksomhet for NOK 12,4 milliarder, en oppgang på 2,2 prosent sammenlignet med Driftsinntekter, er Hardwareområdet er Ateas største virksomhets4 000 område. Om lag 56 prosent av omsetningen 000 kommer fra salg av hardware. I 3løpet av 2013 omsatte denne delen av Ateas 2virksomhet for 000 NOK 12,4 milliarder, en oppgang på 2,2 prosent sammenlignet med Hardware Driftsinntekter, Software Hardwareinntekter : : : Driftsinntekter, Hardware : Som Europas nest største aktør innen IT11 infrastruktur har Atea langt større innkjøpskraft enn sine konkurrenter. I tillegg har Atea et nært samarbeid med de fleste av verdensdriftsinntekter, ledende Tjenester leverandører av hardwareteknologi. Atea største leverandører omfatter kjente navn som HP, Lenovo, IBM, EMC og Cisco. Av totale innkjøp av hardware i konsernet går 34 prosent gjennom Atea Logistics, Ateas senter for logistikk, resirkulering og konfigurering i Växjö i Sverige. Senteret åpner for at Atea kan forhandle frem stadig bedre sentraliserte innkjøpsvilkår fra viktige leverandører. Dette sikrer at Atea kan tilby sine kunder konkurransedyktige priser og vinne kontrakter med forholdsvis høyere marginer enn sine konkurrenter (beløp i NOK millioner) Driftsinntekter, Software vært Ateas høyborg innen hardwareområdet, har gått ned de siste 18 månedene. Ifølge en Gartnerrapport fra januar 2014 opplevde vi faktisk den største nedgangen i PCens historie i Det er åpenbart at denne endringen i markedsforholdene har påvirket Ateas driftsinntekter negativt i De siste årene har Atea imidlertid investert i andre hardwareområder, som smarttelefoner, nettbrett, maskinvare for samhandling, nettverk og så videre, som nå er i vekst. Veksten på disse områdene ga Atea en samlet vekst innenfor hardware i andre halvdel av Utfordrende PC og servermarkeder, markeder som historisk sett har vært Ateas største forretningsområder innen hardware, har bidratt til økt prispress. Som følge av markedssituasjonen i 2013 har selskapet fortsatt å inngå avtaler med lavere marginer enn tidligere. Hensikten med denne strategien har vært å posisjonere selskapet for vekst i andre markedssegmenter. Økt salg av både hardware og programvare er kraftige drivere for salg av tjenester og løsninger har vært et år med store omveltninger 0 13 innenfor hardware. Tall fra IDC viser en10nedgang i11 Ifølge12IDCs siste13prognose forventes hardwarehardwaremarkedet på 1,6 prosent i Norden i markedet i Norden å vokse med 3,1 prosent i Det skjer for tiden et skifte i klientmarkedet og med 2,2 prosent i gjennomsnitt fra 2013 PC og servermarkedene, som tradisjonelt har til Driftsinntekter, 12 Tjenester

13 13 /110 Nøkkeltall Leder Trender : Mobilitet Nettskyen IT som en tjeneste Produkter og tjenester : Hardware Programvare Tjenester Segmentene : Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Programvare NOK Programvarevirksomheten leverer programvare og SAMløsninger (Software Asset Management). I 2013 omsatte Atea for NOK 4,9 milliarder i dette virksomhetsområdet. Det representerer en økning på 11,1 prosent sammenlignet med Programvareområdet står for 22 prosent av totalomsetningen til Atea. I henhold til IDC var veksten i programvaremarkedet på 5,3 prosent i Norden i 2013, sammendriftsinntekter, lignet med Ateas vekst på 11, prosent, som er Produkter og1 tjenester dobbelt så stor som veksten i markedet. Atea er den største forhandleren av programvare i Norden og Baltikum, og i 2013 fortsatte Atea å styrke samarbeidet med ledende programvareleverandører som Microsoft, IBM, VMware, Symantec og Citrix. Mot slutten av 2013 klargjorde Atea flere nye programvaretjenester for kundene for å sikre at Atea ligger foran markedsutviklingen og fortsatt skal være regionens ledende leverandør av programvareløsninger i årene fremover. Ateas kunder opplever økt kompleksitet med programvare som kjører på flere enheter, og med noen tjenester lokalt og andre i skyen. Behovet for SAMløsninger øker. Atea har over 175 sertifiserte medarbeidere på dette området og utførte over 200 SAMoppdrag i Programvarevirksomheten er tett knyttet opp mot salget av programvareløsninger og tjenestevirksomheten, og Atea6 000 har i Norden flere tusen sertifiserte tekniske 4konsulenter som hjelper 000 kundene med å integrere programvaren. Disse to rollene gjør at Atea kan levere verdi i alle trinn 0 av verdikjeden, fra et identifisert 10 behov 11 til en12fullt funksjonell programvareløsning ,9 milliarder Ateas vekst på 11,1 prosent, var dobbelt så stor som veksten i markedet. I henhold til IDC var veksten i programvaremarkedet på 5,3 prosent i I 2013 har Ateas programvarevirksomhet gjort Driftsinntekter, en svært god jobb med utrullingen av Windows Hardware 8 og lært opp kundene til å dra nytte av Windows 8plattformen via en rekke seminarer og "proof of concept". Ifølge Microsoft er Atea den Microsoftpartneren i Europa som har utført flest Windows 8"proofs of concept" for kunder i Det gjør selskapet godt posisjonert til å dra fordel av fremtidig salg av Windows 8enheter fra store leverandører som HP, Lenovo og Microsoft, i tillegg til tjenesteinntektene forbundet med kundenes overgang til Windows Driftsinntekter, Software Programvareinntekter (beløp i NOK millioner) Ifølge IDCs siste prognose forventes programvaremarkedet i Norden å vokse med 5,3 prosent Driftsinntekter, i 2014 og med 5,2 prosent Hardware i gjennomsnitt fra 2013 til Driftsinntekter, Tjenester Ateas programvare og SAMvirksomhet vil lansere flere nye4 000 tjenester i 2014 for å hjelpe kundene med å 2få000oversikt over lisensene sine og beholde kontrollen ved å implementere de riktige verktøyene og prosessene : : : Driftsinntekter, Software : Driftsinntekter, Tjenester 12

14 14 /110 Nøkkeltall Leder Trender : Mobilitet Nettskyen IT som en tjeneste Produkter og tjenester : Hardware Programvare Tjenester Segmentene : Norge Sverige Danmark Finland Baltikum Samfunnsansvar Kontakt oss Tjenester 9,1 prosent vekst I 2013 utgjorde forretningsområdet 22 prosent av Ateas totale omsetning og bidro i løpet av året 000 med inntekter på6 NOK 4,8 milliarder, en vekst på 9,1 prosent sammenlignet med Ifølge IDC vokste tjenestemarkedet i Norden med 0 3,3 prosent i Tjenesteområdet er Ateas mest lønnsomme forretningsområde ogdriftsinntekter, viktig for at Atea skal nå sine strategiske mål. Hardware Selskapet har en strategi for å øke områdets andel av konsernets totale omsetning, og særlig innenfor tjenesteavtaler. Virksomhetsområdet leverer tjenester knyttet til følgende fagområder: datasentre, nettverk, samhandling, AV, prosjektledelse, kabling, installasjons og utrullingsprosjekter, klienthåndtering og drift, teknisk service, hostingtjenester, bruker støtte, konfigureringstjenester og både leveranser, drift og forvaltning av applikasjoner Atea har et komplett tjenestetilbud for ITinfra4 000 strukturprodukter fra vuggen til graven Kundene trenger derfor kun å forholde seg til én leverandør for alle ITinfrastrukturbehov Det faktum at kundene kan velge fra et komplett utvalg ITinfrastrukturtjenester betyr ikke bare at de kun trenger ett kontaktpunkt, men også at Atea tar seg av integreringsprosessen og all Driftsinntekter, aktuell kommunikasjon.hardware Det sparer kunden for mye tid, penger og energi. Atea har om lag konsulenter og anser det som svært viktig å ha de konsulentene som har størst kompetanse på sitt felt. Om fattende kompetanseutvikling står sentralt i alle deler av organisasjonen, slik at kundene kan være sikre på at de får hjelp av folk med riktig kompetanse. Ateas 2konsulenter har mer enn ulike teknologisertifiseringer Tjenesteområdet er Ateas mest lønnsomme forretningsområde og viktig for at Atea skal nå sine strategiske mål. Selskapet har en strategi for å øke områdets andel av konsernets totale omsetning, og særlig innenfor tjenesteavtaler Den sterke veksten i topplinjen i 2013 skyldes at selskapet har implementert 10en rekke markedsorienterte tiltak for å øke tjenesteinntektene, særskilt i tilknytning til langtidsavtaler basert på en fast månedspris. I 2013 økte selskapets avtaledriftsinntekter, Software inntekter med 14,7 prosent godt over det strategiske vekstmålet. Atea opplever særlig økt etterspørsel etter IT som en tjeneste. Tjenesteutsetting av interne ITfunksjoner til eksterne partnere utgjør fortsatt en sterk trend i tjenestemarkedet. Spesielt omfatter dette tjenesteutsetting av håndtering av PCer og andre mobile enheter. Tjenester og sikkerhet tilknyttet smarttelefoner og nettbrett blir sta3 000 dig viktigere. Disse produktene gir brukerne langt større mobilitet og muligheten til å ta med seg arbeidsplassen. Med tilgang til virk1 000 somhetenes forretningskritiske ITsystemer, innebærer utviklingen en vesentlig risiko for tap av data og forretningshemmeligheter. Tjenester knyttet til sikkerhet og oppdatering av mobile enheter blir derfor stadig viktigere for Ateas kunder. Driftsinntekter, Software Ifølge IDCs siste prognose forventes tjenestemarkedet i Norden å vokse med 4,0 prosent i 2014 og med 4,1 prosent i gjennomsnitt fra 2013 til Driftsinntekter, Tjenester Tjenesteinntekter (beløp i NOK millioner) : : : : Driftsinntekter, Tjenester 12 13

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 286419 Innsendt dato: 14.07.2011 08:47 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL HALVÅRSRAPPORTER

Detaljer

Tiril Konsulentsamling 9.juni 2009

Tiril Konsulentsamling 9.juni 2009 Tiril Konsulentsamling 9.juni 2009 Historikk 1968 Merkantildata stiftes 1985 Merkantildata noteres på Oslo Børs 1989 Infrastrukturselskapet Merkantildata vokser via oppkjøp og fusjoner i Norge og Norden

Detaljer

Breakfast Club 19. Februar 2009

Breakfast Club 19. Februar 2009 Breakfast Club 19. Februar 2009 Atea Nordisk og Baltisk infrastrukturleverandør med nr. 1 posisjon i alle markedene (nr. tre i Europa), 14 mrd. i omsetning i 2007 Den leverandøren i Europa med flest sertifiseringer:

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur. Selskapet er en klar markedsleder i de nordiske og baltiske markedene. Atea er

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Moss Industri og næringsforening

Moss Industri og næringsforening Moss Industri og næringsforening Jens Haviken Vice President Services and Solutions Dustin Group AGENDA Moss Industri- og næringsforening 28. mars 2017 Fakta om Dustin Markedssituasjon Strategi Rolle i

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledergruppen Dato: 110321 Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag Innholdsfortegnelse Wulff Group/Wulff

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag nsvarlig for dokumentet: Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag Wulff Group/... 2 Forretningsside... 2 Verdier og forretningsprinsipper... 2 Etikk og moral... 2 Partnersamarbeid... 3

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Q4 2013. Delårsrapport Januar-Desember 2013

Q4 2013. Delårsrapport Januar-Desember 2013 Q4 213 Delårsrapport Januar-Desember 213 Jeg er fornøyd med å se at både driftsinntektene og EBITDA har økt i forhold til samme kvartal i fjor, tatt i betraktning de fortsatt vanskelige markedsforholdene.

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

Q1 2014. Delårsrapport Januar-Mars 2014

Q1 2014. Delårsrapport Januar-Mars 2014 Q1 214 Delårsrapport Januar-Mars 214 Jeg er fornøyd med å se en EBITDA-vekst på 28 prosent. EBITDA-forbedringen har blitt oppnådd gjennom kombinasjonen av inntektsvekst og positive effekter fra programmet

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Exense. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007

Exense. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007 Exense Q2 - første halvår r 2007 Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007 Resultat 2. kvartal 1. halvår 2007 Exense Consulting Om virksomheten Resultater for annet kvartal, første

Detaljer

FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar

FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar Mer enn sju tusen bedrifter fra hele verden har signert FNs prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet. Initiativet hjelper

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Kvartalspresentasjon. 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012

Kvartalspresentasjon. 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012 Kvartalspresentasjon 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012 Høydepunkter i andre kvartal Driftsinntekter og resultat Driftsinntektene øker med

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene Retningslinjer ansvarlige investeringer 20 15 KLP-fondene Dato: 19.06.2015 KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer er basert på KLP-konsernets tilslutning til FNs Global Compact I og FNs

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Første kvartal 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 26. april 2006 Agenda Resultat for første kvartal 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater for første kvartal Exense Software

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

The Best Insight Gives Obvious Business Benefits. Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA. Åge Lønning - Konsernsjef

The Best Insight Gives Obvious Business Benefits. Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA. Åge Lønning - Konsernsjef The Best Insight...... Gives Obvious Business Benefits Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA Åge Lønning - Konsernsjef Kort om Component Software Etablert 1997 Sterk posisjon innenfor Virksomhetsstyring

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

STRATEGISK PLAN

STRATEGISK PLAN STRATEGISK PLAN 2010 2015 IT-AVDELINGEN UNIVERSITETET I BERGEN Brukerorientering Kvalitet Samarbeid Etikk SIDE 1 v. 1.00, 24. juni 2010 VISJON IT-avdelingen ved UiB skal produsere og levere IKT-tjenester

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria Steria as a Service - Agenda Kort presentasjon av Steria Sterias utfordringer i drift Sterias målsetninger for drift Prosjektet IT Factory

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010 Innledning: Markedet er fortsatt preget av forsiktighet i forhold til det å gjøre større investeringer, men selskapet ser en positiv utvikling i enkelte geografier.

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar Retningslinje for innkjøp i Sbanken ASA Besluttet av Ledelsen i Sbanken ASA Dato for beslutning 1. september 2017 Frekvens beslutning Rettslig hjemmel Årlig Finansforetaksloven Verdipapirhandelloven Regnskapsloven

Detaljer

Exense Q1 2007. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør

Exense Q1 2007. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør Exense Q1 2007 Petter Ib Christiansen, administrerende direktør Resultat Q1 2007 Exense Consulting Om virksomheten Resultater for første kvartal 2007 Exense Software Om virksomheten Resultater for første

Detaljer

KOMPLETT MED EBIT PÅ MNOK 17,9 i 1 Q 2008

KOMPLETT MED EBIT PÅ MNOK 17,9 i 1 Q 2008 KOMPLETT MED EBIT PÅ MNOK 17,9 i 1 Q 2008 Hovedpunkter i kvartalet: Omsetning MNOK 1.125,1. Driftsresultat (EBIT) på MNOK 17,9. Integrasjonsprosessen av MPX.no og Itegra.no går som planlagt. inwarehouse

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang

1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 1 1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter hittil i 2017 Tilpasser organisasjonen til en ny

Detaljer

Pyramidebygging - sten på sten

Pyramidebygging - sten på sten Adm. dir. Start Pyramidebygging - sten på sten Presentasjon av 1. kvartal 2003 08.05.03 Svend Heier Agenda 1. Høydepunkter og hovedtall 2. Forretningsmodellen 3. Utsikter og utfordringer > Hovedpunkter

Detaljer

Hvordan velge en leverandør for cloud backup

Hvordan velge en leverandør for cloud backup Hvordan velge en leverandør for cloud backup WHITEPAPER Hvorfor bør du beskytte dine data? Før eller senere via skade, uhell eller feil er det statistisk sannsynlig at du vil miste verdifull data. Flere

Detaljer

Q1 2013. Delårsrapport Januar-Mars 2013

Q1 2013. Delårsrapport Januar-Mars 2013 Q1 213 Delårsrapport Januar-Mars 213 Jeg er svært fornøyd med at vi til tross for vanskelige markedsforhold i Q1 har fortsatt å vinne markedsandeler. Claus Hougesen konsernsjef i Atea Hovedpunkter Driftsinntekter

Detaljer

IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu

IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu 09.05.2014 Do it once, do it right. Elisabeth Larsen, IT Operations Manager Innhold Oversikt Utfordringer Fremtiden Valget Sammendrag Om Get Get er Norges mest

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009 Innledning: Markedet har også i Q2 / 09 vært preget av forsiktighet i forhold til det å gjøre større investeringer, noe som gjenspeiler seg i færre kontrakter

Detaljer

2012 ALSO Actebis Services Tjenester og løsninger

2012 ALSO Actebis Services Tjenester og løsninger ALSO Actebis fakta Ledende volumdistributør av IKT-produkter til forhandlere i Norge Lokalisert i Sandefjord, Oslo og Arendal Sandefjord: hovedkontor og lager (hovedlager i DK) Oslo: salgskontor Arendal:

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk.

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Et godt førsteinntrykk kan du gi uten at du trenger å kjøpe dyrt utstyr. Bruk det du har på en bedre måte. Du får gjort

Detaljer

- fra handel til innovative handelsløsninger med verdenssuksess

- fra handel til innovative handelsløsninger med verdenssuksess - fra handel til innovative handelsløsninger med verdenssuksess Stig Hatteland Bakgrunn fra logistikk: Salg, lager, innkjøp, produksjon Nyere tid: Prosjektledelse, løsningsdesign for ERP og datasenterinfrastruktur,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER INNHOLD INNHOLD...1 1. FORHOLD TIL NATIONALE LOVER OG REGLER...2 2. MILJØ OG KLIMA...2 3. MENNESKERETTIGHETER...2 4. ARDBEIDSSTANDARDER...2 4.1. Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger...2

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

SmartPhones. Vi viser vei i din mobile hverdag. Mobile trender og utviklingstrekk i bedriftsmarkedet. SBN Konferansen Stavanger, 26.

SmartPhones. Vi viser vei i din mobile hverdag. Mobile trender og utviklingstrekk i bedriftsmarkedet. SBN Konferansen Stavanger, 26. SmartPhones Vi viser vei i din mobile hverdag. Mobile trender og utviklingstrekk i bedriftsmarkedet SBN Konferansen Stavanger, 26. oktober 2011 Stein C. Tømmer, SmartPhones SmartPhones fokuserer på mobile

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Guard Systems kvartalsrapport Q3 2008. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008

Guard Systems kvartalsrapport Q3 2008. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008 1 Innledning: Guard Systems har en fin utvikling og veksten fortsetter i Q3/08 sammenlignet med Q3/07, men veksttakten så langt i år har vært svakere enn forventet.

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Kvartalspresentasjon. 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012

Kvartalspresentasjon. 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012 Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012 1 NOKM Høydepunkter i tredje kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Selskapspresentasjon

Selskapspresentasjon Selskapspresentasjon Innhold 1 2 3 NetNordic - nøkkelfakta Kommunikasjon og samhandling Bredbånd og nettverk NetNordic tilbyr Kommunikasjon og bredbåndsløsninger for Større bedrifter og offentlig forvaltning

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi. Presentasjon Exense Etter EOGF 15. desember 2005 Adm.dir. Roar Aasvang

Exense - vår kunnskap gir verdi. Presentasjon Exense Etter EOGF 15. desember 2005 Adm.dir. Roar Aasvang Exense - vår kunnskap gir verdi Presentasjon Exense Etter EOGF 15. desember 2005 Adm.dir. Roar Aasvang Om Exense Børsnotert IT konsulent- og programvareselskap Etablert i Norge og Sverige Kontorer i Oslo,

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012

Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012 Q1-2012 Kvartalsrapport Januar-Mars 2012 1 De tøffere markedsforholdene som vi så i andre halvdel av 2011 og i 4. kvartal spesielt, har fortsatt inn i 2012. Jeg er derfor svært fornøyd med å se at vi fortsetter

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER Protection Service for Business DET ER EN MOBIL VERDEN I dag bruker vi flere enheter over flere nettforbindelser enn noensinne. Å kunne velge når, hvor og hvordan

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer