ÅRSBERETNING Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. PB 94 Blindern 0314 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2010. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. PB 94 Blindern 0314 Oslo"

Transkript

1 Oslostudentenes Idrettsklubb ÅRSBERETNING 2010 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund Norges Aikidoforbund Norges Badmintonforbund Norges Bandyforbund Norges Basketballforbund Norges Bokseforbund Norges Kampsportforbund Norges Cykleforbund Norges Danseforbund Norges Fekteforbund Norges Fotballforbund Norges Fri idrettsforbund Norges Frisbeeforbund Norges Håndballforbund Norges Judoforbund Norges Kendoforbund Norges Klatreforbund Norges Orienteringsforbund Norges Padleforbund Norges Rugbyforbund Norges Skiforbund Norges Squashforbund Norges Svømmeforbund Norges Volleyballforbund Kofukan Norge PB 94 Blindern 0314 Oslo Tlf: E post:

2 ADMINISTRASJONEN... 3 HOVEDSTYRET 2010:... 3 ADMINISTRASJON... 3 LEDER... 4 SAKSOMRÅDER I HOVEDSTYRET... 5 DAGLIG LEDER... 6 ØKONOMIRAPPORT FOR HOVEDSTYRET... 7 RÅDET... 8 FONDSSTYRET... 8 KARTKOMITEEN... 9 HYTTENE DRIFTSSTYRET KSI-HYTTA GRUPPEBERETNINGER OSI AIKIDO OSI BADMINTON OSI BOKSING OSI CAPOEIRA OSI DANS OSI DOCE PARES OSI DYKKING OSI ELVEPADLING OSI FEKTING OSI FJELL OSI FOTBALL OSI FRIIDRETT OSI HÅNDBALL OSI INNEBANDY OSI JUDO OSI JUJUTSU OSI KARATE OSI KENDO OSI KLATRING OSI KUNG FU OSI LANGRENN OSI ORIENTERING OSI RUGBY OSI SKI OG SNOWBOARD OSI SQUASH OSI SVØMMING OSI SYKKEL OSI TAEKWONDO OSI ULTIMATE OSI VOLLEYBALL OSI WINDSURFING MEDLEMSTALL

3 A DMINISTRASJONEN HOVEDSTYRET 2010: Leder: Åsmund Røed Sæbøe OSI Rugby Nestleder: Farid Berrahou OSI Taekwondo Økonom: Dagrun Sagafos OSI Taekwondo Sekretær: Frida Trollsund OSI Fotball Anneli Øvstetun OSI Volleyball David Hsu OSI Badminton Chiu Wai Mickey Yip OSI Karate Ingvild Voksø Eek OSI Fotball Karoline Kråkmo Hauge OSI Basketball Varamedlem: Line Garthe Johannessen OSI Volleyball Varamedlem: Kjell Graskopf OSI Kung Fu ADMINISTRASJON Daglig leder: Regnskapsfører: Gunnhild Digernes Phi Hong VALGKOMITÉ Svein Olav Sturlason Siri Hetle Hasli Maria Rubach KONTROLLKOMITÉ Karen Boldingh Debernard Marit Inngjerdingen 3

4 LEDER 2010 var mitt første år som leder i OSI, etter å først ha sittet ett år som hovedstyremedlem. Styret forøvrig har gjort en svært god innsats og har sørget for at det har blitt gode diskusjoner og høyt nivå på hovedstyremøtene. I tillegg til de ordinære møtene har representanter fra hovedstyret deltatt både på Norges studentidrettsforbunds landsting i Bergen mars og ledersamling i Molde, arrangert av samme forbund, i oktober. Disse samlingene er et sosialt møtepunkt for oss i styret, samtidig som vi blir bedre kjent med studentidrettsforbundets arbeid. Ikke minst blir vi kjent med andre studentidrettslag og deres representanter. Samlet gir dette ny energi og kunnskap til hovedstyrets arbeid forøvrig har for hovedstyrets del handlet mye om utarbeiding av ny brosjyre og nye nettsider. Identitetsutvalget har i samarbeid med gruppene laget en ny og enda bedre brosjyre som har vært i bruk fra august. Her er alle våre 32 grupper representert med bilde, en kort tekst og kontaktinformasjon. Nettsiden har vært jobbet med gjennom hele året. Jeg synes OSI har stor grunn til å være fornøyde med resultatet som både gir en betydelig ansiktsløftning og en langt mer moderne og brukervennlig teknisk løsning. En stor takk til Wai og Eivind som har lagt ned mye tid og arbeid med utvikling og implementering av nettsiden. Det kan til tider være man som medlem i en gruppe glemmer at man er medlem i et av Norges største fleridrettslag og at man fra semester til semester har ca 2000 lagkamerater. Gjennom OSI-dagen, representantskapsmøtet og julebordet ser vi at møter på tvers av gruppene er svært nyttige og hyggelige både for hovedstyret og de enkelte gruppene. Dette er noe jeg mener er svært viktig for å opprettholde og utvikle en vellykket klubb. I høst hadde daglig leder Gunnhild, Marte fra driftsstyret og jeg intervjurunder med potensielle kandidater til å overta driften av Studenterhytta etter at kontrakten med den forrige bestyreren ble avsluttet i juni. Ved nyttår tok Marius og Tone over som bestyrere på hytta. De har vist et utrolig engasjement og sitter med sin bakgrunn som bestyrere i DNT, på stor kompetanse og innsikt. Jeg håper så mange som mulig av OSIs medlemmer benytter seg av tilbudene ved Studenterhytta i tiden som kommer. Som fersk leder har det vært mye å sette seg inn i. I den forbindelse er det uvurdelig å ha daglig leder Gunnhild som kan opplyse om stort sett det aller meste. Det er også gjennom OSI-kontoret med Gunnhild og økonomiansvarlig Phi at mesteparten av den daglige kontakten med gruppene foregår. OSIkontoret gjør en uvurdelig innsats for klubben og er helt avgjørende for at klubben fungerer godt. En særlig takk til Gunnhild og Phi. Avslutningsvis vil jeg takke gruppene for den enorme innsats de legger ned for å gjennomføre treninger, konkurranser og andre arrangementer. Det er medlemmene som skaper klubben! Jeg er stolt av å ha fått være leder for et velfungerende og aktivt idrettslag som OSI. Åsmund R. Sæbøe, leder OSI 4

5 SAKSOMRÅDER I HOVEDSTYRET MEDLEMMER Våren 2010 hadde OSI 2043 medlemmer og for høstsemesteret lå medlemstallet på 1915 medlemmer hvorav disse henholdsvis 77 % og 76 % var studenter. ADMINISTRATIVT Administrasjonen med Gunnhild Digernes som daglig leder og Phi Hong som økonomiansvarlig, har gjennomført nok et år til stor hjelp og takknemlighet fra hovedstyret. TRENINGSPLANUTVALGET (TPU) Med hensynet til fordeling av treningstider har det ikke skjedd en markant endring i forhold til tidligere år. De fleste gruppene fikk tilsvarende treningstider som tidligere år. ØKONOMIUTVALGET Det ble satt av kr i budsjettet til gruppebevilgning og prosjektstøtte. Pr 1.juni 2010 ble det tildelt kr i ordinær gruppebevilgning og kr i prosjektstøtte. Av disse ble det blant annet bevilget penger til trefelling ved Studenterhytta og en fotoserie for OSI Elvepadling hvor hovedstyret fikk benytte bildene på OSI-brosjyrens forside. OSI Fjell, Ski og snowboard, Volleyball og Kung Fu fikk innvilget klagene på gruppebevilgningene og fikk utvidet bevilgningen. IDENTITET T-skjorter og brosjyrer På begynnelsen av året ble OSI t-skjortene som forrige hovedstyre valgte å investere i, utdelt. Den nye OSI-brosjyren ble trykket opp i både en engelsk og norsk utgave. Hovedstyrets fokus lå hovedsakelig på bildene, at klubben skulle virke profesjonell og attraktiv for nye medlemmer. De nye brosjyrene skal også bli satt opp på noen av de nye utdanningsinstitusjonene etter fusjonen mellom SIO og OAS for å markedsføre klubben for enda flere studenter. Nettside og fanside Hovedstyret startet arbeidet høsten 2010 med oppdatering av OSIs nettside. Den gamle har etter årenes gang blitt utdatert så behovet for en ny nettside ble ansett som viktig for å beholde gamle medlemmer og ikke minst rekruttere nye. Siden blir designet i svarte, røde og hvite farger med nyttig informasjon for nye og eksisterende medlemmer. Nettsiden blir gjort ferdig i disse dager. I tillegg har hovedstyret opprettet en egen side for OSI på Facebook. I den forbindelse oppfordrer vi alle medlemmer til å invitere venner og bekjente. OSI-dag og julebord Det ble arrangert OSI-dag på Blindern 24. august. Mange av gruppene stilte, men det ble redusert oppmøte grunnet dårlig vær. Hovedstyret bestemte at vårens OSI-dag skulle bli flyttet fra januar til lenger utpå våren. I tillegg ønsker hovedstyre å legge litt mer tid i OSI-dagen og eventuelt planlegge et arrangement som skaper mer blest rundt OSI. Julebordet ble arrangert 18. november på Studenterhytta i Nordmarka. Dette ble en kjempesuksess med god mat, mye godt å drikke, quiz og dans. Hovedstyret ser frem til neste års julebord og håper enda flere grupper kan tenke seg å delta neste gang. NSI-arrangementer Det ble arrangert NSI-forbundsting i Bergen mars. Fem representanter dro, hvorav to av disse ble valgt inn som henholdsvis vara i NSIs styre og medlem i valgkomiteen. Det ble også avholdt ledersamling i Molde oktober hvor OSI stilte med fire representanter. I forbindelse med Student NM i seiling ble OSI spurt om å være medarrangør. Dette arrangementet ble dessverre avlyst grunnet få påmeldte. 5

6 Representantskapsmøtet Årets representantskapsmøte ble avholdt 25. oktober på Blindern. Oppmøtet var svært godt med 49 medlemmer fra 27 grupper. Det ble informert om hovedstyrets fokus på identitet med brosjyrer og nettside i spissen. I tillegg fortalte Marius Johannessen fra NSI om diverse studentmesterskap og gruppenes muligheter til å søke støtte til oppstartsmidler og utviklingsmidler av NSI. Til slutt ble det informert om at Studenterhytta har fått to nye bestyrere. DIVERSE På hovedstyrets andre møte i mai, kom det to representanter fra Frisk Forsikring. Her fikk OSI tilbudet om å informere medlemmene om mulighetene for å kjøpe forsikring hos Frisk Forsikring hvorav 3% går tilbake til OSI. Dette arbeidet ble ikke fullført i 2010, men kan være sak å ta opp for det nye hovedstyret. Studentskipnaden i Oslo(SIO) og Oslo og Akershus studentskipnad(oas) fusjonerte januar 2011, hvilket også betyr større muligheter for å øke medlemstallet i OSI og studentandelen da det nå er 23 utdanningsinstitusjoner som er medlem av (SIO). Hovedstyret har på slutten av året også fatt i stand en samarbeidsavtale med Sixt Bilutleie som vil bli fullført i disse dager. I denne avtalen får alle OSI-medlemmer tilbud på leie av bil til turer og arrangement. Frida Trollsund, Sekretær DAGLIG LEDER Vi har i 2010 hatt rundt 2000 medlemmer pr semester, noe som viser at OSI fremdeles har et unikt og attraktivt idrettstilbud blant studenter. De mange tillitsvalgte, frivillige og instruktørene i våre 32 grupper gjør at vi faktisk kan ha et så godt tilbud innenfor idrett og friluftsliv. Så takk til alle dere som tar i et tak for OSI. I året som har gått har jeg hatt gleden av å jobbe for et aktivt og engasjert hovedstyre. Spesielt må jeg fremheve Åsmund R. Sæbøe som ble valgt inn som ny leder i OSI. Han har brukt året på å sette seg godt inn i OSIs organisasjon, i OSIs samarbeid med SiO og NSI, og ikke minst i gruppenes aktivitet og tilbud. Åsmund har dessuten vært en sentral person i arbeidet med å finne nye bestyrere til Studenterhytta og han har generelt engasjert seg i driftsstyrets arbeid og vedelikeholdsprosjekter. Åsmunds engasjement har både jeg og hele OSI fått nytte av. Hovedstyret har fått på plass mye som ble vedtatt i handlingsplanen for 2010 og dette fortjener en applaus. Dette innebærer at både nettsider, brosjyrer, leiebilavtale er på plass før årsmøtet. En stor takk til medlemmene i hovedstyret som har gått inn i vervene sine med innsats og energi, og som har gjort arbeidet her på OSI-kontoret svært motiverende. Økonomiansvarlig i OSI, Phi Hong, har også i år gjort en utmerket jobb med klubbens økonomi. Han har ikke lenger faste arbeidsdager på OSI-kontoret, men han er på kontoret en til tre dager i uken hvor han kontinuerlig holder klubbens regnskap oppdatert, nøyaktig og ryddig. Samtidig har han møter med gruppeøkonomer på kveldstid om det er behov for det. Det er en fornøyelse og jobbe på OSI-kontoret sammen med Phi og hovedstyret. I tillegg til prosjektene hovedstyret har jobbet med har vi i år fått oppdatert gruppehåndboka og klubbens økonomimanual. Disse ligger nå ute på hjemmesidene og er ment å være et hjelpemiddel for alle gruppestyrene. Her finner gruppene informasjon og veiledning til de fleste av klubbens rutiner, og vi oppfordrer gruppene til å bruke disse verktøyene aktivt for å lette arbeidet i de ulike styrevervene. Det er også positivt at gruppene i større grad tar kontakt med OSI-kontoret når det dukker opp noe. Vi er her nettopp for å hjelpe gruppene så det er bare å ta kontakt om det er noe gruppene lurer på. Takk for et godt OSI-år og lykke til med all aktivitet og studentrekruttering i året som kommer! Gunnhild Digernes, daglig leder OSI 6

7 ØKONOMIRAPPORT FOR HOVEDSTYRET Overføringer fra Studentidretten var i 2010 kr Tilskudd fra idrettskrets var på kr Gruppene fikk bevilget totalt kr Hovedstyret fikk i 2010 et underskudd på kr I 2010 budsjetterte hovedstyret med et underskudd på kr. Resultatet fra 2010 ble et underskudd på kr. Dette er en vesentlig endring sammenliknet med resultater fra de siste årene hvor hovedstyret har hatt overskudd. Underskuddet har vært planlagt ettersom hovedstyret nå har en god egenkapital og ønsker at den skal komme hele klubben til gode. I 2010 har hovedstyret brukt vesentlige midler på markedsføring i form av t-skjorter og oppdatering og trykking av ny brosjyre. Hovedstyret er godt fornøyd med resultatet og håper OSI-brosjyren kan være med å synliggjøre klubbens tilbud. Midler har også gått med på oppdatering og bedring av programvare som gjelder medlemsportalen vår. Det ble ikke gjennomført økonomikurs for gruppeøkonomene i Dette må hovedstyret ta selvkritikk for. Vi vil jobbe for å bidra med bedre oppfølging og tilbud til gruppestyrene, med mål om å lette deres økonomistyring. Hovedstyret og økonomiutvalget ønsker at gruppene skal ha god oversikt over egen økonomi. Vi har derfor fokusert på gruppenes kontroll av egenkapital, samt føring og oppfølging av budsjett. Dette vil vi fortsette med. Mange av gruppene har den siste tiden vært flinke til å rette seg etter oppfordringer fra hovedstyret, og har fått en mer ryddig økonomi. Vi både håper på og regner med at det, med innsats fra både gruppene og hovedstyret, vil gå enda bedre i tiden fremover. Dagrun Sagafos, økonom i hovedstyret 7

8 RÅDET Det har ikke blitt avholdt noen møter i rådet i 2010 og det har ikke blitt valgt ny leder. Leder i hovedstyret fungerer som sekretær i rådet. Åsmund R. Sæbøe, sekretær i Rådet FONDSSTYRET Leder Nestleder Sekretær Medlem Bjørn Hauge Bård Andresen Åsmund Sæbøe Øyvind Haugland OSI har følgende fond: OSI-fond KSI fond Kartfond UIK fond Fondsstyrets har som oppgave å forvalte og sikre avkastningen av de midler som OSI har avsatt i fonds. Fondsstyret har også ansvaret for at utdelinger skjer i henhold til fondenes statutter. Det er ikke avholdt møter i fondsstyret i 2010, da det ikke har vært noen søknader om tildelinger. Kartfondet skal gå til å utvikle, vedlikeholde og drifte OSI orienteringskart. Kartfondets saldo reguleres hvert år mot resultatet av Kartkomiteens aktiviteter. Kartfondets midler er plassert på bankkonto, da disse midlene har et kort tidsperspektiv. UIK-fondet kan dele ut midler til større prosjekter i OSI, men kan ikke benyttes til løpende drift av klubben. Det er ikke delt ut midler fra fondet de siste sju årene. Fondets midler har en lang tidshorisont og er plassert på bankkonto og en fondsplassering i verdipapirmarkedet. Bjørn Hauge, leder i Fondsstyret 8

9 KARTKOMITEEN Leder: Øyvind Haugland Bjørn Hauge Marit Inngjerdingen Asgeir Lium Øivind Due Trier Virksomhet Kartkomiteens saker har i år blitt drøftet fortløpende gjennom e-post utveksling mellom medlemmene. Hovedprosjektet i år har vært sluttføring av kartet Svartor (11 km 2 ) som dekker et område mellom Sørkedalen skole (vest), Ullevålseter (øst), Kobberhaugshytta (nord) og Tryvann (sør). Leif Roger Hultgreen og Kristen Treekrem har synfart de største delene av kartet, mens Øivind Due Trier har revidert område som i dag også inngår i dagens Øvresetertjern kart. I tillegg har Øivind bidratt til sammestilling og oppsett av kart forut for trykking. Kartet ble ferdigstilt i august i år, og kartkomiteen har mottatt kroner i spillemidler til prosjektet. Kartet ble brukt under Kjempesprekken i år. Det ferdige produktet vil også inngå i en vesentlig revisjon av vårt turkart Kobberhaugen til neste år. Øivind Due Trier er i tillegg snart ferdig med å revidere kartet Øvresetertjern som kommer i nytt opplag neste år. Dette kartet kommer til å dekke et større område en dagens kart, og gi løypeleggere muligheter til større variasjon ved løypeleggingen. Kartsalget foregår delvis fra OSI-kontoret med hjelp fra daglig leder og kasserer og delvis fra vår nettbutikk på o-gruppas hjemmeside, En stor del av omsetningen går via nettbutikken, som Asgeir Lium har driftet også i år. I tillegg til salgsinntekter er nettbutikken fin å vise til når det gjelder tilgjengelighet av kartene våre, noe som er spesielt viktig i forhold til søknader om økonomisk støtte fra kommune eller spillemidler. Økonomi Foreløpig regnskap viser salgsinntekter på ca kroner, noe som er en økning i forhold til 2009 (ca ). Salg til klubber via OSI kontoret utgjorde i 2010 totalt kr Vår største kunde er Nydalens Skiklubb (Stifinner n) som har kjøpt kart for kroner. Videre har OSI orientering kjøpt kart for 6101 kroner.. Nettbutikken i 2010 solgte for kr Kartkomiteen fikk i året som gikk utbetalt spillemidler (kr ) for kartet Svartor som dekket ca 1/3 av kartets totale kostnader. Videre har kartkomiteen søkt på inntil kr i momsrefusjon i forbindelse med utgifter til synfaring og rentegning av kart. På grunn av nye regler ved momsrefusjon vet vi pr idag ikke helt sikkert om eller hvor stor del av dette beløpet vi vil få refundert. De totale inntektene for kartkomiteen (uten momsrefusjon) ligger an til å bli på ca Kartkomiteens økonomi for 2010 er preget av store utgifter i forbindelse med utgivelse av kartet Svartor. De største utgiftspostene går på synfaring/rentegning samt trykking. Totalt har kartkomiteen hatt utgifter til synfaring og rentegning av kart på kr i Trykkeutgifter til to kart (Kobberhaugen og Svartor) er på totalt kr I tillegg har vi to mindre poster som går på utgifter til revisjon og kartkontroll i forbindelse med Svartor-kartet på til sammen kr De totale utgiftene er på kr Samlet sett vil kartkomiteen ligge an til et underskudd for 2010 på pr i dag kr Dette underskuddet vil reduseres ved tilsagn om momsrefusjon på hele eller deler av det beløp vi har søkt om. Underskuddet på årets regnskap vil dekkes av overføring fra kartfondet som pr jan 2010 var på ca kr Konklusjon og videre planer Det har i året som har gått vært bra aktivitet med produksjon av kart, noe som har vist igjen på kostnadssiden. Kartfondet gjør at kartkomiteen har hatt egenkapital for de utførte prosjektene, men vi må i årene fremover redusere utgiftene til kartproduksjon slik at de er i takt med inntektssiden. Kostnadene til produksjon av orienteringskart har steget mye de senere år, og økte krav til kvalitet og detaljrikdom har medført at det meste av arbeidet i stor grad må settes bort til profesjonelle aktører. 9

10 Etter flere år med relativt store investeringer på kartproduksjon vil det være naturlig å stramme vesentlig inn for de neste årene, slik at de neste års regnskap vil gå i balanse/ vise overskudd. Kartkomiteen har for 2011 planer om trykking av to nye kart. Vårt tur-o-kart Kobberhaugen kommer i ny utgave, og i tillegg kommer det også en ny versjon av kartet Øvreseterjern som vil dekke et større område enn dagens kart. Trykking av kart er en vesentlig del av de totale kostnadene til kartkomiteen, og et moment til diskusjon er hvor vidt vi i fremtiden trenger å trykke kart (offsettrykk), og heller ønsker å printe kart etter behov. En ulempe er at kvaliteten ved printing alltid vil bli dårligere enn ved offsettrykk (forskjellen kan dog være liten). Noen kart som vi selger mange av vil det også i fremtiden lønne seg å trykke ved offsettrykk, da pris pr kart er liten ved store opplag. Vi mener at en forutsetning for o-sporten er gode orienteringskart, og at det er viktig at OSI er aktive med å utarbeide disse. Kartkomiteen vil benytte anledningen til å oppfordre OSI til å ta på seg å arrangere terminfestede løp, og løp i Nordmarkskarusellen slik at våre kart blir benyttet i størst mulig grad. Vi håper også at flere av klubbens medlemmer vil interessere seg for klubbens kartarbeid i fremtiden. Øyvind Haugland, leder kartkomiteen 10

11 H YTTENE DRIFTSSTYRET Leder: Sekretær: Økonom: Vedlikeholdsansvarlig: Vedlikeholdsansvarlig: David Hsu Gunnhild Digernes (daglig leder i OSI) Marte Knutsson Anne Kristine Lorange Østby Henrik Abeler Tone Fosseli Hansen Martin Knudsen Tvete Ole Gjerdrum (bestyrer Studenterhytta) Oddbjørn Overskott (hyttesjef KSI-hytta) DRIFT Studenterhytta har i 2010 normal driftssituasjon gjennom hele året. Kontrakten med bestyrer Ole Gjedrum gikk ut ved utgangen av Etter enighet med Ole, har driftsstyret vedtatt å ikke forlenge kontrakten med ham. Vi takker Ole for flerårig samarbeid. Som følge av det ovennevnte vedtaket, har daglig leder i OSI, leder i hovedstyret og en representant fra driftsstyret jobbet med å ansette en ny bestyrer. Vi kan gledelig presentere Marius Bakken og Tone Bjordam som det nye bestyrerparet på Studenterhytta. De har flere års erfaring fra drift av DNT-hytta Nørdstedalsseter i Sogn og driftsstyret ser fram til samarbeidet med Marius og Tone. BESØK Besøkstallene i 2010 peker mot positiv retning. Totalt sett er det en økning på 7 % av antall besøkende. En økning av studentbesøk på nesten 40 % et godt resultat. Denne positive trenden forutsetter kontinuerlig og langvarig arbeid som vi har sett frukt av. Sifrene i parentes indikerer tilsvarende tall for OSI-medlemmer: 78 (89) OAS-studenter: 194 (60) SiO-studenter: 1132 (953) Voksne: 778 (963) Barn: 466 (487) Dagleie: 169 (60) Det totale antall overnattende var 2817 (2612). ADMINISTRATIVT Driftsstyret har avholdt seks møter i år, inklusiv to avstemninger på e-post. Kjellerberget Vegforening Martin Knudsen Tvete er formann i Veilaget. 11

12 Branntilsyn Driftsstyret har jobbet spesifikt med brannsikkerhet i Studenterhytta i Arbeidsoppgaver knyttet til bedring av brannsikkerhet er tidskrevende. Likevel mener driftsstyret at fokus på sikkerhet bør komme i første rekke, slik at alle besøkende kan tilbys et sikkert opphold på Studenterhytta. Vedlikeholdsinvesteringer Vedlikeholdsoppgaver i 2010 er sterkt preget av flere hendelser i Branntilsynet sommeren 2009 førte til at driftsstyret jobbet i hele 2010 med å få til en permanent løsning for å bedre brannsikkerhet i OSIhytta. Løsningen vil være en rømningstrapp og branndører i 2. og 3. etasje. Til denne installasjonen må vi ha godkjenning fra Plan- og bygningsetaten før utbedringsarbeidet kan settes i gang. I løpet av våren 2010 valgte driftsstyret brannkonsulentfirmaet BA8 som skal være søknadsansvarlig på vegne av OSI driftsstyret. Driftsstyret har også i løpet av sommeren hentet inn tilbud fra tre byggefirmaer som har erfaring med utbedring av brannsikkerhet og valgt Hammerlaget AS som utførende part. Status ved årets slutt er at søknaden om installasjon av branndører og rømningstrapp er sendt til Plan- og bygningsetaten for behandling. På arbeidslista til driftsstyret står også vannpumpe i OSI-hytta. Vannpumpen er såpass slitt at en ny bør installeres. Noen rørleggere har vært på befaring på OSI-hytta og vi ønsker å fortsette samtale med en av dem. Etter fjorårets tilsyn fra Brann- og redningsetaten, har driftsstyret planlagt tetningsarbeid som skal imøtekomme krav fra Brann- og redningsetaten. Etter nærmere samtale med Brann- og redningsetaten i år, viser det seg at tetningsarbeid ikke er nødvendig dersom vi installerer branndører og rømningstrapp. Dette er en gledelig tilbakemelding fordi en stor utgiftpost er fjernet. Vannrøret til badet i bestyrerboligen viste seg å trenge et lite vedlikeholdsarbeid. Badet får ikke inn vann når det blir for kaldt ute. Etter et besøk av lokalt rørleggerfirma, vil badet i bestyrerboligen igjen få inn vann selv med mange kuldegrader ute. Økonomi Priser på overnatting: OSI-medlemmer kr. 85,- SIO-studenter kr. 140,- OAS-studenter kr. 110,- Voksne kr.210,- Barn kr. 165,- Regnskap pr viser en inntekt på kr og tilskudd fra SiO beløper seg til kr På grunn av etterslep av fakturering, fikk vi inn kr fra OAS i Denne inntekten dekket sponsing for OAS-studenter i perioden Utgifter til Studenterhytta for hele 2010 ligger på kr Dette gir et driftsresultat på kr ved årets slutt. Ved utgangen av 2010 har Studenterhytta en egenkapital på kr Dugnad I år ble det gjennomført en dugnad i april. 12 personer fra friidrettsgruppe stilte opp. Dugnaden besto i felling av trær og kløyving av ved. UTFORDRINGER OG MÅLSETTINGER FOR 2010 Vedlikeholdsoppgaver: Ferdigstille installasjon av branndører, rømningstrapp og vannpumpe i Studenterhytta i samarbeid med Hammerlaget AS og BA8. Drift Med det nye bestyrerparet på plass, håper driftsstyret at det nye bestyrerparet skal finne seg til rette så fort som mulig. Driftsstyret vil også bistå med hjelp om nødvendig. 12

13 Studenterhytta for studenter Driftsstyret vil i 2011 fortsette med fjorårets målsetting og rette fokus på å synliggjøre Studenterhytta blant studenter slik at flere studenter skal benytte seg av Studenterhyttas fasiliteter David Hsu, Leder driftsstyret. KSI-HYTTA ADMINISTRASJON OG VEDLIKEHOLD Styrearbeid Ansvaret for KSI-hytta er delegert fra hovedstyret til friidrettsgruppa. Den daglige driften av hytta forestås av hytteansvarlig i OSI Friidrett og daglig leder i OSI. Daglig leder har ansvaret for utleie av hytta, samt videreformidling av beskjeder fra leietakere. Hytteansvarlig har ansvaret for budsjettering, regnskap, ettersyn, vedlikehold og innkjøp til hytta. Den administrative delen har i 2010 forløpt uten problemer. Med god hjelp fra aktive medlemmer i friidrettsgruppa, har arbeidet gått som en lek. Friidrettsgruppa er forpliktet til å gjennomføre to vedlikeholdsdugnader pr. år samt sørge for innkjøp av forbruksvarer og foreta løpende ettersyn av KSI-hytta. Vedlikeholdsarbeid Friidrettsgruppa har i 2010 gjennomført tre hoveddugnader. To av disse gikk over helger i mars henholdsvis september. Den tredje dugnaden strakte seg over en uke i månedsskiftet juni-juli. Den største oppgaven i løpet av sommerdugnaden var å støpe nytt, funksjonelt gulv med varmekabler i dusjrommet. Vi fikk også byttet ut ytterdøra på utedoen, satt inn nye isolerglassvinduer i stuen (mot terrassen), og gjort ferdig gjenstående beising av vindbord og utedo som ble avbrutt av regn i Samt ymse mindre vedlikeholdsoppgaver. Alt det gamle og utslitte sengetøyet ble byttet ut i under vårdugnaden mars. Under høstdugnaden september ble gardinopphenget i stua erstattet med et nytt, selvbygget oppheng som er maksimalt brukervennlig og meget solid. Vi har tidligere vært plaget med at gardiner ble revet løs fordi opphenget var lite funksjonelt. Dette problemet antas nå å være løst. Friidrettsgruppa har mottatt kr som dugnadsvederlag for vedlikeholdsarbeidet på hytta. ØKONOMI/BRUKEN AV HYTTA Hytta er blitt mye brukt også i Leieinntektene er om lag som budsjettert, og vi har i tillegg fått vedlikeholdstilskudd fra SiO til vedlikeholdsprosjektene. OPPSUMMERING AV ÅRET Det har vært et godt år for KSI. Gode overnattingstall, viktig vedlikehold, mye egenprodusert ved og et regnskap som kommer ut i pluss. MÅLSETNINGER FOR 2010 Friidrettsgruppa fortsetter sitt virke på hytta. Det satses på to hoveddugnader og en sommerdugnad også i En del større og mindre vedlikeholdsarbeider er planlagt. Det er en del råteskadet ytterkledning på hytta, særlig over vinduene på sørveggen, og på den sørvendte veggen over inngangspartiet. Planen er å skifte ut det ødelagte panelet i løpet av sommerdugnaden. Den generelle oppgraderingen av hyttas standard vil fortsette. Egen driftsplan for 2011 vil foreligge i forbindelse med søknad om bevilgninger fra Fellesrådet for studenthytter i SiO. 13

14 Det er startet opp en forundersøkelse for å kartlegge mulighetene for å få installert vanlig innedo på hytta. Dette er et prosjekt som nok tidligst kan bli aktuelt å sette i gang i Selv om hytta har vært mye brukt må den fortsatt markedsføres aktivt bl.a. gjennom OSIs web sider. Det er viktig at det er en stor og jevn brukermasse av studenter og OSI-medlemmer. Oddbjørn Overskott, Hytteansvarlig KSI 14

15 G RUPPEBERETNINGER OSI AIKIDO Leder: Nestleder: Økonom: Sekretær: Materialforvalter: Eivind Eggen Ida Høisveen Liv Kolås Tomas Dahle William Sæbø ADMINISTRASJON Styrearbeid Det har blitt avholdt styremøter når det har vært behov for det. For det meste har styret jobbet godt sammen. Ut på høsten ble leder syk, så styret har fungert uten leder den siste måneden. Men dette har gått bra siden mye av styrets jobb er i forbindelse med nybegynnerstart. Ekstern Representasjon Nyttårsleir med Bjørn Erik Olsen hos Tenshinkan, Oslo Felles avreise til leir med Frank Ostoff, Trondheim NAF Sommerleir, Brandbu Frank Ostoff i regi av Sentrum Aikido Felles avreise til leir med Jan Nivelius, Trondheim Reise til Japan og Hombu Dojo for to hovedinstruktører Økonomi Det var budsjettert med nesten kr i underskudd for Dette for å bruke noe av det vi har av overskudd fra tidligere. Når året er over vil vi sannsynligvis gå omtrent i null. Det vi hadde beregnet at vi skulle gå i underskudd var beregnet på en leir med eksterne instruktør. Dette ble det dessverre ikke noe av. Ellers har økonomien gått smertefritt. IDRETT/AKTIVITET Trening/instruksjon Alle treningene våre i ukedagene har faste instruktører. Lørdagstreningene holdes hos Sentrum Aikido for at deres medlemmer også skal få en sjanse til å være med på dem. Disse treningene har rullerende instruktører og alle som har 4. kyu eller er høyere gradert får tilbud om å holde en av disse treningene. Tiden vi har på søndager har vært i bruk til graderingstreninger hvor instruktør har vært en som har hatt tid til å stille den dagen. Vi har fremdeles en avtale med Sentrum Aikido om at våre studentmedlemmer kan komme på deres treninger. Dette gir oss en mulighet til å trene med høyere graderte utøvere. I år har Tyr Steffensen vært på Brandbu å undervist og holdt gradering. Nybegynner-treninger: Vi har hatt godt oppmøte på nybegynnertreningene spesielt på treningene i vårsemesteret. Det er som regel lett å få folk til å begynne, men vanskeligere å få dem til å bli. Så det å 15

16 motivere folk til å fortsette er noe vi satser på. Også i år har vi jobbet mye med å reklamere for nybegynnertreningene, med plakater på campus og ved studentboligene. Vi var ikke like flinke til dette i løpet av høstsemesteret og dette vises i antallet nybegynnere vi har hatt. Begge nybegynnerkursene har vært preget av god stemning og mye fast oppmøtende. Vi har også hatt en oppvisning, både med og uten våpen på Fredrikkeplassen i forbindelse med studiestart. Treninger: Treningene i uka har fordelt seg på to nybegynnertreninger, en øvet-trening, en nybegynner 2- trening og to fritreninger. Oppmøtet har vært bra i både vårsemesteret og høstsemesteret, men noe varierende fra gang til gang. Spesielt har helgetreningene og morgen-treningen på fredag hatt noe lavere oppmøte. Treningsleire/samlinger OSI Aikido har arrangert fire seminarer i løpet av året som har gått. Alle disse har vært i samarbeid med Sentrum Aikido (stiftet i 2007 av våre medlemmer som ikke lenger var studenter). Interne klubbeseminarer med Birger Sørensen i mai og desember. Klubben har arrangert to TK-leire, en i april og en i september. Det var planlagt en leir med ekstern instruktør, men dette ble ikke noe av siden det ikke ble funnet noen instruktør. For deltakelse på eksterne leirer og samlinger, se side 1 under Ekstern representasjon. Vi har fortsatt felles skadeforsikring for alle medlemmer gjennom IF Skadeforsikring. Konkurransedeltagelse Finnes ikke konkurranser innen aikido. SOSIALT SAMKVEM Sosiale arrangementer Som vanlig har vi hatt to hytteturer en i hvert semester. Disse har hatt godt oppmøte. I tillegg har det vært sosiale arrangementer i forbindelse med treningsseminarer og leire. Vi har også hatt fast og populær fredagspub etter nybegynnertrening. Her møtes både nye og mer etablerte medlemmer. Ellers arrangerer vi julebord i forbindelse med internt klubbeseminar i desember. På årets julebord greide vi også å få med klubbens grunnlegger Siri Øiesvold. Dette skal vi prøve å få til igjen. Integrasjon Klubben har ett godt sosialt miljø. Vi prøver å få flest mulig med på de forskjellige sosiale tingene klubben gjør. Og ta spesielt godt vare på de nye medlemmene, og håper at de blir hos oss. OPPSUMMERING AV ÅRET Vi har hatt et godt år. Og vårens medlemstall har vært det høyeste på flere semestre. Idrettslig Vi har hatt et godt samarbeid med Sentrum Aikido. Og hatt stort sett godt oppmøte på treningene. Sosialt Stort sett har det sosiale fungert greit. Men vi kan nok bli enda flinkere til å være sosiale på tvers av klubbene. Styret har fungert greit. Men har til tider ikke gjort mer enn det som har vært akkurat nødvendig. 16

17 MÅLSETTINGER FOR 2011 Øke rekruttering og få folk til å bli i klubben. Vi ønsker også å flytte hele klubben tilbake til Blindern Athletica. Idrettslig Flere hakamaer. Holde på nybegynnere, men også få flere nybegynnere. Sosialt Opprettholde miljøet mellom Sentrum og klubben vår. Få nybegynnere til å føle seg velkommen og ha lyst til å bli. Vi håper også å få opp oppmøtet på fredagspubturen vår. Videreføre felles kalender sammen med Sentrum Aikido. Øke aktiviteten til styret. Bli flinkere til å opplyse om hva styret gjør. Vi ønsker ved siden av en fullstendig studentdrevet klubb som drar nytte av erfarne instruktører i samarbeid med Sentrum Aikido. OSI BADMINTON Leder: Nestleder: Økonom: Innkjøpsansvarlig: Anikó Vörös Olav Andreassen Anikó Vörös Tor Arne Haugen Kaja L. Østvang Marte Lihagen Ingrid J. Fløgstad ADMINISTRASJON Styrearbeid The board of 2010 consists of six members. During 2010 Anikó represented the club as contact person and was responsible for the economy. Olav was responsible for the updating of the clubs web page as well as he did organize the attendances at the tournaments. Tor-Arne was responsible for the replenishment of equipment, whereas Kaja organized social arrangements. Flyers were created and distributed by Ingrid and Marte. Ekstern Representasjon OSI Badminton was not represented at extern arrangements or in other networks. Økonomi This year OSI Badminton will have around 4000kr in plus and thus - in respect of having savings of around 7.700kr - will not need extra money from OSI for The club had an income of kr member fee in total (spring semester kr; autumn: 10875kr) and in addition 6000kr from OSI. The license fee for the Norwegian Badminton Club (NBF) for 2010 was 6750kr including the clubs magazine and lots. Two trainers were paid with 2000kr/semester. The club sells badminton balls and grips to the club members. Equipment worth 8.790kr was bought and sold for so far for 6540kr ( ). 17

18 Social arrangements as one Bowling/Pizza evening and tournament fees account for around kr. In summary, OSI Badminton has a surplus of ca kr this year, in addition to the ca kr of savings. IDRETT/AKTIVITET Trening/instruksjon OSI Badminton offered á one beginners course during the spring and autumn semester, 10x 1,5 hours each. The coache was Berit Thyness. In addition, one course for more practiced players was offered in spring, but was not continued in autumn due to lack of interest. Of the 36 and 31 club members, respectively, ca. 10 came regularly to the organized trainings. Treningsleire/samlinger There were no extra training tours or meeting outside the regular training times offered. Konkurransedeltagelse Four members of OSI Badminton and one extern player participated at the Norwegian Student Games 2010 in Trondheim. In addition, members of the club attended the Ferske Fjes tournament as well as the Kretsmesterskapet Oslo. SOSIALT SAMKVEM Sosiale arrangementer In the spring semester we held a social gathering at Kaja s place. Around 15 members attended. In the autumn the board decided to arrange a happening with an intern badminton tournament with good awards. (special designed t-shirt and a bottle of wine) This tournament followed by an social evening with pizza and bowling. 22 members attended the tournament, and 16 attended the pizza and bowling night. Also we have started to organize a little better a head, and make what s happening flyers and s to the members to notice them better about the social events that s are coming up. Integrasjon Integration of new people means a) to attract them in the first place and b) to encourage them to continue playing Badminton after the new beginners course in our club. Concerning a) the board members tried to advertise the spring and autumn new beginners course via posters on the campus. Before the fall semester the advertisement possibilities at the OSI Dag were not used. Concerning b) we did not succeed to encourage a lot of people attending the summer semester course to continue playing during summer. OPPSUMMERING AV ÅRET This year started a little bit slow. Nevertheless, we conducted the beginners course. Even though we started slow, it has increased in activity during the year, and it has been a good development of members during the year. It s also very positive that it s many people at our training times every week. Tuesdays it s been in general around 20 people, Wednesdays around 16 and Fridays it s been full with at least 16 people. It is obvious that the long break between spring and autumn semester course during the summer causes a decline of membership numbers. To be able to grow in the long run, the current board is encouraged to offer activities also during the summer holidays

19 MÅLSETTINGER FOR 2011 We are going to plan within the board more social happening, internal tournaments, more pizza and bowling evenings and activities like these. This to increase our numbers in members, but also to make sure the members we already have, that we are a good club, that wants the members to have a good time. Idrettslig We are trying to be more active with signing up for tournaments and activities held by other clubs or OSI. Even though we feel that we ve participated well this year, we can be even better. OSI Badminton intends to reduce its savings of around kr during Membership fees will thus be reduced to from currently 325kr/375kr to 290kr for all members starting next year. OSI Basketball Leder: Nestleder: Økonom: Sekretær: Lars Kristian Hasle Anna von Streng Velken Steinar Wiig Marie Stanghov Thorstensen Ingeborg Marie Dehs Thomas Stig Magnus Davidsen Camilla Smaadal ADMINISTRASJON Styrearbeid Noen nye utskiftninger i styret. Negativt at Styremedlem fra H1 trakk seg grunnet klubbskifte. Ekstern Representasjon Herrer 1 sin oppmann Bård Madsen har stilt som trener til et av Oslo- og Akershus basketballkrets sine kretslag. Basketgruppen har også en representant i Hovedstyret. Økonomi De siste årene har OSI basketball slitt med dårlig kommunikasjon mellom H1 i 1.divisjon og resten av klubben. Ettersom H1 sitt budsjett er omtrent like stort som resten av klubben tilsammen, styrer H1 sin egen økonomi. Slik skal det også fortsette, men kommunikasjonen mellom H1 og styret, særlig økonomigruppen, må bli bedre. I år har vi hatt bedre kommunikasjon, men dette har også ført til diskusjoner over gamle saker. Her følger det stor usikkerhet, ettersom dokumentasjonen på hva som har blitt gjort fra tidligere år, er tidvis alt for dårlig. Etter en del møter mellom H1 og økonomi-gruppen i styret, graving i gamle papirer og diskusjoner har vi alle blitt enige om å sette en strek over gamle saker; det finnes ikke dokumentasjon på at noen parter ''skylder'' den andre noe, og vi er sammen enige om å se fremover. Det er godt å få satt den streken slik at vi kan starte med blanke ark i 2011, noe som vil gjøre den økonomiske jobben videre lettere. Nå er medlemskapsavgiften til H1 skrudd betydelig opp, slik at man slipper store innkrevninger av egenandel etter sesongen; dette tror vi vil bedre den økonomiske oversikten ytterligere. Vi synes fremdeles det er synd at det skal koste så mye for studenter å spille basketball, og vi håper å finne løsninger på hvordan vi kan skru medlemskapsavgiften ned de kommende årene. 19

20 IDRETT/AKTIVITET Trening/instruksjon Basketgruppa har totalt seks lag. To damelag og fire herrelag. Alle lag spiller i kretsserie, bortsett fra Herrer 1 som spiller i forbundets nasjonale 1.divisjon. Alle lag har egen trener. Konkurransedeltagelse Sesongen 09/10 var et variabelt år med tanke på seriespillet og sesongen 10/11 har også startet variabelt. H4 Endte på en fin 4 plass i 5. div. Jevn serie, men veldig langt opp til laget som vant serien og dermed rykket opp. Laget har kommet godt i gang i 10/11 sesongen og sikter høyere på tabellen i år. H3 Klarte aldri å få fart på spillet sitt etter juleferien. Det ble tap på tap og laget endte på en meget skuffende 8. plass i serien. Pga nye Opprykk/nedrykksregler endte dette da med nedrykk til 4 div etter mange år trygt plassert i 3 div. Skuffende. H 2 spiller i 3. div og fulgte de to lagene som rykket opp til døren. Det endte med en bitter tredjeplass i serien og dermed ikke opprykk som målsetningen var. Laget har hatt store utskiftninger til denne sesongen og kommet litt dårligere i gang. H 1 spiller i 1. div og endte på 5 plass i sin serie. Meget jevn serie, men langt opp til en overlegen vinner. Laget har hatt store utskiftninger i år, men kommet godt i gang. D 2 spiller i 2 div og endte sist i sin serie med null seire forrige sesong. De har fått noen forsterkninger, samtidig som flere spillere har tatt ett ekstra skritt og de har dermed allerede vunnet flere av sine kamper dette året. D 1 spiller i 1. div og endte på 2. plass i serien. I denne serien spiller også lag fra Kvinneligaen, som tidvis har fått hard motstand i kampene mot Osi. Osi Basket stilte også med to lag, ett herre og et damelag, i studentmesterskapet. Dette endte med 2 gull og mye heder og ære. Det ble også stilt lag i Pirates cup hvor herrelaget hentet hjem en fortjent sølvmedalje i b-sluttspillet. Nivået i turneringen må kunne klassifiseres som høyt. SOSIALT SAMKVEM Sosiale arrangementer Det blir jevnlig arrangert sosiale arrangementer. Det er blitt arrangert førsesongsturnering med påfølgende fest og diverse pub-kvelder. Osi Basket arrangerte også hyttetur for sine medlemmer til Studenterhytta hvor det var topp stemning og bra oppmøte. Julebord er utsatt og erstattet med en nyttårsfest på nyåret. Det ble arrangert i etterkant av årsmøtet. OPPSUMMERING AV ÅRET Idrettslig Alle lag har egne trenere og kommunikasjonen og rekruttering har fungert ok. D1 fikk ny trener i fjor som de var meget godt fornøyd med og han har heldigvis valgt å fortsette som trener tiltross for at han nå spiller for annen klubb. Vi prøvde å få igang et nybegynnerlag for jenter, D3, men det var for dårlig oppmøte og vanskelig å finne noen som var villig til å være trener. Dette er derfor skrinlagt til etter jul, eventuelt høsten Sosialt Klubben er en sosial klubb og det er stort sett godt oppmøte på arrangementer. Veldig mange bra fester. Mye krefter har også i år gått med til å få oversikt over økonomien. Vi regner med at med økt medlemskapsavgift for H1 vil gi mindre styr med innkreving av egenandel etter endt sesong. 20

Behandling av søknader om gruppebevilgninger 2015

Behandling av søknader om gruppebevilgninger 2015 Behandling av søknader om gruppebevilgninger 2015 Om årets tildelinger Vi registrerer at gruppene i år søker om mindre enn tidligere år. Vi tar dette som et tegn på at gruppene har tatt innover seg og

Detaljer

ADMINISTRASJON...2 HOVEDSTYRET 2009:...2

ADMINISTRASJON...2 HOVEDSTYRET 2009:...2 ADMINISTRASJONEN...2 HOVEDSTYRET 2009:...2 ADMINISTRASJON...2 LEDER...3 SAKSOMRÅDER I HOVEDSTYRET...3 DAGLIG LEDER...5 ØKONOMIRAPPORT FOR HOVEDSTYRET...6 RÅDET...7 FONDSSTYRET...7 IDRETTSANLEGG...8 KARTKOMITEEN...8

Detaljer

Til stede: Eric, Jeanett, Kenneth, Kristbjørn, Mikkel, Martin, Vilde, Anne, Marlene og Anette, Øyvind

Til stede: Eric, Jeanett, Kenneth, Kristbjørn, Mikkel, Martin, Vilde, Anne, Marlene og Anette, Øyvind Referat Møte i hovedstyret torsdag 17.09.15 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Eric, Jeanett, Kenneth, Kristbjørn, Mikkel, Martin, Vilde, Anne, Marlene og Anette, Øyvind

Detaljer

Årsberetning OSI 2008

Årsberetning OSI 2008 Årsberetning OSI 2008 ADMINISTRASJONEN...3 LEDER...4 SAKSOMRÅDER I HOVEDSTYRET...4 DAGLIG LEDER...5 ØKONOMIRAPPORT FOR HOVEDSTYRET...6 RÅDET...7 FONDSSTYRET...7 IDRETTSANLEGG...8 KARTKOMITEEN...8 HYTTENE...10

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

< Nesodden IF Taekwondo >

< Nesodden IF Taekwondo > Årsberetning < Nesodden IF Taekwondo > < 2014 > 1 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Grethe Odinsen Golan Ikke valgt Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Ada Størmer Papatheocharis, Marcia Titley, Stefanos

Detaljer

Referat fra hovedstyremøte

Referat fra hovedstyremøte Referat fra hovedstyremøte Møte i hovedstyret torsdag 26.11.2015 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Lars, Anne, Jeanett, Martin, Marlene, Anette, Kenneth, Vilde 1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi... 3 Medlemmer... 3 Dojang... 3 www.ringeriketkd.com...

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

Årsmelding 2013 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2013 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2013 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2013. Side 1 av 5 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Stemmeberettigede: Louise, Tilman, Bulent, Bjarne, Helge, Birgit og Fraværende: Emilie, Kristine, Bjørn Anders og Daniel Eksterne: Vegard (Kraft) 1 Godkjenning av inkalling og referat Vedtak: Referat fra

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Stemmeberettigede: Louise, Bjarne,, Emilie og Birgit Fraværende: Eksterne: Magnus (SL) stekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist 1 Godkjenning av referat Vedtak: Referatet fra forrige hovedstyremøte godkjennes

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011 Sammendrag fra styremøte, Rogne IL 07.06.2011. Styremøtet gikk gjennom referat fra forrige møte. Mottatt post og reklame ble behandlet og videreformidlet. Aktivitetsdagen 2011 ble planlagt i grove trekk,

Detaljer

Årsmelding 2016 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2016 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2016 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2016. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Stemmeberettigede: Tilman, Birgit og Wilhelm (ikke vedtaksdyktig) Fraværende: Kristine, Emilie, Helge, Bulent, Louise, Bjarne Bjørn Anders og Daniel Eksterne: Vegard (Kraft) stekst Konklusjon Ansvarlig

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Tildelingsreglement for Oslostudentenes Idrettsklubb

Tildelingsreglement for Oslostudentenes Idrettsklubb Tildelingsreglement for Oslostudentenes Idrettsklubb Stiftet den 16. September 1882 Vedtatt på Årsmøte den.. Side 1 av 6 I. HEDERSTEGN & UTMERKELSER 1 Hederstegn II. TILDELINGSREGLEMENT & PROSJEKTSTØTTE

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Januar 2014. Viktige hendelser denne måned: Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013. Timeplan første uker i januar:

Januar 2014. Viktige hendelser denne måned: Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013. Timeplan første uker i januar: Januar 2014 Viktige hendelser denne måned: 7. januar Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013 17.-18. januar Kangeiko Weekend 20. januar Oppstart Nybegynnerkurs 20. januar Ordinær timeplan

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009.

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. PROTOKOLL O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. 1. Innkalling Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 2. Valg av møteleder og referent Tormod Strand ble valgt til

Detaljer

Saksliste årsmøte Ringerike TKD 22.02.2012. kl 1800 i Ringerikshallen

Saksliste årsmøte Ringerike TKD 22.02.2012. kl 1800 i Ringerikshallen Saksliste årsmøte Ringerike TKD 22.02.2012. kl 1800 i Ringerikshallen 1. Leder ønsker velkommen. 2. Godkjenne de stemmeberettigede. 3. Godkjenne innkallingen. 4. Godkjenne saksliste. 5. Velge møteleder,

Detaljer

Årsberetning. < Nesodden IF Taekwondo > < 2016 >

Årsberetning. < Nesodden IF Taekwondo > < 2016 > Årsberetning < Nesodden IF Taekwondo > < 2016 > 1 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Lund Kent-Ove Ikke valgt. Styremedlemmer: Kathrine Hake-Steffensen Lene Victoria Johansen (økonomiansvarlig) Marcia

Detaljer

< Nesodden IF Taekwondo >

< Nesodden IF Taekwondo > Årsberetning < Nesodden IF Taekwondo > < 2015 > 1 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Grethe Odinsen Golan Ikke valgt Styremedlemmer: Ada Størmer Papatheocharis (økonomiansvarlig) Lene Victoria Johansen

Detaljer

Referat Årsmøtet i bedriftslaget Meteorologen 24.feb. 2009

Referat Årsmøtet i bedriftslaget Meteorologen 24.feb. 2009 Referat Årsmøtet i bedriftslaget Meteorologen 24.feb. 2009 kl.13-14.45 i lille møterom, Hovedbygget. Det var 7 til stede. Leder i idrettslaget Tone Huseby ønsket velkommen. Tone Huseby ble valgt til møteleder

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsberetning. Strand karateklubb

Årsberetning. Strand karateklubb Årsberetning Strand karateklubb 2016 1 Styrets sammensetning Leder: Kjell Vidar Hantho Styremedlemmer: Gunn Hauge Voster (materialforvalter), Vibeke Bolme (kasserer, sekretær) og Ragnhild Kvist (ungdomsrepresentant).

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Revisorer: Valgkomite: Vigdis Hegge Sætran 7740 Steinsdalen Mobil: 99386288 E-post:

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Stemmeberettigede: Tilman, Bulent, Louise, Wilhelm og Bjarne Fraværende: Kristine, Birgit, Emilie, Helge Bjørn Anders og Daniel Eksterne: Vegard (Kraft) stekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist 1 Godkjenning

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Håkons inntrykk av klubben: OSI er et bra tiltak, særlig for studenthelse. Lavterskel tilbud. Fremstår som en proff forening.

Håkons inntrykk av klubben: OSI er et bra tiltak, særlig for studenthelse. Lavterskel tilbud. Fremstår som en proff forening. Saksliste Møte i hovedstyret torsdag 19.02.2015 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Kenneth, Øyvind, Marlene, Anne, Anette, Eric, Kristbjørn (Håkon) 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Infohefte for NTNUI Volleyball Sesong 2016/2017

Infohefte for NTNUI Volleyball Sesong 2016/2017 Infohefte for NTNUI Volleyball Sesong 2016/2017 Velkommen til NTNUI Volleyball Vi håper dette heftet gir deg en bedre oversikt over klubben vår og gir deg den informasjonen du trener. Du vil blant annet

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11.

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. januar 2010 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE Mandag

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2013 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

Årsmelding 2012 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2012 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2012 Ringerike Taekwondo klubb Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi... 3 Medlemmer... 3 www.ringeriketkd.com...

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Stemmeberettigede:, Kristine, Louise, Tilman, Bulent, og Bjarne Fraværende: Helge, Birgit, Wilhelm, Bjørn Anders og Daniel Eksterne: Vegard (Kraft) 1 Godkjenning av inkalling og referat Vedtak: Referat

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Referat. Hovedstyremøte 5. september 2012 klokken 17.00

Referat. Hovedstyremøte 5. september 2012 klokken 17.00 Referat Hovedstyremøte 5. september 2012 klokken 17.00 Saksliste: HOVEDSTYREMØTE 5. SEPTEMBER 2012 KLOKKEN 17.00 0 INFORMASJONSSAKER 1 TSI 01/09/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 1 TSI 02/09/12

Detaljer

Årsberetning. <Årstall>

Årsberetning. <Klubb> <Årstall> Mal Årsberetning til årsmøte Årsberetning Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Oslostudentenes Idrettsklubb. Gruppehåndbok

Oslostudentenes Idrettsklubb. Gruppehåndbok Oslostudentenes Idrettsklubb Gruppehåndbok Forord Gratulerer med vervet og velkommen som tillitsvalgt i OSI. Hensikten med gruppehåndboka er ågi dere en enkel og grei oversikt over OSIs organisasjon, og

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett

Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett Det kalles med dette inn til årsmøte i Byåsen IL allidrett den 7.4.2014 kl 19.00. Sted: Klubbhus i Nilsbyen Forslag som ønskes behandlet må være sendt til allidrett@byasen.no

Detaljer

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Møteprotokoll LAGLEDERMØTE 2011 Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Til stede: Bardu Bjerkvik BUL-Tromsø Harstad Kvæfjord Mellembygd Målselv Nordreisa Silsand Storsteinnes

Detaljer

TRIATLON Årsberetning 2013

TRIATLON Årsberetning 2013 TRIATLON Årsberetning 2013 Innhold 1 ÅRSRAPPORT... 3 2 SPORTSLIG RESULTATOVERSIKT 2013... 5 3 REGNSKAP 2013... 7 4 BUDSJETT 2014 M/ KOMMENTARER... 10 5 VEDLEGG... 11 2 1 ÅRSRAPPORT Styrets sammensetning

Detaljer

ÅRETS FORBILDE KANDIDATER

ÅRETS FORBILDE KANDIDATER ÅRETS FORBILDE KANDIDATER 2017 Kriterier Årets forbilde er en pris på lik linje med verdiprisen, men den er rettet mot ungdommen i bygda. Årets forbilde er ikke prestasjonsbasert, men skal gå på at personen

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Til stede: Anne, Lars, Eric, Vilde, Kenneth, Jeanett, Mikkel, Martin, Anette

Til stede: Anne, Lars, Eric, Vilde, Kenneth, Jeanett, Mikkel, Martin, Anette Saksliste Møte i hovedstyret torsdag 21.05.15 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Anne, Lars, Eric, Vilde, Kenneth, Jeanett, Mikkel, Martin, Anette 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsrapport fra Young Active

Årsrapport fra Young Active Årsrapport fra Young Active Innhold Om Young Active... 1 Trenere og Kursing... 2 Promotering... 3 Aktiviteter og deltagere... 3 Andre hendelser i 2016 verdt å merke seg... 5 Utfordringer og veien videre...

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

Årsmelding 2015 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2015 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2015 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2015. Side 1 av 6 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN

GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN Saksliste generalforsamling NTNUI torsdag 5. februar 2009 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak7: Sak 8: Sak

Detaljer

Mars 2014. Ny sponsor i klubben

Mars 2014. Ny sponsor i klubben 7.-8. mars 9. mars 21. mars 21. mars 29. mars Ny sponsor i klubben Mars 2014 Viktige hendelser denne måned: Svartbeltesamling, Bergen Årsmøte JKA Norway, Bergen Klubbmesterskap senior, Fudoshin Dojo Japan

Detaljer

Referat fra årsmøtet 2016

Referat fra årsmøtet 2016 Referat fra årsmøtet 2016 1977 Tromsøstudentenes idrettslag Innhold SAKSLISTE 3 Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 3 Sak 2 Godkjenning av stemmeberettigede 3 Sak 3 Godkjenning av forretningsorden

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2014 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 26. AUGUST 2013 KL 18.00 HOS SIGURD Tove Kristin, Emilie, Steinar, Bjørnar, Sigurd, Kristian og Ola Sak 29/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.06.13 Vedr. sak 21

Detaljer

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web:

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web: Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 91105265 Web: www.vfkm.no, Email: post17@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa) Leira 06.02.17

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. -------- PB 94 Blindern 0314 Oslo

ÅRSBERETNING 2014. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. -------- PB 94 Blindern 0314 Oslo Oslostudentenes Idrettsklubb ÅRSBERETNING 2014 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund Norges Aikidoforbund Norges Badmintonforbund Norges Bandyforbund Norges Basketballforbund Norges

Detaljer

HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE

HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE 30.03.2016 RESSURSER RUNDT G02 ÅRGANGEN Hovedtrener => Martin Dahl Myrberg Årskoordinator => Odd Stoltenberg Lagleder 11er laget => Kristian Sørensen Trener 11er laget =>

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsmøte Bø Dykkerklubb

Årsmøte Bø Dykkerklubb Årsmøte Bø Dykkerklubb TID: Lørdag 12/3-2011. Kl. 1900 STED: Toms Bar, Vinjesjøen Saksliste: Åpning Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter underskrive protokoll. Godkjenne representanter Godkjenne

Detaljer

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb 2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb Rygg skytebane. Lørdag 21. Februar Gyland Pistolklubb Årsmøte Saksliste 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsrapport (vedlagt

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Styrets sammensetning. Styrets arbeid

Styrets sammensetning. Styrets arbeid Årsberetning 2011 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i klubben. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet

Detaljer

Referat fra styremøte Hakadal Alpin

Referat fra styremøte Hakadal Alpin Referat fra styremøte Hakadal Alpin nr. 08/ Nr.08 / Dato:22.10. Sted: Hos Hege Deltakere: Leif-Åge Sørlie, Bjørn Erik Graff, Erik Fjeldstad, Terje Nummedal, Rolf Martin Næss, Tone Wammeli, Hege Krogh Fravær:

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer