Årsrapport. Atea ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. Atea ASA"

Transkript

1 Årsrapport Atea ASA 2013

2 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia og Estland. Atea leverer IT-produkter fra ledende leverandører og bistår kunder med spesialkompetanse innenfor IT-infrastrukturtjenester. Atea er notert på Oslo Børs, under ticker ATEA. Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Markedstrender 6 Virksomhetsbeskrivelse Ateas produkter og tjenester 10 Lokal tilstedeværelse og global levering 16 Segmentene 18 Samfunnsansvar 23 Presentasjon av styret 28 Styrets beretning 30 Aksjonærinformasjon ansatte 7land Regnskap og noter Konsernregnskap 44 Konsernnoter 48 Regnskap Atea ASA 90 Noter Atea ASA 94 Revisors beretning 104 Eierstyring og selskapsledelse kontorer 22,1 NOK milliarder

3 3 Nøkkeltall konsern Beløp i NOK millioner Driftsinntekter , , , , ,8 Bruttomargin 3 592, , , , ,9 Bruttomargin (%) 24,6 23,4 24,0 24,4 24,3 EBITDA* 550,3 675,3 871,1 824,1 800,3 EBITDA-margin (%)* 3,8 3,9 4,3 3,9 3,6 EBITDA 501,4 648,4 857,7 811,3 700,6 EBIT 334,1 474,4 651,3 559,7 354,9 Resultat pr. aksje videreført virksomhet (NOK) 4,16 5,29 5,96 5,08 3,33 Utvannet resultat pr. aksje videreført virksomhet (NOK) 4,15 5,23 5,90 5,04 3,31 Utbytte pr. aksje (NOK) 1,00 1,25 2,00 5,00 9,50 Netto finansiell posisjon -214,1-337,3 283,2 49,3-419,1 Kontantstrøm fra driften 749,1 586,5 1046,4 812,4 910,6 Likviditetsreserve 1 536, , , , ,7 Egenkapitalandel (%) 39,3 34,8 37,9 38,9 31,6 Antall ansatte Driftsinntekter (NOK millioner) Driftsinntekter pr. land 2013 EBITDA* (NOK millioner) : ,6 2010: ,2 2011: ,8 2012: ,3 Norge: 29,6 % Sverige: 35,8 % Danmark: 25,3 % Finland: 6,3 % : 550,3 2010: 675,3 2011: 871,1 2012: 824, : , Baltikum: 3,1 % : 800, * Før aksjebaserte opsjons-, oppkjøps- og restruktureringskostnader. Driftsinntekter, Konsern Driftsinntekter, Konsern Driftsinntekter pr. pr. land Driftsinntekter pr. land NY NY Driftsinntekter pr. pr. land NY Driftsinntekter pr. land EBITDA, Konsern EBITDA, Konsern Hardware Hardware NO NO SE SE Software DK DK FI FI BA BA NO SE Software DK FI BA Tjenester Tjenester

4 4 Kjære leser, I begynnelsen av februar 2014 fikk jeg æren av å overta etter Claus Hougesen som konsernsjef i Atea. Jeg har stor respekt for den utfordringen det er å overta ledelsen av et selskap som betyr så mye for meg, og som jeg har vært en del av siden Jeg ser frem til å fortsette selskapets fantastiske reise og vil dele noen av mine tanker om 2013 og fremtiden. Ved inngangen til 2013 var økonomenes prognoser for BNP-vekst i vår region positive, og IT-analytikere forventet gode markedsforhold. Forventningene til BNP og IT-markedet sank gradvis i løpet av året, og dermed fortsatte de utfordrende markedsforholdene fra Atea opplevde at kundene nølte med å investere og at salgsprosessene ble forlenget. Mot slutten av året tok markedet seg noe opp igjen. Foto: Atea/Per-Øystein Pettersen Steinar Sønsteby Konsernsjef I tillegg til de krevende markedsforholdene skjedde det betydelige endringer i klient- og datasentermiljøet. Ifølge en Gartner-rapport opplevde vi den største nedgangen i PC-ens historie. Samtidig merket vi en økt etterspørsel etter mobile enheter, som smarttelefoner og nettbrett. Det som er viktig for Atea, er ikke om vi leverer en PC eller en mobil enhet, men at vi leverer det kundene etterspør.

5 5 I datasentervirksomheten har utviklingen innen skytjenester medført et betydelig fall i etterspørselen etter servere. På kort sikt har dette hatt en negativ effekt på Ateas driftsinntekter og medført organisatoriske endringer, samtidig som vi ser at etterspørselen etter våre private skyløsninger og hybridskyløsninger øker. Dette er et annet eksempel på at vi har tilpasset tilbudet vårt til kundenes nye behov som følge av teknologiske endringer i Fremover vil vi fortsette å utvikle løsninger, øke kompetansen og fokusere på segmentene der vi tror markedet vil vokse. For å skape rom for investeringer og lønnsom vekst lanserte vi i oktober et program for å øke driftseffektiviteten. Programmet for økt driftseffektivitet er tosidig. Den første delen vektla kostnadsreduksjon og reduserte kostnadsbasen fra nivået for september 2013 med NOK 200 millioner ved å redusere antallet årsverk med rundt 350. I den andre delen av programmet fokuseres det på å flytte back office-funksjoner til vår felles tjenestevirksomhet i Riga i Latvia. Målet er å øke kvaliteten, styrke konkurransedyktigheten og redusere de årlige kostnadene med om lag NOK 100 millioner når hele programmet er gjennomført i Tiltakene medførte at vi måtte ta farvel med dyktige og hardtarbeidende kolleger, men tiltakene Jeg er sikker på at Atea fortsatt vil være "The Place to Be" for ansatte, kunder, leverandører og aksjonærer. var nødvendige for at vi skulle kunne dekke kundenes behov på en mer effektiv måte og oppnå økt lønnsomhet i tiden fremover. Jeg er glad for å kunne fortelle at vi til tross for de utfordrende markedsforholdene og de teknologiske endringene oppnådde positive vekst i både driftsinntekter og EBITDA i tredje og fjerde kvartal. Det er for meg et bevis på Ateas evne til å tilpasse seg kundenes etterspørsel, markedsforholdene og de teknologiske endringene. Slike nedganger i makromiljøet vil åpenbart ha negativ effekt på virksomheten vår på kort sikt, slik det har hatt flere ganger tidligere. Men vår betydning for kundene og tilpasningsevne, gjør oss i dag til en klar markedsleder etter fem tiår i en IT-infrastrukturindustri i stadig endring. Jeg er også fornøyd med at vi fortsatte å ta markedsandeler i IT-infrastrukturmarkedet er svært konkurranseutsatt med press på å investere i kompetanse og ansatte. Vekst i driftsinntektene er en forutsetning for å forbedre resultatene. Det å vinne markedsandeler betyr også at vi blir viktigere for leverandørene våre, som igjen vil investere mer i samarbeidet med oss var et godt år for aksjonærene. Basert på Ateas sterke kontantstrøm og lave gjeldsgrad ble det utdelt et ekstraordinært utbytte på NOK 4,00 i november. Sammen med NOK 5,50 i ordinært utbytte som ble utbetalt i mai, utgjør dette en total avkastning på 16 prosent, basert på aksjekursen ved utgangen av Vi går inn i 2014 med en solid finansiell posisjon og forventninger om et noe bedre marked. I kombinasjon med programmet for å øke driftseffektiviteten vil dette gi vekst i både driftsinntekter og resultat de neste årene. Jeg er derfor sikker på at Atea fortsatt vil være "The Place to Be" for ansatte, kunder, leverandører og aksjonærer. Oslo, 19. mars 2014

6 ATEA ASA ÅRSRAPPORT 2013 Et marked i utvikling IT-industrien endrer seg raskt, og det er ingen vei tilbake. IT-industrien gjennomgår en rekke forandringer. IT blir stadig viktigere for virksomhetene. Teknologien er mer avansert enn vår bruk av den. Vi fremskaffer mer data enn vi kan analysere. Vi har tilgang på informasjon overalt, til enhver tid, fra flere enheter enn vi kan håndtere, og vi plasserer stadig mer av våre data på nettet og i skyen. Det betyr at kompleksitetsnivået øker. Mobile enheter er en plattform for effektive sosiale nettverk og nye arbeidsmåter. Med bruk av flere enheter og apper som vi selv velger, holder vi kontakt med hverandre og bruker et vell av informasjon. Vi ser det kanskje ikke, men den sømløse interaksjonen og datatilgangen er stadig mer avhengig av en underliggende, kompleks IT-infrastruktur. Verktøyene forbedres kontinuerlig, og tilgangen til informasjon blir større og dypere. Vi blir stadig mer avanserte brukere og medskapere av teknologi og innhold. Disse fremskrittene skjer ikke uten økt kompleksitet. Det er leverandører som Atea som får oppgaven å håndtere kompleksiteten. Leverandørenes oppgave er å skjule kompleksiteten bak et enkelt brukergrensesnitt. 6

7 7 Mobilitet I en IDC-undersøkelse fra januar 2014 oppga 40 prosent av beslutningstakerne for IT at mobilitet var deres viktigste investeringsområde. Måten vi lever og arbeider på er i endring og har vært det en stund. Én av endringene er mobilitet. Vi forventer å ha tilgang til informasjon uansett hvor vi er, og uansett hvilken enhet vi bruker. Mobilitet gjør at vi kan skape nye ideer, arbeide på nye måter, selge produkter og utvikle løsninger der hvor vi er mest produktive. Vi vil ha fleksibilitet til å jobbe hvor vi vil og når vi vil. Privatlivet og arbeidslivet smelter sammen. Jobben er ikke lenger et sted, men en aktivitet, og produktiviteten per ansatt øker betydelig. Ettersom mobilitet nå er en måte å øke produktiviteten på, integrerer virksomheter det i alle aspekter av IT. Selv om mange selskaper har utstrakt erfaring med enkelte former for mobilitet (for eksempel e-post) og mange har utviklet mobilenheter en stund, har de fleste brukt lang tid på å komme på banen var imidlertid året da mange selskaper begynte å implementere mobilitet. I en IDC-undersøkelse fra januar 2014 oppga 40 prosent av beslutningstakerne for IT at mobilitet var deres viktigste investeringsområde. Det er fristende å velge enkle løsninger, men mobilitet medfører komplekse problemstillinger som ikke kan løses på noen enkel måte. Man må ha riktig infrastruktur og samtidig ivareta kontroll og sikkerhet. Bedrifter må fortsatt kunne håndtere sikkerheten, kunne håndtere flere typer enheter, ha samhandlingsløsninger for kommunikasjon på tvers av flere enheter og operativsystemer, samt implementere follow-me-print, Wi-Fi og programvaredistribusjon. Atea har vært en pioner på dette området siden 2005 og er en av de ledende leverandørene av administrasjonsløsninger for mobile enheter i Norden og Baltikum. Atea knytter sammen alle deler av IT-infrastrukturen for å dekke alle disse aspektene. Ateas løsninger kan tilbys i kundens eget IT-miljø eller administreres i skyen fra Ateas datasentre.

8 8 Nettskyen Virtuelt OS Server Database OS Nettskyen Applikasjon Backup En annen endring i IT-industrien er nettskyen. Nettskyen kan ikke forstås som et enkeltstående fenomen i IT-markedet, men snarere som en av hovedbestanddelene i en større omveltning av IT-industrien og alle andre bransjer som bruker IT. Nettskyen kan defineres som en driftsmodell for å levere databehandling som en tjeneste på tvers av et nettverk på en måte som gir kapasitet etter behov, og med stor skalerbarhet og forbruksbasert prising. Mens den første nettskyrevolusjonen vektla virtualiserte fellesskyer, er dette bare én modell, som ikke nødvendigvis er egnet for alle virksomheter. Etter hvert som nettskyen utvikles og tas i bruk av folk flest, søker virksomhetene å utnytte kraften i forbrukerrettet databehandling i sanntid uten at det går på bekostning av ytelse, sikkerhet og kontroll. De vil velge når de skal bruke virtualisering og ikke, kontrollere nøyaktig hvor infrastrukturen er fysisk plassert, og forme infrastrukturen etter eget bruk ikke tvinge enheten sin inn på det noen andre mener er riktig plattform. Alle er ikke like. Derfor er Atea en svært aktuell partner for bedrifter som ikke nødvendigvis kan plasseres i en standardisert skyløsning. Ateas lokale tilstedeværelse, kundekunnskap og evne til å skreddersy løsninger er helt avgjørende i en skykontekst. De siste årene har Atea investert i utviklingen av et omfattende skytjenestetilbud som tilbys kundene sammen med de ledende programvareleverandørene. Disse investeringene gir kundene den kompetansen og fleksibiliteten som er nødvendig for å lage moderne, private skyløsninger og hybridskyløsninger. Atea opptrer som en skymegler som tilbyr en kombinasjon av tjenester som leveres av eksterne programvareleverandører, tjenester fra Ateas datasentre og tjenester fra kundenes eget datasenter.

9 9 Enkelhet i en stadig mer kompleks verden IT som en tjeneste en sterk trend innen IT-infrastruktur. I et stadig mer komplekst IT-infrastrukturmiljø, med stadig flere enheter, nye typer enheter, flere operativsystemer, flere applikasjoner, økt etterspørsel etter mobilitet, tilgang, tilgjengelighet og sikkerhetskrav, opplever flere og flere IT-avdelinger at det er krevende å holde tritt med utviklingen. Gjenvinningsløsninger Sikker avfallshåndtering Fornyelse Støtte før kjøp eshop CYOD-konsepter og -portal Ordrestyring Bufferlager Logistikktjenester Innkjøp og logistikk Forberedelser før levering Merking og skanning av produkter Tiden og kompetansen som kreves for å kjenne hver detalj av IT-infrastrukturen, finnes ikke lenger internt. De dagene da en bedrift kunne ha en generell IT-funksjon som tok seg av alle spørsmål, er borte. Det å utvikle og vedlikeholde ITinfrastrukturmiljøet er i dag en svært kompleks oppgave og krever et team med spesialressurser innenfor hvert område av infrastrukturen. I flere tiår var det IT-avdelingen som styrte utviklingen og fortalte bedriften hva de kunne hjelpe med. I dag blir bedriftene stadig mer sofistikerte brukere av IT og har høyere kunnskap om, og krav til, hva IT kan gjøre for dem. IT-avdelingen er derfor under konstant press for å implementere avanserte løsninger til rett tid. En stor trend innen IT-infrastrukturmarkedet er derfor konseptet "IT som en tjeneste". Dette er en løsning der produkter bindes sammen med alle relevante tjenester fra begynnelse til slutt mot en fast månedlig pris per bruker. Et eksempel kan være at en IT-avdeling kjøper bærbare PC-er til en fast pris per måned, inkludert alle relevante tjenester, som programvare- og sikkerhetsoppdateringer, brukerstøtte og feilretting. Med IT som en tjeneste får IT-avdelingene et mindre komplekst ansvar og får frigjort ressurser til å løse problemer og utføre andre oppgaver som bedriften har større behov for. Det er en enkel løsning på et komplekst problem dessuten medfører det ingen ordinære investeringer eller uventede utgifter. Ettersom Atea er en leverandør av komplette IT-infrastrukturløsninger, er selskapet godt posisjonert til å dra fordel av denne markedstrenden og kan rapportere om tosifret vekst på dette området. Resirkulering Kundestøtte SPOC/Service Desk (første-, andre- og tredjelinje) IMAC (koordinering/ utførelse) Feilretting av hardware og programvare Selvbetjeningsportal for sluttbrukere Administrasjon Administrasjon av hardware- og programvareressurser IMAC-koordinering Endringshåndtering Sikkerhetshåndtering for enheter Viruskontroll Administrasjon av mobile enheter Virtuell administrasjon av datamaskiner Klargjøring/ distribusjon Image Management Opplasting av image, oppbygging, integrering og testing Pakking Programvaredistribusjon Patch Management Driver Management

10 10 Ateas produkter og tjenester Ateas virksomhet kan deles i tre separate produkt- og tjenestetilbud: hardware, programvare og tjenester. Selskapets styrke er i stor grad tuftet på Ateas brede produktspekter innenfor hardware og programvare. Produktspekteret kompletteres av tjenester basert på mennesker med nøkkelkompetanse innenfor disse produktene. Alt dette skiller Atea fra sine nærmeste konkurrenter, som til sammenligning ofte er spesialisert innenfor spesielle nisjer.

11 11 Selskapets hardware, programvare og tjenestetilbud kan deles i fire områder: Kommunikasjon Klienter Kommunikasjon: Effektiv kommunikasjon og gode nettverk Samhandling: Video- og webkonferanser, IP-telefoni, AV-løsninger, samhandlingsløsninger, mobilitet og chat Klienter: PC-er, nettbrett og smarttelefoner Datasentre: Server, datalagring, virtualisering og drift Det brede produkt- og tjenestespekteret kompletteres med Ateas størrelse. Til sammen gjør dette Atea til en interessant og viktig partner for mange av verdens sterkeste teknologiprodusenter. Samhandling Datasentre De siste årene er samarbeidet med flere av leverandørene intensivert og videreutviklet for bedre å utnytte det forretningsmessige potensialet. Atea sitter derfor i det rådgivende utvalget til de ledende IT-leverandørene. Det gjør at Atea og Ateas kunder alltid ligger to skritt foran den raske teknologiske utviklingen hos hver av leverandørene. Atea kan derfor ikke bare gi råd om hva som finnes på markedet i dag, men også gi råd før noen andre om hvilke produkter ledende leverandører i Norden og Baltikum kommer til å levere. Det faktum at Atea langt på vei er markedsledende i Norden og Baltikum, og blant de ti viktigste partnerne til IT-leverandører over hele verden, gir Atea stor tyngde i forhandlinger med ITleverandørene. Det gir Ateas kunder svært konkurransedyktige priser og vilkår fra disse leverandørene. Ateas markedsposisjon sikrer at Atea ikke bare er den mest ettertraktede partneren for etablerte leverandører i bransjen, men også for nye nisjeaktører som har avansert teknologi innen sitt felt og vil lansere produktene sine i Norden og Baltikum. Derfor blir Atea stadig kontaktet av nye leverandører som vil samarbeide om markedsføring, salg og service. For Ateas kunder betyr det at det praktisk talt ikke er noen IT-infrastrukturleverandører som Atea ikke samarbeider med eller kan levere produkter fra. Ved utgangen av 2013 solgte Atea produkter fra mer enn IT-leverandører. Ateas rolle som systemintegrator sikrer selskapets kunder merverdi. Atea skaper verdi for kundene hver dag ved å øke effektiviteten via tilgang til informasjon, bedre samarbeid og utveksling av data. Dette er basert på inngående kjennskap til kundens virksomhet kombinert med en dyp forståelse av IT-infrastrukturløsninger. Basert på lang erfaring og kompetanse, sørger Atea for at kundene velger riktige produkter i mangfoldet av teknologiprodusenter, som alle oppfyller kundenes behov. Den største verdien ligger likevel i Ateas evne til å kombinere produkter og tjenester i komplette løsninger som får ulike teknologier til å spille på lag. Jo mer komplekse løsninger, desto mer verdi og jo sterkere står Atea overfor konkurrentene. Atea er seg bevisst at nøkkelen til suksess ligger i robuste og varige relasjoner til kunder og leverandører. Selskapet arbeider derfor målbevisst med å legge til rette for at kunder, teknologileverandører og selskapets egne konsulenter skal møtes til samtale om morgendagens teknologi og nye løsningsmuligheter. Atea har mer enn kunder og har fullt fokus på å ha fornøyde kunder. Atea har sterkt kundefokus, og både salgsrepresentanter og ledelsen måles på kundetilfredshet. Regelmessige undersøkelser viser at Atea er blant de som skårer høyest på kundetilfredshet i bransjen.

12 12 Hardware r 56 prosent Om lag 56 prosent av omsetningen kommer fra salg av hardware. I løpet av omsatte denne delen av Ateas virksomhet for NOK 12,4 milliarder, en oppgang på 2,2 prosent sammenlignet med Driftsinntekter, Hardware Driftsinntekter, Software Hardwareområdet er Ateas største virksomhetsområde. Om lag 56 prosent av omsetningen kommer fra salg av hardware. I løpet av 2013 omsatte denne delen av Ateas 2 virksomhet 000 for NOK 12,4 milliarder, en oppgang på 2,2 prosent sammenlignet med Som Europas nest største aktør innen IT- infrastruktur har Atea langt større innkjøpskraft enn sine konkurrenter. I tillegg har Atea et nært samarbeid med de fleste av verdens Driftsinntekter, ledende leverandører av hardwareteknologi. Atea Tjenester største leverandører omfatter kjente navn som HP, Lenovo, IBM, EMC og Cisco. vært Ateas høyborg innen hardwareområdet, har gått ned de siste 18 månedene. Ifølge en Gartner-rapport fra januar 2014 opplevde vi faktisk den største nedgangen i PC-ens historie i Det er åpenbart at denne endringen i markedsforholdene har påvirket Ateas driftsinntekter negativt i De siste årene har Atea imidlertid investert i andre hardwareområder, som smarttelefoner, nettbrett, maskinvare for samhandling, nettverk og så videre, som nå er i vekst. Veksten på disse områdene ga Atea en samlet vekst innenfor hardware i andre halvdel av Hardwareinntekter (beløp i NOK millioner) Driftsinntekter, Hardware : : : : Driftsinntekter, Software Av totale innkjøp av hardware i konsernet går 34 prosent gjennom Atea Logistics, Ateas senter for logistikk, resirkulering og konfigurering i Växjö i Sverige. Senteret åpner for at Atea kan forhandle frem stadig bedre sentraliserte innkjøpsvilkår fra viktige leverandører. Dette sikrer at Atea kan tilby sine kunder konkurransedyktige priser og vinne kontrakter med forholdsvis høyere marginer enn sine konkurrenter har vært et år med store omveltninger innenfor hardware. Tall fra IDC viser en nedgang i Utfordrende PC- og servermarkeder, markeder som historisk sett har vært Ateas største forretningsområder innen hardware, har bidratt til økt prispress. Som følge av markedssituasjonen i 2013 har selskapet fortsatt å inngå avtaler med lavere marginer enn tidligere. Hensikten med denne strategien har vært å posisjonere selskapet for vekst i andre markedssegmenter. Økt salg av både hardware og programvare er kraftige drivere for salg av tjenester og løsninger Ifølge IDCs siste prognose forventes hardware- hardwaremarkedet på 1,6 prosent i Norden i markedet i Norden å vokse med 3,1 prosent i Det skjer for tiden et skifte i klientmarkedet og med 2,2 prosent i gjennomsnitt fra 2013 PC- og servermarkedene, som tradisjonelt Driftsinntekter, har til Tjenester

13 13 Programvare Programvarevirksomheten leverer programvare og SAM-løsninger (Software Asset Management). I 2013 omsatte Atea for NOK 4,9 milliarder i dette virksomhetsområdet. Det representerer en økning på 11,1 prosent sammenlignet med Programvareområdet står for 22 prosent av totalomsetningen til Atea. I henhold til IDC var veksten i programvaremarkedet på 5,3 prosent i Norden i 2013, sammen- Driftsinntekter, lignet med Ateas vekst Produkter på 11,1 og tjenester prosent, som er dobbelt så stor som veksten i markedet. Atea er den største forhandleren av programvare i Norden og Baltikum, og i 2013 fortsatte Atea å styrke samarbeidet med ledende programvareleverandører som Microsoft, IBM, VMware, Symantec og Citrix. Mot slutten av 2013 klargjorde Atea flere nye programvaretjenester for kundene for å sikre at Atea ligger foran markedsutviklingen og fortsatt skal være regionens ledende leverandør av programvareløsninger i årene fremover. Ateas kunder opplever økt kompleksitet med programvare som kjører på flere enheter, og med noen tjenester lokalt og andre i skyen. Behovet for SAM-løsninger øker. Atea har over 175 sertifiserte medarbeidere på dette området og utførte over 200 SAM-oppdrag i Programvarevirksomheten er tett knyttet opp mot salget av programvareløsninger og tjenestevirksomheten, og Atea har i Norden flere tusen sertifiserte tekniske 4 konsulenter 000 som hjelper kundene med å integrere programvaren. Disse to rollene gjør at Atea kan levere verdi i alle trinn 0 av verdikjeden, fra et identifisert 10 behov 11 til en 12fullt funksjonell programvareløsning. I 2013 har Ateas programvarevirksomhet gjort Driftsinntekter, en svært god jobb med utrullingen Hardware av Windows 8 og lært opp kundene til å dra nytte av Windows 8-plattformen via en rekke seminarer og "proof of concept". Ifølge Microsoft er Atea den Microsoftpartneren i Europa som har utført flest Windows 8- "proofs of concept" for kunder i Det gjør selskapet godt posisjonert til å dra fordel av fremtidig salg av Windows 8-enheter fra store leverandører som HP, Lenovo og Microsoft, i tillegg til tjenesteinntektene forbundet med kundenes overgang til Windows Ateas programvare- og SAM-virksomhet vil lansere flere nye tjenester i 2014 for å hjelpe kundene med å 2 få 000oversikt over lisensene sine og beholde kontrollen 0 ved å implementere de riktige verktøyene og prosessene. Ifølge IDCs siste prognose forventes programvaremarkedet i Norden å vokse Driftsinntekter, med 5,3 prosent i 2014 og med 5,2 prosent Hardware i gjennomsnitt fra 2013 til , NOK milliarder Ateas vekst på 11,1 prosent, var dobbelt så stor som veksten i markedet. I henhold til 0 IDC var veksten i programvaremarkedet på 5,3 prosent i Driftsinntekter, Software Programvareinntekter (beløp i NOK millioner) Driftsinntekter, Software : : : : Driftsinntekter, Tjenester Driftsinntekter, Tjenester

14 14 Tjenester I 2013 utgjorde forretningsområdet 22 prosent av Ateas totale omsetning og bidro i løpet av året med inntekter på 6 NOK 000 4,8 milliarder, en vekst på 9,1 prosent sammenlignet med Ifølge IDC vokste tjenestemarkedet i Norden med 0 3,3 prosent i Tjenesteområdet er Ateas mest lønnsomme forretningsområde og viktig for at Atea skal nå Driftsinntekter, sine strategiske mål. Hardware Selskapet har en strategi for å øke områdets andel av konsernets totale omsetning, og særlig innenfor tjenesteavtaler. Virksomhetsområdet leverer tjenester knyttet til følgende fagområder: datasentre, nettverk, samhandling, AV, prosjektledelse, kabling, installasjons- og utrullingsprosjekter, klienthåndtering og drift, teknisk service, hostingtjenester, brukerstøtte, konfigureringstjenester og både leveranser, drift og forvaltning av applikasjoner Atea har et komplett tjenestetilbud for IT-infra strukturprodukter fra vuggen til graven. Kundene trenger derfor kun å forholde seg til én leverandør 0 for alle IT-infrastrukturbehov Det faktum at kundene kan velge fra et komplett utvalg IT-infrastrukturtjenester betyr ikke bare at de kun trenger ett kontaktpunkt, men også at Atea tar seg av integreringsprosessen Driftsinntekter, og all aktuell kommunikasjon. Hardware Det sparer kunden for mye tid, penger og energi. Atea har om lag konsulenter og anser det som svært viktig å ha de konsulentene som har størst kompetanse på sitt felt. Omfattende kompetanseutvikling står sentralt i alle deler av organisasjonen, slik at kundene kan være sikre på at de får hjelp av folk med riktig kompetanse. Ateas 2 konsulenter 000 har mer enn ulike teknologisertifiseringer. Den sterke veksten i topplinjen 0 i 2013 skyldes at selskapet har implementert en rekke markedsorienterte tiltak for å øke tjenesteinntektene, særskilt i tilknytning til langtidsavtaler basert på en fast månedspris. I 2013 økte Driftsinntekter, selskapets avtaleinntekter med 14,7 prosent Software godt over det strategiske vekstmålet. Atea opplever særlig økt etterspørsel etter IT som en tjeneste. Tjenesteutsetting av interne IT-funksjoner til eksterne partnere utgjør fortsatt en sterk trend i tjenestemarkedet. Spesielt omfatter dette tjenesteutsetting av håndtering av PC-er og andre mobile enheter. Tjenester og sikkerhet tilknyttet smarttelefoner og nettbrett blir stadig viktigere. Disse produktene gir brukerne langt større mobilitet og muligheten til å ta med seg arbeidsplassen. Med tilgang til virksomhetenes forretningskritiske IT-systemer, innebærer utviklingen 0 en vesentlig risiko for tap av data og forretningshemmeligheter. Tjenester knyttet til sikkerhet og oppdatering av mobile enheter blir derfor stadig viktigere for Ateas kunder Driftsinntekter, Software Ifølge IDCs siste prognose forventes tjenestemarkedet i Norden å vokse med 4,0 prosent i 2014 og med 4,1 prosent i gjennomsnitt fra 2013 til , prosent vekst Tjenesteområdet er Ateas mest lønnsomme forretningsområde og viktig for at Atea skal nå 0 sine strategiske mål. 12 Selskapet 13 har en strategi for å øke områdets andel av konsernets totale omsetning, og særlig innenfor tjenesteavtaler. Driftsinntekter, Tjenester Tjenesteinntekter (beløp i NOK millioner) Driftsinntekter, Tjenester : : : : 4 829

15 ATEA ASA ÅRSRAPPORT 2013 Foto: Atea/Per-Øystein Pettersen 15

16 16 Lokal tilstedeværelse og global levering Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur. Med 84 kontorer i sju land og rundt ansatte som kjenner sine lokalmarkeder, er Atea godt rustet til å bistå kundene med å løse deres lokale behov.

17 17 Landene der Atea leverte produkter og tjenester i 2013 Atea har en organisasjonsmodell der administrerende direktør i hvert land har et tydelig resultatansvar, og en virksomhetsmodell som er basert på en flat organisasjonsstruktur med en desentralisert beslutningsprosess i nærheten av kundene. Dette sikrer at Ateas kunder alltid forholder seg til en Atea-representant som ikke bare snakker deres språk og forstår deres lokale behov, men som også kan ta beslutninger og iverksette dem raskt. Ateas virksomhet er delt inn i fem geografiske segmenter: Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum. Atea betjener kunder utenfor sin egen geografiske region, og i 2013 leverte Atea produkter og tjenester i 136 land. Leveranser i land utenfor Ateas eget geografiske område skjer i nært samarbeid med Ateas partnernettverk. Ateas nettverk består av ledende ITinfrastrukturselskaper i de lokale markedene, og nettverket har mer enn IT-ansatte. Atea har et etablert partnerskap og kan vise til gode resultater for leveranser i de fleste land i verden. Det er en forsikring overfor Ateas kunder om at alle kontorer og datterselskaper vil motta tjenester av samme høye kvalitet, uansett om de ligger i Oslo, Shanghai eller Rio de Janeiro.

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Tiril Konsulentsamling 9.juni 2009

Tiril Konsulentsamling 9.juni 2009 Tiril Konsulentsamling 9.juni 2009 Historikk 1968 Merkantildata stiftes 1985 Merkantildata noteres på Oslo Børs 1989 Infrastrukturselskapet Merkantildata vokser via oppkjøp og fusjoner i Norge og Norden

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur. Selskapet er en klar markedsleder i de nordiske og baltiske markedene. Atea er

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Breakfast Club 19. Februar 2009

Breakfast Club 19. Februar 2009 Breakfast Club 19. Februar 2009 Atea Nordisk og Baltisk infrastrukturleverandør med nr. 1 posisjon i alle markedene (nr. tre i Europa), 14 mrd. i omsetning i 2007 Den leverandøren i Europa med flest sertifiseringer:

Detaljer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledergruppen Dato: 110321 Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag Innholdsfortegnelse Wulff Group/Wulff

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene Retningslinjer ansvarlige investeringer 20 15 KLP-fondene Dato: 19.06.2015 KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer er basert på KLP-konsernets tilslutning til FNs Global Compact I og FNs

Detaljer

FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar

FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar Mer enn sju tusen bedrifter fra hele verden har signert FNs prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet. Initiativet hjelper

Detaljer

Q4 2013. Delårsrapport Januar-Desember 2013

Q4 2013. Delårsrapport Januar-Desember 2013 Q4 213 Delårsrapport Januar-Desember 213 Jeg er fornøyd med å se at både driftsinntektene og EBITDA har økt i forhold til samme kvartal i fjor, tatt i betraktning de fortsatt vanskelige markedsforholdene.

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

The Optimizer - Hvor gode er dere?

The Optimizer - Hvor gode er dere? The Optimizer - Hvor gode er dere? Ville det ikke vært fint om noen analyserte dokumentbehandlingen i ditt firma og fant løsninger for effektivisering og reduserte kostnader? 2 3 Det er akkurat det Konica

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

FNs GLOBAL COMPACT - en plattform for samfunnsansvar

FNs GLOBAL COMPACT - en plattform for samfunnsansvar Bedrifter, politikere, myndigheter, frivillige organisasjoner, fagforeninger, kunder og medier over hele verden er opptatt av hvordan selskaper forholder seg til sitt samfunnsansvar. Dette heftet introduserer

Detaljer

Q1 2014. Delårsrapport Januar-Mars 2014

Q1 2014. Delårsrapport Januar-Mars 2014 Q1 214 Delårsrapport Januar-Mars 214 Jeg er fornøyd med å se en EBITDA-vekst på 28 prosent. EBITDA-forbedringen har blitt oppnådd gjennom kombinasjonen av inntektsvekst og positive effekter fra programmet

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

En Plattform For Samfunnsansvar. Global. Compact. FNs

En Plattform For Samfunnsansvar. Global. Compact. FNs En Plattform For Samfunnsansvar FNs Global Compact I januar 2009 lanserte regjeringen en stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi (St. meld. nr. 10 (2008-2009)). Her trekkes

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Q1 2013. Delårsrapport Januar-Mars 2013

Q1 2013. Delårsrapport Januar-Mars 2013 Q1 213 Delårsrapport Januar-Mars 213 Jeg er svært fornøyd med at vi til tross for vanskelige markedsforhold i Q1 har fortsatt å vinne markedsandeler. Claus Hougesen konsernsjef i Atea Hovedpunkter Driftsinntekter

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Exense Q1 2007. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør

Exense Q1 2007. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør Exense Q1 2007 Petter Ib Christiansen, administrerende direktør Resultat Q1 2007 Exense Consulting Om virksomheten Resultater for første kvartal 2007 Exense Software Om virksomheten Resultater for første

Detaljer

Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012

Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012 Q1-2012 Kvartalsrapport Januar-Mars 2012 1 De tøffere markedsforholdene som vi så i andre halvdel av 2011 og i 4. kvartal spesielt, har fortsatt inn i 2012. Jeg er derfor svært fornøyd med å se at vi fortsetter

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Guard Systems kvartalsrapport Q3 2008. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008

Guard Systems kvartalsrapport Q3 2008. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008 1 Innledning: Guard Systems har en fin utvikling og veksten fortsetter i Q3/08 sammenlignet med Q3/07, men veksttakten så langt i år har vært svakere enn forventet.

Detaljer

Etiske krav i offentlige kontrakter

Etiske krav i offentlige kontrakter Etiske krav i offentlige kontrakter Grønn Galla 2009, Oslo 26. november 2009 Kjartan Møller, Fagsjef anskaffelser, Stavanger kommune Etiske krav i offentlige innkjøp Skal det offentlige ha fokus på arbeidstakerrettigheter,

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009 Innledning: Markedet har også i Q2 / 09 vært preget av forsiktighet i forhold til det å gjøre større investeringer, noe som gjenspeiler seg i færre kontrakter

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

2012 ALSO Actebis Services Tjenester og løsninger

2012 ALSO Actebis Services Tjenester og løsninger ALSO Actebis fakta Ledende volumdistributør av IKT-produkter til forhandlere i Norge Lokalisert i Sandefjord, Oslo og Arendal Sandefjord: hovedkontor og lager (hovedlager i DK) Oslo: salgskontor Arendal:

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

SmartPhones. Vi viser vei i din mobile hverdag. Mobile trender og utviklingstrekk i bedriftsmarkedet. SBN Konferansen Stavanger, 26.

SmartPhones. Vi viser vei i din mobile hverdag. Mobile trender og utviklingstrekk i bedriftsmarkedet. SBN Konferansen Stavanger, 26. SmartPhones Vi viser vei i din mobile hverdag. Mobile trender og utviklingstrekk i bedriftsmarkedet SBN Konferansen Stavanger, 26. oktober 2011 Stein C. Tømmer, SmartPhones SmartPhones fokuserer på mobile

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

IT I PRAKSIS 2011 STATUS OG UTVIKLING INNEN BRUK AV MOBILE ENHETER - MULIGHETER OG UTFORDRINGER

IT I PRAKSIS 2011 STATUS OG UTVIKLING INNEN BRUK AV MOBILE ENHETER - MULIGHETER OG UTFORDRINGER IT I PRAKSIS 2011 STATUS OG UTVIKLING INNEN BRUK AV MOBILE ENHETER - MULIGHETER OG UTFORDRINGER IT I PRAKSIS 2011 IT i praksis kartlegger utviklingen innenfor digital virksomhetsutvikling og innovasjon,

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria Steria as a Service - Agenda Kort presentasjon av Steria Sterias utfordringer i drift Sterias målsetninger for drift Prosjektet IT Factory

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Etisk handel i Stavanger kommune

Etisk handel i Stavanger kommune Etisk handel i Stavanger kommune 1 Stavanger kommune skal ta aktivt samfunnsansvar gjennom å etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale og etiske standarder.

Detaljer

Aleris Communication on Progress (COP) 2016. UN Global Compact

Aleris Communication on Progress (COP) 2016. UN Global Compact Aleris Communication on Progress (COP) 2016 UN Global Compact Aleris Communication on Progress (COP) 2016 Aleris fortsetter i 2016 vår støtte til Global Compact; FNs nettverk for bedrifters samfunnsansvar.

Detaljer

Difi, 19.november. Camilla Skjelsbæk Gramstad

Difi, 19.november. Camilla Skjelsbæk Gramstad Difi, 19.november Camilla Skjelsbæk Gramstad Kort om Virke Historikk og formål Stiftet 1990 som Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) Medlemsutvikling 20 000 19 300 medlemmer 220 000 ansatte

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

Pressemelding. Canon i fargerik fremgang. Oslo 9. februar 2004

Pressemelding. Canon i fargerik fremgang. Oslo 9. februar 2004 Canon i fargerik fremgang Oslo 9. februar 2004 Canon Norge as kan nok en gang rapportere om rekordresultater. Canon Norge as kan nok en gang melde om økning i omsetning og inntekter. Selskapet hadde i

Detaljer

Årsrapport 2012. SOI Holding AS

Årsrapport 2012. SOI Holding AS Årsrapport 2012 SOI Holding AS Innhold Ledelsens perspektover 3 Styrets årsberetning 4 Oppstilling av totalresultat 9 Oppstilling av finansiell stilling 10 Oppstilling av endringer i egenkapitalen 12 Oppstilling

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Tips dine kolleger Kjenner du andre som vil være med på å effektivisere arbeidsstrukturen

Detaljer

OBC FileCloud vs. Dropbox

OBC FileCloud vs. Dropbox OBC FileCloud vs. Dropbox Whitepaper Innledning: utfordringer Ansatte tyr stadig oftere til usikrede, forbrukerrettede fildelingstjenester i nettskyen for å få tilgang til arbeidsdokumenter fra flere utstyrsenheter

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Bakgrunn. For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen 2015-09-08 2

Bakgrunn. For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen 2015-09-08 2 September 015 Bakgrunn Talentbarometeret ble gjennomført i Norge for første gang i perioden mars-mai 015 Spørsmål om om mangfold er inkludert Sluttresultatet er basert på 170 svar fra HR og toppledelse

Detaljer

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring?

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? 22. januar 2015 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no 2010 2012 21. januar 2015 Side 2 www.inventura.no Utfordring nr

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Fokus Bank med rekordvekst

Fokus Bank med rekordvekst Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

NCC er aktiv gjennom hele verdikjeden når det kommer til å skape fremtidens miljøer for arbeid, bolig og kommunikasjon. Det stiller høye krav til en

NCC er aktiv gjennom hele verdikjeden når det kommer til å skape fremtidens miljøer for arbeid, bolig og kommunikasjon. Det stiller høye krav til en Code of Conduct NCC er aktiv gjennom hele verdikjeden når det kommer til å skape fremtidens miljøer for arbeid, bolig og kommunikasjon. Det stiller høye krav til en ansvarsfull virksomhet og ansvarlige

Detaljer

Ikke for enhver pris 2012

Ikke for enhver pris 2012 Ikke for enhver pris 2012 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for tredje gang i år, og for første gang på Difis årlige Anskaffelseskonferanse. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon

Detaljer

Selskapspresentasjon

Selskapspresentasjon Selskapspresentasjon Innhold 1 2 3 NetNordic - nøkkelfakta Kommunikasjon og samhandling Bredbånd og nettverk NetNordic tilbyr Kommunikasjon og bredbåndsløsninger for Større bedrifter og offentlig forvaltning

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

Hvordan velge en leverandør for cloud backup

Hvordan velge en leverandør for cloud backup Hvordan velge en leverandør for cloud backup WHITEPAPER Hvorfor bør du beskytte dine data? Før eller senere via skade, uhell eller feil er det statistisk sannsynlig at du vil miste verdifull data. Flere

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Kvartalspresentasjon. 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012

Kvartalspresentasjon. 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012 Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012 1 NOKM Høydepunkter i tredje kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2010-05-14 1 (6) Minna Pajala-Hammar, Britt-Helene Ferngren Selskapets samfunnsansvar Endelig versjon Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet TeliaSonera har vedtatt disse retningslinjene. Vi forventer

Detaljer

Q3-2012. Delårsrapport Januar-September 2012

Q3-2012. Delårsrapport Januar-September 2012 Q3-2012 Delårsrapport Januar-September 2012 1 " Vi har videreført vår aggressive tilnærming til markedet i Q3 og har hatt en inntektsvekst på mer enn det dobbelte av vekstraten i markedet for øvrig. Denne

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Q2 2013. Delårsrapport Januar-Juni 2013

Q2 2013. Delårsrapport Januar-Juni 2013 Q2 213 Delårsrapport Januar-Juni 213 Jeg er svært fornøyd med å se et fortsatt sterkt resultat og tosifret vekst i programvare- og tjenestesegmentene. Vanskelige forhold i hardwaremarkedet har imidlertid

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

Generelt liten interesse for IT

Generelt liten interesse for IT Hvorfor delisting Bakgrunn 24Seven Technology Group ASA Nordens første 100% webbaserte forretningssystem Brukes av PwC og anbefales av Den norske Revisorforening Norges nest største økonomisystem målt

Detaljer