vi gir livet en sjanse!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "vi gir livet en sjanse!"

Transkript

1 Misjonsalliansen.no vi gir livet en sjanse! Årsmelding 2011

2 2 Et godt år enda en gang. Vi er glade for å kunne presentere Misjonsalliansens årsmelding for 2011! Organisasjonen har hatt et godt år. Vi avsluttet året med et solid overskudd, med en økning av gaveinntektene på 6,7 %. Samlet hadde organisasjonen i ,6 millioner kroner i inntekter. Overskuddet på godt over 3 millioner skyldes først og fremst gode gaveinntekter, lavere dollarkurs enn budsjettert og et ekstraordinært tilskudd fra Norad. Det er imidlertid ikke de gode tallene vi motiveres av. For Misjonsalliansen handler det om å «Gi livet en sjanse!» Det gleder oss å se at mennesker griper muligheten og tar de nødvendige skrittene ut av fattigdom og nød. Vi fylles av respekt for det enorme arbeidet våre samarbeidspartnere gjør for å gå sammen med målgruppen mot et bedre liv. Misjonsalliansens ønsker å rette sitt arbeid mot fattige og tilsidesatte grupper. Svært mange av våre prosjekter retter seg mot urfolk og minoritetsgrupper. Disse har en spesielt vanskelig hverdag. Ikke nok med at de er fattige, de blir ofte også diskriminert av storsamfunnet. Mennesker med ulike funksjonshemninger prioriteres også. De tilsidesatte gruppenes rettigheter i samfunnet er en viktig del av Misjonsalliansens prosjektportefølje. Målgruppene våre er de mest utsatte for miljøforandringene som påviselig skjer i verden. Misjonsalliansen ønsker å opptre med troverdighet og profesjonalitet også på dette området. Av den grunn har det vært viktig for oss å ta grep også hjemme, og vi har derfor valgt å miljøsertifisere oss. I desember 2011 fikk vi vår sertifisering som Miljøfyrtårn. I alle våre prosjekter ute er dette et viktig tema. Mange av våre samarbeidspartnere kjenner allerede klimaendringene på kroppen. Vi må både forebygge og være villige til å hjelpe våre samarbeidspartnere med effektene av miljøødeleggelsene. Vi håper du tar deg tid til å lese årsmeldingen. Den gir mange gode fortellinger om hva som har skjedd i 2011 både med enkeltpersoner, med lokalsamfunn og i kirkesamarbeidene våre. Vi er svært takknemlige for den støtten våre venner og givere har bidratt med. Uten denne støtten hadde det vært umulig å oppnå de resultatene vi har sett. Tusen takk og god lesing! Vennlig hilsen Paul Erik Wirgenes Arnt H. Jerpstad hovedstyrets leder generalsekretær

3 LEDELSE & STRUKTUR Misjonsalliansens øverste organ er landsrådet med representanter fra norsk kirke- og kristenliv. Rådet delegerer myndighet til hovedstyret som delegerer til generalsekretær. Utearbeidet er organisert ut fra Misjonsalliansens egne organisasjoner eller drives gjennom partnere. Landsrådet var sist samlet 28. mai Landsrådet ETTER LANDSRÅDSMØTET 28. MAI 2011 HAR LANDSRÅDET BESTÅTT AV FØLGENDE: Gunnar Husan (ordfører), Oslo, Astrid Sandsmark (viseordfører), Oslo, Nils Terje Andersen, Kristiansand, Vest-Agder, Kirsten Løvdal Bjune, Oslo, Magne Bjørkøy, Kattem, Sør-Trøndelag, Tove Brager, Oslo, Kristin Brandsæter, Oslo, Simon Bringeland, Hamar, Hedmark, Karin Edén, Oslo, Sigurd Egeland, Sandnes, Rogaland, Håvard Ervik, Molde, Møre og Romsdal, Gerd Fadum, Oslo, Olav Fanuelsen, Sandvika, Akershus, Arild Fehn, Trondheim, Sør-Trøndelag, Jartrud Sofie Frafjord, Kvaløysletta, Troms, Liv Anna Furnes, Bergen, Gunhild Sjøvik Frøystad, Molde, Møre og Romsdal, Kari S. Gilje, Vestre Gausdal, Oppland, Tone Sindre Hoff, Oslo, Torstein Husby, Oslo, Vegard Husby, Oslo, Kristin Ryste Hølleland, Lonevåg, Hordaland, Bjørg Evy Jonassen, Fauske, Nordland, Kristian Larsen, Vøyenenga, Akershus, Gunvor Aarsland Lunde, Vikersund, Buskerud, Roar Meland, Eiksmarka, Akershus, Kristin Müller-Nilssen, Oslo, Arve Nilsen, Flekkerøy, Vest-Agder, Per Torgeir Nilsen, Søfteland, Hordaland, Solveig Roald Nordstrand, Valderøya, Møre og Romsdal, Kristian Rem, Oslo, Harald Sandvik, Tønsberg, Vestfold, Bente Sletten, Ål, Buskerud, Rolf Solås, Kristiansand, Vest-Agder, Oddgeir Teigen, Bryne, Rogaland, Kristin Tune, Dirdal, Rogaland, Audun Vevatne, Stord, Hordaland, Ingeborg Ims Winther, Oslo, Tor Fredrik Wisløff, Oslo, Christopher Woie, Grimstad, Aust-Agder, Bjørn Ove Ødegaard, Drammen, Buskerud. Paul Erik Wirgenes var medlem av landsrådet fram til mai 2011 da han ble leder av Misjonsalliansens hovedstyre. KONTROLLKOMITEEN Kontrollkomiteen er valgt av landsrådet til å gå gjennom hovedstyreprotokoll og sakspapirer for å påse om hovedstyret har ledet virksomheten i tråd med vedtektene og landsrådets vedtak. Komiteen har fra juni 2010 hatt følgende sammensetning: Tor Fredrik Wisløff (leder), Oslo, Åsmund Edvardsen, Saupstad, Sør-Trøndelag, Trygve Mørken, Ramnes, Vestfold. 1. vararepresentant: Roar Meland, Bærum, Akershus, 2. vararepresentant: Kirsten Løvdal Bjune, Oslo. Årsmelding HOVEDSTYRET Egil Hauge Arnt H. Jerpstad generalsekretær Paul Erik Wirgenes leder Siv Helset Eldbjørg Ryste Hølleland 1. vararepr. Ingunn Holbæk nestleder Morten Holmboe Marianne Rodriguez Nygaard 2. vararepr. Hovedstyret skal følge opp landsrådets vedtak. I 2011 har styret hatt sju møter, og det er blitt behandlet 57 saker. Hovedstyret behandler primært følgende saksområder: Budsjett, regnskap, årsmelding, policy, strategi, ansettelser av utsendinger og generalsekretær, oppnevning av vedtaksfestede utvalg og råd, godkjenning av feltstyrer og tilleggsbevilgninger utover budsjett, samt kontrollfunksjoner. Hovedstyret har vært preget av godt samarbeidsklima og stort engasjement. Lina Metveit Beisland Ole Andreas Kvilesjø Per N. Bondevik 3. vararepr. Hanne Holmberg Wenche Fladen Chávez ansattes repr. Arne Tord Sveinall Eirik Lundblad Næsheim 4. vararepr. Lars N. Sæthre Jørgen Haug ansattes vararepr. Generalsekretæren tar avgjørelser innenfor følgende områder: Bevilgninger innenfor godkjente budsjettrammer, ansettelse av personell til hovedkontoret, administrativ ledelse, personalbehandling i og utlandet, samt løpende saker innenfor vedtatte strategi- og policyrammer. ledelse & Struktur

4 4 HOVEDSTYRETS MEDLEMMER ETTER LANDSRÅDSMØTET 28. mai 2011: Paul Erik Wirgenes (leder), Hosle, Akershus, Ingunn Holbæk (nestleder), Oslo, Lina Metveit Beisland, Kristiansand, Vest-Agder, Hanne Holmberg Chávez (ansattes repr.), Tårnåsen, Akershus, Wenche Fladen, Oslo, Egil Hauge, Østerås, Akershus, Siv Helset, Langangen, Telemark, Morten Holmboe, Jessheim, Akershus, Ole Andreas Kvilesjø, Spydeberg, Østfold, Arne Tord Sveinall, Vikersund, Buskerud, Lars N. Sæthre, Eiksmarka, Akershus og Arnt H. Jerpstad (generalsekretær), Oslo. VARAMEDLEMMER: 1. varamedlem: Eldbjørg Ryste Hølleland, Lonevåg, Hordaland, 2. varamedlem: Marianne Rodriguez Nygaard, Oslo, 3. varamedlem: Per N. Bondevik, Oslo, 4. varamedlem: Eirik Lundblad Næsheim, Oslo. Ansattes vararepresentant: Jørgen Haug, Tønsberg, Vestfold. ARBEIDSUTVALGET har bestått av Paul Erik Wirgenes (leder), Ingunn Holbæk, Morten Holmboe, Lars N. Sæthre og Arnt H. Jerpstad. FINANSUTVALGET har bestått av Siv Helset (leder), Ole Andreas Kvilesjø, Arnt H. Jerpstad og Oddbjørg H. Storaker (sekretær). ANSATTE VED HOVEDKONTORET ANSATTE VED HOVEDKONTORET I NORGE i 2011 Ved Misjonsalliansens hovedkontor i Oslo var det i ,7 årsverk. Trine Skjævestad Ask, vikar i giveravdelingen, John Erland Boine, regnskapskonsulent, Hanne Holmberg Chávez, regionleder for Asia, Ingeborg Drevdal, markedskonsulent, Knut Eldhuset, IT-konsulent, Marit Wibe Evensen, sekretær, Frode Jan Fjørtoft, IT-leder, Jorunn Furuseth, sekretær i giveravdelingen, Irene Breivik Føyen, bistandskonsulent, Jørgen Haug, regionleder for Latin-Amerika, Unni Hiorth, personalkonsulent, utenlandsavdelingen, Silje Husan, leder for norgesarbeidet, Geir-Thomas Nordhaug, økonomikonsulent/controller, Arnt H. Jerpstad, generalsekretær, Klaus Kuhr, designer, informasjonsavdelingen, Oddmund Køhn, informasjonsleder, Tone Lindheim, utenlandssjef, Grethe Matre, nettverksleder, Siri Solem Mercado, sekretær i giveravdelingen, Jorunn L. Pedersen, resepsjonsansvarlig, Solveig Skaug, innsamlingsleder, Kristin Marie Skaar, i vikariat som informasjonskonsulent (fra august 2011), Oddbjørg Hildre Storaker, økonomileder, Bjørn J. Queseth-Sørheim, informasjonskonsulent (permisjon fra august 2011). ledelse & Struktur UTSENDINGER I 2011 BOLIVIA: Monika Bygdevoll, Camilla Guddal, Linda og Ronny Mehus Rugland, Torborg Fossan Steine og Magne Steine ECUADOR: Inger Lise Hovda Dobbe og Knut Harald Dobbe, Siv Anett og Kjetil Sande, Irene og Håkon Aandstad, Ingunn Skutlaberg Valbø og Bjørnar Valbø (fra september 2011) FILIPPINENE: Karoline Kinn Hartvigsen og Tor Arne Hartvigsen, Karen Lim og Anders Myrene, Hilde Bringedal og Ole Martin Uglem JAPAN: Noriko og Erik Frøyland KAMBODSJA: Bente og Knut Iversen Foseide KINA: Marit og Per Olav Bjørnstad (til mai 2011), Camilla og Sindre Fosse TAIWAN: Inger Marie og Kan Liu VIETNAM: Inger Elise og Per Christian Skauen PERSONALRÅD I tillegg til de hovedstyreoppnevnte utvalgene bistår et personalråd administrasjonen i spesielle personalsaker og i forbindelse med antakelser av utsendinger. Personalrådet har i perioden bestått av: Ole Bjørn Kolbjørnsrud, tilsynslege, Berit Okkenhaug, instituttprest, og Arne Tord Sveinall, leder for Institutt for Sjelesorg, Modum Bad. AMAS Andreas Andersen, daglig leder i Alliance Microfinance AS. Ingunn Nesje, Financial Controller (fra august 2011). NYE UTSENDINGER I Misjonsalliansens vedtekter heter det: Hovedstyret antar organisasjonens utsendinger etter innstilling fra generalsekretæren og sørger for deres forberedelse og utsending til tjenesten. Plassering av utsendingene til organisasjonens innsatsland bestemmes av hovedstyret etter innstilling fra administrasjonen. Misjonsalliansens utsendinger vigsles før utsending til tjenesten under bønn og håndspåleggelse etter eget ritual godkjent av Hovedstyret. I 2011 har følgende nye utsendinger blitt antatt: : Ingunn Skutlaberg Valbø og Bjørnar Valbø (for utreise 2011) Rebekka Andreassen Garcia og Daniel Garcia (for utreise 2012) : Nina Therese Solberg og Thomas Bulti Smørdal (for utreise 2012) : Aslaug Gotehus Rønningen og Kåre Børseth Rønningen (for utreise 2012)

5 Rio Mamor Guayaquil Stillehavet Guayas Quito ECUADOR PERU BRASIL Årsmelding 2011 Stillehavet Andes PERU Arequipa Rio Beni Caranavi Sorata/Combaya La Paz BOLIVIA El Alto Titicaca Sucre Salar du Uyuni PARAGUAY BRASIL Campo Grande HVOR VI JOBBER ia Sao Pãulo Innbyggere Ca. 10 millioner Størrelse km² Hovedstad Sucre (offisiell hovedstad) Rio de Janieiro Antlanterhavet La Paz (administrativ hovedstad) Språk Spansk, quechua og aymará Religion 95 % Romersk-katolsk kristendom, men med store innslag av lokale naturreligioner. 5 % av befolkningen er evangelisk kristne Fattigdom 36,7 % lever for under 7 kroner dagen. 59,6 % lever for under 14 kroner dagen Fakta 5 Enkeltmennesket CHILE Valle do riberia Curitiba Joinville ARGENTINA URUGUAY Dere har gitt meg selvrespekten tilbake Hilda er en av mange hiv-smittede som Misjonsalliansen har fått være med og løfte opp. Hun huskes etterhvert av volontører, studenter og noen besøkende for den gripende historien hun har å dele. I 20 år har hun levd med hiv, og det har ikke vært noen lette år. Hun ble nemlig utstøtt fra familien og mistet jobben. Til og med niesen min som er lege, skyr meg som pesten, forteller Hilda mens tårene renner, og hun viser til det triste faktumet at til og med autorisert helsepersonell diskriminerer hiv-smittede. En diskriminering som kommer av frykt. Frykt, som kommer av for lite kunnskap, fordi man tror man kan bli smittet ved å bare hilse. Det er vanskelig å holde på selvrespekten og viljen til å leve når til og med de nærmeste og de som burde vite bedre, trekker seg unna. Å overleve uten inntekt, er heller ikke lett. Men Hilda lever, og hun gjør en viktig jobb for Misjonsalliansen ved å stå frem og fortelle sin historie til skoleelever på El Alto. Misjonsalliansen har hjulpet meg masse, sier Hilda, Før turte jeg ikke vise ansiktet mitt og fortelle at jeg lever med hiv. Men Misjonsalliansen behandlet meg som et fullverdig menneske; smitten definerte meg ikke. Jeg er fortsatt Hilda. Tårene triller fra øynene, men ryggen er rak. Jeg gjorde en feil og ble smittet, forteller Hilda, men alle kan gjøre en feil. Det ønsker jeg at skoleelevene jeg møter skal forstå. Slik at ikke de gjør samme feil. Hilda opplever at hun får gjøre en forskjell, at hun har betydning i det arbeidet hun gjør for Misjonsalliansen ved skolebesøk. Det gjør meg stolt. Dere har gitt meg selvrespekten tilbake, avslutter Hilda.

6 Lokalsamfunnsutvikling 6 Samarbeidsavtale mellom Misjonsalliansen i og Universitetet på El Alto Misjonsalliansen i, MAN-B, har inngått ein samarbeidsavtale med Universitetet på El Alto, UPEA. Avtalen har som mål å styrke lokal utvikling i byog landdistrikta i kommunen El Alto. Det var ei høgtidelig markering som fann stad ved Universitetet på El Alto tirsdag 8. februar i år. sin nasjonalsong innleia programmet før representantar frå begge institusjonane heldt sine talar. Viserektoren ved UPEA, Elizabeth Condori Quispe, og direktøren for Misjonsalliansen i, Cristina Mercado, signerte deretter avtalen som gjeld i to år framover. Innan utgangen av 2013 skal avtalen evaluerast med tanke på vidare samarbeid og eventuelle endringar av opplegget. Avtalen blir ein del av arbeidet Misjonsalliansen allereie driv på El Alto for å styrke lokalsamfunna, økonomisk og menneskeleg utvikling og fokus på Brukte midler etter virksomhetsområder % Økonomisk/produktiv utvikling 10 % Kirkearbeid 10 % Vann 3 % Hiv/aids 3 % Helse 7 % Lokalsamfunnsorganisering/ godt styresett 6 % Sport 33 % Utdanning

7 Årsmelding 2011 etikk, moral og verdiar. Innan desse områda arbeider organisasjonen med forbetring av vilkåra for bønder og småskalabedrifter og utdanning og arbeid med å styrke familieverdiar. I tillegg er det prosjekt som skulehelse, allmennhelse, hiv/aids og Fotball Krysser Grenser. Cristina Mercado framheva i sin tale at samarbeidet handlar om å gje praksisplassar til studentar innan forskjellige utdanningar. Vi skal vere med og smelte saman den praktiske og teoretiske kunnskapen hos studentane, sa ho. Vidare understreka ho at utdanning er ein nøkkel for å få til utvikling av samfunnet. Misjonsalliansen forpliktar seg til å skaffe praksisplassar for studentane ved UPEA. Organisasjonen er også ansvarleg for å koordinere aktivitetane med fagansvarlege på universitetet. Alt nødvendig materiell til aktivitetane har Misjonsalliansen ansvar for å levere. I tillegg skal dei fylgje opp studentane under deira praksis i utviklingsprosjekta saman med fagansvarlege ved universitetet. På grunnlag av Misjonsalliansen sin strategi i,«tillit til lokalsamfunnet», skal det også vere lokal deltaking i alt som involverer lokalsamfunna rundt dette samarbeidet. 7 Kirkesamarbeid Utrustning av ungdomsledere Misjonsalliansen i ønsker å styrke kirkene i samarbeidsområdene, slik at de kan gjøre en forskjell i sine nærmiljø. En del av dette arbeidet er å kurse ungdommer fra kirkene i å nå ut med evangeliet og Guds kjærlighet til barn på skolene i nærmiljøet. «Horas felices» er ett av arrangementene disse ungdomslederne trenes i å holde. Det er en slags søndagsskole, men på lørdager, og arrangeres på skolene som barna kjenner til fra før. Der er det undervisning om viktige verdier, sang, drama, gjerne klovner, og, gjennom alt dette formidles Guds ord og hans kjærlighet til barna og deres familier. Flere barn og unge fra skolene blir interessert i å vite mer, og ungdomslederne arrangerer da leirer og utflukter, noe som er kjærkommet for barn med få fritidstilbud i fattige El Alto. Deretter er veien kort til kirken for mange, og flere av de ungdomslederne som kurses for å nå ut til sine nærmiljø, har kommet inn i kirken via arbeidet på skoler og i nærmiljø. En av disse er Franz Llave, som kom inn i kirken og ble kristen i mai fjor, fordi han hadde fått høre om Jesus og møtt ungdom fra kirken. Nå ønsker han å være med og nå nye på den skolen han selv gikk på. Kursene ungdomslederne deltar på, går over tre perioder: Først i februar og mars med en praktisk bit i hvordan formidle til barn og unge. Her lærer de drama, koreografi og klovneri blant annet. Så, etter en stund ute på skolene, er det tid for bibelundervisning i juni og juli med påfølgende to måneder i skolene, før året avsluttes med teologiformidling. Vi lærer veldig mye, og det er fint at Misjonsalliansen bryr seg om de unge på El Alto, sier Franz Llave.

8 8 Nøkkelinformasjon SAMARBEIDSPARTNERE EL ALTO. El Alto kommune, Foreldreforeningen (FEDE- PAF), skolestyrer, sanitetskvinnene, småbedriftsforeningen, studentforeninger for miljøvern, lærer- og foreldregrupper på offentlige skoler, evangeliske kirker. CARANAVI. Kvinnegrupper, kaffe-, ris- og bondeorganisasjoner, CIAT fra Colombia i et risprosjekt, COOPE- RACIÓN ALEMANA tysk organisasjon i arbeidet med økologiske ovner, Diaconia, fellesorgan for de evangeliske kirkene, kommunene i Caranavi og Teoponte. COMBAYA. Kommunene i Sorata og Combaya, lokale utviklingskomiteer (grasrot), kvinnegrupper, fellesorgan for de evangeliske kirkene. UTVIKLINGSINSTITUTTET. Kommuner hovedsakelig i La Paz fylke, direktoratet for alternativ utdanning. HIV/AIDS-PROSJEKTET. Helse- og utdanningsdirektoratenes avdelinger på El Alto, program for seksuelt overførbare sykdommer, organisasjoner for personer som lever med hiv/aids, offentlige skoler på El Alto. FOTBALL KRYSSER GRENSER. El Alto kommune, offentlige skoler, El Alto fotballkrets, frivillige fra lokale kirker samt kommunale fotballskoler på El Alto. PROSJEKTPORTEFØLJE Integrert utvikling, interandinske dalstrøk / Combaya og Sorata Lokalsamfunnsutvikling, El Alto Utviklingsinstituttet Hiv/aids-prosjekt Fotball Krysser Grenser Kirkesamarbeid Utdanningsprosjekt, El Alto Mastergrad-studium i kommunikasjon og utvikling, Universidad San Fransisco Xavier i Sucre MEDARBEIDERE MAN-B har 76 nasjonalt ansatte. Direktør: Cristina Mercado. UTSENDINGER Linda og Ronny Mehus Rugland Torborg Fossan Steine og Magne Steine Camilla Guddal Monika Bygdevoll CASA ALIANZA I 2011 hadde Casa Alianza til sammen 20 frivillige og studenter knyttet til Casa Alianza-konseptet. Totalt hadde gjestehuset 5000 gjestedøgn som betyr at det til enhver tid i gjennomsnitt bodde ca. 14 personer på gjestehuset. NØKKELTALL Antall kirker vi har samarbeidsavtaler med Antall barn som har vært med på leirer Antall lokalsamfunnskomiteer Antall skoler vi samarbeider med Antall klasserom bygd Antall barn på samarbeidsskolene Antall brønner og vannpumper bygd Antall husstander som har fått tilgang på rent drikkevann Antall husstander som har deltatt i prosjekter knyttet til jordbruk/husdyrhold, inntektsskapende arbeid (utenom mikrofinans) FORBRUKTE MIDLER 2011 NOK

9 Ekvator Zona Norte Isla Trinitara Tiwinza Guayas Arequipa Caranavi Sorata/Combaya El Alto Rio Mamor Campo Grande Lingcang Pulo Buenavista fylke Yook Marinduque Paz MEXICO cre BOLIVIA CUBA HAITI DOMENIC. REP. JAMAICA PUERTO RICO BELIZE GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA PARAGUAY PARAGUAY PERU Andes COSTA RICA Guayaquil Stillehavet PANAMA Quito COLOMBIA ECUADOR Stillehavet CHILE VENEZUELA Rio Beni La Paz Sucre BRASIL BOLIVIA TRINIDAD & TOBABO GUAYANA SURINAME FR. GUIANA ia Campo Grande São Paulo Curitiba Joinville Vale do Ribeira Rio de Janieiro Antlanterhavet ia VEST- SAHARA MAURITANIA SENEGAL GAMBIA GUINEA BISSAU GUINEA SIERRA LEONE Monrovia LIBERIA Antlanterhavet Curitiba MALI ELFENBEN- KYSTEN BURKINA FASO BENIN TOGO GHANA NIGER NIGERIA São Paulo Joinville Vale do Ribeira LIBYA KAMMERUN HVOR VI JOBBER INDIA Innbyggere Ca. 189,6 millioner Størrelse km² Rio de Janieiro SRI LANKA Indiske hav Hovedstad ia Språk Portugisisk Religion katolikker og protestanter Fattige 8 % av s befolkning lever for under 7 kroner dagen. 22 % lever for under 14 kroner dagen BANGLADESH BURMA Indiske hav Fakta Kunming Yunnanprovinsen Longchuan county Hanoi LAOS THAILAND KAMBODSJA Manila Årsmelding VIETNAM 2011 Phnom Penh Konpong-Speu-provinsen Vihn Long MALAYSIA INDONESIA Indiske hav mekong Guiang Ho Chi Minh City Tian aiang Kaohsiung Taipei TAIWAN 9 Stilleha FILIPPINENE AUSTRALI ARGENTINA URUGUAY Enkeltmennesket GENTINA URUGUAY Alltid beredt I et fattig område i byen Joinville i har speiderbevegelsen blitt en viktig fritidsaktivitet for barn og ungdom. Gjennom fadderordningen støtter Misjonsalliansen prosjektet Morro do Meio, og det er i dette området Weirich Nilson fikk visjonen om speiderarbeid. Nilson ville gjøre noe for de mest utsatte barna i Morro do Meio; en bydel og et industriområde hvor det for det meste bor immigranter fra andre kanter av landet. De kom hit med drømmen om å få jobb. De fleste er ufaglærte med lite utdannelse, og for de fleste gikk ikke drømmen i oppfyllelse. Etter hvert har Morro do Meio blitt en bydel med mye kriminalitet og narkotikatrafikk. Speidertroppen med navnet Águia Pequena (Lille ørn) er to år gammel. Troppen består av 70 aktive gutter og jenter, og 50 andre barn står på venteliste. Det viser kraften og muligheten i dette arbeidet, sier Weirich Nilson. Arbeidet hjelper barn og unge til å holde seg borte fra vold og narkotika. Speideren er viktig for meg. Jeg vil ikke gå glipp av en eneste samling selv om jeg skulle være syk, sier Emanuele Rosa, som er elleve år gammel. I tillegg til de vanlige speideraktivitene møtes hele troppen hver lørdag for å plukke søppel i nabolaget, de deler ut informasjonsbrosjyrer om viktige temaer og de snakker med naboene. Også mange av foreldrene jobber frivillig disse lørdagene og hjelper til på ulike måter. Gjennom det vi gjør i nabolaget, sår vi noe som vi etter hvert skal se fruktene av. Vi som bor her mangler så mye, men med denne troppen av barn skal vi endre lokalsamfunnet vårt. Luiz Cesar Horn er en av lederne i den nasjonale speiderbevegelsen i (Union of Brazilian Scouts), og han er imponert over det de har fått til i Joinville. Det vellykkede arbeidet i Joinville har blitt en inspirasjon for hele bevegelsen i, og vi ønsker å bruke den samme filosofien andre steder i landet, sier han.

10 Lokalsamfunnsutvikling 10 Kvinner som bryr seg En av de viktigste pilarene i Misjonsalliansens arbeid i er å skape initiativ som kan utvikle lokalsamfunnene. Gjennom samarbeidsmenighetene vil Misjonsalliansen skape et proaktivt engasjement i møte med alle utfordringer i de fattige nabolagene. Det er dette som har funnet sted i Boracéia i São Paulo, et område av storbyen der Misjonsalliansen har jobbet i flere år. Etter mye forberedelser gikk en gruppe kvinner til distriktets helseadministrasjon og ba om et møte. Kvinnene hadde lenge vært bekymret for situasjonen i lokalmiljøet sitt. Det var deres egen idé å kontakte de lokale helsemyndighetene for å diskutere årsakssammenhengen mellom sykdom hos befolkningen og den økende mengden av søppel i gatene, sier Brukte midler etter virksomhetsområder % Kirkearbeid 17 % Sport 31% Lokalsamfunnsorganisering /godt styresett 44 % Utdanning

11 Årsmelding 2011 Luciana Passos, som er koordinator for Missão Vila Capriotti-prosjektet. Siden kvinnene lenge hadde ønsket en forandring, fikk de nå, ansikt til ansikt med ledelsen på helsekontoret, legge fram spørsmålene sine og det som bekymret dem. De var hos myndighetene på vegne av hele lokalsamfunnet sitt, sier Luciana. Myndighetene lyttet til kvinnene og vil nå forplikte seg på en vedvarende dialog med de fattige områdene og snakke med mennesker og diskutere hva man kan gjøre for å bedre forholdene. Kvinnegruppen er tilretteleggere for denne prosessen og skal prioritere ønskene som kommer fra lokalbefolkningen. Det har også skjedd en forandring hos kvinnene. Elza, en av kvinnene i gruppen, møtte ofte opp full på møtene, men nå er hun forandret. Det er hun som nå skriver referat fra møtene med myndighetene, og det har hun gjort så utmerket at hun har fått applaus, forteller Luciana og konkluderer på denne måten: I denne prosessen skal vi bidra til forbedring, og vi skal anerkjenne det som myndighetene gjør. Vi er sterke når vi står sammen. 11 Kirkesamarbeid Vil gi troen hender I er Misjonsalliansen med i CLAMI, et nettverk av teologer og teologiske institusjoner som arbeider for å styrke lokalkirkens engasjement for sosialt arbeid og helhetlig misjonstenkning. De vil gi troen hender! Da vi først etablerte Misjonsalliansens arbeid her i og gikk inn i prosjekter for å hjelpe barn som lever i slummen, ønsket vi samtidig å knytte til oss lokale kirker og teologiske utdanningsinstitusjoner, fortalte Péricles Couto, Misjonsalliansens mangeårige leder, som gikk bort i Slik kunne vi få en teoretisk base, en plattform, for praksisen vår. Vi ønsket også å hjelpe prester til å fordype seg i og forstå diakoni. Det var begynnelsen på CLAMI. Misjonsalliansen samarbeider med flere teologiske seminarer, og hensikten med prosjektet er å gi en bedre forståelse av hva diakoni er. Mange menighetsledere har ikke noe forhold til «Mission Integral», altså det utvidede begrepet vi bruker om misjonsarbeid som favner «hele mennesket» og som søker å møte folks behov både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig. Kall det gjerne diakoni. Vi bruker «Mission Integral». Dette sa Péricles i sitt siste intervju med Tsjili. Et av fakultetene som er med i CLAMI-samarbeidet, er Faculdad Baptista Theologica de Paraná som tilbyr studier i «Praktisk teologi», «Historisk og systematisk teologi» og «Bibelsk teologi». Skolen har mer enn 500 studenter. Vi utdanner folk som en gang vil bli pastorer, sier professor Gelci André Colli. De tre fagene gir dem et videre perspektiv og evnen til å reflektere ut fra ulike innfallsvinkler. Det er viktig når de skal møte virkeligheten i s kirker. Professoren opplever ofte at studentene kan føle at noe er galt i brasilianske kirker. Men de vet ikke hva eller hvorfor. Når vi snakker med dem om Mission Integral, begynner de å skape seg noen tanker om hva som bør endres på og hva de kan gjøre for å få det til.

12 12 Nøkkelinformasjon Samarbeidsmenigheter Joinville Ecos de Esperanca og den lutherske kirken i området Paranaguamirim (Ecos) Den lutherske kirken i området Vila Paraíso (Jardim Paraíso) Den lutherske kirken i São Marco, utenfor Joinville (Morro do Meio) São Paulo Presbyteriansk menighet i Carapicuíba (Capriotti / Boraceia-slummen) Metodistmenighet i São Remo slummen (Girassol) Baptistmenighet Agua Branca (Villa Criar) Baptistmenighet i området São Rafael / Ceres Institute (Pé no Chão) Pinsemenighet «Ministerio de Vila Alzira» (Flauta Doce) Pinsemenighet «Ministerio de Vila Alzira» (Sertãozinho) Vale do Ribeira Associacão Lar da Mônica Presbyteriansk kirke i Apiai Misjonsalliansen hadde 1231 fadderbarn ved utgangen av Disse er fordelt i følgende prosjekter: Prosjektportefølje Diakonale prosjekter i regi av lokalmenigheter (São Paulo, Joinville, Vale do Ribeira) Det er etablert samarbeid med 10 offentlige skoler i de aktuelle prosjektområdene. Integral Mission (Centro Latin-Americano de Missão Integral-nettverket) MEDARBEIDERE Stab med 4 ansatte. Misjonsalliansens ansvarlige representant i, Péricles Couto, døde i august. Elaine Mathies overtok som daglig leder inntil en ny representant er ansatt. Misjonsalliansen har ikke norske utsendinger i. Forbrukte midler 2011 NOK

13 Rio Mamor VENEZUELA GUAYANA SURINAME Årsmelding 2011 FR. GUIANA Ekvator Guayaquil Stillehavet Guayas Quito COLOMBIA ECUADOR PERU BRASIL HVOR VI JOBBER Innbyggere Ca. 15,2 millioner Størrelse km² Hovedstad Quito Språk Spansk og quechua Religion 95 % katolikker, 5 % andre Fattigdom 70 % av befolkningen lever i fattigdom Fakta 13 Enkeltmennesket Stillehavet Andes PERU Arequipa Rio Beni Caranavi Sorata/Combaya El Alto Titicaca La Paz Sucre Salar du Uyuni BOLIVIA PARAGUAY BRASIL Campo Grande ia CHILE Valle do riberia Curitiba Sao Pãulo Joinville Rio de ARGENTINA URUGUAY Bytta ut alkohol med lokalt engasjement Patricio jobba tidlegare som gartnar i ein bydel. Pengane han tjente, gjekk til alkohol. No er han engasjert i Misjonsalliansen sitt fotballprosjekt, og alkohol røyrer han ikkje lenger. I 2005 kom Misjonsalliansen til Tiwinza. Patricio var ein av dei som vart engasjert og ville freiste å gjere noko bra for lokalsamfunnet sitt. Etter møtet med Misjonsalliansen vart alkoholen bytta ut med engasjement i lokalsamfunnet. Det dei sakna mest i Tiwinza, var ei evangelisk kyrkje og ein skule. Misjonsalliansen kjøpte difor ei stor tomt, og på denne vart det bygd kyrkje og skule. Skulen vart i første omgang bygd i bambus og stod klar til skulestart i Myndigheitene kom så på bana og såg at det faktisk var behov for ein kommunal skule i Tiwinza, og i 2010 stod ein ny betongskule ferdig på myndigheita si rekning. «Vi hadde ikkje hatt denne utviklinga utan Misjonsalliansen», kan Patricio fortelje. «På grunn av Misjonsalliansen samlar vi oss i grupper og prøver å hjelpe lokalsamfunnet vårt. har jo mykje ressursar, og Misjonsalliansen hjelper oss med å få myndigheitene til å sjå behova som er her.» Patricio fortsette å engasjere seg, og i 2007 var han med på oppstarten av fotballprosjektet. Han jobbar no som friviljug og bor med systera si som hjelper han økonomisk. Han har eit utruleg engasjement og brenn verkeleg for å gjere lokalsamfunnet betre! «Livet er hardt, men det viktigaste er å hjelpe borna», seier han. «I staden for å henge i gatene, kjem borna og ungdomane hit og spelar fotball. Vi har òg merka ein nedgang i kriminalitet etter at vi fekk dette fotballtilbodet.» «Om ikkje Misjonsalliansen hadde kome til Tiwinza, hadde eg ikkje hatt nokon moglegheit til å utvikle meg på den måten eg no har fått gjort», fortel han. «Eg føler meg som ein god medborgar sidan eg får vere med og påverke lokalsamfunnet mitt på denne måten», fortset han og held ikkje opp med å takke Misjonsalliansen som har gjort dette mogleg for han og lokalsamfunnet hans.

14 Lokalsamfunnsutvikling 14 Lokalt engasjement til etterfølgelse Å være engasjert for lokalsamfunnet sitt trenger ikke være medfødt. I området La Karolina bor en dame som heter Silvia. Hun har vært med siden starten av samarbeidet med Misjonsalliansen i dette området. «En dag jeg satt og så på skoleelever som kavde seg frem på sølete veier og stier opp til den privateide bambusskolen på en ås et lite stykke unna, tenkte jeg at nå må vi gjøre noe her», forteller hun. Da Misjonsalliansen kom til La Karolina og lurte på om det kunne være noen behov i lokalsamfunnet der, så hun på dette som et bønnesvar. Silvia forteller med stor iver om fremgangen de har hatt. Myndighetene har nå bygd en fin skole i La Karolina. De sender også lærere til skolen, og den er gratis for alle 1000 elevene! Det er utrolig hva som har skjedd på de litt over to årene siden Silvia begynte å tenke på forholdene i lokalområdet sitt og ønsket å gjøre noe med det. Når Silvia forteller hvordan de tar kontakt med de forskjellige instanser og myndigheter for å oppnå noe for lokalmiljøet sitt, blir jeg nesten litt målløs. «Vi drar Brukte midler etter virksomhetsområder % Hiv/aids 10 % Kirkearbeid 3 % Helse 8 % Arbeid blant funksjonshemmede 12 % Lokalsamfunnsorganisering /godt styresett 3 % Sport 52 % Utdanning

15 Årsmelding 2011 til det og det kontoret, og får vi ikke noe respons der, drar vi bare videre til et annet. Går det ikke der heller, får vi prøve noe annet», forteller hun engasjert. Hun ser ingen begrensninger, bare muligheter! Hun forteller at en drøm er at La Karolina får den samme infrastrukturen og de samme fasilitetene som Urdesa, som er en av de rikere og veletablerte delene av byen. Kontrasten mellom Urdesa og La Karolina er per i dag enorm. Silvias engasjement og vitnesbyrd forteller meg at det aldri er for sent å begynne å engasjere seg for noe. Det er utrolig hva enkeltmennesker kan bety i sitt nærmiljø! 15 Kirkesamarbeid Alto Refugio Alto Refugio er ei av samarbeidskyrkjene til Misjonsalliansen. Dei starta å samarbeide med Misjonsalliansen i Dei første gudstenestene heldt dei under open himmel. Sør i Guayaquil er det ei kyrkje som heiter Alto Refugio. Denne kyrkja hadde lyst til å plante ei kyrkje i det fattige nordområdet av byen, der mesteparten av arbeidet til Misjonsalliansen er sentrert. Kyrkja tok kontakt med Misjonsalliansen og fekk leige ei tomt som vi åtte. Grunnlaget for ei ny Alto Refugio-kyrkje var lagt. I byrjinga sendte moderkyrkja personar kvar veke for å evangelisere i nabolaget og vinne nye kristne. Samarbeidet med Misjonsalliansen førte forøvrig med seg kursing i diakoni og korleis ein kan utrette noko for nesten sin på anna vis enn kun gjennom evangelisering, noko som hjelpte kyrkja til å sjå meir enn berre åndelege behov i nabolaget. Kyrkjemedlemmene begynte etterkvart å yte meir fysiske tenester i nabolaget sitt, og slik vart kyrkja synleg i lokalmiljøet samstundes som dei som budde der, fekk respekt for kyrkja. Den bidrog jo tross alt med noko positivt til lokalsamfunnet. Fleire og fleire frå lokalsamfunnet har slutta seg til kyrkja, og no er det rundt 25 vaksne og 50 born som kvar veke samlast til gudstenester, bønnemøte og bibelstudium. Ein kjerne på åtte personar har hovudansvaret for lokalsamfunnsprosjekta som kyrkja driv, og for tida er kyrkja inne i ein periode med kursing i verdiar og familierelasjonar. Moderkyrkja sender framleis folk for å ha undervisning i kyrkja, men takka vere Misjonsalliansen er fokuset ikkje berre på medlemmane i kyrkja, men òg på korleis ein kan vere til nytte for lokalsamfunnet sitt.

16 16 OVERSIKT OVER PROSJEKTER DECO HIV /AIDS CREER KIRKEARBEID SAMARBEIDSPARTNERE DASE, Helsesjefen i kommunen, gjennom åtte helsestasjoner i sonene Seminario El Camino, Seminario Bíblico Alianza y CREAS jobber med å videreutdanne pastorer Stiftelsen for helse og familie APROFE SECAP organisasjon som har gode lærere til de yrkesrettede kursene som kirkene og noen av skolene tilbyr Nøkkelinformasjon REDIMA katolsk legeteam som jobber på forskjellige poliklinikker i Guayaquil bl.a. med hiv/aids-arbeid CARE International/CARE, i forhold til hiv/aids-prosjektet Undervisningsdepartementet: Det Nasjonale hiv- og aids-programmet, Helsedepartementet på fylkesnivå, Hospital de Guayaquil: Kursing, utstyring av hivog aids-klinikker, databaseprogrammet SISSIDA Paz y Esperanza en kristen, peruansk organisasjon som hjelper fattige kvinner som er utsatt for vold og overgrep, bl.a. gjennom gratis advokathjelp Manos de Compación en kristen helseorganisasjon som har hatt helseoppfølging på våre samarbeidsskoler Red Miqueas Verdensomspennende nettverk for kristne organisasjoner og personer som jobber med integrert misjonsarbeid. Vårt samarbeid er i forhold til tema som kjønnsroller og vold Visión Mundial og Compación Internacional. I samarbeid med disse arrangerer vi aktiviteter for barn og unge i kirkene utenfor sonene vi arbeider i. PROSJEKTPORTEFØLJE Lokalsamfunnsutvikling og Fotball Krysser Grenser, Guayaquil Hiv/aids-prosjekter Kirkesamarbeid MEDARBEIDERE Antall ansatte: 46 UTSENDINGER Siv Anett Sande og Kjetil Sande Inger Lise Hovda Dobbe og Knut Harald Dobbe Irene Aandstad og Håkon Aandstad Ingunn Skutlaberg Valbø og Bjørnar Valbø CASA ALIANZA Gjestehuset Casa Alianza er bosted for volontører og andre norske grupper som kommer for å besøke Misjonsalliansens arbeid her i. Utover dette fungerer det også som gjestehus for andre internasjonale gjester og ecuadorianere som trenger overnatting. Ti personer var fast ansatt ved årets slutt. Hovedutfordringene for Casa Alianza er å drive kosnadseffektivt, samt utnytte sitt potensial på inntjening. VOLONTØRER I 2011 hadde vi åtte vårvolontører og én høstvolontør. På høsten kom i tillegg syv volontører fra Fredtun folkehøgskole som var elever ved «Volontørlinja». Gjennom året var det også noen praksisstudenter innom. Volontører, praksisstudenter og andre frivillige gjør en flott innsats i de forskjellige prosjektene. NOEN NØKKELTALL Antall kirker vi har samarbeidsavtaler med...12 kirker i samfunnsutviklingsprosjektet Diakonikontoret jobber med et kirkenettverk bestående av 19 kirker utenfor de fattige områdene. Antall skoler vi samarbeider med Antall lokalsamfunnskomiteer... 6 Antall barn som har vært med på ferieskoler Antall klasserom bygd, fire klasserom og en etasje med syv klasserom Antall barn på samarbeidsskolene (3 skoler/colegio Antall barn med funksjonshemning som har fått et tilbud gjennom året Antall personer som har deltatt i prosjekter knyttet til jordbruk/husdyrhold, inntektsskapende arbeid (utenom mikrofinans) personer FORBRUKTE MIDLER 2011 Nok

17 N YANMAR Panzhihua Kunming Yunnanprovinsen Longchuan county Lingcang LAOS Hanoi THAILAND KAMBODSJA Phnom Penh Konpong-Speu-provinsen Vihn Long mekong Guiang KINA VIETNAM Ho Chi Minh City Tian aiang Enkeltmennesket Kaohsiung Manila MALAYSIA Taipei TAIWAN Marinduque INDONESIA TAIWAN FILIPPINENE Stillehavet HVOR VI JOBBER Innbyggere Ca. 100 millioner Størrelse km² Hovedstad Manila Språk Filippinsk og engelsk Religion Romersk-katolsk og protestantisk kristendom, islam Fattigdom 18 % lever for under 7 kroner dagen. 46 % lever for Stillehave Årsmelding 2011 Fakta FILIPPINENE under 14 kroner dagen. 17 Indiske hav PAPUA NY GUINEA AUSTRALIA Marvin kan endelig gå på skole På øya Marinduque, ved foten av vulkanen Mount Malindig, ligger den lille kystkommunen Tungib-Lipata. Her bor familien Valencia. Marvin er ni år og yngst av de fire barna i familien. Han ble født med en fødselsdefekt i tarmen og ble i 2006 operert. En ny operasjon for å fjerne posen på magen var planlagt i Feil ved det medisinske NEW ZEALAND Misjonsalliansen samarbeider med, øn utstyret og manglende elektrisitet stoppet operasjonen, Kamitoy er fisker og tjener ca. 10 kroner dagen. og like etter måtte Marvin gjennom en seks måneders behandling for tuberkulose. I fjor fikk han endelig begynne på skolen. Som de fleste i Tungib lever familien av fiske og landbruk. Moren Anastacia dyrker jorda, og hun har nå begynt å dyrke «arrowroot» (pilrot) som er hovedingrediens i de berømte arrowroot-kakene som produseres på Marinduque. Jeg forventer en innhøsting på 3000 kilo i Med en pris på 4 pesos (50 øre) kiloen vil dette gi oss ekstra inntekt, forteller hun smilende. UNGDOMSARBEID «Arrowroot» krever lite stell, og flere av innbyggerne i Tungib har sett fordelen ved å dyrke den. Den lokale organisasjonen SaKaMagsasaka har både promotert og distribuert veksten. SaKaMagsasaka er en kommunebasert organisasjon etablert av Misjonsalliansen. Både Anastacia og mannen Kamitoy er medlemmer. Fiskerne her er involvert i ulovlig fiske. De dykker ned til 20 favn, bruker en kompressor og sprayer med cyanid. Fisken blir bedøvd slik at de lett kan fiske den opp. Dette er skadelig for livet i sjøen og ikke minst farlig for de som dykker så dypt. I samarbeid med den lokale organisasjonen støtter Misjonsalliansen nå med materiale til fiskegarn. Hensikten er å introdusere en alternativ metode slik at fiskerne kan ha inntekt uten å fiske illegalt. For lille Marvin betyr Misjonsalliansens arbeid her at familien får råd til å betale for hans medisinske behandling og at han kan få fortsette på skolen. g lediggang avler nye problemer, og ru

18 Lokalsamfunnsutvikling 18 Lokalsamfunnet Talawan på Marinduque Diskusjonen går ivrig blant innbyggerne i Talawan. Hvor mye kan hver familie greie å spare i løpet av en måned? Skal de satse på gris, hest eller vannbøffel? Hvordan er progresjonen i byggingen av vannsystemet? Innbyggerne i Talawan startet sin egen interesseorganisasjon, SIKAT, i desember Det er de som har møte nå. Da Misjonsalliansen begynte å jobbe her i 2010, ble det etter hvert dannet en kjernegruppe. De foretok en forundersøkelse for å identifisere hva de må jobbe med for å bedre situasjonen for innbyggerne. Denne prosessen Brukte midler etter virksomhetsområder % Økonomisk/ produktiv utvikling 10 % Helse 1 % Nødhjelp 7 % Kirkearbeid 8 % Lokalsamfunnsorganisering/ godt styresett 70 % Utdanning

19 Årsmelding 2011 tar tid, men er viktig for å skape engasjement, eierskap til prosjektene og sikre en varig utvikling. Opplæring og kapasitetsbygging er nøkkelord. Mens forundersøkelsen pågikk, ble noen aktiviteter gjennomført i samarbeid med Misjonsalliansen, blant annet lege- og tannlegesjekk og sommerskole for barn. Ved den siste legesjekken ble det oppdaget ti tilfeller av tuberkulose. Vanlige helseproblem her ellers er luftvegsinfeksjoner og diaré. Talawan ligger tre timers gange fra kjørbar veg og helsesenter. Avstanden til et helsesenter bemannet med lege er enda større. Gravide må gå til helsesenteret for kontroll og fødsel. En del velger derfor å føde hjemme med tradisjonelle hjelpere. Ordføreren Ernesto Macdon forteller at to kvinner har dødd i forbindelse med fødsel de siste årene. Talawan har barneskole og barnehage, men de som går på ungdomsskole må ut av kommunen. SIKAT har planer for å bedre helse- og utdanningstilbudet. Prosjektet med bygging av vannsystem er et samarbeid mellom de lokale myndighetene, SIKAT og Misjonsalliansen. SIKAT gir arbeidstimer og Misjonsalliansen bidrar med økonomisk bistand. Prosjektet innebærer at vannkraner blir strategisk plassert i sju av grendene. Dette vil gi vann til i alt 167 husstander. I dag henter de fleste av de rundt 500 innbyggerne vann i oppkommer langt unna hjemmene sine. 19 Kirkesamarbeid Mer selvtillit blant unge kristne På Marinduque har Misjonsalliansen jobbet med lokale kirker og nettverk og har forsøkt å få kirkeledere til å se at de har et ansvar for mer enn det som foregår innenfor kirkeveggene. Dette omfatter både natur og miljø, politiske prosesser, inntektsskapende arbeid og personlig utvikling for den yngre generasjon. I 2011 arrangerte Misjonsalliansen sammen med kirkenettverkene i Buenavista og Torrijos en leir for unge lovsangsledere. Over 100 ungdommer deltok på den fire dager lange leiren, og de fikk opplæring i piano, gitar og det lokale slaginstrumentet kalutang. Dette er et instrument som tradisjonelt ikke er brukt i kirkemusikklivet. Det er veldig oppmuntrende å se utviklingen i de unge. De har fått økt selvtillit og har blitt flinkere til å lede lovsang, sier Pastor Serge Merene, leder av kirkenettverket i Buenavista. Mange av deltakerne på leiren er også medlemmer i Tuklas, en dramagruppe som ble etablert i 2010 i regi av kirkenettverket i Buenavista. Denne gruppa har vært aktiv siden og har hatt fokus på rettigheter for barn og unge. De møtes hver måned for å diskutere og legge planer. Etter leiren ble det etablert en tilsvarende gruppe i Torrijos. Begge gruppene arrangerte i løpet av 2011 programkvelder i egen regi med godt publikumsframmøte. At Misjonsalliansen kun hadde et minimalt bidrag i form at utlån av prosjektør lover godt for bærekraften til disse gruppene.

20 20 Nøkkelinformasjon Antall kirker vi har samarbeidsavtaler med: (18 på Marinduque og 75 i Manila) Antall barn som har vært med på leirer: barn Antall lokalsamfunnskomiteer: komiteer Hver lokalsamfunnsorganisasjon har åtte komiteer: Membership development Education Youth development Health Children s development Savings and loans Spiritual and Values development Livelihood Antall skoler vi samarbeider med:...26 skoler Antall klasserom bygd:...9 klasserom Antall barn på samarbeidsskolene: elever Antall barn med funksjonshemning som har fått et tilbud gjennom året...13 barn Antall biogassanlegg Antall brønner og vannpumper bygd...6 vannsystem Antall husstander som har fått tilgang på rent drikkevann husholdninger Antall husstander som har deltatt i prosjekter knyttet til jordbruk/husdyrhold, inntektskapende arbeid (utenom mikrofinans): husholdninger Produksjon av eddik og sukker fra kokos...46 husholdninger Dyrehold...90 husholdninger Fiske...8 husholdninger Landbruksprodukter (peanøtt, arrowroot)...86 husholdninger Antall husstander som har deltatt på kurs/demonstrasjon om grønnsakproduksjon Nøkkelinformasjon på organisasjonsnivå/felt Direktør: Roslynn Reyes Antall ansatte: norske utsendinger utsendinger Karen Lee Ling Myrene og Anders Myrene Karoline Kinn Hartvigsen og Tor Arne Hartvigsen Hilde Bringedal og Ole Martin Uglem Forbrukte midler 2011 NOK

21 ONGOLIA Sichuanprovinsen Chengdu Xichang Chongoning Yanyuan Panzhihua Kunming nprovinsen Longchuan county ang LAOS Hanoi Guiang Bejing KINA S. KOREA Enkeltmennesket JAPAN Taipei Puli TAIWAN Pingtung Kaohsiung KINA N. KOREA RUSSLAND Haramura Nagano JAPAN Stillehavet Tokyo HVOR VI JOBBER Hovedstad Tokyo Innbyggere 127 millioner Offisielt språk sk Areal km 2 Religion 84 % Buddhisme/Shintoisme, andre tilhører soka Gakki, m.fl. Kristne utgjør 0,5 % Stillehavet Fakta Årsmelding HAILAND ODSJA hnom Penh u-provinsen Vihn Long mekong VIETNAM Ho Chi Minh City Tian aiang Pulo Manila Yook Marinduque Buenavista fylke Stillehavet FILIPPINENE MALAYSIA ke hav INDONESIA PAPUA NY GUINEA AUSTRALIA Et annerledes år Fjoråret var spesielt her i. Jordskjelvet og den påfølgende tsunamien som fant sted 11. mars 2011, gjorde at vi ble i sentrum for verdens oppmerksomhet. Det er Erik Frøyland som sier dette. Han og ektefellen Noriko er Misjonsalliansens utsendinger i. De bor og arbeider ved Diakonisenteret i Haramura i Nagano fylke. Jordskjelvet som rammet den nordøstlige delen av, hadde en styrke på 9,0 og var et av de største gjennom tidene. Tsunamien forårsaket også store skader på atomkraftverket i Fukushima. Katastrofen krevde liv, og hundretusener av mennesker fikk hjemmene sine ødelagt. Senteret som Noriko og Erik Frøyland leder ble involvert i innsamling og etterarbeid. Først fikk vi høre om at venner i samlet inn penger, og det samme gjorde de på. Naturligvis gjorde vi det også her i kirken. I samarbeid med Haramura kommune og pensjonateiere i byen valgte vi å vente noen måneder, men hver måned fra juni til oktober hadde vi besøk av grupper fra nordøstkysten. De kom med buss og var her i tre dager. I etterkant fikk ekteparet Frøyland og senteret de jobber på rikelig med oppmuntrende tilbakemeldinger. Mange hadde mistet alt, også NEW livsmotet, og da var det godt å ha et sted å komme til. ZEALAND Noen sa det rett ut at de skulle ønske de hadde mistet livet sammen med sine kjære. Før de dro fra oss, var det flere som fortalte at besøket i kirken hadde gitt dem gnisten tilbake og at de oppdaget at de hadde noe å leve for. Alle vi spurte sa at det var første gang de var i en kirke. Senteret har holdt kontakten med mange av de som kom dit etter katastrofen. Vi sendte julegaver til barna. I de 145 julepakkene var det blant annet en tegneserie over enkle bibeltekster. Det er helt utrolig å lese alle brev og kort som vi har fått tilbake. Og sommeren 2012 skal vi invitere ungdomsskoleelever hit, blant annet for å spille fotball med elever på samme nivå her i Haramura, forteller Erik og fortsetter: Vi tror bestemt at Herren har ledet oss til de riktige kontakter på nordøst-kysten, og vi har nettopp fått vite at en av våre viktigste kontakter, fru Sawai, er

22 22 en engasjert kristen kvinne. Vi har ikke møtt henne personlig ennå, men det gleder vi oss til. Diakonisenteret i Haramura har engasjert seg i flere prosjekter, blant annet et stort felleskristelig prosjekt, startet av kirker som ble vasket bort av bølgene. Som diakonisenter vil vi ta del i en langsiktig oppfølging av psykiske skader. Vi har lært at kortsiktige prosjekter har lite for seg. I seg sjøl er det et under at kirker og kristenfolket i denne situasjonen kommer sammen og virkelig vil gjøre noe sammen. Dialog- og sjelesorgsenteret i Haramura har vært i drift noen år. I tillegg til en aktiv gudstjenestemenighet er det et sted for bønn og stillhet. Folk kommer også for å ta del i forskjellige tilbud som samtalegrupper og 12-trinnsgrupper. Men det ble plutselig mer utfordrende når vi det siste året har fått anledning til å sette teoriene ut i livet, sier Erik Frøyland. Diaconia Center skal fortsatt være et sted for stillhet, meditasjon og bønn, og senteret skal være åpent for alle. Vi skal snakke om diakoni, undervise om diakoni og praktisere det i vår daglige tjeneste, avslutter Erik Frøyland. Nøkkelinformasjon Forbrukte midler 2011 NOK

23 Lingcang MYANMAR LAOS Hanoi Kaohsiung Årsmelding 2011 BURMA Indiske hav KA Enkeltmennesket THAILAND KAMBODSJA Phnom Penh Konpong-Speu Kampot mekong Svay Rieng Prey Veng Takeo Kandal MALAYSIA VIETNAM Ho Chi Minh City HVOR VI JOBBER Pulo Manila Innbyggere 14,7 millioner Størrelse km² Hovedstad Buenavista Phnom fylke Penh Fakta Stillehavet Språk Khmer, fransk og engelsk Yook Religion Marinduque Buddhisme (95 %) Fattigdom 28 % lever i ekstrem fattigdom nesten 50 % mangler rent vann FILIPPINENE 23 v INDONESIA P Indiske hav Drømmen om å bli lærer ble virkelig Tim Sam Art måtte slutte på skolen og gi opp drømmen om å bli lærer på grunn av fattigdom. Etter å ha jobbet fire år på klesfabrikk for å tjene penger til familien, fikk hun mulighet til å komme tilbake til landsbyen og nå målet sitt. Tim Sam Art er 35 år og bor i landsbyen Kantourt Prong. Foreldrene hennes er risbønder, og de tjente ikke nok til å sende alle de seks barna på skolen. Art sluttet på skolen allerede i åttende klasse for å hjelpe foreldrene sine. Art elsket å lære nye ting og var svært kunnskapstørst, så hun fortsatte å lese bøker på fritiden. Hun drømte om å bli lærer. Men i 2005 ble forholdene i familien så ille at Art bestemte seg for å søke arbeid utenfor landsbyen. Hun begynte å jobbe på en klesfabrikk i Phnom Penh for å tjene penger til familien. I 2009 startet Misjonsalliansen opp med utviklingsarbeid i Kantourt Prong sammen med den lokale organisasjonen KADRA. Etter at landsbyen hadde valgt ledere som skulle følge opp utviklingsprosjektet, startet planleggingen av en barnehage der Art bodde. Utviklingskomiteen og landsbysjefen observerte hvordan Art likte å være sammen med barna og valgte henne til å bli lærer for barnehagen. Det var en mulighet for Art til å nå målet sitt og få leve sammen med resten av familien sin igjen. Gjennom støtte fra KADRA og Misjonsalliansen dro hun på kurs for førskolelærere i Phnom Penh. Tidlig i 2011 var byggingaen av barnehagen ferdig, og 36 håpefulle unge kom fra området rundt. Art ønsker å være en god rollemodell i landsbyen sin, og det har folk merket. Hun arbeider hardt og søker etter nye ideer og gode måter å lære vekk ting på. Lønna som foreldrene bidrar med, er på rundt 80 kroner i måneden. Foreldrene til barna snakker godt om denne læreren som har fått en høy stjerne også blant de lokale myndighetene og i resten av lokalsamfunnet. AUSTRALIA

24 Lokalsamfunnsutvikling 24 Bedre samarbeid i landsbyen I landsbyen Leak Chuk har det vorte mykje reinare i nærmiljøet, og folk samarbeider betre i lag etter at Misjonsalliansen sin partnar KADRA begynte å jobbe i landsbyen. Før KADRA kom til landsbyen, var det veldig skittent overalt, og alle gjekk på toalettet rundt huset eller i skogen. Gjennom samarbeidet har folk i landsbyen fått helseundervisning og lært korleis dei kan ta bedre vare på seg sjølv. Dei lærte å rydde områda rundt huset og bruke latrine og brønn. No er det reinare og luktar betre, fortel medlemmene i utviklingskomiteen, leiarskapet som har vorte valgt av lokalbefolkninga. Tar ansvar sjølv. Det er ikkje berre helsesituasjonen som har vorte bedre, folk har også auka inntektene sine gjennom samarbeid i sparegrupper og kubanker, samt Brukte midler etter virksomhetsområder % Nødhjelp 10 % Økonomisk/ produktiv utvikling 10 % Helse og miljø 5 % Kirkearbeid 29 % Lokalsamfunnsorganisering / godt styresett 36 % Utdanning

25 Årsmelding 2011 at fleire har fått små lån til å starte forretning. Tidlegare dyrka dei ris berre ein til to gonger i året, men no har dei kapasitet til å dyrke dei opp til tre gonger i året. Før tenkte vi det var styresmaktene som var ansvarleg for utvikling, men no skjønner eg at vi er ansvarlig sjølve også. Vi arbeider betre saman no enn vi gjorde før vi vart kjent med KADRA, seier Roh Siam (62 år), ein av dei eldste leiarane i utviklingskomiteen. Kvinnene deltar meir. Mi Sany (44 år) er sekretær i sparegruppa i landsbyen, som har 11 kvinnelige medlemmer og 7 menn. Kvinnene har meir makt enn mennene no, fortel ho med eit smil. Misjonsalliansen sin partnarorganisasjon KADRA har no jobba i Leak Chuk i to år, og Mi Sany har rett; det er flest kvinner som deltar i aktivitetane og møtene i landsbyen. Medlemmene i sparegruppa er fra 21 til 62 år. Dei sparer for å låne til barna si utdanning og for å kjøpe ris og såkorn. Nokre låner også for å betale for helsetenester. Eg liker å jobbe i sparegruppa, slik at eg kan hjelpe dei som er sjuke og som treng hjelp for å betale skulegangen til ungane sine, seier Sany som har vore sekretær for gruppa i to år. 25 Kirkesamarbeid Chomreun (framst) trivst godt i lag med dei andre i kyrkjekomiteen. Forandra til å bry seg om andre Mr. Un Chomreun (39 år) er snekker og byggjer trehus i lokalsamfunnet rundt landsbyen Kampong Po der han bur med kona si og tre barn. Før han vart vald som prosjektmedarbeidar for kyrkja Kompong Phnom (KPC), var han ein veldig egoistisk mann. Han brydde seg aldri om naboane sine og tenkte berre på seg sjølv og familien. På den tida tok han alltid høg pris for arbeidet sitt sjølv om han gjorde ein jobb for nokon i lokalsamfunnet, uansett om dei var fattig eller rik. Han var ikkje særleg populær, og dei fleste i lokalsamfunnet likte han ikkje. Til og med hans eigen familie likte ikkje å vere i lag med han til tider. I 2007 valde kyrkja Chomreun sin landsby til å bli målområdet deira, og Chomreun vart vald til å vere prosjektmedarbeidar i kyrkja sitt prosjekt. Gjennom Guds ord og arbeidet med åndelig forandring i kyrkja har Chomreun endra seg veldig. Han trur no på Gud. Han gjer mange aktivitetar for å hjelpe menneska i lokalsamfunnet sitt, spesielt dei fattige. Forretninga hans med snekkerarbeid og bygging er veldig populær, og heile familien hans liker han veldig godt, så det er ikkje som det var tidlegare. Chomreun seier sjølv at han er ein ny person no. Han har vorte forandra frå å ikkje bry seg noko om andre til alltid å hjelpe andre. Han er takknemleg for måten kyrkja har gitt han ein sjanse til å vakse og endre seg.

26 26 Nøkkelinformasjon Antall kirker vi har samarbeidsavtaler med:... 5 Antall lokalsamfunnskomiteer: Antall skoler vi samarbeider med: barneskoler, 7 ungdomsskoler og 10 barnehager Antall barn på samarbeidsskolene: Antall barn i de ti barnehagene i 2011: Totalt barn i barnehage og skoler: Antall brønner og vannpumper bygd:...47 brønner Antall familier som har fått vannfilter: Antall husstander som har deltatt i prosjekter knyttet til jordbruk/ husdyrhold, inntektsskapende arbeid (utenom mikrofinans): Sparegrupper: familier Familier som bruker SRI (ny risdyrkingsmetode): Kubank: familier Grisebank: familier Kyllingbank: familier Risbank: familier Til sammen: familier Nøkkelinformasjon på organisasjonsnivå/felt Direktør: Rick DeGraaf Antall ansatte: 20 (16 kambodsjanske, 2 fra CRWRC-International, 2 fra Misjonsalliansen) utsendinger: Bente og Knut Iversen Foseide Forbrukte midler 2011 Nok

27 Longchuan Lingcang Liangshang Yanyuan Panzhihua Chang Jiang Pulo Buenavista fylke Yook Marinduque Haramura N GHANISTAN TAJIKISTAN PAKISTAN KAZAKSTAN RUSSLAND MONGOLIA UZBEKISTAN KYRGYZXTAN KINA TURKMENISTAN TAJIKISTAN AFGHANISTAN IRAN Sichuanprovinsen Chengdu PAKISTAN Chongqing NEPAL BHUTAN Yunnanprovinsen Guiyang Kunming INDIA INDIA BANGLADESH Hanoi BURMA LAOS THAILAND Manila Indiske hav KAMBODSJA VIETNAM Phnom Penh Konpong-Speu-provinsen Ho Chi Minh City Vinh Long Tien giang SRI LANKA Enkeltmennesket MALAYSIA Indiske hav NEPAL Himalaya Himalaya mekong Indiske hav SRI LANKA mekong KINA RUSSLAND Bejing Chang Jiang INDONESIA N. KOREA S. KOREA BANGLADESH Taipei TAIWAN Kaohsiung Indiske hav BHUTAN FILIPPINENE AUSTRALIA Nagano Tokyo JAPAN Stillehavet Stillehavet mekong BURMA PAPUA NY GUINEA Phnom Penh Konpong-Speu-provinsen Vinh Long Sichuanprovinsen Chengdu Chongqing Yunnanprovinsen Kunming Lingcang Longchuan Liangshang Yanyuan Panzhihua LAOS HVOR VI JOBBER Stillehavet Hanoi THAILAND KAMBODSJA Chang Jiang mekong Guiyang MALAYSIA VIETNAM Ho Chi Minh City Tien giang Bejing Innbyggere Ca. 1,3 milliarder Hovedstad Beijing N. KOREA S. KOREA Størrelse km² Språk Mandarin Religion Taoisme, buddhisme, islam, Chang Jiang protestantisk og katolsk kristendom Fattige 17 % lever for under 7 kroner dagen. 47 % lever for Taipei under 14 kroner dagen. Kaohsiung Pulo Manila TAIWAN Yook Marinduque Buenavista fylke Fakta Nagano Haramura FILIPPINENE Årsmelding 2011 Tokyo JAPAN Stillehavet Stillehavet 27 Indiske hav Indiske hav NEW ZEALAND INDONESIA PAPUA NY G Fra narkotiske stoffer til lesestoff Livet og hverdagen i Lüliang, en kinesisk grenselandsby mot Burma, synes så AUSTRALIA urettferdig. Mange som bor her har en årsinntekt på bare kroner. Mange av mennene er blitt stoffmisbrukere på grunn av den korte avstanden til Burma. Yao Ying vet hva dette handler om. Han er 25 år og bonde og er aktiv i landsbykomiteen i landsbyen Lüliang i Longchuan. Vi har truffet han på et møte i komiteen og slår følge med han oppover en smal grusvei. Vi er på vei mot huset hans. Moren hans forlot familien da Yao Ying var liten, og ingen vet hvor hun bor. Faren var narkoman og døde da Yao Ying var femten år. Gutten vokste opp hos bestemoren. Jeg var seks år gammel da familien flyttet hit. Det var kort vei til Burma, og det var lett å få tak i narkotika. Faren min hadde ingen utdannelse og skjønte ikke faren ved å bruke stoff, sier han. Ying har tatt lærdom av det han har opplevd. Jeg verken røyker, drikker eller bruker narkotika. Det eneste man oppnår, er å ødelegge kroppen. Det er som å gjøre selvmord. Yao Ying har fire års skolegang på skolen i landsbyen og gikk deretter 5. og 6. klasse i en annen landsby. Faren sendte han så til Burma for å lære minoritetsspråket. Jeg bodde 10 km inn i Burma i to år, og det var mens jeg var der at min far døde. Etter dette ville han vekk. Han dro først til en annen kant av, i nærheten av Beijing, for å jobbe. Men han trivdes ikke. Både kultur og mat var annerledes, og han dro til Guangdong. I 2007 flyttet han tilbake til Lüliang. Han tok over huset til faren og begynte som bonde. Nå er han nygift, og som mange andre i landsbyen er kona fra Burma. Jeg møtte henne i 2009 da jeg besøkte familien i Burma, sier han og legger til: Vi er kristne og katolikker, og vi holder oss borte fra alt som er negativt. Vi har også møtt henne. Hun har på seg arbeidsklær, og med en slags sigd holder hun på å kutte 2-3 meter høye sukkerrør. Ikke lenge etter kommer hun opp til huset, hun også. Yao Ying og kona er arbeidsomme og klarer seg bra. Og de har drømmer for framtiden. Først vil jeg bygge nytt hus, siden det huset vi bor i nå er gammelt og i dårlig forfatning. Og når vi får barn, vil jeg gi dem en god oppvekst. De skal ikke vokse opp slik jeg gjorde. Ying er glad for det Misjonsalliansen gjør i landsbyen, og han er spesielt glad for at skolen har blitt bedre. Jeg har ikke mye skolegang selv, men jeg skjønner hvor viktig utdannelse er. Våre barn skal få andre muligheter, og jeg håper de får gå på universitet.

28 Lokalsamfunnsutvikling 28 De lærer for å lære bort I 2011 etablerte Misjonsalliansen en treningsgruppe i samfunnsutvikling i Longchuan. Denne skulle bestå av lokale landsbybeboere som kunne videreformidle det de lærer til sine medlandsbybeboere. På denne måten kunne man få en levedyktig modell som hadde lokal forankring. Dette var nytenkning i landsbyen, og Misjonsalliansen måtte jobbe mye med gruppen for å lære dem opp til å lære bort. Teamet bestod av kvinner og menn som viste stor iver i sine oppgaver. I løpet av året utførte denne gruppen 17 kurs for landsbyene sine. Kursinnholdet var på forskjellige temaer innenfor helse og kompostering. Gruppen fikk først opplæring i det de skulle lære bort, deretter gikk de ut i landsbyene sine og gjen- Brukte midler etter virksomhetsområder % Økonomisk/produktiv utvikling 6 % Vann 6 % Helse 10 % Lokalsamfunnsorganisering /godt styresett 12 % Utdanning 55 % Funksjonshemmede

29 Årsmelding 2011 nomførte kursene. Dette har nå skapt et lag av mennesker som er ivrige etter å lære bort sin kunnskap. På denne måten kan alle i landsbyen få nyttig informasjon om både kompost og helse og etterhvert også om andre temaer. Kommunen var også positiv til denne modellen, og kommuneadministrasjonen ser at de kan nå ut til mange mennesker med mindre ressurser. Funksjonshemmede 29 Sterkt møte med en leder I utkanten av Chengdu, hovedstaden i Sichuan-provinsen i, ligger tre rehabiliteringsstasjoner som Misjonsalliansen støtter i forbindelse med arbeidet blant barn med cerebral parese. Nylig besøkte Dawn ved Misjonsalliansens kontor i Kunming og utsending Sindre Fosse alle disse stasjonene. Det var flott å møte barna og deres familier på disse sentrene. Fremgangen er stor her. De tenker helhetlig rundt barnets behov og holder nå på å lage individuelle planer for hvert barn etter at de har brukt mye tid på kartleggingen. På det ene senteret fikk vi møte Liu, nestlederen for hele fylket. Vanligvis vil en slik leder opptre veldig formelt i. Men dette møtet var annerledes. Det var ikke vanskelig å skjønne hvor rørt han var når han pratet om prosjektet. Han virket oppriktig og ekte når han satte seg ned for å prate med barna og foreldrene. Han løftet opp den ene jenta, holdt henne i armene sine og gav henne en god klem før han satte henne ned igjen. Jeg er stolt av å være leder for et fylke som ønsker at barn med funksjonshemninger skal få det bedre. Jeg er stolt over barna som kommer til stasjonen og over å se fremgangen deres. Jeg er veldig takknemlig for at Misjonsalliansen ønsker å støtte dette prosjektet som er et utrolig viktig arbeid, sa Liu under møtet.

30 30 Nøkkelinformasjon SAMARBEID Misjonsalliansen samarbeider med...5 lokalsamfunnskomiteer Antall skoler vi samarbeider med....6 skoler Antall barn på samarbeidsskolene: barn er fadderbarn og totalt ca elever Yan Yuan middel school har 6310 elever, men Misjonsalliansen støtter kun minoritetsklassen. National Primary school i Yanyuan har 4010 elever, og her støtter Misjonsalliansen en klasse med 40 funksjonshemmede elever. Liangshan: fadderbarn, men ca elever på skolene totalt. Longchuan: 49 minoritetsjenter på en skole som har ca 500 elever, men disse får ikke tilbud fra fadderordningen. 147 barn på Lüliang primary school. 149 barn på Mushui primary school. Minoritetsjenter: har vært på verdibasert kurs. Barn med funksjonshemning som har fått et tilbud gjennom året barn har tatt del i rehabiliteringsarbeid, og 40 barn har fått utdanningstilbud Støtte til biogassanlegg Støtte til én brønn med ledningsnett Antall husstander som har fått tilgang på rent drikkevann: Antall husstander som har deltatt i prosjekter knyttet til jordbruk/husdyrhold, inntektsskapende arbeid (utenom mikrofinans) Antall bønder som har fått jorbrukstrening via lokalsamfunnskomiteene: NØKKELINFORMASJON PÅ ORGANISASJONSNIVÅ/FELT Misjonsalliansen arbeider gjennom Buer Consult i. Direktør: Sindre Fosse Antall ansatte: 8 lokalt ansatte PROSJEKTPORTEFØLJE Liangshan Health and Development Project Longchuan Development Project Holistic Habilitation for barn med CP Lincang Development Project Skoleprosjekter for minoritetsjenter og funksjonshemmede Støtte til teologisk seminar i Kunming UTSENDINGER Camilla og Sindre Fosse Marit Kjølberg Bjørnstad og Per-Olav Bjørnstad (avsluttet tjenesten sommeren 2011) Forbrukte midler 2011 NOK

31 GAMBIA GUINEA BISSAU GUINEA SIERRA LEONE Monrovia LIBERIA Atlanterhavet gioner ELFENBEN- KYSTEN BURKINA FASO GHANA BENIN TOGO HVOR VI JOBBER Hovedstad Monrovia Innbyggere 3,8 millioner Størrelse km² Språk engelsk Religion Islam, Kristendom, lokale reli- NIGERIA Fattigdom Ca. 90 % arbeidsløshet. Forventet levealder er 57 år. 5 av 10 barn fullfører ikke på grunnskolen. CA. 32 % på landsbygda mangler rent vann. Fakta KAMMERUN Årsmelding 2011 Enkeltmennesket 31 En skole til min datter Om ett år kan min seks år gamle datter få gå på ny, gratis skole. Det hadde jeg faktisk ikke trodd, sier Moses Seckie i landsbyen Barmellen Kollie Town. Han har kommet til byggeplassen i landsbyen sammen med datteren Fatu. Murveggene til den nye skolen har begynt å reise seg. Dette er den andre av foreløpig tre skoler som lokalbefolkningen bygger i samarbeid med Misjonsalliansens lokale partnere i. Vi bor selv i en av de mindre landsbyene i området. Både dårlig infrastruktur og mangel på ressurser har gjort at skoletilbudet er minimalt. De fleste fra vår generasjon har ikke gått på skole selv. Vi er overbevist om at våre barn kan få en bedre fremtid på denne måten, fortsetter Moses. Barmellie Kollie Town, til daglig kalt B.K.T., ligger et par timers kjøretur fra hovedstaden Monrovia. Dårlige veiforbindelser og mangel på grunnleggende sosiale tjenester byr på flere hindringer. I tillegg til de 200 innbyggerne i B.K.T. skal denne skolen også huse elever fra ni landsbyer i nærområdet. Foreløpig foregår undervisningen i forsamlingshus og andre lokaler. Et problem blir fortsatt å få sendt datteren min til skolen hver dag, det håper jeg vi finner en løsning på, sier Seckie. Som forelder er han ikke alene om denne utfordringen. Med spredte, små landsbyer er det et kjent problem at nærmeste skole for mange i er for langt unna. Det gjør at mange venter med å sende barna på skolen til de er store nok til å gå den totimers lange skoleveien alene. Befolkningen jobber derfor også med å få bedre transportmuligheter for skolebarna.

32 Lokalsamfunnsutvikling 32 Fredsprisvinnende land reiser seg Da s brutale borgerkrig endelig tok slutt i 2003, stod følgende øverst på ønskelisten: «Vi trenger bedre veier. Og vi trenger skoler.» Nå har Misjonsalliansen blitt med på skolebyggingen i landet som i 2011 kunne feire at to av deres kvinner fikk Nobels fredspris. Da president Ellen Johnson Sirleaf og kvinneaktivisten Leymah Gbowee fikk fredsprisen i 2011, uttalte de begge at prisen har stor betydning for arbeidet for fred og forsoning i hjemlandet sitt. På mange måter er fortsatt et land i ruiner, og det kreves langsiktig, tålmodig arbeid for å få endret både landets infrastruktur, utdanningssektor, utbredt fattigdom og korrupsjon. Misjonsalliansens lokale prosjektkoordinatorer i Metodistkirken er forberedt på flere utfordringer og er takknemlige for at myndighetene er med på veien: Brukte midler etter virksomhetsområder % Utdanning 26 % Lokalsamfunnsutvikling/ godt styresett

33 Årsmelding 2011 Den nye utdanningsreformen er et viktig steg i riktig retning. Men selv om vi har tatt flere viktige skritt framover etter krigen, ligger fortsatt altfor langt bak med det meste. Det gjelder også utdanning. Vi har ikke råd til å miste motivasjonen nå, sier Adolphus W. Dupley, en av koordinatorene i utdanningsprogrammet til Misjonsalliansen. Rektor ved skolen i Zammietown, Augustus Moore, tror at mer prioritering på utdanning fra myndighetenes side, sammen med bedre skoler og flere kvalifiserte lærere, er med på å øke både barn og foreldres motivasjon til å gå på skole. Vi er fattige her. Når skoleprosjektet også blir et fellesprosjekt i hele bygda, ser vi at motivasjonsfaktoren øker, sier han. Lokal deltagelse er derfor en viktig del av utdanningsprogrammet som Misjonsalliansen har satt i gang sammen med Metodistkirken. Skolebyggingen er i gang i tre ulike landsbyer i landet. Kirkesamarbeid 33 Utvikling gjennom kirken Gjennom samarbeidet med Metodistkirken har Misjonsalliansen knyttet til seg et stort nettverk av kirker over hele. Disse er våre samarbeidspartnere i prosjektene. Kirkene er viktige strukturer i samfunnet og fungerer som møteplasser for lokalbefolkningen. Derfor er de også sentrale for arbeidet med å skape utvikling blant annet innenfor skolesektoren. Fra 1950-tallet har det vestafrikanske landet vært et viktig samarbeidsland for Metodistkirken i, som siden 1948 har hatt misjonærer i. Metodistkirken spiller en stor rolle i, både som kirke og for gjenoppbyggingen av landet. Det er metodistkirker i alle fylkene. Kirken har også mange viktige institusjoner rundt i landet, som for eksempel sykehus, skoler og universiteter. Første sykehus ble bygget i 1922, forteller Tove Odland, misjonssekretær ved Metodistkirkens Misjonsselskap i. Det er først og fremst menighetene som tar initiativ til prosjekt som skal bedre livet til innbyggerne i området. De søker om faglig assistanse og økonomisk støtte og gjennomfører programmet med lokale deltakere, ledere og arbeidere. Opp gjennom årene har Metodistkirken særlig fokusert på å skaffe landsbyer tilgang til rent vann, noe det er et stort behov for i. Ved å gå gjennom kirken blir prosjektene vi støtter lokalt basert. Kirken er en del av samfunnet, og det føles kjent og trygt for befolkningen. Det er spennende å samarbeide om dette med en annen misjonsorganisasjon, avslutter Odland.

34 Nøkkelinformasjon Samarbeid I jobber Misjonsalliansen sammen med United Methodist Church og med Metodistkirkens Misjonsselskap i. Arbeidet skjer gjennom et samarbeid med Department of Community Services, DCS (kontoret for samfunnsutvikling og diakoni). Gjennom et program for lokalsamfunnsutvikling støtter de tre samarbeidspartnerne utviklingsprosjekter på landsbynivå i ulike deler av. Prosjektportefølje Community Integrated Education Program (CIEP) / Integrert utdanningsprosjekt. Støtte til misjonær og leder for utdanningsdepartementet i Metodistkirken i. 34 Antall ansatte Antall lokalsamfunnsprosjekter vi jobber i...3 Totalt antall elever på skolene Antall barn som har fått tilgang på skole i lokalsamfunnet i Antall skoler bygd...3 skoler påbegynt Prosent økning i elevtallet på barne- og ungdomsskole Prosentandel av jenter som begynner på skolen...50 Prosent økning i antall jenter på skolen Antall foreldre- og lærerutvalg etablert...3 Antall personer som har fått kunnskap om deltakende utvikling og prosjektstyring Misjonsalliansen har ingen norske utsendinger i Forbrukte midler 2011 NOK

35 AUSTRALIA du hongoning Stillehavet Årsmelding 2011 Guiang KINA Pingtung Puli Kaohsiung JAPAN Taipei TAIWAN HVOR VI JOBBER Offisielt språk Kinesisk Hovedstad Taipei Innbyggere Ca 22,5 millioner Areal km² Religion Taoisme, buddhisme, islam, protestantisme/katolisisme Fakta Enkeltmennesket VIETNAM o Chi Minh City n aiang Pulo Manila Buenavista fylke Yook Marinduque Stillehavet FILIPPINENE 35 YSIA INDONESIA Kvalitetssertifisert Både Victory Home og Pingtung Christian Hospital har myndighetenes høyeste kvalitetssertifisering og har status som «Excellent». Begge institusjonene er ektefødte barn av Misjonsalliansens arbeid på, og den diakonale arven bærer de med seg. PAPUA N Arbeidet på er organisert i selvstendige, nasjonale organisasjoner og får ikke økonomisk støtte fra Misjonsalliansen, men Kan Liu er fremdeles utsending i landet. Inger Marie gikk over i pensjonistenes rekker i Den mandelformede øya er på kvadratkilometer. Befolkningen er på over 23 millioner, hvorav rundt er taiwansk urbefolkning. De fleste av de sistnevnte folkegruppene har latt seg sinifisere i utstrakt grad; de snakker kinesisk og har overtatt kinesiske skikker. Men en del stammer holder også fast på sine språk og skikker, selv om de også lærer kinesisk på skolen. Misjonsalliansen startet arbeidet på i 1949 da tidligere -misjonærer måtte flykte fra kommunistene på fastlandet. På få år ble øya organisasjonens største misjonsfelt. Som i ble oppmerksomheten rettet mot fattige og syke mennesker. I tillegg engasjerte man seg blant «fjellfolket», den fattige urbefolkningen på øya. Misjonsalliansens tidligere arbeid på har i dag fire institusjoner: Victory Home, Pingtung Christian Hospital (PTCH), Puli Christian Hospital (PCH) og Chinese Christian Alliance Church (CCAC). Victory Home (VH) er et senter for multifunksjonshemmede, med avdelinger i Pingtung og i hovedstaden Taipei. Arbeidets karakter endret seg, men senteret jobber fremdeles med mennesker med ulike funksjonshemminger, og spesielt med barn som er sene i utviklingen. Victory Home er et service- og dagbasert rehabiliteringssenter, og her får familiene hjelp. Ergoterapeuter, fysioterapeuter og spesiallærere sørger for at barna får best mulig oppfølging. Senteret er en kristen institusjon med en tydelig diakonal profil. Kan Liu er i tillegg til å være leder av Victory Home også styreleder i Pingtung Christian Hospital. Sykehuset er et ordinært regionalt sykehus, men

36 det er store utfordringer knyttet til sykehusets drift. Myndighetenes budsjettkutt og nye reguleringer for drift av sykehus på gjør framtiden vanskelig. PTCH har i flere år drevet diakonalt arbeid/misjon i andre asiatiske land og i Malawi i Afrika. I Malawi jobber man spesielt med hiv/aids-pasienter. Pingtung Christian Hospital har i løpet av 2011 behandlet nærmere mennesker, og sykehuset samarbeider både med myndighetene på ( Health Nøkkelinformasjon Forbrukte midler 2011 NOK Ministry) og med internasjonale NGO-er, som blant annet US Center for Disease Control. Puli Christian Hospital er et distriktssykehus i fjellbyen Puli midt på øya. Også PCH er kvalitetssertifisert. Chinese Christian Alliance Church (CCAC) består av fire menigheter i byene Hsinchu og Changhua. Synoden driver også et eldresenter og et diakonalt arbeid rettet mot eldre og funksjonshemmede.. 36

37 N INDIA NEPAL SRI LANKA iske hav BANGLADESH Indiske hav BHUTAN Enkeltmennesket BURMA Xichang Yanyuan Panzhihua Indiske hav Kunming Yunnanprovinsen Longchuan county Lingcang LAOS Hanoi THAILAND KAMBODSJA Phnom Penh Chengdu Chongoning Vinh Long Guiang VIETNAM Ho Chi Minh City Tien Giang MALAYSIA FILIPPINENE Kaohsiung Pulo Manila INDONESIA Taipei TAIWAN HVOR VI JOBBER Størrelse km² Innbyggere 90,5 millioner Hovedstad Hanoi Språk esisk Religion Buddhisme, taoisme, kristendom, islam, cao dai, hoa hao Fattige 29 % av befolkningen lever for Stillehavet under 7 kroner dagen Fakta Årsmelding 2011 mekong PAPUA NY GUINEA Sti 37 AUSTRALIA Inflasjon med store konsekvenser Befolkningen i har opplevd en enorm prisvekst de siste årene. Offisielle tall viser en prisstigning på nærmere 20 % i Dette gir en tredjeplass på listen over land med høyest inflasjon, kun slått av Etiopia og Venezuela. For den fattigere delen av befolkningen er prisstigningen på matvarer det som merkes best. Den er på rundt 50 prosent, noe som har ført til krise for mange husholdninger. Vi er forbi smertegrensen for hva folk kan tåle, mener Tran Thi Thanh Thuy, leder for Misjonsalliansens mikrokredittfond Mekong Organization of Microfinance (MOM.) Familier lider og får ikke kjøpt de mest essensielle tingene til husholdningen, som nok mat. Det er veldig tøft for mange nå, sier hun. Hun er selv den eneste i storfamilien med fast inntekt og sier at de merker godt at alt er blitt dyrere. Thi Thuy Lien er en av dem som har merket hva prisstigningen betyr. Hun selger grønnsaker på det lokale markedet i landsbyen sin. Grønnsaksprisene har steget kraftig, noe som fører til at hun må ta høyere priser for det hun selger. Folk er misfornøyde og krangler om prisen, sier hun med et oppgitt smil. Men nå har de fleste skjønt at det ikke bare er mine varer som er dyrere. I tillegg til å selge grønnsaker har Lien sin lille kafé på markedet. Der har salget gått tregt. Lien er bekymret. Familien hennes er fattig, og hun har en leversykdom som krever medisiner. Å få låne penger gjennom MOM er enormt viktig. Jeg har ingen kapital og er helt avhengig av lån for å kjøpe av grossistene. Før måtte jeg betale høy rente til lokale lånehaier. Nå kan jeg låne hos MOM med lav rente og gode tilbakebetalingsordninger. Det er jeg glad for, avslutter hun.

38 Lokalsamfunnsutvikling 38 Tenk selv Dr. Tri oppfordrer folk til å tenke selv. Det er et vanskelig tema i kommunist-. esere blir ofte fortalt hva de skal si og tenke offentlig. Det er vanskelig å reflektere når man aldri har blitt oppfordret til det. Fra skolealder blir barn lært opp til at lærerens ord er lov, kritisk tenkning er ikke verdsatt. Mennesker blir derfor redde for å heve røsten, de frykter «refs» fra myndighetene om de snakker ut fra egne følelser. For å sikre seg, sier folk derfor ikke hva de mener, og de ekte, menneskelige følelsene får ikke plass i det offentlige rom. Dette sier Le Dai Tri eller Dr. Tri som han også kalles. På vegne av Misjonsalliansen holder han kurs i landsbyutvikling og lokal deltakelse. Han er krass og direkte i sine beskrivelser, men han vet å balansere på linja slik at representantene fra myndighetene og lokalbefolkningen ikke blir støtt. Legen som ga opp sin legegjerning fordi han mente han kunne utrette mer som kursholder i lokaldeltakelse, har forsamlingen i sin hule hånd. Han snakker om Brukte midler etter virksomhetsområder % Mikrofinans 21 % Arbeid blant funksjonshemmede 45 % Lokalsamfunnsutvikling/ godt styresett

39 Årsmelding 2011 formelt og uformelt lederskap, om kvinner og rettigheter, fattigdom og minoritetsbefolkning. Forsamlingen er ivrig og ønsker å ta med den nye lærdommen tilbake til sine landsbyer. Jeg er fornøyd med kurset, sier en representant fra provinsmyndighetene i Ben Tre. Jeg forstår bedre hvordan man kan nå de målene man har satt seg og definere behovene som finnes, sier hun og smiler beskjedent når hun får spørsmålet om ikke det er litt kontroversielt det som blir sagt. Kursholderen er innom mange temaer som er sensitive i. Likevel har han så mye nyttig erfaring at Fotball Krysser Grenser både myndighetene og lokalbefolkningen har lært masse. Men et kurs er ikke mye verdt om en ikke ser resultater ved økt kunnskap og forståelse. Inger Elise Skauen er utsending for Misjonsalliansen. Hun sier: Jeg ser tydelige resultat av kurset ved at befolkningen har fått ny lærdom. Lokalbefolkningen kjenner bedre sine roller og tar større ansvar. De får følelse av eierskap når de skjønner at prosjektene tilhører dem. Myndighetene tar selv i større grad initiativ og er blitt flinkere til å lytte til og ta lokalbefolkningen på alvor. På den måten jobber de ut fra hva lokalbefolkningen definerer som sine ønsker og behov. 39 Bare vinnere Thanh Phu-distriktet i provinsen Ben Tre er Misjonsalliansens nyeste prosjektområde i, og fadderordningen er knyttet opp mot de to grunnskolene i Hoa Loi og My An. På samme måte som andre steder der Misjonsalliansen arbeider, er utvikling av hele lokalsamfunnet målet med arbeidet. Men også fotballprosjektet er blitt et viktig tilbud til barna ved de to skolene, og både jentene og guttene er med. Prosjektet dreier seg selvfølgelig om fotball, men like viktig er alt de lærer om mellommenneskelige forhold, helse og andre positive verdier. I begynnelsen av juni i år deltok et guttelag og et jentelag i en stor fotballturnering i byen Hue, hovedstaden i provinsen med samme navn. Hue ligger omtrent midt i det langstrakte landet, og barna fra Ben Tre kjørte buss i to dager for å komme fram. Jeg er så spent! Jeg gleder meg til å spille fotball, og jeg gleder meg til å få nye venner, forteller Bui Thi Quynh Nhu. Foreldrene mine ville ikke hatt råd til å gi meg en slik tur, derfor er dette en stor opplevelse for meg, sier Nguyen (11 år). På turneringen deltok lag fra hele landet, og lagene fra Ben Tre hadde drakter med Misjonsalliansen-logo på brystet. De spilte flere kamper, og den siste kampen var mellom gutter 12 år fra Ben Tre og jenter 14 år fra Hui. Laget med Misjonsalliansen-logoen vant 3 2. De tre dagene turneringen varte, var en stor fotballfestival med mange ulike aktiviteter. Resultatene var ikke viktige, og alle som deltok fikk en gullmedalje. For på denne turneringen var alle vinnere.

40 40 Nøkkelinformasjon SAMARBEID Department of Education and Training i provinsene Tien Giang og Vinh Long Women s Union i Tien Giang Tra On District Peoples Committee Chau Tanh District Peoples Committee UTSENDINGER Inger Elise og Per Christian Skauen PROSJEKTPORTEFØLJE Lokalsamfunnsutvikling, inkludert utdanning og mikrofinans Lokalsamfunnsutvikling og inkludert utdanning i Mekong-deltaet Antall skoler vi samarbeider med Antall partnere... 5 Antall vanntanker/krukker bygd Antall kvinner og elever som har fått bedre helse Antall barn med funksjonshemninger som har fått tilbud Antall kvinner med mikrolån Fotballklubber klubber FORBRUKTE MIDLER NOK

41 GRØNLAND Årsmelding 2011 NORGE Antlanterhavet Oslo HVOR VI JOBBER Hovedstad Oslo Innbyggere ca 5 millioner Offisielt språk Norsk Areal km 2 Religion Evangelisk luthersk Kristendom Fakta RUSSLAND Innsamling Verv KAZAKSTAN MONGOLIA UZBEKISTAN KYRGYZXTAN Antlanterhavet UIANA VEST- SAHARA MAROCCO MAURITANIA SENEGAL GAMBIA GUINEA BISSAU GUINEA SIERRA LEONE Monrovia LIBERIA Antlanterhavet MALI ELFENBEN- KYSTEN BURKINA FASO ALGERIE BENIN TOGO GHANA NIGER NIGERIA LIBYA KAMMERUN TURKMENISTAN TAJIKISTAN AFGHANISTAN IRAN PAKISTAN NEPAL INDIA BANGLADESH Indiske hav BHUTAN KINA Sichuanprovinsen Xichang Yanyuan Panzhihua Kunming Yunnanprovinsen Longchuan county Lingcang Hanoi BURMA LAOS THAILAND 41 Chengdu Chongoning KAMBODSJA VIETNAM SRI LANKA MALAYSIA Guiang FILIPPINE Phnom Penh Ho Chi Minh City Tien Giang Vinh Long Bejing M Indiske hav Indiske hav INDON RASIL silia Antlanterhavet Sao Pãulo Valle do riberia ritiba oinville Rio de Janieiro Vant tur for to Stine Merete Tufto Norbakken vervet i fjor én giveravtale. Hun hadde kanskje ikke trodd at det ville resultere i en tur for to til et av våre prosjektland. Dette er nesten som et bønnesvar, sier en noe sjokkert og veldig takknemlig vinner. For hver giveravtale man verver, får man én vinnersjanse i trekningen av en tur for to til et av Misjonsalliansens prosjektland. I begynnelsen av januar trakk vi den heldige vinneren blant alle ververe i Det er den hyggeligste telefonsamtalen i året, ifølge innsamlingsleder i Misjonsalliansen, Solveig Skaug. Jeg forstår det ikke. Dette er helt fantastisk. Jeg håper dere forstår hvor mye dette betyr! Det er Stine som sier dette. Stine satt og leste til eksamen i studiet sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo da hun fikk beskjeden. Hun har lenge kjent til Misjonsalliansens arbeid, og lenge hatt Misjonsalliansen som mål også i forhold til jobb. Jeg leser bladet Tsjili og har bare tenkt mer og mer at det er dette jeg vil gjøre. Nå har vi begynt planleggingen av praksisperioden til høsten, og jeg har tenkt veldig på at jeg vil reise til og Misjonsalliansens prosjekter der, forteller hun. Men senest søndag kveld lå hun og tenkte på at «Nei, dette går jo ikke. Jeg har jo ikke råd!». Og så får jeg denne telefonen. Det føles som en velsignelse, som et bønnesvar, forteller Stine før hun må gå tilbake til eksamenslesingen. Garantert mer motivert enn noen gang! forsikrer hun.

42 Nettverk 42 Slottsfjellet 2. pinsedag en flott tradisjon 2. pinsedag hvert år samles alle menighetene i Tønsberg domprosti til felles gudstjeneste på Slottsfjellet, og hvert år er det en av de fem misjonsorganisasjonene i SMM (Samarbeidsråd for menighet og misjon) som har et spesielt ansvar for gudstjenesten og som får kollekten. I år var det Misjonsalliansen. Dette er en tradisjon, og siden det var Misjonsalliansens tur til å være årets organisasjon og få offeret på gudstjenesten, var jeg representert i arrangementskomiteen gjennom hele året, sier Grethe Matre, nettverksleder i Misjonsalliansen. Grethe hadde ansvaret for å skaffe mannskap til praktiske oppgaver under gudstjenesten, i tillegg til taler og sangkrefter. I strålende sol møttes nærmere 700 mennesker på Slottsfjellet til gudstjenesten der Humming People bidro med sang og musikk og Bertel Emil Fordeling av innsamlede midler % Generelle gaver 3 % Mikrofinans 73 % Fadderavtaler 11 % Øremerket felt

43 Årsmelding 2011 Hjortland holdt dagens preken, forteller Grethe og legger til: Joakim i Humming People holdt en glimrende appell, og med bakgrunn fra sine opplevelser i, utfordret han de frammøtte til å støtte arbeidet. En inspirerende og motiverende gudstjeneste ga nær innpå kroner til Misjonsalliansen. Grethe Informasjon Matre mener andre prostier kan lære av Tønsberg. Hvert prosti, sitt slottsfjell, sier jeg. Grethe fortsetter: Det er jo en god ide om alle menigheter i ett og samme prosti en gang i året går sammen om kirkens viktigste oppgave. 43 Nettsider og sosiale medier I 2011 fikk Misjonsalliansen nye nettsider. Etter en grundig forberedelsesprosess har organisasjonen nå nettsider som skal kunne møte behovene de neste årene. I løpet av perioden 2007 til 2010 gjorde Misjonsalliansen mindre endringer på den daværende nettsiden. Hensikten den gang var å gjøre websiden noe mer moderne og på en bedre måte tilpasse den til de nye sosiale medier som gjorde sitt innpass på verdensveven. Men etter hvert ble det nødvendig med en total fornyelse. Vi forstod at twitter, blogg og facebook var nye, aktuelle måter å kommunisere på, men de fleste skjønte ikke i begynnelsen hvilken revolusjon dette var, sier informasjonsleder Oddmund Køhn. Sosiale medier er medier og plattformer som ved hjelp av webbasert teknologi åpner for en ny type interaksjon mellom to eller flere mennesker. I motsetning til de tradisjonelle massemediene er det brukerne som nå setter føringen for hva innholdet skal være i kommunikasjonen. Dette ville vi være med på. I 2010 begynte organisasjonen forberedelsen til nye hjemmesider som skulle integrere sosiale medier. I denne prosessen var det firmaet Netlife Research som ble den viktigste rådgiveren. Modellen tar utgangspunkt i kjernen av nettstedet, og deretter skulle man designe nettstedet fra «innsida og ut». Ut fra kjernen, eller kjernene, skulle vi lage de mest mulig optimale veier inn og relevante veier videre på siden. «I en verden av informasjonshøystakker må jobben vår være å gjøre nålene større», ble det sagt. Vi skulle finne fram til kjernene på siden vår, eller i budskapet vi ville formidle, og så lage goder veier som leder inn til disse. De nye nettsidene ble lansert sensommeren 2011, og fra starten av ble blogg og facebook en sentral del av den helhetlige nettsatsingen. Blogg og det vi skriver på facebook skal lede mennesker inn dit vi ønsker. Også twitter og You Tube skal være en integrert del av siden vår. Det er en kontinuerlig utfordring å bli bedre. Her jobber informasjonsavdelingen og giveravdelingen sammen for å lykkes, sier informasjonslederen og legger til: Det ser ut til at nettsiden er godt mottatt, og facebook er blitt et viktig knutepunkt og møtested med vennene våre. Og så håper vi at vi lykkes med å sende dem videre inn på de sidene vi ønsker. Hvis vi lykkes i å lede brukerne våre dit både de og vi ønsker til kjernen hva så? Når denne kjerneoppgaven er oppnådd, er hensikten å stille leserne og brukerne overfor noen valg. De skal kunne få bli faddere, givere eller volontører, avslutter Køhn.

44 44 Nøkkelinformasjon NORGESArbeidet Innsamlingsaktiviteter. Totale innsamlede midler (utenom testamentariske gaver) var i 2011: kroner. ØREMERKEDE GAVER Fadderskap. Fadderskap er Misjonsalliansens viktigste innsamlingsaktivitet og utgjør 73 % av innsamlede midler. Ca faddere er aktive støttespillere til fadderbarn i syv land. I 2011 mottok Misjonsalliansen totalt kroner fra fadderavtaler. Det er en økning på 10,2 % fra året før. At vi fikk en økning til tross for nedgang i avtaler skyldes at kontingenten økte fra 200 per måned til 230 per måned fra Nye avtaler Stoppede Netto endring Inntekter fadderavtaler 2011: kroner 2010: kroner Andre gaver Øremerket land I 2011 kom det inn kroner øremerket feltene. I 2010 kom det inn kroner øremerket feltene. I disse midlene inngår kroner fra våre prosjektgivere, kroner fra støttegruppene til de enkelte landene og kroner fra PlussbankCup. GENERELLE GAVER Totalt kom det i generelle gaver inn i Det er en nedgang på 2,1 % fra Sesongaksjoner Vintergaven Vårgaven Sommergaven Høstgaven Julegaven Fordeling av avtaler landene i mellom Fadderavtaler 2011 Fadderavtaler Rekrutteringskanaler i hovedsak Aktiviteter Verv totalt Egne nettsider Utesalg Egne blader Fadder fra før Telefon Vårt Land Det har i de siste årene blitt vanskeligere og vanskeligere å rekruttere nye faddere. Misjonsalliansen leter derfor etter nye kanaler til å rekruttere fra. I 2011 brukte vi reklamebyrået Plastikk Media AS til å lage kampanje for oss. Prosessen med å jobbe sammen med byrå har vært veldig lærerik, men kampanjen har ikke så langt gitt de store resultatene. Vi vil fortsette kampanjen inn i Vi arbeider stadig også for å redusere antallet som stopper fadderavtalene sine, med forbedring av kommunikasjon og tettere betalingsoppfølging. Det har i 2011 vært 168 færre enn året før som har avsluttet fadderavtalen. Gaver til Mikrofinans Totalt 2011: kroner Totalt 2010: kroner 52 % av gavene ble gitt til vårt mikrofinansarbeid generelt, 15 % øremerket, 32 % øremerket og 1 % øremerket. 86% av gaver til mikrofinans kommer fra faste givere. Mikrogiver har hatt en netto nedgang på 12 givere Gi fast og Operasjon Solidaritet 2011: kroner 2010: kroner Ved utgangen av 2011 har Misjonsalliansen 464 faste givere til Gi fast og Operasjon Solidaritet. Offer og kollekter 2011: : Informasjon. Tsjili hadde åtte utgivelser i Opplag pr : Det ble laget et fadderhefte med fokus på fadderordningen, som lå ved nummer 5. Nye nettsider: Forarbeidet startet opp høsten 2010, og siden ble lansert august Netlife Research har hatt ansvaret for utviklingen av konseptet og Johannes Holmedal har designet den. Administrasjonsverktøyet Cornerstone er utviklet av kommunikasjonsselskapet Kommunion. Twitter: Antall følgere pr : 595 Facebook: Antall venner pr : 5122 Nettverk Volontører: Antall 24 : 10 : 8 : 6 Praksisstudenter. Antall: 22 menighetsavtaler. Antall: 44 Medarbeidere, sarbeidet: Giveravdelingen (5), Informasjonsavdelingen (3), Nettverk (2). Samarbeidspartnere: ilimitado, Live, LaMitad, Humming People, Mosaic Krets: Sunnmøre og Romsdals krets. Leder: Arnvid Brandal. Kretsen samlet inn kroner i 2011.

45 Årsmelding 2011 Diakonia 45 Theodora går for gull Symaskinene går i ett sett i Diaconia-kunden Theodora Quichacollas hjem. Hun har vært kunde i over 10 år, og nå går hun for gull. Theodora bor på El Alto med storfamilien sin. I et ganske stort hus, med verksted for å lage lommebøker og nøkkelringer av skinn. Verkstedet har stadig blitt utvidet, og nå gir hun jobb til flere i familien samt et par utenom. Dette har de fått til ved hjelp av stadig nye lån fra Diaconia. Theodora har vært kunde i over ti år. Hun begynte med et bittelite lån, men har fått større lån etterhvert som hun har vist sin betalingsevne og vilje oppover årene. Jeg håper å bli gullkunde i løpet av 2012, sier Theodora, Da kan jeg få enda bedre lån og enda lavere rente slik at jeg kan utvide fabrikken mer og få bedre utstyr sånn at arbeidet blir lettere. Lønn kan hun ikke betale med lån, det er i mot reglene, så den kommer fra overskuddet. For Theodoras bedrift går bra. Mennene syr, mens hun er den som drar ut og får solgt. Faktisk tar hun en gang i uken nattbussen til Cochabamba til lageret og butikkene hun selger til der. Bussen tar rundt åtte timer, så hun kommer dit om morgenen. og om kvelden er det nattbuss tilbake. Det er ingen tvil om at Theodora virkelig arbeider hardt for at bedriften skal gå bra, og at hun får betalt tilbake lånet hun har i Diaconia. Kunderådgiveren i Diaconia, som har ansvar for hennes oppfølging, skryter av hennes punktlighet med betaling og at hun trenger lite oppfølging. Dermed kan det se lovende ut for ønsket hennes om å bli gullkunde i nærmeste fremtid. AMAS

46 D-miro 46 Banken er åpen 14 år har gått siden Misjonsalliansen i startet et lite prosjekt som fikk navnet «D-MIRO». Nå har D-MIRO blitt til «Banco D-MIRO». Vi må tilbake til slutten av Små lån blir gitt til ti kunder på Isla Trinitaria i Guayaquil, en av de aller fattigste bydelene i Guayaquil på den tiden. To uker etterpå kommer alle kundene og betaler sine første avdrag. Med dette er D-MIRO i gang. 14 år senere har D-MIRO rundt kunder og en utlånt kapital på vel 40 milioner dollar. 18. juli i 2011 ble Banco D-MIRO et faktum. Banken skal gjøre det samme som før: Å tilby finansielle tjenester til mennesker som bor i fattige områder i. Men som bank vil man kunne tilby flere tjenester og bli en institusjon som er sterkere og som kan hjelpe flere. Både kunder og ansatte kan se tilbake på en historie med mye suksess, samtidig som de har forventninger til framtiden. Teresa Arajuo mistet mannen sin for 10 år siden etter at han fikk lungebetennelse. Ektemannen hadde forsørget familien med sin jobb i forsvaret, og igjen satt Teresa med tre barn på 2, 10 og 12 år uten penger og uten et offentlig hjelpeapparat som kunne hjelpe henne. Redningen ble D-MIRO. Noen bekjente fortalte henne om kontoret som lånte ut penger like i nærheten. Lånene har betydd alt for meg. Med det første lånet startet jeg en liten butikk med noen få varer, og i dag har jeg en butikk med et stort vareutvalg. Lånene har jeg delvis investert i huset og delvis i butikken. Foruten å betale avdrag på lånene har mye av overskuddet fra butikken gått til betaling av utdannelse for barna mine, noe som har vært svært viktig for meg, konstaterer Teresa. Teresa har nå sitt sjuende lån. Lånebeløpene har steget fra 300 til 3000 dollar i takt med omsetningen. Økende omsetning gir også økte inntekter. Jeg har hørt at det nå skal bli mulig å spare penger i D-MIRO, og jeg ser frem til å begynne å plassere litt av overskuddet fra butikken min på konto. AMAS USD D-MIRO Diaconia per Antall kunder: Total utlånsportefjølje (USD) Gjennomsnittlig lånebeløp (USD): Antall ansatte: Andel forsinket betaling (PAR1): 2,23 % 4,70 % 0,35 % 0,40 % Overskudd (USD):

47 Årsmelding 2011 MOM 47 Små lån, store muligheter Nye muligheter. Det har nettopp regnet, og den smale stien fra stedet der vi parkerte bilen, er våt og gjørmete. En kvinne tar i mot oss ved huset sitt. Mrs. Chói er en av kundene i MOM; Mekong Organization of Microfinance (Misjonsalliansens mikrofinansbank i ). Hun smiler mot oss og ber oss ta plass ved et bord og noen benker ved utsiden av huset. Jeg holder nå på å betale ned på mitt fjerde lån, sier hun stolt. Dette siste lånet er på fire millioner Dong (1200 kroner). Det første var på en og en halv million (450 kroner), og det andre var på tre millioner (900 kroner), legger hun forklarende til. Mulighetene for å kunne ta opp lån har endret livet til Mrs. Chói og familien hennes. I huset bor hun sammen med mannen, en sønn og en datter og et barnebarn. Men det har ikke alltid vært slik. Jeg våger nesten ikke å tenke på hvordan livet var før. Vi var veldig fattige. Vi kunne ikke ta vare på barna våre, og de bodde hos besteforeldrene. Jeg og mannen min tok de jobbene som var mulig å få. Det betydde at vi måtte reise vekk, og vi var som regel borte to måneder om gangen, sier hun og ser ned for så å legge til: Livet var miserabelt. Det var andre kvinner i landsbyen som introduserte henne for MOM. At det var kvinner som gjorde det, er nærmest en selvfølge, for MOM er en bank for kvinner. Bak banken står Misjonsalliansen, Womens Union i og Loteria, en avdeling av statsbanken i. De små lånene gir vi til kvinner i Tien Giang-provinsen. At lånene er små, kommer av at den generelle levestandarden er dårlig og at fattigdommen er stor i Mekong-deltaet. De fleste tjener mindre enn én til to dollar om dagen. Kvinnene er ikke i stand til å betjene store lån, men på den andre siden har disse lånene stor betydning for de som får dem. Lånene vil utgjøre en stor forskjell, og de åpner opp store muligheter for befolkningen, sier Oddvar Rønsen, styremedlem i MOM. USD MOM Totalt Mikrofinans per Antall kunder: Total utlånsportefjølje (USD) Gjennomsnittlig lånebeløp (USD): Antall ansatte: Andel forsinket betaling (PAR1): 0,26 % 0,10 % 1,12 % 2,10 % Overskudd (USD): AMAS

48 48 AMAS ALLIANCE MICROFINANCE AS (AMAS) AMAS ble stiftet i september 2009 med formål om å ivareta Misjonsalliansens mikrofinansengasjement gjennom å forvalte institusjonene, yte konsulenttjenester og stimulere til finansering av disse. Videre skal AMAS utvikle strategien for dette arbeidet, og arbeide for etablering av nye institusjoner i land som er omfattet av Misjonsalliansens overordnede strategi. AMAS drives av et styre på 7 personer og 2 ansatte i til sammen 1,5 stilling. De ansatte er Andreas Andersen (daglig Leder) og Ingunn Nesje (Financial Controller). I tillegg er tre av styrets medlemmer og en ekstern person som er bosatt i Argentina, leiet inn som konsulenter for å inneha styreverv i de tre institusjonene samt drive oppfølgingsarbeid mot disse. Styret i AMAS er satt opp etter de kvalifikasjonene vi trenger for å drive denne aktiviteten på en god måte. Styret har god kompetanse på finans, mikrofinans, organisasjonsutvikling, ledelse, utviklingsarbeid og jus. Styret består av følgende personer: Arnt H. Jerpstad, styreleder Lars Langsrud Siv Helset Roy Mersland Oddvar Rønsen Jørgen Haug Nils Atle Krokeide Som det framgår av tabellen nedenfor, har det vært en svært positiv utvikling i alle tre institusjonene, både hva angår vekst og kvalitet. Organisasjonene har inntatt en ledende posisjon i sine respektive markeder, og utmerker seg med sin klare fattigdomsorientering og kristne profil. Banco D-MIRO () I 2011 ble virksomheten i omgjort fra stiftelsen til regulert bank. Banken, som er 100 % eiet av Misjonsalliansen og AMAS, innebærer et langt steg fram når det gjelder nivået på de produkter og tjenester vi kan tilby kundene. En viktig oppgave er å utvikle gode spareprodukter som kan nå flest mulig, særlig barn og unge. I tillegg til å etablere gode styringsrutiner og arbeidet med å få en så effektiv drift som mulig, har AMAS lagt ned en betydelig innsats i et omfattende opplæringsprogram som har pågått gjennom hele året. Diaconía () Diaconía opprettholder en stødig vekst på 30 % pr. år. Organisasjonen utmerker seg med sin svært gode porteføljekvalitet og er blant de beste i verden på dette området. AMAS har prioritert arbeidet med å forberede en omgjørelse av stiftelsen til bank, slik at det som er bygget opp kan sikres med tanke på fremtiden og utvides med flere etterspurte tjenester, som sparing og forsikring. Det er forventet at ny legal struktur vil komme på plass i Videre har AMAS og Diaconía i samarbeid med Diakonhjemmets høyskole og et lokalt universitet i satt i gang med å utarbeide et utdanningsprogram innen diakoni og verdibasert ledelse. Bare i 2012 skal 150 nye personer rekrutteres til Diaconía. Solide opplæringsprogram blir derfor stadig viktigere for å sikre vår egenart og at den diakonale visjonen blir drivkraft også i fremtiden. Mekong Organization for Microfinance () MOM har hatt en svært positiv utvikling mot større finansiell bærekraft. Dette er viktig for å kunne finansiere videre vekst. Etterspørselen etter MOMs tjenester er mye større enn organisasjonen er i stand til å imøtekomme. Derfor er finansiering av den videre veksten et hovedsatsingsområde for AMAS. Likedan legges det stor vekt på å oppnå full lisens som mikrofinansinstitusjon. Dette er nødvendig for å kunne ekspandere til nye provinser, kunne tilby sparing og få tilgang på ekstern finansiering. I 2011 ble det foretatt en eksternevaluering av organisasjonen, som var svært positiv i forhold til resultater på kundenivå og i forhold til organisasjonens drift og profil. Evalueringen peker videre på at Misjonsalliansens bidrag i forhold til finansiering og opplæring er et sentralt element i utvikling av bærekraft i organisasjonen. Nyetablering i I 2011 gjennomførte AMAS en forundersøkelse med tanke på etablering av en mikrofinansinstitusjon i. Det vestafrikanske landet er blant de aller fattigste i verden, og behovene er store. Det er akutt mangel på finansielle tjenester til dem som skal bidra til gjenoppbygging av landet, og myndighetene har uttrykt stor glede over planene om å etablere en institusjon der. Arbeidet med å etablere institusjonen vil videreføres i 2012, og det er forventet oppstart i løpet av første semester i I er hovedfokus å bygge opp AMAS som en profesjonell forvalter, og det er i denne sammenheng inngått et samarbeid med Strømme Mikrofinans (Strømmestiftelsen). Sammen med disse er det etablert et felleseid selskap, GAVN Mikrofinans AS, som har til å formål å låne inn midler fra profesjonelle investorer for å yte lån til mikrofinansinstitusjoner. Regnskap 2011 se side 61.

49 Årsmelding Årsberetning Nøkkeltall Aktivitetsregnskap Balanse Noter Regnskap AMAS Regnskap D-MIro Kontantstrømsanalyse Fordeling av Innsamlede midler 2,1 % Mikrokreditt 7,8 % Generelle gaver 6,6 % Øremerket felt 43,8 % Fadderavtaler 0,3 % Testamentariske gaver 1,9 % Andre inntekter 34,0 % Tilskudd fra Norad 3,5 % Tilskudd fra andre Årsregnskap

50 50 ÅRSBERETNING 2011 Årsregnskap Virksomhetsidé Misjonsalliansen skal drive diakonale misjons- og utviklingsprosjekter blant fattige i Sør ved hjelp av engasjement og økonomiske midler fra enkeltpersoner og grupper i, samt midler fra den norske stat. Arbeidet i Sør og i er gjensidig avhengige av hverandre, og Misjonsalliansen er opptatt av at organisasjonens prosjekter og verdier skal forankres både ute og hjemme. Informasjon og innsamling er viktige redskaper for å bygge både kunnskap og engasjement og er derfor satsingsområder for Misjonsalliansen i. Nord/Sør-informasjon med vekt på organisasjonens egne prosjekter er i dette et vesentlig virkemiddel, og unge er en prioritert målgruppe. Misjonsalliansens visjon er: «Vi gir livet en sjanse!» Årets resultat Det fremlagte regnskapet for 2011 viser et overskudd på kroner mot et underskudd på kr i Årets overskudd tillegges formålskapitalen. Regnskapet gir et rettvisende bilde. Hovedkontor Misjonsalliansens hovedkontor ligger i Oslo. Grunnlag for fortsatt drift Det foreligger ingen opplysninger eller regnskapsmessige resultater som svekker organisasjonens fortsatte drift. Redegjørelse for organisasjonens fremtidige utvikling Misjonsalliansen har en solid økonomi. Underskuddet i 2009 og 2010 var budsjettert til økt innsats mot formål var budsjettert til å gå i balanse. Grunnet blant annet tilbakebetaling fra Norad for 2010, spesielt høye tildelinger fra Norad for 2011 og gevinst på valuta i forhold til budsjett ble overskuddet større en budsjettert. Gaveinntektene har hatt en god utvikling, og vi jobber for at denne veksten skal fortsette. Usikkerhetsfaktorer Misjonsalliansen har trofaste givere og langsiktige avtaler med Norad gjennom Digni. Inntektene er derfor stabile. Organisasjonens risiko er vesentlig knyttet til politisk ustabilitet i våre samarbeidsland. Finansiell risiko Organisasjonens finansielle risiko er minimal da den ikke har langsiktig gjeld. Det kjøpes årlig valuta for ca. 70 millioner kroner, og valutaendringer påvirker resultatet, men er i liten grad en finansiell risiko. Likviditeten i organisasjonen er god.

51 Årsmelding Likestilling Ledergruppen består av 60 % kvinner. Av hovedstyrets 16 medlemmer og varamedlemmer er 44 % kvinner. Hovedstyret har mannlig leder. Arbeidsmiljøet Det har vært et lavt sykefravær i 2011, 4,4 %. Dette er inkludert en langtidssykemeldt, uten denne er sykefraværet 1,6 %. Organisasjonen har ikke avtale med bedriftshelsesenter for de ansatte. Disse får i stedet dekket en legesjekk i året hos sin fastlege. Det har ikke skjedd skader eller ulykker verken ved hovedkontoret eller ute på feltene. Oslo, den 8. mai 2012 Ytre miljø Misjonsalliansen har kildesortering på avfall ved hovedkontoret, og organisasjonen ble i 2011 miljøfyrtårnsertifisert. Misjonsalliansen har en utstrakt reisevirksomhet både innenlands og utenlands. Store deler av disse reisene foretas med fly. Vi tilstreber å reise med miljøvennlige alternativ hvor dette er mulig. Misjonsalliansen har utover dette ingen virksomhet som skulle forsøple det ytre miljø. Paul Erik Wirgenes Ingunn Holbæk arnt H. Jerpstad leder nestleder generalsekretær Lina Metveit Beisland Hanne Holmberg Chávez Wenche Fladen Egil Hauge Siv Helset Morten Holmboe Ole Andreas Kvilesjø arne Tord Sveinall Lars N. Sæthre Årsregnskap

52 Nøkkeltall Sum anskaffede midler herav innsamlede midler - fadderavtaler Antall fadderavtaler i % av «Sum anskaffede midler» 43,8 % 42,2 % herav tilskudd fra Digni/Norad i % av «Sum anskaffede midler» 33,6 % 33,2 % Sum forbrukte midler Årets aktivitetsresultat Fordeling av forbrukte midler 52 3,5 % Administrasjonskostnad 11,3 % Innsamlingskostnad 0,7 % Kostnader Sven Bruns gate 84,4% Direkte kostnader felt Årsregnskap Formålsprosent 84,6 % 85,5 % Formålsprosenten er kostnader til formål i prosent av «Sum forbrukte midler». Administrasjonsprosent 3,5 % 3,3 % Administrasjonsprosenten er kostnader til administrasjon i prosent av «Sum forbrukte midler». Valuta Valutakurs NOK/USD 5,9 6,1 Overført til felt i USD Bemanningsoversikt Antall ansatte i 22,7 23,1 Antall utsendinger (pr ) 27 29

53 Aktivitetsregnskap 2011 Regnskapet er satt opp etter regnskapsstandarden «God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner», jfr. Innsamlingskontrollens regelverk Noter 2010 Anskaffede midler Offentlige tilskudd Tilskudd fra andre Innsamlede midler / Testamentariske gaver / Inntekter Sven Bruns gate Finansinntekter Andre inntekter Sum anskaffede midler Årsmelding 2011 Forbrukte midler a) Kostnader til anskaffelse av midler Innsamlingskostnader /7/8/ Kostnader Sven Bruns gate Sum kostnader til anskaffelse av midler b) Kostnader til formål: 1) Diakonale misjons- og utviklingsprosjekter Direkte kostnader til felt / Overføring til drift Mikrofinans (AMAS) Prosjektkostnader påløpt i /7/ Pensjon tidligere misjonærer / Finanskostnader ) Nord/Sør-informasjon /7/ Sum kostnader til formål c) Kostnader til administrasjon /7/ Sum forbrukte midler Årets aktivitetsresultat Endring i formålskapital (disponering av aktivitetsresultatet) Fri formålskapital Formålskapital m/eksternt pålagte restriksjoner Formålskapital m/selvpålagte restriksjoner Sum disponert Årsregnskap 53

54 Balanse Pr Eiendeler 2011 Noter 2010 Anleggsmidler Inventar og utstyr Eiendommen Sven Bruns gate Langsiktige utlån Aksjer Aksjer i datterselskap Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordring Digni Utestående til feltene Andre kortsiktige fordringer Sum kortsiktige fordringer Kasse, bank Obligasjoner Sum kontanter, bank og fondspl Sum omløpsmidler Sum eiendeler Årsregnskap

55 Årsmelding 2011 Egenkapital og gjeld 2011 Noter 2010 Formålskapital Formålskapital Korreksjon av balanse Øremerket mikrofinans årets aktivitetsresultat Sum formålskapital Gjeld Pensjonsforpliktelse over drift Avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skatt, arb.giveravg., feriepenger m.m Gjeld til stiftelsen D-Miro Annen kortsiktig gjeld Total kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, den 8. mai 2012 Paul Erik Wirgenes Ingunn Holbæk arnt H. Jerpstad leder nestleder generalsekretær Lina Metveit Beisland Hanne Holmberg Chávez Wenche Fladen Egil Hauge Siv Helset Morten Holmboe Ole Andreas Kvilesjø arne Tord Sveinall Lars N. Sæthre Årsregnskap

56 56 Noter Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Aktivitetsregnskapet er mer spesifisert enn loven krever. Klassifisering av kostnader I aktivitetsregnskapet klassifiseres kostnader i tre hovedgrupper: kostnader til anskaffelse av midler, kostnader til formålet og administrasjonskostnader. Det vises til noter 4, 5 og 9 for nærmere spesifikasjon. Hovedregel for klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Pensjoner Virksomheten har en innskuddsbasert kollektiv pensjonsforsikring for ansatte i hjemmeadministrasjonen og for utsendinger. I tillegg har utsendingene kollektiv livrente. Vurdering av verdier og eiendeler i Misjonsalliansens avdelinger i utlandet Misjonsalliansen har samarbeidspartnere i 10 land, hvorav 4 er avdelinger direkte underlagt Misjonsalliansen. Den langsiktige strategien er å arbeide mot at våre avdelinger skal bli selvstendige stiftelser/organisasjoner med lokalt eierskap. På denne bakgrunn har vi ikke balanseført verdiene i avdelingene i Misjonsalliansens balanse. Alle Misjonsalliansens avdelinger i utlandet fører egne regnskap som blir revidert av autorisert revisor. Jfr. Note Offentlige tilskudd Tilskudd fra Digni/Norad Misjonsalliansen samarbeider med NORAD via Digni i seks land med til sammen 16 prosjekter Årsregnskap Adm. bidrag fra Digni/NORAD Ramme fra Digni/Norad Ekstra tildeling fra 2010/Reduksjon i FU-midler fra Digni Totalt tilskudd fra Digni/Norad Momskompensasjon Sum offenlige tilskudd Tilskudd fra andre Tilskudd fra en privat stiftelse. Midlene blir inntektsført når de er brukt til formål. Dette er tilskudd over en 5-årsperiode til to prosjekter i og. I tillegg har vi mottatt NOK fra Aksjon Håp i Innsamlede midler, gaver mv Innsamlede midler fadderavtaler Innsamlede midler øremerket felt Innsamlede midler mikrokreditt Innsamlede midler ikke øremerket Sum innsamlede midler Testamentariske gaver Totalt innsamlede midler, gaver mv Innsamlingsprosent Lov om frivillig registrering av innsamlinger trådte i kraft 1. juli Loven pålegger medlemmer å rapportere innsamlingsprosent. Formålet er å gi giverne trygghet for at mottatte midler går til formål. Misjonsalliansens innsamlingsprosent viser at av kr 100,- innsamlede kroner går kr 82,10 til organisasjonens formål. Innsamlingsprosent er «Totalt innsamlede midler, gaver mv.» (se ovenfor) minus kostnader til innsamling i % av innsamlede midler. Kostnader til innsamling, se note 7 og 8. Innsamlingsprosent 82,1 % 82,8 %

57 Årsmelding Ansatte godtgjørelse og lån 2011 Note 2010 Personalkostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjon Annen godtgjørelse Sum personalkostnader drift /8/ Kostnader pensjon tidligere ansatte Sum personalkostnader Herav kostnader knyttet til utsendinger NOK, se note 9. Bemanningsoversikt Antall ansatte i 22,2 8 22,6 Antall ansatte på feltene 27,0 9 29,0 Antall ansatte Sven Bruns gate 0,6 6 0,6 Sum antall ansatte 49,8 52,1 Lån til ansatte Godtgjørelse daglig leder/styret: (styret mottar ingen godtgjørelse) Ordinær lønn Kollektiv pensjonspremie Annen godtgjørelse Sum godtgjørelse Kostnader revisjonshonorar Revisors feltreise til og er inkludert i revisjonskostnader i 2011 med kr ,-. 6 Sven Bruns gate 9 Misjonsalliansen eier og driver eiendommen Sven Bruns gate 9. Organisasjonen har sitt hovedkontor her. Den delen av bygget som Misjonsalliansen ikke bruker, leies ut til bolig for studenter og unge voksne. Intern husleie på kr ,- til dekning av kontorleie for Misjonsalliansen, er trukket fra «Driftutgifter netto» Leieinntekter Andre inntekter Sum inntekter Personalkostnader Driftsutgifter netto Sum kostnader Driftsresultat Renteinntekter Årsresultat uten interne renteutg Fordeling av felleskostnader I forbindelse med overgang fra artsbasert til formålsbasert klassifisering i resultatregnskapet (overgang til aktivitetsregnskap) er prinsippet for fordeling av felleskostnadene sentrale. Alle ansatte i Misjonsalliansen er ansatt for å arbeide med ett eller flere formål, og kostnadene for disse personene er fordelt på de ulike formålene. Felleskostnadene er fordelt på formål etter antall årsverk. Felleskostnader fordelt pr. formål etter antall ansatte: 2011 Årsverk 2010 Årsverk Innsamling , ,0 Administrasjon , ,3 Informasjon/nettverk , ,8 Prosjektkostnader (utland) , ,6 Sum felleskostnader , ,6 8 Kostnader i fordelt pr. kostnadsart 2011 Andel felleskost Andel felleskost. Personalkostnader Avskrivning Reisekostnader Innsamling/Info/nettverk/SMM Andre driftskostnader Sum «Kostnader i» «Kostnader i» fordeles på følgende måte i aktivitetsregnskapet: Kostnader til info/nettverk fordeles med 50 % til innsamling og 50 % til formål Nord/Sør-informasjon. Admin. Innsamling Nord/Sørinformasjon Prosjektkost. i Personalkostnader Direkte kostn. innsaml./info/nettv Andre driftskostnader Andel felleskostnader Sum «Kostnader i» Årsregnskap

58 Feltkostnader Direkte kostnader til felt er kostnader til prosjektene ute overføringer til lokale samarbeidspartnere og personalkostnader for utsendingene. Budsjettene mot fel er i USD. Det ble i 2011 overført 11,4 mill USD mot 10,7 mill USD i Gjennomsnittlg kurs mot USD var 5,85 i 2011 og 6,05 i a) feltkostnader fordelt pr. kostnadsart Overf. til egenfinansierte prosjekter Overf. til NORAD-støttede prosjekter Personalkostnader utsendinger Andre driftskostnader Sum b) feltkostnader fordelt pr. land Oversikten nedenfor viser hvilke land Misjonsalliansen arbeider i. Tilskudd fra Digni (Norad) utgjør 30,7 mill NOK av de direkte prosjektkostnadene i Egenandel i Noradprosjektene varierer fra 10 % til 70 %. Administrasjonsstøtten fra Norad er på 8 % Antall utsend Antall utsend Sum direkte kostnader Antall ansatte i utetjeneste 27,0 29,0 10 Utestående fordringer felt Utestående felt består av avregning mellom overført beløp og forbrukte midler på felt ved årsoppgjør og faste driftskreditter. Utestående Utestående Sum gjeld til i feltregn. (note 16) (selvstendig org.) (samarbeidspartner) (Buer Consult, ) Sum utestående på feltene Årsregnskap 11 Finansposter Renter innskudd Aksjeutbytte Valutainntekter Renteinntekter ansvarlig lån Stiftelse D-MIRO Sum finansinntekter Renteutgifter Valutatap Tap aksjer Sum finanskostnader Inventar/utstyr og eiendom Kontormaskiner Inventar Sven Bruns g. Eiendom Sven Bruns g. Anskaffelseskost pr Tilgang Anskaffelseskost Akkum. avskr Balanseført verdi Årets avskrivning Økonomisk levetid 4-6 år 4-6 år 75 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær 13 Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr ,- til skattetrekk for ansatte. Bankinnskudd på NOK 6,5 mill er sperret som sikkerhet for garanti på USD 1 mill ved opprettelse av Banco D-Miro i.

59 14 Aksjer Anskaf.kost Bokf. verdi Kolibri Kapital ASA Mediehuset Vårt Land AS KNIF Trygghet Forsikring AS Aksjer/aksjefond mottatt som gave Sum aksjer Aksjer i datterselskap Misjonsalliansen eier 2 aksjeselskap. Det er Alliance Microfinance AS, stiftet i 2009 for å drifte organisasjonens mikrofinansarbeid, og Banco D-Miro, stiftet i 2010 og med oppstart av ordinær drift i Dette er en videreføring av Misjonsalliansens arbeid innenfor mikrofinans. Erverv av aksjer i Banco D-Miro, NOK, er gjort med selgerkreditt fra Stiftelsen D-Miro. Alliance Microfinance AS eier 1,25 % av aksjene i Banco D-Miro i. Resten av aksjene eies av Misjonsalliansen. Misjonsalliansen har arbeidet med mikrofinans i i ca. 12 år. I 2005 ble arbeidet skilt ut i en selvstendig stiftelse med eget styre. I 2010 blir virksomheten i denne stiftelsen overført til en nystiftet bank. Banco D-Miro ble stiftet i 2010, men overgangen til bankdrift skjedde i løpet av Misjonsalliansen er hovedaksjonær i banken og har per dato en aksjekapital på 10 mill. USD. Det vil bli levert et konsernregnskap til Brønnøysund for regnskapsåret Regnskapet for de to AS-ene står på side 61 og 62 Årsmelding Formålskapital Fri formålskap. Formålskap. selvpålagt restriksjon Formålskap. ekstern restriksjon Total formålskap. Formålskapital pr Bruk av formålskap. med ekstern restriksjon Bruk av formålskap. med internt pålagte restriksjoner Tilgang fri formålskapital Formålskapital pr Bruk av formålskapital m/eksterne restriksjoner Innsamlingsaksjonen «Aksjon Håp» er avsatt til formålskapital med eksterne restriksjoner. Det er i 2011 brukt NOK av avsetningen. 59 Balanseverdier i Misjonsalliansens avdelinger Fire av Misjonsallinansens ti samarbeidspartnerne er organisert som avdelinger i Misjonsalliansen. Verdiene i balansene til disse avdelingene er ikke tatt inn i Misjonsalliansens balanse. Bokført verdi pr er 34,3 mill NOK. Omregningskurs er kurs pr Med unntak av eiendommene på er verdiene bokført til anskaffelseskost. På er eiendommene verdsatt til omsetningsverdi pr Det er ikke tatt ny takst pr Bokført verdi av «Eiendom/inventar/transportmidler» på utgjør pr ,3 mill NOK. Balanseverdier pr i Misjonsalliansens avdelinger: Totalt Eiendeler Omløpsmidler Eiendom/inventar Langsiktig fordring Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Egenkapital i eiendom/inventar/trans.midler Egenkap. ikke i Misjonsalliansens balanse Gjeld balanseført i Misjonsalliansens balanse Kortsiktig gjeld til Misjonsalliansen (note 10) Langsiktig gjeld til Misjonsalliansen Total gjeld til Misjonsalliansen Gjeld/forpliktelser (lokalt) Forpliktelser (ansatte) Lokale avsetninger Kortsiktig gjeld Total gjeld/forpliktelse Sum egenkapital og gjeld Årsregnskap

60 17 Pensjonsforpliktelser Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ordningen er sikret i DNB Liv. Ordningen med innskuddspensjon m/risikopensjon omfatter 56 personer. I tillegg har våre utsendinger innskuddspensjon Pluss m/risiko. Årets premie utgjør NOK. Innskuddspensjon har ingen pensjonsforpliktelser. Forpliktelser ved tidligere ytelsesbasert ordning: Misjonsalliansen hadde ytelsesbasert pensjonsordning for sine ansatte fra 1994 til Ved overgang til innskuddspensjon sto sju personer igjen i ordningen Disse er pensjonister eller uføretrygdet. Forpliktelser knyttet til disse personene blir årlig aktoarberegnet. Reguleringspremien var i 2011 på NOK. Netto balanseførte pensjonsforpliktelser er redusert med NOK. Misjonsalliansen har ikke tidligere avsatt midler til pensjonsforpliktelser knyttet til egenfinansiert AFP-ordning. Det er i 2011 kostnadsført 1 mill NOK som pensjonsforpliktelse knyttet til i AFP. Pensjonsforpliktelsen knyttet til AFP-ordning vil bli aktuarberegnet i Forpliktelser ved pensjon som dekkes over løpende drift: 29 tidligere ansatte er med i pensjonsordning som dekkes løpende over drift. Av disse er 22 blitt pensjonister. Utbetalt pensjon i 2011 er på NOK. Bokført endring i netto balanseført pensjonsforpliktelser er redusert med NOK. Bokførte pensjonsforpliktelse pr Forpliktelser ved tidligere ytelsesbasert ordning Forpliktelser ved privatfinansiert AFP-ordning Forpliktelser ved pensjon som dekkes over løpende drift Samlet pensjonsforpliktelse Kontantstrømsanalyse I Årets aktivitetsresultat II Poster i aktivitetsregnskapet som ikke har direkte likviditetseffekt: + Avskrivning på anleggsmidler Årsregnskap III IV Investeringer, avhendelse og finansiering - anskaffelse av varige driftsmidler anskaffelse av aksjer tilbakebetaling av utlån tap på aksjer Andre endringer - Endringer i kundefordringer/andre fordringer endringer i leverandørgjeld/annen korts. gjeld endringer i forpliktelser kjøp av aksjer med Noradmidler korrigert balanse = Sum likviditetsendringer gjennom året Likviditetsbeholdning pr = Likviditetsbeholdning

61 Årsmelding 2011 RESULTATREGNSKAP 2011 Driftsinntekter og Driftskostnader Driftsinntekter Andre tilskudd Tilskudd fra NORAD SUM DRIFTSINNTEKTER Personalkostnader Avskrivning av varige driftsmidler Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTANDER DRIFTSRESULTAT RESULTAT AV FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT Overføing og disponeringer Avsetning til øremerket fond «Ungt entreprenørskap» Overføring til annen egenkapital Sum disponert BALANSE PR EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Finansielle eiendeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Bankinnskudd kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital (100 aksjer á kr 1000,-) Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum Gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo 15. Februar 2012 Arnt H. Jerpstad Roy Mersland Nils Atle Krokeide Styreleder Styremedlem Styremedlem Oddvar Sten Rønsen Lars Langsrud Jørgen Haug Styremedlem Styremedlem Styremedlem Siv Irene Helset Styremedlem regnskap AMAS

62 62 Banco D-Miro Misjonsalliansen eier sammen med Alliance Microfinance alle aksjene i Banco D-Miro, som er en mikrofinansbank i er første driftsåret for banken. Regnskap og balanse blir bokført i USD. Omregningskurs til NOK er på 5,85. Resultatregnskap Banco D-MIRO NOK 2011 USD Inntekter Rente på utlån Andre inntekter Sum inntekter Driftsutgifter Personalkostnader Driftskostnader Renter/provisjoner på innlån Andre kostnader Sum driftsutgifter Driftsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner % til ansatte % skatt Årets resultat regnskap D-Miro Balansene i Banco D-Miro pr NOK 2011 USD Eiendeler Anleggsmidler Utlånsportefølje Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Aksjekapital Årets resultat Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld/forpliktelser Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

63 Årsmelding

vi gir livet en sjanse!

vi gir livet en sjanse! Misjonsalliansen.no Innledning vi gir livet en sjanse! Høydepunkter Ledelse /struktur Brasil Filippinene Kambodsja Kina Liberia Japan Taiwan Amas årsregnskap Regnskap Amas Regnskap D-Miro Revisjonsberetning

Detaljer

PROSJEKTKATALOGEN 2015 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten?

PROSJEKTKATALOGEN 2015 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten? PROSJEKTKATALOGEN 2015? VÅRT PROSJEKT misjonsavtale i menigheten? Vi inviterer til å støtte arbeidet i et av åtte land! I denne prosjektkatalogen finner dere mange prosjekter innenfor hvert enkelt land.

Detaljer

VI GIR LIVET EN SJANSE!

VI GIR LIVET EN SJANSE! MISJONSALLIANSEN.NO INNLEDNING VI GIR LIVET EN SJANSE! HØYDEPUNKTER LEDELSE /STRUKTUR REGNSKAP REGNSKAP D-MIRO REVISJONSBERETNING ÅRSMELDING 2013 WWW.MISJONSALLIANSEAN.NO ÅRSMELDING 2013 INNLEDNING 3 HØYDEPUNKTER

Detaljer

PROSJEKTKATALOGEN 2016 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten?

PROSJEKTKATALOGEN 2016 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten? PROSJEKTKATALOGEN 2016 VÅRT PROSJEKT misjonsavtale i menigheten? Vår menighets misjonsavtale! Her har du prosjektkatalogen hvor du kan finne prosjektet som passer for din menighet! Som medlem av Samarbeid

Detaljer

VI GIR LIVET EN SJANSE!

VI GIR LIVET EN SJANSE! MISJONSALLIANSEN.NO INNLEDNING VI GIR LIVET EN SJANSE! LEDELSE /STRUKTUR NORGE ÅRSRBERETNING REVISJONSBERETNING ÅRSMELDING 2014 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO ÅRSMELDING 2014 INNLEDNING 3 LEDELSE /STRUKTUR NORGE

Detaljer

MISJONSALLIANSEN.NO INNLEDNING HØYDEPUNKTER BOLIVIA BRASIL ECUADOR FILIPPINENE JAPAN KAMBODSJA KINA LIBERIA TAIWAN VIETNAM NORGE ÅRSREGNSKAP

MISJONSALLIANSEN.NO INNLEDNING HØYDEPUNKTER BOLIVIA BRASIL ECUADOR FILIPPINENE JAPAN KAMBODSJA KINA LIBERIA TAIWAN VIETNAM NORGE ÅRSREGNSKAP MISJONSALLIANSEN.NO ÅRSMELDING 2010 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 2 NYE MULIGHETER Det er en stor glede å få lov til å legge frem årsmeldingen for 2010. Misjonsalliansen har hatt et godt år. Inntektene har igjen

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Fotball og misjon i Ecuador

Fotball og misjon i Ecuador Fotball og misjon i Ecuador I og omkring storbyen Guayaquil, i Ecuador, er det mange, store slumområder. De som bor her mangler mye av det som er selvfølgelig for oss i Norge; reint vann, tett hus, skolegang

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Å være misjonær i England

Å være misjonær i England Å være misjonær i England Nå har det gått noen måneder, og både jeg (Solgunn) og dette årets ettåringer har kommet oss vel til rette i England. I år har vi 7 ettåringer fordelt rundt i Cumbria; 4 norske,

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Læring utanfor skulen

Læring utanfor skulen Læring utanfor skulen Erasmus+: Aktiv Ungdom programmet HFK Internasjonale tenester Barbara Harterink og volontørane Bjørnar Brakstad og Julie Tvilde Erasmus+: Aktiv Ungdom EU-støtte til: Prosjekt for

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

2017" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!"AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL"!"" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' '

2017 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL! ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2017" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del1:Verdensmilitæreforbruk Hvaermilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Fotball og misjon i Bolivia

Fotball og misjon i Bolivia Fotball og misjon i Bolivia Bolivia er et fjell-land. Mange av Misjonsalliansens prosjekter foregår på El Alto en by som ligger på ca 3500 m over havet. Mange som bor her er fattige og barna har ikke så

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon - empowers deaf people world wide - 30 år t e v i l r o f d ø r B - tro og håp for fremtiden Tretti år med Internasjonal Døvemisjon Internasjonal døvemisjon - DMI DMI (Deaf Ministries International) er

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur 1 2 En gang skal det bli min tur (..å leke ordstafetten!) 3 Hei! Jeg heter Mito. Jeg er 8 år. Her er jeg på skolen min i Aii Song. 4 I dag

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Prislisten for gruppe 1-5 gjelder for alle vanlige hjemmetelefoner/geografiske nummer. Vi gjør oppmerksom på at inndelingen av hva som er fastnettnummer

Detaljer

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha)

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha) BUDDHISMEN. Buddhismen er en religion som oppstod i Nord-India for nesten 2500 år siden. I dag er det cirka 550 millioner buddhister i verden. Det er den 4. største religionen i verden. Kartet viser hvor

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

kristen i Saudi-Arabia?

kristen i Saudi-Arabia? Hvordan er det å være kristen i Saudi-Arabia? Historiene er inspirert av/oversatt fra heftet «Bold believers in Saudi Arabia», utgitt av Kids of courage (Voice of the Martyrs). Av sikkerhetshensyn er bildene

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Du kan skape fremtidens muligheter

Du kan skape fremtidens muligheter Du kan skape fremtidens muligheter - gi en gave i ditt testament! Med sine røde avisannonser inspirerte pastor Olav Kristian Strømme nordmenn til å støtte misjons- og hjelpearbeid i store deler av den

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Paulus menighet har vennskap med enkeorganisasjonen Conavigua i Guatemala. Vennskapet begynte i 1989 og har vart i 25 år. Vennene

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal Vinter 2014 Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal 2014 I fjor haust feira fylkesbiblioteka i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal bokbåten Epos sin 50 årsdag, vi vil takke for alle gratulasjonar

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.273 Referat fra 4. desember

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Etter Jul har vi hatt mye besøk fra Norge, noe som har vært kjempe koselig!

Etter Jul har vi hatt mye besøk fra Norge, noe som har vært kjempe koselig! Ja, nå er det ikke lenge før dere der hjemme kan synge: fløy en liten blåfugl gjennom vindu gjennom vindu, gjennom vindu.. Mens vi her i Manila heten lengter etter regntiden og har så smått begynt å nynne

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Ilula Orphan Program (IOP)

Ilula Orphan Program (IOP) Ilula Orphan Program (IOP) er en lokalt basert organisasjon i Ilula, Tanzania. IOP bekjemper fattigdom og HIV/aids ved å gi barn støtte til utdannelse og hjelpe deres familier. Hjelp til selvhjelp er bærebjelken.

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen 2017

Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva får oss til å miste konsentrasjonen? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til UPrisen 2015. Vi leter

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd

Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd 14. september er det kirkevalg. Her er Eidsvåg menighets 11 kandidater til menighetsrådet, presentert alfabetisk. 1. Henning Andreassen; 41 år. Daglig

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

DITT PROSJEKT. din hjertesak

DITT PROSJEKT. din hjertesak DITT PROSJEKT din hjertesak Hva er din hjertesak? Vi mennesker er forskjellige, og det er ulike ting som opptar og engasjerer oss. Ved å støtte et prosjekt i Misjonsalliansen kan du bidra til den saken

Detaljer