VI GIR LIVET EN SJANSE!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VI GIR LIVET EN SJANSE!"

Transkript

1 MISJONSALLIANSEN.NO INNLEDNING VI GIR LIVET EN SJANSE! HØYDEPUNKTER LEDELSE /STRUKTUR REGNSKAP REGNSKAP D-MIRO REVISJONSBERETNING ÅRSMELDING 2013

2

3 ÅRSMELDING 2013 INNLEDNING 3 HØYDEPUNKTER LEDELSE /STRUKTUR REGNSKAP REGNSKAP D-MIRO REVISJONSBERETNING Det er med glede vi presenterer Misjonsalliansens årsmelding for Vår misjonserklæring sier: «Fattige og diskrimerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen vil vi kjempe for å frigjøre de ressurser og muligheter som Gud har gitt oss alle». Urettferdigheten i verden er påtrengende. Misjonsalliansen ønsker å være på de fattiges side og kjempe for rettferdighet. Jesus kjempet for de fattige. Han sto opp for de minste blant oss. Det er også vårt kall. Vi opplever at vi har fått stå midt i dette i 2013! Misjonsalliansens arbeid har fortsatt å utvikle seg, det gir gode resultater. Vi er med og hjelper mennesker ut av fattigdom og nød. Det er med på å skape en mer rettferdig verden! Vi arbeider hver dag for å gjøre arbeidet enda mer effektivt og relevant. Gjennom årsrapporten vil dere få innblikk i mange av våre prosjekter og programmer. Bak alle disse aktivitetene skjuler det seg tusener av barn og voksne som har fått muligheten til et bedre liv. I hver enkelt av våre samarbeidskirker har mennesker fått anledning til å møte varme og omsorg, og ikke minst, muligheten til å komme inn i et kristent fellesskap. Misjonsalliansen er velsignet med mange tusen støttespillere. De er med oss både i bønn og med gaver. Uten denne støtten ville det vært umulig for oss å hjelpe de mange hundre tusen vi i løpet av 2013 har fått anledning til å bistå et stykke på veien mot et bedre liv. Hjertelig takk skal hver og en av dere ha! Vi håper denne årsmeldingen gir et lite innblikk i hva vi har fått til. Vi gir livet en sjanse! Oslo, april 2014 Vennlig hilsen Paul Erik Wirgenes Arnt H. Jerpstad hovedstyrets leder generalsekretær INNLEDNING

4 4 Ledelse og struktur Misjonsalliansen er en diakonal misjonsorganisasjon med et utstrakt misjons- og bistandsarbeid i ti land (ni fra september 2013). Våre viktigste satsingsområder i samarbeidslandene er utdanning, helse, mikrofinans, kirkesamarbeid og lokalt samfunnsutviklingsarbeid i byer og på landsbygda. I løpet av året som har gått, har mange mennesker tatt et steg ut av fattigdommen som en følge av det arbeidet Misjonsalliansen driver. LEDELSE & STRUKTUR LANDSRÅDET Misjonsalliansens øverste organ er landsrådet med representanter fra norsk kirke- og kristenliv. Rådet delegerer myndighet til hovedstyret som delegerer til generalsekretær. Utearbeidet er organisert ut fra Misjonsalliansens egne organisasjoner eller drives gjennom partnere. Landsrådet var sist samlet 1. juni ETTER LANDSRÅDSMØTET 1. JUNI 2013 HAR LANDSRÅDET BESTÅTT AV FØLGENDE: Gunnar Husan (ordfører), Oslo, Astrid Sandsmark (viseordfører), Oslo, Nils Terje Andersen, Kristiansand (Vest-Agder), Kari Arnøy, Randaberg (Rogaland), Tonje Vilberg Bjerkreim, Ålgård (Rogaland), Kirsten Løvdal Bjune, Oslo, Tove Brager, Oslo, Kristin Brandsæter, Oslo, Sigurd Egeland, Sandnes (Rogaland), Andreas E. Eidsaa jr., Ålgård (Rogaland), Håvard Ervik, Molde (Møre og Romsdal), Gerd Fadum, Oslo, Olav Fanuelsen, Sandvika (Akershus), Arild Fehn, Trondheim (Sør-Trøndelag), Liv Anna Furnes, Bergen (Hordaland), Kari Steinbakke Gilje, Vestre Gausdal (Oppland), Ole Martin Grevstad, Ulsteinvik (Møre og Romsdal), Jostein Grosås, Snarøya (Akershus), Tone Sindre Hoff, Oslo, Torstein Husby, Oslo, Vegard Husby, Oslo, Kristin Ryste Hølleland, Lonevåg (Hordaland), Bjørg Evy Jonassen, Fauske (Nordland), HOVEDSTYRET Erik Dale Arnt H. Jerpstad generalsekretær Paul Erik Wirgenes leder Siv Helset Toril Eidesvik 1. vararepr. Ingunn Holbæk nestleder Ole Andreas Kvilesjø Thomas Holth 2. vararepr. Hovedstyret skal følge opp landsrådets vedtak. I 2013 har styret hatt sju møter. Det er til sammen blitt behandlet 55 saker. Hovedstyret skal primært behandle Synne Langeland, Oslo, Kristian Larsen, Vøyenenga (Akershus), Eirik Lundblad, Oslo, Gunvor Aarsland Lunde, Vikersund (Buskerud), Benedicte Nessa, Stavanger (Rogaland), Arve Nilsen, Flekkerøy (Vest- Agder), Per Torgeir Nilsen, Søfteland (Hordaland), Solveig Roald Nordstrand, Valderøya (Møre og Romsdal), Margunn Obrestad, Nærbø (Rogaland), Julie Fehn Olsen, Oslo, Kristian Rem, Oslo, Harald Sandvik, Tønsberg (Vestfold), Bente Sletten, Ål (Buskerud), Rolf Solås, Kristiansand (Vest-Agder), Silje Strand, Oslo, Oddgeir Teigen, Bryne (Rogaland), Kristin Tune, Dirdal (Rogaland), Audun Vevatne, Stord (Hordaland), Arild Vik, Klepp stasjon (Rogaland), Ingeborg Ims Winther, Oslo, Tor Fredrik Wisløff, Oslo. KONTROLLKOMITEEN Kontrollkomiteen er valgt av landsrådet til å gå gjennom hovedstyreprotokoll og sakspapirer for å påse om hovedstyret har ledet virksomheten i tråd med vedtektene og landsrådets vedtak. Komiteen har hatt følgende sammensetning: Tor Fredrik Wisløff (leder), Oslo, Åsmund Edvardsen, Saupstad (Sør-Trøndelag), Trygve Mørken, Ramnes (Vestfold). 1. vararepresentant: Roar Meland, Bærum (Akershus), 2. vararepresentant: Kirsten Løvdal Bjune, Oslo. Lina Metveit Beisland Wenche Fladen Nervold Ole Rølvaag 3. vararepr. Per N. Bondevik Arne Tord Sveinall Kristin Müller- Nilssen 4. vararepr. Hanne Holmberg Chávez ansattes repr. Lars N. Sæthre Jørgen Haug ansattes vararepr. følgende saksområder: Budsjett, regnskap, årsmelding, policy, strategi, ansettelse av generalsekretær, oppnevning av vedtaksfestede utvalg og råd, godkjenning av

5 ÅRSMELDING 2013 feltstyrer og tilleggsbevilgninger utover budsjett, samt kontrollfunksjoner. Hovedstyret har vært preget av godt samarbeidsklima og stort engasjement. Generalsekretæren tar avgjørelser innenfor følgende områder: Bevilgninger innenfor godkjente budsjettrammer, ansettelse av utsendinger og personell til hovedkontoret, administrativ ledelse, personalbehandling i Norge og utlandet, samt løpende saker innenfor vedtatte strategi- og policyrammer. HOVEDSTYRETS MEDLEMMER ETTER LANDSRÅDSMØTET 1. JUNI 2013: Paul Erik Wirgenes (leder), Hosle (Akershus), Ingunn Holbæk (nestleder), Oslo, Lina Metveit Beisland, Kristiansand (Vest-Agder), Per N. Bondevik, Oslo, Hanne Holmberg Chávez (ansattes repr.), Tårnåsen (Akershus), Erik Dale, Kristiansand (Vest-Agder), Siv Helset, Langangen (Telemark), Ole Andreas Kvilesjø, Spydeberg (Østfold), Wenche Fladen Nervold, Oslo, Arne Tord Sveinall, Vikersund (Buskerud), Lars N. Sæthre, Eiksmarka (Akershus) og Arnt H. Jerpstad (generalsekretær), Oslo. VARAMEDLEMMER: 1. varamedlem: Toril Eidesvik, Mathopen (Hordaland), 2. varamedlem: Thomas Holth, Eiksmarka (Akershus), 3. varamedlem: Ole Rølvaag, Jar (Akershus), 4. varamedlem: Kristin Müller-Nilssen, Oslo. Vara for ansattes representant: Jørgen Haug, Tønsberg (Vestfold). ARBEIDSUTVALGET har bestått av Paul Erik Wirgenes (leder), Ingunn Holbæk, Lina Metveit Beisland, Lars N. Sæthre og Arnt H. Jerpstad. FINANSUTVALGET har bestått av Siv Helset (leder), Ole Andreas Kvilesjø, Arnt H. Jerpstad og Oddbjørg H. Storaker (sekretær). UTSENDINGER I 2013 : Camilla Guddal, Torborg Fossan Steine og Magne Steine (til juni 2013), Katrine Synnes og Ronald Mayora Synnes, Malin Jacobsson Weydahl og Ole Morten Weydahl (fra august 2013). : Rebekka Andreassen Garcia og Daniel Garcia Noguera, Ingunn Skutlaberg Valbø og Bjørnar Valbø, Irene og Håkon Aandstad (til juni 2013). : Karoline Kinn Hartvigsen og Tor Arne Hartvigsen (til juni 2013), Hilde Bringedal og Ole Martin Uglem (til november 2013), Hanna Sofie Johansen (fra januar 2013), Berit Moen (februar desember 2013), Holly Wilder og Jostein Tvedten (fra august 2013). : Noriko og Erik Frøyland (til september 2013) : Bente og Knut Iversen Foseide : Camilla og Sindre Fosse (til april 2013), Nina Therese Solberg og Thomas Bulti Smørdal. : Kan Liu : Aslaug Gotehus Rønningen og Kåre Børseth Rønningen PERSONALRÅD I tillegg til de hovedstyreoppnevnte utvalgene bistår et personalråd administrasjonen i spesielle personalsaker og i forbindelse med antakelser av utsendinger. Personalrådet har i perioden bestått av: Ole Bjørn Kolbjørnsrud, tilsynslege, Berit Okkenhaug, tidl. instituttprest, og Arne Tord Sveinall, instituttlektor ved Institutt for Sjelesorg, Modum. ANSATTE VED HOVEDKONTORET I VED MISJONSALLIANSENS HOVEDKONTOR I OSLO VAR DET 22,8 ÅRSVERK I Trine Skjævestad Ask, giverkonsulent (til 15. januar 2013), John Erland Boine, økonomikonsulent, Hanne Holmberg Chávez, regionleder for Asia, Ingeborg Drevdal, markedskonsulent / givertjeneste, Knut Eldhuset, IT-konsulent, Marit Wibe Evensen, sekretær, Frode Jan Fjørtoft, IT-leder, Jorunn Furuseth, giverkonsulent, Irene Breivik Føyen, bistandskonsulent (permisjon til februar 2013), Inger Lise Hansen, markeds- og innsamlingsleder (permisjon fra oktober 2013), Jørgen Haug, regionleder for Latin-Amerika, Unni Hiorth, personalkonsulent, utenlandsavdelingen, Arnt H. Jerpstad, generalsekretær, Klaus Kuhr, designer, informasjonsavdelingen, Oddmund Køhn, informasjonsleder, Tone Lindheim, utenlandssjef, Grethe Matre, menighets- og nettverksansvarlig, Siri Solem Mercado, giverkonsulent, Geir-Thomas Nordhaug, økonomikonsulent/controller, Jorunn L. Pedersen, resepsjonsansvarlig (permisjon til august 2013), Solveig Skaug, fadder- og CRM-ansvarlig, Anita Tuskind Solbakken, markeds- og kommunikasjonsansvarlig, Oddbjørg Hildre Storaker, økonomileder, Bjørn J. Sørheim-Queseth, informasjonskonsulent, Halvor Thorseth, vikar resepsjon (april august 2013). ANSATTE I Andreas Andersen, daglig leder Ingunn Nesje, financial controller INNLEDNING HØYDEPUNKTER LEDELSE /STRUKTUR 5 REGNSKAP REGNSKAP D-MIRO REVISJONSBERETNING LEDELSE & STRUKTUR

6 EKSEMPELHISTORIE DETTE HAR VI GJORT/OPPNÅDD 6 Festdag for fadderbarna Hvert år mottar Misjonsalliansen pengegaver fra faddere som ønsker å gi fadderbarna noe «ekstra». I Bolivia brukes disse pengegavene til å gi barna ved alle skolene der vi har fadderbarn en uforglemmelig dag, med god mat, leker og underholdning. 27. november 2013 var turen kommet til Laripata, en liten bygd i et av Andesfjellenes dalstrøk. Her var seks ulike skoler fra området samlet, med til sammen over 500 elever og lærere. Festen foregikk på den største skolen i området som er bygd med hjelp fra Misjonsalliansen. Det er ikke ofte det arrangeres aktiviteter for barn i området, og barna viste tydelig at de hadde gledet seg til denne dagen. Mange av elevene måtte gå i flere timer for å komme til skolen, men dette satte ingen demper på stemningen. Barna hadde forberedt både sang og dans og viste frem prosjekter de hadde jobbet med på skolen det siste året. Etter underholdningen var det duket for felles måltid på fotballbanen. Vi hadde gått langt og var sultne, og da smakte det ekstra godt med maten vi fikk av Misjonsalliansen, fortalte en gutt i fjerde klasse. Det er ingen tvil om at barna satte pris på ekstragaven fra fadderne! Misjonsalliansens nasjonale partnerorganisasjon, Misión Alianza de Noruega en Bolivia (MAN-B), har også i 2013 gjennomført sine prosjektaktiviteter innenfor tre avgrensede områder i La Paz fylke. Det er to integrerte landsbygdutviklingsprosjekter i områdene omkring Sorata i dalførene nord/nordøst for La Paz, og Caranavi ved foten av Andesfjellene i tropisk del av fylket. Det tredje området er byen El Alto med vel én million innbyggere. Her har MAN-B i en rekke år hatt en omfattende virksomhet. Det eneste prosjektet til MAN-B som har en videre aksjonsradius er Institutt for Utvikling. De har i 2013 drevet kurs og opplæringsvirksomhet i samarbeid med Undervisningsdepartementet i seks ulike kommuner i Ururo og La Paz fylker. SKOLE EL ALTO. Virksomheten på El Alto har sitt senter i bydelen Rio Seco. Viktige samarbeidspartnere er kommunen, offentlige skole- og helsemyndigheter, nabokomiteer, foreldreforeninger ved skolene, lokale kirker, lokale bondelag særlig melkebønder i utkanten av byen samt en rekke andre grasrotorganisasjoner. En viktig satsing også i 2013 har vært utdanning og skole. MAN-B har samarbeidet med 19 lokale offentlige skoler. Ved ni av disse skolene har en i 2013 bygget elleve klasserom, tre Et viktig bidrag fra misjonen er opplæring og ledertrening. flerbruksrom for kulturelle og sosiale aktiviteter i tillegg til lokaler til administrasjon og lærere, toaletter samt to multi-funksjonelle idrettsanlegg. 277 lærere har fått faglig oppdatering og videreutvikling. I tillegg kunne en nevnt en rekke prosjektaktiviteter ved skolene der foreldre og elever samarbeider. KIRKE EL ALTO. MAN-B samarbeider på El Alto med 15 kirker fra ulike evangeliske kirkesamfunn. Disse kirkene samordner noe av sin virksomhet i et nettverk. Et viktig bidrag fra misjonen er opplæring og ledertrening. I 2013 har 132 pastorer og ledere fra disse kirkene deltatt på kurs og opplæringsprosesser i løpet av året. Dette har vært både bibelske/teologiske og sosiale tema. I tillegg har 169 unge ledere gjennom fem kurs blitt trenet i diakonalt lederskap. Mange av disse deltar også ved ulike aktiviteter og samlinger ved de mange samarbeidsskolene. En annen viktig satsing i kirkearbeidet er fokus på familie og parforhold. Statistikken fra 2013 viser at 1623 foreldre ved samarbeidsskolene har deltatt på kurs for å bedre familierelasjoner, redusere vold, overgrep og faren for familieoppløsning. Oppslutningen rundt dette tilbudet viser at her er det store behov. MAN-Bs 15 samarbeidskirker har deltatt aktivt i dette arbeidet.

7 Rio Mamor Ekvator Guayaquil Guayas Quito Stillehavet NØKKELINFORMASJON COLOMBIA PERU SURINAME FR. GUIANA ÅRSMELDING 2013 INNLEDNING HØYDEPUNKTER Antlanterhavet Stillehavet Andes PERU Arequipa CHILE Rio Beni Caranavi Sorata/Combaya La Paz El Alto Titicaca Sucre Salar du Uyuni PROSJEKTPORTEFØLJE SORATA: Integrert lokalsamfunnsprosjekt CARANAVI: Integrert lokalsamfunnsprosjekt EL ALTO: Integrert lokalsamfunnsprosjekt UTVIKLINGSINSTITUTTET: kommuner i La Paz fylke og Oruro og Direktoratet for alternativ utdanning ARGENTINA HIV/AIDS: Helse- og utdanningsdepartemantet, program for seksuelt overførbare sykdommer, helsestasjoner, organisasjoner som arbeider med mennesker med hiv-smitte, offentlige skoler FOTBALL KRYSSER GRENSER: El Alto kommune, El Alto fotballkrets, foreldre- og naboforeninger, offentlige skoler, frivillige KIRKESAMARBEID med diakonalt fokus PARAGUAY Campo Grande HVOR VI JOBBER Brasilia Curitiba Joinville Sao Pãulo Valle do riberia MEDARBEIDERE Antall ansatte: 67 UTSENDINGER INNBYGGERE CA. 10,5 MILLIONER STØRRELSE KM² HOVEDSTAD SUCRE (OFFISIELL HOVEDSTAD) Rio de Janieiro Antlanterhavet LA PAZ (ADMINISTRATIV HOVEDSTAD) SPRÅK SPANSK, QUECHUA OG AYMARÁ RELIGION 95 % ROMERSK-KATOLSK KRISTENDOM, MEN MED STORE INNSLAG AV LOKALE NATURRELIGIONER. 5 % AV BEFOLKNINGEN ER EVANGELISK KRISTNE FATTIGDOM 20,9 % LEVER I EKSTREM FATTIGDOM Camilla URUGUAY Guddal, Torborg Fossan Steine og Magne Steine (til juni 2013), Katrine Synnes og Ronald Mayora Synnes, Malin Jacobsson Weydahl og Ole Morten Weydahl (fra august 2013). GJESTEHUSET CASA ALIANZA Antall volontører og studenter: 27 Gjestedøgn totalt: 4082 Gjennomsnitt per natt: 11,2 NØKKELTALL Antall kirker vi samarbeider med: Antall barn som har vært med på leirer: Antall skoler vi samarbeider med: Antall klasserom bygd: Antall barn på samarbeidsskolene: Antall husstander som har fått tilgang til rent drikkevann: Antall husstander som har deltatt i prosjekter knyttet til jordbruk/husdyrhold og inntektsskapende arbeid: FAKTA LEDELSE /STRUKTUR REGNSKAP REGNSKAP D-MIRO REVISJONSBERETNING 7 FORBRUKTE MIDLER 2013 NOK Bolivia BRUKTE MIDLER ETTER VIRKSOMHETSOMRÅDER Økonomisk/ produktiv utvikling 23 % Fotball 9 % Vann/sanitær/ miljø 7 % Helse 6 % Kirkearbeid 12 % Utdanning 33 % Lokalsamfunnsorganisering/ godt styresett 9 % Arbeid blant funksjonshemmede 1 %

8 EKSEMPELHISTORIE DETTE HAR VI GJORT/OPPNÅDD 8 Knytter sammen tro og miljø Sammen med miljøorganisasjonen A Rocha har Misjonsalliansen gjennomført seminarer om «Kristen tro og miljø» i tre av sine prosjekter i Joinville. I løpet av to dager besøkte konsulentene Carina Abreu og Rachel Arouca prosjektene Ecos da Comunidade, Missão Criança Jardim Paraíso og Missão Morro do Meio. Vi vil legge til rette for en prosess der vi kartlegger lokale behov, iverksetter prosjekter og deretter følger opp de ulike tiltakene, sier Carina Abreu. Samarbeidet har en varighet på tolv måneder, og det handler både om planlegging og praktisk gjennomføring av miljøprosjekter i lokalsamfunnet. I Morro de Meio har vi valgt å involvere speiderne og deres familier, sier Nilson Weirich, prosjektkoordinator i Morro do Meio. Vi vil blant annet arbeide for at familier skal kunne dyrke grønnsaker utenfor hjemmene sine. I stedet for å ha busker og gress skal vi dyrke mat. Jeg tror denne læreprosessen med A Rocha vil være til stor hjelp for oss. Ved prosjektets avslutning håper A Rocha at initiativet kan knytte sammen kristen tro og miljøbevissthet. UTDANNING. Brasil er blant de ti land i verden med høyest antall analfabeter. I 2012 var det 13,1 millioner analfabeter blant ungdom og voksne. Misjonsalliansen investerer i prosjekter som oppmuntrer til lesing, stimulerer skolearbeidet og har fokus på verdispørsmål. I 2013 samarbeidet vi med syv sentra i slumområder i byene São Paulo og Joinville, med pedagogiske aktiviteter, opplæring av unge ledere som kan bidra til å promotere en lokal utvikling og forbedre relasjonene mellom elev, skole og lokalsamfunn. IDRETT. Fotball og Brasil hører sammen. Flere av våre lokale samarbeidspartnere satser på fotball og annen idrett for å bidra til sosial inkludering og ivaretakelse av barn og unge i et lokalmiljø preget av oppløste familierelasjoner, vold og narkotikatrafikk. Prosjektene «Girassol» og «Pe No Chao» i São Paulo satser særlig på fotball som et redskap i dette arbeidet, sammen med prosjektet «Ecos» i Joinville som i tillegg til fotball også satser på karate, bordtennis, volleyball, basket og håndball. Idretten bidrar til sosial inkludering og ivaretagelse av barn og unge i et lokalmiljø preget av oppløste familierelasjoner, vold og narkotikatrafikk. NETTVERK. I løpet av 2013 har Misjonsalliansen i Brasil blitt mer aktive i nasjonale nettverk. Et av disse er «National Evangelical Social Action Network» (RENAS). En hovedsatsing har vært kampanjen «Bola na Rede», som danner en bevegelse mot seksuell utnytting av barn og unge i forbindelse med fotball-vm i Det er dessverre slik at sammen med gleden knyttet til idrett er det mange barn og unge som opplever økt vold i de tolv byene i Brasil hvor VM arrangeres. Misjonsalliansen har siden 2013 deltatt aktivt i denne kampanjen sammen med våre prosjekt- og kirkepartnere. I 2013 har vi også etablert samarbeid med miljøorganisasjonen «A Rocha». Dette er en internasjonal miljøbevegelse. De arbeider på kristen basis og er et svar på Guds kall om å ta vare på skaperverket. Alle våre prosjektpartnere og kirker er i 2013 blitt koblet opp på A Rocha, og en har satt i gang en prosess med bevisstgjøring og opplæring knyttet til miljøutfordringer KIRKESAMARBEID. En viktig satsing i 2013 har vært samarbeidet med lokale kirker når det gjelder konferanser og kurs knyttet til kirkene som står bak prosjektaktivitetene. Dette gjelder også andre kirkelige og tverrkirkelige konferanser hvor Misjonsalliansens daglige leder Bebeto Araujo er blitt invitert som ressursperson og foredragsholder. Vi har derved hatt en økende satsing innenfor undervisning omkring diakoni og integrert misjon i SÃO PAULO. Vi har hatt en økt satsing i São Paulo i 2013 med to nye partnere, herunder et samarbeid med kirken «Christão da Familia», som i området Capão Redondo 18 km fra sentrum har et spennende arbeid. Området har om lag innbyggere og er en av de hardest belastede distriktene i Stor-São Paulo.

9 Ekvator Zona Norte Isla Trinitara Tiwinza Guayas Arequipa Caranavi Sorata/Combaya El Alto Rio Mamor Campo Grande Lingcang Xichang Yanyuan Panzhihua Pulo Buenavista fylke Yook Marinduque Haramura USA anavi /Combaya Paz MEXICO cre CUBA HAITI DOMENIC. REP. JAMAICA PUERTO RICO BELIZE GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA NØKKELINFORMASJON PARAGUAY PARAGUAY PERU Andes COSTA RICA Guayaquil Stillehavet PANAMA Quito COLOMBIA Stillehavet CHILE VENEZUELA Rio Beni La Paz Sucre TRINIDAD & TOBABO GUAYANA SURINAME FR. GUIANA Brasilia Antlanterhavet Campo Grande São Paulo Curitiba Joinville Vale do Ribeira Rio de Janieiro Antlanterhavet Brasilia VEST- SAHARA MAROCCO MAURITANIA SENEGAL GAMBIA GUINEA BISSAU GUINEA SIERRA LEONE Monrovia Antlanterhavet Curitiba MALI ELFENBEN- KYSTEN BUR FASO ALGERIE BENIN TOGO GHANA NIGER NIGERIA São Paulo Joinville Vale do Ribeira LIBYA KAMMERUN HVOR VI JOBBER Antlanterhavet AFGHANISTAN IRAN Sichuanprovinsen PAKISTAN Chengdu Chongoning NEPAL BHUTAN INDIA INNBYGGERE CA. 200 MILLIONER STØRRELSE KM² Rio de Janieiro SRI LANKA Indiske hav HOVEDSTAD IA SPRÅK PORTUGISISK RELIGION KATOLIKKER OG PROTESTANTER FATTIGE 8 % AV S BEFOLKNING LEVER FOR UNDER 7 KRONER DAGEN. 22 % LEVER FOR UNDER 14 KRONER DAGEN FAKTA Guiang ÅRSMELDING Kunming 2013 BANGLADESH BURMA Indiske hav Yunnanprovinsen Longchuan county Hanoi LAOS THAILAND INNLEDNING Manila Ho Chi Minh City HØYDEPUNKTER Vihn Long Phnom Penh Konpong-Speu-provinsen LEDELSE MALAYSIA /STRUKTUR Indiske hav mekong Tian aiang Kaohsiung INDONESIA Taipei S. KOREA 9 Nagano JA Stilleha AUSTRALI GENTINA ARGENTINA URUGUAY PROSJEKTPORTEFØLJE Diakonale prosjekter i regi av lokalmenigheter (São Paulo, Joinville, Vale do Ribeira) Samarbeid med ti skoler i de aktuelle prosjektområdene Integral Mission (Centro Latin-Americano de Missão Integral-nettverket) SAMARBEIDSMENIGHETER URUGUAY JOINVILLE Ecos de Esperanca og den lutherske kirken i området Paranaguamirim (Ecos) Den lutherske kirken i området Vila Paraíso (Jardim Paraíso) Den lutherske kirken i São Marco, utenfor Joinville (Morro do Meio) SÃO PAULO Presbyteriansk menighet i Carapicuíba (Capriotti / Boraceia-slummen) Metodistmenighet i São Remo slummen (Girassol) Baptistmenighet Agua Branca (Villa Criar) Baptistmenighet i området São Rafael / Ceres Institute (pé no Chão) Pinsemenighet «Ministerio de Vila Alzira» (Flauta Doce) Pinsemenighet «Ministerio de Vila Alzira» (Sertãozinho) REGNSKAP REGNSKAP D-MIRO REVISJONSBERETNING VALE DO RIBEIRA Associacão lar da Mônica Presbyteriansk kirke i Apiai Misjonsalliansen hadde 1149 fadderbarn ved utgangen av MEDARBEIDERE Stab med fire ansatte. Misjonsalliansens ansvarlige representant i Brasil er Paulo Roberto Araújo (Bebeto). Misjonsalliansen har ikke norske utsendinger i Brasil. FORBRUKTE MIDLER 2013 NOK Brasil BRUKTE MIDLER ETTER VIRKSOMHETSOMRÅDER Vann/sanitær/ miljø 7 % Fotball 13 % Kirkearbeid 15 % Utdanning 62 % Nødhjelp 3 %

10 EKSEMPELHISTORIE DETTE HAR VI GJORT/OPPNÅDD 10 Nye fotballklubber I slutten av august 2013 startet Misjonsalliansen den nye fotballkubben Misión con Jesus. Til sammen støtter organisasjonen nå hele ti fotballklubber i Ecuador. Åtte kvinnehelter har tatt initiativet til den nye klubben for å skape et tilbud til barna i lokalsamfunnet. «Da Bjørnar og jeg kom til Ecuador som utsendinger høsten 2011, jobbet Misjonsalliansen kun med én fotballklubb Club Alianza Juvenil», skriver Ingunn Valbø på organisasjonens bloggside. «I dag samarbeider vi med ti. De ni nye klubbene har vokst frem etter at folk fra lokalsamfunnet har sett et stort behov for å ha et fritidstilbud for barna, slik at de ikke havner i kriminelle miljøer, noe som er veldig vanlig i områdene Misjonsalliansen jobber i.» Klubbene vil bli utrustet med undervisning og ressurser som gjør at de kan være med på en positiv forandring i sitt nærmiljø. Ecuador har omkring 15 millioner innbyggere. 2,3 millioner av disse er bosatt i storbyen Guayaquil, hvor Misjonsalliansen har sitt hovedkontor. STORBYARBEID. Nord/nordøst i storbyen ligger landets største fattigområde, med ca mennesker. Mange av disse er tilflyttere fra landsbygda, som har kommet dit på leting etter bedre jobber og et enklere liv. Dessverre finner de det motsatte. De ender opp i dyp fattigdom, i ulovlige bosetninger uten tilgang på sosiale tjenester. Misjonsalliansen jobber sammen med lokale skoler, kirker og nabolagskomiteer for å gi folk en bedre hverdag. Det er disse lokale partnerorganisasjonene som i praksis gjennomfører prosjektaktivitetene med støtte og opplæring fra Misjonsalliansen i Ecuador. Det er befolkningen sjøl som tar tak i sin egen situasjon og gjør noe med den, og vi får lov til å bidra og støtte de som trenger det aller mest. STYRKE SIVILSAMFUNNET, FOLKELIG DELTAKELSE. Et viktig mål er å styrke sivilsamfunnet og folkelig deltakelse. Innenfor dette området har vi i 2013 arbeidet sammen med 17 kirker og 13 nabokomiteer. Av disse har 21 partnere gjennomført konkrete prosjekter innenfor familieøkonomi/småindustri, sosial inkludering og miljø. 85 ledere er blitt opplært i prosjektplanlegging, 689 ledere har fått opplæring i organisasjonsrelaterte tema, 1561 personer har deltatt i workshops med ulike tema. 19 Et viktig mål er å styrke sivilsamfunnet og folkelig deltakelse. lokale sentra /grendehus har fått oppgradering og oppussing i løpet av KIRKEARBEID. De lokale kirkene er viktige partnere. Det er fokus på formidling av evangeliet, diakonal tjeneste og relasjon kirke-lokalsamfunn. I 2013 har en særlig hatt fokus på opplæring av søndagsskolelærere og en har samarbeidet med kirkene i forhold til bekjempelse og forebygging av vold, ikke minst innad i familiene. I løpet av 2013 er en rekke kirker blitt mye mer aktive i bekjempelse av aidsepidemien. Totalt har vi samarbeidet med 44 kirker i ARBEID BLANT FUNKSJONSHEMMEDE. Misjonsalliansen har etablert to sentre for funksjonshemmede i Guayaquil, «Centros Creer». Disse er nå nasjonalt drevet, men får fremdeles støtte og oppfølging fra oss. De senere årene har det kommet nytt lovverk i Ecuador som beskytter funksjonshemmede og gir de klarere rettigheter til utdanning og arbeid. Vi ser derfor at det er enklere å få til integrering i skoler og på arbeidsplasser. Totalt har 255 barn og unge fått hjelp og støtte i løpet av av disse er koblet opp til 37 forskjellige vanlige skoler, og 24 unge er i funksjon ved 11 ulike bedrifter. Vi ser at det mangeårige arbeidet med å få til inkludering i skole og arbeidsliv begynner å bære frukt.

11 Rio Mamor COSTA RICA TRINIDAD & TOBABO PANAMA VENEZUELA GUAYANA ÅRSMELDING 2013 NØKKELINFORMASJON SURINAME FR. GUIANA INNLEDNING HØYDEPUNKTER Ekvator Guayaquil Stillehavet Guayas Quito COLOMBIA PERU HVOR VI JOBBER STØRRELSE KM² INNBYGGERE 16 MILLIONER HOVEDSTAD QUITO SPRÅK SPANSK OG QUECHUA RELIGION KATOLISISME 80 %, EVANGE- LISK KRISTNE 11 %, ANDRE 10 % FATTIGDOM 25,6 % AV BEFOLKNINGEN LEVER UNDER NASJONAL FATTIGDOMSGRENSE FAKTA LEDELSE /STRUKTUR 11 PROSJEKTPORTEFØLJE Deco Hiv/aids Kirkesamarbeid Samarbeidspartnere Stillehavet Andes SAMARBEIDSPARTNERE DASE. Helsesjefen i kommunen: kursing til hiv-prosjektet, samt økonomisk støtte til Centro Creer. APROFE. Stiftelsen for helse og familie, gjennom samarbeidsgrupper. REDIMA. Katolsk legeteam som jobber på forskjellige poliklinikker i Guayaquil med blant annet hiv/aidsarbeid. Har fått utstyr til hiv-prøver. PERU HOGAR DE CRISTO. Har fått utstyr til hiv-prøver UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET. Sunn livsstil-programmet og ferieskoletilbudet HELSEDEPARTEMENTET Caranavi Arequipa Det Sorata/Combaya nasjonale hiv/aids-programmet på nasjonalt La Paz nivå og fylkesnivå CHILE Rio Beni El Alto Titicaca MEDARBEIDERE Sucre Direktør: Javier Gutiérrez Antall ansatte: 37 Salar du Uyuni PARAGUAY Campo Grande Brasilia UTSENDINGER Rebekka Andreassen Garcia og Daniel Garcia Noguera, Ingunn Skutlaberg Valbø og Bjørnar Valbø, Irene og Curitiba Håkon Aandstad (til juni 2013). Joinville REGNSKAP Sao Pãulo REGNSKAP D-MIRO Valle do riberia REVISJONSBERETNING Rio de NØKKELTALL 2013 Antall kirker vi har samarbeidsavtaler med Antall lokalsamfunnskomiteer... DECO: 16 Antall sportsklubber Antall skoler vi samarbeider med Antall barn på samarbeidsskolene...19 URUGUAY 309 Antall barn med funksjonshemning som har fått et tilbud gjennom ARGENTINA året Antall personer som har deltatt i prosjekter knyttet til jordbruk/husdyrhold/inntektsskapende arbeid (utenom mikrofinans) FORBRUKTE MIDLER 2013 NOK Ecuador BRUKTE MIDLER ETTER VIRKSOMHETSOMRÅDER 2013 Økonomisk/ produktiv utvikling 6 % Arbeid blant funksjonshemmede 10 % Helse 15 % Fotball 10 % Utdanning 27 % Kirkearbeid 10 % Lokalsamfunnsorganisering/ godt styresett 22 %

12 EKSEMPELHISTORIE DETTE HAR VI GJORT/OPPNÅDD 12 Funksjonshemmede inkluderes på Filippinene Misjonsalliansen starter nytt prosjekt med fokus på inkludering av personer med funksjonshemninger i provinsen Rizal rett utenfor Metro Manila. Ni millioner filippinere har en funksjonshemning, og rundt 70 prosent av disse lever i fattigdom. Personer med funksjonshemninger er sårbare for utnytting og misbruk, de har lav tilgang til grunnleggende helsetjenester, og kun to prosent av barn med funksjonshemninger går på skole, sier Karl Rafa som er leder for det nye prosjektet. Så langt har Misjonsalliansen vært i kontakt med lokale politikere og organisasjoner for personer med funksjonshemninger. De er nå klare til å starte det mer praktiske arbeidet. Første steg blir å gjennomføre undersøkelser sammen med folk som bor i hvert enkelt lokalsamfunn, for å få en bedre oversikt over hva som er de mest presserende utviklingsbehovene og hvordan Misjonsalliansen kan bidra til endring på disse områdene i samarbeid med lokale aktører. Gjennom vårt arbeid med inkluderende lokalsamfunnsutvikling håper vi å kunne videreutvikle en modell som Misjonsalliansen på Filippinene kan bruke i oppstarten av nye prosjekter senere. I løpet av 2012 utviklet partneren til Misjonsalliansen, Mission Alliance Philippines (MAP), et rammeverk for utvikling. Dette rammeverket sier noe om hvilke verdier som skal styre organisasjonen og hvilke prinsipper organisasjonen legger til grunn for alt arbeid. I 2013 har MAP kurset stab og partnere i hva dette rammeverket betyr for daglig arbeid og veien videre. Som følge av dette har MAP blitt mer målrettet og modigere i å integrere diakoni og kristen identitet i alt som gjøres. MAP har i mange år bygd opp lokalsamfunnsarbeidet på Marinduque samtidig som arbeidet i Metro Manila og Mindoro har blitt faset ut etter som ungdommene i prosjektet har avsluttet skolegangen sin. Totalt sett har arbeidet til Misjonsalliansen gått noe ned. Det er derfor svært gledelig at MAP har startet et nytt og spennende prosjekt i to områder i Rizal-provinsen på Luzonøya. Målsettingen med prosjektet er å inkludere personer med MAP er blitt mer målrettet og modigere i å integrere diakoni og kristen identitet i alt som gjøres. funksjonshemninger og andre sårbare grupper i lokalsamfunnsprosesser og aktiviteter. Prosjektet vil jobbe for å fjerne barrierer som hindrer inkludering og deltakelse av sårbare grupper i lokalsamfunnet. Områdene i Rizal er valgt fordi de har et høyt antall av fattige hushold, mange hushold med personer med funksjonshemninger og mange fattige barn og unge mennesker. I siste halvdel av 2013 har prosjektet lært opp fem lag (team) med til sammen 116 personer fra ulike sektorer i lokalsamfunnet til å gjøre en deltakende undersøkelse av lokalsamfunnet sitt. På denne måten lærer lagene mye om hvilke behov og ressurser lokalsamfunnet har og de får kompetanse til å lede prosesser og aktiviteter, samle inn informasjon og dokumentere funn. De har også fått opplæring i lokalbasert rehabilitering av personer med funksjonshemning. Disse lagene vil være viktige i den videre utviklingen av prosjektet.

13 N YANMAR Phnom Penh Konpong-Speu-provinsen Vihn Long Sichuanprovinsen Chengdu Xichang Chongoning Yanyuan Panzhihua Kunming Yunnanprovinsen Longchuan county Lingcang LAOS THAILAND NØKKELINFORMASJON Kaohsiung Hanoi mekong Guiang Ho Chi Minh City Tian aiang PROSJEKTPORTEFØLJE Metro Manila Marinduque Rizal Manila MALAYSIA Taipei Marinduque INDONESIA Stillehavet HVOR VI JOBBER STØRRELSE KM² PAPUA NY GUINEA MEDARBEIDERE Indiske Direktør: hav Roslynn Reyes (t.o.m. oktober), Ana Maria Mabini (fungerende direktør nov./des.) Antall nasjonale ansatte: 53 INNBYGGERE CA. 100 MILLIONER HOVEDSTAD MANILA SPRÅK FILIPPINSK OG ENGELSK RELIGION ROMERSK-KATOLSK OG PROTESTANTISK KRISTENDOM, ISLAM FATTIGDOM 18 % LEVER FOR UNDER 7 KRONER DAGEN. 46 % LEVER FOR UNDER 14 KRONER DAGEN. UTSENDINGER Karoline Kinn Hartvigsen og Tor Arne Hartvigsen (til juni 2013), Hilde Bringedal og Ole Martin Uglem (til november 2013), Hanna Sofie Johansen (fra januar 2013), Berit Moen (februar desember 2013), Holly Wilder og Jostein Tvedten (fra august 2013). ÅRSMELDING 2013 Stillehave INNLEDNING HØYDEPUNKTER FAKTA LEDELSE /STRUKTUR REGNSKAP REGNSKAP D-MIRO 13 NØKKELTALL Antall kirker vi har samarbeidsavtaler med: Antall barn/ungdom som har vært med på leirer: AUSTRALIA Antall lokalsamfunnskomiteer: Antall skoler vi samarbeider med: Antall klasserom bygd:... 6 Antall barn på samarbeidsskolene: Antall barn som fikk direkte støtte til utdanning: Antall barn på dagsenter/barnehage: Antall brønner og vannpumper bygd:... 2 Antall husstander som har fått tilgang på rent drikkevann: Antall husstander som har deltatt i prosjekter knyttet til jordbruk/husdyrhold, inntektsskapende arbeid: REVISJONSBERETNING FORBRUKTE MIDLER 2013 NOK Filippinene BRUKTE MIDLER ETTER VIRKSOMHETSOMRÅDER 2013 Økonomisk/ produktiv utvikling 4 % Kirkearbeid 3 % NEW ZEALAND Misjonsalliansen samarbeider med, øn Nødhjelp Helse 5 % Utdanning 59 % 19 % UNGDOMSARBEID Lokalsamfunnsorganisering/ godt styresett 10 % g lediggang avler nye problemer, og ru

14 EKSEMPELHISTORIE DETTE HAR VI GJORT/OPPNÅDD 14 Integrert fattigdomsbekjempelse Vil finansiere skolegang med kyllingpengar Nuon Sary måtte ta fem av sine åtte ungar ut av skulen på grunn av fattigdom. Etter å ha vore på kurs med Misjonsalliansen lærte han å avle opp kyllingar for salg. No håper han å tene nok til å forbedre livssituasjonen for familien og sende ungane tilbake på skulen. Tidlegare arbeidde han og kona hovudsakleg som risbønder, og i tørketida flytta Sary til Phnom Penh for å arbeide med bygningsarbeid. Han tente fortsatt ikkje nok pengar til familien sin. Våren 2013 deltok Sary på kurs i kyllinghald organisert av Misjonsalliansen. Etter kurset begynte han å lage kyllingfór og vaksine og bygde ein stad der kyllingane kunne vere. No har han 45 kyllingar og 60 ender som er klare for salg. Avhengig av marknadsprisen selg han 30 kyllingar for om lag Riel (ca kroner). Eg er veldig glad for at det går så bra å avle opp og selgje kyllingar. Dei veks til og med raskare enn eg forventa, seier Sary. Misjonsalliansens hovedprogram i Kambodsja er et integrert lokalsamfunnsutviklingsprosjekt som i 2013 omfattet 41 landsbyer i fire provinser. I dette området er det utstrakt fattigdom. De fleste som bor i disse områdene er bønder som i stor grad lever av det de selv produserer. Mange klarer imidlertid ikke å produsere nok mat til å sørge for seg og familien, og økonomi er en av de viktigste grunnene til at barn dropper ut av skolen. Helsetilbudet er dårlig, og mangel på tilgang til rent vann utgjør en betydelig helserisiko. Fattigdommen kommer til uttrykk på mange måter, og skal en gjøre noe med den, kreves det innsats fra mange kanter. En av barrierene for å komme ut av fattigdom handler om mangel på kunnskap og styrke til å hevde egne rettigheter. I prosjektområdet ser vi at mange voksne særlig kvinner har gått glipp av muligheten til utdanning, blant annet som følge av Pol Pots regime og mange år med krig og konflikt i etterkant. I løpet av 2013 har lese- og skriveopplæringen for voksne blitt skalert opp. Til sammen 350 kvinner har deltatt i små alfabetiseringsgrupper i løpet av året. Vi ser at flere kvinner deltar på møter i lokalsamfunnet, og de har fått mot og selvtillit til å dele sine ideer og erfaringer med jordbruk, grønnsaksdyrking og andre inntektsskapende aktiviteter. Gjennom året har menn og kvinner fått opplæring i bedre risplantingsteknikker. De har lært hvordan de kan Flere hundre familier har altså fått bedre levevilkår i løpet av 2013, og vi ser hvordan de ulike bitene henger sammen. utnytte jorda bedre de ulike delene av året. Kubanker, grisebanker og risbanker har gitt mulighet til å utvikle egen produksjon og øke egen matsikkerhet. Til sammen familier sier nå at de har mat til å klare seg gjennom året. Det er mer enn 400 flere familier enn i fjor personer har deltatt i spare- og lånegrupper det siste året, og av dem rapporterer 68 % at de har økt sin inntekt i løpet av året. Antall kvinner som deltar i disse gruppene har økt. De har fått utviklet sine evner til å drive forretning, og det gir dem muligheter til å ta en rolle i familien de tradisjonelt ikke hadde. I løpet av 2013 har familier fått bedre tilgang til sikkert drikkevann gjennom vannfilter. Prosjektet har også bidratt med å bygge latriner og med å gi opplæring og informasjon om hygiene og forebyggende helse. Slikt gir resultater familier rapporterer i 2013 at de har hatt god helse de siste tre månedene. Dette er 439 flere familier enn året før. Flere hundre familier har altså fått bedre levevilkår i løpet av 2013, og vi ser hvordan de ulike bitene henger sammen. Mer informasjon og enkel infrastruktur som vannfilter gir bedre helse og større evne til å bidra i arbeidslivet. Med økt kunnskap og selvtillit skapes det nye inntekter og nye muligheter. Økt inntekt for familien øker sannsynligheten for at barna får gå flere år på skolen, og på den måten skapes nye muligheter for bedre levevilkår for neste generasjon.

15 BANGLADESH Lingcang MYANMAR NØKKELINFORMASJON Kunming Yunnanprovinsen Longchuan county LAOS Hanoi Kaohsiung Taipei ÅRSMELDING 2013 INNLEDNING HØYDEPUNKTER BURMA Indiske hav KA v THAILAND Phnom Penh Konpong-Speu Kampot Indiske hav mekong Svay Rieng Prey Veng Takeo (kirke) Kandal (kirke) PROSJEKTPORTEFØLJE Community Transformation in Rural Cambodia Churches for Community Transformation Budsjettstøtte til Evangelical Fellowship of Cambodia Budsjettstøtte til Bridges of Hope under World Evangelization Cambodia (WEC) Budsjettstøtte til Wholistic Development Organization (WDO) SAMARBEIDSPARTNERE World Renew Occupation and Rural Economic Development Association (OREDA) Khmer Angkar for Development of Rural Areas (KADRA) Love Cambodia (LC) Community for Transformation (CFT) MALAYSIA Ho Chi Minh City HVOR VI JOBBER Pulo Manila INNBYGGERE 14,7 MILLIONER STØRRELSE KM² HOVEDSTAD Buenavista PHNOM fylke PENH SPRÅK KHMER, FRANSK OG ENGELSK Yook RELIGION Marinduque BUDDHISME (95 %) FATTIGDOM 28 % EKSTREM FATTIGDOM NESTEN 50 % MANGLER RENT VANN Evangelical Fellowship of Cambodia Harvesting Time Church (HTC) Heritage of Christ Church (HCC) Kampong Phnom Church (KPC) Khmer Churches Development Association Toulsala (KCDAT) Living Water Church (LWC) New Hope Church (NEHC) New INDONESIA Life Church (NLC) Phal Dombaung Church (PDC) MEDARBEIDERE Direktør: Rick degraaf (til august 2013) Kathleen Lauder (fra september) Antall ansatte: 23 UTSENDINGER Bente og Knut Iversen Foseide FAKTA LEDELSE /STRUKTUR Stillehavet REGNSKAP REGNSKAP D-MIRO REVISJONSBERETNING 15 P Antall kirker vi har samarbeidsavtaler med:... 8 Antall lokalsamfunnskomiteer: landsbyer Antall skoler vi samarbeider med: skoler (21 barneskoler, 7 ungdomsskoler) Antall elever på samarbeidsskolene: elever Antall barnehager vi samarbeider med: Antall brønner og vannpumper bygd:...70 brønner Antall familier som har fått vannfilter: Antall latriner som er bygd: Antall husstander som har deltatt i prosjekter knyttet til jordbruk/husdyrhold, inntektsskapende arbeid (utenom mikrofinans): Sparegrupper: Familier som bruker SRI (økologisk risdyrkingsmetode): Kubank: Grisebank: Kyllingbank: Risbank: Til sammen: TOTALT FORBRUKTE MIDLER 2013 NOK Kambodsja BRUKTE MIDLER ETTER VIRKSOMHETSOMRÅDER 2013 Økonomisk/ produktiv utvikling 27 % Vann/sanitær/ miljø/helse 16 % Utdanning 23 % Kirkearbeid 10 % Lokalsamfunnsorganisering/ godt styresett 24 % AUSTRALIA

16 EKSEMPELHISTORIE DETTE HAR VI GJORT/OPPNÅDD 16 Inngår samarbeid med kirker i Kina Misjonsalliansen inngår et samarbeid med den offisielle kirken i Yunnan. Kirken ønsker å ta et større sosialt ansvar i lokalsamfunnet ved å øke kunnskapen om diakoni i menighetene. I desember ble det holdt møter mellom Misjonsalliansens utsendinger, lokale prester, kirkeledere og myndighetspersoner for å planlegge det nye samarbeidet. Som en innledning til møtene ble det avlagt et besøk til en menighet i landsbyen Si Pai Shan. «Dette er en liten menighet med rundt 200 medlemmer, og den får ingen midler eller støtte utenfra. Det var derfor imponerende å få se at de driver et diakonalt arbeid med støtte til hiv-smittede og deres familier», skriver utsending Therese Solberg på Misjonsalliansens blogg. «Arbeidet er ikke stort, og alle midler kommer fra menigheten, som selv er forholdsvis fattig Men engasjementet og motivasjonen til å gjøre noe for de mest utsatte i deres lokalsamfunn, selv om de ikke hadde stort med penger, var rørende å se. Her ble det heller ikke gjort forskjell på kristne eller ikke kristne i arbeidet med hivsmittede.» Misjonsalliansen har i mange år arbeidet for at barn med cerebral parese kan få et godt habiliteringstilbud i sitt lokalmiljø. I 2013 ble arbeidet evaluert av kinesiske og internasjonale fagfolk. De sier at forståelsen for helhetlig habilitering av barn med CP har økt sterkt hos det kinesiske forbundet for funksjonshemmede, hos staben på rehabiliteringsstasjonene og hos lokale myndigheter. Disse jobber nå aktivt for at familier og barn med CP skal inkluderes og delta Prosjektet har bidratt til holdningsendringer hos lokale myndigheter. aktivt i samfunnet. Åtte kommuner i tre provinser i Kina har opprettet rehabiliteringsstasjoner som sikrer at barn med CP og deres foreldre får gode tjenester. Barna har hatt en god motorisk utvikling, og mange har i tillegg startet på skole og i barnehage. Foreldrene ser mer positivt og optimistisk på barnas framtid, og de tør ta med barna på flere aktiviteter i lokalmiljøet. Prosjektet har bidratt til holdningsendringer hos lokale myndigheter. Mange har sett at prosjektet virker godt, og i et fylke med 15 millioner innbyggere i Sichuanprovinsen har de bestemt seg for å bruke denne modellen for habilitering av barn med CP i alle kommunene i fylket. Det betyr at prosjektet blir tatt videre uten vår støtte og at langt flere familier og barn med CP får et bedre og mer verdig liv. Parallelt med å opprette rehabiliteringstasjoner har Misjonsalliansen arbeidet med å forbedre utdanningen til fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det er akutt mangel på fysioterapeuter og ergoterapeuter i Kina, og disse er svært viktige for å gi personer med funksjonshemninger bedre tjenester. Det har blitt utarbeidet minstestandarder til utdanningen, og man har testet disse på tre universiteter og for 100 lærere. Mottakelsen har vært entusiastisk, og evalueringen sier at prosjektet har bidratt til å høyne kvaliteten på utdanningene mot et internasjonalt nivå.

17 Longchuan Lingcang Liangshang Yanyuan Panzhihua Chang Jiang Pulo Buenavista fylke Yook Marinduque Haramura N TAN GHANISTAN PAKISTAN IRAN KYRGYZXTAN TAJIKISTAN TURKMENISTAN RUSSLAND NØKKELINFORMASJON UZBEKISTAN KAZAKSTAN AFGHANISTAN PAKISTAN KYRGYZXTAN TAJIKISTAN MONGOLIA Sichuanprovinsen Chengdu Chongqing NEPAL BHUTAN Yunnanprovinsen Guiyang Kunming INDIA BANGLADESH Hanoi BURMA LAOS INDIA NEPAL Himalaya Indiske hav Himalaya THAILAND Manila Phnom Penh Konpong-Speu-provinsen Ho Chi Minh City Vinh Long Tien giang RUSSLAND N. KOREA S. KOREA Taipei Kaohsiung PROSJEKTPORTEFØLJE SRI LANKA Diakoni MALAYSIA Funksjonshemmede INDONESIA Bærekraftig Indiske hav miljø hav LokalsamfunnsutviklingIndiske hav Utdannelse mekong mekong Bejing BANGLADESH Chang Jiang Nagano Tokyo Stillehavet Stillehavet SAMARBEIDSPARTNERE AUSTRALIA SRI LANKA China Disabled Persons Federation Longchuan Foreign Aid Office Yunnan Religious Affairs Bureau Yunnan Christian Council Social Service Bureau NØKKELTALL 2013 Indiske hav BHUTAN mekong BURMA PAPUA NY GUINEA Sichuanprovinsen Chengdu Chongqing Yunnanprovinsen Kunming Lingcang Longchuan Liangshang Yanyuan Panzhihua LAOS Chang Jiang NEW ZEALAND HVOR VI JOBBER Stillehavet Hanoi THAILAND Phnom Penh MEDARBEIDERE Konpong-Speu-provinsen Ho Chi Minh City Vinh Long Tien giang mekong Guiyang Bejing INNBYGGERE CA. 1,3 MILLIARDER HOVEDSTAD BEIJING N. KOREA S. KOREA STØRRELSE KM² SPRÅK MANDARIN RELIGION TAOISME, BUDDHISME, ISLAM, Chang Jiang Direktør: Thomas Smørdal Antall ansatte: 6 PROTESTANTISK OG KATOLSK KRISTENDOM FATTIGE 17 % LEVER FOR UNDER 7 KRONER DAGEN. 47 % LEVER FOR Taipei UNDER 14 KRONER DAGEN. Kaohsiung Pulo Manila INDONESIA Yook Marinduque Buenavista fylke FAKTA UTSENDINGER Camilla MALAYSIA og Sindre Fosse (til april 2013), Nina Therese Solberg og Thomas Bulti Smørdal Antall kirker vi har diakonalt samarbeid med... 1 Antall skoler med i miljøprogrammet... 9 Antall barn med i miljøprogrammet: Mer enn Antall barn som har vært med på miljøleir... Indiske hav 42 Antall lokalsamfunnskomiteer... 3 Antall geiter i geiteholdprogrammet Jordbruksareal som nå bruker soyabønneplanting som alternativ gjødsling mål Antall husstander som har deltatt i prosjekter knyttet til jordbruk/husdyrhold, inntektsskapende arbeid Antall barn med funksjonshemninger som har fått et mer helhetlig rehabiliteringstilbud ÅRSMELDING 2013 Nagano Haramura INNLEDNING Tokyo HØYDEPUNKTER LEDELSE /STRUKTUR Stillehavet REGNSKAP REGNSKAP D-MIRO REVISJONSBERETNING Stillehavet 17 PAPUA NY G FORBRUKTE MIDLER 2013 NOK AUSTRALIA BRUKTE MIDLER ETTER VIRKSOMHETSOMRÅDER 2013 Kina Økonomisk/ produktiv utvikling 20 % Kirkearbeid 2 % Lokalsamfunnsorganisering/ godt styresett 10 % Vann/ sanitær/ miljø 7 % Helse 9 % Arbeid blant funksjonshemmede 34 % Utdanning 18 %

18 EKSEMPELHISTORIE DETTE HAR VI GJORT/OPPNÅDD 18 Vil bli den første kunden Jeg har tenkt å søke om lån fra banken, sier Augustin Payne. Han vil bli den første kunden når Misjonsalliansens mikrofinansbank i Liberia åpner dørene. I en av Monrovias sidegater kler noen-ogtjue mennesker seg i mørke regnponchoer og beveger seg ut i byen til fots. Augustin Payne, som er leder for det lille selskapet «People waste and pest controll», slår følge med et par damer inn mellom husene. De stopper utenfor en døråpning, hvor plastikksekker med råtnende mat, klesrester og emballasjer ligger stablet. De legger sekkene på trillebåren og går tilbake dit de kom fra. Jeg har tenkt å søke om lån i banken. Jeg kommer til å bli den aller første kunden, sier Augustin. Det finnes ikke offentlig søppeltømming i Monrovia, så han og selskapet hans har påtatt seg oppgaven. Hver dag går de fra hus til hus og henter søppel, mot betaling fra de som bor der, og kjører det til de offentlige søppelplassene. Vi er interessert i lån fordi vi gjerne vil kjøpe motoriserte trehjulinger med lasteplan, slik at vi kan hente mer søppel fortere. Med et lån fra banken ville vi kunne ansette flere folk og nå ut til nye områder. Det er ingen problem å få kontrakter, men slik det er i dag har vi ikke kapasitet til å betjene alle, sier han. Evaluering gir læring På tampen av 2013 gjennomførte vi den første eksterne evalueringen av utdanningsprogrammet i Liberia. Slike evalueringer gir en status på hva vi har oppnådd så langt. Programmet startet opp i Ved utgangen av 2013 sto to skoler ferdig bygd med lærerboliger og sanitæranlegg for elever og ansatte. En tredje skole ble ferdigstilt i starten av Til sammen er det i gang skoleprosjekter i syv landsbyer skoler som vil gi mange barn mulighet for utdanning. Evalueringsrapporten sier at programmet er svært kostnadseffektivt med stor grad av deltakelse og innsats fra lokalsamfunnet i kraft av dugnadstimer og innsamling av lokalt materiell som sand, småstein og tømmer til skolen. Rapporten beskriver også et arbeidsteam i Metodistkirken i Liberia som er fleksibelt, dynamisk og løsningsorientert. Evalueringer som dette er også en anledning til å lære, til å skaffe seg bedre forståelse av hvordan prosjektet faktisk virker på målgruppen og til å se på hvilke endringer en bør gjøre for å nå de målene en har satt seg. Evalueringen i Liberia ble en viktig prosess for programmet. Sammen med to eksterne konsulenter deltok tre fra staben i Metodistkirken i Liberia og én representant fra hvert av de sju skoleprosjektene. Sammen lagde de spørreskjemaer og instrumenter for å samle inn informasjon før de reiste rundt i to uker til hvert av prosjektene hvor de organiserte fokusgrupper og intervjuer med enkeltpersoner. Hver kveld analyserte de informasjonen de hadde samlet inn og diskuterte betydningen av det de fikk vite. Etter at alle prosjektene var besøkt, samlet I tillegg til gode resultater gav evalueringen viktige tilbakemeldinger om ting vi må jobbe videre med og forbedre. evalueringsteamet representanter fra lokalsamfunnet, lokale myndigheter, Metodistkirken og utdanningsmyndighetene for å presentere resultatene og sjekke ut om de hadde fanget opp det som var relevant og viktig. En deltakende evaluering som dette gir sterkt eierskap til analyser og anbefalinger. HVA VAR DET DE FANT? I tillegg til gode resultater gav evalueringen viktige tilbakemeldinger om ting vi må jobbe videre med og forbedre. Ett eksempel: Mange av innbyggerne i prosjektområdet var ikke tilstrekkelig overbevist om at dette var deres prosjekt. Til tross for at medlemmene av de lokale prosjektkomiteene la ned mye tid og krefter helt frivillig, var mange sikre på at de fikk betaling for det. Og selv om det var lokalbefolkningen som hadde valgt prosjektkomiteen, oppfattet de den som en komité som tilhørte og hadde sin lojalitet til Metodistkirken. Evalueringen i seg selv gav mulighet til å oppklare noen av misforståelsene, og allerede nå ser vi en økt grad av mobilisering og entusiasme i lokalsamfunnet med mange folk på dugnad for å bygge skoler. Prosjektkomiteene har sett at de i større grad må rapportere tilbake til lokalsamfunnet som valgte dem og at komiteen forankres i det lokale skolestyret som er en struktur som tydelig hører til lokalt. Teamet i Metodistkirken bruker nå prosjektbesøkene til å samle, informere og relatere til en mye bredere gruppe av lokalsamfunnet enn prosjektkomiteen. Til sammen tror vi at disse grepene vil bidra til å styrke prosjektets bærekraft og lokalsamfunnets eierskap til skolen.

19 SENEGAL GAMBIA GUINEA BISSAU NØKKELINFORMASJON GUINEA SIERRA LEONE Monrovia Atlanterhavet RELIGION KRISTENDOM, ISLAM, LOKALE RELI- ELFENBEN- KYSTEN BUR FASO GHANA BENIN TOGO HVOR VI JOBBER HOVEDSTAD MONROVIA INNBYGGERE 3,8 MILLIONER STØRRELSE KM² SPRÅK ENGELSK GIONER NIGER NIGERIA FATTIGDOM CA. 90 % ARBEIDSLØSHET. FORVENTET LEVEALDER ER 57 ÅR. 5 AV 10 BARN FULLFØRER IKKE GRUNNSKOLEN. CA. 32 % PÅ LANDSBYGDA MANGLER RENT VANN. FAKTA KAMMERUN ÅRSMELDING 2013 INNLEDNING HØYDEPUNKTER LEDELSE /STRUKTUR PROSJEKTPORTEFØLJE Misjonsalliansen samarbeider med United Methodist Church Kontoret har fem ansatte. Leder: Jonathan Kaipay Misjonsalliansen har ikke utsendinger i Liberia SAMARBEIDSSKOLER Barmellen Kollie Town Barseegiah Public School Behneewein Community School Kor Public School Marblee Public School Zammie Town Community School Antall skoler som er innviet... 1 FORBRUKTE MIDLER 2013 NOK REGNSKAP REGNSKAP D-MIRO REVISJONSBERETNING 19 Liberia BRUKTE MIDLER ETTER VIRKSOMHETSOMRÅDER Mikrofinans 48 % Nødhjelp 2 % Lokalsamfunnsorganisering/ godt styresett 8 % Utdanning 42 %

20 EKSEMPELHISTORIE DETTE HAR VI GJORT/OPPNÅDD 20 Blind ingen hindring Syv år gamle Thu er blind, men det hindrer henne ikke lenger å gå på skole. Thu er syv år og går i første klasse. Hun har lært seg både å lese og skrive blindeskrift. Når de har diktat, er hun like aktiv som resten av klassen. Hun har god hukommelse og kan gjenta hele diktatet når de er ferdige. Jeg liker godt å gå på skolen, sier Thu. Det jeg liker best er å lære matte, rim og musikk, fortsetter hun. GODT SAMHOLD. Læreren har en god relasjon til Thu og bruker tid for at hun skal lære på lik linje med de andre i klassen. Jeg synes det er veldig fint å ha en blind i klassen, men det tar jo litt ekstra tid, sier Hong. Han har fått trening i blindeskrift på Misjonsalliansens ressurssenter i byen. Det er et godt samhold i klassen, og Thu har mange venner som hun leker med, forteller han. FIKK NORAD-SKRYT. Misjonsalliansens arbeid for å inkludere barn med nedsatt funksjonsevne i «vanlige» skoler, ble holdt frem som et eksempel til etterfølgelse da NORAD i desember 2013 presenterte sin årlige resultatrapport. «I Vietnam står 60 prosent av barn med nedsatt funksjonsevne uten tilgang på utdanning. Gjennom samarbeid mellom lokale myndigheter, skoler og Misjonsalliansen har skoledekningen for denne gruppen i én provins økt til 85 prosent. Provinsen blir nå brukt som modell for inkluderende utdanning i resten av landet», heter det i rapporten. Misjonsalliansen i Vietnam har hatt fokus på å styrke kvaliteten av alle prosjektene i Vi kan vise til veldig mange gode resultater, men det er likevel viktig hele tiden å lære av feil og forsøke å bli enda bedre. I arbeidet med å gi fattige kvinner i Mekong lån har Misjonsalliansen spilt en aktiv rolle i forhold til å styrke rutinene og systemene i Mekong Organization of Microfinance (MOM). Det er denne organisasjonen som gir lån til kvinnene, og det er viktig at staben er kompetent og at rutinene for å samle inn informasjon og behandle den er best mulig. Konkret har man gått gjennom kredittprosedyrene og revidert disse. I tillegg har man jobbet aktivt for å nå de ekstra sårbare i samfunnet, og det har resultert i at flere familier som har personer med funksjonshemninger, har fått lån. En annen måte å bli bedre på er å invitere fagpersoner til å evaluere og gi anbefalinger om forbedringer. Dette har blitt gjort i arbeidet med å inkludere barn med funksjonshemning i utdanning og lokalsamfunn. Arbeidet er blitt kritisk gått gjennom, og evalueringer kommer med viktige anbefalinger for at arbeidet skal bli kvalitetsmessig bedre og mer bærekraftig. Samtidig For å illustrere god bistand til utdanning viste Norad til Misjonsalliansens arbeid for inkludering av barn med funksjonshemninger i ordinær skole. bekrefter evalueringen at prosjektet er godt og oppnår gode resultater. I lokalsamfunnsutvikling er eierskap og lokal deltakelse grunnsteiner for å redusere fattigdom og å sikre bærekraft. I Vietnam er det er mange kulturelle, sosiale og politiske barrierer for reel deltakelse, og det er derfor viktig for Misjonsalliansen å jobbe med nettopp dette. I 2013 har Misjonsalliansen forsøkt å få målgruppene selv, det vil si lokalbefolkningen, til å beskrive behov og ressurser for framtidig utvikling. Det har vært vanskelig. Mange er usikre og utrygge, andre sier de ikke tør ha framtidsplaner, andre igjen opplever skam og skyld. Vi ønsker å jobbe videre med dette sammen med våre samarbeidspartnere for å få til prosjekter som er relevante og kvalitetsmessig gode for lokalbefolkningen. I desember lanserte Norad sin årlige resultatrapport. Misjonsalliansens arbeid i Vietnam for å inkludere barn med funksjonshemninger i ordinær skole ble valgt ut for å illustrere god bistand til utdanning. Resultatrapporten hadde et fokus på bistand til helse og utdanning. Misjonsalliansens arbeid i Vietnam ble viet to sider i rapporten.

21 N INDIA NEPAL BHUTAN NØKKELINFORMASJON SRI LANKA iske hav BANGLADESH Indiske hav BURMA Sichuanprovinsen Chengdu Xichang Chongoning Yanyuan Panzhihua Kunming Yunnanprovinsen Longchuan county Lingcang LAOS Hanoi THAILAND Phnom Penh Vinh Long Guiang MALAYSIA PROSJEKTPORTEFØLJE Inkluderende utdanning for barn og unge med funksjonshemninger i Tien Giang-provinsen Lokalsamfunnsutvikling i Than Phu Dong distrikt i Tien Giang-provinsen Lokalsamfunnsutvikling i Tieu Can distrikt i Tra Vinh-provinsen Mikrofinans for kvinner i Tien Indiske Giang-provinsen hav Pulo Ho Chi Minh City Tien Giang Kaohsiung Manila INDONESIA Taipei HVOR VI JOBBER STØRRELSE KM² INNBYGGERE 90,5 MILLIONER HOVEDSTAD HANOI SPRÅK ESISK RELIGION BUDDHISME, TAOISME, KRISTENDOM, ISLAM, CAO DAI, HOA HAO FATTIGE 29 % AV BEFOLKNINGEN LEVER FOR Stillehavet SAMARBEIDSPARTNERE Department of education and training i Tien Giang-provinsen Women s Union i Tien Giang Than Phu Dong People s Committee Tieu Can People s Committee Tokyo UNDER 7 KRONER DAGEN Stillehavet UTSENDINGER Aslaug Gotehus Rønningen og Kåre Børseth Rønningen FAKTA ÅRSMELDING 2013 INNLEDNING HØYDEPUNKTER LEDELSE /STRUKTUR mekong PAPUA NY GUINEA Sti 21 NØKKELTALL Antall barn under skolealder (0-6 år) som har deltatt i tidlig intervensjon: Antall barn med funksjonshemninger som er inkludert i ordinær skole og får utdannelse:.72 barn i barnehage og 1384 elever på barneskole fordelt på 45 barnehager og 237 barneskoler Antall husholdninger som har fått tilgang til rent drikkevann: Antall husholdninger som har fått tilgang til sanitære latriner: Antall fattige kvinner som har fått mikrofinanslån: Antall kvinner som har fått kurs i forretningsdrift:...mer AUSTRALIA enn 6500 Fotballklubber: REGNSKAP REGNSKAP D-MIRO REVISJONSBERETNING FORBRUKTE MIDLER 2013 NOK Vietnam BRUKTE MIDLER ETTER VIRKSOMHETSOMRÅDER 2013 Mikrofinans 47 % Lokalsamfunnsorganisering/ godt styresett 36 % Arbeid blant funksjonshemmede 17 %

22 DETTE HAR VI GJORT/OPPNÅDD 22 Oase for framtiden Etter mer enn seksti år i Japan avslutter Misjonsalliansen sitt samarbeid med menighetene i «Soloppgangens land». Etter at Erik Frøyland gikk av med pensjon har hovedstyret besluttet at tiden er inne for at organisasjonen trekker seg ut. Det vil ikke lenger sendes økonomisk støtte eller nye utsendinger til Japan. Erik Frøyland og kona, Noriko, er de siste av totalt 11 misjonærer som har tjenestegjort for Misjonsalliansen i Japan. Misjonsalliansen startet opp i Japan før den andre verdenskrig blant kinesiske flyktninger i Yokohama. Men det var etter krigen at menighetsbyggende arbeid tok til i Chiba fylke. I 1949, da Mao Zedong tok makten i Kina, var Misjonsalliansen utelukkende en Kina-misjon. Organisasjonen hadde et tjuetalls misjonærer, stasjonert i byen Kalgan nord i landet, hvor de hadde opprettet et sykehus og dreiv evangelisk arbeid blant lokalbefolkningen. Da kommunistene overtok, måtte misjonærene flykte. De forlot Kina og fant trygge havner på øyene utenfor fastlandet, på Taiwan og i Japan. Bertha Hannestad slo seg ned i Yokohama og startet et arbeid blant 4000 kinesiske immigranter der. På nyåret 1950 kunne Misjonsalliansen meddele sine støttespillere i Norge at organisasjonen hadde etablert seg i «Soloppgangens land», et navn for Japan som henspilte på øyas beliggenhet øst for det asiatiske kontinentet. Kort tid etter oppstarten kom flere misjonærer til Japan. Ragna og Abraham Vereide bygget en kirke og etablerte en misjonsstasjon i Ischikawa. Synnøve og Erling Melaaen gjorde det samme i Ohara. Og Guri Odden opprettet en stasjon i Otaki Machi, som snart ble overtatt av Samuel og May Winsnes. Diakonia Center ble grunnlagt i Sakura, i nærheten av Narita flyplass, 15. september Tretten år senere ble et tidsmessig og vakkert senter innviet i Haramura i Nagano fylke. Misjonærene Noriko og Erik Frøyland har bodd og arbeidet ved senteret og i menigheten på stedet. De har vært utlånt til organisasjonen New Life Ministries som eier stedet og som også driver bibeltrykkeri og mediesenter. Diakonia Center fortsetter nå uten Misjonsalliansen, men det er fremdeles diakonien som skal være kjennetegnet på senteret. Diakonia Center vil gjerne være en oase, et bønnens sted i skogen og et sted for stillhet og meditasjon. I tiden som kommer skal det fortsatt bli arrangert ulike kurs ved senteret, og mennesker skal også i tiden som ligger foran reise oppbygget tilbake fra sjelesorgssenteret i Haramura. Erik og Noriko Frøyland har valgt å bli værende i Japan. De hører hjemme i landet. Erik vil fortsette som prest i den lokale menigheten og være tilknyttet senteret. Misjonsoppdraget er ikke fullendt ennå. Vi vil fortsette å vise diakoni blant de rike, sier han. Diakoni- og sjelesorgsenteret i Haramura har vært i drift i ti år. I tillegg til en aktiv gudstjenestemenighet er det et sted for bønn og stillhet. Mennesker kommer for å ta del i forskjellige tilbud som samtalegrupper og 12-trinnsgrupper. FORBRUKTE MIDLER 2013 NOK UTSENDINGER: Noriko og Erik Frøyland (til september 2013) Arbeidet i Japan er under utfasing, og 2013 var siste år med økonomisk støtte.

23 DETTE HAR VI GJORT/OPPNÅDD 23 Jubileum på Taiwan Misjonsalliansens tidligere arbeid på Taiwan har i dag fire institusjoner: Victory Home, Pingtung Christian Hospital (PTCH), Puli Christian Hospital (PCH) og Chinese Christian Alliance Church (CCAC). Arbeidet på Taiwan er organisert i selvstendige, nasjonale organisasjoner og får ikke økonomisk støtte fra Misjonsalliansen, men Kan Liu er fremdeles utsending i landet. På Victory Home står de funksjonshemmede i sentrum, og senteret jobber på flere ulike måter. Early Intervention er viktig; man ønsker at barn med ulike funksjonshemninger skal få en diagnose så tidlig som mulig og at både barnet og familien så fort som mulig skal komme i gang med trening og utvikling. Når det gjelder ungdommer og unge voksne med funksjonshemning, ønsker man gjennom arbeidstrening å få disse ut i vanlig inntektsbringende arbeid. Victory Home er også et hjem. Her bor for tiden 37 klienter med ulike funksjonshemninger. Totalt er 112 personer med funksjonshemninger knyttet til senteret på en eller annen måte. Staben til Victory Home teller 121 personer, og de har mange ulike funksjoner. Noen er knyttet til senteret eller de vernede bedriftene, mens andre er lærere eller terapeuter som jobber ute i lokalsamfunnene og hjelper familier som ikke har mulighet til å komme til senteret. Victory Home driver flere vernede bedrifter, blant annet bakeri, maskinverksted og vaskeri. Disse bedriftene får mindre offentlig støtte enn tidligere og fikk i 2013 totalt ca kroner, og man er derfor blitt avhengig av god inntjening. Vaskeriet hadde blant annet et godt år i fjor og hadde en fortjeneste på 1,2 millioner kroner. Inntekten fra de vernede bedriftene er med og støtter driften til Victory Home. I 2013 hadde Pingtung Christian Hospital 60-årsjubileum, og arrangementet fant sted i oktober. Mange gjester deltok på jubileet der Kjell Nordstokke holdt et jubileumsforedrag over temaet «Healing Mission s challenge for today». Generalsekretær Arnt H. Jerpstad representerte Misjonsalliansen i Norge, og Dr. Olav Bjørgås, en sentral person i oppbyggingen av sykehuset, var invitert gjest. Hans historier om den første fasen i sykehusets historie og alle utfordringene de måtte takle, var til oppmuntring for de som i dag leder dette store sykehuset. I anledning av 60-årsjubileet markerte sykehuset åpningen av en ny kreftavdeling. Pingtung Christian Hospital er et livskraftig sykehus som fastholder sin tydelige diakonale profil og som satser inn i framtiden. Sykehuset støtter også diakonalt arbeid/misjon i Malawi i Afrika, Kirgisistan, Laos, Nord-Thailand og Kina. UTSENDING: Kan Liu Arbeidet på Taiwan er under utfasing, og 2014 er siste år med økonomisk støtte. FORBRUKTE MIDLER 2013 NOK

24 EKSEMPELHISTORIE DETTE HAR VI GJORT/OPPNÅDD 24 Syklet for misjonen I august ble det for andre år på rad arrangert sykkelritt i Grimstad til inntekt for Misjonsalliansens arbeid i Ecuador. Dette resulterte i kroner til Centro Creer, sentrene for funksjonshemmede. En søndag i august stilte 20 frivillige opp i Grimstad for å feie bort grus fra løypa, selge lodd, steike sveler og registrere syklister. 68 syklister stod klare på startlinjen, hvor alle skulle sykle inn penger til Centro Creer ved hjelp av egne sponsorer blant venner og familie. En heiagjeng som telte nærmere 200 fant også veien til arrangementet og fant sin plass på gresset mellom bannere og flagg som representerte bedrifter i byen som villig hadde stilt opp med pengegaver og gevinster. Arrangementet ble et møte mellom generasjoner, svelene fikk bein å gå på, og lodd ble solgt unna i en rykende fart. Igjen viste sykkelrittet seg som en suksess, og over kroner sendes til Centro Creer! Arbeidet i Norge har vært preget av nytenkning og pågangsmot, selv om vi også dette året opplevde en nedgang i antall fadderavtaler. Det har vært stor reisevirksomhet, besøk i menigheter og foreninger og stands på ulike stevner. I mai lanserte Misjonsalliansen en større kampanje med en varighet på fem måneder, der temaet var «Ungdom». Kampanjen tok utgangspunkt i det faktum at av de 1,3 milliarder mennesker som kommer inn under FNs definisjon av ungdom, så lever 85 % av disse i utviklingsland preget av stor arbeidsledighet og økende rus- og kriminalitetsproblemer. Kampanjen fikk tittelen «Forsøm meg ei». Med en helt ny stand og med innkjøp av egen profilert bil som gjør Misjonsalliansen synlig på veien, var satsingen på sommerens arrangementer og stevner større enn tidligere. Teamet som bemannet standen ble i forkant kurset i salgsteknikk og ble fulgt opp underveis. De fikk foto-opplæring og opplæring i bruk av greenscreen, en teknikk som gjør det mulig å fotografere mennesker og plassere dem i et valgt bakgrunnsmiljø, for eksempel en skole i Bolivia. PlussbankCup er en av sommerens viktige arrangementer. Denne fotballturneringen i Kristiansand har samarbeidet med Misjonsalliansen fra starten av og har gitt Fotball Krysser Grenser både penger og oppmerksomhet. Samarbeidet mellom Plussbank- Cup og Misjonsalliansen innebærer at cupen bidrar til bygging av fotballbaner i slummen i Guayaquil, og hvert år kommer et fotballag fra Ecuador til Norge for å delta på sørlandscupen og oppleve Norge. Også i 2013 satte engasjementet for Misjonsalliansens arbeid spor. Bibelskolen i Grimstad sendte også i 2013 en gruppe ungdommer til Guayaquil i Ecuador. Noen jobbet som fotballtrenere, andre var engasjert i Soul Children-arbeid. Stavern folkehøyskole Fredtun har en linje om bistand og global forståelse og hadde en studietur til Ecuador og til Misjonsalliansens prosjekter der. Eksempler fra grunnskolen viser det samme engasjementet. To kull fra IS-klassen på Bekkestua skole har samarbeidet med Misjonsalliansen og samlet inn store summer til skolebygging i Ecuador, og nå I mai lanserte Misjonsalliansen en er tredje kullet i gang. større kampanje med Flere DELK-skoler en varighet på fem har hatt innsamlingsprosjekter for Misjonsalliansen i 2013, måneder, der temaet var «Ungdom». og disse skolene har støttet arbeidet på Marinduque på Filippinene. Misjonsalliansens støttespillere er ryggraden i organisasjonen, det være seg engasjementet fra enkeltmennesker, fra skoler og folkehøyskoler, volontører som arbeider frivillig ute i prosjektene, arrangementet Tsjilimiddag eller tiltak som sykkelritt (med kafé og lotteri) i Grimstad eller «Damenes bruktmarked», arrangert av «damene på Sofiemyr» i Kolbotn menighet. Flere tusen mennesker omkom da tyfonen Haiyan herjet på Filippinene natt til fredag 8. november FN anslår at 11,3 millioner filippinere ble berørt. Som medlem i nettverket Integral Alliance og gjennom dette samarbeidet ga Misjonsalliansen direkte hjelp til de rammede områdene og bidro med 1,2 millioner kroner til Medair, en sveitsisk hjelpeorganisasjon som arbeider i provinsen Leyte. Gjennom magasinet Tsjili vil Misjonsalliansen gi givere og støttespillere bakgrunnsinformasjon og tilbakemeldinger fra prosjektene. Tsjili har nærmere abonnenter. Misjonsalliansen ønsker dessuten å være tydelig til stede og relevant i kommunikasjonen på sosiale medier.

25 ÅRSMELDING NØKKELINFORMASJON INNSAMLINGSAKTIVITETER TOTALE INNSAMLEDE MIDLER (utenom testamentariske gaver) var i 2013 kr ,- ØREMERKEDE GAVER FADDERORDNING Fadderordningen er Misjonsalliansens viktigste innsamlingsaktivitet og utgjør 70 % av innsamlede midler faddere er aktive støttespillere til fadderbarn i åtte land. I 2013 mottok Misjonsalliansen totalt kroner fra fadderavtaler. Det er en nedgang på 2 % fra året før. Noe av nedgangen skyldes at vi har trappet ned antall faddere til Kina: 182 tidligere faddere til Kina gir nå til Kina generelt og er en del av økningen under øremerkede gaver Nye avtaler Stoppede Netto endring INNTEKTER FADDERAVTALER 2013: kroner 2012: kroner landfaddere, kroner fra PlussbankCup og til nødhjelp til tyfonofre på Filippinene. GENERELLE GAVER Totalt kom det i generelle gaver inn i Det er en økning på 8 % fra SESONGAKSJONER Vintergaven Vårgaven Sommergaven Høstgaven Julegaven GI FAST 2013: kroner 2012: kroner Ved utgangen av 2013 har Misjonsalliansen 477 faste givere til Gi fast og Operasjon Solidaritet. INNLEDNING HØYDEPUNKTER LEDELSE /STRUKTUR REGNSKAP REGNSKAP D-MIRO REVISJONSBERETNING 25 FORDELING AV AVTALER LANDENE I MELLOM Filippinene Bolivia Kina Ecuador Vietnam Brasil Kambodsja Liberia NETTVERK MENIGHETSAVTALER Pr. 31. desember 2013: 62 Nye: 13 Avsluttet: 3 OFFER OG KOLLEKTER 2013: : REKRUTTERINGSKANALER Verv totalt Egne nettsider Utesalg Egne blader Fadder fra før Telefon Vårt Land GAVER TIL MIKROFINANS TOTALT 2013: kroner TOTALT 2012: kroner Det har kommet 37 nye mikrogivere i 2013, mens 38 har avsluttet mikrogiveravtalen sin. Nedgangen skyldes både færre enkeltgaver og at beløpet fra de faste giverne har gått litt ned. ANDRE GAVER ØREMERKET LAND I 2013 kom det inn kroner øremerket feltene. I 2012 kom det inn kroner øremerket feltene. I disse midlene inngår kroner fra våre prosjektgivere, kroner fra støttegruppene til de enkelte landene, kroner fra ANTALL VOLONTØRER Vår Høst Bolivia: 11 5 Ecuador: 3 6 Filippinene: 2 0 Kambodsja: 1 STØTTEGRUPPER LaMitad, Ecuador Ilimitado, Bolivia Kambodsja Live Sunnmøre og Romsdal krets (leder Arnvid Brandal) AMBASSADØRER Mosaic Humming People TESTAMENTARISKE GAVER Misjonsalliansen har mottatt 8,9 millioner kroner i testamentariske gaver i Margit Fure Klara Beate Johnson Brynhild Lund Liv Myren Arnhild Margrete Sundal Solveig og Per Thorsteinsen Vi takker ydmykt for gavene og lyser fred over deres minne.

26 ALLIANCE MICROFINANCE AS 26 ALLIANCE MICROFINANCE AS () er et spesialisert mikrofinansselskap som ivaretar Misjonsalliansens mikrofinansengasjement gjennom å forvalte institusjonene i Sør, yte konsulenttjenester og stimulere til finansering av disse. har også ansvaret for å videreutvikle strategien for slikt arbeid og for å etablere nye institusjoner i land som er omfattet av Misjonsalliansens overordnede strategi. Selskapet er et non-profitt aksjeselskap. Samtidig skal institusjonene i Sør drives med overskudd og bærekraft for øye slik at disse øker sin soliditet over tid. På denne måten settes de i stand til å vokse i takt med etterspørselen slik at stadig flere mennesker får tilbud om lån, sparing og forsikringer. Som tabellen under viser, har 2013 vært preget av god utvikling i mikrofinansarbeidet med en økning på 25 % i utlånsporteføljen. I Liberia ble det etablert en ny organisasjon, men det har tatt lenger tid enn planlagt å få banklisens, og institusjonen hadde derfor ingen kunder ved utgangen av har en liten administrasjon i Norge med kun to fast ansatte medarbeidere i tillegg til et styre som aktivt deltar i arbeidet. har også ansatt COO (driftsdirektør) med base i Argentina. Virksomhetene i Sør følges opp gjennom deltakelse i styrene, hyppige oppfølgingsreiser, kontakt med lokale ledere på styre- og administrasjonsnivå og etablerte rapporteringsrutiner. Samarbeidet med Universitetet i Agder bidrar til å bygge opp et stadig mer kompetent fagmiljø hjemme i Norge. I tillegg er Diakonhjemmet Høyskole partner i utarbeidelse av -gruppens internopplæringsprogram innen Verdibasert Ledelse. Dette programmet skal implementeres i samarbeid med lokale universiteter i de landene hvor vi har mikrofinansvirksomhet, i første omgang i Bolivia og Ecuador. NOK (Kurs i forhold til USD 2012: 5,57, 2013: 6,0837) Banco D-MIRO, Ecuador Diaconía, Bolivia per Antall kunder Totalt utlånsportefølje (NOK) Gjennomsnittlig lånebeløp (NOK) Antall ansatte Andel forsinket betaling (PAR1) 7,06 % 5,40 % 0,68 % 0,59 % Andel forsinket betaling (PAR30) 5,33 % 3,84 % 0,50 % 0,42 % OVERSKUDD (NOK)

27 ÅRSMELDING 2013 INNLEDNING HØYDEPUNKTER LEDELSE /STRUKTUR Banco D-MIRO (Ecuador) Banco D-MIRO er vår mest «komplette» mikrofinansinstitusjon med mulighet til å tilby hele spekteret av finansielle tjenester til våre kunder. Som bank har det vært spesielt viktig å utvikle gode spareprodukter, og D-MIRO har kommet et godt stykke på vei. Ved utgangen av året hadde D-MIRO sparekonti med et totalt innskudd på 4,2 millioner USD. Det jobbes intenst med å få på plass tjenester som minibankkort, internett- og mobilbank slik at D-MIRO kan stille sterkere i kampen om sparekundene. For øvrig opplevde banken god vekst i 2013 og endte opp med en portefølje på 56,6 millioner USD som tilsvarer en vekst på 16,4 % siden Antall lånekunder har imidlertid gått litt ned i løpet av året og endte opp med kunder. Dette skyldes i hovedsak utfordringer i markedet. Det skal tilføyes at D-MIRO er blant de aller beste bankene i Ecuador, både med hensyn til lave tapstall, vekst og prosentvis overskudd. D-MIRO har også klart å senke kostnadene fra 17,3 % i 2012 til 14,7 % i Resultat før skatt ble ca. 2 millioner USD, mens resultat etter skatt endte opp med 1,2 millioner USD. Diaconía FRIF (Bolivia) Diaconía FRIF har lagt bak seg nok et solid år med god vekst og svært lave tapstall. I 2013 økte låneporteføljen med nesten 30 % og endte opp med 97,8 millioner USD. Veksten i antall kunder var imidlertid kun 4 %. Totalt hadde Diaconía FRIF kunder ved utgangen av året. Andelen kunder som er forsinket med tilbakebetalingen er blant de aller laveste i landet, kun 0,68 % (PAR1). Det er også et godt tegn at kostnadsprosenten er stadig nedadgående. Ved utgangen av året var denne kommet ned i 10,25 %. Lave kostnader, marginale tap og god vekst gav et resultat (etter avsetninger til fremtidig tap) på 4,4 millioner USD. Gjennom hele året har det vært jobbet med å forberede Diaconía FRIF med tanke på å bli en regulert finansinstitusjon. En ny banklov ble vedtatt i siste kvartal, og det er ventet at Diaconía FRIF vil få ny legal status i løpet av Dette vil gi virksomheten muligheter til å utvide sitt tilbud i betydelig grad. REGNSKAP REGNSKAP D-MIRO REVISJONSBERETNING 27 NOK (Kurs i forhold til USD 2012: 5,57, 2013: 6,0837) MOM, Vietnam Totalt per Antall kunder Totalt utlånsportefølje (NOK) Gjennomsnittlig lånebeløp (NOK) Antall ansatte: Andel forsinket betaling (PAR1) 0,44 % 0,20 % 2,95 % 2,41 % Andel forsinket betaling (PAR30) 0,12 % 0,05 % 2,21 % 1,71 % OVERSKUDD (NOK)

28 ALLIANCE MICROFINANCE AS 28 MOM (Vietnam) MOM er et «Social Fund» eiet av Women s Union (45,61 %), Misjonsalliansen (45,10 %) og Tien Giang Provincial Lottery (9,29 %). /Misjonsalliansen opplever at samarbeidet er konstruktivt og at vi i stor grad får være med og gi retning til virksomheten både gjennom styret, utvikling av forretningsplaner og opplæring av de ansatte. MOM har hatt god vekst i løpet av 2013: Utlånsporteføljen økte med 32 % og var ved slutten av året på 4,3 millioner USD. Også i forhold til antall kunder har veksten vært god, og ved slutten av året hadde virksomheten kunder, noe som tilsvarer en vekst på ca. 17 % fra Videre har MOM svært lav grad av mislighold (0,12 %) og lave kostnader (9 %). Årets resultat ble på 0,4 millioner USD. Etterspørselen etter MOMs tjenester er større enn de er i stand til å betjene på grunn av begrenset tilgang til kapital. Det har derfor blitt lagt ned et stort arbeid i å få tak i nye midler til videre vekst. Frem til ny finansiering er på plass vil veksten være svært begrenset. Prosessen med å få på plass lisens som MFI (Microfinance Institution) pågår fortsatt. Når dette er på plass, vil finansiering bli enklere, og MOM vil kunne ekspandere til nye provinser. Diaconia MDI (Liberia) Diaconia MDI er vårt nyeste mikrofinansinitiativ. Selskapet ble registrert i slutten av 2012, og daglig leder ble ansatt i juli Søknad om banklisens ble levert i mai 2013, og det var forventet at lisens skulle foreligge innen seks måneder. Imidler-tid skulle det vise seg å bli vanskelig for myndighetene å overholde denne fristen. En av årsakene til dette er trolig at Diaconia MDI er den første «Microfinance Deposit-taking Institution» (MDI) som etablerer seg i landet, og det har hersket en del usikkerhet rundt hva som er gjeldende bestemmelser og krav for denne type institusjoner i Liberia. Styret, daglig leder og har samarbeidet om å forberede organisasjonen på operativ drift og har utarbeidet forretningsplan, rutiner og driftsmanualer, teknologisk plattform m.v. Diaconia MDI har innredet sitt hovedkontor og ansatt lånekonsulenter og personell til nødvendige administrative funksjoner. Det har vært stort fokus på opplæring av ansatte og på å etablere relasjoner til potensielle kunder. I samarbeid med Diaconía FRIF i Bolivia og har Diaconia MDI ansatt en «mikrofinansmisjonær» fra Bolivia som har fått et særlig ansvar for å utvikle kredittavdelingen og å lære opp kredittkonsulentene. Ikke lett å lykkes Misjonsalliansen vil møte mange og store utfordringer som mikrofinansaktør i Liberia. Det spår Adwina D. Vakun-Lincoln. Hun leder det liberianske handelsministeriets avdeling for små og mellomstore bedrifter. Misjonsalliansen kan bety noe positivt for Liberia. Hvis de får det til Folk her er veldig desperate, sier hun. Det er flere mikrofinansaktører i landet, og Edwina minner om at samtlige har opplevd problemer med korrupsjon og illojale tjenere som utnytter de fattige. Jeg håper de vil gjøre ting annerledes enn andre banker, annerledes enn kommersielle banker. Og jeg tror det er viktig å gi kundene en viss fleksibilitet. Mange av bankene er veldig strenge mot dem, sier hun.

29 ÅRSMELDING 2013 INNLEDNING HØYDEPUNKTER LEDELSE /STRUKTUR 29 REGNSKAP ÅRSBERETNING NØKKELTALL AKTIVITETSREGNSKAP BALANSE NOTER KONTANTSTRØMSANALYSE REGNSKAP REGNSKAP BANCO D-MIRO, REVISJONSBERETNING REGNSKAP D-MIRO REVISJONSBERETNING FORDELING AV ANSKAFFEDE MIDLER Fordeling av anskaffede midler Generelle gaver 7 % Øremerket felt 7 % Mikrokreditt Testamentariske 2 % gaver 8 % Fadderavtaler 40 % Tilskudd fra Norad 32 % Andre inntekter 3 % Tilskudd fra andre 1 %

30 30 ÅRSBERETNING 2013 VIRKSOMHETSIDÉ Misjonsalliansen skal drive diakonale misjons- og utviklingsprosjekter blant fattige i Sør ved hjelp av engasjement og økonomiske midler fra enkeltpersoner og grupper i Norge, samt midler fra den norske stat. Arbeidet i Sør og i Norge er gjensidig avhengige av hverandre, og Misjonsalliansen er opptatt av at organisasjonens prosjekter og verdier skal forankres både ute og hjemme. Informasjon og innsamling er viktige redskaper for å bygge både kunnskap og engasjement og er derfor satsingsområder for Misjonsalliansen i Norge. Nord/Sør-informasjon med vekt på organisasjonens egne prosjekter er i dette et vesentlig virkemiddel, og unge er en prioritert målgruppe. Misjonsalliansens visjon er: «Vi gir livet en sjanse!» ÅRETS RESULTAT MISJONSALLIANSEN Det fremlagte regnskapet for 2013 viser et positivt aktivitetsresultat på NOK mot et positivt aktivitetsresultat på NOK i Årets positive aktivitetsresultat tillegges formålskapitalen. Regnskapet gir et rettvisende bilde. ÅRETS RESULTAT KONSERNET Misjonsalliansen eier to aksjeselskap og er derfor pålagt å avlegge konsernregnskap. Disse aksjeselskapene er Alliance Microfinance AS og Banco D-MIRO AS. Det fremlagte konsernregnskapet for 2013 viser et positivt aktivitetsresultat på NOK mot et positivt aktivitetsresultat på NOK i Årets positive aktivitetsresultat tillegges formålskapitalen. Regnskapet gir et rettvisende bilde. HOVEDKONTOR OG PROSJEKTER I UTLANDET Misjonsalliansens hovedkontor ligger i Oslo. Misjonsalliansen har i 2013 hatt prosjekter i følgende land: Ecuador, Bolivia, Brasil, Kina, Filippinene, Vietnam, Kambodsja, Taiwan, Japan og Liberia. Virksomheten drives i stor grad av nasjonalt ansatt personell i tillegg til at organisasjonen har hatt 25 norske utsendinger i løpet av året. GRUNNLAG FOR FORTSATT DRIFT Det foreligger ingen opplysninger eller regnskapsmessige resultater som svekker organisasjonens fortsatte drift. REDEGJØRELSE FOR ORGANISASJONENS FREMTIDIGE UTVIKLING Misjonsalliansen har en solid økonomi. Det positive aktivitetsresultat i 2013 skyldes store testamentariske gaver og økte tildelinger fra Norad i tillegg til generelt gode inntektstall samt god kostandskontroll. Misjonsalliansen jobber for å øke sin implementeringskapasitet slik at overskuddet kan brukes til formål i årene som kommer. Gaveinntektene har hatt en god utvikling, og vi jobber for at denne veksten skal fortsette. USIKKERHETSFAKTORER Misjonsalliansen har trofaste givere og langsiktige avtaler med Norad gjennom Digni. Inntektene er derfor stabile. Organisasjonens risiko er vesentlig knyttet til politisk ustabilitet i våre samarbeidsland. FINANSIELL RISIKO Organisasjonens finansielle risiko er minimal da den ikke har langsiktig gjeld. Det kjøpes årlig valuta for

31 ÅRSMELDING 2013 INNLEDNING HØYDEPUNKTER LEDELSE /STRUKTUR 31 REGNSKAP REGNSKAP D-MIRO REVISJONSBERETNING ca. 80 millioner NOK, og valutaendringer påvirker resultatet, men er i liten grad en finansiell risiko. Misjonsalliansen har obligasjoner i «Danske Invest Norsk obligasjon institusjon». Fondet har en moderat renterisiko. LIKVIDITET Likviditeten i organisasjonen er god. Sum likviditetsendring gjennom året er positiv med NOK. LIKESTILLING Misjonsalliansen har 23 ansatte ved hovedkontoret, av disse er 14 kvinner og 9 menn. Organisasjonen har ved utgangen av året 19 norske utsendinger hvorav 10 er kvinner og 9 er menn. Ledergruppen består av 50 % kvinner. Av hovedstyrets 16 medlemmer og varamedlemmer er 44 % kvinner. Hovedstyret har mannlig leder. Det er ikke iverksatt likestillingsfremmende tiltak i OSLO, DEN 29. APRIL 2014 ARBEIDSMILJØET Det har vært et lavt sykefravær i 2013; 3,7 %. Dette er inkludert to langtidssykemeldte, uten disse er sykefraværet 1,8 %. Organisasjonen har ikke avtale med bedriftshelsesenter for de ansatte. Disse får i stedet dekket en legesjekk i året hos sin fastlege. Det har ikke skjedd skader eller ulykker verken ved hovedkontoret eller ute på feltene. YTRE MILJØ Misjonsalliansen har kildesortering på avfall ved hovedkontoret. Organisasjonens hovedkontor er miljøsertifisert som Miljøfyrtårn. Misjonsalliansen har en utstrakt reisevirksomhet både innenlands og utenlands. Store deler av disse reisene foretas med fly. Vi tilstreber å reise med miljøvennlige alternativ hvor dette er mulig. Misjonsalliansen har utover dette ingen virksomhet som skulle forsøple det ytre miljø. Paul Erik Wirgenes Ingunn Holbæk Arnt H. Jerpstad leder nestleder generalsekretær Lina Metveit Beisland Per N. Bondevik Hanne Holmberg Chávez Erik Dale Siv Helset Ole Andreas Kvilesjø Wenche Fladen Nervold Arne Tord Sveinall Lars N. Sæthre

32 Nøkkeltall SUM ANSKAFFEDE MIDLER herav innsamlede midler - fadderavtaler Antall fadderavtaler i % av «Sum anskaffede midler» 39,5 % 42,9 % - herav tilskudd fra Digni/Norad i % av «Sum anskaffede midler» 31,2 % 32,5 % SUM FORBRUKTE MIDLER ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT Fordeling av forbrukte midler FORDELING AV FORBRUKTE MIDLER 32 Admin. kostn. 4 % Innsamlingskostn. Kostnader 12 % Sven Bruns gate 1 % Direkte kostnader til formål 83 % FORMÅLSPROSENT 82,5 % 85,2 % Formålsprosenten er kostnader til formål i prosent av «Sum forbrukte midler». ADMINISTRASJONSPROSENT 4,2 % 3,8 % Administrasjonsprosenten er kostnader til administrasjon i prosent av «Sum forbrukte midler». Valutakurs USD 5,73 5,95 Bemanningsoversikt Antall årsverk i Norge 22,8 22,8 Antall årsverk utsendinger 25 28

33 Aktivitetsregnskap 2013 Regnskapet er satt opp etter regnskapsstandarden «God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner», jfr. Innsamlingskontrollens regelverk NOTER 2012 Anskaffede midler Offentlige tilskudd Tilskudd fra andre Innsamlede midler / Testamentariske gaver / Inntekter Sven Bruns gate Finansinntekter Andre inntekter SUM ANSKAFFEDE MIDLER ÅRSMELDING 2013 INNLEDNING HØYDEPUNKTER LEDELSE /STRUKTUR Forbrukte midler a) Kostnader til anskaffelse av midler Innsamlingskostnader /5/8/ Kostnader Sven Bruns gate Sum kostnader til anskaffelse av midler REGNSKAP REGNSKAP D-MIRO REVISJONSBERETNING 33 b) Kostnader til formål: 1) Diakonale misjons- og utviklingsprosjekter Direkte kostnader til felt / Overføring til drift Mikrofinans () Prosjektkostnader påløpt i Norge /8/ Pensjon tidligere misjonærer / Finanskostnader ) Nord/Sør-informasjon /8/ Sum kostnader til formål c) Kostnader til administrasjon /8/ SUM FORBRUKTE MIDLER ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT Endring i formålskapital (disponering av aktivitetsresultatet) Fri formålskapital Formålskapital m/selvpålagte restriksjoner SUM DISPONERT

34 Balanse pr EIENDELER 2013 NOTER 2012 Anleggsmidler Inventar og utstyr Eiendommen Sven Bruns gate Langsiktige utlån Aksjer Aksjer i datterselskap SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler Utestående til feltene Andre kortsiktige fordringer Sum kortsiktige fordringer Kasse, bank Obligasjoner Sum kontanter, bank og fondspl SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

35 ÅRSMELDING 2013 INNLEDNING HØYDEPUNKTER LEDELSE /STRUKTUR EGENKAPITAL OG GJELD 2013 NOTER 2012 Formålskapital Formålskapital Korreksjon av balanse årets aktivitetsresultat SUM FORMÅLSKAPITAL Gjeld Pensjonsforpliktelse over drift Avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skatt, arb.giveravg., feriepenger m.m Tilskuddsgjeld Annen kortsiktig gjeld Total kortsiktig gjeld REGNSKAP REGNSKAP D-MIRO REVISJONSBERETNING 35 SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD OSLO, DEN 29. APRIL 2014 Paul Erik Wirgenes Ingunn Holbæk Arnt H. Jerpstad leder nestleder generalsekretær Lina Metveit Beisland Per N. Bondevik Hanne Holmberg Chávez Erik Dale Siv Helset Ole Andreas Kvilesjø Wenche Fladen Nervold Arne Tord Sveinall Lars N. Sæthre

36 Noter GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 36 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1988 og i henhold til regnskapsstandarden NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Hovedregel for vurdering av inntekter og kostnader Innsamlede midler og gaver regnskapsføres etter kontantprinsippet når de er mottatt. Testamentariske gaver føres når boet er oppgjort. Tilskudd fra NORAD samt andre tilskudd som det knytter seg betingelser til inntektsføres i takt med forbruk av midlene. Ikke inntektsførte tilskudd balanseføres under posten tilskuddsgjeld. Leieinntekter inntektsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår, med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Kostnader regnskapsføres etter sammenstillingsprinsippet, det vil si i samme periode som tilhørende inntekt. Dersom det ikke er noen tilhørende inntekt, sammenstilles kostnaden med utført aktivitet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi og verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs. Investeringer Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. Disse klassifiseres som finansielle anleggsmidler og blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Langsiktige investeringer i aksjer og aksjer som mottas som gave vurderes etter kostmetoden og blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Markedsbaserte finansielle instrumenter, herunder obligasjoner, er bokført som omløpsmidler. Disse vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Pensjoner Virksomheten har en innskuddsbasert kollektiv pensjonsforsikring og AFP privat sektor for ansatte i hjemmeadministrasjonen. Utsendinger som har rett til medlemskap i NAV har samme innskudsordning som ansatte i Norge og i tillegg har de kollektiv livrente. Utsendinger som ikke kan være medlem i NAV har egne avtaler. Den innskuddsbaserte pensjonsordningen og AFP periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Årets innskudd kostnadsføres, og det påløper ikke mer forpliktelser. Misjonsalliansen har pensjonsforpliktelser for tidligere ansatte. Se note 19. Vurdering av verdier og eiendeler i Misjonsalliansens avdelinger i utlandet Misjonsalliansen har samarbeidspartnere i 10 land, hvorav 3 er avdelinger direkte underlagt Misjonsalliansen. Den langsiktige strategien er å arbeide mot at våre avdelinger skal bli selvstendige stiftelser/ organisasjoner med lokalt eierskap. På denne bakgrunn har vi ikke balanseført verdiene i avdelingene i Misjonsalliansens balanse. Alle Misjonsalliansens avdelinger i utlandet fører egne regnskap som blir revidert av autorisert revisor. Jfr. Note OFFENTLIGE TILSKUDD Tilskudd fra Digni/Norad Misjonsalliansen samarbeider med NORAD via Digni i seks land. 16 prosjekter mottar tilskudd fra Norad. Bolivia Kina Ecuador Vietnam Kambodsja Liberia Adm. bidrag fra Digni/NORAD Årets tildeling fra Digni/Norad Ekstra tildeling fra 2012/ Sum tilskudd fra Digni/Norad Mottatt momsrefusjon Sum offenlige tilskudd TILSKUDD FRA ANDRE Tilskudd fra en privat stiftelse. Midlene blir inntektsført når de er brukt til formål. Dette er tilskudd over en 4-årsperiode til to prosjekter i Kina og ett i Vietnam. Siste år i tilskuddsperioden er INNSAMLEDE MIDLER, GAVER MV Innsamlede midler fadderavtaler Innsamlede midler «landfadder» (tidl. fadderavtaler) Innsamlede midler øremerkede enkeltgaver Innsamlede midler mikrokreditt Innsamlede midler ikke øremerket Sum innsamlede midler Testamentariske gaver Totalt innsamlede midler, gaver mv INNSAMLINGSPROSENT Lov om frivillig registrering av innsamlinger trådte i kraft 1. juli Loven pålegger medlemmer å rapportere innsamlingsprosent. Formålet er å gi giverne trygghet for at mottatte midler går til formål. Misjonsalliansens innsamlingsprosent viser at av kr 100,- innsamlede kroner går kr 82,50 til organisasjonens formål. Innsamlingsprosent er «Totalt innsamlede midler, gaver mv.» (se ovenfor) minus kostnader til innsamling i % av innsamlede midler. Kostnader til innsamling, se note 8 og 9. Innsamlingsprosent 82,5 % 83,8 %

37 ÅRSMELDING ANSATTE GODTGJØRELSE OG LÅN 2013 NOTE 2012 Personalkostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjon ansatte Endring pensjonsforpliktelser inkl. AGA Annen godtgjørelse Sum personalkostnader /9/ Kostnader pensjon tidligere ansatte Sum personalkostnader inkl. pensjon Herav kostnader knyttet til utsendinger NOK i 2013 og NOK i 2012, se note 10. Antall utsendinger er redusert fra 28 til 25. Bemanningsoversikt Antall årsverk i Norge 22,3 8 22,2 Antall årsverk på feltene 25, ,0 Antall årsverk Sven Bruns gate 0,6 7 0,6 Sum antall årsverk 47,8 50,8 Godtgjørelse daglig leder/styret: (styret mottar ingen godtgjørelse) Ordinær lønn Kollektiv pensjonspremie Annen godtgjørelse Sum godtgjørelse Daglig leder har oppsigelsestid ut over det som er normal etter arbeidsmiljøloven. Revisjonshonorar Lovpålagt revisjon Attestasjoner Misjonsalliansen har skiftet revisjonsfirma i Det nye revisjonsfirmaet er Deloitte. 6 DRIFTSKOSTNADER ETTER ART: Personalkostnader Avskrivninger Kostnader på felt Overføring til Andre driftskostnader Finanskostnader Sum forbrukte midler SVEN BRUNS GATE 9 Misjonsalliansen eier og driver eiendommen Sven Bruns gate 9. Organisasjonen har sitt hovedkontor i 1. og 2. etg., mens etg. leies ut til bolig for studenter og unge voksne. Intern husleie for Misjonsalliansen er satt til NOK og er trukket fra «Kostnader Sven Bruns gate» i aktivitetsregnskapet. Utleiedelen i Sven Bruns gate 9 er skattepliktig. Fordelingen mellom Misjonsalliansens kontor og utleiedelen blir fordelt etter antall etasjer brukt til hvert formål. Felleskostnader blir fordelt 40 % skattefri og 60 % skattepliktig. Det blir beregnet en intern rentekostnad av ca. 13 mill NOK. Som rentesats blir det brukt snitt utlånsrente i 2013 i vår bankforbindelse. INNLEDNING HØYDEPUNKTER LEDELSE /STRUKTUR REGNSKAP REGNSKAP D-MIRO REVISJONSBERETNING 37 8 FORDELING AV FELLESKOSTNADER I forbindelse med overgang fra artsbasert til formålsbasert klassifisering i resultatregnskapet (overgang til aktivitetsregnskap) er prinsippet for fordeling av felleskostnadene sentrale. Alle ansatte i Misjonsalliansen er ansatt for å arbeide med ett eller flere formål, og kostnadene for disse personene er fordelt på de ulike formålene. Felleskostnadene er fordelt på formål etter antall årsverk. Felleskostnader fordelt pr. formål etter antall ansatte: 2013 Årsverk 2012 Årsverk Innsamling , ,1 Administrasjon , ,3 Informasjon/nettverk , ,8 Prosjektkostnader (utland) , ,1 Sum felleskostnader , ,2 9 KOSTNADER I FORDELT PR. KOSTNADSART Personalkostnadene inkluderer avsetning til pensjonsforpliktelser med 4,4 mill i 2013 og ca. 2,8 mill i Dette er vesentlig avsetning til avtale om AFP privat sektor for ansatte (se note 19). Økning i inventar/vedlikehold er kostnader knyttet til oppgradering av giversystemet Mysoft. Det er kostnadsført NOK i 2013 og tilsvarende beløp vil bli utgiftsført i 2014 og noe mindre i Andel felleskost Andel felleskost. Personalkostnader Avskrivning Husleie, garasje Inventar og vedlikehold Fremmedytelser Kontorhold/opplæring Reisekostnader Innsamling/info/nettverk Andre driftskostnader Sum «Kostnader i Norge» Kostnader til info/nettverk fordeles med 50 % til innsamling og 50 % til formål Nord/Sør-informasjon. Admin. Innsamling Nord/Sørinformasjon Prosjektkost. i Norge Personalkostnader Direkte kostn. innsaml./info/nettv Andre driftskostnader Andel felleskostnader Sum «Kostnader i Norge»

38 10 FELTKOSTNADER Direkte kostnader til felt er kostnader til prosjektene ute overføringer til lokale samarbeidspartnere og personalkostnader for utsendingene. Overføringskursen er USD. Gjennomsnittlig kurs mot USD var 5,73 i 2013 og 5,95 i Reduksjon i personalkostnader er knyttet til reduksjon av antall utsendingsårsverk fra 28 til 25. a) feltkostnader fordelt pr. kostnadsart Personalkostnader utsendinger Kostnader regnskapsført på felt Kostnader på felt regnskapsført i Norge Andre driftskostnader Sum b) feltkostnader fordelt pr. land Oversikten nedenfor viser hvilke land Misjonsalliansen arbeider i og kostnader pr. land. Det er reduserte kostnader i mange av landene i forhold til i fjor. Dette har flere årsaker; lavere dollarkurs, reduksjon av utsendinger og noe uro i ledelsen på Filippinene, i Bolivia og i Ecuador. Reduksjonen i Vietnam skyldes mindre overføringer til mikrofinans enn i 2012, og økningen i Liberia er knyttet til økte midler til bygging av skoler og oppstartkostnader til etablering av mikrofinansbank Antall årsverk 2012 Antall årsverk Filippinene Bolivia Kina Japan , Ecuador Taiwan , Vietnam Brasil Kambodsja Liberia Sum direkte kostnader Antall årsverk utsendinger 25,0 28,0 11 UTESTÅENDE FORDRINGER FELT Utestående fordringer felt består av avregning mellom overført beløp og bokførte kostnader i I tillegg har flere felt et langsiktig driftsforskudd. Disse beløpene står som gjeld til Misjonsalliansen i regnskapene på felt Ecuador Vietnam Brasil Sum gjeld til Norge i feltregn. (note 18) Filippinene Bolivia Utestående andre felt Sum utestående på feltene UTVIKLING AV NØKKELTALL Regnskapsstandarden krever at utvikling i nøkkeltallene administrasjonsprosent, formålsprosent og innsamlingsprosent skal vises over fem år Administrasjonsprosent 4,2 % 3,8 % 3,5 % 3,2 % 3,2 % Grunnen til økt administrasjonsprosent i er avsetning til AFP. Se note 19 pensjonsforpliktelser. Formålsprosent 82,5 % 85,2 % 84,6 % 85,5 % 85,7 % Grunnen til dårligere formålsprosent i 2013 er ekstraordinær avsetning til AFP (se note 19) og større underforbruk på feltene enn det som har vært normalt. Innsamlingsprosent 82,5 % 83,8 % 82,1 % 83,3 % 82,8 % Som tallene viser er innsamlingsprosenten veldig stabil. Endring i testamentariske gaver er det som gir størst utslag på innsamlingsprosenten. Den ekstraordinære avsetningen til AFP gjør også her utslag i årene (se note 8, 9 og 19). 13 FINANSPOSTER Renter innskudd Aksjeutbytte Renteinntekter obligasjon Sum finansinntekter Renteutgifter Sum finanskostnader

39 ÅRSMELDING INVENTAR/UTSTYR OG EIENDOM Inventar/ Inventar Eiendom utstyr Bil Sven Bruns g. Sven Bruns g. Anskaffelseskost Tilgang Anskaffelseskost Akkum. avskr Balanseført verdi Årets avskrivning Økonomisk levetid 4 6 år 5 år 4 6 år 75 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Saldoavskr. 15 BUNDNE MIDLER I posten «Kasse, bank» inngår bundne bankinnskudd med kr ,- til skattetrekk for ansatte. 16 AKSJER Bokf. verdi Anskaf.kost Kolibri Kapital ASA Mediehuset Vårt Land AS KNIF Trygghet Forsikring AS Aksjer mottatt som gave Sum aksjer AKSJER I DATTERSELSKAP Misjonsalliansen eier 2 aksjeselskap: 1. Alliance Microfinance AS, stiftet i 2009 for å drifte organisasjonens mikrofinansarbeid. Se regnskap side Banco D-Miro, stiftet i 2010 og med oppstart av ordinær drift i Se regnskap side 42 Misjonsalliansen eier 99 % av aksjene i Banco D-Miro, Ecuador, aksjer á 100 USD. Alliance Microfinance AS eier 1,0 % av aksjene i Banco D-Miro i Ecuador. Det er verdiene i stiftelsen D-Miro sammen med frisk kapital fra Misjonsalliansen på 8,9 mill NOK som danner grunnlag for aksjekapitalen i Banco D-Miro. I 2011 kjøpte Misjonsalliansen aksjer i Banco D-MIRO for NOK fra stiftelsen D-MIRO på selgerkreditt. Stiftelsen ble lagt ned i desember 2012, og gjelden ble dermed ettergitt. Gjelden er overført til egenkapital i balansen. Kopi av konsernregnskapet til Misjonsalliansen kan fåes ved henvendelse til hovedkontoret. Det er siden 2012 arbeidet med å etablere en mikrofinansbank i Liberia. Alliance Microfinance AS betalte inn 1 mill USD i aksjekapital i Det er pr fortsatt ikke gitt lisens til drift for banken i Liberia. Banken etableres med støtte fra Norad. Aksjekapitalen står i balansen til Alliance Microfinance AS. INNLEDNING HØYDEPUNKTER LEDELSE /STRUKTUR REGNSKAP REGNSKAP D-MIRO REVISJONSBERETNING FORMÅLSKAPITAL Formålskap. selvpålagt restriksjon Formålskap. ekstern restriksjon Total formålskap. Fri formålskap. Formålskapital pr Bruk av formålskap. med internt pålagte restriksjoner Tilgang fri formålskapital Formålskapital pr Aksjekapital i Banco D-Miro inngår i total formålskapital med 57,6 mill NOK, av denne er 34,8 mill NOK formålskapital med eksterne restriksjoner. Fri formålskapital inkluderer 22,8 mill NOK som er bundet i aksjekapital i Ecuador. Dette er en del av bistandsarbeidet til organisasjonen. Bruk av formålskapital m/selvpålagte restriksjoner Midlene er avregnet mot Filippinene og er en del av oppgjøret ved nedleggelsen av organisasjonen NORMA. NMAP er en selvstendig lokal organisasjon som har tatt over drift av prosjektene på Filippinene. Midler i NMAP som ikke er brukt til formål står nå som tilgodehavende i balansen til Misjonsalliansen. BALANSEVERDIER I MISJONSALLIANSENS AVDELINGER Tre av Misjonsalliansens ti samarbeidspartnerne er organisert som avdelinger i Misjonsalliansen. Verdiene i balansene til disse avdelingene er ikke tatt inn i Misjonsalliansens balanse. Bokført verdi pr er 16,3 mill NOK. Tilsvarende tall for var 34,3 mill NOK. Omregningskurs er snittkurs 2013 på overføring av midler til det enkelte land. Grunnen til nedgangen er at Filippinene i løpet av 2013 ble en nasjonal organisasjon. Verdiene i balanse ble overført til den lokale organisasjonen. Misjonsalliansen har inngått en avtale med NMA-P i forhold til salg av eiendom. Balanseverdier pr Ecuador Vietnam Brasil Totalt Eiendeler Eiendom/inventar Langsiktig fordring (inkl. lån mikrofinans) Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Egenkapital bundet i anleggsmidler Egenkap. ikke i Misjonsalliansens balanse Gjeld balanseført i Misjonsalliansens balanse Kortsiktig gjeld til Misjonsalliansen (note 11) Langsiktig gjeld til Misjonsalliansen Total gjeld til Misjonsalliansen Gjeld/forpliktelser (lokalt) Forpliktelser (ansatte) Lokale avsetninger Kortsiktig gjeld Total gjeld/forpliktelse Sum egenkapital og gjeld

40 19 PENSJONSFORPLIKTELSER Misjonsalliansens pensjonsordning tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ordningen er sikret i DNB Liv. Ordningen med innskuddspensjon m/risikopensjon omfatter 56 personer. I tillegg har våre utsendinger innskuddspensjon Pluss m/risiko. Fra er ansatte med i AFP for privat sektor. Innskuddspensjon har ingen pensjonsforpliktelser. Forpliktelser ved tidligere ytelsesbasert ordning: Misjonsalliansen har pensjonsforpliktelser i forhold til sju ansatte som er pensjonister/uføretrygdet i ytelsesbasert pensjonsordning. Reguleringspremie for 2013 var på NOK. Netto balanseførte pensjonsforpliktelser er redusert med NOK. Forpliktelser ved pensjon som dekkes over løpende drift: 27 tidligere ansatte er med i pensjonsordning som dekkes løpende over drift. Av disse er 20 blitt pensjonister. Utbetalt pensjon inkl. AGA i 2013 er på NOK. Bokført endring i netto balanseførte pensjonsforpliktelser er redusert med NOK. Resultatførte kostnader i 2013 er NOK. Forpliktelser ved privatfinansiert AFP-ordning: Misjonsalliansens ansatte har gjennom sin tariffavtale hatt rettigheter i forhold til AFP. Gjennom endring i type pensjonsavtale i 2006 ble dette oversett av både arbeidsgiver og arbeidstakere. I 2013 ble de ansatte med i AFP privat sektor. De ansatte som ikke kom med på grunn av alder fikk en privat AFP-avtale med bedriften. Forpliktelsen for dette er satt av i regnskapene for 2011 til Det ble i 2013 avsatt til pensjonsforpliktelser. Dette inkluderer arbeidsgiveravift Forpliktelser ved tidligere ytelsesbasert ordning Forpliktelser ved pensjon som dekkes over løpende drift Forpliktelser ved privatfinansiert AFP-ordning Samlet pensjonsforpliktelse inkl. AGA pr Kontantstrømsanalyse I Årets aktivitetsresultat II III IV Poster i aktivitetsregnskapet som ikke har direkte likviditetseffekt: + avskrivning på anleggsmidler endringer i forpliktelser Investeringer, avhendelse og finansiering - anskaffelse av varige driftsmidler anskaffelse av aksjer reduksjon i utlånt kapital tap på aksjer/ salg av aksjer Andre endringer - endringer i kundefordringer/andre fordringer endringer i leverandørgjeld/annen korts. gjeld korrigert formålskapital i = SUM LIKVIDITETSENDRINGER GJENNOM ÅRET LIKVIDITETSBEHOLDNING PR = LIKVIDITETSBEHOLDNING

41 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER Offentlige tilskudd Tilskudd fra Banco D-Miro Tilskudd fra Misjonsalliansen Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Personalkostnader Avskrivning Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTANDER SUM DRIFTSRESULTAT NETTO FINANSINNTEKTER DRIFTSRESULTAT Balanse pr EIENDELER STYRET FOR ALLIANCE MICROFINANCE AS OSLO, DEN 13. FEBRUAR 2014 Arnt H. Jerpstad Roy Mersland Nils Atle Krokeide Styreleder Styremedlem Styremedlem Oddvar Sten Rønsen Lars Langsrud Jørgen Haug Styremedlem Styremedlem Styremedlem Siv Irene Helset Styremedlem Anleggsmidler Inventar og utstyr Aksjer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Kasse, bank, obligasjoner Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Formålskapital Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital årets resultat Sum formålskapital GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Andreas Andersen Daglig leder ÅRSMELDING 2013 INNLEDNING HØYDEPUNKTER LEDELSE /STRUKTUR REGNSKAP 41 REGNSKAP D-MIRO REVISJONSBERETNING (note 17)

42 Resultatregnskap Valutakurs 5,84 5,82 Driftsinntekter Inntekter på utlån Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader Avskrivning Andre driftskostnader Sum driftskostnader BANCO D-MIRO (note 17) Sum driftsresultat % til ansatte % skatt ÅRSRESULTAT Balanse pr EIENDELER Valutakurs 6,0837 5,57 Anleggsmidler Eiendom, transportmidler og utstyr Finansielle anleggsmidler Langsiktige lån Sum anleggsmidler Omløpsmidler Utestående felt Andre kortsiktige fordringer Kasse, bank, obligasjoner Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Formålskapital Aksjekapital Annen egenkapital Valutadiff årets resultat Sum formålskapital Gjeld Langsiktig gjeld Innlån fra kunder Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD STYRET I BANCO D-MIRO OSLO, DEN 30. JANUAR 2014 Gonzalo Mejia Hugh Sinclair Roy Mersland Styreleder Styremedlem Styremedlem Andreas Andersen Styremedlem Jean Paul Kaisin Styremedlem

43 ÅRSMELDING 2013 INNLEDNING HØYDEPUNKTER LEDELSE /STRUKTUR REGNSKAP REGNSKAP D-MIRO REVISJONSBERETNING 43 REVISJONSBERETNING

vi gir livet en sjanse!

vi gir livet en sjanse! Misjonsalliansen.no Innledning vi gir livet en sjanse! Høydepunkter Ledelse /struktur Brasil Filippinene Kambodsja Kina Liberia Japan Taiwan Amas årsregnskap Regnskap Amas Regnskap D-Miro Revisjonsberetning

Detaljer

VI GIR LIVET EN SJANSE!

VI GIR LIVET EN SJANSE! MISJONSALLIANSEN.NO INNLEDNING VI GIR LIVET EN SJANSE! LEDELSE /STRUKTUR NORGE ÅRSRBERETNING REVISJONSBERETNING ÅRSMELDING 2014 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO ÅRSMELDING 2014 INNLEDNING 3 LEDELSE /STRUKTUR NORGE

Detaljer

PROSJEKTKATALOGEN 2015 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten?

PROSJEKTKATALOGEN 2015 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten? PROSJEKTKATALOGEN 2015? VÅRT PROSJEKT misjonsavtale i menigheten? Vi inviterer til å støtte arbeidet i et av åtte land! I denne prosjektkatalogen finner dere mange prosjekter innenfor hvert enkelt land.

Detaljer

PROSJEKTKATALOGEN 2016 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten?

PROSJEKTKATALOGEN 2016 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten? PROSJEKTKATALOGEN 2016 VÅRT PROSJEKT misjonsavtale i menigheten? Vår menighets misjonsavtale! Her har du prosjektkatalogen hvor du kan finne prosjektet som passer for din menighet! Som medlem av Samarbeid

Detaljer

vi gir livet en sjanse!

vi gir livet en sjanse! Misjonsalliansen.no vi gir livet en sjanse! Årsmelding 2011 www.misjonsalliansen.no 2 Et godt år enda en gang. Vi er glade for å kunne presentere Misjonsalliansens årsmelding for 2011! Organisasjonen har

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

MISJONSALLIANSEN.NO INNLEDNING HØYDEPUNKTER BOLIVIA BRASIL ECUADOR FILIPPINENE JAPAN KAMBODSJA KINA LIBERIA TAIWAN VIETNAM NORGE ÅRSREGNSKAP

MISJONSALLIANSEN.NO INNLEDNING HØYDEPUNKTER BOLIVIA BRASIL ECUADOR FILIPPINENE JAPAN KAMBODSJA KINA LIBERIA TAIWAN VIETNAM NORGE ÅRSREGNSKAP MISJONSALLIANSEN.NO ÅRSMELDING 2010 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 2 NYE MULIGHETER Det er en stor glede å få lov til å legge frem årsmeldingen for 2010. Misjonsalliansen har hatt et godt år. Inntektene har igjen

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

DITT PROSJEKT. дin hjertesak

DITT PROSJEKT. дin hjertesak DITT PROSJEKT дin hjertesak Hva er din hjertesak? Vi mennesker er forskjellige, og det er ulike ting som opptar og engasjerer oss. Ved å støtte et prosjekt i Misjonsalliansen kan du bidra til den saken

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

DITT PROSJEKT. din hjertesak

DITT PROSJEKT. din hjertesak DITT PROSJEKT din hjertesak Hva er din hjertesak? Vi mennesker er forskjellige, og det er ulike ting som opptar og engasjerer oss. Ved å støtte et prosjekt i Misjonsalliansen kan du bidra til den saken

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

2017" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!"AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL"!"" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' '

2017 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL! ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2017" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del1:Verdensmilitæreforbruk Hvaermilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Prislisten for gruppe 1-5 gjelder for alle vanlige hjemmetelefoner/geografiske nummer. Vi gjør oppmerksom på at inndelingen av hva som er fastnettnummer

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14

Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14 Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14 Global mobilitet o Del av den internasjonale dimensjonen i Erasmus+ o Mobilitetssamarbeid med partnerland

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni.

Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni. Prisliste utenlandssamtaler fra Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni. Internasjonale samtaler Starttakst Landskode Minuttpris Afghanistan

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT 484 BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT Her kan du sjølv fylle ut kvar du har vore, og kva du har gjort der. Eg anbefaler at du summerer med blyant,

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Fotball og misjon i Ecuador

Fotball og misjon i Ecuador Fotball og misjon i Ecuador I og omkring storbyen Guayaquil, i Ecuador, er det mange, store slumområder. De som bor her mangler mye av det som er selvfølgelig for oss i Norge; reint vann, tett hus, skolegang

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon - empowers deaf people world wide - 30 år t e v i l r o f d ø r B - tro og håp for fremtiden Tretti år med Internasjonal Døvemisjon Internasjonal døvemisjon - DMI DMI (Deaf Ministries International) er

Detaljer

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Samtaler til utlandet faktureres per minutt. Alle priser er inklusiv moms. Antall minutter gratis per m ned Pris per minutt

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Etter Jul har vi hatt mye besøk fra Norge, noe som har vært kjempe koselig!

Etter Jul har vi hatt mye besøk fra Norge, noe som har vært kjempe koselig! Ja, nå er det ikke lenge før dere der hjemme kan synge: fløy en liten blåfugl gjennom vindu gjennom vindu, gjennom vindu.. Mens vi her i Manila heten lengter etter regntiden og har så smått begynt å nynne

Detaljer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Prisliste Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Primafon AS Prisliste mobil gjeldende fra 01. juli 2016 Alle priser er inkl mva. Primafon AS. Vi tar forbehold

Detaljer

Landsting 8.-10. april 2005

Landsting 8.-10. april 2005 Sak 11 Valg Landstinget skal iflg Organisasjonsbestemmelsene 3.1.2 velge: landssjef viselandssjef seks medlemmer til landsstyret to varamedlemmer til landsstyret leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Ilula Orphan Program (IOP)

Ilula Orphan Program (IOP) Ilula Orphan Program (IOP) er en lokalt basert organisasjon i Ilula, Tanzania. IOP bekjemper fattigdom og HIV/aids ved å gi barn støtte til utdannelse og hjelpe deres familier. Hjelp til selvhjelp er bærebjelken.

Detaljer

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene Indonesia Senegal India Israel www.kmmisjon.no Kall og visjon Kristen Muslimmisjon (KMM) er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som ble dannet

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2012 2015 Normisjons visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Normisjons kjerneverdier er «elsket og sendt». Handlingsplanen omfter Normisjons totale arbeid i Norge

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Global mobilitet. Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16

Global mobilitet. Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16 Global mobilitet Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16 Litt om Erasmus+ Global mobilitet Erasmus+ åpnet i 2015 opp for muligheten til å utføre student- og ansatt mobiliteter til deler av verden utenfor

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Innhold. Om Misjonsalliansen

Innhold. Om Misjonsalliansen håndbok Om Misjonsalliansen Misjonsalliansen er en frittstående, diakonal utviklings- og misjonsorganisasjon. Vi driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia (Filippinene,

Detaljer

SOMMERHILSEN fra de Filippinske øyer!

SOMMERHILSEN fra de Filippinske øyer! Tit 3:5 he saved us, not because of righteous things we had done, but because of his mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit, SOMMERHILSEN fra de Filippinske øyer!

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Hindrer og lindrer nød

Hindrer og lindrer nød Norges Røde Kors hovedkontor 24.08.2012 Distriktskontorer* Generalsekretær Røde Kors Ungdom Spesialrådgiver for Generalsekretær Generalsekretærens stab Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon

Detaljer

Innenfor hvilket fagområde har du din høyeste grad?

Innenfor hvilket fagområde har du din høyeste grad? # Norske Latin-Amerika-forskere og norsk Latin-Amerika-forskning (id 66513) - 16.11.2015 10:24 # Variabel Etikett alder Når er du født? 1 1931-1935 2 1936-1940 3 1941-1945 4 1946-1950 5 1951-1950 6 1951-1955

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Budsjettforslag 2016 - Konsekvenser for forskning om utvikling? Inger-Ann Ulstein spesialrådgiver/norglobal-koordinator

Budsjettforslag 2016 - Konsekvenser for forskning om utvikling? Inger-Ann Ulstein spesialrådgiver/norglobal-koordinator Budsjettforslag 2016 - Konsekvenser for forskning om utvikling? Inger-Ann Ulstein spesialrådgiver/norglobal-koordinator Kuttene i budsjettforslaget for 2016 Konsekvenser for forskning om utvikling og for

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013 FLYKTNING 2013 REGNSKAPET ALT om mennesker På FLuKT verden over Hovedtall og trender Hovedfunn GLOBALT 45,2 millioner mennesker er på flukt verden over. Dette er det høyeste tallet som er registrert etter

Detaljer

Gatemegling. Konfliktarbeid i praksis. Mari Olsgaard

Gatemegling. Konfliktarbeid i praksis. Mari Olsgaard Gatemegling Konfliktarbeid i praksis Mari Olsgaard Gatemegling sin historie Konfliktrådets prosjekt fra 1998 Hoveddelen av saker var alternativ til straff i mindre lovbrudd utført av ungdom Ville forebygge

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Fotball og misjon i Bolivia

Fotball og misjon i Bolivia Fotball og misjon i Bolivia Bolivia er et fjell-land. Mange av Misjonsalliansens prosjekter foregår på El Alto en by som ligger på ca 3500 m over havet. Mange som bor her er fattige og barna har ikke så

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Forbundet. - en introduksjon. Norges Kristelige Studentforbund

Forbundet. - en introduksjon. Norges Kristelige Studentforbund Forbundet - en introduksjon Norges Kristelige Studentforbund FORBUNDET! Norges Kristelige Studentforbund (populært kalt «Forbundet») er Norges eldste kristelige studentorganisasjon. Siden 1899 har vi vært

Detaljer

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling FOKUS Muligheter i lokalmenigheten Senter for menighetsutvikling www.mhs.no 30.05.2016 Bakgrunn FOKUS bygger på Leading Your Church Into Growth Et kurs som er velprøvd i den anglikanske kirke gjennom 20

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Paulus menighet har vennskap med enkeorganisasjonen Conavigua i Guatemala. Vennskapet begynte i 1989 og har vart i 25 år. Vennene

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

MISJON for og med alle Ni aktuelle misjons- og humanitære prosjekt rettet mot mennesker med ulike funksjonshemninger.

MISJON for og med alle Ni aktuelle misjons- og humanitære prosjekt rettet mot mennesker med ulike funksjonshemninger. MISJON for og med alle Ni aktuelle misjons- og humanitære prosjekt rettet mot mennesker med ulike funksjonshemninger. Foto: Normisjon Agder og Telemark bispedømme 2010 Misjon for og med alle alle bortsett

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Å være misjonær i England

Å være misjonær i England Å være misjonær i England Nå har det gått noen måneder, og både jeg (Solgunn) og dette årets ettåringer har kommet oss vel til rette i England. I år har vi 7 ettåringer fordelt rundt i Cumbria; 4 norske,

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Nå har vi satt ned prisene igjen!

Nå har vi satt ned prisene igjen! Telefonen kostar 499kr inkl moms Månadskostnad 159kr (Du ringer obegränsat till fasta nätet till över 100 länder) Nå har vi satt ned prisene igjen! Vi gjør det nå enda billigere for deg å ringe til store

Detaljer

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid NFUs internasjonale solidaritetsarbeid Tekst: Helene T. Strøm Rasmussen, NFU Myndigheter over hele verden svikter i arbeidet med å sikre at mennesker med utviklingshemning får oppfylt sine menneskerettigheter.

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer