PROSJEKTKATALOGEN 2015 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTKATALOGEN 2015 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten?"

Transkript

1 PROSJEKTKATALOGEN 2015? VÅRT PROSJEKT misjonsavtale i menigheten?

2 Vi inviterer til å støtte arbeidet i et av åtte land! I denne prosjektkatalogen finner dere mange prosjekter innenfor hvert enkelt land. Dere kan også velge å støtte Misjonsalliansens arbeid i ett spesielt land som dere ønsker å følge. Hva er fordelen med det? Pengene vil til enhver tid bli brukt der behovet er størst Tilbakemeldingene fra oss vil dekke et mye større arbeidsfelt Alle bloggene fra «deres» land som kommer på vår hjemmeside ca. én gang i uken er relevante tilbakemeldinger Læringsverdien blir større fordi det blir lettere å forstå sammenhenger og årsaker til at dette landet har så store problemer Prosjektet kan «tilpasses» alle aktiviteter i menigheten Administrasjonskostnadene blir lavere! Menigheten har en misjonsavtale hvordan få den kjent? Bruk aktivt det vi sender av informasjonsmateriell Send oss navn og adresse dersom du eller andre ønsker å motta bladet Tsjili Bruk oppslagstavle og / eller informer på gudstjenester Bruk ukas blogginnlegg i søndagens forbønn blogg.misjonsalliansen.no Ta kontakt! Vi vil tilpasse en avtale sånn at menigheten opplever den som viktig og riktig i forhold til det dere ønsker å gjøre Vi har materiell som kan brukes i trosopplæringen og i konfirmantarbeidet Vi kommer gjerne på besøk! Diakonal og tverrkirkelig misjonsorganisasjon Prosjekter i slum i storbyer og blant fattig minoritetsbefolkning på landsbygda Etablert støttespillere Totalbudsjett 108 millioner I Sør-Amerika, Asia og Afrika Medlem av SMM (Samarbeid Menighet og Misjon), Innsamlingskontrollen og Digni NORAD-støttede prosjekter 2

3 Vår menighets misjonsavtale! Her har du prosjektkatalogen hvor du kan finne prosjektet som passer for din menighet! Som medlem av Samarbeid Menighet og Misjon (SMM) i Den norske kirke ønsker vi å legge til rette for engasjement for misjon og diakoni i hver enkelt menighet. Tenk gjerne at prosjektet/prosjektene dere velger kan engasjere barn, ungdom og voksne. Trosopplæringsplanen utfordrer oss til å la misjon være et gjennomgående tema i all undervisning. fortsetter > PROSJEKTKATALOGEN

4 > PROSJEKTKATALOGEN 2015 Derfor er det viktig at dere tenker på et bredt spekter når dere skal velge. Kanskje kan det være lurt å velge et land med mange forskjellige arbeidsområder som kan appellere til forskjellige aldersgrupper. Vi ønsker å ta tilbake ordet misjon som et honnørord i kirkene våre. Ved å bry oss om Tenk gjerne at prosjektet/ prosjektene dere velger kan engasjere barn, ungdom og voksne. at andre lider, ved å vise verden at Gud bryr seg og ved å rope høyt mot urettferdighet, ønsker vi å: «Gi livet en sjanse». Når menigheten står samlet om et oppdrag, skapes engasjement og samhold og ikke minst tro på Gud og tro på mennesker. Vi forandrer verden og har sett at det virker! Finn noe som engasjerer, og bli med på laget! 4

5 Rio Mamor RU Stillehavet Andes PERU Arequipa Rio Beni Caranavi Sorata/Combaya El Alto Titicaca La Paz Sucre Salar du Uyuni Campo Grande Brasilia CHILE ARGENTINA PARAGUAY REPUBLIKK HOVEDSTAD: LA PAZ INNBYGGERTALL: 11 MILLIONER Curitiba Joinville ETNISKE GRUPPER: QUECHUAER 30 %, MESTISER (BLANDING AV EUROPEISK OG INDIANSK OPPHAV) 30 %, AYMARAER 25 %, EUROPEISK OPPRINNELSE 15 % SPRÅK: SPANSK (OFFISIELT) 60,7 %, QUECHUA (OFFISIELT) 21,2 %, AYMARA (OFFISIELT) 14,6 %, ANDRE 3,6 % (2001) RELIGION: ROMERSK-KATOLSKE 95 %, PROTESTANTER 5 % FORVENTET LEVEALDER: 67 ÅR. URUGUAY 15,6 % LEVER I EKSTREM FATTIGDOM. Sao Pãulo Valle do riberia Misjonsalliansens arbeid i Bolivia Bolivia er Sør-Amerikas fattigste land. De fleste av Misjonsalliansens prosjekter er lokalisert i områder der Bolivias fattige urbefolkning lever. Dette er folkegrupper som har blitt undertrykt og diskriminert i flere århundrer og som ofte lever under vanskelige forhold. Prosjektområdene strekker seg fra storbyen El Alto på den bolivianske høysletta til Sorata, landsbyområdene i dalene mellom Andesfjellene, og ned i det tropiske lavlandet Caranavi. På El Alto arbeider Misjonsalliansen med mennesker som grunnet vanskelige livsvilkår på landsbygda har søkt lykken i byen. På denne måten har El Alto gått fra landsby til storby på 35 år. Arbeidsmarkedet har ikke klart å ta imot denne strømmen av mennesker, og byen preges nå av arbeidsløshet og sosiale problemer som følge av dette. I overkant av én million mennesker bor på El Alto, og byen er en av de hurtigst voksende i hele Sør-Amerika. Mangel på arbeidsplasser, rent vann og gode nok boforhold gjør livet utfordrende for mange. Misjonsalliansen jobber for å bedre levevilkårene her og legge til rette for at flere kan bli boende. Vi samarbeider med bondeorganisasjoner for å bedre matproduksjonen, og vi arbeider for bedre skole og utdanning, helsetilbud, oppdaterte jordbruksmetoder og nok vann. Siden 1979 har Misjonsalliansen drevet et diakonalt arbeid i samarbeid med lokale kirker, skoler, grasrotorganisasjoner og offentlige myndigheter. Arbeidet er i dag delt i to selvstendige organisasjoner; Misión Alianza de Noruega en Bolivia og mikrofinansinstitusjonen Diaconía. Det er Misjonsalliansens samarbeidspartnere som gjennomfører de konkrete prosjektene. Gjennom arbeidet får fattige i Bolivia støtte og mulighet til å skape et bedre liv for seg selv, familien og lokalsamfunnet de lever i. For det handler ikke om veldedighet, men om rettferdighet. I Bolivia er deler av Misjonsalliansens arbeid støttet av den norske stat gjennom norad. 5

6 Støtt arbeidet i Bolivia (PROSJEKTNUMMER 41020) Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Bolivia. Dette er en kjempefin måte å bidra på, fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til enhver tid er mest behov for dem. Prosjektene våre strekker seg bokstavelig talt fra høye fjell til dype daler og tar sikte på å bedre folks vanntilgang og jordbruksforhold, tilby skole og undervisning, skape bedre helsetilbud og forebygge hiv/ aids, hjelpe funksjonshemmede inn i arbeidslivet og styrke de lokale kirkene i sitt diakonale arbeid. Din støtte er kjempeviktig for at vi skal kunne drive og videreutvikle dette arbeidet! Helse (PROSJEKTNUMMER 50247) Gi fattige mennesker tilgang til grunnleggende helsetjeneste. Vi samarbeider med lokale helsestasjoner for å gi mennesker et bedre helsetilbud og forebygge sykdommer. Dette innebærer blant annet vaksinering av barn og voksne, oppfølging av kvinner i fruktbar alder og informasjonsspredning om helse og hygiene. For å gjøre veien til helsesentrene litt kortere har det blitt opprettet egne grupper av frivillige kvinner, «Manzaneras», som går fra hus til hus for å undervise andre om hygiene og ernæring. Om du velger å støtte dette prosjektet, hjelper du oss med å utruste disse kvinnegruppene til dette arbeidet. Ved samarbeidsskolene våre får lærere og elever opplæring i tannhelse og personlig hygiene, og barna får regelmessige helse- og tannhelsekontroller. Egne helsekomiteer har blitt opprettet for å koordinere denne opplæringen. Utstyr og møbler til en helsestasjon: KRONER Tannhelsekontroll for et barn: 20 KRONER. 6 Vann (PROSJEKTNUMMER 50249) Mennesker i prosjektene våre trenger rent vann. Det kan du gi dem! Og gjør du det, bidrar du også til å gi dem bedre helse. Misjonsalliansen bygger ut vannsystemer i landsbyer slik at flere får rent drikkevann og etablerer også sanitæranlegg for de enkelte husstandene i prosjektområdene våre, slik at familiene som bor der får tilgang til toalett, dusj og håndvask. I løpet av dette året vil dette arbeidet komme 200 familier til gode. Din støtte vil også brukes til å styrke kapasiteten til minst ti lokale vann- og sanitetskomiteer innenfor ledelse og teknisk kompetanse. Det er disse komiteene, bestående av vanlige mennesker i landsbyene, som skal videreføre prosjektet når det gjelder drift og vedlikehold av sanitærmodulene. Eksempler på hva pengene kan gå til: Sanitærmodul med toalett, dusj og håndvask: 5500 KRONER Rent vann til en landsby: KRONER

7 Skole og utdanning (PROSJEKTNUMMER 50248) Misjonsalliansen jobber for å gi barn et bedre skoletilbud. Misjonsalliansen bidrar til å bygge klasserom og forsyne skolene med materiell. Vi jobber for at barn under seks år skal få muligheten til å gå på førskole, slik at de kan stimuleres og utvikle seg også før de begynner på vanlig skole. Din støtte til dette prosjektet vil også bli brukt til å heve kvaliteten på undervisning ved ordinære skoler, blant annet ved å bygge bedre lokaliteter og finansiere videreutdanning for lærere. Vi jobber for å øke bevisstheten blant foreldre, så de skal velge å sende barna sine på skole. Og vi oppfordrer dem til å ikke forskjellsbehandle gutter og jenter. En kirke for lokalsamfunnet Det er tre år siden menigheten Amigos Central ba Misjonsalliansen om hjelp til å etablere en spisesal for barn som ikke har noe sted å gå når de er ferdig på skolen. Nå er spisesalen et populært tilbud. I kirken får de ikke bare et varmt måltid, men også undervisning og leksehjelp. Kirken arrangerer også andre aktiviteter, har egen fotballbane og internettkafé. Pastor Fredy forteller at engasjementet deres blir lagt merke til og fører til at stadig flere kommer til kirken. Ofte har det skjedd at barna begynner å komme på gudstjenestene, og senere får de med seg foreldrene, sier han. Eksempler på hva pengene kan gå til: Bygging av klasserom for ca elever: KRONER Moderne utstyr og møbler til klasserom: KRONER Kurs for en lærer: 150 KRONER. Arbeid og inntekt (PROSJEKTNUMMER 50250) Hjelp fattige bønder til å øke inntektene sine. Vi bidrar med teknisk kompetanse og kursing, slik at bøndene skal kunne forbedre og øke produksjonen sin. Spesielt har vi valgt å satse på frukt- og risbønder i de fattige områdene Luribay, Caranavi og Alto Beni. Vi jobber også med kapasitetsbygging, lederskap og organisering av bøndene, slik at de sammen kan stå sterkere som produsenter. Dette gir en synergieffekt ved at de kan lære av hverandre og dele erfaringer. Eksempler på hva pengene kan gå til: Oppstartshjelp (planter og opplæring) til dyrking av avokado for en bonde: 250 KRONER Risfrø til en bonde, og hjelp til å få produktet på markedet: 200 KRONER 7

8 Kirke (PROSJEKTNUMMER 50201) Hjelp oss å styrke kirkene og deres diakonale arbeid. Vi jobber for å bevisstgjøre pastorer og kirkeledere på deres ansvar for mennesker som har det vanskelig. Målet er at menighetene skal vise et større sosialt engasjement i lokalsamfunnet, gjerne gjennom konkrete diakonale prosjekter. Noen menigheter har planer om å starte slike prosjekter, men ofte er det vanskelig å få tak i startskapital. Om du støtter dette arbeidet, kan pengene dine bli brukt for å gi dem det. Eksempler på slike prosjekter er internat for barn uten bosted, barnehage for barna til studenter og fritidsaktiviteter for vanskeligstilte barn etter skoletid. Eksempler på hva pengene kan gå til: Ungdomsleir for en person: 180 KRONER Oppstartshjelp til diakonalt prosjekt i en menighet (Manapsi): KRONER Kurs for en kirkeleder (med 5 mnd. varighet): 370 KRONER Barn og ungdom (PROSJEKTNUMME 50252) Gi barn og ungdom en trygg og god oppvekst! Din støtte vil bidra til å skape fritidstilbud og et godt oppvekstmiljø for barn og unge i fattigbyen El Alto. Vi bygger idrettsbaner og legger til rette for treninger både i fotball, volleyball og basketball. I forbindelse med treningene blir det også holdt undervisning, og det samtales om gjengkriminalitet, rus, familieproblemer og andre problemer som kan være aktuelle for deltakerne. Foruten dette gjennomfører vi også ulike kurs og workshops for barn, ungdom og foreldre for å informere dem om hvilke rettigheter de har og hvordan de kan ta i bruk disse på ulike sosiale arenaer. Eksempler på hva pengene kan gå til: Utflukt for et barn: 50 KRONER Leir for ungdomsskoleelever: 70 KRONER Vakre smil på El Alto I 2014 støttet Misjonsalliansen kampanjen «Et vakkert smil», som berørte 1893 skoleelever på El Alto. Barna fikk lære hvordan de skulle pusse tennene sine, hvor ofte og de fikk utdelt tannbørste og tannkrem for å kunne gjøre det hjemme. Skolene fikk også besøk av tannlegestudenter som kartlegger den generelle tannhelsen. De som trengte det, ble i samråd med foreldrene oppmuntret til å gå til tannlege. 8

9 Ekvator Zona Norte Isla Trinitara Tiwinza Rio Mamor Stillehavet CHILE Stillehavet Sucre MEXICO CUBA GUATEMALA EL SALVADOR BELIZE HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA PANAMA JAMAICA HAITI PARAGUAY Stillehavet Guayaquil Guayas COLOMBIA Quito Stillehavet Andes PERU Arequipa DOMENIC. REP. PUERTO RICO Campo Grande CHILE VENEZUELA Rio Beni Caranavi Sorata/Combaya La Paz El Alto Sucre TRINIDAD & TOBABO GUAYANA PARAGUAY SURINAME Campo Grande FR. GUIANA Brasilia Curitiba Curitiba Joinville São Paulo Vale do Ribeira São Paulo Joinville Vale do Ribeira Rio de Janieiro Antlanterhavet SAHARA MAURITANIA SENEGAL GAMBIA GUINEA BISSAU GUINEA SIERRA LEONE Monrovia MALI ELFENBEN- KYSTEN BUR FASO Antlanterhavet BENIN TOGO GHANA Rio ARGENTINA URUGUAY ARGENTINA FØDERAL REPUBLIKK HOVEDSTAD: IA SPRÅK: PORTUGISISK RELIGION: ROMERSK- KATOLSK 73,6 %, PROTESTANTER 15,4 %, SPIRITUALISTER 1,3 %, INNBYGGERTALL: 200 MILLIONER. AREAL: KM 2 FORVENTET LEVEALDER: 74 ÅR 6,1 % LEVER I EKSTREM FATTIGDOM. 26,9 % AV BEFOLKNINGEN I BYER LEVER I SLUM. URUGUAY Misjonsalliansens arbeid i Brasil Misjonsalliansens prosjekter i Brasil ligger på østkysten av landet, i en akse som strekker seg fra gigantbyen São Paulo og sørover til Joinville. Mellom disse ligger storbyen Curitiba, hvor Misjonsalliansens lokale stab holder til. Prosjektene i Brasil retter seg hovedsakelig mot fattige barn og tenåringer og deres familier i tungt belastede slumområder. Disse lever i miljøer preget av arbeidsløshet, brutte relasjoner, rusmisbruk, vold og overgrep. Misjonsalliansen jobber for å gi barna og ungdommene en trygg oppvekst og forberede dem til skolegang og videre utdannelse. I tett samarbeid med lokale kirker drives dagsentre og førskole i slumområdene i og omkring São Paulo og Joinville. Der får barna leke og lære i trygge omgivelser mens foreldrene er på jobb eller andre steder. De får mat, undervisning og omsorg fra voksne ansvarspersoner. Målet er å gi barna et godt fundament for livet. Helse og utdanning er viktige komponenter i prosjektet. Barna forberedes til skolegang, de får leksehjelp og skoleskyss. For eldre barn og ungdommer, samt foreldre og søsken tilbys yrkesrettede kurs, dataopplæring og lese- og skrivetrening. Barna får ulike helsetilbud, og det blir også lagt til rette for fritidsaktiviteter for barna innenfor sport, musikk, dans og forming. Misjonsalliansen utvider stadig innsatsen i Brasil, slik at enda flere barn og unge kan få håp om et bedre liv. 9

10 Støtt arbeidet i Brasil (PROSJEKTNUMMER 41080) Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Brasil. Dette er en kjempefin måte å bidra på, fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til enhver tid er mest behov for dem. I Brasil jobber Misjonsalliansen i områder hvor fattigdom, kriminalitet og rus råder. Midt oppi alt dette ønsker vi å bidra til at barn og deres familier opplever trygghet og får tro på positive endringer. Ved blant annet å ha sentre hvor barna får leksehjelp, helsesjekk og oppmerksomhet fra tålmodige voksne vil vi være med på å gi fattige barn trygge dager her og nå, samtidig som det åpner seg muligheter for fremtiden. Arbeid og inntekt (PROSJEKTNUMMER 50816) Vi gir fattige storbykvinner en inntekt og muligheten til å forsørge familien sin. Med prosjektet DelineArte i São Paulo og Ecos na Communidade i Joinville hjelper vi fattige kvinner i storbyene til å utvikle sine ferdigheter som entreprenører. Disse ferdighetene tar de med seg videre og jobber sammen i små virksomheter, der de deler på lederansvar og profitt. Eksempler på hva pengene kan brukes til: Entreprenørkurs for en kvinne i ett år: 1100 KRONER. Barn og ungdom (PROSJEKTNUMMER 50818) Gi barna et sted å leke, spille og være sammen. Vi støtter lokale menigheters arbeid for å arrangere fotballskoler, treninger og turneringer for barn og ungdommer. Disse vokser opp i fattige områder preget av høy kriminalitet, lediggang og en aggressiv narkotikatrafikk. På fotballskolene får de oppleve et alternativ til alt dette. De blir innlemmet i et rusfritt felleskap der de kan være trygge, ha det gøy sammen og bli fulgt opp av ansvarsfulle voksne. Våre samarbeidsmenigheter gir dem trygghet, omsorg og skaper et positivt miljø for utvikling og læring. Barna blir oppmuntret til å være gode forbilder for sin familie, sitt miljø og lokalsamfunn. Idrett og gode samtaler Mange barn i nabolaget er alene hjemme eller på gata mens foreldrene jobber. Gjennom idrettsaktiviteter kan vi engasjere dem omkring noe sunt og positivt, sier Fábio dos Santos, trener og ansvarlig i Ecos da Comunidade i Joinville. Det siste året har prosjektet, hvor Misjonsalliansen er involvert, satset spesielt på ballidretter, karate og tennis. På treningene blir det også snakket om verdier og temaer som er aktuelle for deltakerne. Eksempler på hva pengene kan brukes til: Bøker og pedagogiske leker for 100 barn på dagsenter: 2100 KRONER. Et næringsrikt måltid daglig i ett år for 100 barn på dagsenter: KRONER. Plass på fotballskole for 20 barn i ett år: 4900 KRONER. 10

11 Kirke (PROSJEKTNUMMER 50817) Hjelp oss å styrke våre samarbeidsmenigheter i Brasil. Vi ønsker å styrke kirkene vi samarbeider med og deres ledere, som gjennom seminarer og konferanser underviser om betydningen av «integrert misjon» og diakonalt ansvar. Kort fortalt handler det om at de utallige små og store lokalkirkene og menighetene i landet må ta større ansvar for sosiale utfordringer i sine nærmiljø og iverksette tiltak for å hjelpe mennesker som trenger dem. Vi oppfordrer menighetene til å stå opp mot urett og kjempe for like muligheter. Eksempler på hva pengene kan gå til: Kurs for lokale pastorer og kirkeledere i diakoni og integrert misjon: KRONER. 11

12 12

13 VENEZU Ekvator Guayaquil Stillehavet Guayas Quito COLOMBIA PERU et HOVEDSTAD: QUITO SPRÅK: SPANSK OG QUECHUA RELIGION: ROMERSK-KATOLSK 95 %, ANDRE 5 % INNBYGGERTALL: 14, 5 MILLIONER AREAL: 283,520 KM 2 FORVENTET LEVEALDER: 76 ÅR 4,6 % LEVER I EKSTREM FATTIGDOM. 21,5 % AV BYBEFOLKNINGEN LEVER I SLUM. Arequipa Stillehavet Andes PERU Rio Beni Caranavi Sorata/Combay El Alto Titicaca La Paz Sucre Rio Mamor B Salar du Uyuni Misjonsalliansens arbeid i Ecuador I Ecuador arbeider Misjonsalliansen i slumområder i havnebyen Guayaquil. Omtrent to og en halv million mennesker bor i byen, en by med store kontraster mellom rike og fattige. Mange lever i stor fattigdom. Misjonsalliansen arbeider gjennom ulike lokalsamfunnsgrupper. Disse gruppene kan være fotballklubber, lærere på en skole, en foreldrekomité, en kirke eller rett og slett en gruppe mennesker fra et nabolag som ønsker å utrette noe positivt i sitt nærområde. Misjonsalliansen ønsker å bidra til å skape håp og fremtidstro i prosjektområdene. Satsingene i Ecuador er skole og utdanning, helse, arbeid med og for barn med funksjonshemning, organisasjonsbygging og brobyggende menighetsarbeid. Fotballskoler og bygging av grusbaner er også en viktig del av arbeidet. I tillegg drives mikrofinansinstitusjonen banco d-miro som gir finansielle tjenester til befolkningen i områder hvor Misjonsalliansen jobber, deriblant sparing og lån til drift eller etablering av små bedrifter eller til å bygge hus i slummen. d-miro ble bank i Prosjektene drives gjennom og sammen med organiserte grupper og nasjonale myndigheter. Misjonsalliansen vil gjennom sine diakonale prosjekter bidra til at marginaliserte og diskriminerte folkegrupper får tro på seg selv slik at de kan utrette en forandring både i sitt eget liv og i samfunnet de lever i. Det er et mål å jobbe for at samhold og solidaritet skal gjenoppstå i slumområder preget av stor mistillit innbyggerne imellom. I Ecuador er deler av arbeidet støttet av den norske stat gjennom norad. CHILE ARGEN 13

14 Støtt arbeidet i Ecuador (PROSJEKTNUMMER 41050) Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Ecuador. Dette er en kjempefin måte å bidra på, fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til enhver tid er mest behov for dem. I Ecuador jobber Misjonsalliansen i de store slumområdene i havnebyen Guayaquil. Der drives prosjekter innenfor blant annet lokalsamfunnsutvikling, helse, skole, kirke, arbeidsskapning og inntektsøkning. Vi ønsker spesielt å hjelpe sårbare grupper som mennesker med funksjonshemninger, barn og ungdom. Din støtte vil være til uvurderlig hjelp i dette arbeidet! Kirke (PROSJEKTNUMMER 50505) Hjelp oss å styrke menighetene og deres arbeid i lokalsamfunnet. 14 Særlig er vi opptatt av å styrke bevisstheten om diakoni og diakonalt arbeid blant mennesker i og rundt kirken. Dette har resultert i en rekke utviklingsprosjekter, startet og drevet av våre samarbeidsmenigheter. Om du velger å støtte oss i dette arbeidet, vil pengene fra deg også brukes til opplæring av søndagsskolelærere og andre i menigheten. En del av denne opplæringen er å skape bevissthet om aktuelle tema som likestilling og misbruk av barn og kvinner. Vi har dessuten et lederutviklingsprogram som heter cuman og som gjennom stipendordninger gir fattig ungdom mulighet til å ta utdanning på universitetsnivå. Disse ungdommene viser seg å være en stor ressurs for menighetene og i lokalsamfunnene sine. Eksempler på hva pengene kan brukes til: Barneleir: 300 KRONER PER BARN Kurs for søndagsskolelærer, blant annet med fokus på misbruk av barn: 800 KRONER PER PERSON. Kurs for menn med tema likestilling: 900 KRONER PER DELTAKER Kurs for kvinner med tema «forebygging av kvinnemishandling og all form for vold»: 900 KRONER PER DELTAKER Helse (PROSJEKTNUMMER 50550) Gi fattige og syke mennesker et bedre helsetilbud og hjelp oss i kampen mot hiv/aids. Sammen med oss kan du bidra til å utruste helsestasjoner med nødvendig utstyr både til helse- og tannhelsepleie og til å gjennomføre hiv-tester. Målet for dette året er at 1000 elever fra Misjonsalliansens samarbeidsskoler skal få tilbud om gratis helse- og tannhelsesjekk. Vi planlegger også at 4500 personer skal få gratis hiv-test, slik at de kan få avkreftet eller bekreftet mistanke om smitte og følges opp deretter. I tillegg vil vi gi 1000 personer undervisning om ernæring og kosthold. Fersk fotballklubb I området La Karolina har innbyggerne engasjert seg for sammen med Misjonsalliansen å skape et fritidstilbud for barna. Tidligere har de bygget både skole og barnehage nå er også fotballbanen på plass. I stedet for å bruke fritiden sin på gata, hvor de fort havner borti rus og kriminelle miljøer, møtes de nå til treninger i fotballklubben. Der får de også undervisning om verdier og veivalg i livet.

15 Eksempler på hva pengene kan brukes til: 2000 KRONER gir 100 personer kurs i ernæring KRONER for utstyr til hiv-tester som skal rekke til 4500 personer. For 3400 KRONER får en klasse på 50 elever helse- og tannhelseundersøkelse. Skole og utdanning (PROSJEKTNUMMER 50542) Med din støtte jobber vi for at elever skal få et godt skoletilbud. Myndighetene i Ecuador har de siste årene tatt ansvar for å bygge skolebygg selv. Våre prosjekter handler nå derfor i større grad om å forbedre skolenes innhold. Vi jobber for å gjøre skolen til en viktig arena for å spre gode verdier og skape en generasjon av engasjerte, selvstendige ecuadorianere. Blant annet tilbyr vi nå et kurs som heter «Sunn livsstil». Det retter seg mot lærere og tar for seg viktigheten av riktig ernæring, aktivitet og hvordan man best mulig kan ta reflekterte avgjørelser. Målet for dette året er at 50 nye lærere skal motta kurset og videreformidle kunnskapen til elevene sine. Sammen med de lærerne som allerede har tatt kurset, vil de kunne nå ut til elever. Vil nå 6000 med hiv/ aids-prosjekt Torsdag 21. august 2014 inngikk Misjonsalliansen et samarbeid med ti kirker og ti skoler i Guayaquil. Disse skal nå jobbe sammen for å bekjempe spredning og spre kunnskap om hiv/ aids. Prosjektet anslås å nå ut til 6000 mennesker. Eksempler på hva pengene kan brukes til: 2600 KRONER for 100 elever som mottar videreformidlet lærdom fra «Sunn livsstil» Funksjonshemning Centro Creer (PROSJEKTNUMMER 50515) Hjelp oss i arbeidet med å gi funksjonshemmede et verdig liv og inkludere dem i samfunnet. Vi støtter rehabiliteringssentrene Centro Creer som gir barn og unge med nedsatt funksjonsevne undervisning, oppfølging og trening i å mestre daglige gjøremål. En viktig del av dette arbeidet er å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne i skole- og arbeidsliv, samt å bekjempe fordommer som finnes i samfunnet de lever i. I løpet av året vil vi forsøke å kartlegge situasjonen for funksjonshemmede i de fattigste områdene av Guayaquil Eksempel på hva pengene kan gå til: Behovskartleggingsprosjektet: KRONER. 100 personer hittil uten diagnose skal få bevis på at de har en funksjonshemning 70 ledere skal kurses og bevisstgjøres i tematikken og videreformidle kunnskapen til 1300 nye personer 15 lokalsamfunnsgrupper skal innlemme et inkluderingsopplegg i sine prosjektplaner 500 familiemedlemmer skal kurses i teknikker og funksjonell undervisning 50 nye personer med nedsatt funksjonsevne fra områdene hvor dette kartleggingsprosjektet har blitt gjennomført skal begynne på Centro Creer Plass på Centro Creer for ett barn: 4500 KRONER. 15

16 Barn og ungdom (PROSJEKTNUMMER 50549) Fotballskoler og fritidstilbud skaper et positivt alternativ til «gjengen». Barna trenger deg som supporter! Vi utbedrer fotballbaner og kjøper inn nødvendig utstyr til treninger. Slik får barn og unge mulighet til å bli del av en ungdomskultur preget av selvtillit, gode relasjoner, fellesskap og tilhørighet. I områdene hvor vi har våre fotballprosjekter ser vi også en sterk reduksjon av kriminalitet og rusmisbruk. Misjonsalliansen bruker dessuten fotballtreningene som en arena til å spre kunnskap om viktige temaer som familierelasjoner, ernæring, likestilling, prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer. Eksempler på hva pengene kan brukes til: Ferdigstilling av ny bane i La Karolina (bygd 2014): 6800 KRONER Utstyre et fotballag med drakter og fotballer: KRONER Kurs til de frivillige trenerne (alt fra fotballteknikk til verdier og viktige temaer, som familierelasjoner, ernæring, rusmisbruk, likestilling, prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer: 1000 KRONER PER PERSON. 16

17 INDIA SRI LANKA BANGLADESH Indiske hav Lingcang MYANMAR Longchuan county LAOS Vihn Long Hanoi THAILAND Phnom Penh Konpong-Speu-provinsen mekong Ho Chi Minh City Tian aiang Kaohsiung Manila TAIWAN Marinduque MALAYSIA INDONESIA TAIWAN Stillehavet iske hav Indiske hav REPUBLIKK HOVEDSTAD: MANILA INNBYGGERE: 93,6 MILLIONER RELIGION: KRISTENDOM, ISLAM SPRÅK: FILIPINO, ENGELSK (BEGGE ER OFFISIELLE SPRÅK) FORVENTET LEVEALDER: 69 ÅR 18,4 % LEVER I EKSTREM FATTIGDOM. 40,9 % AV BEFOLKNINGEN I BYER BOR I SLUM. P Misjonsalliansens arbeid på Filippinene På Filippinene jobber Misjonsalliansen på øya Marinduque, i hovedstaden Metro Manila og i provinsen Rizal, like utenfor Manila. Arbeidet startet i Metro Manila for 36 år siden med støtte til utdanning og helsetilbud for barn og ungdom. De siste årene, etter oppstarten på Marinduque, har arbeidet vært fokusert på utvikling av lokalsamfunn. Gjennom opplæring og organisering får innbyggerne kunnskap og kapasitet til å planlegge og gjennomføre egne prosjekt. På Marinduque jobber vi i 21 grender i kommunene Buenavista og Torrijos. Hver grend definerer selv hva de har behov for å jobbe med for å skape utvikling. Den lokale organisasjonen i hver grend er Misjonsalliansens samarbeidspartner og får opplæring i oppstart og drift av utviklingsprosjekt. Det nyeste prosjektet ligger i Rizal utenfor Manila. Dette er landsbyutviklingsprosjekt med stor vektlegging på arbeid blant mennesker med funksjonshemning. Misjonsalliansen arbeider i to områder og samarbeider med grasrotorganisasjoner. I tillegg jobber Misjonsalliansen også direkte med myndighetene som har ansvar for grunnleggende tilbud som helse, utdanning og infrastruktur. Misjonsalliansen starter ikke egne menigheter, men samarbeider med lokale kirker som tilbyr aktiviteter for både barn og voksne. Misjonsalliansen har over 50 ansatte på Filippinene og flere hundre frivillige. AUSTRALIA 17

18 Støtt arbeidet på Filippinene (PROSJEKTNUMMER 41010) Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt på Filippinene. Dette er en kjempefin måte å bidra på, fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til enhver tid er mest behov for dem. Vi arbeider hovedsakelig på to steder på Filippinene; en øy som heter Marinduque og et sted utenfor Metro Manila som heter Rizal. Der drives prosjekter innenfor lokalsamfunnsutvikling, arbeidsskapning og inntektsøkning, helse, skole og kirke. Arbeidet utføres i samarbeid med lokale myndigheter og en rekke ulike organisasjoner. Din støtte vil være uvurderlig for vår mulighet til å opprettholde og øke innsatsen i prosjektene! Helse (PROSJEKTNUMMER 50117) 18 Gi fattige, funksjonshemmede og syke mennesker et bedre helsetilbud. Ved å støtte dette prosjektet bidrar du til å bygge nye helsestasjoner og til å utruste de som allerede finnes, både med ekstra rom og skikkelig medisinsk utstyr. Vi driver opplæring og videreutdanning av helsepersonell, og vi kurser frivillige helsearbeidere i generell folkehelse og førstehjelp. Voksne og barn får undervisning om riktig ernæring, hygiene, tannhelse og forebygging av sykdommer. I løpet av dette året vil vi rette et spesielt fokus mot fattige kvinner, mennesker med funksjonshemninger, barn og barns tannhelse. Dette gjør vi blant annet ved å utruste flere av sentrene. Vi vil tilby opplæring for helsearbeidere i hvordan de kan oppdage funksjonshemninger hos barn på et tidlig stadium. Og vi kommer til å samarbeide med helsemyndighetene om en ambulerende skoletannlegetjeneste. Din støtte vil hjelpe oss til å gjennomføre dette. Eksempler på hva pengene kan gå til: Rehabilitering av et helsesenter: KRONER Utstyr til et helsesenter: 2200 KRONER Tannlegekontroll for en skole (200 barn): 3460 KRONER Opplæringskurs om amming for 10 ufaglærte helsearbeidere: 1400 KRONER Arbeid og inntekt (PROSJEKTNUMMER 50122) Hjelp fattige mennesker til å skape seg et arbeid og forbedre familieøkonomien. Vi har allerede et godt samarbeid med hele 22 grasrotorganisasjoner på øya Marinduque som jobber for å etablere lokale bedrifter og skape økte inntekter for menneskene som bor der. Vi bidrar også med «dyrebanker», som fungerer slik at fattige familier låner en gris eller ku, tar vare på dyret til det får avkom de kan beholde, for så å gi dyret videre til neste familie. Om du velger å støtte dette arbeidet, kan pen- 58 på veterinærkurs Dyrehold er fundamentalt for folks levebrød på øya Marinduque. Derfor har hver «barangay» minst en i sitt lokalsamfunn som fungerer som ufaglært dyrlege. Misjonsalliansen har arrangert kurs for å hjelpe disse til å gjøre en bedre jobb. 58 personer deltok på kurset. Disse har nå fått rollen som «Animal Health Worker» og ser til dyrenes kosthold, sykdommer og sårbehandling.

19 gene fra deg blant annet bli brukt til å etablere og utvikle flere små bedrifter og å bygge produksjonslokaler. Vi trenger også støtte til et arbeid vi planlegger i Rizal, der vi vil hjelpe flere funksjonshemmede inn i arbeidslivet. Dette vil enten være i form av å opprette egne bedrifter eller hjelpe dem til lettere å få tilgang til arbeidsmarkedet. Eksempler på hva pengene kan gå til: Kurs for å starte egen bedrift for en lokalsamfunnsbasert organisasjon (10 deltakere): 1450 KRONER Støtte til oppstart av bedrift for en lokalsamfunnsbasert organisasjon: KRONER Kurs i produktutvikling for en lokalsamfunnsbasert organisasjon (10 deltakere): 720 KRONER Oppgradering av utstyr og verktøy for en bedrift: KRONER Bygging av produksjonslokale: KRONER Oppgradering av produksjonslokale: KRONER Funksjonshemninger (PROSJEKTNUMMER 50114) Mennesker med funksjonshemninger er viktige bidragsytere til samfunnet! Vi arbeider for at de skal få tilgang til de rettighetene de ifølge filippinsk lovverk har krav på. Mange er for eksempel ikke klar over at de har rett til billigere medisiner, offentlig transport eller bestemte matvarer. Det er også mange funksjonshemmede barn som ikke får gå på skole selv om de gjerne vil. Derfor vil vi gjerne at du skal støtte oss i arbeidet med å endre samfunnets holdninger til mennesker med funksjonshemninger, styrke deres rettigheter og bidra til at de inkluderes i samfunnet. Dette året vil vi blant annet legge vekt på opplæring for foreldre for å øke deres kunnskap om barnas funksjonsevner og hvordan de kan bidra til å stimulere utviklingen deres. Vi vil bidra til at barna også inkluderes i barnehager, både ved at barnehagene tilrettelegges for det og ved opplæring av de ansatte. Eksempler på hva pengene kan gå til: Kurs for helsearbeidere i å oppdage funksjonshemninger tidlig, 30 deltakere: 5700 KRONER Kurs for barnehageansatte i å undervise barn med funksjonshemninger, 10 deltakere: 1900 KRONER Oppgradering av barnehage slik at den er tilrettelagt for barn med funksjonshemninger: KRONER 19

20 Skole og utdanning (PROSJEKTNUMMER 50136) Gi de minste barna et førskoletilbud Vi etablerer nå førskoler på øya Marinduque, slik at barn skal få mulighet til å delta i et pedagogisk opplegg og utvikle evner og ferdigheter før de begynner på skole. Tilbudet drives av frivillige foreldre. Vi bygger også barnehager, klasserom og biblioteker og bidrar med læringsmateriell og annet nødvendig utstyr til skolene. Sammen med blant annet Utdanningsdepartementet tilbyr vi opplæring og kurs for skoleledere, lærere og barnehagelærere for å heve kompetansen og øke motivasjonen deres. I løpet av året vil vi bistå myndighetene i å lære opp skoleansatte i implementeringen av den nye rammeplanen for grunnskole og videregående. Med din hjelp kan vi gi barn på Filippinene et godt utdanningstilbud alt i en tidlig alder! Eksempler på hva pengene kan gå til: Materialer for oppstart av førskoleopplegg i ei grend: 1450 KRONER Oppgradering av barnehagebygg: KRONER Bygg en barnehage: KRONER Kurs for lærere i ny rammeplan, per deltaker: 145 KRONER Bygg et klasserom: KRONER Barn og ungdom (PROSJEKTNUMMER 50139) Hjelp barn og ungdom til å bli hørt og tatt på alvor. Barn og ungdom er en viktig ressurs i sine lokalsamfunn, og det er viktig at også de får være med når beslutninger tas og prosjekter skal gjennomføres. Derfor jobber vi sammen med lokale organisasjoner, kirker og myndigheter for at barn og ungdom skal bli bevisstgjort på hvilke rettigheter og muligheter de har til å forme sin egen fremtid. Et tiltak er feiringen av «Barnas måned» i oktober hvert år. Vi bistår dem også i å organisere seg og ser til at de får opplæring i hvilke rettigheter de har og hvordan de kan hevde disse. Eksempler på hva pengene kan gå til: Kurs for medlemmer i lokalsamfunnsbaserte barne- og ungdomsorganisasjoner: 650 KRONER (per organisasjon 25 deltakere). Støtte til feiring av Barnas måned i en kommune: 4350 KRONER Sommerleir for barn og ungdom, per deltaker: 190 KRONER 20

VI GIR LIVET EN SJANSE!

VI GIR LIVET EN SJANSE! MISJONSALLIANSEN.NO INNLEDNING VI GIR LIVET EN SJANSE! LEDELSE /STRUKTUR NORGE ÅRSRBERETNING REVISJONSBERETNING ÅRSMELDING 2014 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO ÅRSMELDING 2014 INNLEDNING 3 LEDELSE /STRUKTUR NORGE

Detaljer

VI GIR LIVET EN SJANSE!

VI GIR LIVET EN SJANSE! MISJONSALLIANSEN.NO INNLEDNING VI GIR LIVET EN SJANSE! HØYDEPUNKTER LEDELSE /STRUKTUR REGNSKAP REGNSKAP D-MIRO REVISJONSBERETNING ÅRSMELDING 2013 WWW.MISJONSALLIANSEAN.NO ÅRSMELDING 2013 INNLEDNING 3 HØYDEPUNKTER

Detaljer

vi gir livet en sjanse!

vi gir livet en sjanse! Misjonsalliansen.no Innledning vi gir livet en sjanse! Høydepunkter Ledelse /struktur Brasil Filippinene Kambodsja Kina Liberia Japan Taiwan Amas årsregnskap Regnskap Amas Regnskap D-Miro Revisjonsberetning

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Gi oss i dag vårt daglige brød Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Innehold Leder......3 Om NUK, Caritas og Adventsaksjonen...4 Om årets prosjekt... 5-8 DR Kongo...9-11

Detaljer

hva fremtiden bringer...

hva fremtiden bringer... innhold Ingen av oss kan med sikkerhet si noe om hva fremtiden bringer................................................ 4 Sosialt entreprenørskap en klargjøring av begrepet........... 6 Lederskap nedefra...................................................

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Veier ut av fattigdom

Veier ut av fattigdom Niger: En nasjonal bevegelse mot fattigdom Tanzania: Kvinnelige gründere ser etter nye markeder Norge: Fra kornkamre til sparebanker Kara Bara: Spare- og lånegruppen forandret landsbyen nr. 2 2011 tema:

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

BISTAND OG UTVIKLING

BISTAND OG UTVIKLING BISTAND OG UTVIKLING Skrevet av AUF i Rogaland Skrevet av: Rebecca Hjelmervik, Andreas Tharaldsen, Caroline Marie Enoksen, Tiril Marie Espeland, Eirik Nøstvold, Christine Iversen og Eline Bruntveit Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fra frykt til trygghet

Fra frykt til trygghet Fra frykt til trygghet Søknad om TV-aksjonen 2011 Hver dag drepes og lemlestes uskyldige mennesker av miner og klasebomber som ligger igjen etter krig og konflikt. Dette er en uakseptabel og helt unødvendig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

balanseboka mellom nåtid og framtid

balanseboka mellom nåtid og framtid balanseboka mellom nåtid og framtid Verdenskommisjonen for miljø og utvikling definerte bærekraftig utvikling slik, i rapporten Vår felles framtid i 1987: En utvikling som imøtekommer dagens behov uten

Detaljer

Norad Rapport 13/2011 Diskusjon. Kjønnslemlesting. Hva skjer, og hva gjør Norge?

Norad Rapport 13/2011 Diskusjon. Kjønnslemlesting. Hva skjer, og hva gjør Norge? Norad Rapport 13/2011 Diskusjon Kjønnslemlesting Hva skjer, og hva gjør Norge? Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid Norwegian Agency for Development Cooperation Postboks 8034 Dep, NO-0030 OSLO Ruseløkkveien

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995. Nr 3-2014. 10 Helsestasjon betyr tryggere fødsel

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995. Nr 3-2014. 10 Helsestasjon betyr tryggere fødsel -nytt NYTT FRA Nr 3-2014 GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 10 Helsestasjon betyr tryggere fødsel 3-7 Ti år siden tsunamien 8 I husarrest med ebola

Detaljer

Gjør sulten til historie!

Gjør sulten til historie! u-nytt nr. 3 2011 Et magasin fra Gjør sulten til historie! Se de nye tallene: Sultkartet 2011 Leder Et sviktende matsystem... og veien ut av uføret Det globale matsystemet er under sterkt press som en

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer