UTBYGGING AV OMSORGSSENTER PÅ NEDRE MELHUS STATUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTBYGGING AV OMSORGSSENTER PÅ NEDRE MELHUS STATUS"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: kl Møtested: Buen omsorgssenter, nedre Melhus Arkivsak: Sakliste: SAK 12/2010 SAK 13/2010 SAK 14/2010 SAK 15/2010 SAK 16/2010 SAK 17/2010 GODKJENNING AV MØTEBOK REFERATSAKER UTBYGGING AV OMSORGSSENTER PÅ NEDRE MELHUS STATUS BYGGING AV NY LUNDAMO SKOLE, BARNEHAGE OG IDRETTSANLEGG - STATUS FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN OPPSUMMERING FRA AVHOLDT KONFERANSE OG ÅRSMØTE EVENTUELT Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/hanne Kongsvik, på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Berit Skillingsås Nygård leder (sign) Hanne Kongsvik Sekretær Gjenpart: Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor

2 SAK 12/2010 GODKJENNING AV MØTEBOK Kontrollutvalget /2010 Protokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes Vedlegg: Protokoll fra kontrollutvalgets møte SAK 13/2010 REFERATSAKER Kontrollutvalget /2010 Kontrollutvalget tar informasjon i framlagt referatsak til orientering Det vil bli gitt muntlig orientering om følgende: Oppfølging av tidligere behandlet sak i kontrollutvalget vedrørende innsyn i taushetsbelagt dokument 2

3 Sak 14/2010 UTBYGGING AV OMSORGSSENTER PÅ NEDRE MELHUS STATUS Kontrollutvalget /2010 Kontrollutvalget tar framlagt informasjon om utbyggingsprosjektet på Nedre Melhus omsorgssenter til orientering. Utrykte vedlegg i saken Sak KST-59/2009 Omsorgssenter i Nedre Melhus Sak KU-33/2009 Eventuelt SAKSUTREDNING Kommunestyret vedtok utbygging av Nedre Melhus omsorgssenter. Det ble bevilget 245 mill kroner til utbygging/ombygging av Buen omsorgssenter. Bevilgningen finansieres gjennom låneopptak (150 mill), tilskudd fra Husbanken (35 mill), fondsmidler (13 mill) og momskompensasjon (47 mill). Totalentreprise med samspill ble valgt som utbyggingsmodell for prosjektet. Utbyggingsperioden er anslått å vare ca 3 år. Kommunen har engasjert egen prosjektleder til å følge opp utbyggingen. Kontrollutvalget ble i sitt møte , sak 33/2009, orientert om kommunestyrets vedtak vedrørende den aktuelle utbyggingen. I den forbindelse ba kontrollutvalget om å bli holdt orientert om utbyggingsprosjektet. Prosjektleder for utbygging av Nedre Melhus omsorgssenter vil delta i kontrollutvalgets møte for å informere om status. 3

4 SAK 15/2010 BYGGING AV NY LUNDAMO SKOLE, BARNEHAGE OG IDRETTSANLEGG - STATUS Kontrollutvalget /2010 Kontrollutvalget tar framlagt informasjon om bygging av ny Lundamo skole, barnehage og idrettsanlegg, til orientering. Utrykte vedlegg i saken Sak KST- 60/2009 Bevilgning; Ny Lundamo skole og barnehage og idrettsanlegg. Assisterende prosjektledelse Sak KU-33/2009 Eventuelt SAKSUTREDNING Kommunstyret behandlet sak om bevilgning til ny Lundamo skole, barnehage og idrettsanlegg. Det ble fattet vedtak om å bevilge 149,8 mill kroner til utbyggingsprosjektet, finansiert ved lån (129,8 mill) og momskompensasjon (20 mill). Prosjektet gjennomføres ved totalentreprise med samspill Kontrollutvalget ble i sitt møte , sak 33/2009, orientert om kommunestyrets vedtak vedrørende den aktuelle utbyggingen. I den forbindelse ba kontrollutvalget om å bli holdt orientert om utbyggingsprosjektet. Virksomhetsleder for Bygg og eiendomsenheten vil delta i kontrollutvalgets møte for å informere om status i byggeprosjektet Lundamo skole og barnehage, med tilhørende idrettsanlegg. 4

5 SAK 16/2010 FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN OPPSUMMERING FRA AVHOLDT KONFERANSE OG ÅRSMØTE Kontrollutvalget /2010 Kontrollutvalget tar framlagt notat, med oppsummering av konferanse og årsmøte i Forum for Kontroll og tilsyn, til orientering. Vedlegg: Oppsummering av fagkonferanse og årsmøte i Forum for kontroll og tilsyn, Gardermoen juni SAKSUTREDNING Kontrollutvalget i Melhus kommune er medlem i Forum for Kontroll og Tilsyn. Organisasjonen er en interessorganisasjon for kommunale/fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariater juni ble det avholdt årskonferanse og årsmøte på Gardermoen. Kontrollutvalget i Melhus var forhindret fra å delta på arrangementet denne gang. Notat med oppsummering legges med dette fram, til kontrollutvalgets orientering. 5

6 SAK 17/2010 EVENTUELT Kontrollutvalget /2010 Ingen innstilling 6