Omsorgskonferansen 2012 SAMAN I SAME RETNING Omsorgstenestene i samhandlingsreforma sitt perspektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omsorgskonferansen 2012 SAMAN I SAME RETNING Omsorgstenestene i samhandlingsreforma sitt perspektiv"

Transkript

1 Omsorgskonferansen 2012 SAMAN I SAME RETNING Omsorgstenestene i samhandlingsreforma sitt perspektiv Union hotell, Geiranger 19. og 20.september

2 PROGRAM Onsdag 19.september Registrering kaffi/te Velkomen til den 6.omsorgskonferansen i Møre og Romsdal v/ Marit Hovde Syltebø, Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kunstnarisk innslag Opningsforedrag Omsorgstenester i folkehelseperspektiv v/henriette Øyen, Helsedirektoratet Folkehelselova sin ABC v/ Pål Harald Kippenes, Avd. lokalt folkehelsearbeid Helsedirektoratet Eldre og alkoholproblem v/ Jon Johnsen, Vestre Viken HF Lunsj og posters Eldre med skadelege rusvanar, prosjekt i Møre og Romsdal v/ Ingjerd Woldstad, Midt-Norsk kompetansesenter for rusfeltet Frå pleie og omsorg til rehabilitering erfaringar frå Fredericia v/ Pia Kûrsten Kjellberg Vi går i refleksjonsfora. Kaffi. Refleksjonsfora 1.Tilgjengelege tenester for rusavhengige i pleie- og omsorg = sant? Innleiar: Molde og Sula kommune 2.Læring, meistring og friskliv - viktige samarbeidsområder mellom sjukehus og kommunar i framtida! Innleiarar: Toril Kvisvik,Seksjonsleiar for Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal og Marie Eide, seniorrådgivar, Fylkesmannen. 3. "Still going strong"; eigenmeistring i eit folkehelseperspektiv. Lyst på livet Innleiar: Anita Tennøy Brekke 4.Samhandling på veg mot arbeid og aktivitet. Er min pasient aktuell for arbeid? Innleiar: Anne Kari Grimstad NAV Sunndal og Ingeborg Hiller v/ NAV Arbeidslivssenter 5.Kvardagsrehabilitering- korleis gjer vi det i praksis? Innleiar: Pia Kürstein Kjellberg Posters Utdeling av omsorgsprisen m. musikalsk innslag i bankettsalen/dansesalen m. underholdning Middag i restauranten

3 PROGRAM Torsdag 20.september God morgon, friskliv for alle v/anne Hollingen Pasientforløp, forelesar ikkje avklart. Forsvarleg kompetanse med profesjonsnøytral lov v/ Cato Innerdal, Fylkesmannen i Møre og Romsdal Så fort kan livet snu v/ Dagfinn Enerly Presentasjon av Senter for omsorgsforskning v/ Kirsten Lange Framtidas helse- og omsorgsteneste - strategisk kompetanseplanlegging i praksis v/ Åsbjørn Vetti, KS- Konsulent as Sjukehuset som støttespelar og medansvarleg v/ Helse Møre og Romsdal Avslutning og god tur heim LUNSJ.

4 OMTALE Åsbjørn Vetti er seniorrådgivar og dagleg leiar i KS-Konsulent as. Vetti arbeider med strategisk kompetanseutvikling, leiarutvikling og organisasjonsutvikling i kommunar og fylkeskommunar. Han har drevet fleire kommunenettverk for strategisk kompetanseutvikling i helse og omsorg i regi av KS. Vetti er pedagog og samfunnsvitar frå Universitetet i Bergen, og har ein master i «Offentleg organisasjon og leiing» frå Handelshøjskolen i København.» Pia KK er senior projektleiar ved Dansk Sundhedsinstitut og ph.d. i organisajon.ho har sidan 2007 fulgt arbeidet med Længst Muligt i Eget Liv og Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune og skreve ei rekkje bøker og artiklar om emnet. «Dagfinn Enerly er Fredrikstad-spelaren som pådrog seg ei alvorleg nakkeskade under ein kamp på Kristiansand stadion hausten Etter ni månader med rehabilitering kom Enerly heim til familien i august Han er avhengig av rullestol, men har ikkje gitt opp håpet om å kunne gå igjen. Dette er ikkje ei historie om fotball, men ei dramatisk historie om korleis livet kan bli snudd på hodet i løpet av eit augneblink. Det er ei historie om omsorg, menneskeleg varme og iboande ressursar. Dagfinn Enerly sin kamp for å trene seg opp igjen etter skaden er beundringsverdig, og han finner måtar som kan vere til hjelp for andre når det gjeld å meistre utfordringar. Vi får også eit innblikk i det nære forholdet mellom Dagfinn og kona Mona og dei små tvilling døtrene. Det kjem dessutan tydeleg fram i utdraga frå Mona sin dagbok. Jon Johnsen er spesialist i psykiatri og har doktorgrad innan farmakologisk behandling av alkoholproblemer. Han er overlege dr. med. og spesialist i psykiatri ved alderspsykiatrisk poliklinikk avdeling for rus og psykiatri Blakstad Vestre Viken HF. Johnsen har publisert ei rekke vitskapelege artiklar om fysiske og psykiske konsekvensar ved skadeleg bruk av alkohol. Ingjerd Woldstad Barnevernspedagog med videaeutdanning bl.a i leiing, prosjektarbeid og profesjonsetikk. Lang erfaring bl.a frå barnevernet, Bufetat og arbeid i institusjonar. Har vert tilsett i Korus Midt-Norge i 6 år som rådgivar og prosjektleiar.

5 Mål med konferansen: Vidareutvikle samhandlingskompetanse for å: gi heilskaplege og koordinerte tenester førebygge sjukdom fremme helse auke eigenmeistring Målgruppe: helse og sosialfagleg personell, leiarar på alle nivå i kommune- og spesialisthelsetenesta og NAV pårørande, pårørandeforeiningar og brukarorganisasjonar politikarar tilsette ved høgskular og vidaregåande skular i helse- og sosialfag andre interesserte Arbeidsgruppe: Christian Bjelke, fylkeslege/direktør, Fylkesmannen i Møre og Romsdal Greta Irene Hanset, rådgivar, Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anne Mette Nerbøberg, rådgivar, Fylkesmannen i Møre og Romsdal Marie Eide, seniorrådgivar, Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anne Hollingen,rådgivar i samhandlingsavdelinga i HMR HF Inger Lise Lervik, prosjektleiar,utviklingssenter for sjukeheim, Møre og Romsdal Brit Steinnes Krøvel, prosjektleiar, Utviklingssenter for heimetenester,møre og Romsdal Rigmor Einang Alnes, forskerstilling Senter for omsorgsforskning midt Norge (tenestestad Høgskolen i Ålesund) Kjellaug F. Finnøy, kurs- og konferanseansvarleg, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

6 Praktiske opplysningar Konferansen er søkt godkjent som meriterande for legar, sjukepleiarar, sosionomar, fysioterapeutar og ergoterapeutar. Påmeldingsskjema ligg på fylkesmannen si heimeside: under kurs og konferansar. Inga kursavgift. Overnatting og opphald skal den enkelte sjølv gjere opp direkte med hotellet. Likeeins må avtale om evt. fakturering takast opp med hotellet i forkant. Dagpakke for ikkje buande: kr.515,-, kr. 450,- Middag for ikkje buande 19. september: kr.380,- Heilpensjon i enkeltrom : inkl. alle måltid + middag kr 2655,- Heilpensjon i enkeltrom inkl. alle måltider kr. 1615,- Heilpensjon i dobbeltrom inkl. alle måltid + middag kr. 2255,- Heilpensjon i dobbeltrom inkl. alle måltider kr. 1415, Spørsmål om påmeldinga kan rettast til Kjellaug Flusund Finnøy på e-post: eller på telefon BINDANDE PÅMELDING INNAN 10. AUGUST 2012

RAPPORT PROSJEKT. «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols»

RAPPORT PROSJEKT. «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols» RAPPORT PROSJEKT «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols» Marit Eikemo Halsnes, sjukepleiar og prosjektleiar 1 Innhaldsregister Oppsummering s. 3 1. Bakgrunn

Detaljer

JUBILEUMSSEMINAR INNEN RUSBEHANDLING

JUBILEUMSSEMINAR INNEN RUSBEHANDLING 12. og 13. juni 2014 på Rica Maritim Hotel Haugesund Helse Vest RHF, KS og Fylkesmennene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane inviterer til jubileumsseminar innan rusbehandling. I år er det 10 år

Detaljer

FYLKESRAPPORT. 1.mars 2013

FYLKESRAPPORT. 1.mars 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 05.03.2013 2008/5840/GRHA/721.0 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Rådgivar Greta I. Hanset, 71 25 86 33 25.01.2013 Vår ref. Helsedirektoratet

Detaljer

Robust oppvekst for barn og unge

Robust oppvekst for barn og unge FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL PROGRAM Robust oppvekst for barn og unge 15. og 16. april 2015 Scandic Seilet i Molde Målgruppe Kommunalt og fylkeskommunalt tilsette som arbeider med barnehage, grunnskole

Detaljer

Aktivitetsplan for vinter/vår 2013

Aktivitetsplan for vinter/vår 2013 Opplæringstiltak/kurs for pasientar og pårørande Aktivitetsplan vinter/vår 2013 Lærings og meistringssenteret (LMS) www.helse mr.no Aktivitetsplan for vinter/vår 2013 Biletet på framsida: Vilde Moltudal,

Detaljer

Jubileumsseminar rus 12. og 13. juni 2014 på Rica Maritim Hotel Haugesund

Jubileumsseminar rus 12. og 13. juni 2014 på Rica Maritim Hotel Haugesund Helse Vest RHF, KS og Fylkesmennene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane inviterer til jubileumsseminar innan rusbehandling. I år er det 10 år sidan personer med problem med rus og avhengigheit fikk

Detaljer

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 Vedteken i kommunestyret 19.03.2015 Innhald: 0 SAMANDRAG... 3 1. BAKGRUNN... 5 2 UTFORDRINGAR... 6 2.1 BEFOLKNINGSUTVIKLINGA I ALDERSGRUPPENE

Detaljer

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektet er organisert under Helsetorgmodellen, og er eit samarbeid mellom kommunane Stord,

Detaljer

Årsrapport 2013. Den offentlege tannhelsetenesta

Årsrapport 2013. Den offentlege tannhelsetenesta Årsrapport 2013 Den offentlege tannhelsetenesta DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA... 3 REGIONAL DELPLAN TANNHELSE VEDTATT AV FYLKESTINGET... 3 KLINIKKAR... 4 TANNHELSEARBEIDET... 4 Tenestetilbodet og dekningsgrad...

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Vik kommune Planprogram Kommunedelplan helse og omsorg Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL 2013

MØRE OG ROMSDAL 2013 Inspirasjon MØRE OG ROMSDAL 2013 To konferansedagar med fem konferansar for ny innsikt og ny inspirasjon ungdomskonferanse elevrådskonferanse Ferjefri E39 og nye moglegheiter onsdag 20. november torsdag

Detaljer

Møring. Omfattande katastrofeøving i Volda Sjå side 6. Nr. 3-2010. ACT-teamet i full gang. Ny prosedyre for klipping av navlestreng s.

Møring. Omfattande katastrofeøving i Volda Sjå side 6. Nr. 3-2010. ACT-teamet i full gang. Ny prosedyre for klipping av navlestreng s. Sunn Møring Nr. 3-2010 Omfattande katastrofeøving i Volda Sjå side 6 sjå side 10 Ny prosedyre for klipping av navlestreng s. 2 Hotellsjef Marie Gamlem: Takkar av etter 36 år s. 8 ACT-teamet i full gang

Detaljer

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva»

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva» 2014 til 2020 «Fitjar; ein god stad å leva» Omsorgsplan for Fitjar kommune Plangruppe Fitjar Kommune 2014 til 2020 1 Innleiing 1.1 Mandat 2 Føresetnader for omsorgsplanen 2.1 Omsorg 2.2 LEON- BEON-prinsippet

Detaljer

Arbeidsmiljøkonferansen 2013 6. og 7. mars

Arbeidsmiljøkonferansen 2013 6. og 7. mars Arbeidsmiljøkonferansen 2013 6. og 7. mars Quality Hotel Alexandra, Molde Demokrati og arbeidsmiljø MØRE OG ROMSDAL ARBEIDSMILJØKONFERANSEN Mål: KS, Fagforbundet og Utdanningsforbundet Møre og Romsdal

Detaljer

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24.

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 17.02.2012 INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. FEBRUAR 2012 Vi kallar

Detaljer

Plan for Spesialisthelsetenester til eldre i HF 2008

Plan for Spesialisthelsetenester til eldre i HF 2008 Plan for Spesialisthelsetenester til eldre i HF 2008 SIDE 1 PLAN FOR SPESIALISTHELSETENESTER 2008 Innhold 1.0 Bakgrunnsdokument og føringar... 4 1.1 Definisjonar... 4 2.o Prosess... 4 3.1 Befolkningsutvikling...

Detaljer

UNG PÅ VEG. Prosjektrapport (2010 2012) MOT VAKSENLIVET

UNG PÅ VEG. Prosjektrapport (2010 2012) MOT VAKSENLIVET Prosjektrapport UNG PÅ VEG MOT VAKSENLIVET (2010 2012) Prosjekt i regi av Seksjon for Habilitering ved Ålesund sjukehus i samarbeid med Helsedirektoratet og NAKU. Rapporten er utarbeida av Birgitte Ulstein

Detaljer

HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE TVERRFAGLEGE VIDAREUTDANNINGAR

HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE TVERRFAGLEGE VIDAREUTDANNINGAR AKTIV OMSORG; FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVINGAR I HELSE- FREMJANDE ARBEID AKUTTSJUKEPLEIE FOR KOMMUNEHELSETENESTA ALDRING OG ELDREOMSORG FORDJUPING I ALDRING OG ELDRE- OMSORG / SOMATISKE SJUKDOM- MAR

Detaljer

innhald Leiar 3 god helse på regionalt nivå 4-8 kosthald 9 Tobakk 10

innhald Leiar 3 god helse på regionalt nivå 4-8 kosthald 9 Tobakk 10 innhald Leiar 3 god helse på regionalt nivå 4-8 kosthald 9 Tobakk 10 Rus 11 Fysisk aktivitet 12 nyutvikling og nettverksarbeid 13-15 Kristiansund kommune 16-17 Surnadal kommune 18-19 Sunndal kommune 20-21

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Eit samhandlings og utviklingsprosjekt for kreftomsorga. i Hjelmeland kommune. Hjelmeland kommune. Prosjektleiar: Siri Myran

PROSJEKTPLAN. Eit samhandlings og utviklingsprosjekt for kreftomsorga. i Hjelmeland kommune. Hjelmeland kommune. Prosjektleiar: Siri Myran PROSJEKTPLAN Eit samhandlings og utviklingsprosjekt for kreftomsorga i Hjelmeland kommune Hjelmeland kommune : Siri Myran : Elin Fister Hovda 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Fagleg forankring... 4 3 Prosjektets

Detaljer

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse.

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse. Lokalgruppen SPoR Nordland har gleden av å ønske dere velkommen til Bodø på Landskonferanse for SPoR 2014. Årets konferanse har fått tittelen Traumatiske livshendelser hvordan lever vi med dem? Vårt hovedmål

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 Innhald 1. Innleiing. 3 2. Avtalar... 3 2.1 Inngåtte avtalar 3 2.2 Avtalar under arbeid... 5 2.3 Planlagde avtalar.

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

Eldremedisinsk poliklinikk

Eldremedisinsk poliklinikk Eldremedisinsk poliklinikk som samarbeidstiltak mellom somatikk og psykiatri Kvalitetskonferansen, Førde 16.10.14 Eva Herløsund Søgnen, spesialist i indremedisin og kardiologi, starta spesialisering i

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Til medlemmene i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Dykkar ref: Vår ref: brr/gen Dato 08.06.12 INNKALLING TIL MØTE I OVERORDNA SAMHANDLINGSUTVAL MØRE

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

PROSJEKTPLAN SPELTEKNOLOGI OG STATUSRAPPORT PER 30.11.2012

PROSJEKTPLAN SPELTEKNOLOGI OG STATUSRAPPORT PER 30.11.2012 PROSJEKTPLAN SPELTEKNOLOGI OG STATUSRAPPORT PER 30.11.2012 Foto: Brit S. Krøvel Spelteknologi Prosjektskildring Side 1 INNHALD Prosjektplan Spelteknologi... 1 og statusrapport per 30.11.2012... 1 Forord...

Detaljer

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Fylkesmannen i Møre og Romsdal HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Erfaringsrapport og sjekkliste Innhald Innhald 2 Om rapporten 2 God Helse i Møre og Romsdal 3 Om Helse i plan 4 Helse i plan i Møre

Detaljer