ÅRSKALENDER STUDIESAKER,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSKALENDER STUDIESAKER,"

Transkript

1 ÅRSKALENDER STUDIESAKER, HSL-fak SFU = seksjon for utdanningstjenester v/hsl-fak FS = fakultetsstyret UTA = avdeling for utdanning KSA = avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt For fullstendig oversikt: se egne rutiner for hvert saksfelt (eksamen, EVU etter- og videreutdanning, FS Felles studentsystem, internasjonalisering, kvalitetssikring/evaluering, opptak, praksis, studentrekruttering, undervisningsplanlegging). Ansvarlig Intern frist til SFU/fak Frist til UTA JANUAR Semesterstart ca Nye internasjonale studenter uka før SFU, UTA, institutt Uke 1-2 Uke 1-2 Frist for studenter: Oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt prøve Studentene 15. januar Studiekatalog på nett: publiseres i uke 2 UTA FEBRUAR Frist for studenter: Registrering og eksamensmelding Studentene 1. februar Kontinuasjonseksamen/utsatte prøver: oppnevne kommisjoner, avvikle eksamen Frist for å oppnevne kommisjon: sendes ut. Sensurfrist: 3 uker Emner vedtak på institutt: endring/oppretting/nedlegging 15. februar for 1. mars neste studieår (høst/vår) Emner legges inn i EpN (emner på nett) 1. mars Emne-/programevaluering: gjennomføring i feb./mars pga. oppfølging og Feb./mars

2 tilbakemelding til studentene samme semester Studieprogramrapport fra programledelsen Programstyret Februar Studieprogramrapport i instituttstyret Februar HVERT 2. år: Kvalitetssikringsrapport om utdanningskvaliteten ved fakultetet utarbeides og behandles i forskningsutvalget og fakultetsstyret (sist: vår 2013) ene/sentrene, SFU, ph.d.-utvalget, FS 20. februar? (frist kan bli endra avhengig av UTA) Vurdere overordna datoer for studieuker, praksisperioder, hovedeksamensperiode med og SFU Februar mer Søkere til utlandet: vurdere søknader + forhåndsgodkjenne fagvalg SFU og institutt Feb./mars Snarest 30. mars (hvert 2. år, frist kan bli endra) MARS Timeplan + infomøte ex.phil. og ex.fac. for høsten, IFF sender info til leder for SFU, IFF Beg. av mars som sender ut til instituttene Timeplan + infomøte ex.ped. for høsten, ILP sender info til leder for SFU, som sender ILP Beg. av mars ut til instituttene Utreisende studenter: oppfølging med hensyn til bl.a. opptak, hybel SFU Mars/april Emne-/programevaluering: gjennomføring i feb./mars pga. oppfølging og tilbakemelding til studentene samme semester Feb./mars APRIL Timeplan m/orienteringsmøter og eksamensdatoer for høsten April 1. mai Eksamen: oppnevne kommisjoner, og ev. nye sensorer Frist sendes ut Pensum for høstsemesteret forberedes av faglærere. Trykkeri sender ut info om sin frist. Studiekonsulenter sender ut frist for nettet og legger ut det som skal på nett. Faglærere, trykkeri, studiekonsulenter 1. juni: trykkeri 15. juni: på nett MAI 2

3 Eksamen: hovedperiode, SFU Sensurfrist: 3 uker (6 uker: 20 stp./ mer Opptak: Master, PPU, enkeltemne, realkompetanse, norsk for internasj., utenlandske. Utenlandske: Fortløpende (avvente ettersendinger fra noen) også SFU og UTA Pensum til trykkeri kompendium Faglærer 1. juni Utreisende studenter: oppfølging sjekke om fagvalg er ok, bestått eksamen her før de SFU i samarbeid med Mai/juni reiser ut Holde kontakt med førsteprioritetssøkere gjennom SO Samordna opptak og lokalt opptak institutt Mai-juni Fortløpende JUNI Frist for studenter: søke opptak til enkeltemner Studenter 1. juni Eksamen forts. (se mai), SFU Sensurfrist: 3 uker Årsstudium/BA-/MA-program vedtatt forslag fra instituttstyret til fakultetet om 15. juni 1. oktober oppretting m/studieplan, store endringer eller nedlegging av studieprogram Valgemner for kommende vårsemester: nye/endre/legge ned, vedtak på instituttet 15. juni Valgemner for kommende vårsemester redigeres og legges inn i EpN (emner på nett) Juni-august 1. september Pensum til studiekonsulent, som legger ut på nettet Faglærer 15. juni Info til UTA om hvilke studier som legges ut på «Ledige studieplasser», SFU Medio juni Oversikt emner og program som skal evalueres neste høst + vår 15. juni Frist for semesterstartinfo (sørvistorg, infomøte, studentmottak etc.) SFU og institutt 1. juni Primo juni Opptak forts. (se mai) Fortløpende Fortløpende Holde kontakt med førsteprioritetssøkere gjennom SO Samordna opptak og lokalt opptak Juni 3

4 JULI Opptak forts. (se mai) Fortløpende Fortløpende Følge opp søkere som har takka ja (SO Samordna opptak og lokalt opptak) SO: SFU Fortløpende Master: institutt Info til UTA: hvilke studier på «Ledige studieplasser» for SO - Samordna opptak, SFU Ca. 20. juli Oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt prøve: lektor-, lærer- og barnehagelærerutdanningene Studentene, ILP Ca. 18. juli, fristen varierer AUGUST Semesterstart ca. 10. aug. Nye internasjonale studenter uka før., SFU, UTA Ca. uke Ca. uke Oppmelding til kont.eksamen/utsatt prøve (andre studier enn de som har frist i juli) Studenter 15. august Kontinuasjonseksamen/utsatt prøve for lektor-, lærer- og barnehagelærerutdanningene: Oppnevne kommisjoner, avvikling av eksamen ILP, SFU Medio august SEPTEMBER Frist for studenter: Registrering og eksamensmelding Studenter 1. september Valgemner publiseres i EpN (emner på nett) UTA 1. september Studiekatalog i papirutgave: revidere/endre tekster hos instituttene, SFU, KSA Starten av september Kontinuasjonseksamen/utsatte prøver: Oppnevne kommisjoner, avvikling av eksamen Frist for å oppnevne kommisjon: sendes ut. Sensurfrist: 3 uker Til SFU uke 38 Til KSA uke 39 4

5 Årsstudium/BA-/MA-program til fakultetstyret (nye/store endringer/legge ned) SFU, FS September 1. oktober Søknad fra fakultetet til UTA om nye/store endringer av/nedlegging av BA-/MAprogram. SFU 1. oktober Orienteringsbrev fra fakultetet til UTA om årsstudium (vedtak i FS). Emne-/programevaluering: gjennomføring i sept./okt. pga. oppfølging og Sept./okt. tilbakemelding til studentene samme semester Pensum for vårsemesteret forberedes av faglærere. Trykkeri sender ut info om sin frist. Studiekonsulenter sender ut frist for nettet og legger ut det som skal på nett. Faglærere, trykkeri, studiekonsulenter 1. juni: trykkeri 15. juni: på nett OKTOBER Gjennomgang/opphør av studierett, tas på dugnad SFU initierer dugnad, instituttene melder til DBH Primo oktober Ca. 15. oktober til DBH, UTA sender ut frist Timeplan m/eksamensdatoer og ev. orienteringsmøter for våren Oktober 1. november Eksamen: Oppnevne kommisjoner, og ev. nye sensorer Frist sendes ut Søkere til utlandet: vurdere søknader + forhåndsgodkjenne fagvalg SFU i samarbeid med Okt./nov. institutt Studiekatalog i papirutgave for neste studieår: første korrektur Fra SFU Uke 44 Til SFU uke 44 Til KSA uke 45 Studiekatalogen på nett: redigering av studieprogramtekst på nett. Publiseres i andre uke i januar Måltall opptaksrammer, forventa studiepoengproduksjon, studieprogramporteføljen, SFU Ca. 25. oktober 1. november neste studieår Emne-/programevaluering: gjennomføring i sept./okt. pga. oppfølging og tilbakemelding til studentene samme semester Sept./okt. 5

6 NOVEMBER Studiekatalogen på nett: redigering av studieprogramtekst på nett. Publiseres i andre uke i januar Eksamen: hovedperiode, SFU Sensurfrist: 3 uker Opptak: Master, PPU, enkeltemne, realkompetanse, norsk for internasj., utenlandske. Utenlandske: Nov./des. (avvente ettersendinger fra noen) også SFU og UTA Studiekatalog i papirutgave: siste korrektur og endelig godkjenning (etter, SFU, KSA Kort frist sist i universitetsstyretmøtet siste i november) november Pensum til trykkeri kompendium Faglærer 1. desember Universitetsstyret behandler forslag om nye/nedlegging av/store endringer i BA-/MAprogram (FS vedtar i september ang. årsstudium) Utreisende studenter: oppfølging med hensyn til bl.a. opptak, hybel SFU Kort frist sist i november (1. oktober fra fakultetene) DESEMBER Frist for studenter: søke opptak til enkeltemner Studenter 1. desember Studiekatalog på nett: Melde tilbake til rekrutteringsansvarlig om at teksten er ferdig 5. desember Eksamen forsetter (se nov.), SFU Sensurfrist: 3 uker Pensum til studiekonsulent til nettet Faglærer 15. desember Opptak forts. (se nov.). Utenlandske: Fortløpende Fortløpende Utreisende studenter: oppfølging sjekke om fagvalg er ok, bestått eksamen her før de reiser ut også SFU og UTA SFU i samarbeid med institutt Desember 6

Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Sist justert 24.09.2010

Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Sist justert 24.09.2010 Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Sist justert 24.09.2010 RUTINER FOR OPPTAK VED HSL-FAKULTETET... 2 A. RUTINER FOR OPPTAK TIL MASTERGRAD... 2 1. Mottak... 2 2. Finn søker og dokumentasjon

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak

Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak 2015 Det helsevitenskapelige fakultet Redegjørelse for tiltak og ansvar for rekrutteringsarbeidet ved Helsefak Sist oppdatert: 04.02.2015 Innhold

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon blir lagt ut på nettsidene. Beskjeder kan også bli sendt til

Detaljer

RUTINER FOR EKSAMENSAVVIKLING

RUTINER FOR EKSAMENSAVVIKLING RUTINER FOR EKSAMENSAVVIKLING 05.11.2013 FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INNHOLD: Ansvarsfordeling instituttadministrasjonen, Seksjon for utdanningstjenester (SFU) og Avdeling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 29.4.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:30-15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Studieadministrative prosesser Det historisk-filosofiske fakultet (HF) Innledende kartlegging

Studieadministrative prosesser Det historisk-filosofiske fakultet (HF) Innledende kartlegging 1 Studieadministrative prosesser Det historisk-filosofiske fakultet (HF) Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres i denne oppsummeringen er resultatet fra en innledende

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser

FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 01.06.2012 med hjemmel

Detaljer

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR 2010/2011

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR 2010/2011 RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR 2010/2011 Innledning Del 1 STATUS FOR OPPFØLGING AV TILTAK Del 2 ANNET SELVVALGTE TEMA 1 INNLEDNING Kvalitetssikringsrapporten for Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 14.01.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 1/2015 Godkjenning av dagsorden og godkjenning

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Sikre at studentene får gjennomgang av sin eksamensbesvarelse dersom de ber om det.

Sikre at studentene får gjennomgang av sin eksamensbesvarelse dersom de ber om det. Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for eksamensarbeid Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Revidert av: Dato: 24.8.2012 Revisjonsnr. 1.1 Begrunnelse for karakterfastsetting

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

STUDIEUTVALGET. - Det var ingen bemerkninger til forrige protokoll - Ingen saker meldt til eventuelt

STUDIEUTVALGET. - Det var ingen bemerkninger til forrige protokoll - Ingen saker meldt til eventuelt STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/10 fra møte onsdag 14. april 2010 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Berit Skirstad (SKS), Truls Raastad (SFP), Anne Marte Pensgaard (SCP), Sigmund A. Andersen (SIM), Jørgen

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Saksliste

STUDIEUTVALGET. Saksliste STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 9/10 fra møte onsdag 13. oktober 2010 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Anne Marte Pensgaard (SCP), Gunnar Breivik (SKS), Sigmund Anderssen (SIM), Vebjørn

Detaljer

Bilag 3 Vedlegg 3 Årsplan

Bilag 3 Vedlegg 3 Årsplan Bilag 3 Vedlegg 3 Årsplan Bilag 3. Vedlegg 3 Årsplan 20.08.2013 Saksnummer 13/00203 1 / 6 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon ephortesak: 2013/675 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag Studieåret 2007-2008

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag Studieåret 2007-2008 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012. Studieavdelingen

Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012. Studieavdelingen Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012 Studieavdelingen UMB, våren 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag og vurdering... 3 Summary and Evaluation... 6 Innledning... 7 1 Nasjonal opptaksmodell (NOM-opptaket)...

Detaljer

Ikke-opptak til studier ved Fakultet for allmennvitenskaplige fag. Vi viser til epost sendt torsdag 20.04.2012 med gjengitt styrevedtak i S-sak 50/11:

Ikke-opptak til studier ved Fakultet for allmennvitenskaplige fag. Vi viser til epost sendt torsdag 20.04.2012 med gjengitt styrevedtak i S-sak 50/11: Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne fag Saksbehandler: Intern tlf.: E-post: Journalnummer: Dato: Helle Friis Knutzen 35 95 27 12 helle.f.knutzen@hit.no 26.04.2012 Ikke-opptak til studier ved Fakultet

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser

FORSKRIFT OM STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Viserektor Viserektor. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Viserektor Viserektor. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Marianne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Nina Emaus instituttleder. Vibeke Guddingsmo kontorsjef. Saksbehandler: førstekonsulent Anders Aarbø

MØTEINNKALLING. Nina Emaus instituttleder. Vibeke Guddingsmo kontorsjef. Saksbehandler: førstekonsulent Anders Aarbø Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: 29.09.2015 MØTEINNKALLING Til: Instituttstyret ved IHO Møtetid: 07.10.2015 Møtested: MH U7.220 Rådsrom Saksliste Saksnr Arkivref. U.off.

Detaljer

STYREMØTET DEN 28.11.12

STYREMØTET DEN 28.11.12 S T Y R E S A K # 14/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 ANALYSE AV OPPTAKET FOR STUDIEÅRET 2012/13 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten om opptaket for studieåret 2012/13 til orientering.

Detaljer

Nr. 12 2003 Side 1875 2043 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 12 2003 Side 1875 2043 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 2003 Side 1875 2043 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 Utgitt 5. september 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 13. Ikrafttr.

Detaljer

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging Privatister Opptak, registrering og oppfølging Hva en er privatist? 4-7. Privatist (1) Person som ikke har studierett, men som fyller kravene til opptak, kan søke fakultetet om adgang til å gå opp til

Detaljer