Følger maten fra jord til bord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følger maten fra jord til bord"

Transkript

1 lørdag Følger maten fra jord til bord Mens landbruksministeren vil ha store, priseffektive gårder, vender forbrukerne seg mot kollektivbruk. / Presentasjon: Margaret Mathisen VÅRT LAND lørdag 31. mai 2014 side 21

2 hovedsaken Fra jord til bord Vilde Blix Huseby Flere stikker fingeren i side 22 VÅRT LAND lørdag 31. mai 2014

3 Erlend Berge (foto) jorda Nordmenn ønsker større nærhet til maten. Stadig flere vender seg mot kooperativbruk. 800 medlemmer av Oslo Kooperativ har mulighet til å få kjøpt poser med kortreist økologisk mat annenhver uke. I medlemsdrevne Oslo kooperativ byttes det på å stå foran og bak utleveringsdisken. Denne uka var det Kari-Anne Isaksen (t.v.) tur til å pakke og dele ut poser, mens Hege Strand Karlsen (t.h.) er innom for å hente ferske tilskudd til kjøleskapet. Vilde Blix Huseby Matkooperativet treffer en nerve i tiden. Det er nok mange inklusive meg selv som har savnet et tilbud som dette, sier Kari-Anne Isaksen (27), medlem av Oslo Kooperativ. Hun stikker hodet fram fra pakke disken i Oslos Mathall for å overlevere Hege Strand Karlsen (45) hennes faste pose med lokal, økologisk mat. Isaksen og Karlsen er to av 800 ferske medlemmer i et samvirke basert på én enkel idé: Når tilgangen på økologisk, lokalt produsert mat i butikkene er så dårlig hvorfor ikke omsette maten direkte mellom bonde og forbruker? Del av trend. Ett år etter oppstarten står allerede tusen Oslo-boere på venteliste. Veksten må nå bremses for ikke å gro over egen bæreevne. De er langt fra den eneste direkte omsetningskanalen som opplever vekst. Medlemsdrevne kooperativer i flere byer er på vei, der nystartede Oslo og Ås kooperativ står som forbilder. Antallet andelsgårder der forbrukere kjøper gårdsandeler og tar del i driften øker raskt. Interesse for småskala kooperativbruk står i sterk kontrast til regjeringens visjoner for norsk Direkte omsetning av mat Grossistleddet kuttes helt i direkte omsetningsordninger av mat. I stedet omsettes maten direkte mellom bonde og forbruker. Andelsgårder og medlemsdrevne kooperativer er eksempler på direkte omsetningsordninger. I andelsgårder kjøper forbrukere andeler av gårdens produksjon, gjerne for ett år av gangen. Den første norske andelsgården startet opp i 2006, og i 2014 runder antallet 14. Oslo Kooperativ startet opp i fjor, etter inspirasjon fra tilsvarende ordninger i København. I år har et kooperativ på Ås fulgt etter, og kooperativer i flere byer er på vei. landbruk. I årets jordbruksforhandlinger, som ble avsluttet onsdag, har landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) vært tydelig på at det er store, framfor små bruk, som skal belønnes i fremtiden. Bøndene skal produsere mer på mindre statlige tilskudd og forbrukerne skal gis billigere mat. Pris lite viktig. Spørsmålet er om nordmenn virkelig tenker mest på pris når de fyller handlekurvene? Skal vi tro en fersk undersøkelse om nordmenns VÅRT LAND lørdag 31. mai 2014 side 23

4 NordmeNNs hold NiNger til landbruk Respons Analyse og NILF har kartlagt nordmenns holdning til landbruk. Undersøkelsen, som ble lansert 22. mai, er den første av sitt slag noensinne. Undersøkelsen viser at nordmenn setter trygg og sunn mat og dyrevelferd over pris. Den viser også at folk flest ikke ser størrelsen på overføringer til jordbruket som noe stort problem. Pensjonist Roar Habberstad (71) har satt i gang en egen birøktergruppe for andelseierne på Øverland gård. Arbeidsgrupper som denne kommer istand på initativ fra medlemmene selv. Årets jordbruksforhandlinger I de årlige jordbruksforhandlingene forhandler bøndene og staten om rammene for norsk landbruk. I år har den største konflikten vært knyttet til at regjeringen vil fjerne utjevningsordninger mellom store og små bruk. I dagens system får små bønder større tilskudd per dyr eller produkt, enn store. Fjerningen av utjevningsordningene vil gi små og mellomstore kornbønder kraftige inntektskutt. Etter brudd i forhandlingene ble regjeringen og bondeorganisasjonene enige onsdag kveld. NILF/ Statens tilbud i jordbruksforhandlingene Caroline Lowrey og Inger Sofie Habberstad luker i urtehagen på Øverland gård. I bakgrunnen blander summingen av bier seg med duringen fra bilene på Bærumsveiene like ved. holdninger til norsk landbruk, er situasjonen stikk motsatt. Undersøkelsen viser at trygg og sunn mat og dyrevelferd ble vektlagt foran pris og nivået på statlige overføringer til landbruket, sier Klaus Mittenzwei, forsker ved NILF (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning). Han har utført undersøkelsen i samarbeid med Respons Analyse, og forteller at verdiene også ble rangert høyere enn det vi oppfatter som klassiske mål med landbrukspolitikken som matsikkerhet og levende bygder. Spørreundersøkelsen er del av en større studie. Nå skal forskerne også studere folkevalgtes holdninger til landbruk for å undersøke om politikerne er i utakt med folket. Nærhet til maten. På Norges første andelsgård der en gjeng Osloog bærumsboere har samlet seg i potetåkeren bekreftes inntrykket av pris som mindre viktig. Andelseierne på Øverland gård setter tallet på handlelappen langt bak verdien av det «å få følge maten fra jord til bord». Denne solvarme ettermiddagen i mai er de på felles dugnad: Årets settepoteter skal i åkeren. Dette er litt skummelt, hviner Caroline Lowrey (55), i det traktormotoren begynner å rulle med Lowrey og settepotetene bakpå. Hun kjenner på at hun fortsatt har nok å lære om gårdsdrift, selv som mangeårig andelseier. Lærdom om hvordan maten produseres. Nærhet til naturen. Visshet om at maten er fri for sprøytemidler. Dette er de tre hensynene som veier tyngst for andelseierne på Øverland. Hvorvidt det lønner seg å betale andelen her, sammenlignet med hva man ville fått for pengene i butikken, er uviktig for folk her, mener pensjonist og andelseier Inger Sofie Habberstad (70), som var blant de første som dro i gang driften av Øverland. Møteplass. Gården som var den første av sitt slag i Norge, har vokst fra en gjeng med «spesielt interesserte» i 2006 til over 400 medlemmer i alle aldere. I likhet med Oslo Kooperativ har de sett seg nødt til å sette et tak for ikke å bli for store. Blir de for store forsvinner fellesskapsfølelsen og dermed en viktig verdi ved andelseierskapet. «Selv om dette med økologi er veldig i vinden for tida, skal vi heller ikke undervurdere det sosiale» Roar Habberstad (71), andelseier på Øverland gård side 24 VÅRT LAND lørdag 31. mai 2014

5 Tror smått er like effektivt Vilde Blix Huseby Bøndene raser mot regjeringens tilbud i jordbruksforhandlingene. Tirsdag 20. mai gikk 5000 bønder og støttespillere i tog i Oslo. Forbrukerrettet, småskala gårdsdrift kan ta over halvparten av det norske markedet, tror bonde Tore Jardar Virgenes. Han er ikke enig med landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) i at norsk landbruk vil bli mer effektivt av å vri jordbruksstøtten i favør av store bruk. Det siste tiåret har vi snarere effektivisert oss ineffektive. Størrelse er uten betydning for effektivitet i jordbruket. Selv skulle jeg gjerne drevet mindre, sier Virgenes, som selv driver på 200 mål. Han mener potensialet for småskala landbruk er stort. Forbrukerrettet, småskala drift kan utgjøre halvparten, i hvert fall 20 til 30 prosent av det norske markedet, tror Vestlands-bonden. Lite svinn. Virgenes får støtte av Alexandra Devik, initiativtaker til Oslo Kooperativ. Andelsgårder er effektive fordi de har lite svinn. Alt brukes. Det skiller seg fra å levere til en grossist, der gulrøtter blir tatt ut fordi de er skeive. Mye kastes underveis og i matbutikken, forklarer Devik. Hun tror vekst i antallet andelsgårder vil gavne landbruket på sikt. Det er vist at mange av stordriftsgårdene har stordriftsulemper. I tillegg til negative kostnader på miljø og dyrevelferd, handler det også om at de har et høyt kostnadsnivå og ofte mottar mye subsidier, sier hun. Satset på forbrukerne. Det er to år siden Virgenes først rettet seg direkte mot forbrukerne. Å droppe grossistleddet fungerte så godt at han ved juletider valgte å «brenne alle bruer»: Fra nyttår har Virgenes gård blitt drevet som en fulldrifts andelsgård. Etterspørselen har vært enorm. Bonde Tore Jardar Virgenes mener det kan være like effektivt å drive smått. Vi har allerede mange på venteliste. Andre gårder i nærområdet har tilsvarende opplevelser, forteller Virgenes, som er svært fornøyd med tryggheten andelslandbruk gir. Nå vet bonden at han kan ta ut lønna si hver måned. For første gang kan han også ta ut sommerferie. Stort rom. Virgenes tror ikke småskala, forbrukerrettet gårdsdrift er redningen for norsk landbruk, men er sikker på at det er rom for flere som driver som ham. Jeg tror minst en gård i hver kommune kan drive på denne måten og eventuelt knytte til seg andre gårder i området, sier han. Målet er at forbrukerne skal få tak i alt de trenger av lokal, økologisk mat på samme sted. Selv har han avtale med andre gårder i nærmiljøet om å få levert melk, villsau og økologisk egg til andelseierne. De 200 andelseierne skal få alt de trenger av egg, poteter, grønnsaker og mel i løpet av året inkludert i andelen på kroner. I tillegg får de fiske så mye de vil i Numedalslågen, som renner forbi gården. Kan tjene mye. Virgenes er sikker på at norske bønder kan tjene mye på å droppe produksjonsleddet, Tidligere har jeg produsert 600 gris, som jeg har levert til butikkene. Nå som jeg istedenfor omsetter direkte til forbrukerne, kan jeg ha 100 griser og tjene like mye. At de sosiale møteplassene utgjør en viktig tilleggsmotivasjon, er tydelig både blant medlemmene i Oslo Kooperativ og på andelsbruket i Bærum. I Oslo Kooperativ arrangeres felles middager og samlinger der medlemmer er velkomne om de ønsker. På Øverland utgir de en egen ukentlig avis, arrangerer dugnader og middager, i tillegg til årlige høsttakkefester for alle andelseierne. Selv om dette med økologi er veldig i vinden for tida, skal vi heller ikke undervurdere det sosiale, påpeker Roar Habberstad (71) gift med Inger Sofie, og igangsetter for birøktgruppen på gården. Man må skjønne at man må bruke en del tid på dette for å få en ordentlig tilknytning. Ikke alle er klar for det, så det er en del som faller fra etter første året. De som er igjen blir til gjengjeld lenge og da er det sosiale ekstra viktig, mener han. Dårlig butikkutvalg. Og flere vil bli andelseiere. I 2012 var det fire andelsbruk i Norge, men de to siste årene har antallet økt med nesten 300 prosent. I løpet av 2014 teller organisasjonen Andelslandbruk Norge 14 medlemmer. Alexandra Devik, en av initiativtakerne bak Oslo kooperativ, tror mangelen på lokale råvarer i butikkene er med på å forklare etterspørselen etter direkte omsetningsordninger. «Ferske, økologiske grønnsaker som er produsert i Norge, er vanskelig å få tak i. Forbrukerne går nye veier for å få tak i varene» Stadig flere er interessert i ren, fersk og økologisk mat, men ferske, økologiske grønnsaker som er produsert i Norge, er vanskelig å få tak i. Forbrukerne går nye veier for å få tak i varene, sier Devik. Sprøytemiddelfrykt. Også internasjonalt var det frykten for sprøyte midler som gjorde at konseptet andelsgårder oppsto. Ordningen oppsto i Japan på 60 tallet. Forbrukerne reagerte på Alexandra Devik (26), initativtaker til Oslo Kooperativ unødvendig bruk av sprøytemidler og stor avstand «fra jord til bord». De skapte andelslandbruket: En vmodell basert på åpen dialog mellom bønder og forbrukere, samt gjennomsiktighet i økonomien. Andelslandbruk er det nærmeste man kommer å være bonde uten å være det selv, sier Devik. Hun mener kombinasjonen av fellesskap og tryggheten ved å vite hvor maten kommer fra trekker folk til andelsordningene. VÅRT LAND lørdag 31. mai 2014 side 25

6 Bakpå traktoren til gartner Kurt Oppdøl sitter Inger Sofie Habberstad og Caroline Lowrey og setter poteter på et jorde i Bærum. Andelseierne ved Norges første andelsgård tar del i en raskt økende interesse for direkte omsetningsordninger. Diverse oppslag i media har gjort flere nordmenn bevisst på maten vi spiser. Som andelseier vet du akkurat hvordan maten du spiser blir produsert. Det gjør man ikke i butikken, påpeker hun, og får støtte fra kooperativmedlem Isaksen. Når man syns det er rart å ta maten opp fra posen og finne jord på gulrøttene. Det sier litt om hvor mye avstand vi har til maten vår til vanlig, sier Isaksen, som også tror mangfoldet av grønnsaker gjør medlemmene mer kreative i matveien. Vi vet aldri nøyaktig hva vi får i posen fra kooperativet. Det gjør at man må tenke: Hva skal jeg lage av dette? Alexandra Devik forteller at mange av gartnerne i andelslandbrukene er «helt rå på å prøve seg fram med grønnsaker». Rødbeter, pastinakk, poteter, salat, grønnkål, tomater, urter og ofte flere sorter av samme grønnsak. På Århus gård i Skien hadde de også hadde et prosjekt der de dyrket asiatiske grønnsaker, sier hun. Forpliktelse. I Oslo Kooperativ er det hakket mer «lavterskel» å være medlem enn på andelsgårdene. Medlemmene bestemmer selv hvor hyppig de kjøper matposer. Den eneste forventningen er at det Utvikling i antall gårdsbruk etter størrelse på gården Dekar jordbruksland stilles opp bak pakkedisken av og til. På andelsgårdene derimot, er det obligatorisk å bidra med seks timers dugnadsarbeid i løpet av sesongen i tillegg til innhøsting av avlingen. Kravet om en slik forpliktelse gjør at andelslandbruk ikke er for alle. Arbeidet på gården tar en del tid. Det er enklere å være medlem av Oslo Kooperativ enn her. Her må man bidra, spa i jorda, høste inn maten. Det er alltid noen som faller fra, forteller gartner ved Øverland gård, Kurt Oppdøl (52). For Oslo-boer og tidligere andelseier ved Øverland gård, Hege Strand Karlsen (45), var det -49 dekar dekar dekar dekar dekar 500 dekar eller mer Den lyseblå linjen nederst viser at antallet store gårdsbruk har økt gradvis siden 2000, mens små og mellomstore bruk (med under 300 dekar jordbruksland) har gått kraftig ned. Kilde: Tall fra SSB/Jordbruksbedrifter etter størrelsen på jordbruksareal ikke redsel for å forplikte seg som gjorde at hun sa fra seg andelen på bærumsgården. Hun er glad i å spa i jorda, og har anskaffet en egen parsellhage. Da Oslo Kooperativ startet opp var det rett og slett mer praktisk å ta turen dit enn ut til Bærum. For behovet for kortreist, økologisk mat er ikke borte. Nå står hun og tryller fram råvarene hun har hentet i pakkedisken, med forventninger i blikket. Dagens forsyning byr på kålrot, poteter, friske og tørkede urter, egg, honningsennep og en brødblanding. Se her a! utbryter hun lykkelig. De brødene vi får her er ordentlige greier, ikke noe vannete skit. Og kålroten! Datteren min liker egentlig ikke kålrot, men kålroten fra Oslo Kooperativ den liker hun, forteller Karlsen. Hun er medlem fordi kortreist mat smaker bedre, og føles mye bedre å spise. Samme pris. Og selv om pris oppfattes som mindre viktig, kan maten også bli billigere enn den i butikken, ifølge andelseierne. Seks kilo mat til 200 kr er slett ikke verst, mener de. Gjennom direkte omsetning kuttes forhandlerleddet, som ofte står for 70 til 80 prosent av den totale butikkprisen. Resultatet er ikke bare rimeligere mat. Det gjør også at produsentene kan få en skikkelig pris for varene sine. Andelslandbruk reduserer bondens sårbarhet. Når andelseierne er med og tar risikoen, kan bøndene ha litt lavere skuldre. Å vite at varene blir omsatt uavhengig av sesongvariasjon skaper trygghet, sier Alexandra Devik. Devik tror nærhet til maten gjør at den verdsettes på en annen måte. Det kan igjen øke bøndenes inntektsgrunnlag, tror hun, og får støtte fra kooperativmedlem Karlsen: Etter at jeg begynte med parsellhage selv har jeg skjønt hvor sinnssykt mye styr det er å være bonde. side 26 VÅRT LAND lørdag 31. mai 2014 Presentasjon: Margaret Mathisen

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

Fremveksten av nye og mindre matleverandører

Fremveksten av nye og mindre matleverandører Diskusjonsnotat Nr. 2012 3 Fremveksten av nye og mindre matleverandører med spesielt fokus på markeds og salgskanaler Julie Nåvik Hval Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Postboks 8024 Dep

Detaljer

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI?

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Kjære landsmøte! Et av barna som ble født i mars i år ble innbygger nummer 5 millioner. Når dette barnet blir 18 år i 2030 har vi trolig

Detaljer

Veier ut av fattigdom

Veier ut av fattigdom Niger: En nasjonal bevegelse mot fattigdom Tanzania: Kvinnelige gründere ser etter nye markeder Norge: Fra kornkamre til sparebanker Kara Bara: Spare- og lånegruppen forandret landsbyen nr. 2 2011 tema:

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk INNHOLDSFORTEGNELSE HVA ER RIO + 20...SIDE 2 RIO-KONFERANSEN 1992...SIDE 3 BÆREKRAFTIG UTVIKLING...SIDE 4 HVA ER GRØNN ØKONOMI?...SIDE 5 UTFORDRINGER FOR RIO+20...SIDE 6 BÆREKRAFTIGE FALLGRUVER...SIDE

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

5/2/2014 Clubhouse International 1

5/2/2014 Clubhouse International 1 I løpet av årene har det verdensomspennende klubbhusfellesskapet lagt stadig større vekt på "fellesskapet" når det gjelder å definere hva som gjør et klubbhus til et klubbhus. Vi har innsett at det som

Detaljer

Et (ganske) hemningsløst forhold til kunst og kommers

Et (ganske) hemningsløst forhold til kunst og kommers Marius Martinussen (1978) er en produktiv maler, som bruker media- og reklamespråket i sine bilder. Han har en lang rekke separat- og gruppeutstillinger bak seg både i Norge og utlandet, er innkjøpt av

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Stavanger kan bli 10. største by

Stavanger kan bli 10. største by BEDRE RUSTET FOR MOTGANG side 38 2015 - ET ÅR FOR GRÜNDERE side 14 U37 - DE UNGE PÅ BANEN side 40 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden Stavanger kan bli 10. største by Dersom Stavanger

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer