HUSEBYJORDET ANDELSLANDBRUK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HUSEBYJORDET ANDELSLANDBRUK"

Transkript

1 HUSEBYJORDET ANDELSLANDBRUK Årsberetning 2015

2 INNLEDNING Husebyjordet Andelslandbruk SA (HA) ble startet opp våren 2015 på Husebyjordet i Skedsmo Kommune og skal produsere grønnsaker etter økologiske prinsipper. HA er et femårig pilotprosjekt i Skedsmo Kommune, i samarbeid med Skedsmo Bondelag. HA hadde 61 voksne andelseiere, 5 betalende barneandelseiere (9-18år), og 26 gratis barneandelseiere i Totalt ble det høstet 16 typer grønnsaker over 12 uker fra august til november. Inntekter for HA var på kr. Utgiftene var på kr. Overskuddet var på kr. Andelskontingenten for 2015 var på 2900kr. Vi hadde to gartnere, som til sammen jobbet 348 timer. I tillegg ble det gjennomført regelmessige fellesdugnader. Totalt antall dugnadstimer er ikke registrert. To daglige ledere har til sammen jobbet 270 timer. Styret har avholdt tre styremøter. Felles dyrkingsmøte ble avholdt for å diskutere årets sesong og planlegge En internettbasert evaluering er gjennomført, hvor det kom 41 besvarelser. HA har hatt to sosiale arrangementer i 2015, grilling i forbindelse med årsmøtet og suppe (laget på Husebygrønnsaker) i forbindelse med dyrkingsmøtet. HA deltok med stand på Husebymarkedet i september for å promotere oss før neste sesong. GJENNOMFØRING AV MÅL FOR 2015 Overordnet mål for 2015 var å etablere et driftskraftig og forbrukerstyrt andelslandbruk med produksjon av grønnsaker etter økologiske prinsipper for omtrent 65 andelseiere. Vi ønsket også at Huseby Gård bidrar til et levende sentrum på Skedsmokorset. Undermål for å oppnå dette Informasjonsspredning og formidling for å sikre medlemsmasse på 65 andeler Sikre en bærekraftig økonomi uten økonomisk overskudd, men uavhengig av tilskudd Drift og gjennomføring gjøres i tråd med andelseiernes ønsker og gjennom medbestemmelse, slik at flest mulig skal ønske å være med videre til neste år Deltakeraktiviteter på jordet og samarbeid med lokale aktører Under følger en evaluering av delmålene og aktivitene presentert i årsplan for 2015.

3 SIKRE MEDLEMSMASSE Vi nådde målet om medlemsmasse. Vi valgte å stoppe på 61,5 andeler (59 voksne og 5 barn) fordi vi ikke visste hvor stor avlingen ville bli første året. En venteliste for sesongen 2016 er opprettet med foreløpig 14 voksne og 5 barn. Aktivitet Kommentar Aktivitet på facebook, inkludert betalt annonsering. Det er viktig å kommunisere godt og tydelig hva et andelslandbruk er og hvordan det fungerer. Åpne informasjonsmøter, gjerne i kombinasjon med dugnad, slik at engasjementet og den sosiale, men kun ett og ikke i forbindelse med dugnad dimensjonen blir synlig Oppslag i lokalavis, ett oppslag Har foretatt gjentatte henvendelser til RB uten respons Lage hjemmeside BÆREKRAFTIG ØKONOMI En hovedtanke i andelslandbruk er at kostnaden for matproduksjon skal reflekteres i prisen. Det var derfor et mål at driftskostnadene dekkes inn av medlemskontingenten hvert år, slik at andelslandbruket er økonomisk bærekraftig uten overskudd, og uavhengig av tilskudd. Dette oppnådde vi i 2015, men det var avhengig av at gartner og daglig leder jobbet for lavere betaling enn kompetansen/arbeidsmengden tilsa, noe som ikke er bærekraftig over tid. Aktivitet Kommentar Medlemskontingent må dekke driftskostnader gitt 65 andeler Dugnadsinnsats kan senke kostnader til gartnerlønn Forutsatte at gartner har fått lavere lønn enn normalt og at daglig leder måtte jobbe timer uten godtgjørelse Det var også behov for midler til å dekke oppstartskostnader. HA planla derfor å søke om oppstartmidler. Vi fikk innvilget kr, noe som var lavere enn budsjettert, men likevel nok til å dekke investeringene vi trenger da kostnadene også ble lavere enn budsjettert.

4 Aktivitet Kommentar Søke om BU-midler fra Fylkesmannen i, søkt om Innvilget kr Akershus kr Undersøke hvilke andre finansieringskilder som kan være aktuelle og søke på alle aktuelle, søkt Lillestrømbanken og Eckbo-legatet. Ikke Ikke kvalifisert for Lillestrømbanken, avslag fra Eckbo-legatet Samarbeidsavtaler med Skedsmo Kommune, Huseby Gårds Venner og Skedsmo Bondelag for å minimere kostnader til investeringer kvalifisert for fire andre. DRIFT OG GJENNOMFØRING I TRÅD MED ANDELSEIERNES ØNSKER OG GJENNOM MEDBESTEMMELSE HA er et samvirke og skal styres av medlemmene. HA ønsket derfor å legge til rette for at andelseierne skal ha mulighet til prate med gartneren, daglig leder og styret. Gjennom dugnader og annet vil vi møtes og bli kjent, og vi ønsket lav terskel for å kontakte hverandre. Det er viktig andelseierne skal trives og at HA utvikler seg på en måte som passer for medlemmene, slik at flest mulig ønsker å bli med videre. Vi ønsket også at HA skulle gi medlemmene mer enn utbytte i form av grønnsaker, for eksempel i form av sosialt felleskap, kunnskap og nærhet til matproduksjonen. Årsmøtet, dyrkingsmøtet og evalueringen har vært de viktigste arenaene for medbestemmelse. Det har vært godt oppmøte (omtrent 30 personer hver gang) og engasjement på disse møtene. Ut over dette har daglig leder oppfordret til å ta kontakt om ønsker og tilbakemeldinger på epost eller telefon, samt opprettet en tilbakemeldingsfunksjon på hjemmesiden. Daglig leder har mottatt få henvendelser. Det har blitt avholdt mange dugnader hvor det har vært mulig å prate med gartner. Evalueringen tyder på at mange ønsker å bli med videre og at flertallet av andelseierne har fått mye ut av å være med i form av sosialt fellesskap, mer kunnskap om grønnsaker og dyrking og en følelse av nærhet til produksjon. Aktivitet Kommentar Opprette ulike komitéer for aktiviteter, kurs og annet basert på deltakernes ønsker, tre komiteer ble opprettet på årsmøtet Opprette møteplasser mellom andelseiere, gartner og daglig leder, for eksempel i forbindelse med dugnad og kurs Gjennomføre minst to aktiviteter utenom dugnad/høsting i løpet av sesongen 2015 gjennom dugnader og to sosiale arrangement Forbedringspotensial i sosiale pauser i dugnader kom frem gjennom evalueringene

5 DELTAKERAKTIVITETER PÅ JORDET OG SAMARBEID MED LOKALE AKTØRER Aktivitet Kommentar Samarbeid med Huseby Gårds Venner Samarbeid med «Den kulturelle skolesekken» om potetplanting og høsting med skoleelevene i Skedsmo Avtaler med lokale forhandlere Avtale med Haakensen Maskin på Skedsmo Aktivitetene bidrar til liv på Husebyjordet ORGANISERING AV ARBEIDET Styret 2015 har bestått av følgende medlemmer: Elin Fredrikke Garcia styreleder (1 år) Helene Lillekvelland styremedlem (2 år) Eirik Ballestad styremedlem (2 år) Elin Løken styremedlem (2 år) Kjersti Bendixen styremedlem (2 år) Vilma Grabauskaite styremedlem (2 år) Styremedlem Vilma Grabauskaite trådte ut av styret. Vi hadde ingen vara til å ta hennes plass. Styret har avholdt 3 styremøter i Astrid og Siri har fungert som daglig ledere med til sammen 10 prosent stilling. Daglig leder har hatt ansvaret for oppstart, holde oppstarts- og informasjonsmøter, arrangere årsmøte 2015 og påfølgende grillfest, søke ulike midler, administrere salg av andeler, løpende kommunikasjonen med andelshaverne, opprettelse av nettsiden arrangere dugnader i samarbeid med gartner og gartnergruppe, sende ut ukentlige høstemeldinger i totalt 12 uker, arrangere og være til stede på stand på Markedsdagene på Huseby Gård, gjennomføre medlemsevaluering, hjelpe til med årsmøte 2016, sette opp budsjett, følge opp økonomi, føre regnskap, ansette assistentgartner. To daglige ledere har til sammen jobbet 270 timer. Gartneren har hatt hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av grønnsaksproduksjonen, inkludert såing, luking, vanning og ukentlig oppfølging. I tillegg har hun kjøpt inn utstyr, planter og frø, kontaktet lokale bønder som har bidratt med traktorarbeid, og bidratt i planlegging av sesongen Fra juniseptember hadde gartneren med seg en gartnermedhjelper på jordet, Jose. Begge to har vært med å arrangere og delta på dugnader. Gartneren var med å gjennomføre dyrkningsmøte i november. De to gartnere jobbet tilsammen jobbet 348 timer. Gartnerkomiteen har hjulpet til å arrangere dugnader, samt vært til stede for å hjelpe andelseierne med innhøsting. Komiteen har også fungert som sparringpartner for gartner og vært involvert i arbeidet med redskapsbod. Komiteen arrangerte dyrkningsmøte i november.

6 Voksne andelshaverne har i 2015 vært forpliktet til å gjennomføre 6 timer dugnad i løpet av sesongen. Mange andelseiere har lagt ned enda flere timer. Dersom alle har gjennomført 6 timer utgjør dette 366 timer til sammen. UTSTYR OG ANLEGG Vi startet med et tomt jorde, så det har vært nødvendig å skaffe noe utstyr. Det ble kjøpt inn hakker, spader, rakeriver og lukeverktøy, samt vannslange. Det er også kjøpt inn en jordfreser. I tillegg har det blitt investert i «duk» til å dekke over plantene, samt sort plastikk for å dumpe ugressproblematikken. Det ble ikke investert i vanningsanlegg i Vi har fått låne utekranen fra kommunens eldreboliger og det ble i hovedsak vannet med slange, samt noe med vannkanner. Det ble ikke satt opp redskapsbod i Vi fikk bruke låven på Huseby Gård til oppbevaring. Det ble ikke etablert kompost i DYRKINGSSESONGEN 2015 Jordet vi har fått er leirejord og har ikke vært dyrket opp på fem år. Den er mindre næringsrik enn forventet og det er lavt innhold av humus. Dette må opparbeides over tid. Det har blitt tilført husdyrgjødsel to ganger for å bedre kvaliteten, men det vil ta tid før det bygges opp en mer næringsrik jord. Vi vil ha stor nytte av husdyrmøkk. Det ses på som helt nødvendig å tilføye dette for å bedre kvaliteten på jorda. Gjennom å bruke husdyrgjødsel vil en kunne oppleve ugressproblematikk, men dette blir veid opp av nytten gjødselen gjør for jorda vår. Siden vi kom i gang litt sent var det noen problemer med å få tak i planter og frø, særlig økologiske. Vi måtte dermed ta til takke med mye rest-planter. Planter og frø bestilles vanligvis før jul (dette vil bestilles i god tid før sesongen 2016). I tillegg ble en del av plantene spist av jordrotter. Skadedyrsentralen ble kontaktet, og etter tiltak opplevde vi ikke mer problemer med jordrotter. Avtalen med skadedyrsentralen er fortsatt aktiv i februar Det meste av planter og frø kom i jorden siste del av mai, samt juni. Det har vært en kald vår og regnfull sommer som har satt preg på sesongen. Det var som forventet mye ugress på jordet hele sesongen, og kveka likte spesielt godt det kalde våte været. I overgang til økologisk drift er det i tillegg som regel en god del ugressproblematikk, men gjennom jordarbeiding og dugnad vil dette ble bedre med årene.

7 Det ble avholdt mange dugnader i løpet av sesongen. Alt i alt var det godt oppmøte på mange av dem. Noen av dugnadene ble avlyst i siste liten på grunn av regn og utsatt. Dermed ble det noen ganger kort varsel på dugnadsarbeid. Første høstemelding ble sent ut i uke 32/33. Vi valgte å sende ut epost med høstemelding hver søndag/mandag til alle andelseierne. De første 4 ukene var gartner tilstede for å hjelpe til og vise høsting av ulike grønnsaker. Siste høstemelding ble sent ut i uke 44, som betyr 12 uker med høsting. Årets avling ble ikke optimal og det er flere grunner til det. Det var en relativ våt og kald sommer, jorden har ligget brakk og er mindre næringsrik en forventet, og vil trenge tid før vi oppnår optimal avling. I tillegg var det mye ugress. Det var også en sen start på sesongen. Til tross for det har vi fått til mange vekster og noe har vokst godt. Vi prøvde i år å dyrke et mais og solsikkegjerde. Uheldigvis ble det for tørt rett etter spiring og når det regnet ble jorden svært kompakt. I tillegg trenger disse plantene mer næring. Vi vil prøve på nytt sesongen 2016, men nærmere inn mot jordet hvor jorden er løsere. Potetene vi hadde i år var fra et restparti og de var ganske små. Neste år vil vi sette både en tidlig og en sen sort. Kålen er en svært næringskrevende grønnsak. Det blir kål neste år også, men planen er å dyrke det uten plast slik at det er lettere å gi næring eller å gi godt med næring under plasten. Vi hadde fire typer grønnkål, noe av dette (den asiatiske friseen) var fra et restparti fra gartneriet. Neste år satser vi på mer av den krusete grønne. Vi vil også prøve oss på nykål i juni/juli. Vi hadde både rødbeter og gulbeter. Planen er å fortsette med det, men å så tidligere og dermed forhåpentligvis få bedre størrelse. Reddikene vokste bra. Reddiker må høstes akkurat når de er ferdige ellers vil de fort bli dårlige. Vi vil satse på noe færre reddiker i neste års sesong. Spinaten vår gikk i stokk. Det betyr at den begynte at de vokser opp og begynner å danne blomster. De hadde nok fått for lite næring. Det kan også være relatert til den kalde sommeren. Vi skal ha noe spinat neste år også, men den skal sås tidligere. Squash er en plante som vanligvis gir mye, men den liker det noe varmere enn vi hadde det i sommer. Planen er å fortsette med noe squash og håpe på en lite bedre vekstsesong. Gresskarene vi fikk var av den lille typen, og det ble ikke altfor mange av dem. Gresskar er en svært næringskrevende. Det har vært litt diskusjon om vi skal ha gresskar neste år, men noen ønsker å fortsette med det, så vi satser på å ha et felt

8 også neste sesong. Salaten har klart seg bra, men neste år må vi være flinke til å tynne og dermed håper vi på større hoder. Det blir salat neste år også, men den vil være fordelt over flere måneder (fra tidlig sommer til høsten). Vi fortsetter med gulrot og løk. Gulroten ble litt tett plantet og det ble mye knaskegulrøtter. Neste år satser vi på litt jevnere tynning, hvor det både blir knaske-gulrøtter og store gulrøtter. Pastinakken spirte dårlig i år, da den vanligvis liker det varmere. Vi fortsetter med pastinakk neste år også og håper på bedre vekstkår. Selleri og purre er også to svært næringskrevende planter. De ble gjødslet, men vokste dårlig i år. De stod også på et ganske fuktig sted på jordet. Vi prøver oss igjen neste år, med mer gjødsling og en annen plass på jordet. Vi vil også prøve oss på vårløk. Mange ønsker seg mer kålrot, så neste år vil det bli et større kålrotfelt. Mangolden vokste bra. Det har vært blandende tilbakemeldinger hvor noen ønsker mer og noen ønsker mindre. Det vil derfor trolig bli plantet omtrent samme mengde. Mange ønsker seg flere urter. Vi skal derfor prøve å lage et urtefelt, med blant annet koriander, persille, dill. Dette blir et lite prøveprosjekt for å se hvilke urter vi kan få til! Tomatene ble ikke ordentlig modne. Det skal plantes noe tomat neste sesong også, men de skal forsøkes å settes på et mer solfylt sted. Frilandsagurk fungerte ikke på jordet, så det vil vi ikke fortsette med i Andre ønsker som har kommet, både fra evaluering og fra dyrkningsmøte, er brokkoli, samt fennikel og persillerot. Dette skal trolig med neste år. Det har også kommet ønske om hvitløk. Dette er dessverre ikke mulig for oss, da vi måtte pløye hele jordet i høst.

9 AKTIVITETER 30.mars ble Siri Solberg og Astrid Thuen intervjuet av Romerrikets Blad «Etablerer andelslandbruk vil ha deg til å bli din egen bonde». 11. april 2015 ble første informasjonsmøte holdt. Her ble planene rundt Husebyjordet Andelslandbruk gjennomgått og diskutert. Møte ble avholdt i Museumsbygningen på Huseby Gård, rundt 50 personer møtte opp. Tredje juni ble det andre informasjonsmøtet avholdt på jordet. 13. juni ble det avholdt årsmøte. Etterpå tente vi griller og laget langbord utenfor bestyrerboligen på Huseby Gård. Alle hadde med egen mat og det ble en fin anledning for å bli bedre kjent med hverandre. 25. august 2015 hold Astrid Thuen foredrag på Vitenkafé «Urbane bønder, dyrk byen!» for å presentere Husebyjordet Andelsbruk. Vitenkafé ble holdt på Lillestrøm Kultursenter. Huseby Andelslandbruk var representert på «Husebydagene» 5 og 6. september En arena hvor vi fikk promotert andelsbruket vårt. Søndag 15.november arrangerte gartnergruppen dyrkingsmøte i bestyrerboligen på Huseby Gård. Gartneren presenterte forslag for dyrking neste år, basert på medlemsevalueringene. Et forum hvor andelseierne kunne komme med ønsker, innspill eller spørsmål. Vi brukte også denne anledningen til å ha en sosial avslutning på sesongen og det ble servert suppe laget på egne grønnsaker!

10 MEDLEMSEVALUERING Vi sendte ut en evaluering til medlemmene for å høste erfaringer som kan brukes til å forbedre oss til neste år. Vi fikk inn 41 svar og hovedinntrykket er at mange av andelseiere er veldig positive til ideen om andelslandbruk, har lært mye og spist nye grønnsaker. Samtidig har mange en forståelse for at sesongen i år ble preget av sen oppstart og at noe kan bli bedre neste år. Under følger en kort oppsummering av svarene på hvert spørsmål. Spørsmål 1 Hva syns du har vært bra med å være med i Husebyjordet Andelslandbruk? Her nevnes blant annet kortreist, økologisk, usprøytet, egendyrket mat, læring om grønnsaker og hvor de kommer fra for barn og voksne, hyggelig og sosialt, bidra til et godt og bærekraftig initiativ, dugnadsånd, jord under neglene og ferske grønsaker, spiser mer grønnsaker, få jord under neglene og kontakt med bonden i seg, bevaring av jorda på Huseby Gård, bra organisert, god faglig assistanse. Spørsmål 2 Har du noen forslag til ting som kunne vært gjort annerledes? Her ble det foreslått mer informasjon underveis om hva som er gjort, endringer underveis og hvorfor resultatet blir som det ble, registrering av dugnadstimer, lenger varsel før dugnad, mer jordbearbeiding og gjødsling, bedre merking av radene, og sosial pause på dugnadene. Mange nevnte også tidligere oppstart, men at man forstår hvorfor vi kom sent i gang i år. Spørsmål 3 Hvilke grønnsaker ønsker du mer av og hvilke ønsker du mindre av i neste sesong? Har du forsalg til andre grønnsaker? Her var det stor variasjon i svarene. Gartneren har prøvd å ta hensyn til svarene i planleggingen av neste sesong. Spørsmål 4 Hvor ofte hentet du din andel (omtrent hver uke, annenhver uke, en gang i måneden, aldri)? Dersom du ikke hentet hver uke, hva er grunnen? Også her var det stor variasjon. Mange hadde hentet omtrent annenhver uke, noen hadde hentet kun én gang, andre hadde hentet hver uke. Det var ulike grunner til at man ikke hentet hver uke. For noen ble det travelt i hverdagen, andre var mye bortreist og for noen var været en hindring. Noen syntes det var for mye ugress og for dårlig merking. Spørsmål 5 Andre kommentarer? Her var det mange ulike kommentarer, både positive og forslag til forbedringer, som stort sett inneholder mye av det samme som svarene under spørsmål 1 4. Spørsmål 6 Planlegger du å være med neste sesong? Av de som svarte sier over halvparten at de skal være med neste sesong, noen er usikre og omtrent en fjerdedel blir ikke med.

Evaluering sesongen 2014 Medalhus Andelslandbruk SA

Evaluering sesongen 2014 Medalhus Andelslandbruk SA Evaluering sesongen 2014 Medalhus Andelslandbruk SA Medalhus Andelslandbruk 08.02.2015 Innhold 1 Evaluering av sesongen 2014... 2 1.1 Rammer for undersøkelsen... 2 2 Resultat... 2 2.1 Hvordan har du fått

Detaljer

Dysterjordet andelslandbruk Virksomhetsplan 2016

Dysterjordet andelslandbruk Virksomhetsplan 2016 Dysterjordet andelslandbruk Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplanen er et levende dokument som revideres årlig. Den kan ses på som et supplement til vedtektene, som samler og utdyper enkelte temaer etter

Detaljer

Grønnsaker klare til høsting før sommerferien?

Grønnsaker klare til høsting før sommerferien? Suppekoking på vårens første grønnsaker, ville vekster og urter i skolehagen tidlig i juni. Grønnsaker klare til høsting før sommerferien? Tekst og foto: Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk kirsty.mckinnon@bioforsk.no

Detaljer

Årsmelding Øverland Andelslandbruk SA (ØverlAndel) 2014

Årsmelding Øverland Andelslandbruk SA (ØverlAndel) 2014 Årsmelding Øverland Andelslandbruk SA (ØverlAndel) 2014 ØverlAndel Det niende året vårt har i store trekk vært et godt år, både værmessig og dyrkingsmessig. Vi har uvanlig god etterspørsel etter våre andeler,

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2015

Medlemsundersøkelsen 2015 Medlemsundersøkelsen 2015 Hvem har svart? 63 svar, tilsvarer 44 % av voksne medlemmer. 73 % kvinner svart (ca. 60 % kvinnelige andelshavere). Hva var hovedmotivasjonen for at du ble andelshaver? Reise

Detaljer

Høstemelding #11 2015

Høstemelding #11 2015 Page 1 of 4 - Periode: Uke 41 (04.10-11.10) Høstemelding #11 2015 Periode: Uke 41 (04.10-11.10) Praktisk: - Kjør forsiktig langs hele Vatneliveien og rundt gården. Barn leker! - Økologiske egg fra Sølve

Detaljer

Prosjektrapport Miljøvern 2009 Åstvedt barnehage Barns medvirkning

Prosjektrapport Miljøvern 2009 Åstvedt barnehage Barns medvirkning Prosjektrapport Miljøvern 2009 Åstvedt barnehage Barns medvirkning Forord: I denne rapporten fremgår det hvordan Åstvedt barnehage har jobbet med prosjektet Miljøvern 2009 i forbindelse med prosjektet

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2014/2015 SANDBAKKEN BARNEHAGE

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2014/2015 SANDBAKKEN BARNEHAGE PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2014/2015 SANDBAKKEN BARNEHAGE Vi har nå arbeidet i henhold til vår Miljøhandlingsplan, og tiden er nå inne for en evaluering i form av rapport. Vi kommer til å ta for oss alle

Detaljer

Samspill og vekst i felles drivhus! Førskolen/barnehagen i profesjonell utvikling

Samspill og vekst i felles drivhus! Førskolen/barnehagen i profesjonell utvikling Samspill og vekst i felles drivhus! Førskolen/barnehagen i profesjonell utvikling Veronica Bergan, Førsteamanuensis, ILP, UiT Heidi Buvang, Pedagogisk leder, Tusseladden Friluftsbarnehage FoU-prosjekt:

Detaljer

Høstemelding #12 2015

Høstemelding #12 2015 Page 1 of 4 - Periode: Uke 42 (11.10-18.10) Høstemelding #12 2015 Periode: Uke 42 (11.10-18.10) Praktisk: - Kjør forsiktig langs hele Vatneliveien og rundt gården. Barn leker! - Økologiske egg fra Sølve

Detaljer

Ukebrevet. Uke 36 (31/8 6/9) FELLES

Ukebrevet. Uke 36 (31/8 6/9) FELLES Ukebrevet Uke 36 (31/8 6/9) FELLES Første foreldremøte: Velkommen til første foreldremøte 2015. Første delen er felles for alle, både barnehage- og skole foreldre. Da vi blir mange møtes vi i gymsalen

Detaljer

Høstemelding #9 2015

Høstemelding #9 2015 Page 1 of 4 - Periode: Uke 39 (20.09-27.09) Høstemelding #9 2015 Periode: Uke 39 (20.09-27.09) Praktisk: - Kjør forsiktig langs hele Vatneliveien og rundt gården. Barn leker! - Økologiske egg fra Sølve

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

TEMA. Frø og spirer. Nr. 21 2014. Skolehage

TEMA. Frø og spirer. Nr. 21 2014. Skolehage Nr. 21 2014 Skolehage Frø og spirer Reidun Pommeresche og Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk. E-post reidun.pommeresche@bioforsk.no. Frø er oftest små, men er opphav til noe stort. Når vi studerer frø,

Detaljer

Høstemelding #9 2015

Høstemelding #9 2015 Page 1 of 4 - Periode: Uke 40 (27.09-04.10) Høstemelding #9 2015 Periode: Uke 40 (27.09-04.10) Praktisk: - Kjør forsiktig langs hele Vatneliveien og rundt gården. Barn leker! - Økologiske egg fra Sølve

Detaljer

Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge. Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk

Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge. Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk Andelslandbruk = CSA = Community Supported Agriculture eller Agricultural Supported Community?

Detaljer

La oss lære av andres kultur: Spis eksotisk grønt! Tekst og foto(unntatt mizuna under snølag ): Alena Gibalova

La oss lære av andres kultur: Spis eksotisk grønt! Tekst og foto(unntatt mizuna under snølag ): Alena Gibalova La oss lære av andres kultur: Spis eksotisk grønt! Tekst og foto(unntatt mizuna under snølag ): Alena Gibalova Eksotisk frukt og bær vet de fleste hva er, men hva med eksotisk grønt? Det er grønnsaker

Detaljer

GrowCamp. den perfekte kjøkkenhage. Grow your own

GrowCamp. den perfekte kjøkkenhage. Grow your own GrowCamp den perfekte kjøkkenhage Grow your own virkelyst kjøkkenhage ingen snegler grønt for uerfarne egne råvarer grønne godsaker krydder i tilværelsen hagetid naturens under lekende lett frodighet kvalitetstid

Detaljer

Oppal av småplanter til skolehagen

Oppal av småplanter til skolehagen Oppal av småplanter til skolehagen Tekst og foto: Kirsty McKinnon, Norsk senter for økologisk landbruk kirsty.mckinnon@norsok.no Noen vekster krever en lengre vekstsesong enn det vi kan gi dem på friland.

Detaljer

Følger maten fra jord til bord

Følger maten fra jord til bord lørdag Følger maten fra jord til bord Mens landbruksministeren vil ha store, priseffektive gårder, vender forbrukerne seg mot kollektivbruk. / Presentasjon: Margaret Mathisen VÅRT LAND lørdag 31. mai 2014

Detaljer

«Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde.

«Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde. «Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde. Potet dyrking og bruk Tekst og foto: Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk kirsty.mckinnon@bioforsk.no

Detaljer

Kjekstadmarkas venner. Årsmøte 2014. Det innkalles med dette til årsmøte i Kjekstadmarkas venner

Kjekstadmarkas venner. Årsmøte 2014. Det innkalles med dette til årsmøte i Kjekstadmarkas venner Kjekstadmarkas venner Årsmøte 2014 Det innkalles med dette til årsmøte i Kjekstadmarkas venner Tirsdag 25. Mars 2014 kl. 19:00 i Kantina på Tranby skole Saker til behandling 1. Årsberetning 2. Regnskap

Detaljer

Læring om vårt daglige brød: Om ungdommer og landbruk. Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB Gården og kysten som læringsrom, 2012

Læring om vårt daglige brød: Om ungdommer og landbruk. Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB Gården og kysten som læringsrom, 2012 Læring om vårt daglige brød: Om ungdommer og landbruk Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB Gården og kysten som læringsrom, 2012 Læring om vårt daglige brød: Om ungdommer og landbruk.kurs

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Økologisk dyrking av grønnsaker

Økologisk dyrking av grønnsaker Økologisk dyrking av grønnsaker Feltet den 4. juni Bakgrunn Det har vært et ønske fra myndighetenes sin side å øke produksjonen av økologiske grønnsaker, men omleggingen har gått seint. I Aust-Agder har

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

GrowCamp. den perfekte kjøkkenhage. Grow your own

GrowCamp. den perfekte kjøkkenhage. Grow your own GrowCamp den perfekte kjøkkenhage Grow your own virkelyst kjøkkenhage ingen snegler grønt for uerfarne egne råvarer grønne godsaker Grow your own! Flere og flere dyrker sine egne grønnsaker. Gleden ved

Detaljer

ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN

ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN - Tønsberg og omegn 1 ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN STYRETS SAMMENSETNING Styret har bestått av: styreleder Kristin M. Ringstad, nestleder Kenneth M Lydersen og økonomiansvarlig Hege Tanding

Detaljer

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær Gulrotsuppe Onsdag Tid 25 min TIPS: Noen poteter har mer stivelse i seg enn andre. Stivelse gjør at suppen tykner. Synes du suppen blir for tykk kan du ha i litt mer vann. - Du trenger 1 kg gulrot 5 hvitløksfedd

Detaljer

Dyrking av grønnsaker i barnehagen

Dyrking av grønnsaker i barnehagen Landbruk lilleputt Dyrking av grønnsaker i barnehagen Pilotprosjekt i regi av Hageselskapet og Landbruks- og matdepartementet 2005 Veilederen er initiert og finansiert av Landbruks- og matdepartementet,

Detaljer

Kostvaner hos skolebarn

Kostvaner hos skolebarn september/oktober 2003 Kostvaner hos skolebarn Elevskjema Skole: Klasse: ID: 1 Kjære skoleelev Vi ber deg om å hjelpe oss med et prosjekt om skolebarns matvaner. Denne undersøkelsen blir gjennomført i

Detaljer

DYSTERJORDET ANDELSLANDBRUK LOKAL MAT I FELLESSKAP

DYSTERJORDET ANDELSLANDBRUK LOKAL MAT I FELLESSKAP DYSTERJORDET ANDELSLANDBRUK LOKAL MAT I FELLESSKAP Årsberetning 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 1 2. STYRET... 1 3. ORGANISERING AV ARBEIDET... 2 4. UTSTYR OG ANLEGG... 3 5. DYRKINGSSESONGEN...

Detaljer

Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015

Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015 Til bønder i Oslo og Akershus Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015 Instruktører fra La Humla Suse, Norsk Landbruksrådgiving og SABIMA

Detaljer

Rapport for prosjektet Landbruk lillepluss

Rapport for prosjektet Landbruk lillepluss Rapport for prosjektet Landbruk lillepluss Bakgrunn: Bakgrunnen for prosjektet var en henvendelse fra Landbruks- og matdepartementet tidlig på høsten 2005. Etter to møter i departementet ble vi enige om

Detaljer

Velkommen til Årsmøte for. Søra Bråde Velforening II

Velkommen til Årsmøte for. Søra Bråde Velforening II Velkommen til Årsmøte for Søra Bråde Velforening II Dato: Onsdag 18.mars 2015 Sted: Kantinen, Revheim Skole Tid: Kl: 20:00 Saker til behandling: Åpning Valg av møteleder og referent Årsberetning 2014 Regnskap

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Veien til 5 om dagen

Veien til 5 om dagen Veien til 5 om dagen Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Matglede, sammen med helse og ernæring, står sentralt i vårt budskap.

Detaljer

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag ÅRSMELDING «Petter Dass II» Litografi av Kaare Espolin Johnson Horva «De syv søstre» ses i bakgrunnen. 2014 Hageselskapet Horva hagelag For fremme av hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie,

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

Suppe er godt, næringsrikt og billig.

Suppe er godt, næringsrikt og billig. - 1 Hei Vi i prosjektgruppa ønsket oss økologisk møtemat, men det var ikke alltid lett å få tak i. Det gjorde at vi tok initiativ til å lage dette hefte med økologiske supper. Suppe er godt, næringsrikt

Detaljer

Sakspapirer GlobeORGs årsmøte

Sakspapirer GlobeORGs årsmøte Sakspapirer GlobeORGs årsmøte 18. januar 2015 Saksliste 1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere 2. Årsberetning fra styret 3. Regnskap 4. Endring av vedtekter 5. Saker fra medlemmene 6.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

0910 Litt om humlers biologi/økologi. Humler i Norge v/ Adrian Rasmussen, La Humla Suse (LHS)

0910 Litt om humlers biologi/økologi. Humler i Norge v/ Adrian Rasmussen, La Humla Suse (LHS) Til bønder i Østfold Kurs for bønder i Østfold mandag 23. februar 2015 Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Instruktører fra La Humla Suse, Norsk Landbruksrådgiving og OIKOS Program 0900 Velkommen.

Detaljer

Lærerveiledning 2. Fra jord til bord

Lærerveiledning 2. Fra jord til bord Lærerveiledning 2. Fra jord til bord Om modulen Modulen tar for seg hele produksjonskjeden for korn, fra det blir sådd i åkeren til det blir brukt som mel i brødet vårt. Vi følger kornet i prosessene hos

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Vedlegg 1: Intervjuguide Intervjuguide fokusgrupper Qual Org Veg Innledende kommentarer: 1. Kort presentasjon av moderator. 2. Har noen deltatt i en fokusgruppe tidligere? Forklare hva en fokusgruppe er.

Detaljer

Salater fra Montebello

Salater fra Montebello Salater fra Montebello Grønn linsesalat 6 dl grønne linser 1 ½ pakke med ruccula 6 stenger stangselleri 300 g feta i tern 6 ss ristet pinjekjerner 9 ss hvitvinseddik Litt salt Litt chilisaus 9 ss olje

Detaljer

Krydderurter minileksikon

Krydderurter minileksikon Krydderurter minileksikon Generelt om bruk av ferske urter Vær raus med krydderurtene så drar du nytte av alle de gode antioksidantene i tillegg til de mange spennende smakene. Bruk gjerne dobbel mengde

Detaljer

Rapport fra prosjekt Målrettet uteaktivitet

Rapport fra prosjekt Målrettet uteaktivitet Rapport fra prosjekt Målrettet uteaktivitet Fjellvoll bo -og servicesenter, Østre Toten Kommune, 2012 Rapporten er utarbeidet av Grethe Haugom og Kari Olsen 1 Forord Dette prosjektet ble til etter at en

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

ØKOLØFT I MIDTRE NAMDAL SLUTTRAPPORT JULI 2011. Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk

ØKOLØFT I MIDTRE NAMDAL SLUTTRAPPORT JULI 2011. Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk ØKOLØFT I MIDTRE NAMDAL SLUTTRAPPORT JULI 2011 Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk 1. Bakgrunn for prosjektet Miljø og landbruk er et felles landbrukskontor for de fire deltakerkommunene i Midtre

Detaljer

Nordnorske grønnsaker. Ved Anne Linn Hykkerud Steindal PhD stipendiat Bioforsk Nord Holt & Tor J. Johansen Bioforsk Nord Holt

Nordnorske grønnsaker. Ved Anne Linn Hykkerud Steindal PhD stipendiat Bioforsk Nord Holt & Tor J. Johansen Bioforsk Nord Holt Nordnorske grønnsaker naturgitte kvaliteter? Ved Anne Linn Hykkerud Steindal PhD stipendiat Bioforsk Nord Holt & Tor J. Johansen Bioforsk Nord Holt Grønnsaker i nord Nordlige breddegrader: Kjølig vekstsesong

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer.

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Arbeidskonferanse - Selvhjelp Norge Ekeberg 5.februar 2008 Astrid Johansen Senteret er en møteplass for deg som ønsker kunnskap

Detaljer

MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015 SANDBAKKEN BARNEHAGE

MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015 SANDBAKKEN BARNEHAGE MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015 SANDBAKKEN BARNEHAGE Kort beskrivelse av enheten: Sandbakken barnehage er en liten privat barnehage, som holder til i Kvenildveien på Heimdal, en mil sør for Trondheim. Barnehagen

Detaljer

Oppskrifter til inspirasjon. Svinenakke med asiatiske smaker & Lammebog med timian og hvitløk. To smaksrike produkter - utallige muligheter

Oppskrifter til inspirasjon. Svinenakke med asiatiske smaker & Lammebog med timian og hvitløk. To smaksrike produkter - utallige muligheter Oppskrifter til inspirasjon NYHET! Svinenakke med asiatiske smaker & Lammebog med timian og hvitløk To smaksrike produkter - utallige muligheter V i lanserer nå to nye pålegg med et flott hjemmelaget utseende,

Detaljer

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Kurs i matlaging. Marit Haugenes Prosjektmedarbeider, HINT

Kurs i matlaging. Marit Haugenes Prosjektmedarbeider, HINT "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet hos mennesker med utviklingshemming Kurs i matlaging Marit Haugenes Prosjektmedarbeider,

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Skolehage. Skolehagens festbord

Skolehage. Skolehagens festbord Skolehage Skolehagens festbord Kirsty McKinnon og Reidun Pommeresche, Bioforsk Økologisk. E-post kirsty.mckinnon@bioforsk.no Det er høst og i skolehagen bugner det av all verdens fine grønnsaker, urter,

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Høst! Blanke ark blant fargede blader

Høst! Blanke ark blant fargede blader vvvvvv 6. utgave / oktober 2012 ffff Høst! Blanke ark blant fargede blader Høsten. Den vakre høsten. Frem med ullgenseren, og håpet om solfylte dager, skarp, klar luft. Turer, termos og tøfler. Høsten

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

ADHD Norge Hordaland 2014

ADHD Norge Hordaland 2014 Årsberetning ADHD Norge Hordaland 2014 Visjon: KOMMUNIKASJON OG MANGFOLD 1 1. STYRETS SAMMENSETNING Styret i Hordaland valgt på årsmøte 8 Mars 2014 Leder Christine Fretland Mørner 2014/15 Styremedlem Ruth

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Århus andelsgård

ÅRSMELDING 2013 Århus andelsgård ÅRSMELDING 2013 Århus andelsgård 1 Sesongen 2013 Århus gård Sesongen 2013 har vært nok en flott sesong for Århus. Riktig nok var våren preget av regn og atter regn, men på tross av dette har det vært rikelig

Detaljer

Grønnsakssuppe Onsdag

Grønnsakssuppe Onsdag Grønnsakssuppe Onsdag Denne enkle, men veldig gode suppen lager du på 1 2 3. En hverdagsoppskrift både barn og voksne setter pris på. Vanskelig? Enkel Tid 20 min TIPS: Suppen er like god uten pølser, dersom

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 300 g laksefilet i terninger 4 stk finhakkede sjalottløk 1 2 stk finhakket rød chili saft og finrevet skall av 1 stk lime 1 ss margarin 3 dl vann 2 dl

Detaljer

Lærerveiledning 1. Kornartene

Lærerveiledning 1. Kornartene Lærerveiledning 1. Kornartene Om modulen Modulen skal gi elevene oversikt over hvilke kornarter vi dyrker i Norge, hva de brukes til, og hvilken rolle korn har i kostholdet vårt. Kornartene ris og mais

Detaljer

Catering 2014. Buffet

Catering 2014. Buffet Buffet Tradisjonelt Koldtbord Varme karbonader med løk Røkt laks og eggerøre Laksepaté Roastbiff med remulade og sylteagurk Urtestekt kalkun Spekeskinke og morrpølse Potetsalat med eple og purre Tomatsalat

Detaljer

En lek i. - å dyrke økologiske grønnsaker med barn

En lek i. - å dyrke økologiske grønnsaker med barn En lek i kjøkkenhagen - å dyrke økologiske grønnsaker med barn Innhold Kjøkkenhager i barnehager og SFO 3 Kjøkkenhagen i barnehagens planer 4 Hvorfor økologi? 5 10 råd for et bærekraftig kosthold 5 Hvordan

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag 15-30 min Ca.1400 gr torskefilet 2 brokkoli 2 squash 4 rødløk 8 fedd hvitløk Sherry tomater Olivenolje Salt og pepper 1. Del squash, brokkoli og løk i passende biter.

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Oppskrifter på garantert gode pølser

Oppskrifter på garantert gode pølser Det er mye kjøtt i de beste pølsene Foto: H2W, Dreyer/Hensley Styling: Nina Sjøen, Paul Løwe Oppskrifter på garantert gode pølser www.gilde.no Garantert gode pølser De beste pølsene er de som er garantert

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Verdidokument Oslo krets av NKHF

Verdidokument Oslo krets av NKHF Verdidokument Oslo krets av NKHF Sjur Bjørnar Hanssen og Ole-Martin Holmen Oslo krets av Norsk kolonihageforbund 2010/2011 Innledning Oslokretsen ønsker å belyse kolonihagene sin viktige plass i byutviklingen.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Årsmelding Øverland Andelslandbruk (ØverlAndel) 2009

Årsmelding Øverland Andelslandbruk (ØverlAndel) 2009 Årsmelding Øverland Andelslandbruk (ØverlAndel) 2009 ØverlAndel Denne fjerde sesongen for ØverlAndel var den beste hittil. Denne konklusjonen er lett å trekke når man ser hvordan avlingen økte både i volum

Detaljer

Meny for kick-start fasen Norge

Meny for kick-start fasen Norge Meny for kick-start fasen Norge Frokost: Dag 1 Eggerøre med sopp Liten håndfull med frø-blanding: Foreslått blanding: gresskarkjerner og solsikkefrø Skivet røkt skinke med en stor, grillet/stekt tomat

Detaljer

Referat Årsmøte Hell Vel 2014

Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Onsdag 26.03 kl 19.00 på Hell Stasjon, lokale til Hell Communication Frammøte; Mette Olsen, Tommy Reinås, Ove Stavnås og Merete Aune Saksliste 1. Innkalling/saksliste Innkalling

Detaljer

7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER

7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER RASK 7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER TORSKE- PANNE RASKE RETTER MED FISK! Vi vet at mange har lyst til å spise fisk oftere. Det er bare et hinder: man tror fisk betyr komplisert mat som tar lang

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Resultater medlemsundersøkelsen 2011

Resultater medlemsundersøkelsen 2011 Resultater medlemsundersøkelsen 2011 63 medlemmer besvarte undersøkelsen. Det antas at nærmere 100 medlemmer er representert siden det er rimelig å forutsette at mange husstander med minst to medlemmer

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

oppgaver fra jord til bord Innhold fra jord til bord quiz Hvor stor oppskrift? fra Jord til bord nøtter Hva tror du? bondesjakk

oppgaver fra jord til bord Innhold fra jord til bord quiz Hvor stor oppskrift? fra Jord til bord nøtter Hva tror du? bondesjakk Innhold fra jord til bord quiz Hvor stor oppskrift? fra Jord til bord nøtter Hva tror du? bondesjakk Fra jord til bord quiz Sett en ring rundt det svaralternativet du tror er riktig. Tips Du kan også løse

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte torsdag 25.11.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 251110-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 251110-01 Oppsummering av høstkonferansen Sverre

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Årsberetning 2006 Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19.mars 2002

Årsberetning 2006 Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19.mars 2002 Org.Nr.: 986 000 429 Tlf: 63 87 12 77 Fax: 63 87 12 78 Stiftet 19.mars 2002 er et ideelt samarbeids- og serviceforum for organisasjonslivet på Skedsmokorset og dets naturlige omegn. Forumet skal bidra

Detaljer

Dato: 19.09.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/335 Camilla Skjerve-Nielssen 323.3

Dato: 19.09.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/335 Camilla Skjerve-Nielssen 323.3 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 19.09.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/335 Camilla Skjerve-Nielssen 323.3 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 15.10.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014

Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014 1 Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014 Dato: 24.4.2014 Tid: 19.30 Sted: Nordbyhagen bhg Tilstede: 45 stemmeberettigede på lista Dagsorden 1. Åpning Ved Styreleder Kristian Hannestad Gjennomgang

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 Styret har i 2013 bestått av: Leder Nestleder Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg SAR Materialforvalter Basseng Randsbølga Jonas Pettersen

Detaljer

Ukeplan makrobiotisk diett

Ukeplan makrobiotisk diett Start hver dag med et stort glass vann og saften av en presset sitron Drikk minst et glass grønn te hver dag Dette kan være frokosten hver dag, kornet kan du ta i tillegg hvis du er sulten. Mild Misosuppe

Detaljer

Naturvernforbundets egenevaluering av Naturlig onsdag forbildeprosjektet 2013

Naturvernforbundets egenevaluering av Naturlig onsdag forbildeprosjektet 2013 Naturvernforbundets egenevaluering av Naturlig onsdag forbildeprosjektet 2013 Naturvernforbundet Hordaland ble i 2013 tildelt midler til forbildeprosjekt. Vi har foretatt en kort egenevaluering, skrevet

Detaljer

REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL

REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL Dato: 30.06.2015 Tid: 17:00 19:00 Sted: Tilstede: Fraværende: Terje Olsen Referent: Claude Monéts allé 5, Sandvika Ken Woodward, Svein Joakimsen, Erik Vebner, Erik Simon

Detaljer