Testdokumentasjon for Agresso Employee

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Testdokumentasjon for Agresso Employee"

Transkript

1 for Agresso Employee Hovedprosjekt i data våren 2007 Gruppe 20: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal

2 2 Agresso Employee

3 1. Forord Denne testdokumentasjonen er en del av bacheloroppgaven ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, retning ingeniørfag data, i vårsemesterperioden Dokumentet beskriver alle tester som er utført på systemet Agresso Employee, både de interne og eksterne testene og resultatet av disse. Den interne testingen tar for seg testingen av systemet gjort av utvikleren selv i samarbeid med den testansvarlige og arbeidgiver, mens de eksterne testene er utført av testpersoner under tilsyn av testansvarlig og gruppemedlemmer. Rapporten fungerer også som et viktig virkemiddel for videreutviklere som ønsker å få en oversikt over tidligere tester som er utført på systemet. Agresso Employee 3

4 2. Innholdsfortegnelse 1. FORORD INNHOLDSFORTEGNELSE TIDS- OG RESSURSPLAN FOR TESTING TESTANSVARLIGE Intern testing Ekstern testing RESSURSER TIDSPLANEN INTERN TESTING TESTPROSESSEN Testrapporter med feilrapporteringer- Funksjoner Testrapproter med feilrettinger- Ytre grensesnitt Testrapporter med feilrettinger- Ytelse Testrapporter med feilrettinger- Tilgjengelighet Intern konklusjon EKSTERN TESTING FREMGANGSMÅTE TESTPERSONENE Testperson 1: Testperson 2: TESTRESULTAT KONKLUSJON Agresso Employee

5 3. Tids- og ressursplan for testing 3.1 Testansvarlige Det var forskjellige personer som hadde ansvar eller deltok under den interne og den eksterne testingen. Under ser du en oversikt over hvem som deltok hvor Intern testing Utviklingen av selve testene som skal gjøres var Sahdia sitt ansvar. Martin har hatt hovedansvaret for all testing og stod også for koordinering av alle aktivitetene rundt testingen. Det vil si at det var Martin sitt ansvar å sørge for at testene ble utført enten om det var han selv som utførte den eller en som er utpekt av han. Han har itillegg gjennom god kommunikajson med utviklingsansvarlige hele veien sørget for at feil og mangler som kom frem under testingen ble utbedret fortest mulig Ekstern testing De eksterne testene er blitt utført av valgte testpersoner som aktivt kommer til å bruke Agresso Employee i fremtiden. Dette slik at vi kunne få tilbakemelding fra de virkelige brukerne om mangler ved systemet slik at disse i størst mulig grad kunne rettes opp før det eventuelt settes i produksjon. 3.2 Ressurser Personer som var tilgjengelige under testingen var alle gruppemedlemmene i tillegg til oppdragsgiver. Under den eksterne testingen var også testpersonene tilstede. Gruppemedlemmer Oppdragsgiver Testpersoner Anders Ruud Christian Årving Martin Næss Sahdia Moghal Rune Width Spersøy Personal Avdelingsleder IT-Services Under enkelte av testene er personer utelukket da dem ikke kan teste arbeid man selv har utviklet. 3.3 Tidsplanen Det ble satt av 21 arbeidsdager til testingen inkludert utviklingen av testplanen og feilrettingen. Det betyr at vi hadde 21 dager med effektiv og hard jobbing for at vi skulle greie å komme gjennom alt. Dette lot seg gjøre siden alle gruppemedlemmene hele tiden hadde forskellige oppgaver innenfor testingen. Testplanen ble utviklet av Sahdia i samarbeid med resten av gruppen allerede under siste del av implementasjonsfasen. Den interne testingen ble gjort både underveis av utviklerne og under den oppsatte interne testfasen. Tilslutt fikk vi testpersonene og også de fremtidige brukerne til å teste systemet. Agresso Employee 5

6 Under ser du tidsforbruket på testingen slik det fremkommer av fremdriftsplanen: Fase Ansvarlig Tidsforbruk Testplan Sahdia Moghal 12t Enhetstesting Anders Ruud, fortløpende Christian Årving Integrajsonstesting Anders Ruud, fortløpende Christian Årving Systemtesting Martin Næss 15t Akseptansetesting Martin Næss 5t Ekstern testing Martin Næss 15t SUM t Alle fasene forutsetter både testing, tilbakemelding og feilretting. 6 Agresso Employee

7 5 Intern testing Den interne testingen har blitt foretatt av gruppemedlemmene/utviklerne selv. Formålet med den interne testingen var å kvalitetssikre systemet fra vår side ved å skjekke om systemet tilfredsstiller kravene beskrevet i kravspesifikasjonen. 5.1 Testprosessen Den interne testingen foregikk ved at vi har fylt ut testrapportene for hvert krav. Testrapporten beskriver hvilket krav det dreier seg om, funksjonen til kravet og det tenkte resultatet. Hvis alt fungerer som det er tenkt, har vi satt staatus til OK. Men hvis vi oppdaget feil under testingen er de beskrevet under feltet Feilretting i testrapporten. Testanvarlig, Martin, har hatt ansvaret for å sørge for at testrapportene fortløpende ble overlevert til utviklingsansvarlige, Anders og Christian, slik at disse ble rettet opp. Deretter har vi tatt en gjentest og skrevet den endelige statusen Testrapporter med feilrapporteringer- Funksjoner TESTRAPPORT MED FEILRAPPORTERINGER Test av funksjoner Krav Funksjon Tenkt resultat Status Feilretting Endelig status Registrere personalia Registre ønske om teleforennummer Oppre tte bruker Mulighet for å legge inn et statisk sett med personopplysninger og på grunnlag av disse opprette bruker i Agresso Employee: Fornavn, Etternavn, Adresse, Poststed, Postnummer, Telefon, privat e-post, personnummer, startdato. Bruker skal kunne registrere i en checkbox om nyansatt ønsker å få overført sitt gamle telefon nummer eller få et nytt. Nyansatt skal opprettes CORP domenet Bruker får bekreftelse på at nyansatt er registrert. Nyansatt skal komme med i en liste sortert etter startdato. En mail blir sendt til NORdialog med informasjon om nyansatt sitt ønske. Bekreftelse + CORPbrukernavn og passord blir tildelt. Agresso Employee 7

8 Mailadresse Posthylle og adgangskort Sette rettigheter Registrere utstyr og software Administrering av utstyr og software loister Bestilling av telefon Nyansatt skal opprettes i AGRESSO domenet Den nyansatte skal få tildelt mailadresse. Mailadressen blir tildelt når bruker huker av for dette. E mail genereres til resepsjonen om at posthylle og adgangskort må lages. Mailen genereres når bruker fullfører Notify reception tasken. Bruker skal kunne bekrefte hvilke tilgangsgrupper nyansatt skal være medlem av. Disse settes etter valgt avdeling. 1. Ved registrering av en nyansatt blir brukergrupper og utstyr automatisk tildelt ut ifra hvilken avdeling nyansatt skal til. 2. Avdelingsleder må senere godkjenne taskene. Listene med tilgjengelig utstyr og software skal kunne administreres av ITservices. Legge inn og fjern funksjoner Telefon til nyansatt blir valgt ut ifra avdeling har er plassert i. Kan velge å få nytt nummer eller beholde sitt gamle. Bekreftelse + AGRESSO brukernavn og passord blir tildelt. agresso.no Resepsjonen skal motta en autogenerert E-post Bekreftelse etter fullført task. 1. Ved godkjenning av utstyr, blir mail sendt til IT-services 2. Ved godkjenning av brukergrupper blir det opprettet en task til IT-services. Mulighet for å legge inn å fjerne utstyr og software. Telefon blir bestilt, mail til NOR dialog (ved bestilling av nytt nummer) eller ny task. NEI Testmiljøet er ulikt fra produksjonsmiljøet. Vi tilpasset oppsettet til produksjonsmiljøet. OK 8 Agresso Employee

9 Fadder Bruker skal ha mulighet for å velge fadder til nyansatt Bekreftelse til bruker + autogenerert mail til valgt fadder. Faglig ansvarlig Bruker skal ha mulighet for å velge en fagligansvarlig til nyansatt Bekreftelse til bruker + autogenerert mail til valgt faglig ansvarlig. Autogenerering av velkomstbrev Det skal autogenereres skriv med brukernavn, passord og div annen informasjon som kan legges i hyllen til nyansatt Infobrev blir generert med riktig brukernavn og passord. NEI Utelatt funksjon OK Autogenerering av infoskriv Status Det skal automatisk bli generert en mail til HRmanager med nyansattes private mail adresse slik at han kan sende infoskriv om introdag Status siden gir en oversikt over alle oppgaver som er lagt inn i systemet og hvilken status de har. Hr-manager mottar infoskriv om nyansatt Gir bruker informasjon om hvilke oppgaver som er iverksatt på en nyansatt i ansettelses prosessen NEI Utelatt funksjon OK Agresso Employee 9

10 5.1.2 Testrapproter med feilrettinger- Ytre grensesnitt TESTRAPPORT MED FEILRAPPORTERINGER Krav Beskrivelse Tenkt resultat Status Feilretting Endelig status Agresso Employee skal Agresso kjøre på Agresso sin Employee kjører web server. Vi har kjørt som det skal på testinger på testserver Agresso sin web før vi flyttet server. programmet over til Agresso sin server. Maskinvare Programvare Agresso Employee skal: Være kompatibel med Internet Explorer 6.0 Kjøre på ASP.NET 3.0 Bruke database server av typen Ms SQL Agresso Employee er kompatibelt med Internet Explorer 6.0, er programmert i ASP.NET og bruker en MS SQL database Testrapporter med feilrettinger- Ytelse TESTRAPPORT MED FEILRAPPORTERINGER Krav Beskrivelse Tenkt resultat Status Feilretting Endelig status Systemet skal kunne Systemet kjører brukes på en web og databaseserver som også benyttes av andre applikasjoner. Ytelse 10 Agresso Employee

11 5.1.4 Testrapporter med feilrettinger- Tilgjengelighet TESTRAPPORT MED FEILRAPPORTERINGER Krav Beskrivelse Tenkt resultat Status Feilretting Endelig status Systemet skal kun være Systemet er kun tilgjengelig på tilgjengelig på Agressos intranett Agressos intranett Tilgjengelighe t Intern konklusjon Den interne testingen gikk smertefritt. Vi testet i hovedsak alle kravene som var satt i kravspesifikasjonen. Det var veldig få funksjoner som feilet, og en eventuell løsning var litt endring i koden så var funksjonen oppe og kjørte. Vi fant fort ut at en intern testing med veileder tilstede var en smart løsning. Vi ble fra vår side sikre på at alt fungerte slik som det skulle og at systemet var klart til den eksterne testingen. 6 Ekstern testing Den eksterne testingen ble foretatt av de to testpersonene som er presentert under. Den eksterne testen hadde som formål å gi oss en oversikt over hvor brukbar webapplikasjonen er, hvor effektiv den er, hvor lett forståelig den er og eventuelle forslag til forbedringer. Den eksterne testingen var også ment for gi oss svar på om brukeren klarer å utføre alle oppgavene 6.1 Fremgangsmåte Hver testperson fikk tilgang til Agresso Employee via intranettet på Agresso R&D AS fra våre bærbare pc-er. Tiden for hver test taes. For å komme i gang med hele prosessen, ga vi testperson et ark med en del personopplysninger om en fiktiv nyasatt. Testpersonene fikk så beskjed om å gå gjennom Agresso Employee og registrere opplysninger og utføre alle oppgavene slik man ville gjort under en vanlig nyansettelsesprosess. Under testingen er alle oppgaver som normalt er fordelt på avdelingsleder, HR og IT-service, delegert til testpersonen. Dette for at testpersonen skal kunne utføre og vurdere alle oppgavene. Den eksterne testingen var avhengig av at en enkel brukermanual var tilgjengelig. Siden den endelige brukermanualen var ferdig på tidspunktet den eksterne testingen fant sted, fikk testpersonene en papirutgave av denne. 6.2 Testpersonene Begge testpersonene vi har brukt har forskjellige kunnskaper innen IT, dette for at vi skal få kartlagt hvordan forskjellige personer med forskjellig grad av kunnskap reagerer på bruken av webapplikasjonen. Skjemaene under beskriver testpersonen, kunnskapsnivå, tidspunkt for start og slutt for å kartlegge tidsbruket. Deretter følger en beskrivelse av testpersonenes tilbakemeldinger på de forespurte spørsmålene. Agresso Employee 11

12 6.2.1 Testperson 1: Dato Navn Shahid H. Shah Kunnskapsnivå Jobber som systemtester for finn.no. Høyt kunnskapsnivå innenfor data, kjent med webapplikasjoner, kunnskaper om menneske og maskin interaksjon. Start Slutt TESTRESULTAT Om brukervennligheten Effektivitet Forståelse av brukerveiledning Om prosessen Forbedringsforslag Enkelt design, henvisninger hele veien, men mangler velkomstmelding som forteller hvor du har kommet. Greit med fane, kunne også vært side meny, siden vanlige nettbrukere er vant til meny på venstre side. Ellers likte jeg det at det ikke er mye å sette seg inn i. Bra struktur. Hvis du klarer å utføre èn av oppgavene, utføres resten nesten på samme måte. Gå inn på en oppgave, gjør endringer og fullfør oppgaven. Noen uheldige navn på funksjoner, man MÅ lese brukerveiledningen for å skjønner hva som skal gjøres. Kun tre faner å bla gjennom., bra. En oppgave utføres i tre steg, bra og effektivt. Hele prosessen i seg selv tar ikke lang tid. Men man er nødt til å lese brukerveiledningen første gangen for å skjønne hva oppgavene gjør. Grei beskrivelse av hvordan man skal komme i gang, men resten av rekkefølgen er frem og tilbake avhengig av hvilken oppgave du skal utføre. Du bla deg frem. Bra referanse del som er enkelt å bla i, korte beskrivelser. Lett å registrere personopplysninger. Jeg fikk bekreftelse på opplysningene jeg har registrert og trakk Complete. Registreringen var ferdig. Men så ble det forvirrende hva man skulle gjøre videre. Ingen melding om det på skjermen heller. Måtte lese i bruksanvisningen. Så ble det enklere. Å sette seg inn i første oppgave var greit, men det spørs hvilken oppgave man må begynne med. Kommer det en vanskelig i begynnelsen er det ok, for da er utføres resten på samme måte. Men kommer det en lett først må man tilbake til bruksanvisningen. Bra med inndeling i seksjoner, your tasks, others tasks. Tilbakemelding i farget felt. Bra. Der man skal registrere fadder og fagansvarlig, MÅ man kunne e-posten i hodet..tenk om man ikke husker den. Måtte lese hva Create mailbox/homescript skulle gjøre. Lite selvsagte navn på funksjoner. Enkel utføring av de fleste oppgaver. Mangler tilbakemelding der e-post blir generert til noen. Kunne stått e-post til navn er sendt eller lignende så man får bekreftelse på at den er sendt riktig. Melding på skjermen om hva som skal gjøres vider etter at registrering av personopplysninger er ferdig. Tilbakemeldinger om vellykket fullføring er med like stor skrift som resten av teksten. Ved registrering av fadder og fagansvarlig bør en e-post oversikt være tilgjengelig. Mer selvsagte navn på funksjoner. 12 Agresso Employee

13 6.2.2 Testperson 2: Dato Navn Hannah Barkat Kunnskapsnivå Jobber som resepsjonist. Middels IT kunnskaper. Kjent med forskjellige registreringssystemer. Har vært borti få antall webapplikajsoner tidligere. Start Slutt TESTRESULTAT Om brukervennligheten Effektivitet Forståelse av brukerveiledning Om prosessen Forbedringsforslag Det er tre hovedområder på applikasjonen. Lett å ha oversikt. Vanskelig å rote seg bort. Alt virker veldig ordentlig og seriøst. Rent og strukturert. Info om hvilke oppgaver som vil bli utført før man klikker Complete. Enkelt å ta seg frem og tilbake i webapplikasjonen. Ikke mye som skal gjøres på hver oppgave. Følte at man nesten måtte kjenne til systemet for å gå igjennom bruksanvisningen. Må bla litt frem og tilbake. Bra med bilder hele tiden. Beskrivelse av hvordan man skal utføre alt er skrevet med bilder og røde streker. Alt dette burde egentlig vært PÅ webapplikasjonen. Da hadde man sluppet en papirutgave av bruksanvisningen. Registreringsprosessen er grei. Jeg skjønte ikke hva enkelte av oppgavene skulle gjøre, men da leste jeg bare i referansedelen i bruksanvisningen. Lett å komme gjennom. Ikke my som skal gjøres på hver del. Jeg kunne ikke e-postene til en mulig fadder og fagansvarlig utenat. Litt dårlig med tilbakemeldinger på HVA som ble utført i tilfelle man glemte å lese det før man klikket Complete. Alle notify oppgavene er veldige deilige å utføre. Stor pluss! Oppgavene har ingen rekke følge. Kan utføres i den rekkefølgen man vil. Supert med statusfunksjon som viser dine, andres og ferdige oppgaver!! Mer info på webapplikasjonen om hva som skal gjøres. Mangler hjelp-funksjon. 6.3 Testresultat Begge testpersonene skrev flere ganger at de gjentatte ganger måtte ty til brukerveiledningen for å forstå hva som skulle gjøres videre. Begge kommenterte at det var enkelt, oversiktlig, strukturert og effektivt brukergrensesnitt. Begge testpersonene benyttet seg flere ganger av referansedelen i brukerveiledningen for å få svar på HVA et gitt oppgave skulle gjøre. Begge var også inne på at det er for dårlig med tilbakemeldinger når en oppgave er fullført. Vi har implementert det slik at brukeren kun får opp melding om vellykket utførelse, eller ikke. Men det bør vurderes å få med mer informasjon om hva som virkelig ble utført i detalj. Vi oppfattet imidlertid at Testperson1, med høyere kunnskaper innenfor IT, var mer skeptisk til webapplikasjonen og hadde flere innvendinger å komme med, mens Testperson2 hadde en positiv innstilling, både før og etter testingen. Dette så vi på som kun en fordel. Agresso Employee 13

14 Testperson 1 forstod mer når det gjaldt det funksjonelle og reagerte raskt på det som skjedde på skjermbildet. Begge nevnte også at en oversikt over alle ansattes e-poster bør være tilgjengelig ved registrering av fadder og fagansvarlig. Testperson2 reagerte sterkt på at det mangler en hjelp meny på webapplikasjonen. Men innså etter hvert som oppgavene ble utført at man raskt fikk satt seg inn i webapplikasjonen og at det kanskje ikke var nødvendig. Hun var også imponert over status funksjonen der man kan sjekke status over fullførte og gjenværende oppgaven på en nyansatt og velge å fullføre sine oppgaver gjennom der. 14 Agresso Employee

15 7 Konklusjon Ut ifra tilbakemeldingene vi har fått fra testpersonene er det små endringer som bør gjøres i systemet. Særlig bør tilbakemeldingen når man fullfører en oppgave gi detaljert informasjon om hva som er utført. Selv om begge testpersonene nevnte at det mangler en ansattliste med e-postadresser har vi på grunn av tidsbegrensning ikke implementert noe slikt, men en foreløpig løsning er at e- postregister er tilgjengelig for de ansatte på Outlook. For å kunne bruke webapplikasjonen har vi understreket at en grundig innsettelse i brukerveiledningen er nødvendig, også en demonstrasjon første gangen. Løsningen på at begge testpersonene flere ganger skrev at de gjentatte ganger måtte ty til brukerveiledningen for å forstå hva som skulle gjøres videre, har vi i samarbeid med oppdragsgiver avtalt skal bli en presentasjon og demonstrasjon av systemet i deres lokaler med sentrale personer i en ansettelsesprosess tilstede. Agresso Employee 15

Brukerdokumentasjon for Agresso Employee

Brukerdokumentasjon for Agresso Employee for Agresso Employee Hovedprosjekt i data våren 2007 Gruppe 20: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 2 Agresso Employee Forord Dette dokumentet er brukerdokumentasjonen

Detaljer

Kravspesifikasjon for Agresso Employee Hovedprosjekt i data våren 2007

Kravspesifikasjon for Agresso Employee Hovedprosjekt i data våren 2007 for Agresso Employee Hovedprosjekt i data våren 2007 Gruppe 20: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 2 Agresso Employee Presentasjon Prosjektittel: Oppgave: Agresso

Detaljer

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av:

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av: Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem Hovedprosjekt våren 2007 31.01.07 Skrevet av: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 1 Sammendrag Prosjektittel:

Detaljer

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet Produktrapport Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet 1 Innhold: Forord ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Planlegging og arbeidsmetode

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside Brukerveiledning Madison Møbler Administrasjonsside 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet blir konstruert som et nytt produkt da kunde/bruker ikke har noe eksisterende løsning, derfor er dette den nåværende

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester... 1 Testrapport Wireframe... 2 1. INTRODUKSJON... 2 1.1 Systemoversikt... 2 1.2 Meningen med testen... 2 2 TESTPLAN... 2 2.1 Funksjoner som

Detaljer

Kravspesifikasjon Gruppe nr ABTF

Kravspesifikasjon Gruppe nr ABTF 1 Presentasjon Tittel: Web-løsning for ABTF Utvikle en Web-løsning helt fra bunnen av, samt med en Oppgave: plattform som gir underviseren muligheten til å veilede og følge opp sine elever gjennom kurset.

Detaljer

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93 90 Testrapport Forord Dette dokumentet er testrapporten for hovedprosjektet, og skal gi en oversikt over all testing utført på systemet under og etter ferdigstilling, samt feil og løsninger gruppen har

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

TESTRAPPORT - PRODSYS

TESTRAPPORT - PRODSYS TESTRAPPORT - PRODSYS PRODSYS-DATASYSTEM FOR ÅS PRODUKSJONSLAB AS GRUPPE 12 CHRISTOPHER CONRADI STEFFEN DIEDRICHSEN ROMAN KOVALENKO INFORMASJONSTEKNOLOGI, INGENIØRUTDANNINGEN, HØYSKOLEN I OSLO 1. FORORD

Detaljer

student s104111, s107911, s122357

student s104111, s107911, s122357 Forord Denne brukerveiledning er ment som et hjelpemiddel for brukerne av administrasjonssystemet og vaktsystemet. Målgruppen for administrasjonssystemet er avdelings ledere på Grefsenhjemmet, mens målgruppen

Detaljer

Brukermanual Administrasjon

Brukermanual Administrasjon Brukermanual Administrasjon Forord Brukermanual rapporten omhandler sluttbrukeren av systemet (K-skjema) og er skrevet for de personer som skal bruke applikasjonen. Dette dokumentet beskriver hvordan man

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

HOVEDPROSJEKT Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 1 PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2014-28 TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer Kravspesifikasjon Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011 Gruppemedlemmer Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Arbeidsplan. Startfasen. Aktivitet Beskrivelse Ferdig Ansvarlig (Ressurser)

Arbeidsplan. Startfasen. Aktivitet Beskrivelse Ferdig Ansvarlig (Ressurser) Arbeidsplan En arbeidsplan er en måte å få oversikt over de ulike fasene i prosjektet. I arbeidsplanen har vi delt arbeidet i naturlige faser og detaljert disse med estimert tidsbruk. Hovedfasene er startfasen,

Detaljer

Brukerveiledning. Gruppe 9

Brukerveiledning. Gruppe 9 Forord : I dette dokumentet vil du få presentert en brukerveiledning for databasesystemet som vi har laget for Nor daglig vare import. Dokumentet er illustrert med bilder, og i tillegg finnes det forklaringer

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Telefon: Telefaks: Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. 25.mai 2007.

HOVEDPROSJEKT. Telefon: Telefaks: Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. 25.mai 2007. PROSJEKT NR. 2007-16 TILGJENGELIGHET Åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL DATO Panther

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr SSP Installasjon AS. Dato: 25.mai 2007 Antall sider: 8 Intern veileder: Kjetil Grønning. Kontaktperson: Kai Evjen

Testrapport Prosjekt nr SSP Installasjon AS. Dato: 25.mai 2007 Antall sider: 8 Intern veileder: Kjetil Grønning. Kontaktperson: Kai Evjen Prosjekt nr. 2007-11 Testrapport Tittel: Informasjonssystem SSPI Prosjektdeltakere: Hans Petter Kristiansen, s130182 Espen Skaarer, s123590 Dato: 25.mai 2007 Antall sider: 8 Intern veileder: Kjetil Grønning

Detaljer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesten Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesting Formell testing med hensyn til brukerbehov, krav, og forretningsprosesser som utføres for å avklare om et system oppfyller

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

1. Programmering: Hva og hvorfor? Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere

1. Programmering: Hva og hvorfor? Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere 1. Programmering: Hva og hvorfor? 1. Programmering: Hva og hvorfor? Du har nå valgt å lære deg å programmere. Gratulerer med et flott valg! Programmering er en allsidig og nyttig aktivitet, og det er et

Detaljer

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne testrapport er skrevet i forbindelse med vårt hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo, ingeniørutdanning, våren 2011. Rapporten beskriver testingen av hele

Detaljer

Viktig informasjon om Microsoft lisenser og din PC

Viktig informasjon om Microsoft lisenser og din PC Viktig informasjon om Microsoft lisenser og din PC Når du nå avslutter din skolegang i Sør-Trøndelag fylkeskommune, kan du få med deg Microsoftprogramvare som du har benyttet til odel og eie. Dette krever

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Vedlegg LMC intranett

Vedlegg LMC intranett Vedlegg LMC intranett H12D02 Jarl-Håvard Holen Ole-Martin Larsen Fredrik Sethne-Andersen André Ritari Vedlegg 1 Resultater av kortsortering. Kortsortering Bruker 1, Salg: Kortsortering Bruker 2, Teknisk:

Detaljer

CharityDoctors. Brukermanuel

CharityDoctors. Brukermanuel CharityDoctors Side 2 1. FORORD Dette er en brukerdokumentasjon som ble skrevet i forbindelse med vår hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011. Dokumentet beskriver bruk av Charity Doctors bestilling

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Testdokumentasjon. Gruppe 9

Testdokumentasjon. Gruppe 9 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 3 2.Test av systemet... 3 3.Test med brukermanual av utenforstående... 7 4.Konklusjon... 8 2 1.Innledning Testdokumentasjonen er et dokument som beskriver vår endelige

Detaljer

Online booking i Extensor

Online booking i Extensor Online booking i Extensor Når det kommer til online booking har vårt fokus vært på å lage ett system som skal være så enkelt som mulig. Både for de behandlerne som skal forholde seg til det, og kanskje

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24

Brukerdokumentasjon. Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24 Brukerdokumentasjon Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Kom i gang med matrikkelklienten

Kom i gang med matrikkelklienten Kom i gang med matrikkelklienten Starte matrikkelklienten Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en starter matrikkelklienten til kartverket Matrikkelklienten til kartverket Føring

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kandidat nr. 1, 2 og 3

Kandidat nr. 1, 2 og 3 Kandidat nr. 1, 2 og 3 Rapport 1 IT202E Bacheloroppgave i Informatikk Vår 2011 Mobilapplikasjonsutvikling med Scrum 1 Innhold Innledning... 3 Overordnet Prosjektplan... 3 Produktbacklog... 5 Sprint planning

Detaljer

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo,

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, Kravspesifikasjon Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 12.01.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 7 Table of Contents Forord... 3 Om bakgrunnen... 3 Presentasjon...

Detaljer

DinVikar - Bruker Manual

DinVikar - Bruker Manual DinVikar - Bruker Manual Utvikliet av Fosen-Utvikling AS I samarbeid med Alvens AS Skrevet av: Jonas Kirkemyr Innhold 1 Introduksjon................................................... 4 I Systemet 2 Systemet......................................................

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock For at du skal kunne gjennomføre eksamen digitalt, må følgende være på plass før eksamensstart: - Du må ha et gyldig HiT-brukernavn og passord! - Du må ha

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Testrapport for Sir Jerky Leap

Testrapport for Sir Jerky Leap Jasmine Garry (s135600) Line Sørensen (s135590) Fredrik Hoem Grelland (s135595) Tor Anders Gustavsen (s127668) 1 1. Forord Dette dokumentet inneholder informasjon og redegjøring av tester foretatt i forbindelse

Detaljer

Romsys består av to deler; Den første delen er administrasjonssidene og den andre delen er visningsdelen for de dataene som administreres.

Romsys består av to deler; Den første delen er administrasjonssidene og den andre delen er visningsdelen for de dataene som administreres. Brukermanual 1 Forord Denne rapporten omhandler bruken av systemet. Brukermanualen er skrevet for de personer som skal ta i bruk applikasjonen, RomSys. Dokumentet beskriver hvordan man bruker RomSys, med

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0 9.5.0 W i n T i d Nyheter versjon 9.5.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

TESTRAPPORT Tittel på hovedprosjektet: Varebestillingssystem for Wokas Salg AS

TESTRAPPORT   Tittel på hovedprosjektet: Varebestillingssystem for Wokas Salg AS TESTRAPPORT Tittel på hovedprosjektet: Varebestillingssystem for Wokas Salg AS Medlemmer av gruppe 35: Joakim Larsen, s150070, 3AB Kristian Kjelsrud, s147787, 3IA Anastasia Poroshina, s140720, 3AB Prosjektperiode:

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase Heftets tittel: Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter

Detaljer

Pa melding til partier i AÅ sgard Turnforening

Pa melding til partier i AÅ sgard Turnforening Pa melding til partier i AÅ sgard Turnforening Åsgard Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikkog turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer

Detaljer

Prosjektdagbok hovedprosjekt våren 09

Prosjektdagbok hovedprosjekt våren 09 Prosjektdagbok hovedprosjekt våren 09 Man 25. Mai 09 Planlegging og arbeid med sluttføring Sluttføring av grensesnitt, arbeid med dokumentasjon og detaljplanlegging av sluttføring. Ons 21. Mai 09 Arbeid

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM TESTDOKUMENTASJON

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM TESTDOKUMENTASJON RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM TESTDUMENTASJON Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Testdokumentasjonen har som formål å beskrive all testing som

Detaljer

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense REISEREGNINGSMODUL BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense BAKGRUNN På grunn av store endringer i våre systemer levert av Visma Unique må vi i gang med en ny reiseregningsmodul da den gamle ikke oppfyller

Detaljer

Canon Self-Service. Komme i gang-veiledning. En veiledning som hjelper deg med å registrere og begynne å bruke Canons Self-Service-portal på nettet

Canon Self-Service. Komme i gang-veiledning. En veiledning som hjelper deg med å registrere og begynne å bruke Canons Self-Service-portal på nettet Canon Self-Service Komme i gang-veiledning En veiledning som hjelper deg med å registrere og begynne å bruke Canons Self-Service-portal på nettet Innledning Denne veiledningen er beregnet for personen

Detaljer

Teknostorage - Lagersystem. Et lagersystem som på enkel måte kan registrere varer inn og ut fra lager. 3. januar 2012 til 11.

Teknostorage - Lagersystem. Et lagersystem som på enkel måte kan registrere varer inn og ut fra lager. 3. januar 2012 til 11. 1 Brukerveiledning Presentasjon Tittel Oppgave Periode Gruppemedlemmer Prosjektgruppe Veileder Oppdragsgiver Kontaktperson Teknostorage - Lagersystem Et lagersystem som på enkel måte kan registrere varer

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

Overordnet beskrivelse og arkitekturskisse

Overordnet beskrivelse og arkitekturskisse Overordnet beskrivelse og arkitekturskisse Arkitekturskisse av Conserto, som er utviklet i ASP.NET VB FrameWork 4.0 med bruk av code-behind filer, MS SQL 2008, og er bygget på MasterPage som fellemal.

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på PCen slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord.

Detaljer

Brukermanual Wateachu

Brukermanual Wateachu Brukermanual Wateachu Dette er en kortfattet innføring i Wateachu og de viktigste funksjonene i webapplikasjonen. Wateachu er veldig enkel å bruke og krever lite forklaring på forhånd. Elevenes brukergrensesnitt

Detaljer

EasyChair brukerveiledning

EasyChair brukerveiledning EasyChair brukerveiledning Software 2012 bruker EasyChair for å motta og administrere forslag til foredrag. For å kunne sende inn ett forslag til foredrag, må du først registre deg som bruker. Dette dokumentet

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Bruk av Domenia Norges AS Webmail

Bruk av Domenia Norges AS Webmail Bruk av Domenia Norges AS Webmail Domenia Norges webmail finner du på adressen http://webmail.domenia.no Hva trenger jeg? Du trenger en e-postkonto, samt brukernavn og passord til denne kontoen. Dersom

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Entobutikk 5.BRUKERMANUAL VÅR 2011

Entobutikk 5.BRUKERMANUAL VÅR 2011 5.BRUKERMANUAL VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne brukermanual inneholder instrukser til hvordan nettbutikken entobutikk fungerer. Rapporten er delt opp i tre deler som er Admin, Kunde og nettbutikken.

Detaljer

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever Fraværsmodulen HYPERNET Sist oppdatert 12.08.2015 Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL For elever Innholdsfortegnelse Funksjon... 2 Innlogging for elever... 2 Meny... 2 Generelt... 2 Opplæringsvideo...

Detaljer

Brukerveiledning MinSkyss

Brukerveiledning MinSkyss Brukerveiledning MinSkyss Alle som søker fri skyss på Videregående skole må i år søke via vår nye portal MinSkyss. Portalen finner du på vkt.no/minskyss Har du spørsmål angående MinSkyss kan disse sendes

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW Side 1 av 7 BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW SnapFlow er et verktøy som skal sikre deg rask brukerstøtte når du trenger hjelp med datarelaterte problemer eller spørsmål. For at SnapFlow skal virke som ønsket

Detaljer

Forprosjekt - Gruppe 12. Hovedprosjekt av

Forprosjekt - Gruppe 12. Hovedprosjekt av FORSIDE A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S Forprosjekt - Gruppe 12 Hovedprosjekt av S AJ ID, OZAI RE (S 1711 9 7), S VEEN, S IMEN (S171208),

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK. Innlandskortet

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK. Innlandskortet BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK verdi på ditt. NY BRUKER: Klikk her for å lage ny brukerkonto! EKSISTERENDE BRUKER: Skriv inn brukernavn og passord, og logg deg inn her! Husk at oppdateringen er tilgjengelig

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

11.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS

11.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS 11.0.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Hensikten med en kravspesifikasjon er å gi et overblikk over programmets funksjonalitet og tilleggsfunksjoner, dette vil si både over de som er utviklet før prosjektstart, og de

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Brukermanual for webrapportering av data fra hønsefugltakseringer i Hønsefuglportalen

Brukermanual for webrapportering av data fra hønsefugltakseringer i Hønsefuglportalen Brukermanual for webrapportering av data fra hønsefugltakseringer i Hønsefuglportalen Midlertidig versjon, oppdatert 11.08.2014 Innhold 1. Startsiden... 2 2. Min side... 4 3. Last ned start- og stopp koordinater...

Detaljer

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no.

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no. INNHOLD INNLEDNING... 2 Bruk sertifisert konsulent på oppgradering av Visma CRM... 2 FØR OPPGRADERING AV SERVER... 2 Programvare som installeres... 2 Logg ut av CAT... 2 Stopp rso_rsv.exe... 2 TA BACKUP...

Detaljer