nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Vår nye medarbeider Credit Management Formannen Våre medlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Vår nye medarbeider Credit Management Formannen Våre medlemmer"

Transkript

1 nr Innhold: Generalsekretæren Vår nye medarbeider Credit Management Formannen nifnytt medlemsblad for norske inkassobyråers forening Våre medlemmer Moms på tjenester + Utdanningsplan Lovutvalget + Tvistemålsloven & Autorisering Generalsekretær Thor Asbjørn Andersen (redaktør), Norske Inkassobyråers Forening, Postboks 311, 3201 Sandefjord, Thor Dahlsgate 1A, 3210 Sandefjord, Tlf.: , Mobil: , Fax: / , Lise Christiansen, Tlf.: , Mobil ,

2 generalsekretæren Generalsekret¾rens hj rne Velkommen til høstens utgave av NIFNYTT. I skrivende stund foretas de siste forberedelser til høstens budsjettmøte. Kjempeoppslutning fra medlemmene medfører at vi har store forventninger til denne samlingen. I tillegg til de "gode gamle traderne" vil vi få møte nye fjes, noe vi alltid setter pris på. Denne gang faller jeg for fristelsen å bli litt nostalgisk. Mitt første møte med foreningen (jeg drev eget byrå på begynnelsen av 80-tallet) var en smule spesielt, om jeg tør si det. Hyggelige mennesker, jo da. men snakk om å spille med kortene tett inn til brystkassen! Hadde noen fortalt disse menneskene at man år senere ville få en tilnærmet åpen informasjonsutveksling og at man åpent diskuterte produktutvikling, opplæring, saksbehandling og lignende ville ingen trodd det. Utviklingen i bransjen har vært enorm. Samarbeid, kollegialitet og solidaritet innad i bransjen har fått utvikle seg, bransjens anseelse har økt og man tør i dag innrømme at man arbeider med inkasso. Jeg vil allikevel tillate meg å rette opp en aldri så liten formanende finger; skjerpet konkurranse, strukturelle endringer og større fokus på inntjening medfører at man i ENNÅ STØRRE GRAD må forsikre seg om at alle ledd i organisasjonen arbeider innenfor regelverket og at man opererer godt innenfor de rammer som Inkassoloven og Inkassoforskriften fastsetter. Hvorfor tar jeg opp dette? Jo, det har seg slik at jeg har mottatt signaler om at man i dag, ved å legge press på byråene som ønsker å selge inn tjenestene sine, kan oppnå større Pay Back enn det som er tillatt. Jeg viser da til foreningens tidligere formaninger og informasjon om hvilke rammer som gjelder ved "tilbakebetaling av kreditors reelle purreomkostninger"! Avslutningsvis vil jeg minne om at vår forening ble stiftet i september 1981 og at vi således vil feire 20 år som bransjeforening neste år! Skal vi satse på en feiring som virkelig "smeller"!? Ha en fortsatt god høst! vår nye medarbeider En hilsen fra Lise Takk for omtalen jeg fikk i forrige NIF-nytt. Ja, sommeren er passè, og vi er godt i gang med høsten som igjen gir ny inspirasjon til jobbing med mange nye muligheter i hverdagen. Jeg selv, Lise Christiansen (Kristiansen som ugift, så jeg må korrigere generalsekretæren noe i forhold til NIF-nytt nr. 2), begynte som prosjektansvarlig i Norske Inkassobyråers Forening den 1. august d.å. og har nå kommet i gang med noen av arbeidsoppgavene, men ser frem til mange nye oppgaver, men også kjente, samt en spennende, utfordrende og lærerik tid foran meg. Som nevnt tidligere skal jeg følge opp foreningens prosjekter som blant annet er utdanningsplanen, møtevirksomheten, NIF-nytt, samarbeidspartnere og medlemsinformasjoner. I tillegg skal jeg fungere som Generalsekretærens støttespiller på flere områder. Det det blant annet jobbes med for tiden er å få til et brukertreff i juni (7. 8. juni ) neste år, og da menes et rent brukertreff for brukerne (saksbehandlerne) av systemene til CreditInform, Dun & Bradstreet, Posten SDS og CreditSafe. I tillegg vil systemleverandørene fra Arndata, SystemPartner, Markus Data og Flexigruppen være sammen om et slikt arrangement. Men dette vil vi komme nærmere tilbake til når litt mere er klart. Forbered dere i hvert fall på og hold av datoen. Det kommer noe som vi alle burde ha nytte av! Instanseregisteret blir også en av mine oppgaver, så dersom det er noen som skulle komme over noen endringer, så vær så snill og send meg dette på min e- mail adresse slik at vi til en hver tid kan holde det oppdatert. Når det gjelder dette med skyggekommunene vil dette bli lagt inn i nærmeste fremtid. Dette til orientering. Dersom det er noen som måtte ha noe på hjertet, så kom til meg og fortell det. Det måtte la seg være ønsker i spesielle kurs, forelesere til dette, diverse som måtte være av interesse for alle etc.etc. Vi er avhengige av tilbakemelding om ris og ros, og for at vi skal kunne bli bedre trenger vi DERES innspill! Ha en fortsatt fin høst alle sammen. Ta vare på hverandre i den hektiske tiden vi lever i! Jeg ser frem til å samarbeide med dere alle! Lise Christiansen Dine kunder er klare for e-business er du? At profesjonelle innfordringsmiljøer velger Procasso, skyldes det faktum at de kan gjøre hver enkelt prosess rimeligere enn fordringshaver selv er i stand til. Markus Data s jobb er å gi både ditt byrå og dine kunder de beste løsningene! Er du interessert? e-business er visjonen om elektronisk integrasjon av forretningsprosesser mellom partnere. Innfordring er et område som er modent for praktisk realisasjon. Gevinsten er at kundens data aldri trenger å bli registrert mer enn en gang, og det finnes ingen papirer som skal administreres. Dette fører til lavere kostnader pr. sak. Dine kunder er det! Vår viktigste målsetting er at dine kunder får tilgang til oppdatert informasjon 24 timer i døgnet 7 dager i uken hele året. Markus Data AS stiller solide løsninger til disposisjon slik at våre kunder gis mulighet til å understøtte denne trenden, dette gjennom å utvide vårt tjenestetilbud på Internett. Markus Data AS skaper unike produkter som videreutvikles av vårt internasjonale utviklingsteam.teamet tilbyr mulighet for utvikling av kundespesifikke løsninger. Også eksisterende Procassomoduler kan fritt settes sammen slik at store selskaper får muligheter til å realisere sine e-business ambisjoner. Procasso er designet for å håndtere store volumer. Med introduksjonen av Oracle 8i støtte er løsningene skalerbare til de største miljøer. Markus Data AS tilbyr også prosjektkompetanse innen innføring av nye systemer, fagkompetanse innen innfordring, endringsprosesser og produktutvikling for dine kunder. La oss hjelpe deg og dine kunder til en hverdag hvor dataene ALLTID ligger ved fingerspissen. Telefon: ,Telefaks: Internett: 2

3 Credit Managament DIPLOMPROGRAM VED HANDELSHØYSKOLEN BI (Et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Kredittforum og Handelshøyskolen BI, Senter for finansutdanning). Tidligere har det vært sendt ut en brosjyre om ovennevnte, men dersom det er noen som ikke har fått sett denne vil vi få fortelle litt om studiet. Dersom du vil ha tilsendt brosjyren ber vi om at du tar en telefon til NIF sitt kontor med telefonnummer I dette heftet får du informasjon om Diplomprogrammet Credit Management, 10 vekttall. Denne utdanningen er spesielt tilrettelagt for næringslivets kreditt- og fordringsmedarbeidere. Diplomprogrammet består av følgende delkurs: Informasjonsledelse, 2. vekttall Risikostyring og kreditt, 2. vekttall Kredittjus, 2. vekttall Økonomi og psykologi, 4. vekttall Delkurs 1: Delkurs 2: Delkurs 3: Delkurs 4: Informasjonsledelse Risikostyring og kreditt Kredittjus Økonomi og psykologi MÅL Programmet retter seg mot medarbeidere innen kreditt og inkasso i næringslivet. Programmet skal sikre høy kvalitet i utførelsen av yrket og en forståelse for de prosesser som ligger til grunn for et godt samarbeid med sikte på mersalg og en forsvarlig sikring av kredittene. Programmet skal gi kreditt/inkassomedarbeideren solid innsikt i de fagfelt som er relevante for utøvelsen av yrket. Det skal gi et faglig fundament innen økonomi og psykologi knyttet til forhandlinger, kredittstyring, kredittjus og IT. GJENNOMFØRING Programmet gjennomføres over 6 moduler på 3 og 4 dager innenfor en ramme på ca. 150 timer med forelesninger i kombinasjon med gruppearbeid/diskusjoner blant annet knyttet til bedriftsspill og simulasjon. Modulene gjennomføres ved Ritz Hotell, Oslo og Sem Gjestegård, Asker. FORKUNNSKAPER Programmet Credit Management retter seg mot personer som har høyskoleutdanning fra før (Bedriftsøkonom, høyskolekandidat, diplomøkonom e.l). Studenter som ikke har slik bakgrunn kan bli tatt opp etter nærmere vurdering av praksis og ved å gjennomføre økonomiske administrative fag på minimum 10 vekttall. Kursene som må tas før opptak på programmet er Bedriftsøkonomisk analyse 4 vekttall, Finans m/budsjettering eller Investering/finansiering 2 vekttall, Makroøkonomi 2 vektall og Markedsføringsledelse 2 vektall. I tillegg anbefales Regnskapsanalyse 1 vektall. VITSESTAFETT Neste mann ut er Klaus Hvidsten fra Lindorff AS, avdeling Oslo. Han har ingen vits, men en "sann historie fra virkeligheten". I Lindorffs nye lokaler på Skøyen er det i resepsjonen et kunstarrangement bestående av et basseng med en skulptur. En noe forvirret debitor, for øvrig en av våre nye landsmenn (det er ikke sagt om han hadde turban) var takknemlig etter å ha kommet til en avtale om sin begredelige økonomiske situasjon. Vel fornøyd "bukket" han seg baklengs ut gjennom døren, snublet i bassengkanten og inntok det våte element på rygg. Den høflige resepsjonsvakten, som med nød og neppe klarte å holde masken, hjalp ham opp og tilbød han en taxi hjem. En annen kunde som befant seg i området, bemerket kort: "Så har da Lindorff endelig fått en sikh i bassenget". Utfordringen går videre til advokat Ragnar Wold i Actor Fordringsforvaltning AS på Hamar. 3

4 formannen Formannens hj rne NOEN HØSTTANKER! av Hans Erik Tharaldsen, Inkassosentralen AS Dette bladet skal etter planen utgis 4 ganger pr. år. En fast spalte er formannens hjørne. Jeg må derfor sette meg ned å skrive et innlegg som jeg mener er interessant for mottakeren å lese. Hva temaet skulle være denne gangen var vanskelig. Vanskelig tenker du kanskje, hvordan kan det være det, er det ikke mye å velge mellom mye som rører seg i bransjen? Jo sant nok. Den siste oversikten fra Kredittilsynet er jo absolutt interessant. Fra denne kan det sakses følgende head lines: 10 % flere saker til behandling for inkassobyråene enn for tilsvarende periode i fjor, antall saker opp fra 1,055 mill til 1,292 mill. Fordringsmasse til innfordring økte med 10 % til 33 mrd. Innkassert beløp økte fra 2,4 mrd. til 3,0 mrd en økning på 25,1%. Inntektene til byråene økte med 12 %. Generelt må vi si at dette er absolutte positive tall for bransjen. Mye å gjøre og positiv resultatutvikling. Siden sist nummer er det - ikke uventet - skjedd et par meget interessante oppkjøp. Lindorff har kjøpt både Kredittstyring og Telenor inkasso. Her kan man også gjøre seg mange interessante refleksjoner: Er det heldig for bransjen at den desidert største aktøren i bransjen blir enda større? Er markedsandelen nå så stor at konkurransetilsynet vil komme på banen? Hvorfor kjøper Lindorff begge selskapene var det ikke andre aktører som ville og kunne konkurrere? Vil vi oppleve ytterligere oppkjøp fra Lindorffs side eller stopper det nå? Det er mye som kunne skrives og kommenteres i denne sammenheng. I bransjesammenheng er det flere lovendringsforslag som er ute til høring nå. Lovutvalget i foreningen har arbeidet på spreng i sommer og høst for å komme gjennom " dokumenthaugen ". Stikkord: Høringsnotat om registrering av utleggspant, utleggstrekk og intet til utlegg i Løsøreregistreret og bedre samordning av lønnstrekk. Høringsnotat om endringer i markedsføringsloven innføring av krav om forhåndssamtykke ved telefonmarkedsføring til for bruker. Forbrukerkjøpsloven og gjennomføring av EU direktiv om for brukerkjøp og garantier. Mye kunne ha vært kommentert og skrevet også i denne sammenheng men det får vel spalteplass i andre sammenhenger. Nå i oktober skal det være et bransjetreff i Barcelona. Det har vel neppe noen gang vært så stor påmelding som til dette bransjetreffet i den skrivende stund ca. 55 påmeldte. Det er absolutt hyggelig å registrere. Av det som fremkommer over, ser vi at mye skjer. Når jeg likevel nærmest bare tar en skjematisk oppramsing, er det fordi det er andre ting som svirrer i tankene akkurat nå. Som dere sikkert alle har lest, hørt og sett har vi på Sørlandet opplevd en tragedie i form av 2 barnedrap i Baneheia. I den skrivende stund er disse 2 drapene nylig oppklart. Det er helt ubegripelig at 2 unge menn kan ha gjennomført en slik bestialsk handling. Det er i slike øyeblikk at tiden stopper opp. Det er i slike øyblikk at tanken flyttes helt vekk fra jobb, fra statistikker, høringer, bransjetreff. Det er enkeltindivider, medmennesker som da kommer frem. Både ofre, familier - ja endog gjerningsmenn er så tett innpå i lokalmiljøet at dette fortrenger de fleste andre tanker. Det er alltid noen som kjenner noen. Hvordan kunne det skje, hvorfor måtte de skje? Slik tanker surrer nå, derfor er det vanskelig å skrive. Noen ganger er det slik at profesjonaliteten må vike for følelser. Merker du dette noen ganger i forbindelse med den jobben utfører. I noen sammenhenger kan dette kanskje være viktigere enn vi aner å la følelsene få rom, få være med å påvirke 4

5 våre medlemmer Tr nder konomi AS Trønder Økonomi AS ble stiftet i 1989 som et inkasso- og regnskapsbyrå i Trondheim. Sannsynligvis det første inkassobyrå i Norge som i tillegg til rene inkassotjenester også kunne tilby fakturaoppfølging og purreinkassotjenester. Vi har i dag en omsetning totalt på ca. 15 mill. fordelt på 10 mill. på fordring/inkasso og 5 mill. på regnskap/konsulenttjenester. Vi har hatt en jevn årlig vekst i omsetning på 25-30%. Vi er i dag 25 medarbeidere totalt. Hvordan er det så å være både inkassobyrå og regnskapsbyrå? Consis Inkasso har gjennom dette samarbeidet stor geografisk dekning. Dette gir oss tilgang på viktig lokalkunnskap idet enkelte distrikt, noe som bidrar sterkt til at vi har meget høy løsningsgrad på våre saker. Dette gir igjen store fordeler for det enkelte regnskapskontor i kjeden som får fornøyde kunder. Utestående fordringer er en viktig post i en bedrifts regnskapsbalanse. Noen regnskapskontorer tilbyr purretjenester til sine kunder og sender ubetalte krav til sin samarbeidspartner på inkasso. Problemet har ofte vært at regnskapskontoret ikke har hatt stor nok kontinuitet i purringene, da de ikke har hatt gode nok purresystemer og mange er avhengige av å få bilagene tilsendt for å få ajourført reskontroen. Dessuten, "skomaker bli ved din lest", er ett treffende utrykk i denne sammenheng. Purrejobben blir gjerne et venstrehåndarbeid. I de tilfeller vi kommer i kontakt med firmaer som føler at purretjenestene ikke fungerer som forutsatt ser vi at vårt konsept faller i smak. Det er lettere for oss å ta tak i dette som har purretjenestene og inkasso under samme tak. Regnskapstjenester har alltid vært en naturlig del av Trønder Økonomi AS sitt tjenestespekter. Kombinasjonen regnskap og inkassobyrå har gitt oss mange fordeler der kunden legger vekt på å ha kun èn samarbeidspartner innenfor disse tjenestene. Vi er organisert i 2 avdelinger. Regnskapsavdeling og Fordringsavdeling. Dette betyr at vi er spesialister på hvert vårt felt. Utfordringene hos oss ligger i hovedsak på kommunikasjonen mellom våre avdelinger, både rent teknologisk og muntlig. Vår erfaring er at dette konseptet har slått an i markedet. Vi er medlem i en av landets ledende regnskapskjede, Consiskjeden. Consiskjeden er en landsdekkende, frittstående og medlemseid regnskapskjede som strekker seg fra Båtsfjord i nord til Jæren i sør. Kjeden består av i dag 55 regnskapskontorer med autoriserte regnskapsførere som utfører alle typer tjenester innen økonomistyring for SMB i Norge. Det å tilby regnskapstjenester har alltid gitt oss fordeler lokalt i form av å kunne tilby en totalpakke til små-og mellomstore bedrifter. Dette har også gitt oss anledning til å opparbeide en solid kompetanse innenfor økonomi, både når det gjelder den faglige delen og ikke minst den teknologiske. Tidligere var det ofte tilstrekkelig om en regnskapsfører kunne føre debet og kredit. I dag kreves formell kompetanse (autorisasjon) for å føre regnskap for andre. I tillegg krever kundene mere av et regnskapskontor. Regnskapskontoret må derfor være mer aktiv overfor sine kunder, og ha et bredere tjenestespekter enn bare å tilby regnskapstjenester. Som det eneste inkassobyrå i Consiskjeden benyttes Trønder Økonomi AS som samarbeidspartner under navnet Consis Inkasso. Vår tilknytning til kjeden gir oss et markedspotensiale på ca kunder spredt i hele landet. Hvert regnskapskontor i kjeden kan gjennom oss tilby inkassotjenester til sine kunder og det å kunne tilby profesjonell bistand for oppfølging av utestående fordringer er viktig. Som nevnt ovenfor er det ikke noe unikt i dette at et regnskapskontor kan tilby inkassotjenester. Men, problemene i slike samarbeid har ofte vært at kommunikasjonen mellom regnskapsbyrået og inkassobyrået har vært for dårlig. Ved at vi som inkassobyrå også tilbyr regnskapstjenester, gir dette oss mulighet til å ha kontakt våre samarbeidspartnere på en helt annen måte enn om vi ikke hadde vært et regnskapsbyrå. Med de muligheter datateknologien har i dag, rent kommunikasjonsmessig, gir dette samarbeidet og vårt konsept unike muligheter. Undertegnede fikk spørsmål fra vår Generalsekretær om hvordan det er å være trønder og i tillegg drive med inkasso. Jeg går ut ifra at han da tenker på hvordan skyldnere i andre deler av landet enn Trøndelag reagerer når vi presenterer oss på trønderdialekt. Tenk dere; Jeg ringer til en skyldner i Oslo og sier; " Det e`en Jan Aune hærre. E`en Ole Olsen hjæm?" Ka ska dæm tru? Det kainn ihværtfaill itj vær nånn sælger som snakke sånn, å heller itj nånn inkassokaill! Dærfor får æ snakk me`n Ole Olsen! Og siden vi har en slik ufin og jordnær talemåte får Ole Olsen raskt tillit til meg og første mål er oppnådd. Folk sør for Dovre, spesielt på Østlandet, kaller oss på andre siden av fjellet for "bønna i fra nord". Se f. eks. på Rosenborg Ballklubb. Selv om flere av spillerne har kommet sørfra som "verdensmestere" er det først når de kommer hit, for først å få "fotan godt planta ned på jorda" av en skikkelig bonde fra Orkanger (Nils A. Eggen for uinnvidde), at de blir gode fotballspillere. Dette kan vel også overføres til den jobben vi driver med. Det er lett for oss å være tøffe og overkjøre en skyldner som kanskje allerede ligger nede. Det å være ydmyk i forhold til den jobben vi driver med tror jeg er "et must" for å lykkes. Der tror jeg nemlig vi trøndere er eksperter. Så, når det gjelder vårt språkbruk, kjære Generalsekretær, vil jeg bare si som vår gamle visesanger, Otto Nilsen. "Man skal ikke skue en trønder på dialekten". Med hilsen Jan Aune 5

6 Moms Moms pœ tjenester av Thor A. Andersen, NIF I forbindelse med forslaget til nytt Statsbudsjett er den tidligere varslede Merverdiavgiftsreformen aktualisert. Dersom dere går inn på vil dere se at vår bransje nå vil måtte forholde seg til merverdiavgift. Dette er ikke uventet. Bransjeforeningen har fulgt opp saken siden slutten av 80-tallet. Man får nesten en nostalgisk følelse når man blir referert til som Norske Inkassobyråers Forenings Servicekontor! Nok om det. Hva medfører så dette for våre medlemmer? Jo, som man ser av punkt vil merverdiavgiften bli beregnet av det vederlag inkassator mottar fra sin OPPDRAGSGIVER. Det skal altså ikke beregnes avgift overfor skyldneren. Formuleringen "mottar fra sin oppdragsgiver" må nok ses i sammenheng med Inkassoloven og Inkassoforskriftens definisjoner. Det vi si at alle salærer som genereres gjennom en saksgang i følge loven er oppdragsgivers kostnader og således faller innenfor de rammer som merverdiavgiften skal beregnes av. For inkassobyråene medfører dette at man må tilpasse sine rutiner ved avslutning av sak. Uansett om saken er oppgjort (helt eller delvis) eller ikke - må de totalt beregnede salærer (utenrettslige og rettslige inndrivingskostnader) faktureres oppdragsgiver med tillegg av merverdiavgift. Til fradrag på fakturaen vil debitorbetalte salærer eller fradrag av salærer ved "omkostningsfri" inkasso (eller andre ettergivelser av salær) komme. Restbeløpet, i de fleste tilfeller merverdiavgiften, gjøres opp av oppdragsgiver. Her, som i så mange andre sammenheng, er det viktig at byråene har avtalefestede rettigheter til motregning dersom man skal kunne ta oppgjør i andre saker til dekning av fakturaen (merverdiavgiften). Likviditetsmessig bør ikke dette bli noe problem for vår bransje, ikke minst fordi man nå får fradrag for inngående merverdiavgift i tillegg. Reformen vil således være positiv for vår bransje, forutsatt at man har rutiner som kan håndtere problematikken OG har oppdragsgivere som faktisk betaler merkostnaden. Avgiftsplikten er pålagt byrået og det spiller således ingen rolle om oppdragsgiver er unntatt fra avgiftsplikt, eller ikke. Avgiften skal beregnes uansett. Det største problemet får nok byråer som har oppdragsgivere som fortsatt vil falle utenfor merverdiavgiftsreformen. Inkassobyråene antas å måtte reforhandle sine avtaler med oppdragsgivere innenfor bl.a. bank- og finansnæringen da disse nok ikke vil akseptere en "prisøkning" på 23%. Informasjon om disse endringene er oversendt de kjente programvareleverandørene, som forventes å kunne stille med ferdige løsninger innen , som er den antatte iverksettelsen av lovendringen. utdanning / kurser NIFÕs utdanningsplan / autorisasjoner Vi vil igjen minne om bevillingshaverkurs. Dette av hensyn til alle de som ennå ikke har sørget for den nødvendige autorisasjon. Pr MÅ alle våre medlemmer ha minst 1 autorisert bevillingshaver på sitt kontor Også på eventuelle avdelingskontor. Det vil dessuten denne terminen bli lagt ut ekstra kurs, oppfriskingskurs, slik at eksisterende autoriserte bevillingshavere gis anledning til å vedlikeholde sin status. Utdanningsplanen finner dere på våre hjemmesider og vi anbefaler dere å hente ut den faktiske planen derfra og la den sirkulere på kontoret. Kursplanen er som følger: 20. november Ekstra bevillingshaverkurs (Kurs III) november 2000.Kurs I februar Kurs II 31. mars Kurs III Kontaktperson: Kari-Anne Andresen, Lindorff AS, telefon Vår jobb er å gi både ditt byrå og dine kunder de beste løsningene! Med Procasso Client/Server sørger vi for at du har markedets mest avanserte system for profesjonell fordringsadministrasjon og inkasso. Med Procasso Client/Server på plass er grunnlaget lagt for avansert kommunikasjon mot fordringshaver, og det er dette som gitt byrå den plattformen du trenger for å utvikle elektroniske løsninger som gir dine kunder den informasjonen de er på jakt etter. har siden 1988 utviklet og levert løsninger til det norske inkasso-markedet, og vi er pr. i dag en organisasjon med 33 ansatte i Norge i tillegg til at vårt nyopprettede utviklingsselskap, Eurocenter DDC, på Sri Lanka teller 19 svært kompetente medarbeidere. leverer systemer som er basert på Microsoft SQL Server i dag og lanseres på Oracle i løpet av året. Åpne database plattformer er da også en av våre viktigste målsetninger. Vi besitter også unik kompetanse på drift og tuning av databaser dette er viktig ettersom det er dataene som har størst verdi i en hvilken som helst løsning. har en langsiktig strategi for utvikling av løsninger til det norske og det internasjonale inkassomarkededet. Etter mange år i bransjen er vi selv kommet langt på teknologifronten, og vår ekspertise er stor på implementering og rådgivning for det profesjonelle markedet. La oss hjelpe deg og dine kunder til en hverdag hvor dataene ALLTID ligger ved fingerspissen. Kontakt Markus Data! Telefon: ,Telefaks: Internett: 6

7 Lovutvalget Lovutvalgets arbeid Lovutvalget har hatt en, tradisjonen tro, travel ettersommer. Departementene har i de siste årene hatt en tendens til å dumpe ned kilovis med høringsnotater midt på sommeren, gjerne med frister som går ut allerede i september. Våre høringsuttalelser er å finne på hjemmesidene våre men vi gjengir i korte trekk noe av dette: Høringsnotat om registrering av utleggspant, utleggstrekk og intet til utlegg i Løsøreregisteret og bedre samordning av lønnstrekk (ref.: 00/7466 E /LST/bmj) Notatet fremsetter forslag om å effektivisere og forenkle registreringen av utleggspant, utleggstrekk og "intet til utlegg". Det sentrale registeret blir underlagt Løsøreregisteret. NIF påpekte at dette også måtte gjelde forretninger avholdt av særnamsmenn. Notatet inneholdt dessuten forslag om å samordne lønnstrekk. For vår bransje vil en slik samordning gi bedre oversikt og i enkelte sammenheng medføre at man kan unngå unødvendige begjæringer. På den ene siden kunne vi altså se fordeler med forslaget. På den annen side var vi noe mer skeptisk til forslaget om å etablere tjenesten hos Statens Innkrevingssentral. Dette igjen har faktisk to sider, i det S.I. har av Thor A. Andersen, NIF meget gode tilganger til registre og har gode vaskeløsninger mot disse. På den annen side har vi problemet med selskapets "mange hatter" og en viss tvil til dets evne til å skille mellom sine ulike roller. Høringsnotat om endringer i markedsføringsloven innføring av krav om forhåndssamtykke ved telefonmarkedsføring til forbruker (ref.: 00/02479) Dette notatet ble vi gjort spesielt oppmerksom på av ett av våre medlemmer. Lovutvalget fant imidlertid ingenting i notatet som skulle tilsi at den foreslåtte endringen ville få konsekvenser for vår bransje. Vi valgte allikevel å gi en uttalelse for å stadfeste vår mening. Høringsnotat om oppfølging av NOU 1993: 27 Forbrukerkjøpsloven og gjennomføring av EU-direktiv om forbrukerkjøp og garantier (ref.: 99/18828 E HCH/ATV/mk) Til dette notatet fant vi det nødvendig å advare mot en utvanning av forbrukerbegrepet. Vi kunne se mulige problemer med at borettslag, konsertarrangører m.fl. kunne påberope seg forbrukerrollen for derved å sette ordinære avtalerettslige forhold tilside. Opprydning TVISTEMÅLSLOVEN opprydning i frister Justisdepartementets opprydning i bl.a. Tvistemålslovens fastsettelse av frister ble sluttført tidligere i år. For vår bransje vil dette innebære en forenkling, i det alle frister er satt til 1 èn måned. Vær spesielt oppmerksom på dette i kommende periode da vi antar at en rekke u-dommer og ordinære dommer fortsatt vil ha satt en 2 måneders ankefrist, når det i realiteten skulle vært 1 måned. Endringene ble iverksatt den Thor A. Andersen Autorisering Autorisering av Inkassobevillingshavere av Thor A. Andersen, NIF De neste to og en halv månedene vil bli spennende for bransjeforeningen. I skrivende stund gjenstår det for flere av foreningens medlemmer å sørge for autorisasjon. Overraskende nok ble det for lite deltagere på det ekstra bevillingshaverkurset som var satt opp i september, slik at dette måtte avlyses. Flere av byråene som dette gjelder har bevillingshavere som har avlagt eksamen på tidligere bevillingshaverkurs. Vi anbefaler disse å sende over søknad om autorisasjon i henhold til overgangsbestemmelsene så raskt som mulig. De øvrige medlemmene bør sørge for å melde seg på til kurset i november. Kopi av tidligere eksamensoppgaver er lagt ut på foreningens hjemmesider og kan med fordel lastes ned derfra. 7

8 Norske Inkassobyråers Forening ØNSKER DU Å ANNONSERE I NIF-NYTT? 1/4 side (bredde: 8,5 cm, høyde: 12,8 cm) PRIS: kr ,- (pr. innrykk) 1/8 side (bredde: 8,5 cm, høyde: 6 cm) PRIS: kr. 750,- (pr. innrykk) SERVICE-TRYKK, TLF.:

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Ny medarbeider CreditSafe Gøy med vitser Formannen Våre medlemmer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Ny medarbeider CreditSafe Gøy med vitser Formannen Våre medlemmer nr. 2-2000 Innhold: Generalsekretæren Ny medarbeider CreditSafe Gøy med vitser Formannen nifnytt medlemsblad for norske inkassobyråers forening Våre medlemmer Samarbeidspartner kurs Sommer Generalsekretær

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Inkassobyråers Forening Finansdepartementet ostmottak @Fin.De.no Norske Inkassobyråers Forening Thor Dahlsgt. 1 A Postboks 311, 3201 Sandefjord Tlf.: 33 46 95 60. Fax: 33 46 93 13 Mobil: 414 37 911 E-Mail: lise@inkasso.no Bankgiro:

Detaljer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Fra 1. juli er det merverdiavgift på inkassotjenester / side 6 7

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Fra 1. juli er det merverdiavgift på inkassotjenester / side 6 7 nr. 2-2001 / Årgang 3 Innhold: Fra 1. juli er det merverdiavgift på inkassotjenester / side 6 7 Internasjonal inkasso er bare for spesialister / side 5 nifnytt medlemsblad for norske inkassobyråers forening

Detaljer

Bli Ahlsell Partner!

Bli Ahlsell Partner! Bli Ahlsell Partner! Med fokus på DEG! Behold din egen profil Som Ahlsell Partner er du med i et faglig og sosialt fellesskap, uten å måtte melde deg inn i en kjede. Du beholder din egen profil, som du

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 13/2011 DATO: 17.03.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig Inkasso er mer enn penger Trygg, engasjert og smidig Løste saken. Saksbehandleren i Kreditorforeningen ga meg den beste julegaven jeg kunne få. Vi fikk sammen oversikt over gammel gjeld og skattekrav,

Detaljer

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA.

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA. Oslo 28. januar 2005, vedtak sak 179-04 Klager: NN Innklaget: Aktiv Kapital Norge AS, postboks 6426 Etterstad, 0604 Oslo Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Factoring - få bedre likviditet

Factoring - få bedre likviditet Factoring - få bedre likviditet Gjør det mulig Nordea Finans gjør hverdagen enklere for din bedrift Factoring i Nordea Finans gir bedriften din redusert kredittid slik at behovet for kortsiktig finansiering

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

GRØNT ANSVAR. - et komplett system for dokumentert og systematisert avfallshåndtering

GRØNT ANSVAR. - et komplett system for dokumentert og systematisert avfallshåndtering GRØNT ANSVAR - et komplett system for dokumentert og systematisert avfallshåndtering 1 Stadig økende forventninger til avfallsbesitter Scanpix - Nils-Erik Bjørholt Som avfallsbesitter er du underlagt en

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS Og Regnskapsbyråer Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk integrasjon

Detaljer

Modul 2- Innføring i regnskap

Modul 2- Innføring i regnskap Modul 2- Innføring i regnskap Modulen gir kursdeltakerne en kort innføring i sentrale regnskapsbegrep, hva regnskap er og hvorfor regnskap brukes slik det gjør. Sist endret 10.09.2004 Generelt Nødvendig

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Teknologinøytralitet. i inkasso- og tvangsfullbyrdelsesloven. Advokat Børre Sig. Bratsberg Kredinor SA

Teknologinøytralitet. i inkasso- og tvangsfullbyrdelsesloven. Advokat Børre Sig. Bratsberg Kredinor SA Teknologinøytralitet i inkasso- og tvangsfullbyrdelsesloven Advokat Børre Sig. Bratsberg Kredinor SA 2 2 Teknologinøytralitet på inkassolovens område - Historikk For å unngå tolkningstvil presiseres at

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte eiendom den <*> sammen med deg.

Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte eiendom den <*> sammen med deg. Øyvind Harold Ellingsen Hunstadsvingen 6 a 5053 BERGEN Vår ref.: 34863/AAS BERGEN, 04.04.2016 MEGLERTAKST Godviksvingene 113, andel nr., i i Bergen kommune. Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009 U }lls:ui.s.:.!10 U8 KOMMENTARER TIL HØRING Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften Høring: 31. mars 2009 Innsendt: 31. mars 2009 Om Juss-Buss Juss-Buss

Detaljer

OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING

OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING OVERGANGSEKSAMEN Med den nye eiendomsmeglingsloven som trådte i kraft 1. januar 2008 innføres krav til formell eiendomsmeglingsfaglig eller juridisk kompetanse for personer

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Delårsrapport for SimpEl UB

Delårsrapport for SimpEl UB Delårsrapport for SimpEl UB Malakoff videregående skole 2010/2011 Ansvarlig lærer: Marianne Gurrik Andreas Hole: Produkt- og Økonomiansvarlig Benjamin Dyhre Bjønnes: Daglig Leder Eivind Gulaker Lunde:

Detaljer

Prisliste ved salg av: - Eneboliger og småbruk - Eierseksjoner/selveierleiligheter - Andels- og aksjeboliger - Fritidseiendommer - Oppgjørsoppdrag

Prisliste ved salg av: - Eneboliger og småbruk - Eierseksjoner/selveierleiligheter - Andels- og aksjeboliger - Fritidseiendommer - Oppgjørsoppdrag Prisliste ved salg av: - Eneboliger og småbruk - Eierseksjoner/selveierleiligheter - Andels- og aksjeboliger - Fritidseiendommer - Oppgjørsoppdrag Gjelder fra og med 1. mars 2015 Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. mars 2011 INNBERETNING

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Spørsmål og svar til Fjellinjens anbudskonkurranse for anskaffelse av inkassotjenester, lagt ut på doffin.no 26. nov 2013

Spørsmål og svar til Fjellinjens anbudskonkurranse for anskaffelse av inkassotjenester, lagt ut på doffin.no 26. nov 2013 Spørsmål og svar til Fjellinjens anbudskonkurranse for anskaffelse av inkassotjenester, lagt ut på doffin.no 26. nov Sp. Dato nr: inn: 1 29. 10. 2 1.11. Spørsmålet i anonymisert form: Vi er i gang med

Detaljer

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Publisert fra 28.04.2011 til 05.05.2011 25 respondenter (25 unike) 1. Alder 1 19-29 79,2 % 19 2 30-39 12,5 % 3 3 30-49 8,3 % 2 4 49-59 0,0 % 0 Total

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING mellom Creno AS (940 719 127) og Kunde (xxx xxx xxx) Innhold Generelle avtalevilkår Priser og betingelser for betalingsoppfølging 1. Generelle bestemmelser Creno

Detaljer

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet Norges teknisknaturvitenskapelige 1. Innledning... 1 2. Definisjon på omsetning ifølge mvaloven... 2 3. Samarbeid om forskningsprosjekter... 2 3.1 Oppdragsprosjekter...2 3.2 Bidragsprosjekter... 3 3.3

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb. - Styr unna dårlige betalere!

Kom i gang med InfoWeb. - Styr unna dårlige betalere! Kom i gang med InfoWeb - Styr unna dårlige betalere! Innhold 1. Visste du at... 3 2. Logg inn... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær logg inn... 4 3. Søke opp et foretak/privatpersoner...

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

Temperatur InkassoNorge

Temperatur InkassoNorge Temperatur InkassoNorge Agenda Inkasso saker, antall og verdi Rettslige prosesser og resultater Forliksråd Utleggsbegjæring Fravikelser Salgspant Konkurs Gjeldsordning Betalingsanmerkninger Min bakgrunn

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013

VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013 Einar Fjørtoft VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013 Visma Software SAPS 2013 «DEN ELEKTRONISKE MOTORVEI» Visma AutoPay Visma AutoCollect Viktige fokusområdet for regnskapsbyrå Regnskapsbyråene må ta

Detaljer

Gangen i et regnskap

Gangen i et regnskap Gangen i et regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) Bakgrunn Tall fra inkassobransjen og kredittopplysningsbyråene viser at betalingsmisligholdet

Detaljer

European. ... dager. Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor. 2. Hva. Fordringens alder opp til 30 dagerr ... %

European. ... dager. Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor. 2. Hva. Fordringens alder opp til 30 dagerr ... % European Payment Index spørreskjema 2015 1. Hvilke standardd betalingsvilkår tilbyr dere kundene? Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor 2. Hva er gjennomsnittstiden kundene faktisk bruker

Detaljer

Regnskapsfører som rådgiver hvor skal jeg begynne?

Regnskapsfører som rådgiver hvor skal jeg begynne? Brukerforum Regnskapsfører som rådgiver hvor skal jeg begynne? Du hører stadig at regnskapsbransjen må omstille seg. Gå fra bilagsregistrering til rådgivning. Lurer du på hvor du skal begynne? Sticos hjelper

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

Nøytral merverdiavgift i helseforetakene

Nøytral merverdiavgift i helseforetakene Helse- og omsorgsdepartementet Nøytral merverdiavgift i helseforetakene Martin Sjuls KLP, 29. november 2016 Fra regjeringens politiske plattform Regjeringen vil innføre nøytral merverdiavgift i staten

Detaljer

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet NIF`s Kontaktmøte 15. des. 2009 Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Forliksklager Ant. mottatte saker Uteblivelses dom 1 Antall

Detaljer

Representantskapet rolle, ansvar og oppgaver

Representantskapet rolle, ansvar og oppgaver Representantskapet rolle, ansvar og oppgaver Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SMN De første kundene gikk inn døren til Trondhjems Sparebank i 1823. Opprinnelig hadde banken som mål å bekjempe

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for:

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for: Utgave nr: 49 VIRVELNYTT Infohefte for: 1 Redaktør: Elisabeth H Johansen. Smidsrødvn 47 b, 3120 Nøtterøy Tlf: 33320290 / 99249727 FAX: 33320064 E-post: elisabeth@skjaeret.no Hjemmeside: www.ryggmargsbrokk.org/tevebu

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Kursplan for Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs april/mai 2012 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no Besøksadresser:

Detaljer

Nå kan alle sende EHF-faktura

Nå kan alle sende EHF-faktura Nå kan alle sende EHF-faktura EHF konferansen 2014 Lise Andersen, Fagsjef ehandel, SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 - nøkkeltall Per 31.12.12 Totalt antall bankkontorer: 350 Totalt antall årsverk: ca.

Detaljer

2. SAMLING: TRYGGERE SAMMEN. Et dypdykk i seks ulike områder som utfordrer vår beredskap

2. SAMLING: TRYGGERE SAMMEN. Et dypdykk i seks ulike områder som utfordrer vår beredskap TRYGGERE SAMMEN Et villere, våtere og varmere vær stiller skjerpede krav til vår beredskap. Branner og ulykker minner oss om vår sårbarhet. Hvordan forbereder vi oss best mulig? «Tryggere sammen»-prosjektet

Detaljer

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Et webbasert verktøy som gjør tallene og informasjonen i bedriftens forretningssystemer tilgjengelig for alle

Detaljer

Svarskjema for gjeldsrådgivere

Svarskjema for gjeldsrådgivere Svarskjema for gjeldsrådgivere Dette skjemaet benyttes av private gjeldsrådgivere som ønsker å gi opplysninger til GOA om egen virksomhet. Skjemaet finnes også på internett, på denne adressen: http://gjeld.info/radgivere.

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling as Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt./nov. 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Knut Wold telefon 928 444 42 eller e-post: kw@orkladal.no

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

02 www.blastmanager.no

02 www.blastmanager.no 02 NY NETTBASERT DOKUMENTASJONS OG PLANLEGGINGSTJENESTE FOR BERGSPRENGERE OG ALLE SOM ER INNVOLVERT I SPRENGNINGSARBEID. KNYTTER AKTØRENE SAMMEN BYGGHERRE / KONSULENT HOVEDENTREPRENØR UTFØRENDE ENTREPRENØR

Detaljer

Virke Inkasso politiske fokusområder Nina Skalleberg, leder for Virke Inkasso

Virke Inkasso politiske fokusområder Nina Skalleberg, leder for Virke Inkasso 1 Virke Inkasso politiske fokusområder Nina Skalleberg, leder for Virke Inkasso 2 Tema 1: Virke Inkasso politiske fokusområder 2016-2017 Virke Inkasso politiske fokusområder 2016-2017 Politiske fokusområder:

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 1. juni 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 18/2012 DATO: 05.11.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

over i satser frem V

over i satser frem V Vi satser fremover Trondheim Økonomiske Høgskole Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), som i dag er en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag, ble opprinnelig etablert i 1967. Avdelingen representerer

Detaljer

Nøytral merverdiavgift i helseforetakene

Nøytral merverdiavgift i helseforetakene Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 13/4999 SLAEI/HKT Vår ref.: 2015/433-2/ 008 Saksbehandler/dir.tlf.: Erik Arne Hansen, 75 51 29 24 Sted/dato: Bodø, 01.10.2015 Nøytral merverdiavgift

Detaljer

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning...

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Kraft-konferansen 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Velkommen til Kraft-konferansen 2007 Konferansen arrangeres for åttende gang, og i

Detaljer

"For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring?"

For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring? ETABLERER "For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring?" Med PRO får du tilgang til alle bank- og forsikringstjenester på ett sted, og hverdagen

Detaljer

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. 3. Gjennomføring av oppdraget ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Oppdraget Vi

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Økonomisk beretning. oktober 2008 desember desember 2008

Økonomisk beretning. oktober 2008 desember desember 2008 Økonomisk beretning oktober 2008 desember 2008 desember 2008 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring og i ungdomsskolen

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd!

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! «Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! Halvor Lind Erfaring med markedsføring og ledelse helt siden 80-tallet, og har 25 års erfaring innenfor grafisk produksjon og visuell

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003.

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Kommuner Deres ref Vår ref Dato 03/1310-13 TOC 21.11.03. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Departementet vil i dette brevet gi informasjon om :

Detaljer

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om...

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om... Know your rights! Hva er dette... Arbeidsforholdene i Norge er stort sett ryddige, men det finnes enkelte som utnytter at ansatte kan lite om egne rettigheter. Det er særlig unge arbeidstagere som er lett

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer