nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Vår nye medarbeider Credit Management Formannen Våre medlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Vår nye medarbeider Credit Management Formannen Våre medlemmer"

Transkript

1 nr Innhold: Generalsekretæren Vår nye medarbeider Credit Management Formannen nifnytt medlemsblad for norske inkassobyråers forening Våre medlemmer Moms på tjenester + Utdanningsplan Lovutvalget + Tvistemålsloven & Autorisering Generalsekretær Thor Asbjørn Andersen (redaktør), Norske Inkassobyråers Forening, Postboks 311, 3201 Sandefjord, Thor Dahlsgate 1A, 3210 Sandefjord, Tlf.: , Mobil: , Fax: / , Lise Christiansen, Tlf.: , Mobil ,

2 generalsekretæren Generalsekret¾rens hj rne Velkommen til høstens utgave av NIFNYTT. I skrivende stund foretas de siste forberedelser til høstens budsjettmøte. Kjempeoppslutning fra medlemmene medfører at vi har store forventninger til denne samlingen. I tillegg til de "gode gamle traderne" vil vi få møte nye fjes, noe vi alltid setter pris på. Denne gang faller jeg for fristelsen å bli litt nostalgisk. Mitt første møte med foreningen (jeg drev eget byrå på begynnelsen av 80-tallet) var en smule spesielt, om jeg tør si det. Hyggelige mennesker, jo da. men snakk om å spille med kortene tett inn til brystkassen! Hadde noen fortalt disse menneskene at man år senere ville få en tilnærmet åpen informasjonsutveksling og at man åpent diskuterte produktutvikling, opplæring, saksbehandling og lignende ville ingen trodd det. Utviklingen i bransjen har vært enorm. Samarbeid, kollegialitet og solidaritet innad i bransjen har fått utvikle seg, bransjens anseelse har økt og man tør i dag innrømme at man arbeider med inkasso. Jeg vil allikevel tillate meg å rette opp en aldri så liten formanende finger; skjerpet konkurranse, strukturelle endringer og større fokus på inntjening medfører at man i ENNÅ STØRRE GRAD må forsikre seg om at alle ledd i organisasjonen arbeider innenfor regelverket og at man opererer godt innenfor de rammer som Inkassoloven og Inkassoforskriften fastsetter. Hvorfor tar jeg opp dette? Jo, det har seg slik at jeg har mottatt signaler om at man i dag, ved å legge press på byråene som ønsker å selge inn tjenestene sine, kan oppnå større Pay Back enn det som er tillatt. Jeg viser da til foreningens tidligere formaninger og informasjon om hvilke rammer som gjelder ved "tilbakebetaling av kreditors reelle purreomkostninger"! Avslutningsvis vil jeg minne om at vår forening ble stiftet i september 1981 og at vi således vil feire 20 år som bransjeforening neste år! Skal vi satse på en feiring som virkelig "smeller"!? Ha en fortsatt god høst! vår nye medarbeider En hilsen fra Lise Takk for omtalen jeg fikk i forrige NIF-nytt. Ja, sommeren er passè, og vi er godt i gang med høsten som igjen gir ny inspirasjon til jobbing med mange nye muligheter i hverdagen. Jeg selv, Lise Christiansen (Kristiansen som ugift, så jeg må korrigere generalsekretæren noe i forhold til NIF-nytt nr. 2), begynte som prosjektansvarlig i Norske Inkassobyråers Forening den 1. august d.å. og har nå kommet i gang med noen av arbeidsoppgavene, men ser frem til mange nye oppgaver, men også kjente, samt en spennende, utfordrende og lærerik tid foran meg. Som nevnt tidligere skal jeg følge opp foreningens prosjekter som blant annet er utdanningsplanen, møtevirksomheten, NIF-nytt, samarbeidspartnere og medlemsinformasjoner. I tillegg skal jeg fungere som Generalsekretærens støttespiller på flere områder. Det det blant annet jobbes med for tiden er å få til et brukertreff i juni (7. 8. juni ) neste år, og da menes et rent brukertreff for brukerne (saksbehandlerne) av systemene til CreditInform, Dun & Bradstreet, Posten SDS og CreditSafe. I tillegg vil systemleverandørene fra Arndata, SystemPartner, Markus Data og Flexigruppen være sammen om et slikt arrangement. Men dette vil vi komme nærmere tilbake til når litt mere er klart. Forbered dere i hvert fall på og hold av datoen. Det kommer noe som vi alle burde ha nytte av! Instanseregisteret blir også en av mine oppgaver, så dersom det er noen som skulle komme over noen endringer, så vær så snill og send meg dette på min e- mail adresse slik at vi til en hver tid kan holde det oppdatert. Når det gjelder dette med skyggekommunene vil dette bli lagt inn i nærmeste fremtid. Dette til orientering. Dersom det er noen som måtte ha noe på hjertet, så kom til meg og fortell det. Det måtte la seg være ønsker i spesielle kurs, forelesere til dette, diverse som måtte være av interesse for alle etc.etc. Vi er avhengige av tilbakemelding om ris og ros, og for at vi skal kunne bli bedre trenger vi DERES innspill! Ha en fortsatt fin høst alle sammen. Ta vare på hverandre i den hektiske tiden vi lever i! Jeg ser frem til å samarbeide med dere alle! Lise Christiansen Dine kunder er klare for e-business er du? At profesjonelle innfordringsmiljøer velger Procasso, skyldes det faktum at de kan gjøre hver enkelt prosess rimeligere enn fordringshaver selv er i stand til. Markus Data s jobb er å gi både ditt byrå og dine kunder de beste løsningene! Er du interessert? e-business er visjonen om elektronisk integrasjon av forretningsprosesser mellom partnere. Innfordring er et område som er modent for praktisk realisasjon. Gevinsten er at kundens data aldri trenger å bli registrert mer enn en gang, og det finnes ingen papirer som skal administreres. Dette fører til lavere kostnader pr. sak. Dine kunder er det! Vår viktigste målsetting er at dine kunder får tilgang til oppdatert informasjon 24 timer i døgnet 7 dager i uken hele året. Markus Data AS stiller solide løsninger til disposisjon slik at våre kunder gis mulighet til å understøtte denne trenden, dette gjennom å utvide vårt tjenestetilbud på Internett. Markus Data AS skaper unike produkter som videreutvikles av vårt internasjonale utviklingsteam.teamet tilbyr mulighet for utvikling av kundespesifikke løsninger. Også eksisterende Procassomoduler kan fritt settes sammen slik at store selskaper får muligheter til å realisere sine e-business ambisjoner. Procasso er designet for å håndtere store volumer. Med introduksjonen av Oracle 8i støtte er løsningene skalerbare til de største miljøer. Markus Data AS tilbyr også prosjektkompetanse innen innføring av nye systemer, fagkompetanse innen innfordring, endringsprosesser og produktutvikling for dine kunder. La oss hjelpe deg og dine kunder til en hverdag hvor dataene ALLTID ligger ved fingerspissen. Telefon: ,Telefaks: Internett: 2

3 Credit Managament DIPLOMPROGRAM VED HANDELSHØYSKOLEN BI (Et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Kredittforum og Handelshøyskolen BI, Senter for finansutdanning). Tidligere har det vært sendt ut en brosjyre om ovennevnte, men dersom det er noen som ikke har fått sett denne vil vi få fortelle litt om studiet. Dersom du vil ha tilsendt brosjyren ber vi om at du tar en telefon til NIF sitt kontor med telefonnummer I dette heftet får du informasjon om Diplomprogrammet Credit Management, 10 vekttall. Denne utdanningen er spesielt tilrettelagt for næringslivets kreditt- og fordringsmedarbeidere. Diplomprogrammet består av følgende delkurs: Informasjonsledelse, 2. vekttall Risikostyring og kreditt, 2. vekttall Kredittjus, 2. vekttall Økonomi og psykologi, 4. vekttall Delkurs 1: Delkurs 2: Delkurs 3: Delkurs 4: Informasjonsledelse Risikostyring og kreditt Kredittjus Økonomi og psykologi MÅL Programmet retter seg mot medarbeidere innen kreditt og inkasso i næringslivet. Programmet skal sikre høy kvalitet i utførelsen av yrket og en forståelse for de prosesser som ligger til grunn for et godt samarbeid med sikte på mersalg og en forsvarlig sikring av kredittene. Programmet skal gi kreditt/inkassomedarbeideren solid innsikt i de fagfelt som er relevante for utøvelsen av yrket. Det skal gi et faglig fundament innen økonomi og psykologi knyttet til forhandlinger, kredittstyring, kredittjus og IT. GJENNOMFØRING Programmet gjennomføres over 6 moduler på 3 og 4 dager innenfor en ramme på ca. 150 timer med forelesninger i kombinasjon med gruppearbeid/diskusjoner blant annet knyttet til bedriftsspill og simulasjon. Modulene gjennomføres ved Ritz Hotell, Oslo og Sem Gjestegård, Asker. FORKUNNSKAPER Programmet Credit Management retter seg mot personer som har høyskoleutdanning fra før (Bedriftsøkonom, høyskolekandidat, diplomøkonom e.l). Studenter som ikke har slik bakgrunn kan bli tatt opp etter nærmere vurdering av praksis og ved å gjennomføre økonomiske administrative fag på minimum 10 vekttall. Kursene som må tas før opptak på programmet er Bedriftsøkonomisk analyse 4 vekttall, Finans m/budsjettering eller Investering/finansiering 2 vekttall, Makroøkonomi 2 vektall og Markedsføringsledelse 2 vektall. I tillegg anbefales Regnskapsanalyse 1 vektall. VITSESTAFETT Neste mann ut er Klaus Hvidsten fra Lindorff AS, avdeling Oslo. Han har ingen vits, men en "sann historie fra virkeligheten". I Lindorffs nye lokaler på Skøyen er det i resepsjonen et kunstarrangement bestående av et basseng med en skulptur. En noe forvirret debitor, for øvrig en av våre nye landsmenn (det er ikke sagt om han hadde turban) var takknemlig etter å ha kommet til en avtale om sin begredelige økonomiske situasjon. Vel fornøyd "bukket" han seg baklengs ut gjennom døren, snublet i bassengkanten og inntok det våte element på rygg. Den høflige resepsjonsvakten, som med nød og neppe klarte å holde masken, hjalp ham opp og tilbød han en taxi hjem. En annen kunde som befant seg i området, bemerket kort: "Så har da Lindorff endelig fått en sikh i bassenget". Utfordringen går videre til advokat Ragnar Wold i Actor Fordringsforvaltning AS på Hamar. 3

4 formannen Formannens hj rne NOEN HØSTTANKER! av Hans Erik Tharaldsen, Inkassosentralen AS Dette bladet skal etter planen utgis 4 ganger pr. år. En fast spalte er formannens hjørne. Jeg må derfor sette meg ned å skrive et innlegg som jeg mener er interessant for mottakeren å lese. Hva temaet skulle være denne gangen var vanskelig. Vanskelig tenker du kanskje, hvordan kan det være det, er det ikke mye å velge mellom mye som rører seg i bransjen? Jo sant nok. Den siste oversikten fra Kredittilsynet er jo absolutt interessant. Fra denne kan det sakses følgende head lines: 10 % flere saker til behandling for inkassobyråene enn for tilsvarende periode i fjor, antall saker opp fra 1,055 mill til 1,292 mill. Fordringsmasse til innfordring økte med 10 % til 33 mrd. Innkassert beløp økte fra 2,4 mrd. til 3,0 mrd en økning på 25,1%. Inntektene til byråene økte med 12 %. Generelt må vi si at dette er absolutte positive tall for bransjen. Mye å gjøre og positiv resultatutvikling. Siden sist nummer er det - ikke uventet - skjedd et par meget interessante oppkjøp. Lindorff har kjøpt både Kredittstyring og Telenor inkasso. Her kan man også gjøre seg mange interessante refleksjoner: Er det heldig for bransjen at den desidert største aktøren i bransjen blir enda større? Er markedsandelen nå så stor at konkurransetilsynet vil komme på banen? Hvorfor kjøper Lindorff begge selskapene var det ikke andre aktører som ville og kunne konkurrere? Vil vi oppleve ytterligere oppkjøp fra Lindorffs side eller stopper det nå? Det er mye som kunne skrives og kommenteres i denne sammenheng. I bransjesammenheng er det flere lovendringsforslag som er ute til høring nå. Lovutvalget i foreningen har arbeidet på spreng i sommer og høst for å komme gjennom " dokumenthaugen ". Stikkord: Høringsnotat om registrering av utleggspant, utleggstrekk og intet til utlegg i Løsøreregistreret og bedre samordning av lønnstrekk. Høringsnotat om endringer i markedsføringsloven innføring av krav om forhåndssamtykke ved telefonmarkedsføring til for bruker. Forbrukerkjøpsloven og gjennomføring av EU direktiv om for brukerkjøp og garantier. Mye kunne ha vært kommentert og skrevet også i denne sammenheng men det får vel spalteplass i andre sammenhenger. Nå i oktober skal det være et bransjetreff i Barcelona. Det har vel neppe noen gang vært så stor påmelding som til dette bransjetreffet i den skrivende stund ca. 55 påmeldte. Det er absolutt hyggelig å registrere. Av det som fremkommer over, ser vi at mye skjer. Når jeg likevel nærmest bare tar en skjematisk oppramsing, er det fordi det er andre ting som svirrer i tankene akkurat nå. Som dere sikkert alle har lest, hørt og sett har vi på Sørlandet opplevd en tragedie i form av 2 barnedrap i Baneheia. I den skrivende stund er disse 2 drapene nylig oppklart. Det er helt ubegripelig at 2 unge menn kan ha gjennomført en slik bestialsk handling. Det er i slike øyeblikk at tiden stopper opp. Det er i slike øyblikk at tanken flyttes helt vekk fra jobb, fra statistikker, høringer, bransjetreff. Det er enkeltindivider, medmennesker som da kommer frem. Både ofre, familier - ja endog gjerningsmenn er så tett innpå i lokalmiljøet at dette fortrenger de fleste andre tanker. Det er alltid noen som kjenner noen. Hvordan kunne det skje, hvorfor måtte de skje? Slik tanker surrer nå, derfor er det vanskelig å skrive. Noen ganger er det slik at profesjonaliteten må vike for følelser. Merker du dette noen ganger i forbindelse med den jobben utfører. I noen sammenhenger kan dette kanskje være viktigere enn vi aner å la følelsene få rom, få være med å påvirke 4

5 våre medlemmer Tr nder konomi AS Trønder Økonomi AS ble stiftet i 1989 som et inkasso- og regnskapsbyrå i Trondheim. Sannsynligvis det første inkassobyrå i Norge som i tillegg til rene inkassotjenester også kunne tilby fakturaoppfølging og purreinkassotjenester. Vi har i dag en omsetning totalt på ca. 15 mill. fordelt på 10 mill. på fordring/inkasso og 5 mill. på regnskap/konsulenttjenester. Vi har hatt en jevn årlig vekst i omsetning på 25-30%. Vi er i dag 25 medarbeidere totalt. Hvordan er det så å være både inkassobyrå og regnskapsbyrå? Consis Inkasso har gjennom dette samarbeidet stor geografisk dekning. Dette gir oss tilgang på viktig lokalkunnskap idet enkelte distrikt, noe som bidrar sterkt til at vi har meget høy løsningsgrad på våre saker. Dette gir igjen store fordeler for det enkelte regnskapskontor i kjeden som får fornøyde kunder. Utestående fordringer er en viktig post i en bedrifts regnskapsbalanse. Noen regnskapskontorer tilbyr purretjenester til sine kunder og sender ubetalte krav til sin samarbeidspartner på inkasso. Problemet har ofte vært at regnskapskontoret ikke har hatt stor nok kontinuitet i purringene, da de ikke har hatt gode nok purresystemer og mange er avhengige av å få bilagene tilsendt for å få ajourført reskontroen. Dessuten, "skomaker bli ved din lest", er ett treffende utrykk i denne sammenheng. Purrejobben blir gjerne et venstrehåndarbeid. I de tilfeller vi kommer i kontakt med firmaer som føler at purretjenestene ikke fungerer som forutsatt ser vi at vårt konsept faller i smak. Det er lettere for oss å ta tak i dette som har purretjenestene og inkasso under samme tak. Regnskapstjenester har alltid vært en naturlig del av Trønder Økonomi AS sitt tjenestespekter. Kombinasjonen regnskap og inkassobyrå har gitt oss mange fordeler der kunden legger vekt på å ha kun èn samarbeidspartner innenfor disse tjenestene. Vi er organisert i 2 avdelinger. Regnskapsavdeling og Fordringsavdeling. Dette betyr at vi er spesialister på hvert vårt felt. Utfordringene hos oss ligger i hovedsak på kommunikasjonen mellom våre avdelinger, både rent teknologisk og muntlig. Vår erfaring er at dette konseptet har slått an i markedet. Vi er medlem i en av landets ledende regnskapskjede, Consiskjeden. Consiskjeden er en landsdekkende, frittstående og medlemseid regnskapskjede som strekker seg fra Båtsfjord i nord til Jæren i sør. Kjeden består av i dag 55 regnskapskontorer med autoriserte regnskapsførere som utfører alle typer tjenester innen økonomistyring for SMB i Norge. Det å tilby regnskapstjenester har alltid gitt oss fordeler lokalt i form av å kunne tilby en totalpakke til små-og mellomstore bedrifter. Dette har også gitt oss anledning til å opparbeide en solid kompetanse innenfor økonomi, både når det gjelder den faglige delen og ikke minst den teknologiske. Tidligere var det ofte tilstrekkelig om en regnskapsfører kunne føre debet og kredit. I dag kreves formell kompetanse (autorisasjon) for å føre regnskap for andre. I tillegg krever kundene mere av et regnskapskontor. Regnskapskontoret må derfor være mer aktiv overfor sine kunder, og ha et bredere tjenestespekter enn bare å tilby regnskapstjenester. Som det eneste inkassobyrå i Consiskjeden benyttes Trønder Økonomi AS som samarbeidspartner under navnet Consis Inkasso. Vår tilknytning til kjeden gir oss et markedspotensiale på ca kunder spredt i hele landet. Hvert regnskapskontor i kjeden kan gjennom oss tilby inkassotjenester til sine kunder og det å kunne tilby profesjonell bistand for oppfølging av utestående fordringer er viktig. Som nevnt ovenfor er det ikke noe unikt i dette at et regnskapskontor kan tilby inkassotjenester. Men, problemene i slike samarbeid har ofte vært at kommunikasjonen mellom regnskapsbyrået og inkassobyrået har vært for dårlig. Ved at vi som inkassobyrå også tilbyr regnskapstjenester, gir dette oss mulighet til å ha kontakt våre samarbeidspartnere på en helt annen måte enn om vi ikke hadde vært et regnskapsbyrå. Med de muligheter datateknologien har i dag, rent kommunikasjonsmessig, gir dette samarbeidet og vårt konsept unike muligheter. Undertegnede fikk spørsmål fra vår Generalsekretær om hvordan det er å være trønder og i tillegg drive med inkasso. Jeg går ut ifra at han da tenker på hvordan skyldnere i andre deler av landet enn Trøndelag reagerer når vi presenterer oss på trønderdialekt. Tenk dere; Jeg ringer til en skyldner i Oslo og sier; " Det e`en Jan Aune hærre. E`en Ole Olsen hjæm?" Ka ska dæm tru? Det kainn ihværtfaill itj vær nånn sælger som snakke sånn, å heller itj nånn inkassokaill! Dærfor får æ snakk me`n Ole Olsen! Og siden vi har en slik ufin og jordnær talemåte får Ole Olsen raskt tillit til meg og første mål er oppnådd. Folk sør for Dovre, spesielt på Østlandet, kaller oss på andre siden av fjellet for "bønna i fra nord". Se f. eks. på Rosenborg Ballklubb. Selv om flere av spillerne har kommet sørfra som "verdensmestere" er det først når de kommer hit, for først å få "fotan godt planta ned på jorda" av en skikkelig bonde fra Orkanger (Nils A. Eggen for uinnvidde), at de blir gode fotballspillere. Dette kan vel også overføres til den jobben vi driver med. Det er lett for oss å være tøffe og overkjøre en skyldner som kanskje allerede ligger nede. Det å være ydmyk i forhold til den jobben vi driver med tror jeg er "et must" for å lykkes. Der tror jeg nemlig vi trøndere er eksperter. Så, når det gjelder vårt språkbruk, kjære Generalsekretær, vil jeg bare si som vår gamle visesanger, Otto Nilsen. "Man skal ikke skue en trønder på dialekten". Med hilsen Jan Aune 5

6 Moms Moms pœ tjenester av Thor A. Andersen, NIF I forbindelse med forslaget til nytt Statsbudsjett er den tidligere varslede Merverdiavgiftsreformen aktualisert. Dersom dere går inn på vil dere se at vår bransje nå vil måtte forholde seg til merverdiavgift. Dette er ikke uventet. Bransjeforeningen har fulgt opp saken siden slutten av 80-tallet. Man får nesten en nostalgisk følelse når man blir referert til som Norske Inkassobyråers Forenings Servicekontor! Nok om det. Hva medfører så dette for våre medlemmer? Jo, som man ser av punkt vil merverdiavgiften bli beregnet av det vederlag inkassator mottar fra sin OPPDRAGSGIVER. Det skal altså ikke beregnes avgift overfor skyldneren. Formuleringen "mottar fra sin oppdragsgiver" må nok ses i sammenheng med Inkassoloven og Inkassoforskriftens definisjoner. Det vi si at alle salærer som genereres gjennom en saksgang i følge loven er oppdragsgivers kostnader og således faller innenfor de rammer som merverdiavgiften skal beregnes av. For inkassobyråene medfører dette at man må tilpasse sine rutiner ved avslutning av sak. Uansett om saken er oppgjort (helt eller delvis) eller ikke - må de totalt beregnede salærer (utenrettslige og rettslige inndrivingskostnader) faktureres oppdragsgiver med tillegg av merverdiavgift. Til fradrag på fakturaen vil debitorbetalte salærer eller fradrag av salærer ved "omkostningsfri" inkasso (eller andre ettergivelser av salær) komme. Restbeløpet, i de fleste tilfeller merverdiavgiften, gjøres opp av oppdragsgiver. Her, som i så mange andre sammenheng, er det viktig at byråene har avtalefestede rettigheter til motregning dersom man skal kunne ta oppgjør i andre saker til dekning av fakturaen (merverdiavgiften). Likviditetsmessig bør ikke dette bli noe problem for vår bransje, ikke minst fordi man nå får fradrag for inngående merverdiavgift i tillegg. Reformen vil således være positiv for vår bransje, forutsatt at man har rutiner som kan håndtere problematikken OG har oppdragsgivere som faktisk betaler merkostnaden. Avgiftsplikten er pålagt byrået og det spiller således ingen rolle om oppdragsgiver er unntatt fra avgiftsplikt, eller ikke. Avgiften skal beregnes uansett. Det største problemet får nok byråer som har oppdragsgivere som fortsatt vil falle utenfor merverdiavgiftsreformen. Inkassobyråene antas å måtte reforhandle sine avtaler med oppdragsgivere innenfor bl.a. bank- og finansnæringen da disse nok ikke vil akseptere en "prisøkning" på 23%. Informasjon om disse endringene er oversendt de kjente programvareleverandørene, som forventes å kunne stille med ferdige løsninger innen , som er den antatte iverksettelsen av lovendringen. utdanning / kurser NIFÕs utdanningsplan / autorisasjoner Vi vil igjen minne om bevillingshaverkurs. Dette av hensyn til alle de som ennå ikke har sørget for den nødvendige autorisasjon. Pr MÅ alle våre medlemmer ha minst 1 autorisert bevillingshaver på sitt kontor Også på eventuelle avdelingskontor. Det vil dessuten denne terminen bli lagt ut ekstra kurs, oppfriskingskurs, slik at eksisterende autoriserte bevillingshavere gis anledning til å vedlikeholde sin status. Utdanningsplanen finner dere på våre hjemmesider og vi anbefaler dere å hente ut den faktiske planen derfra og la den sirkulere på kontoret. Kursplanen er som følger: 20. november Ekstra bevillingshaverkurs (Kurs III) november 2000.Kurs I februar Kurs II 31. mars Kurs III Kontaktperson: Kari-Anne Andresen, Lindorff AS, telefon Vår jobb er å gi både ditt byrå og dine kunder de beste løsningene! Med Procasso Client/Server sørger vi for at du har markedets mest avanserte system for profesjonell fordringsadministrasjon og inkasso. Med Procasso Client/Server på plass er grunnlaget lagt for avansert kommunikasjon mot fordringshaver, og det er dette som gitt byrå den plattformen du trenger for å utvikle elektroniske løsninger som gir dine kunder den informasjonen de er på jakt etter. har siden 1988 utviklet og levert løsninger til det norske inkasso-markedet, og vi er pr. i dag en organisasjon med 33 ansatte i Norge i tillegg til at vårt nyopprettede utviklingsselskap, Eurocenter DDC, på Sri Lanka teller 19 svært kompetente medarbeidere. leverer systemer som er basert på Microsoft SQL Server i dag og lanseres på Oracle i løpet av året. Åpne database plattformer er da også en av våre viktigste målsetninger. Vi besitter også unik kompetanse på drift og tuning av databaser dette er viktig ettersom det er dataene som har størst verdi i en hvilken som helst løsning. har en langsiktig strategi for utvikling av løsninger til det norske og det internasjonale inkassomarkededet. Etter mange år i bransjen er vi selv kommet langt på teknologifronten, og vår ekspertise er stor på implementering og rådgivning for det profesjonelle markedet. La oss hjelpe deg og dine kunder til en hverdag hvor dataene ALLTID ligger ved fingerspissen. Kontakt Markus Data! Telefon: ,Telefaks: Internett: 6

7 Lovutvalget Lovutvalgets arbeid Lovutvalget har hatt en, tradisjonen tro, travel ettersommer. Departementene har i de siste årene hatt en tendens til å dumpe ned kilovis med høringsnotater midt på sommeren, gjerne med frister som går ut allerede i september. Våre høringsuttalelser er å finne på hjemmesidene våre men vi gjengir i korte trekk noe av dette: Høringsnotat om registrering av utleggspant, utleggstrekk og intet til utlegg i Løsøreregisteret og bedre samordning av lønnstrekk (ref.: 00/7466 E /LST/bmj) Notatet fremsetter forslag om å effektivisere og forenkle registreringen av utleggspant, utleggstrekk og "intet til utlegg". Det sentrale registeret blir underlagt Løsøreregisteret. NIF påpekte at dette også måtte gjelde forretninger avholdt av særnamsmenn. Notatet inneholdt dessuten forslag om å samordne lønnstrekk. For vår bransje vil en slik samordning gi bedre oversikt og i enkelte sammenheng medføre at man kan unngå unødvendige begjæringer. På den ene siden kunne vi altså se fordeler med forslaget. På den annen side var vi noe mer skeptisk til forslaget om å etablere tjenesten hos Statens Innkrevingssentral. Dette igjen har faktisk to sider, i det S.I. har av Thor A. Andersen, NIF meget gode tilganger til registre og har gode vaskeløsninger mot disse. På den annen side har vi problemet med selskapets "mange hatter" og en viss tvil til dets evne til å skille mellom sine ulike roller. Høringsnotat om endringer i markedsføringsloven innføring av krav om forhåndssamtykke ved telefonmarkedsføring til forbruker (ref.: 00/02479) Dette notatet ble vi gjort spesielt oppmerksom på av ett av våre medlemmer. Lovutvalget fant imidlertid ingenting i notatet som skulle tilsi at den foreslåtte endringen ville få konsekvenser for vår bransje. Vi valgte allikevel å gi en uttalelse for å stadfeste vår mening. Høringsnotat om oppfølging av NOU 1993: 27 Forbrukerkjøpsloven og gjennomføring av EU-direktiv om forbrukerkjøp og garantier (ref.: 99/18828 E HCH/ATV/mk) Til dette notatet fant vi det nødvendig å advare mot en utvanning av forbrukerbegrepet. Vi kunne se mulige problemer med at borettslag, konsertarrangører m.fl. kunne påberope seg forbrukerrollen for derved å sette ordinære avtalerettslige forhold tilside. Opprydning TVISTEMÅLSLOVEN opprydning i frister Justisdepartementets opprydning i bl.a. Tvistemålslovens fastsettelse av frister ble sluttført tidligere i år. For vår bransje vil dette innebære en forenkling, i det alle frister er satt til 1 èn måned. Vær spesielt oppmerksom på dette i kommende periode da vi antar at en rekke u-dommer og ordinære dommer fortsatt vil ha satt en 2 måneders ankefrist, når det i realiteten skulle vært 1 måned. Endringene ble iverksatt den Thor A. Andersen Autorisering Autorisering av Inkassobevillingshavere av Thor A. Andersen, NIF De neste to og en halv månedene vil bli spennende for bransjeforeningen. I skrivende stund gjenstår det for flere av foreningens medlemmer å sørge for autorisasjon. Overraskende nok ble det for lite deltagere på det ekstra bevillingshaverkurset som var satt opp i september, slik at dette måtte avlyses. Flere av byråene som dette gjelder har bevillingshavere som har avlagt eksamen på tidligere bevillingshaverkurs. Vi anbefaler disse å sende over søknad om autorisasjon i henhold til overgangsbestemmelsene så raskt som mulig. De øvrige medlemmene bør sørge for å melde seg på til kurset i november. Kopi av tidligere eksamensoppgaver er lagt ut på foreningens hjemmesider og kan med fordel lastes ned derfra. 7

8 Norske Inkassobyråers Forening ØNSKER DU Å ANNONSERE I NIF-NYTT? 1/4 side (bredde: 8,5 cm, høyde: 12,8 cm) PRIS: kr ,- (pr. innrykk) 1/8 side (bredde: 8,5 cm, høyde: 6 cm) PRIS: kr. 750,- (pr. innrykk) SERVICE-TRYKK, TLF.:

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 HSH informerer side 7 Antesipert mislighold i kontraktsforhold side 8 Side 1 av 14 Leder av generalsekretær

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Regnskapets troverdighet

Regnskapets troverdighet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2009 Regnskapets troverdighet Speiler regnskapene alltid virkeligheten? Når eiendommen har rast i verdi og når bunnen har rast ut under den lovende investeringen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden»

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» POLITILEDEREN NR. 1 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» Tema: Organisering av den sivile rettspleie Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Innhold. Direktørens leder Fortsatt brukerfokus 5 Næringsministerens forord 6

Innhold. Direktørens leder Fortsatt brukerfokus 5 Næringsministerens forord 6 26 Årsmelding Innhold Direktørens leder Fortsatt brukerfokus 5 Næringsministerens forord 6 Brønnøysundregistrene med ny profil 8 Samordnet registermelding helt elektronisk 9 Brønnøysundregistrenes nye

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Case 2: TeleMinmax AS

Case 2: TeleMinmax AS Case 2: TeleMinmax AS (NB: Selv om det er forsøkt å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter med konkrete, eksisterende

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Verdensarvstatus for Vegaøyene

Verdensarvstatus for Vegaøyene Årsmelding 24 Verdensarvstatus for Vegaøyene Bildene i årsmeldingen er hentet fra skjærgården i Vega kommune som ligger vest i havet fra Brønnøysund. 1. juli 24 var en merkedag for Vega kommune da øykommunen

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 04/ 11 Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme høy risiko

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen:

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen: ØKONOMIAVISEN Anbefaler bomkjøp Mars 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Virke Trening om treningssenterbransjen: Vil heve kompetansen Q-Free

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer