UNIVERSITETET I TROMSØ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I TROMSØ"

Transkript

1 Del 6: 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling mellom instituttene og fakultetsadministrasjon. 2. Omfang Prosedyrene gjelder for arbeid med inn- og utreisende studenter på fakultets studieprogrammer. 3. Definisjoner En utvekslingsstudent er en student som reiser ut på en utvekslingsavtale og tar deler av sitt studium i utlandet, minimum 3 måneder og maksimum to semestre (Nordplus: 1 mnd 12 mnd). Deltidsstudenter studerer på heltid når de er i utlandet. Studenter som tar fullgradsstudier i utlandet og studenter som tar delstudier i utlandet utenom avtaler er ikke utvekslingsstudenter. Studenter som kun tar enkeltemner ved UiT, eller har avsluttet sine studier omfattes heller ikke av denne ordningen. koordinator: Hvert institutt skal ha en administrativ kontaktperson Fagkoordinator: Hvert studieprogram skal ha en faglig ansvarlig Fakultetskoordinator: Administrativ kontaktperson for profesjonsstudiet i medisin og koordinator for fakultets utvekslingsarbeid. 4. Ansvar og myndighet Fakultetet har ansvaret for å ivareta instituttkoordinatorfunksjonen for profesjonsstudiet i medisin å oppdatere regelverk, herunder tilleggskontrakt for helsefagstudenter å arrangere informasjonsmøter i samarbeid med Avdeling for utdanning å markedsføre studietilbud for inn- og utreisende studenter å arrangere utvekslingsforum på fakultetsnivå å delta på Avdeling for utdanning sitt utvekslingsforum å inneha en støttefunksjon overfor instituttene innenfor opptaksarbeid å ha oversikt over instituttenes utvekslingsavtaler og være støtte for avtaleutvikling

2 å være bindeledd mellom forskningsseksjonen og utdanningsseksjonen når det gjelder internasjonale avtaler/samarbeid å oppdatere helseattest for inn- og utreisende i henhold til Helse Nords krav. ene har ansvaret for å etablere engelskspråklige studietilbud for innreisende studenter å opprettholde kontakt med avtaleinstitusjoner på faglig nivå å ta initiativ til inngåelse av nye avtaler og vurdere fornyelse av eksisterende fagavtaler å oppdatere og publisere engelskspråklige emner og program til studiekatalogen å ha en faglig veiledning til ut- og innreisende studenter, eksempelvis til valg av sted og emner å vurdere opptak av innreisende utvekslingsstudenter og gi veiledning ved bytte av emner underveis ved oppholdet på Helsefak å gi forhåndsgodkjenning av utvekslingsopphold (Learning Agreement) for utreisende studenter å gi endelig godkjenning og innpassing av emner tatt i utlandet å registrere utvekslingsopphold i FS for utreisende studenter å delta på Avdeling for utdanning sitt utvekslingsforum å delta på fakultets eget utvekslingsforum 5. Beskrivelse: Fremgår av vedlagte skjema 6. Registrering og rapportering: Fremgår av vedlagte skjema 7. Referanser: Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Tromsø del 5 kapittel NTUTVEKSLING%20VED%20UNIVERSITETET%20I%20TROMSØ.pdf

3 Oppgave Pkt. BESKRIVELSE, KOMMENTAR Tidspunkt Ansvarlig Utføres av 1. Innreisende studenter - Søknad og opptak 1.1 Avdeling for utdanning mottar og registrerer søknader og vurderer om de generelle opptakskravene for utvekslingsstudenter er oppfylt. Søkere registreres i FS og søknaden arkiveres under dokumentarkiv. Learning Agreement oversendes deretter fakultetskoordinator som igjen videreformidler skjemaene til det aktuelle institutt. Fagkoordinator og/eller instituttkoordinator vurderer studieønsker og fagspesifikke opptakskrav. Ved beslutning om opptak, sendes signert Learning Agreement tilbake til fakultetskoordinator. Fakultetskoordinator videreformidler samlet alle opptak til Avdeling for utdanning. Avdeling for utdanning utsteder opptaksbrev til studenten og bekrefter opptaket overfor hjemmeinstitusjonen. Sammen med opptaksbrevet følger Student Contract, 1. mai/1. oktober UiT Fakultet Fakultet UiT Avdeling for utdanning Fakultetskoordinator koordinator Fakultetskoordinator Avdeling for utdanning

4 Information Package, opplysninger om finansiering, visum, innkvartering og etter hvert Preliminary Introductory Programme for International Students. I tillegg skal det følge informasjon om helseattester. Alle søknadsdokumenter arkiveres i FS. - Mottak 1.2 Ved begynnelsen av hvert semester organiserer Avdeling for utdanning i samarbeid med SiTø et mottaksprogram for internasjonale studenter. Fakultetskoordinator blir presentert under programmet, og aktuelle koordinatorer på instituttene skal være med og gi en omvisning på sitt institutt Uka før semesterstart UiT Fakultets- og instituttkoordinatorer - Mottak av studenter som kommer på kortere opphold etter semesterstart 1.3 Studenter som ikke kommer til semesterstart, får ikke den samme sørvis fra Internasjonal kontor. koordinator må derfor sende ut en egen informasjonspakke til disse studentene. Det må ordnes med faddere til studentene, hentes nøkler til bolig, samt hente studenten på flyplassen. I tillegg skal studentene introduseres til fag- og instituttkoordinator, og eventuelt til praksisplass. Etter at studentene har kommet, sendes det ut en e- post til alle innreisende utvekslingsstudenter med navn og e- koordinator koordinator

5 postadresse til alle utvekslingsstudentene på instituttet slik at det blir mulig for den enkelte å ta kontakt med hverandre. NB! Studentene må gi tillatelse til at e- postadresse spres til de andre utvekslingsstudentene. Det arrangeres sosial sammenkomst for utvekslingsstudentene og deres faddere. Det søkes om midler til dette fra UTA. koordinator - Avslutning av utvekslingsopphold 1.4 Ved avslutning av utvekslingsopphold kan instituttene tilby studentene en evalueringssamtale med institutt- og fagkoordinator. koordinator Utsendelse av karakterutskrift og evalueringsskjema Universitetet UTA 2. Utreisende studenter - Informasjonsmøter 2.1 Det utstedes en bekreftelse av studieoppholdet for studenter som har hatt praksisstudier Fakultetskoordinator arrangerer informasjonsmøte i samarbeid med Avdeling for utdanning for alle studenter på fakultetet hvor en går gjennom søknadsprosessen steg for steg, internettsider og stipendmuligheter. Aug./sept. Jan./febr Fakultet/UTA koordinator Fakultetskoordinator

6 Etter dette møtet, har instituttene sine informasjonsmøter hvor en går nærmere inn på de ulike fagavtalene, inviterer studenter til å snakke om sine erfaringer etc. Aug./sept. Jan./febr koordinator/ fagkoordinator - Søknadsprosessen 2.2 Studenter som ønsker å søke om plass på utvekslingsavtaler tar kontakt med instituttkoordinator/fagkoordinator Studenten skal få tilstrekkelig informasjon om spesifikke avtaler, stipendmuligheter, språkkurs og andre forhold som er av betydning for studieopphold i utlandet. koordinator/fagkoordinator retter ved behov forespørsel til vertsinstitusjonen. Fagkoordinator, eventuelt i samarbeid med instituttkoordinator, rangerer søknadene til fagavtalene. Alle søkere vurderes i forhold til faglig og personlig egnethet, samt språkferdigheter der det er relevant. 15. februar/1. oktober. I tillegg til de interne søknadsfristene må studenten forholde seg til de søknadsfristene som er satt av institusjonen det ønskes utreise til. instituttkoordinator/ fagkoordinator Hvert studieprogram følger egne rutiner for rangeringen. ene oversender deretter søknadene til Avdeling for utdanning som videreformidler søknaden/nominerer til vertsinstitusjonen. De vil i tillegg rangere søknader til åpne utvekslingsavtaler.

7 - Forhånds godkjenning 2.3 Alle utvekslingsopphold skal forhåndsgodkjennes av programstyret/fagkoordinator Studenten leverer søknad om forhåndsgodkjenning (Learning Agreement) og vedlegger tilstrekkelig informasjon om kursene som hun/han skal ta i utlandet (eksempelvis emnebeskrivelser og pensumliste). Student Student Forhåndsgodkjenningen skal arkiveres i studentmappa koordinator - Kontrakt 2.4 Før avreise skal hver utreisende utvekslingsstudent undertegne en standardkontrakt med UiT, samt tilleggskontrakt for helsefagstudenter. Disse oppbevares i studentmappa. - Registrering i FS 2.5 koordinatorer er ansvarlig for å legge inn alle utreisende studenter i FS-utvekslingsmodulen. UiT Avdeling for utdanning Student koordinator - Endelig godkjenning 2.6 Etter endt opphold skal studenten søke om endelig godkjenning og en eventuell karakterutskrift registreres i FS. Studenten får deretter beskjed om at Studenten leverer karakterutskrift og evalueringsskjema.

8 utvekslingsoppholdet er endelig godkjent. Studenter som har hatt praksisstudier under utvekslingsoppholdet, får oppholdet endelig godkjent når bekreftelse fra vertsinstitusjonen er levert (eksempelvis Transcript of record eller rapport). koordinator registrerer i FS

9

Prosessbeskrivelse. Utveksling

Prosessbeskrivelse. Utveksling Prosessbeskrivelse Utveksling Beskrivelse Alle aktiviteter relatert til utveksling Omfang Gjelder for hele Høgskole i Buskerud. Gyldig fra 01.08.05 Godkjent/dato Direktør Fred E. Nilsson/ 27.09.06 Prosessansvarlig

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-079 Innkalling Møte

Detaljer

Sikre at studentene får gjennomgang av sin eksamensbesvarelse dersom de ber om det.

Sikre at studentene får gjennomgang av sin eksamensbesvarelse dersom de ber om det. Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for eksamensarbeid Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Revidert av: Dato: 24.8.2012 Revisjonsnr. 1.1 Begrunnelse for karakterfastsetting

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Sist justert 24.09.2010

Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Sist justert 24.09.2010 Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Sist justert 24.09.2010 RUTINER FOR OPPTAK VED HSL-FAKULTETET... 2 A. RUTINER FOR OPPTAK TIL MASTERGRAD... 2 1. Mottak... 2 2. Finn søker og dokumentasjon

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak

Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak 2015 Det helsevitenskapelige fakultet Redegjørelse for tiltak og ansvar for rekrutteringsarbeidet ved Helsefak Sist oppdatert: 04.02.2015 Innhold

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Delstudier i utlandet_guide & checklist

Delstudier i utlandet_guide & checklist siden 1 muligheter finansering skjemaer søknadsprosess under studieoppholdet Delstudier i utlandet_guide & checklist www.hil.no/studere_i_utlandet instagram.com/hil.internasjonal siden 2 DELSTUDIER I UTLANDET

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Med verden som lekegrind!

Med verden som lekegrind! Med verden som lekegrind! Informasjon til studenter ved Høgskolen i Molde som vil studere i utlandet! 1 Har du lyst til å oppleve noe nytt, noe spennende? Gjennom våre utvekslingsprogram med institusjoner

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiG/HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg

Detaljer

Med verden som lekegrind!

Med verden som lekegrind! Med verden som lekegrind! Informasjon til studenter ved Høgskolen i Molde som vil studere i utlandet! 1 Høgskolen i Molde kan hjelpe deg å nå dine mål Har du lyst til å oppleve noe nytt, noe spennende?

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg i utlandet,

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser

FORSKRIFT OM STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Innhold: Før du reiser. s. 4 Under oppholdet. s. 7 Viktig om sikkerhet. s. 9 Kontrakt for utvekslingsopphold. s. 11 2 Kjære utenlandsstudent!

Detaljer

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Innhold: Før du reiser. s. 4 Under oppholdet. s. 7 Viktig om sikkerhet. s. 9 Kontrakt for utvekslingsopphold. s. 11 2 Kjære utenlandsstudent!

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 29.4.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:30-15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR 2010/2011

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR 2010/2011 RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR 2010/2011 Innledning Del 1 STATUS FOR OPPFØLGING AV TILTAK Del 2 ANNET SELVVALGTE TEMA 1 INNLEDNING Kvalitetssikringsrapporten for Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Sist oppdatert 22.10.13 marhu Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold tryggere for dem. Den skal

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon blir lagt ut på nettsidene. Beskjeder kan også bli sendt til

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser

FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 01.06.2012 med hjemmel

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon ephortesak: 2013/675 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Fagskolereglement Forord Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen)

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Klar for avgang - viktig informasjon for et godt. studieopphold i utlandet

Klar for avgang - viktig informasjon for et godt. studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Kjære utenlandsstudent! Tiden for avreise til ditt nye studieland nærmer seg med stormskritt! Etter lange forberedelser begynner

Detaljer