DITT PROSJEKT. din hjertesak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DITT PROSJEKT. din hjertesak"

Transkript

1 DITT PROSJEKT din hjertesak

2 Hva er din hjertesak? Vi mennesker er forskjellige, og det er ulike ting som opptar og engasjerer oss. Ved å støtte et prosjekt i Misjonsalliansen kan du bidra til den saken som akkurat du brenner litt ekstra for. Du er kanskje opptatt av at alle barn skal få skolegang og at du derfor vil hjelpe til med å bygge skoler i Liberia? Eller vil du heller gi en kambodsjansk familie muligheten til å skaffe seg arbeid og inntekt? Da kan prosjektet der fattige familier får låne ei ku for å bygge opp sin egen buskap være noe for deg. Brenner du for helsearbeid vil du kanskje bli med og bygge ut helsetilbudet på Filippinene og hindre at barn dør av sykdommer som lett kunne vært behandlet. Hvert prosjekt er som en puslespillbrikke. På samme måte som vi trenger alle brikkene i et puslespill for å se hele bildet, må vi jobbe med ulike prosjekter innenfor mange forskjellige tema i kampen mot fattigdom. På de neste sidene kan du lese mer om Misjonsalliansens prosjekter og om mennesker som allerede har funnet sin hjertesak blant disse. De har benyttet ulike anledninger, som bursdag eller bryllup, for å samle inn penger til akkurat sin hjertesak. Når mange ulike mennesker samler inn til sitt eget lille prosjekt, vil dette til sammen utgjøre viktig støtte til alle Misjonsalliansens prosjekter. Vi håper at du finner din egen hjertesak blant våre prosjekter, og at du vil bruke din anledning til å legge din egen lille brikke i det store puslespillet. Med vennlig hilsen Prosjektene i dette heftet er bare et utdrag av alle prosjektene som finnes i landene der Misjonsalliansen arbeider. Den fullstendige oversikten over hva du kan støtte i de ulike landene finner du på Her kan man også gi en gave direkte på nettbetaling. 2 Arnt H. Jerpstad generalsekretær

3 Helse Barn og ungdom Skole og utdanning Vann Kirke Arbeid og inntekt Funksjonshemning 3

4 Vann Ingen kan leve uten vann. Dessverre er det altfor mange som ikke har tilgang på livsviktig, rent drikkevann. Skittent vann sprer smittsomme sykdommer som er spesielt farlige for de minste barna. Hva kan du gjøre? Med din støtte kan Misjonsalliansen bidra til at flere får bedre tilgang på trygt og rent vann. PROSJEKTER DU KAN STØTTE Gi mennesker i Kambodsja rent vann og kunnskap om god hygiene Tilgang til rent og sikkert vann vil bety mye bedre helse for barn og voksne på landsbygda i Kambodsja. I både regntida og tørkesesongen kan det være problematisk med sikker tilgang til vann. Om det kommer for mye regn, kan brønnene bli oversvømt i lavlandet og grunnvannet bli skittent, og i tørketida kan brønnene og vanndammene bli tørre. Misjonsalliansen arbeider for at alle samarbeidsskoler og barnehager har rent vann tilgjengelig til alle elevene hele året gjennom regnvannsbeholdere, brønner og vannfilter. I enkelte landsbyer går Misjonsalliansen også sammen med utviklingskomiteen og bygger vanndam med hjelp av lokale ressurser. Da er befolkningen sikret vann både i regntida og tørketiden. I tillegg til tilgang til rent vann er det viktig med opplæring slik at folks hygieniske vaner endres og man bruker rent vann til rengjøring, matlaging og drikke. PROSJEKTNUMMER Gi rent vann til Bolivia og bidra til bedre helse Rent vann og gode sanitære forhold er en forutsetning for god helse. Et viktig tiltak for bedre helse er derfor å etablere santitæranlegg for hver husstand, med toalett, dusj og håndvask. Vi bygger også vannsystemer i landsbyer der det ikke finnes. Prosjektet gjør Misjonsalliansen i samarbeid med kommunene, og det vil komme 200 familier til gode, slik at de får en enklere og sunnere hverdag. Det er også et mål å styrke kapasiteten til minst ti lokale vann- og sanitetskomiteer i forhold til ledelse og teknisk kompetanse. Det er disse komiteene, bestående av vanlige mennesker i landsbyen, som skal videreføre prosjektet når det gjelder drift og vedlikehold av sanitærmodulene. PROSJEKTNUMMER

5 Eksempler på hva pengene kan gå til: Totalt til brønnbygging og regnvannsbeholdere i Kambodsja: KONER Sanitæranlegg til en familie i Bolvia: 5500 KRONER Vanndam til en familie i Kambodsja: 1700 KRONER Rent vann til en landsby i Bolivia: KRONER Mitt prosjekt Sverre Alvik har gitt en gave til Misjonsalliansens vannprosjekter i forbindelse med sin 40-årsdag: Mange mennesker i verden mangler mye for å få et anstendig liv, og da er det motiverende å kunne hjelpe andre i stedet for at jeg skal samle meg enda flere skatter. Rent vann er noe alle i verden trenger. En relativt liten innsats kan gi hjelp til mange og forandre livet til enkeltpersoner, familier eller landsbyer. Jeg har selv vært i Kambodsja og sett hvordan mange lever uten tilgang på rent vann og andre goder som er selvfølgeligheter for oss her. 5

6 Skole og utdanning Å gå på skole er en menneskerett. Allikevel er det millioner av barn som ikke fullfører skolegangen sin, og mange får aldri oppleve sin første skoledag. Hva kan du gjøre? Du kan være med på å sende flere barn på skolen! Utdannelse skaper utvikling og redder liv. Det handler om mer enn å lære å lese og skrive. Gjennom utdanning får mennesker kunnskap om hvordan de holder seg friske, de får muligheten til å skaffe seg en jobb og blir bedre rustet til å kjempe for sine rettigheter i samfunnet. PROSJEKTER DU KAN STØTTE Gi barn i liberia en mulighet til å lære å lese og skrive! Misjonsalliansen bygger nye skoler i Liberia, slik at barna der får en mulighet de ellers ikke ville hatt til å få en utdannelse. Under halvparten av barna i Liberia går nå på skolen, og av de som begynner, er det bare halvparten som klarer å fullføre grunnskolen. Misjonsalliansen vil gi flere barn mulighet til å lære å lese og skrive! Det gjør vi i samarbeid med den lokale befolkningen og utdanningsmyndighetene i landet. For å få lærere til de avsidesliggende landsbyskolene er det nødvendig at lærerne har noe å flytte til, og derfor er bygging av lærerboliger nærmest like viktig som klasserommene. I 2015 fortsetter Misjonsalliansen å bygge lærerboliger i tilknytning til skolene. PROSJEKTNUMMER Gi de minste barna et førskoletilbud! Vi etablerer nå førskoler på øya Marinduque, slik at barn skal få mulighet til å delta i et pedagogisk opplegg og utvikle evner og ferdigheter før de begynner på skole. Tilbudet drives av frivillige foreldre. Vi bygger også barnehager, klasserom og biblioteker og bidrar med læringsmateriell og annet nødvendig utstyr til skolene. Sammen med blant annet Utdanningsdepartementet tilbyr vi opplæring og kurs for skoleledere, lærere og barnehagelærere for å heve kompetansen og øke motivasjonen deres. I løpet av året vil vi bistå myndighetene i å lære opp skoleansatte i implementeringen av den nye rammeplanen for grunnskole og videregående. Med din hjelp kan vi gi barn på Filippinene et godt utdanningstilbud alt i tidlig alder! PROSJEKTNUMMER

7 Eksempler på hva din støtte kan gå til: Et klasserom i Liberia: KRONER Lekeplass på en skole i Liberia: KRONER Materialer for oppstart av førskoleopplegg på Filippinene: 1450 KRONER Kursing av 300 lærere i undervisningsteknikk i Vietnam: KRONER Vårt prosjekt Pernille og Tor Morten Austerheim satte «Skole og utdanning i Liberia» på ønskelista da de giftet seg sommeren 2014 og de fikk kjempefin respons. Vi valgte dette prosjektet fordi vi var faddere for barn i Liberia fra før, og fordi vi tror at utdanning er helt sentralt for å løfte barn og ungdom ut av fattigdom og skape bedre framtidsutsikter for seg selv, sine nærmeste og samfunnet forøvrig. Vi oppfordrer alle til å støtte slike prosjekter, og behovet for hjelp og støtte er uendelig stort i prosjektlandene til Misjonsalliansen. Det er flott å kunne bidra av vår overflod. 7

8 Funksjonshemning Mange steder er det å ha en funksjonshemning fortsatt forbundet med skam og overtro. Barn med funksjonshemning opplever å bli gjemt bort og ignorert, og de får ikke den hjelpen de har krav på. Hva kan du gjøre? Alle mennesker er like mye verdt og har samme rettigheter Misjonsalliansen jobber for at barn og unge med funksjonshemning skal inkluderes i samfunnet på lik linje med alle andre. PROSJEKTER DU KAN STØTTE Støtt Centro Creer i Ecuador! Vi støtter rehabiliteringssentrene Centro Creer, som gir barn og unge med nedsatt funksjonsevne undervisning, oppfølging og trening i å mestre daglige gjøremål. En viktig del av dette arbeidet er å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne i skole- og arbeidsliv, samt å bekjempe fordommer som finnes i samfunnet de lever i. I løpet av året vil vi forsøke å kartlegge situasjonen for funksjonshemmede i de fattigste områdene av Guayaquil. PROSJEKTNUMMER Støtt oss i arbeidet med å inkludere mennesker med funksjonshemninger i Kina! Vi samarbeider med det nasjonale handikapforbundet i Kina om et systematisk og helhetlig arbeid for å gi flere funksjonshemmede hjelp og rehabilitering og for å påvirke myndighetene og endre folks negative innstilling til funksjonshemmede. Prosjektene retter seg spesielt mot barn som lider av cerebral parese. Ved å støtte dette arbeidet bidrar du til at funksjonshemmede får muligheten til å kunne delta aktivt i samfunnet, på skolen og i arbeidslivet. PROSJEKTNUMMER Støtt oss i arbeidet for mennesker med funksjonshemninger i Vietnam! Vi jobber for at funksjonshemmede skal få oppfylt sine rettigheter og bli inkludert i skole, arbeidsliv og samfunn. For å nå dem på et tidlig tidspunkt i livet samarbeider vi med et statlig ressurssenter om å tilby målrettet trening og sikre dem tilgang til utdanning. Din støtte til dette arbeidet vil gi barn og unge med funksjonshemninger tilgang til relevant utdanning ved sine lokale skoler. Vi legger også til rette for at de og foreldrene deres kan møtes i grupper og utveksle erfaringer. For foreldrene er dette en fin arena for å bli tryggere i sin rolle, for barna selv er det positivt å få møte andre som står overfor de samme utfordringene som dem selv. PROSJEKTNUMMER 50723

9 Eksempler på hva din støtte kan gå til: Plass på Centro Creer for ett barn: 4500 KRONER Opplæring av foreldre i Kina i daglig omsorg og hjemmebasert trening: 5000 KRONER Informasjonsarbeid i Kina rettet mot skoler for å inkludere funksjonshemmede: 3700 KRONER Kartlegging av barn med spesielle behov i ett distrikt: KRONER Tidlig intervensjon for barn med spesielle behov: 5400 KRONER for 10 barn i ett skoleår. Mitt prosjekt Bente Brøvig Strømme har i flere år støttet sentrene Creer i Ecuador. Vi har selv en sønn med Downs syndrom, og vi er glade for alle gode rettigheter som er kjempet fram for psykisk utviklingshemmede i vårt eget samfunn. Vi har valgt å støtte sentrene Creer fordi vi har tro på prosjekter som gir hjelp både til barna og foreldrene og som også er holdningsskapende og rettighetsfremmende. Det gir mening til vårt eget liv å gi av vår overflod, særlig vi som er i en fase av livet med nedbetalt hus og som har alt det vi trenger. 9

10 Helse Mangel på kunnskap og dårlig tilgang på helsetjenester gjør at sykdommer som i utgangspunktet er enkle å behandle, kan medføre alvorlige helseskader og død. Helse er et grunnleggende behov for alle mennesker. Hva kan du gjøre? Med din støtte kan Misjonsalliansen jobbe for å forbedre helsetilbudet for fattige og øke kunnskapen om forebygging av sykdommer. PROSJEKTER DU KAN STØTTE Gi funksjonshemmede og syke mennesker på Filippinene et bedre helsetilbud! Ved å støtte dette prosjektet bidrar du til å bygge nye helsestasjoner og til å utruste de som allerede finnes, både > med ekstra rom og skikkelig medisinsk utstyr. Vi driver opplæring og videreutdanning av helsepersonell, og vi kurser frivillige helsearbeidere i generell folkehelse og førstehjelp. Voksne og barn får undervisning om riktig ernæring, hygiene, tannhelse og forebygging av sykdommer. PROSJEKTNUMMER Gi fattige mennesker i Ecuador et bedre helsetilbud og hjelp oss i kampen mot hiv/aids! Sammen med oss kan du bidra til å utruste helsestasjoner med nødvendig utstyr både til helseog tannhelsepleie og til å gjennomføre hiv-tester. Dette året får 1000 elever fra Misjonsalliansens samarbeidsskoler tilbud om gratis helse- og tannhelsesjekk, 4500 personer skal få gratis hiv-test, slik at de kan få avkreftet eller bekreftet mistanke om smitte og følges opp deretter. I tillegg vil vi gi 1000 personer undervisning om ernæring og kosthold. PROSJEKTNUMMER Gi mennesker i Bolivia tilgang til grunnleggende helsetjeneste! Vi samarbeider med lokale helsestasjoner for å gi mennesker et bedre helsetilbud og forebygge sykdommer. Dette innebærer blant annet vaksinering av barn og voksne, oppfølging av kvinner i fruktbar alder og informasjonsspredning om helse og hygiene. For å gjøre veien til helsesentrene litt kortere har det blitt opprettet egne grupper av frivillige kvinner, «Manzaneras», som går fra hus til hus for å undervise andre om hygiene og ernæring. PROSJEKTNUMMER

11 Eksempel på hva pengene kan gå til: Rehabilitering av et helsesenter på Filippinene: KRONER Tannlegekontroll for en skole (200 barn) på Filippinene: 3460 KRONER KRONER for utstyr til hiv-tester i Ecuador, som skal rekke til 4500 personer. Utstyr og møbler til en helsestasjon i Bolivia: KRONER Er dette din hjertesak? Kanskje dette er prosjektene som passer for deg? 11

12 Arbeid og inntekt Kampen for å forsørge sin familie kjempes hver dag av mange fattige. For å ha mat på bordet og tak over hodet trenger man en inntekt. Mange har vilje og ressurser til å skape sin egen arbeidsplass, men mangler penger eller kunnskap til å sette i gang. Hva kan du gjøre? Med din støtte kan Misjonsalliansen gi mennesker muligheten til å skaffe seg et levebrød, blant annet ved å tilby kurs og små lån. På denne måten kan flere løfte seg selv ut av fattigdom. PROSJEKTER DU KAN STØTTE GI fattige storbykvinner i Brasil en inntekt og muligheten til å forsørge familien sin! Med prosjektet DelineArte i São Paulo og Ecos na Communidade i Joinville hjelper vi fattige kvinner i storbyene til å utvikle sine ferdigheter som entreprenører. Disse ferdighetene tar de med seg videre og jobber sammen i små virksomheter, der de deler på lederansvar og profitt. PROSJEKTNUMMER Hjelp oss å starte med mikrofinans i Liberia! Tilgang på et lån vil gi flere fattige mennesker mulighet til å jobbe seg ut av fattigdom. I 2014 fikk Misjonsalliansen lisens til å drive en egen mikrofinansbank i Liberia. Planene har vi utviklet i samarbeid med myndighetene i landet. Et lokalt styre og en egen stab er alt på plass. Misjonsalliansen gir støtte til oppstartskostnader som kjøp av IT-system, støtte til opplæring, innhenting av ekspertise fra organisasjonens mikrofinansbank i Bolivia og utvikling av arbeidsprosesser. Om behovet for en slik bank var stort før ebolakrisen, er det enda større nå! Det er mange som kan få hjelp fra mikrofinans til å komme seg ut av fattigdommen. Hjelp oss å bygge opp utlånskapitalen! PROSJEKTNUMMER Gi fattige bønder en bedre inntekt! Ved å støtte dette prosjektet gjør du det mulig for fattige bønder å delta på kurs og annen opplæring i hvordan de kan drive et mer effektivt og miljøvennlig jordbruk. Blant annet lærer de seg «kryssplanting», «vekstskifte» og hvordan de kan bruke dyregjødsel slik at jorden ikke blir utarmet. Vi driver også noe som kalles «geite-bank». Det vil si at bøndene får låne geitekillinger, så de kan starte med geitedrift. Når geitene har fått killinger, lånes disse videre til nye familier. Kvinner er en viktig målgruppe for denne typen inntektsskapende arbeid. PROSJEKTNUMMER

13 Eksempel på hva pengene kan gå til: Startlån til en mikrofinanskunde i Liberia: KRONER Entreprenørkurs for en kvinne i Brasil i ett år: 1100 KRONER Opplæring av kinesiske bønder i geitehold: KRONER Vårt prosjekt Kvinnegruppa Fruentimmern i Tønsberg startet opp i 2012 og støtter et kvinneprosjekt i Brasil. Vi leste om kvinnene i Boraceia i Tsjili nr og bestemte oss raskt for at dette var et arbeid vi ville bidra til. Inntektsskapende arbeid er viktig både for selvrespekt og for bærekraftig arbeid. Vi vet at kvinner med egen inntekt er mindre sårbare for mange av levekårsutfordringene menneskene i dette miljøet har. Vi samler inn penger til prosjektet hver gang vi møtes. Da kjøper vi gode gammeldagse lodd og har med en gevinst. Vi anbefaler andre som møtes i en eller annen form til å gjøre det samme. 13

14 Kirke Menigheter og kirker er en viktig del av det sivile samfunnet og må på banen i kampen mot fattigdom. Hva kan du gjøre? Misjonsalliansen ønsker å utruste menigheter til å ta ansvar og delta aktivt i utviklingen av sine lokalsamfunn gjennom diakonale prosjekter. Med din støtte kan vi vise i praksis at alle er like mye verdt og like høyt elsket av Gud. PROSJEKTER DU KAN STØTTE Vær med kirkene i Ecuador i å skape en bevissthet om rettigheter og kamp mot mishandling Særlig er vi opptatt av å styrke bevisstheten om diakoni og diakonalt arbeid blant mennesker i og rundt kirken. Dette har resultert i en rekke utviklingsprosjekter, startet og drevet av våre samarbeidsmenigheter. Om du velger å støtte oss i dette arbeidet, vil pengene fra deg også brukes til opplæring av søndagsskolelærere og andre i menigheten. En del av denne opplæringen er å skape bevissthet om aktuelle tema som likestilling og misbruk av barn og kvinner. Vi har dessuten et lederutviklingsprogram som heter CUMAN og som gjennom stipendordninger gir fattig ungdom mulighet til å ta utdanning på universitetsnivå. Disse ungdommene viser seg som en stor ressurs for menighetene og i lokalsamfunnene sine. PROSJEKTNUMMER Støtt den kinesiske kirken og dens arbeid i lokalsamfunnet! Vi jobber for å styrke den kinesiske kirkens diakonale arbeid. Gjennom opplæring, bevisstgjøring og konkrete prosjekter som menigheten kan stå sammen om ønsker vi å skape en kirke som tenker lengre enn til sine egne medlemmer og som engasjerer seg i sosialt arbeid. PROSJEKTNUMMER Hjelp oss med å styrke våre samarbeidsmenigheter i Brasil Vi ønsker å styrke kirkene vi samarbeider med og deres ledere, som gjennom seminarer og konferanser underviser om betydningen av «integrert misjon» og diakonalt ansvar. Kort fortalt handler det om at de utallige små og store lokalkirkene og menighetene i landet må ta større ansvar for sosiale utfordringer i sine nærmiljø og iverksette tiltak for å hjelpe mennesker som trenger dem. Vi oppfordrer menighetene til å stå opp mot urett og kjempe for like muligheter. PROSJEKTNUMMER

15 Eksempler på hva pengene kan gå til: Kursing av kirkeansatte i Kina til å drive veiledning: KRONER Barneleir i Ecuador: 300 KRONER PER BARN Kurs for kvinner med tema «forebygging av kvinnemishandling og all form for vold»: 900 KRONER PER DELTAGER Kurs for lokale pastorer og kirkeledere i Brasil i diakoni og integrert misjon: KRONER Er dette din hjertesak? Kanskje dette er prosjektene som passer for deg? 15

16 Barn og ungdom Mange barn og unge i våre prosjekter lever i områder hvor rusmisbruk, kriminalitet, vold og overgrep er utbredt. Hva kan du gjøre? Misjonsalliansen ønsker å tilby et alternativ til dette og trenger din støtte til å skape trygge oppvekstmiljøer, gi opplæring i menneskerettigheter og hjelpe unge til å ta en aktiv rolle i sitt lokalmiljø. PROSJEKTER DU KAN STØTTE Gi barn og ungdom en trygg og god oppvekst i Bolivia! Din støtte vil bidra til å skape fritidstilbud og et godt oppvekstmiljø for barn og unge på El Alto. Vi bygger idrettsbaner og legger til rette for treninger både i fotball, volleyball og basketball. Det blir holdt undervisning om farene ved gjengkriminalitet, rus, familieproblemer og andre problemer som kan være aktuelle for deltakerne og for å informere dem om hvilke rettigheter de har og hvordan de kan ta i bruk disse på ulike sosiale arenaer. PROSJEKTNUMMER Barna i Ecuador trenger deg som supporter! Vi utbedrer fotballbaner og kjøper inn nødvendig utstyr til treninger. Slik får barn og unge mulighet til å bli del av en ungdomskultur preget av selvtillit, gode relasjoner, fellesskap og tilhørighet. I områdene hvor vi har våre fotballprosjekter ser vi også en drastisk reduksjon av kriminalitet og rusmisbruk. Misjonsalliansen bruker dessuten fotballtreningene som en arena til å spre kunnskap om viktige temaer som familierelasjoner, ernæring, likestilling, prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer. PROSJEKTNUMMER Bidra til at barn og ungdom på Filippinene blir hørt og tatt på alvor. Disse er en viktig ressurs i sine lokalsamfunn og det er viktig at også de får være med når beslutninger tas og prosjekter skal gjennomføres. Derfor jobber vi sammen med lokale organisasjoner, kirker og myndigheter for at barn og ungdom skal bli bevisstgjort på hvilke rettigheter og muligheter de har til å forme sin egen fremtid. Et tiltak er feiringen av «Barnas måned» i oktober hvert år. Vi bistår dem også i å organisere seg og ser til at de får opplæring i hvilke rettigheter de har og hvordan de kan hevde disse. PROSJEKTNUMMER

17 Eksempler på hva pengene kan gå til: Utflukt for et barn i Bolivia: 50 KRONER Utstyre et fotballag med drakter og fotballer i Ecuador: KRONER Kurs for medlemmer i lokalsamfunnsbaserte barne- og ungdomsorganisasjoner: 650 KRONER (per organisasjon 25 deltakere) Sommerleir for barn og ungdom, per deltaker: 190 KRONER Vårt prosjekt Anne Kristine F. Eide er en av lederne i Barnas Turklubb på Averøy som støtter barn og ungdom i Bolivia. Vi har et fadderbarn i Misjonsalliansen, og så støtter vi i tillegg et annet prosjekt fra prosjektkatalogen som byttes ut fra år til år. I januar 2014 plukket vi ut fem prosjekter som det var lett for ungene å forstå hva handler om, og så hadde vi avstemning. Bare ungene hadde stemmerett. Vi har også bedrifter som sponser ungenes turgåing, og vi har utlodning på noen av turene våre. Hver vår har vi friluftsbasar. Vi ønsker å skape et engasjement hos ungene for andre barn som har det vanskelig. 17

18 Ekvator Norge Vann Skole og utdanning Arbeid og inntekt ECUADOR Skole og utdanning Barn og ungdom Funksjonshemning Helse Kirke LIBERIA Skole og utdanning Funksjonshemning Arbeid og inntekt Vann Helse Barn og ungdom Kirke BOLIVIA BRASIL Arbeid og inntekt Kirke Barn og ungdom 18

19 Arbeid og inntekt Funksjonshemning Kirke KINA Skole og utdanning Arbeid og inntekt Barn og ungdom Funksjonshemning Helse Skole og utdanning Arbeid og inntekt Vann KAMBODSJA FILIPPINENE VIETNAM Skole og utdanning Arbeid og inntekt Vann Funksjonshemning Helse 19

20 Hvordan gi til et prosjekt? Alle som ønsker det, kan gi til et prosjekt i Misjonsalliansen: Du som fyller år, dere som feirer bryllup eller sølvbryllup eller alle som ønsker å velge seg et prosjekt og en hjertesak å gi til. Dersom man ønsker å få tilsendt en beskrivelse av prosjektet for å vise frem til gjester eller sende med invitasjoner eller takkebrev, hjelper vi gjerne til med det. Rundt neste årsskifte vil vi sende ut en rapport på hvordan gaven er brukt i prosjektet. Merk gaven med navnet på prosjektet og prosjektnummeret. Betal til konto TRYKK: GUNNARSHAUG TRYKKERI AS FOTO, DESIGN OG ILLUSTRASJON: MISJONSALLIANSEN Velkommen til å ta kontakt: Solveig Skaug Personlige givere Sverre Vik Menigheter PB 6863, St. Olavs plass 0130 Oslo

DITT PROSJEKT. дin hjertesak

DITT PROSJEKT. дin hjertesak DITT PROSJEKT дin hjertesak Hva er din hjertesak? Vi mennesker er forskjellige, og det er ulike ting som opptar og engasjerer oss. Ved å støtte et prosjekt i Misjonsalliansen kan du bidra til den saken

Detaljer

Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone. Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00

Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone. Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00 Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00 Innledning Tilgang til rent vann, hygieniske sanitær-fasiliteter og riktig håndtering av vann er essensielt

Detaljer

Innhold. Om Misjonsalliansen

Innhold. Om Misjonsalliansen håndbok Om Misjonsalliansen Misjonsalliansen er en frittstående, diakonal utviklings- og misjonsorganisasjon. Vi driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia (Filippinene,

Detaljer

Fotball og misjon i Ecuador

Fotball og misjon i Ecuador Fotball og misjon i Ecuador I og omkring storbyen Guayaquil, i Ecuador, er det mange, store slumområder. De som bor her mangler mye av det som er selvfølgelig for oss i Norge; reint vann, tett hus, skolegang

Detaljer

PROSJEKTKATALOGEN 2015 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten?

PROSJEKTKATALOGEN 2015 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten? PROSJEKTKATALOGEN 2015? VÅRT PROSJEKT misjonsavtale i menigheten? Vi inviterer til å støtte arbeidet i et av åtte land! I denne prosjektkatalogen finner dere mange prosjekter innenfor hvert enkelt land.

Detaljer

Ilula Orphan Program (IOP)

Ilula Orphan Program (IOP) Ilula Orphan Program (IOP) er en lokalt basert organisasjon i Ilula, Tanzania. IOP bekjemper fattigdom og HIV/aids ved å gi barn støtte til utdannelse og hjelpe deres familier. Hjelp til selvhjelp er bærebjelken.

Detaljer

VERDENSTENKEDAGEN 2006

VERDENSTENKEDAGEN 2006 VERDENSTENKEDAGEN 2006 JENTER VERDEN OVER SIER : "WORLD THINKING DAY!" SPEIDERE OVER HELE NORGE SIER: "VERDENSTENKEDAGEN!" Er du litt nysgjerrig på hva verdenstenkedagen er for noe må du lese videre...

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Mental helse. Mental helse i et samfunnsperspektiv Med fokus på økonomi og fattigdom

Mental helse. Mental helse i et samfunnsperspektiv Med fokus på økonomi og fattigdom Mental helse Mental helse i et samfunnsperspektiv Med fokus på økonomi og fattigdom Ingunn Dreyer Ødegaard Psykologstudent HimalPartner 20. mars 2014 Global mental helse 85% av psykisk lidende får ikke

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Barn og unge i kommuneplanarbeidet

Barn og unge i kommuneplanarbeidet Barn og unge i kommuneplanarbeidet Plan og bygningsloven 3-1 e) legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet f)fremme befolkningens

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14

Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14 Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14 På veg mot et nytt tankesett med ny inspirasjon IDE 1 stk fysioterapeut prosess 1.stk rehabilite ringssyke pleier Fra tanke til

Detaljer

PROSJEKTKATALOGEN 2016 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten?

PROSJEKTKATALOGEN 2016 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten? PROSJEKTKATALOGEN 2016 VÅRT PROSJEKT misjonsavtale i menigheten? Vår menighets misjonsavtale! Her har du prosjektkatalogen hvor du kan finne prosjektet som passer for din menighet! Som medlem av Samarbeid

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

MISJON for og med alle Ni aktuelle misjons- og humanitære prosjekt rettet mot mennesker med ulike funksjonshemninger.

MISJON for og med alle Ni aktuelle misjons- og humanitære prosjekt rettet mot mennesker med ulike funksjonshemninger. MISJON for og med alle Ni aktuelle misjons- og humanitære prosjekt rettet mot mennesker med ulike funksjonshemninger. Foto: Normisjon Agder og Telemark bispedømme 2010 Misjon for og med alle alle bortsett

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

En skolehverdag med læringslyst

En skolehverdag med læringslyst En skolehverdag med læringslyst Troen på enkeltmennesket Arbeidsinstituttet i Buskerud har gjennomført et treårig prosjekt med fokus på nye og mer effektive måter å forebygge frafall på, ved å skape læringsglede

Detaljer

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK «Vi er nå en del av noe stort som forandrer livet til mange. Det er forebygging i praksis.» Per Kristian Heitmann, lokallagsleder i PF Nord-Trøndelag

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune Snillfjord kommune Lokal handlingsplan for PREMIS -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune 2010-2012 BAKGRUNN Deltakelse i Premis Kommunene har ansvar for å utforme en lokal rusmiddelpolitikk som

Detaljer

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid:

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid: 1 FOLKEHELSESTRATEGI STOKKE KOMMUNE 2012-2016. I tråd med mandat fra rådmannen har folkehelseutvalget, i samarbeid med alle kommunens seksjoner, utarbeidet følgende forslag til folkehelsestrategi for Stokke

Detaljer

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til elevene VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN I år er du en av over 7 000 nye elever som starter i videregående skoler i Akershus. Å gi deg en kompetanse som

Detaljer

Aktiviteter til tema Hiv og aids

Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktivitetene er hentet fra heftet Positiv, stempling, seksualitet, hiv&aids. Tveito, Hessellund (red.), Verbum Forlag 2005. Aktivitet 1: Nummerverdi Denne aktiviteten skal

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Fotball og misjon i Bolivia

Fotball og misjon i Bolivia Fotball og misjon i Bolivia Bolivia er et fjell-land. Mange av Misjonsalliansens prosjekter foregår på El Alto en by som ligger på ca 3500 m over havet. Mange som bor her er fattige og barna har ikke så

Detaljer

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE TRANØY KOMMUNE L MANNEN I TROMS S.nr.oCa1 Dok.nr. 2 i OKT 2009 Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ aisbek j,m P abr Saksnrisaksbeh. Arkivkode 09/1010/AR F40 &80 Deres ref Dato 20.10.2009 TILBAKEMELDING

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen

Detaljer

Foto: Paul Jeffrey VANN: JA, VI KAN!

Foto: Paul Jeffrey VANN: JA, VI KAN! Foto: Paul Jeffrey VANN: JA, VI KAN! Deg som jobber i vannbransjen og vil gjøre en innsats i forbindelse med TV-aksjonen 2014 Vann forandrer alt TV-aksjonen NRK, Kirkens Nødhjelp og Norsk Vann VANN TIL

Detaljer

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE KONFERANSE OM FOLKEHELSE FOR ELDRE PÅ FIRST AMBASSADEUR HOTELL, DRAMMEN 9. 10. OKTOBER 2013 Presentasjon av Terje Aasterud, fylkeseldrerådet FOLKEHELSELOVEN

Detaljer

Smilene i Ecuador Et opplegg for tilrettelagte klubber i menighetene.

Smilene i Ecuador Et opplegg for tilrettelagte klubber i menighetene. Smilene i Ecuador Et opplegg for tilrettelagte klubber i menighetene. KLARGJORT UTKAST PR.18.03.15 Samarbeid Menighet og Misjon (SMM) i Stavanger bispedømme ønsker å bidra til å sette global misjon på

Detaljer

Ansvarlig. kostnad. K. styret Vår 2013 ungdomsråd Drifte barne- og ungdomsrådet Kr 15.000 Rådmannen Fra 2013

Ansvarlig. kostnad. K. styret Vår 2013 ungdomsråd Drifte barne- og ungdomsrådet Kr 15.000 Rådmannen Fra 2013 Handlingsplan Vårres unga Vårres framtid Område: Medbestemmelse Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse Halvårsplan H 2013: Helsefremmende arbeid (H) Vg2 Barne- og ungdomsarbeider Litteratur: Oppvekst Helsefremmende arbeid, Vetland m.fl. (2013), Gyldendal Totalt 15 uker (ca. 75 timer): Omhandler kompetansemålene

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Øyvind Elseth (42) NEDO "ambassadør " i Norge. Salgs- og markedsdirektør Ulefos NV AS

Øyvind Elseth (42) NEDO ambassadør  i Norge. Salgs- og markedsdirektør Ulefos NV AS RENT DRIKKEVANN VÅRT FELLES ANSVAR Øyvind Elseth (42) NEDO "ambassadør " i Norge Salgs- og markedsdirektør Ulefos NV AS Livet uten vann Konsekvensene Fakta om Kambodsja NEDO Enkle løsninger Vann prosjektet

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Oslo / Bydel Grünerløkka Prosjektnavn: Danseglede Prosjektperiode (maksimalt

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir "Tidlig og samordnet innsats for barn og unge i alderen 6-16 år" Plan for perioden 2008-2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270

Detaljer

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Kjære alle som her er til stede! Takk for invitasjonen til dette arrangementet,

Detaljer

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sammen Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sørum Arbeiderparti går til valg denne høsten med tre enkle budskap: En skole for alle Det skal være trygt å bli gammel i Sørum Livskvalitet innhold i livet

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

Hva skjer? SABU 2014 2015

Hva skjer? SABU 2014 2015 Hva skjer? SABU 2014 2015 1 Hei Her er et lite hefte med informasjon om de forskjellige begivenhetene som skjer for barn og ungdom i 2014 og 2015. SABU jobber for at unge mennesker skal ha det bra, møte

Detaljer

Prosjektrapport Nettverksløft for ungdom Nettverksbygging og løsningsfokusert tenking. Prosjektleder: Christopher Lyngaas Prosjektnummer: 2007/3/0025

Prosjektrapport Nettverksløft for ungdom Nettverksbygging og løsningsfokusert tenking. Prosjektleder: Christopher Lyngaas Prosjektnummer: 2007/3/0025 Prosjektrapport Nettverksløft for ungdom Nettverksbygging og løsningsfokusert tenking Prosjektleder: Christopher Lyngaas Prosjektnummer: 2007/3/0025 1 Forord... 3 Sammendrag... 3 Kapittel 1 Bakgrunn for

Detaljer

Østfoldmodellen for mer fysisk aktivitet i videregående skole. Elsie Brenne, folkehelserådgiver Østfold fylkeskommune

Østfoldmodellen for mer fysisk aktivitet i videregående skole. Elsie Brenne, folkehelserådgiver Østfold fylkeskommune Østfoldmodellen for mer fysisk aktivitet i videregående skole Elsie Brenne, folkehelserådgiver Østfold fylkeskommune 1 2 Prosjekt Helsefremmende videregående skoler Formål; «Bidra til at flere består,

Detaljer

DET ER ET HULL I SKOLENS LÆREPLANER BOKEN SOM MANGLER

DET ER ET HULL I SKOLENS LÆREPLANER BOKEN SOM MANGLER DET ER ET HULL I SKOLENS LÆREPLANER BOKEN SOM MANGLER Opprop I generasjoner har skolen undervist om elevenes kroppslige helse. Fysisk aktivitet og ernæring har vært sentrale tema i undervisningen. Formålet

Detaljer

«Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?»

«Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?» «Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?» Katrine Aasekjær 11.06.2013 Senter for kunnskapsbasert praksis, HIB Høgskolen i Bergen Videreutdanningen

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER 2014

SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER 2014 SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER 2014 Søknad sendes til Bydel Grünerløkka, Postboks 2128 Grünerløkka, 0505 Oslo E-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no Søknadsfrist 21.

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no Foto: Ludvig Killingberg Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø www.mot.no Dette er MOT MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet

Detaljer

Barnekonvensjonen i praksis.

Barnekonvensjonen i praksis. Selvhjelpspakken Barnekonvensjonen i praksis. Sjumilssteget er et program og en metode utviklet i fylkesmannsembetet i Troms, som handler om hvordan FNs barnekonvensjon (BK) barnas grunnlov, kan flyttes

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016

Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016 Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016 I fokus: Angola og Mosambik. Prosjekt Hannas bønnearbeid begynte i Angola i 2001. Det ble en rask vekst i antall bønnegrupper og kvinners liv forandret seg når de

Detaljer

- som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE

- som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE - som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE Aktuelle brukere psykiatri, smågruppe- og kompetansesentre, barnehager og skoler. Norsk Ergoterapeutforbund (NETF) godkjenner ergoterapispesialister

Detaljer

Fylkeskommuner og kommuner Videregående skoler og grunnskoler Private videregående skoler og private grunnskoler

Fylkeskommuner og kommuner Videregående skoler og grunnskoler Private videregående skoler og private grunnskoler Kunnskapsministeren Fylkeskommuner og kommuner Videregående skoler og grunnskoler Private videregående skoler og private grunnskoler Deres ref Vår ref Dato 201104481-/CAA 04.10.2011 Opplæringen for ungdom

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

ulz,u(12- t ii 1&25 Bogi EAK Lokalsamfunn med MOT-avtale mellom Alstahaug kommune MOT M Ol isqlde-toti4o2a ttee(

ulz,u(12- t ii 1&25 Bogi EAK Lokalsamfunn med MOT-avtale mellom Alstahaug kommune MOT M Ol isqlde-toti4o2a ttee( ulz,u(12- t ii 1&25 Bogi EAK Lokalsamfunn med MOT-avtale mellom Alstahaug kommune og MOT M Ol isqlde-toti4o2a ttee( Signaturark Avtale om bruk av "Lokalsamfunn med MOT" mellom Alstahaug kommune (heretter

Detaljer

Nyankomne asylsøkere og flyktninger

Nyankomne asylsøkere og flyktninger Nyankomne asylsøkere og flyktninger Med fokus på helse og helseundersøkelser i ankomstfasen v/ragnhild Magelssen Sosialantropolog og sykepleier Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Disposisjon

Detaljer

Heltene. Damalie. Agnes

Heltene. Damalie. Agnes Heltene Vilje til endring Det er kvinnene i Afrika som er bærere av endring. De arbeider med jorda, og tar ansvar for sine barn og barnebarn. Og de arbeider for å bedre kvinners livsvilkår. Mange er enker,

Detaljer

Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen

Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Unge Funksjonshemmedes merknader til: St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Generelle merknader Stortingsmelding

Detaljer

Nesseby Høyres valgprogram 2011-2015

Nesseby Høyres valgprogram 2011-2015 Nesseby Høyres valgprogram 2011-2015 Menneskene er Unjárga/Nessebys viktigste formue HØYRES FORMÅLS- PARAGRAF Høyres formålsparagraf ligger til grunn for alt Høyre står for: Høyre vil føre en konservativ

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Prinsipprogram. Kvinners livsvilkår

Prinsipprogram. Kvinners livsvilkår Prinsipprogram Kvinners livsvilkår Norske Kvinners Sanitetsforening er en frivillig organisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. Målet er å være den ledende organisasjonen knyttet til

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11 partnerskapet 2004-2011 Historiske milepæler Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge, (st.m 16, 2002-2003) Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge,

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Unike deg Vg1 - Vg3 90 minutter

Unike deg Vg1 - Vg3 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Unike deg Vg1 - Vg3 90 minutter Unike deg er et program om psykisk helse. Psykisk helse handler om tankene og følelsene våre, og evnen til å mestre dagliglivets utfordringer.

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Støtter barne- og ungdomsarbeid

Støtter barne- og ungdomsarbeid Støtter barne- og ungdomsarbeid Innledning reidar og gunnar holsts legat har som hovedmål å yte støtte til tiltak som er rettet mot barne- og ungdomsarbeid. Tildeling av midler kan skje til enkeltpersoner,

Detaljer

Partiprogram 2015-2019 MOSKENES

Partiprogram 2015-2019 MOSKENES Partiprogram 2015-2019 MOSKENES moskenes Moskenes Høyre Moskenes Høyre jobber ikke for folket, men med folket. Vi er et lyttende parti, vi skal stimulere til økt trivsel og sammen skal vi gjøre Moskenes

Detaljer

NOU 2015:8 om Fremtidens skole (Ludvigsenutvalget) poengterer samarbeid, trygghet og gode relasjoner i læringsmiljøet.

NOU 2015:8 om Fremtidens skole (Ludvigsenutvalget) poengterer samarbeid, trygghet og gode relasjoner i læringsmiljøet. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes i barnehager og skoler opp til videregående. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlag for å ta gode valg. Hensikten er å

Detaljer

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Slyngepatruljen tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for ungdom med nedsatt hørsel, tinnitus og Menieres sykdom.

Detaljer

Fra svikt til omsorg. - En fortelling om hvordan omsorgssvikt kan brukes som en resurs.

Fra svikt til omsorg. - En fortelling om hvordan omsorgssvikt kan brukes som en resurs. Fra svikt til omsorg - En fortelling om hvordan omsorgssvikt kan brukes som en resurs. Bakgrunn Hvorfor fortelle om sin personlige fortelling? NRK, TV2, BT, BA, Bergensavisen Informasjon Reaksjon? «Alle

Detaljer

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill.

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Høring NOU - Rett til læring Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon, med 26 medlemsorganisasjoner.

Detaljer

Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste

Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste Side 1 Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferds-organisasjoner, domstoler, administrative myndigheter

Detaljer

MILES2SMILES. I trygge omgivelser kan barna på Miles2Smiles-senteret i Kampala leke og lære mens foreldrene er på jobb. MILES2SMILES RAPPORT 2012

MILES2SMILES. I trygge omgivelser kan barna på Miles2Smiles-senteret i Kampala leke og lære mens foreldrene er på jobb. MILES2SMILES RAPPORT 2012 MILES2SMILES RAPPORT 2012 I trygge omgivelser kan barna på Miles2Smiles-senteret i Kampala leke og lære mens foreldrene er på jobb. PROSJEKTNAVN: Miles2Smiles MÅLGRUPPE: Barn og mødre som jobber på markedene

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Helse på unges premisser. Anne Lindboe, barneombud Kurs i ungdomsmedisin, 4.okt. 2013

Helse på unges premisser. Anne Lindboe, barneombud Kurs i ungdomsmedisin, 4.okt. 2013 Helse på unges premisser Anne Lindboe, barneombud Kurs i ungdomsmedisin, 4.okt. 2013 Barneombudet skal være barn og unges talsperson Barneombudet har et spesielt ansvar for å følge opp Barnekonvensjonen

Detaljer

Etter Jul har vi hatt mye besøk fra Norge, noe som har vært kjempe koselig!

Etter Jul har vi hatt mye besøk fra Norge, noe som har vært kjempe koselig! Ja, nå er det ikke lenge før dere der hjemme kan synge: fløy en liten blåfugl gjennom vindu gjennom vindu, gjennom vindu.. Mens vi her i Manila heten lengter etter regntiden og har så smått begynt å nynne

Detaljer

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem?

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem? Innhold Uteteamet, for hvem?... 4 Oppsøkende sosialt arbeid... 5 Forebygging på alle nivåer, i ulik grad... 8 Rusforebygging handler ikke nødvendigvis om rus... 10 Kontaktinformasjon... 12 UTETEAMET.no

Detaljer

Du kan skape fremtidens muligheter

Du kan skape fremtidens muligheter Du kan skape fremtidens muligheter - gi en gave i ditt testament! Med sine røde avisannonser inspirerte pastor Olav Kristian Strømme nordmenn til å støtte misjons- og hjelpearbeid i store deler av den

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur 1 2 En gang skal det bli min tur (..å leke ordstafetten!) 3 Hei! Jeg heter Mito. Jeg er 8 år. Her er jeg på skolen min i Aii Song. 4 I dag

Detaljer

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops.

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops. RELASJON, RESSURSER OG ROBUSTHET Det er de samme tingene som driver oss om vi jobber med barn, unge eller voksne. Alene, i grupper eller i systemer. Vi fremmer de gode mellommenneskelige relasjonene og

Detaljer

Copyright@AnnaPanna. Skolehelsetjenesten. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren

Copyright@AnnaPanna. Skolehelsetjenesten. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Copyright@AnnaPanna Skolehelsetjenesten Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren 1 2 Skolehelsetjenestens tilbud Drive helsefremmende og forebyggende arbeid i form av undervisning og opplysningsarbeid,

Detaljer

Ungdommens Fylkesting

Ungdommens Fylkesting Ungdommens Fylkesting Hva er UFT For over 10 år siden vedtok Fylkestinget den 18. januar 2005 å opprette UFT. Og det første UFT ble arrangert helga 1.-2. oktober samme år. Ungdommens fylkesting skal være

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

Alkoholloven i et folkehelseperspektiv v/ ass.avdelingsdirektør Rigmor K. de Waard

Alkoholloven i et folkehelseperspektiv v/ ass.avdelingsdirektør Rigmor K. de Waard Alkoholloven i et folkehelseperspektiv v/ ass.avdelingsdirektør Rigmor K. de Waard 1 En helhetlig rusmiddelpolitikk- Se meg - Stortingsmelding 30! Fortsatt restriktiv alkoholpolitikk. Forebygging begrense

Detaljer