MISJONSALLIANSEN.NO INNLEDNING HØYDEPUNKTER BOLIVIA BRASIL ECUADOR FILIPPINENE JAPAN KAMBODSJA KINA LIBERIA TAIWAN VIETNAM NORGE ÅRSREGNSKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MISJONSALLIANSEN.NO INNLEDNING HØYDEPUNKTER BOLIVIA BRASIL ECUADOR FILIPPINENE JAPAN KAMBODSJA KINA LIBERIA TAIWAN VIETNAM NORGE ÅRSREGNSKAP"

Transkript

1 MISJONSALLIANSEN.NO ÅRSMELDING 2010

2 2 NYE MULIGHETER Det er en stor glede å få lov til å legge frem årsmeldingen for Misjonsalliansen har hatt et godt år. Inntektene har igjen hatt en fin økning, og arbeidet ute er større enn noen gang. Til sammen har vi brukt over 86 millioner til formålsrettede aktiviteter. Regnskapet viser at vi har et underskudd på 1,4 millioner, som er én million bedre enn budsjett. Misjonsalliansen er en organisasjon som først og fremst arbeider med langsiktig diakonalt utviklingsarbeid. Store katastrofer rammer dessverre oftere også våre samarbeidsland. Det er viktig at vi klarer å være til stede også når katastrofen rammer våre områder. Vi har derfor valgt å gå inn i den internasjonale nettverksorganisasjonen «Integral Alliance». Her møtes store diakonale organisasjoner fra hele verden for å lære av hverandre og for å koordinere nødhjelpsinnsats hvor det er nødvendig. Strømmestiftelsen og Misjonsalliansen er de to organisasjonene i Norge som har lengst og bredest erfaring og kompetanse på mikrofinans. For å nyte godt av hverandres kompetanse og for å lage et større fagmiljø for mikrofinans, har vi valgt å etablere et felles kontorlandskap i Kristiansand. Samarbeidet har vist seg å være svært vellykket. I våre samarbeidsland skjer det hver eneste dag store ting. Mennesker får tilbake sin verdighet, og de får tro på fremtiden! Gjennom utallige prosjekter reiser mennesker seg opp fra fattigdom og nød. I denne årsmeldingen har vi valgt å gi dere noen eksempler på mennesker, lokalsamfunn og menigheter som gjør noe med sin situasjon. I vårt nye samarbeidsland Liberia er vi i full gang med vårt nye prosjekt som handler om å bygge skoler for barn som aldri har fått tilbud om utdanning. I flere av våre samarbeidsland har vi i 2010 fått nye direktører for vårt arbeid. I Bolivia tok Christina Mercado over ansvaret for organisasjonen etter Tito Montero. På Filippinene har Roselynn Reyes tatt «over roret», for første gang en nasjonal direktør. Det samme er på gang i Ecuador. Det er en glede for oss å se at dyktige nasjonale medarbeidere tar over ledelsen av organisasjonene våre ute. Alt dette hadde vært umulig uten den brede støtten vi har fra våre venner og samarbeidspartnere her hjemme. Den økonomiske støtten og det arbeidet som blir lagt ned i bønn for prosjektene våre, er uvurderlig. Tusen hjertelig takk! I 2010 fikk vi også en stor oppmuntring fra Kronprinsparets Humanitære Fond, da deres tildeling gikk til vårt arbeid for unge gründere i Ecuador. Vi håper at du gjennom denne årsmeldingen ser gode eksempler på at vi oppfyller vår misjon: «Fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen vil vi kjempe for å frigjøre de ressurser og muligheter som Gud har gitt oss alle.» OSLO, MAI 2011 Gerd Karin Røsæg Arnt H. Jerpstad hovedstyrets leder generalsekretær

3 ÅRSMELDING 2010 LEDELSE & STRUKTUR Misjonsalliansens øverste organ er landsrådet med representanter fra norsk kirke- og kristenliv. Rådet delegerer myndighet til hovedstyret som delegerer til generalsekretær. Utearbeidet er organisert ut fra Misjonsalliansens egne organisasjoner eller drives gjennom partnere. Landsrådet var sist samlet 5. juni LANDSRÅDET ETTER LANDSRÅDSMØTET 5. JUNI 2010 HAR LANDSRÅDET BESTÅTT AV FØLGENDE MEDLEMMER: Gunnar Husan (ordfører), Oslo, Astrid Sandsmark (viseordfører), Oslo, Nils Terje Andersen, Kristiansand, Vest-Agder, Inger Marie Horpestad Angell, Ålgård, Rogaland, Astrid Askeland, Duken, Vestfold, Kirsten Løvdal Bjune, Oslo, Magne Bjørkøy, Kattem, Sør-Trøndelag, Tove Brager, Oslo, Simon Bringeland, Hamar, Hedmark, Karin Edén, Oslo, Håvard Ervik, Molde, Møre og Romsdal, Gerd Fadum, Oslo, Olav Fanuelsen, Sandvika, Akershus, Arild Fehn, Trondheim, Sør-Trøndelag, Jartrud Sofie Frafjord, Kvaløysletta, Troms, Gunhild Sjøvik Frøystad, Molde, Møre og Romsdal, Kari S. Gilje, Vestre Gausdal, Oppland, Tone Sindre Hoff, Oslo, Torstein Husby, Oslo, Vegard Husby, Oslo, Kristin Ryste Hølleland, Lonevåg, Hordaland, Aslaug Janssen, Stavanger, Rogaland, HOVEDSTYRET Bjørg Evy Jonassen, Fauske, Nordland, Kristian Larsen, Vøyenenga, Akershus, Gunvor Aarsland Lunde, Vikersund, Buskerud, Roar Meland, Eiksmarka, Akershus, Kristin Müller-Nilssen, Oslo, Arve Nilsen, Flekkerøy, Vest-Agder, Per Torgeir Nilsen, Søfteland, Hordaland, Tordis Brenne Nordengen, Jaren, Oppland, Harald Sandvik, Tønsberg, Vestfold, Bente Sletten, Ål, Buskerud, Rolf Solås, Kristiansand, Vest-Agder, Oddgeir Teigen, Bryne, Rogaland, Kristin Tune, Dirdal, Rogaland, Audun Vevatne, Stord, Hordaland, Paul Erik Wirgenes, Hosle, Akershus, Tor Fredrik Wisløff, Oslo, Christopher Woie, Nøtterøy, Vestfold, Bjørn Ove Ødegaard, Drammen, Buskerud. Inger Elise Skauen var medlem av landsrådet fram til juli 2010 da hun og familien reiste til Vietnam for å være Misjonsalliansens utsendinger der. KONTROLLKOMITEEN. Komiteen har fra juni 2010 hatt følgende sammensetning: Åsmund Edvardsen, Saupstad, Sør-Trøndelag, Trygve Mørken, Ramnes, Vestfold, Tor Fredrik Wisløff, Oslo. 1. vararepresentant: Roar Meland, Bærum, Akershus, 2. vararepresentant: Kirsten Løvdal Bjune, Oslo. 3 Egil Hauge Arnt H. Jerpstad generalsekretær Gerd Karin Røsæg leder Siv Helset Eldbjørg Ryste Hølleland 1. vararepr. Morten Holmboe nestleder Ingunn Holbæk Marianne Rodriguez Nygaard 2. vararepr. Hovedstyret skal følge opp landsrådets vedtak. I 2010 har styret hatt seks møter samt ett telefonmøte. Det har blitt behandlet 55 saker. Hovedstyret behandler primært følgende saksområder: Budsjett, regnskap, årsmelding, policy, strategi, ansettelser av utsendinger og generalsekretær, oppnevning av vedtaksfestede utvalg og råd, godkjenning av feltstyrer og tilleggsbevilgninger utover budsjett, samt kontrollfunksjoner. Hovedstyret har vært preget av godt samarbeidsklima og stort engasjement. Hanne Marit Bjørgaas Ole Andreas Kvilesjø Benita Christensen 3. vararepr. Hans Inge Corneliussen Arne Tord Sveinall Eirik Lundblad Næsheim 4. vararepr. Frode J. Fjørtoft ansattes repr. Lars N. Sæthre Jørgen Haug ansattes vararepr. Generalsekretæren tar avgjørelser innenfor følgende områder: Bevilgninger innenfor godkjente budsjettrammer, ansettelse av personell til hovedkontoret, administrativ ledelse, personalbehandling i Norge og utlandet, samt løpende saker innenfor vedtatte strategi- og policyrammer. LEDELSE & STRUKTUR

4 4 LEDELSE & STRUKTUR HOVEDSTYRETS MEDLEMMER ETTER LANDSRÅDSMØTET 5. JUNI 2010: Gerd Karin Røsæg (leder), Hosle, Akershus, Morten Holmboe (nestleder), Jessheim, Akershus, Hanne Marit Bjørgaas, Stavanger, Rogaland, Hans Inge Corneliussen, Tårnåsen, Akershus, Frode J. Fjørtoft (ansattes repr.), Haslum, Akershus, Egil Hauge, Østerås, Akershus, Siv Helset, Langangen, Telemark, Ingunn Holbæk, Oslo, Ole Andreas Kvilesjø, Spydeberg, Østfold, Arne Tord Sveinall, Vikersund, Buskerud, Lars N. Sæthre, Eiksmarka, Akershus og Arnt H. Jerpstad (generalsekretær), Lommedalen, Akershus. VARAMEDLEMMER: 1. varamedlem: Eldbjørg Ryste Hølleland, Lonevåg, Hordaland, 2. varamedlem: Marianne Rodriguez Nygaard, Oslo, 3. varamedlem: Benita Christensen, Drammen, Buskerud, 4. varamedlem: Eirik Lundblad Næsheim, Oslo. Ansattes vararepresentant: Jørgen Haug, Tønsberg, Vestfold. ARBEIDSUTVALGET har bestått av Gerd Karin Røsæg (leder), Morten Holmboe, Ingunn Holbæk, Lars N. Sæthre og Arnt H. Jerpstad. FINANSUTVALGET har bestått av Siv Helset (leder), Ole Andreas Kvilesjø, Arnt H. Jerpstad og Oddbjørg H. Storaker (sekretær). UTSENDINGER I 2010 Monika Bygdevoll, Dagfrid Bråtane og Stig Lemvik (til juni 2010), Camilla Guddal, Linda og Ronny Mehus Rugland, Torborg og Magne Steine, Mari B. Buer Vik og Arild Vik (til mars 2010). Astrid Aasen og Andreas Andersen (til juni 2010), Inger Lise og Knut Harald Dobbe, Nina og Roy Mersland (til juni 2010), Siv Anett og Kjetil Sande, Irene og Håkon Aandstad. Camilla og Jostein Garcia de Presno (til mai 2010), Karoline og Tor Arne Hartvigsen, Karen Lim og Anders Myrene, Hilde Bringedal og Ole Martin Uglem. Noriko og Erik Frøyland. Lina Ytreland Eidsaa og Andreas E. Eidsaa jr. (til september 2010), Bente og Knut Iversen Foseide (fra oktober 2010). Lilly Marit og Espen Angermo (til juni 2010), Marit Kjølberg Bjørnstad og Per Olav Bjørnstad, Camilla og Sindre Fosse, Hanne Line Mathisen, vikar for utsending (til desember 2010). Inger Marie (pensjonist fra 2010) og Kan Liu. : Egil Hauge (januar-august 2010), Inger Elise og Per Christian Skauen (fra juli 2010). PERSONALRÅD I tillegg til de hovedstyreoppnevnte utvalgene bistår et personalråd administrasjonen i spesielle personalsaker og i forbindelse med antakelse av utsendinger. Personalrådet har i perioden bestått av: Ole Bjørn Kolbjørnsrud, tilsynslege, Berit Okkenhaug, instituttprest, og Arne Tord Sveinall, leder for Institutt for Sjelesorg, Modum Bad. ANSATTE VED HOVEDKONTORET ANSATTE VED HOVEDKONTORET I I 2010 Ved Misjonsalliansens hovedkontor i Oslo var det i ,1 årsverk. Trine Skjævestad Ask, vikariat giveravdelingen (fra april 2010), John Erland Boine, regnskapskonsulent, Hanne Holmberg Chávez, regionleder for Asia, Ingeborg Drevdal, markedskonsulent, Knut Eldhuset, IT-konsulent, Marit Wibe Evensen, sekretær, Frode Jan Fjørtoft, IT-leder, Jorunn Furuseth, sekretær giveravdelingen, Irene Breivik Føyen, bistandskonsulent, Jørgen Haug, regionleder for Latin-Amerika, Margareth Hedenstad, systemkonsulent, giveravdelingen (til april 2010), Unni Hiorth, personalkonsulent, utenlandsavdelingen, Silje Husan, leder for norgesarbeidet, Arnt H. Jerpstad, generalsekretær, Klaus Kuhr, designer, informasjonsavdelingen, Oddmund Køhn, informasjonsleder, Tone Lindheim, utenlandssjef, Grethe Matre, nettverksleder, Siri Solem Mercado, giveravdelingen, Geir-Thomas Nordhaug, økonomikonsulent/ controller, Jorunn L. Pedersen, resepsjonsansvarlig, Solveig Skaug, innsamlingsleder, Oddbjørg Hildre Storaker, økonomileder, Bjørn J. Queseth-Sørheim, informasjonskonsulent. Etter et vikariat på utenlandsavdeling/giveravdeling begynte Irene Breivik Føyen som bistandskonsulent på utenlandsavdelingen i januar. Fra april har Trine Skjævestad Ask vikariert på giveravdelingen. Silje Husan begynte i januar som leder for norgesarbeidet etter tidligere å ha vært ansatt på giveravdelingen/nettverksavdelingen. AMAS Andreas Andersen, daglig leder i Alliance Microfinance AS (fra 1. august 2010). NYE UTSENDINGER I Misjonsalliansens vedtekter heter det: Hovedstyret antar organisasjonens utsendinger etter innstilling fra generalsekretæren og sørger for deres forberedelse og utsending til tjenesten. Plassering av utsendingene til organisasjonens innsatsland bestemmes av hovedstyret etter innstilling fra administrasjonen. Misjonsalliansens utsendinger vigsles før utsending til tjenesten under bønn og håndspåleggelse etter eget ritual godkjent av Hovedstyret. I løpet av 2010 har følgende blitt antatt for utreise: Bente og Knut Iversen Foseide

5 Rio Mamor ÅRSMELDING 2010 Stillehavet PERU Andes s Arequipa Rio Beni Caranavi Sorata/Combaya La Paz El Alto Titicaca Sucre Salar du Uyuni PARAGUAY Campo Grande Bras HVOR VI JOBBER INNBYGGERE CA. 10 MILLIONER STØRRELSE KM² HOVEDSTAD SUCRE (OFFISIELL HOVEDSTAD) LA PAZ (ADMINISTRATIV HOVEDSTAD) SPRÅK SPANSK, QUECHUA OG AYMARÁ RELIGION ROMERSK-KATOLSK KRISTENDOM, MEN MED STORE INNSLAG AV LOKALE NATURRELIGIONER. 17 % AV BEFOLKNINGEN ER EVANGELISK KRISTNE FATTIGDOM 36,7 % LEVER FOR UNDER 7 KRONER DAGEN. 59,6 % LEVER FOR UNDER 14 KRONER DAGEN FAKTA 5 C Fremtid for Saira Stor takknemlighet møter en i den lille landsbyen Saira. Landsbyen har nemlig fått skole og vanningsanlegg ved hjelp av Misjonsalliansen, og de ser lyst på fremtiden. Saira i Sorata kommune ligger i en bratt fjellskråning på nærmere 4000 meter over havet. Folk her livnærer seg av jordbruk, som fra gammelt av. Selv om analfabetismen offisielt er avskaffet i Bolivia, er det flere her som ikke kan skrive eller lese mer enn sitt eget navn. Skole var derfor det første og største ønsket landsbyen fremmet for Misjonsalliansen. Innbyggerne jobbet hardt, og med støtten fra Misjonsalliansen fikk Saira endelig en skole. Både barn og voksne er glade for at barna nå får en mulighet til mer kunnskap og utdanning. Ønske nummer to var et vanningsanlegg. Det er tøft å drive jordbruk i bratte skråninger, men før var det i det minste noe regn spredt over hele året. På grunn av klimaforandringer er det ikke slik lenger. Dette har ført til at landsbyen ikke kan ha avlinger hele året som før, og dermed ikke har nok til mat eller mulighet til å selge noe og på den måten få litt inntekt. Et vanningsanlegg med stor tank muliggjør dyrking hele året, og man kan dyrke forskjellige ting i forskjellige sesonger. Hele landsbyen har bidratt for å bygge vanningsanlegget som ble ferdig mot slutten av Takknemligheten er stor. Vanningsanlegget gjør at vi ser lysere på livet, forteller landsbyens eldste innbygger og fortsetter: Nå kan vi dyrke flere forskjellige ting og ha avlinger hele året. Sammen med skolen gjør dette at mine barn, ja, mine barnebarn til og med, kan ha fremtiden sin her i Saira. Takk! Tusen takk! Det hadde ikke vært mulig uten Misjonsalliansen.

6 6 Et hjem for hele familien Å kunne bygge et hjem for familien er en drøm man kan kjenne seg igjen i. Raul fra Caranavi har lenge hatt denne drømmen. Ved hjelp av Diaconia FRIF er drømmen i ferd med å bli virkelighet. For snart to år siden tok Raul opp sitt første lån i Diaconia FRIF for å kjøpe drømmetomten. Her vil han bygge små hus til hele storfamilien. Han og familien driver med kyllinger som de slakter og selger. De siste to årene har de jobbet målrettet for å betale ned første lån. Det er de stolte over å ha klart. Med første lån nedbetalt har han nå fått tatt opp et nytt lån. Han skal bygge det første huset. Han tar oss med for å vise oss starten på sitt nye hus. Huset skal ha to rom hvor han skal bo med sin kone og deres barn. Beliggenheten er nøye planlagt. For å unngå varmen bygges det delvis i skyggen av et stort tre. Utsikten til elven er vakker. 1. Kan Inkludere Hiv/aids Vaksinasjoner Biogass Fotball Krysser Grenser BRUKTE MIDLER ETTER VIRKSOMHETSOMRÅDER % Lokalsamfunnsutvikling 2 10,2 % Kirke 2. Kan inkludere Økonomisk, produktiv utvikling Vei Gender Jordbruk Godt styresett Vanningsanlegg 33,2 % Utdanning 22,5 % Helse, miljø,vann 1

7 ÅRSMELDING 2010 Tomten er 500 kvadratmeter, og over det hele skal det bygges hus, forteller Raul og peker bortover åssiden. Storfamilien hans skal bo sammen på tomten, og den nye bebyggelsen skal til og med få eget navn. Navnet bestemmes i landsbyen i Caranavi, men Raul vet godt hva han ønsker seg: Nueva Manaza. Raul er glad for å ha påbegynt det første huset, og han er takknemlig til Diaconia FRIF som har gjort drømmen om et hjem til en mulighet også for denne fattige familien. 7 Kirke med engasjement for studenter Matpakke er et fremmedord i Bolivia, og de fattige studentene ved universitetet i El Alto må derfor kjøpe lunsj. Sunn og billig mat er dessverre vanskelig å få tak i. Det har kirken El Tabernáculo gjort noe med. El Tabernáculo er en ganske stor kirke med rundt 300 aktive medlemmer. Den ligger sentralt på El Alto, like ved siden av universitetet. Medlemmene i kirken er aktive og opptatte av å formidle evangeliet i ord og gjerninger. Mange har stort engasjement og gode idéer, men som for de fleste på El Alto skorter det på penger. Med støtte fra Misjonsalliansens diakonale kirkefond, MANAPSI, har nå likevel en idé blitt realisert; nemlig et lunsjsted hvor universitetets studenter kan få billig og næringsrik lunsj. Medlemmer i kirkens kvinnegruppe tjener litt på å stå for matlaging og servering. Fire kvinner jobber om gangen, og en av disse er Justina Choque Salzera. Det var hennes yngre bror som kom med ideen da han selv var student ved universitetet i El Alto. Broren min klaget over at det var vanskelig å få tak i ordentlig, næringsrik lunsj til grei pris, forteller Justina. «Kan ikke kirken engasjere seg for at studentene skal ha et reelt alternativ til søppelmat?» spurte han. Flere i kirken tente på ideen og ville gjerne hjelpe til. Men pengene manglet. Kirken har samarbeidet med Misjonsalliansen i flere år med opplegget Horas felices, som likner en søndagsskole. Gjennom dette samarbeidet hørte de om MANAPSI og sendte en søknad. Søknaden ble innvilget, og hver dag fylles det opp med studenter. Armando Castro på 22 år er stamkunde og har tatt med seg kameraten Miguel Angel Vargas Miranda, 20 år, som er her for første gang. Han er imponert: Jeg er god og mett og skal tilbake hit i morgen. Ja, alle dager, sier Miguel.

8 8 SAMARBEIDSPARTNERE EL ALTO. El Alto kommune, Foreldreforeningen (FEDE- PAF), skolestyrer, sanitetskvinnene, småbedriftsforeningen, studentforeninger for miljøvern, lærer- og foreldregrupper på offentlige skoler, evangeliske kirker. CARANAVI. Kvinnegrupper, kaffe-, ris- og bondeorganisasjoner, CIAT fra Colombia i et risprosjekt, COOPERACI- ÓN ALEMANA tysk organisasjon i arbeidet med økologiske ovner, Diaconia FRIF, fellesorgan for de evangeliske kirkene, kommunene i Caranavi og Teoponte. COMBAYA. Kommunene i Sorata og Combaya, lokale utviklingskomiteer (grasrot), kvinnegrupper, fellesorgan for de evangeliske kirkene. UTVIKLINGSINSTITUTTET. Kommuner hovedsakelig i La Paz fylke, direktoratet for alternativ utdanning. HIV/AIDS-PROSJEKTET. Helse- og utdanningsdirektoratenes avdelinger på El Alto, program for seksuelt overførbare sykdommer, organisasjoner for personer som lever med hiv/aids, offentlige skoler på El Alto. FOTBALL KRYSSER GRENSER. El Alto kommune, offentlige skoler, El Alto fotballkrets, frivillige fra lokale kirker samt kommunale fotballskoler på El Alto. PROSJEKTPORTEFØLJE Integrert utvikling, interandinske dalstrøk / Combaya og Sorata Lokalsamfunnsutvikling, El Alto Utviklingsinstituttet Hiv/aids-project Fotball Krysser Grenser Kirkesamarbeid Utdanningsprosjekt, El Alto Mastergrad-studium i kommunikasjon og utvikling, Universidad San Fransisco Xavier I Sucre MEDARBEIDERE MAN-B har 76 nasjonalt ansatte. Direktør i 2010 var Tito Montero (til juni) og Cristina Mercado (fra juni). UTSENDINGER Linda og Ronny Mehus Rugland Torborg Fossan Steine og Magne Steine Camilla Guddal Monika Bygdevoll Dagfrid Bråtane og Stig Lemvik (til juni) Mari Buer Vik og Arild Vik reiste hjem våren 2010 CASA ALIANZA I 2010 hadde Casa Alianza til sammen 20 frivillige og studenter knyttet til Casa Alianza-konseptet. Totalt hadde gjestehuset 5000 gjestedøgn som betyr at det til enhver tid i gjennomsnitt bodde ca. 14 personer på gjestehuset. NØKKELTALL Antall kirker vi har samarbeidsavtaler med Antall barn som har vært med på leirer Antall lokalsamfunnskomiteer Antall skoler vi samarbeider med Antall klasserom bygd Antall barn på samarbeidsskolene Antall brønner og vannpumper bygd... 7 Antall husstander som har fått tilgang på rent drikkevann Antall husstander som har deltatt i prosjekter knyttet til jordbruk/husdyrhold, inntektsskapende arbeid (utenom mikrofinans) FORBRUKTE MIDLER 2010 NOK

9 Zona Norte Isla Trinitara Tiwinza Guayas Arequipa Caranavi Sorata/Combaya El Alto Rio Mamor Campo Grande O ÅRSMELDING 2010 ehavet Guayaquil Quito COLOMBIA Stillehavet Andes PERU CHILE Rio Beni La Paz Sucre GUAYANA SURINAME FR. GUIANA PARAGUAY Brasilia Curitiba Joinville São Paulo Vale do Ribeira Rio de Janieiro Antlanterhavet Monrovia IA Antlanterhavet Curitiba ENBEN- TEN O NA São Paulo Joinville Vale do Ribeira KAMMERUN HVOR VI JOBBER INNBYGGERE CA. 189,6 MILLIONER STØRRELSE KM² HOVEDSTAD IA SPRÅK PORTUGISISK RELIGION KATOLIKKER OG PROTESTANTER FATTIGE 8 % AV S BEFOLKNING LEVER FOR UNDER 7 KRONER DAGEN. 22 % LEVER FOR UNDER 14 KRONER DAGEN FAKTA 9 ARGENTINA URUGUAY Vokser ut av barnehagen Etter å ha arbeidet i mange år for å hjelpe fattige barn, trygt innenfor sine egne murer, har ledelsen ved Misjonsalliansens dagsenter, Vila Capriotti, nå startet sosiale prosjekter i slumområdene utenfor. I favelaen Boracéia. Vi startet et arbeid mot fadderbarnas foreldre og familier, sier leder for Vila Capriotti, Luciana Cristina Nunes Passos. Vi samlet dem og spurte: «Hvordan vil dere at dette lokalsamfunnet skal se ut i fremtiden?» Fra 1982, da dagsenteret først ble opprettet på initiativ fra en lokal, presbyteriansk menighet, og frem til 2009 arbeidet personalet utelukkende med barn. Med støtte fra Misjonsalliansen fikk disse tilbud om barnehageplass og utdanning. Nå ønsker de ansatte å engasjere også den voksne befolkningen i Boracéia for å endre samfunnet de lever i. Vi har forstått at vårt ansvar ikke bare er å arbeide med barn, sier Passos. Vårt ansvar er hele lokalsamfunnet! Nå har det blitt opprettet en egen komité, en gruppe bestående av et titalls foreldre som alle har barn ved Vila Capriotti. Disse har påtatt seg ansvaret for å gjennomføre sosiale prosjekter og folkeopplysningsmøter. På deres initiativ holdes det håndarbeidskurs og møter, og de har begynt å plukke opp, sortere og resirkulere søppel. Personalet ved dagsenteret besøker familiene jevnlig og hjelper dem med å dekke nødvendige basisbehov. Det har blitt bygget en base for dette arbeidet: Inneklemt mellom plankehus og grusete stier i Boracéia ligger et lite sementhus. En smal passasje leder inn mellom dét og nabohuset, til en dør og et nakent rom. Dette er det lokale forsamlingsstedet, bygget i regi av Vila Capriotti. Her kommer folk sammen, ganske så uformelt, for å snakke om ting som opptar dem, dele kunnskap og erfaringer og planlegge hvordan de kan gjøre slummen til et bedre sted å leve, sier Luciana Cristina Nunes Passos.

10 FADDERBARN FORDELT PÅ FØLGENDE PROSJEKTER 2009 FADDERBARN FORDELT PÅ FØLGENDE PROSJEKTER Flauta Doce 157 Morro do Meio 159 Jardim Paraiso 136 Ecos na Communidade 100 Vila Criar 173 Girassol 103 Sertãozinho 170 Boracéla 100 Pé no Chão 204 Flauta Doce 174 Morro do Meio 159 Jardim Paraiso 0 Amar (avsluttet prosjekt) 150 Ecos na Communidade 95 Vila Criar 169 Girassol 74 Capriotti 2 Sertãozinho 46 Boracéla 37 Pé no Chão

11 ÅRSMELDING Fritid med mening Med ballen foran seg og øynene festet på målet glemmer Mateus det som har skjedd. Som fadderbarn i Misjonsalliansen og deltaker i fotballprosjektet Pé No Chão har han fått et fritidstilbud som holder ham borte fra gata. Mateus ønsker ikke å havne på gata. Når alt er over, står Mateus (14) alene tilbake. Han trikser med en ball, ruller den med fotsålen, løfter den med tåspissen og sender den opp mot himmelen. Det har gått greit, greit nok i alle fall. Vi vant én kamp og tapte én. Forrige lørdag scoret jeg to mål, men ingen i dag. Turneringen denne dagen avholdes i regi av Pé No Chão, et fotballprosjekt som drives av en lokal baptistmenighet med støtte fra Misjonsalliansen. Hensikten er å gi barn og ungdommer i de fattige slumbyområdene et fritidstilbud, som igjen kan bidra til å holde dem borte fra gjengkriminalitet og rusmisbruk. Fotballtreneren Paulo står side om side med pastoren. For å være en vinner, må vi lære av våre feil, hoier han. Alle kan gjøre en feil, feil skjer. Men gi ikke opp! Fortsett! Stå på! Flere dager i uken kommer ungdommene hit for å være med i Pé No Chão-prosjektet. Av og til drar voksenlederne hjem til dem, snakker om familieforhold og farene ved narkotikabruk. Av og til møtes de på banen for å snakke om hvordan de har det. Etter at jeg ble med i Pé No Chão, gjør jeg det også bedre på skolen. Jeg var et rotehode før, men nå tenker jeg mer på fremtiden min. Om jeg ikke får en utdannelse, har jeg ingen fremtid. Jeg håper en gang å bli proff og kunne spille fotball. Men selv de som er fotballproffer, har en utdannelse.

12 12 Vil integrere «diakoni» i kirkene Med et nytt kursopplegg vil Misjonsalliansens nå ut til Brasils lokalkirker med tanken om diakoniens plass i menigheten. Materialet som snart skal presenteres for brasilianske menigheter, er et kursopplegg hentet fra stiftelsen Kairos i Argentina. Kairos har siden 2007 vært tilknyttet Misjonsalliansen gjennom CLAMI; et nettverk av teologer og teologiske institusjoner som samarbeider for å fremme diakoniens plass i kirkene. Kurset består av fire deler og omhandler diakoniens rolle i kirke, samfunn, familie og arbeid. Allerede i 2008 og 2009 startet Misjonsalliansen studiegrupper i sine prosjektområder i São Paulo og Joinville for å bearbeide dette stoffet og se hvordan det kan brukes i en brasiliansk kontekst. Misjonsalliansen har også stått bak en portugisisk oversettelse av boken «Lokalkirken som utviklingsagent», som skal brukes i undervisningen. Materialet har nå blitt testet ut på to av organisasjonens samarbeidskirker. Vi presenterte opplegget for metodistkirken som driver dagsenteret Girassol og for den lutherske kirken som står bak prosjektet Moro do Meio, sier direktør for Misjonsalliansen i Brasil, Péricles Couto. - De har gitt oss respons og fortalt oss om de synes dette er bra, om det er relevant for dem, hva vi kan gjøre annerledes og så videre. Etter å ha fått deres synspunkter arbeider vi nå for å utarbeide et ferdig kursopplegg. I løpet av 2011 vil vi prøve det ut på flere menigheter og håper mot slutten av året å ha det tilgjengelig for alle lokale kirker i hele landet som ønsker å bruke det, sier han. SAMARBEIDSMENIGHETER JOINVILLE Ecos de Esperanca og den lutherske kirken i området Paranaguamirim (Ecos) Den lutherske kirken i området Vila Paraíso (Jardim Paraíso) Den lutherske kirken i São Marco, utenfor Joinville (Morro do Meio) SÃO PAULO Presbyteriansk menighet i Carapicuíba (Capriotti / Boraceia-slummen) Metodistmenighet i São Remo slummen (Girassol) Baptistmenighet Agua Branca (Villa Criar) Baptistmenighet i området São Rafael / Ceres Institute (Pé no Chão) Pinsemenighet «Ministerio de Vila Alzira» (Flauta Doce) Pinsemenighet «Ministerio de Vila Alzira» (Sertãozinho) VALE DO RIBEIRA Associacão Lar da Mônica Misjonsalliansen hadde 1130 fadderbarn ved utgangen av Disse er fordelt i følgende prosjekter: PROSJEKTPORTEFØLJE Diakonale prosjekter i regi av lokalmenigheter (São Paulo, Joinville, Vale do Ribeira) Integral Mission (Centro Latin-Americano de Missão Integral-nettverket) MEDARBEIDERE Péricles Couto, koordinator Samara Arpini Elaine Mathies Edson Munck Jr Misjonsalliansen har ikke norske utsendinger i Brasil FORBRUKTE MIDLER

13 ÅRSMELDING 2010 Ekvator Guayaquil Stillehavet Guayas Quito COLOMBIA PERU HVOR VI JOBBER INNBYGGERE CA. 13,5 MILLIONER STØRRELSE KM² HOVEDSTAD QUITO SPRÅK SPANSK OG QUECHUA RELIGION 89 % KATOLIKKER, 8 % PROTESTANTER, 3 % ANDRE FATTIGDOM 70 % AV BEFOLKNINGEN LEVER I FATTIGDOM FAKTA 13 Fadderbarn og fotballspiller I Trinidad de Dios har lokalsamfunnet fått skole og fotballbane vegg i vegg. Yamileth er elev på skolen og sparker fotball på fritiden. For fire år siden da Yamileth, moren Alexandra og resten av familien kom til området, var det verken offentlig skole eller fotballbane i dette lokalsamfunnet. På jakt etter å kunne få sin egen tomt og sitt eget hus valgte de å bosette seg her fordi de hadde hørt at det også skulle bli en skole her. Alexandra var med i den første lokalkomiteen som sammen med Misjonsalliansen startet skolebyggingen. Da vi kom hit, var det ingen offentlig skole her, bare en privat som koster penger, forteller Alexandra. Lokalsamfunnet har vært med og bidra til bygging av en skole som rommer omtrent 500 elever. Skolen som tidligere var i bambus, er nå blitt byttet ut med sementklasserom. Yamileth synes det er stas å ha skolen her. Skolen er veldig bra. Det er flinke lærere her. Det at skolen ligger så nær er også veldig bra, for da slipper jeg å betale for transport, sier datteren. Like ved siden av skolen ble det i 2009 bygget en fotballbane. Denne ble bygget etter initiativ fra lokalbefolkningen. Yamileth spiller fotball der flere ganger i uken. Det er den eneste fotballbanen i området her. Der lærer vi mye bra, både om fotball og verdier. Uten fotballbanen måtte vi spilt fotball i gata her etter skoletid, forteller hun. Alexandra driver butikk og er også kunde i D-MI- RO. Hun kjøpte seg et kjøleskap for pengene hun lånte. Takket være lånet i D-MIRO kunne jeg utvide vareutvalget. Det er mye folk her nå på grunn av skolen og fotballbanen, så butikken går ganske bra, avslutter hun.

14 14 Ungdom ser utover Som følgje av eit kurs gjeve av Misjonsalliansen i Ecuador har ungdomsleiar Marian Coello i kyrkja Promesa de Dios byrja å arbeide utanfor kyrkjas fire vegger. Marian Coello er utdanna førskulelærar. Det siste året har ho vore ein del av eit av Misjonsalliansen sine prosjekt som går ut på å lære opp ungdomsleiarar i kyrkjene dei samarbeidar med. Kyrkjer manglar det ikkje på i Guayaquil, men kyrkjer som arbeidar diakonalt er det færre av. Det er ofte det åndelege innad i kyrkjelyden som står i sentrum, og den samfunnsretta faktoren vert gløymd eller oversett. Gjennom kursinga av ungdomsleiarar håpar Misjonsalliansen at det diakonale fokuset skal verta sterkare og at kyrkjene skal venda seg meir ut mot lokalsamfunna. Marian fortel at ho har lært mykje gjennom dette prosjektet, som til dømes organisering, planlegging og korleis ein kan etablere prosjekt retta mot livet og lokalsamfunnet. 1. Kan inkludere Hiv/aids Vaksinasjoner Biogass Fotball Krysser Grenser BRUKTE MIDLER ETTER VIRKSOMHETSOMRÅDER ,4 % Kirke 2. Kan inkludere Økonomisk, produktiv utvikling Vei Gender Jordbruk Godt styresett Vanningsanlegg 40,6 % Mikrofinans 23,3 % Utdanning 7,9 % Funksjonshemmede 4,4 % Lokalsamfunnsutvikling 2 17,3 % Helse, miljø 1

15 ÅRSMELDING 2010 I august skal me arrangera ein leir på kysten for ungdomane i lokalsamfunnet. Det åndelege vil så klart vera viktig, men me skal og halda seminar om temaet personleg utvikling og sjølvkjensle og kor viktig utdanninga er. 15 Lån og opplæring Takket være lån fra D-MIRO og min egen innsats kan jeg utvide virksomheten min. Inntektene blir større, og jeg kan både studere og hjelpe til med familieøkonomien. Dette sier Wendy Josa som bor i Guayaquil i Ecuador. Hun er 24 år og var en av de første som deltok i prosjektet Jovenes emprendedores som betyr «unge gründere», et nytt tiltak i D-MIRO for å gi unge mennesker muligheten til å stå på egne ben. I 2010 var hun i Norge og tok imot en gave fra Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit, på vegne av prosjektet i Ecuador. Wendy deltok på det første oppstartskurset i Jovenes emprendedores. I løpet av fem dager fikk deltakerne opplæring i å drive en forretning og fikk innføring i administrasjon, budsjetter, regnskap og markedsføring. Kurset legger vekt på å gi de unge den selvtilliten som skal til for å sette i gang noe nytt. Jeg var glad for lånet, men kurset har også betydd mye. Nå kan jeg styre virksomheten min bedre med inntektene og utgiftene som jeg har, sier hun. Wendy selger kosmetikk, og forretningsideen hennes er å lage en salgskatalog med kosmetikkprodukter. Jobben fungerer slik at jeg viser en katalog med kosmetikkprodukter til venner og andre interesserte, både der jeg bor og på universitetet der jeg studerer. De kan ta opp bestilling ut fra katalogen, og når varene kommer, drar jeg hjem til kunden med produktet, forteller hun. Wendy studerer medisin på andre året. Hun, ektemannen og datteren bor i et slumområde i utkanten av Guayaquil. De bor sammen med besteforeldrene hennes og en tante. Uten lån fra D-MIRO hadde det vært vanskelig for meg å etablere min egen virksomhet. Det kan jeg nå, sier hun.

16 16 OVERSIKT OVER PROSJEKTER DECO HIV /AIDS CREER KIRKEARBEID SAMARBEIDSPARTNERE DASE, Helsesjefen i kommunen, gjennom åtte helsestasjoner i sonene Seminario El Camino, Seminario Bíblico Alianza y CREAS jobber med å videreutdanne pastorer Stiftelsen for helse og familie APROFE SECAP organisasjon som har gode lærere til de yrkesrettede kursene som kirkene og noen av skolene tilbyr REDIMA katolsk legeteam som jobber på forskjellige poliklinikker i Guayaquil bl.a. med hiv/aids- arbeid CARE International/CARE Ecuador, i forhold til hiv/aids-prosjektet PRONESA det nasjonale programmet for seksual- og verdiundervisning Undervisningsdepartementet: Det Nasjonale hiv- og aids-programmet, Helsedepartementet på fylkesnivå, Hospital de Guayaquil: Kursing, utstyring av hiv- og aids-klinikker, databaseprogrammet SISIDA Paz y Esperanza en kristen, peruansk organisasjon som hjelper fattige kvinner som er utsatt for vold og overgrep, bl.a. gjennom gratis advokathjelp Manos de Compación - en kristen helseorganisasjon som har hatt helseoppfølging på våre samarbeidsskoler Red Miqueas Verdensomspennende nettverk for kristne organisasjoner og personer som jobber med integrert misjonsarbeid. Vårt samarbeid er i forhold til tema som kjønnsroller og vold MEDARBEIDERE Antall ansatte: 48 UTSENDINGER Irene og Håkon Aandstad (direktør) Siv Anett og Kjetil Sande Inger Lise og Knut Harald Dobbe Astrid Aasen og Andreas Andersen (til sommeren 2010) Nina og Roy Mersland (til sommeren 2010) CASA ALIANZA Gjestehuset Casa Alianza er bosted for volontører og andre norske grupper som kommer for å besøke Misjonsalliansens arbeid her i Ecuador. Utover dette fungerer det også som gjestehus for andre internasjonale gjester og ecuadorianere som trenger overnatting. Åtte personer var fast ansatt ved årets slutt. Hovedutfordringene for Casa Alianza er å drive kosnadseffektivt, samt utnytte sitt potensial på inntjening. VOLONTØRER I 2010 hadde vi 16 vårvolontører, 2 sommervolontører og 16 høstvolontører. På høsten kom 8 volontører fra Fredtun folkehøgskole som var elever ved «Volontørlinja Ecuador». Gjennom året har det også vært noen praksisstudenter innom. Volontører, praksisstudenter og andre frivillige gjør en flott innsats i de forskjellige prosjektene. PROSJEKTPORTEFØLJE Lokalsamfunnsutvikling og Fotball Krysser Grenser, Guayaquil Hiv/aids-prosjekter Kirkesamarbeid NOEN NØKKELTALL Antall kirker vi har samarbeidsavtaler med...10 kirker i samfunnsutviklingsprosjektet Diakonikontoret jobber med et pastornettverk bestående av 35 pastorer, og et nettverk av 40 kirker utenfor de fattige områdene. Antall skoler vi samarbeider med Antall lokalsamfunnskomiteer....3 Antall barn som har vært med på leirer Antall klasserom bygd Antall barn på samarbeidsskolene (3 skoler/colegio har ikke meldt inn tall på dette, i 2009 hadde disse tilsammen 2395 elever, men de er ikke tatt med i dette tallet) Antall barn med funksjonshemning som har fått et tilbud gjennom året: Antall personer som har deltatt i prosjekter knyttet til jordbruk/husdyrhold, inntektsskapende arbeid (utenom mikrofinans): personer FORBRUKTE MIDLER 2010 NOK

17 ÅRSMELDING 2010 LAOS HAILAND BODSJA nom Penh -provinsen Vihn Long mekong Ho Chi Minh City Tian aiang Manila Marinduque MALAYSIA INDONESIA Stillehavet HVOR VI JOBBER INNBYGGERE CA. 88 MILLIONER STØRRELSE KM² HOVEDSTAD MANILA SPRÅK FILIPPINSK OG ENGELSK RELIGION ROMERSK-KATOLSK KRISTENDOM, PROTESTANTISK KRISTENDOM OG ISLAM FATTIGDOM 18 % LEVER FOR UNDER 7 KRONER DAGEN. 46 % LEVER FOR UNDER 14 KRONER DAGEN. FAKTA 17 Bicas Bicas eit lokalsamfunn i framgang Det vesle lokalsamfunnet Bicas Bicas på øya Marinduque ligg fint plassert oppe i fjellsida med utsikt over havet. Dersom ein har tida til å rette opp ryggen og heve blikket frå jordbruksarbeidet, kan ein sjå omtrent det same landskapet som har vore der i generasjonar. Men framtidsutsiktene har endra seg dei siste åra. Folket i Bicas Bicas er blitt aktive i å forbetre tilveret for seg og sine. De vil ikkje vere passive tilskodarar til sine eige liv. På grunn av nokre uheldige episoder med tidlegare organisasjonar var dei skeptiske då Misjonsalliansen begynte arbeidet der i Det var vanskeleg å få til eit godt samarbeid med dei lokale myndigheitene, og arbeidet gjekk sakte. Men ting tok til å endre seg då eit prosjekt for inntektsskapande arbeid starta opp på Marinduque. Det vart gitt opplæring i bruk av kokosnøtter til kunsthandverk, og også personar frå Bicas Bicas deltok. Medan tiltakslysta har dabba av i enkelte andre lokalsamfunn som fekk den same opplæringa, har Bicas Bicas tatt steget vidare og utvikla nye produkt basert på lokalt tilgjengelege råstoff. Dei har sjølve tatt initiativ til å sette opp salgsboder på ulike arrangement, og på ei utstillingsmesse i Manila fekk dei kontakt med ein møbeleksportør. No utviklar og produserer dei lamper og bord med mål å kome seg inn på eksportmarknaden. Det skal bli interessant å sjå kvar dette samarbeidet vil gå vidare. Men suksesseen med kunsthandverk har også konsekvensar utanom det reint økonomiske. Fordi befolkninga ser at det nyttar å gjere ein innsats, er dei aktive også når det gjeld andre felt. Ungdommar tar initiativ til oppryddingsaksjonar, fleire har blitt med i samfunnsorganisasjonar, og samarbeidsklimaet mellom lokale myndigheiter, lokalbefolkninga og Misjonsalliansen er godt.

18 18 Med tro på fremtiden Vi jobber for å gi barna våre en sjanse! Vi ønsker at de skal få et bedre utgangspunkt enn det vi hadde. Familien Sciola består av mor, far og fem barn i alderen 8 14 år. De bor i Yook på Marinduque hvor Misjonsalliansen har jobbet med samfunnsutvikling siden Mamma Jocelyn Jing er 33 år og er representant i folkeorganisasjonen i Yook. Hun er involvert i utdanning og levebrødsprosjekt. Ektemannen Anthony Mike har ikke alltid vært like positiv til konas engasjement i Misjonsalliansen. Jeg ble involvert ganske nylig da jeg så potensialet i håndverksprosjektet, sier Mike. Jeg innrømmer at jeg var skeptisk i begynnelsen. Kona mi var stadig ute og gjorde noe for Misjonsalliansen, og jeg likte det 1. Kan inkludere Hiv/aids Vaksinasjoner Biogass BRUKTE MIDLER ETTER VIRKSOMHETSOMRÅDER Kan inkludere Økonomisk, produktiv utvikling Vei Gender Jordbruk Godt styresett Vanningsanlegg 14 % Lokalsamfunnsutvikling 2 9 % Helse, miljø 1 10 % Kirke 67 % Utdanning

19 ÅRSMELDING 2010 ikke. Etter hvert forsto jeg at engasjementet var positivt, forklarer han, og han fortsetter: Den største endringen siden Misjonsalliansen startet her ser jeg på kona mi. Tidligere satt hun bare hjemme, var ekstremt sjenert og brydde seg lite om det som skjedde utenfor Yook. Hun har modnet og vokst, sier Mike. Nå er jeg er i stand til å utrykke meg, jeg har fått mer selvtillit og har noe å jobbe mot, legger Jing til. Barna opplever også fordeler ved det som skjer i Yook, som for eksempel ved regelmessig helsesjekk. Vi merker også at det arbeidet som drives via kirkene i Yook har positiv innflytelse på ungene, sier de. Gjennom levebrødsprosjektet ser vi muligheter til å skape inntekter. Dette kan virkelig være til hjelp for Yook og bidra til å få familier ut av fattigdommen, sier Mike. Folk er ikke vant til å tenke på dagen etter i morgen, og de må oppmuntres til å investere i fremtiden. Med inntekt til familiene vil blant annet flere barn få mulighet til utdanning. 19 Samarbeidskirker Misjonsalliansen på Filippinene samarbeider med mange kirker og kirkenettverk i alle områder hvor organisasjonen er representert. Det fins mange eksempler på kirker som jobber svært godt. Pastor Paolo Ramon Leyco har i løpet av fem år bidratt til stor forandring i San Pedro sør i Metro Manila. Han startet arbeidet på den lokale søppelfyllinga. «Gud har ingen plass her» fikk han stadig høre. For tre år siden bygde han ei kirke i lokalmiljøet, delvis støttet av givere i Norge. Menigheten har alltid hatt en diakonal profil og tatt utgangspunkt i menneskenes behov. Systematisk opplæring og kursing gjennom Misjonsalliansen har bidratt til igangsetting av flere inntektsskapende prosjekter. De har hatt fokus på undervisning og hjelp til utdanning for ungdommer som slutter på skolen, blant annet matlagingskurs og datakurs. Før ønsket ikke foreldrene at barna skulle gå her, men nå kommer de hit selv også, sier pastor Paolo. Parallelt med arbeidet i menigheten er det gjennom Misjonsalliansens arbeid også etablert en lokal interesseorganisasjon som har fått opplæring og støtte. Av de 140 representantene er to tredjedeler aktive i den evangeliske kirken pastor Paolo startet. Nord i Metro Manila startet fem samarbeidskirker et senter for studenter. Gjennom arbeidet får studenter og annen ungdom dekket både psykiske, sosiale og åndelige behov. Ungdommene har tilgang til datautstyr og internett. Mange har fått veiledning og øvelse før de skal ta opptaksprøve til college. Gjennom Misjonsalliansen blir kirkene motivert og trent i å møte dagens behov blant ungdom. De får opplæring i organisering og oppstart av diakonale prosjekter for denne målgruppen. Misjonsalliansen ønsker å samarbeide med og oppmuntre kirker til å ta aktivt samfunnsansvar. Dette er en viktig strategi for å bekjempe fattigdom. Vi opplever at mennesker får mer tro på at det nytter å påvirke egen hverdag. Kirken tar samfunnsansvar og bidrar til utvikling av lokalsamfunnet som helhet.

20 20 PARTNERE Lokale myndigheter Regionale myndigheter 96 kirker Participatory Action Reseach team (representanter for lokalsamfunnet som gjør forundersøkelse på Marinduque) Lokale grasrotorganisasjoner (People s organizations) Mer enn 500 frivillige ungdoms- og voksenledere Utdanningsinstitusjoner Helsepersonell PROSJEKTPORTEFØLJE Diakonale prosjekter i regi av lokalmenigheter (São Paulo, Joinville, Vale do Ribeira) Integral Mission (Centro Latin-Americano de Missão Integral-nettverket) EN NASJONAL ORGANISASJON NMAP (Misjonsalliansen på Filippinene) er en selvstendig, filippinsk organisasjon med nasjonalt styre. Organisasjonen arbeider i totalt 7 provinser, 38 storkommuner (Municipalities) og over 200 småkommuner (barangayer). Hovedkontoret befinner seg i Manila. Antall nasjonalt ansatte desember 2010: 52 Direktør: Jostein Garcia de Presno til mars Tor Arne Hartvigsen fra UTSENDINGER Camilla og Jostein Garcia de Presno (til mai 2010) Karoline og Tor Arne Hartvigsen Karen Lim og Anders Myrene Hilde Bringedal og Ole Martin Uglem PROSJEKTPORTEFØLJE Fadderordningen i Manila Pilotprosjekt for lokalsamfunnsutvikling, Manila Lokalsamfunnsutviklingsprosjekt, Marinduque NØKKELTALL Antall kirker vi har samarbeidsavtaler med: kirker I Manila og på Marinduque Antall barn som har vært med på leirer: barn og ungdommer Antall lokalsamfunnskomiteer: lokalsamfunnskomiteer (åtte på Marinduque og tre i Manila) og ni ungdomsorganisasjoner. Antall skoler vi samarbeider med:...11 skoler i våre arbeidsområder i to kommuner. Antall klasserom bygd:...2 klasserom på High School og en barnehage Antall barn på samarbeidsskolene: barn totalt ved samarbeidsskoler og barnehager (387 ved barnehager) Antall barn med funksjonshemning som har fått et tilbud gjennom året: barn med funksjonshemning og foreldrene deres deltok ved et seminar. Antall biogassanlegg:....mangler data/ikke del av vårt program. Antall brønner og vannpumper bygd:...et vannsystem er rehabilitert i samarbeid med lokale myndigheter, landsbyråd og lokalsamfunnskomité. Antall husstander som har fått tilgang på rent drikkevann: husstander Antall husstander som har deltatt i prosjekter knyttet til jordbruk/husdyrhold, inntektsskapende arbeid (utenom mikrofinans):....fire prosjekt er etablert (52 husstander) FORBRUKTE MIDLER 2010 NOK

vi gir livet en sjanse!

vi gir livet en sjanse! Misjonsalliansen.no Innledning vi gir livet en sjanse! Høydepunkter Ledelse /struktur Brasil Filippinene Kambodsja Kina Liberia Japan Taiwan Amas årsregnskap Regnskap Amas Regnskap D-Miro Revisjonsberetning

Detaljer

VI GIR LIVET EN SJANSE!

VI GIR LIVET EN SJANSE! MISJONSALLIANSEN.NO INNLEDNING VI GIR LIVET EN SJANSE! HØYDEPUNKTER LEDELSE /STRUKTUR REGNSKAP REGNSKAP D-MIRO REVISJONSBERETNING ÅRSMELDING 2013 WWW.MISJONSALLIANSEAN.NO ÅRSMELDING 2013 INNLEDNING 3 HØYDEPUNKTER

Detaljer

VI GIR LIVET EN SJANSE!

VI GIR LIVET EN SJANSE! MISJONSALLIANSEN.NO INNLEDNING VI GIR LIVET EN SJANSE! LEDELSE /STRUKTUR NORGE ÅRSRBERETNING REVISJONSBERETNING ÅRSMELDING 2014 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO ÅRSMELDING 2014 INNLEDNING 3 LEDELSE /STRUKTUR NORGE

Detaljer

PROSJEKTKATALOGEN 2015 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten?

PROSJEKTKATALOGEN 2015 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten? PROSJEKTKATALOGEN 2015? VÅRT PROSJEKT misjonsavtale i menigheten? Vi inviterer til å støtte arbeidet i et av åtte land! I denne prosjektkatalogen finner dere mange prosjekter innenfor hvert enkelt land.

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens misjons-/bistandsforening

giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens misjons-/bistandsforening amitadnytt #2/2011 18. årgang Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank 02 Diakoni gjennom elektronikk 08 Mariella forandrer liv 11 Fra Ecuador til Vennesla giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens

Detaljer

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet:

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet: 4-11 Å r g a n g 1 0 8 Sommerfestival med jesustro Hva er det med smågruppene? Portrettet: høvdingjenny Møt Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole

Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole i en urettferdig verden Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole U T G I T T A V N O R A D / F A G B L A D E T B I S T A N D S

Detaljer

giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens misjons-/bistandsforening

giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens misjons-/bistandsforening amitadnytt 10 LaMitad Futsal Cup #4/2011 18. årgang Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank 11 En engasjert leder takker for seg 04 Ungdom er spesialister på HIV TAKK for gaven i 2011 giro: 7058.05.59806

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer

mai 2010 165. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Etter GF 4 Seksuelle krenkelser 8 Bli med på lesertur 13

mai 2010 165. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Etter GF 4 Seksuelle krenkelser 8 Bli med på lesertur 13 mai 2010 5 165. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Etter GF 4 Seksuelle krenkelser 8 Bli med på lesertur 13 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum,

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

Veier ut av fattigdom

Veier ut av fattigdom Niger: En nasjonal bevegelse mot fattigdom Tanzania: Kvinnelige gründere ser etter nye markeder Norge: Fra kornkamre til sparebanker Kara Bara: Spare- og lånegruppen forandret landsbyen nr. 2 2011 tema:

Detaljer

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning MAGASINET Misjonsblad Tema: India Utdanning Utvikling Utrustning LEDER 2 MAGASINET Innhold: Leder: 15 år i India... 2-5 Den lille familien... 6-7 Jesus vår modell... 8-11 I jungelens riket... 12 Medarbeider

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus.

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Oktober/ november 2013 Nr. 5 13. årgang www.normisjon.no Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Liv

Detaljer

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer

VISJON 2025. En annen verden Til et uønsket folk Veien mot forvandling. wycliffe:nytt. 1:2014 Årgang 36 wycliffe.no

VISJON 2025. En annen verden Til et uønsket folk Veien mot forvandling. wycliffe:nytt. 1:2014 Årgang 36 wycliffe.no VISJON 2025 En annen verden Til et uønsket folk Veien mot forvandling wycliffe:nytt 1:2014 Årgang 36 wycliffe.no Ansvarlig utgiver: Wycliffe Postboks 6625 St. Olavs plass, 0129 Oslo info@wycliffe.no /

Detaljer

BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017

BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017 BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017 1 Innhold SAMMENDRAG... 3 FAKTA OM STATEN TOCANTINS... 4 ORGANISASJONEN BARNAS SENTER... 4 SAMARBEIDSSTRATEGI I BRASIL... 4 VISJON OG VERDIGRUNNLAG FOR BARNAS SENTER...

Detaljer

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner Nytt nytt fra????????????????? Østfold Juni/juli 2011 Nr. nr. 3 11 årgang www.normisjon.no Om Tekst eg var ein rik mann - om eg var ein halden mann. Slapp det tunge slitet. Sett inn bilde Jeg dypets er

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

tidende nr. 7-2014 169. årgang misjonstidende 7-2014 1

tidende nr. 7-2014 169. årgang misjonstidende 7-2014 1 misjon s tidende nr. 7-2014 169. årgang misjonstidende 7-2014 1 Kjære leser Det er høst, en ny start, og vi som jobber med innsamling i NMS lurer på om vi klarer å nå de målene som er satt for året. Det

Detaljer