Innhold. Om Misjonsalliansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Om Misjonsalliansen"

Transkript

1 håndbok

2 Om Misjonsalliansen Misjonsalliansen er en frittstående, diakonal utviklings- og misjonsorganisasjon. Vi driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia (Filippinene, Kambodsja, Kina, Japan, Taiwan, Vietnam), Sør- Amerika (Bolivia, Brasil, Ecuador) og Afrika (Liberia). Misjonsalliansens hovedsatsinger er utdanning, helse, kirkesamarbeid, mikrofinans og lokalsamfunnsutvikling. Vi jobber i nært samarbeid med lokale myndigheter, organisasjoner og foreninger for at mennesker selv skal kunne skape en bedre fremtid for seg selv og landet de lever i. Innhold Forord...3 Fadderskap i Misjonsalliansen...5 Prosjektene Fadderbarna Valg av land Fadderskapets varighet Mulighet for å besøke prosjektene Du som Fadder Inform Prosjektrapport Toårsrapport Julehilsen Kontakt Misjonsalliansen...9 Adresseendring Reservasjon Avslutning av fadderavtale Betaling av fadderskap...10 Avtalegiro Giro Ekstragaver Økonomisk sikkerhet...11 Kontroll Innsamlingskontrollen Verving...12 Spørsmål og svar...13

3 orord Velkommen som fadder i Misjonsalliansen. Vi er glade for å ha deg med på laget i kampen mot fattigdom. Din støtte bidrar til å gi mennesker en ny fremtid. Her finner du viktig informasjon om hva det vil si å være fadder, hva pengene dine blir brukt til og forhåpentligvis svar om det er ting du lurer på. Jeg håper fadderhåndboken vil være et nyttig redskap for deg! håndbok Verden er blodig urettferdig. Hver eneste dag går barn sultne til sengs. Hver eneste dag må barn jobbe istedenfor å gå på skole. Hver eneste dag vokser barn opp i ufrihet og utrygghet. Det å være fadder er en konkret og personlig måte å hjelpe fattige barn på. Misjonsalliansen er den organisasjonen i Norge som har hatt fadderskap lengst. Som fadder gir du sårbare barn i en vanskelig situasjon nye muligheter gjennom skolegang, helsetilbud og utvikling av lokalsamfunnet. Din støtte går ikke direkte til ett barn. Som fadder bidrar du til å bygge skoler, forbedre undervisning og gi forebyggende helse- og tannhelsetiltak. Din støtte går til utviklingsprosjektet som barnet er en del av og kan bidra til rent vann, bedret jordbruk, kursing av foreldre og fritidsaktiviteter til barna. Utdanning, helse og tiltak i lokalsamfunnet er viktige verktøy for barna til å komme seg ut av fattigdommen og kan skape utvikling og forandring i hele samfunnet. Vi ønsker å gi livet en sjanse. Skal vi klare dette, er det viktig å ikke begrense Misjonsalliansens prosjekter til kun å omfatte det enkelte barnet. Ingen mennesker lever i et vakuum, ingen er isolert fra samfunnet rundt seg. Derfor går heller ikke din støtte direkte til fadderbarnet du har mottatt et bilde av, men investeres i det prosjektet som dette barnet er tilknyttet. Slik kommer dine gaver flere til nytte, samtidig som vi bedrer både livssituasjonen og omgivelsene for ditt fadderbarn. Tusen takk for at du er fadder hos oss! Med vennlig hilsen Arnt H. Jerpstad generalsekretær 3

4 Skole Helse Løfter hele lokalsamfunnet 4 Disse tre satsningsområder finner du i alle våre fadderland

5 håndbok Da du ble fadder i Misjonsalliansen, inngikk du en avtale om å støtte Misjonsalliansens arbeid i et bestemt land. Du har blitt tildelt informasjon om, og bilde av, et barn som er din representant for prosjektet i dette landet. Fadderbarna er ambassadører for sitt lokalsamfunn og målbærer historien om forandring og utvikling. Samtidig får barna som vokser opp rundt fadderbarnet, men som ikke selv er fadderbarn, også nyte godene av din støtte. Du vil motta rapport om fadderbarnet hvert andre år, men enda oftere rapport om skolen, førskolen eller lokalsamfunnet som dette barnet er en del av. skap i misjonsalliansen 5

6 håndbok skap i misjonsalliansen 6 Om prosjektene Alle Misjonsalliansens prosjekter, både de som får støtte fra faddere og andre, er startet og drevet av lokalbefolkingen selv. Menneskene som lever i de fattige områdene vi jobber i, er de som kjenner sin egen kultur og sitt eget liv best. Dette er Misjonsalliansens utgangspunkt for arbeidet. Derfor har lokalbefolkningen selv hovedansvaret for arbeidet som utføres, og vår oppgave blir å bidra med økonomisk og faglig støtte underveis. Prosjekter som finansieres med støtte fra faddere drives i samarbeid med lokale myndigheter, foreldreutvalg og staben ved lokale skoler. Dette samarbeidet pågår i en avtalt fem-til tiårsperiode, avhengig av behovene. Vårt mål er at prosjektene skal komme hele lokalsamfunnet til gode og at det i løpet av samarbeidsperioden skal bygges opp kompetanse og infrastruktur til arbeidet kan drives videre uten støtte fra Misjonsalliansen. Hva får de? Fadderbarna Fadderbarna er gutter og jenter i forskjellige aldersgrupper fra førskole og ut videregående noe varierende fra land til land. Blant fadderbarna er det også noen funksjonshemmede og andre med spesielle behov. Felles for dem alle er at de lever i fattige, belastede områder, hvor de ikke tidligere har hatt mulighet for skikkelig skolegang, helsetilsyn og andre ting vi i vår hverdag tar for gitt. Mange vokser opp i et nærmiljø preget av lite penger å leve av, arbeidsløshet, rusmisbruk, kriminalitet og i noen tilfeller mangel på omsorg fra ansvarsfulle voksne. Som fadderbarn i Misjonsalliansen får de et skoletilbud, og det gjennomføres tiltak for å bedre helsen og tannhelsen deres. Pengene fra Norge blir ikke gitt til det enkelte barnet, men formidles gjennom prosjektet barnet er en del av. I disse prosjektene inngår også samarbeid om infrastruktur; som bygging av skolevei, tilgang til rent vann, nye klasserom, skolegårder, biblioteker og idrettshaller. Lærere, foreldre og frivillige blir kurset i barneoppdragelse, barns rettigheter og utfordringer knyttet til rus, kriminalitet og miljø.

7 Samarbeid mellom ulike områder forbedrer utviklikgen. 7

8 Du som håndbok Da du ble fadder, kunne du selv velge hvilket land du ønsket fadderbarn fra. Der fadder ikke har spesielle ønsker, vil Misjonsalliansen velge det landet hvor behovet er størst. 8 Fadderskapet varighet Du bestemmer selv hvor lenge du vil være fadder og kan når som helst avslutte fadderskapet ditt. Fadderbarnet er som hovedregel tilknyttet prosjektet så lenge det går på skole eller til Misjonsalliansen anser at prosjektet ikke lenger har behov for støtte. Det hender at barnet går ut av prosjektet på grunn av personlige årsaker, som flytting eller endring i livssituasjon. Dersom ditt fadderbarn går ut av prosjektet, vil Misjonsalliansen gi deg skriftlig beskjed om dette og samtidig gi deg et annet fadderbarn. Besøk til prosjektene Dersom du har lyst og anledning, er du velkommen til å besøke arbeidet vårt og prosjektene. Det er lurt å avtale med Misjonsalliansen i god tid, da enkelte av prosjektene ligger et stykke unna Misjons- alliansens kontorer i landet. Å besøke prosjektene er en gripende erfaring for de fleste og en opplevelse for livet. Av hensyn til fadderbarnet, dets foreldre og omgivelser, vil det ikke bli mulighet for direkte kontakt mellom fadder og fadderbarn, men vi ønsker velkommen til å besøke prosjektene våre og se på nært hold hva din støtte er med på å utrette. Vennligst ta kontakt med giveravdelingen på misjonsalliansen.no eller telefon for å få oppgitt kontaktperson og adresse til det landet du vil besøke. Informasjon om Fadderskapet Når du blir fadder, mottar du en velkomstmappe med informasjon. Vedlagt følger en inform med bilde av og opplysninger om fadderbarnet som er representant for prosjektene du støtter. Skulle du miste bildet, kan du kontakte oss for å få kopi.

9 Magasinet Tsjili er et Tsjili sted der du som fadder får hyppig tilbakemelding fra prosjektene. Her kan du lese artikler og reportasjer som omhandler Misjonsalliansens arbeid du som fadder er med på å støtte. Magasinet er helt gratis og kommer ut seks ganger i året. På Misjonsalliansens nettsider vil du stadig finne nye innlegg fra prosjektlandene på bloggen vår. Her er det også en egen side for deg som er fadder, med blant annet de siste prosjektrapportene fra prosjektet fadderbarnet ditt er en del av. Der finner du også videosnutter og annen informasjon som kan være nyttig for deg. Toårsrapport Hvert andre år får du tilsendt en rapport med nytt bilde og oppdatert informasjon om fadderbarnet. Prosjektrapport En gang i løpet av sommerhalvåret vil du hvert år få en rapport om utviklingen i det prosjektet som fadderbarnet er tilknyttet. Denne rapporten sendes deg direkte fra det landet du har fadderbarn fra. Hver jul får du Julehilsen en liten julehilsen fra landet der du har fadderbarn. Adresseendring. Dersom du skal flytte, eller har flyttet, ber vi deg melde adresseendring så raskt som mulig. Du kan ta kontakt med oss på telefon , e-post: eller på våre nettsider Reservasjon. I Tsjili får du mye informasjon om prosjektet du som fadder støtter. Om du likevel av ulike grunner ikke ønsker å motta Tsjili, eller om du vil reservere deg mot innsamlingsaksjoner utover det som gjelder fadderskapet, kan du ta kontakt med Misjonsalliansen. Vi har ganske lang produksjonstid på trykksaker, så vær oppmerksom på at det kan ta en måned før reservasjonen trer i kraft. Avslutning av fadderavtale. Om du bestemmer deg for å avslutte fadderskapet, må du gi oss beskjed om det. Vi setter stor pris på om du da kan fortelle oss årsaken til at fadderskapet opphører. Det kan hjelpe oss til å bli bedre! Selv om du sier opp fadderavtalen din, vil vi fortsette å sende deg Tsjili dersom du ikke ber om at magasinet stoppes. Kontakt Misjonsalliansen 9

10 Betaling av skap håndbok Som fadder i Misjonsalliansen forplikter du deg til å betale et fast beløp per fadderbarn per år. Du bestemmer selv om dette beløpet skal innbetales månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig. Avtalegiro Det enkleste er å betale fadderskap på AvtaleGiro, og da slipper du også å motta giroer i posten. Du oppretter AvtaleGiro ved å fylle ut et fullmaktsskjema som du kan få fra Misjonsalliansen, eller du kan ta direkte kontakt med din bank. AvtaleGiro er en avtale mellom deg og banken. Ved bruk av Avtale- Giro vil du bli varslet om forestående betalinger på din kontoutskrift. Hvis du ikke trenger denne varslingen, kan du ta kontakt med Misjonsalliansen og dermed spare oss for ekstra gebyrer. Hvis du ønsker å gjøre endringer på betalingshyppighet eller trekkdato, kan du ta kontakt med oss. Om du velger å betale fadderskapet med giro, vil du få disse tilsendt regelmessig. Hver giro er ferdig utfylt med ditt IDnummer, navn, adresse, Misjonsalliansens kontonummer, beløp og KID-nummer. Dersom du har flere fadderskap, vil det samlede bidragsbeløpet for dine fadderskap være påført giroene. Gi ekstra? Om du ønsker å gi et bidrag til prosjektene utenom det faste beløpet, kan du sette pengene inn på konto Husk å merke innbetalingen med «Ekstragave». Da vil pengene bli brukt i prosjektene du støtter som fadder, men ikke regnes som betaling av fadderavtalen. Du velger selv om du vil gi ekstra og hvor mye du eventuelt vil gi. 10 Giro Skattefradrag For gaver på mellom 500 og kroner til Misjonsalliansen, har du rett på skattefradrag. Dette gjelder både gavene

11 du gir gjennom fadderordningen og andre gaver til organisasjonen. For å få skattefradrag, må du oppgi fødselsnummeret ditt (11 siffer) til Misjonsalliansen. Misjonsalliansen innberetter det totale gavebeløpet til skattemyndighetene, og beløpet kommer med på din selvangivelse. I tilegg sender vi deg en årsoppgave i posten. Skattefradrag til frivillige organisasjoner er et personlig fradrag og kan ikke deles mellom ektefeller, selv om man ligner sammen. For ektepar der begge ønsker skattefradrag, må vi opprette ulike giveravtaler i Misjonsalliansen, og disse må betales separat. Det er ikke mulig å dele opp betalingen for én fadderavtale, men flere avtaler kan deles etter givernes ønsker. Prisøkning Månedsbeløpet for et fadderskap gjenspeiler kostadene i prosjektet og vil bli justert i samsvar med generell kostnadsøkning i samfunnet hvert tredje til femte år. Økonomisk fordeling håndbok I tilegg til gavene fra faddere blir enkelte prosjekter støttet av den norske stat gjennom NORAD. Vi arbeider også for å skaffe til veie lokal finansiering i landene hvor vi jobber. Menneskene som mottar støtte, bidrar også med arbeidskraft og egne ressurser. Alle innsamlede midler til vårt fadderarbeid øremerkes det land fadder er knyttet opp mot og overføres jevnlig til prosjektene. Misjonsalliansen avsetter et mindre beløp til administrasjon av arbeidet i Norge. Dette skal dekke informasjon til eksisterende faddere, rekruttering av nye faddere samt vedlikehold av fadderordningen. Personvern Misjonsalliansen følger Personvernloven og tar alle nødvendige forhåndsregler for å beskytte gitte opplysninger om fadder og fadderbarn. For eksempel selger vi ikke adressene i giverregisteret vårt. Og vi utveksler ikke privat adresse mellom fadder og fadderbarn. Sikkerhet Misjonsalliansen er medlem av den norske stiftelsen Innsamlingskontrollen. Stiftelsens formål er å påse at innsamlinger gjennomføres på en betryggende måte. For ytterligere informasjon www. innsamlingskontrollen.no eller telefon Økonomisk sikkerhet 11

12 Verving Misjonsalliansen utfordrer sine faddere til å verve venner og kjente som givere til organisasjonen. Dersom du klarer å verve 15 nye faddere i løpet av ett år, blir du utnevnt til Superverver og får en tur til et av landene hvor Misjonsalliansen arbeider. Hver ny giver må ha en giveravtale på minst 230 kroner per måned. Dette er Misjonsalliansens kanskje viktigste måte å rekruttere nye faddere på. En slik Superverver-tur koster Misjonsalliansen kroner, men vil i løpet av fem år ha gitt oss over to hundre tusen kroner. For mer om vervekampanjen, kan du besøke våre nettsider 12

13 Misjonsalliansen får stadig spørsmål om hvordan vi driver våre prosjekter. Her har vi forsøkt å svare på noen av de mest vanlige. Har du andre spørsmål, kan du gjerne ringe oss på telefon Kan jeg sende brev, pakker eller penger direkte til fadderbarnet? Nei. Misjonsalliansen videreformidler ikke brev, bilder, eller pakker mellom fadder og fadderbarn. Og det er ikke mulig å gi penger direkte til fadderbarnet. Vi setter stor pris på den omsorgen våre faddere viser, men det er viktig for oss at fadderbarna behandles likt, uansett hvem fadderen deres i Norge er. Urettferdighet og forskjellsbehandling er en stor utfordring i landene hvor Misjonsalliansen jobber, og det er viktig for oss ikke å forsterke dette. Ved brev ville vi også fått utgifter til oversettelse og gjennomgang, og disse ressursene vil Misjonsalliansen heller bruke i prosjektene. håndbok Hvorfor kan jeg ikke møte fadderbarnet? Fadderbarnet er representant for prosjektet, og vi ønsker ikke å gjøre forskjell på barna i prosjektområdet. Selv om et møte mellom fadder og fadderbarn kan være en sterk opplevelse for begge parter, kan det også være problemfullt. I mange kulturer vil barn og familie føle seg forpliktet til å gjengjelde de gavene som har blitt gitt dem eller føle seg utilstrekkelig i møte med fadderen. Et slikt møte kan også lett gi forventninger om mer hjelp og økonomisk støtte. Kan flere være faddere sammen? Ja, det er mulig. Vennligst oppgi en kontaktperson som også er ansvarlig for innbetalingene. Oppgi gjerne navn og adresse på de andre man deler fadderskapet med, slik at vi kan sende dem våre blader. 13 Ofte stilte spørsmål

14 Ofte stilte spørsmål håndbok Er det andre enn meg som har «mitt» fadderbarn? Vanligvis ikke, men for eksempel i prosjekter med funksjonshemmede barn er ikke månedsbeløpet nok til å dekke behovene deres. Da vil det i noen tilfeller være flere som er faddere for samme barn og få tilsendt samme informer. Dersom det er andre som er faddere for fadderbarnet, vil det stå i informen din. Kan jeg gi bort et fadderskap i gave? Ja, du kan gjerne gi bort et fadderskap til andre. Den som mottar gaven, vil da få bilde og informasjon om fadderbarnet, mens du mottar betalingsinformasjonen. Gir Misjonsalliansen nødhjelp? Unntaksvis. Misjonsalliansen arbeider mot langsiktige forbedringer i levekårene til barn i fattige land. Om vi går inn med kortsiktig hjelp, er det fordi områder vi arbeider i har blitt rammet av flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Ellers overlater vi denne type arbeid til internasjonale organisasjoner som har kunnskap, mannskap, lagerbeholdning og erfaring med slike forhold. Må fadderbarna være en del av et evangelisk arbeid? Nei, men Misjonsalliansen samarbeider med en rekke menigheter og kirker om å tilby barn ulike fritidstilbud i eller utenom skoletiden. Det kan være alt fra søndagsskole, kor, musikkundervisning, idrettsarrangementer, dataundervisning og leksehjelp eller ungdomsleirer. Mange fadderbarn deltar derfor på søndagsskolen eller andre aktiviteter i kristen regi, men det stilles ingen krav til tro eller kirketilhørighet for at fadderbarna skal få være med i prosjektet eller motta støtte. 14

15 håndbok Det du har gjort mot én av mine minste, har du også gjort i mot meg. matteus 25, 40 15

16 håndbok Adresse Pb 6863 St. Olavs plass, 0130 Oslo tlf E-post kontonummer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne Velkommen 1 Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur.

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

PROSJEKTKATALOGEN 2015 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten?

PROSJEKTKATALOGEN 2015 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten? PROSJEKTKATALOGEN 2015? VÅRT PROSJEKT misjonsavtale i menigheten? Vi inviterer til å støtte arbeidet i et av åtte land! I denne prosjektkatalogen finner dere mange prosjekter innenfor hvert enkelt land.

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer