Årsrapport. Atea ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. Atea ASA"

Transkript

1 Årsrapport Atea ASA 2013

2 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia og Estland. Atea leverer IT-produkter fra ledende leverandører og bistår kunder med spesialkompetanse innenfor IT-infrastrukturtjenester. Atea er notert på Oslo Børs, under ticker ATEA. Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Markedstrender 6 Virksomhetsbeskrivelse Ateas produkter og tjenester 10 Lokal tilstedeværelse og global levering 16 Segmentene 18 Samfunnsansvar 23 Presentasjon av styret 28 Styrets beretning 30 Aksjonærinformasjon ansatte 7land Regnskap og noter Konsernregnskap 44 Konsernnoter 48 Regnskap Atea ASA 90 Noter Atea ASA 94 Revisors beretning 104 Eierstyring og selskapsledelse kontorer 22,1 NOK milliarder

3 3 Nøkkeltall konsern Beløp i NOK millioner Driftsinntekter , , , , ,8 Bruttomargin 3 592, , , , ,9 Bruttomargin (%) 24,6 23,4 24,0 24,4 24,3 EBITDA* 550,3 675,3 871,1 824,1 800,3 EBITDA-margin (%)* 3,8 3,9 4,3 3,9 3,6 EBITDA 501,4 648,4 857,7 811,3 700,6 EBIT 334,1 474,4 651,3 559,7 354,9 Resultat pr. aksje videreført virksomhet (NOK) 4,16 5,29 5,96 5,08 3,33 Utvannet resultat pr. aksje videreført virksomhet (NOK) 4,15 5,23 5,90 5,04 3,31 Utbytte pr. aksje (NOK) 1,00 1,25 2,00 5,00 9,50 Netto finansiell posisjon -214,1-337,3 283,2 49,3-419,1 Kontantstrøm fra driften 749,1 586,5 1046,4 812,4 910,6 Likviditetsreserve 1 536, , , , ,7 Egenkapitalandel (%) 39,3 34,8 37,9 38,9 31,6 Antall ansatte Driftsinntekter (NOK millioner) Driftsinntekter pr. land 2013 EBITDA* (NOK millioner) : ,6 2010: ,2 2011: ,8 2012: ,3 Norge: 29,6 % Sverige: 35,8 % Danmark: 25,3 % Finland: 6,3 % : 550,3 2010: 675,3 2011: 871,1 2012: 824, : , Baltikum: 3,1 % : 800, * Før aksjebaserte opsjons-, oppkjøps- og restruktureringskostnader. Driftsinntekter, Konsern Driftsinntekter, Konsern Driftsinntekter pr. pr. land Driftsinntekter pr. land NY NY Driftsinntekter pr. pr. land NY Driftsinntekter pr. land EBITDA, Konsern EBITDA, Konsern Hardware Hardware NO NO SE SE Software DK DK FI FI BA BA NO SE Software DK FI BA Tjenester Tjenester

4 4 Kjære leser, I begynnelsen av februar 2014 fikk jeg æren av å overta etter Claus Hougesen som konsernsjef i Atea. Jeg har stor respekt for den utfordringen det er å overta ledelsen av et selskap som betyr så mye for meg, og som jeg har vært en del av siden Jeg ser frem til å fortsette selskapets fantastiske reise og vil dele noen av mine tanker om 2013 og fremtiden. Ved inngangen til 2013 var økonomenes prognoser for BNP-vekst i vår region positive, og IT-analytikere forventet gode markedsforhold. Forventningene til BNP og IT-markedet sank gradvis i løpet av året, og dermed fortsatte de utfordrende markedsforholdene fra Atea opplevde at kundene nølte med å investere og at salgsprosessene ble forlenget. Mot slutten av året tok markedet seg noe opp igjen. Foto: Atea/Per-Øystein Pettersen Steinar Sønsteby Konsernsjef I tillegg til de krevende markedsforholdene skjedde det betydelige endringer i klient- og datasentermiljøet. Ifølge en Gartner-rapport opplevde vi den største nedgangen i PC-ens historie. Samtidig merket vi en økt etterspørsel etter mobile enheter, som smarttelefoner og nettbrett. Det som er viktig for Atea, er ikke om vi leverer en PC eller en mobil enhet, men at vi leverer det kundene etterspør.

5 5 I datasentervirksomheten har utviklingen innen skytjenester medført et betydelig fall i etterspørselen etter servere. På kort sikt har dette hatt en negativ effekt på Ateas driftsinntekter og medført organisatoriske endringer, samtidig som vi ser at etterspørselen etter våre private skyløsninger og hybridskyløsninger øker. Dette er et annet eksempel på at vi har tilpasset tilbudet vårt til kundenes nye behov som følge av teknologiske endringer i Fremover vil vi fortsette å utvikle løsninger, øke kompetansen og fokusere på segmentene der vi tror markedet vil vokse. For å skape rom for investeringer og lønnsom vekst lanserte vi i oktober et program for å øke driftseffektiviteten. Programmet for økt driftseffektivitet er tosidig. Den første delen vektla kostnadsreduksjon og reduserte kostnadsbasen fra nivået for september 2013 med NOK 200 millioner ved å redusere antallet årsverk med rundt 350. I den andre delen av programmet fokuseres det på å flytte back office-funksjoner til vår felles tjenestevirksomhet i Riga i Latvia. Målet er å øke kvaliteten, styrke konkurransedyktigheten og redusere de årlige kostnadene med om lag NOK 100 millioner når hele programmet er gjennomført i Tiltakene medførte at vi måtte ta farvel med dyktige og hardtarbeidende kolleger, men tiltakene Jeg er sikker på at Atea fortsatt vil være "The Place to Be" for ansatte, kunder, leverandører og aksjonærer. var nødvendige for at vi skulle kunne dekke kundenes behov på en mer effektiv måte og oppnå økt lønnsomhet i tiden fremover. Jeg er glad for å kunne fortelle at vi til tross for de utfordrende markedsforholdene og de teknologiske endringene oppnådde positive vekst i både driftsinntekter og EBITDA i tredje og fjerde kvartal. Det er for meg et bevis på Ateas evne til å tilpasse seg kundenes etterspørsel, markedsforholdene og de teknologiske endringene. Slike nedganger i makromiljøet vil åpenbart ha negativ effekt på virksomheten vår på kort sikt, slik det har hatt flere ganger tidligere. Men vår betydning for kundene og tilpasningsevne, gjør oss i dag til en klar markedsleder etter fem tiår i en IT-infrastrukturindustri i stadig endring. Jeg er også fornøyd med at vi fortsatte å ta markedsandeler i IT-infrastrukturmarkedet er svært konkurranseutsatt med press på å investere i kompetanse og ansatte. Vekst i driftsinntektene er en forutsetning for å forbedre resultatene. Det å vinne markedsandeler betyr også at vi blir viktigere for leverandørene våre, som igjen vil investere mer i samarbeidet med oss var et godt år for aksjonærene. Basert på Ateas sterke kontantstrøm og lave gjeldsgrad ble det utdelt et ekstraordinært utbytte på NOK 4,00 i november. Sammen med NOK 5,50 i ordinært utbytte som ble utbetalt i mai, utgjør dette en total avkastning på 16 prosent, basert på aksjekursen ved utgangen av Vi går inn i 2014 med en solid finansiell posisjon og forventninger om et noe bedre marked. I kombinasjon med programmet for å øke driftseffektiviteten vil dette gi vekst i både driftsinntekter og resultat de neste årene. Jeg er derfor sikker på at Atea fortsatt vil være "The Place to Be" for ansatte, kunder, leverandører og aksjonærer. Oslo, 19. mars 2014

6 ATEA ASA ÅRSRAPPORT 2013 Et marked i utvikling IT-industrien endrer seg raskt, og det er ingen vei tilbake. IT-industrien gjennomgår en rekke forandringer. IT blir stadig viktigere for virksomhetene. Teknologien er mer avansert enn vår bruk av den. Vi fremskaffer mer data enn vi kan analysere. Vi har tilgang på informasjon overalt, til enhver tid, fra flere enheter enn vi kan håndtere, og vi plasserer stadig mer av våre data på nettet og i skyen. Det betyr at kompleksitetsnivået øker. Mobile enheter er en plattform for effektive sosiale nettverk og nye arbeidsmåter. Med bruk av flere enheter og apper som vi selv velger, holder vi kontakt med hverandre og bruker et vell av informasjon. Vi ser det kanskje ikke, men den sømløse interaksjonen og datatilgangen er stadig mer avhengig av en underliggende, kompleks IT-infrastruktur. Verktøyene forbedres kontinuerlig, og tilgangen til informasjon blir større og dypere. Vi blir stadig mer avanserte brukere og medskapere av teknologi og innhold. Disse fremskrittene skjer ikke uten økt kompleksitet. Det er leverandører som Atea som får oppgaven å håndtere kompleksiteten. Leverandørenes oppgave er å skjule kompleksiteten bak et enkelt brukergrensesnitt. 6

7 7 Mobilitet I en IDC-undersøkelse fra januar 2014 oppga 40 prosent av beslutningstakerne for IT at mobilitet var deres viktigste investeringsområde. Måten vi lever og arbeider på er i endring og har vært det en stund. Én av endringene er mobilitet. Vi forventer å ha tilgang til informasjon uansett hvor vi er, og uansett hvilken enhet vi bruker. Mobilitet gjør at vi kan skape nye ideer, arbeide på nye måter, selge produkter og utvikle løsninger der hvor vi er mest produktive. Vi vil ha fleksibilitet til å jobbe hvor vi vil og når vi vil. Privatlivet og arbeidslivet smelter sammen. Jobben er ikke lenger et sted, men en aktivitet, og produktiviteten per ansatt øker betydelig. Ettersom mobilitet nå er en måte å øke produktiviteten på, integrerer virksomheter det i alle aspekter av IT. Selv om mange selskaper har utstrakt erfaring med enkelte former for mobilitet (for eksempel e-post) og mange har utviklet mobilenheter en stund, har de fleste brukt lang tid på å komme på banen var imidlertid året da mange selskaper begynte å implementere mobilitet. I en IDC-undersøkelse fra januar 2014 oppga 40 prosent av beslutningstakerne for IT at mobilitet var deres viktigste investeringsområde. Det er fristende å velge enkle løsninger, men mobilitet medfører komplekse problemstillinger som ikke kan løses på noen enkel måte. Man må ha riktig infrastruktur og samtidig ivareta kontroll og sikkerhet. Bedrifter må fortsatt kunne håndtere sikkerheten, kunne håndtere flere typer enheter, ha samhandlingsløsninger for kommunikasjon på tvers av flere enheter og operativsystemer, samt implementere follow-me-print, Wi-Fi og programvaredistribusjon. Atea har vært en pioner på dette området siden 2005 og er en av de ledende leverandørene av administrasjonsløsninger for mobile enheter i Norden og Baltikum. Atea knytter sammen alle deler av IT-infrastrukturen for å dekke alle disse aspektene. Ateas løsninger kan tilbys i kundens eget IT-miljø eller administreres i skyen fra Ateas datasentre.

8 8 Nettskyen Virtuelt OS Server Database OS Nettskyen Applikasjon Backup En annen endring i IT-industrien er nettskyen. Nettskyen kan ikke forstås som et enkeltstående fenomen i IT-markedet, men snarere som en av hovedbestanddelene i en større omveltning av IT-industrien og alle andre bransjer som bruker IT. Nettskyen kan defineres som en driftsmodell for å levere databehandling som en tjeneste på tvers av et nettverk på en måte som gir kapasitet etter behov, og med stor skalerbarhet og forbruksbasert prising. Mens den første nettskyrevolusjonen vektla virtualiserte fellesskyer, er dette bare én modell, som ikke nødvendigvis er egnet for alle virksomheter. Etter hvert som nettskyen utvikles og tas i bruk av folk flest, søker virksomhetene å utnytte kraften i forbrukerrettet databehandling i sanntid uten at det går på bekostning av ytelse, sikkerhet og kontroll. De vil velge når de skal bruke virtualisering og ikke, kontrollere nøyaktig hvor infrastrukturen er fysisk plassert, og forme infrastrukturen etter eget bruk ikke tvinge enheten sin inn på det noen andre mener er riktig plattform. Alle er ikke like. Derfor er Atea en svært aktuell partner for bedrifter som ikke nødvendigvis kan plasseres i en standardisert skyløsning. Ateas lokale tilstedeværelse, kundekunnskap og evne til å skreddersy løsninger er helt avgjørende i en skykontekst. De siste årene har Atea investert i utviklingen av et omfattende skytjenestetilbud som tilbys kundene sammen med de ledende programvareleverandørene. Disse investeringene gir kundene den kompetansen og fleksibiliteten som er nødvendig for å lage moderne, private skyløsninger og hybridskyløsninger. Atea opptrer som en skymegler som tilbyr en kombinasjon av tjenester som leveres av eksterne programvareleverandører, tjenester fra Ateas datasentre og tjenester fra kundenes eget datasenter.

9 9 Enkelhet i en stadig mer kompleks verden IT som en tjeneste en sterk trend innen IT-infrastruktur. I et stadig mer komplekst IT-infrastrukturmiljø, med stadig flere enheter, nye typer enheter, flere operativsystemer, flere applikasjoner, økt etterspørsel etter mobilitet, tilgang, tilgjengelighet og sikkerhetskrav, opplever flere og flere IT-avdelinger at det er krevende å holde tritt med utviklingen. Gjenvinningsløsninger Sikker avfallshåndtering Fornyelse Støtte før kjøp eshop CYOD-konsepter og -portal Ordrestyring Bufferlager Logistikktjenester Innkjøp og logistikk Forberedelser før levering Merking og skanning av produkter Tiden og kompetansen som kreves for å kjenne hver detalj av IT-infrastrukturen, finnes ikke lenger internt. De dagene da en bedrift kunne ha en generell IT-funksjon som tok seg av alle spørsmål, er borte. Det å utvikle og vedlikeholde ITinfrastrukturmiljøet er i dag en svært kompleks oppgave og krever et team med spesialressurser innenfor hvert område av infrastrukturen. I flere tiår var det IT-avdelingen som styrte utviklingen og fortalte bedriften hva de kunne hjelpe med. I dag blir bedriftene stadig mer sofistikerte brukere av IT og har høyere kunnskap om, og krav til, hva IT kan gjøre for dem. IT-avdelingen er derfor under konstant press for å implementere avanserte løsninger til rett tid. En stor trend innen IT-infrastrukturmarkedet er derfor konseptet "IT som en tjeneste". Dette er en løsning der produkter bindes sammen med alle relevante tjenester fra begynnelse til slutt mot en fast månedlig pris per bruker. Et eksempel kan være at en IT-avdeling kjøper bærbare PC-er til en fast pris per måned, inkludert alle relevante tjenester, som programvare- og sikkerhetsoppdateringer, brukerstøtte og feilretting. Med IT som en tjeneste får IT-avdelingene et mindre komplekst ansvar og får frigjort ressurser til å løse problemer og utføre andre oppgaver som bedriften har større behov for. Det er en enkel løsning på et komplekst problem dessuten medfører det ingen ordinære investeringer eller uventede utgifter. Ettersom Atea er en leverandør av komplette IT-infrastrukturløsninger, er selskapet godt posisjonert til å dra fordel av denne markedstrenden og kan rapportere om tosifret vekst på dette området. Resirkulering Kundestøtte SPOC/Service Desk (første-, andre- og tredjelinje) IMAC (koordinering/ utførelse) Feilretting av hardware og programvare Selvbetjeningsportal for sluttbrukere Administrasjon Administrasjon av hardware- og programvareressurser IMAC-koordinering Endringshåndtering Sikkerhetshåndtering for enheter Viruskontroll Administrasjon av mobile enheter Virtuell administrasjon av datamaskiner Klargjøring/ distribusjon Image Management Opplasting av image, oppbygging, integrering og testing Pakking Programvaredistribusjon Patch Management Driver Management

10 10 Ateas produkter og tjenester Ateas virksomhet kan deles i tre separate produkt- og tjenestetilbud: hardware, programvare og tjenester. Selskapets styrke er i stor grad tuftet på Ateas brede produktspekter innenfor hardware og programvare. Produktspekteret kompletteres av tjenester basert på mennesker med nøkkelkompetanse innenfor disse produktene. Alt dette skiller Atea fra sine nærmeste konkurrenter, som til sammenligning ofte er spesialisert innenfor spesielle nisjer.

11 11 Selskapets hardware, programvare og tjenestetilbud kan deles i fire områder: Kommunikasjon Klienter Kommunikasjon: Effektiv kommunikasjon og gode nettverk Samhandling: Video- og webkonferanser, IP-telefoni, AV-løsninger, samhandlingsløsninger, mobilitet og chat Klienter: PC-er, nettbrett og smarttelefoner Datasentre: Server, datalagring, virtualisering og drift Det brede produkt- og tjenestespekteret kompletteres med Ateas størrelse. Til sammen gjør dette Atea til en interessant og viktig partner for mange av verdens sterkeste teknologiprodusenter. Samhandling Datasentre De siste årene er samarbeidet med flere av leverandørene intensivert og videreutviklet for bedre å utnytte det forretningsmessige potensialet. Atea sitter derfor i det rådgivende utvalget til de ledende IT-leverandørene. Det gjør at Atea og Ateas kunder alltid ligger to skritt foran den raske teknologiske utviklingen hos hver av leverandørene. Atea kan derfor ikke bare gi råd om hva som finnes på markedet i dag, men også gi råd før noen andre om hvilke produkter ledende leverandører i Norden og Baltikum kommer til å levere. Det faktum at Atea langt på vei er markedsledende i Norden og Baltikum, og blant de ti viktigste partnerne til IT-leverandører over hele verden, gir Atea stor tyngde i forhandlinger med ITleverandørene. Det gir Ateas kunder svært konkurransedyktige priser og vilkår fra disse leverandørene. Ateas markedsposisjon sikrer at Atea ikke bare er den mest ettertraktede partneren for etablerte leverandører i bransjen, men også for nye nisjeaktører som har avansert teknologi innen sitt felt og vil lansere produktene sine i Norden og Baltikum. Derfor blir Atea stadig kontaktet av nye leverandører som vil samarbeide om markedsføring, salg og service. For Ateas kunder betyr det at det praktisk talt ikke er noen IT-infrastrukturleverandører som Atea ikke samarbeider med eller kan levere produkter fra. Ved utgangen av 2013 solgte Atea produkter fra mer enn IT-leverandører. Ateas rolle som systemintegrator sikrer selskapets kunder merverdi. Atea skaper verdi for kundene hver dag ved å øke effektiviteten via tilgang til informasjon, bedre samarbeid og utveksling av data. Dette er basert på inngående kjennskap til kundens virksomhet kombinert med en dyp forståelse av IT-infrastrukturløsninger. Basert på lang erfaring og kompetanse, sørger Atea for at kundene velger riktige produkter i mangfoldet av teknologiprodusenter, som alle oppfyller kundenes behov. Den største verdien ligger likevel i Ateas evne til å kombinere produkter og tjenester i komplette løsninger som får ulike teknologier til å spille på lag. Jo mer komplekse løsninger, desto mer verdi og jo sterkere står Atea overfor konkurrentene. Atea er seg bevisst at nøkkelen til suksess ligger i robuste og varige relasjoner til kunder og leverandører. Selskapet arbeider derfor målbevisst med å legge til rette for at kunder, teknologileverandører og selskapets egne konsulenter skal møtes til samtale om morgendagens teknologi og nye løsningsmuligheter. Atea har mer enn kunder og har fullt fokus på å ha fornøyde kunder. Atea har sterkt kundefokus, og både salgsrepresentanter og ledelsen måles på kundetilfredshet. Regelmessige undersøkelser viser at Atea er blant de som skårer høyest på kundetilfredshet i bransjen.

12 12 Hardware r 56 prosent Om lag 56 prosent av omsetningen kommer fra salg av hardware. I løpet av omsatte denne delen av Ateas virksomhet for NOK 12,4 milliarder, en oppgang på 2,2 prosent sammenlignet med Driftsinntekter, Hardware Driftsinntekter, Software Hardwareområdet er Ateas største virksomhetsområde. Om lag 56 prosent av omsetningen kommer fra salg av hardware. I løpet av 2013 omsatte denne delen av Ateas 2 virksomhet 000 for NOK 12,4 milliarder, en oppgang på 2,2 prosent sammenlignet med Som Europas nest største aktør innen IT- infrastruktur har Atea langt større innkjøpskraft enn sine konkurrenter. I tillegg har Atea et nært samarbeid med de fleste av verdens Driftsinntekter, ledende leverandører av hardwareteknologi. Atea Tjenester største leverandører omfatter kjente navn som HP, Lenovo, IBM, EMC og Cisco. vært Ateas høyborg innen hardwareområdet, har gått ned de siste 18 månedene. Ifølge en Gartner-rapport fra januar 2014 opplevde vi faktisk den største nedgangen i PC-ens historie i Det er åpenbart at denne endringen i markedsforholdene har påvirket Ateas driftsinntekter negativt i De siste årene har Atea imidlertid investert i andre hardwareområder, som smarttelefoner, nettbrett, maskinvare for samhandling, nettverk og så videre, som nå er i vekst. Veksten på disse områdene ga Atea en samlet vekst innenfor hardware i andre halvdel av Hardwareinntekter (beløp i NOK millioner) Driftsinntekter, Hardware : : : : Driftsinntekter, Software Av totale innkjøp av hardware i konsernet går 34 prosent gjennom Atea Logistics, Ateas senter for logistikk, resirkulering og konfigurering i Växjö i Sverige. Senteret åpner for at Atea kan forhandle frem stadig bedre sentraliserte innkjøpsvilkår fra viktige leverandører. Dette sikrer at Atea kan tilby sine kunder konkurransedyktige priser og vinne kontrakter med forholdsvis høyere marginer enn sine konkurrenter har vært et år med store omveltninger innenfor hardware. Tall fra IDC viser en nedgang i Utfordrende PC- og servermarkeder, markeder som historisk sett har vært Ateas største forretningsområder innen hardware, har bidratt til økt prispress. Som følge av markedssituasjonen i 2013 har selskapet fortsatt å inngå avtaler med lavere marginer enn tidligere. Hensikten med denne strategien har vært å posisjonere selskapet for vekst i andre markedssegmenter. Økt salg av både hardware og programvare er kraftige drivere for salg av tjenester og løsninger Ifølge IDCs siste prognose forventes hardware- hardwaremarkedet på 1,6 prosent i Norden i markedet i Norden å vokse med 3,1 prosent i Det skjer for tiden et skifte i klientmarkedet og med 2,2 prosent i gjennomsnitt fra 2013 PC- og servermarkedene, som tradisjonelt Driftsinntekter, har til Tjenester

13 13 Programvare Programvarevirksomheten leverer programvare og SAM-løsninger (Software Asset Management). I 2013 omsatte Atea for NOK 4,9 milliarder i dette virksomhetsområdet. Det representerer en økning på 11,1 prosent sammenlignet med Programvareområdet står for 22 prosent av totalomsetningen til Atea. I henhold til IDC var veksten i programvaremarkedet på 5,3 prosent i Norden i 2013, sammen- Driftsinntekter, lignet med Ateas vekst Produkter på 11,1 og tjenester prosent, som er dobbelt så stor som veksten i markedet. Atea er den største forhandleren av programvare i Norden og Baltikum, og i 2013 fortsatte Atea å styrke samarbeidet med ledende programvareleverandører som Microsoft, IBM, VMware, Symantec og Citrix. Mot slutten av 2013 klargjorde Atea flere nye programvaretjenester for kundene for å sikre at Atea ligger foran markedsutviklingen og fortsatt skal være regionens ledende leverandør av programvareløsninger i årene fremover. Ateas kunder opplever økt kompleksitet med programvare som kjører på flere enheter, og med noen tjenester lokalt og andre i skyen. Behovet for SAM-løsninger øker. Atea har over 175 sertifiserte medarbeidere på dette området og utførte over 200 SAM-oppdrag i Programvarevirksomheten er tett knyttet opp mot salget av programvareløsninger og tjenestevirksomheten, og Atea har i Norden flere tusen sertifiserte tekniske 4 konsulenter 000 som hjelper kundene med å integrere programvaren. Disse to rollene gjør at Atea kan levere verdi i alle trinn 0 av verdikjeden, fra et identifisert 10 behov 11 til en 12fullt funksjonell programvareløsning. I 2013 har Ateas programvarevirksomhet gjort Driftsinntekter, en svært god jobb med utrullingen Hardware av Windows 8 og lært opp kundene til å dra nytte av Windows 8-plattformen via en rekke seminarer og "proof of concept". Ifølge Microsoft er Atea den Microsoftpartneren i Europa som har utført flest Windows 8- "proofs of concept" for kunder i Det gjør selskapet godt posisjonert til å dra fordel av fremtidig salg av Windows 8-enheter fra store leverandører som HP, Lenovo og Microsoft, i tillegg til tjenesteinntektene forbundet med kundenes overgang til Windows Ateas programvare- og SAM-virksomhet vil lansere flere nye tjenester i 2014 for å hjelpe kundene med å 2 få 000oversikt over lisensene sine og beholde kontrollen 0 ved å implementere de riktige verktøyene og prosessene. Ifølge IDCs siste prognose forventes programvaremarkedet i Norden å vokse Driftsinntekter, med 5,3 prosent i 2014 og med 5,2 prosent Hardware i gjennomsnitt fra 2013 til , NOK milliarder Ateas vekst på 11,1 prosent, var dobbelt så stor som veksten i markedet. I henhold til 0 IDC var veksten i programvaremarkedet på 5,3 prosent i Driftsinntekter, Software Programvareinntekter (beløp i NOK millioner) Driftsinntekter, Software : : : : Driftsinntekter, Tjenester Driftsinntekter, Tjenester

14 14 Tjenester I 2013 utgjorde forretningsområdet 22 prosent av Ateas totale omsetning og bidro i løpet av året med inntekter på 6 NOK 000 4,8 milliarder, en vekst på 9,1 prosent sammenlignet med Ifølge IDC vokste tjenestemarkedet i Norden med 0 3,3 prosent i Tjenesteområdet er Ateas mest lønnsomme forretningsområde og viktig for at Atea skal nå Driftsinntekter, sine strategiske mål. Hardware Selskapet har en strategi for å øke områdets andel av konsernets totale omsetning, og særlig innenfor tjenesteavtaler. Virksomhetsområdet leverer tjenester knyttet til følgende fagområder: datasentre, nettverk, samhandling, AV, prosjektledelse, kabling, installasjons- og utrullingsprosjekter, klienthåndtering og drift, teknisk service, hostingtjenester, brukerstøtte, konfigureringstjenester og både leveranser, drift og forvaltning av applikasjoner Atea har et komplett tjenestetilbud for IT-infra strukturprodukter fra vuggen til graven. Kundene trenger derfor kun å forholde seg til én leverandør 0 for alle IT-infrastrukturbehov Det faktum at kundene kan velge fra et komplett utvalg IT-infrastrukturtjenester betyr ikke bare at de kun trenger ett kontaktpunkt, men også at Atea tar seg av integreringsprosessen Driftsinntekter, og all aktuell kommunikasjon. Hardware Det sparer kunden for mye tid, penger og energi. Atea har om lag konsulenter og anser det som svært viktig å ha de konsulentene som har størst kompetanse på sitt felt. Omfattende kompetanseutvikling står sentralt i alle deler av organisasjonen, slik at kundene kan være sikre på at de får hjelp av folk med riktig kompetanse. Ateas 2 konsulenter 000 har mer enn ulike teknologisertifiseringer. Den sterke veksten i topplinjen 0 i 2013 skyldes at selskapet har implementert en rekke markedsorienterte tiltak for å øke tjenesteinntektene, særskilt i tilknytning til langtidsavtaler basert på en fast månedspris. I 2013 økte Driftsinntekter, selskapets avtaleinntekter med 14,7 prosent Software godt over det strategiske vekstmålet. Atea opplever særlig økt etterspørsel etter IT som en tjeneste. Tjenesteutsetting av interne IT-funksjoner til eksterne partnere utgjør fortsatt en sterk trend i tjenestemarkedet. Spesielt omfatter dette tjenesteutsetting av håndtering av PC-er og andre mobile enheter. Tjenester og sikkerhet tilknyttet smarttelefoner og nettbrett blir stadig viktigere. Disse produktene gir brukerne langt større mobilitet og muligheten til å ta med seg arbeidsplassen. Med tilgang til virksomhetenes forretningskritiske IT-systemer, innebærer utviklingen 0 en vesentlig risiko for tap av data og forretningshemmeligheter. Tjenester knyttet til sikkerhet og oppdatering av mobile enheter blir derfor stadig viktigere for Ateas kunder Driftsinntekter, Software Ifølge IDCs siste prognose forventes tjenestemarkedet i Norden å vokse med 4,0 prosent i 2014 og med 4,1 prosent i gjennomsnitt fra 2013 til , prosent vekst Tjenesteområdet er Ateas mest lønnsomme forretningsområde og viktig for at Atea skal nå 0 sine strategiske mål. 12 Selskapet 13 har en strategi for å øke områdets andel av konsernets totale omsetning, og særlig innenfor tjenesteavtaler. Driftsinntekter, Tjenester Tjenesteinntekter (beløp i NOK millioner) Driftsinntekter, Tjenester : : : : 4 829

15 ATEA ASA ÅRSRAPPORT 2013 Foto: Atea/Per-Øystein Pettersen 15

16 16 Lokal tilstedeværelse og global levering Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur. Med 84 kontorer i sju land og rundt ansatte som kjenner sine lokalmarkeder, er Atea godt rustet til å bistå kundene med å løse deres lokale behov.

17 17 Landene der Atea leverte produkter og tjenester i 2013 Atea har en organisasjonsmodell der administrerende direktør i hvert land har et tydelig resultatansvar, og en virksomhetsmodell som er basert på en flat organisasjonsstruktur med en desentralisert beslutningsprosess i nærheten av kundene. Dette sikrer at Ateas kunder alltid forholder seg til en Atea-representant som ikke bare snakker deres språk og forstår deres lokale behov, men som også kan ta beslutninger og iverksette dem raskt. Ateas virksomhet er delt inn i fem geografiske segmenter: Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum. Atea betjener kunder utenfor sin egen geografiske region, og i 2013 leverte Atea produkter og tjenester i 136 land. Leveranser i land utenfor Ateas eget geografiske område skjer i nært samarbeid med Ateas partnernettverk. Ateas nettverk består av ledende ITinfrastrukturselskaper i de lokale markedene, og nettverket har mer enn IT-ansatte. Atea har et etablert partnerskap og kan vise til gode resultater for leveranser i de fleste land i verden. Det er en forsikring overfor Ateas kunder om at alle kontorer og datterselskaper vil motta tjenester av samme høye kvalitet, uansett om de ligger i Oslo, Shanghai eller Rio de Janeiro.

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/ Årsrapport 2012 2012 i korthet Et solid år 148 millioner kunder, 102 milliarder kroner i omsetning, 5 % organisk driftsinntekstvekst, EBITDA før andre inntekter og kostnader på 33 milliarder kroner og

Detaljer

Powered by CycloMedia. årsrapport

Powered by CycloMedia. årsrapport Powered by CycloMedia årsrapport 212 innhold s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 16-19 s. 22-27 s. 31-35 s. 38-79 s. 82-85 s. 88-98 s. 1-11 s. 12 s. 16-111 s. 112-113 s. 114-116 s. 117 Hovedtall Blom konsern

Detaljer

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsrapport / 2011 Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsregnskap Telenor Konsern Resultatregnskap /18/ Oppstilling av totalresultat /19/ Oppstillinglenav finansiell ve e stilling /20/

Detaljer

DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT 2013 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 1 INNHOLD 2 OM SAMFUNNSANSVARSRAPPORTEN 3 REDEGJØRELSE FRA KONSERNSJEFEN 4 OM KONSERNET 4 EIERSTRUKTUR 5 VERDISKAPING 5 NØKKELTALL 6 TILBAKEBLIKK

Detaljer

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 DNB-KONSERNET 2014 RISIKO- OG KAPITALSTYRING DNB-konsernet 2014 X. KAPITTELTITTEL A Temaer som omhandles i flere DNB-rapporter

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Sammendrag 2010 Konsernsjefen har ordet Etter finanskrisen var Nordea en av de første store bankene som introduserte en omfattende strategi for å akselerere ut av krisen: den vel avveide vekststrategien.

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68 ÅRSRAPPORT 2010. INNHOLDsfortegnelse. Fakta om Acta 3 Konsernsjefens kommentar 4 Årets høydepunkter 7 Hovedtall for Acta 8 Markeder 12 Porteføljekonto 14 Eiendomssalg i Sverige 15 Produkter 17 Tjenestetilbud

Detaljer

35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat

35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat årsrapport 2007 35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat av forbrukerne tenker på Gjensidige først når de blir bedt om å nevne et forsikringsselskap. Nå planlegges børsnotering

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

gjensidige.com Årsrapport

gjensidige.com Årsrapport gjensidige.com Årsrapport 2009 Hendelser 2009 Virksomheten :: Samtaler mellom Storebrand og Gjensidige om en mulig fusjon ble avsluttet i mars. :: Gjensidige Pensjon og Sparing fikk i mai toppplassering

Detaljer

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor.

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor. Årsrapport 2009 Innhold Til aksjonærene // 01 Årsberetning 2009 // 02 Årsregnskap Resultatregnskap // 16 Oppstilling av totalresultat // 17 Oppstilling av finansiell stilling // 18 Oppstilling av kontantstrømmer

Detaljer

gjensidige.no ÅRSRAPPORT

gjensidige.no ÅRSRAPPORT gjensidige.no ÅRSRAPPORT 2008 HENDELSER 2008 DETTE ER GJENSIDIGE :: JANUAR Som første forsikringsselskap i Norge ansatte Gjensidige egen klimaforsker. Gjensidiges hovedkontorbygg på Sollerud ble solgt

Detaljer

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a YARA Finansrapport 2013 Verdiskaping Creating impact v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / b Vokser i Amerika ekspanderer i Brasil Amerika er

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Impulser. fra. Agility Group side 10 Advokatfirmaet Wiersholm side 4 Norges Forskningsråd side 16 Rolls Royce side 22. Kundemagasin nr.

Impulser. fra. Agility Group side 10 Advokatfirmaet Wiersholm side 4 Norges Forskningsråd side 16 Rolls Royce side 22. Kundemagasin nr. Impulser Kundemagasin nr. 1 2013 fra EVRY Agility Group side 10 Advokatfirmaet Wiersholm side 4 Norges Forskningsråd side 16 Rolls Royce side 22 2 Innhold Leder 3 Innhold 6 8 13 14 18 21 25 26 29 Broadnet:

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer