ÅRSBERETNING Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. PB 94 Blindern 0314 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2010. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. PB 94 Blindern 0314 Oslo"

Transkript

1 Oslostudentenes Idrettsklubb ÅRSBERETNING 2010 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund Norges Aikidoforbund Norges Badmintonforbund Norges Bandyforbund Norges Basketballforbund Norges Bokseforbund Norges Kampsportforbund Norges Cykleforbund Norges Danseforbund Norges Fekteforbund Norges Fotballforbund Norges Fri idrettsforbund Norges Frisbeeforbund Norges Håndballforbund Norges Judoforbund Norges Kendoforbund Norges Klatreforbund Norges Orienteringsforbund Norges Padleforbund Norges Rugbyforbund Norges Skiforbund Norges Squashforbund Norges Svømmeforbund Norges Volleyballforbund Kofukan Norge PB 94 Blindern 0314 Oslo Tlf: E post:

2 ADMINISTRASJONEN... 3 HOVEDSTYRET 2010:... 3 ADMINISTRASJON... 3 LEDER... 4 SAKSOMRÅDER I HOVEDSTYRET... 5 DAGLIG LEDER... 6 ØKONOMIRAPPORT FOR HOVEDSTYRET... 7 RÅDET... 8 FONDSSTYRET... 8 KARTKOMITEEN... 9 HYTTENE DRIFTSSTYRET KSI-HYTTA GRUPPEBERETNINGER OSI AIKIDO OSI BADMINTON OSI BOKSING OSI CAPOEIRA OSI DANS OSI DOCE PARES OSI DYKKING OSI ELVEPADLING OSI FEKTING OSI FJELL OSI FOTBALL OSI FRIIDRETT OSI HÅNDBALL OSI INNEBANDY OSI JUDO OSI JUJUTSU OSI KARATE OSI KENDO OSI KLATRING OSI KUNG FU OSI LANGRENN OSI ORIENTERING OSI RUGBY OSI SKI OG SNOWBOARD OSI SQUASH OSI SVØMMING OSI SYKKEL OSI TAEKWONDO OSI ULTIMATE OSI VOLLEYBALL OSI WINDSURFING MEDLEMSTALL

3 A DMINISTRASJONEN HOVEDSTYRET 2010: Leder: Åsmund Røed Sæbøe OSI Rugby Nestleder: Farid Berrahou OSI Taekwondo Økonom: Dagrun Sagafos OSI Taekwondo Sekretær: Frida Trollsund OSI Fotball Anneli Øvstetun OSI Volleyball David Hsu OSI Badminton Chiu Wai Mickey Yip OSI Karate Ingvild Voksø Eek OSI Fotball Karoline Kråkmo Hauge OSI Basketball Varamedlem: Line Garthe Johannessen OSI Volleyball Varamedlem: Kjell Graskopf OSI Kung Fu ADMINISTRASJON Daglig leder: Regnskapsfører: Gunnhild Digernes Phi Hong VALGKOMITÉ Svein Olav Sturlason Siri Hetle Hasli Maria Rubach KONTROLLKOMITÉ Karen Boldingh Debernard Marit Inngjerdingen 3

4 LEDER 2010 var mitt første år som leder i OSI, etter å først ha sittet ett år som hovedstyremedlem. Styret forøvrig har gjort en svært god innsats og har sørget for at det har blitt gode diskusjoner og høyt nivå på hovedstyremøtene. I tillegg til de ordinære møtene har representanter fra hovedstyret deltatt både på Norges studentidrettsforbunds landsting i Bergen mars og ledersamling i Molde, arrangert av samme forbund, i oktober. Disse samlingene er et sosialt møtepunkt for oss i styret, samtidig som vi blir bedre kjent med studentidrettsforbundets arbeid. Ikke minst blir vi kjent med andre studentidrettslag og deres representanter. Samlet gir dette ny energi og kunnskap til hovedstyrets arbeid forøvrig har for hovedstyrets del handlet mye om utarbeiding av ny brosjyre og nye nettsider. Identitetsutvalget har i samarbeid med gruppene laget en ny og enda bedre brosjyre som har vært i bruk fra august. Her er alle våre 32 grupper representert med bilde, en kort tekst og kontaktinformasjon. Nettsiden har vært jobbet med gjennom hele året. Jeg synes OSI har stor grunn til å være fornøyde med resultatet som både gir en betydelig ansiktsløftning og en langt mer moderne og brukervennlig teknisk løsning. En stor takk til Wai og Eivind som har lagt ned mye tid og arbeid med utvikling og implementering av nettsiden. Det kan til tider være man som medlem i en gruppe glemmer at man er medlem i et av Norges største fleridrettslag og at man fra semester til semester har ca 2000 lagkamerater. Gjennom OSI-dagen, representantskapsmøtet og julebordet ser vi at møter på tvers av gruppene er svært nyttige og hyggelige både for hovedstyret og de enkelte gruppene. Dette er noe jeg mener er svært viktig for å opprettholde og utvikle en vellykket klubb. I høst hadde daglig leder Gunnhild, Marte fra driftsstyret og jeg intervjurunder med potensielle kandidater til å overta driften av Studenterhytta etter at kontrakten med den forrige bestyreren ble avsluttet i juni. Ved nyttår tok Marius og Tone over som bestyrere på hytta. De har vist et utrolig engasjement og sitter med sin bakgrunn som bestyrere i DNT, på stor kompetanse og innsikt. Jeg håper så mange som mulig av OSIs medlemmer benytter seg av tilbudene ved Studenterhytta i tiden som kommer. Som fersk leder har det vært mye å sette seg inn i. I den forbindelse er det uvurdelig å ha daglig leder Gunnhild som kan opplyse om stort sett det aller meste. Det er også gjennom OSI-kontoret med Gunnhild og økonomiansvarlig Phi at mesteparten av den daglige kontakten med gruppene foregår. OSIkontoret gjør en uvurdelig innsats for klubben og er helt avgjørende for at klubben fungerer godt. En særlig takk til Gunnhild og Phi. Avslutningsvis vil jeg takke gruppene for den enorme innsats de legger ned for å gjennomføre treninger, konkurranser og andre arrangementer. Det er medlemmene som skaper klubben! Jeg er stolt av å ha fått være leder for et velfungerende og aktivt idrettslag som OSI. Åsmund R. Sæbøe, leder OSI 4

5 SAKSOMRÅDER I HOVEDSTYRET MEDLEMMER Våren 2010 hadde OSI 2043 medlemmer og for høstsemesteret lå medlemstallet på 1915 medlemmer hvorav disse henholdsvis 77 % og 76 % var studenter. ADMINISTRATIVT Administrasjonen med Gunnhild Digernes som daglig leder og Phi Hong som økonomiansvarlig, har gjennomført nok et år til stor hjelp og takknemlighet fra hovedstyret. TRENINGSPLANUTVALGET (TPU) Med hensynet til fordeling av treningstider har det ikke skjedd en markant endring i forhold til tidligere år. De fleste gruppene fikk tilsvarende treningstider som tidligere år. ØKONOMIUTVALGET Det ble satt av kr i budsjettet til gruppebevilgning og prosjektstøtte. Pr 1.juni 2010 ble det tildelt kr i ordinær gruppebevilgning og kr i prosjektstøtte. Av disse ble det blant annet bevilget penger til trefelling ved Studenterhytta og en fotoserie for OSI Elvepadling hvor hovedstyret fikk benytte bildene på OSI-brosjyrens forside. OSI Fjell, Ski og snowboard, Volleyball og Kung Fu fikk innvilget klagene på gruppebevilgningene og fikk utvidet bevilgningen. IDENTITET T-skjorter og brosjyrer På begynnelsen av året ble OSI t-skjortene som forrige hovedstyre valgte å investere i, utdelt. Den nye OSI-brosjyren ble trykket opp i både en engelsk og norsk utgave. Hovedstyrets fokus lå hovedsakelig på bildene, at klubben skulle virke profesjonell og attraktiv for nye medlemmer. De nye brosjyrene skal også bli satt opp på noen av de nye utdanningsinstitusjonene etter fusjonen mellom SIO og OAS for å markedsføre klubben for enda flere studenter. Nettside og fanside Hovedstyret startet arbeidet høsten 2010 med oppdatering av OSIs nettside. Den gamle har etter årenes gang blitt utdatert så behovet for en ny nettside ble ansett som viktig for å beholde gamle medlemmer og ikke minst rekruttere nye. Siden blir designet i svarte, røde og hvite farger med nyttig informasjon for nye og eksisterende medlemmer. Nettsiden blir gjort ferdig i disse dager. I tillegg har hovedstyret opprettet en egen side for OSI på Facebook. I den forbindelse oppfordrer vi alle medlemmer til å invitere venner og bekjente. OSI-dag og julebord Det ble arrangert OSI-dag på Blindern 24. august. Mange av gruppene stilte, men det ble redusert oppmøte grunnet dårlig vær. Hovedstyret bestemte at vårens OSI-dag skulle bli flyttet fra januar til lenger utpå våren. I tillegg ønsker hovedstyre å legge litt mer tid i OSI-dagen og eventuelt planlegge et arrangement som skaper mer blest rundt OSI. Julebordet ble arrangert 18. november på Studenterhytta i Nordmarka. Dette ble en kjempesuksess med god mat, mye godt å drikke, quiz og dans. Hovedstyret ser frem til neste års julebord og håper enda flere grupper kan tenke seg å delta neste gang. NSI-arrangementer Det ble arrangert NSI-forbundsting i Bergen mars. Fem representanter dro, hvorav to av disse ble valgt inn som henholdsvis vara i NSIs styre og medlem i valgkomiteen. Det ble også avholdt ledersamling i Molde oktober hvor OSI stilte med fire representanter. I forbindelse med Student NM i seiling ble OSI spurt om å være medarrangør. Dette arrangementet ble dessverre avlyst grunnet få påmeldte. 5

6 Representantskapsmøtet Årets representantskapsmøte ble avholdt 25. oktober på Blindern. Oppmøtet var svært godt med 49 medlemmer fra 27 grupper. Det ble informert om hovedstyrets fokus på identitet med brosjyrer og nettside i spissen. I tillegg fortalte Marius Johannessen fra NSI om diverse studentmesterskap og gruppenes muligheter til å søke støtte til oppstartsmidler og utviklingsmidler av NSI. Til slutt ble det informert om at Studenterhytta har fått to nye bestyrere. DIVERSE På hovedstyrets andre møte i mai, kom det to representanter fra Frisk Forsikring. Her fikk OSI tilbudet om å informere medlemmene om mulighetene for å kjøpe forsikring hos Frisk Forsikring hvorav 3% går tilbake til OSI. Dette arbeidet ble ikke fullført i 2010, men kan være sak å ta opp for det nye hovedstyret. Studentskipnaden i Oslo(SIO) og Oslo og Akershus studentskipnad(oas) fusjonerte januar 2011, hvilket også betyr større muligheter for å øke medlemstallet i OSI og studentandelen da det nå er 23 utdanningsinstitusjoner som er medlem av (SIO). Hovedstyret har på slutten av året også fatt i stand en samarbeidsavtale med Sixt Bilutleie som vil bli fullført i disse dager. I denne avtalen får alle OSI-medlemmer tilbud på leie av bil til turer og arrangement. Frida Trollsund, Sekretær DAGLIG LEDER Vi har i 2010 hatt rundt 2000 medlemmer pr semester, noe som viser at OSI fremdeles har et unikt og attraktivt idrettstilbud blant studenter. De mange tillitsvalgte, frivillige og instruktørene i våre 32 grupper gjør at vi faktisk kan ha et så godt tilbud innenfor idrett og friluftsliv. Så takk til alle dere som tar i et tak for OSI. I året som har gått har jeg hatt gleden av å jobbe for et aktivt og engasjert hovedstyre. Spesielt må jeg fremheve Åsmund R. Sæbøe som ble valgt inn som ny leder i OSI. Han har brukt året på å sette seg godt inn i OSIs organisasjon, i OSIs samarbeid med SiO og NSI, og ikke minst i gruppenes aktivitet og tilbud. Åsmund har dessuten vært en sentral person i arbeidet med å finne nye bestyrere til Studenterhytta og han har generelt engasjert seg i driftsstyrets arbeid og vedelikeholdsprosjekter. Åsmunds engasjement har både jeg og hele OSI fått nytte av. Hovedstyret har fått på plass mye som ble vedtatt i handlingsplanen for 2010 og dette fortjener en applaus. Dette innebærer at både nettsider, brosjyrer, leiebilavtale er på plass før årsmøtet. En stor takk til medlemmene i hovedstyret som har gått inn i vervene sine med innsats og energi, og som har gjort arbeidet her på OSI-kontoret svært motiverende. Økonomiansvarlig i OSI, Phi Hong, har også i år gjort en utmerket jobb med klubbens økonomi. Han har ikke lenger faste arbeidsdager på OSI-kontoret, men han er på kontoret en til tre dager i uken hvor han kontinuerlig holder klubbens regnskap oppdatert, nøyaktig og ryddig. Samtidig har han møter med gruppeøkonomer på kveldstid om det er behov for det. Det er en fornøyelse og jobbe på OSI-kontoret sammen med Phi og hovedstyret. I tillegg til prosjektene hovedstyret har jobbet med har vi i år fått oppdatert gruppehåndboka og klubbens økonomimanual. Disse ligger nå ute på hjemmesidene og er ment å være et hjelpemiddel for alle gruppestyrene. Her finner gruppene informasjon og veiledning til de fleste av klubbens rutiner, og vi oppfordrer gruppene til å bruke disse verktøyene aktivt for å lette arbeidet i de ulike styrevervene. Det er også positivt at gruppene i større grad tar kontakt med OSI-kontoret når det dukker opp noe. Vi er her nettopp for å hjelpe gruppene så det er bare å ta kontakt om det er noe gruppene lurer på. Takk for et godt OSI-år og lykke til med all aktivitet og studentrekruttering i året som kommer! Gunnhild Digernes, daglig leder OSI 6

7 ØKONOMIRAPPORT FOR HOVEDSTYRET Overføringer fra Studentidretten var i 2010 kr Tilskudd fra idrettskrets var på kr Gruppene fikk bevilget totalt kr Hovedstyret fikk i 2010 et underskudd på kr I 2010 budsjetterte hovedstyret med et underskudd på kr. Resultatet fra 2010 ble et underskudd på kr. Dette er en vesentlig endring sammenliknet med resultater fra de siste årene hvor hovedstyret har hatt overskudd. Underskuddet har vært planlagt ettersom hovedstyret nå har en god egenkapital og ønsker at den skal komme hele klubben til gode. I 2010 har hovedstyret brukt vesentlige midler på markedsføring i form av t-skjorter og oppdatering og trykking av ny brosjyre. Hovedstyret er godt fornøyd med resultatet og håper OSI-brosjyren kan være med å synliggjøre klubbens tilbud. Midler har også gått med på oppdatering og bedring av programvare som gjelder medlemsportalen vår. Det ble ikke gjennomført økonomikurs for gruppeøkonomene i Dette må hovedstyret ta selvkritikk for. Vi vil jobbe for å bidra med bedre oppfølging og tilbud til gruppestyrene, med mål om å lette deres økonomistyring. Hovedstyret og økonomiutvalget ønsker at gruppene skal ha god oversikt over egen økonomi. Vi har derfor fokusert på gruppenes kontroll av egenkapital, samt føring og oppfølging av budsjett. Dette vil vi fortsette med. Mange av gruppene har den siste tiden vært flinke til å rette seg etter oppfordringer fra hovedstyret, og har fått en mer ryddig økonomi. Vi både håper på og regner med at det, med innsats fra både gruppene og hovedstyret, vil gå enda bedre i tiden fremover. Dagrun Sagafos, økonom i hovedstyret 7

8 RÅDET Det har ikke blitt avholdt noen møter i rådet i 2010 og det har ikke blitt valgt ny leder. Leder i hovedstyret fungerer som sekretær i rådet. Åsmund R. Sæbøe, sekretær i Rådet FONDSSTYRET Leder Nestleder Sekretær Medlem Bjørn Hauge Bård Andresen Åsmund Sæbøe Øyvind Haugland OSI har følgende fond: OSI-fond KSI fond Kartfond UIK fond Fondsstyrets har som oppgave å forvalte og sikre avkastningen av de midler som OSI har avsatt i fonds. Fondsstyret har også ansvaret for at utdelinger skjer i henhold til fondenes statutter. Det er ikke avholdt møter i fondsstyret i 2010, da det ikke har vært noen søknader om tildelinger. Kartfondet skal gå til å utvikle, vedlikeholde og drifte OSI orienteringskart. Kartfondets saldo reguleres hvert år mot resultatet av Kartkomiteens aktiviteter. Kartfondets midler er plassert på bankkonto, da disse midlene har et kort tidsperspektiv. UIK-fondet kan dele ut midler til større prosjekter i OSI, men kan ikke benyttes til løpende drift av klubben. Det er ikke delt ut midler fra fondet de siste sju årene. Fondets midler har en lang tidshorisont og er plassert på bankkonto og en fondsplassering i verdipapirmarkedet. Bjørn Hauge, leder i Fondsstyret 8

9 KARTKOMITEEN Leder: Øyvind Haugland Bjørn Hauge Marit Inngjerdingen Asgeir Lium Øivind Due Trier Virksomhet Kartkomiteens saker har i år blitt drøftet fortløpende gjennom e-post utveksling mellom medlemmene. Hovedprosjektet i år har vært sluttføring av kartet Svartor (11 km 2 ) som dekker et område mellom Sørkedalen skole (vest), Ullevålseter (øst), Kobberhaugshytta (nord) og Tryvann (sør). Leif Roger Hultgreen og Kristen Treekrem har synfart de største delene av kartet, mens Øivind Due Trier har revidert område som i dag også inngår i dagens Øvresetertjern kart. I tillegg har Øivind bidratt til sammestilling og oppsett av kart forut for trykking. Kartet ble ferdigstilt i august i år, og kartkomiteen har mottatt kroner i spillemidler til prosjektet. Kartet ble brukt under Kjempesprekken i år. Det ferdige produktet vil også inngå i en vesentlig revisjon av vårt turkart Kobberhaugen til neste år. Øivind Due Trier er i tillegg snart ferdig med å revidere kartet Øvresetertjern som kommer i nytt opplag neste år. Dette kartet kommer til å dekke et større område en dagens kart, og gi løypeleggere muligheter til større variasjon ved løypeleggingen. Kartsalget foregår delvis fra OSI-kontoret med hjelp fra daglig leder og kasserer og delvis fra vår nettbutikk på o-gruppas hjemmeside, En stor del av omsetningen går via nettbutikken, som Asgeir Lium har driftet også i år. I tillegg til salgsinntekter er nettbutikken fin å vise til når det gjelder tilgjengelighet av kartene våre, noe som er spesielt viktig i forhold til søknader om økonomisk støtte fra kommune eller spillemidler. Økonomi Foreløpig regnskap viser salgsinntekter på ca kroner, noe som er en økning i forhold til 2009 (ca ). Salg til klubber via OSI kontoret utgjorde i 2010 totalt kr Vår største kunde er Nydalens Skiklubb (Stifinner n) som har kjøpt kart for kroner. Videre har OSI orientering kjøpt kart for 6101 kroner.. Nettbutikken i 2010 solgte for kr Kartkomiteen fikk i året som gikk utbetalt spillemidler (kr ) for kartet Svartor som dekket ca 1/3 av kartets totale kostnader. Videre har kartkomiteen søkt på inntil kr i momsrefusjon i forbindelse med utgifter til synfaring og rentegning av kart. På grunn av nye regler ved momsrefusjon vet vi pr idag ikke helt sikkert om eller hvor stor del av dette beløpet vi vil få refundert. De totale inntektene for kartkomiteen (uten momsrefusjon) ligger an til å bli på ca Kartkomiteens økonomi for 2010 er preget av store utgifter i forbindelse med utgivelse av kartet Svartor. De største utgiftspostene går på synfaring/rentegning samt trykking. Totalt har kartkomiteen hatt utgifter til synfaring og rentegning av kart på kr i Trykkeutgifter til to kart (Kobberhaugen og Svartor) er på totalt kr I tillegg har vi to mindre poster som går på utgifter til revisjon og kartkontroll i forbindelse med Svartor-kartet på til sammen kr De totale utgiftene er på kr Samlet sett vil kartkomiteen ligge an til et underskudd for 2010 på pr i dag kr Dette underskuddet vil reduseres ved tilsagn om momsrefusjon på hele eller deler av det beløp vi har søkt om. Underskuddet på årets regnskap vil dekkes av overføring fra kartfondet som pr jan 2010 var på ca kr Konklusjon og videre planer Det har i året som har gått vært bra aktivitet med produksjon av kart, noe som har vist igjen på kostnadssiden. Kartfondet gjør at kartkomiteen har hatt egenkapital for de utførte prosjektene, men vi må i årene fremover redusere utgiftene til kartproduksjon slik at de er i takt med inntektssiden. Kostnadene til produksjon av orienteringskart har steget mye de senere år, og økte krav til kvalitet og detaljrikdom har medført at det meste av arbeidet i stor grad må settes bort til profesjonelle aktører. 9

10 Etter flere år med relativt store investeringer på kartproduksjon vil det være naturlig å stramme vesentlig inn for de neste årene, slik at de neste års regnskap vil gå i balanse/ vise overskudd. Kartkomiteen har for 2011 planer om trykking av to nye kart. Vårt tur-o-kart Kobberhaugen kommer i ny utgave, og i tillegg kommer det også en ny versjon av kartet Øvreseterjern som vil dekke et større område enn dagens kart. Trykking av kart er en vesentlig del av de totale kostnadene til kartkomiteen, og et moment til diskusjon er hvor vidt vi i fremtiden trenger å trykke kart (offsettrykk), og heller ønsker å printe kart etter behov. En ulempe er at kvaliteten ved printing alltid vil bli dårligere enn ved offsettrykk (forskjellen kan dog være liten). Noen kart som vi selger mange av vil det også i fremtiden lønne seg å trykke ved offsettrykk, da pris pr kart er liten ved store opplag. Vi mener at en forutsetning for o-sporten er gode orienteringskart, og at det er viktig at OSI er aktive med å utarbeide disse. Kartkomiteen vil benytte anledningen til å oppfordre OSI til å ta på seg å arrangere terminfestede løp, og løp i Nordmarkskarusellen slik at våre kart blir benyttet i størst mulig grad. Vi håper også at flere av klubbens medlemmer vil interessere seg for klubbens kartarbeid i fremtiden. Øyvind Haugland, leder kartkomiteen 10

11 H YTTENE DRIFTSSTYRET Leder: Sekretær: Økonom: Vedlikeholdsansvarlig: Vedlikeholdsansvarlig: David Hsu Gunnhild Digernes (daglig leder i OSI) Marte Knutsson Anne Kristine Lorange Østby Henrik Abeler Tone Fosseli Hansen Martin Knudsen Tvete Ole Gjerdrum (bestyrer Studenterhytta) Oddbjørn Overskott (hyttesjef KSI-hytta) DRIFT Studenterhytta har i 2010 normal driftssituasjon gjennom hele året. Kontrakten med bestyrer Ole Gjedrum gikk ut ved utgangen av Etter enighet med Ole, har driftsstyret vedtatt å ikke forlenge kontrakten med ham. Vi takker Ole for flerårig samarbeid. Som følge av det ovennevnte vedtaket, har daglig leder i OSI, leder i hovedstyret og en representant fra driftsstyret jobbet med å ansette en ny bestyrer. Vi kan gledelig presentere Marius Bakken og Tone Bjordam som det nye bestyrerparet på Studenterhytta. De har flere års erfaring fra drift av DNT-hytta Nørdstedalsseter i Sogn og driftsstyret ser fram til samarbeidet med Marius og Tone. BESØK Besøkstallene i 2010 peker mot positiv retning. Totalt sett er det en økning på 7 % av antall besøkende. En økning av studentbesøk på nesten 40 % et godt resultat. Denne positive trenden forutsetter kontinuerlig og langvarig arbeid som vi har sett frukt av. Sifrene i parentes indikerer tilsvarende tall for OSI-medlemmer: 78 (89) OAS-studenter: 194 (60) SiO-studenter: 1132 (953) Voksne: 778 (963) Barn: 466 (487) Dagleie: 169 (60) Det totale antall overnattende var 2817 (2612). ADMINISTRATIVT Driftsstyret har avholdt seks møter i år, inklusiv to avstemninger på e-post. Kjellerberget Vegforening Martin Knudsen Tvete er formann i Veilaget. 11

12 Branntilsyn Driftsstyret har jobbet spesifikt med brannsikkerhet i Studenterhytta i Arbeidsoppgaver knyttet til bedring av brannsikkerhet er tidskrevende. Likevel mener driftsstyret at fokus på sikkerhet bør komme i første rekke, slik at alle besøkende kan tilbys et sikkert opphold på Studenterhytta. Vedlikeholdsinvesteringer Vedlikeholdsoppgaver i 2010 er sterkt preget av flere hendelser i Branntilsynet sommeren 2009 førte til at driftsstyret jobbet i hele 2010 med å få til en permanent løsning for å bedre brannsikkerhet i OSIhytta. Løsningen vil være en rømningstrapp og branndører i 2. og 3. etasje. Til denne installasjonen må vi ha godkjenning fra Plan- og bygningsetaten før utbedringsarbeidet kan settes i gang. I løpet av våren 2010 valgte driftsstyret brannkonsulentfirmaet BA8 som skal være søknadsansvarlig på vegne av OSI driftsstyret. Driftsstyret har også i løpet av sommeren hentet inn tilbud fra tre byggefirmaer som har erfaring med utbedring av brannsikkerhet og valgt Hammerlaget AS som utførende part. Status ved årets slutt er at søknaden om installasjon av branndører og rømningstrapp er sendt til Plan- og bygningsetaten for behandling. På arbeidslista til driftsstyret står også vannpumpe i OSI-hytta. Vannpumpen er såpass slitt at en ny bør installeres. Noen rørleggere har vært på befaring på OSI-hytta og vi ønsker å fortsette samtale med en av dem. Etter fjorårets tilsyn fra Brann- og redningsetaten, har driftsstyret planlagt tetningsarbeid som skal imøtekomme krav fra Brann- og redningsetaten. Etter nærmere samtale med Brann- og redningsetaten i år, viser det seg at tetningsarbeid ikke er nødvendig dersom vi installerer branndører og rømningstrapp. Dette er en gledelig tilbakemelding fordi en stor utgiftpost er fjernet. Vannrøret til badet i bestyrerboligen viste seg å trenge et lite vedlikeholdsarbeid. Badet får ikke inn vann når det blir for kaldt ute. Etter et besøk av lokalt rørleggerfirma, vil badet i bestyrerboligen igjen få inn vann selv med mange kuldegrader ute. Økonomi Priser på overnatting: OSI-medlemmer kr. 85,- SIO-studenter kr. 140,- OAS-studenter kr. 110,- Voksne kr.210,- Barn kr. 165,- Regnskap pr viser en inntekt på kr og tilskudd fra SiO beløper seg til kr På grunn av etterslep av fakturering, fikk vi inn kr fra OAS i Denne inntekten dekket sponsing for OAS-studenter i perioden Utgifter til Studenterhytta for hele 2010 ligger på kr Dette gir et driftsresultat på kr ved årets slutt. Ved utgangen av 2010 har Studenterhytta en egenkapital på kr Dugnad I år ble det gjennomført en dugnad i april. 12 personer fra friidrettsgruppe stilte opp. Dugnaden besto i felling av trær og kløyving av ved. UTFORDRINGER OG MÅLSETTINGER FOR 2010 Vedlikeholdsoppgaver: Ferdigstille installasjon av branndører, rømningstrapp og vannpumpe i Studenterhytta i samarbeid med Hammerlaget AS og BA8. Drift Med det nye bestyrerparet på plass, håper driftsstyret at det nye bestyrerparet skal finne seg til rette så fort som mulig. Driftsstyret vil også bistå med hjelp om nødvendig. 12

13 Studenterhytta for studenter Driftsstyret vil i 2011 fortsette med fjorårets målsetting og rette fokus på å synliggjøre Studenterhytta blant studenter slik at flere studenter skal benytte seg av Studenterhyttas fasiliteter David Hsu, Leder driftsstyret. KSI-HYTTA ADMINISTRASJON OG VEDLIKEHOLD Styrearbeid Ansvaret for KSI-hytta er delegert fra hovedstyret til friidrettsgruppa. Den daglige driften av hytta forestås av hytteansvarlig i OSI Friidrett og daglig leder i OSI. Daglig leder har ansvaret for utleie av hytta, samt videreformidling av beskjeder fra leietakere. Hytteansvarlig har ansvaret for budsjettering, regnskap, ettersyn, vedlikehold og innkjøp til hytta. Den administrative delen har i 2010 forløpt uten problemer. Med god hjelp fra aktive medlemmer i friidrettsgruppa, har arbeidet gått som en lek. Friidrettsgruppa er forpliktet til å gjennomføre to vedlikeholdsdugnader pr. år samt sørge for innkjøp av forbruksvarer og foreta løpende ettersyn av KSI-hytta. Vedlikeholdsarbeid Friidrettsgruppa har i 2010 gjennomført tre hoveddugnader. To av disse gikk over helger i mars henholdsvis september. Den tredje dugnaden strakte seg over en uke i månedsskiftet juni-juli. Den største oppgaven i løpet av sommerdugnaden var å støpe nytt, funksjonelt gulv med varmekabler i dusjrommet. Vi fikk også byttet ut ytterdøra på utedoen, satt inn nye isolerglassvinduer i stuen (mot terrassen), og gjort ferdig gjenstående beising av vindbord og utedo som ble avbrutt av regn i Samt ymse mindre vedlikeholdsoppgaver. Alt det gamle og utslitte sengetøyet ble byttet ut i under vårdugnaden mars. Under høstdugnaden september ble gardinopphenget i stua erstattet med et nytt, selvbygget oppheng som er maksimalt brukervennlig og meget solid. Vi har tidligere vært plaget med at gardiner ble revet løs fordi opphenget var lite funksjonelt. Dette problemet antas nå å være løst. Friidrettsgruppa har mottatt kr som dugnadsvederlag for vedlikeholdsarbeidet på hytta. ØKONOMI/BRUKEN AV HYTTA Hytta er blitt mye brukt også i Leieinntektene er om lag som budsjettert, og vi har i tillegg fått vedlikeholdstilskudd fra SiO til vedlikeholdsprosjektene. OPPSUMMERING AV ÅRET Det har vært et godt år for KSI. Gode overnattingstall, viktig vedlikehold, mye egenprodusert ved og et regnskap som kommer ut i pluss. MÅLSETNINGER FOR 2010 Friidrettsgruppa fortsetter sitt virke på hytta. Det satses på to hoveddugnader og en sommerdugnad også i En del større og mindre vedlikeholdsarbeider er planlagt. Det er en del råteskadet ytterkledning på hytta, særlig over vinduene på sørveggen, og på den sørvendte veggen over inngangspartiet. Planen er å skifte ut det ødelagte panelet i løpet av sommerdugnaden. Den generelle oppgraderingen av hyttas standard vil fortsette. Egen driftsplan for 2011 vil foreligge i forbindelse med søknad om bevilgninger fra Fellesrådet for studenthytter i SiO. 13

14 Det er startet opp en forundersøkelse for å kartlegge mulighetene for å få installert vanlig innedo på hytta. Dette er et prosjekt som nok tidligst kan bli aktuelt å sette i gang i Selv om hytta har vært mye brukt må den fortsatt markedsføres aktivt bl.a. gjennom OSIs web sider. Det er viktig at det er en stor og jevn brukermasse av studenter og OSI-medlemmer. Oddbjørn Overskott, Hytteansvarlig KSI 14

15 G RUPPEBERETNINGER OSI AIKIDO Leder: Nestleder: Økonom: Sekretær: Materialforvalter: Eivind Eggen Ida Høisveen Liv Kolås Tomas Dahle William Sæbø ADMINISTRASJON Styrearbeid Det har blitt avholdt styremøter når det har vært behov for det. For det meste har styret jobbet godt sammen. Ut på høsten ble leder syk, så styret har fungert uten leder den siste måneden. Men dette har gått bra siden mye av styrets jobb er i forbindelse med nybegynnerstart. Ekstern Representasjon Nyttårsleir med Bjørn Erik Olsen hos Tenshinkan, Oslo Felles avreise til leir med Frank Ostoff, Trondheim NAF Sommerleir, Brandbu Frank Ostoff i regi av Sentrum Aikido Felles avreise til leir med Jan Nivelius, Trondheim Reise til Japan og Hombu Dojo for to hovedinstruktører Økonomi Det var budsjettert med nesten kr i underskudd for Dette for å bruke noe av det vi har av overskudd fra tidligere. Når året er over vil vi sannsynligvis gå omtrent i null. Det vi hadde beregnet at vi skulle gå i underskudd var beregnet på en leir med eksterne instruktør. Dette ble det dessverre ikke noe av. Ellers har økonomien gått smertefritt. IDRETT/AKTIVITET Trening/instruksjon Alle treningene våre i ukedagene har faste instruktører. Lørdagstreningene holdes hos Sentrum Aikido for at deres medlemmer også skal få en sjanse til å være med på dem. Disse treningene har rullerende instruktører og alle som har 4. kyu eller er høyere gradert får tilbud om å holde en av disse treningene. Tiden vi har på søndager har vært i bruk til graderingstreninger hvor instruktør har vært en som har hatt tid til å stille den dagen. Vi har fremdeles en avtale med Sentrum Aikido om at våre studentmedlemmer kan komme på deres treninger. Dette gir oss en mulighet til å trene med høyere graderte utøvere. I år har Tyr Steffensen vært på Brandbu å undervist og holdt gradering. Nybegynner-treninger: Vi har hatt godt oppmøte på nybegynnertreningene spesielt på treningene i vårsemesteret. Det er som regel lett å få folk til å begynne, men vanskeligere å få dem til å bli. Så det å 15

16 motivere folk til å fortsette er noe vi satser på. Også i år har vi jobbet mye med å reklamere for nybegynnertreningene, med plakater på campus og ved studentboligene. Vi var ikke like flinke til dette i løpet av høstsemesteret og dette vises i antallet nybegynnere vi har hatt. Begge nybegynnerkursene har vært preget av god stemning og mye fast oppmøtende. Vi har også hatt en oppvisning, både med og uten våpen på Fredrikkeplassen i forbindelse med studiestart. Treninger: Treningene i uka har fordelt seg på to nybegynnertreninger, en øvet-trening, en nybegynner 2- trening og to fritreninger. Oppmøtet har vært bra i både vårsemesteret og høstsemesteret, men noe varierende fra gang til gang. Spesielt har helgetreningene og morgen-treningen på fredag hatt noe lavere oppmøte. Treningsleire/samlinger OSI Aikido har arrangert fire seminarer i løpet av året som har gått. Alle disse har vært i samarbeid med Sentrum Aikido (stiftet i 2007 av våre medlemmer som ikke lenger var studenter). Interne klubbeseminarer med Birger Sørensen i mai og desember. Klubben har arrangert to TK-leire, en i april og en i september. Det var planlagt en leir med ekstern instruktør, men dette ble ikke noe av siden det ikke ble funnet noen instruktør. For deltakelse på eksterne leirer og samlinger, se side 1 under Ekstern representasjon. Vi har fortsatt felles skadeforsikring for alle medlemmer gjennom IF Skadeforsikring. Konkurransedeltagelse Finnes ikke konkurranser innen aikido. SOSIALT SAMKVEM Sosiale arrangementer Som vanlig har vi hatt to hytteturer en i hvert semester. Disse har hatt godt oppmøte. I tillegg har det vært sosiale arrangementer i forbindelse med treningsseminarer og leire. Vi har også hatt fast og populær fredagspub etter nybegynnertrening. Her møtes både nye og mer etablerte medlemmer. Ellers arrangerer vi julebord i forbindelse med internt klubbeseminar i desember. På årets julebord greide vi også å få med klubbens grunnlegger Siri Øiesvold. Dette skal vi prøve å få til igjen. Integrasjon Klubben har ett godt sosialt miljø. Vi prøver å få flest mulig med på de forskjellige sosiale tingene klubben gjør. Og ta spesielt godt vare på de nye medlemmene, og håper at de blir hos oss. OPPSUMMERING AV ÅRET Vi har hatt et godt år. Og vårens medlemstall har vært det høyeste på flere semestre. Idrettslig Vi har hatt et godt samarbeid med Sentrum Aikido. Og hatt stort sett godt oppmøte på treningene. Sosialt Stort sett har det sosiale fungert greit. Men vi kan nok bli enda flinkere til å være sosiale på tvers av klubbene. Styret har fungert greit. Men har til tider ikke gjort mer enn det som har vært akkurat nødvendig. 16

17 MÅLSETTINGER FOR 2011 Øke rekruttering og få folk til å bli i klubben. Vi ønsker også å flytte hele klubben tilbake til Blindern Athletica. Idrettslig Flere hakamaer. Holde på nybegynnere, men også få flere nybegynnere. Sosialt Opprettholde miljøet mellom Sentrum og klubben vår. Få nybegynnere til å føle seg velkommen og ha lyst til å bli. Vi håper også å få opp oppmøtet på fredagspubturen vår. Videreføre felles kalender sammen med Sentrum Aikido. Øke aktiviteten til styret. Bli flinkere til å opplyse om hva styret gjør. Vi ønsker ved siden av en fullstendig studentdrevet klubb som drar nytte av erfarne instruktører i samarbeid med Sentrum Aikido. OSI BADMINTON Leder: Nestleder: Økonom: Innkjøpsansvarlig: Anikó Vörös Olav Andreassen Anikó Vörös Tor Arne Haugen Kaja L. Østvang Marte Lihagen Ingrid J. Fløgstad ADMINISTRASJON Styrearbeid The board of 2010 consists of six members. During 2010 Anikó represented the club as contact person and was responsible for the economy. Olav was responsible for the updating of the clubs web page as well as he did organize the attendances at the tournaments. Tor-Arne was responsible for the replenishment of equipment, whereas Kaja organized social arrangements. Flyers were created and distributed by Ingrid and Marte. Ekstern Representasjon OSI Badminton was not represented at extern arrangements or in other networks. Økonomi This year OSI Badminton will have around 4000kr in plus and thus - in respect of having savings of around 7.700kr - will not need extra money from OSI for The club had an income of kr member fee in total (spring semester kr; autumn: 10875kr) and in addition 6000kr from OSI. The license fee for the Norwegian Badminton Club (NBF) for 2010 was 6750kr including the clubs magazine and lots. Two trainers were paid with 2000kr/semester. The club sells badminton balls and grips to the club members. Equipment worth 8.790kr was bought and sold for so far for 6540kr ( ). 17

18 Social arrangements as one Bowling/Pizza evening and tournament fees account for around kr. In summary, OSI Badminton has a surplus of ca kr this year, in addition to the ca kr of savings. IDRETT/AKTIVITET Trening/instruksjon OSI Badminton offered á one beginners course during the spring and autumn semester, 10x 1,5 hours each. The coache was Berit Thyness. In addition, one course for more practiced players was offered in spring, but was not continued in autumn due to lack of interest. Of the 36 and 31 club members, respectively, ca. 10 came regularly to the organized trainings. Treningsleire/samlinger There were no extra training tours or meeting outside the regular training times offered. Konkurransedeltagelse Four members of OSI Badminton and one extern player participated at the Norwegian Student Games 2010 in Trondheim. In addition, members of the club attended the Ferske Fjes tournament as well as the Kretsmesterskapet Oslo. SOSIALT SAMKVEM Sosiale arrangementer In the spring semester we held a social gathering at Kaja s place. Around 15 members attended. In the autumn the board decided to arrange a happening with an intern badminton tournament with good awards. (special designed t-shirt and a bottle of wine) This tournament followed by an social evening with pizza and bowling. 22 members attended the tournament, and 16 attended the pizza and bowling night. Also we have started to organize a little better a head, and make what s happening flyers and s to the members to notice them better about the social events that s are coming up. Integrasjon Integration of new people means a) to attract them in the first place and b) to encourage them to continue playing Badminton after the new beginners course in our club. Concerning a) the board members tried to advertise the spring and autumn new beginners course via posters on the campus. Before the fall semester the advertisement possibilities at the OSI Dag were not used. Concerning b) we did not succeed to encourage a lot of people attending the summer semester course to continue playing during summer. OPPSUMMERING AV ÅRET This year started a little bit slow. Nevertheless, we conducted the beginners course. Even though we started slow, it has increased in activity during the year, and it has been a good development of members during the year. It s also very positive that it s many people at our training times every week. Tuesdays it s been in general around 20 people, Wednesdays around 16 and Fridays it s been full with at least 16 people. It is obvious that the long break between spring and autumn semester course during the summer causes a decline of membership numbers. To be able to grow in the long run, the current board is encouraged to offer activities also during the summer holidays

19 MÅLSETTINGER FOR 2011 We are going to plan within the board more social happening, internal tournaments, more pizza and bowling evenings and activities like these. This to increase our numbers in members, but also to make sure the members we already have, that we are a good club, that wants the members to have a good time. Idrettslig We are trying to be more active with signing up for tournaments and activities held by other clubs or OSI. Even though we feel that we ve participated well this year, we can be even better. OSI Badminton intends to reduce its savings of around kr during Membership fees will thus be reduced to from currently 325kr/375kr to 290kr for all members starting next year. OSI Basketball Leder: Nestleder: Økonom: Sekretær: Lars Kristian Hasle Anna von Streng Velken Steinar Wiig Marie Stanghov Thorstensen Ingeborg Marie Dehs Thomas Stig Magnus Davidsen Camilla Smaadal ADMINISTRASJON Styrearbeid Noen nye utskiftninger i styret. Negativt at Styremedlem fra H1 trakk seg grunnet klubbskifte. Ekstern Representasjon Herrer 1 sin oppmann Bård Madsen har stilt som trener til et av Oslo- og Akershus basketballkrets sine kretslag. Basketgruppen har også en representant i Hovedstyret. Økonomi De siste årene har OSI basketball slitt med dårlig kommunikasjon mellom H1 i 1.divisjon og resten av klubben. Ettersom H1 sitt budsjett er omtrent like stort som resten av klubben tilsammen, styrer H1 sin egen økonomi. Slik skal det også fortsette, men kommunikasjonen mellom H1 og styret, særlig økonomigruppen, må bli bedre. I år har vi hatt bedre kommunikasjon, men dette har også ført til diskusjoner over gamle saker. Her følger det stor usikkerhet, ettersom dokumentasjonen på hva som har blitt gjort fra tidligere år, er tidvis alt for dårlig. Etter en del møter mellom H1 og økonomi-gruppen i styret, graving i gamle papirer og diskusjoner har vi alle blitt enige om å sette en strek over gamle saker; det finnes ikke dokumentasjon på at noen parter ''skylder'' den andre noe, og vi er sammen enige om å se fremover. Det er godt å få satt den streken slik at vi kan starte med blanke ark i 2011, noe som vil gjøre den økonomiske jobben videre lettere. Nå er medlemskapsavgiften til H1 skrudd betydelig opp, slik at man slipper store innkrevninger av egenandel etter sesongen; dette tror vi vil bedre den økonomiske oversikten ytterligere. Vi synes fremdeles det er synd at det skal koste så mye for studenter å spille basketball, og vi håper å finne løsninger på hvordan vi kan skru medlemskapsavgiften ned de kommende årene. 19

20 IDRETT/AKTIVITET Trening/instruksjon Basketgruppa har totalt seks lag. To damelag og fire herrelag. Alle lag spiller i kretsserie, bortsett fra Herrer 1 som spiller i forbundets nasjonale 1.divisjon. Alle lag har egen trener. Konkurransedeltagelse Sesongen 09/10 var et variabelt år med tanke på seriespillet og sesongen 10/11 har også startet variabelt. H4 Endte på en fin 4 plass i 5. div. Jevn serie, men veldig langt opp til laget som vant serien og dermed rykket opp. Laget har kommet godt i gang i 10/11 sesongen og sikter høyere på tabellen i år. H3 Klarte aldri å få fart på spillet sitt etter juleferien. Det ble tap på tap og laget endte på en meget skuffende 8. plass i serien. Pga nye Opprykk/nedrykksregler endte dette da med nedrykk til 4 div etter mange år trygt plassert i 3 div. Skuffende. H 2 spiller i 3. div og fulgte de to lagene som rykket opp til døren. Det endte med en bitter tredjeplass i serien og dermed ikke opprykk som målsetningen var. Laget har hatt store utskiftninger til denne sesongen og kommet litt dårligere i gang. H 1 spiller i 1. div og endte på 5 plass i sin serie. Meget jevn serie, men langt opp til en overlegen vinner. Laget har hatt store utskiftninger i år, men kommet godt i gang. D 2 spiller i 2 div og endte sist i sin serie med null seire forrige sesong. De har fått noen forsterkninger, samtidig som flere spillere har tatt ett ekstra skritt og de har dermed allerede vunnet flere av sine kamper dette året. D 1 spiller i 1. div og endte på 2. plass i serien. I denne serien spiller også lag fra Kvinneligaen, som tidvis har fått hard motstand i kampene mot Osi. Osi Basket stilte også med to lag, ett herre og et damelag, i studentmesterskapet. Dette endte med 2 gull og mye heder og ære. Det ble også stilt lag i Pirates cup hvor herrelaget hentet hjem en fortjent sølvmedalje i b-sluttspillet. Nivået i turneringen må kunne klassifiseres som høyt. SOSIALT SAMKVEM Sosiale arrangementer Det blir jevnlig arrangert sosiale arrangementer. Det er blitt arrangert førsesongsturnering med påfølgende fest og diverse pub-kvelder. Osi Basket arrangerte også hyttetur for sine medlemmer til Studenterhytta hvor det var topp stemning og bra oppmøte. Julebord er utsatt og erstattet med en nyttårsfest på nyåret. Det ble arrangert i etterkant av årsmøtet. OPPSUMMERING AV ÅRET Idrettslig Alle lag har egne trenere og kommunikasjonen og rekruttering har fungert ok. D1 fikk ny trener i fjor som de var meget godt fornøyd med og han har heldigvis valgt å fortsette som trener tiltross for at han nå spiller for annen klubb. Vi prøvde å få igang et nybegynnerlag for jenter, D3, men det var for dårlig oppmøte og vanskelig å finne noen som var villig til å være trener. Dette er derfor skrinlagt til etter jul, eventuelt høsten Sosialt Klubben er en sosial klubb og det er stort sett godt oppmøte på arrangementer. Veldig mange bra fester. Mye krefter har også i år gått med til å få oversikt over økonomien. Vi regner med at med økt medlemskapsavgift for H1 vil gi mindre styr med innkreving av egenandel etter endt sesong. 20

ÅRSBERETNING 2014. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. -------- PB 94 Blindern 0314 Oslo

ÅRSBERETNING 2014. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. -------- PB 94 Blindern 0314 Oslo Oslostudentenes Idrettsklubb ÅRSBERETNING 2014 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund Norges Aikidoforbund Norges Badmintonforbund Norges Bandyforbund Norges Basketballforbund Norges

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 857267)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 857267) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 857267) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 857267) kennethmad@gmail.com 14. september 2014 kl. 22.56

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Vintergeneralforsamling

Vintergeneralforsamling Vintergeneralforsamling Referat Tirsdag 21. februar 2012 Auditorium S3 kl. 17.15 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 21. februar 2012 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2011 Aikido !""# #$ ###%&# ' ()%$(*(+#%,,##-.%#//,$ ##/$ $ /#$,,,$ 0$#., 1#12$%, % 3' ()%#/ 24. 5# #2$$$,$

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 18. februar 2014 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 24. februar 2015 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Årsberetning for OSI Fjell 2008

Årsberetning for OSI Fjell 2008 Årsberetning for OSI Fjell 2008 Leder: Reidun M. Romundstad Nestleder: Anne Tibballs Økonom: Christian Pettersen Sekretær: Kristin Langdalen Helge Wangberg Eirik Teigstad Morten Ødegaard Torgeir Kismul

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker.

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker. Års beretninger for 2001: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2001 februar 2002 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Jan Olav Hesthag, nestleder Gunn Omholt, sekretær Tove

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Hvilken gruppe passer deg?

Hvilken gruppe passer deg? Klubbavisa #1 August 2014 velkommen Hvilken gruppe passer deg? 2 3 Hu&Hei Velkommen til Trondheim og NTNU som student i Norgest beste studieby med Norges største og bredeste idrettstilbud til deg som student

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Årsmelding. Astor FK 2014

Årsmelding. Astor FK 2014 Årsmelding Astor FK 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON... 5. ORGANISERING... 6. MÅL OG PLANER... 7. INFORMASJONSARBEID...

Detaljer