Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Adm. sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Adm. sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen"

Transkript

1 Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling - Saksliste Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness Winther til kl 13.00, Bill Rønning, Knut Nilsen til kl 11.00, Odd Arnold Skogsholm til kl 12.00, Helge Johansen, Magne Steinholt, Mette Johnsen, Hanne Nora Nilssen, Inger Hansen, Trond A Johansen, Skule Storheil, Heidi Klaussen, Lovise Wik, Margit Langseth, Tore Vikedal, Terje Hofstad, Morten Guttormsen, Stig Tore Skogsholm, Peter Talseth, Norvald Ruderaas, Trude Jægtvik, Hanne B Wiig, Margit Steinholt Guri Bosness, Jørn Erik Bosness Winther fra kl 13.00, Odd Arnold Skogsholm fra kl 12.00, Knut Nilsen fra kl 11.00, Evy Hesjedal, Bjørn Helge Hansen Arne Andersen, Ole Gerhard Rinø fra kl 11.00, Line Tellemann fra kl 12.00, Anita Hågensen fra kl 13.00, Nina Haraldsø fra kl 13.00, Brita Vistnes, Arne Pettersen fra kl 14.30, Mathias Lauritzen Adm. sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen Ingen Se nedenfor Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Underskrifter: Sakspapirene var sendt medlemmer og varamedlemmer pr. ipad og mail, i tillegg var de lagt ut på Austbø Samvirkelag, Joker Tjøtta og biblioteket i Sandnessjøen, samt på Merknad til sakslisten: Repr Hanne Nora Nilssen, Venstre meldte spørsmål vedr. reglement for folkevalgtes innsynsrett og oppfølging av dette

2 vedr. deltakelse i ordførernettverk i regi av Venstre. Spørsmålene besvares etter behandling av ordinære saker. Repr. Magne Steinholt etterlyste budsjettsammenstilling kulturbadet. Repr. Margit Steinholt etterlyste uttalelse/beklagelse i forbindelse med lederen i Helgelands Blad «Tid for tale». Repr. Margit Steinholt, Rødt meldte forslag til uttalelse vedr. utsending av asylbarn. Uttalelsen tas opp etter behandling av ordinære saker. Side2

3 Etter forslag fra ordfører ble sakslisten vedtatt som følger: SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 57/14 11/2016 KONTROLLUTVALGETS RAPPORT - AVTALE OM KJØP AV TOMTEGRUNN OG AVTALE OM PARKERING - HOTELL SYV SØSTRE AS 67/14 11/2016 AVTALE OM KJØP AV TOMTEGRUNN OG AVTALE OM PARKERING MV. - HOTELL SYV SØSTRE AS 58/14 14/2236 ALSTAHAUG HAVNEVESEN - TERTIALRAPPORT BUDSJETTJUSTERINGER 59/14 14/2219 REGNSKAPSRAPPORTERING PR /14 14/2253 RENOVASJONSGEBYR /14 14/2130 BUDSJETT PETTER DASS EIENDOM KF 62/14 14/2136 BUDSJETT ALSTAHAUG MOTTAKSSTED FOR ASYLSØKERE KF 63/14 14/2356 BUDSJETT 2015 ØP - ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF 64/14 14/891 ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN /14 12/1174 ENDELIG OPPGJØR AV ALSTAHAUG KOMMUNE SINE FORPLIKTELSER OVENFOR NILS A.B. BAKKES MINNELEGAT AV /14 06/ GANGS BEHANDLING, DETALJREGULERING FOR OFFERSØY CAMPING Utdeling av Alstahaug kommunes kulturpris Side3

4 Alstahaug kommune 57/14 KONTROLLUTVALGETS RAPPORT - AVTALE OM KJØP AV TOMTEGRUNN OG AVTALE OM PARKERING - HOTELL SYV SØSTRE AS Saken legges fram uten innstilling. Kommunestyret den Ordfører ba kommunestyret vurdere hans habilitet med bakgrunn i avisinnlegg og innspill, og fratrådte. Tilstede 26 repr. Varaordfører Hanne Nora Nilssen, V, tiltrådte som ordfører, og repr. Trond A Johansen, FRP, tiltrådte som settevaraordfører. Kommunestyret vedtok med 21 mot 5 stemmer at repr. Langø var habil. Repr tiltrådte, 27 repr. tilstede. Varaordfører Hanne Nora Nilssen, V, stilte spørsmål vedr. administrasjonssjefens habilitet. Kommunestyret vedtok med 25 mot 2 stemmer at administrasjonssjefen var habil. Repr. Morten Guttormsen, H, ba kommunestyret vurdere hans habilitet, da ha er tidligere styreleder i Syv Søstre Holding, og pr dd medlem av styre og eier av TGM Holding. Repr. fratrådte, 26 repr. tilstede. Kommunestyret vedtok med 22 mot 4 stemmer at repr. var habil. Repr. Guttormsen tiltrådte, 27 repr. tilstede. Kontrollutvalgets nestleder Arnt Jakobsen orienterte. Repr. Bill Rønning, AP la fram flg. forslag: «Kontrollutvalgets rapport i sak 57/14 tas til etterretning». Repr. Trond A Johansen, FrP la fram flg. forslag: «Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport til orientering». Repr. Knut Nilsen, AP og repr. Hanne Nora Nilssen, V la fram hvert sitt forslag etter at strek var satt. Ordfører åpnet ikke for votering over disse. Votering: Forslaget fra repr. Johansen ble satt opp mot forslaget fra repr. Rønning. Forslaget fra repr. Johansen ble vedtatt med 18 mot 9 stemmer. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport til orientering. Repr. Knut Nilsen, Arbeiderpartiet ble enstemmig innvilget permisjon og fratrådte. Repr. Ole Gerhard Rinø tiltrådte. 27 repr. tilstede

5 67/14 AVTALE OM KJØP AV TOMTEGRUNN OG AVTALE OM PARKERING MV. - HOTELL SYV SØSTRE AS IV Administrasjonssjefens innstilling: Fremforhandlet «Avtale om kjøp av tomt og avtale om parkering mv» med Hotell Syv Søstre A/S, datert 15-16/9, godkjennes. Hvis avtalen blir realisert tilføres kommunens parkeringsfond kr Beløpet tas fra inntektene ved salg av «parkeringstomta» Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Kommunestyret den Ordfører ba kommunestyret vurdere hans habilitet, og fratrådte. Varaordfører Hanne Nora Nilssen, V, tiltrådte som ordfører, og repr. Trond A Johansen, FRP, tiltrådte som settevaraordfører. Repr. Morten Guttormsen, H, ba kommunestyret vurdere hans habilitet, da han er tidligere styreleder i Syv Søstre Holding, og pr dd medlem av styre og eier av TGM Holding. Representantene fratrådte, 25 repr. tilstede. Notat fra Advokatfirmaet Haavind AS, datert , ble delt ut og repr. fikk anledning å lese gjennom dokumentet. Repr. Guttormsen ble enstemmig erklært habil, og tiltrådte. 26 repr. tilstede. Repr. Langø ble med 14 mot 11 stemmer erklært habil, og tiltrådte. 27 repr. tilstede. Repr. Hanne Nora Nilssen, V la fram flg. utsettelsesforslag: «Kommunestyret utsetter saken i påvente av planutvalgets behandling av søknad om dispensasjon fra kravet om rekkefølgebestemmelse». Utsettelsesforslaget falt med 22 mot 5 stemmer. Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt med 21 mot 6 stemmer. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Fremforhandlet «Avtale om kjøp av tomt og avtale om parkering mv» med Hotell Syv Søstre A/S, datert 15-16/9, godkjennes. Hvis avtalen blir realisert tilføres kommunens parkeringsfond kr Beløpet tas fra inntektene ved salg av «parkeringstomta» Repr. Magne Steinholt, Arbeiderpartiet forlot møtet pga. sykdom. Tilstede 26 repr. Repr Odd Arnold Skogsholm og Jørn Erik Bosness Winter Arbeiderpartiet ble innvilget permisjon og fratrådte. Repr. Line Tellemann og Anita Hågensen tiltrådte. 26 repr tilstede.

6 58/14 ALSTAHAUG HAVNEVESEN - TERTIALRAPPORT BUDSJETTJUSTERINGER FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Alstahaug kommunestyre tar fremlagte regnskapsrapport pr. 2. tertial 2014 til etterretning. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar de budsjettjusteringer som fremgår av saksfremlegget Kommunestyret den Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Alstahaug kommunestyre tar fremlagte regnskapsrapport pr. 2. tertial 2014 til etterretning. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar de budsjettjusteringer som fremgår av saksfremlegget

7 59/14 REGNSKAPSRAPPORTERING PR FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport pr til etterretning. De budsjettreguleringene som framgår av saksframlegget vedtas. Kommunestyret den Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport pr til etterretning. De budsjettreguleringene som framgår av saksframlegget vedtas.

8 60/14 RENOVASJONSGEBYR 2015 FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Alstahaug kommunestyre vedtar SHMILs renovasjonsgebyrer for Det kommunale tillegget på renovasjonsgebyret for 2015 videreføres med kr. 300,- eks. mva pr. abonnent. Kommunestyret den SHMIL har gjort feil i beregningen på økning av renovasjonsgebyret jfr. mail av Økning i renovasjonsgebyret for 2015 blir endret slik: Dette ble ikke opplyst under kommunestyrets behandling, men administrasjonen anser endringen som kurant ettersom økningen er redusert i forhold til opprinnelig forslag. Repr. Margit Steinholt, Rødt la fram flg. tilleggsforslag: «Alstahaug kommunestyre ber om at komposteringsrabatten i renovasjonsforskriften ikke fjernes». Votering: Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling, med vedtatt tillegg, ble enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Alstahaug kommunestyre vedtar SHMILs renovasjonsgebyrer for Det kommunale tillegget på renovasjonsgebyret for 2015 videreføres med kr. 300,- eks. mva pr. abonnent. Alstahaug kommunestyre ber om at komposteringsrabatten i renovasjonsforskriften ikke fjernes.

9 61/14 BUDSJETT PETTER DASS EIENDOM KF IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyret vedtar styret for KF Petter Dass Eiendoms forslag til driftsbudsjett med en ramme stor kr ,- for Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Inga Marie Lund Prosjektleder/rådgiver Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Kommunestyret den Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Alstahaug kommunestyret vedtar styret for KF Petter Dass Eiendoms forslag til driftsbudsjett med en ramme stor kr ,- for Repr Nina Haraldsø, Arbeiderpartiet tiltrådte for repr Magne Steinholt. 27 repr tilstede.

10 62/14 BUDSJETT ALSTAHAUG MOTTAKSSTED FOR ASYLSØKERE KF IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre vedtar budsjettforslag for 2015 for Alstahaug statlige mottakssted for asylsøkere KF. Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Inga Marie Lund Prosjektleder/rådgiver Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Kommunestyret den Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Alstahaug kommunestyre vedtar budsjettforslag for 2015 for Alstahaug statlige mottakssted for asylsøkere KF.

11 63/14 BUDSJETT 2015 ØP - ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF IV Havnestyrets innstilling: 1. Alstahaug kommunestyre vedtar det fremlagte forslaget til driftsbudsjett for 2015 slik det fremgår i budsjettdokumentet. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar fremlagte investeringsbudsjett for 2015 slik det fremgår i budsjettdokumentet. 3. Alstahaug kommunestyre vedtar fremlagte forslag til økonomiplan for perioden slik det fremgår i budsjettdokumentet. 4. Alstahaug kommunestyre vedtar fremlagte forslag til Anløpsforskrift gjeldende for Alstahaug kommunestyre vedtar fremlagte forslag til havneregulativ gjeldende for Kommunestyret den Havnestyrets innstilling enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Alstahaug kommunestyre vedtar det fremlagte forslaget til driftsbudsjett for 2015 slik det fremgår i budsjettdokumentet. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar fremlagte investeringsbudsjett for 2015 slik det fremgår i budsjettdokumentet. 3. Alstahaug kommunestyre vedtar fremlagte forslag til økonomiplan for perioden slik det fremgår i budsjettdokumentet. 4. Alstahaug kommunestyre vedtar fremlagte forslag til Anløpsforskrift gjeldende for Alstahaug kommunestyre vedtar fremlagte forslag til havneregulativ gjeldende for 2015.

12 64/14 ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til driftsbudsjett for 2015 slik det fremgår av budsjettskjema 1A og 1B vedlagt. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar investeringsbudsjettet for 2015 med de finansieringsplaner som framgår av tabeller vedlagt: 3. Med hjemmel i finansreglementet delegeres til rådmannen å godkjenne øvrige vilkår for låneopptak (rentesatser, låneinstitusjoner m.v.). 4. Eventuell refinansiering av eksisterende lån delegeres til rådmannen både med hensyn til opptak og vilkår, jfr. Finansreglementet. 5. Alstahaug kommunestyre vedtar de kommunale betalingssatser, avgifter og gebyrer slik det fremgår av Gebyrregulativet for Skatt på inntekt og formue utskrives for 2015 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar. 7. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6 juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2015 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. Den generelle skattesatsen er 7,0 promille. I medhold av eiendomskatteloven paragraf 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3,9 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 11 innføres bunnfradrag for boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet. Bunnfradrag utgjør kroner av takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter ( sak nr. 42/08). Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Nyoppført bygning som benyttes som bolig fritas for eiendomsskatt i 1 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket, jf. eiendomsskatteloven 7 c. Ved særlig omfattende restaurering av bolig (hovedombygging) som reelt sett kan sidestilles med nybygg, kan det etter søknad gis fritak for eiendomsskatt i 1 år. Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt gis fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak etter eiendomsskatteloven 7 c. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt (etter søknad). Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt i medhold av 7 bokstav a. 8. Det tas opp et kassakredittlån på 30 millioner kroner for budsjetterminen Alstahaug kommunestyre vedtar økonomiplan for Alstahaug kommune for perioden slik det framgår av vedlagte tabeller. 10. Det settes i gang et omstillingsarbeid i 2015 med sikte på å redusere kommunens driftsnivå, herunder vurdere kommunens tjenestenivå.

13 Administrasjonssjefen får i oppdrag å utarbeide en prosessplan/beskrivelse som skal godkjennes av kommunestyret. Kommunestyret den : Taletid under budsjettbehandling: Etter forslag fra ordfører ble flg. taletid vedtatt: Gruppeledere 10 min., samt 3 min. for 2 gangs innlegg. Øvrige representanter 3 min., samt 1 min for 2. gangs innlegg. Ordfører Bård Anders Langø innledet med flg. orientering: Behandling av økonomiplan og årsbudsjett Kommunelovens: 44 ØKONOMIPLAN 1 Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan 2 Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 3 Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. 7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. 45 ÅRSBUDSJETT 1 Kommunestyret skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår 2 Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtak treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. 3 Innstillingen til årsbudsjett med alle forslag til vedtak som foreligger skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. Økonomiplan og årsbudsjett er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens internettside og på rådhuset, i hht. ovennevnte regler. 35 AVSTEMMINGER 2. Ved behandling av økonomiplan eller årsbudsjett i kommunestyret stemmes det ved den endelige avstemming over forslag til økonomiplan eller årsbudsjett som helhet. Er det fremsatt alternative forslag, og ingen av disse får flertall ved første gangs avstemming, stemmes det deretter alternativt mellom de to forslag som fikk flest stemmer ved denne. Før kommunestyret startet budsjettdebatten fikk administrasjonssjef Børge Toft ordet og orienterte om administrasjonens arbeid med grunnlag for budsjett 2015 og økonomiplan Nedenfor refereres innkomne tilleggs-/endringsforslag: Fra Senterpartiet:

14 Følgende tiltak tas inn: Tiltak : Økt tilbud ved Mindland barnehage fra høst 2015 tas inn 59: Reduksjon av deling og generell styrking 58: Opprettholdelse av spesialundervisning 108: Opprettholdelse av tilskudd til lag og foreninger 107: Opprettholdelse av kulturskoletilbudet 89: Opprettholdelse av tilbud om psykomotorisk fysioterapi 78: Jordbrukssjefstilling 50% Leie av lokaler Søvik SUM Dette finansieres slik: Tiltak : Omstilling Dvs at omstillingsprosjektet økes fra 7,5 til 12, 89 mill pr år fra Fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Uavhengig og Venstre Økonomiplan drift SUM Reduksjon soshj Helsefysio Næringsforening Næringshage Tilskudd lag og for Nedskjæring skole Tursti Åsen, inv Tursti Åsen, drift Sykehjem, endr. avdr Sykehh.rent Saldering mot disposisjonsfond.

15 Økonomiplan investering Prosjekt endres: mill 10 mill Prosjekt endres: mill 107,5 mill 147,5 mill Opparbeidelse av hovedstien Åsen del Fra Høyre: Se vedlegg. Nytt tiltak Omorganisering ,85 mill ,85 mill. Resterende balanseres mot disposisjonsfond. Votering: Høyres tilleggsforslag falt med 7 mot 19 stemmer. Senterpartiets tilleggsforslag falt med 12 mot 14 stemmer Endringsforslaget fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, uavhengig og Venstre ble vedtatt med 14 mot 12 stemmer. Generalvotering: Formannskapets innstilling med allerede vedtatte endringer, ble vedtatt med 15 mot 11 stemmer. Nedenfor refereres innkomne verbalforslag, samt votering: Fra Ungdomsrådet: «Det planlagte kuttet i utekontaktens budsjett på kr ,- taes ut. Prosessen med opprettelse av ungdomstjeneste videreføres. Ungdomsrådet og klubbstyret i ungdomsklubben taes med i prosessen med å forme det nye tilbudet». Forslaget ble ikke stemt over på bakgrunn av at budsjett og økonomiplan allerede var vedtatt, og forslaget har budsjettmessige konsekvenser. Fra Høyre: «1. Utrede muligheten for å skattelegge eiendommene Havnevesenet disponerer for utleie til ren kommersiell virksomhet, og ikke er underlagt havnerelatert virksomhet. Jfr Molde og Romsdal Havn IKS. Høyres forslag pkt 1 ble vedtatt mot 1 stemme 2. Kr ,- fra tiltaket "ungdomstjeneste" er lagt inn i budsjett. Arbeidet med å opprette en ungdomstjeneste fortsetter». Høyres forslag pkt 2 ble trukket av repr. Tore Vikedal. Fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre:

16 «Kommunestyret ber om å få forelagt en sak hvor konsekvenser av omorganisering av ungdomstjenesten blir belyst før endelig vedtak fattes». Forslaget ble ikke stemt over på bakgrunn av at budsjett og økonomiplan allerede var vedtatt, og forslaget har budsjettmessige konsekvenser. Fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre: «I forbindelse med budsjettbehandlingen er det foretatt en vurdering av kostnader dersom Tjøtta Eldresenter skal åpnes som sykehjem. Totalkostnadene som er fremlagt fra administrasjonen utgjør kr. 5,4 mill. Det er vanskelig å forstå at det ikke er tatt hensyn til at dette må bli en rimeligere løsning da pleien gjelder flere på samme plass. Når vi i tillegg vet at det i dag mangler sykehjemsplasser hvor vi er i den situasjon at vi sender folk ut av kommunen og at vi også driver sykehjem i private boliger må vi se nærmere på dette. Arbeiderpartiet, FRP, Venstre og fristilt Skule Storheil vil ha fremlagt en grundig utredning hvor alle kostnadsforhold er tatt med slik at kommunestyret kan ta stilling til dette i en egen sak etter nyttår». Falt med 14 mot 12 stemmer. Fra Senterpartiet: «Framover legges det til grunn at eiendomsskatten skal begrenses til finansiering av helt konkrete tiltak. I denne omgang begrenses dette til: 1. De ekstra kostnadene vi har i forhold til kommunegruppen med et godt skoletilbud på dagens nivå i hele kommunen. 2. Merkostnadene som følge av kulturbadet i form av renter og avdrag, og økte driftskostnader». Falt med 21 mot 5 stemmer. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1 Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til driftsbudsjett for 2015, med de endringer som framgår av kommunestyrets voteringer, og slik det fremgår av budsjettskjema 1A og 1B vedlagt. 2 Alstahaug kommunestyre vedtar investeringsbudsjettet for 2015 med endringer som fremkommer av kommunestyrets voteringer, med de finansieringsplaner som framgår av tabeller vedlagt. 3 Med hjemmel i finansreglementet delegeres til rådmannen å godkjenne øvrige vilkår for låneopptak (rentesatser, låneinstitusjoner m.v.). 4 Eventuell refinansiering av eksisterende lån delegeres til rådmannen både med hensyn til opptak og vilkår, jfr. Finansreglementet. 5 Alstahaug kommunestyre vedtar de kommunale betalingssatser, avgifter og gebyrer slik det fremgår av Gebyrregulativet for Skatt på inntekt og formue utskrives for 2015 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar. 7 Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6 juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4

17 videreføres i 2015 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. Den generelle skattesatsen er 7,0 promille. I medhold av eiendomskatteloven paragraf 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3,9 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 11 innføres bunnfradrag for boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet. Bunnfradrag utgjør kroner av takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter ( sak nr. 42/08). Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Nyoppført bygning som benyttes som bolig fritas for eiendomsskatt i 1 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket, jf. eiendomsskatteloven 7 c. Ved særlig omfattende restaurering av bolig (hovedombygging) som reelt sett kan sidestilles med nybygg, kan det etter søknad gis fritak for eiendomsskatt i 1 år. Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt gis fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak etter eiendomsskatteloven 7 c. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt (etter søknad). Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt i medhold av 7 bokstav a. 8 Det tas opp et kassakredittlån på 30 millioner kroner for budsjetterminen Alstahaug kommunestyre vedtar økonomiplan for Alstahaug kommune for perioden , med de endringer som framgår av kommunestyrets voteringer, slik det framgår av vedlagte tabeller. 10 Det settes i gang et omstillingsarbeid i 2015 med sikte på å redusere kommunens driftsnivå, herunder vurdere kommunens tjenestenivå. Administrasjonssjefen får i oppdrag å utarbeide en prosessplan/beskrivelse som skal godkjennes av kommunestyret. Repr. Heidi Klaussen, Fremskrittspartiet ble enstemmig innvilget permisjon. Repr. Arne Pettersen tiltrådte. Tilstede 26 repr.

18 65/14 ENDELIG OPPGJØR AV ALSTAHAUG KOMMUNE SINE FORPLIKTELSER OVENFOR NILS A.B. BAKKES MINNELEGAT AV FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Kommunestyret tar ovenfornevnte informasjon til etterretning og godkjenner utbetaling av kr til Nils A.B. Bakkes minnelegat. Finansiering over konto Kommunestyret den Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Kommunestyret tar ovenfornevnte informasjon til etterretning og godkjenner utbetaling av kr til Nils A.B. Bakkes minnelegat. Finansiering over konto

19 66/14 2. GANGS BEHANDLING, DETALJREGULERING FOR OFFERSØY CAMPING PLANUTVALGETS INNSTILLING: Med hjemmel i plan- og bygningsloven og godkjenner kommunestyret privat forslag til detaljregulering for Offersøy camping. Følgende mindre vesentlige endringer er innarbeidet i plankart og bestemmelser, datert : Plankart: Tomt for fritidsbebyggelse F1 reduseres fra ca. 0,8 daa til 0,6 daa. Byggeområde for fritidsbebyggelse F2 tas ut og øvrige feltnr. oppdateres. Parkeringsplass P2 utvides mot øst. Markering av flytebrygge og pir tas ut av område FiS. Det markeres en hensynssone H390 over område BB. Bestemmelser: 1.5 endres til; «Før det tillates utfylling i område BB og SMBL skal det framlegges en geoteknisk vurdering som dokumenterer sikre grunnforhold. Kravet gjelder også ved utbygging av andre områder hvor det er marint avsatte løsmasser og fundamentering ikke skjer på fast fjell , det presiseres at område C2 har utnyttelse på BYA= 40 % tilføres; Før det kan gis tillatelse til mudring innenfor område SMBH skal det foreligge en miljøanalyse tredje strekpunkt tas ut av bestemmelsene andre strekpunkt første setning endres til; Det skal være fri sikt 70 meter i begge retninger, målt fra et punkt 0,5 meter over avkjørselen og 4 meter fra vegkanten. Henssynssone H390 gis følgende bestemmelse; Eventuelt forurensede muddermasser fra småbåthavn SMBH kan deponeres innenfor kjernen av området når disse er sikret mot avrenning. Bestemmelsene struktureres på nytt, unødvendig tekst fjernes og paragrafer nummereres på nytt. Kommunestyret den Planutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

20 KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Med hjemmel i plan- og bygningsloven og godkjenner kommunestyret privat forslag til detaljregulering for Offersøy camping med følgende endringer: Plankart: Tomt for fritidsbebyggelse F1 reduseres fra ca. 0,8 daa til 0,6 daa. Byggeområde for fritidsbebyggelse F2 tas ut og øvrige feltnr. oppdateres. Markering av flytebrygge og pir tas ut av område FiS. Det markeres en hensynssone H390 over område BB. Bestemmelser: 1.5 endres til; «Før det tillates utfylling i område BB og SMBL skal det framlegges en geoteknisk vurdering som dokumenterer sikre grunnforhold. Kravet gjelder også ved utbygging av andre områder hvor det er marint avsatte løsmasser og fundamentering ikke skjer på fast fjell tilføres; Før det kan gis tillatelse til mudring innenfor område SMBH skal det foreligge en miljøanalyse tredje strekpunkt tas ut av bestemmelsene andre strekpunkt første setning endres til; Det skal være fri sikt 70 meter i begge retninger, målt fra et punkt 0,5 meter over avkjørselen og 4 meter fra vegkanten. Henssynssone H390 gis følgende bestemmelse; Eventuelt forurensede muddermasser fra småbåthavn SMBH kan deponeres innenfor kjernen av området når disse er sikret mot avrenning.

21 Referatsak Ingen merknader Forslag til uttalelse fra repr. Margit Steinholt, Rødt: 10. desember 2014 mottok Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi Nobels fredspris for sitt arbeid for barns rett til skolegang og en verdig barndom. I sterk kontrast til denne flotte utdelinga foregår det dramatiske og uverdige utsendelser av andre barn fra norske asylmottak. Barn og unge som har vært opptil 9 år i Norge sendes tilbake til land de knapt kjenner. De sendes til land der mulighetene for skolegang og sikker oppvekst er svært begrenset. Spesielt gjelder dette jenter som lille Sonya fra Afghanistan. Sonya er 6 år og bodde på asylmottaket i Sandnessjøen, men i det Norge gikk inn i adventstida, kom politiet og hentet henne og familien. Bare dager før stortingspolitikerne vedtok en ny forskrift som skal styrke rettighetene til lengeværende asylbarn, og mot klare råd fra UDI, sendes altså de minste og mest vergeløse av oss til ei usikker framtid. Tilbake står fortvilte venner og skolekamerater som ikke fatter hva som skjer. Kontrasten til festivitasen rundt Nobelprisen kan knapt bli større. Det store lokale engasjementet i hele Norge mot den uverdige behandlingen av barnefamilier og ungdommer viser at politikerne er i utakt med folket sitt. Stopp utsending av barn og unge! Barmhjertighet og solidaritet når vi nå går inn mot jul! Hent barna våre tilbake til Norge, trygghet og skolegang! Uttalelsen ble enstemmig vedtatt. Spørsmål fra repr. Hanne Nora Nilssen vedr. reglement for folkevalgtes innsynsrett og oppfølging av dette. Ordfører svarte at Alstahaug kommune i forhold til innsyn, ønsker å være så offentlig tilgjengelig som mulig, og har det inntrykk at administrasjonen følger opp dette. Han har i noen tilfeller fått tilbakemelding på at det kan være vanskelig å få dokumentasjon, men oppfatter det som relativt sjeldent og mer som en misforståelse i forhold til hvilke dokumenter som blir etterspurt. Generelt oppfatter ordfører, at det er enkelt å få konkrete dokumenter som etterspørres. Repr. Nilssen var enig i at det er greit å være konkret, hvis det står i saksframlegget hvilke dokumenter som følger saken, men kritiserer at det i noen saksframstillinger ikke fremgår hvilke dokumenter som tilhører saken. Repr. la fram flg. protokolltilførsel: Som politisk valgt i flere utvalg, ønsker jeg å fatte avgjørelser i saker på et riktig grunnlag. Det er derfor beklagelig å oppleve at jeg gjentatte ganger ikke får innsyn i relevante dokumenter til sakene jeg skal være med å behandle (formannskapsmøtet den , planutvalgsmøtet den og kommunestyremøtet i dag). Dette er også i strid med kommunens eget innsynsreglement, hvor det blant annet står i 2: «Ethvert medlem og varamedlem av folkevalgt organ har rett til innsyn i dokumentene i saker som behandles i vedkommende organ». Videre står det under 5: «Henvendelser som innsyn i saksdokumenter skal behandles straks». For øvrig gjelder alle disse sakene den såkalte «hotellsaken».

22 Det er også kritikkverdig at det i saksfremstillingen ikke fremgår hvilke dokumenter som tilhører saken og som ikke er vedlagt. Dette gjør det nærmest umulig å be om innsyn i konkrete dokumenter i tilknytning til saken. Spørsmål fra repr. Hanne Nora Nilssen vedr. deltakelse i ordførernettverk i regi av Venstre. Ordfører svarte at partivirksomhet ikke er noe som kommunestyret har noe med, og oppfordrer repr. Nilssen til å søke permisjon for politisk aktivitet, som vanlig. Møtet hevet kl Bevitnes: Kristin Vangen Sekr.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Sak: 64/14 Resultat: Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Kommunestyret den 17.12.2014:

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig. Adm.sjef Børge Toft, sekr.

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig. Adm.sjef Børge Toft, sekr. Møtested: Botnkrona Møtedato: 25.11.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Tore Vikedal Forfall:

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hanne Wiig, Trond A Johansen. Eirik Fiksdal Berglund, Hanne Nora Nilssen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hanne Wiig, Trond A Johansen. Eirik Fiksdal Berglund, Hanne Nora Nilssen Møtested: Botnkrona Møtedato: 30.11.2016 Tid: 09:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Siv Helen Sigerstad, Peter Talseth, Trude Jægtvik, Tore

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Brannstasjonen i Sandnessjøen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE.

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2016 Sak: 104/16 Resultat: Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2017. ØKONOMIPLAN 2017-2020. ALSTAHAUG KOMMUNE.

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer:

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Botnkrona. Befaring kl 11.00, oppmøte Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 12.30 Tilstede på møtet: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Botnkrona Møtedato: 15.04.2015 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Tore Vikedal, Trond A Johansen, Hanne Nora Nilssen, Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.12.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.12.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.12.2010 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Ann Karin Edvardsen, Helge Johansen,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Trude Jægtvik. Stig Tore Skogsholm

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Trude Jægtvik. Stig Tore Skogsholm Møtested: Botnkrona Møtedato: 10.10.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Mette K Johnsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness, Knut

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 27.11.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Jørn Erik Bosness, Helge Johansen,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tore Vikedal, Jørn Erik Bosness Winther. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tore Vikedal, Jørn Erik Bosness Winther. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 29.03.2012 Tid: 09.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen. Mette Karin Johnsen, Skule Storheil

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen. Mette Karin Johnsen, Skule Storheil Møtested: Botnkrona Møtedato: 29.10.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Trond A Johansen, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig, Tore

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Jørn Erik Bosness, Skule Storheil. Adm.sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Jørn Erik Bosness, Skule Storheil. Adm.sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen Møtested: Botnkrona Møtedato: 24.09.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bård Anders Langø, Norvald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 14.10.2015 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond A Johansen, Tore Vikedal, Hanne Wiig,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hanne Nora Nilssen. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hanne Nora Nilssen. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen Møtested: Botnkrona Møtedato: 28.05.2014 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond A Johansen, Tore Vikedal, Hanne Wiig,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Skule Storheil, Knut Nilsen, Hanne Nora Nilsen, Lillian B. Tønder,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Adm.sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Adm.sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bård Anders Langø,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen Møtested: Botnkrona Møtedato: 23.04.2014 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Tore Vikedal, Trond A Johansen, Hanne Nora

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bill Rønning, Skule Storheil. Adm.sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bill Rønning, Skule Storheil. Adm.sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen Møtested: Botnkrona Møtedato: 10.09.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bård Anders Langø, Trond A

Detaljer

Alstahaug kommune. Møteprotokoll

Alstahaug kommune. Møteprotokoll Alstahaug kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Botnkrona Møtedato: 08.02.2017 Tid: 11:00 13:20 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen. Jørn Erik Bosness, Heidi Klaussen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen. Jørn Erik Bosness, Heidi Klaussen Møtested: Botnkrona Møtedato: 28.08.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bår Anders Langø, Trond A Johansen, Norvald Ruderaas, Hanne Wiig, Tore ikedal

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Norvald Ruderaas

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Norvald Ruderaas Møtested: Botnkrona Møtedato: 12.11.2014 Tid: 09.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Stig Sørra,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 03.09.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 03.09.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 03.09.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig Forfall:

Detaljer

Saksprotokoll. VALG AV FORMANNSKAP - 7 representanter. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 58/11. Resultat:

Saksprotokoll. VALG AV FORMANNSKAP - 7 representanter. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 58/11. Resultat: Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.10.2011 Sak: 58/11 Resultat: Arkivsak: 11/2087 Tittel: KONSTITUERENDE KOMMUNESTYREMØTE Kommunestyret den 19.10.2011: Sittende ordfører Stig Sørra orienterte.

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Lillian B. Tønder. Stig Tore Skogsholm

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Lillian B. Tønder. Stig Tore Skogsholm Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Mette Karin Johnsen, Skule Storheil, Trude Jægtvik og

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Botnkrona Møtedato: 31.05.2016 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Elisabeth N Blix, Peter Talseth, Trude Jægtvik, Trond

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 12:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 12:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 09.05.2016 Tid: 12:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Norvald Ruderaas,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Helge Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Petro Næringshage Møtedato: 27.09.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Petro Næringshage Møtedato: 27.09.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Petro Næringshage Møtedato: 27.09.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Norvald Ruderaas,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 22.01.2014 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond A Johansen, Tore Vikedal, Hanne Nora

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen AP

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Guri Bosness. Jørn Erik Winther, Bill Rønning

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Guri Bosness. Jørn Erik Winther, Bill Rønning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.03.2015 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness Winther, Bill Rønning, Helge Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Arnt Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.10.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.10.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.10.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Norvald Ruderaas,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2011 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Øyvind Toft, Skule Skulstad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Margit Pernille Langseth,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-12.30. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-12.30. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-12.30 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Norvald Ruderaas Hanne

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Befaring kl 9.00, møtestart kl 10.30 Møtedato: 09.09.2016 Tid: 09:00 Befaring Tilstede på møtet: Medlemmer: Norvald Ruderaas,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 17.08.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 17.08.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 17.08.2011 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Valgstyre. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Valgstyre. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 15.30 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Valgstyre Tilstede på møtet: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne Nora Nilssen,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Skule Storheil Adm.sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Skule Storheil Adm.sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen Møtested: Botnkrona Møtedato: 22.09.2015 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bård Anders Langø, Tore Vikedal,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Tjøtta skole Møtedato: 30.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Tjøtta skole Møtedato: 30.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Tjøtta skole Møtedato: 30.05.2012 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Norvald Ruderaas

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2009 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Hanne Nora Nilssen (fra kl12.30), Tore Vikedal. Sigmund Aldra fra kl 12.30), Stig Tore Skogsholm

MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Hanne Nora Nilssen (fra kl12.30), Tore Vikedal. Sigmund Aldra fra kl 12.30), Stig Tore Skogsholm Møtested: Botnkrona Møtedato: 23.04.2015 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Knut Nilsen, Mette Karin Johnsen, Skule Storheil, Hanne Nora Nilssen (til kl12.30),

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Siv Helen Sigerstad, Elisabeth N Blix, Medlemmer:

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Siv Helen Sigerstad, Elisabeth N Blix, Medlemmer: Møtested: Botnkrona Møtedato: 09.03.2016 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Bård Anders Langø, Siv Helen Sigerstad, Elisabeth N Blix, Medlemmer: Trond A Johansen,

Detaljer

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser. Saksprotokoll saksnr. 126/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 Behandling Følgende dokumenter ettersendt og/eller utdelt i møtet: - Budsjettinnspill fra HOU (ettersendt pr. e-post 28.11.11) - Avtale om erverv

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 9/2016 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl.: 13:50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.12.2012 08:00-09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2016 Tid: 09:00-15:00 Orienteringer - Julegudstjeneste. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Hagen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Geir Tony Vildgren, Marita Mikalsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Geir Tony Vildgren, Marita Mikalsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.12.2013 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.10.2010 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling

Detaljer

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre ROLLAG KOMMUNE Rollag : 11.11.2014 Arkiv : 150 Saksmappe : 2014/513 Avd. : Rådmann Saksbehandl er : Hans Henrik Thune Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018 MØTEBEHANDLING: Utvalg

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Hanne Nora Nilssen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:00 14:00

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:00 14:00 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen og Per Torstein

Detaljer

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 FLESBERG KOMMUNE Lampeland 14.11.2013 Arkiv 145 Saksmappe 2013/573 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 19.08.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 19.08.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 19.08.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Adm.sjef Børge Toft, økonomisjef Frank Pedersen, sekr. Kristin Vangen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Adm.sjef Børge Toft, økonomisjef Frank Pedersen, sekr. Kristin Vangen Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 09:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bård Anders Langø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/728-5 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2016 Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: 232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/16 FORMANNSKAPET 02.12.2015 31/16 KOMMUNESTYRET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas J. Skiftesvik Nestleder AP

MØTEPROTOKOLL. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas J. Skiftesvik Nestleder AP MØTEPROTOKOLL Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Stabburet, 3. etg., Rådhuset Dato: 11.11.2013 Tidspunkt: 09:00 FRA SAKSNR: 13/13 TIL SAKSNR: 16/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 4

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/1016 Tittel: SAKSPROTOKOLL - ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR ØKONOMIPLAN

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/1016 Tittel: SAKSPROTOKOLL - ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2015 Sak: 103/15 Resultat: Arkivsak: 15/1016 Tittel: SAKSPROTOKOLL - ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2016. ØKONOMIPLAN 2016-2019.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2012 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Karsten Schanche, Janne Andreassen Forfall: Unn Berit Guttormsen, Frank Arne Hansen,

Detaljer

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. Sak 5/14 MELDINGER - RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21.11.2014 Meldingene ble referert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 09:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 09:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 29.04.2016 Tid: 09:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Norvald Ruderaas, Knut Nilsen, Mette Karin Johnsen, Ann Karin

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.05.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.05.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.05.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/16 16/214 VALG AV STYREMEDLEMMER HELGELAND KRAFT AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/16 16/214 VALG AV STYREMEDLEMMER HELGELAND KRAFT AS MØTEINNKALLING Utvalg: VALGNEMND Møtested: Skjæringen, Rådhuset Møtedato: 10.02.2016 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 11.05.2010 Tid: 14.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 11.05.2010 Tid: 14.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 11.05.2010 Tid: 14.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: 09.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: 09. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 18.11.2014 Referanse: 2013/659-10020/2014 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Sigrun Hafsten Direkte tlf. 47971590 Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havnestyre

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havnestyre Tromsø Havn Møtested: Havnestyresalen Møtedato: 27.10.2016Tid: 12:00-14:30 MØTEPROTOKOLL Tromsø Havnestyre Til stede på møtet Medlemmer: Med møte og talerett: Forfall: Fra adm.: Innkalling: Saksliste:

Detaljer

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 11.11.2016 Referanse: 2016/1197-10545/2016 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Gerard Kort Direkte tlf. 95 49 15 07 Videreføring og utskriving av eiendomsskatt i 2017 Utvalgssaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Oddbjørn Solhaug (AP) og Astrid Ella Westrum (AP) Rådmann og kontorsjef, samt kommunalsjefene. Innkalling og saksliste ble godkjent.

MØTEPROTOKOLL. Oddbjørn Solhaug (AP) og Astrid Ella Westrum (AP) Rådmann og kontorsjef, samt kommunalsjefene. Innkalling og saksliste ble godkjent. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 19:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2010 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad(møtte kl. 12.15), Helge Johansen,

Detaljer

KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013

KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013 KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT 2013 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 89/12 den 20.11.2012. Behandling: Olav Olstad, V, satte på vegne av V og Ap fram

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer