Testdokumentasjon for Agresso Employee

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Testdokumentasjon for Agresso Employee"

Transkript

1 for Agresso Employee Hovedprosjekt i data våren 2007 Gruppe 20: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal

2 2 Agresso Employee

3 1. Forord Denne testdokumentasjonen er en del av bacheloroppgaven ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, retning ingeniørfag data, i vårsemesterperioden Dokumentet beskriver alle tester som er utført på systemet Agresso Employee, både de interne og eksterne testene og resultatet av disse. Den interne testingen tar for seg testingen av systemet gjort av utvikleren selv i samarbeid med den testansvarlige og arbeidgiver, mens de eksterne testene er utført av testpersoner under tilsyn av testansvarlig og gruppemedlemmer. Rapporten fungerer også som et viktig virkemiddel for videreutviklere som ønsker å få en oversikt over tidligere tester som er utført på systemet. Agresso Employee 3

4 2. Innholdsfortegnelse 1. FORORD INNHOLDSFORTEGNELSE TIDS- OG RESSURSPLAN FOR TESTING TESTANSVARLIGE Intern testing Ekstern testing RESSURSER TIDSPLANEN INTERN TESTING TESTPROSESSEN Testrapporter med feilrapporteringer- Funksjoner Testrapproter med feilrettinger- Ytre grensesnitt Testrapporter med feilrettinger- Ytelse Testrapporter med feilrettinger- Tilgjengelighet Intern konklusjon EKSTERN TESTING FREMGANGSMÅTE TESTPERSONENE Testperson 1: Testperson 2: TESTRESULTAT KONKLUSJON Agresso Employee

5 3. Tids- og ressursplan for testing 3.1 Testansvarlige Det var forskjellige personer som hadde ansvar eller deltok under den interne og den eksterne testingen. Under ser du en oversikt over hvem som deltok hvor Intern testing Utviklingen av selve testene som skal gjøres var Sahdia sitt ansvar. Martin har hatt hovedansvaret for all testing og stod også for koordinering av alle aktivitetene rundt testingen. Det vil si at det var Martin sitt ansvar å sørge for at testene ble utført enten om det var han selv som utførte den eller en som er utpekt av han. Han har itillegg gjennom god kommunikajson med utviklingsansvarlige hele veien sørget for at feil og mangler som kom frem under testingen ble utbedret fortest mulig Ekstern testing De eksterne testene er blitt utført av valgte testpersoner som aktivt kommer til å bruke Agresso Employee i fremtiden. Dette slik at vi kunne få tilbakemelding fra de virkelige brukerne om mangler ved systemet slik at disse i størst mulig grad kunne rettes opp før det eventuelt settes i produksjon. 3.2 Ressurser Personer som var tilgjengelige under testingen var alle gruppemedlemmene i tillegg til oppdragsgiver. Under den eksterne testingen var også testpersonene tilstede. Gruppemedlemmer Oppdragsgiver Testpersoner Anders Ruud Christian Årving Martin Næss Sahdia Moghal Rune Width Spersøy Personal Avdelingsleder IT-Services Under enkelte av testene er personer utelukket da dem ikke kan teste arbeid man selv har utviklet. 3.3 Tidsplanen Det ble satt av 21 arbeidsdager til testingen inkludert utviklingen av testplanen og feilrettingen. Det betyr at vi hadde 21 dager med effektiv og hard jobbing for at vi skulle greie å komme gjennom alt. Dette lot seg gjøre siden alle gruppemedlemmene hele tiden hadde forskellige oppgaver innenfor testingen. Testplanen ble utviklet av Sahdia i samarbeid med resten av gruppen allerede under siste del av implementasjonsfasen. Den interne testingen ble gjort både underveis av utviklerne og under den oppsatte interne testfasen. Tilslutt fikk vi testpersonene og også de fremtidige brukerne til å teste systemet. Agresso Employee 5

6 Under ser du tidsforbruket på testingen slik det fremkommer av fremdriftsplanen: Fase Ansvarlig Tidsforbruk Testplan Sahdia Moghal 12t Enhetstesting Anders Ruud, fortløpende Christian Årving Integrajsonstesting Anders Ruud, fortløpende Christian Årving Systemtesting Martin Næss 15t Akseptansetesting Martin Næss 5t Ekstern testing Martin Næss 15t SUM t Alle fasene forutsetter både testing, tilbakemelding og feilretting. 6 Agresso Employee

7 5 Intern testing Den interne testingen har blitt foretatt av gruppemedlemmene/utviklerne selv. Formålet med den interne testingen var å kvalitetssikre systemet fra vår side ved å skjekke om systemet tilfredsstiller kravene beskrevet i kravspesifikasjonen. 5.1 Testprosessen Den interne testingen foregikk ved at vi har fylt ut testrapportene for hvert krav. Testrapporten beskriver hvilket krav det dreier seg om, funksjonen til kravet og det tenkte resultatet. Hvis alt fungerer som det er tenkt, har vi satt staatus til OK. Men hvis vi oppdaget feil under testingen er de beskrevet under feltet Feilretting i testrapporten. Testanvarlig, Martin, har hatt ansvaret for å sørge for at testrapportene fortløpende ble overlevert til utviklingsansvarlige, Anders og Christian, slik at disse ble rettet opp. Deretter har vi tatt en gjentest og skrevet den endelige statusen Testrapporter med feilrapporteringer- Funksjoner TESTRAPPORT MED FEILRAPPORTERINGER Test av funksjoner Krav Funksjon Tenkt resultat Status Feilretting Endelig status Registrere personalia Registre ønske om teleforennummer Oppre tte bruker Mulighet for å legge inn et statisk sett med personopplysninger og på grunnlag av disse opprette bruker i Agresso Employee: Fornavn, Etternavn, Adresse, Poststed, Postnummer, Telefon, privat e-post, personnummer, startdato. Bruker skal kunne registrere i en checkbox om nyansatt ønsker å få overført sitt gamle telefon nummer eller få et nytt. Nyansatt skal opprettes CORP domenet Bruker får bekreftelse på at nyansatt er registrert. Nyansatt skal komme med i en liste sortert etter startdato. En mail blir sendt til NORdialog med informasjon om nyansatt sitt ønske. Bekreftelse + CORPbrukernavn og passord blir tildelt. Agresso Employee 7

8 Mailadresse Posthylle og adgangskort Sette rettigheter Registrere utstyr og software Administrering av utstyr og software loister Bestilling av telefon Nyansatt skal opprettes i AGRESSO domenet Den nyansatte skal få tildelt mailadresse. Mailadressen blir tildelt når bruker huker av for dette. E mail genereres til resepsjonen om at posthylle og adgangskort må lages. Mailen genereres når bruker fullfører Notify reception tasken. Bruker skal kunne bekrefte hvilke tilgangsgrupper nyansatt skal være medlem av. Disse settes etter valgt avdeling. 1. Ved registrering av en nyansatt blir brukergrupper og utstyr automatisk tildelt ut ifra hvilken avdeling nyansatt skal til. 2. Avdelingsleder må senere godkjenne taskene. Listene med tilgjengelig utstyr og software skal kunne administreres av ITservices. Legge inn og fjern funksjoner Telefon til nyansatt blir valgt ut ifra avdeling har er plassert i. Kan velge å få nytt nummer eller beholde sitt gamle. Bekreftelse + AGRESSO brukernavn og passord blir tildelt. agresso.no Resepsjonen skal motta en autogenerert E-post Bekreftelse etter fullført task. 1. Ved godkjenning av utstyr, blir mail sendt til IT-services 2. Ved godkjenning av brukergrupper blir det opprettet en task til IT-services. Mulighet for å legge inn å fjerne utstyr og software. Telefon blir bestilt, mail til NOR dialog (ved bestilling av nytt nummer) eller ny task. NEI Testmiljøet er ulikt fra produksjonsmiljøet. Vi tilpasset oppsettet til produksjonsmiljøet. OK 8 Agresso Employee

9 Fadder Bruker skal ha mulighet for å velge fadder til nyansatt Bekreftelse til bruker + autogenerert mail til valgt fadder. Faglig ansvarlig Bruker skal ha mulighet for å velge en fagligansvarlig til nyansatt Bekreftelse til bruker + autogenerert mail til valgt faglig ansvarlig. Autogenerering av velkomstbrev Det skal autogenereres skriv med brukernavn, passord og div annen informasjon som kan legges i hyllen til nyansatt Infobrev blir generert med riktig brukernavn og passord. NEI Utelatt funksjon OK Autogenerering av infoskriv Status Det skal automatisk bli generert en mail til HRmanager med nyansattes private mail adresse slik at han kan sende infoskriv om introdag Status siden gir en oversikt over alle oppgaver som er lagt inn i systemet og hvilken status de har. Hr-manager mottar infoskriv om nyansatt Gir bruker informasjon om hvilke oppgaver som er iverksatt på en nyansatt i ansettelses prosessen NEI Utelatt funksjon OK Agresso Employee 9

10 5.1.2 Testrapproter med feilrettinger- Ytre grensesnitt TESTRAPPORT MED FEILRAPPORTERINGER Krav Beskrivelse Tenkt resultat Status Feilretting Endelig status Agresso Employee skal Agresso kjøre på Agresso sin Employee kjører web server. Vi har kjørt som det skal på testinger på testserver Agresso sin web før vi flyttet server. programmet over til Agresso sin server. Maskinvare Programvare Agresso Employee skal: Være kompatibel med Internet Explorer 6.0 Kjøre på ASP.NET 3.0 Bruke database server av typen Ms SQL Agresso Employee er kompatibelt med Internet Explorer 6.0, er programmert i ASP.NET og bruker en MS SQL database Testrapporter med feilrettinger- Ytelse TESTRAPPORT MED FEILRAPPORTERINGER Krav Beskrivelse Tenkt resultat Status Feilretting Endelig status Systemet skal kunne Systemet kjører brukes på en web og databaseserver som også benyttes av andre applikasjoner. Ytelse 10 Agresso Employee

11 5.1.4 Testrapporter med feilrettinger- Tilgjengelighet TESTRAPPORT MED FEILRAPPORTERINGER Krav Beskrivelse Tenkt resultat Status Feilretting Endelig status Systemet skal kun være Systemet er kun tilgjengelig på tilgjengelig på Agressos intranett Agressos intranett Tilgjengelighe t Intern konklusjon Den interne testingen gikk smertefritt. Vi testet i hovedsak alle kravene som var satt i kravspesifikasjonen. Det var veldig få funksjoner som feilet, og en eventuell løsning var litt endring i koden så var funksjonen oppe og kjørte. Vi fant fort ut at en intern testing med veileder tilstede var en smart løsning. Vi ble fra vår side sikre på at alt fungerte slik som det skulle og at systemet var klart til den eksterne testingen. 6 Ekstern testing Den eksterne testingen ble foretatt av de to testpersonene som er presentert under. Den eksterne testen hadde som formål å gi oss en oversikt over hvor brukbar webapplikasjonen er, hvor effektiv den er, hvor lett forståelig den er og eventuelle forslag til forbedringer. Den eksterne testingen var også ment for gi oss svar på om brukeren klarer å utføre alle oppgavene 6.1 Fremgangsmåte Hver testperson fikk tilgang til Agresso Employee via intranettet på Agresso R&D AS fra våre bærbare pc-er. Tiden for hver test taes. For å komme i gang med hele prosessen, ga vi testperson et ark med en del personopplysninger om en fiktiv nyasatt. Testpersonene fikk så beskjed om å gå gjennom Agresso Employee og registrere opplysninger og utføre alle oppgavene slik man ville gjort under en vanlig nyansettelsesprosess. Under testingen er alle oppgaver som normalt er fordelt på avdelingsleder, HR og IT-service, delegert til testpersonen. Dette for at testpersonen skal kunne utføre og vurdere alle oppgavene. Den eksterne testingen var avhengig av at en enkel brukermanual var tilgjengelig. Siden den endelige brukermanualen var ferdig på tidspunktet den eksterne testingen fant sted, fikk testpersonene en papirutgave av denne. 6.2 Testpersonene Begge testpersonene vi har brukt har forskjellige kunnskaper innen IT, dette for at vi skal få kartlagt hvordan forskjellige personer med forskjellig grad av kunnskap reagerer på bruken av webapplikasjonen. Skjemaene under beskriver testpersonen, kunnskapsnivå, tidspunkt for start og slutt for å kartlegge tidsbruket. Deretter følger en beskrivelse av testpersonenes tilbakemeldinger på de forespurte spørsmålene. Agresso Employee 11

12 6.2.1 Testperson 1: Dato Navn Shahid H. Shah Kunnskapsnivå Jobber som systemtester for finn.no. Høyt kunnskapsnivå innenfor data, kjent med webapplikasjoner, kunnskaper om menneske og maskin interaksjon. Start Slutt TESTRESULTAT Om brukervennligheten Effektivitet Forståelse av brukerveiledning Om prosessen Forbedringsforslag Enkelt design, henvisninger hele veien, men mangler velkomstmelding som forteller hvor du har kommet. Greit med fane, kunne også vært side meny, siden vanlige nettbrukere er vant til meny på venstre side. Ellers likte jeg det at det ikke er mye å sette seg inn i. Bra struktur. Hvis du klarer å utføre èn av oppgavene, utføres resten nesten på samme måte. Gå inn på en oppgave, gjør endringer og fullfør oppgaven. Noen uheldige navn på funksjoner, man MÅ lese brukerveiledningen for å skjønner hva som skal gjøres. Kun tre faner å bla gjennom., bra. En oppgave utføres i tre steg, bra og effektivt. Hele prosessen i seg selv tar ikke lang tid. Men man er nødt til å lese brukerveiledningen første gangen for å skjønne hva oppgavene gjør. Grei beskrivelse av hvordan man skal komme i gang, men resten av rekkefølgen er frem og tilbake avhengig av hvilken oppgave du skal utføre. Du bla deg frem. Bra referanse del som er enkelt å bla i, korte beskrivelser. Lett å registrere personopplysninger. Jeg fikk bekreftelse på opplysningene jeg har registrert og trakk Complete. Registreringen var ferdig. Men så ble det forvirrende hva man skulle gjøre videre. Ingen melding om det på skjermen heller. Måtte lese i bruksanvisningen. Så ble det enklere. Å sette seg inn i første oppgave var greit, men det spørs hvilken oppgave man må begynne med. Kommer det en vanskelig i begynnelsen er det ok, for da er utføres resten på samme måte. Men kommer det en lett først må man tilbake til bruksanvisningen. Bra med inndeling i seksjoner, your tasks, others tasks. Tilbakemelding i farget felt. Bra. Der man skal registrere fadder og fagansvarlig, MÅ man kunne e-posten i hodet..tenk om man ikke husker den. Måtte lese hva Create mailbox/homescript skulle gjøre. Lite selvsagte navn på funksjoner. Enkel utføring av de fleste oppgaver. Mangler tilbakemelding der e-post blir generert til noen. Kunne stått e-post til navn er sendt eller lignende så man får bekreftelse på at den er sendt riktig. Melding på skjermen om hva som skal gjøres vider etter at registrering av personopplysninger er ferdig. Tilbakemeldinger om vellykket fullføring er med like stor skrift som resten av teksten. Ved registrering av fadder og fagansvarlig bør en e-post oversikt være tilgjengelig. Mer selvsagte navn på funksjoner. 12 Agresso Employee

13 6.2.2 Testperson 2: Dato Navn Hannah Barkat Kunnskapsnivå Jobber som resepsjonist. Middels IT kunnskaper. Kjent med forskjellige registreringssystemer. Har vært borti få antall webapplikajsoner tidligere. Start Slutt TESTRESULTAT Om brukervennligheten Effektivitet Forståelse av brukerveiledning Om prosessen Forbedringsforslag Det er tre hovedområder på applikasjonen. Lett å ha oversikt. Vanskelig å rote seg bort. Alt virker veldig ordentlig og seriøst. Rent og strukturert. Info om hvilke oppgaver som vil bli utført før man klikker Complete. Enkelt å ta seg frem og tilbake i webapplikasjonen. Ikke mye som skal gjøres på hver oppgave. Følte at man nesten måtte kjenne til systemet for å gå igjennom bruksanvisningen. Må bla litt frem og tilbake. Bra med bilder hele tiden. Beskrivelse av hvordan man skal utføre alt er skrevet med bilder og røde streker. Alt dette burde egentlig vært PÅ webapplikasjonen. Da hadde man sluppet en papirutgave av bruksanvisningen. Registreringsprosessen er grei. Jeg skjønte ikke hva enkelte av oppgavene skulle gjøre, men da leste jeg bare i referansedelen i bruksanvisningen. Lett å komme gjennom. Ikke my som skal gjøres på hver del. Jeg kunne ikke e-postene til en mulig fadder og fagansvarlig utenat. Litt dårlig med tilbakemeldinger på HVA som ble utført i tilfelle man glemte å lese det før man klikket Complete. Alle notify oppgavene er veldige deilige å utføre. Stor pluss! Oppgavene har ingen rekke følge. Kan utføres i den rekkefølgen man vil. Supert med statusfunksjon som viser dine, andres og ferdige oppgaver!! Mer info på webapplikasjonen om hva som skal gjøres. Mangler hjelp-funksjon. 6.3 Testresultat Begge testpersonene skrev flere ganger at de gjentatte ganger måtte ty til brukerveiledningen for å forstå hva som skulle gjøres videre. Begge kommenterte at det var enkelt, oversiktlig, strukturert og effektivt brukergrensesnitt. Begge testpersonene benyttet seg flere ganger av referansedelen i brukerveiledningen for å få svar på HVA et gitt oppgave skulle gjøre. Begge var også inne på at det er for dårlig med tilbakemeldinger når en oppgave er fullført. Vi har implementert det slik at brukeren kun får opp melding om vellykket utførelse, eller ikke. Men det bør vurderes å få med mer informasjon om hva som virkelig ble utført i detalj. Vi oppfattet imidlertid at Testperson1, med høyere kunnskaper innenfor IT, var mer skeptisk til webapplikasjonen og hadde flere innvendinger å komme med, mens Testperson2 hadde en positiv innstilling, både før og etter testingen. Dette så vi på som kun en fordel. Agresso Employee 13

14 Testperson 1 forstod mer når det gjaldt det funksjonelle og reagerte raskt på det som skjedde på skjermbildet. Begge nevnte også at en oversikt over alle ansattes e-poster bør være tilgjengelig ved registrering av fadder og fagansvarlig. Testperson2 reagerte sterkt på at det mangler en hjelp meny på webapplikasjonen. Men innså etter hvert som oppgavene ble utført at man raskt fikk satt seg inn i webapplikasjonen og at det kanskje ikke var nødvendig. Hun var også imponert over status funksjonen der man kan sjekke status over fullførte og gjenværende oppgaven på en nyansatt og velge å fullføre sine oppgaver gjennom der. 14 Agresso Employee

15 7 Konklusjon Ut ifra tilbakemeldingene vi har fått fra testpersonene er det små endringer som bør gjøres i systemet. Særlig bør tilbakemeldingen når man fullfører en oppgave gi detaljert informasjon om hva som er utført. Selv om begge testpersonene nevnte at det mangler en ansattliste med e-postadresser har vi på grunn av tidsbegrensning ikke implementert noe slikt, men en foreløpig løsning er at e- postregister er tilgjengelig for de ansatte på Outlook. For å kunne bruke webapplikasjonen har vi understreket at en grundig innsettelse i brukerveiledningen er nødvendig, også en demonstrasjon første gangen. Løsningen på at begge testpersonene flere ganger skrev at de gjentatte ganger måtte ty til brukerveiledningen for å forstå hva som skulle gjøres videre, har vi i samarbeid med oppdragsgiver avtalt skal bli en presentasjon og demonstrasjon av systemet i deres lokaler med sentrale personer i en ansettelsesprosess tilstede. Agresso Employee 15

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 31 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Online Mannskapsbørs

Online Mannskapsbørs Gruppe 28 Hovedprosjekt 2011 Online Mannskapsbørs www.mannskapsbors.com Gaute Kramvik Kristoffer Upsahl Lars Martin Kjos 2 PROSJEKT NR. 2011-28 TILGJENGELIGHET Åpen Studieprogram: Anvendt datateknologi

Detaljer

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011 PROSJEKT NR. 18 TILGJENGELIGHET åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT I DATA

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

Nettside, Webshop og Beregningsmodell Hovedprosjekt våren 2009

Nettside, Webshop og Beregningsmodell Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically

Detaljer

Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00)

Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00) Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00) Prossessrapport: 29.05.2012 Innledning: Vi skal hjelpe treningssenteret «ditt treningssenter» med å lage en løsning der de kan oppdatere sine

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

MyPlan En dagsplan for nettbrett. Noora Catherine Østgård Fagerland. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for informasjonsteknologi

MyPlan En dagsplan for nettbrett. Noora Catherine Østgård Fagerland. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for informasjonsteknologi MyPlan En dagsplan for nettbrett Noora Catherine Østgård Fagerland Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for informasjonsteknologi PROSJEKT NR. 34 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

Produktdokumentasjon

Produktdokumentasjon Produktdokumentasjon Presentasjon Tittel Oppgave Teknostorage - Lagersystem Et lagersystem som på enkel måte kan registrere varer inn og ut fra lager. Periode 3. januar 2012 til 11. juni 2012 Gruppemedlemmer

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Denne siden er blank med hensikt.

Denne siden er blank med hensikt. 1 Denne siden er blank med hensikt. PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2015 28 TILGJENGELIGHET Offentlig

Detaljer

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Arena Kundereskontro Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Av: Roger Ommedal, Andreas Åkesson, Ashkan Vahidishams og Simen Trippestad PROSJEKT NR. 2015-25 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2014-28. Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT 2014-28. Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 1 PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2014-28 TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

Furuset frivilligsentral

Furuset frivilligsentral Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Furuset frivilligsentral En CRM-løsning Jan-Ole Bårdevik Kenneth Kjelsås Strand 22.05.2013 PROSJEKT NR. 7 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Hovedoppgave 2003. Romreserveringsprogram. Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø

Hovedoppgave 2003. Romreserveringsprogram. Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø Hovedoppgave 2003 Romreserveringsprogram Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø 2 Forord Denne rapporten er en dokumentasjon på vår hovedprosjektoppgave 2003, som er gitt oss i oppgave

Detaljer

Produktrapport. IT-infrastruktur. Produktrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Produktrapport. IT-infrastruktur. Produktrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Produktrapport Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 1 PROSJEKT NR. 08-08 Studieprogram:

Detaljer

Prosessrapport Gruppe 9

Prosessrapport Gruppe 9 Forord Denne rapporten skal fortelle om prosessen for prosjektarbeidet vårt, hvordan vi har jobbet og gått frem fra begynnelse til slutt i forhold til blant annet hvordan vi har planlagt og arbeidet. Den

Detaljer

Nettside, Webshop og Beregningsmodell. Hovedprosjekt våren 2009

Nettside, Webshop og Beregningsmodell. Hovedprosjekt våren 2009 Nettside, Webshop og Beregningsmodell Hovedprosjekt våren [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document

Detaljer

Hovedprosjekt. Våren 2011 HO912A. Securitas IT portal. Sluttrapport. Mats Klingberg Naustdal. Stig Arild Ysterud

Hovedprosjekt. Våren 2011 HO912A. Securitas IT portal. Sluttrapport. Mats Klingberg Naustdal. Stig Arild Ysterud Hovedprosjekt Våren 2011 HO912A Securitas IT portal Sluttrapport Adeel Yousaf Khan Mats Klingberg Naustdal Nur Mahamoud Ahmed Thomas Wiborg Stig Arild Ysterud s141459 s148155 s148108 s161335 s155483 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Båtforening på nett. Prosjektrapport

Båtforening på nett. Prosjektrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, s141721 Rade Vuckovic, s113474 Frode Sørensen, s134704 Prosjektrapport PROSJEKT NR. 2009-36 Studieprogram:

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

Prosjektrapport. Atea. Overvåkningssystem for et plattformuavhengig miljø

Prosjektrapport. Atea. Overvåkningssystem for et plattformuavhengig miljø Prosjektrapport Atea Overvåkningssystem for et plattformuavhengig miljø PROSJEKT NR. 09-26 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET

Detaljer