ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ATEA ASA ÅrSrApporT 2012"

Transkript

1 ATEA ASA Årsrapport 2012

2 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap 31 Konsernnoter 36 Regnskap Atea ASA 77 Noter Atea ASA 82 Revisors beretning 92 Eierstyring og selskapsledelse 93 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur. Selskapet er en klar markedsleder i de nordiske og baltiske markedene. Atea er Europas nest største leverandør. Produkter Atea leverer produkter, løsninger og tjenester fra ledende teknologileverandører. Ateas styrke Selskapets styrke ligger i et bredt produktspekter kombinert med service- og konsulenttjenester basert på mennesker med lang erfaring og nøkkelkompetanse. Merverdi Atea sikrer merverdi for kundene ved å levere riktige produkter, tjenester og komplette løsninger basert på erfaring og kompetanse. Lokal tilstedeværelse Atea har ansatte fordelt på 82 kontorer i syv land og omsatte for NOK 20,9 milliarder i 2012.

3 3 Nøkkeltall konsern Beløp i NOK millioner Driftsinntekter , , , , ,3 Bruttomargin 3 525, , , , ,1 Bruttomargin (%) 23,9 24,6 23,4 24,0 24,4 EBITDA * 547,5 550,3 675,3 871,1 822,1 EBITDA-margin (%) * 3,7 3,8 3,9 4,3 3,9 EBIT 401,4 334,1 474,4 651,3 557,6 Resultat pr. aksje videreført virksomhet (NOK) 4,59 4,16 5,29 5,96 5,06 Utvannet resultat pr. aksje videreført virksomhet (NOK) 4,58 4,15 5,23 5,90 5,02 Utbytte pr. aksje (NOK) 0,00 1,00 1,25 2,00 5,00 Netto rentebærende posisjon -678,0-214,1-337,3 283,2 49,3 Kontantstrøm fra driften 563,6 749,1 586, ,4 812,4 Likviditetsreserve 1 176, , , , ,6 Egenkapitalandel (%) 34,5 39,3 34,8 37,9 39,1 Antall ansatte Driftsinntekter (nok millioner) Driftsinntekter pr. land 2012 EBITDA * (nok millioner) : ,8 2009: ,6 2010: ,2 2011: ,8 Norge: 30,4 % Sverige: 31,7 % Danmark: 27,4 % Finland: 7,7 % : 547,5 2009: 550,3 2010: 675,3 2011: 871, : , Baltikum: 3,1 % : 822, * Før aksjebaserte opsjons- og oppkjøpskostnader. Driftsinntekter, Konsern Driftsinntekter, Konsern Driftsinntekter pr. pr. land Driftsinntekter pr. land NY NY Driftsinntekter pr. pr. land NY Driftsinntekter pr. land EBITDA, Konsern EBITDA, Konsern Hardware Hardware NO NO SE SE Software DK DK FI FI BA BA NO SE Software DK FI BA Tjenester Tjenester

4 4 Together Towards The Top 2012 var det første året med "Together Towards The Top" den nye strategien for Ateas utvikling frem mot 2015, som ble presentert på kapitalmarkedsdagen vår i november I begynnelsen av året fokuserte vi på å operasjonalisere tiltakene i strategien, mens vi i andre halvår har arbeidet med å sette tiltakene i verk. Hovedmålene for denne perioden er at Atea i 2015 skal ha en markedsandel på mer enn 20 prosent og en EBITDA-margin på seks prosent. Dette tilsvarer finansielle mål om NOK 30 milliarder i omsetning og en EBITDA på NOK 1,8 milliarder. Veien til målene har vi bygget fra bunnen opp: hvert land har fast satt egne ambisjoner og planer, utformet konkrete aktiviteter, samt planlagt hvordan disse skal gjennomføres og hvem som har ansvar for at det skjer. Arbeidet omfatter alt fra tiltak for å øke inntektene fra tjenesteavtaler, til skarpere fokus på salg til små og mellomstore virksomheter, samt aktiviteter for å styrke marginer, effektivisere arbeidsprosesser og redusere kostnadene. "Together Towards The Top"-planen innebærer blant annet at vi skal samarbeide mer og bedre på tvers av landegrensene. Det er derfor svært gledelig at vi i løpet av 2012 har fått to av våre mest erfarne ledere, norske Steinar Sønsteby og danske Peter Trans, til å ta på seg oppgaven med å optimere og utnytte best practices på tvers av landene innenfor henholdsvis salg og produkter, samt tjenester og løsninger. Samtidig har vi styrket organisasjonen med nye ledere i Norge, Sverige og Danmark. Etter en periode der pilene i Ateas markeder pekte oppover, var veksten i 2012 moderat og lavere enn hva vi antok ved inngangen til året. Den svake veksten i markedet medførte at vi, særlig i hardwaremarkedet, opplevde sterkere konkurranse i Det resulterte i lavere marginer, og vi nådde derfor ikke våre egne ambisiøse mål for omsetning og inntjening. Men vi har tatt effektive og fremtidsrettede grep internt og står nå i det store og hele sterkere og bedre rustet enn noensinne. Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke hver eneste en av mine kolleger for deres innsats og engasjement gjennom året som gikk. Ved å lage og drifte produktive og effektive IT-løsninger som sikrer at kundene våre forblir konkurransedyktige, er Atea "The Place to Be" både for ansatte og kunder. Vår felles strategiske plattform "Together Towards The Top" gjennomsyrer nå hele organisasjonen, i alle land og innen for alle fagområder. Jeg er fornøyd og stolt over måten ledelsen og alle våre ansatte har gått løs på oppgaven med å iverksette planen og de operasjonelle tiltakene som følger av den. Ut av arbeidet kommer en topptrent, produktiv og engasjert organi - I 2012 var både antallet oppkjøp og størrelsen på oppkjøpene lavere enn vanlig, som følge av at Ateas ledelse i store deler av året var involvert i en prosess for å selge selskapet. Inn i 2013 forventer vi å være mer aggressive, men fortsatt disiplinerte innenfor oppkjøp, og aktivt ta i bruk vår sterke balanse for å komplettere virksomheten. sasjon, som i fremtiden vil høste fruktene av det arbeidet og de interne grepene vi har gjort i Som dere vil lese i denne årsrapporten, har vi for eksempel allerede hatt en omsetningsvekst på 16 prosent fra tjenesteavtaler i I tråd med planer og ambisjoner vil vi fortsette å vokse og styrke både dette innsatsområdet og de øvrige initiativene våre. Med forventningene om en fortsatt lav økonomisk vekst og dermed et svakt marked for IT-infrastruktur vil fokus i 2013 være på å høste fruktene av det betydelige arbeidet som er gjort i 2012, og på å optimere arbeidsprosesser ytterligere, slik at vi kan levere resultater som lever opp til vårt potensial og de forventningene leverandørene, kundene og aksjonærene har til oss. Oslo, 20. mars 2013 Claus Hougesen Konsernsjef

5 5 Ateas produkter og tjenester Ateas virksomhet kan deles i tre separate produkt- og tjenestetilbud; hardware, programvare og tjenester. Selskapets styrke er i stor grad tuftet på Ateas brede produktspekter innenfor hardware og programvare. Produktspekteret kompletteres av service- og konsulenttjenester basert på mennesker med nøkkelkompetanse innenfor disse produktene. Til sammen skiller dette Atea fra sine nærmeste konkurrenter, som til sammenligning ofte er spesialisert innenfor spesielle nisjer. Selskapets hardware, programvare og tjenestetilbud kan deles i fire områder (Ateas Blue Box): Klienter: PCer, nettbrett og smarttelefoner Datasentre: Server- og datalagring Kommunikasjon: Effektiv kommunikasjon og gode nettverk Samhandling: Video-og webkonferanser, IPtelefoni, mobilitet og chat Det brede produkt- og tjenestespekteret kompletteres med Ateas størrelse. Til sammen gjør dette Atea til en interessant og viktig partner for mange av verdens sterkeste teknologiprodusenter. Ateas rolle som systemintegrator sikrer selskapets kunder merverdi. Basert på lang erfaring og kompetanse, sørger Atea for at kundene velger riktige produkter i mangfoldet av teknologiprodusenter, som alle oppfyller kundens behov. Den største verdien ligger likevel i Ateas evne til å kombinere produkter og tjenester i komplette løsninger som får ulike teknologier til å spille på lag. Jo mer komplekse løsninger, desto mer verdi og jo sterkere står Atea overfor konkurrentene. Atea er seg bevisst at nøkkelen til suksess ligger i robuste og varige relasjoner til kunder og leverandører. Selskapet arbeider derfor målbevisst med å legge til rette for at kunder, teknologileverandører og selskapets egne konsulenter skal møtes til samtale om morgendagens teknologi og nye løsningsmuligheter. For å understreke ledelsens fokus på selskapets produkt- og tjenestetilbud på tvers av landegrensene, har selskapets konsernledelse blitt styrket. Tidligere leder i Norge, Steinar Sønsteby, har fått ansvar for selskapets salg og produkttilbud, mens Peter Trans, som tidligere var leder i Danmark, har fått ansvaret for selskapets tjeneste- og løsningstilbud. Endringene i konsernledelsen er et initiativ for å bedre samhandling mellom landene; for å sikre læring og for bedre å utnytte nøkkelressurser på tvers av landegrensene. Steinar Sønsteby Peter Trans

6 6 Hardware Hardwareområdet er Ateas største virksomhetsområde. Om lag 58 prosent av omsetningen kommer fra salg av hardware. I løpet av 2012 omsatte denne delen av Ateas virksomhet for NOK 12,1 milliarder kroner, en nedgang på 0,8 prosent (0,9 prosent økning i konstant valuta) fra Som Europas nest største aktør innen ITinfrastruktur, har Atea langt større innkjøpskraft enn sine konkurrenter. I tillegg har Atea et nært samarbeid med de fleste av verdens ledende Driftsinntekter, leverandører av hardwareteknologi. Produkter og tjenester Ateas største leverandører omfatter kjente navn som HP, Lenovo, IBM, EMC og Cisco. Av totale innkjøp av hardware i konsernet går 32 prosent gjennom Atea Logistics, Ateas senter for logistikk, resirkulering og konfigurering i Växjö i Sverige. Senteret åpner for at Atea kan forhandle stadig forbedrede sentraliserte innkjøpsvilkår fra viktige leverandører. Dette sikrer at Atea kan tilby sine kunder konkurransedyktige priser og vinne kontrakter med forholdsvis høyere marginer. I følge tall fra IDC steg hardwaremarkedet med 4,5 prosent i Det skjer for tiden et skifte i klientmarkedet der salget av stasjonære PCer går ned, bærbare PC-er stagnerer, og smarttelefoner og nettbrett stiger. Markedsdata støtter dette, da markedet for mobile enheter har vokst med 36,8 prosent i Norden i Hardwareinntekter (nok millioner) Driftsinntekter, : : : Et krevende Driftsinntekter, Produkter PC- og og servermarked, tjenester markeder Hardware som historisk har vært Ateas største, har bidratt til økt prispress. Selskapet har som et resultat av markedssituasjonen valgt å inngå avtaler med lavere marginer enn tidligere. Hensikten med denne strategien har vært å posisjonere selskapet for å kunne vokse i andre markedssegmenter. Økt salg av både hardware og programvare er kraftige drivere for økt salg av tjenester og løsninger. Fremover vil maskinvareområdet fortsatt være påvirket av et stagnerende marked for PCer og servere, samtidig som andre områder som smarttelefoner, nettbrett og nettverk vokser. Atea ønsker å styrke seg i markedet for smarttelefoner og nettbrett og har utarbeidet en tiltaksplan for å oppnå selskapets ambisjoner. Viktige ledd i tiltaksplanen er satsingen på consumerization, samt strategiske oppkjøp, som kjøpet av Itale i februar Itale er en norsk leverandør av mobile kommunikasjonsløsninger Programvare Programvarevirksomheten markedsfører og selger programvare og programvareløsninger. I omsatte Atea for NOK 4,4 milliarder i dette virksomhetsområdet. Det represente rer en økning på 13,0 prosent (14,7 prosent i konstant valuta) sammenlignet med Programvareområdet står for 21 prosent av totalomsetningen til Atea markedet på 4,3 prosent i 2012, sammenlignet Driftsinntekter, Hardware Driftsinntekter, Software I henhold til IDC var veksten i programvare- med Ateas vekst på 13,0 prosent, som er tre ganger større enn veksten i markedet. Som Nordens største programvareforhandler og den ledende Software Asset Management (SAM) rådgiver har Atea over 150 sertifiserte medarbeidere på dette området alene. Atea har levert SAM-prosjekter og -tjenester til mer enn 250 selskaper og investerer mye i både ressurser og teknologi for å kunne levere skreddersydde løsninger for alle behov. Ateas programvarekonsepter er i stand til å avdekke kundenes totale programvarebehov. Muligheten for samarbeid med de øvrige av Ateas virksomhetsområder og på tvers av landegrensene gjør selskapet unikt i forhold til rendyrkede leverandører av programvare. Dette gir Atea et bedre grunnlag for å kunne tilby riktige Programvareinntekter (nok millioner) lisenser til kundene, samt å kunne oppgradere eksisterende lisenser. Driftsinntekter, Driftsinntekter, Software Tjenester : : : Selskapets størrelse og markedsposisjon sikrer Atea et godt samarbeid med verdens ledende leverandører av programvare. Ateas største samarbeidspartnere innenfor programvare omfatter globalt ledende leverandører som Microsoft, VMware, Symantec og Citrix. Mot slutten av 2012 lanserte Atea og Microsoft Atea Client Design, et konsept for å kunne rulle ut opp til en million enheter med Windows 8. Ut fra den tidligere suksessen med Atea 7 Design, forventer Microsoft og Atea at dette initiativet vil skape ytterligere vekst innenfor programvareområdet Driftsinntekte Tjenester

7 7 Tjenester Konsulent- og tjenesteområdet er Ateas mest lønnsomme forretningsområde og viktig for at Atea skal nå sine strategiske mål. Selskapet har en strategi for å øke områdets andel av konsernets totale omsetning, og særlig innenfor serviceavtaler Virksomhetsområdet leverer tjenester knyttet til følgende fagområder: datasenter, nettverk, sam handling, AV, prosjektledelse, kabling, installasjons- og utrullingsprosjekter, klienthåntering og 0 drift, teknisk service, hosting-tjenester, servicedesk, konfigureringstjenester og både leveranser, drift og forvaltning Driftsinntekter, av applikasjoner. Software Ved utløpet av 2012 omfattet konsulent- og tjenesteområdet mer enn svært kompetente konsulenter og teknikere, medarbeidere som innehar mer enn ulike sertifiseringer. I 2012 utgjorde forretningsområdet 21 prosent av Ateas totale omsetning og bidro i løpet av året med inntekter på NOK 4,4 milliarder, som utgjør en vekst på 7,3 prosent (9,0 prosent i konstant valuta) fra Ifølge IDC vokste det nordiske konsulent- og tjenestemarkedet med 1,7 prosent i Dette innebærer at Atea fortsetter å vinne markedsandeler. Topplinjeveksten kommer som et resultat av at selskapet har gjennomført flere markeds- Tjenesteinntekter (nok millioner) : : : rettede Driftsinntekter, tiltak for å øke tjenesteinntektene, og Tjenester særlig i forhold til avtaler som er basert på en fast månedlig pris. I løpet av 2012 økte selskapet disse avtaleinntektene med 15,9 prosent (17,6 prosent i konstant valuta) som er godt over det strategiske vekstmålet. Atea opplever en særskilt økning i etterspørselen etter "IT as a Service". Dette er produkter og tjenester som pakkes og selges som en komplett løsning til en fast pris pr. måned, avhengig av antall brukere. I 2012 startet Atea arbeidet med å utvikle et felles Service Management System for konsulentog tjenesteområdet - på tvers av landegrensene. Systemet vil forbedre interne arbeidsprosesser og bedrer muligheten til å lære av hverandre på tvers av land. Resultatet er at hele Ateakonsernet vil ha en felles plattform for håndtering av serviceavtaler. Når systemet er fullt implementert forventes det produktivitetsforbedringer på om lag 20 prosent på backoffice-ressurser, og inntil 5 prosent på konsulenter. I tillegg forventer Atea betydelige besparelser i driftskostnader på Service Management-systemet. Systemet forventes å være fullt implementert tidlig i Satsingen på konsernets fellestjenester har vært en viktig del av strategien for forretningsområdet. Fordelene er mange, både for konsernet og kundene, og både på et overordnet og lokalt nivå. Det bidrar også til å sikre tilbudet av markedsledende tjenester og løsninger basert på en effektiv og god leveransemodell til kunder i ett eller flere land. Ateas nearshore-senter i Riga (Atea Global Services) er én av flere fellestjenester Atea satser på. I løpet av de siste årene har senteret bygget opp stor kapasitet innenfor IT- og infrastrukturtjenester som blant annet omfatter programvarepakking og servicedesk. Ateas strategi er at senteret skal skaleres betydelig opp i årene som kommer. Tjenesteutsetting (outsourcing) av interne ITfunksjoner til eksterne partnere utgjør fortsatt en sterk trend i tjenestemarkedet. Spesielt omfatter dette tjenesteutsetting av håndtering av PC er. Trenden forsterkes ytterligere av en stadig økende kompleksitet, med flere og nye typer enheter, ulike operativsystemer og programmer, samt økende krav til både tilgang og tilgjengelighet. Fremover øker viktigheten av tjenester og sikkerhet knyttet til smarttelefoner og nettbrett. Slike produkter tilbyr brukerne en stor økning i mobilitet og muligheten til å ta arbeidsplassen med seg. Med tilgang til virksomheters forretningskritiske IT-systemer, innebærer utviklingen en vesentlig risiko for tap av data og forretningshemmeligheter. Tjenester knyttet til sikkerhet og oppdatering av mobile enheter blir derfor stadig viktigere for Ateas kunder og underbygger antakelsen om økende etterspørsel etter tjenester i tiden som kommer.

8 8 Binder sammen vekst på flere områder Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur. Med 82 kontorer i Norden og Baltikum og ansatte som kjenner sine lokalmarkeder, er Atea godt rustet til å bistå kundene med å løse deres lokale behov. Ateas virksomhet er delt i fem geografiske segmenter; Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum.

9 9 Atea i Norge Driftsinntekter (NOK millioner) (+9,4 %) EBITDA (NOK millioner) 275 (+6,8 %) Ansatte (+116) Kontorer 23 (+2) Hardware: (61 %) Programvare: 957 (15 %) Tjenester: (24 %) Norge: Driftsinntekter pr. kategori Hardware Software Tjenester Sverige: Driftsinntekter pr. kategori Hardware Software Tjenester Danmark: Driftsinntekter pr. kategori Hardware Software Tjenester Ateas norske virksomhet leverte et godt år i 2012 og bekreftet sin ledende posisjon i Norge. Ved utløpet av 2012 kunne Atea i Norge rapportere en omsetning på NOK 6, 35 milliarder. Dette innebærer at selskapet hadde en omsetningsvekst på 9,4 prosent. I løpet av 2012 økte Ateas norske virksomhet hardwareinntektene med 8,6 prosent, mens programvareinntektene steg med 13,4 prosent. I tråd med Ateas økte satsning på konsulent- og tjeneste området, økte inntektene med 8,9 prosent i Sammenlignet med en generell markedsvekst på 1,9 prosent (IDC), styrket selskapet sin stilling og fortsatte å vinne markedsandeler innenfor både produkter og tjenester. Totalt stod Atea i Norge for 30,4 prosent av konsernets total-omsetning i 2012, en økning fra 28,7 prosent i Den norske virksomheten bidro med en EBITDA på NOK 275 millioner kroner, sammenlignet med NOK 258 millioner kroner i Det betyr at EBITDA-marginen på 4,3 prosent er marginalt lavere enn 4,4 prosent i 2011, hovedsakelig på grunn av investeringer i fremtidig vekst ved å øke antall ansatte. Atea hadde ansatte i Norge pr. 31. desember Det er 116 flere enn året før. Av disse kom 34 fra virksomheter som Atea kjøpte i I oktober 2012 overtok Dag Fodstad som leder for den norske virksomheten. Fodstad kom fra stillingen som direktør for Marked, Partner og Forretningsutvikling og har mer enn 25 års erfaring fra IT-bransjen. Atea gjennomførte to oppkjøp i Norge i 2012: Total Storage Solutions Norge AS og IT Partners virksomheter i Alta og Hammerfest. Kjøpet av Total Storage Solutions Norge AS, som spesialiserer seg på datalagrings- og backup-løsninger, tilførte Atea 17 medarbeidere og en årlig omsetning på rundt NOK 70 millioner. Gjennom kjøpet av IT Partner Finnmark AS og IT Partner Hammerfest AS, som er ledende på IT-infrastruktur i Finnmark, styrket Atea sin tilstedeværelse i Nord-Norge. Det er særlig viktig da det fremover er forventet store investeringer i IT-infrastruktur i regionen, som følge av oljevirksomhet i Barentshavet. Kjøpet tilførte Atea 17 medarbeidere og en årlig omsetning på cirka NOK 50 millioner. Det norske bidraget til Ateas vekstmål for 2015 er en omsetning på NOK 8 milliarder og EBITDA på NOK 500 millioner. Ifølge IDCs seneste prognoser ventes Ateas Blue Box i Norge å vokse med 3,0 prosent i 2013 og 2,9 prosent i gjennomsnitt fra Atea i Norge har som strategi å skape en større relativ vekst innen tjenester enn produkter. Flere tiltak ble implementert i løpet av 2012, og i året som kommer vil Atea i Norge intensivere dette arbeidet. Dag Fodstad Administrerende direktør

10 10 Atea i Sverige Driftsinntekter (SEK millioner) (+2,4 %) EBITDA (SEK millioner) 234 (-22,6 %) Ansatte (+20) Kontorer 28 ( ) Hardware: (54 %) Programvare: (25 %) Tjenester: (21 %) Norge: Driftsinntekter pr. kategori Sverige: Driftsinntekter pr. kategori Danmark: Driftsinntekter pr. kategori Finland: Driftsinntekter pr. kategori Hardware Software Tjenester Hardware Software Tjenester Hardware Software Tjenester Hardware Software Tjenester Ateas omsetning i Sverige endte på SEK 7,73 milliarder kroner i Til tross for at 2012 var et utfordrende år, økte Atea omsetningen i Sverige med 2,4 prosent. Et krevende marked innvirket negativt på hardwaresalget, særlig i andre halvår, og spesielt i det private bedrifts markedet. Inntektene fra hardwaresalget i 2012 endte ned 4,2 prosent sammenlignet med Programvaresalget viste styrke og økte med hele 15,2 prosent i I tillegg økte tjenestesalget med 6,6 prosent. Tall fra IDC viser en total vekst på 3,3 prosent i det svenske markedet i Atea i Sverige sto for 31,7 prosent av konsernets totalomsetning i 2012, mot 32,2 prosent i Atea i Sverige leverte en EBITDA på SEK 234 millioner i 2012, ned fra SEK 302 millioner i Nedgangen er en konsekvens av de forverrede markedsforholdene og tilhørende prispress i det svenske markedet. For å møte det utfordrende markedet ble det i andre halvår av 2012 iverksatt kostnadsreduserende tiltak. Kostnadsbasen er nå trimmet og antall ansatte i slutten av januar 2013 var mot ved utgangen av juni Ateas organisasjon i Sverige ble styrket med Carl-Johan Hultenheim som ny leder, fra 1. januar Hultenheim har vært ansatt i Atea siden 2003 og kom fra stillingen som markeds- og salgsdirektør. Den svenske andelen av Ateas vekstmål for 2015 er en omsetning på SEK 11 milliarder og en EBITDA på SEK 600 millioner. Ifølge IDCs seneste prognoser ventes Ateas Blue Box i Sverige å vokse med 1,8 prosent i 2013 og 3,0 prosent i gjennomsnitt fra Den svenske virksomheten vil fortsatt ha fokus på kostnadskontroll og vil igangsette ytterligere kostnadsreduserende tiltak, samt følge opp på de tiltakene som ble initiert i Atea i Sverige vil parallelt fokusere på tiltak for å øke tjenesteinntektene. Gjennom 2012 er det gjort investeringer i et nytt driftsenter i Umeå som forventes å generere tjenesteinntekter fra Carl-Johan Hultenheim Administrerende direktør

11 11 Atea i Danmark Driftsinntekter (DKK millioner) (+3,5 %) EBITDA (DKK millioner) 281 (+3,1 %) Ansatte (+68) Kontorer 7 (+1) Hardware: (61 %) Programvare: 978 (17 %) Tjenester: (22 %) Norge: Driftsinntekter pr. kategori Sverige: Driftsinntekter pr. kategori Danmark: Driftsinntekter pr. kategori Finland: Driftsinntekter pr. kategori Baltikum: Driftsinntekter pr. kategori Hardware Hardware Hardware Hardware Hardware Software Software Software Software Software Tjenester Tjenester Tjenester Tjenester Tjenester Atea opplevde et krevende marked i Danmark i 2012, men omsetning og EBITDA økte likevel marginalt fra I 2012 hadde Atea i Danmark en omsetning på DKK 5,71 milliarder, opp fra DKK 5,51 milliarder i Dette innebærer at veksten i omsetning var på 3,5 prosent, mens tall fra IDC viser at det danske markedet vokste med 5,4 prosent i Inntekten fra hardwaresalget endte marginalt opp fra Imidlertid viser omsetningen av programvare god vekst på 11,0 prosent. Tjenesteinntektene hadde en solid vekst på 6,1 prosent for tjenester totalt, hvorav inntekter fra serviceavtalene økte med hele 23,5 prosent i Atea i Danmark sto for 27,4 prosent av konsernets totale omsetning i 2012, ned fra 28,5 prosent i Atea i Danmark kunne vise til en EBITDA i 2012 på DKK 281 millioner, opp fra DKK 273 millioner i Dette tilsvarer en vekst på 3,1 prosent sammenlignet med fjoråret. Atea i Danmark opprettholdt en margin på 4,9 prosent i Ved årsslutt hadde antall ansatte i Atea i Danmark økt med 68 fra utgangen av året før, dermed er det totale antall ansatte Tidlig i 2012 ble Lars Johansson utnevnt som ny leder for Atea i Danmark. Johansson har mer enn 20 års erfaring fra IT-sektoren, og har tidligere hatt lederroller blant annet i flere selskaper som i dag er en del av Atea. I mars 2012 kjøpte Atea i Danmark IT-nettverksselskapet Nworks A/S. Selskapet tilførte Atea 33 medarbeidere og en årlig omsetning på rundt NOK 64 millioner. Det danske bidraget til å nå Ateas vekstmål for 2015 er en omsetning på DKK 7,5 milliarder og EBITDA på DKK 500 millioner. Ifølge IDCs seneste prognoser ventes Ateas Blue Box i Danmark å vokse med 0,3 prosent i 2013 og 2,0 prosent pr. år i gjennomsnitt fra Lars Johansson Administrerende direktør

12 12 Atea i Finland Driftsinntekter (EUR millioner) 215 (-2,4 %) EBITDA (EUR millioner) 3 (-48,6 %) Ansatte 339 (+5) Kontorer 12 ( ) Hardware: 99 (46 %) Programvare: 94 (44 %) Tjenester: 22 (10 %) rge: ftsinntekter pr. kategori Sverige: Driftsinntekter pr. kategori Danmark: Driftsinntekter pr. kategori Finland: Driftsinntekter pr. kategori Baltikum: Driftsinntekter pr. kategori Hardware Hardware Hardware Hardware Hardware Software Software Software Software Software Tjenester Tjenester Tjenester Tjenester Tjenester Totale driftsinntekter for Atea i Finland endte på EUR 215 millioner i Dette innebærer en nedgang i omsetningen på 2,4 prosent i 2012 mens tall fra IDC viser at markedet vokste med 3,2 prosent. Nedgangen i 2012 skyldes primært et fall i hardwareinntektene på 19,7 prosent. Fallet reflekterer et svakt marked både i offentlig og privat sektor. I samme periode økte inntektene fra programvaresalg med 21,4 prosent, mens inntekten fra salg av tjenester økte med 12,7 prosent. Atea i Finland sto for 7,7 prosent av Ateas totale omsetning i 2012, mot 8,5 prosent i Atea i Finland kunne ved årets slutt rapportere en EBITDA på EUR 3,2 millioner i 2012 sammenlignet med 2011, hvor selskapet kunne vise til en EBITDA på EUR 6,1 millioner. Nedgangen i EBITDA skyldes lavere omsetning kombinert med lavere produktmarginer. Atea hadde 339 ansatte i Finland pr. 31. desember Det er 5 flere enn året før. Det finske bidraget til Ateas vekstmål for 2015 er en omsetning på EUR 400 millioner og EBITDA på EUR 22 millioner. Ifølge IDCs seneste prognoser ventes Ateas Blue Box i Finland å vokse med 2,2 prosent i 2013 og 2,8 prosent i gjennomsnitt fra Juha Sihvonen Administrerende direktør

13 13 Atea i Baltikum Driftsinntekter (EUR millioner) 87 (+55,6 %) EBITDA (EUR millioner) 5 (+97,6 %) Ansatte 587 (+141) Kontorer 12 (+2) Hardware: 65 (75 %) Programvare: 9 (10 %) Tjenester: 13 (15 %) verige: riftsinntekter pr. kategori Danmark: Driftsinntekter pr. kategori Finland: Driftsinntekter pr. kategori Baltikum: Driftsinntekter pr. kategori Hardware Software Tjenester Hardware Software Tjenester Hardware Software Tjenester Hardware Software Tjenester 2012 ble et svært godt år for Ateas virksomhet i Baltikum. Selskapet økte sin omsetning fra EUR 56 millioner i 2011 til EUR 87 millioner kroner i Økningen på 55,6 prosent er dels et resultat av organisk vekst, men også et resultat av strategisk viktige oppkjøp gjennomført i løpet av året. Inntekter fra salg av hardware økte med 54,4 prosent i 2012, mens programvareinntektene steg med 45,2 prosent i samme periode. Tjenesteinntektene steg med hele 66,7 prosent i 2012 sammenlignet med I løpet av 2012 kunne Atea i Baltikum rapportere nær en dobling i EBITDA fra EUR 2,6 millioner til EUR 5,1 millioner. EBITDA-marginen endte dermed på 5,8 prosent sammenlignet med 4,6 prosent i Antall ansatte i Atea i Baltikum økte med 141 fra året før, hvorav 100 kommer fra kjøpte virksomheter. Ved utgangen av året hadde Atea i Baltikum 587 ansatte. Atea gjennomførte fire oppkjøp i de baltiske landene i 2012 og har gjennom kjøpene langt på vei lykkes i en konsolidering av det baltiske markedet. Kjøpene er ventet å tilføre virksomheten en årlig omsetning på EUR 22 millioner. Atea i Baltikum kjøpte i mars 2012 Biznio masinu kompanija UAB (BMK), samt Kauno BMK UAB i juli Dette er det ledende IT-infrastrukturselskapet i Litauen innenfor AV- og print/kopi-området. Kjøpene vil utvide Ateas produkt- og tjenesteportefølje i Baltikum, og spesielt i Litauen. Kjøpene tilfører Atea en årlig omsetning på rundt EUR 12 millioner. Selskapene har totalt 61 medarbeidere og hovedkontor i Vilnius. I mai 2012 ble det inngått avtale om å kjøpe IT-infrastrukturvirksomheten til Net Group, NG Infra OU, i Estland. Kjøpet er ventet å tilføre en årlig omsetning på nærmere EUR 9 millioner, noe som vil firedoble Ateas omsetning i Estland. I tillegg medfører kjøpet at Atea overtar 30 medarbeidere. I desember 2012 kjøpte Atea i Baltikum KSC UAB. Kjøpet vil styrke aktivitetene i Litauen (Kaunas-regionen) innenfor IT-infrastruktur. Selskapet har 9 medarbeidere og en årlig omsetning på nærmere EUR 2 millioner. Den baltiske andelen av Ateas vekstmål for 2015 er en omsetning på EUR 180 millioner og en EBITDA på EUR 11 millioner. Arunas Bartusevicius Administrerende direktør

14 14 FN Global Compacts 10 prinsipper Menneskerettigheter Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere vernet om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og Prinsipp 2: sikre at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene. Arbeidstakere Prinsipp 3: Bedrifter skal overholde organisasjonsfriheten og den reelle anerkjennelse av retten til kollektive forhandlinger, Prinsipp 4: bidra til avskaffelse av tvangsarbeid, Prinsipp 5: bidra til avskaffelse av barnearbeid, og Prinsipp 6: ingen diskriminering i ansettelser og rekruttering. Miljø Prinsipp 7: Bedrifter skal støtte føre var -prinsippet i forhold til miljøutfordringer, Prinsipp 8: ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi. Anti-korrupsjon Prinsipp 10: Bedrifter skal bekjempe alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser. Samfunnsansvar Atea legger stor vekt på samfunnsansvar så vel i holdning som i handlinger. Selskapet er medlem av FN Global Compact (UNGC) og følger Global Compacts 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidstakere, miljø og anti-korrupsjon i sin virksomhet. Spesielt har Atea fokus på miljø og at driften av selskapet skal påvirke miljøet i minst mulig grad. Medarbeidere og arbeidsmiljø Atea drives av visjoner, verdier og en sterk bedriftskultur, og bestreber seg på å være bransjens kraftsenter for kunder, så vel som for ansatte. Prestasjonskultur preger Atea og sitter i ryggmargen hos hver enkelt ansatt. For at ansatte skal kunne bidra optimalt til selskapets prestasjoner, involveres medarbeiderne tett i styring og sentrale veivalg. Kulturen er ellers preget av sterk kundeorientering, høy kompetanse, samspill, åpenhet og humør. Ateas løsninger kan ha stor betydning for en virksomhets interne kultur og miljø. Effektive kanaler gjør kommunikasjon og samhandling enklere og morsommere. Atea tar også sin egen medisin: den felles IT-infrastrukturløsningen One Infrastructure har resultert i mer fleksible måter å styre arbeidet på. Selskapet arbeider også med prosjekter for å øke ansattes velvære og gi mer motivasjon for arbeidet, høyere kvalitet på arbeidsdagen og bedre balanse mellom arbeid og fritid. Med positiv kremmerånd som ryggmargsrefleks, vil Atea naturligvis også selge disse løsningene videre til kunder. Ateas omdømme skapes og bygges gjennom arbeidet de ansatte utfører hver dag. Virksomheten har som formål å skape verdier for kunder, eiere, ansatte, partnere og samfunnet for øvrig. Men måten verdiene skapes og forvaltes på, påvirker også verdien av selskapet. Atea legger derfor stor vekt på at selskapets ansatte arbeider og opptrer i tråd med selskapets grunnverdier, arbeidsmetodikk og etiske retningslinjer. Miljø Carbon Footprint Miljøet er et spesielt satsingsområde for Atea innenfor UNGC. Hvert år følger Atea sine CO 2 - utslipp tett gjennom Carbon Footprint-rapporten, som dekker de viktigste områdene innenfor målinger av CO 2 -utslipp. Målet er å redusere utslippet pr. ansatt med 25 prosent fra 2007 til Så langt har selskapet redusert utslippet med 14 prosent. Carbon Disclosure-prosjektet Atea deltar også i Carbon Disclosure Project (CDP). Carbon Disclosure Project er et samarbeidsinitiativ der 551 institusjonelle investorer som representerer 71 billioner dollar har gått sammen for å påvirke selskaper til å rapportere om deres klimapåvirkning. Dataene som samles inn av CDP, brukes av deltakere i finansmarkedene for å gi investorer miljøinformasjon om potensielle investeringskandidater. Atea i toppsjiktet innenfor arbeidet med å redusere CO 2 utslipp For andre år på rad er Atea topp tre av nordiske ITselskaper med å redusere CO 2 -utslipp i henhold til "Nordic Carbon Disclosure Leadership Index". Atea kommer inn som nummer 13 på listen blant alle nordiske selskaper. Energibesparende tiltak I Aarhus i Danmark har Atea bygget et nytt lavenergi regionskontor og det danske hovedkontoret utenfor København er i ferd med å bli renovert med flere av de samme energibesparende teknologiene implementert. Virtuelle møterom som i seg selv allerede er miljøvennlige, blir erstattet med det aller nyeste utstyret, som er enda mer energieffektivt.

15 15 Atea ASA årsrapport 2012 One Infrastructure Det interne prosjektet One Infrastructure er en sammenslåing av IT-infrastrukturen fra Ateas alle syv land til én felles plattform. Implementeringen startet i 2010 og alle syv landene beregnes å være tilsluttet samme plattform i løpet av I tillegg til de positive miljømessige effektene av sammenslåingen, har prosjektet også andre positive samfunnseffekter. En felles plattform gjør medarbeiderne i stand til å håndtere arbeidet på en ny og fleksibel måte. I Finland har Atea internt startet et prosjekt kalt "rhythm work". Begrepet rhythm work er bredere enn remote work. Målet for rhythm work er å forbedre arbeidstakernes fysiske og psykiske velvære, arbeidsmotivasjon, kvaliteten på arbeidssituasjonen, samt balanse mellom familie og arbeid. Prosjektet er internt, men vil også tilbys kundene. Sosialt engasjement Den norske delen av selskapets oppmerksomhet har vært rettet mot Sierra Leone, et av verdens aller fattigste land. I Rotifunk, et stykke utenfor hovedstaden Freetown, bygger Atea et nytt skolebygg som vil huse en Senior Secondary School for jenter. Med det får jenter i Rotifunk et fullverdig videregående skoletilbud. På lengre sikt ønsker Atea også å bygge internat på skolen, slik at de av elevene som bor langt unna, som har en farlig skolevei, eller som allerede har egne barn, kan får en tryggere hverdag. Ateas sosiale engasjement i Sierra Leone er kanalisert gjennom Foreningen Norge-Sierra Leone. Atea i Sverige har bidratt til byggingen av tre nye skoler i områder av Nepal som er preget av naturkatastrofer og uroligheter. Etter det årlige sykkelrittet Atea12 kunne Atea i Danmark i 2012 donere NOK til å bygge nye klasserom i forbindelse med sitt skoleprosjekt i Burkina Faso i Vest-Afrika. Atea er engasjert i tiltak for å bekjempe fattigdom og gi barn mulighet til utdanning og et godt liv. Selskapet støtter flere organisasjoner med slike formål og gjennomfører også egne prosjekter for å samle inn penger. Vi kan ikke redde verden, men vi kan inspirere kundene til å ta bedre beslutninger om grønne IT-løsninger, og det gjelder selvfølgelig også oss selv. Claus Hougesen

16 16 Styret i Atea ASA Ib Kunøe (født 1943) Styreleder Kristine M. Madsen (født 1961) Styremedlem Morten Jurs (født 1960) Styremedlem Sigrun Hjelmquist (født 1956) Styremedlem Ib Kunøe er utdannet siviløkonom og har en HD Graduate Diploma innen organisasjon og ledelse i tillegg til bakgrunn som offiser (major) i det danske Forsvaret. Han er grunnlegger og eier av Consolidated Holdings A/S og er den største aksjonæren og styreleder i en rekke danske selskaper, deriblant Netop Solutions, Colombus IT A/S, CDRator A/S og DAN-Palletiser A/S. Kunøe har omfattende erfaring fra IT-sektoren, både som bedriftsleder og investor gjennom flere tiår. Hans strategiske kunnskap og innsikt basert på hans omfattende erfaring og ekspertise, særlig innen snuoperasjoner for å skape lønnsom forretningsdrift, er verdifullt i videreutviklingen av Atea i årene fremover. Ib Kunøe har deltatt i 15 av 17 styremøter i To styremøter ble avholdt av et uavhengig styre i forbindelse med den strategiske salgsprosessen av aksjene i Atea i Ib Kunøe ble erklært inhabil, og deltok ikke i disse to møtene. Kristine M. Madsen er cand.jur. fra Universitet i Oslo. Hun begynte som advokat og partner i advokatfirmaet Bull & Co Advokatfirma AS i 2004, fra tidligere roller som advokat i advokatfirmaene Wiersholm og Grette, etter flere år som juridisk rådgiver i IT-bransjen. Som styremedlem benytter hun sin omfattende erfaring fra dedikert arbeid innen den norske IT-industrien gjennom de siste 20 årene. Hennes tidligere erfaring omfatter juridisk rådgivning tilknyttet betydelige IT-oppkjøp, strategisk veiledning og forhandling i tilknytning til oppkjøp og salg av IT-løsninger. Kristine M. Madsen har deltatt i 16 av 17 styremøter i Morten Jurs er M.Sc. i Business Economics/MBA fra University of Wyoming. Han begynte i Pronova BioPharma ASA som økonomidirektør i 2006, og siden 2009 har han ledet selskapets videreutvikling som administrerende direktør. Han har gjennom 20 år i ledende stillinger opparbeidet en allsidig kompetanse innen ulike vertikaler, deriblant innen farmasi (Pronova BioPharma ASA), elektronikk (Kitron ASA), IT/maskinvare og programvare (Santech Micro Group SA og Hewlett Packard AS) i tillegg til telekommunikasjon (Telenor Nextra AS og Broadband Mobile ASA). Morten Jurs har deltatt i 16 av 17 styremøter i Sigrun Hjelmquist er M.Sc. og Lic. Tech innen Physical Engineering fra Royal Institute of Technology i Stockholm, Sverige. Hun er styreleder i Addnode Group AB i tillegg til styremedlem i en rekke andre selskaper. Hun har omfattende er - faring fra ledende stillinger og operasjonelt arbeid innen en rekke IT og teknologiselskaper. Sigrun Hjelmquist har deltatt i 15 av 17 styremøter i 2012.

17 17 Sven Madsen (født 1964) Styremedlem Marthe Dyrud (født 1979) Styremedlem (ansattvalgt) Jørn Goldstein (født 1953) Styremedlem (ansattvalgt) Marianne Urdahl (født 1966) Styremedlem (ansattvalgt) Sven Madsen er M.Sc. i Business Economics and Auditing. Han er økonomidirektør i Consolidated Holdings A/S. Madsen har utstrakt erfaring fra arbeid innen selskapsrapportering, finansiering og virksomhetsledelse i selskaper som Codan Insurance, FLS Industries, SystemForum og Consolidated Holdings. Hans omfattende kompetanse innen finansregnskap er en ressurs for Atea, eksempelvis tilknyttet strukturendringer som fusjoner og oppkjøp i økonomiske utfordrende miljøer. Sven Madsen har deltatt i 13 av 17 styremøter i To styremøter ble avholdt av et uavhengig styre i forbindelse med den strategiske salgsprosessen av aksjene i Atea i Sven Madsen ble erklært inhabil, og deltok ikke i disse to møtene. Marthe Dyrud er B.Sc. i Electrical and Electronic Engineering fra Høgskolen i Oslo samt M.Sc. i Business Studies fra John Moores University i Liverpool, England. Dyrud startet i stillingen som salgssjef for region øst i Atea AS i 2011, etter å ha jobbet som prosjektleder for integrasjonen av det nylig oppkjøpte Umoe IKT i Atea-gruppen. Hun begynte i Atea AS (daværende Ementor Norge AS) som salgstrainee i 2005 og har gjennom ulike stillinger i Ementor og Atea opparbeidet omfattende erfaring innen salg og ledelse. Marthe Dyrud har deltatt i 17 av 17 styremøter i Jørn Goldstein er bedriftsøkonom fra BI Oslo samt har en mastergrad fra Norges Idrettshøgskole. I rollen som styremedlem (ansattvalgt) benytter Goldstein sin utstrakte erfaring fra mer enn 30 år i lederstillinger innen IT- og konsulentvertikalene. Som leder av BID og prosjektavdelingen i Atea AS de siste tre årene har Goldstein vært aktivt involvert i å lede ulike prosjekter tilknyttet implementering, utvikling, gruppevare og infrastruktur innenfor privat og offentlig sektor. Jørn Goldstein har deltatt i 17 av 17 styremøter i Marianne Urdahl har utdannelse fra videregående skole. Urdahl startet sin karriere i MBS Fjerndata AS i 1988, som fusjonerte med Atea (Merkantildata) i Siden har hun innehatt ulike stillinger innenfor selskapet. Urdahl har mer enn 25 års erfaring fra IT og sitter i dag i stillingen som Account Manager for Justissektoren i Atea AS. Marianne Urdahl tiltrådte i styret etter ordinær generalforsamling i april 2012 og har deltatt i 10 av 17 styremøter i 2012.

18 18 Styrets beretning 2012 Virksomheten Atea er markedsledende i Norden og Baltikum og Europas nest største leverandør av IT-infrastruktur. Selskapet tilbyr maskin- og programvareprodukter og -løsninger, konsulenttjenester og serviceavtaler og har høyt sertifiserte konsulenter med både bredde- og spisskompetanse. Salget av produkter, tjenester og løsninger kan deles inn i fire hovedområder; klienter (PC-er og smarttelefoner), datasentre (server, datalagring, virtualisering og drift), kommunikasjon (effektiv kommunikasjon og gode nettverk) og collaboration (video- og webkonferanse, IP-telefoni, mobilitet og chat). Atea har ansatte og er representert på 82 steder i Norden og Baltikum. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo. Ved utgangen av 2012 hadde selskapet en markedsandel på 16,6 prosent av IT-infrastrukturmarkedet i Norden. Atea økte omsetningen i 2012 og styrket posisjonen som Nordens og Baltikums største leverandør av IT-infrastruktur. Viktige hendelser i 2012 Ateas omsetning økte med 3,5 prosent til NOK 20,9 milliarder i Konsernets driftsresultat før avskrivninger, opsjons- og oppkjøpkostnader endte på NOK 822 millioner var det første året i Ateas nye strategi Together Towards the Top. Gjennom året arbeidet virksomheten med å operasjonalisere tiltakene i strategien og å forankre disse i alle land og fagområder. Organisasjonen ble styrket ved at alle de tre største geografiske virksomhetene (Norge, Sverige og Danmark) fikk nye toppledere i tillegg til at konsernledelsen ble utvidet med to ny funksjoner. Steinar Sønsteby, tidligere leder for Atea i Norge, har fått overordnet ansvar for området salg og produkt, mens Peter Trans, tidligere leder for Atea i Danmark, har fått det overordnede ansvaret for området tjenester og løsninger. Totalt ble det gjennomført syv oppkjøp i 2012, som styrker og kompletterer virksomheten. Mål og strategi Strategiplanen "Together Towards the Top" Atea lanserte i november 2011 sine mål for perioden 2012 til 2015, samt strategiske prioriteringer for å nå disse målene. Planen Together Towards the Top setter kursen for selskapets utvikling fremover og har som mål at selskapet skal ha en markedsandel på mer enn 20 prosent og en EBITDA-margin på 6 prosent i Dette kan konverteres til et finansielt mål om å løfte omsetningen til NOK 30 milliarder og øke EBITDA til NOK 1,8 milliarder i Strategiplanen er utledet i lokale mål i lokal valuta og innebærer at Atea skal fortsette å levere høyere organisk vekst enn markedet, og å være en disiplinert kjøper av selskaper. Målet om en EBITDA-margin på 6 prosent fordrer betydelig forbedret lønnsomhet de neste tre årene. Hovedingrediensene er sterk satsing på økt tjenestesalg med økning av faste løpende inntekter som særskilt prioritet, samt en målrettet innsats for å effektivisere og optimalisere driften og gjøre kundene enda mer tilfreds. Fremdrift Operasjonaliseringen og implementeringen av strategien har fungert godt gjennom 2012 og har blitt godt mottatt av både kunder og leverandører, såvel som medarbeidere og ledere i Atea. På grunn av den utfordrende markedssituasjonen i 2012 reflekteres ikke de forbedringene som er gjennomført, eksternt og internt, i selskapets finansielle resultater ennå. Da selskapet planla Together Towards the Top var en av de grunnleggende forutsetningene at markedet skulle vokse med 4,3 prosent pr. år fra 2011 til Med utviklingen i 2012 som bakteppe, samt markedsanalytikernes moderate forventninger til 2013, vil styret senere i år vurdere om de finansielle målene i planen bør justeres. Målet om minimum 20 prosent markedsandel og strategi- planen vil bli opprettholdt, og gjennomføringen av tiltakene vil fortsette med uforminsket styrke. Strategisk gjennomgang Selskapets strategiske prioriteringer er inndelt i tre hovedområder; kundemuligheter, økning av inntekter fra service- og konsulenttjenester, samt operasjonell optimalisering. Atea vil jobbe hardt for å styrke kunde tilfredsheten ytterligere. Selskapet skal være en betrodd rådgiver med en sterk merkevare. Selskapet vil spesielt jobbe for å øke markedsandelen blant mellomstore selskaper, samt for å øke andelen internasjonale kunder. Innen produkter og løsninger er consumerization et sentralt begrep fremover; altså produkter og løsninger utviklet fra behov hos forbrukere eller enkeltpersoner og solgt til næringslivet. Gjennom slike produkter skal Atea bli en enda viktigere partner for virksomheter og organisasjoner. Atea har iverksatt markedsrettede tiltak for å øke konsernets tjenesteinntekter, særlig de faste avtaleinntektene. Sistnevnte økte med hele 16 prosent i Det kan nevnes at selskapet blant annet opplever økt etterspørsel etter løsningen IT as a Service, hvor produkter og tjenester pakkes og selges som en komplett løsning. Et annet viktig satsingsområde er Ateas fellestjenester, som er viktig for å sikre enhetlige leveranser av tjenester til kunder. Ateas near-shore-senter

19 19 i Latvia, som det planlegges en betydelig oppskalering av i årene fremover, er et eksempel på dette. Atea gjennomfører løpende interne forbedringstiltak både for å bedre konsernets bruttomargin, for å yte bedre service til kundene, samt å utvikle nye løsninger. I 2012 ble det igangsatt flere større prosjekter, hvorav IT-prosjektet One Infras tructure er svært viktig for virksomheten. One Infrastructure er navnet på Ateas nye ITplattform som er felles for selskapets med arbeidere i alle land. Plattformen bygger på de nyeste standarder og teknologier, slik som Unified Communication, selvbetjening og follow me print, som alle understøtter Ateas go-tomarket-strategi og fastholder Ateas grønne profil. One Infrastructure har gjort det mulig å implementere felles IT-applikasjoner i alle land, hvilket bidrar til å øke produktiviteten og redusere de løpende IT-driftskostnadene med rundt 20 prosent, sammenlignet med tidligere år. Utover de interne gevinstene brukes også One Infrastructure som et uavhengig showcasemiljø mot både eksisterende og potensielle kunder. Det er også igangsatt et større prosjekt innen Service Management på tvers av de geografiske områdene som gjør det mulig å yte bedre service til kundene, samt å øke produktiviteten til konsulentene og optimalisere backoffice-prosesser. Andre eksempler på tiltak for å sikre operasjonell optimalisering er bruk av en konsernmodell for forhandling med partnere på tvers av landegrensene, økt bruk av eget logistikksenter i Växjö i Sverige, økt bruk av egne konsulenter fremfor innleide ressurser og enda tettere oppfølging av egne konsulenters faktureringsgrad. Ved inngangen til 2012 var styret av den oppfatning at selskapets aksjekurs ikke reflekterte de solide resultatene som selskapet hadde levert år etter år. Med den bakgrunn iverksatte styret en strategisk gjennomgang av selskapet, som ledet til en strukturert salgsprosess hvor et antall private equity-selskaper ble invitert til å delta. Prosessen ledet til flere bud og seriøse forhandlinger mellom et private equity-selskap og noen av selskapets største aksjonærer. Forhandlingene førte ikke til enighet og ble dermed avsluttet den 18. oktober Markedsutvikling og trender Den lave makroøkonomiske veksten og den finansielle uroen i Europa hadde betydelig innvirkning på det nordiske og baltiske IT-infrastrukturmarkedet i Private og offentlige virksomheter utsatte investeringer i IT-infrastruktur, og Ateas tradisjonelt sterke områder PC-er og servere, gikk vesentlig tilbake. På den andre siden var det også deler av markedet, som smarttelefoner og nettbrett, som viste god fremgang. I følge IDC vokste markedet som Atea sikter seg inn på i Norden (Ateas Blue Box) med totalt 3,4 prosent i konstant valuta i Hardwaremarkedet steg med 4,6 prosent og programvaremarkedet med 4,3 prosent, mens markedet for konsulent og tjenester hadde en oppgang på 1,7 prosent. Som største aktør innen IT-infrastruktur i Norden og Baltikum og nest største aktør i Europa, har Atea større kjøpekraft enn de fleste konkurrentene. Atea kan derfor tilby kundene konkurransedyktige priser og vinne kontrakter, og likevel holde forholdsvis høyere marginer. Ateas størrelse og solide kundekontakt i Norden og Baltikum gjør at produsenter ofte velger Atea som partner ved lansering og markedsføring av nye produkter. Dette betyr at Atea alltid er langt fremme teknologisk og således kan tilby sine kunder nye og innovative teknologiske løsninger. IDCs prognose for 2013 for Ateas Blue Box er en vekst på 1,9 prosent. Tjenestemarkedet forventes å vokse med 3,2 prosent, programvaremarkedet med 4,8 prosent, mens hardwaremarkedet forventes å synke med 0,4 prosent. IDC tror at hardwaremarkedet i 2013 vil bli preget av en fortsatt nedgang i PC og servermarkedene, Driftsinntekter (nok millioner) Driftsinntekter, Konsern : ,8 2009: ,6 2010: ,2 2011: ,8 2012: ,3 Driftsinntekter pr. land

20 20 mens blant annet nettverk, smarttelefoner og nettbrett vil vokse. Dette støttes av den pågående endringen i klientmarkedet hvor bruk av stasjonære PC-er går ned, bærbare PC-er stagnerer, og smarttelefoner og nettbrett stiger. Vekst i produktmarkedet vil blant annet drives av en gradvis økning av Windows 8-prosjekter og de nye "touch screen"-produktene som lanseres i forbindelse med dette. Outsourcing av interne IT-funksjoner til eksterne partnere utgjør en sterk trend i tjenestemarkedet, og spesielt outsourcing av klienthåndtering. Denne trenden forsterkes av en økende kompleksitet i klientmiljøet, med flere og nye typer utstyr, flere operativsystemer og programmer, samt økt etterspørsel etter tilgang og tilgjengelighet. Atea er godt posisjonert til å vokse ytterligere på dette området. Usikkerhet i fremtidsutsiktene er hovedsakelig knyttet til utviklingen i makroøkonomien. En nedgang i makroøkonomien eller økt usikkerhet kan føre til at selskapene nøler før større investeringsprogrammer iverksettes. Den relativt korte livslengden til IT-infrastrukturmiljøer gjør imidlertid at investeringer ikke kan utsettes over lengre tid. Investeringer i IT-infrastruktur er en integrert del av løsningen på den store utfordringen som Vesten står overfor, som er å øke effektiviteten. IDC mener derfor at IT-infrastrukturmarkedet i Norden vil vokse raskere enn BNP med en gjennomsnittlig årlig vekst på 2,7 prosent frem til Atea er godt posisjonert til å dra fordel av de mulighetene som ligger fremover. Konkurrenter og samarbeidspartnere Atea er med en markedsandel på 16,6 prosent det klart ledende selskapet i det sterkt fragmenterte markedet for IT-infrastruktur i Norden og Baltikum. Konsernet møter konkurranse fra en rekke mindre aktører som er spesialister innenfor sine nisjer, men som ofte mangler Ateas bredde i produktog tjenestetilbudet. Med sine 82 lokasjoner i Norden og Baltikum, har Atea en meget sterk lokal tilstedeværelse, som videre understøttes av et velfungerende samarbeid med ledende leverandører, topp kvalifiserte konsulenter og konsernets mange sertifiseringer. Atea samarbeider tett med mange internasjonale IT-leverandører, som Microsoft, Cisco, HP, IBM, Apple, Lenovo, VMware, Citrix, Symantec og EMC. De siste årene er samarbeidet med flere av leverandørene intensivert og videreutviklet for bedre å utnytte det forretningsmessige potensialet. Atea opplever økt støtte fra leverandører som satser i Norden og Baltikum. Ateas størrelse gir konkurransekraft. Størrelse styrker forhandlingskraften overfor IT-leverandørene. Det gir Ateas kunder mer konkurransedyktige betingelser slik at selskapets størrelse og finansielle soliditet er fordelaktig både for eksisterende og nye kunder. Atea fortsetter å spille en sentral rolle i den pågående konsolideringen av IT-infrastrukturmarkedene, både i enkeltmarkeder og på tvers av landegrenser. Historisk har konsernet vært involvert i flere av de største oppkjøpene i bransjen, og det forventes at konsolideringen vil fortsette som følge av de rådende markedsforholdene. Atea har både et ønske om, og finansiell styrke til, å drive konsolideringen av de nordiske og baltiske markedene også i fremtiden. Oppkjøp i 2012 I 2012 gjennomførte Atea syv oppkjøp, som til sammen tilførte rundt NOK 341 millioner i årlig omsetning, sammenliknet med syv oppkjøp i 2011 og 13 i 2010, som tilførte henholdsvis NOK 0,5 milliarder og NOK 2,5 milliarder i omsetning. Selskap Forretningsområde Land NG Infra Oü Infrastruktur Estland IT Partner AS Infrastruktur Norge Nworks A/S IT-nettverk Danmark BMK UAB AV og print/kopi Litauen Kauno BMK UAB AV og print/kopi Litauen Total Storage Solutions Server/lagring Norge KSC UAB Infrastruktur Litauen Den lave aktiviteten i 2012 skyldes blant annet den nevnte prosessen som selskapet hadde i forhold til et mulig salg til et private equity-fond. Fremover ser selskapet mange muligheter innen oppkjøp og fusjoner. Atea forventer å være mer aktiv innen oppkjøp i 2013 enn i Finansiell informasjon Atea har aktiviteter i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum. Disse geografiske områdene har egne ledere og rapporteres som egne segmenter. I tillegg kommer segmentet Fellestjenester, som omfatter Atea Logistikk og Atea Global Services. Utover de geografiske enhetene rapporterer konsernet driftsinntekter og marginer fordelt på produktinntekter og konsulent- og tjenesteinntekter. For en nærmere beskrivelse av utviklingen i virksomhetsområdene, se egne avsnitt i årsrapporten, samt note 5 i konsernregnskapet. Konsernets resultat I løpet av 2012 steg driftsinntektene med 3,5 prosent fra NOK millioner i 2011 til NOK millioner i Et krevende marked innebar at inntektene fra hardware, som er Ateas største virksomhetsområde, sank med 0,8 prosent. Til sammenligning steg konsulent- og tjenesteinntektene med 7,3 prosent, mens programvareinntektene økte med hele 13,0 prosent.

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur. Selskapet er en klar markedsleder i de nordiske og baltiske markedene. Atea er

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 286419 Innsendt dato: 14.07.2011 08:47 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL HALVÅRSRAPPORTER

Detaljer

Tiril Konsulentsamling 9.juni 2009

Tiril Konsulentsamling 9.juni 2009 Tiril Konsulentsamling 9.juni 2009 Historikk 1968 Merkantildata stiftes 1985 Merkantildata noteres på Oslo Børs 1989 Infrastrukturselskapet Merkantildata vokser via oppkjøp og fusjoner i Norge og Norden

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Q3-2012. Delårsrapport Januar-September 2012

Q3-2012. Delårsrapport Januar-September 2012 Q3-2012 Delårsrapport Januar-September 2012 1 " Vi har videreført vår aggressive tilnærming til markedet i Q3 og har hatt en inntektsvekst på mer enn det dobbelte av vekstraten i markedet for øvrig. Denne

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Breakfast Club 19. Februar 2009

Breakfast Club 19. Februar 2009 Breakfast Club 19. Februar 2009 Atea Nordisk og Baltisk infrastrukturleverandør med nr. 1 posisjon i alle markedene (nr. tre i Europa), 14 mrd. i omsetning i 2007 Den leverandøren i Europa med flest sertifiseringer:

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

TOGETHER TOWARDS THE TOP

TOGETHER TOWARDS THE TOP ATEA ASA ÅRSRAPPORT 2011 TOGETHER TOWARDS THE TOP INTRODUKSJON + + Innhold + + Nøkkeltall + + Leder + + Presentasjon av ledergruppen + + Kontaktinformasjon ATEA BESTIGER ENDA EN TOPP Innhold Side Nøkkeltall

Detaljer

Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012

Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012 Q1-2012 Kvartalsrapport Januar-Mars 2012 1 De tøffere markedsforholdene som vi så i andre halvdel av 2011 og i 4. kvartal spesielt, har fortsatt inn i 2012. Jeg er derfor svært fornøyd med å se at vi fortsetter

Detaljer

Q2-2012. Delårsrapport Januar-Juni 2012

Q2-2012. Delårsrapport Januar-Juni 2012 Q2-2012 Delårsrapport Januar-Juni 2012 1 "Vi har vært aggressive i Q2 og fortsatte å vinne markedsandeler under vanskelige markedsforhold. Denne tilnærmingen har påvirket produktmarginene negativt, men

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Kvartalspresentasjon. 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012

Kvartalspresentasjon. 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012 Kvartalspresentasjon 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012 Høydepunkter i andre kvartal Driftsinntekter og resultat Driftsinntektene øker med

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Moss Industri og næringsforening

Moss Industri og næringsforening Moss Industri og næringsforening Jens Haviken Vice President Services and Solutions Dustin Group AGENDA Moss Industri- og næringsforening 28. mars 2017 Fakta om Dustin Markedssituasjon Strategi Rolle i

Detaljer

Exense. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007

Exense. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007 Exense Q2 - første halvår r 2007 Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007 Resultat 2. kvartal 1. halvår 2007 Exense Consulting Om virksomheten Resultater for annet kvartal, første

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin MeldingsID: 237163 Innsendt dato: 08.05.2009 08:05 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: STRONG StrongPoint ASA XOSL

Detaljer

The Best Insight Gives Obvious Business Benefits. Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA. Åge Lønning - Konsernsjef

The Best Insight Gives Obvious Business Benefits. Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA. Åge Lønning - Konsernsjef The Best Insight...... Gives Obvious Business Benefits Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA Åge Lønning - Konsernsjef Kort om Component Software Etablert 1997 Sterk posisjon innenfor Virksomhetsstyring

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Første kvartal 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 26. april 2006 Agenda Resultat for første kvartal 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater for første kvartal Exense Software

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Hovedtall for Q4 2000 Driftsinntekter: NOK 1 401 mill. (+ 44%) EBITDA 192 (+ 118 %) EBITA 151 (+ 179 %) Resultat før skatt 69 (+ 164 %) Resultat etter

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Pyramidebygging - sten på sten

Pyramidebygging - sten på sten Adm. dir. Start Pyramidebygging - sten på sten Presentasjon av 1. kvartal 2003 08.05.03 Svend Heier Agenda 1. Høydepunkter og hovedtall 2. Forretningsmodellen 3. Utsikter og utfordringer > Hovedpunkter

Detaljer

Kvartalspresentasjon. 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012

Kvartalspresentasjon. 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012 Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012 1 NOKM Høydepunkter i tredje kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Fokus Bank med rekordvekst

Fokus Bank med rekordvekst Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår Posten Norge Halvårsrapport 1. halvår 2008 29.08.2008 1 Hovedpunkter Vekst i driftsinntekter på 7 % fra 1. halvår, til MNOK 14 370 Resultat før engangseffekter og nedskrivninger var MNOK 311 i 1. halvår

Detaljer

Guard Systems kvartalsrapport Q3 2008. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008

Guard Systems kvartalsrapport Q3 2008. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008 1 Innledning: Guard Systems har en fin utvikling og veksten fortsetter i Q3/08 sammenlignet med Q3/07, men veksttakten så langt i år har vært svakere enn forventet.

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

- fra handel til innovative handelsløsninger med verdenssuksess

- fra handel til innovative handelsløsninger med verdenssuksess - fra handel til innovative handelsløsninger med verdenssuksess Stig Hatteland Bakgrunn fra logistikk: Salg, lager, innkjøp, produksjon Nyere tid: Prosjektledelse, løsningsdesign for ERP og datasenterinfrastruktur,

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Årsrapport 2012. SOI Holding AS

Årsrapport 2012. SOI Holding AS Årsrapport 2012 SOI Holding AS Innhold Ledelsens perspektover 3 Styrets årsberetning 4 Oppstilling av totalresultat 9 Oppstilling av finansiell stilling 10 Oppstilling av endringer i egenkapitalen 12 Oppstilling

Detaljer

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTENDIGE KONSULENTER- FÅ DEN PERFEKTE PERSONEN FOR DITT PROSJEKT UMIDDELBART IT er en sentral del av mange forretningsprosesser og behovene er i

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Presentasjon Goodtech ASA

Presentasjon Goodtech ASA Presentasjon Goodtech ASA Generalforsamling Oslo, 25.4.2012 Innhold Goodtech introduksjon Marked Hovedpunkter fra 2011/ tidlig 2012 Oppsummering / Fremtidsutsikter Din suksess vårt mål! 2 Nye Goodtech

Detaljer

Merkantildata ökar sitt resultat med 110,8%

Merkantildata ökar sitt resultat med 110,8% Merkantildata ökar sitt resultat med 110,8% Resultater 1998 MED - Merkantildata omsatte i 1998 for MNOK 9.309,2 og oppnådde et resultat før skatt på MNOK 461,3 (+110,8%). Resultat pr. aksje utgjorde NOK

Detaljer

PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006

PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006 PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006 RESULTAT 1. HALVÅR 2006 (MNOK) 30.06.2006 30.06.2005 2.KV.2006 2.KV.2005 2005 DRIFTSINNTEKTER 48 32 29 5 262 DRIFTSKOSTNADER (5) (4) (1) (2) (12)

Detaljer

Exense Q1 2007. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør

Exense Q1 2007. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør Exense Q1 2007 Petter Ib Christiansen, administrerende direktør Resultat Q1 2007 Exense Consulting Om virksomheten Resultater for første kvartal 2007 Exense Software Om virksomheten Resultater for første

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Konsulenter i Argon - Rådgiver, prosjektleder, kvalitetssikrer

Konsulenter i Argon - Rådgiver, prosjektleder, kvalitetssikrer Konsulenter i Argon - Rådgiver, prosjektleder, kvalitetssikrer Konsulentene i Argon Consult har lang IT-forretningsmessig kompetanse fra ulike bransjer og oppdrag. Områder vi dekker: IT Strategi/Governance

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009 Innledning: Markedet har også i Q2 / 09 vært preget av forsiktighet i forhold til det å gjøre større investeringer, noe som gjenspeiler seg i færre kontrakter

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: INM - Inmeta og Crayon planlegger fusjon Meldingstekst:

Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: INM - Inmeta og Crayon planlegger fusjon Meldingstekst: MeldingsID: 271860 Innsendt dato: 30.11.2010 07:45 UtstederID: INM Utsteder: Inmeta Crayon ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: INNSIDEINFORMASJON Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig: Ja Vedlegg:

Detaljer

EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999

EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999 EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999 Oppsummering Fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare AS ble vedtatt av selskapenes generalforsamling den 6. mai 1999, og fusjonen vil være selskapsrettslig

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010 Innledning: Markedet er fortsatt preget av forsiktighet i forhold til det å gjøre større investeringer, men selskapet ser en positiv utvikling i enkelte geografier.

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Ambisjoner om å vokse lønnsomt! Rolf Roverud, konsernsjef Scana Industrier ASA Rogaland på Børs 1. september 2008 Scana Industrier ASA Scana har tre forretningsområder; Stål, Marin

Detaljer

NEAS ASA. Et ledende norsk Facility Management selskap. Presentasjon første kvartal Tor Rønhovde, CEO Finn Rune Kristiansen, CFO

NEAS ASA. Et ledende norsk Facility Management selskap. Presentasjon første kvartal Tor Rønhovde, CEO Finn Rune Kristiansen, CFO NEAS ASA Et ledende norsk Facility Management selskap Presentasjon første kvartal 2009 Tor Rønhovde, CEO Finn Rune Kristiansen, CFO Copyright 2009 Neas ASA Fredag 8. mai første kvartal presentasjon NEAS

Detaljer

Generalforsamling. 21. mai 2015

Generalforsamling. 21. mai 2015 Generalforsamling 21. mai 2015 Agenda 1 Hovedtrekk 2 3 4 Resultater Segmenter og drift Veien videre 2 Om Borgestad ASA Fakta om Borgestad Eldste selskap på Oslo Børs, notert 1917 Diversifisert kontantstrøm

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

We power the world of work

We power the world of work We power the world of work The Human Age gir utfordringer Fokusér på din kjernevirksomhet.så skal vi fokusere på vår! Mia Holmaas, Regiondirektør Manpower Vest Helge Tvedt, Regionsjef Experis Engineering

Detaljer

Q1 2013. Delårsrapport Januar-Mars 2013

Q1 2013. Delårsrapport Januar-Mars 2013 Q1 213 Delårsrapport Januar-Mars 213 Jeg er svært fornøyd med at vi til tross for vanskelige markedsforhold i Q1 har fortsatt å vinne markedsandeler. Claus Hougesen konsernsjef i Atea Hovedpunkter Driftsinntekter

Detaljer

Aleris Communication on Progress (COP) 2016. UN Global Compact

Aleris Communication on Progress (COP) 2016. UN Global Compact Aleris Communication on Progress (COP) 2016 UN Global Compact Aleris Communication on Progress (COP) 2016 Aleris fortsetter i 2016 vår støtte til Global Compact; FNs nettverk for bedrifters samfunnsansvar.

Detaljer

Utfordringer for Seniornett Norge. Perspektivplan framover mot 2020

Utfordringer for Seniornett Norge. Perspektivplan framover mot 2020 Utfordringer for Seniornett Norge Perspektivplan framover mot 2020 Oslo, 9. mai 2014 1 Seniornett Norges (SNs) hovedutfordring: Andelen av seniorene som nå er «på nett» er økende. Allikevel er det anslagsvis

Detaljer

EFFEKTIVISERING OG KONSEPTUTVIKLING. FØRSTE KVARTAL 2010 Oslo 20. mai 2010

EFFEKTIVISERING OG KONSEPTUTVIKLING. FØRSTE KVARTAL 2010 Oslo 20. mai 2010 EFFEKTIVISERING OG KONSEPTUTVIKLING FØRSTE KVARTAL 2010 Oslo 20. mai 2010 Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon første kvartal 2010 HOVEDPUNKTER Thorbjørn Graarud, Administrerende direktør Copyright 2010

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007 SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007 1 Resultatregnskap hovedtall Q2/07 Tall i MNOK Q2/07 Q2/06 Endring 1H/07 1H/06 Endring Driftsinntekter 75,7 65,0 16,3 % 151,8 133,9 13,3

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

The Optimizer - Hvor gode er dere?

The Optimizer - Hvor gode er dere? The Optimizer - Hvor gode er dere? Ville det ikke vært fint om noen analyserte dokumentbehandlingen i ditt firma og fant løsninger for effektivisering og reduserte kostnader? 2 3 Det er akkurat det Konica

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria Steria as a Service - Agenda Kort presentasjon av Steria Sterias utfordringer i drift Sterias målsetninger for drift Prosjektet IT Factory

Detaljer

Oppsummering 2013 Posten Norge

Oppsummering 2013 Posten Norge Oppsummering 2013 Posten Norge 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 2013 Kjøp av 34 % av aksjene i Danske Fragtmænd AS i juli 2013. Intensjonen er å overta alle aksjene i 2015 Bring Citymail Sverige etablerte

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Markedet har generelt snudd fra forsiktighet til økt optimisme. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble for fjerde kvartal lik MNOK 2,1 (3,5% margin).

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 Oppsummering Rapporten viser konsoliderte tall for det fusjonerte EDB ASA og Telenor Programvare AS. Fusjonen ble vedtatt i generalforsamlingen den

Detaljer

KOMPLETT MED EBIT PÅ MNOK 17,9 i 1 Q 2008

KOMPLETT MED EBIT PÅ MNOK 17,9 i 1 Q 2008 KOMPLETT MED EBIT PÅ MNOK 17,9 i 1 Q 2008 Hovedpunkter i kvartalet: Omsetning MNOK 1.125,1. Driftsresultat (EBIT) på MNOK 17,9. Integrasjonsprosessen av MPX.no og Itegra.no går som planlagt. inwarehouse

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q2 06. Guard Systems ASA

Guard Systems Kvartalsrapport Q2 06. Guard Systems ASA Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2006 1 Innledning: Guard Systems har en sterk utvikling i Q2/06 og presenterer en vekst på 34,53 % i forhold til Q2/05. Justert for utvidelsen i Baltikum, så er veksten

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Q1 2014. Delårsrapport Januar-Mars 2014

Q1 2014. Delårsrapport Januar-Mars 2014 Q1 214 Delårsrapport Januar-Mars 214 Jeg er fornøyd med å se en EBITDA-vekst på 28 prosent. EBITDA-forbedringen har blitt oppnådd gjennom kombinasjonen av inntektsvekst og positive effekter fra programmet

Detaljer