Q Delårsrapport Januar-Desember 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q4 2013. Delårsrapport Januar-Desember 2013"

Transkript

1 Q4 213 Delårsrapport Januar-Desember 213 Jeg er fornøyd med å se at både driftsinntektene og EBITDA har økt i forhold til samme kvartal i fjor, tatt i betraktning de fortsatt vanskelige markedsforholdene. Dette har vi oppnådd samtidig som vårt program for økt driftseffektivitet er gjennomført som planlagt. Vi er derfor godt posisjonert for å forbedre resultatet i 214. Claus Hougesen konsernsjef i Atea

2 Hovedpunkter Driftsinntekter på NOK 6 845,6 millioner, opp med 8,3 % fra året før EBITDA på NOK 36,6 millioner (før restruktureringskostnader på NOK 76,5 millioner), opp 3,4 % fra året før EBITDA-margin på 5,3 %, ned fra 5,5 % fra året før Kontantstrøm fra driften på NOK 1 73,4 millioner Oppkjøp av CRC SIA i Latvia Styret foreslår et utbytte på NOK 6, Driftsinntekter EBITDA Kontantstrøm fra driften (hittil i år) Nøkkeltall Q4 Q4 Året Året Driftsinntekter (NOK millioner) 6 845,6 6 32, ,8 2 93,3 Bruttomargin (%) 22,8 23,1 24,3 24,4 EBITDA (NOK millioner) * 36,6 348,7 8,3 824,1 EBITDA-margin (%) * 5,3 5,5 3,6 3,9 EBITDA (NOK millioner) 275,3 346,4 7,6 811,3 EBIT (NOK millioner) 162,3 269,2 354,9 559,7 Resultat per aksje (NOK) ** 1,93 2,84 3,33 5,8 Utvannet resultat per aksje (NOK) ** 1,92 2,82 3,31 5,4 Kontantstrøm fra driften (NOK millioner) 1 73,4 1 13,2 91,6 812,4 Fri kontantstrøm (NOK millioner) 972, 1 39,5 63,5 565,5 31. des des des des 212 Netto finansiell posisjon (NOK millioner) -419,1-884,1-419,1 49,3 Likviditetsreserve (NOK millioner) *** 1 325, , , ,6 Arbeidskapital (NOK millioner) -353,6 711,8-353,6-57, Arbeidskapital i forhold til annualiserte driftsinntekter i Q4 213 (%) -1,3 2,8-1,3 -,2 Egenkapitalandel (%) 31,6 41,7 31,6 38,9 Antall ansatte * Før aksjebaserte opsjons-, oppkjøps- og restruktureringskostnader ** Fratrukket Atea ASAs beholdning av egne aksjer (73 61 ved utgangen av Q4 213). *** Begrenset av finansiell betingelse med fremmedkapitalandel på maksimalt 2,5 i 213 (netto gjeld/siste 12 måneders EBITDA) 2

3 Markedsoppdatering Atea opplever fortsatt at kundene er nølende til å investere og at det er forlengede salgsprosesser blant kundene. Dette gjelder særskilt for hardwaresegmentet, der etterspørselen etter servere og PCer har gått ned. Økt etterspørsel i markedet for smarttelefoner, nettbrett og nettverksprodukter har delvis kompensert for nedgangen. Ifølge IDCs siste prognose fra januar 214 vokste markedet som Atea sikter seg inn mot (Blue Box), med 1,6 % i Norden i Q Markedet for hardware gikk ned med,7 %, programvare vokste med 4,6 % og tjenester vokste med 3,3 %. Sammenlignet med IDCs tall oppnådde Atea en økning i driftsinntektene på 2, % i konstant valuta i Norden i Q Finansiell gjennomgang for hele året 213 Konsernet Driftsinntektene steg med 5,6 % fra NOK 2 93,3 millioner i 212 til NOK 22 95,8 millioner i 213. Hardwareinntektene økte med 2,2 %, tjenesteinntektene økte med 9,1 % og programvareinntektene økte med 11,1 %. Organisk vekst i konstant valuta var 1, %. EBITDA for hele året endte på NOK 8,3 millioner, ned fra NOK 824,1 millioner i 212. EBITDAmarginen endte på 3,6 %, ned fra 3,9 % i 212. Nedgangen i EBITDA skyldes hovedsakelig lavere hardwaremargin grunnet utfordrende markedsforhold. Den 23. oktober 213 lanserte Atea et program for å øke driftseffektiviteten og lønnsomheten. Programmet vil redusere personal- og andre driftskostnader med NOK 2 millioner i året, beregnet fra nivået i september 213. Kostnadsreduksjonen vil i hovedsak skje ved at antall årsverk reduseres med rundt 35. Programmet er gjennomført etter planen, og det er regnskapsført sluttvederlag på NOK 76,5 millioner i Q Programmet vil få full effekt fra og med Q Atea kunngjorde også at konsernet vil fokusere på å dra full fordel av sitt felles servicesenter i Riga i Latvia. Atea har allerede flyttet deler av back officefunksjonene, og i 214 vil ytterligere administrative funksjoner bli gjenstand for en kontrollert overføring til det felles servicesenteret i Riga. Målet er å øke kvaliteten, styrke konkurransedyktigheten og redusere de årlige kostnadene med om lag NOK 1 millioner. Programmet vil ha en begrenset negativ effekt på driftskostnadene i 214 og en positiv effekt fra og med 215. Den vil få full årlig effekt fra 216. Kontantstrøm fra driften for hele 213 var NOK 91,6 millioner, opp fra NOK 812,4 millioner i 212, og gjenspeiler en sterk prestasjon når det gjelder ytterligere optimalisering av arbeidskapitalen gjennom 213. Som følge av fortsatt sterk kontantstrøm i 213, avsluttet konsernet året med en nettogjeld på NOK 419,1 millioner. I lys av den solide finansielle posisjonen foreslår styret for generalforsamlingen å utbetale NOK 6, per aksje i ordinært utbytte for 213, opp fra NOK 5,5 i 212. Det utgjør en direkte avkastning på 1, % basert på aksjekursen per 31. desember 213. Styret foreslår for generalforsamlingen å utbetale utbyttet i to omganger, med NOK 3, i mai 214 og NOK 3, i november 214. Kontantkonvertering * * Kontantstrøm fra driften utgjør 19 % av EBITDA i perioden EBITDA Kontantstrøm drift

4 Finansiell gjennomgang Q4 213 Konsernet Driftsinntektene steg med 8,3 % (opp 2, % i konstant valuta) fra NOK 6 32,9 millioner i Q4 212 til NOK 6 845,6 millioner i Q Hardwareinntektene økte med 9,2 %, programvareinntektene økte med 3,4 % og tjenesteinntektene økte med 11,4 %. Valutaeffekten for Q4 213 var positiv med 6,3 %. Driftsinntektene økte organisk med,9 % i konstant valuta. Til tross for utfordrende markedsforhold oppnådde Atea en organisk vekst og vant markedsandeler i både hardware- og tjenestesegmentet. Programvareinntektene er mer avhengige av enkeltkontrakter og varierer derfor fra kvartal til kvartal. EBITDA i Q4 213 økte til NOK 36,6 millioner, opp fra NOK 348,7 millioner i Q Det er et resultat av vekst i driftsinntektene kombinert med høyt fokus på driftskostnader. Hardwareinntekter og vekst ,2% ,4% -3,4% +3,% Q1 Q2 Q3 Q4 Sammenlignbart kvartal Siste kvartal Programvareinntekter og vekst ,5% +3,4% ,5% ,7% Q1 Q2 Q3 Q4 Sammenlignbart kvartal Siste kvartal Tjenesteinntekter og vekst ,4% +1,1% +7,2% +7,% Q1 Q2 Q3 Q4 Sammenlignbart kvartal Siste kvartal 4

5 Norge Driftsinntektene i Q4 213 var NOK 2 8,7 millioner, opp 8,3 % sammenlignet med Q Hardwareinntektene økte med 14,1 %, programvareinntektene økte med 1,1 %, mens tjenesteinntektene gikk ned med 1, %. Driftsinntektene økte organisk med 6,8 %. Hardwareinntektene økte organisk med 11,9 %. Økningen i hardwareinntektene ble drevet av sterk inntektsvekst i kommunikasjons- og klientsegmentene. Programvareinntektene økte organisk med 1,1 %. Den moderate veksten innen programvareinntekter er sesongavhengig. Tjenesteinntektene gikk ned organisk med 1,9 %. Dette skyldes færre store utrullinger og færre virkedager rundt jul og nyttår Driftsinntekter EBITDA i Q4 213 økte til NOK 117,8 millioner, opp fra NOK 15,6 millioner i Q Produktmarginen endte på 12,3 %, ned fra 13,7 % i Q4 212, og ble påvirket av avtaler med høyt volum og lave marginer. Samlet bruttomargin endte på 23,8 %, ned fra 26, % i Q En organisk nedgang i driftskostnader på 5,8 % gjenspeiler en nedgang i antall årsverk på 33 ansatte samt en engangsreduksjon i pensjonskostnader på NOK 28,9 millioner som følge av en overgang fra en ytelsesbasert til en innskuddsbasert pensjonsordning (se note 6). EBITDA-marginen endte på 5,7 %, mot 5,5 % året før EBITDA Driftsinntektene for hele 213 endte på NOK 6 569,5 millioner, opp 3,4 % fra året før. Hardwareinntektene økte med,5 %, programvareinntektene økte med 12, %, og tjenesteinntektene økte med 5,4 %. Driftsinntektene økte organisk med 1,5 %. Den organiske utviklingen i driftsinntektene viser utfordrende forhold i hardwaremarkedet. EBITDA for hele året endte på NOK 248,6 millioner, ned 9,7 %. EBITDA-marginen endte på 3,8 %, ned fra 4,3 % i 212. Hovedårsaken til nedgangen i EBITDA er lavere vekst i driftsinntektene og lavere produktmarginer. Det er iverksatt tiltak for å redusere dagens kostnadsbase og øke driftseffektiviteten og lønnsomheten fremover. I Q4 213 ble antallet årsverk redusert med 124, og det ble regnskapsført sluttvederlag på NOK 35, millioner. Tiltakene vil få en årlig effekt på NOK 75 millioner fra Q

6 Sverige Driftsinntektene i Q4 213 endte på NOK 2 447,7 millioner, opp 2,4 % (11,4 % i konstant valuta) sammenlignet med året før. Hardwareinntektene økte med 12,2 %, programvareinntektene økte med 7,3 % og tjenesteinntektene økte med 15,9 % i konstant valuta. Driftsinntektene økte organisk med 9,8 % i konstant valuta. Hardwareinntektene økte organisk med 11,2 %. Veksten i hardwareinntektene gjenspeiler salg av flere klienter til både offentlig og privat sektor. Programvareinntektene økte organisk med 6,8 %. Atea står sterkt innen lisenssalg og inngår stadig flere avtaler. Den organiske veksten i tjenesteinntektene på 1,9 % kan tilskrives høye avtaleinntekter Driftsinnteker EBITDA i Q4 213 endte på NOK 92,5 millioner, opp fra NOK 86,6 millioner i Q Produktmarginen endte på 11,5 %, ned fra 12,9 % i Q4 212, som følge av prispress i markedet og en høyere andel salg av klienter med lav margin. Tjenestemarginen endte på 56,9 %, sammenlignet med 58,1 % i Q Nedgangen i tjenestemarginen skyldes bruk av underleverandører på en rekke bestemte prosjekter. Samlet bruttomargin for Q4 213 endte på 2,8 %, ned fra 21,8 % i Q EBITDA-marginen endte på 3,8 %, mot 4,3 % året før EBITDA Driftsinntektene for hele 213 endte på NOK 7 952,1 millioner, opp 19,8 % (opp 14,1 % i konstant valuta) fra året før. Hardwareinntektene økte med 1,2 %, programvareinntektene økte med 24,2 %, og tjenesteinntektene økte med 11,9 % i konstant valuta. Driftsinntektene økte organisk med 12,6 % i konstant valuta. Tosifret organisk vekst kan tilskrives økt hardwaresalg til både offentlig og privat sektor, en sterk posisjon innen lisenssalg og særskilt høye avtaleinntekter. EBITDA for hele året steg til NOK 216,1 millioner, opp fra NOK 21, millioner i 212, grunnet veksten i driftsinntekter. EBITDA-marginen endte på 2,7 % i 213, ned fra 3, % i 212, noe som hovedsakelig skyldes lavere bruttomarginer i et marked med prispress. Det er iverksatt tiltak for å redusere kostnadsbasen og øke driftseffektiviteten og lønnsomheten fremover. I Q4 213 ble antallet årsverk redusert med 65, og det ble regnskapsført sluttvederlag på NOK 2,5 millioner. Tiltakene vil få en årlig effekt på NOK 46 millioner fra Q

7 Danmark Driftsinntektene i Q4 213 endte på NOK 1 752,9 millioner, opp,6 % (ned 8,7 % i konstant valuta) sammenlignet med året før. Hardwareinntektene sank med 9,9 %, programvareinntektene sank med 14,3 %, og tjenesteinntektene sank med,8 % i konstant valuta. Driftsinntektene sank organisk med 8,7 % i konstant valuta. Nedgangen i inntektene skyldes utfordrende markedsforhold kombinert med færre avtaler med høyt volum. Driftsinntekter EBITDA Driftsinntektene for hele 213 var NOK 5 68,7 millioner, ned 2,1 % (ned 6,1 % i konstant valuta) fra året før. Hardwareinntektene sank med 8,2 %, programvareinntektene sank med 5, %, og tjenesteinntektene sank med 1,2 % i konstant valuta. Driftsinntektene sank organisk med 6,3 % i konstant valuta. Den organiske utviklingen i driftsinntektene viser utfordrende forhold i hardwaremarkedet, noe som smittet over på tjenesteinntektene. EBITDA i Q4 213 økte til NOK 136,6 millioner, opp fra NOK 124,5 millioner i Q Til tross for utfordrende markedsforhold økte produktmarginen til 1,2 %, opp fra 9,3 % i Q4 212, som følge av færre volumavtaler med lav margin. Samlet bruttomargin for Q4 213 økte til 21,9 %, opp fra 2,1 % i Q Høyere bruttomargin kompenserte for lavere driftsinntekter, og bruttofortjenesten steg med NOK 33,1 millioner. Samlet EBITDA-margin økte til 7,8 % sammenlignet med 7,1 % året før. EBITDA for hele året økte til NOK 291,1 millioner, opp fra NOK 282,1 millioner i 212. EBITDAmarginen økte til 5,2 % i 213, opp fra 4,9 % i 212. Opprettholdte marginer innen alle tre segmenter samt sterkt fokus på driftskostnader kompenserte for nedgangen i driftsinntektene. Det er iverksatt tiltak for å redusere dagens kostnadsbase og øke driftseffektiviteten og lønnsomheten fremover. I Q4 213 ble antallet årsverk redusert med 114, og det ble regnskapsført sluttvederlag på NOK 12, millioner. Tiltakene vil få en årlig effekt på NOK 77 millioner fra Q

8 Finland Driftsinntektene i Q4 213 endte på NOK 37, millioner, ned 12,9 % (ned 22,1 % i konstant valuta) sammenlignet med året før. Hardwareinntektene sank med 2,4 %, programvareinntektene sank med 3,8 %, mens tjenesteinntektene økte med 5,2 % i konstant valuta. Driftsinntektene sank organisk med 22,1 % i konstant valuta. Nedgangen i driftsinntekter skyldes utfordrende markedsforhold og sterk konkurranse i både privat og offentlig sektor Driftsinntekter EBITDA i Q4 213 endte på NOK -2,4 millioner, sammenlignet med NOK 17,8 millioner i Q4 212, som følge av lavere produktinntekter og lavere bruttomargin Baltikum Driftsinntektene i Q4 213 endte på NOK 213,1 millioner, opp 7,6 % (ned 2,3 % i konstant valuta) sammenlignet med året før. Driftsinntektene sank organisk med 7,7 % i konstant valuta. I Q4 213 ble de organiske driftsinntektene påvirket av nedgang i offentlige investeringer i Latvia grunnet overgangen til euro fra januar 214, samt noen utsatte offentlige prosjekter i Litauen Driftsinntekter EBITDA i Q4 213 endte på NOK 15, millioner, sammenlignet med NOK 15,4 millioner i Q4 212, som følge av lavere driftsinntekter enn forventet. Samlet bruttomargin økte til 23,6 %, opp fra 22,9 % året før. Høyere tjenestemargin og en høyere andel av tjenesteinntekter kompenserte for lavere produktmargin EBITDA EBITDA Q4 12 Q1 13 Q Q3 13 Q Driftsinntektene for hele 213 var NOK 1 396, millioner, ned 13,2 % (ned 16,8 % i konstant valuta) fra året før. EBITDA for året endte på NOK 7,7 millioner, ned fra NOK 23,6 millioner året før, hovedsakelig grunnet lavere driftsinntekter. Det er iverksatt tiltak for å redusere dagens kostnadsbase og øke driftseffektiviteten og lønnsomheten fremover. Tiltakene anslås å få en årlig effekt på NOK 17 millioner. Det er regnskapsført sluttvederlag på NOK 5 millioner i Q Den 18. desember 213 inngikk Atea Baltic UAB avtale om å kjøpe opp CRC SIA, et print-/kopiselskap i Latvia. Selskapet har 31 ansatte og forventet driftsinntekt på NOK 16,1 millioner og EBITDA på NOK 1,3 millioner i 213. Avtalt selskapsverdi var NOK 5,1 millioner. Driftsinntektene for hele 213 var NOK 678,1 millioner, opp 4,6 % (opp,1 % i konstant valuta) fra året før. Driftsinntektene sank organisk med 9,1 % i konstant valuta. EBITDA for hele året økte til NOK 4, millioner, opp fra NOK 37,8 millioner året før. EBITDA-marginen steg til 5,9 %, opp fra 5,8 % for 212, og gjenspeiler en høyere andel tjenesteinntekter. 8

9 Egenkapital og kontantstrøm Per 31. desember 213 var aksjonærenes egenkapital på NOK 3 532,8 millioner, tilsvarende en egenkapitalandel på 31,6 %, ned fra 38,9 % sammenlignet med 31. desember 212. Nedgangen skyldes en ekstraordinær utbetaling av utbytte på NOK 412,4 millioner i november 213. Konsernet hadde en kontantstrøm fra driften på NOK 1 73,4 millioner i Q4 213, sammenlignet med NOK 1 13,2 millioner samme kvartal året før. Kontantstrømmen fra driften for hele året steg til NOK 91,6 millioner, opp fra NOK 812,4 millioner en økning på NOK 98,2 millioner sammenlignet med året før. Dette gjenspeiler en sterk prestasjon når det gjelder ytterligere optimalisering av arbeidskapitalen gjennom 213. Arbeidskapitalen i forhold til annualiserte driftsinntekter i Q4 213 var -1,3 %, ned fra -,2 % per 31. desember 212. I Q4 213 var ordinære investeringer på NOK 11,4 millioner, sammenlignet med NOK 9,7 millioner i samme kvartal året før. Investeringene gjelder generelle vedlikeholdsinvesteringer og videreutvikling av interne systemer samt investeringer i konsernets hostingsentre. Aksjer Atea ASA hadde aksjonærer per 31. desember 213, sammenlignet med per 3. september 213. De 1 største aksjonærene per 31. desember 213 var: Aksjonærer * Aksjer % Systemintegration APS ** ,34 % State Street Bank & Trust Co. Ref: OM8 *** ,3 % JPMorgan Chase Bank A/C Columbia Wanger *** ,49 % Skandinaviske Enskilda Banken AB *** ,87 % RBC Investor Services Trust *** ,68 % JPMorgan Chase Bank Nordea Re: Non-treaty Acct *** ,51 % JPMorgan Chase Bank Special Treaty Lending Acct *** ,18 % Folketrygdfondet ,7 % The Bank of New York Mellon *** ,91 % State Street Bank & Trust Co. Ref: OM4 *** ,65 % Andre ,26 % Totalt antall aksjer , % * Kilde: Verdipapirsentralen ** Inkludert aksjer eid av Ib Kunøe *** Inkluderer klientkonti Per 31. desember 213 kontrollerer styreleder Ib Kunøe og hans nærstående totalt 24,6 % av aksjene, herunder aksjene i Systemintegration ApS. Ved utgangen av Q4 213 var konsernets netto finansielle posisjon på NOK -419,1 millioner, opp fra NOK -957,6 millioner ved utgangen av Q Likviditetsreserver, inklusive ubenyttede kredittfasiliteter og begrenset av en gjeldsgrad på 2,5 x (finansielle betingelser i låneavtaler knyttet til "netto rentebærende gjeld/ebitda"), var NOK 1 325,7 millioner per 31. desember 213. Se note 8 for mer informasjon. 9

10 Fremtidsutsikter IDCs siste prognose for det markedet Atea sikter seg inn mot (Blue Box), viser en vekst på 3,9 % i Norden i 214. Prognosen viser en vekst på 5,3 % i tjenestemarkedet og en vekst på 4, % i programvaremarkedet. Den største endringen i markedsforholdene ventes i hardwaremarkedet, der prognosen viser en oppgang fra -1,6 % i 213 til 3,1 % i 214. IDC tror hardwaremarkedet vil bli påvirket av en fortsatt nedgang i PC- og server-/lagringsmarkedene i 214, men i betydelig mindre grad enn i 213, mens det fortsatt vil være sterk vekst i markedet for nettverk, smarttelefoner og nettbrett. Dette understøttes av den pågående endringen i klientmarkedet, der bruken av stasjonære PC-er går ned, bruken av bærbare PC-er stagnerer og bruken av smarttelefoner og nettbrett øker. Outsourcing av interne IT-funksjoner til eksterne partnere utgjør en sterk trend i tjenestemarkedet. Dette gjelder særskilt administrasjon av PC-er og mobile enheter. Trenden forsterkes av en økende kompleksitet i klientmiljøet, med flere og nye typer utstyr, flere operativsystemer og programmer samt økt etterspørsel etter tilgang og tilgjengelighet og følgelig behov for ekstra sikkerhet. Atea er godt posisjonert for ytterligere vekst på dette området. Usikkerhet i fremtidsutsiktene er hovedsakelig knyttet til utviklingen i makroøkonomien. En nedgang i makroøkonomien eller økt usikkerhet kan føre til at selskapene avventer større investeringsprogrammer. Den relativt korte livslengden til IT-infrastrukturmiljøer gjør imidlertid at investeringer ikke kan utsettes over lengre tid. Investeringer i IT-infrastruktur er en integrert del av løsningen for den store utfordringen som Vesten står overfor, som er å øke effektiviteten. IDC mener derfor at IT-infrastrukturmarkedet i Norden vil vokse raskere enn BNP, med en gjennomsnittlig årlig vekst på 3,5 % frem til 217. Atea er godt posisjonert til å dra fordel av de mulighetene som ligger foran oss. Atea har et strategisk mål om en markedsandel på 2 %, og vi skal nå målet ved å øke driftsinntektene organisk mer enn markedet og fortsette å være en disiplinert oppkjøper av selskaper. Et kontinuerlig fokus på effektiv drift og høy kundetilfredshet vil sikre at EBITDA vokser raskere enn driftsinntektene. Det langsiktige målet for EBITDA-marginen er 6 %. 1

11 Utvidet konsolidert resultatregnskap (comprehensive income) Q4 Q4 Året Året Beløp i NOK millioner Note Driftsinntekter ,6 6 32, ,8 2 93,3 Varekostnader 5 285,6 4 86, , ,2 Personalkostnader eks. opsjonskostnader 1,6 977,1 925, 3 766,4 3 58,6 Andre driftskostnader 222,3 187, 87,1 765,3 EBITDA før opsjonskostnader, oppkjøpskostnader og restukturering 2 36,6 348,7 8,3 824,1 Restruktureringskostnader 11 76,5, 76,5, Opsjonskostnader 5, 1,1 17,3 11,4 Oppkjøpskostnader 3,9 1,2 5,9 1,4 EBITDA 275,3 346,4 7,6 811,3 Avskrivninger og amortisering 1 113, 77,2 345,7 251,6 Driftsresultat (EBIT) 2 162,3 269,2 354,9 559,7 Finansinntekter 26,8 2,3 86,4 76,1 Finanskostnader 39,9 3, 135, 114,4 Netto finansposter -13,1-9,7-48,5-38,3 Resultat før skatt for videreført virksomhet 149,1 259,5 36,4 521,4 Skatt for videreført virksomhet -48,8-25,5-33,5 11,6 Resultat for videreført virksomhet 198, 285, 339,9 59,7 Utvidet resultat Revurdering av pensjonsforpliktelser 1,6, 7,, 28, Skatteeffekt OCI relatert til elementer som ikke vil bli reklassifisert til resultatregnskapet 1,6, -2,, -7,8 Elementer som ikke senere vil bli reklassifisert til resultatregnskapet, 5,, 2,2 Valutaendringer 68,4-33,2 323,1-11,1 Terminkontrakter - kontantstrømsikring,9-1,8 2,2-7,1 Skatteeffekt OCI relatert til elementer som kan bli reklassifisert til resultatregnskapet -8,9 9,3-62,6 26,2 Elementer som senere kan bli reklassifisert til resultatregnskapet 6,4-25,7 262,7-91, Totalt utvidet resultat 6,4-2,7 262,7-7,8 Totalresultat for perioden 258,4 264,4 62,6 438,9 Hvorav ikke-kontrollerende eierinteresser,6,8 1,3 2,2 11

12 Konsolidert balanse Beløp i NOK millioner Note 31. des des 212 Eiendeler Varige driftsmidler 52,1 33,5 Utsatt skattefordel 1,6 557,6 58,2 Goodwill 3 132, ,5 Andre immaterielle eiendeler 325,6 33,3 Andre langsiktige fordringer,3 1, Anleggsmidler 4 536, 4 74,6 Varelager 462,5 58,6 Kundefordringer , ,8 Andre kortsiktige fordringer 7,9 69,2 68,3 Andre finansielle eiendeler 7 1,6,4 Kontanter og kontantekvivalenter 7 745,8 18,4 Omløpsmidler 6 651, ,5 Sum eiendeler ,4 9 81,1 Egenkapital og gjeld Aksjekapital og annen innskutt egenkapital , ,1 Annen egenkapital, ikke resultatført 171,6-91,1 Opptjent egenkapital 1,6 1 52, ,8 Egenkapital henførbar til aksjonærer i Atea ASA 3 532, ,8 Ikke-kontrollerende eierinteresser,, Egenkapital 3 532, ,8 Rentebærende langsiktig gjeld 7,8 1 18,7 64,6 Annen langsiktig gjeld 7 9,4 1,4 Pensjonsforpliktelser 1,6,5 3,3 Utsatt skatteforpliktelse 22,6 21,5 Langsiktig gjeld 1 249,2 315,8 Leverandørgjeld , , Rentebærende kortsiktig gjeld 7 146,2 66,5 Mva, skatt og offentlige avgifter 546,8 524,8 Andre avsetninger for forpliktelser ,1 16,8 Annen kortsiktig gjeld , ,4 Annen finansiell gjeld 7,5 6, Kortsiktig gjeld 6 45, ,6 Sum gjeld 7 654, ,3 Sum egenkapital og gjeld ,4 9 81,1 12

13 Endringer i konsernets egenkapital Beløp i NOK millioner 31. des des 212 Egenkapital ved årets begynnelse 3 815, ,7 Valutaomregningseffekter 261,1-85,9 Terminkontrakter - kontantstrømsikring 1,6-5,1 Revurdering av pensjonsforpliktelser, 2,2 Resultat av andre inntekter og kostnader 262,7-7,8 Resultat for perioden 339,9 59,7 Totale inntekter og kostnader for perioden 62,6 438,9 Opsjonsprogrammer 15,2 8,3 Utbetalt utbytte -973,6-5,3 Emisjoner 8,4 49,5 Ikke-kontrollerende eierinteresser ved oppkjøp -7,5-9,3 Egenkapital ved periodens slutt 3 532, ,8 Konsolidert kontantstrøm Q4 Q4 Året Året Beløp i NOK millioner Kontantstrøm ordinært resultat 262, 351,4 679,2 766,2 Endring i arbeidskapital/tidsavgrensede poster 811,3 778,8 231,3 46,2 Kontantstrøm drift 1 73,4 1 13,2 91,6 812,4 Ordinære investeringer -11,4-9,7-28,1-246,9 Kjøp og salg datterselskap/investeringer 5,2 6,1-79,1-148,8 Kontantstrøm investeringer -96,1-84,6-359,1-395,7 Endring i gjeld 93, -1 49,2 823,5-257,5 Egenkapitaltransaksjoner -367,2 28,6-893,2-45,8 Kontantstrøm finansiering -274,2-1 2,6-69,7-78,3 Endring kontanter 73, 25, 481,7-291,6 Kontanter, periodestart, 162, 18,4 485,4 Kontanter, periodeslutt 745,8 18,4 745,8 18,4 Valutaeffekt på kontanter, bankinnskudd og lignende 42,7-6,5 83,6-13,4 13

14 Notes NOTE 1 Generell informasjon og regnskapsprinsipper Ateakonsernet består av Atea ASA og datterselskaper. Atea ASA er et aksjeselskap registrert og hjemmehørende i Norge. Aksjene er registrert ved Oslo Børs. Delårsregnskapet for 12 måneder med avslutning pr. 31. desember 213 har blitt utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standard (IFRS) og IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet gir ikke informasjon i samme omfang som årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med morselskapets og konsernets årsregnskap for 212 som er utarbeidet i henhold til IFRS. Det er benyttet samme prinsipper ved utarbeidelse av delårsregnskapet som ved utarbeidelse av årsregnskapet for 212, unntatt endringen nedenfor: Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger med effekt fra 1. januar 213: IAS 1 Presentations of items of Other Comprehensive Income er endret og medfører at poster i utvidet resultat skal deles inn i to grupper, de som senere omklassifiseres over resultatet og de som ikke gjør det. IAS 19 Employee Benefits. Endringen medfører at alle estimatavvik føres i utvidet resultat ettersom disse oppstår (ingen korridor), en umiddelbar resultatføring av alle kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening og at man erstatter rentekostnader og forventet avkastning på pensjonsmidler med et netto rentebeløp som beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjonsforpliktelse (eiendel). Effekten av overgang til IAS 19R er bokført 1. januar 213 og fremgår av ny balanse pr. 31. desember 212. I tillegg har konsernet avsluttet sine ytelsesbaserte pensjonsordninger i Q Effekten av endringene fremgår av note 6. IFRS 13 Fair Value Measurement definerer hva som menes med virkelig verdi når begrepet benyttes i IFRS, gir en enhetlig beskrivelse av hvordan virkelig verdi skal bestemmes i IFRS og definerer hvilke tilleggsopplysninger som skal gis når virkelig verdi benyttes. Standarden utvider ikke omfanget av regnskapsføring til virkelig verdi, men gir veiledning om anvendelsesmetode der bruken allerede er påkrevd eller tillatt i andre IFRSer. Endringene vil ikke ha noe betydning for utarbeidelsen av utvidet resultatregnskap eller balanse for konsernet. Fair Value Measurement er tatt med i note 7. Styret bekrefter at denne finansielle delårsrapporteringen fremlegges på bakgrunn av fortsatt drift. Denne finansielle delårsrapporteringen har ikke vært gjenstand for revisjon eller begrenset revisjon. Som et resultat av avrundingsdifferanser, kan tall og prosenter ikke alltid summeres. 14

15 NOTE 2 Segmentinformasjon Atea er en komplett tilbyder av datautstyr og programvare samt relaterte konsulenttjenester. Konsernet har aktiviteter i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum. Konsernet har egne ledere for disse geografiske områdene. Resultatene i de geografiske områdene blir regelmessig gjennomgått av Atea s konsernledelse. I tillegg omfatter konsernet fellestjenester: Atea Logistics og Atea Global Services. Transaksjoner mellom segmentene avtales på vilkår etter prinsippet om armlengdes avstand og på tilsvarende måte som om kunden befant seg utenfor konsernet. Konsernkostnader er kostnader relatert til gruppe- og eierfunksjoner som utføres av ledere og øvrige ansatte i Atea ASA. 15

16 Driftsinntekter Q4 Q4 Året Året Beløp i NOK millioner % endring % endring Norge 2 8, ,8 8,3% 6 569, ,4 3,4% Sverige 2 447,7 2 33,6 2,4% 7 952, ,5 19,8% Danmark 1 752, ,9,6% 5 68, ,6-2,1% Finland 37, 424,8-12,9% 1 396, 1 67,5-13,2% Baltikum 213,1 198, 7,6% 678,1 648,4 4,6% Konsernets fellestjenester 1 128,6 925,3 22,% 3 844, ,3 9,4% Elimineringer * ,4-924, ,8-3 56,5 Konsern total 6 845,6 6 32,9 8,3% 22 95,8 2 93,3 5,6% EBITDA Q4 Q4 Året Året Beløp i NOK millioner % endring % endring Norge 117,8 15,6 11,5% 248,6 275,4-9,7% Sverige 92,5 86,6 6,8% 216,1 21, 7,5% Danmark 136,6 124,5 9,7% 291,1 282,1 3,2% Finland -2,4 17,8 7,7 23,6-67,3% Baltikum 15, 15,4-2,3% 4, 37,8 5,8% Konsernets fellestjenester 1,1 7,3 37,9% 33,7 34,4-2,% Konsernkostnader -9,1-8,5-6,2% -37, -3,2-22,2% EBITDA 36,6 348,7 3,4% 8,3 824,1-2,9% EBITDA margin (%) 5,3% 5,5% 3,6% 3,9% EBIT Q4 Q4 Året Året Beløp i NOK millioner % endring % endring Norge 62,1 87, -28,6% 136,5 215,7-36,7% Sverige 49,1 78,6-37,5% 135, 168,5-19,8% Danmark 6,8 82,4-26,3% 13,9 155,9-33,3% Finland -1,8 14,3-13, 6, Baltikum 8,4 1,3-18,3% 16,9 21,4-2,9% Konsernets fellestjenester 6,5 5,7 12,4% 25,1 27,4-8,4% Konsernkostnader -13,8-9,1-51,3% -49,6-35,2-4,7% Driftsresultat (EBIT) 162,3 269,2-39,7% 354,9 559,7-36,6% Finansinntekter 26,8 2,3 32,% 86,4 76,1 13,5% Finanskostnader 39,9 3, 33,2% 135, 114,4 17,9% Resultat før skatt for videreført virksomhet 149,1 259,5-42,5% 36,4 521,4-41,2% Driftsinntekter og bidrag/margin Q4 Q4 Året Året Beløp i NOK millioner % endring % endring Produktinntekter 5 445,9 5 67,8 7,5% 17 26, ,8 4,6% Tjenesteinntekter 1 395, , 11,4% 4 829, ,1 9,1% Totale driftsinntekter 6 845,6 6 32,9 8,3% 22 95,8 2 93,3 5,6% Brutto dekningsbidrag 1 56, 1 46,7 6,8% 5 373,9 5 98, 5,4% Produktmargin 11,8% 12,5% 12,4% 12,9% Tjenestemargin 65,3% 65,9% 66,9% 67,% Bruttomargin 22,8% 23,1% 24,3% 24,4% Kvartalsvise driftsinntekter og bidrag/margin Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Beløp i NOK millioner Produktinntekter 3 772, , ,8 5 67, , , , ,9 Tjenesteinntekter 1 46, ,2 1 15, , 1 121, ,6 1 86, ,6 Totale driftsinntekter 4 819, ,7 4 45,5 6 32,9 5 84,8 5 51, , ,6 Brutto dekningsbidrag 1 242, , ,2 1 46, , ,6 1 23,9 1 56, Produktmargin 13,9% 12,5% 13,% 12,5% 12,7% 12,1% 13,2% 11,8% Tjenestemargin 68,7% 66,4% 67,3% 65,9% 68,6% 66,9% 67,2% 65,3% Bruttomargin 25,8% 23,7% 25,4% 23,1% 25,% 24,3% 25,8% 22,8% Merk: Alle EBITDA-tall er før aksjebaserte opsjonskostnader, oppkjøpskostnader og restrukturering. *Mesteparten av Ateas internsalg er relatert til konsernets fellestjenester, som består av Atea Logistics og Atea Global Services. 16

17 NOTE 3 Foretaksintegrasjon Konsernet har kjøpt 5 selskaper i løpet av 213. Resultat og omsetning i de oppkjøpte enhetene i perioden fra oppkjøpstidspunktene og fram til kvartalsavslutning regnes som uvesentlig fra et konsernperspektiv. Exait AB Kjøpet vil styrke Atea's markedsposisjon i den nordlige delen av Sverige og skalere opp tjenesteorganisasjonen i denne regionen betydelig. Mobility Invest AS Kjøpet av Itale AS gjennom morselskapet Mobility Invest AS inngår i konsernets strategi om å ta en betydelig posisjon i det mobile terminal markedet. Konsernet leverer både produkter og tjenester i et sterkt voksende marked basert på smartphones og tablets. Prezentaciju spektras UAB Oppkjøpet vil styrke Atea s posisjon innenfor audio/video i Litauen. Onsite services forretning til Data Center Finland Oppkjøpet vil styrke eksisterende virksomhet innenfor onsite services og vil tilføre nye kunder innenfor SMBmarkedet i Atea Finland. CRC SIA Oppkjøpet vil styrke Atea sin posisjon innenfor print/kopi-markedet i Latvia. Goodwill fra foretaksintegrasjon Goodwillen kan henføres til flere forskjellige faktorer som forventet synergieffekter som følge av merverdier ved overtakelse av høyt kvalifiserte ansatte, økte markedsandeler, innkjøpsmakt og kostnadsreduksjoner. Alle balanseverdier i de oppkjøpte selskapene er foreløpig beregnet fordi ny informasjon kan fremkomme. 17

18 Forklaring til anskaffede netto eiendeler og goodwill i 213 er som følger: Beløp i NOK millioner Exait AB Mobility Invest AS Prezentaciju spektras UAB Data Center Finland CRC SIA Total Overtagelsesdato 21. feb feb mar mai des 213 Land Sverige Norge Litauen Finland Latvia Stemmerett/eierandel 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % Anskaffelseskost: Vederlag 1) 44,4 36,6 5,7 3,2 2,5 92,4 Korreksjon av kjøpesum Overtatte forpliktelser - 6, 1,5,8 2,5 1,8 Direkte kostnader i forbindelse med oppkjøpene Virkelig verdi av utstedte aksjer Total anskaffelseskost 44,4 42,5 7,2 4, 5, 13,2 Bokført verdi av egenkapitalen (se tabell nedenfor) 1,6 8,2 2,8-2,4 24,1 Identifisering av merverdier: - Kontrakter og kunderelasjoner 7,6 13,4 4,9 2,2 1,5 29,7 IT-programvare og rettigheter Virkelig verdi varige driftmidler Utsatt skatt -2, -3,8 -,7 -,5 -,2-7,3 Netto merverdi 5,6 9,7 4,1 1,7 1,3 22,4 Virkelig verdi av netto anskaffede eiendeler eks. goodwill 16,3 17,9 7, 1,7 3,7 46,5 Kontrollerende eierinteresser - 2, ,4 Ikke-kontrollerende eierinteresser Goodwill 28,1 24,7,2 2,3 1,3 56,7 1) Vederlag som er betinget av fremtidig resultat innregnes som en forpliktelse basert på virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Eiendeler og gjeld knyttet til oppkjøpene i 213 er som følger: Data Beløp i NOK millioner Mobility Prezentaciju Center Exait AB Invest AS spektras UAB Finland CRC SIA Total Goodwill 1, ,6 IT-programvare og rettigheter -,4, - 1,9 2,3 Varige driftsmidler 2,5,9 1,3 -,3 5, Varelager - 1,7,7-1, 3,4 Forskudd til leverandører -, ,1 Kundefordringer 13,7 1,6,5 -,6 25,4 Ikke fakturerte inntekter,, ,5 Avsetning til tap på fordringer - -, ,2 Andre kortsiktige fordringer og investeringer 1,8 2,7,5 -,2 5,1 Kontanter og kontantekvivalenter 6,1 8,2 2,1-1, 17,5 Ikke-kontrollerende eierinteresser - 1, , Utsatt skatteforpliktelse -1, ,1-1,8 Rentebærende langsiktig gjeld - -, ,1 Leverandørgjeld -5,9-8,3-1,3 - -2,2-17,7 Rentebærende lånefasiliteter -, ,5 Rentebærende kortsiktig leasing forpliktelser - - -,1 - -, -,1 Annen kortsiktig gjeld og avsetninger -7,6-9,8 -,9 - -,3-18,7 Netto anskaffede eiendeler 1,6 8,2 2,8-2,4 24,1 Netto kontantutbetalinger i forbindelse med oppkjøpene er som følger: Data Beløp i NOK millioner Mobility Prezentaciju Center Exait AB Invest AS spektras UAB Finland CRC SIA Total Vederlag og kostnader i kontanter og kontantekvivalenter 44,4 36,6 5,7 3,2 2,5 92,4 Kontanter og kontantekvivalenter i ervervede selskaper -6,1-8,2-2,1 - -1, -17,5 Netto kontantutbetalinger ved oppkjøpene 38,3 28,4 3,5 3,2 1,5 74,8 Dersom oppkjøpene hadde funnet sted den 1. januar 212, ville konsernets beregnede proforma resultatregnskaper 213 vist følgende inntekter og resultat: Året Året Beløp i NOK millioner Driftsinntekter , ,3 Driftsresultat (EBIT) 351,9 571,5 18

19 NOTE 4 Nærstående parter Konsernet har inngått avtale med administrerende direktør Arūnas Bartusevicius i Atea Baltic UAB om å endre godtgjørelsen for hans gjenstående 9,99 % andel av aksjene i Atea Baltic UAB. Godtjørelsen for aksjene har blitt økt med EUR,9 millioner til EUR 2,7 millioner. Årsaken til endringen er at forutsetningene for avtalen har endret seg vesentlig og resultatene har blitt bedre, etter at den opprinnelig avtalen ble inngått NOTE 5 Aksjekapital og annen innskutt egenkapital parter Antall aksjer Aksjekapital Utstedt Egne aksjer Utstedt Egne aksjer Overkurs Sum innskutt egenkapital Hele tall Hele tall NOK millioner NOK millioner NOK millioner NOK millioner Pr. 1. januar ,5 -,7 766, ,1 Emisjoner *) ,3-61,1 8,4 Pr. 31. desember ,8 -,7 827, ,5 *) Emisjoner knytter seg til utstedelse av aksjer i forbindelse med opsjonsordninger til ledelsen og utvalgte ansatte. 19

20 NOTE 6 Pensjonsordninger Endringer i regnskapsprinsipper som følge av anvendelse av IAS 19 I kvartalsrapporteringen for 213 anvender konsernet endringer i IAS 19 med tilbakevirkende kraft. Som en følge av dette har konsernet justert egenkapitalen i åpningsbalansen for 1. januar 212, og tallene for 212 har blitt omarbeidet som om IAS 19 alltid har blitt anvendt. Beløp i NOK millioner Pensjonsforpliktelse Utsatt skattefordel Egenkapital Balanse rapportert 31.desember 212 3,9 572, ,8 Effekt som følge av anvendelse av IAS 19 26,3 7,3-19, Omarbeidet balanse pr. 31. desember 212 3,3 58, ,8 Effektene i utvidet konsolidert resultatregnskap (comprehensive income) er som følger: 212 Beløp i NOK millioner Reduksjon i personalkostnader 2,1 Økning i skatt for videreført virksomhet -,6 Økning i resultat for videreført virksomhet 1,5 Utvidet resultat Revurdering av pensjonsforpliktelser 28, Skatteeffekt OCI relatert til elementer som ikke kan bli reklassifisert til resultatregnskapet -7,8 Økning i utvidet resultat 2,2 Økning i totalresultat for perioden 21,7 Avslutning av ytelsesbaserte pensjonsordninger Konsernet har avslutet de ytelsesbaserte pensjonsordningene i Norge i Q Dette har medført en engangsreduksjon av personalkostnader på NOK 29,7 millioner før skatt. 2

21 NOTE 7 Kategorisering av finansielle instrumenter Pr. 31. desember 213 Beløp i NOK millioner Lån og fordringer Amortisert kost Virkelig verdi 1) Finansielle eiendeler Kundefordringer 4 751, ,3 Andre fordringer 2) 29,2 29,2 Kontanter og kontantekvivalenter 745,8 745,8 Finansiell gjeld Rentebærende langsiktig gjeld 4) 1 18,7 1 18,7 Annen langsiktig gjeld 9,4 9,4 Leverandørgjeld 3 847, ,4 Rentebærende kortsiktig gjeld 146,2 146,2 Derivatkontrakter,5,5 Annen kortsiktig gjeld 3) 1 826, ,5 1) Bokført beløp er en rimelig beregning av virkelig verdi i de tilfeller disse tallene er like. 2) Fratrukket forskuddsbetalte utgifter. 3) Fratrukket restruktureringsavsetninger og andre avsetninger. NOK 22,6 millioner relaterer seg til terminkontrakt på kjøp av gjenværende aksjer fra ikke-kontrollerende eierinteresser i Atea Baltic UAB 4) Rentebærende langsiktig gjeld består hovedsakelig av usikret obligasjonslån, NOK 3 millioner, samt langsiktig banklån, DKK 5 millioner. Se note 8. NOTE 8 Lån Konsernet har inngått to nye langsiktige låneavtaler i Q Usikret obligasjonslån, NOK 3 millioner Lånet ble inngått i juni 213 og tilrettelagt av Norsk Tillitsmann. Forfallsdato på lånet er i juni 218. Rentesatsen er 3M NIBOR pluss 2,1 %. Lånet er registrert ved Oslo Børs og ble omsatt fra september 213. I forbindelse med utstedelse av obligasjoner har Atea fått frigitt konserngarantier og pantstillelser til fordel for Nordea. Pantsettelser av aksjer i datterselskap har blitt fjernet, og pantsettelse av kundefordringer har blitt redusert til NOK 1 25 millioner. Gjenstående sikkerhet i kundefordringene fungerer som sikkerhet for factoringfasilitet på NOK 1 millioner. Langsiktig banklån, DKK 5 millioner Lånet ble inngått i juni 213 og arrangert av Nordea Bank, Danmark. Forfallsdato er i juni 218. Lånet er sikret gjennom en konserngaranti fra Atea ASA. Rentesatsen er fast på 2,59 %. Finansiell betingelse knyttet til lånene Den finansielle betingelsen knyttet til de to lånene er en fremmedkapitalandel for konsernet på mindre enn 2,5 Med fremmedkapitalandel menes andelen av netto rentebærende gjeld over EBITDA. EBITDA skal rapporteres på pro forma basis og justeres for nye selskaper i konsernet i den relevante rapporteringsperioden (f. eks. også før selskapet ble en del av konsernet), og for eventuell salg av eksisterende selskap i konsernet. Den finansielle betingelsen blir målt ved hver kvartalsavslutning. Konsernet overholder den finansielle betingelsen på balansedatoen. 21

22 NOTE 9 Juridiske tvister Tvister vedrørende fakturering av lisenser og konkursen til IT Factory A/S Sydbank A/S, Krone Kapital A/S og Danske Bank A/S har gått til sak mot Atea i forbindelse med tvister om fakturerte lisenser og konkursen til IT Factory A/S. Atea mener kravene er uberettigede og bestrider dem i sin helhet. Saken som ble anlagt av Sydbank A/S, ble avgjort i 212 og dekket av forsikringsselskapet. I 212 tapte Atea saken mot Krone Kapital A/S. Saken ble anket. Atea tapte anken i Q4 213 og har betalt NOK 22,5 millioner til Krone Kapital A/S. Atea er forsikret mot slike tap, og det er derfor ikke gjort noen avsetninger i regnskapet utover selskapets egenandel. Forsikringsselskapet vil imidlertid vurdere om det er grunnlag for utbetaling. Konsernet regner det som så godt som sikkert at kravet vil bli dekket. Saken som Danske Bank A/S reiste mot Atea, er ennå ikke avgjort. Saken skal behandles av en svensk domstol, til forskjell fra de to andre, som ble behandlet av en dansk domstol. Dersom Atea skulle tape saken, regner vi det som så godt som sikkert at forsikringsselskapet vil dekke kravet på rundt NOK 1 millioner. Det er derfor ikke gjort noen avsetninger i regnskapet utover selskapets egenandel. NOTE 1 Avskrivninger og amortisering Avskrivning og amortisering for hele 213 endte på NOK 345,7 millioner, opp fra NOK 251,6 millioner i 212. Hovedårsaken til økningen er høyere avskrivninger og amortisering av datautstyr, finansiell leasing og immaterielle eiendeler. Avskrivning av datautstyr økte med NOK 24,4 millioner fra året før grunnet større investeringer i konsernets hostingsentre. Avskrivning av finansiell leasing økte med NOK 32,3 millioner fra året før. Økningen skyldes en strukturell endring i virksomheten der flere avtaler regnes som finansielle leasingavtaler, slik at både løpende driftsinntekter avskrivninger øker. Avskrivning av immaterielle eiendeler økte med NOK 13,2 millioner, hovedsakelig grunnet videreutvikling av interne systemer. I tillegg er det i Q4 213 regnskapsført en ekstraordinær nedskrivning på NOK 15,9 millioner knyttet til Atea Tele i Danmark. NOTE 11 Restruktureringskostnader Den 23. oktober 213 lanserte Atea et program for å øke driftseffektiviteten og lønnsomheten. Programmet vil redusere personal- og andre driftskostnader med NOK 22 millioner i året, anslagsvis beregnet fra september 213. Kostnadsreduksjonen vil i hovedsak skje ved at antall årsverk reduseres med rundt 35. Programmet er gjennomført etter planen, og det er regnskapsført sluttvederlag på NOK 76,5 millioner i Q Programmet vil få full effekt fra og med Q

23 Holding Atea ASA Brynsalleen 2 Box 6472 Etterstad NO-65 Oslo Tel: Org.no Norge Atea AS Brynsalleen 2 Box 6472 Etterstad NO-65 Oslo Tel: Org.no Sverige Atea AB Kronborgsgränd 1 Box 18 SE Kista Tel: +46 () Org.no Danmark Atea A/S Lautrupvang 6 DK-275 Ballerup Tel: Org.no Finland Atea Oy Jaakonkatu 2 PL 39 FI-1621 Vantaa Tel: () Org.no Litauen Atea UAB Laisves pr. 3 LT-4215 Vilnius Tel: Org.no Latvia Atea SIA Unijas iela 11a LV-139 Riga Tel: Org.no Estland Atea AS Tondi 17 EE Tallinn Tel: Org.no Atea Logistics AB Smedjegatan 12 Box 159 SE Växjö Tel: +46 () Org.no Atea Global Services SIA Skanstes Street 5 LV-113 Riga Tel: Org.no

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur. Selskapet er en klar markedsleder i de nordiske og baltiske markedene. Atea er

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Konsernregnskap. Polaris Media ASA

Konsernregnskap. Polaris Media ASA Konsernregnskap Polaris Media ASA 2014 Polaris Media ASA Oppstilling av konsernets totalresultat (Tall i 1.000 NOK) 2014 2013 Omarbeidet 1) Salgsinntekter 4,5 1 658 503 1 744 630 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

Årsrapport. Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo

Årsrapport. Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo Årsrapport 2013 Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo Investor Relations: Telefon: + 47 21548100 Faks: + 47 21548101 Epost: ir@24sevenoffice.com www.24sevenoffice.com Årsrapport 2013

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008 Styrets årsberetning 2008 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte tjenester og kommunikasjonsløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Powered by CycloMedia. årsrapport

Powered by CycloMedia. årsrapport Powered by CycloMedia årsrapport 212 innhold s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 16-19 s. 22-27 s. 31-35 s. 38-79 s. 82-85 s. 88-98 s. 1-11 s. 12 s. 16-111 s. 112-113 s. 114-116 s. 117 Hovedtall Blom konsern

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer