Q Delårsrapport Januar-Desember 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q4 2013. Delårsrapport Januar-Desember 2013"

Transkript

1 Q4 213 Delårsrapport Januar-Desember 213 Jeg er fornøyd med å se at både driftsinntektene og EBITDA har økt i forhold til samme kvartal i fjor, tatt i betraktning de fortsatt vanskelige markedsforholdene. Dette har vi oppnådd samtidig som vårt program for økt driftseffektivitet er gjennomført som planlagt. Vi er derfor godt posisjonert for å forbedre resultatet i 214. Claus Hougesen konsernsjef i Atea

2 Hovedpunkter Driftsinntekter på NOK 6 845,6 millioner, opp med 8,3 % fra året før EBITDA på NOK 36,6 millioner (før restruktureringskostnader på NOK 76,5 millioner), opp 3,4 % fra året før EBITDA-margin på 5,3 %, ned fra 5,5 % fra året før Kontantstrøm fra driften på NOK 1 73,4 millioner Oppkjøp av CRC SIA i Latvia Styret foreslår et utbytte på NOK 6, Driftsinntekter EBITDA Kontantstrøm fra driften (hittil i år) Nøkkeltall Q4 Q4 Året Året Driftsinntekter (NOK millioner) 6 845,6 6 32, ,8 2 93,3 Bruttomargin (%) 22,8 23,1 24,3 24,4 EBITDA (NOK millioner) * 36,6 348,7 8,3 824,1 EBITDA-margin (%) * 5,3 5,5 3,6 3,9 EBITDA (NOK millioner) 275,3 346,4 7,6 811,3 EBIT (NOK millioner) 162,3 269,2 354,9 559,7 Resultat per aksje (NOK) ** 1,93 2,84 3,33 5,8 Utvannet resultat per aksje (NOK) ** 1,92 2,82 3,31 5,4 Kontantstrøm fra driften (NOK millioner) 1 73,4 1 13,2 91,6 812,4 Fri kontantstrøm (NOK millioner) 972, 1 39,5 63,5 565,5 31. des des des des 212 Netto finansiell posisjon (NOK millioner) -419,1-884,1-419,1 49,3 Likviditetsreserve (NOK millioner) *** 1 325, , , ,6 Arbeidskapital (NOK millioner) -353,6 711,8-353,6-57, Arbeidskapital i forhold til annualiserte driftsinntekter i Q4 213 (%) -1,3 2,8-1,3 -,2 Egenkapitalandel (%) 31,6 41,7 31,6 38,9 Antall ansatte * Før aksjebaserte opsjons-, oppkjøps- og restruktureringskostnader ** Fratrukket Atea ASAs beholdning av egne aksjer (73 61 ved utgangen av Q4 213). *** Begrenset av finansiell betingelse med fremmedkapitalandel på maksimalt 2,5 i 213 (netto gjeld/siste 12 måneders EBITDA) 2

3 Markedsoppdatering Atea opplever fortsatt at kundene er nølende til å investere og at det er forlengede salgsprosesser blant kundene. Dette gjelder særskilt for hardwaresegmentet, der etterspørselen etter servere og PCer har gått ned. Økt etterspørsel i markedet for smarttelefoner, nettbrett og nettverksprodukter har delvis kompensert for nedgangen. Ifølge IDCs siste prognose fra januar 214 vokste markedet som Atea sikter seg inn mot (Blue Box), med 1,6 % i Norden i Q Markedet for hardware gikk ned med,7 %, programvare vokste med 4,6 % og tjenester vokste med 3,3 %. Sammenlignet med IDCs tall oppnådde Atea en økning i driftsinntektene på 2, % i konstant valuta i Norden i Q Finansiell gjennomgang for hele året 213 Konsernet Driftsinntektene steg med 5,6 % fra NOK 2 93,3 millioner i 212 til NOK 22 95,8 millioner i 213. Hardwareinntektene økte med 2,2 %, tjenesteinntektene økte med 9,1 % og programvareinntektene økte med 11,1 %. Organisk vekst i konstant valuta var 1, %. EBITDA for hele året endte på NOK 8,3 millioner, ned fra NOK 824,1 millioner i 212. EBITDAmarginen endte på 3,6 %, ned fra 3,9 % i 212. Nedgangen i EBITDA skyldes hovedsakelig lavere hardwaremargin grunnet utfordrende markedsforhold. Den 23. oktober 213 lanserte Atea et program for å øke driftseffektiviteten og lønnsomheten. Programmet vil redusere personal- og andre driftskostnader med NOK 2 millioner i året, beregnet fra nivået i september 213. Kostnadsreduksjonen vil i hovedsak skje ved at antall årsverk reduseres med rundt 35. Programmet er gjennomført etter planen, og det er regnskapsført sluttvederlag på NOK 76,5 millioner i Q Programmet vil få full effekt fra og med Q Atea kunngjorde også at konsernet vil fokusere på å dra full fordel av sitt felles servicesenter i Riga i Latvia. Atea har allerede flyttet deler av back officefunksjonene, og i 214 vil ytterligere administrative funksjoner bli gjenstand for en kontrollert overføring til det felles servicesenteret i Riga. Målet er å øke kvaliteten, styrke konkurransedyktigheten og redusere de årlige kostnadene med om lag NOK 1 millioner. Programmet vil ha en begrenset negativ effekt på driftskostnadene i 214 og en positiv effekt fra og med 215. Den vil få full årlig effekt fra 216. Kontantstrøm fra driften for hele 213 var NOK 91,6 millioner, opp fra NOK 812,4 millioner i 212, og gjenspeiler en sterk prestasjon når det gjelder ytterligere optimalisering av arbeidskapitalen gjennom 213. Som følge av fortsatt sterk kontantstrøm i 213, avsluttet konsernet året med en nettogjeld på NOK 419,1 millioner. I lys av den solide finansielle posisjonen foreslår styret for generalforsamlingen å utbetale NOK 6, per aksje i ordinært utbytte for 213, opp fra NOK 5,5 i 212. Det utgjør en direkte avkastning på 1, % basert på aksjekursen per 31. desember 213. Styret foreslår for generalforsamlingen å utbetale utbyttet i to omganger, med NOK 3, i mai 214 og NOK 3, i november 214. Kontantkonvertering * * Kontantstrøm fra driften utgjør 19 % av EBITDA i perioden EBITDA Kontantstrøm drift

4 Finansiell gjennomgang Q4 213 Konsernet Driftsinntektene steg med 8,3 % (opp 2, % i konstant valuta) fra NOK 6 32,9 millioner i Q4 212 til NOK 6 845,6 millioner i Q Hardwareinntektene økte med 9,2 %, programvareinntektene økte med 3,4 % og tjenesteinntektene økte med 11,4 %. Valutaeffekten for Q4 213 var positiv med 6,3 %. Driftsinntektene økte organisk med,9 % i konstant valuta. Til tross for utfordrende markedsforhold oppnådde Atea en organisk vekst og vant markedsandeler i både hardware- og tjenestesegmentet. Programvareinntektene er mer avhengige av enkeltkontrakter og varierer derfor fra kvartal til kvartal. EBITDA i Q4 213 økte til NOK 36,6 millioner, opp fra NOK 348,7 millioner i Q Det er et resultat av vekst i driftsinntektene kombinert med høyt fokus på driftskostnader. Hardwareinntekter og vekst ,2% ,4% -3,4% +3,% Q1 Q2 Q3 Q4 Sammenlignbart kvartal Siste kvartal Programvareinntekter og vekst ,5% +3,4% ,5% ,7% Q1 Q2 Q3 Q4 Sammenlignbart kvartal Siste kvartal Tjenesteinntekter og vekst ,4% +1,1% +7,2% +7,% Q1 Q2 Q3 Q4 Sammenlignbart kvartal Siste kvartal 4

5 Norge Driftsinntektene i Q4 213 var NOK 2 8,7 millioner, opp 8,3 % sammenlignet med Q Hardwareinntektene økte med 14,1 %, programvareinntektene økte med 1,1 %, mens tjenesteinntektene gikk ned med 1, %. Driftsinntektene økte organisk med 6,8 %. Hardwareinntektene økte organisk med 11,9 %. Økningen i hardwareinntektene ble drevet av sterk inntektsvekst i kommunikasjons- og klientsegmentene. Programvareinntektene økte organisk med 1,1 %. Den moderate veksten innen programvareinntekter er sesongavhengig. Tjenesteinntektene gikk ned organisk med 1,9 %. Dette skyldes færre store utrullinger og færre virkedager rundt jul og nyttår Driftsinntekter EBITDA i Q4 213 økte til NOK 117,8 millioner, opp fra NOK 15,6 millioner i Q Produktmarginen endte på 12,3 %, ned fra 13,7 % i Q4 212, og ble påvirket av avtaler med høyt volum og lave marginer. Samlet bruttomargin endte på 23,8 %, ned fra 26, % i Q En organisk nedgang i driftskostnader på 5,8 % gjenspeiler en nedgang i antall årsverk på 33 ansatte samt en engangsreduksjon i pensjonskostnader på NOK 28,9 millioner som følge av en overgang fra en ytelsesbasert til en innskuddsbasert pensjonsordning (se note 6). EBITDA-marginen endte på 5,7 %, mot 5,5 % året før EBITDA Driftsinntektene for hele 213 endte på NOK 6 569,5 millioner, opp 3,4 % fra året før. Hardwareinntektene økte med,5 %, programvareinntektene økte med 12, %, og tjenesteinntektene økte med 5,4 %. Driftsinntektene økte organisk med 1,5 %. Den organiske utviklingen i driftsinntektene viser utfordrende forhold i hardwaremarkedet. EBITDA for hele året endte på NOK 248,6 millioner, ned 9,7 %. EBITDA-marginen endte på 3,8 %, ned fra 4,3 % i 212. Hovedårsaken til nedgangen i EBITDA er lavere vekst i driftsinntektene og lavere produktmarginer. Det er iverksatt tiltak for å redusere dagens kostnadsbase og øke driftseffektiviteten og lønnsomheten fremover. I Q4 213 ble antallet årsverk redusert med 124, og det ble regnskapsført sluttvederlag på NOK 35, millioner. Tiltakene vil få en årlig effekt på NOK 75 millioner fra Q

6 Sverige Driftsinntektene i Q4 213 endte på NOK 2 447,7 millioner, opp 2,4 % (11,4 % i konstant valuta) sammenlignet med året før. Hardwareinntektene økte med 12,2 %, programvareinntektene økte med 7,3 % og tjenesteinntektene økte med 15,9 % i konstant valuta. Driftsinntektene økte organisk med 9,8 % i konstant valuta. Hardwareinntektene økte organisk med 11,2 %. Veksten i hardwareinntektene gjenspeiler salg av flere klienter til både offentlig og privat sektor. Programvareinntektene økte organisk med 6,8 %. Atea står sterkt innen lisenssalg og inngår stadig flere avtaler. Den organiske veksten i tjenesteinntektene på 1,9 % kan tilskrives høye avtaleinntekter Driftsinnteker EBITDA i Q4 213 endte på NOK 92,5 millioner, opp fra NOK 86,6 millioner i Q Produktmarginen endte på 11,5 %, ned fra 12,9 % i Q4 212, som følge av prispress i markedet og en høyere andel salg av klienter med lav margin. Tjenestemarginen endte på 56,9 %, sammenlignet med 58,1 % i Q Nedgangen i tjenestemarginen skyldes bruk av underleverandører på en rekke bestemte prosjekter. Samlet bruttomargin for Q4 213 endte på 2,8 %, ned fra 21,8 % i Q EBITDA-marginen endte på 3,8 %, mot 4,3 % året før EBITDA Driftsinntektene for hele 213 endte på NOK 7 952,1 millioner, opp 19,8 % (opp 14,1 % i konstant valuta) fra året før. Hardwareinntektene økte med 1,2 %, programvareinntektene økte med 24,2 %, og tjenesteinntektene økte med 11,9 % i konstant valuta. Driftsinntektene økte organisk med 12,6 % i konstant valuta. Tosifret organisk vekst kan tilskrives økt hardwaresalg til både offentlig og privat sektor, en sterk posisjon innen lisenssalg og særskilt høye avtaleinntekter. EBITDA for hele året steg til NOK 216,1 millioner, opp fra NOK 21, millioner i 212, grunnet veksten i driftsinntekter. EBITDA-marginen endte på 2,7 % i 213, ned fra 3, % i 212, noe som hovedsakelig skyldes lavere bruttomarginer i et marked med prispress. Det er iverksatt tiltak for å redusere kostnadsbasen og øke driftseffektiviteten og lønnsomheten fremover. I Q4 213 ble antallet årsverk redusert med 65, og det ble regnskapsført sluttvederlag på NOK 2,5 millioner. Tiltakene vil få en årlig effekt på NOK 46 millioner fra Q

7 Danmark Driftsinntektene i Q4 213 endte på NOK 1 752,9 millioner, opp,6 % (ned 8,7 % i konstant valuta) sammenlignet med året før. Hardwareinntektene sank med 9,9 %, programvareinntektene sank med 14,3 %, og tjenesteinntektene sank med,8 % i konstant valuta. Driftsinntektene sank organisk med 8,7 % i konstant valuta. Nedgangen i inntektene skyldes utfordrende markedsforhold kombinert med færre avtaler med høyt volum. Driftsinntekter EBITDA Driftsinntektene for hele 213 var NOK 5 68,7 millioner, ned 2,1 % (ned 6,1 % i konstant valuta) fra året før. Hardwareinntektene sank med 8,2 %, programvareinntektene sank med 5, %, og tjenesteinntektene sank med 1,2 % i konstant valuta. Driftsinntektene sank organisk med 6,3 % i konstant valuta. Den organiske utviklingen i driftsinntektene viser utfordrende forhold i hardwaremarkedet, noe som smittet over på tjenesteinntektene. EBITDA i Q4 213 økte til NOK 136,6 millioner, opp fra NOK 124,5 millioner i Q Til tross for utfordrende markedsforhold økte produktmarginen til 1,2 %, opp fra 9,3 % i Q4 212, som følge av færre volumavtaler med lav margin. Samlet bruttomargin for Q4 213 økte til 21,9 %, opp fra 2,1 % i Q Høyere bruttomargin kompenserte for lavere driftsinntekter, og bruttofortjenesten steg med NOK 33,1 millioner. Samlet EBITDA-margin økte til 7,8 % sammenlignet med 7,1 % året før. EBITDA for hele året økte til NOK 291,1 millioner, opp fra NOK 282,1 millioner i 212. EBITDAmarginen økte til 5,2 % i 213, opp fra 4,9 % i 212. Opprettholdte marginer innen alle tre segmenter samt sterkt fokus på driftskostnader kompenserte for nedgangen i driftsinntektene. Det er iverksatt tiltak for å redusere dagens kostnadsbase og øke driftseffektiviteten og lønnsomheten fremover. I Q4 213 ble antallet årsverk redusert med 114, og det ble regnskapsført sluttvederlag på NOK 12, millioner. Tiltakene vil få en årlig effekt på NOK 77 millioner fra Q

8 Finland Driftsinntektene i Q4 213 endte på NOK 37, millioner, ned 12,9 % (ned 22,1 % i konstant valuta) sammenlignet med året før. Hardwareinntektene sank med 2,4 %, programvareinntektene sank med 3,8 %, mens tjenesteinntektene økte med 5,2 % i konstant valuta. Driftsinntektene sank organisk med 22,1 % i konstant valuta. Nedgangen i driftsinntekter skyldes utfordrende markedsforhold og sterk konkurranse i både privat og offentlig sektor Driftsinntekter EBITDA i Q4 213 endte på NOK -2,4 millioner, sammenlignet med NOK 17,8 millioner i Q4 212, som følge av lavere produktinntekter og lavere bruttomargin Baltikum Driftsinntektene i Q4 213 endte på NOK 213,1 millioner, opp 7,6 % (ned 2,3 % i konstant valuta) sammenlignet med året før. Driftsinntektene sank organisk med 7,7 % i konstant valuta. I Q4 213 ble de organiske driftsinntektene påvirket av nedgang i offentlige investeringer i Latvia grunnet overgangen til euro fra januar 214, samt noen utsatte offentlige prosjekter i Litauen Driftsinntekter EBITDA i Q4 213 endte på NOK 15, millioner, sammenlignet med NOK 15,4 millioner i Q4 212, som følge av lavere driftsinntekter enn forventet. Samlet bruttomargin økte til 23,6 %, opp fra 22,9 % året før. Høyere tjenestemargin og en høyere andel av tjenesteinntekter kompenserte for lavere produktmargin EBITDA EBITDA Q4 12 Q1 13 Q Q3 13 Q Driftsinntektene for hele 213 var NOK 1 396, millioner, ned 13,2 % (ned 16,8 % i konstant valuta) fra året før. EBITDA for året endte på NOK 7,7 millioner, ned fra NOK 23,6 millioner året før, hovedsakelig grunnet lavere driftsinntekter. Det er iverksatt tiltak for å redusere dagens kostnadsbase og øke driftseffektiviteten og lønnsomheten fremover. Tiltakene anslås å få en årlig effekt på NOK 17 millioner. Det er regnskapsført sluttvederlag på NOK 5 millioner i Q Den 18. desember 213 inngikk Atea Baltic UAB avtale om å kjøpe opp CRC SIA, et print-/kopiselskap i Latvia. Selskapet har 31 ansatte og forventet driftsinntekt på NOK 16,1 millioner og EBITDA på NOK 1,3 millioner i 213. Avtalt selskapsverdi var NOK 5,1 millioner. Driftsinntektene for hele 213 var NOK 678,1 millioner, opp 4,6 % (opp,1 % i konstant valuta) fra året før. Driftsinntektene sank organisk med 9,1 % i konstant valuta. EBITDA for hele året økte til NOK 4, millioner, opp fra NOK 37,8 millioner året før. EBITDA-marginen steg til 5,9 %, opp fra 5,8 % for 212, og gjenspeiler en høyere andel tjenesteinntekter. 8

9 Egenkapital og kontantstrøm Per 31. desember 213 var aksjonærenes egenkapital på NOK 3 532,8 millioner, tilsvarende en egenkapitalandel på 31,6 %, ned fra 38,9 % sammenlignet med 31. desember 212. Nedgangen skyldes en ekstraordinær utbetaling av utbytte på NOK 412,4 millioner i november 213. Konsernet hadde en kontantstrøm fra driften på NOK 1 73,4 millioner i Q4 213, sammenlignet med NOK 1 13,2 millioner samme kvartal året før. Kontantstrømmen fra driften for hele året steg til NOK 91,6 millioner, opp fra NOK 812,4 millioner en økning på NOK 98,2 millioner sammenlignet med året før. Dette gjenspeiler en sterk prestasjon når det gjelder ytterligere optimalisering av arbeidskapitalen gjennom 213. Arbeidskapitalen i forhold til annualiserte driftsinntekter i Q4 213 var -1,3 %, ned fra -,2 % per 31. desember 212. I Q4 213 var ordinære investeringer på NOK 11,4 millioner, sammenlignet med NOK 9,7 millioner i samme kvartal året før. Investeringene gjelder generelle vedlikeholdsinvesteringer og videreutvikling av interne systemer samt investeringer i konsernets hostingsentre. Aksjer Atea ASA hadde aksjonærer per 31. desember 213, sammenlignet med per 3. september 213. De 1 største aksjonærene per 31. desember 213 var: Aksjonærer * Aksjer % Systemintegration APS ** ,34 % State Street Bank & Trust Co. Ref: OM8 *** ,3 % JPMorgan Chase Bank A/C Columbia Wanger *** ,49 % Skandinaviske Enskilda Banken AB *** ,87 % RBC Investor Services Trust *** ,68 % JPMorgan Chase Bank Nordea Re: Non-treaty Acct *** ,51 % JPMorgan Chase Bank Special Treaty Lending Acct *** ,18 % Folketrygdfondet ,7 % The Bank of New York Mellon *** ,91 % State Street Bank & Trust Co. Ref: OM4 *** ,65 % Andre ,26 % Totalt antall aksjer , % * Kilde: Verdipapirsentralen ** Inkludert aksjer eid av Ib Kunøe *** Inkluderer klientkonti Per 31. desember 213 kontrollerer styreleder Ib Kunøe og hans nærstående totalt 24,6 % av aksjene, herunder aksjene i Systemintegration ApS. Ved utgangen av Q4 213 var konsernets netto finansielle posisjon på NOK -419,1 millioner, opp fra NOK -957,6 millioner ved utgangen av Q Likviditetsreserver, inklusive ubenyttede kredittfasiliteter og begrenset av en gjeldsgrad på 2,5 x (finansielle betingelser i låneavtaler knyttet til "netto rentebærende gjeld/ebitda"), var NOK 1 325,7 millioner per 31. desember 213. Se note 8 for mer informasjon. 9

10 Fremtidsutsikter IDCs siste prognose for det markedet Atea sikter seg inn mot (Blue Box), viser en vekst på 3,9 % i Norden i 214. Prognosen viser en vekst på 5,3 % i tjenestemarkedet og en vekst på 4, % i programvaremarkedet. Den største endringen i markedsforholdene ventes i hardwaremarkedet, der prognosen viser en oppgang fra -1,6 % i 213 til 3,1 % i 214. IDC tror hardwaremarkedet vil bli påvirket av en fortsatt nedgang i PC- og server-/lagringsmarkedene i 214, men i betydelig mindre grad enn i 213, mens det fortsatt vil være sterk vekst i markedet for nettverk, smarttelefoner og nettbrett. Dette understøttes av den pågående endringen i klientmarkedet, der bruken av stasjonære PC-er går ned, bruken av bærbare PC-er stagnerer og bruken av smarttelefoner og nettbrett øker. Outsourcing av interne IT-funksjoner til eksterne partnere utgjør en sterk trend i tjenestemarkedet. Dette gjelder særskilt administrasjon av PC-er og mobile enheter. Trenden forsterkes av en økende kompleksitet i klientmiljøet, med flere og nye typer utstyr, flere operativsystemer og programmer samt økt etterspørsel etter tilgang og tilgjengelighet og følgelig behov for ekstra sikkerhet. Atea er godt posisjonert for ytterligere vekst på dette området. Usikkerhet i fremtidsutsiktene er hovedsakelig knyttet til utviklingen i makroøkonomien. En nedgang i makroøkonomien eller økt usikkerhet kan føre til at selskapene avventer større investeringsprogrammer. Den relativt korte livslengden til IT-infrastrukturmiljøer gjør imidlertid at investeringer ikke kan utsettes over lengre tid. Investeringer i IT-infrastruktur er en integrert del av løsningen for den store utfordringen som Vesten står overfor, som er å øke effektiviteten. IDC mener derfor at IT-infrastrukturmarkedet i Norden vil vokse raskere enn BNP, med en gjennomsnittlig årlig vekst på 3,5 % frem til 217. Atea er godt posisjonert til å dra fordel av de mulighetene som ligger foran oss. Atea har et strategisk mål om en markedsandel på 2 %, og vi skal nå målet ved å øke driftsinntektene organisk mer enn markedet og fortsette å være en disiplinert oppkjøper av selskaper. Et kontinuerlig fokus på effektiv drift og høy kundetilfredshet vil sikre at EBITDA vokser raskere enn driftsinntektene. Det langsiktige målet for EBITDA-marginen er 6 %. 1

11 Utvidet konsolidert resultatregnskap (comprehensive income) Q4 Q4 Året Året Beløp i NOK millioner Note Driftsinntekter ,6 6 32, ,8 2 93,3 Varekostnader 5 285,6 4 86, , ,2 Personalkostnader eks. opsjonskostnader 1,6 977,1 925, 3 766,4 3 58,6 Andre driftskostnader 222,3 187, 87,1 765,3 EBITDA før opsjonskostnader, oppkjøpskostnader og restukturering 2 36,6 348,7 8,3 824,1 Restruktureringskostnader 11 76,5, 76,5, Opsjonskostnader 5, 1,1 17,3 11,4 Oppkjøpskostnader 3,9 1,2 5,9 1,4 EBITDA 275,3 346,4 7,6 811,3 Avskrivninger og amortisering 1 113, 77,2 345,7 251,6 Driftsresultat (EBIT) 2 162,3 269,2 354,9 559,7 Finansinntekter 26,8 2,3 86,4 76,1 Finanskostnader 39,9 3, 135, 114,4 Netto finansposter -13,1-9,7-48,5-38,3 Resultat før skatt for videreført virksomhet 149,1 259,5 36,4 521,4 Skatt for videreført virksomhet -48,8-25,5-33,5 11,6 Resultat for videreført virksomhet 198, 285, 339,9 59,7 Utvidet resultat Revurdering av pensjonsforpliktelser 1,6, 7,, 28, Skatteeffekt OCI relatert til elementer som ikke vil bli reklassifisert til resultatregnskapet 1,6, -2,, -7,8 Elementer som ikke senere vil bli reklassifisert til resultatregnskapet, 5,, 2,2 Valutaendringer 68,4-33,2 323,1-11,1 Terminkontrakter - kontantstrømsikring,9-1,8 2,2-7,1 Skatteeffekt OCI relatert til elementer som kan bli reklassifisert til resultatregnskapet -8,9 9,3-62,6 26,2 Elementer som senere kan bli reklassifisert til resultatregnskapet 6,4-25,7 262,7-91, Totalt utvidet resultat 6,4-2,7 262,7-7,8 Totalresultat for perioden 258,4 264,4 62,6 438,9 Hvorav ikke-kontrollerende eierinteresser,6,8 1,3 2,2 11

12 Konsolidert balanse Beløp i NOK millioner Note 31. des des 212 Eiendeler Varige driftsmidler 52,1 33,5 Utsatt skattefordel 1,6 557,6 58,2 Goodwill 3 132, ,5 Andre immaterielle eiendeler 325,6 33,3 Andre langsiktige fordringer,3 1, Anleggsmidler 4 536, 4 74,6 Varelager 462,5 58,6 Kundefordringer , ,8 Andre kortsiktige fordringer 7,9 69,2 68,3 Andre finansielle eiendeler 7 1,6,4 Kontanter og kontantekvivalenter 7 745,8 18,4 Omløpsmidler 6 651, ,5 Sum eiendeler ,4 9 81,1 Egenkapital og gjeld Aksjekapital og annen innskutt egenkapital , ,1 Annen egenkapital, ikke resultatført 171,6-91,1 Opptjent egenkapital 1,6 1 52, ,8 Egenkapital henførbar til aksjonærer i Atea ASA 3 532, ,8 Ikke-kontrollerende eierinteresser,, Egenkapital 3 532, ,8 Rentebærende langsiktig gjeld 7,8 1 18,7 64,6 Annen langsiktig gjeld 7 9,4 1,4 Pensjonsforpliktelser 1,6,5 3,3 Utsatt skatteforpliktelse 22,6 21,5 Langsiktig gjeld 1 249,2 315,8 Leverandørgjeld , , Rentebærende kortsiktig gjeld 7 146,2 66,5 Mva, skatt og offentlige avgifter 546,8 524,8 Andre avsetninger for forpliktelser ,1 16,8 Annen kortsiktig gjeld , ,4 Annen finansiell gjeld 7,5 6, Kortsiktig gjeld 6 45, ,6 Sum gjeld 7 654, ,3 Sum egenkapital og gjeld ,4 9 81,1 12

13 Endringer i konsernets egenkapital Beløp i NOK millioner 31. des des 212 Egenkapital ved årets begynnelse 3 815, ,7 Valutaomregningseffekter 261,1-85,9 Terminkontrakter - kontantstrømsikring 1,6-5,1 Revurdering av pensjonsforpliktelser, 2,2 Resultat av andre inntekter og kostnader 262,7-7,8 Resultat for perioden 339,9 59,7 Totale inntekter og kostnader for perioden 62,6 438,9 Opsjonsprogrammer 15,2 8,3 Utbetalt utbytte -973,6-5,3 Emisjoner 8,4 49,5 Ikke-kontrollerende eierinteresser ved oppkjøp -7,5-9,3 Egenkapital ved periodens slutt 3 532, ,8 Konsolidert kontantstrøm Q4 Q4 Året Året Beløp i NOK millioner Kontantstrøm ordinært resultat 262, 351,4 679,2 766,2 Endring i arbeidskapital/tidsavgrensede poster 811,3 778,8 231,3 46,2 Kontantstrøm drift 1 73,4 1 13,2 91,6 812,4 Ordinære investeringer -11,4-9,7-28,1-246,9 Kjøp og salg datterselskap/investeringer 5,2 6,1-79,1-148,8 Kontantstrøm investeringer -96,1-84,6-359,1-395,7 Endring i gjeld 93, -1 49,2 823,5-257,5 Egenkapitaltransaksjoner -367,2 28,6-893,2-45,8 Kontantstrøm finansiering -274,2-1 2,6-69,7-78,3 Endring kontanter 73, 25, 481,7-291,6 Kontanter, periodestart, 162, 18,4 485,4 Kontanter, periodeslutt 745,8 18,4 745,8 18,4 Valutaeffekt på kontanter, bankinnskudd og lignende 42,7-6,5 83,6-13,4 13

14 Notes NOTE 1 Generell informasjon og regnskapsprinsipper Ateakonsernet består av Atea ASA og datterselskaper. Atea ASA er et aksjeselskap registrert og hjemmehørende i Norge. Aksjene er registrert ved Oslo Børs. Delårsregnskapet for 12 måneder med avslutning pr. 31. desember 213 har blitt utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standard (IFRS) og IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet gir ikke informasjon i samme omfang som årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med morselskapets og konsernets årsregnskap for 212 som er utarbeidet i henhold til IFRS. Det er benyttet samme prinsipper ved utarbeidelse av delårsregnskapet som ved utarbeidelse av årsregnskapet for 212, unntatt endringen nedenfor: Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger med effekt fra 1. januar 213: IAS 1 Presentations of items of Other Comprehensive Income er endret og medfører at poster i utvidet resultat skal deles inn i to grupper, de som senere omklassifiseres over resultatet og de som ikke gjør det. IAS 19 Employee Benefits. Endringen medfører at alle estimatavvik føres i utvidet resultat ettersom disse oppstår (ingen korridor), en umiddelbar resultatføring av alle kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening og at man erstatter rentekostnader og forventet avkastning på pensjonsmidler med et netto rentebeløp som beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjonsforpliktelse (eiendel). Effekten av overgang til IAS 19R er bokført 1. januar 213 og fremgår av ny balanse pr. 31. desember 212. I tillegg har konsernet avsluttet sine ytelsesbaserte pensjonsordninger i Q Effekten av endringene fremgår av note 6. IFRS 13 Fair Value Measurement definerer hva som menes med virkelig verdi når begrepet benyttes i IFRS, gir en enhetlig beskrivelse av hvordan virkelig verdi skal bestemmes i IFRS og definerer hvilke tilleggsopplysninger som skal gis når virkelig verdi benyttes. Standarden utvider ikke omfanget av regnskapsføring til virkelig verdi, men gir veiledning om anvendelsesmetode der bruken allerede er påkrevd eller tillatt i andre IFRSer. Endringene vil ikke ha noe betydning for utarbeidelsen av utvidet resultatregnskap eller balanse for konsernet. Fair Value Measurement er tatt med i note 7. Styret bekrefter at denne finansielle delårsrapporteringen fremlegges på bakgrunn av fortsatt drift. Denne finansielle delårsrapporteringen har ikke vært gjenstand for revisjon eller begrenset revisjon. Som et resultat av avrundingsdifferanser, kan tall og prosenter ikke alltid summeres. 14

15 NOTE 2 Segmentinformasjon Atea er en komplett tilbyder av datautstyr og programvare samt relaterte konsulenttjenester. Konsernet har aktiviteter i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum. Konsernet har egne ledere for disse geografiske områdene. Resultatene i de geografiske områdene blir regelmessig gjennomgått av Atea s konsernledelse. I tillegg omfatter konsernet fellestjenester: Atea Logistics og Atea Global Services. Transaksjoner mellom segmentene avtales på vilkår etter prinsippet om armlengdes avstand og på tilsvarende måte som om kunden befant seg utenfor konsernet. Konsernkostnader er kostnader relatert til gruppe- og eierfunksjoner som utføres av ledere og øvrige ansatte i Atea ASA. 15

16 Driftsinntekter Q4 Q4 Året Året Beløp i NOK millioner % endring % endring Norge 2 8, ,8 8,3% 6 569, ,4 3,4% Sverige 2 447,7 2 33,6 2,4% 7 952, ,5 19,8% Danmark 1 752, ,9,6% 5 68, ,6-2,1% Finland 37, 424,8-12,9% 1 396, 1 67,5-13,2% Baltikum 213,1 198, 7,6% 678,1 648,4 4,6% Konsernets fellestjenester 1 128,6 925,3 22,% 3 844, ,3 9,4% Elimineringer * ,4-924, ,8-3 56,5 Konsern total 6 845,6 6 32,9 8,3% 22 95,8 2 93,3 5,6% EBITDA Q4 Q4 Året Året Beløp i NOK millioner % endring % endring Norge 117,8 15,6 11,5% 248,6 275,4-9,7% Sverige 92,5 86,6 6,8% 216,1 21, 7,5% Danmark 136,6 124,5 9,7% 291,1 282,1 3,2% Finland -2,4 17,8 7,7 23,6-67,3% Baltikum 15, 15,4-2,3% 4, 37,8 5,8% Konsernets fellestjenester 1,1 7,3 37,9% 33,7 34,4-2,% Konsernkostnader -9,1-8,5-6,2% -37, -3,2-22,2% EBITDA 36,6 348,7 3,4% 8,3 824,1-2,9% EBITDA margin (%) 5,3% 5,5% 3,6% 3,9% EBIT Q4 Q4 Året Året Beløp i NOK millioner % endring % endring Norge 62,1 87, -28,6% 136,5 215,7-36,7% Sverige 49,1 78,6-37,5% 135, 168,5-19,8% Danmark 6,8 82,4-26,3% 13,9 155,9-33,3% Finland -1,8 14,3-13, 6, Baltikum 8,4 1,3-18,3% 16,9 21,4-2,9% Konsernets fellestjenester 6,5 5,7 12,4% 25,1 27,4-8,4% Konsernkostnader -13,8-9,1-51,3% -49,6-35,2-4,7% Driftsresultat (EBIT) 162,3 269,2-39,7% 354,9 559,7-36,6% Finansinntekter 26,8 2,3 32,% 86,4 76,1 13,5% Finanskostnader 39,9 3, 33,2% 135, 114,4 17,9% Resultat før skatt for videreført virksomhet 149,1 259,5-42,5% 36,4 521,4-41,2% Driftsinntekter og bidrag/margin Q4 Q4 Året Året Beløp i NOK millioner % endring % endring Produktinntekter 5 445,9 5 67,8 7,5% 17 26, ,8 4,6% Tjenesteinntekter 1 395, , 11,4% 4 829, ,1 9,1% Totale driftsinntekter 6 845,6 6 32,9 8,3% 22 95,8 2 93,3 5,6% Brutto dekningsbidrag 1 56, 1 46,7 6,8% 5 373,9 5 98, 5,4% Produktmargin 11,8% 12,5% 12,4% 12,9% Tjenestemargin 65,3% 65,9% 66,9% 67,% Bruttomargin 22,8% 23,1% 24,3% 24,4% Kvartalsvise driftsinntekter og bidrag/margin Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Beløp i NOK millioner Produktinntekter 3 772, , ,8 5 67, , , , ,9 Tjenesteinntekter 1 46, ,2 1 15, , 1 121, ,6 1 86, ,6 Totale driftsinntekter 4 819, ,7 4 45,5 6 32,9 5 84,8 5 51, , ,6 Brutto dekningsbidrag 1 242, , ,2 1 46, , ,6 1 23,9 1 56, Produktmargin 13,9% 12,5% 13,% 12,5% 12,7% 12,1% 13,2% 11,8% Tjenestemargin 68,7% 66,4% 67,3% 65,9% 68,6% 66,9% 67,2% 65,3% Bruttomargin 25,8% 23,7% 25,4% 23,1% 25,% 24,3% 25,8% 22,8% Merk: Alle EBITDA-tall er før aksjebaserte opsjonskostnader, oppkjøpskostnader og restrukturering. *Mesteparten av Ateas internsalg er relatert til konsernets fellestjenester, som består av Atea Logistics og Atea Global Services. 16

17 NOTE 3 Foretaksintegrasjon Konsernet har kjøpt 5 selskaper i løpet av 213. Resultat og omsetning i de oppkjøpte enhetene i perioden fra oppkjøpstidspunktene og fram til kvartalsavslutning regnes som uvesentlig fra et konsernperspektiv. Exait AB Kjøpet vil styrke Atea's markedsposisjon i den nordlige delen av Sverige og skalere opp tjenesteorganisasjonen i denne regionen betydelig. Mobility Invest AS Kjøpet av Itale AS gjennom morselskapet Mobility Invest AS inngår i konsernets strategi om å ta en betydelig posisjon i det mobile terminal markedet. Konsernet leverer både produkter og tjenester i et sterkt voksende marked basert på smartphones og tablets. Prezentaciju spektras UAB Oppkjøpet vil styrke Atea s posisjon innenfor audio/video i Litauen. Onsite services forretning til Data Center Finland Oppkjøpet vil styrke eksisterende virksomhet innenfor onsite services og vil tilføre nye kunder innenfor SMBmarkedet i Atea Finland. CRC SIA Oppkjøpet vil styrke Atea sin posisjon innenfor print/kopi-markedet i Latvia. Goodwill fra foretaksintegrasjon Goodwillen kan henføres til flere forskjellige faktorer som forventet synergieffekter som følge av merverdier ved overtakelse av høyt kvalifiserte ansatte, økte markedsandeler, innkjøpsmakt og kostnadsreduksjoner. Alle balanseverdier i de oppkjøpte selskapene er foreløpig beregnet fordi ny informasjon kan fremkomme. 17

18 Forklaring til anskaffede netto eiendeler og goodwill i 213 er som følger: Beløp i NOK millioner Exait AB Mobility Invest AS Prezentaciju spektras UAB Data Center Finland CRC SIA Total Overtagelsesdato 21. feb feb mar mai des 213 Land Sverige Norge Litauen Finland Latvia Stemmerett/eierandel 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % Anskaffelseskost: Vederlag 1) 44,4 36,6 5,7 3,2 2,5 92,4 Korreksjon av kjøpesum Overtatte forpliktelser - 6, 1,5,8 2,5 1,8 Direkte kostnader i forbindelse med oppkjøpene Virkelig verdi av utstedte aksjer Total anskaffelseskost 44,4 42,5 7,2 4, 5, 13,2 Bokført verdi av egenkapitalen (se tabell nedenfor) 1,6 8,2 2,8-2,4 24,1 Identifisering av merverdier: - Kontrakter og kunderelasjoner 7,6 13,4 4,9 2,2 1,5 29,7 IT-programvare og rettigheter Virkelig verdi varige driftmidler Utsatt skatt -2, -3,8 -,7 -,5 -,2-7,3 Netto merverdi 5,6 9,7 4,1 1,7 1,3 22,4 Virkelig verdi av netto anskaffede eiendeler eks. goodwill 16,3 17,9 7, 1,7 3,7 46,5 Kontrollerende eierinteresser - 2, ,4 Ikke-kontrollerende eierinteresser Goodwill 28,1 24,7,2 2,3 1,3 56,7 1) Vederlag som er betinget av fremtidig resultat innregnes som en forpliktelse basert på virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Eiendeler og gjeld knyttet til oppkjøpene i 213 er som følger: Data Beløp i NOK millioner Mobility Prezentaciju Center Exait AB Invest AS spektras UAB Finland CRC SIA Total Goodwill 1, ,6 IT-programvare og rettigheter -,4, - 1,9 2,3 Varige driftsmidler 2,5,9 1,3 -,3 5, Varelager - 1,7,7-1, 3,4 Forskudd til leverandører -, ,1 Kundefordringer 13,7 1,6,5 -,6 25,4 Ikke fakturerte inntekter,, ,5 Avsetning til tap på fordringer - -, ,2 Andre kortsiktige fordringer og investeringer 1,8 2,7,5 -,2 5,1 Kontanter og kontantekvivalenter 6,1 8,2 2,1-1, 17,5 Ikke-kontrollerende eierinteresser - 1, , Utsatt skatteforpliktelse -1, ,1-1,8 Rentebærende langsiktig gjeld - -, ,1 Leverandørgjeld -5,9-8,3-1,3 - -2,2-17,7 Rentebærende lånefasiliteter -, ,5 Rentebærende kortsiktig leasing forpliktelser - - -,1 - -, -,1 Annen kortsiktig gjeld og avsetninger -7,6-9,8 -,9 - -,3-18,7 Netto anskaffede eiendeler 1,6 8,2 2,8-2,4 24,1 Netto kontantutbetalinger i forbindelse med oppkjøpene er som følger: Data Beløp i NOK millioner Mobility Prezentaciju Center Exait AB Invest AS spektras UAB Finland CRC SIA Total Vederlag og kostnader i kontanter og kontantekvivalenter 44,4 36,6 5,7 3,2 2,5 92,4 Kontanter og kontantekvivalenter i ervervede selskaper -6,1-8,2-2,1 - -1, -17,5 Netto kontantutbetalinger ved oppkjøpene 38,3 28,4 3,5 3,2 1,5 74,8 Dersom oppkjøpene hadde funnet sted den 1. januar 212, ville konsernets beregnede proforma resultatregnskaper 213 vist følgende inntekter og resultat: Året Året Beløp i NOK millioner Driftsinntekter , ,3 Driftsresultat (EBIT) 351,9 571,5 18

19 NOTE 4 Nærstående parter Konsernet har inngått avtale med administrerende direktør Arūnas Bartusevicius i Atea Baltic UAB om å endre godtgjørelsen for hans gjenstående 9,99 % andel av aksjene i Atea Baltic UAB. Godtjørelsen for aksjene har blitt økt med EUR,9 millioner til EUR 2,7 millioner. Årsaken til endringen er at forutsetningene for avtalen har endret seg vesentlig og resultatene har blitt bedre, etter at den opprinnelig avtalen ble inngått NOTE 5 Aksjekapital og annen innskutt egenkapital parter Antall aksjer Aksjekapital Utstedt Egne aksjer Utstedt Egne aksjer Overkurs Sum innskutt egenkapital Hele tall Hele tall NOK millioner NOK millioner NOK millioner NOK millioner Pr. 1. januar ,5 -,7 766, ,1 Emisjoner *) ,3-61,1 8,4 Pr. 31. desember ,8 -,7 827, ,5 *) Emisjoner knytter seg til utstedelse av aksjer i forbindelse med opsjonsordninger til ledelsen og utvalgte ansatte. 19

20 NOTE 6 Pensjonsordninger Endringer i regnskapsprinsipper som følge av anvendelse av IAS 19 I kvartalsrapporteringen for 213 anvender konsernet endringer i IAS 19 med tilbakevirkende kraft. Som en følge av dette har konsernet justert egenkapitalen i åpningsbalansen for 1. januar 212, og tallene for 212 har blitt omarbeidet som om IAS 19 alltid har blitt anvendt. Beløp i NOK millioner Pensjonsforpliktelse Utsatt skattefordel Egenkapital Balanse rapportert 31.desember 212 3,9 572, ,8 Effekt som følge av anvendelse av IAS 19 26,3 7,3-19, Omarbeidet balanse pr. 31. desember 212 3,3 58, ,8 Effektene i utvidet konsolidert resultatregnskap (comprehensive income) er som følger: 212 Beløp i NOK millioner Reduksjon i personalkostnader 2,1 Økning i skatt for videreført virksomhet -,6 Økning i resultat for videreført virksomhet 1,5 Utvidet resultat Revurdering av pensjonsforpliktelser 28, Skatteeffekt OCI relatert til elementer som ikke kan bli reklassifisert til resultatregnskapet -7,8 Økning i utvidet resultat 2,2 Økning i totalresultat for perioden 21,7 Avslutning av ytelsesbaserte pensjonsordninger Konsernet har avslutet de ytelsesbaserte pensjonsordningene i Norge i Q Dette har medført en engangsreduksjon av personalkostnader på NOK 29,7 millioner før skatt. 2

21 NOTE 7 Kategorisering av finansielle instrumenter Pr. 31. desember 213 Beløp i NOK millioner Lån og fordringer Amortisert kost Virkelig verdi 1) Finansielle eiendeler Kundefordringer 4 751, ,3 Andre fordringer 2) 29,2 29,2 Kontanter og kontantekvivalenter 745,8 745,8 Finansiell gjeld Rentebærende langsiktig gjeld 4) 1 18,7 1 18,7 Annen langsiktig gjeld 9,4 9,4 Leverandørgjeld 3 847, ,4 Rentebærende kortsiktig gjeld 146,2 146,2 Derivatkontrakter,5,5 Annen kortsiktig gjeld 3) 1 826, ,5 1) Bokført beløp er en rimelig beregning av virkelig verdi i de tilfeller disse tallene er like. 2) Fratrukket forskuddsbetalte utgifter. 3) Fratrukket restruktureringsavsetninger og andre avsetninger. NOK 22,6 millioner relaterer seg til terminkontrakt på kjøp av gjenværende aksjer fra ikke-kontrollerende eierinteresser i Atea Baltic UAB 4) Rentebærende langsiktig gjeld består hovedsakelig av usikret obligasjonslån, NOK 3 millioner, samt langsiktig banklån, DKK 5 millioner. Se note 8. NOTE 8 Lån Konsernet har inngått to nye langsiktige låneavtaler i Q Usikret obligasjonslån, NOK 3 millioner Lånet ble inngått i juni 213 og tilrettelagt av Norsk Tillitsmann. Forfallsdato på lånet er i juni 218. Rentesatsen er 3M NIBOR pluss 2,1 %. Lånet er registrert ved Oslo Børs og ble omsatt fra september 213. I forbindelse med utstedelse av obligasjoner har Atea fått frigitt konserngarantier og pantstillelser til fordel for Nordea. Pantsettelser av aksjer i datterselskap har blitt fjernet, og pantsettelse av kundefordringer har blitt redusert til NOK 1 25 millioner. Gjenstående sikkerhet i kundefordringene fungerer som sikkerhet for factoringfasilitet på NOK 1 millioner. Langsiktig banklån, DKK 5 millioner Lånet ble inngått i juni 213 og arrangert av Nordea Bank, Danmark. Forfallsdato er i juni 218. Lånet er sikret gjennom en konserngaranti fra Atea ASA. Rentesatsen er fast på 2,59 %. Finansiell betingelse knyttet til lånene Den finansielle betingelsen knyttet til de to lånene er en fremmedkapitalandel for konsernet på mindre enn 2,5 Med fremmedkapitalandel menes andelen av netto rentebærende gjeld over EBITDA. EBITDA skal rapporteres på pro forma basis og justeres for nye selskaper i konsernet i den relevante rapporteringsperioden (f. eks. også før selskapet ble en del av konsernet), og for eventuell salg av eksisterende selskap i konsernet. Den finansielle betingelsen blir målt ved hver kvartalsavslutning. Konsernet overholder den finansielle betingelsen på balansedatoen. 21

22 NOTE 9 Juridiske tvister Tvister vedrørende fakturering av lisenser og konkursen til IT Factory A/S Sydbank A/S, Krone Kapital A/S og Danske Bank A/S har gått til sak mot Atea i forbindelse med tvister om fakturerte lisenser og konkursen til IT Factory A/S. Atea mener kravene er uberettigede og bestrider dem i sin helhet. Saken som ble anlagt av Sydbank A/S, ble avgjort i 212 og dekket av forsikringsselskapet. I 212 tapte Atea saken mot Krone Kapital A/S. Saken ble anket. Atea tapte anken i Q4 213 og har betalt NOK 22,5 millioner til Krone Kapital A/S. Atea er forsikret mot slike tap, og det er derfor ikke gjort noen avsetninger i regnskapet utover selskapets egenandel. Forsikringsselskapet vil imidlertid vurdere om det er grunnlag for utbetaling. Konsernet regner det som så godt som sikkert at kravet vil bli dekket. Saken som Danske Bank A/S reiste mot Atea, er ennå ikke avgjort. Saken skal behandles av en svensk domstol, til forskjell fra de to andre, som ble behandlet av en dansk domstol. Dersom Atea skulle tape saken, regner vi det som så godt som sikkert at forsikringsselskapet vil dekke kravet på rundt NOK 1 millioner. Det er derfor ikke gjort noen avsetninger i regnskapet utover selskapets egenandel. NOTE 1 Avskrivninger og amortisering Avskrivning og amortisering for hele 213 endte på NOK 345,7 millioner, opp fra NOK 251,6 millioner i 212. Hovedårsaken til økningen er høyere avskrivninger og amortisering av datautstyr, finansiell leasing og immaterielle eiendeler. Avskrivning av datautstyr økte med NOK 24,4 millioner fra året før grunnet større investeringer i konsernets hostingsentre. Avskrivning av finansiell leasing økte med NOK 32,3 millioner fra året før. Økningen skyldes en strukturell endring i virksomheten der flere avtaler regnes som finansielle leasingavtaler, slik at både løpende driftsinntekter avskrivninger øker. Avskrivning av immaterielle eiendeler økte med NOK 13,2 millioner, hovedsakelig grunnet videreutvikling av interne systemer. I tillegg er det i Q4 213 regnskapsført en ekstraordinær nedskrivning på NOK 15,9 millioner knyttet til Atea Tele i Danmark. NOTE 11 Restruktureringskostnader Den 23. oktober 213 lanserte Atea et program for å øke driftseffektiviteten og lønnsomheten. Programmet vil redusere personal- og andre driftskostnader med NOK 22 millioner i året, anslagsvis beregnet fra september 213. Kostnadsreduksjonen vil i hovedsak skje ved at antall årsverk reduseres med rundt 35. Programmet er gjennomført etter planen, og det er regnskapsført sluttvederlag på NOK 76,5 millioner i Q Programmet vil få full effekt fra og med Q

23 Holding Atea ASA Brynsalleen 2 Box 6472 Etterstad NO-65 Oslo Tel: Org.no Norge Atea AS Brynsalleen 2 Box 6472 Etterstad NO-65 Oslo Tel: Org.no Sverige Atea AB Kronborgsgränd 1 Box 18 SE Kista Tel: +46 () Org.no Danmark Atea A/S Lautrupvang 6 DK-275 Ballerup Tel: Org.no Finland Atea Oy Jaakonkatu 2 PL 39 FI-1621 Vantaa Tel: () Org.no Litauen Atea UAB Laisves pr. 3 LT-4215 Vilnius Tel: Org.no Latvia Atea SIA Unijas iela 11a LV-139 Riga Tel: Org.no Estland Atea AS Tondi 17 EE Tallinn Tel: Org.no Atea Logistics AB Smedjegatan 12 Box 159 SE Växjö Tel: +46 () Org.no Atea Global Services SIA Skanstes Street 5 LV-113 Riga Tel: Org.no

Q1 2014. Delårsrapport Januar-Mars 2014

Q1 2014. Delårsrapport Januar-Mars 2014 Q1 214 Delårsrapport Januar-Mars 214 Jeg er fornøyd med å se en EBITDA-vekst på 28 prosent. EBITDA-forbedringen har blitt oppnådd gjennom kombinasjonen av inntektsvekst og positive effekter fra programmet

Detaljer

Q1 2013. Delårsrapport Januar-Mars 2013

Q1 2013. Delårsrapport Januar-Mars 2013 Q1 213 Delårsrapport Januar-Mars 213 Jeg er svært fornøyd med at vi til tross for vanskelige markedsforhold i Q1 har fortsatt å vinne markedsandeler. Claus Hougesen konsernsjef i Atea Hovedpunkter Driftsinntekter

Detaljer

Q2 2013. Delårsrapport Januar-Juni 2013

Q2 2013. Delårsrapport Januar-Juni 2013 Q2 213 Delårsrapport Januar-Juni 213 Jeg er svært fornøyd med å se et fortsatt sterkt resultat og tosifret vekst i programvare- og tjenestesegmentene. Vanskelige forhold i hardwaremarkedet har imidlertid

Detaljer

Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012

Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012 Q1-2012 Kvartalsrapport Januar-Mars 2012 1 De tøffere markedsforholdene som vi så i andre halvdel av 2011 og i 4. kvartal spesielt, har fortsatt inn i 2012. Jeg er derfor svært fornøyd med å se at vi fortsetter

Detaljer

Q4-2011. Kvartalsrapport Januar-Desember 2011

Q4-2011. Kvartalsrapport Januar-Desember 2011 Q4-2011 Kvartalsrapport Januar-Desember 2011 1 Jeg er svært fornøyd med den sterke veksten i resultater og særlig den solide kontantstrømmen, som innebærer at Atea har en positiv netto kontantbeholdning

Detaljer

Q3-2012. Delårsrapport Januar-September 2012

Q3-2012. Delårsrapport Januar-September 2012 Q3-2012 Delårsrapport Januar-September 2012 1 " Vi har videreført vår aggressive tilnærming til markedet i Q3 og har hatt en inntektsvekst på mer enn det dobbelte av vekstraten i markedet for øvrig. Denne

Detaljer

Q2-2012. Delårsrapport Januar-Juni 2012

Q2-2012. Delårsrapport Januar-Juni 2012 Q2-2012 Delårsrapport Januar-Juni 2012 1 "Vi har vært aggressive i Q2 og fortsatte å vinne markedsandeler under vanskelige markedsforhold. Denne tilnærmingen har påvirket produktmarginene negativt, men

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2015

Kvartalsrapport juli september 2015 Kvartalsrapport juli september 2015 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2015 3.kv. 2014Pr.3.kv. 2015Pr.3.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 327,0 311,9 1 058,5 986,6 1 311,9 EBITDA 35,8 37,5 105,3 72,9 104,5 Driftsresultat

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2009

Kvartalsrapport oktober desember 2009 Kvartalsrapport oktober desember 2009 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 416,1 405,9 1 628,8 1 827,7 EBITDA 22,7 (13,1) 69,5 55,3 Driftsresultat 12,9 (32,6) (9,0) (7,0) Netto finans (5,2) (23,1) (18,9)

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL PR 31.12.14

TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL PR 31.12.14 TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL PR 31.12.14 Delårsberetning 3. tertial 2014 Konsernets resultat før skatt for 2014 ble på 671 millioner kroner mot 701 millioner kroner i 2013. Resultatet er belastet med nedskrivninger

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2012

Rapport for 1. kvartal 2012 Rapport for 1. kvartal 2012 Rapport for 1. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 2. kv. 2003 2. kv. 2002 1.1-30.06.03 1.1.-30.06.02 2002 Driftsinntekter 52 675 49 919 101 807 97 361 187

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010 byggma asa rapport for 1. kvartal Rapport for 1. kvartal KONSERN Hovedtall Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Netto finans -11,9-4,2 Resultat før skatt -10,4-9,9 Konsernet oppnådde et resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2007 Kvartalsrapport 4. Kvartal Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2007 Hovedpunkter Selskapet ble

Detaljer

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q3 Kvartalsrapport 2014 Innhold 1. Innledning 2. Konsernets resultat 3. Kommentarer til resultat 4. Konsernets balanse 5. Kommentarer til balansen 6. Egenkapitalutvikling 7. Kontantstrømoppstilling 8.

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat

Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat Resultat for 1. kvartal 2005 viser et overskudd før skatt på NOK 5,5 millioner etter en omsetning på NOK 67 millioner. Dette er en meget sterk

Detaljer

RENOVASJON BRØNNBÅT GODSTRANSPORT SJØ GODSTRANSPORT LAND BILER: ANSATTE: OMSETNING: 8 100 299 MILL. FARTØY: ANSATTE: OMSETNING:

RENOVASJON BRØNNBÅT GODSTRANSPORT SJØ GODSTRANSPORT LAND BILER: ANSATTE: OMSETNING: 8 100 299 MILL. FARTØY: ANSATTE: OMSETNING: Q1 1. KVARTAL 2014 DETTE ER NTS KONSERNET VIRKSOMHETSOMRÅDER RENOVASJON BRØNNBÅT GODSTRANSPORT SJØ GODSTRANSPORT LAND BILER: ANSATTE: OMSETNING: 6 14 12 MILL. FARTØY: ANSATTE: OMSETNING: 8 100 299 MILL.

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1 (8) Styrets beretning tredje kvartal 2014 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012

Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport 2. Kvartal. Etman International ASA 27.08.2007 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 2. Kvartal. Etman International ASA 27.08.2007 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2007 Kvartalsrapport 2. Kvartal Etman International ASA 27.08.2007 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 2dre kvartal 2007 Hovedpunkter Søknad for notering

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Hovedpunkter i 1. kvartal: Økt handel i både aksjer og derivater Nordens raskest voksende markedsplass Nordic ABM passert 1.000 lån i april Fortsatt stor interesse for børsnotering

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Høydepunkter Q3/2012

Høydepunkter Q3/2012 2 /14 Høydepunkter Q3/2012 Omsetning MNOK 93,8 i Q3, en nedgang på 4 %. EBITDA MNOK 2,2 i Q3, en økning på 182 %. EBIT MNOK -2,6 i Q3, en økning på 27 %. Operasjonell kontantstrøm MNOK 4,4 opp fra MNOK

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2012

Rapport for 2. kvartal 2012 Rapport for 2. kvartal 2012 Rapport for 2. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. Driftsinntekter 544,6 530,5 1 741,1 1 773,4 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 98,5 81,6 156,7 129,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer