HUSEBYJORDET ANDELSLANDBRUK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HUSEBYJORDET ANDELSLANDBRUK"

Transkript

1 HUSEBYJORDET ANDELSLANDBRUK Årsberetning 2015

2 INNLEDNING Husebyjordet Andelslandbruk SA (HA) ble startet opp våren 2015 på Husebyjordet i Skedsmo Kommune og skal produsere grønnsaker etter økologiske prinsipper. HA er et femårig pilotprosjekt i Skedsmo Kommune, i samarbeid med Skedsmo Bondelag. HA hadde 61 voksne andelseiere, 5 betalende barneandelseiere (9-18år), og 26 gratis barneandelseiere i Totalt ble det høstet 16 typer grønnsaker over 12 uker fra august til november. Inntekter for HA var på kr. Utgiftene var på kr. Overskuddet var på kr. Andelskontingenten for 2015 var på 2900kr. Vi hadde to gartnere, som til sammen jobbet 348 timer. I tillegg ble det gjennomført regelmessige fellesdugnader. Totalt antall dugnadstimer er ikke registrert. To daglige ledere har til sammen jobbet 270 timer. Styret har avholdt tre styremøter. Felles dyrkingsmøte ble avholdt for å diskutere årets sesong og planlegge En internettbasert evaluering er gjennomført, hvor det kom 41 besvarelser. HA har hatt to sosiale arrangementer i 2015, grilling i forbindelse med årsmøtet og suppe (laget på Husebygrønnsaker) i forbindelse med dyrkingsmøtet. HA deltok med stand på Husebymarkedet i september for å promotere oss før neste sesong. GJENNOMFØRING AV MÅL FOR 2015 Overordnet mål for 2015 var å etablere et driftskraftig og forbrukerstyrt andelslandbruk med produksjon av grønnsaker etter økologiske prinsipper for omtrent 65 andelseiere. Vi ønsket også at Huseby Gård bidrar til et levende sentrum på Skedsmokorset. Undermål for å oppnå dette Informasjonsspredning og formidling for å sikre medlemsmasse på 65 andeler Sikre en bærekraftig økonomi uten økonomisk overskudd, men uavhengig av tilskudd Drift og gjennomføring gjøres i tråd med andelseiernes ønsker og gjennom medbestemmelse, slik at flest mulig skal ønske å være med videre til neste år Deltakeraktiviteter på jordet og samarbeid med lokale aktører Under følger en evaluering av delmålene og aktivitene presentert i årsplan for 2015.

3 SIKRE MEDLEMSMASSE Vi nådde målet om medlemsmasse. Vi valgte å stoppe på 61,5 andeler (59 voksne og 5 barn) fordi vi ikke visste hvor stor avlingen ville bli første året. En venteliste for sesongen 2016 er opprettet med foreløpig 14 voksne og 5 barn. Aktivitet Kommentar Aktivitet på facebook, inkludert betalt annonsering. Det er viktig å kommunisere godt og tydelig hva et andelslandbruk er og hvordan det fungerer. Åpne informasjonsmøter, gjerne i kombinasjon med dugnad, slik at engasjementet og den sosiale, men kun ett og ikke i forbindelse med dugnad dimensjonen blir synlig Oppslag i lokalavis, ett oppslag Har foretatt gjentatte henvendelser til RB uten respons Lage hjemmeside BÆREKRAFTIG ØKONOMI En hovedtanke i andelslandbruk er at kostnaden for matproduksjon skal reflekteres i prisen. Det var derfor et mål at driftskostnadene dekkes inn av medlemskontingenten hvert år, slik at andelslandbruket er økonomisk bærekraftig uten overskudd, og uavhengig av tilskudd. Dette oppnådde vi i 2015, men det var avhengig av at gartner og daglig leder jobbet for lavere betaling enn kompetansen/arbeidsmengden tilsa, noe som ikke er bærekraftig over tid. Aktivitet Kommentar Medlemskontingent må dekke driftskostnader gitt 65 andeler Dugnadsinnsats kan senke kostnader til gartnerlønn Forutsatte at gartner har fått lavere lønn enn normalt og at daglig leder måtte jobbe timer uten godtgjørelse Det var også behov for midler til å dekke oppstartskostnader. HA planla derfor å søke om oppstartmidler. Vi fikk innvilget kr, noe som var lavere enn budsjettert, men likevel nok til å dekke investeringene vi trenger da kostnadene også ble lavere enn budsjettert.

4 Aktivitet Kommentar Søke om BU-midler fra Fylkesmannen i, søkt om Innvilget kr Akershus kr Undersøke hvilke andre finansieringskilder som kan være aktuelle og søke på alle aktuelle, søkt Lillestrømbanken og Eckbo-legatet. Ikke Ikke kvalifisert for Lillestrømbanken, avslag fra Eckbo-legatet Samarbeidsavtaler med Skedsmo Kommune, Huseby Gårds Venner og Skedsmo Bondelag for å minimere kostnader til investeringer kvalifisert for fire andre. DRIFT OG GJENNOMFØRING I TRÅD MED ANDELSEIERNES ØNSKER OG GJENNOM MEDBESTEMMELSE HA er et samvirke og skal styres av medlemmene. HA ønsket derfor å legge til rette for at andelseierne skal ha mulighet til prate med gartneren, daglig leder og styret. Gjennom dugnader og annet vil vi møtes og bli kjent, og vi ønsket lav terskel for å kontakte hverandre. Det er viktig andelseierne skal trives og at HA utvikler seg på en måte som passer for medlemmene, slik at flest mulig ønsker å bli med videre. Vi ønsket også at HA skulle gi medlemmene mer enn utbytte i form av grønnsaker, for eksempel i form av sosialt felleskap, kunnskap og nærhet til matproduksjonen. Årsmøtet, dyrkingsmøtet og evalueringen har vært de viktigste arenaene for medbestemmelse. Det har vært godt oppmøte (omtrent 30 personer hver gang) og engasjement på disse møtene. Ut over dette har daglig leder oppfordret til å ta kontakt om ønsker og tilbakemeldinger på epost eller telefon, samt opprettet en tilbakemeldingsfunksjon på hjemmesiden. Daglig leder har mottatt få henvendelser. Det har blitt avholdt mange dugnader hvor det har vært mulig å prate med gartner. Evalueringen tyder på at mange ønsker å bli med videre og at flertallet av andelseierne har fått mye ut av å være med i form av sosialt fellesskap, mer kunnskap om grønnsaker og dyrking og en følelse av nærhet til produksjon. Aktivitet Kommentar Opprette ulike komitéer for aktiviteter, kurs og annet basert på deltakernes ønsker, tre komiteer ble opprettet på årsmøtet Opprette møteplasser mellom andelseiere, gartner og daglig leder, for eksempel i forbindelse med dugnad og kurs Gjennomføre minst to aktiviteter utenom dugnad/høsting i løpet av sesongen 2015 gjennom dugnader og to sosiale arrangement Forbedringspotensial i sosiale pauser i dugnader kom frem gjennom evalueringene

5 DELTAKERAKTIVITETER PÅ JORDET OG SAMARBEID MED LOKALE AKTØRER Aktivitet Kommentar Samarbeid med Huseby Gårds Venner Samarbeid med «Den kulturelle skolesekken» om potetplanting og høsting med skoleelevene i Skedsmo Avtaler med lokale forhandlere Avtale med Haakensen Maskin på Skedsmo Aktivitetene bidrar til liv på Husebyjordet ORGANISERING AV ARBEIDET Styret 2015 har bestått av følgende medlemmer: Elin Fredrikke Garcia styreleder (1 år) Helene Lillekvelland styremedlem (2 år) Eirik Ballestad styremedlem (2 år) Elin Løken styremedlem (2 år) Kjersti Bendixen styremedlem (2 år) Vilma Grabauskaite styremedlem (2 år) Styremedlem Vilma Grabauskaite trådte ut av styret. Vi hadde ingen vara til å ta hennes plass. Styret har avholdt 3 styremøter i Astrid og Siri har fungert som daglig ledere med til sammen 10 prosent stilling. Daglig leder har hatt ansvaret for oppstart, holde oppstarts- og informasjonsmøter, arrangere årsmøte 2015 og påfølgende grillfest, søke ulike midler, administrere salg av andeler, løpende kommunikasjonen med andelshaverne, opprettelse av nettsiden https://husebyjordet.wordpress.com/, arrangere dugnader i samarbeid med gartner og gartnergruppe, sende ut ukentlige høstemeldinger i totalt 12 uker, arrangere og være til stede på stand på Markedsdagene på Huseby Gård, gjennomføre medlemsevaluering, hjelpe til med årsmøte 2016, sette opp budsjett, følge opp økonomi, føre regnskap, ansette assistentgartner. To daglige ledere har til sammen jobbet 270 timer. Gartneren har hatt hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av grønnsaksproduksjonen, inkludert såing, luking, vanning og ukentlig oppfølging. I tillegg har hun kjøpt inn utstyr, planter og frø, kontaktet lokale bønder som har bidratt med traktorarbeid, og bidratt i planlegging av sesongen Fra juniseptember hadde gartneren med seg en gartnermedhjelper på jordet, Jose. Begge to har vært med å arrangere og delta på dugnader. Gartneren var med å gjennomføre dyrkningsmøte i november. De to gartnere jobbet tilsammen jobbet 348 timer. Gartnerkomiteen har hjulpet til å arrangere dugnader, samt vært til stede for å hjelpe andelseierne med innhøsting. Komiteen har også fungert som sparringpartner for gartner og vært involvert i arbeidet med redskapsbod. Komiteen arrangerte dyrkningsmøte i november.

6 Voksne andelshaverne har i 2015 vært forpliktet til å gjennomføre 6 timer dugnad i løpet av sesongen. Mange andelseiere har lagt ned enda flere timer. Dersom alle har gjennomført 6 timer utgjør dette 366 timer til sammen. UTSTYR OG ANLEGG Vi startet med et tomt jorde, så det har vært nødvendig å skaffe noe utstyr. Det ble kjøpt inn hakker, spader, rakeriver og lukeverktøy, samt vannslange. Det er også kjøpt inn en jordfreser. I tillegg har det blitt investert i «duk» til å dekke over plantene, samt sort plastikk for å dumpe ugressproblematikken. Det ble ikke investert i vanningsanlegg i Vi har fått låne utekranen fra kommunens eldreboliger og det ble i hovedsak vannet med slange, samt noe med vannkanner. Det ble ikke satt opp redskapsbod i Vi fikk bruke låven på Huseby Gård til oppbevaring. Det ble ikke etablert kompost i DYRKINGSSESONGEN 2015 Jordet vi har fått er leirejord og har ikke vært dyrket opp på fem år. Den er mindre næringsrik enn forventet og det er lavt innhold av humus. Dette må opparbeides over tid. Det har blitt tilført husdyrgjødsel to ganger for å bedre kvaliteten, men det vil ta tid før det bygges opp en mer næringsrik jord. Vi vil ha stor nytte av husdyrmøkk. Det ses på som helt nødvendig å tilføye dette for å bedre kvaliteten på jorda. Gjennom å bruke husdyrgjødsel vil en kunne oppleve ugressproblematikk, men dette blir veid opp av nytten gjødselen gjør for jorda vår. Siden vi kom i gang litt sent var det noen problemer med å få tak i planter og frø, særlig økologiske. Vi måtte dermed ta til takke med mye rest-planter. Planter og frø bestilles vanligvis før jul (dette vil bestilles i god tid før sesongen 2016). I tillegg ble en del av plantene spist av jordrotter. Skadedyrsentralen ble kontaktet, og etter tiltak opplevde vi ikke mer problemer med jordrotter. Avtalen med skadedyrsentralen er fortsatt aktiv i februar Det meste av planter og frø kom i jorden siste del av mai, samt juni. Det har vært en kald vår og regnfull sommer som har satt preg på sesongen. Det var som forventet mye ugress på jordet hele sesongen, og kveka likte spesielt godt det kalde våte været. I overgang til økologisk drift er det i tillegg som regel en god del ugressproblematikk, men gjennom jordarbeiding og dugnad vil dette ble bedre med årene.

7 Det ble avholdt mange dugnader i løpet av sesongen. Alt i alt var det godt oppmøte på mange av dem. Noen av dugnadene ble avlyst i siste liten på grunn av regn og utsatt. Dermed ble det noen ganger kort varsel på dugnadsarbeid. Første høstemelding ble sent ut i uke 32/33. Vi valgte å sende ut epost med høstemelding hver søndag/mandag til alle andelseierne. De første 4 ukene var gartner tilstede for å hjelpe til og vise høsting av ulike grønnsaker. Siste høstemelding ble sent ut i uke 44, som betyr 12 uker med høsting. Årets avling ble ikke optimal og det er flere grunner til det. Det var en relativ våt og kald sommer, jorden har ligget brakk og er mindre næringsrik en forventet, og vil trenge tid før vi oppnår optimal avling. I tillegg var det mye ugress. Det var også en sen start på sesongen. Til tross for det har vi fått til mange vekster og noe har vokst godt. Vi prøvde i år å dyrke et mais og solsikkegjerde. Uheldigvis ble det for tørt rett etter spiring og når det regnet ble jorden svært kompakt. I tillegg trenger disse plantene mer næring. Vi vil prøve på nytt sesongen 2016, men nærmere inn mot jordet hvor jorden er løsere. Potetene vi hadde i år var fra et restparti og de var ganske små. Neste år vil vi sette både en tidlig og en sen sort. Kålen er en svært næringskrevende grønnsak. Det blir kål neste år også, men planen er å dyrke det uten plast slik at det er lettere å gi næring eller å gi godt med næring under plasten. Vi hadde fire typer grønnkål, noe av dette (den asiatiske friseen) var fra et restparti fra gartneriet. Neste år satser vi på mer av den krusete grønne. Vi vil også prøve oss på nykål i juni/juli. Vi hadde både rødbeter og gulbeter. Planen er å fortsette med det, men å så tidligere og dermed forhåpentligvis få bedre størrelse. Reddikene vokste bra. Reddiker må høstes akkurat når de er ferdige ellers vil de fort bli dårlige. Vi vil satse på noe færre reddiker i neste års sesong. Spinaten vår gikk i stokk. Det betyr at den begynte at de vokser opp og begynner å danne blomster. De hadde nok fått for lite næring. Det kan også være relatert til den kalde sommeren. Vi skal ha noe spinat neste år også, men den skal sås tidligere. Squash er en plante som vanligvis gir mye, men den liker det noe varmere enn vi hadde det i sommer. Planen er å fortsette med noe squash og håpe på en lite bedre vekstsesong. Gresskarene vi fikk var av den lille typen, og det ble ikke altfor mange av dem. Gresskar er en svært næringskrevende. Det har vært litt diskusjon om vi skal ha gresskar neste år, men noen ønsker å fortsette med det, så vi satser på å ha et felt

8 også neste sesong. Salaten har klart seg bra, men neste år må vi være flinke til å tynne og dermed håper vi på større hoder. Det blir salat neste år også, men den vil være fordelt over flere måneder (fra tidlig sommer til høsten). Vi fortsetter med gulrot og løk. Gulroten ble litt tett plantet og det ble mye knaskegulrøtter. Neste år satser vi på litt jevnere tynning, hvor det både blir knaske-gulrøtter og store gulrøtter. Pastinakken spirte dårlig i år, da den vanligvis liker det varmere. Vi fortsetter med pastinakk neste år også og håper på bedre vekstkår. Selleri og purre er også to svært næringskrevende planter. De ble gjødslet, men vokste dårlig i år. De stod også på et ganske fuktig sted på jordet. Vi prøver oss igjen neste år, med mer gjødsling og en annen plass på jordet. Vi vil også prøve oss på vårløk. Mange ønsker seg mer kålrot, så neste år vil det bli et større kålrotfelt. Mangolden vokste bra. Det har vært blandende tilbakemeldinger hvor noen ønsker mer og noen ønsker mindre. Det vil derfor trolig bli plantet omtrent samme mengde. Mange ønsker seg flere urter. Vi skal derfor prøve å lage et urtefelt, med blant annet koriander, persille, dill. Dette blir et lite prøveprosjekt for å se hvilke urter vi kan få til! Tomatene ble ikke ordentlig modne. Det skal plantes noe tomat neste sesong også, men de skal forsøkes å settes på et mer solfylt sted. Frilandsagurk fungerte ikke på jordet, så det vil vi ikke fortsette med i Andre ønsker som har kommet, både fra evaluering og fra dyrkningsmøte, er brokkoli, samt fennikel og persillerot. Dette skal trolig med neste år. Det har også kommet ønske om hvitløk. Dette er dessverre ikke mulig for oss, da vi måtte pløye hele jordet i høst.

9 AKTIVITETER 30.mars ble Siri Solberg og Astrid Thuen intervjuet av Romerrikets Blad «Etablerer andelslandbruk vil ha deg til å bli din egen bonde». 11. april 2015 ble første informasjonsmøte holdt. Her ble planene rundt Husebyjordet Andelslandbruk gjennomgått og diskutert. Møte ble avholdt i Museumsbygningen på Huseby Gård, rundt 50 personer møtte opp. Tredje juni ble det andre informasjonsmøtet avholdt på jordet. 13. juni ble det avholdt årsmøte. Etterpå tente vi griller og laget langbord utenfor bestyrerboligen på Huseby Gård. Alle hadde med egen mat og det ble en fin anledning for å bli bedre kjent med hverandre. 25. august 2015 hold Astrid Thuen foredrag på Vitenkafé «Urbane bønder, dyrk byen!» for å presentere Husebyjordet Andelsbruk. Vitenkafé ble holdt på Lillestrøm Kultursenter. Huseby Andelslandbruk var representert på «Husebydagene» 5 og 6. september En arena hvor vi fikk promotert andelsbruket vårt. Søndag 15.november arrangerte gartnergruppen dyrkingsmøte i bestyrerboligen på Huseby Gård. Gartneren presenterte forslag for dyrking neste år, basert på medlemsevalueringene. Et forum hvor andelseierne kunne komme med ønsker, innspill eller spørsmål. Vi brukte også denne anledningen til å ha en sosial avslutning på sesongen og det ble servert suppe laget på egne grønnsaker!

10 MEDLEMSEVALUERING Vi sendte ut en evaluering til medlemmene for å høste erfaringer som kan brukes til å forbedre oss til neste år. Vi fikk inn 41 svar og hovedinntrykket er at mange av andelseiere er veldig positive til ideen om andelslandbruk, har lært mye og spist nye grønnsaker. Samtidig har mange en forståelse for at sesongen i år ble preget av sen oppstart og at noe kan bli bedre neste år. Under følger en kort oppsummering av svarene på hvert spørsmål. Spørsmål 1 Hva syns du har vært bra med å være med i Husebyjordet Andelslandbruk? Her nevnes blant annet kortreist, økologisk, usprøytet, egendyrket mat, læring om grønnsaker og hvor de kommer fra for barn og voksne, hyggelig og sosialt, bidra til et godt og bærekraftig initiativ, dugnadsånd, jord under neglene og ferske grønsaker, spiser mer grønnsaker, få jord under neglene og kontakt med bonden i seg, bevaring av jorda på Huseby Gård, bra organisert, god faglig assistanse. Spørsmål 2 Har du noen forslag til ting som kunne vært gjort annerledes? Her ble det foreslått mer informasjon underveis om hva som er gjort, endringer underveis og hvorfor resultatet blir som det ble, registrering av dugnadstimer, lenger varsel før dugnad, mer jordbearbeiding og gjødsling, bedre merking av radene, og sosial pause på dugnadene. Mange nevnte også tidligere oppstart, men at man forstår hvorfor vi kom sent i gang i år. Spørsmål 3 Hvilke grønnsaker ønsker du mer av og hvilke ønsker du mindre av i neste sesong? Har du forsalg til andre grønnsaker? Her var det stor variasjon i svarene. Gartneren har prøvd å ta hensyn til svarene i planleggingen av neste sesong. Spørsmål 4 Hvor ofte hentet du din andel (omtrent hver uke, annenhver uke, en gang i måneden, aldri)? Dersom du ikke hentet hver uke, hva er grunnen? Også her var det stor variasjon. Mange hadde hentet omtrent annenhver uke, noen hadde hentet kun én gang, andre hadde hentet hver uke. Det var ulike grunner til at man ikke hentet hver uke. For noen ble det travelt i hverdagen, andre var mye bortreist og for noen var været en hindring. Noen syntes det var for mye ugress og for dårlig merking. Spørsmål 5 Andre kommentarer? Her var det mange ulike kommentarer, både positive og forslag til forbedringer, som stort sett inneholder mye av det samme som svarene under spørsmål 1 4. Spørsmål 6 Planlegger du å være med neste sesong? Av de som svarte sier over halvparten at de skal være med neste sesong, noen er usikre og omtrent en fjerdedel blir ikke med.

Evaluering sesongen 2014 Medalhus Andelslandbruk SA

Evaluering sesongen 2014 Medalhus Andelslandbruk SA Evaluering sesongen 2014 Medalhus Andelslandbruk SA Medalhus Andelslandbruk 08.02.2015 Innhold 1 Evaluering av sesongen 2014... 2 1.1 Rammer for undersøkelsen... 2 2 Resultat... 2 2.1 Hvordan har du fått

Detaljer

Dysterjordet andelslandbruk Virksomhetsplan 2016

Dysterjordet andelslandbruk Virksomhetsplan 2016 Dysterjordet andelslandbruk Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplanen er et levende dokument som revideres årlig. Den kan ses på som et supplement til vedtektene, som samler og utdyper enkelte temaer etter

Detaljer

Grønnsaker klare til høsting før sommerferien?

Grønnsaker klare til høsting før sommerferien? Suppekoking på vårens første grønnsaker, ville vekster og urter i skolehagen tidlig i juni. Grønnsaker klare til høsting før sommerferien? Tekst og foto: Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk kirsty.mckinnon@bioforsk.no

Detaljer

TEMA: ANDELSLANDBRUK. «Helt på jordet»-konferanse, Alta 8. sept.16 Tone R. Aandahl, NIBIO Svanhovd

TEMA: ANDELSLANDBRUK. «Helt på jordet»-konferanse, Alta 8. sept.16 Tone R. Aandahl, NIBIO Svanhovd TEMA: ANDELSLANDBRUK «Helt på jordet»-konferanse, Alta 8. sept.16 Tone R. Aandahl, NIBIO Svanhovd Hva er andelslandbruk? Andelslandbruk Partnerskap mellom gårdbruker/produsent og forbruker/kunde. Forbruker

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2015

Medlemsundersøkelsen 2015 Medlemsundersøkelsen 2015 Hvem har svart? 63 svar, tilsvarer 44 % av voksne medlemmer. 73 % kvinner svart (ca. 60 % kvinnelige andelshavere). Hva var hovedmotivasjonen for at du ble andelshaver? Reise

Detaljer

Høstemelding #11 2015

Høstemelding #11 2015 Page 1 of 4 - Periode: Uke 41 (04.10-11.10) Høstemelding #11 2015 Periode: Uke 41 (04.10-11.10) Praktisk: - Kjør forsiktig langs hele Vatneliveien og rundt gården. Barn leker! - Økologiske egg fra Sølve

Detaljer

Årsmelding Øverland Andelslandbruk SA (ØverlAndel) 2014

Årsmelding Øverland Andelslandbruk SA (ØverlAndel) 2014 Årsmelding Øverland Andelslandbruk SA (ØverlAndel) 2014 ØverlAndel Det niende året vårt har i store trekk vært et godt år, både værmessig og dyrkingsmessig. Vi har uvanlig god etterspørsel etter våre andeler,

Detaljer

Søknad til Modum Kommunes kraftfond om støtte til etablering av skolehagetilbud

Søknad til Modum Kommunes kraftfond om støtte til etablering av skolehagetilbud Søknad til Modum Kommunes kraftfond om støtte til etablering av skolehagetilbud 1 Introduksjon Vi ønsker å etablere en skolehage på småbruket vårt i Geithus og søker om støtte til å komme i gang med det

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2014/2015 SANDBAKKEN BARNEHAGE

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2014/2015 SANDBAKKEN BARNEHAGE PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2014/2015 SANDBAKKEN BARNEHAGE Vi har nå arbeidet i henhold til vår Miljøhandlingsplan, og tiden er nå inne for en evaluering i form av rapport. Vi kommer til å ta for oss alle

Detaljer

ANDELSLANDBRUK FORBRUKER OG PRODUSENT PÅ SAMME TID. Karine Kjellberg Granli Daglig leder Øverland Andelslandbruk

ANDELSLANDBRUK FORBRUKER OG PRODUSENT PÅ SAMME TID. Karine Kjellberg Granli Daglig leder Øverland Andelslandbruk ANDELSLANDBRUK FORBRUKER OG PRODUSENT PÅ SAMME TID Karine Kjellberg Granli Daglig leder Øverland Andelslandbruk Disposisjon Presentasjon av Øverland Andelslandbruk Andelslandbruk som omsetningskanal Organisering

Detaljer

Høstemelding #12 2015

Høstemelding #12 2015 Page 1 of 4 - Periode: Uke 42 (11.10-18.10) Høstemelding #12 2015 Periode: Uke 42 (11.10-18.10) Praktisk: - Kjør forsiktig langs hele Vatneliveien og rundt gården. Barn leker! - Økologiske egg fra Sølve

Detaljer

REFERAT - STYREMØTE I OSEBAKKEN ANDELSGÅRD

REFERAT - STYREMØTE I OSEBAKKEN ANDELSGÅRD REFERAT - STYREMØTE I OSEBAKKEN ANDELSGÅRD Tid: 11. februar 2016 kl. 19.00 Sted: Keims Gård - hos Feste Landskap Til stede: Gunn Marit Christenson,, Bente Brathen, Lene Kleven, Bjarne Nærum, Anne Mjelva

Detaljer

Sak Innhold Ansvarlig Ev dato

Sak Innhold Ansvarlig Ev dato Sak Innhold Ansvarlig Ev dato Fritt ord Dyrkingen Landbrukstjenester hvordan går det så langt? Daglig lederfunksjonen Det har regnet mye og gartneren har vært litt oppgitt. Nytt dyrkingssystem: ikke bed

Detaljer

Prosjektrapport Miljøvern 2009 Åstvedt barnehage Barns medvirkning

Prosjektrapport Miljøvern 2009 Åstvedt barnehage Barns medvirkning Prosjektrapport Miljøvern 2009 Åstvedt barnehage Barns medvirkning Forord: I denne rapporten fremgår det hvordan Åstvedt barnehage har jobbet med prosjektet Miljøvern 2009 i forbindelse med prosjektet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2014/FBM9229 Prosjektnavn: Drivhuseffekten. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2014/FBM9229 Prosjektnavn: Drivhuseffekten. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2014/FBM9229 Prosjektnavn: Drivhuseffekten Søkerorganisasjon: Forord Denne rapporten skal synliggjøre det arbeidet og resultatet av vårt prosjekt

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Ukebrevet. Uke 36 (31/8 6/9) FELLES

Ukebrevet. Uke 36 (31/8 6/9) FELLES Ukebrevet Uke 36 (31/8 6/9) FELLES Første foreldremøte: Velkommen til første foreldremøte 2015. Første delen er felles for alle, både barnehage- og skole foreldre. Da vi blir mange møtes vi i gymsalen

Detaljer

Samspill og vekst i felles drivhus! Førskolen/barnehagen i profesjonell utvikling

Samspill og vekst i felles drivhus! Førskolen/barnehagen i profesjonell utvikling Samspill og vekst i felles drivhus! Førskolen/barnehagen i profesjonell utvikling Veronica Bergan, Førsteamanuensis, ILP, UiT Heidi Buvang, Pedagogisk leder, Tusseladden Friluftsbarnehage FoU-prosjekt:

Detaljer

Beskrivelse av vekstadier på planter med tilhørende normtall

Beskrivelse av vekstadier på planter med tilhørende normtall Beskrivelse av vekstadier på planter med tilhørende normtall Plantenavn Kode Beskrivelse av vekststadium Plantenavn Kode Beskrivelse av vekststadium Agurk, friland 124 Middels til fullt utviklede blad

Detaljer

Høstemelding #9 2015

Høstemelding #9 2015 Page 1 of 4 - Periode: Uke 39 (20.09-27.09) Høstemelding #9 2015 Periode: Uke 39 (20.09-27.09) Praktisk: - Kjør forsiktig langs hele Vatneliveien og rundt gården. Barn leker! - Økologiske egg fra Sølve

Detaljer

La oss lære av andres kultur: Spis eksotisk grønt! Tekst og foto(unntatt mizuna under snølag ): Alena Gibalova

La oss lære av andres kultur: Spis eksotisk grønt! Tekst og foto(unntatt mizuna under snølag ): Alena Gibalova La oss lære av andres kultur: Spis eksotisk grønt! Tekst og foto(unntatt mizuna under snølag ): Alena Gibalova Eksotisk frukt og bær vet de fleste hva er, men hva med eksotisk grønt? Det er grønnsaker

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Øverland Andelslandbruk (ØA) 10. mars 2016 Steinerskolen i Bærum

Referat fra årsmøtet i Øverland Andelslandbruk (ØA) 10. mars 2016 Steinerskolen i Bærum Referat fra årsmøtet i Øverland Andelslandbruk (ØA) 10. mars 2016 Steinerskolen i Bærum 23 medlemmer og 0 gjester til stede Cecilie Rom ønsker velkommen til årsmøte og presenterer kjernen, gartnere og

Detaljer

PP-presentasjon 4. Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud

PP-presentasjon 4. Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud PP-presentasjon 4 Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud Basiskunnskap 2013 1 Vinteren Det er kaldt og mørkt Trær og andre planter vokser ikke Noen dyr sover hele vinteren

Detaljer

«Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde.

«Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde. «Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde. Potet dyrking og bruk Tekst og foto: Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk kirsty.mckinnon@bioforsk.no

Detaljer

135 sorter på 15 mål med 450 hjelpere. Med gartnerne Greg Bråthen og Kurt Oppdøl

135 sorter på 15 mål med 450 hjelpere. Med gartnerne Greg Bråthen og Kurt Oppdøl 135 sorter på 15 mål med 450 hjelpere Med gartnerne Greg Bråthen og Kurt Oppdøl Øverland Andelslandbruk Øverland Andelslandbruk etablert i 2006 som det første i Norge Ligger på Øverland gård i Bærum Eies

Detaljer

TEMA. Frø og spirer. Nr. 21 2014. Skolehage

TEMA. Frø og spirer. Nr. 21 2014. Skolehage Nr. 21 2014 Skolehage Frø og spirer Reidun Pommeresche og Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk. E-post reidun.pommeresche@bioforsk.no. Frø er oftest små, men er opphav til noe stort. Når vi studerer frø,

Detaljer

Høstemelding #9 2015

Høstemelding #9 2015 Page 1 of 4 - Periode: Uke 40 (27.09-04.10) Høstemelding #9 2015 Periode: Uke 40 (27.09-04.10) Praktisk: - Kjør forsiktig langs hele Vatneliveien og rundt gården. Barn leker! - Økologiske egg fra Sølve

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2012/ Prosjektnavn: Mat og medisiner i barnehager Prosjektgruppe: Svein Magnus Gjønvik og Gina Strøm

Detaljer

Kjære bydyrkere Sesongen landet godt, igjen. Vi startet våren med ny gartner og nyinnkjøpt traktor. En Massey Ferguson 135, 65-modell.

Kjære bydyrkere Sesongen landet godt, igjen. Vi startet våren med ny gartner og nyinnkjøpt traktor. En Massey Ferguson 135, 65-modell. ÅRSMELDING 2014 Kjære bydyrkere Sesongen landet godt, igjen. Vi startet våren med ny gartner og nyinnkjøpt traktor. En Massey Ferguson 135, 65-modell. Og det gjorde åkerlivet lettere; sette poteter, harving

Detaljer

Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge. Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk

Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge. Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk Andelslandbruk = CSA = Community Supported Agriculture eller Agricultural Supported Community?

Detaljer

DYSTERJORDET ANDELSLANDBRUK LOKAL MAT I FELLESSKAP

DYSTERJORDET ANDELSLANDBRUK LOKAL MAT I FELLESSKAP DYSTERJORDET ANDELSLANDBRUK LOKAL MAT I FELLESSKAP Årsberetning 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 1 2. STYRET... 1 3. ORGANISERING AV ARBEIDET... 2 4. UTSTYR OG ANLEGG... 3 5. DYRKINGSSESONGEN...

Detaljer

Periodeplan for Ekorngruppen juni 2015.

Periodeplan for Ekorngruppen juni 2015. Periodeplan for Ekorngruppen juni 2015. Hva har vi gjort i april og mai? Tur Vi er så heldige å ha et fantastisk nærområdet ved barnehagen, og det har blitt mange fine turer i både april og mai. Turene

Detaljer

Kjekstadmarkas venner. Årsmøte 2014. Det innkalles med dette til årsmøte i Kjekstadmarkas venner

Kjekstadmarkas venner. Årsmøte 2014. Det innkalles med dette til årsmøte i Kjekstadmarkas venner Kjekstadmarkas venner Årsmøte 2014 Det innkalles med dette til årsmøte i Kjekstadmarkas venner Tirsdag 25. Mars 2014 kl. 19:00 i Kantina på Tranby skole Saker til behandling 1. Årsberetning 2. Regnskap

Detaljer

BYGG DIN EGEN DYRKEKASSE

BYGG DIN EGEN DYRKEKASSE DYRK SELV I BYEN MENNESKER OG MAT Dyrking av mat foregår tradisjonelt i rurale områder hvor store landområder anvendes til å dyrke nok mat til å fø menneskene i samfunnet. Gjennom moderne tiders urbanisering

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport Overvinn epilepsiens makt, bli mer aktiv! En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport 2013 1 Forord Helse og rehabiliteringsprosjektet (M)aktiv, en aktivitetsleir, ble arrangert i løpet av februar

Detaljer

Prosjektrapport Overvåking av nitrogen i grønnsaksjord 2013

Prosjektrapport Overvåking av nitrogen i grønnsaksjord 2013 Prosjektrapport Overvåking av nitrogen i grønnsaksjord 13 Bakgrunn I de fleste grønnsakskulturer er det behov for en god del næring for å få optimale avlinger. Dette er verdifulle kulturer der kostnaden

Detaljer

Veiledning administering for et utvalg av vareomfanget

Veiledning administering for et utvalg av vareomfanget Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året andre: i i tiden 15. mai 15. juli: 07019011 nypoteter 2,17 Ingen administrering 07019018 ellers: ellers 2,17 15.05 15.07 kr 1,12 Gamle poteter administeres

Detaljer

Urban dyrking. Ragnhild Hoff, plan- og byggesaksbehandler i Hitra kommune og masterstudent i fysisk planlegging ved NTNU

Urban dyrking. Ragnhild Hoff, plan- og byggesaksbehandler i Hitra kommune og masterstudent i fysisk planlegging ved NTNU Urban dyrking Ragnhild Hoff, plan- og byggesaksbehandler i Hitra kommune og masterstudent i fysisk planlegging ved NTNU Planrock, Trondheim 13. februar Hva er urban dyrking? Dyrking av spiselige vekster

Detaljer

Oppal av småplanter til skolehagen

Oppal av småplanter til skolehagen Oppal av småplanter til skolehagen Tekst og foto: Kirsty McKinnon, Norsk senter for økologisk landbruk kirsty.mckinnon@norsok.no Noen vekster krever en lengre vekstsesong enn det vi kan gi dem på friland.

Detaljer

GrowCamp. den perfekte kjøkkenhage. Grow your own

GrowCamp. den perfekte kjøkkenhage. Grow your own GrowCamp den perfekte kjøkkenhage Grow your own virkelyst kjøkkenhage ingen snegler grønt for uerfarne egne råvarer grønne godsaker krydder i tilværelsen hagetid naturens under lekende lett frodighet kvalitetstid

Detaljer

Sakspapirer GlobeORGs årsmøte

Sakspapirer GlobeORGs årsmøte Sakspapirer GlobeORGs årsmøte 18. januar 2015 Saksliste 1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere 2. Årsberetning fra styret 3. Regnskap 4. Endring av vedtekter 5. Saker fra medlemmene 6.

Detaljer

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet Veileder for administreringen av vernet for frukt og grønt 2017 Kommentarer: * Målprisperiodene starter hvert år første tirsdag etter den bestemte datoen. - Ordinær er oppgitt i kr per kg eller prosent

Detaljer

STYREMØTE I OSEBAKKEN ANDELSGÅRD

STYREMØTE I OSEBAKKEN ANDELSGÅRD STYREMØTE I OSEBAKKEN ANDELSGÅRD Tid: 14. mars 2016 kl. 18.00-20 Sted: Keims Gård - hos Feste Landskap, Tordenskjoldsgate 6, Porsgrunn Til stede: Gunn Marit Christenson, Bente Brathen, Lene Kleven, Bjarne

Detaljer

Kostvaner hos skolebarn

Kostvaner hos skolebarn september/oktober 2003 Kostvaner hos skolebarn Elevskjema Skole: Klasse: ID: 1 Kjære skoleelev Vi ber deg om å hjelpe oss med et prosjekt om skolebarns matvaner. Denne undersøkelsen blir gjennomført i

Detaljer

Følger maten fra jord til bord

Følger maten fra jord til bord lørdag Følger maten fra jord til bord Mens landbruksministeren vil ha store, priseffektive gårder, vender forbrukerne seg mot kollektivbruk. / Presentasjon: Margaret Mathisen VÅRT LAND lørdag 31. mai 2014

Detaljer

Grønnsaksuppe Onsdag. Per porsjon: 165 kcal En god suppe som varmer når høsten kommer og det begynner å bli kaldt. Sunn og god.

Grønnsaksuppe Onsdag. Per porsjon: 165 kcal En god suppe som varmer når høsten kommer og det begynner å bli kaldt. Sunn og god. Grønnsaksuppe Onsdag Per porsjon: 165 kcal En god suppe som varmer når høsten kommer og det begynner å bli kaldt. Sunn og god. Grønnsaksuppe 100 g byggryn, tørre 250 g gulrot 250 g kålrot 2 stk løk 1 stk

Detaljer

Referat fra medlemsmøte i Kooperativet

Referat fra medlemsmøte i Kooperativet Referat fra medlemsmøte i Kooperativet 20.10.2016 Dato: Torsdag 20. Oktober Tid: 19:30-21:00 Sted: Vinterhagen, Sentralen, Øvre Slottsgate 3 Tilstede: 43 til sammen inkludert medlemmer og noen av Kooperativets

Detaljer

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Hold kursen! Et mestringskurs for ungdom med epilepsi. Rapport

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Hold kursen! Et mestringskurs for ungdom med epilepsi. Rapport Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Hold kursen! Et mestringskurs for ungdom med epilepsi Rapport Forord Prosjektet Hold kursen, støttet av Extrastiftelsen, ble gjennomført i uke 26 i 2013 på Bjøntegaard leirskole

Detaljer

Periodeplan for revene juni 2015.

Periodeplan for revene juni 2015. Periodeplan for revene juni 2015. Hva har revene gjort i april og mai. Disse to månedene har våren og hva som skjer ute i naturen vært et av våre fokus. Barna er nysgjerrige og engasjerte utforskere, og

Detaljer

DYSTERJORDET ANDELSLANDBRUK LOKAL MAT I FELLESSKAP

DYSTERJORDET ANDELSLANDBRUK LOKAL MAT I FELLESSKAP DYSTERJORDET ANDELSLANDBRUK LOKAL MAT I FELLESSKAP Årsberetning 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 1 2. STYRET... 1 3. ORGANISERING AV ARBEIDET... 2 4. UTSTYR OG ANLEGG... 3 5. DYRKINGSSESONGEN...

Detaljer

GrowCamp. den perfekte kjøkkenhage. Grow your own

GrowCamp. den perfekte kjøkkenhage. Grow your own GrowCamp den perfekte kjøkkenhage Grow your own virkelyst kjøkkenhage ingen snegler grønt for uerfarne egne råvarer grønne godsaker Grow your own! Flere og flere dyrker sine egne grønnsaker. Gleden ved

Detaljer

Intervjuobjektene kom fra følgende studieretninger: Bygg Bygg Maskin Drift av datasytemer

Intervjuobjektene kom fra følgende studieretninger: Bygg Bygg Maskin Drift av datasytemer 1. Hvilke tiltak har du deltatt på? Kollokviegruppe Jentelunsj Hyttetur Studenterhytta Jentekveld 2. Hvilket av disse likte du best? Kollokviegrupper Jentelunsj Hyttetur Studenterhytta 3. Tror du frafallet

Detaljer

Den norske organisasjonen Frukt og grønnsaker

Den norske organisasjonen Frukt og grønnsaker Den norske organisasjonen Frukt og grønnsaker 3 REGIONER Organisert i en integrert varekjede fra produsent til forbruker Nordgrønt BA Frukt, friland, poteter og veksthusgrønnsaker Produsent struktur 325

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag ÅRSMELDING «Petter Dass II» Litografi av Kaare Espolin Johnson Horva «De syv søstre» ses i bakgrunnen. 2014 Hageselskapet Horva hagelag For fremme av hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie,

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

Økologisk dyrking av grønnsaker

Økologisk dyrking av grønnsaker Økologisk dyrking av grønnsaker Feltet den 4. juni Bakgrunn Det har vært et ønske fra myndighetenes sin side å øke produksjonen av økologiske grønnsaker, men omleggingen har gått seint. I Aust-Agder har

Detaljer

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016 Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året - andre: - - i tiden 15. mai - 15. juli: 07.01.9011 - - - nypoteter 2,17 Ingen planlagt administrering - - - ellers: 07.01.9014 - - - - skrelte eller avskallede,

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA 1 Foretaksnavn Ørneshallen SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2 Forretningssted Foretaket har sitt forretningskontor

Detaljer

Bokuka på Voksentoppen skole Mål: Øke elevenes leselyst

Bokuka på Voksentoppen skole Mål: Øke elevenes leselyst Bokuka på Voksentoppen skole 2017 Mål: Øke elevenes leselyst I bokuken har vi hatt som mål å øke elevenes leselyst. I håp om å få til dette har vi: Lånt nye og spennende bøker fra Deichmanske bibliotek.

Detaljer

ORIGINALMENY / DUO. Ristede mandler, pinjekjerner eller andre nøtter er også veldig godt å tilsette i suppa ved servering.

ORIGINALMENY / DUO. Ristede mandler, pinjekjerner eller andre nøtter er også veldig godt å tilsette i suppa ved servering. Foto: Stian Broch Tips! Ristede mandler, pinjekjerner eller andre nøtter er også veldig godt å tilsette i suppa ved servering. HVIT BØNNESUPPE med bacon og hvitløksbrød MIDDELS Bønnesuppe 150 g bacon i

Detaljer

Læring om vårt daglige brød: Om ungdommer og landbruk. Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB Gården og kysten som læringsrom, 2012

Læring om vårt daglige brød: Om ungdommer og landbruk. Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB Gården og kysten som læringsrom, 2012 Læring om vårt daglige brød: Om ungdommer og landbruk Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB Gården og kysten som læringsrom, 2012 Læring om vårt daglige brød: Om ungdommer og landbruk.kurs

Detaljer

i forkant av vekstsesongen

i forkant av vekstsesongen Tiltak for å bedre P ugrassituasjonen i forkant av vekstsesongen Thomas Holz Foregangsfylke økologisk grønnsaksproduksjon Vestfold Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Vestfold er Foregangsfylke for økologisk

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

Udarbejdet af spirea.no den 4. SEPTEMBER 2016

Udarbejdet af spirea.no den 4. SEPTEMBER 2016 Udarbejdet af spirea.no den 4. SEPTEMBER 2016 Det å dyrke egne grønnsaker er trendy som aldri før. Med det overbygde høybedet GrowCamp vil du få en større avling og unngå at brunsneglene spiser opp grønnsakene.

Detaljer

Dyrking av grønnsaker i barnehagen

Dyrking av grønnsaker i barnehagen Landbruk lilleputt Dyrking av grønnsaker i barnehagen Pilotprosjekt i regi av Hageselskapet og Landbruks- og matdepartementet 2005 Veilederen er initiert og finansiert av Landbruks- og matdepartementet,

Detaljer

Sluttrapport. for prosjekt: «Sunt og Supergodt- kostholdskurs for barn!»

Sluttrapport. for prosjekt: «Sunt og Supergodt- kostholdskurs for barn!» Sluttrapport for prosjekt: «Sunt og Supergodt- kostholdskurs for barn!» Sammendrag Barn er i rask utvikling, og behovet for næringsstoffer er stort. Det er ofte i barne- og ungdomsårene man legger grunnlaget

Detaljer

Ikke for innsending. Hagebruksundersøkelsen Produksjon på friland og i veksthus. RA-0571 Bokmål. Opplysningsplikt Underlagt taushetsplikt

Ikke for innsending. Hagebruksundersøkelsen Produksjon på friland og i veksthus. RA-0571 Bokmål. Opplysningsplikt Underlagt taushetsplikt 2225 Kongsvinger Hagebruksundersøkelsen 2016 Produksjon på friland og i veksthus Opplysningsplikt Underlagt taushetsplikt Skjema skal besvares i Altinn (www.altinn.no). For de som er trukket ut til å være

Detaljer

Gropflekk - hvorfor i 2006?

Gropflekk - hvorfor i 2006? Gropflekk - hvorfor i 2006? Arne Hermansen Bioforsk Plantehelse Hedmark forsøksring 19.01.07 Gropflekk (Pythium spp.) Disposisjon Hvilke Pythium- arter skyldes gropflekk? Litt om biologien til gropflekk-soppene

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

HVA VIL BONDEN GJØRE NÅR KLIMAET ENDRES?

HVA VIL BONDEN GJØRE NÅR KLIMAET ENDRES? HVA VIL BONDEN GJØRE NÅR KLIMAET ENDRES? Arealbruksscenarier basert på møter i Trøndelag, Rogaland og på Østlandet Inga Greipsland 18.10.2016. Fagsamling og oppfølging av vannforskriften. CATCHY WWW.BIOFORSK.NO/CATCHY

Detaljer

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær Gulrotsuppe Onsdag Tid 25 min TIPS: Noen poteter har mer stivelse i seg enn andre. Stivelse gjør at suppen tykner. Synes du suppen blir for tykk kan du ha i litt mer vann. - Du trenger 1 kg gulrot 5 hvitløksfedd

Detaljer

Årsberetning 2006 Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19.mars 2002

Årsberetning 2006 Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19.mars 2002 Org.Nr.: 986 000 429 Tlf: 63 87 12 77 Fax: 63 87 12 78 Stiftet 19.mars 2002 er et ideelt samarbeids- og serviceforum for organisasjonslivet på Skedsmokorset og dets naturlige omegn. Forumet skal bidra

Detaljer

Referat fra FAU-møte 1.juni 2015

Referat fra FAU-møte 1.juni 2015 Referat fra FAU-møte 1.juni 2015 Sted: Lærerværelset på Disen skole Tid: 19:15-21:00 Informasjon fra skoleledelsen Sak nr: Sak: Ansvar/frist: Informasjon fra rektor Kari Skolestarter-saken: Se sak 02.06

Detaljer

Suppe er godt, næringsrikt og billig.

Suppe er godt, næringsrikt og billig. - 1 Hei Vi i prosjektgruppa ønsket oss økologisk møtemat, men det var ikke alltid lett å få tak i. Det gjorde at vi tok initiativ til å lage dette hefte med økologiske supper. Suppe er godt, næringsrikt

Detaljer

Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015

Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015 Til bønder i Oslo og Akershus Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015 Instruktører fra La Humla Suse, Norsk Landbruksrådgiving og SABIMA

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 104-110 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1 THAISALAT MED GRØNN PAPAYA Antall porsjoner: 2 Tilberedningstid: 30 minutter 50 g FITNESS Original En liten grønn papaya 2 gulrøtter En håndfull ristede peanøtter

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Dugnaden Erfaringer og gode råd fra Stråholmen Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Torstein Kiil

Dugnaden Erfaringer og gode råd fra Stråholmen Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Torstein Kiil Dugnaden Erfaringer og gode råd fra Stråholmen Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Torstein Kiil Stråholmen er ca 600daa. Losstasjon frem til 1916. Moloen stod ferdig i 1892. Bosetting fra ca. 1634 til 1954.

Detaljer

EVALUERING AV UNG MEDVIRKNING OG MESTRING (UMM) RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OPPDRAG FOR NK LMH

EVALUERING AV UNG MEDVIRKNING OG MESTRING (UMM) RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OPPDRAG FOR NK LMH EVALUERING AV UNG MEDVIRKNING OG MESTRING (UMM) RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OPPDRAG FOR NK LMH FORMÅL MED EVALUERINGEN Fokus på erfart nytte og verdi for deltakere og fagpersoner Vurdering av suksesskriteterier

Detaljer

Økogrønt Felles løft for økt produksjon av økologiske grønnsaker. Thomas Holz Rådgiver/Prosjektleder i økologisk grønnsaksdyrking

Økogrønt Felles løft for økt produksjon av økologiske grønnsaker. Thomas Holz Rådgiver/Prosjektleder i økologisk grønnsaksdyrking Økogrønt 2010 Felles løft for økt produksjon av økologiske grønnsaker Thomas Holz Rådgiver/Prosjektleder i økologisk grønnsaksdyrking Finansering: SLF (2007-2010) Prosjekteier: Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015 SANDBAKKEN BARNEHAGE

MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015 SANDBAKKEN BARNEHAGE MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015 SANDBAKKEN BARNEHAGE Kort beskrivelse av enheten: Sandbakken barnehage er en liten privat barnehage, som holder til i Kvenildveien på Heimdal, en mil sør for Trondheim. Barnehagen

Detaljer

Engdyrking og grovfôrkvalitet

Engdyrking og grovfôrkvalitet Engdyrking og grovfôrkvalitet En spørreundersøkelse blant melkeprodusenter - 2017 Resultater fra spørreundersøkelse Astrid Een Thuen AgriAnalyse Hvor mye grovfôrareal driver du? Både eid og leid (n totalt

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Geitmyra juniorkokk Lam fra sør og nord

Geitmyra juniorkokk Lam fra sør og nord Geitmyra juniorkokk Lam fra sør og nord Et kurs ved Geitmyra matkultursenter med Hans Edvard Reppen Høsten 2015 Kursrekken er gjennomført med støtte av Eckbos Legater Lammeboller Høst er sessong for lam,

Detaljer

GRØNT FLAGG SØKNAD OM RESERTIFISERING 2016

GRØNT FLAGG SØKNAD OM RESERTIFISERING 2016 GRØNT FLAGG SØKNAD OM RESERTIFISERING 2016 Søker: Enhet: Ranheim Barnehager ( Ranheim og Ranheimsletta Barnehage) E-post: ranheim-barnehage.postmottak@trondheim.kommune.no Kontaktperson: Anne Marie Sund

Detaljer

Vi ser tilbake på mai:

Vi ser tilbake på mai: Vi ser tilbake på mai: Etter å starte måneden med en fridag, gikk vi rett på tilvenning: 13 barn har vært oppe i sin nye Brattbakken-gruppe og to var igjen på Maurtua og tok imot mange nye venner fra Revehiet.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

www.gronberg-vel.no GRØNBERG VEL ÅRSMØTE GRØNBERG VEL Tid: 23.02.2010 klokka 20:00 Sted: Grendehuset Opprop / registrering

www.gronberg-vel.no GRØNBERG VEL ÅRSMØTE GRØNBERG VEL Tid: 23.02.2010 klokka 20:00 Sted: Grendehuset Opprop / registrering GRØNBERG VEL www.gronberg-vel.no ÅRSMØTE GRØNBERG VEL Tid: 23.02.2010 klokka 20:00 Sted: Grendehuset Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Opprop / registrering Åpning av møtet Kort orientering om

Detaljer

Rapport for prosjektet Landbruk lillepluss

Rapport for prosjektet Landbruk lillepluss Rapport for prosjektet Landbruk lillepluss Bakgrunn: Bakgrunnen for prosjektet var en henvendelse fra Landbruks- og matdepartementet tidlig på høsten 2005. Etter to møter i departementet ble vi enige om

Detaljer

Bergen og Omegn Fridykkerklubb ÅRSMØTE. Det vises til innkalling til årsmøte lagt ut på klubbens hjemmeside 3. mars 2016: Årsmøtet avholdes ved:

Bergen og Omegn Fridykkerklubb ÅRSMØTE. Det vises til innkalling til årsmøte lagt ut på klubbens hjemmeside 3. mars 2016: Årsmøtet avholdes ved: Bergen og Omegn Fridykkerklubb ÅRSMØTE Til medlemmene i Bergen og Omegn Fridykkerklubb. Det vises til innkalling til årsmøte lagt ut på klubbens hjemmeside 3. mars 2016: SAKSLISTE: Årsmøtet avholdes ved:

Detaljer

Velkommen til Årsmøte for. Søra Bråde Velforening II

Velkommen til Årsmøte for. Søra Bråde Velforening II Velkommen til Årsmøte for Søra Bråde Velforening II Dato: Onsdag 18.mars 2015 Sted: Kantinen, Revheim Skole Tid: Kl: 20:00 Saker til behandling: Åpning Valg av møteleder og referent Årsberetning 2014 Regnskap

Detaljer