ADMINISTRASJON...2 HOVEDSTYRET 2009:...2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADMINISTRASJON...2 HOVEDSTYRET 2009:...2"

Transkript

1 ADMINISTRASJONEN...2 HOVEDSTYRET 2009:...2 ADMINISTRASJON...2 LEDER...3 SAKSOMRÅDER I HOVEDSTYRET...3 DAGLIG LEDER...5 ØKONOMIRAPPORT FOR HOVEDSTYRET...6 RÅDET...7 FONDSSTYRET...7 IDRETTSANLEGG...8 KARTKOMITEEN...8 HYTTENE...10 DRIFTSSTYRET...10 KSI-HYTTA...12 GRUPPEBERETNINGER...13 OSI AIKIDO...13 OSI BADMINTON...15 OSI BASKETBALL...17 OSI BOKSING...19 OSI CAPOEIRA...21 OSI DANS...24 OSI DOCE PARES...30 OSI DYKKING...32 OSI ELVEPADLING...34 OSI FEKTING...36 OSI FJELL...39 OSI FOTBALL...50 OSI FRIIDRETT...52 OSI HÅNDBALL...55 OSI INNEBANDY...59 OSI JUDO...61 OSI JUJUTSU...63 OSI KARATE...65 OSI KENDO...67 OSI KLATRING...69 OSI KUNG FU...72 OSI LANGRENN...74 OSI ORIENTERING...77 OSI RUGBY...81 OSI SKI OG SNOWBOARD...82 OSI SQUASH...86 OSI SVØMMING...88 OSI SYKKEL...90 OSI TAEKWONDO...93 OSI ULTIMATE FRISBEE...96 OSI VOLLEYBALL...97 OSI WINDSURFING OVERSIKTER MEDLEMSTALL

2 A DMINISTRASJONEN HOVEDSTYRET 2009: Leder: Siri Hetle Hasli OSI Dans Nestleder: Farid Berrahou OSI Taekwondo Økonom: Line Garthe Johannessen OSI Volleyball Sekretær: Thea Holten OSI Fjell Daniella Espeseth Dahlen OSI Fotball David Hsu OSI Badminton Maria Rubach OSI Dans Åsmund Sæbøe OSI Rugby Kjell Ivar Graskopf OSI Kung Fu Varamedlem: Siri Bækken OSI Dykking Varamedlem: Martin Burheim Tingstad OSI Ski og Snowboard ADMINISTRASJON Daglig leder: Regnskapsfører: Gunnhild Digernes Phi Hong 2

3 LEDER 2009 har vært et år preget av høy aktivitet i hovedstyret. Det er inspirerende at hovedstyremedlemmene finner tid og energi til å gjøre en ekstra innsats for klubben, samtidig som de er aktive og engasjerte i sin idrett og gruppe. Jeg er veldig stolt over OSI som klubb og alle de ulike tilbudene våre vi har faktisk 32 grupper per dags dato og kan skilte med over 2000 medlemmer hvert semester. I tillegg til faste poster som blant annet representantskapsmøte, bevilgningsrunder og arbeid med treningsplanen og PR, var hovedstyret med på å arrangere nettverkssamling i Oslo i mars sammen med Norges Studentidrettsforbund (NSI). Vi vil gjerne oppfordre gruppene til å benytte anledningen til å delta på arrangementer som nettverkssamlinger og aktivitetskurs i vårt eget særforbund NSI. OSI sendte fem representanter til ledersamlingen i fjor høst. Det er både lærerikt, artig og sosialt å møte andre studentidrettsklubber, men det blir fort litt underskudd på søvn. På denne samlingen ble det et spesielt stort fokus på Studentlekene i Trondheim i februar 2010, et kjempeflott arrangement for all studentidrett i Norge. Her stiller selvfølgelig OSI opp og konkurrerer i mer enn 10 ulike idretter. Det er ikke bare andre studentidrettsklubber hovedstyret har blitt bedre kjent med dette året, vi har også fått bedre kontakt med representanter for gruppene i OSI gjennom møtene i 80/20-utvalget som ble dannet etter årsmøtet i 2009, gjennom representantskapsmøtet, julebordet og OSI-dagene og påfølgende klubbfest i januar. Hver gruppe har selvfølgelig sine arrangementer, men det er veldig gøy at vi et par ganger i året klarer å få til arrangementer på tvers av gruppene. Til slutt vil jeg bare takke alle for innsatsen i året som gikk treninger, samlinger, konkurranser, friluftstreffet, dugnad på hyttene lista er lang og viser at OSI har masser av idrettsglede og dugnadsånd! Siri Hetle Hasli, leder OSI SAKSOMRÅDER I HOVEDSTYRET MEDLEMMER Det totale medlemstallet for 2009 har vært (vår) og (høst), en tydelig framgang fra 2008 da vi hadde rundt medlemmer per semester. ADMINISTRATIVT Uten vår fantastiske administrasjon ville nok ikke klubben fungert så godt som den gjør. Gunnhild Digernes og Phi Hong er nå ferdig med sitt tredje år og har opparbeidet seg verdifull erfaring som hovedstyret setter stor pris på. Det ble satt opp nye datamaskiner på OSI-kontoret i august. Det er også påbegynt en gjennomgang og oppdatering av gruppehåndboka. TRENINGSPLANUTVALGET (TPU) Det har ikke skjedd store endringer med hensyn til fordeling av treningstider. TPU har nok en gang klart å pusle sammen alle treningstidene i OSI slik at hver gruppe får (nesten) all den treningstid de har søkt om. ØKONOMIUTVALGET Økonomiutvalget har gjennom året behandlet klagene på gruppebevilgningen som kom inn i etterkant av årsmøtet, diverse søknader om prosjektstøtte og ikke minst søknadene om gruppebevilgning Alle vedtak er gjort av hovedstyret. I tillegg har økonomen i hovedstyret sammen med regnskapsfører lagt opp til nye økonomiseminarer i løpet av våren IT Hovedstyret og spesielt daglig leder holder kontakt med Abile for å sørge for at registreringssystemet er best mulig tilrettelagt OSIs medlemmer og grupper. Videre har hovedstyret og IT-utvalget begynt å jobbe 3

4 med fornyelse av OSIs hjemmesider med mål om å forbedre både layout og brukervennlighet. Dette arbeidet vil fortsette videre i IDENTITET 80/20-utvalget Studentandel ble nok en gang et viktig tema på årsmøtet i I forbindelse med årsmøtet ble det dannet et utvalg som skulle jobbe for å innføre mer fleksibilitet i forbindelse med andel ikke studenter i gruppene. Utvalget bestod av representanter fra basketball, karate, fekting, elvepadling og tre representanter fra hovedstyret. Utvalget gjennomførte tre møter, en prosess som resulterte i et vedtak på hovedstyremøtet 5. juni Forslaget fra utvalget var et forsøk på å finne fram til et godt system for å holde oversikt med studentandelen i de ulike gruppene. Et klart kriterium var å skape forutsigbarhet for både medlemmene og de ulike gruppestyrene. Klubben skal alltid ha som mål å oppfylle kravet til 80 % studentandel, et mål som også skal tilstrebes på gruppenivå. Vedtaket ble som følger: Følgende kan tegne og opprettholde medlemskap i OSI: 1. Studenter ved SiOs læresteder, andre studenter og ansatte ved UiO/SiO.* 2. Ikke-studenter som har vært OSI-medlem foregående semester. Det tillates at man ikke fornyer sitt medlemskap ett semester. Dersom man har unnlatt å fornye sitt medlemskap over to semestre eller mer, bortfaller retten til å forlenge sitt medlemskap på denne måten.** 3. Ikke-studenter, det vil si de som ikke har vært medlemmer av OSI før eller de som ikke har fornyet medlemskapet i løpet av de to siste semestrene, kan søke om medlemskap i klubben. Hovedstyret v/daglig leder vil i samråd med gruppa behandle søknaden. *Ansatte ved UiO/SiO kan bli fjernet fra punkt 1 fra høsten **Eksempel: En person som sist betalte medlemsavgift våren 2009 kan unnlate å betale høst 2009, men likevel få betale medlemskap direkte våren En person som sist betalte medlemsavgift våren 2009 og unnlater å betale høst 2009 og vår 2010, kan ikke lenge fornye sitt medlemskap direkte høsten Det ble også utformet et detaljert skriv rundt dette som er lagt ut med tittel Medlemsforutsetninger på OSIs nettsider og sendt ut til gruppene. Dette vedtaket bærer først og fremst preg av hvordan OSI håndterer 80/20-regelen internt i klubben. Samtidig hadde vi en ekstern prosess mot Velferdstinget og SiO. Tre representanter fra hovedstyret deltok på møte i Velferdstinget 4. mai Der ble det, som forventet, vedtatt at de ansatte skal ekskluderes fra studentandelen ved neste kontraktsfornyelse. OSI derimot fikk gjennomslag for at det er viktig å ha rom for 20 % ikke-studenter i klubben pga. kompetansekrav og erfaring, at det er hovedstyrets oppgave å inndra midler og/eller treningstid overfor de gruppene som ikke oppfyller kravene og at man må ha forståelse for at medlemstallet i hver gruppe og dermed studentandelen kan variere betydelig fra semester til semester. Ved kontraktsfornyelse denne våren vil det blir satt et krav om 80 % studentmedlemmer ekskludert de ansatte, og OSI vil få til og med høsten 2011 til å oppfylle dette kravet. Vi har stor tro på at dette vil ordne seg så lenge vi har en god kommunikasjon internt. Det er hovedstyret som har ansvaret for at avtalen overholdes, men vi skal selvfølgelig også tilby råd og støtte til de gruppene som trenger det. Avtaler Fra 1. januar 2009 har OSI hatt en avtale med Oslo Sportslager som innebærer at alle OSI-medlemmer får 15 % rabatt i butikken ved fremvisning av medlemskort. I tillegg får grupper minimum 20 % rabatt ved bestilling av utstyr/drakter osv til hele grupper/lag. OSI-dag og OSI-fest Det ble avholdt OSI-dag i august med stands og oppvisninger på Frederikkeplassen. Dette er et viktig ledd i markedsføringen av klubben. Vi forsøkte oss også, for andre gang, å avholde OSI-dag 27. januar Det er vanskeligere å trekke folk inn i en idrettshall midt på vinteren, men gruppene møtte i hvert fall mannsterke opp. Om kvelden arrangerte vi OSI-fest på Klubbscenen på Chateau Neuf, og det virket som om dette falt i smak hos flere av gruppene. 4

5 NSI-arrangementer Det ble arrangert nettverkssamling i Oslo mars med ca. 70 deltagere fra hele landet. OSI fungerte som teknisk arrangør og det var ikke mangel på verken mat eller overnattingsplasser. I september arrangerte NSI aktivitetskurs i Oslo og fem personer deltok fra OSI. I oktober var det ledersamling i Stavanger og fem medlemmer fra hovedstyret dro til oljebyen for å dele erfaringer og bli inspirert. Brosjyrer og t-skjorter Det ble trykket opp brosjyrer i begynnelsen av januar 2009 både på engelsk og norsk. Disse er blitt delt ut på OSI-dagene og på flere utdanningsmesser der NSI har deltatt. Det planlegges å revidere brosjyren våren 2010 slik at den er ferdig i norsk og engelsk utgave til høstsemesteret begynner. Hovedstyret bestemte seg også for å lage t-skjorter for klubben som skal være gratis for alle OSI-medlemmer. T-skjortene ble levert i januar og vi er nå i gang med å dele de ut. T-skjortene vil synliggjøre OSI som én klubb, men også vårt unike tilbud ved at alle gruppene har fått navnet sitt på ryggen. Representantskapsmøtet Årets møte ble holdt tirsdag 10. november. Oppmøtet var også i år svært godt og 19 grupper var representert. Det er viktig for både hovedstyret og gruppene å ha mulighet til å ha et formelt møte i tillegg til årsmøtet. Det var fire saker på agendaen: Identitetsarbeid (t-skjorter, brosjyrer og OSI-dag i januar), Studentlekene 2010, budsjettering og OSIs medlemsforutsetninger. De fleste sakene har blitt omtalt ovenfor. Grupperepresentantene stilte seg positive til idéen om en t-skjorte, og det var også stor oppslutning om å skaffe felles busstransport opp til Studentlekene. For detaljer vedrørende saker som ble tatt opp på møtet vises det til eget referat. Julebord Julebordet ble arrangert 19. november på Studenterhytta. Maten var velsmakende og stemningen god både under og etter middagen. 15 grupper var representert og vi håper enda flere grupper vil benytte seg av denne muligheten til forbrødring og sosialisering ved neste julebord. Thea Holten sekretær i hovedstyret Siri Hetle Hasli leder OSI DAGLIG LEDER Nok et år er gått, kamper har blitt vunnet og tapt, baller har blitt kastet, sparket og slått, mil har blitt tilbakelagt på ski, på sykkel og til fots, fjell har blitt klatret og gått i, vann har blitt svømt, dykket og padlet i, dueller har blitt kjempet på matta, i ringen, med kårder og sverd, og musikk har blitt danset til i både cubansk og boogie woogiestil. Over 2000 medlemmer har i løpet av 2009 benyttet seg av OSI sitt brede aktivitetstilbud. For at dette har latt seg gjøre har over 200 frivillige lagt ned mye innsats i sine respektive grupper. Jeg håper alle tillitsvalgte har hatt et lærerikt år og takker alle sammen for god kommunikasjon og godt samarbeid! Vår regnskapsfører, Phi Hong, har også i 2009 holdt god orden på OSIs økonomi. I perioder har det vært svært hektisk, og vi skal derfor i løpet av 2010 forbedre regnskapsrutinene slik at arbeidsdagen kan bli lettere og mer effektiv for alle parter. Jeg takker Phi for et fint år på OSI-kontoret! Jeg vil også takke hovedstyret med leder, Siri Hetle Hasli i spissen, for godt samarbeid i året som gikk. I 2009 har vi fått nye og raskere datamaskiner til gruppene. Dette håper vi kan gjøre arbeidet til gruppestyrene lettere og mer effektivt. Vi har også videreutviklet medlemssystemet, men det er pr i dag fremdeles en del småting som bør gjøres for at alt skal gå problemfritt. I tillegg jobbes det aktivt i gruppene med rekruttering av studentmedlemmer. Dette er veldig bra og jeg håper den positive utviklingen vil fortsette i Jeg ønsker alle sammen et aktivt og engasjerende år i OSI! Gunnhild Digernes daglig leder OSI 5

6 ØKONOMIRAPPORT FOR HOVEDSTYRET Overføringer fra Studentidretten var i 2009 kr ,00 Tilskudd fra idrettskrets var på kr ,00 Gruppene fikk bevilget totalt kr ,00 Hovedstyret fikk i 2009 et overskudd på kr ,92 Et mål for 2009 var å gjøre opp de utestående fordringene fra foregående år. Dette er nå i gjort opp for alle grupper. Dette sikrer totalt sett bedre oversikt og kontroll over den enkelte gruppes økonomi. Hovedstyret gikk med et overskudd på kr. kr ,92 i Sammenlignet med fjoråret er dette noe lavere, og skyldes i hovedsak støtte til ulike prosjekter hos noen grupper. I tillegg har hovedstyret valgt å fokusere mer på markedsføring for klubben totalt sett, og valgt å gi t-skjorter til alle OSI-medlemmer. I tillegg har det blitt investert i ny programvare. Det har også vært fokus på å få den enkelte gruppe å bli mer bevisst på deres egenkapital. Spesielt viktig er dette da gruppene i utgangspunktet skal gå i null, og ikke sitte på unødig mye kapital uten planlagte fremtidige investeringsprosjekter. Under representantskapsmøte i november 2009 ble det også presentert en egen guide til budsjettering da vi ser et forbedringspotensial hos flere grupper her. Dette vil også bli et viktig fokusområde under økonomiseminaret. I tillegg vil vi også legge vekt på nøyaktighet i budsjetteringen for å få en bedre presisering hva som er felles avgifter til forbund o.l. og personlige avgifter for å sikre rettferdige bevilgninger. I februar ble det arrangert økonomiseminar for alle økonomer og ledere i gruppene. Det var 21 grupper som stilte på seminaret hvor økonomiansvarlig stod for det faglige innholdet. Målet med seminaret er å gi økonomer og ledere en innføring i klubbens regnskapsrutiner. Til neste år er det planlagt noen endringer for å gjøre samlingen mer effektiv og relevant for gruppene. Det er viktig å merke seg at mange av gruppene har tatt grep om deres forbedringsområder, og vist en bevissthet til økonomistyringen. Med økonomiseminar, tydelige frister, gode rutiner og erfaringsutveksling blant gruppene vil dette bli ytterligere forbedret. Line Garthe Johannessen økonom i hovedstyret 6

7 RÅDET Det har ikke blitt avholdt noen møter i Rådet i 2009 og det har ikke blitt valgt ny leder. Leder i hovedstyret fungerer som sekretær i Rådet. Siri Hetle Hasli, sekretær i Rådet FONDSSTYRET Leder Nestleder Sekretær Medlem Bjørn Hauge Bård Andresen Siri Hetle Hasli Øyvind Haugland OSI HAR FØLGENDE FOND: OSI-fond KSI fond Kartfond UIK fond Fondsstyrets har som oppgave å forvalte og sikre avkastningen av de midler som OSI har avsatt i fonds. Fondsstyret har også ansvaret for at utdelinger skjer i henhold til fondenes statutter. Det er ikke avholdt møter i Fondsstyret i 2009, da det ikke har vært noen søknader om tildelinger. Kartfondet skal gå til å utvikle, vedlikeholde og drifte OSI orienteringskart. Kartfondets saldo reguleres hvert år mot resultatet av Kartkomiteens aktiviteter. Kartfondets midler er plassert på bankkonto, da disse midlene har et kort tidsperspektiv. UKI fondet kan dele ut midler til større prosjekter i OSI, men kan ikke benyttes til løpende drift av klubben. Det er ikke delt ut midler fra fondet de siste 6 årene. Fondets midler har en lang tidshorisont og er plassert på bankkonto og en fondsplassering i verdipapirmarkedet. Bjørn Hauge leder i Fondsstyret 7

8 I DRETTSANLEGG KARTKOMITEEN Leder: Øyvind Haugland Bjørn Hauge Marit Inngjerdingen Asgeir Lium Øivind Due Trier VIRKSOMHET Kartkomiteens saker har i år blitt drøftet fortløpende gjennom e-post utveksling mellom medlemmene. Det har i tillegg vært avholdt ett møte. Hovedprosjektet i 2009 har vært sluttføring av kartet Grøttum som dekker et område fra Sørkedalen skole og opp til KSI-hytta (3,9km2). Kristen Treekrem har synfart og rentegnet de største delene av kartet, mens Øivind Due Trier har revidert en ca 1 km 2 overlapp med Heming-Njårds kart Bogstad-Ringerikstjern. Kartet ble trykket i august i år, og vi har også mottatt til sammen kroner i spillemidler i støtte til prosjektet. Kartet ble brukt både til løp i Nordmarkskarusellen og i Kjempesprekken i år. Kristen Treekrem og Leif Roger Hultgren samarbeider om å synfare/rentegne videre østover helt til Ullevålsseter, med avgrensing i nord ved Kobberhaugshytta. Dette kartprosjektet Svartor skal avsluttes i juni neste år, og representerer et stort kostnadsløft for kartkomiteen. Til dette prosjektet har vi fått tilsagn om kr i spillemidler, og det ferdige produktet vil også inngå i en vesentlig revisjon av vårt turkart Kobberhaugen. Kartsalget foregår delvis fra OSI-kontoret med hjelp fra daglig leder og kasserer og delvis fra vår nettbutikk på o-gruppas hjemmeside, En stor del av omsetningen går via nettbutikken, som Asgeir Lium har driftet også i år. I tillegg til salgsinntekter er nettbutikken fin å vise til når det gjelder tilgjengelighet av kartene våre, noe som er spesielt viktig i forhold til søknader om økonomisk støtte fra kommune eller spillemidler. ØKONOMI Kartkomiteens økonomi for 2009 er preget av store utgifter pga høy aktivitet på kartproduksjonsfronten. Årets regnskap ser ut til å ende på et underskudd på ca kroner. Foreløpig regnskap viser salgsinntekter på ca kroner, og totale inntekter på ca Vår største kunde er Nydalens Skiklubb (Stifinner n) som har kjøpt kart for kroner. Videre har OSI orientering kjøpt kart for 6348 kroner. Mindre salg til klubber via OSI kontoret utgjorde i 2009 totalt kr 3280, mens nettbutikken solgte for ca kr Kartkomiteen fikk i året som gikk utbetalt spillemidler (kr ) for kartet Grøttum, som dekket ca 50% av kartets totale kostnader. Videre har kartkomiteen rett på kr 8510 i momsrefusjon i forbindelse med utgifter til konstruksjon av kart. Utbetaling vil sannsynligvis finne sted i desember. De totale utgifter ser ut til å bli ca kr Det er kostnader til synfaring og rentegning som er største post (kr ), herav tilhørende kartet Grøttum. De andre utgiftspostene er trykking av Grøttum kart (kr 6625), kartkontroll Grøttum (kr 905) og ekstra-konstruksjon i forbindelse med Svartor kart (kr 5400). Kartfondet er ved årets slutt på i overkant av kroner. VIDERE PLANER Kartkomiteen jobber for tiden med nytt kart som skal dekke området fra Sørkedalen skole og østover til Ullevålsæter. Kristen Treekrem og Leif Roger Hultgren synfarer og rentegner kartet som vil bli trykket sommeren

9 Det ferdige produktet vil også inngå i en vesentlig revisjon av vårt turkart Kobberhaugen. Dette kartet vil også bli utvidet i øst slik at det vil overlappe mot Nydalens områder både nord og syd for Skjersjøen. Øivind Due Trier er ansvarlig for disse oppdateringene. Det nærmer seg også at vi må revidere kartene Øvresetertjern og Holmenkollen, i første omgang vil det være naturlig å ta Øvresetertjern først. Her vil vi få oppdaterte synfaringsresultater fra Nydalen i et område som vi har felles. Når det gjelder kartet Holmenkollen er det mindre aktuelt å foreta seg noe her før de omfattende utbyggingene i Holmenkollen i forbindelse med Ski-VM 2011 er sluttført. Vi er for øvrig også i samtaler med Heming-Njård om noe endringer i terreng-rettigheter. H/N har sagt at de ønsker å utvide sine områder nordover fra Frognerseteren opp til Frønsvollstråkka i forbindelse med nytt kart over Vettakollen. OSI har i denne forbindelse sagt at vi vil kreve en kompensasjon av terreng vest for det terrenget som omfatter kartet Øvresetertjern. Sprintkartet over Blindern vil bli revidert først når de omfattende byggearbeidene ved forskningsparken er fullført. KONKLUSJON Det har i året som har gått vært bra aktivitet på produksjon av kart, noe som har vist igjen på kostnadssiden. Økonomien i kartkomiteen er fortsatt god, noe som gir trygghet i det videre kartarbeidet. Kartfondet gjør at kartkomiteen har egenkapital for de planlagte prosjektene fremover. Kostnadene til produksjon av orienteringskart har steget mye de senere år, og økte krav til kvalitet og detaljrikdom har medført at det meste av arbeidet i stor grad må settes bort til profesjonelle aktører. Vi mener at en forutsetning for o-sporten er gode orienteringskart, og at det er viktig at OSI er aktive med å utarbeide disse. Kartkomiteen vil benytte anledningen til å oppfordre OSI til å ta på seg å arrangere terminfestede løp, og løp i Nordmarkskarusellen slik at våre kart blir benyttet i størst mulig grad. Vi håper også at flere av klubbens medlemmer vil interessere seg for klubbens kartarbeid i fremtiden. Øyvind Haugland leder kartkomiteen 9

10 H YTTENE DRIFTSSTYRET Leder: Sekretær: Økonom: Vedlikeholdsansvarlig: Vedlikeholdsansvarlig: David Hsu Gunnhild Digernes (daglig leder i OSI) Marte Knutsson Anne Kristine Lorange Østby Henrik Abeler Ole Gjerdrum (bestyrer Studenterhytta) Oddbjørn Overskott (hyttesjef KSI-hytta) Helga Sandbu Holen Martin Knudsen Tvete DRIFT 2009 kan oppsummeres som et år med hendelser og overraskelser. Store mengder av snø som kom i løpet av januar og februar ødela terrassen bak NSI-hytta. I mai ble nye kjøleskap og ny oppvaskmaskin anskaffet for å imøtekomme kravene fra Mattilsynet. I juni gjennomførte Brann- og redningsetaten branntilsyn og vi ble pålagt å forbedre brannsikkerheten. Det ble satt i gang tiltak umiddelbart for å imøtekomme Brannog redningsetatens krav (se eget avsnitt nedenfor). I september ble hyttas generelle tilstand kartlagt som forberedelse til høstens dugnad og som grunnlag for utarbeidelse av en langtidsplan, et arbeid som vil starte i slutten av året og forsetter i Året 2009 ble avsluttet med en defekt vannpumpe. Det vil medføre en større utgiftpost som ikke er budsjettert. Summen av disse hendelsene viser at driftsstyret har et stort ansvar for å forbedre Studenterhyttas generelle tilstand. Dette er et ressurskrevende arbeid, både i form av tid og penger. Driftsstyret vil med tilgjengelige ressurser og hastegrad prioritere fremtidig vedlikeholdsarbeid, både kortsiktig og langsiktig. Ole Gjerdrum og Teresa Diaz er nå inne i sitt andre år som bestyrerpar og kjenner til stedet enda bedre enn før. Driftsstyret er fornøyd med deres bidrag og ønsker å fortsette videre samarbeid når vi beveger oss inn i BESØK Besøkstallene i 2009 peker mot positiv retning. Totalt sett er det en svak økning antall besøkende. Driftsstyret vil gjerne i 2010 se på tiltak som kan iverksettes for å øke besøkstallet ytterligere. Sifrene i parentes indikerer tilsvarende tall for OSI-studenter: 89 (72) OAS-studenter: 60 (17) SiO-studenter: 953 (1138) Voksne: 963 (368) Barn: 487 (901) Dagleie: 60 (8) Det totale antall overnattende var 2612 (2504). ADMINISTRATIVT Driftsstyret har avholdt fem møter i år. 10

11 Kjellerberget Vegforening Martin Knudsen Tvete er formann i Veilaget. Branntilsyn Brann- og redningsetaten gjennomførte branntilsyn på Studenterhytta i juni Studenterhytta fikk avvik på flere kontrollpunkter. Alle avvik er gjennomgått og det er iverksatt tiltak. Det står igjen to utbedringstiltak som vil ta litt lengre tid. Det ene er installasjon av branntrapp på Studenterhytta og det andre er tetningsarbeid. Når det gjelder branntrappa, har Driftsstyret innhentet nødvendig godkjenning fra bydelen og fylkesmannen tidligere. Dette betyr at installasjon av branntrapp kan settes i gang når nødvendig planleggingsarbeid er utført. Vedlikeholdsinvesteringer Den omfattende planen for vedlikeholdsinvesteringer som ble utarbeidet i 2008, ble fulgt opp i To kjøleskap og en oppvaskmaskin ble kjøpt inn. Disse innkjøpene er nødvendige for å imøtekomme krav fra Mattilsynet. I første helgen i oktober ble en stor dugnad arrangert. Ca. 25 personer fra forskjellige grupper stilte opp. Studenterhytta ble vasket ned innvendig og to nye og solide rastebord ble satt opp utenfor Studenterhytta. Noen av deltakerne trosset regn og vind og stablet ved mens Driftsstyret utførte risikoanalyse som et av flere tiltak etter årets branntilsyn. Økonomi Priser på overnatting: OSI-medlemmer kr. 85,- SIO-studenter kr. 140,- OAS-studenter kr. 110,- Voksne kr.210,- Barn kr.165,- I følge foreløpige resultatregnskap har OSI fått overført ca. kr ,- i Vedlikeholdsstøtten fra SiO i 2009 er kr. 0,-. Dette skyldes Driftsstyret fikk støtte på kr ,- som ikke ble brukt i Dette beløpet ble i sin helhet overført til 2009 og ble brukt til innkjøp av kjøleskap og oppvaskmaskin. Regnskapet viser pr et driftunderskudd på ca. kr ,-. Dette skyldes først og fremst sviktende leieinntekter i forhold til budsjettet. Egenkapitalen vår ligger i dag på kr ,-. UTFORDRINGER OG MÅLSETTINGER FOR 2010 Vedlikeholdsoppgaver: Installasjon av branntrapp for å øke brannsikkerhet. Tetningsarbeid som skal imøtekomme krav i brannforskrifter. Utarbeidelse av langsiktig plan for utbedring av Studenterhytta, samt en realistisk spareplan. Studenterhytta for studenter Driftsstyret vil i 2010 rette fokus på å synliggjøre Studenterhytta blant studenter slik at flere studenter skal benytte seg av Studenterhyttas fasiliteter. Et konkret tiltak som vil iverksettes er å utarbeide og trykke skriftlig informasjonsmaterial slik som Driftstyret i 2008 foreslo, som dessverre ikke ble fulgt opp i 2009 pga. branntilsyn. David Hsu Leder driftsstyret. 11

12 KSI-HYTTA ADMINISTRASJON OG VEDLIKEHOLD Styrearbeid Ansvaret for KSI-hytta er delegert fra Hovedstyret til Friidrettsgruppa. Den daglige driften av hytta forestås av hytteansvarlig i OSI-friidrett og daglig leder i OSI. Daglig leder har ansvaret for utleie av hytta, samt videreformidling av beskjeder fra leietakere. Hytteansvarlig har ansvaret for budsjettering, regnskap, ettersyn, vedlikehold og innkjøp til hytta. Den administrative delen har i 2009 forløpt uten problemer. Med god hjelp fra aktive medlemmer i friidrettsgruppa, har arbeidet gått som en lek. Friidrettsgruppa er forpliktet til å gjennomføre 2 vedlikeholdsdugnader pr. år samt sørge for innkjøp av forbruksvarer og foreta løpende ettersyn av KSI-hytta. Vedlikeholdsarbeid Friidrettsgruppa har i 2009 gjennomført tre hoveddugnader. To av disse gikk over helger i mars henholdsvis september. Den tredje dugnaden strakte seg over en uke i månedsskiftet juni-juli. Hovedoppgavene i løpet av sommerdugnaden var å bytte ut råttent trepanel i hyttas ytterkledning, og å bytte ut fuktig jord rundt hyttas grunnmur med standard pukk. Hele hytta er også blitt beiset. På slutten av 2009 ble det kjøpt inn 32 komplette sengetøysett til hytta. Alt det gamle og utslitte sengetøyet vil bli byttet ut i løpet av friidrettsgruppas vårdugnad mars Friidrettsgruppa har mottatt kr som dugnadsvederlag for vedlikeholdsarbeidet på hytta. ØKONOMI / BRUKEN AV HYTTA Hytta er blitt mye brukt også i Leieinntektene er om lag som budsjettert, og vi har i tillegg fått vedlikeholdstilskudd fra SiO til vedlikeholdsprosjektene. OPPSUMMERING AV ÅRET Det har vært et godt år for KSI. Gode overnattingstall, viktig utvendig vedlikehold, mye egenprodusert ved og et regnskap omtrent i balanse. MÅLSETNINGER FOR 2010 Friidrettsgruppa fortsetter sitt virke på hytta. Det satses på 2 hoveddugnader og en sommerdugnad også i En del større og mindre vedlikeholdsarbeider er planlagt. Vi er ikke fornøyd med gulvet i dusjrommet, og her håper vi å få til en god løsning med et gulv uten elektrisk oppvarming, men som likevel ikke oppleves som kaldt. Vi har dessverre også oppdaget mer råteskadet ytterkledning på hytta, særlig over vinduene på sørveggen, og på den sørvendte veggen over inngangspartiet. Planen er å skifte ut det ødelagte panelet i løpet av sommerdugnaden. Den generelle oppgraderingen av hyttas standard vil fortsette. Egen driftsplan for 2010 vil foreligge i forbindelse med søknad om bevilgninger fra Fellesrådet for studenthytter i SiO. Selv om hytta har mye brukt må den fortsatt markedsføres aktivt bl.a. gjennom OSIs web sider. Det er viktig at det er en stor og jevn brukermasse av studenter og OSI-medlemmer. Oddbjørn Overskott Hytteansvarlig KSI 12

13 G RUPPEBERETNINGER OSI AIKIDO Leder: Nestleder: Økonom: Sekretær: Materialforvalter: Liv Kolås Eivind Eggen Julie Spro(vår 09)/Benedikte Årebrot Madsen Eyvind Røkke Ali Reza Rogha ADMINISTRASJON Styrearbeid Det har blitt avholdt styremøter når det har vært behov for det. Styret har jobbet godt sammen. Vi har dessverre mistet økonomen vår fordi hun flyttet i løpet av sommeren. Men vi var heldige og fikk fjorårets økonom til å stille opp som midlertidig økonom frem til årsmøtet. Ekstern Representasjon Nyttårsleir med Bjørn Erik Olsen hos Tenshinkan, Oslo Leir med Frank Ostof, Trondheim NAF Sommerleir med japansk sensei, Brandbu Leir med Frank Ostof hos Sentrum Aikido, Oslo Leir med Jan Nivelius, Trondheim m. m. Økonomi Styret budsjetterte med kr i underskudd for Både fordi Kanetsuka-leiren er et arrangement med vanligvis store utgifter og som regel et stort underskudd og fordi vi har penger som vi helst skulle ha brukt opp. Det visste seg i ettertid at Kanetsuka-leiren ikke gikk så mye i underskudd som vi hadde budsjettert med(rundt 15000kr i minus). Klubben sitter derfor på slutten av 2009 igjen med et mindre underskudd enn budsjettert med. Vi håper å få gjort noe med det i Ellers har klubbens økonomi gått smertefritt i løpet av året. Vi har hatt en del salg av drakter, både til nye og gamle medlemmer, men er litt usikker på hvordan balanse der er( innkjøp vs salg). IDRETT/AKTIVITET Trening / instruksjon Alle treningene våre i ukedagene har faste instruktører. I helgene har de høyere graderte i klubben og i Sentrum Aikido delt på instruktøransvaret. I løpet av våren har lørdagstreningen vært hos oss. Men nå i høst har lørdagstreningene blitt flyttet til Sentrum for at deres medlemmer skal slippe å betale 100 kr hver lørdag for å komme inn på Domus Athletica. Vi har fremdeles en avtale med Sentrum Aikido om at våre studentmedlemmer kan komme på deres treninger. Dette gir oss en mulighet til å trene med høyere graderte utøvere. Sentrum Aikido ble for øvrig dannet av våre ikke-studenter etter at påbudet om ikke mer enn 20 % ikke-studenter ble vedtatt. Vår teknisk ansvarlig Jo Ring Giske har instruert og holdt graderinger på Brandbu, Hamar og Lillehammer. Hvor han også er teknisk ansvarlig. 13

14 Vi har hatt godt oppmøte på nybegynnertreningene begge semestre. Og spesielt god oppmøte dette høstsemesteret. Det er lett å få folk til å begynne men vanskeligere å få dem til å bli. Så det å motivere folk til å fortsette er noe vi satser på. Også i år har vi jobbet mye med å reklamere for nybegynnertreningene, med plakater på campus og ved studentboligene. Vi har også hatt en oppvisning på Fredrikkeplassen i forbindelse med studiestart. Nybegynnerkursene er preget av god stemning. Det er ytret et ønske fra nybegynerene om å arbeide mer mer med navnet påteknikkene. Utarbeidinger på klubbens hjemmeside er i gang. Så vi får en egen side med teknikker og navn. Treninger Treningene i uka har fordelt seg på to nybegynnertreninger, to øvet-trening, en nybegynner 2-trening og to fritreninger. Søndagstreningen brukes spesielt i forbindelse med oppkjøring til graderinger. Oppmøtet har vært bra både vårsemesteret og høstsemesteret, men noe varierende fra gang til gang. Spesielt har helgetreningene og morgen-treningen på fredag hatt noe lavere oppmøte. Når det kommer til våpentreningene har vi ikke hatt noen verken vår- eller høstsemesteret fordi treneren fremdeles er sykemeldt. Ved siden av deler vi tiden i sal 5 på Blindern Athletica med kung fu. Dette kan bli vanskelig når vi får startet opp igjen. Fordi våpentreningen kan ta en del plass. Treningsleire/samlinger OSI Aikido har arrangert tre seminarer med ekstern instruktør: Interne klubbeseminarer med Birger Sørensen i juni og desember. Klubben har arrangert to TK-leire, en i mars og en i september. Kanetsuka-leir februar. Alle leirene har hatt godt oppmøte. For deltakelse på eksterne leirer og samlinger, se side 1 under Ekstern representasjon. Vi har fortsatt felles skadeforskring for alle medlemmer gjennom IF Skadeforsikring. Konkurransedeltagelse Man har ikke konkurranser i aikido. SOSIALT SAMKVEM Sosiale arrangementer Også i år er det blitt arrangert filmkvelder, med stor suksess. Og som vanlig har vi arrangerert to hytteturer i perioden som har gått, en i hvert semester. Disse har mange vært med på, spesielt nybegynnerene. I tillegg har det vært sosiale arrangementer i forbindelse med treningsseminarer og leire. Vi har også hatt fast og populær fredagspub etter nybegynnertrening. Her møtes både nye og mer etablerte medlemmer. Ellers arrangerer vi julebord i forbindelse med internt klubbeseminar i desember. Integrasjon Klubben har hatt et godt etablert sosialt miljø som vennlig tar i mot nye medlemmer. Kjernen i miljøet besto av en gruppe som har kjent hverandre lenge og trent mye sammen. Denne kjernen av erfarne og høyere graderte medlemmer har nå i stor grad gått over til avleggeren Sentrum Aikido. Men vi som er igjen i klubben tar godt vare på de nye medlemmene, og håper at de blir hos oss. OPPSUMMERING AV ÅRET Vi har hatt et godt år. Og vi begynner å få opp medlemstallet litt igjen etter at de aller fleste av våre ikkestudenter startet egen klubb. 14

15 Idrettslig Vi har hatt et godt samarbeid med Sentrum Aikido, som også har suplert oss med instruktører i helgene og ved behov. Sosialt Vi har greid å holde klubbene samlet, men vi kan bli flinkere til å promotere sosiale sammenkomster på tvers av klubbene. Administrativt Styret har greid seg godt. Og jobbet en del i forbindelse med nybegynnerstarter og Kanetsuka-leir. MÅLSETTINGER FOR 2010 Øke rekruttering og få folk til å bli i klubben. Idrettslig Flere hakamaer samt å få de som har oppnåd 3. kyu til å bruke sine hakamaer. Holde på nybegynnere. Vi har også håp om å få et nytt svart-belte i klubben. Sosialt Oppretthode det gode miljøet og samarbeidet mellom Sentrum og klubben vår. Administrativt Sette opp en felles timeplan for begge styrene i de to klubbene. Samt videreføre felles kalender. OSI BADMINTON Leder: Nestleder: Økonom: Sekretær: Anikó Vörös Olav Andreassen Anikó Vörös Geir Valen Pettersen Håkon Dalby Trætteberg ADMINISTRASJON Styrearbeid The communication between the board members was in general good and based on mails, phone and personal meetings (at least two times per semester). Håkon unfortunately left the club after spring to study abroad. Ekstern Representasjon OSI Badminton was not represented at extern arrangements. Økonomi Since Håkon was originally elected as spokes person for the economy, he was also the only one who attended the economy course of OSI. After he left this job was done by Anikó. Due to poor knowledge and time we can not report much about things happening during the first semester. There were 21 club members in summer (12x beginners, 8 continued), which means an income of 6900kr. During the autumn semester the club consists of 33 members (22x beginners, 11x continued), adding further kr to the annual income. 15

16 This money was used to pay the trainer Berit Thyness as well as to finance one pizza evening each semester. Additionally we had to pay the license fee to the Norwegian Badminton Association. During this semester we bought balls to use at tournaments (7 boxes so far) and to sell to interested members. One box of shuttlecocks was sold for 150 kr, a box of plastic shuttles to 110kr. The money was collected in cash (Olav and Anikó) and used for the pizza evenings. Since this policy of money collecting/spending was quite chaotic during spring we decided to sign bills for each sold/bought item during the autumn semester, enabling us to keep track of the money in a proper way. At the last information meeting with Phi on we had kr available. After paying the trainers salary and the shuttles, the club should now have 3.310kr available. After paying the autumns pizza evening the club owns additionally 1839,50kr in cash. IDRETT/AKTIVITET Trening / instruksjon OSI Badminton offered one beginners course during the summer semester, 10x 1,5 hours each. Coaches were Berit Thyness and Monika Johnsen. Of the 21 club members ca. 10 came regularly to the organized training. During the autumn semester the club consisted of 31 members. Due to demand the club offered a beginners course (Berit Thyness) as well as a course for advanced players (coach: David) with in average ca. 14 and 6 regular participants, respectively. Both courses encompassed 10x 1.5 hours as well. Treningsleire/samlinger There were no extra training tours or meeting outside the regular training times offered. Konkurransedeltagelse During the autumn semester several members of the club attended the tournament Kretsmesterskap Oslo in the class C. SOSIALT SAMKVEM Sosiale arrangementer The objective of the new board was to offer at least one social arrangement each semester. There were two pizza evenings held with ca. 9 and 25 attendees, respectively. Comments suggested to have more of these evenings. Integrasjon Integration of new people means a) to attract them in the first place and b) to encourage them to continue playing Badminton after the new beginners course in our club. Concerning a) the board members tried to advertise the spring new beginners course via posters on the campus. Before the fall semester this chance as well as the advertisement possibilities at the OSI Dag were not used. Concerning b) we did not succeed to encourage a lot of people attending the summer semester course to continue playing during summer. OPPSUMMERING AV ÅRET This year of OSI Badminton was heavily influenced by the drain of club members during 2008 to another club. During the annual meeting 2008 the former board members presented the situation to the people of the autumns beginners course and announced their withdrawal from board representation. Four new board members (as written above) were elected, all of them members of the former beginners course. With the help of the old board members a very skilled Badminton trainer (Berit Thyness) could be recruited so that the club was still able to offer beginners courses, which still is as we are thinking the best way to attract new club members. 16

17 At the beginning of the year 2009 OSI Badminton experienced a complete shift of the board to members inexperienced both in Badminton as well as club management. The main objective was to hold the current training times an to offer at least one course each semester. Due to too few club members we lost our Monday training day, something we hope to get back with the raised number of club members during fall. The courses could be held as planned and even an additional, albeit small advanced course. As the players abilities will increase we hope to get more people interested in participating at tournaments. Sosialt Through there has been quite an interest in the course during the summer semester not many players continued Badminton after the holidays. That we regard as a lack of social bindings, something what is difficult to achieve during 10 course days. In contrary the autumn semester course fortunately seems to have employed communication connections, enabling them to arrange training times together. It is very likely that at least half of the people will continue to play even after the course is over. Administrativt The board of 2009 consists officially of four members. Håkon left the club after the spring semester to study abroad and will be officially resigned from duty at the annual meeting at Additionally Geir will leave the board as well due to lack of time at Thus we need to elect at least two new board members. During 2009 Anikó Vörös represented the club as contact person and was responsible for the economy from summer on. Olav was responsible for the updating of the clubs web page as well as he did organize the attendances at the tournaments. MÅLSETTINGER FOR 2010 In general the current board members wish to raise the number of club members. This would enable us to get more money for social arrangements as well as the wished training times. To achieve this we need first of all new interested people for the board, since two active members are to few to organize e.g. a hyttetur, something we are looking forward to have next year. But also for the running organization duties more board members would be a big advantage (e.g. advertisement). Idrettslig After the early success the club had by participating at the single tournament, it would be nice to attend some more, also outside of Oslo. Therefore we hope to recruit more girls for tournaments to achieve this. Additionally do we intend to participate in the Studentlekene 2010 depending on how many members are interested in going to Trondheim. Sosialt Since some of the attendees of the last pizza evening expressed that they would like a gathering more often, we would like to offer something like that on a more regular basis, but are restrained by financial issues. Administrativt The current board wishes to add at least to active members, thus enabling the board to work efficiently. Main objective for 2010 will be to fully exploit the advertisement possibilities we have on campus (OSI Dag, blackboards) and so the workout a routine for that. OSI BASKETBALL Leder: Nestleder: Hege Pernille Eriksen Lars Kristian Hasle 17

18 Økonom: Sekretær: Materialforvalter: Anna von Streng Velken (h-09)charlotte Rieber-Mohn (v-09) Kristine Østensen (v-09) Karianne Blanck (h-09) Stig Davidsen Kristian Osland (fra sommeren) Mari Kristiansen Kvaale ADMINISTRASJON Styrearbeid Det var mange utskiftinger i styret i løpet av året, noe som gjorde at man måtte gå gjennom rutiner for nye styremedlemmer flere ganger. Svært positivt å få inn et styremedlem fra Herrer 1. Ekstern Representasjon Herrer 1 sin oppmann Bård Madsen har stilt som en av trenerne til et av Oslo- og Akershus basketballkrets sine kretslag for gutter 15 (født -95). Han har trent laget gjennom hele året, og vunnet kretslagsturnering som lagleder. Basketgruppen har i tillegg et sovende styremedlem i studentidrettsforbundets valgkomite. Økonomi Det har med jevnlig utskifting av økonom blitt en uoversiktlig økonomi i OSI Basket. Spesielt har kommunikasjonen med 1.divisjonslaget for herrer vært dårlig når det kommer til økonomi, noe som har ført til mye frustrasjon hos både 1.laget og styret. Det ble sent på året satt i gang et større oppryddingsarbeid med hjelp fra noen av klubbens medlemmer med spesiell økonomiutdannelse (revisjon). Dette arbeidet er ikke avsluttet i skrivende stund, men er ment å være starten på å sikre enkle og gode rutiner for gruppen. Ved å være sparsommelige over flere år skal likevel ikke økonomien være dårlig. IDRETT/AKTIVITET Trening / instruksjon Basketgruppen har totalt seks lag. To damelag og fire herrelag. Alle lagene spiller i kretsserie, bortsett fra Herrer 1 som spiller i forbundets nasjonale 1.divisjon. Alle lag har egen trener Konkurransedeltagelse Sesongen 08/09 var et variabelt år med tanke på seriespillet, men heldigvis har 09/10-sesongen startet noe bedre. H4 kom på en meget sterk 2 plass i 6.divisjon og rykket opp til 5.div. Her har de etablert en så langt i sesongen etablert en trygg plass midt på tabellen. H3 hadde en meget kontrastfull sesong, med mye tap før jul og en flott seiersrekke på nyåret, som sikret en plass midt på tabellen i en uhyre jevn serie. 09/10-sesongen har startet mer eller mindre på samme måte og alle gleder seg til å sanke seier på seier etter juleferien. H2 var nyopprykkede til 2 div, men viste seg å være ett par nummer for små og ble tatt til skolen av de andre lagene, noe som førte til nedrykk til 3 div. I 3.divisjon har de så tatt godt for seg av poeng, men har vært litt svekket i nøkkelkamper. De er likevel med i kampen om opprykk til 2.divisjon. H1 kom etter en treg start på sesongen 08/09 på en helt gjennomsnittlig 5.plass. 09/10-sesongen har startet bedre og laget ligger så langt godt an til å sikre plass i sluttspillet. D2 plasserte seg oppskriftsmessig midt på tabellen i 2 div. 09/10-sesongen har derimot startet hardt. Laget jager i skrivende stund fortsatt sin første seier. D1 hadde en meget turbulent sesong og ungikk til slutt nedrykk fra 1.divisjon ved å karre seg til 7.plass. Med ny trener på plass har 09/10-sesongen startet bedre, og laget er med helt i toppen av divisjonen. Klubben stilte med både dame- og herrelag i Pirates Cup i Kristiansand. Her gjorde OSI seg bemerket både av og på banen med blant annet en flott 2.plass i herrenes b-sluttspill. 18

19 SOSIALT SAMKVEM Sosiale arrangementer Julebordet 2008 ble utsatt til en fest i januar 09 på Helga Engs hus. Vi hadde to fester hjemme hos klubbens medlemmer. Det var sommerfest med grill hos Camilla som bor på Holstein. Høsttakkefest ved trikkesløyfa nært Blindern, var hos Delphine. Begge steder var det god stemning om det er lov å si. Året ble avsluttet med julefest i desember på det velrenommerte utstedet Tempest. OPPSUMMERING AV ÅRET Idrettslig D1 hadde dårlig kommunikasjon med treneren sin vår 2009, som førte til at flere av spillerne falt av. Etter god jobbing klarte man å skaffe en del nye spillere og i tillegg få på plass ny trener internt i klubben. Med Kristian Osland som trener har laget på ny blomstret. Sosialt Veldig mange bra fester. Å ha en dedikert festgeneral i styret har vært vellykket. Administrativt Mye krefter har gått med til å forsøke å få oversikt over økonomien. Det ble startet et ryddeprosjekt. MÅLSETTINGER FOR 2010 I 2010 ønsker basketgruppen å få opp et nytt damelag. Få i gang en ordning med salg av treningstøy fra en fast leverandør. Idrettslig Rykke opp det ene 3.divisjonslaget til 2.divisjon og ellers beholde lagene i seriene de spiller i nå. Sosialt Fortsette med de morsomme festene og få til flere av de mindre arrangementene som torsdagspils. Målet er å få til større integrasjon mellom lagene. Administrativt Få oversikt over økonomien og sikre gode rutiner for de som skal jobbe med dette i styret. Styret ønsker å jobbe for å få ned gruppekontingenten. OSI BOKSING Leder: Nestleder: Økonom: Sekretær: Marius Bjørnson Hofstad Ann-Kristin Hornsletten Myhre Ashwani Kumar Pathak Adam Dhayyat/Rafael Escobar Løvdahl Anders Bettum Rusiate Rogoyava Martin Hewitt Jarle Hildrum 19

20 ADMINISTRASJON Styrearbeid Styrearbeidet har tatt seg opp det siste semesteret, med nye medlemmer i styret og flere nye trenere som også tar aktivt del i dette arbeidet. Mye av det praktiske har i størst grad blitt fulgt opp av leder og nestleder. Leder har i flere tilfeller delegert noe ansvar over på øvrige medlemmer av styret. Mye av styrearbeidet har vært planleggingsmøter for deltagelse i konkurranser, innkjøp av utstyr og plan for treningsopplegget. Økonomi Økonomien for dette semesteret har vært god, litt for god. Vi har pr dags dato over ubrukte midler stående på vår konto. Vi har imidlertid lagt omfattende planer for kommende året der vi håper på å få investert mye av disse pengene. Blant annet vil vi gå til innkjøp av nye klubbdrakter med gruppas emblem, til bruk i konkurransesammenheng. Ellers er det nylig økede medlemstallet gitt grunnlag for flere gode og langsiktige investeringer. Mye av de innestående midlene vil derfor settes av til slike investeringer. IDRETT/AKTIVITET Trening / instruksjon Året 2009 ble gruppas medlemmer trent av en særdeles kompetent trenergruppe. Vi hadde til sammen to tidligere topputøvere, Patrik Risan og Anders Bettum og en nåværende Norgesmester Henrik Gisholt, som instruktører. I tillegg virket Ann-Kristin Hornsletten Myhre og Marius Hofstad som hjelpeinstruktører. Treningene blir normalt arrangert ved at vi deler salen i to deler, med nybegynnere på den ene siden og viderekommende på den andre siden. Alle nye pålegges å ha fullført ett semesters grunnkurs før de får lov til å sparre på ordentlig. De som ikke følger opp treningene godt nok under denne tiden må fortsette på nybegynnerparti inntil de har nådd et tilstrekkelig høyt ferdighetsnivå. Treningsleire/samlinger Vi hadde ingen samlinger ut over de regulære treningene, men oppfordret alle medlemmer til å benytte så mye tid som mulig til egentrening og til å terpe på de øvelsene vi instruerte i på treningene. Konkurransedeltagelse Omkring 10 av våre utøvere deltok før sommeren på et boksestevne i regi av Ørnulf BK. OSI Boksing mottok mye god omtale fra dommerne for kvaliteten på det som ble prestert i ringen. SOSIALT SAMKVEM Sosiale arrangementer Arrangerte en sosial samling før sommeren, med pizza og et boksehistorisk foredrag holdt av historiker og bokser Marius Hofstad. Integrasjon Styres medlemmer blir pålagt å holde en god sosial tone og strekke seg for å skape et godt miljø for alle medlemmer, gamle som nye. De sosiale tilstelningene som normalt holdes en gang i året er også med på å skape et godt miljø innad i gruppa. OPPSUMMERING AV ÅRET 2009 har representert et vendepunkt for klubben der vi har blitt gitt nytt liv og mulighet for å skape en helt ny linje og grunnlag for den videre driften. Økende sosiale treff, gode instruktører, konkurransedeltagelse, opprettelse av ny webside og økende medlemstall er alle faktorer som har bidratt positivt. 20

21 Idrettslig Få til flere deltagelser på konkurranser og stevner. Sosialt Avholde minst ett sosialt treff pr semester, muligens + ett separat for styret. Administrativt Fått klarere definisjoner for de ulike styremedlemmenes oppgaver, delegert klarere og fått mest mulig kvalifiserte folk til enkelte oppgaver. Styret har jobbet med planleggingen for å øke aktivitetsnivået utad og øke markedsføring og videreutvikle nettsiden MÅLSETTINGER FOR 2010 Sånn på tampen av året føler vi at målsetningene vi satte tidlig i 2009 har blitt mer enn oppfylt. Idrettslig Vi ser positivt tilbake på den idrettslige veksten i gruppa. Sosialt Gjennom det siste året har det dannet seg en hard kjerne av ivrige medlemmer som møter opp hver gang, trener hardt og gir alt på treningene. Disse har også bidratt til å skape et engasjert miljø som har skapt motivasjon for både sosiale og treningsmessig vekst. Administrativt Administrativt har klubben ikke gått tilbake i løpet av året, men snarere vokst og fått større ressursgrunnlag. OSI CAPOEIRA Leder: Nestleder: Økonom: Sekretær: Isak Ladegård Mads Thorstensen Philippe Sørensen Jorunn Skinnemoen Amanda Westin Mari Husom Vonen Tone Magnussen ADMINISTRASJON Styrearbeid Styret i OSI Capoeira har møttes jevnlig gjennom hele året, omtrent annenhver måned. Alle styremøtene er referatført og sendt ut pr. e-post. Øvrig kommunikasjon har foregått per og telefon. Ekstern Representasjon OSI Capoeira er en del av GUC-Norge, som igjen ligger under GUC (Grupo União na Capoeira). GUC er også lokalisert i Portugal, Brasil og Canada. I Norge har gruppen nær kontakt med de andre undergruppene av GUC-Norge; Rodeløkka, Bærum, Horten, Ås, Bergen, Stjørdal og Trondheim hvor medlemmene har deltatt på treninger, felles arrangement og workshops. 21

ÅRSBERETNING 2010. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. PB 94 Blindern 0314 Oslo

ÅRSBERETNING 2010. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. PB 94 Blindern 0314 Oslo Oslostudentenes Idrettsklubb ÅRSBERETNING 2010 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund Norges Aikidoforbund Norges Badmintonforbund Norges Bandyforbund Norges Basketballforbund Norges

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. -------- PB 94 Blindern 0314 Oslo

ÅRSBERETNING 2014. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. -------- PB 94 Blindern 0314 Oslo Oslostudentenes Idrettsklubb ÅRSBERETNING 2014 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund Norges Aikidoforbund Norges Badmintonforbund Norges Bandyforbund Norges Basketballforbund Norges

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 857267)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 857267) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 857267) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 857267) kennethmad@gmail.com 14. september 2014 kl. 22.56

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitets Idrettsforening

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitets Idrettsforening Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitets Idrettsforening Årsrapporter 2007 Innholdsliste DEL I: Årsrapporter fra: Hovedstyret Styret i NTNUI Dragvoll Styret i NTNUI Gløshaugen Hyttestyret Koiestyret

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Vintergeneralforsamling

Vintergeneralforsamling Vintergeneralforsamling Referat Tirsdag 21. februar 2012 Auditorium S3 kl. 17.15 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 21. februar 2012 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2011 Aikido !""# #$ ###%&# ' ()%$(*(+#%,,##-.%#//,$ ##/$ $ /#$,,,$ 0$#., 1#12$%, % 3' ()%#/ 24. 5# #2$$$,$

Detaljer

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 24. februar 2015 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Referat for regionsmøte den 12. oktober 2013

Referat for regionsmøte den 12. oktober 2013 Referat for regionsmøte den 12. oktober 2013 Presentasjonsrunde: Tilstede 28 stykker: Leder, Nestleder, Kasserer, Vara Kasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Vest, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, Vara

Detaljer

Årsmelding. Astor FK 2014

Årsmelding. Astor FK 2014 Årsmelding Astor FK 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON... 5. ORGANISERING... 6. MÅL OG PLANER... 7. INFORMASJONSARBEID...

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Hvilken gruppe passer deg?

Hvilken gruppe passer deg? Klubbavisa #1 August 2014 velkommen Hvilken gruppe passer deg? 2 3 Hu&Hei Velkommen til Trondheim og NTNU som student i Norgest beste studieby med Norges største og bredeste idrettstilbud til deg som student

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 18. februar 2014 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Årsmelding 2013 for Astor Fotballklubb

Årsmelding 2013 for Astor Fotballklubb Årsmelding 2013 for Astor Fotballklubb Lagt fram på årsmøtet 24. februar 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON...

Detaljer

Årsberetning for OSI Fjell 2008

Årsberetning for OSI Fjell 2008 Årsberetning for OSI Fjell 2008 Leder: Reidun M. Romundstad Nestleder: Anne Tibballs Økonom: Christian Pettersen Sekretær: Kristin Langdalen Helge Wangberg Eirik Teigstad Morten Ødegaard Torgeir Kismul

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Styrets beretning for 2010

Styrets beretning for 2010 Styrets beretning for 2010 Styret i Forus og Gausel Idrettslag har i 2010 bestått av Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlem(Politiattest): Styremedlem(Klubbhus): Styremedlem: Styremedlem Varamedlem/Repr.

Detaljer

ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG FOR 2007 HOVEDMÅL: 2008 UTØVERE I 2008 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer