Søknad. Fritt Ords prosjektstøtte øremerket 22. juli TIL UNGDOMMEN. Pilotprosjektet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad. Fritt Ords prosjektstøtte øremerket 22. juli TIL UNGDOMMEN. Pilotprosjektet"

Transkript

1 Søknad Fritt Ords prosjektstøtte øremerket 22. juli TIL UNGDOMMEN Pilotprosjektet Aleksander Andersen Martin Slottemo Lyngstad Lars Andreas Ellingsgard Øverli Søknaden inneholder: Prosjektbeskrivelse Gjennomføringsplan Presentasjonsskisse Budsjett CV Arbeidsprøver Søknadssum: kr

2 Prosjektbeskrivelse TIL UNGDOMMEN Pilotprosjektet Tragedien på Utøya rystet hele Norge. 69 mennesker kom aldri hjem. Mellom 500 og 550 overlevde. Mange har reist hjem igjen. Noen har flyttet til nye steder. Men alle skal de tilbake til et lokalsamfunn, en hverdag og et ungdomsmiljø. En av dem er Marte Ødegården (18) fra Kongsberg. Hun er hovedpersonen i det første av seks planlagte kapitler, som tilsammen utgjør prosjektet «Til Ungdommen». Vi søker herved Stiftelsen Fritt Ord om kroner til gjennomføring av det første kapittelet, heretter omtalt som pilotprosjektet. Summen innbefatter alle kostnader tilknyttet feltarbeid, redigering og presentasjon. Budsjettet for pilotprosjektet ligger som siste punkt i søknaden. Pilotprosjektet blir en lakmustest på realismen i moderprosjektet - altså gjennomføringen av de øvrige fem kapitlene. Terrorhandlingene på Utøya var et angrep på ungdommens verdier. I prosjektet «Til Ungdommen» vil vi portrettere seks norske ungdomsmiljøer spredt over hele Norge. I hvert miljø vil en av de overlevende være inngangen. Vi skal dokumentere Utøyagenerasjonens hverdag, verdier og idealer. Prosjektgruppa består av to fotojournalister, Aleksander Andersen (22) og Martin Slottemo Lyngstad (22), og journalist Lars Andreas Ellingsgard Øverli (26). Siden november i fjor har vi brukt tid og sparepenger på å etablere et reportasjebyrå på hjul, med kontor og bolig i en buss. Planen var å bruke det neste året på å reise Norge rundt for å lage reportasjer etter eget initiativ. Så kom 22. juli. Det snudde opp ned på hele prosjektet. Vi bestemte oss for å bruke verktøyene vi behersker best; fotografi, tekst og levende bilder til å dokumentere seks norske ungdomsmiljøer i kjølvannet av 22. juli. Dette har materialisert seg i følgende todelte ambisjon: 1. Pilotprosjektet (det første kapittelet) skal presenteres som en utstilling i lokalmiljøet på Kongsberg. 2. Moderprosjektet (alle kapitlene) skal presenteres i en bok og som en vandreutstilling som stilles ut i de lokalmiljøene vi har portrettert. Det skal også bli presentert på en internettside som seks minidokumentarer. Pilotprosjektet gjennomføres på Kongsberg. Portrettet av ungdomsmiljøet og lokalsamfunnet vil innledes med Marte Ødegården, som er datter av stortingsrepresentant Laila Gustavsen (Ap) og leder av Buskerud Ap, Bjørn Tore Ødegården. Marte er leder av AUF på Kongsberg og ble skutt i ryggen og beinet 22. juli. Hun er nå til rehabilitering på Sunnaas sykehus, hvor hun jobber for å komme seg tilbake til hverdagen. I sykesenga fikk hun beskjed om at velgerne i Kongsberg hadde valgt henne inn i kommunestyret. At vi har fått lov til å jobbe med Marte og familien, tror vi er viktig med tanke på å få innpass hos andre familier og ungdomsmiljøer og dermed muligheten til å gjennomføre de fem resterende kapitelene av «Til Ungdommen». 2 av 9

3 PILOTPROSJEKTETS MÅLSETTING Pilotprosjektet vil gi oss svar på om ambisjonen om bok og utstilling av moderprosjektet er gjennomførbar. Det vil også danne rammen for arbeidet med de øvrige kapitlene, med tanke på research, feltarbeid, redigering og presentasjon. Vi vil bruke tiden fra 1. oktober til 15. november på opptak og presentasjon av pilotprosjektet. Vi har vært i dialog med Kongsberg videregående skole og kulturtjenesten i kommunen om utstilling av pilotprosjektet. Vi har også vært i et møte med A-Magasinet i Aftenposten om publisering. Når feltarbeidet er ferdig skal vi: Lage en utstilling bestående av printede bilder med bildetekster, samt en kort introduksjonstekst av pilotprosjektet. De fysiske fotografiene skal stilles ut rundt et lerret hvor en minidokumentar, satt sammen av fotografier og levende bilder, skal vises. Publisere minidokumentaren på internett og gjøre den tilgjengelig for bruk i skolen, på ungdomsklubber og/eller i forbindelse med lokale kulturarrangementer. Publisere pilotprosjektet i et riksdekkende medie. Lage et utkast til en bok. Denne skal sendes til et forlag, med tanke på en intensjonsavtale om utgivelse av moderprosjektet. GJENNOMFØRING AV PILOTPROSJEKTET Pilotprosjektet finner sted i Kongsberg, hvor ungdommen i lokalmiljøet vil portretteres med utgangspunkt i Marte Ødegården. Vi har allerede påbegynt feltarbeidet. Helgen Marte ble myndig var hun hjemme på permisjon for første gang. Søndag 25. september arrangerte klassekameratene på musikklinja ved Kongsberg videregående en konsert etter Utøya-tragedien i Kongsberg kirke. Marte og foreldrene var spesielt inviterte. Vi fulgte vennene hennes i arbeid før konserten og Marte med familie underveis. Vi ble kjent med det musikkinteresserte ungdomsmiljøet rundt Marte, og har konkrete avtaler om å møte dem igjen. (Bildene fra denne seansen ligger vedlagt.) Vi vil bruke sosiale medier aktivt i arbeidet vårt. Det vil bli viktig både for å komme i kontakt med ungdommene underveis og for å dele arbeidet med dem i etterkant. På den måten vil vi også kunne hente tilbakemeldinger, som kan hjelpe oss å forme de neste kapitlene. Torsdag 29. september møtte vi Marte på Sunnaas. Av hensyn til Marte har vi lagt opp arbeidet slik at hun primært vil bli fulgt av èn av oss. Parallelt vil de to andre arbeide med de miljøene og omgivelsene som venter Marte når hun er ferdig med opptreningen på Sunnaas. Vi regner med å bruke èn måned på feltarbeidet i Kongsberg. Redigering og presentasjon av tekst, bilder og levende bilder vil ta to uker i etterkant. Deadline for pilotprosjektet er 15. november. 3 av 9

4 Sluttproduktet skal bli en utstilling i Kongsberg, bestående av printede fotografier og visning av minidokumentar. Vi ser for oss at dokumentaren går kontinuerlig på et lerret og at den dermed er en integrert, men samtidig isolert, del av utstillingen. I tillegg til feltarbeidet er vi igang med den praktiske tilretteleggingen. Onsdag 28. september holdt vi møte med Kongsberg videregående skole, ved assisterende rektor Emma Wabakken og administrativ leder Katja Furnes. Vi drøftet muligheten for samarbeid underveis og for å ha en utstillingsåpning på skolen med alle de 1200 elevene til stede. Vi er i dialog med Kongsberg kommune om å bruke Kongsberg bibliotek og kulturhuset EnergiMølla som utstillingslokale. Vi ser det som optimalt at utstillingen først står noen dager på skolen, slik at den henvender seg til vår primære målgruppe, for deretter å bli mer tilgjengelig for alle på bibliotek/kulturhus. Fredag 30. september skal vi i møte med kultursjef Heidi Hesselberg Løken og oppvekstsjef Kai Erik Lund. Tema for møtet vil være bruk av materialet i ungdomsskolen og i andre kultursammenhenger. Vi håper og tror at fri bruk av sluttproduktet vil være nyttig, enten som obligatorisk del av pensum eller som mulighet for refleksjon. Vi er i dialog med MediaFoto i Kongsberg med tanke på avtale om print av bilder til utstillingen. Prosjektet er blitt invitert til Trondheim dokumentarfestival som er en fin utstillingsarena for å vise pilotprosjektet. 4 av 9

5 BAKGRUNNEN FOR MODERPROSJEKTET Vi opplevde 22. juli-hendelsene tett på, men på hver vår side av politisperringene. Lars og Aleksander var på jobb, Martin ble pårørende. Aleksander Andersen hadde sommervikariat i bildebyrået Scanpix som holder til i VGbygget. Han var tidlig ved Regjeringskvartalet og tilbrakte mange timer ved Utøya og Sundvolden Hotell. Lars Andreas Ellingsgard Øverli var på vei tilbake til jobb etter en reportasjetur da bomben gikk av ved Regjeringskvartalet. Som nyhetsjournalist i Aftenposten Innenriks tilbrakte han mange timer på politihuset og ved Ullevaal universitetssykehus. Martin Slottemo Lyngstad fikk derimot ikke fortelle historien rundt 22. juli. Kamerabagen lå i bilen mens han lette etter lillebroren og vennene hans på Sundvolden hotell. Martins bror overlevde Utøya, men sårene har vanskelig for å gro. Fredag 12. august samlet han hodet og skrev en tekst. En tekst om to hjernehalvdeler, en privat og en profesjonell, som ble publisert på Fotojournalisten.no. (Se vedlegg) Lars og Aleksander jobbet lange dager i hver sin redaksjon i de hektiske ukene etter terrorhendelsene. Martin reiste hjem til Trøndelag sammen med lillebroren - hjem til etterdønningene, reaksjonene og hverdagen. På TV-skjermen ble det sagt mange ord, om kjærlighet og samhold. Hjemme i Trøndelag diskuterte Martin og familien hva som ville skje når hverdagen kommer og nasjonen glir tilbake til normalen. Samtidig observerte Martin lillebrorens reaksjoner i ukene etter 22. juli. Det er utallige og ubestemmelige måter å reagere på en tragedie som denne. Noen blir forbannet, andre snakker som en foss. Noen vil være alene. Lillebroren til Martin brukte mye tid foran PCskjermen. Han ble mer og mer stille og reagerte på høye lyder, skog og løping. Samtidig fikk han hjelp av kriseteam, familie og naboer. Noen uker etter 22. juli diskuterte vi hvordan vi ville forholde oss til det som hendte. Spørsmålet var om vi i stedet for den opprinnelige planen, kunne bruke det allerede avsatte året på å jobbe med et prosjekt relatert til Utøya. Vi kom frem til at organiseringen av reportasjebyrået med bopel og kontor på en buss er godt egnet for å besøke mange lokalsamfunn i kjølvannet av tragedien. Bussen frigjør tid og penger, og gir oss mobilitet og mulighet til å bruke god tid. Vi kan la kildene legge premissene, ettersom vi kan ta pauser og komme tilbake flere ganger. 5 av 9

6 MODERPROSJEKTETS MÅLSETTING Angrepet 22. juli var et angrep på ungdommens valg og verdier. Disse er ikke nødvendigvis politiske. Noen brenner for nytt øvingslokale, andre for likhet. Noen for ytringsfrihet, andre for restaurert skaterampe. Disse verdiene ønsker vi å få innblikk i. På samme måte som mennesker, reagerer lokalsamfunn forskjellig. En bok og en utstilling vil bli et lerret for denne pragmatismen. Det vil bli en mosaikk av tekst og bilder. Hvert bilde vil være èn keramikkbit, èn unik historie. Men først når bildene samles, vil variasjonen og helheten komme til syne. Målet med moderprosjektet er å portrettere seks ungdomsmiljøer og lokalsamfunn, med utgangspunkt i seks enkeltskjebner. Portrettene skal sammen danne et visuelt og skriftlig bilde av: 1. Hva som har formet verdiene i ungdomsmiljøene vi besøker. 2. Hvordan ulike samfunn, især ungdomsmiljøene, har blitt direkte og indirekte påvirket av 22. juli. Resultatet av dette prosjektet skal være matnyttig for et bredt publikum generelt, og ungdom spesielt. Det skal presenteres i bokform og som en vandreutstilling. Vi ser for oss at begge produkter kan brukes i skolen. Boken skal deles inn i seks kapitler. Hvert kapittel innledes med ansiktet til en av de som overlevde Utøya. Vi vil begynne tett for deretter å bevege oss utover i lokalsamfunnet. Først ved å presentere den overlevende og familien, i neste omgang den nærmeste vennekretsen. Deretter vil vi vise en større del av ungdomsmiljøet i dette lokalsamfunnet. Vi tror hvert kapittel må være bygget etter samme lest for å kunne dokumentere fasettene, likhetene og ulikhetene i de lokalsamfunnene vi møter. Vi betrakter både bok og vandreutstilling som egnede virkemidler med tanke på vår ambisjon: Å gi ungdom mulighet til å se hvordan andre ungdommer, like eller ulike, påvirkes av en handling som også preger dem selv. Moderprosjektet er beregnet å vare frem til sommeren/høsten Reiseruten etter arbeidet med pilotprosjektet i Kongsberg avgjøres etter hvor vi får avtaler. Det er naturlig for oss å gå videre med Martins bror og hans omgivelser i Trøndelag som kapittel to i moderprosjektet. Parallelt med arbeidet i Kongsberg har vi så smått begynt å henvende oss til dette miljøet. Dette fordi vi er nødt til å sikre progresjon i moderprosjektet allerede før vi er ferdige med pilotprosjektet. Av samme grunn har vi forfattet et brev til Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) og styreleder Trond Henry Blattmann i Støttegruppa for 22. juli, hvor vi presenterer oss selv og moderprosjektet. 6 av 9

7 HVEM ER VI Martin Slottemo Lyngstad (22) har studert fotojournalistikk ved Høgskolen i Oslo. Han har jobbet for den danske avisen Politiken det siste året. Han er nå fast frilanser i helgeredaksjonen til Aftenposten. Aleksander Andersen (22) har bachelorgrad i fotojournalistikk fra Høgskolen i Oslo. Før han begynte på studiet jobbet han fulltid for lokalavisen Laagendalsposten hvor han også fikk pris for Buskeruds beste pressefoto. Det siste året har han vært fast frilanser for bildebyrået Scanpix og Dagbladet Magasinet. Lars Andreas Ellingsgard Øverli (26) har fast stilling som journalist i Laagendalsposten. Han har vært medvirkende i flere graveprosjekter og utarbeidet metoderapporter i anledning SKUP (Stiftelsen for Kritisk og Undersøkende Presse). Øverli er i en to år lang studiepermisjon, og jobbet som frilanser hos Adresseavisen i Denne sommeren har han vært tilsatt i vikariat i Aftenpostens innenriksredaksjon. 7 av 9

8 BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN Arbeidsmengden relatert til 22. juli-tragedien avhenger av vår økonomi. Før prosjektstart har vi skutt inn tilsammen kroner av egne sparepenger til kjøp og restaurering av buss, samt to førerkort klasse C1. I tillegg har vi brukt betydelige beløp på produksjon av nettside og andre nødvendige gjøremål. Per nå ( ) gjenstår kun innkjøp av dusj og strømaggregat til bussen. Dette vil vi bruke de resterende disponible midlene på. Vi eier alt nødvendig opptaks- og redigeringsutstyr. Vi har alle kuttet faste utgifter som leilighet og bil, og vil leve nøkternt. Men ettersom vi har prioritert bort fast arbeidsinntekt, er økonomien vår største utfordring. Vi skal drifte bussen og dekke alminnelige levekostnader. Andre faste utgifter vil være strøm, internett og telefoni. Vi er forberedt på at vi vil måtte lage og selge frittstående enkeltreportasjer for å dekke noen av disse kostnadene. Men for at utstillingen og minidokumentaren skal kunne presenteres for et bredt publikum på en profesjonell og spennende måte, trenger vi støtte. Vi har jobbet nøye med de økonomiske prognosene og utarbeidet realistiske kostnadsrammer. Eventuell prosjektstøtte vil gå til feltarbeid, redigering og presentasjon. Når pilotprosjektet er ferdigstilt vil vi søke om støtte til moderprosjektet, altså gjennomføringen av de øvrige fem kapitlene. Kostnadene til hver av disse kapitlene vil ikke bli like store som på pilotprosjektet. Dette fordi vi ikke skal lage en egen utstilling på hver av disse stedene, men samle materiale til en felles vandreutstilling. 8 av 9

9 Prosjektkostnader allerede dekket utenfor søknadsbudsjettet: Kjøp av buss, omregistrering og forsikring Restaurering av buss Førerkort klasse C1 Markedsføring og nettside kr kr kr kr Sum kr Prosjektkostnader vi søker Fritt Ord om: Kostnader til èn måneds feltarbeid og to ukers redigeringsarbeid. Kost for tre personer i 45 dager (200 kr. per dag) Transportkostnader Strøm Kontorutgifter (Mobiltelefoni/internett/regnskapsfører) kr kr kr kr Andre utgifter Forsikring av utstyr Diverse Uforutsette kostnader kr kr kr Kostnader for utstilling Produksjon og tilrettelegging av 20 printede fotografier (Prisoverslag fra MediaFoto: kr ink. mva. per fotografi) kr Kostnader for minidokumentar på internett Produksjon og tilrettelegging for minidokumentar til internett på internett kr Subtotal feltarbeidskostnader Subtotal produksjon og presentasjonskostnader kr kr Totaltbeløp det søkes om:!!!!!!! kr 9 av 9

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

SKUP 2008 16. Prosjekt: Suaads reise Medarbeider: Tormod Strand Publikasjon: NRK Aktivum Publisert: September 2008. Samfunn/helse

SKUP 2008 16. Prosjekt: Suaads reise Medarbeider: Tormod Strand Publikasjon: NRK Aktivum Publisert: September 2008. Samfunn/helse SKUP 2008 16 Prosjekt: Suaads reise Medarbeider: Tormod Strand Publikasjon: NRK Aktivum Publisert: September 2008 Medium: Bok Tema: Samfunn/helse Metoderapport: Suaads reise Bok utgitt av NRK aktivum september

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Innspill til lærere og foreldre om veiledning av barn under rettssaken om terror og massedrap

Innspill til lærere og foreldre om veiledning av barn under rettssaken om terror og massedrap Innspill til lærere og foreldre om veiledning av barn under rettssaken om terror og massedrap - Refleksjoner om beskyttelse og involvering Av Magne Raundalen, Jon-Håkon Schultz og Åse Langballe Vi står

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Jeg leser aldri men jeg leser alltid!

Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Gutter som lesere og som bibliotekbrukere Lesesenteret Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Gutter som lesere og som bibliotekbrukere En kvalitativ undersøkelse med

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Tenk smått og tenk selv

Tenk smått og tenk selv Tenk smått og tenk selv Tekst: Sølvi Linde Foto: Kaja Fjørtoft Nilssen Owren Steinar Løland åpner med å takke SOR for invitasjonen og for anledningen å si noe om èn måte å løse en utfordring knyttet til

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG Lillian G. Rasmussen, født 1952, er sosionom/cand.polit. og er ansatt som høgskolelektor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Finnmark. Hun er tillitsvalgt i Norsk Forbund for utviklingshemmede. Bitten Munthe-Kaas,

Detaljer

Masteroppgave i produktdesign ved avdelingen for produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2009 PDMK 5900. Leselounge. For

Masteroppgave i produktdesign ved avdelingen for produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2009 PDMK 5900. Leselounge. For Masteroppgave i produktdesign ved avdelingen for produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2009 PDMK 5900 Leselounge Elin Scott Sofiesgate 9, 0170 Oslo +47 99 38 84 25 scott.elin@gmail.com Av Sarah

Detaljer

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene.

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2013. Årgang 5 Hjertelig hilsen Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Side 11 «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side

Detaljer