VI GIR LIVET EN SJANSE!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VI GIR LIVET EN SJANSE!"

Transkript

1 MISJONSALLIANSEN.NO INNLEDNING VI GIR LIVET EN SJANSE! LEDELSE /STRUKTUR NORGE ÅRSRBERETNING REVISJONSBERETNING ÅRSMELDING 2014

2

3 ÅRSMELDING 2014 INNLEDNING 3 LEDELSE /STRUKTUR NORGE ÅRSRBERETNING REVISJONSBERETNING Ebola, kirke og gode venner Det er en stor glede for oss å få presentere årsmeldingen. Også 2014 har vært et godt år for Misjonsalliansen. Årsmeldingen gir deg mange glimt fra det mangfoldige arbeidet vårt, og vi håper du vil glede deg over alt som har skjedd! Vårt yngste samarbeidsland, Liberia, har hatt et svært utfordrende år. Ebola-viruset tok i 2014 mer enn 4000 liv. Metodistkirken i landet har gjort en fantastisk innsats, og Misjonsalliansen har fått lov til å være med og støtte arbeidet med finansiering av store informasjonskampanjer og preventive tiltak rundt omkring i landet. Det ser ut som dette har gitt betydelige resultater. Det er svært imponerende at de på tross av denne epidemien har klart å drive utviklingsprosjektene nærmest etter planen. Da nye mikrofinansbanken i Liberia var klar for å åpnes hadde ebolaepedemien allerede brutt ut. Åpningen ble derfor utsatt til rett over nyttår. Det er med stor glede vi nå ser at all planlegging og forberedelse som ble gjort i 2014 gir gode resultater i begynnelsen av Mikrofinansinstitusjonene våre utvikler seg videre i et stort tempo. Til sammen har mennesker ved utgangen av året lån i våre institusjoner. Til sammen er mer enn 1,4 milliarder norske kroner lånt ut for å gi mennesker en sjanse. Misjonsalliansen etablerer ikke egne menigheter, men vi samarbeider med rundt 200 kirker på tre kontinent. Gjennom vårt arbeid ser vi at kirker og menigheter kan bli svært viktige aktører for utvikling av et område. Samtidig opplever vi stadig at mennesker får håp for fremtiden gjennom menigheten og Guds ord. Den norske kronen har svekket seg betydelig fra slutten av 2014 og i begynnelsen av Dette får store konsekvenser for vårt budsjett. Det er behov for en markert økning av gavene fremover for at arbeidet ikke skal rammes. Vi er svært takknemlig over overskudd i 2014 som gir oss mulighet til å møte disse store utfordringene. Uten våre giveres trofasthet og giverglede hadde ingenting av det vi har fått til i 2014 vært mulig. Misjonsalliansen er en privilegert organisasjon med gode venner. Hjertelig takk for all støtte! Oslo, april 2015 Vennlig hilsen Paul Erik Wirgenes hovedstyrets leder Arnt H. Jerpstad generalsekretær INNLEDNING

4 4 Ledelse og struktur Misjonsalliansen er en diakonal misjonsorganisasjon med et utstrakt misjonsog bistandsarbeid i ni land. Våre viktigste satsingsområder er utdanning, helse, mikrofinans, kirkesamarbeid og lokalt samfunnsutviklingsarbeid i byer og på landsbygda. I løpet av året som har gått, har mange mennesker tatt et steg ut av fattigdommen som en følge av det arbeidet Misjonsalliansen driver. LEDELSE & STRUKTUR LANDSRÅDET Misjonsalliansens øverste organ er landsrådet med representanter fra norsk kirke- og kristenliv. Landsrådet var sist samlet 24. mai Landsrådet delegerer myndighet til hovedstyret som delegerer til generalsekretær. Utearbeidet er organisert ut fra Misjonsalliansens egne organisasjoner eller drives gjennom partnere. ETTER LANDSRÅDSMØTET 24. MAI 2014 HAR LANDSRÅDET BESTÅTT AV FØLGENDE: Gunnar Husan (ordfører), Oslo, Astrid Sandsmark (viseordfører), Oslo, Nils Terje Andersen, Kristiansand (Vest-Agder), Kari Arnøy, Randaberg (Rogaland), Tonje Vilberg Bjerkreim, Ålgård (Rogaland), Kirsten Løvdal Bjune, Oslo, Tove Brager, Oslo, Kristin Brandsæter, Oslo, Andreas E. Eidsaa jr., Ålgård (Rogaland), Håvard Ervik, Molde (Møre og Romsdal), Gerd Fadum, Oslo, Olav Fanuelsen, Sandvika (Akershus), Arild Fehn, Trondheim (Sør-Trøndelag), Liv Anna Furnes, Bergen (utsending fra oktober 2014), Kari Steinbakke Gilje, Vestre Gausdal (Oppland), Ole Martin Grevstad, Ulsteinvik (Møre og Romsdal), Jostein Grosås, Snarøya (Akershus), Ingunn Helen Hanken, Oslo, Tone Sindre Hoff, Oslo, Torstein Husby, Oslo, Kristin Ryste Hølleland, Lonevåg (Hordaland), Bjørg Evy Jonassen, Fauske (Nordland), HOVEDSTYRET Paul Erik Wirgenes leder Erik Dale Lars N. Sæthre Ingunn Holbæk nestleder Toril Eidesvik Arnt H. Jerpstad generalsekretær Hovedstyret skal følge opp landsrådets vedtak. I 2014 har hovedstyret hatt fem møter. I tillegg har styret hatt en samlet felttur til Kambodsja. Det er til sammen blitt Synne Langeland, Oslo, Kristian Larsen, Vøyenenga (Akershus), Eirik Lundblad, Oslo, Gunvor Aarsland Lunde, Vikersund (Buskerud), Benedicte Nessa, Stavanger (Rogaland), Per Torgeir Nilsen, Søfteland (Hordaland), Solveig Roald Nordstrand, Valderøya (Møre og Romsdal), Margunn Obrestad, Nærbø (Rogaland), Julie Fehn Olsen, Oslo, Kristian Rem, Oslo, Maria Bjerkreim Risdal, Oslo, Harald Sandvik, Tønsberg (Vestfold), Bente Sletten, Ål (Buskerud), Rolf Solås, Kristiansand (Vest-Agder), Silje Strand, Oslo, Bente Brøvig Strømme, Fusa (Hordaland), Oddgeir Teigen, Bryne (Rogaland), Kristin Tune, Dirdal (Rogaland), Audun Vevatne, Stord (Hordaland), Arild Vik, Klepp stasjon (Rogaland), Tor Fredrik Wisløff, Oslo. KONTROLLKOMITEEN Kontrollkomiteen er valgt av landsrådet til å gå gjennom hovedstyreprotokoll og sakspapirer for å påse om hovedstyret har ledet virksomheten i tråd med vedtektene og landsrådets vedtak. Komiteen har i perioden hatt følgende sammensetning: Tor Fredrik Wisløff (leder), Oslo, Trygve Mørken, Ramnes (Vestfold), Maren Cecilie Tvedt, Oslo. 1. vararepresentant: Tone Sindre Hoff, Oslo, 2. vararepresentant: Kirsten Løvdal Bjune, Oslo. Lina Metveit Beisland Siv Helset Thomas Holth 1. vararepr. John Erland Boine ansattes repr. Ole Andreas Kvilesjø Kristin Müller- Nilssen 2. vararepr. Per N. Bondevik Wenche Fladen Nervold Oddmund Køhn ansattes vararepr. behandlet 56 saker. Hovedstyret skal primært behandle følgende saksområder: Budsjett, regnskap, årsmelding, policy, strategi, ansettelse av generalsekretær, oppnev-

5 ÅRSMELDING 2014 ning av vedtaksfestede utvalg og råd, godkjenning av feltstyrer og tilleggsbevilgninger utover budsjett, samt kontrollfunksjoner. Hovedstyret har vært preget av godt samarbeidsklima og stort engasjement. Generalsekretæren tar avgjørelser innenfor følgende områder: Bevilgninger innenfor godkjente budsjettrammer, ansettelse av utsendinger og personell til hovedkontoret, administrativ ledelse, personalbehandling i Norge og utlandet, samt løpende saker innenfor vedtatte strategi- og policyrammer. HOVEDSTYRETS MEDLEMMER ETTER LANDSRÅDSMØTET 24. JUNI 2014: Paul Erik Wirgenes (leder), Hosle (Akershus), Ingunn Holbæk (nestleder), Oslo, Lina Metveit Beisland, Kristiansand (Vest-Agder), John Erland Boine (ansattes representant), Fredrikstad, (Østfold), Per N. Bondevik, Oslo, Erik Dale, Kristiansand (Vest- Agder), Toril Eidesvik, Mathopen (Hordaland), Siv Helset, Langangen (Telemark), Ole Andreas Kvilesjø, Spydeberg (Østfold), Wenche Fladen Nervold, Oslo, Lars N. Sæthre, Eiksmarka (Akershus) og Arnt H. Jerpstad (generalsekretær), Oslo. VARAMEDLEMMER: 1. varamedlem: Thomas Holth, Eiksmarka (Akershus), 2. varamedlem: Kristin Müller-Nilssen, Oslo. Vara for ansattes representant: Oddmund Køhn, Tomter (Østfold). ARBEIDSUTVALGET har bestått av Paul Erik Wirgenes (leder), Ingunn Holbæk, Lina Metveit Beisland, Lars N. Sæthre og Arnt H. Jerpstad. FINANSUTVALGET har bestått av Siv Helset (leder), Ole Andreas Kvilesjø, Arnt H. Jerpstad og Oddbjørg H. Storaker (sekretær). UTSENDINGER I 2014 : Camilla Guddal, Katrine Synnes og Ronald Mayora Synnes, Malin Jacobsson Weydahl og Ole Morten Weydahl : Rebekka Andreassen Garcia og Daniel Garcia Noguera, Ingunn Skutlaberg Valbø og Bjørnar Valbø, Elisabeth Berg Pedersen (vikar fra juni 2014) : Hanna Sofie Johansen, Holly Wilder og Jostein Tvedten (til august 2014), Liv Anna Furnes (fra oktober 2014) : Bente og Knut Iversen Foseide : Nina Therese Solberg og Thomas Bulti Smørdal : Kan Liu : Aslaug Gotehus Rønningen og Kåre Børseth Rønningen PERSONALRÅD I tillegg til de hovedstyreoppnevnte utvalgene bistår et personalråd administrasjonen i spesielle personalsaker og i forbindelse med antakelser av utsendinger. Personalrådet har i perioden bestått av: Ole Bjørn Kolbjørnsrud, tilsynslege, Eli Landro, instituttdiakon ved Institutt for Sjelesorg, Modum, og Arne Tord Sveinall, instituttlektor ved Institutt for Sjelesorg, Modum. ANSATTE VED HOVEDKONTORET I NORGE Ved Misjonsalliansens hovedkontor i Oslo var det 22,8 årsverk i Trine Skjævestad Ask, vikariat giveravdelingen (januar juni 2014), John Erland Boine, økonomikonsulent, Hanne Holmberg Chávez, regionleder for Asia, Ingeborg Drevdal, markedskonsulent / givertjeneste, Knut Eldhuset, IT-konsulent, Marit Wibe Evensen, sekretær, Frode Jan Fjørtoft, IT-leder, Jorunn Furuseth, giverkonsulent, Irene Breivik Føyen, bistandskonsulent (permisjon fra april 2014), Inger Lise Hansen, markeds- og innsamlingsleder (sluttet mai 2014 etter endt permisjon), Jørgen Haug, regionleder for Latin-Amerika, Unni Hiorth, personalkonsulent, utenlandsavdelingen, Arnt H. Jerpstad, generalsekretær, Klaus Kuhr, designer, informasjonsavdelingen, Oddmund Køhn, informasjonsleder, Tone Lindheim, utenlandssjef, Grethe Matre, menighets- og nettverksansvarlig (gikk av med pensjon april 2014), Siri Solem Mercado, giverkonsulent, Geir-Thomas Nordhaug, økonomikonsulent/controller, Jorunn L. Pedersen, resepsjonsansvarlig, Solveig Skaug, fadder- og CRM-ansvarlig, Anita Tuskind Solbakken, markeds- og kommunikasjonsansvarlig (til april 2014), bistandskonsulent (vikariat fra april 2014), Oddbjørg Hildre Storaker, økonomileder, Eivind Tveter, vikariat giveravdelingen (fra mai 2014), Bjørn J. Queseth-Sørheim, informasjonskonsulent, Sverre Vik, menighets- og nettverksansvarlig (fra august 2014), Håkon Aandstad, markeds- og innsamlingsleder (fra oktober 2014). Nils-Tore Andersen har representert Misjonsalliansen i forskjellige sammenhenger i ANSATTE I ALLIANCE MICROFINANCE AS () Andreas Andersen, CEO Ingunn Nesje, CFO Hugh Sinclair, COO NYE UTSENDINGER I Misjonsalliansens vedtekter heter det: «Organisasjonens utsendinger ansettes av generalsekretæren som sørger for deres forberedelse og utsending til tjenesten. Misjonsalliansens utsendinger vigsles før utsending til tjenesten under bønn og håndspåleggelse etter eget ritual godkjent av hovedstyret. Hovedstyret deltar med en representant under handlingen.» I 2014 BLE FØLGENDE UTSENDINGER ANSATT: : Kristin Müller-Nilssen (vikar for utreise januar 2015) : Solveig Irene Seland (for utreise januar 2015) : Liv Anna Furnes (for utreise oktober 2014), Torhild Liane H. Skårnes og Mahel Ramirez Caballero (for utreise januar 2015) : Janne Ingunn Harbo Øygard og Rune A. Øygard (utreise januar 2015) : Arild Fehn (vikar for utreise januar 2015) INNLEDNING LEDELSE /STRUKTUR 5 NORGE ÅRSRBERETNING REVISJONSBERETNING LEDELSE & STRUKTUR

6 EKSEMPELHISTORIE DETTE HAR VI GJORT/OPPNÅDD Utfasing av vellykket prosjekt 6 Gigantfrukt i Sorata Tilgang på vann og ny dyrkingsmetode gjør at den «himmelske» frukten chirimoya vokser seg gigantstor til glede for bonden og den som setter tennene i frukten. I landsbyen San Pedro i prosjektområdet Sorata har Misjonsalliansen vært med på å drive frem et jordbruksprosjekt som er blitt berømt. Folk reiser langsveisfra for å studere mirakelet i San Pedro. To komponenter for suksessen har vært avgjørende. For det første er det konstruert et vannsystem som frakter vann i en avstand på fem kilometer og fordeler vannet til ulike bønder. Vann er nøkkelen til god jordbruksdrift. For det andre handler det om god oppfølging av dyrkingsmetode. Nye planter blir dyrket frem gjennom poding og godt stell og blir deretter distribuert til bøndene. Når det gjelder grenene på trærne, har bøndene tradisjonelt latt dem vokse vilt og rett til himmels. Ulempen med dette er at det blir vanskelig å høste frukten. Nå har de fått veiledning i å beskjære trærne slik at grenene holdes lave og mer horisontale i høstehøyde. Dette gir også bedre eksponering i forhold til sollys. I snitt er det kanskje 30 trær per familie, og hvis bonden kan høste opptil 40 frukt per tre med den nye metoden, så gir det 1200 chirimoyaer hvert år. Bonden kan få ca. 10 kroner pr. frukt kroner som ekstrainntekt for en familie er ikke dårlig, med tanke på at minstelønn kan ligge på pr. år. I ÅR 2000 STARTET Misjonsalliansen i Bolivia opp arbeid i landsbyen Combaya inne i Andesfjellene ved foten av fjellmassivet Illampu. Befolkningen var skeptisk; altfor mange hadde vært innom og lovet ting, men ikke holdt sine løfter. Så selv om behovene var store blant en aymaraindiansk befolkning som langt på vei var glemt av sentrale myndigheter, tok det tid å opparbeide tillit og samarbeidsrelasjoner. Nå har 15 år gått. Mye er skjedd. Mange landsbyer har fått hjelp og støtte og har gjennomgått endringer, og mange mennesker har fått en bedre livskvalitet. Kommuner, bondelag, kirker og grasrotorganisasjoner har fått støtte fra Misjonsalliansen til selv å endre sin situasjon: Skole, helse, drikkevann, vanning av landbruksarealer, matproduksjon, dyrehold, skogplanting, kirkearbeid med ledertrening, bibelundervisning og kristent barne- og ungdomsarbeid. Kvinnene i blomsterprosjektet kan være et eksempel på noe av det som har skjedd. Som en del av arbeidet med å løfte fram aymarakvinnene fikk de hjelp og opplæring til å dyrke blomster, en virksomhet som ble meget vellykket både i forhold til at det ga økonomi til familien og også bidro til å gi kvinnene økt sjølrespekt og en stemme i sine egne lokalsamfunn. Desember 2014 var det imidlertid slutt. Da var samarbeidet med befolkningen i dette området over, og Misjonsalliansen ville prioritere områder lengre sør i Bolivia, bygder med mye større behov; kommunene Yaco o Luribay. I 2015 gjenstår kun en sluttevaluering av arbeidet i området ved det store fjellet Illampu. TROPISK. Et annet område med fokus på landsbyutvikling ligger øst for Andesfjellene; områdene Guanay, Alto Beni og Caranavi. Reisen fra La Paz og ned Kvinnene i til dette området er berømt for sine smale veier og «fine utsikt». Matproduksjon er viktig i prosjektene i dette området; kakao, citrusfrukter, bananer, avocado og kaffe i samarbeid med bondeorganisasjoner, kooperativer og kommuner. I 2014 har en videreført satsingen på risdyrking. I det aktuelle området har avlingen økt med 10 %. Tidligere år har MAN-B utviklet nye rissorter, ernæringsrike sorter som er særlig tilpasset klima i denne delen av Bolivia. I 2014 har 109 bønder fått sertifisert ris, og de har fått spesifikk opplæring i dyrkingsmetoder for disse rissortene. Det er tatt i bruk maskinelt utstyr i risplanting, og det er bygget 18 siloer. Dette er et område av Bolivia hvor dyrking av kokaplanten er svært utbredt, og en ser dessverre i flere områder at matproduksjon erstattes av koka. Med tanke på å bevare og videreutvikle en nasjonal produksjon av frukt og andre matvarer er derfor denne type prosjekter særlig viktige. blomsterprosjektet kan være et eksempel på noe av det som har skjedd.

7 Rio Mamor Ekvator Guayaquil Guayas Quito Stillehavet NØKKELINFORMASJON COLOMBIA PERU SURINAME FR. GUIANA ÅRSMELDING 2014 INNLEDNING LEDELSE /STRUKTUR Antlanterhavet Stillehavet PERU Andes Arequipa CHILE PROSJEKTPORTEFØLJE SORATA: Integrert lokalsamfunnsprosjekt CARANAVI: Integrert lokalsamfunnsprosjekt EL ALTO: Integrert lokalsamfunnsprosjekt UTVIKLINGSINSTITUTTET: kommuner i La Paz fylke og Oruro og Direktoratet for alternativ utdanning ARGENTINA HIV/AIDS: Helse- og utdanningsdepartementet, program for seksuelt overførbare sykdommer, helsestasjoner, organisasjoner som arbeider med mennesker med hiv-smitte, offentlige skoler FOTBALL KRYSSER GRENSER: El Alto kommune, El Alto fotballkrets, foreldre- og naboforeninger, offentlige skoler, frivillige KIRKESAMARBEID med diakonalt fokus Rio Beni PARAGUAY Caranavi Sorata/Combaya La Paz El Alto Luribay Titicaca Sucre Salar du Uyuni Campo Grande HVOR VI JOBBER Brasilia Curitiba Joinville MEDARBEIDERE Antall ansatte: 61 Sao Pãulo Valle do riberia INNBYGGERE CA. 10,5 MILLIONER STØRRELSE KM² HOVEDSTAD SUCRE (OFFISIELL HOVEDSTAD) LA PAZ (ADMINISTRATIV HOVEDSTAD) SPRÅK SPANSK, QUECHUA OG AYMARÁ RELIGION 95 % ROMERSK-KATOLSK KRISTENDOM, MEN MED STORE INNSLAG AV LOKALE NATURRELIGIONER. 5 % AV BEFOLKNINGEN ER EVANGELISK KRISTNE FATTIGDOM 20,9 % LEVER I EKSTREM FATTIGDOM Rio de Janieiro UTSENDINGER Malin URUGUAY Jacobsson Weydahl og Ole Morten Weydahl, Katrine og Ronald Mayora Synnes, Camilla Guddal GJESTEHUSET CASA ALIANZA Antall volontører og studenter: 14 Gjestedøgn totalt: 8706 Gjennomsnitt per natt: 23,8 Antlanterhavet FAKTA NORGE ÅRSBERETNING REVISJONSBERETNING 7 NØKKELTALL Kirker vi samarbeider med...34 Skoler vi samarbeider med...60 Klasserom vi har bygd...10 Elever på barneskolene Barn og ungdom på leir Familier som har fått tilgang til rent vann...21 Antall husstander som har deltatt i prosjekter knyttet til jordbruk/husdyrhold og inntektsskapende arbeid FORBRUKTE MIDLER 2014 NOK Bolivia BRUKTE MIDLER ETTER VIRKSOMHETSOMRÅDER 2014 Vann/ sanitær/miljø 6 % Helse (inkl. hiv/aids) 10 % Økonomisk/ produktiv utvikling 25 % Kirkearbeid 14 % Utdanning 27 % Lokalsamfunnsorg./godt styresett 11 % Fotball 7 %

8 EKSEMPELHISTORIE DETTE HAR VI GJORT/OPPNÅDD 8 Idrett og gode samtaler Prosjektet Ecos da Comunidade i Joinville startet det nye året med mange fysiske aktiviteter. Årsaken til dette var igangsettelsen av et nytt sportsprosjekt for ungdom. Aktivitetene foregår fra mandag til fredag på ettermiddagstid. Mange barn i nabolaget er alene hjemme eller på gata mens foreldrene jobber. Gjennom idrettsaktiviteter kan vi engasjere dem omkring noe sunt og positivt, forteller Fábio dos Santos, trener og ansvarlig for prosjektet. Det nye opplegget omfatter trening i fotball, karate, tennis, volleyball, basketball og håndball. Barn og unge har anledning til å delta i alle disse aktivitetene fem dager i uken. Mer enn halvparten av de som deltar, deltar i mer enn én idrettsgren, og det synes vi er veldig bra. Og annenhver uke har vi «Idrett og samtale», hvor en av lederne i prosjektet snakker om verdier og temaer som er aktuelle for ungdommene, sier Fábio. I tillegg til slike verdirelaterte tema har prosjektet også blitt et helseforebyggende tiltak. Det kommer mange overvektige barn til prosjektet, og vi oppmuntrer dem til å fortsette treningen og til å bedre kostholdet sitt, sier Cidinei Cichoves, prosjektkoordinator hos Ecos da Comunidade. Styrke lederskap og mobilisering av kirker Misjonsalliansens arbeid i Brasil har fokus på fattige områder i storby. Mellom 85 og 90 prosent av befolkningen bor i by, og derfor er dette en naturlig satsing. Vi arbeider sammen med brasilianske kirker og kirkesamfunn samt teologiske fakulteter. Kirkens sosiale ansvar blir en realitet kun når det finnes sosialt engasjerte og ansvarlige kristne. Skal vi få til det, er det helt nødvendig med klar bibelsk forkynnelse, praktisk og relevant undervisning som respekterer helheten i evangeliet og kirkens oppdrag. I 2014 har derfor Misjonsalliansen deltatt i en rekke ulike sammenhenger med fokus på diakoni og integrert misjon med det formål å styrke et brasiliansk lederskap. Vi kan nevne konferanser med de lutherske kirkene i Joinville samt i nordøst-brasil, undervisning ved de lutherske fakultetene i Curitiba og San Bento do Sul og ved Facultade Teologia Sul Americana i Londrina, misjonskonferanser i presbyterianske kirker flere steder i landet, misjonskonferanser med Vineyard-bevegelsen samt Ungdom i Oppdrag Brasil og en konferanse med fokus på kirken og sosial endring i kirkesamfunnet Cristã da Familia i São Paulo. I 2014 har Misjonsalliansen også bidratt til utgivelsen av et hefte utgitt i eksemplarer om tro og Kirkens sosiale ansvar blir en realitet kun når det finnes sosialt engasjerte og ansvarlige kristne. politikk med tittelen «De evangeliske kristne og sosial endring». PROSJEKTPARTNERE. I rapporteringsåret har vi hatt 12 prosjektpartnere. Mer enn 700 barn har fått et trygt sted å være når de ikke er på skolen. Her har de fått hjelp til skolegang, ernæring og rekreasjon m.m. De bor i områder preget av vold og narkohandel og er sårbare i forhold til ulike former for overgrep, så et slikt tilbud er meget verdifullt. I tillegg har 350 barn og tenåringer vært engasjert i idrettsaktiviteter som fotball, basket, karate, volleyball m.m., og en har arbeidet med ungt lederskap, verdier og tro gjennom speiderbevegelsen. Gjennom vårt partnerprosjekt Moro do Meio i utkanten av Joinville har man fått til knoppskytinger til byene Almirante Tamandaré utenfor Curitiba og Diadema i stor-são Paulo. I Brasil er det stort sett barn og unge fra mer velstående familier som har mulighet til å delta i speideraktiviteter. Speiding i Brasils favelaer er derfor på ingen måte vanlig. Det blir svært godt tatt imot og er et godt redskap i arbeidet. I nettverket i Brasil har vi fokus på barn og unges rettigheter og arbeider med å forebygge utnyttelse av barn og unge. I 2014 har vi sammen med andre utviklet et nytt verktøy for å utdanne ungdomsledere og lærere til å forholde seg aktivt til arbeidet med å forebygge seksuelle misbruk og utnyttelse av barn og ungdom. Materialet heter «Projeto José», prosjektet Josef, og tar utgangspunkt i den bibelske fortellingen om Josef. Vi tror og håper dette materialet kan bli et godt redskap i arbeidet for å bekjempe seksuell utnyttelse av barn.

9 Ekvator Zona Norte Isla Trinitara Tiwinza Guayas Arequipa Caranavi Sorata/Combaya El Alto Rio Mamor Campo Grande Xichang Yanyuan Panzhihua Longchuan county Lingcang Pulo Buenavista fylke Yook Marinduque Haramura USA ranavi /Combaya Paz MEXICO cre CUBA HAITI DOMENIC. REP. JAMAICA PUERTO RICO BELIZE GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA NØKKELINFORMASJON PARAGUAY PARAGUAY PERU Andes COSTA RICA PANAMA Guayaquil Stillehavet Quito COLOMBIA Stillehavet CHILE VENEZUELA Rio Beni La Paz Sucre TRINIDAD & TOBABO GUAYANA SURINAME Antlanterhavet FR. GUIANA Brasilia Campo Grande São Paulo Curitiba Joinville Vale do Ribeira Rio de Janieiro Antlanterhavet Brasilia VEST- SAHARA MAROCCO MAURITANIA SENEGAL GAMBIA GUINEA BISSAU GUINEA SIERRA LEONE Monrovia Antlanterhavet Curitiba MALI ELFENBEN- KYSTEN BUR FASO ALGERIE BENIN TOGO GHANA NIGER NIGERIA LIBYA KAMMERUN São Paulo Joinville Vale do Ribeira HVOR VI JOBBER Antlanterhavet AFGHANISTAN IRAN Sichuanprovinsen PAKISTAN Chengdu Chongoning NEPAL BHUTAN INDIA INNBYGGERE CA. 200 MILLIONER STØRRELSE KM² SRI LANKA Indiske hav Rio de Janieiro HOVEDSTAD IA SPRÅK PORTUGISISK RELIGION KATOLIKKER OG PROTESTANTER FATTIGE 8 % AV S BEFOLKNING LEVER FOR UNDER 8 KRONER DAGEN. 22 % LEVER FOR UNDER 14 KRONER DAGEN Guiang ÅRSMELDING Kunming 2014 Yunnanprovinsen BANGLADESH Hanoi BURMA LAOS Indiske hav FAKTA THAILAND INNLEDNING Manila Ho Chi Minh City LEDELSE Vihn Long /STRUKTUR Phnom Penh Konpong-Speu-provinsen Indiske hav mekong Tian aiang Kaohsiung MALAYSIA INDONESIA Taipei S. KOREA 9 Nagan JA Stilleha AUSTRAL GENTINA ARGENTINA URUGUAY PROSJEKTPORTEFØLJE Diakonale prosjekter i regi av lokalmenigheter (São Paulo, Joinville, Vale do Ribeira) Samarbeid med ti skoler i de aktuelle prosjektområdene SAMARBEIDSMENIGHETER JOINVILLE URUGUAY En Indremisjonsbevegelse innenfor Den lutherske kirken i området Paranaguamirim (Ecos de Esperanca) Den lutherske kirken, Parish United in Christ, i området Jardim Paraíso (Missão Crianca) Den lutherske kirken i São Marco, utenfor Joinville (Morro do Meio) SÃO PAULO Presbyteriansk menighet i Carapicuíba (Capriotti/Boraceia-slummen) Metodistmenighet i São Remo slummen (Girassol and A Voz d Agente) Metodistmenighet i Diadema (Lion of Judah) Baptistmenighet i området São Rafael/Ceres Institute (pé no Chão) Pinsemenighet «Ministerio de Vila Alzira» (Flauta Doce) Pinsemenighet «Ministerio de Vila Alzira» (Sertãozinho) Kirken «Cristã da Familia» i Capão Redondo (Espaco Com Viver, Center for Children and Adolescents) NORGE ÅRSBERETNING REVISJONSBERETNING CURITIBA Den lutherske kirken Redeemer Community i området Almirante Tamandaré (Dorcas) Misjonsalliansen hadde 1147 fadderbarn ved utgangen av MEDARBEIDERE Stab med fire ansatte. Misjonsalliansens ansvarlige representant i Brasil er Paulo Roberto Araújo (Bebeto). Misjonsalliansen har ikke norske utsendinger i Brasil. FORBRUKTE MIDLER 2014 NOK Brasil BRUKTE MIDLER ETTER VIRKSOMHETSOMRÅDER 2014 Sport 16 % Kirke 10 % Miljø 4 % Utdanning 70 %

10 EKSEMPELHISTORIE DETTE HAR VI GJORT/OPPNÅDD 10 Trosopplæring og ungdomsarbeid i menighetene I Ecuador var det i 2014 et økt fokus på diakonalt arbeid, trosopplæring og ungdomsarbeid. Misjonsalliansen oppmuntret kirkene i Guayaquil til å engasjere seg i arbeid for menneskerettigheter. Temaer som menneskehandel i Ecuador, migrasjon og ustraffet lovbrudd begått av statlige ansatte ble diskutert og analysert. «Rettferdighet», «fred» og «diakoni» er temaer som kirkene skal fortsette å arbeide med også etter Søndagskole, trosopplæring, tenåringer og ungdomsarbeid fikk også prioritet dette året. Misjonsalliansen i Ecuador har fått nye samarbeidspartnere, blant dem det norsk-inspirerte korarbeidet for barn og ungdom; Soul Children. Målet er å undervise i sang og musikk og oppmuntre ungdommer fra kirker både i sentrum og i utkanten av byen hvor Misjonsalliansen arbeider. Misjonsalliansen har også fått seks nye CUMANstudenter. Et av kravene for å bli CUMAN-student er at de er ungdomsledere i sine lokale menigheter, og de følger lederutviklingsprogrammet til Misjonsalliansen. De får i tillegg stipend til å gjennomføre en universitetsutdannelse, og gjennom hele utdannelsen har de praksisdager hos Misjonsalliansen. Utdanning og ledertrening UTDANNING. Det store lokalsamfunnsutviklingsprogrammet i Guayaquil (DECO) hadde i lokale samarbeidspartnere, skoler, kirker, idrettslag, nabolagskomiteer og andre. Skole og utdanning for barn og unge er et viktig satsingsområde. I 2014 har vi hatt samarbeid med 23 offentlige skoler med en total elevmasse på Tidligere år har infrastruktur med bygging av skoler i samarbeid med befolkningen og offentlige myndigheter vært en viktig del av satsingen. Nå har heldigvis myndighetene tatt sitt ansvar også i disse fattige områdene, men også i 2014 har vi bidratt med materiell og noen komplementære infrastrukturtiltak ved de aktuelle skolene. Vårt viktigste bidrag har som formål å bedre kvaliteten på undervisningen og gi barn, unge og deres familier en bedre hverdag og en bedre livskvalitet gjennom programmet «cultura saludable», «sunn livsstil». Man ønsker å bidra til et sunt oppvekstmiljø. Ut fra kroppsøvingsog heimkunnskapsfagene arbeider man med fysisk fostring, ernæring og temaer relatert til seksualitet, likestilling og rettigheter. Et viktig fokus innenfor dette arbeidet er utvikling av en selvstendig refleksjon hos barn og unge, ikke bare kopiere det læreren sier eller skriver på tavla. Dette er barn og unge som vokser opp i et voldelig miljø, mange blir utsatt for ulike former for overgrep, og en ser dessverre at bruk av rusmidler er et økende problem og stadig mer merkbart nå de siste par årene. I 2014 er 4696 nye elever inkludert i skolearbeidet, og 106 handikappede elever ble integrert i vanlig skole i løpet av året. Kursvirksomhet og oppfølging av lærerne på de aktuelle skolene er en viktig del av arbeidet. I 2014 fikk 100 nye lærere særlig opplæring for å kunne jobbe med prosjektet «cultura saludable» på en god måte. KIRKEARBEID. Innenfor samarbeidet med kirker og kirkesamfunn har vi fokus på integrert misjon som inkluderer både diakoni, disippeltrening og evangelisering. En viktig målsetting er at kirkene påvirker lokalsamfunnet og at de selv gjennomfører prosjekter og aktiviteter sammen med personer fra lokalsamfunnet. DECO-programmet samarbeidet med 15 kirker, hiv-aidsprosjektet samarbeidet med ytterligere 14 lokale kirker i I tillegg til å delta i en rekke prosjektaktiviteter innenfor DECO og hiv-aids prosjektet har kirkearbeidet satt fokus på bekjempelse av vold og overgrep i familierelasjoner. 163 personer fra åtte kirker har deltatt i et opplæringsprogram med særlig «Ikke bare kopiere det læreren skriver på tavla.» fokus på å forebygge vold overfor kvinner. 95 personer fra ni kirker har deltatt i seminarer hvor en tar opp maskulinitet og machokulturen i relasjon til vold i nære relasjoner. Her er man i gang med å utvikle et studieopplegg. Ledertrening er sentralt i kirkearbeidet i Ecuador. Vi bruker «CETI-basico»- programmet utviklet av Stiftelsen Kairos i Argentina. Fokuset her er integrert misjon ut fra temaene kirke, arbeid, samfunn og familie. 13 universitetsstudenter i gruppa CUMAN og 17 lokale pastorer fra samarbeidskirker deltar i dette ledertreningsopplegget. Vi har også avtaler med tre teologiske seminarer i Guayaquil, viktige strategiske partnere i ledertreningsarbeidet. Radio er et viktig redskap i forhold til å nå ut. I 2014 har vi sammen med partnere produsert 43 radioprogrammer med fokus på diakoni, integrert misjon og kjønn/likestilling. Vi vil også nevne «Soul-Children» arbeidet. Det har som formål å stimulere til god sang og musikk i menighetene og er et trosopplæringsverktøy i de aktuelle kirkene. Ti av våre samarbeidskirker er med i dette samarbeidet som inkluderer det lokale lutherske teologiske instituttet (IBLE) samt Acta/Normisjon og Bibelskolen i Grimstad og ikke minst ungdommer, aktive i Soul Children-arbeidet i Norge, som kommer til Ecuador for å bistå og støtte lokale kirker.

11 Rio Mamor COSTA RICA TRINIDAD & TOBABO PANAMA VENEZUELA GUAYANA ÅRSMELDING 2014 NØKKELINFORMASJON SURINAME FR. GUIANA INNLEDNING LEDELSE /STRUKTUR Ekvator Guayaquil Stillehavet Guayas Quito COLOMBIA PERU HVOR VI JOBBER INNBYGGERE 16 MILLIONER STØRRELSE KM² HOVEDSTAD QUITO SPRÅK SPANSK OG QUECHUA RELIGION KATOLISISME 74 %, EVANGELISK KRISTNE 10 %, ANDRE 16 % FATTIGDOM 22,5 % AV BEFOLKNINGEN LEVER UNDER FATTIGDOMSGRENSEN FAKTA 11 PROSJEKTPORTEFØLJE Deco (Lokalsamfunns-utviklingsprogrammet i Guayaquil) Hiv/aids Kirkesamarbeid Samarbeidspartnere SAMARBEIDSPARTNERE VICENTE ROCAFUERTE Utplassering av praksisstudenter til Misjonsalliansen som bidrar med kursing og utarbeidelse av kursmateriale D-MIRO Kursing i mikroentreprenørskap Stillehavet Andes PERU MEDARBEIDERE Direktør: Javier Gutierrez Antall ansatte: 40 Rio Beni UTSENDINGER Rebekka Andreassen Caranavi Garcia og Daniel Garcia Noguera Arequipa Ingunn Sorata/Combaya Skutlaberg Valbø og Bjørnar Valbø Elisabeth La Berg Paz Pedersen El Alto Luribay Titicaca Sucre Salar du Uyuni Campo Grande Brasilia NORGE ÅRSBERETNING REVISJONSBERETNING PARAGUAY UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET Godkjenner sunn livsstilprogrammet til bruk på samarbeidsskolene. HOGAR DE CRISTO. Har fått utstyr til hiv-prøver og materiell til rådgivingssenter for mennesker som lever med hiv/aids. CHILE Curitiba Joinville Sao Pãulo Valle do riberia Rio de NØKKELTALL 2014 Antall kirker vi har samarbeidsavtaler med...29 Antall lokalsamfunnskomiteer...16 Antall sportsklubber...9 Antall skoler vi samarbeider med...43 URUGUAY ARGENTINA Antall barn på samarbeidsskolene Antall barn med funksjonshemning som har fått et tilbud gjennom året Antall personer som har deltatt i prosjekter knyttet til inntektsskapende arbeid (utenom mikrofinans FORBRUKTE MIDLER 2014 NOK BRUKTE MIDLER ETTER VIRKSOMHETSOMRÅDER 2014 Ecuador Arbeid blant funksjonshemmede 7 % Økonomisk/ produktiv utvikling 5 % Fotball 10 % Helse (inkl. hiv/aids) 16 % Utdanning 22 % Kirkearbeid 12 % Lokalsamfunnsorg./godt styresett 28 %

12 EKSEMPELHISTORIE DETTE HAR VI GJORT/OPPNÅDD 12 Opplæring av lokale medarbeidere Alle prosjektene som Misjonsalliansen på Filippinene støtter skal være forankret hos målgruppen. Et virkemiddel for å oppnå dette er gjennomføring av Participatory Action Research før prosjekter startes opp i nye områder. 120 medlemmer fra Misjonsalliansens fem nye satsingsområder i provinsen Rizal har vært samlet til kurs i det som kalles «PAR eller Participatory Action Research». De fikk opplæring i hvordan de kan gjennomføre undersøkelser i sitt eget lokalsamfunn. I månedene etter skulle de gjennomføre spørreundersøkelser og fokusgruppeintervjuer med barn, ungdommer og foreldregrupper i sine nabolag. Målet er at så mange stemmer som mulig skal bli hørt, før lokale organisasjoner i samarbeid med Misjonsalliansen kommer opp med forslag til konkrete prosjekter som kan startes opp på hvert enkelt sted. På kurset deltok både kvinner og menn, ungdommer og eldre, yrkesaktive og arbeidsledige, funksjonsfriske og personer med funksjonshemninger. Misjonsalliansen har tro på at ved å inkludere ulike sektorer i samfunnet i gjennomføringen av forundersøkelsen, vil det være lettere å få informasjon fra et bredt utvalg av befolkningen som helhet. Ved å inkludere hele lokalsamfunn i prosessen med å identifisere utfordringer og foreslå løsninger økes det lokale engasjementet og eierskapet til prosjektene. Dette er med på å sikre både gjennomføringen og videreføring av utviklingsarbeidet etter at Misjonsalliansen en gang trekker seg ut fra området. Kapasitetsbygging i lokalsamfunnet Misjonsalliansen samarbeider med Mission Alliance Philippines (MAP) på Filippinene. De driver tre prosjekter med støtte fra Misjonsalliansen; et individuelt skolestøtteprosjekt i Metro Manila, et lokalsamfunnsutviklingsprosjekt i Rizal-provinsen som har spesielt fokus på å inkludere mennesker med funksjonshemninger og et lokalsamfunnsutviklingsprosjekt på øya Marinduque. Filippinene blir årlig truffet av mellom åtte og ti tyfoner. På grunn av klimaendringene har tyfonene blitt kraftigere, hyppigere og konsekvensene mer alvorlige. I 2014 har MAP hatt fokus på hvordan man kan forberede både stab og lokalsamfunn dersom katastrofen inntreffer slik at konsekvensene av den minimeres. I Rizalprovinsen, der MAP driver et lokalsamfunnsprosjekt, har man spesielt sett på hvordan man kan sikre at personer med funksjonshemning blir inkludert og involvert i beredskapsplaner. MAP er en barne- og ungdomsfokusert organisasjon. Barns rettigheter har alltid hatt førsteprioritet for MAP og for lokalsamfunnsorganisasjonene MAP samarbeider med. Som et resultat av aktiv deltakelse fra barn på I Rizal-provinsen, der MAP driver et lokalsamfunnsprosjekt, har man spesielt sett på hvordan man kan sikre at personer med funksjonshemning blir inkludert og involvert i beredskapsplaner. Marinduque har provinsmyndighetene satt av budsjettmidler til å bygge tre klasserom på Buenavista Central High School, bord og stoler på alle barnehagene i Buenavista og tilskudd til lokalsamfunnsorganisasjonene MAP samarbeider med. I lokalsamfunnsprosjektene er kapasitetsbygging viktig. Et mål er at lokalsamfunnet skal få evner og kompetanse for å styre egen utvikling. I denne sammenhengen er det viktig å kunne ha strategier for å generere inntekter og ressurser. MAP har gitt kurs i dette til lokalsamfunnskomiteene, og det har gitt gode resultater. Blant annet har lokalsamfunnskomiteene oppsøkt ansatte i provinsen og fått tilgang til å være med i programmet som gir kuer. Dette er styrt av jordbruksdepartementet på Marinduque. I det individuelle skolestøtteprosjektet i Metro Manila har man oppnådd at færre elever slutter på college. I 2013 fullførte 91 %, mot 100 % i Dette har man klart gjennom tettere kontakt med familien til ungdommene, økt koordinering med skolene og mer veiledning av elevene.

13 AN YANMAR Sichuanprovinsen Chengdu Xichang Chongoning Yanyuan Panzhihua Kunming Yunnanprovinsen Longchuan county Lingcang LAOS THAILAND Phnom Penh Konpong-Speu-provinsen Vihn Long NØKKELINFORMASJON Kaohsiung Hanoi mekong Guiang Ho Chi Minh City Tian aiang Manila MALAYSIA Taipei Marinduque INDONESIA Stillehavet HVOR VI JOBBER INNBYGGERE CA. 100 MILLIONER STØRRELSE KM² HOVEDSTAD MANILA FATTIGDOM 18 % LEVER FOR UNDER 7 KRONER DAGEN, 46 % UNDER 14 KRONER DAGEN ÅRSMELDING 2014 Stillehav INNLEDNING LEDELSE /STRUKTUR FAKTA 13 PROSJEKTPORTEFØLJE Metro Manila Marinduque Rizal MEDARBEIDERE Indiske hav Direktør: Ana Maria Mabini (fungerende direktør jan. mars) Maria Lourdes Baylon (fra mars) Antall nasjonale ansatte: 46 UTSENDINGER Hanna Sofie Johansen Holly Wilder (til august 2014) Jostein Tvedten (til august 2014) PAPUA NY GUINEA Liv Anna Furnes (fra oktober 2014) NORGE ÅRSBERETNING NØKKELTALL Antall kirker vi har samarbeidsavtaler med...49 Antall barn og unge som har deltatt på leir...ca. 800 Antall lokalsamfunnsbaserte organisasjoner...29 Antall samarbeidsskoler...37 Antall bygde klasserom...2 Antall samarbeidsbarnehager/førskoler...49 AUSTRALIA Antall bygde barnehager...2 Antall nye barnehagegrupper med ufaglært arbeidskraft....4 Antall nye vannpumper bygd...4 Antall hjem og skoler som har fått tilgang på rent drikkevann hjem og 8 klasserom Antall hjem som har deltatt I prosjekter knyttet til jordbruk/husdyrhold/inntektsskapende arbeid Antall mennesker med funksjonshemninger som er aktive deltakere i lokale organisasjoner...61 Antall mennesker med funksjonshemninger som har startet vanlig skole...5 Antall lokalsamfunnsbaserte organisasjoner som tar ansvar for å redusere barrierer så mennesker med funksjonshemninger og andre sårbare grupper kan delta aktivt I samfunnet...7 Antall interessegrupper etablert for mennesker med funksjonshemninger og deres familier...18 Antall mennesker med funksjonshemning som har fått identifikasjonspapirer REVISJONSBERETNING FORBRUKTE MIDLER 2014 NOK NEW ZEALAND BRUKTE Filippinene MIDLER ETTER VIRKSOMHETSOMRÅDER 2014 Kirkearbeid 7 % m Misjonsalliansen samarbeider me Helse Utdanning 49 % Nødhjelp 2 % 8 % SPRÅK FILIPPINSK OG ENGELSK RELIGION ROMERSK-KATOLSK OG PROTESTAN- TISK KRISTENDOM, ISLAM Lokalsamfunnsutvikling 34 % G UNGDOMSARBEID og lediggang avler nye problemer,

14 EKSEMPELHISTORIE DETTE HAR VI GJORT/OPPNÅDD 14 FOTO: LAILA S. BERG Lokaldemokrati og godt styresett Misjonsalliansens partnere kan ofte møte eineveldige haldningar i møte med lokale styresmakter. Det er behov for meir kunnskap om lover, rettigheiter og praktisering av demokratisk styresett på lokalt nivå. Misjonsalliansens partnarar arrangerer årleg kurs i godt styresett for utviklingskomiteane i landsbyane vi jobber i. Eg er takknemlig for å lære meir om rettferdigheit og godt styresett. No tør eg å vere kritisk til kommuneleiinga, fortel Mrs Bot Eyung. Ho vil ha meir rettferdigheit i kommunen slik at alle blir behandla likt for lova. Korrupsjon og nepotisme er dessverre utbreitt i Kambodsja, og om du har nok pengar eller kjenner dei rette folka, kjem du deg som regel unna straff. I landsbyen vår er det slik at dei fattige blir diskriminert, fortel Mrs Eyung. Om det er ein krangel mellom ein fattig og ein rik, vil politiet legge skulda på den fattige. Sjølv har ho involvert seg direkte når ho ser at folk blir urettferdig behandla i landsbyen, og ho har fått landsbysjefen med seg. Etter kurset vil ho arbeide enda hardare for å få styresmaktene til å respektere lova og menneskerettigheitene i landsbyen. Kirker som betyr en forskjell I Kambodsja jobber vi i til sammen 96 landsbyer med ulike prosjekter innenfor jordbruk, matsikkerhet, utdanning, helse, inntektsskapende arbeid og godt styresett. I 32 av disse landsbyene er det lokale kristne kirker som er samarbeidspartneren vår. Det er laget et nettverk for disse samarbeidskirkene «Churches for Community Transformation» (CCT). Menighetene i nettverket møtes månedlig. I arbeidet i de ulike landsbyene er ett av de første skrittene å organisere en landsbykomité. Når denne velges, er det hele landsbyen som er med på å velge hvem som skal sitte i komiteen. Noen ganger velges medlemmer fra menighetene inn i komiteen, men det er ikke kirken som har kontrollen det er landsbyens komité. I 2014 ble det gjennomført en evaluering av kirkearbeidet i Kambodsja. Mange av kirkene rapporterer at de har fått en økt forståelse av diakoni og integrert misjon gjennom å delta i CCT-nettverket. En av kirkene beskriver at de nå opplever det utadrettede diakonale arbeidet som et kall fra Gud. «Før kom folk til menigheten for å få noe til seg selv, men nå ofrer de seg for menigheten», sier medlemmer i en av menighetene i undersøkelsen. Samtidig ser en at modellen en har jobbet med krever mye opplæring og eksterne ressurser. World Renew og Misjonsalliansen ønsker at flere menigheter engasjerer seg i utadrettet diakonalt arbeid. En av utfordringene som evalueringsrapporten trekker fram er derfor behovet for å finne fram til en modell som er enklere og innebærer mindre overføring av midler til menighetene. Kambodsja er et land der de kristne ikke utgjør mer enn 1-2 prosent av befolkningen. Den store majoriteten En av kirkene beskriver at de nå opplever det utadrettede diakonale arbeidet som et kall fra Gud. er buddhister. Når kristne menigheter driver et utadrettet arbeid, blir de ofte møtt med mistenksomhet og frykt for at de skal bringe splittelse i lokalmiljøet. Evalueringsrapporten viser at tilliten mellom menighetene og lokalsamfunnet har økt i løpet av den tida menighetene har drevet utadrettet diakonalt arbeid. Lokalsamfunnet ser at menighetens arbeid er viktig for dem, og menighetene er mer velkomne i lokalsamfunnet nå. Mange av menighetene opplever særlig at det kommer mange nye barn til menigheten. Etter hvert som foreldrene har fått mer tillit til menighetene, gir de nå barna lov til å delta på menighetenes aktiviteter og oppmuntrer dem til og med til å gå. For menighetene er det både en utfordring og en velsignelse å få så mange nye barn inn i menigheten. Dette skjer samtidig som mange menigheter opplever at de mister voksne medlemmer på grunn av arbeidsmigrasjon enten til byen eller over grensa til Thailand der mulighetene for å skaffe inntekt til familien er bedre. Også kommuneadministrasjonen og landsbylederne samarbeider aktivt med menighetene. Når de har arrangementer, møtes de enten på kommunehuset, i pagoden eller i kirken. Barrierene, frykten og mistilliten er bygd ned på begge sider. Kirkene opplevde tidligere diskriminering og til og med å bli møtt med hat i sine lokalsamfunn. Den diakonale tjenesten, motivert av kjærlighet som retter seg mot alle mennesker, kristne som ikke-kristne, har bidratt til å bygge bro mellom menighetene og lokalsamfunnet. En fattig kvinne som opplevde at hun var veldig alene og i en håpløs situasjon, forteller at møte med menigheten og Guds ord gav henne håp for framtiden.

15 BANGLADESH Lingcang MYANMAR NØKKELINFORMASJON Kunming Yunnanprovinsen Longchuan county LAOS Hanoi Kaohsiung Taipei ÅRSMELDING 2014 INNLEDNING LEDELSE /STRUKTUR BURMA Indiske hav KA v PROSJEKTPORTEFØLJE THAILAND Phnom Penh Konpong-Speu Kampot Community Transformation in Rural Cambodia Churches for Community Transformation Budsjettstøtte til Bridges of Hope under World Evangelization Cambodia (WEC) mekong Svay Rieng Prey Veng Takeo (kirke) Kandal (kirke) Ho Chi Minh City MALAYSIA SAMARBEIDSPARTNERE World Renew Occupation and Rural Economic Development Association (OREDA) Khmer Angkar for Development of Rural Areas (KADRA) Love Cambodia (LC) (til 1. april) Community for Transformation (CFT) New Light of Unity (LNU) Indiske hav Harvesting Time Church (HTC) HVOR VI JOBBER Pulo Manila INDONESIA INNBYGGERE 14,7 MILLIONER STØRRELSE KM² HOVEDSTAD Buenavista PHNOM fylke PENH SPRÅK KHMER, FRANSK OG ENGELSK Yook RELIGION Marinduque BUDDHISME (95 %) FATTIGDOM 28 % EKSTREM FATTIGDOM Heritage of Christ Church (HCC) Kampong Phnom Church (KPC) Khmer Churches Development Association Toulsala (KCDAT) Living Water Church (LWC) New Hope Church (NEHC) New Life Church (NLC) Phal Dombaung Church (PDC) MEDARBEIDERE Direktør: Kathleen Lauder Antall ansatte: 20 UTSENDINGER Bente Iversen Foseide og Knut Iversen Foseide FAKTA Stillehavet NORGE ÅRSBERETNING REVISJONSBERETNING 15 P NØKKELTALL Antall kirker vi har samarbeidsavtaler med...8 Antall lokalsamfunnskomiteer...96 Antall skoler vi samarbeider med...32 Antall barnehager vi samarbeider med Antall elever i barnehagene Antall brønner og vannpumper bygd...29 Antall familier som har fått vannfilter Antall latriner som er bygd Antall husstander som har deltatt i prosjekter knyttet til jordbruk/husdyrhold/inntektsskapende arbeid Sparegrupper familier Familier som bruker SRI (økologisk risdyrkingsmetode) familier Kubank familier Grisebank familier Kyllingbank familier Risbank familier Til sammen deltakere AUSTRALIA FORBRUKTE MIDLER 2014 NOK Kambodsja BRUKTE MIDLER ETTER VIRKSOMHETSOMRÅDER 2014 Kirkesamarbeid 11 % Barn og utdanning 14 % Helse, vann og miljø 9 % Jordbruk og matsikkerhet 16 % Lokalsamfunnsorganisering 50 %

16 EKSEMPELHISTORIE DETTE HAR VI GJORT/OPPNÅDD 16 Ny avtale med nasjonale ringvirkninger Misjonsalliansen og det nasjonale handikapforbundet i Kina inngikk våren 2014 et samarbeid om et nytt treårsprosjekt rettet mot barn med cerebral parese. Misjonsalliansen ønsker nå blant annet at rehabiliteringssentrene skal utvikle et sterkere bånd til skolemyndighetene i sine kommuner slik at flere barn med funksjonshemning kan få muligheten til å gå på skole. Prosjektet skal også styrke rehabiliteringssentrene som Misjonsalliansen har samarbeidet med de siste fem årene, så de kan gi et godt og bærekraftig tilbud til barn med cerebral parese. Mot slutten av prosjektperioden vil det nasjonale handikapforbundet promotere denne måten å drive habilitering for barn med cerebral parese som en ideell modell overfor nasjonale helseog utdanningsmyndigheter i håp om at dette kan skape ringvirkninger over hele Kina. Utvikle lokalt eiersskap Barn med funksjonshemninger har vært en målgruppe for Misjonsalliansens arbeid i Kina i flere tiår. I 2014 har Buer Consult sammen med det kinesiske handikapforbundet hatt fokus på utdanning og sosial inkludering. Dette har blitt gjort ved å samarbeide tett med myndighetsledere, utdanningsdepartementet, foreldregrupper og lokale habiliteringsstasjoner. Gjennom dette samarbeidet ser vi i 2014 at flere barn med funksjonshemning får gå på skole. En av de aktivitetene som har vært mest vellykket i 2014 har vært kompetansebygging av foreldregrupper. Vi ser at gruppene blir myndiggjort og at de planlegger og gjennomfører tiltak uten ekstern hjelp. I tillegg klarer de å bli hørt av relevante myndigheter. Flere grupper er også blitt etablert uten Misjonsalliansens støtte. Dette viser at behovet for disse støttegruppene er stort. I 2013 startet det lokale handikapforbundet i Longchuan et prosjekt for å styrke tjenestene og rettighetene til personene med funksjonshemning. I løpet av disse to årene har vi dessverre opplevd manglende eierskap, kapasitet og forpliktelse fra handikapforbundets side. Vi måtte derfor ta det vanskelige valget om å avslutte samarbeidet. Det er et svært dårlig tilbud til mennesker med funksjonshemning i Longchuan. Dette gjør det svært vanskelig å avslutte. Samtidig er det ikke Misjonsalliansen alene som kan drive prosjektene. Da vil det ikke bli videreført etter at vi trekker oss ut. Derfor oppleves det riktig å trekke seg ut. I løpet av de to årene som prosjektet Vi ser at gruppene blir myndiggjort og at de planlegger og gjennomfører tiltak uten ekstern hjelp. har blitt gjennomført, har vi likevel oppnådd resultater; vi har bidratt til utstyr for rehabilitering, vi har fjernet fysiske hindringer for personer med funksjonshemning, vi har gitt opplæring til rehabiliteringsstaben, vi har fasilitert lokalbasert sosialt arbeid og vi har drevet holdningsskapende arbeid for å fjerne stigma og diskriminering. Misjonsalliansen har samarbeidet tett med Yunnan Christian Council og Tre-Selv-kirken i Vi har arbeidet med å utarbeide felles målsetninger og en felles plan for samarbeidet. I tillegg har vi jobbet mye med forståelse for hva diakonalt arbeid er og hvordan prosjekter skal driftes. To menigheter har fått støtte til diakonale prosjekter, og erfaringen fra disse prosjektene er delt med alle involverte. Dette har gitt et felles engasjement, eierskap og entusiasme. Vi tror at dette blir et svært berikende samarbeid framover. Longchuan Sustainable Livelihoodprosjektet har i 2014 bidratt til økt miljøbevissthet på skolene. Mer enn 5000 elever og 100 lærere på tolv skoler har fått opplæring i miljøvern. Bøndene i Longchuan er svært avhengige av prisen på sukker, og i fjor falt sukkerprisen kraftig. Dette påvirket inntektene deres, men siden de gjennom prosjektet har fått støtte til å utvikle også alternative inntektskilder, fikk ikke prisnedgangen så store konsekvenser for bøndene som tidligere. Prosjektet er også blitt evaluert. Rapporten gir gode tilbakemeldinger, særlig på arbeidet med businessgrupper for kvinner. Rapporten anbefaler prosjektet å øke nettverk og samarbeidet med andre aktører i Longchuan.

17 Longchuan Lingcang Liangshang Yanyuan Panzhihua Chang Jiang Pulo Buenavista fylke Yook Marinduque Haramura STAN N GHANISTAN PAKISTAN IRAN KYRGYZXTAN TAJIKISTAN TURKMENISTAN RUSSLAND NØKKELINFORMASJON UZBEKISTAN KAZAKSTAN AFGHANISTAN PAKISTAN KYRGYZXTAN TAJIKISTAN MONGOLIA Sichuanprovinsen Chengdu Chongqing NEPAL BHUTAN Yunnanprovinsen Guiyang Kunming INDIA BANGLADESH Hanoi BURMA LAOS INDIA NEPAL Himalaya THAILAND Manila Indiske hav Phnom Penh Konpong-Speu-provinsen Ho Chi Minh City Vinh Long Tien giang SRI LANKA Holistisk habilitering av barn med MALAYSIA CP PROSJEKTPORTEFØLJE RUSSLAND S. KOREA Taipei Kaohsiung Bærekraftige levekår i Longchuan INDONESIA Indiske hav Diakonalt kirkesamarbeid i Yunnan Indiske hav Landsbyutvikling i Ta Er Ti Indiske hav SAMARBEIDSPARTNERE Himalaya SRI LANKA China Disabled Persons federation Longchuan Foreign Aid Office Yunnan Religious Affairs Bureau Yunnan Christian Council mekong mekong N. KOREA BHUTAN Bejing BANGLADESH Chang Jiang Nagano Tokyo JAPAN Stillehavet Stillehavet mekong BURMA PAPUA NY GUINEA Sichuanprovinsen Chengdu Chongqing Yunnanprovinsen Kunming Lingcang Longchuan Liangshang Yanyuan Panzhihua LAOS Chang Jiang Stillehavet Hanoi THAILAND MALAYSIA Phnom Penh Konpong-Speu-provinsen UTSENDINGER Ho Chi Minh City Vinh LongNina Therese Solberg og Tien giang AUSTRALIA Thomas Smørdal mekong Guiyang HVOR VI JOBBER Bejing INNBYGGERE CA. 1,3 MILLIARDER HOVEDSTAD BEIJING Chang Jiang MEDARBEIDERE Pulo Direktør: Thomas Smørdal Manila Antall ansatte: 4 N. KOREA S. KOREA STØRRELSE KM² SPRÅK MANDARIN RELIGION TAOISME, BUDDHISME, ISLAM, PROTESTANTISK OG KATOLSK KRISTENDOM FATTIGE 17 % LEVER FOR UNDER 7 KRONER DAGEN. 47 % LEVER FOR Taipei UNDER 14 KRONER DAGEN. Kaohsiung Yook Marinduque Buenavista fylke FAKTA ÅRSMELDING 2014 Nagano Haramura INNLEDNING Tokyo LEDELSE /STRUKTUR JAPAN Stillehavet NORGE ÅRSBERETNING REVISJONSBERETNING Stillehavet 17 NØKKELTALL Indiske hav Indiske hav NEW ZEALAND INDONESIA Antall menigheter vi har diakonalt samarbeid med....2 Antall skoler i miljøprogrammet Antall barn i miljøprogrammet Antall barn som har vært på miljøleir Antall lokalsamfunnskomiteer...3 Antall geiter i geiteholdsprogrammet Jordbruksareal som nå bruker soyabønneplanting som alternativ gjødsling Antall husstander som har deltatt i prosjekter knyttet til jordbruk/husdyrhold/inntektsskapende arbeid Antall barn med funksjonshemninger som har fått et mer helhetlig rehabiliteringstilbud PAPUA NY FORBRUKTE MIDLER 2014 NOK AUSTRALIA Kina BRUKTE MIDLER ETTER VIRKSOMHETSOMRÅDER 2014 Kirkearbeid 7 % Vann/ sanitær/miljø 39 % Arbeid blant funksjonshemmede 54 %

18 EKSEMPELHISTORIE DETTE HAR VI GJORT/OPPNÅDD 18 Ung mor tilbake på skolen Da hun ble mor i en alder av 14 år, måtte Helen slutte på skolen. Nå er hun tilbake med hjelp fra Misjonsalliansen og faddere i Norge. Helen Gbar ble tvunget til å slutte på skolen ikke lenge etter at lille Jerry ble født. Barnets far, en mann på alder med faren hennes, hadde forlatt henne og flyttet fra byen. Hun var alene med gutten. Samtidig måtte hun jobbe hardt for å ta vare på foreldrene sine og de fire søsknene sine. Likevel gav hun ikke opp håpet om å få en utdannelse. Da Misjonsalliansen etablerte seg i hjembyen hennes, ble hun med i en jenteklubb som søker å motivere jenter til å bli i skolen. Hun fikk dessuten hjelp til å forhandle frem en avtale med skolen sin, slik at hun kunne overlate Jerry til en førskolelærer og selv fortsette studiene sine. Hun får utdannelse gjennom Misjonsalliansens fadderordning. Vandring i dødsskyggens dal Liberia var det landet i Vest-Afrika, sammen med Sierra Leone og Guinea, som ble hardest rammet av ebola-epidemien. I Liberia ble til sammen 9249 personer rapportert smittet, og 4117 ble rapportert døde som følge av ebola. Det er sannsynligvis store mørketall. Mot slutten av 2014 gikk antallet nye smittede ned. Det er fortsatt for tidlig å si hva de langsiktige sosiale og økonomiske effektene av ebola vil bli. Etter forespørsel fra Metodistkirken i Liberia bevilget Misjonsalliansen ekstra midler til nødhjelp. Den lokale staben mobiliserte et stort team av hundre frivillige som reiste rundt på kryss og tvers av landet med informasjonskampanjer og enkelt hygieneutstyr til landsbyene og helsesentre. I lokalsamfunn der vi allerede hadde skoleprosjekter, ble også skoleelevene organisert i grupper for å spre informasjon om smitte og forebyggende tiltak. Til sammen besøkte de 550 landsbyer og lokalsamfunn i åtte av landets fylker mennesker ble nådd gjennom informasjonskampanjen, 1226 bøtter til klorvann ble delt ut, og 28 familier som hadde mistet noen på grunn av ebola fikk psykososial oppfølging. Det kan se ut til at Liberia har klart å stanse epidemien blant annet fordi de har lykkes med å skape forståelse for de nødvendige tiltakene knyttet til hygiene og isolering av syke. Når folk selv eier denne forståelsen og tiltakene ikke kun oppleves som ytre pålegg, øker sannsynligheten for at tiltakene blir gjennomført. Dette er prinsipper som vi kjenner igjen fra arbeidet med lokalsamfunnsutvikling lokalbefolkningen Det kan se ut til at Liberia har klart å stanse epidemien blant annet fordi de har lykkes med å skape forståelse for de nødvendige tiltakene knyttet til hygiene og isolering av syke. selv skal eie forståelsen av nå-situasjonen og visjonen om hvor de skal. Tiltak og prosjekter skal være solid forankret hos dem de er ment å hjelpe. «Vi har vandret i dødsskyggens dal, men din kjepp og din stav har trøstet oss», sa en av lederne i Metodistkirken. På samme måte som det liberiske folket har klart å reise seg etter mange år med brutal borgerkrig, vil de igjen reise seg og mobilisere for en bedre framtid for land og folk. I august ble alle landets skoler stengt, og aktivitetene knyttet til elever og skole-hjem-samarbeid måtte legges på is. Til tross for utfordringene i forbindelse med ebola-epidemien har byggingen av skoler og lærerboliger fortsatt mer eller mindre i tråd med det som var planlagt. Tre nye skolebygninger ble fullført i løpet av Skolebygningene er tilrettelagt for funksjonshemmede, og vi opplever at det er en økende bevissthet i lokalbefolkningen rundt det at funksjonshemmede skal ha rett til å gå på skole og få den assistansen de trenger for å kunne gjøre det. Det er imidlertid fortsatt en stor utfordring å komme dit at funksjonshemmede er inkludert på alle plan i lokalsamfunnet. Den aller største utfordringen knyttet til utdanningsprogrammet er myndighetenes oppfølging av sine forpliktelser til å sende kvalifiserte lærere til skolene som er bygd. Ved flere av skolene har en fått noen flere lærere inn på myndighetenes lønningsliste, men det er et langt stykke igjen til å dekke behovet ved de ulike skolene.

19 SENEGAL GAMBIA GUINEA BISSAU NØKKELINFORMASJON GUINEA SIERRA LEONE Monrovia Atlanterhavet ELFENBEN- KYSTEN BUR FASO GHANA BENIN TOGO HVOR VI JOBBER HOVEDSTAD MONROVIA NIGER NIGERIA INNBYGGERE 3,8 MILLIONER STØRRELSE KM² SPRÅK ENGELSK RELIGION KRISTENDOM, ISLAM, LOKALE RELIGIONER FATTIGDOM CA. 90 % ARBEIDSLØSHET. FORVENTET LEVEALDER ER 57 ÅR. 5 AV 10 BARN FULLFØRER IKKE GRUNNSKOLEN. CA. 32 % PÅ LANDSBYGDA MANGLER RENT VANN. FAKTA KAMMERUN ÅRSMELDING 2014 INNLEDNING LEDELSE /STRUKTUR PROSJEKTPORTEFØLJE Misjonsalliansen samarbeider med United Methodist Church Kontoret har fem ansatte. Leder: Jonathan Kaipay Misjonsalliansen har ikke utsendinger i Liberia i 2014 SAMARBEIDSSKOLER Barmellen Kollie Town Barseegiah Public School Behneewein Community School Kor Public School Marblee Public School Zammie Town Community School NORGE ÅRSBERETNING REVISJONSBERETNING 19 NØKKELTALL Antall skoler som er ferdigbygget...3 Antall skoler under bygging...3 Antall skoler utstyrt med nødvendige møbler...4 Nye lærerboliger tilknyttet våre skoler...1 Antall skoler med trening/opplæring i hagebruk...4 Det ble gjennomført en generell helsesjekk av alle elever på alle skolene i løpet av året. Dette ble gjort før ebola-utbruddet. Det ble gjennomført kampanjer vedrørende jenters utdanning og myndiggjøring av kvinner. Det ble gjennomført kampanjer vedrørende ebola-epidemien i hver kommune. FORBRUKTE MIDLER 2014 NOK BRUKTE Liberia MIDLER ETTER VIRKSOMHETSOMRÅDER 2014 Nødhjelp 9 % Lokalsamfunnsorganisering/ godt styresett 6 % Mikrofinans 27 % Utdanning 49 % Diverse lokalsamfunnsprosjekter 9 %

20 EKSEMPELHISTORIE DETTE HAR VI GJORT/OPPNÅDD 20 Skal nå flere funksjonshemmede Ved å etablere et nytt prosjekt i Hua Giang-provinsen vil Misjonsalliansen utvide sitt arbeid for å inkludere funksjonshemmede i skole- og arbeidsliv. Funksjonshemmede utgjør ofte en «usynlig» gruppe som sjelden deltar i sosiale aktiviteter, men tilbringer mesteparten av tiden sin hjemme. Både barn og voksne opplever å bli diskriminert jevnlig. Også på skolene er dette et stort problem. Misjonsalliansen har gode erfaringer fra sitt arbeid med å inkludere funksjonshemmede i skole- og arbeidsliv og har i flere år jobbet med dette i provinsene Vinh Long og Tien Giang. Nå ønsker organisasjonen å etablere et tilsvarende prosjekt i Hua Giang-provinsen. Tidligere erfaring og rapporter viser at mennesker med funksjonshemninger er blant de fattigste, mest marginaliserte og sårbare i Vietnam, noe som også i høyeste grad stemmer med situasjonen i Hua Giang. De med nedsatt funksjonsevne og deres familier har lavere inntekt dårligere tilgang på rent vann og latriner, og de oppsøker også helsetjenester sjeldnere enn gjennomsnittet. Misjonsalliansen vil nå arbeide for å endre samfunnets holdninger til denne gruppen. Stimulere til godt samarbeid MISJONSALLIANSEN I (NMAV) samarbeider med myndighetspartnere om prosjekter innen mikrofinans, inkluderende utdanning og lokalsamfunnsutvikling. I over 12 år har Women s Union og Misjonsalliansen gitt mikrolån til fattige kvinner i Tien Giang-provinsen. I 2014 var det 4520 sparegrupper og fattige kvinner som fikk lån. Misjonsalliansen bruker både finansielle og sosiale indikatorer for å følge effekten av mikrolån, og det er svært gledelig å kunne dokumentere at mikrofinans bidrar til fattigdomsreduksjon og bedre levekår i Mekong. Misjonsalliansen har bidratt med kapasitetsbygging av Women s Union om funksjonshemninger. De har utviklet en plan om hvordan de skal inkludere personer med funksjonshemninger og sikre at denne gruppen får tilgang til finansielle tjenester og inntekt. I tillegg fortsetter man å gi mikrolån til familier som har familiemedlemmer med funksjonshemning. I prosjektet Inkluderende utdanning støtter vi et tett samarbeid mellom skoler, foreldre, lokalsamfunn og myndigheter for å skape inkludering av barn og unge. I 2014 fikk mer enn 1669 barn med funksjonshemning tilgang til skolegang og tidlig stimulering. Skolene og lærerne har økt kompetanse om hvordan man fjerner hindringer for barn med funksjonshemning og skaper inkludering. Foreldrene har fått De har utviklet en plan om hvordan de skal inkludere personer med funksjonshemninger økt selvtillit og tør å be om hjelp og tale sine barns sak. Myndighetene er klar over sitt ansvar og støtter arbeidet med å inkludere barn med funksjonshemning i utdanning og i andre sosiale settinger. Misjonsalliansen arbeider også med å hjelpe personer med funksjonshemning til å organisere seg. Vi støtter blant annet en døveklubb som har 84 medlemmer. Denne klubben er svært aktiv og har god kontakt med andre liknende klubber. De arbeider med å dele informasjon om rettigheter og om jobbmuligheter. Personer med funksjonshemning er ofte diskriminert på jobbmarkedet, men i døveklubben har hele 70 % av medlemmene arbeid. I 2014 startet vi et nytt samarbeid om inkluderende utdanning i provinsen Hau Giang. Arbeidet gikk bra, men plutselig fikk vi vite at provinsmyndighetene hadde stoppet prosjektet. Vi vet ikke årsaken til at prosjektet ble stoppet og syns det er synd at samarbeidet ikke kunne fortsette. Dessverre er dette del av den uforutsigbare konteksten vi arbeider i i Vietnam. I lokalsamfunnsprosjektene har rettighetsperspektivet og deltakelsen til lokalsamfunnet blitt styrket. Vi arbeider også med å sikre at de mest sårbare gruppene i lokalsamfunnet; fattige, kvinneledede hushold, familier med funksjonshemmede og minoritetsfamilier, blir inkludert i prosjektet.

vi gir livet en sjanse!

vi gir livet en sjanse! Misjonsalliansen.no Innledning vi gir livet en sjanse! Høydepunkter Ledelse /struktur Brasil Filippinene Kambodsja Kina Liberia Japan Taiwan Amas årsregnskap Regnskap Amas Regnskap D-Miro Revisjonsberetning

Detaljer

VI GIR LIVET EN SJANSE!

VI GIR LIVET EN SJANSE! MISJONSALLIANSEN.NO INNLEDNING VI GIR LIVET EN SJANSE! HØYDEPUNKTER LEDELSE /STRUKTUR REGNSKAP REGNSKAP D-MIRO REVISJONSBERETNING ÅRSMELDING 2013 WWW.MISJONSALLIANSEAN.NO ÅRSMELDING 2013 INNLEDNING 3 HØYDEPUNKTER

Detaljer

PROSJEKTKATALOGEN 2015 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten?

PROSJEKTKATALOGEN 2015 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten? PROSJEKTKATALOGEN 2015? VÅRT PROSJEKT misjonsavtale i menigheten? Vi inviterer til å støtte arbeidet i et av åtte land! I denne prosjektkatalogen finner dere mange prosjekter innenfor hvert enkelt land.

Detaljer

PROSJEKTKATALOGEN 2016 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten?

PROSJEKTKATALOGEN 2016 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten? PROSJEKTKATALOGEN 2016 VÅRT PROSJEKT misjonsavtale i menigheten? Vår menighets misjonsavtale! Her har du prosjektkatalogen hvor du kan finne prosjektet som passer for din menighet! Som medlem av Samarbeid

Detaljer

vi gir livet en sjanse!

vi gir livet en sjanse! Misjonsalliansen.no vi gir livet en sjanse! Årsmelding 2011 www.misjonsalliansen.no 2 Et godt år enda en gang. Vi er glade for å kunne presentere Misjonsalliansens årsmelding for 2011! Organisasjonen har

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

MISJONSALLIANSEN.NO INNLEDNING HØYDEPUNKTER BOLIVIA BRASIL ECUADOR FILIPPINENE JAPAN KAMBODSJA KINA LIBERIA TAIWAN VIETNAM NORGE ÅRSREGNSKAP

MISJONSALLIANSEN.NO INNLEDNING HØYDEPUNKTER BOLIVIA BRASIL ECUADOR FILIPPINENE JAPAN KAMBODSJA KINA LIBERIA TAIWAN VIETNAM NORGE ÅRSREGNSKAP MISJONSALLIANSEN.NO ÅRSMELDING 2010 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 2 NYE MULIGHETER Det er en stor glede å få lov til å legge frem årsmeldingen for 2010. Misjonsalliansen har hatt et godt år. Inntektene har igjen

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

DITT PROSJEKT. din hjertesak

DITT PROSJEKT. din hjertesak DITT PROSJEKT din hjertesak Hva er din hjertesak? Vi mennesker er forskjellige, og det er ulike ting som opptar og engasjerer oss. Ved å støtte et prosjekt i Misjonsalliansen kan du bidra til den saken

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

2017" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!"AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL"!"" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' '

2017 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL! ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2017" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del1:Verdensmilitæreforbruk Hvaermilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon - empowers deaf people world wide - 30 år t e v i l r o f d ø r B - tro og håp for fremtiden Tretti år med Internasjonal Døvemisjon Internasjonal døvemisjon - DMI DMI (Deaf Ministries International) er

Detaljer

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Prislisten for gruppe 1-5 gjelder for alle vanlige hjemmetelefoner/geografiske nummer. Vi gjør oppmerksom på at inndelingen av hva som er fastnettnummer

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Fotball og misjon i Ecuador

Fotball og misjon i Ecuador Fotball og misjon i Ecuador I og omkring storbyen Guayaquil, i Ecuador, er det mange, store slumområder. De som bor her mangler mye av det som er selvfølgelig for oss i Norge; reint vann, tett hus, skolegang

Detaljer

Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14

Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14 Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14 Global mobilitet o Del av den internasjonale dimensjonen i Erasmus+ o Mobilitetssamarbeid med partnerland

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

DITT PROSJEKT. дin hjertesak

DITT PROSJEKT. дin hjertesak DITT PROSJEKT дin hjertesak Hva er din hjertesak? Vi mennesker er forskjellige, og det er ulike ting som opptar og engasjerer oss. Ved å støtte et prosjekt i Misjonsalliansen kan du bidra til den saken

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Fotball og misjon i Bolivia

Fotball og misjon i Bolivia Fotball og misjon i Bolivia Bolivia er et fjell-land. Mange av Misjonsalliansens prosjekter foregår på El Alto en by som ligger på ca 3500 m over havet. Mange som bor her er fattige og barna har ikke så

Detaljer

Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni.

Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni. Prisliste utenlandssamtaler fra Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni. Internasjonale samtaler Starttakst Landskode Minuttpris Afghanistan

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT 484 BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT Her kan du sjølv fylle ut kvar du har vore, og kva du har gjort der. Eg anbefaler at du summerer med blyant,

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Innenfor hvilket fagområde har du din høyeste grad?

Innenfor hvilket fagområde har du din høyeste grad? # Norske Latin-Amerika-forskere og norsk Latin-Amerika-forskning (id 66513) - 16.11.2015 10:24 # Variabel Etikett alder Når er du født? 1 1931-1935 2 1936-1940 3 1941-1945 4 1946-1950 5 1951-1950 6 1951-1955

Detaljer

Etter Jul har vi hatt mye besøk fra Norge, noe som har vært kjempe koselig!

Etter Jul har vi hatt mye besøk fra Norge, noe som har vært kjempe koselig! Ja, nå er det ikke lenge før dere der hjemme kan synge: fløy en liten blåfugl gjennom vindu gjennom vindu, gjennom vindu.. Mens vi her i Manila heten lengter etter regntiden og har så smått begynt å nynne

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone. Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00

Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone. Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00 Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00 Innledning Tilgang til rent vann, hygieniske sanitær-fasiliteter og riktig håndtering av vann er essensielt

Detaljer

Sommer og høst 2004. JA, nå kommer det endelig noen HETE nyheter fra de 7000 øyene som sammen former FILIPPINENE!!!

Sommer og høst 2004. JA, nå kommer det endelig noen HETE nyheter fra de 7000 øyene som sammen former FILIPPINENE!!! Sommer og høst 2004 HEISANN ALLE SAMMEN, FAMILIE OG VENNER!!!! JA, nå kommer det endelig noen HETE nyheter fra de 7000 øyene som sammen former FILIPPINENE!!! Jentene stortrives på den nye skolen, FAITH

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Ilula Orphan Program (IOP)

Ilula Orphan Program (IOP) Ilula Orphan Program (IOP) er en lokalt basert organisasjon i Ilula, Tanzania. IOP bekjemper fattigdom og HIV/aids ved å gi barn støtte til utdannelse og hjelpe deres familier. Hjelp til selvhjelp er bærebjelken.

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Samtaler til utlandet faktureres per minutt. Alle priser er inklusiv moms. Antall minutter gratis per m ned Pris per minutt

Detaljer

Det første møtet. Den globale arbeidsplassen. Hvem, hva, hvor. Diagram 2: Deltakerne reiste slik innen våre programmer:

Det første møtet. Den globale arbeidsplassen. Hvem, hva, hvor. Diagram 2: Deltakerne reiste slik innen våre programmer: Her møttes mennesker 2003 Diagram 1: Deltakerne i våre forskjellige programmer fordeler seg slik: 61 % hovedprogrammet (22-35 år) 26 % ung-programmet (18-25 år) 13 % sør-sør (22-35 år) Disse tegnene på

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene Indonesia Senegal India Israel www.kmmisjon.no Kall og visjon Kristen Muslimmisjon (KMM) er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som ble dannet

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Prisliste Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Primafon AS Prisliste mobil gjeldende fra 01. juli 2016 Alle priser er inkl mva. Primafon AS. Vi tar forbehold

Detaljer

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014 Øyer 22. januar 2014 Til Øyer kommunestyre Da elevene på ungdomsskolen startet på skolen igjen etter nyttår, fikk vi beskjed om at tilbudene Åpen skole, samtalegrupper og basistrening var blitt stoppet.

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2012 2015 Normisjons visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Normisjons kjerneverdier er «elsket og sendt». Handlingsplanen omfter Normisjons totale arbeid i Norge

Detaljer

Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016

Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016 Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016 I fokus: Angola og Mosambik. Prosjekt Hannas bønnearbeid begynte i Angola i 2001. Det ble en rask vekst i antall bønnegrupper og kvinners liv forandret seg når de

Detaljer

Global mobilitet. Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16

Global mobilitet. Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16 Global mobilitet Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16 Litt om Erasmus+ Global mobilitet Erasmus+ åpnet i 2015 opp for muligheten til å utføre student- og ansatt mobiliteter til deler av verden utenfor

Detaljer

HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER

HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER Mars 2016 Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet. Åp. 1:17, 18 Kjære venner og medarbeidere, Denne verden

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

SOMMERHILSEN fra de Filippinske øyer!

SOMMERHILSEN fra de Filippinske øyer! Tit 3:5 he saved us, not because of righteous things we had done, but because of his mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit, SOMMERHILSEN fra de Filippinske øyer!

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

BUDDIES FOR AFRICA - ÅRSBERETNING 2011

BUDDIES FOR AFRICA - ÅRSBERETNING 2011 BUDDIES FOR AFRICA - ÅRSBERETNING 2011 Arten av virksomheten og hvor den drives Buddies for Africa (BFA) er en humanitær stiftelse med en visjon om å gi fremgang til mennesker i Afrika. Organisasjonens

Detaljer

Hindrer og lindrer nød

Hindrer og lindrer nød Norges Røde Kors hovedkontor 24.08.2012 Distriktskontorer* Generalsekretær Røde Kors Ungdom Spesialrådgiver for Generalsekretær Generalsekretærens stab Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Foto: Oddmund Sola / www.solafoto.smugmug.com. Inspirasjons hockey skole og Q&A samling. fredag 20. juni 2014 i DnB Arena, Stavanger, Norway

Foto: Oddmund Sola / www.solafoto.smugmug.com. Inspirasjons hockey skole og Q&A samling. fredag 20. juni 2014 i DnB Arena, Stavanger, Norway Foto: Oddmund Sola / www.solafoto.smugmug.com Inspirasjons hockey skole og Q&A samling fredag 20. juni 2014 i DnB Arena, Stavanger, Norway Foto: Oddmund Sola / www.solafoto.smugmug.com Det å kunne gi noe

Detaljer

Gatemegling. Konfliktarbeid i praksis. Mari Olsgaard

Gatemegling. Konfliktarbeid i praksis. Mari Olsgaard Gatemegling Konfliktarbeid i praksis Mari Olsgaard Gatemegling sin historie Konfliktrådets prosjekt fra 1998 Hoveddelen av saker var alternativ til straff i mindre lovbrudd utført av ungdom Ville forebygge

Detaljer

GJØR EN FORSKJELL THE A21 CAMPAIGN AVSKAFFER URETTFERDIGHET I DET 21. ÅRHUNDRE

GJØR EN FORSKJELL THE A21 CAMPAIGN AVSKAFFER URETTFERDIGHET I DET 21. ÅRHUNDRE GJØR EN FORSKJELL THE A21 CAMPAIGN AVSKAFFER URETTFERDIGHET I DET 21. ÅRHUNDRE FAKTA MENNESKEHANDEL er organisert handel av mennesker, der formålet oftest er tvangsarbeid eller seksuelle tjenester. Som

Detaljer

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste. Normisjon Landsstyrets møte 6.-8.september 2012 (Rica Hotell, Gardermoen) ------------------------------------------------------- Forum: Til stede: Forfall: Landsstyrets møte Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med:

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med: Rollekort Det bør være tre eller fire elever på hvert land. Det bør være minst fem land for at spillet skal fungere godt, dvs. minst 15 elever. Er det over 20 elever og behov for flere land, er det satt

Detaljer

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013 FLYKTNING 2013 REGNSKAPET ALT om mennesker På FLuKT verden over Hovedtall og trender Hovedfunn GLOBALT 45,2 millioner mennesker er på flukt verden over. Dette er det høyeste tallet som er registrert etter

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Å være misjonær i England

Å være misjonær i England Å være misjonær i England Nå har det gått noen måneder, og både jeg (Solgunn) og dette årets ettåringer har kommet oss vel til rette i England. I år har vi 7 ettåringer fordelt rundt i Cumbria; 4 norske,

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Rapport fra åpningen av Fagforbundets barneby i Angola Av Helga Rismyhr Grinden

Rapport fra åpningen av Fagforbundets barneby i Angola Av Helga Rismyhr Grinden Rapport fra åpningen av Fagforbundets barneby i Angola Av Helga Rismyhr Grinden Fagforbundets barneby i Huambo, Angola, er bygget i samarbeid med SOS Barnebyer. Barnebyen er finansiert ved hjelp av bidrag

Detaljer