Q Delårsrapport Januar-Desember 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q4 2013. Delårsrapport Januar-Desember 2013"

Transkript

1 Q4 213 Delårsrapport Januar-Desember 213 Jeg er fornøyd med å se at både driftsinntektene og EBITDA har økt i forhold til samme kvartal i fjor, tatt i betraktning de fortsatt vanskelige markedsforholdene. Dette har vi oppnådd samtidig som vårt program for økt driftseffektivitet er gjennomført som planlagt. Vi er derfor godt posisjonert for å forbedre resultatet i 214. Claus Hougesen konsernsjef i Atea

2 Hovedpunkter Driftsinntekter på NOK 6 845,6 millioner, opp med 8,3 % fra året før EBITDA på NOK 36,6 millioner (før restruktureringskostnader på NOK 76,5 millioner), opp 3,4 % fra året før EBITDA-margin på 5,3 %, ned fra 5,5 % fra året før Kontantstrøm fra driften på NOK 1 73,4 millioner Oppkjøp av CRC SIA i Latvia Styret foreslår et utbytte på NOK 6, Driftsinntekter EBITDA Kontantstrøm fra driften (hittil i år) Nøkkeltall Q4 Q4 Året Året Driftsinntekter (NOK millioner) 6 845,6 6 32, ,8 2 93,3 Bruttomargin (%) 22,8 23,1 24,3 24,4 EBITDA (NOK millioner) * 36,6 348,7 8,3 824,1 EBITDA-margin (%) * 5,3 5,5 3,6 3,9 EBITDA (NOK millioner) 275,3 346,4 7,6 811,3 EBIT (NOK millioner) 162,3 269,2 354,9 559,7 Resultat per aksje (NOK) ** 1,93 2,84 3,33 5,8 Utvannet resultat per aksje (NOK) ** 1,92 2,82 3,31 5,4 Kontantstrøm fra driften (NOK millioner) 1 73,4 1 13,2 91,6 812,4 Fri kontantstrøm (NOK millioner) 972, 1 39,5 63,5 565,5 31. des des des des 212 Netto finansiell posisjon (NOK millioner) -419,1-884,1-419,1 49,3 Likviditetsreserve (NOK millioner) *** 1 325, , , ,6 Arbeidskapital (NOK millioner) -353,6 711,8-353,6-57, Arbeidskapital i forhold til annualiserte driftsinntekter i Q4 213 (%) -1,3 2,8-1,3 -,2 Egenkapitalandel (%) 31,6 41,7 31,6 38,9 Antall ansatte * Før aksjebaserte opsjons-, oppkjøps- og restruktureringskostnader ** Fratrukket Atea ASAs beholdning av egne aksjer (73 61 ved utgangen av Q4 213). *** Begrenset av finansiell betingelse med fremmedkapitalandel på maksimalt 2,5 i 213 (netto gjeld/siste 12 måneders EBITDA) 2

3 Markedsoppdatering Atea opplever fortsatt at kundene er nølende til å investere og at det er forlengede salgsprosesser blant kundene. Dette gjelder særskilt for hardwaresegmentet, der etterspørselen etter servere og PCer har gått ned. Økt etterspørsel i markedet for smarttelefoner, nettbrett og nettverksprodukter har delvis kompensert for nedgangen. Ifølge IDCs siste prognose fra januar 214 vokste markedet som Atea sikter seg inn mot (Blue Box), med 1,6 % i Norden i Q Markedet for hardware gikk ned med,7 %, programvare vokste med 4,6 % og tjenester vokste med 3,3 %. Sammenlignet med IDCs tall oppnådde Atea en økning i driftsinntektene på 2, % i konstant valuta i Norden i Q Finansiell gjennomgang for hele året 213 Konsernet Driftsinntektene steg med 5,6 % fra NOK 2 93,3 millioner i 212 til NOK 22 95,8 millioner i 213. Hardwareinntektene økte med 2,2 %, tjenesteinntektene økte med 9,1 % og programvareinntektene økte med 11,1 %. Organisk vekst i konstant valuta var 1, %. EBITDA for hele året endte på NOK 8,3 millioner, ned fra NOK 824,1 millioner i 212. EBITDAmarginen endte på 3,6 %, ned fra 3,9 % i 212. Nedgangen i EBITDA skyldes hovedsakelig lavere hardwaremargin grunnet utfordrende markedsforhold. Den 23. oktober 213 lanserte Atea et program for å øke driftseffektiviteten og lønnsomheten. Programmet vil redusere personal- og andre driftskostnader med NOK 2 millioner i året, beregnet fra nivået i september 213. Kostnadsreduksjonen vil i hovedsak skje ved at antall årsverk reduseres med rundt 35. Programmet er gjennomført etter planen, og det er regnskapsført sluttvederlag på NOK 76,5 millioner i Q Programmet vil få full effekt fra og med Q Atea kunngjorde også at konsernet vil fokusere på å dra full fordel av sitt felles servicesenter i Riga i Latvia. Atea har allerede flyttet deler av back officefunksjonene, og i 214 vil ytterligere administrative funksjoner bli gjenstand for en kontrollert overføring til det felles servicesenteret i Riga. Målet er å øke kvaliteten, styrke konkurransedyktigheten og redusere de årlige kostnadene med om lag NOK 1 millioner. Programmet vil ha en begrenset negativ effekt på driftskostnadene i 214 og en positiv effekt fra og med 215. Den vil få full årlig effekt fra 216. Kontantstrøm fra driften for hele 213 var NOK 91,6 millioner, opp fra NOK 812,4 millioner i 212, og gjenspeiler en sterk prestasjon når det gjelder ytterligere optimalisering av arbeidskapitalen gjennom 213. Som følge av fortsatt sterk kontantstrøm i 213, avsluttet konsernet året med en nettogjeld på NOK 419,1 millioner. I lys av den solide finansielle posisjonen foreslår styret for generalforsamlingen å utbetale NOK 6, per aksje i ordinært utbytte for 213, opp fra NOK 5,5 i 212. Det utgjør en direkte avkastning på 1, % basert på aksjekursen per 31. desember 213. Styret foreslår for generalforsamlingen å utbetale utbyttet i to omganger, med NOK 3, i mai 214 og NOK 3, i november 214. Kontantkonvertering * * Kontantstrøm fra driften utgjør 19 % av EBITDA i perioden EBITDA Kontantstrøm drift

4 Finansiell gjennomgang Q4 213 Konsernet Driftsinntektene steg med 8,3 % (opp 2, % i konstant valuta) fra NOK 6 32,9 millioner i Q4 212 til NOK 6 845,6 millioner i Q Hardwareinntektene økte med 9,2 %, programvareinntektene økte med 3,4 % og tjenesteinntektene økte med 11,4 %. Valutaeffekten for Q4 213 var positiv med 6,3 %. Driftsinntektene økte organisk med,9 % i konstant valuta. Til tross for utfordrende markedsforhold oppnådde Atea en organisk vekst og vant markedsandeler i både hardware- og tjenestesegmentet. Programvareinntektene er mer avhengige av enkeltkontrakter og varierer derfor fra kvartal til kvartal. EBITDA i Q4 213 økte til NOK 36,6 millioner, opp fra NOK 348,7 millioner i Q Det er et resultat av vekst i driftsinntektene kombinert med høyt fokus på driftskostnader. Hardwareinntekter og vekst ,2% ,4% -3,4% +3,% Q1 Q2 Q3 Q4 Sammenlignbart kvartal Siste kvartal Programvareinntekter og vekst ,5% +3,4% ,5% ,7% Q1 Q2 Q3 Q4 Sammenlignbart kvartal Siste kvartal Tjenesteinntekter og vekst ,4% +1,1% +7,2% +7,% Q1 Q2 Q3 Q4 Sammenlignbart kvartal Siste kvartal 4

5 Norge Driftsinntektene i Q4 213 var NOK 2 8,7 millioner, opp 8,3 % sammenlignet med Q Hardwareinntektene økte med 14,1 %, programvareinntektene økte med 1,1 %, mens tjenesteinntektene gikk ned med 1, %. Driftsinntektene økte organisk med 6,8 %. Hardwareinntektene økte organisk med 11,9 %. Økningen i hardwareinntektene ble drevet av sterk inntektsvekst i kommunikasjons- og klientsegmentene. Programvareinntektene økte organisk med 1,1 %. Den moderate veksten innen programvareinntekter er sesongavhengig. Tjenesteinntektene gikk ned organisk med 1,9 %. Dette skyldes færre store utrullinger og færre virkedager rundt jul og nyttår Driftsinntekter EBITDA i Q4 213 økte til NOK 117,8 millioner, opp fra NOK 15,6 millioner i Q Produktmarginen endte på 12,3 %, ned fra 13,7 % i Q4 212, og ble påvirket av avtaler med høyt volum og lave marginer. Samlet bruttomargin endte på 23,8 %, ned fra 26, % i Q En organisk nedgang i driftskostnader på 5,8 % gjenspeiler en nedgang i antall årsverk på 33 ansatte samt en engangsreduksjon i pensjonskostnader på NOK 28,9 millioner som følge av en overgang fra en ytelsesbasert til en innskuddsbasert pensjonsordning (se note 6). EBITDA-marginen endte på 5,7 %, mot 5,5 % året før EBITDA Driftsinntektene for hele 213 endte på NOK 6 569,5 millioner, opp 3,4 % fra året før. Hardwareinntektene økte med,5 %, programvareinntektene økte med 12, %, og tjenesteinntektene økte med 5,4 %. Driftsinntektene økte organisk med 1,5 %. Den organiske utviklingen i driftsinntektene viser utfordrende forhold i hardwaremarkedet. EBITDA for hele året endte på NOK 248,6 millioner, ned 9,7 %. EBITDA-marginen endte på 3,8 %, ned fra 4,3 % i 212. Hovedårsaken til nedgangen i EBITDA er lavere vekst i driftsinntektene og lavere produktmarginer. Det er iverksatt tiltak for å redusere dagens kostnadsbase og øke driftseffektiviteten og lønnsomheten fremover. I Q4 213 ble antallet årsverk redusert med 124, og det ble regnskapsført sluttvederlag på NOK 35, millioner. Tiltakene vil få en årlig effekt på NOK 75 millioner fra Q

6 Sverige Driftsinntektene i Q4 213 endte på NOK 2 447,7 millioner, opp 2,4 % (11,4 % i konstant valuta) sammenlignet med året før. Hardwareinntektene økte med 12,2 %, programvareinntektene økte med 7,3 % og tjenesteinntektene økte med 15,9 % i konstant valuta. Driftsinntektene økte organisk med 9,8 % i konstant valuta. Hardwareinntektene økte organisk med 11,2 %. Veksten i hardwareinntektene gjenspeiler salg av flere klienter til både offentlig og privat sektor. Programvareinntektene økte organisk med 6,8 %. Atea står sterkt innen lisenssalg og inngår stadig flere avtaler. Den organiske veksten i tjenesteinntektene på 1,9 % kan tilskrives høye avtaleinntekter Driftsinnteker EBITDA i Q4 213 endte på NOK 92,5 millioner, opp fra NOK 86,6 millioner i Q Produktmarginen endte på 11,5 %, ned fra 12,9 % i Q4 212, som følge av prispress i markedet og en høyere andel salg av klienter med lav margin. Tjenestemarginen endte på 56,9 %, sammenlignet med 58,1 % i Q Nedgangen i tjenestemarginen skyldes bruk av underleverandører på en rekke bestemte prosjekter. Samlet bruttomargin for Q4 213 endte på 2,8 %, ned fra 21,8 % i Q EBITDA-marginen endte på 3,8 %, mot 4,3 % året før EBITDA Driftsinntektene for hele 213 endte på NOK 7 952,1 millioner, opp 19,8 % (opp 14,1 % i konstant valuta) fra året før. Hardwareinntektene økte med 1,2 %, programvareinntektene økte med 24,2 %, og tjenesteinntektene økte med 11,9 % i konstant valuta. Driftsinntektene økte organisk med 12,6 % i konstant valuta. Tosifret organisk vekst kan tilskrives økt hardwaresalg til både offentlig og privat sektor, en sterk posisjon innen lisenssalg og særskilt høye avtaleinntekter. EBITDA for hele året steg til NOK 216,1 millioner, opp fra NOK 21, millioner i 212, grunnet veksten i driftsinntekter. EBITDA-marginen endte på 2,7 % i 213, ned fra 3, % i 212, noe som hovedsakelig skyldes lavere bruttomarginer i et marked med prispress. Det er iverksatt tiltak for å redusere kostnadsbasen og øke driftseffektiviteten og lønnsomheten fremover. I Q4 213 ble antallet årsverk redusert med 65, og det ble regnskapsført sluttvederlag på NOK 2,5 millioner. Tiltakene vil få en årlig effekt på NOK 46 millioner fra Q

7 Danmark Driftsinntektene i Q4 213 endte på NOK 1 752,9 millioner, opp,6 % (ned 8,7 % i konstant valuta) sammenlignet med året før. Hardwareinntektene sank med 9,9 %, programvareinntektene sank med 14,3 %, og tjenesteinntektene sank med,8 % i konstant valuta. Driftsinntektene sank organisk med 8,7 % i konstant valuta. Nedgangen i inntektene skyldes utfordrende markedsforhold kombinert med færre avtaler med høyt volum. Driftsinntekter EBITDA Driftsinntektene for hele 213 var NOK 5 68,7 millioner, ned 2,1 % (ned 6,1 % i konstant valuta) fra året før. Hardwareinntektene sank med 8,2 %, programvareinntektene sank med 5, %, og tjenesteinntektene sank med 1,2 % i konstant valuta. Driftsinntektene sank organisk med 6,3 % i konstant valuta. Den organiske utviklingen i driftsinntektene viser utfordrende forhold i hardwaremarkedet, noe som smittet over på tjenesteinntektene. EBITDA i Q4 213 økte til NOK 136,6 millioner, opp fra NOK 124,5 millioner i Q Til tross for utfordrende markedsforhold økte produktmarginen til 1,2 %, opp fra 9,3 % i Q4 212, som følge av færre volumavtaler med lav margin. Samlet bruttomargin for Q4 213 økte til 21,9 %, opp fra 2,1 % i Q Høyere bruttomargin kompenserte for lavere driftsinntekter, og bruttofortjenesten steg med NOK 33,1 millioner. Samlet EBITDA-margin økte til 7,8 % sammenlignet med 7,1 % året før. EBITDA for hele året økte til NOK 291,1 millioner, opp fra NOK 282,1 millioner i 212. EBITDAmarginen økte til 5,2 % i 213, opp fra 4,9 % i 212. Opprettholdte marginer innen alle tre segmenter samt sterkt fokus på driftskostnader kompenserte for nedgangen i driftsinntektene. Det er iverksatt tiltak for å redusere dagens kostnadsbase og øke driftseffektiviteten og lønnsomheten fremover. I Q4 213 ble antallet årsverk redusert med 114, og det ble regnskapsført sluttvederlag på NOK 12, millioner. Tiltakene vil få en årlig effekt på NOK 77 millioner fra Q

8 Finland Driftsinntektene i Q4 213 endte på NOK 37, millioner, ned 12,9 % (ned 22,1 % i konstant valuta) sammenlignet med året før. Hardwareinntektene sank med 2,4 %, programvareinntektene sank med 3,8 %, mens tjenesteinntektene økte med 5,2 % i konstant valuta. Driftsinntektene sank organisk med 22,1 % i konstant valuta. Nedgangen i driftsinntekter skyldes utfordrende markedsforhold og sterk konkurranse i både privat og offentlig sektor Driftsinntekter EBITDA i Q4 213 endte på NOK -2,4 millioner, sammenlignet med NOK 17,8 millioner i Q4 212, som følge av lavere produktinntekter og lavere bruttomargin Baltikum Driftsinntektene i Q4 213 endte på NOK 213,1 millioner, opp 7,6 % (ned 2,3 % i konstant valuta) sammenlignet med året før. Driftsinntektene sank organisk med 7,7 % i konstant valuta. I Q4 213 ble de organiske driftsinntektene påvirket av nedgang i offentlige investeringer i Latvia grunnet overgangen til euro fra januar 214, samt noen utsatte offentlige prosjekter i Litauen Driftsinntekter EBITDA i Q4 213 endte på NOK 15, millioner, sammenlignet med NOK 15,4 millioner i Q4 212, som følge av lavere driftsinntekter enn forventet. Samlet bruttomargin økte til 23,6 %, opp fra 22,9 % året før. Høyere tjenestemargin og en høyere andel av tjenesteinntekter kompenserte for lavere produktmargin EBITDA EBITDA Q4 12 Q1 13 Q Q3 13 Q Driftsinntektene for hele 213 var NOK 1 396, millioner, ned 13,2 % (ned 16,8 % i konstant valuta) fra året før. EBITDA for året endte på NOK 7,7 millioner, ned fra NOK 23,6 millioner året før, hovedsakelig grunnet lavere driftsinntekter. Det er iverksatt tiltak for å redusere dagens kostnadsbase og øke driftseffektiviteten og lønnsomheten fremover. Tiltakene anslås å få en årlig effekt på NOK 17 millioner. Det er regnskapsført sluttvederlag på NOK 5 millioner i Q Den 18. desember 213 inngikk Atea Baltic UAB avtale om å kjøpe opp CRC SIA, et print-/kopiselskap i Latvia. Selskapet har 31 ansatte og forventet driftsinntekt på NOK 16,1 millioner og EBITDA på NOK 1,3 millioner i 213. Avtalt selskapsverdi var NOK 5,1 millioner. Driftsinntektene for hele 213 var NOK 678,1 millioner, opp 4,6 % (opp,1 % i konstant valuta) fra året før. Driftsinntektene sank organisk med 9,1 % i konstant valuta. EBITDA for hele året økte til NOK 4, millioner, opp fra NOK 37,8 millioner året før. EBITDA-marginen steg til 5,9 %, opp fra 5,8 % for 212, og gjenspeiler en høyere andel tjenesteinntekter. 8

9 Egenkapital og kontantstrøm Per 31. desember 213 var aksjonærenes egenkapital på NOK 3 532,8 millioner, tilsvarende en egenkapitalandel på 31,6 %, ned fra 38,9 % sammenlignet med 31. desember 212. Nedgangen skyldes en ekstraordinær utbetaling av utbytte på NOK 412,4 millioner i november 213. Konsernet hadde en kontantstrøm fra driften på NOK 1 73,4 millioner i Q4 213, sammenlignet med NOK 1 13,2 millioner samme kvartal året før. Kontantstrømmen fra driften for hele året steg til NOK 91,6 millioner, opp fra NOK 812,4 millioner en økning på NOK 98,2 millioner sammenlignet med året før. Dette gjenspeiler en sterk prestasjon når det gjelder ytterligere optimalisering av arbeidskapitalen gjennom 213. Arbeidskapitalen i forhold til annualiserte driftsinntekter i Q4 213 var -1,3 %, ned fra -,2 % per 31. desember 212. I Q4 213 var ordinære investeringer på NOK 11,4 millioner, sammenlignet med NOK 9,7 millioner i samme kvartal året før. Investeringene gjelder generelle vedlikeholdsinvesteringer og videreutvikling av interne systemer samt investeringer i konsernets hostingsentre. Aksjer Atea ASA hadde aksjonærer per 31. desember 213, sammenlignet med per 3. september 213. De 1 største aksjonærene per 31. desember 213 var: Aksjonærer * Aksjer % Systemintegration APS ** ,34 % State Street Bank & Trust Co. Ref: OM8 *** ,3 % JPMorgan Chase Bank A/C Columbia Wanger *** ,49 % Skandinaviske Enskilda Banken AB *** ,87 % RBC Investor Services Trust *** ,68 % JPMorgan Chase Bank Nordea Re: Non-treaty Acct *** ,51 % JPMorgan Chase Bank Special Treaty Lending Acct *** ,18 % Folketrygdfondet ,7 % The Bank of New York Mellon *** ,91 % State Street Bank & Trust Co. Ref: OM4 *** ,65 % Andre ,26 % Totalt antall aksjer , % * Kilde: Verdipapirsentralen ** Inkludert aksjer eid av Ib Kunøe *** Inkluderer klientkonti Per 31. desember 213 kontrollerer styreleder Ib Kunøe og hans nærstående totalt 24,6 % av aksjene, herunder aksjene i Systemintegration ApS. Ved utgangen av Q4 213 var konsernets netto finansielle posisjon på NOK -419,1 millioner, opp fra NOK -957,6 millioner ved utgangen av Q Likviditetsreserver, inklusive ubenyttede kredittfasiliteter og begrenset av en gjeldsgrad på 2,5 x (finansielle betingelser i låneavtaler knyttet til "netto rentebærende gjeld/ebitda"), var NOK 1 325,7 millioner per 31. desember 213. Se note 8 for mer informasjon. 9

10 Fremtidsutsikter IDCs siste prognose for det markedet Atea sikter seg inn mot (Blue Box), viser en vekst på 3,9 % i Norden i 214. Prognosen viser en vekst på 5,3 % i tjenestemarkedet og en vekst på 4, % i programvaremarkedet. Den største endringen i markedsforholdene ventes i hardwaremarkedet, der prognosen viser en oppgang fra -1,6 % i 213 til 3,1 % i 214. IDC tror hardwaremarkedet vil bli påvirket av en fortsatt nedgang i PC- og server-/lagringsmarkedene i 214, men i betydelig mindre grad enn i 213, mens det fortsatt vil være sterk vekst i markedet for nettverk, smarttelefoner og nettbrett. Dette understøttes av den pågående endringen i klientmarkedet, der bruken av stasjonære PC-er går ned, bruken av bærbare PC-er stagnerer og bruken av smarttelefoner og nettbrett øker. Outsourcing av interne IT-funksjoner til eksterne partnere utgjør en sterk trend i tjenestemarkedet. Dette gjelder særskilt administrasjon av PC-er og mobile enheter. Trenden forsterkes av en økende kompleksitet i klientmiljøet, med flere og nye typer utstyr, flere operativsystemer og programmer samt økt etterspørsel etter tilgang og tilgjengelighet og følgelig behov for ekstra sikkerhet. Atea er godt posisjonert for ytterligere vekst på dette området. Usikkerhet i fremtidsutsiktene er hovedsakelig knyttet til utviklingen i makroøkonomien. En nedgang i makroøkonomien eller økt usikkerhet kan føre til at selskapene avventer større investeringsprogrammer. Den relativt korte livslengden til IT-infrastrukturmiljøer gjør imidlertid at investeringer ikke kan utsettes over lengre tid. Investeringer i IT-infrastruktur er en integrert del av løsningen for den store utfordringen som Vesten står overfor, som er å øke effektiviteten. IDC mener derfor at IT-infrastrukturmarkedet i Norden vil vokse raskere enn BNP, med en gjennomsnittlig årlig vekst på 3,5 % frem til 217. Atea er godt posisjonert til å dra fordel av de mulighetene som ligger foran oss. Atea har et strategisk mål om en markedsandel på 2 %, og vi skal nå målet ved å øke driftsinntektene organisk mer enn markedet og fortsette å være en disiplinert oppkjøper av selskaper. Et kontinuerlig fokus på effektiv drift og høy kundetilfredshet vil sikre at EBITDA vokser raskere enn driftsinntektene. Det langsiktige målet for EBITDA-marginen er 6 %. 1

11 Utvidet konsolidert resultatregnskap (comprehensive income) Q4 Q4 Året Året Beløp i NOK millioner Note Driftsinntekter ,6 6 32, ,8 2 93,3 Varekostnader 5 285,6 4 86, , ,2 Personalkostnader eks. opsjonskostnader 1,6 977,1 925, 3 766,4 3 58,6 Andre driftskostnader 222,3 187, 87,1 765,3 EBITDA før opsjonskostnader, oppkjøpskostnader og restukturering 2 36,6 348,7 8,3 824,1 Restruktureringskostnader 11 76,5, 76,5, Opsjonskostnader 5, 1,1 17,3 11,4 Oppkjøpskostnader 3,9 1,2 5,9 1,4 EBITDA 275,3 346,4 7,6 811,3 Avskrivninger og amortisering 1 113, 77,2 345,7 251,6 Driftsresultat (EBIT) 2 162,3 269,2 354,9 559,7 Finansinntekter 26,8 2,3 86,4 76,1 Finanskostnader 39,9 3, 135, 114,4 Netto finansposter -13,1-9,7-48,5-38,3 Resultat før skatt for videreført virksomhet 149,1 259,5 36,4 521,4 Skatt for videreført virksomhet -48,8-25,5-33,5 11,6 Resultat for videreført virksomhet 198, 285, 339,9 59,7 Utvidet resultat Revurdering av pensjonsforpliktelser 1,6, 7,, 28, Skatteeffekt OCI relatert til elementer som ikke vil bli reklassifisert til resultatregnskapet 1,6, -2,, -7,8 Elementer som ikke senere vil bli reklassifisert til resultatregnskapet, 5,, 2,2 Valutaendringer 68,4-33,2 323,1-11,1 Terminkontrakter - kontantstrømsikring,9-1,8 2,2-7,1 Skatteeffekt OCI relatert til elementer som kan bli reklassifisert til resultatregnskapet -8,9 9,3-62,6 26,2 Elementer som senere kan bli reklassifisert til resultatregnskapet 6,4-25,7 262,7-91, Totalt utvidet resultat 6,4-2,7 262,7-7,8 Totalresultat for perioden 258,4 264,4 62,6 438,9 Hvorav ikke-kontrollerende eierinteresser,6,8 1,3 2,2 11

12 Konsolidert balanse Beløp i NOK millioner Note 31. des des 212 Eiendeler Varige driftsmidler 52,1 33,5 Utsatt skattefordel 1,6 557,6 58,2 Goodwill 3 132, ,5 Andre immaterielle eiendeler 325,6 33,3 Andre langsiktige fordringer,3 1, Anleggsmidler 4 536, 4 74,6 Varelager 462,5 58,6 Kundefordringer , ,8 Andre kortsiktige fordringer 7,9 69,2 68,3 Andre finansielle eiendeler 7 1,6,4 Kontanter og kontantekvivalenter 7 745,8 18,4 Omløpsmidler 6 651, ,5 Sum eiendeler ,4 9 81,1 Egenkapital og gjeld Aksjekapital og annen innskutt egenkapital , ,1 Annen egenkapital, ikke resultatført 171,6-91,1 Opptjent egenkapital 1,6 1 52, ,8 Egenkapital henførbar til aksjonærer i Atea ASA 3 532, ,8 Ikke-kontrollerende eierinteresser,, Egenkapital 3 532, ,8 Rentebærende langsiktig gjeld 7,8 1 18,7 64,6 Annen langsiktig gjeld 7 9,4 1,4 Pensjonsforpliktelser 1,6,5 3,3 Utsatt skatteforpliktelse 22,6 21,5 Langsiktig gjeld 1 249,2 315,8 Leverandørgjeld , , Rentebærende kortsiktig gjeld 7 146,2 66,5 Mva, skatt og offentlige avgifter 546,8 524,8 Andre avsetninger for forpliktelser ,1 16,8 Annen kortsiktig gjeld , ,4 Annen finansiell gjeld 7,5 6, Kortsiktig gjeld 6 45, ,6 Sum gjeld 7 654, ,3 Sum egenkapital og gjeld ,4 9 81,1 12

13 Endringer i konsernets egenkapital Beløp i NOK millioner 31. des des 212 Egenkapital ved årets begynnelse 3 815, ,7 Valutaomregningseffekter 261,1-85,9 Terminkontrakter - kontantstrømsikring 1,6-5,1 Revurdering av pensjonsforpliktelser, 2,2 Resultat av andre inntekter og kostnader 262,7-7,8 Resultat for perioden 339,9 59,7 Totale inntekter og kostnader for perioden 62,6 438,9 Opsjonsprogrammer 15,2 8,3 Utbetalt utbytte -973,6-5,3 Emisjoner 8,4 49,5 Ikke-kontrollerende eierinteresser ved oppkjøp -7,5-9,3 Egenkapital ved periodens slutt 3 532, ,8 Konsolidert kontantstrøm Q4 Q4 Året Året Beløp i NOK millioner Kontantstrøm ordinært resultat 262, 351,4 679,2 766,2 Endring i arbeidskapital/tidsavgrensede poster 811,3 778,8 231,3 46,2 Kontantstrøm drift 1 73,4 1 13,2 91,6 812,4 Ordinære investeringer -11,4-9,7-28,1-246,9 Kjøp og salg datterselskap/investeringer 5,2 6,1-79,1-148,8 Kontantstrøm investeringer -96,1-84,6-359,1-395,7 Endring i gjeld 93, -1 49,2 823,5-257,5 Egenkapitaltransaksjoner -367,2 28,6-893,2-45,8 Kontantstrøm finansiering -274,2-1 2,6-69,7-78,3 Endring kontanter 73, 25, 481,7-291,6 Kontanter, periodestart, 162, 18,4 485,4 Kontanter, periodeslutt 745,8 18,4 745,8 18,4 Valutaeffekt på kontanter, bankinnskudd og lignende 42,7-6,5 83,6-13,4 13

14 Notes NOTE 1 Generell informasjon og regnskapsprinsipper Ateakonsernet består av Atea ASA og datterselskaper. Atea ASA er et aksjeselskap registrert og hjemmehørende i Norge. Aksjene er registrert ved Oslo Børs. Delårsregnskapet for 12 måneder med avslutning pr. 31. desember 213 har blitt utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standard (IFRS) og IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet gir ikke informasjon i samme omfang som årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med morselskapets og konsernets årsregnskap for 212 som er utarbeidet i henhold til IFRS. Det er benyttet samme prinsipper ved utarbeidelse av delårsregnskapet som ved utarbeidelse av årsregnskapet for 212, unntatt endringen nedenfor: Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger med effekt fra 1. januar 213: IAS 1 Presentations of items of Other Comprehensive Income er endret og medfører at poster i utvidet resultat skal deles inn i to grupper, de som senere omklassifiseres over resultatet og de som ikke gjør det. IAS 19 Employee Benefits. Endringen medfører at alle estimatavvik føres i utvidet resultat ettersom disse oppstår (ingen korridor), en umiddelbar resultatføring av alle kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening og at man erstatter rentekostnader og forventet avkastning på pensjonsmidler med et netto rentebeløp som beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjonsforpliktelse (eiendel). Effekten av overgang til IAS 19R er bokført 1. januar 213 og fremgår av ny balanse pr. 31. desember 212. I tillegg har konsernet avsluttet sine ytelsesbaserte pensjonsordninger i Q Effekten av endringene fremgår av note 6. IFRS 13 Fair Value Measurement definerer hva som menes med virkelig verdi når begrepet benyttes i IFRS, gir en enhetlig beskrivelse av hvordan virkelig verdi skal bestemmes i IFRS og definerer hvilke tilleggsopplysninger som skal gis når virkelig verdi benyttes. Standarden utvider ikke omfanget av regnskapsføring til virkelig verdi, men gir veiledning om anvendelsesmetode der bruken allerede er påkrevd eller tillatt i andre IFRSer. Endringene vil ikke ha noe betydning for utarbeidelsen av utvidet resultatregnskap eller balanse for konsernet. Fair Value Measurement er tatt med i note 7. Styret bekrefter at denne finansielle delårsrapporteringen fremlegges på bakgrunn av fortsatt drift. Denne finansielle delårsrapporteringen har ikke vært gjenstand for revisjon eller begrenset revisjon. Som et resultat av avrundingsdifferanser, kan tall og prosenter ikke alltid summeres. 14

15 NOTE 2 Segmentinformasjon Atea er en komplett tilbyder av datautstyr og programvare samt relaterte konsulenttjenester. Konsernet har aktiviteter i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum. Konsernet har egne ledere for disse geografiske områdene. Resultatene i de geografiske områdene blir regelmessig gjennomgått av Atea s konsernledelse. I tillegg omfatter konsernet fellestjenester: Atea Logistics og Atea Global Services. Transaksjoner mellom segmentene avtales på vilkår etter prinsippet om armlengdes avstand og på tilsvarende måte som om kunden befant seg utenfor konsernet. Konsernkostnader er kostnader relatert til gruppe- og eierfunksjoner som utføres av ledere og øvrige ansatte i Atea ASA. 15

16 Driftsinntekter Q4 Q4 Året Året Beløp i NOK millioner % endring % endring Norge 2 8, ,8 8,3% 6 569, ,4 3,4% Sverige 2 447,7 2 33,6 2,4% 7 952, ,5 19,8% Danmark 1 752, ,9,6% 5 68, ,6-2,1% Finland 37, 424,8-12,9% 1 396, 1 67,5-13,2% Baltikum 213,1 198, 7,6% 678,1 648,4 4,6% Konsernets fellestjenester 1 128,6 925,3 22,% 3 844, ,3 9,4% Elimineringer * ,4-924, ,8-3 56,5 Konsern total 6 845,6 6 32,9 8,3% 22 95,8 2 93,3 5,6% EBITDA Q4 Q4 Året Året Beløp i NOK millioner % endring % endring Norge 117,8 15,6 11,5% 248,6 275,4-9,7% Sverige 92,5 86,6 6,8% 216,1 21, 7,5% Danmark 136,6 124,5 9,7% 291,1 282,1 3,2% Finland -2,4 17,8 7,7 23,6-67,3% Baltikum 15, 15,4-2,3% 4, 37,8 5,8% Konsernets fellestjenester 1,1 7,3 37,9% 33,7 34,4-2,% Konsernkostnader -9,1-8,5-6,2% -37, -3,2-22,2% EBITDA 36,6 348,7 3,4% 8,3 824,1-2,9% EBITDA margin (%) 5,3% 5,5% 3,6% 3,9% EBIT Q4 Q4 Året Året Beløp i NOK millioner % endring % endring Norge 62,1 87, -28,6% 136,5 215,7-36,7% Sverige 49,1 78,6-37,5% 135, 168,5-19,8% Danmark 6,8 82,4-26,3% 13,9 155,9-33,3% Finland -1,8 14,3-13, 6, Baltikum 8,4 1,3-18,3% 16,9 21,4-2,9% Konsernets fellestjenester 6,5 5,7 12,4% 25,1 27,4-8,4% Konsernkostnader -13,8-9,1-51,3% -49,6-35,2-4,7% Driftsresultat (EBIT) 162,3 269,2-39,7% 354,9 559,7-36,6% Finansinntekter 26,8 2,3 32,% 86,4 76,1 13,5% Finanskostnader 39,9 3, 33,2% 135, 114,4 17,9% Resultat før skatt for videreført virksomhet 149,1 259,5-42,5% 36,4 521,4-41,2% Driftsinntekter og bidrag/margin Q4 Q4 Året Året Beløp i NOK millioner % endring % endring Produktinntekter 5 445,9 5 67,8 7,5% 17 26, ,8 4,6% Tjenesteinntekter 1 395, , 11,4% 4 829, ,1 9,1% Totale driftsinntekter 6 845,6 6 32,9 8,3% 22 95,8 2 93,3 5,6% Brutto dekningsbidrag 1 56, 1 46,7 6,8% 5 373,9 5 98, 5,4% Produktmargin 11,8% 12,5% 12,4% 12,9% Tjenestemargin 65,3% 65,9% 66,9% 67,% Bruttomargin 22,8% 23,1% 24,3% 24,4% Kvartalsvise driftsinntekter og bidrag/margin Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Beløp i NOK millioner Produktinntekter 3 772, , ,8 5 67, , , , ,9 Tjenesteinntekter 1 46, ,2 1 15, , 1 121, ,6 1 86, ,6 Totale driftsinntekter 4 819, ,7 4 45,5 6 32,9 5 84,8 5 51, , ,6 Brutto dekningsbidrag 1 242, , ,2 1 46, , ,6 1 23,9 1 56, Produktmargin 13,9% 12,5% 13,% 12,5% 12,7% 12,1% 13,2% 11,8% Tjenestemargin 68,7% 66,4% 67,3% 65,9% 68,6% 66,9% 67,2% 65,3% Bruttomargin 25,8% 23,7% 25,4% 23,1% 25,% 24,3% 25,8% 22,8% Merk: Alle EBITDA-tall er før aksjebaserte opsjonskostnader, oppkjøpskostnader og restrukturering. *Mesteparten av Ateas internsalg er relatert til konsernets fellestjenester, som består av Atea Logistics og Atea Global Services. 16

17 NOTE 3 Foretaksintegrasjon Konsernet har kjøpt 5 selskaper i løpet av 213. Resultat og omsetning i de oppkjøpte enhetene i perioden fra oppkjøpstidspunktene og fram til kvartalsavslutning regnes som uvesentlig fra et konsernperspektiv. Exait AB Kjøpet vil styrke Atea's markedsposisjon i den nordlige delen av Sverige og skalere opp tjenesteorganisasjonen i denne regionen betydelig. Mobility Invest AS Kjøpet av Itale AS gjennom morselskapet Mobility Invest AS inngår i konsernets strategi om å ta en betydelig posisjon i det mobile terminal markedet. Konsernet leverer både produkter og tjenester i et sterkt voksende marked basert på smartphones og tablets. Prezentaciju spektras UAB Oppkjøpet vil styrke Atea s posisjon innenfor audio/video i Litauen. Onsite services forretning til Data Center Finland Oppkjøpet vil styrke eksisterende virksomhet innenfor onsite services og vil tilføre nye kunder innenfor SMBmarkedet i Atea Finland. CRC SIA Oppkjøpet vil styrke Atea sin posisjon innenfor print/kopi-markedet i Latvia. Goodwill fra foretaksintegrasjon Goodwillen kan henføres til flere forskjellige faktorer som forventet synergieffekter som følge av merverdier ved overtakelse av høyt kvalifiserte ansatte, økte markedsandeler, innkjøpsmakt og kostnadsreduksjoner. Alle balanseverdier i de oppkjøpte selskapene er foreløpig beregnet fordi ny informasjon kan fremkomme. 17

18 Forklaring til anskaffede netto eiendeler og goodwill i 213 er som følger: Beløp i NOK millioner Exait AB Mobility Invest AS Prezentaciju spektras UAB Data Center Finland CRC SIA Total Overtagelsesdato 21. feb feb mar mai des 213 Land Sverige Norge Litauen Finland Latvia Stemmerett/eierandel 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % Anskaffelseskost: Vederlag 1) 44,4 36,6 5,7 3,2 2,5 92,4 Korreksjon av kjøpesum Overtatte forpliktelser - 6, 1,5,8 2,5 1,8 Direkte kostnader i forbindelse med oppkjøpene Virkelig verdi av utstedte aksjer Total anskaffelseskost 44,4 42,5 7,2 4, 5, 13,2 Bokført verdi av egenkapitalen (se tabell nedenfor) 1,6 8,2 2,8-2,4 24,1 Identifisering av merverdier: - Kontrakter og kunderelasjoner 7,6 13,4 4,9 2,2 1,5 29,7 IT-programvare og rettigheter Virkelig verdi varige driftmidler Utsatt skatt -2, -3,8 -,7 -,5 -,2-7,3 Netto merverdi 5,6 9,7 4,1 1,7 1,3 22,4 Virkelig verdi av netto anskaffede eiendeler eks. goodwill 16,3 17,9 7, 1,7 3,7 46,5 Kontrollerende eierinteresser - 2, ,4 Ikke-kontrollerende eierinteresser Goodwill 28,1 24,7,2 2,3 1,3 56,7 1) Vederlag som er betinget av fremtidig resultat innregnes som en forpliktelse basert på virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Eiendeler og gjeld knyttet til oppkjøpene i 213 er som følger: Data Beløp i NOK millioner Mobility Prezentaciju Center Exait AB Invest AS spektras UAB Finland CRC SIA Total Goodwill 1, ,6 IT-programvare og rettigheter -,4, - 1,9 2,3 Varige driftsmidler 2,5,9 1,3 -,3 5, Varelager - 1,7,7-1, 3,4 Forskudd til leverandører -, ,1 Kundefordringer 13,7 1,6,5 -,6 25,4 Ikke fakturerte inntekter,, ,5 Avsetning til tap på fordringer - -, ,2 Andre kortsiktige fordringer og investeringer 1,8 2,7,5 -,2 5,1 Kontanter og kontantekvivalenter 6,1 8,2 2,1-1, 17,5 Ikke-kontrollerende eierinteresser - 1, , Utsatt skatteforpliktelse -1, ,1-1,8 Rentebærende langsiktig gjeld - -, ,1 Leverandørgjeld -5,9-8,3-1,3 - -2,2-17,7 Rentebærende lånefasiliteter -, ,5 Rentebærende kortsiktig leasing forpliktelser - - -,1 - -, -,1 Annen kortsiktig gjeld og avsetninger -7,6-9,8 -,9 - -,3-18,7 Netto anskaffede eiendeler 1,6 8,2 2,8-2,4 24,1 Netto kontantutbetalinger i forbindelse med oppkjøpene er som følger: Data Beløp i NOK millioner Mobility Prezentaciju Center Exait AB Invest AS spektras UAB Finland CRC SIA Total Vederlag og kostnader i kontanter og kontantekvivalenter 44,4 36,6 5,7 3,2 2,5 92,4 Kontanter og kontantekvivalenter i ervervede selskaper -6,1-8,2-2,1 - -1, -17,5 Netto kontantutbetalinger ved oppkjøpene 38,3 28,4 3,5 3,2 1,5 74,8 Dersom oppkjøpene hadde funnet sted den 1. januar 212, ville konsernets beregnede proforma resultatregnskaper 213 vist følgende inntekter og resultat: Året Året Beløp i NOK millioner Driftsinntekter , ,3 Driftsresultat (EBIT) 351,9 571,5 18

19 NOTE 4 Nærstående parter Konsernet har inngått avtale med administrerende direktør Arūnas Bartusevicius i Atea Baltic UAB om å endre godtgjørelsen for hans gjenstående 9,99 % andel av aksjene i Atea Baltic UAB. Godtjørelsen for aksjene har blitt økt med EUR,9 millioner til EUR 2,7 millioner. Årsaken til endringen er at forutsetningene for avtalen har endret seg vesentlig og resultatene har blitt bedre, etter at den opprinnelig avtalen ble inngått NOTE 5 Aksjekapital og annen innskutt egenkapital parter Antall aksjer Aksjekapital Utstedt Egne aksjer Utstedt Egne aksjer Overkurs Sum innskutt egenkapital Hele tall Hele tall NOK millioner NOK millioner NOK millioner NOK millioner Pr. 1. januar ,5 -,7 766, ,1 Emisjoner *) ,3-61,1 8,4 Pr. 31. desember ,8 -,7 827, ,5 *) Emisjoner knytter seg til utstedelse av aksjer i forbindelse med opsjonsordninger til ledelsen og utvalgte ansatte. 19

20 NOTE 6 Pensjonsordninger Endringer i regnskapsprinsipper som følge av anvendelse av IAS 19 I kvartalsrapporteringen for 213 anvender konsernet endringer i IAS 19 med tilbakevirkende kraft. Som en følge av dette har konsernet justert egenkapitalen i åpningsbalansen for 1. januar 212, og tallene for 212 har blitt omarbeidet som om IAS 19 alltid har blitt anvendt. Beløp i NOK millioner Pensjonsforpliktelse Utsatt skattefordel Egenkapital Balanse rapportert 31.desember 212 3,9 572, ,8 Effekt som følge av anvendelse av IAS 19 26,3 7,3-19, Omarbeidet balanse pr. 31. desember 212 3,3 58, ,8 Effektene i utvidet konsolidert resultatregnskap (comprehensive income) er som følger: 212 Beløp i NOK millioner Reduksjon i personalkostnader 2,1 Økning i skatt for videreført virksomhet -,6 Økning i resultat for videreført virksomhet 1,5 Utvidet resultat Revurdering av pensjonsforpliktelser 28, Skatteeffekt OCI relatert til elementer som ikke kan bli reklassifisert til resultatregnskapet -7,8 Økning i utvidet resultat 2,2 Økning i totalresultat for perioden 21,7 Avslutning av ytelsesbaserte pensjonsordninger Konsernet har avslutet de ytelsesbaserte pensjonsordningene i Norge i Q Dette har medført en engangsreduksjon av personalkostnader på NOK 29,7 millioner før skatt. 2

21 NOTE 7 Kategorisering av finansielle instrumenter Pr. 31. desember 213 Beløp i NOK millioner Lån og fordringer Amortisert kost Virkelig verdi 1) Finansielle eiendeler Kundefordringer 4 751, ,3 Andre fordringer 2) 29,2 29,2 Kontanter og kontantekvivalenter 745,8 745,8 Finansiell gjeld Rentebærende langsiktig gjeld 4) 1 18,7 1 18,7 Annen langsiktig gjeld 9,4 9,4 Leverandørgjeld 3 847, ,4 Rentebærende kortsiktig gjeld 146,2 146,2 Derivatkontrakter,5,5 Annen kortsiktig gjeld 3) 1 826, ,5 1) Bokført beløp er en rimelig beregning av virkelig verdi i de tilfeller disse tallene er like. 2) Fratrukket forskuddsbetalte utgifter. 3) Fratrukket restruktureringsavsetninger og andre avsetninger. NOK 22,6 millioner relaterer seg til terminkontrakt på kjøp av gjenværende aksjer fra ikke-kontrollerende eierinteresser i Atea Baltic UAB 4) Rentebærende langsiktig gjeld består hovedsakelig av usikret obligasjonslån, NOK 3 millioner, samt langsiktig banklån, DKK 5 millioner. Se note 8. NOTE 8 Lån Konsernet har inngått to nye langsiktige låneavtaler i Q Usikret obligasjonslån, NOK 3 millioner Lånet ble inngått i juni 213 og tilrettelagt av Norsk Tillitsmann. Forfallsdato på lånet er i juni 218. Rentesatsen er 3M NIBOR pluss 2,1 %. Lånet er registrert ved Oslo Børs og ble omsatt fra september 213. I forbindelse med utstedelse av obligasjoner har Atea fått frigitt konserngarantier og pantstillelser til fordel for Nordea. Pantsettelser av aksjer i datterselskap har blitt fjernet, og pantsettelse av kundefordringer har blitt redusert til NOK 1 25 millioner. Gjenstående sikkerhet i kundefordringene fungerer som sikkerhet for factoringfasilitet på NOK 1 millioner. Langsiktig banklån, DKK 5 millioner Lånet ble inngått i juni 213 og arrangert av Nordea Bank, Danmark. Forfallsdato er i juni 218. Lånet er sikret gjennom en konserngaranti fra Atea ASA. Rentesatsen er fast på 2,59 %. Finansiell betingelse knyttet til lånene Den finansielle betingelsen knyttet til de to lånene er en fremmedkapitalandel for konsernet på mindre enn 2,5 Med fremmedkapitalandel menes andelen av netto rentebærende gjeld over EBITDA. EBITDA skal rapporteres på pro forma basis og justeres for nye selskaper i konsernet i den relevante rapporteringsperioden (f. eks. også før selskapet ble en del av konsernet), og for eventuell salg av eksisterende selskap i konsernet. Den finansielle betingelsen blir målt ved hver kvartalsavslutning. Konsernet overholder den finansielle betingelsen på balansedatoen. 21

22 NOTE 9 Juridiske tvister Tvister vedrørende fakturering av lisenser og konkursen til IT Factory A/S Sydbank A/S, Krone Kapital A/S og Danske Bank A/S har gått til sak mot Atea i forbindelse med tvister om fakturerte lisenser og konkursen til IT Factory A/S. Atea mener kravene er uberettigede og bestrider dem i sin helhet. Saken som ble anlagt av Sydbank A/S, ble avgjort i 212 og dekket av forsikringsselskapet. I 212 tapte Atea saken mot Krone Kapital A/S. Saken ble anket. Atea tapte anken i Q4 213 og har betalt NOK 22,5 millioner til Krone Kapital A/S. Atea er forsikret mot slike tap, og det er derfor ikke gjort noen avsetninger i regnskapet utover selskapets egenandel. Forsikringsselskapet vil imidlertid vurdere om det er grunnlag for utbetaling. Konsernet regner det som så godt som sikkert at kravet vil bli dekket. Saken som Danske Bank A/S reiste mot Atea, er ennå ikke avgjort. Saken skal behandles av en svensk domstol, til forskjell fra de to andre, som ble behandlet av en dansk domstol. Dersom Atea skulle tape saken, regner vi det som så godt som sikkert at forsikringsselskapet vil dekke kravet på rundt NOK 1 millioner. Det er derfor ikke gjort noen avsetninger i regnskapet utover selskapets egenandel. NOTE 1 Avskrivninger og amortisering Avskrivning og amortisering for hele 213 endte på NOK 345,7 millioner, opp fra NOK 251,6 millioner i 212. Hovedårsaken til økningen er høyere avskrivninger og amortisering av datautstyr, finansiell leasing og immaterielle eiendeler. Avskrivning av datautstyr økte med NOK 24,4 millioner fra året før grunnet større investeringer i konsernets hostingsentre. Avskrivning av finansiell leasing økte med NOK 32,3 millioner fra året før. Økningen skyldes en strukturell endring i virksomheten der flere avtaler regnes som finansielle leasingavtaler, slik at både løpende driftsinntekter avskrivninger øker. Avskrivning av immaterielle eiendeler økte med NOK 13,2 millioner, hovedsakelig grunnet videreutvikling av interne systemer. I tillegg er det i Q4 213 regnskapsført en ekstraordinær nedskrivning på NOK 15,9 millioner knyttet til Atea Tele i Danmark. NOTE 11 Restruktureringskostnader Den 23. oktober 213 lanserte Atea et program for å øke driftseffektiviteten og lønnsomheten. Programmet vil redusere personal- og andre driftskostnader med NOK 22 millioner i året, anslagsvis beregnet fra september 213. Kostnadsreduksjonen vil i hovedsak skje ved at antall årsverk reduseres med rundt 35. Programmet er gjennomført etter planen, og det er regnskapsført sluttvederlag på NOK 76,5 millioner i Q Programmet vil få full effekt fra og med Q

23 Holding Atea ASA Brynsalleen 2 Box 6472 Etterstad NO-65 Oslo Tel: Org.no Norge Atea AS Brynsalleen 2 Box 6472 Etterstad NO-65 Oslo Tel: Org.no Sverige Atea AB Kronborgsgränd 1 Box 18 SE Kista Tel: +46 () Org.no Danmark Atea A/S Lautrupvang 6 DK-275 Ballerup Tel: Org.no Finland Atea Oy Jaakonkatu 2 PL 39 FI-1621 Vantaa Tel: () Org.no Litauen Atea UAB Laisves pr. 3 LT-4215 Vilnius Tel: Org.no Latvia Atea SIA Unijas iela 11a LV-139 Riga Tel: Org.no Estland Atea AS Tondi 17 EE Tallinn Tel: Org.no Atea Logistics AB Smedjegatan 12 Box 159 SE Växjö Tel: +46 () Org.no Atea Global Services SIA Skanstes Street 5 LV-113 Riga Tel: Org.no

Q1 2014. Delårsrapport Januar-Mars 2014

Q1 2014. Delårsrapport Januar-Mars 2014 Q1 214 Delårsrapport Januar-Mars 214 Jeg er fornøyd med å se en EBITDA-vekst på 28 prosent. EBITDA-forbedringen har blitt oppnådd gjennom kombinasjonen av inntektsvekst og positive effekter fra programmet

Detaljer

Q1 2013. Delårsrapport Januar-Mars 2013

Q1 2013. Delårsrapport Januar-Mars 2013 Q1 213 Delårsrapport Januar-Mars 213 Jeg er svært fornøyd med at vi til tross for vanskelige markedsforhold i Q1 har fortsatt å vinne markedsandeler. Claus Hougesen konsernsjef i Atea Hovedpunkter Driftsinntekter

Detaljer

Q2 2013. Delårsrapport Januar-Juni 2013

Q2 2013. Delårsrapport Januar-Juni 2013 Q2 213 Delårsrapport Januar-Juni 213 Jeg er svært fornøyd med å se et fortsatt sterkt resultat og tosifret vekst i programvare- og tjenestesegmentene. Vanskelige forhold i hardwaremarkedet har imidlertid

Detaljer

Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012

Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012 Q1-2012 Kvartalsrapport Januar-Mars 2012 1 De tøffere markedsforholdene som vi så i andre halvdel av 2011 og i 4. kvartal spesielt, har fortsatt inn i 2012. Jeg er derfor svært fornøyd med å se at vi fortsetter

Detaljer

Q4-2011. Kvartalsrapport Januar-Desember 2011

Q4-2011. Kvartalsrapport Januar-Desember 2011 Q4-2011 Kvartalsrapport Januar-Desember 2011 1 Jeg er svært fornøyd med den sterke veksten i resultater og særlig den solide kontantstrømmen, som innebærer at Atea har en positiv netto kontantbeholdning

Detaljer

Q3-2012. Delårsrapport Januar-September 2012

Q3-2012. Delårsrapport Januar-September 2012 Q3-2012 Delårsrapport Januar-September 2012 1 " Vi har videreført vår aggressive tilnærming til markedet i Q3 og har hatt en inntektsvekst på mer enn det dobbelte av vekstraten i markedet for øvrig. Denne

Detaljer

Q2-2012. Delårsrapport Januar-Juni 2012

Q2-2012. Delårsrapport Januar-Juni 2012 Q2-2012 Delårsrapport Januar-Juni 2012 1 "Vi har vært aggressive i Q2 og fortsatte å vinne markedsandeler under vanskelige markedsforhold. Denne tilnærmingen har påvirket produktmarginene negativt, men

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Q Delårsrapport Januar-September 2013

Q Delårsrapport Januar-September 2013 Q3 213 Delårsrapport Januar-September 213 Jeg er svært fornøyd med å se at driftsinntektene har økt og at EBITDA er på samme nivå som året før, tatt i betraktning de fortsatt vanskelige markedsforholdene.

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 286419 Innsendt dato: 14.07.2011 08:47 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL HALVÅRSRAPPORTER

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Q Delårsrapport Januar-Desember 2012

Q Delårsrapport Januar-Desember 2012 Q4-212 Delårsrapport Januar-Desember 212 Jeg er svært fornøyd med at vi til tross for vanskelige markedsforhold i Q4 har fortsatt å vinne markedsandeler og generert en sterk kontantstrøm. Claus Hougesen

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

TeleComputing 3. kvartal 2009:

TeleComputing 3. kvartal 2009: TeleComputing 3. kvartal 2009: - Omsetning på MNOK 212,3 - Omsetningsnedgang på 3,5 % fra 3. kvartal 2008 (alt organisk) - Ordreinngang i IT Operations segmentet på MNOK 127 - EBITA på MNOK 20,1 - Kontantstrøm

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 2010 http://ir.shine.no Rapport for 3. kvartal 2010 Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop Holding

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2015

Kvartalsrapport juli september 2015 Kvartalsrapport juli september 2015 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2015 3.kv. 2014Pr.3.kv. 2015Pr.3.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 327,0 311,9 1 058,5 986,6 1 311,9 EBITDA 35,8 37,5 105,3 72,9 104,5 Driftsresultat

Detaljer

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal.

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal. Resultatrapport 2. Kvartal 2006 OTRUM ASA 2. kvartal 2006 OTRUM installerte 7.000 rom i 2. kvartal 2006, sammenlignet med 7.300 rom i samme kvartal i fjor 3-års avtale signert med ACCOR Danubiues (Ungarn)

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2013

Kvartalsrapport oktober desember 2013 Kvartalsrapport oktober desember 2013 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 438,8 436,9 1 668,9 1 759,5 EBITDA 48,2 53,9 134,7 149,9 Driftsresultat 32,9 37,6 68,7 85,6 Netto finans (8,2) (6,4) (27,4) (34,8)

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2012

Kvartalsrapport oktober desember 2012 Kvartalsrapport oktober desember 2012 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 465,8 492,0 1 788,3 1 835,1 EBITDA 55,7 39,0 151,8 122,2 Driftsresultat 39,5 24,0 87,5 60,3 Netto finans (6,4) (7,0) (34,8) (43,7)

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 Inntekter på 383,1 mill. kroner i 1. kvartal (366,3 mill. kroner i 1. kvartal 2003) Driftsresultat i 1. kvartal på 13,7 mill. kroner (6,3 mill. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3.

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Med henvisning til børsmelding datert 21.2.2005 og 28.2.2005 vedrørende oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 Inntekter på 389,6 mill. kroner i 4. kvartal (366,1 mill. kroner i 4. kvartal 2003) Driftsresultat i 4. kvartal på 12,9 mill. kroner (4,3 mill.

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2010

Kvartalsrapport juli september 2010 Kvartalsrapport juli september 2010 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2010 3.kv. 2009 Pr. 3.kv. 2010 Pr. 3.kv. 2009 Salgsinntekter 419,7 395,6 1 283,0 1 212,7 EBITDA 29,2 29,2 62,7 46,8 Driftsresultat 13,5 14,2

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2012

Kvartalsrapport januar mars 2012 Kvartalsrapport januar mars 2012 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2012 1.kv. 2011 Salgsinntekter 486,3 478,5 EBITDA 26,4 21,0 Driftsresultat 10,2 5,0 Netto finans (7,4) (4,6) Resultat før skatt 2,8 0,5 Konsernet

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta Halvår rsrapp alvårsport rapport Pr. arta Pr. 2. al artal 21 et 1. halvår 21 Omsetningen i første halvår 21 var på 1 788 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 653 MNOK i første halvår 29. EBITDA i første

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2007

Kvartalsrapport oktober - desember 2007 Kvartalsrapport oktober - desember 2007 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 4. kvartal 2007 på MNOK 25,9 mot MNOK 42,1 i samme periode i 2006. Resultat før skatt i 2007 ble MNOK 74,0 mot

Detaljer

LUXO ASA DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2009

LUXO ASA DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2009 LUXO ASA DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL + Viktigste utviklingstrekk målt mot 1. kvartal 2008 Alle tall i NOK Salget redusert med 8,7% til 114,2 mill. Bruttomarginen ned 0,4 prosentpoeng til 44,2%. EBITDA

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2010

Kvartalsrapport januar mars 2010 Kvartalsrapport januar mars 2010 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2010 1.kv. 2009 Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Driftsresultat 1,6 (5,7) Netto finans (11,9) (4,2) Resultat før skatt (10,4) (9,9) Konsernet

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. september 2004

Kvartalsrapport pr. 30. september 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. september 2004 Inntekter på 345,5 mill. kroner i 3. kvartal (338,8 mill. kroner i 3. kvartal 2003) Bruttomargin på 35,2% i 3. kvartal (34,8%) Driftsresultat

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 2. kvartal 2009 Innhold Resultat Proformatall første halvår Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling tilli Styrets erklæring Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Produktportefølje

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2009

Kvartalsrapport oktober desember 2009 Kvartalsrapport oktober desember 2009 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 416,1 405,9 1 628,8 1 827,7 EBITDA 22,7 (13,1) 69,5 55,3 Driftsresultat 12,9 (32,6) (9,0) (7,0) Netto finans (5,2) (23,1) (18,9)

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL PR 31.12.14

TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL PR 31.12.14 TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL PR 31.12.14 Delårsberetning 3. tertial 2014 Konsernets resultat før skatt for 2014 ble på 671 millioner kroner mot 701 millioner kroner i 2013. Resultatet er belastet med nedskrivninger

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer