Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 06072009-07082009"

Transkript

1 Offentlig journal Periode:

2 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Havforskningsinstituttet - Terje Hindenes Mottaker: Maringeologi - RB Sak: NASJONAL TOKTKOMITE (Jf.. Sift 04/00584) Dok: Referat møte Nasjonal toktkomite`og Nasjonal instrumentpool Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Hurum Energigjenvinning KS Mottaker: NGU-lab - BK Sak: ANALYSE AV ASKEPRØVE Dok: Analyser av 4 stk. askeprøver. Saksansv: NGU-lab / HS Saksbeh: NGU-lab / BK 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nordland fylkeskommune, Næring og regional utvikling Mottaker: Industrimineraler og metaller - RB Sak: AVTALE OM PROSJEKTSAMARBEID MELLOM NGU OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE - MINERALFOREKOMSTER I NORDLAND Dok: Tilsagn: Kartlegging og kommersialisering av mineralressurser i Nordland fylke. Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / RB Side2

3 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Plan og budsjett - KØ Mottaker: Nordland fylkeskommune, Næring og regional utvikling Sak: AVTALE OM PROSJEKTSAMARBEID MELLOM NGU OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE - MINERALFOREKOMSTER I NORDLAND Dok: Retur av undertegnet avtale om prosjektsamarbeidet Nordland Mineral Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Plan og budsjett / KØ 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen - Tore Haugen Mottaker: Geokjemi og miljø - RTO Sak: FORBRENNING AV IMPREGNERT TREVIRKE - ENERGOS AS (JF. SIFT 03/00714) Dok: Tillatelse av brenning av vasket ristgods. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Geokjemi og miljø / RTO 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Direktoratet for naturforvaltning Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: FORSKRIFT OM RAMMER FOR VANNFORVALTNINGEN - GJENNOMFØRING AV RAMMEDIREKTIVET FOR VANN I NORGE Dok: Høring av endring i forskrift om rammer for vannforvaltningen. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR Side3

4 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Oljedirektoratet Mottaker: Maringeologi - RB Sak: SØKNAD OM VITENSKAPELIG UNDERSØKELSESTILLATELSE MED FORSKNINGSFARTØY Dok: Søknad om vitenskapelig undersøkelsestillatelse med forskningsfartøyet R/V Academic Nikolaj Strakhov. Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Oljedirektoratet Mottaker: Maringeologi - RB Sak: SØKNAD OM VITENSKAPELIG UNDERSØKELSESTILLATELSE MED FORSKNINGSFARTØY Dok: Søknad om vitenskapelig undersøkelsestillatelse med forskningsfartøyet F/F Jan Mayen for Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Brønnøy kommune Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: UTVIDELSE AV AKSELBERG KALKBRUDD I BRØNNØY KOMMUNE Dok: Reguleringsplan og konsekvensutredning for utvidelse Akselberg kalkbrudd. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR Side4

5 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Maringeologi - OL Mottaker: International Centre for Geohazards (ICG) Møre og Romsdal fylke Åknes/Tafjord Beredskap IKS Sak: RAPPORTER FRA UNDERSØKELSER - ÅKNES/TAFJORD Dok: Utsendelse av NGU Rapport Rock avalanches - distribution and frequencies in the inner part of Storfjorden, Møre og Romsdal County, Norway. Saksansv: Skred / LHB Saksbeh: Maringeologi / OL 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Reindriftsforvaltningen Sør-Trøndelag/Hedmark Mottaker: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Sak: CESIUMKARTLEGGING I JOTUNHEIMEN Dok: Signert avtale om kartlegging av Cesium i Jotunheimen/Valdres Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Franzefoss Minerals Sentrallaboratoriet Mottaker: NGU-lab - BK Sak: ANALYSER FOR FRANZEFOSS PUKK Dok: Bestilling av analyser av 10 prøver. Saksansv: NGU-lab / HS Saksbeh: NGU-lab / BK Side5

6 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Kari Sletten Mottaker: Personal - BH Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Søknad om endringer i stillingsforhold ved NGU. Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / BH 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Personal - BH Mottaker: Kari Sletten Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Endring i stillingsandel. Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / BH 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: - Arild Bjerkan Mottaker: Plan og budsjett - CB Sak: ANBUDSFORESPØRSEL RENHOLDS- OG KANTINETJENESTER Dok: Korrigert pris- og fakturaoversikt Saksansv: Adm / oav Saksbeh: Plan og budsjett / CB Side6

7 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kommunikasjon - GH Mottaker: Statsarkivet i Trondheim Sak: KARTLEGGING AV ARKIVARBEIDET VED NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Dok: Avlevering av feltdagbøker fra NGU. Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Kommunikasjon / GH 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kommunikasjon - GL Mottaker: Høgskolen i Oslo, Avd. for journalistikk, bibliotek - og info.fag - Andreas Ytterstad Sak: FORMIDLING - SCIENCEPUB Dok: Svar på søknad om støtte fra Sciencepub - avslag. Saksansv: Kommunikasjon / GL Saksbeh: Kommunikasjon / GL 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges forskningsråd - Kari Druglimo-Nygaard Mottaker: Løsmasser og klimautvikling - EL Sak: FORMIDLING - SCIENCEPUB Dok: Prosjekter med Russland-samarbeid. Saksansv: Kommunikasjon / GL Saksbeh: Løsmasser og klimautvikling / EL Side7

8 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Løsmasser og klimautvikling - EL Mottaker: Norges forskningsråd - Kari Druglimo-Nygaard Sak: FORMIDLING - SCIENCEPUB Dok: Sammenstilling av prosjekter med Russland-samarbeid. Saksansv: Kommunikasjon / GL Saksbeh: Løsmasser og klimautvikling / EL 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Naturvernforbundet Hordaland Mottaker: Grunnvann og grunnvarme - BF Sak: VANNREGION 4 - VESTLANDET Dok: Fylkesdelplan for små vasskraftverk Kopi av høringsuttalelse. Saksansv: Grunnvann og grunnvarme / BF Saksbeh: Grunnvann og grunnvarme / BF 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Jörg Ebbing Mottaker: Personal - BH Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Søknad om studieopphold på Witwatersrand Universitet, Sør Afrika. Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / BH Side8

9 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Personal - BH Mottaker: Jörg Ebbing Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Innvilget søknad om studieopphold ved Witwatersrand universitet, Sør Afrika. Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / BH 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Østfold, Vannregionmyndigheten i Vannregion 1 - Håvard Hornnæs Mottaker: Grunnvann og grunnvarme - BF Sak: VANNREGION 1 - GLOMMA Dok: Sammendrag av høringsuttalelser til utkast til forvaltningsplan for vannregion Glomma/Indre Oslofjord. Saksansv: Grunnvann og grunnvarme / BF Saksbeh: Grunnvann og grunnvarme / BF 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Tromsø kommune, Byutvikling Mottaker: Pukk og grus - PRN Sak: REGULERINGSPLAN - TROMSØ KOMMUNE Dok: Massetak i sjø, Tønsvika, plan nr Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Pukk og grus / PRN Side9

10 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Tromsø kommune, Byutvikling Mottaker: Pukk og grus - PRN Sak: REGULERINGSPLAN - TROMSØ KOMMUNE Dok: Reguleringsplan massetak i sjø, Tønsvika - plan nr 1673 Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Pukk og grus / PRN 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fornyings- og administrassjonsdepartementet Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: REFERANSEKATALOG OVER ANBEFALTE OG OBLIGATORISKE IKT-STANDARDER FOR OFFENTLIGE VIRKSOMHETER Dok: Anbefalte og obligatoriske IKT-standarder i offentlig sektor. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Energos AS Sak: ANALYSER AV PRØVER FRA ENERGOS AS Dok: Analyserapport oversendes Saksansv: NGU-lab / HS Saksbeh: NGU-lab / BK Side10

11 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Industrimineraler og metaller - HG Mottaker: Ingeborg Lekang Sak: BESTEMMELSE AV INNSENDTE MINERALPRØVER Dok: Bestemmelse av innsendt prøve Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / HG 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Regnskap - GB Mottaker: Finansdepartementet Sak: KJØP AV KLIMAGASSKVOTER VED STATSANSATTES FLYREISER TIL UTLANDET Dok: Klimaregnskap 1. halvår Saksansv: Adm / oav Saksbeh: Regnskap / GB 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Melanie Mesli Mottaker: Personal - BH Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Søknad om studie- og forskningsopphold ved Bernard Price Institute for Paleontological Research, Sør-Afrika. Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / BH Side11

12 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Personal - BH Mottaker: Melanie Mesli Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Innvilgelse av søknad om studieopphold i Sør Afrika. Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / BH 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kommunikasjon - GL Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet Sak: STATSBUDSJETTET OG VIRKSOMHETSPLAN 2009 Dok: Kommunikasjonsplan NGU Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Kommunikasjon / GL 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: VANNKRAFTUTBYGGING - NVE Dok: Statkraft Energi AS. Søknad om tillatelse for Lille Måsevann pumpe samt bekkeinntak i Stalugaisa og Pieralemetjavrrit, Lebesby kommune. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR Side12

13 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: VANNKRAFTUTBYGGING - NVE Dok: Melding med forslag til utredningsprogram for Jotind kraftverker 1 og 2, Tjeldsund kommune i Nordland - Hålogaland Kraft AS. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: VANNKRAFTUTBYGGING - NVE Dok: Høring av konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Abbujavri kraftverk i Kvænangen kommune. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fornyings- og administrassjonsdepartementet Mottaker: Plan og budsjett - PGØ Sak: REGELVERK/BESTEMMELSER OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Dok: Oppfordring til økt bruk av kontraktstandarder ved offentlige anskaffelser. Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / PGØ Side13

14 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Loppa kommune Mottaker: Industrimineraler og metaller - HG Sak: APATITTUNDERSØKELSER I VEST-FINNMARK Dok: Innvilget tillatelse til landing med helikopter. Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / HG 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Industrimineraler og metaller - RB Mottaker: Gexco Norge AS Sak: MALMPOTENSIALET I MOFJELL-OMRÅDET Dok: Utsendelse av NGU Rapport Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / RB 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fornyings- og administrassjonsdepartementet Mottaker: Personal - BH Sak: HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI APRIL LOKALE FORHANDLINGER Dok: Lokale forhandlinger pr. 1.august HTA Saksbeh: Personal / BH Side14

15 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fornyings- og administrassjonsdepartementet Mottaker: Personal - BH Sak: HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI APRIL LOKALE FORHANDLINGER Dok: Tolkning av HTA pkt femte og sjette ledd. Saksbeh: Personal / BH 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: SINTEF Energiforskning AS - Rune Aarlien Mottaker: Maringeologi - RB Sak: FORSKNINGSSENTER FOR MILJØVENNLIG ENERGI (FFME) / BIGCCS CENTRE Dok: Minutes from the General Assembly Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Personal - AD Mottaker: Anne-Lise Hellesvik Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Aksept av tilbud om stilling ved NGU. Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / AD Side15

16 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Telemark, Miljøvernavdelingen Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: FORSLAG TIL VERN AV SKOG OG NATURRESERVATER Dok: Sentral og lokal høring - Asgjerdstigfjell naturreservat i Drangedal, Grandalsåsen naturreservat i Siljan kommune og Vindfjell naturreservat i Siljan og Lardal kommuner. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: FORSLAG TIL VERN AV SKOG OG NATURRESERVATER Dok: Høring - vern av fire eiendommer tilhørende opplysningsvesenets fond i Oslo og Akershus. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Plan og budsjett - CB Mottaker: Sak: OFFENTLIG ELEKTRONISK POSTJOURNAL - OEP Dok: Lansering av offentlig postjournal - ettersending av NGUs svar Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / CB Side16

17 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Regnskap - GB Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet - Solveig Sandberg Sak: STATSREGNSKAPET RAPPORTERING Dok: Oversendelse av S-rapport og A-rapport pr. 30.juni Saksansv: Regnskap / GB Saksbeh: Regnskap / GB 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nærings- og handelsdepartementet - Solveig Sandberg Mottaker: Regnskap - GB Sak: STATSREGNSKAPET RAPPORTERING Dok: Regnskapsrapporter pr. 30/6-09 og oversendelsesbrev fra SSØ. Saksansv: Regnskap / GB Saksbeh: Regnskap / GB 09/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Avsender: Hydro Aluminium Sunndal Mottaker: NGU-lab - BK Sak: PRØVER FOR HYDRO ALUMINIUM SUNNDAL Dok: Analyser av 9 prøver av dekkemateriale. Saksansv: NGU-lab / HS Saksbeh: NGU-lab / BK Side17

18 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Intertek West Lab AS Mottaker: NGU-lab - BK Sak: ANALYSER FOR INTERTEK WEST LAB 2009 Dok: Analyser av 2 kalkprøver. Saksansv: NGU-lab / HS Saksbeh: NGU-lab / BK 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Riksantikvaren Mottaker: Grunnvann og grunnvarme - HDB Sak: FAGLIG BISTAND GRUNNVANN 2009 Dok: Tilsagn: Bryggen i Bergen - SAS-hotellet - Tiltak mot grunnvanns- og setningsproblemer - Aksept av tilbud. Saksansv: Grunnvann og grunnvarme / BF Saksbeh: Grunnvann og grunnvarme / HDB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Riksantikvaren Mottaker: Grunnvann og grunnvarme - HDB Riksantikvaren Sak: FAGLIG BISTAND GRUNNVANN 2009 Dok: Tilsagn: Bryggen i Bergen - Setninger i bryggefronten - Frontprosjektet Faglig bistand - Aksept av tilbud. Saksansv: Grunnvann og grunnvarme / BF Saksbeh: Grunnvann og grunnvarme / HDB Side18

19 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Mottaker: Plan og budsjett - CB Sak: ANSKAFFELSESDOKUMENTASJON Dok: Bestilling av HR-annonse Saksansv: Adm / oav Saksbeh: Plan og budsjett / CB 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: FVL Par.: FVL 13.2 Avsender: Industrimineraler og metaller - AM Mottaker: Norwegian Crystallites Sak: UNDERSØKELSE AV KVARTSFOREKOMSTER Dok: Utsendelse av NGU Rapportene og Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / AM 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Hertz -First Rent a Car Norway as - Frode Kirkestuen Mottaker: Plan og budsjett - CB Sak: ANSKAFFELSE LEIEBILTJENESTER Dok: Svar om betalingsbetingelser - Leiebiltjenester. Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / CB Side19

20 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: COWI AS Mottaker: Naturstein - TH Sak: PLANARBEID HEGNA SKIFER- OG MURSTEINSUTTAK, BØ KOMMUNE Dok: Varsel om igangsetting av planarbeid Hegna skifer- og muresteinsuttak. Saksansv: Naturstein / TH Saksbeh: Naturstein / TH 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Industrimineraler og metaller - AK Mottaker: David Whitehead Sak: MASTEROPPGAVE - ROMBAKEN/SKJOMEN Dok: Tilbud om støtte til masteroppgave. Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / AK 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: David Whitehead Mottaker: Industrimineraler og metaller - JSS Sak: MASTEROPPGAVE - ROMBAKEN/SKJOMEN Dok: Feltarbeid i Rombaken - Skjomen. Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / JSS Side20

21 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Industrimineraler og metaller - RB Mottaker: David Whitehead Sak: MASTEROPPGAVE - ROMBAKEN/SKJOMEN Dok: Datamateriale fra Rombaken - Skjomen. Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / RB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Simone Dorigato Mottaker: Personal - AD Sak: ETT-ÅRIG VIKARIAT INNEN BERGGRUNNSGEOLOGI Dok: Søknad på vikariat innen berggrunnsgeologi. Saksbeh: Personal / AD 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Yousif Mohammad Mottaker: Personal - AD Sak: ETT-ÅRIG VIKARIAT INNEN BERGGRUNNSGEOLOGI Dok: Søknad på vikariat innen berggrunnsgeologi. Saksbeh: Personal / AD Side21

22 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Marko Troon Mottaker: Personal - AD Sak: ETT-ÅRIG VIKARIAT INNEN BERGGRUNNSGEOLOGI Dok: Søknad på vikariat innen berggrunnsgeologi. Saksbeh: Personal / AD 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Mohammed Aden Ali Mottaker: Personal - AD Sak: ETT-ÅRIG VIKARIAT INNEN BERGGRUNNSGEOLOGI Dok: Søknad på vikariat innen berggrunnsgeologi. Saksbeh: Personal / AD 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Torkil Sørlie Røhr Mottaker: Personal - AD Sak: ETT-ÅRIG VIKARIAT INNEN BERGGRUNNSGEOLOGI Dok: Søknad på vikariat innen berggrunnsgeologi. Saksbeh: Personal / AD Side22

23 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Niels Giroud Mottaker: Personal - AD Sak: ETT-ÅRIG VIKARIAT INNEN BERGGRUNNSGEOLOGI Dok: Søknad på vikariat innen berggrunnsgeologi. Saksbeh: Personal / AD 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Tanja Grandvuinet Mottaker: Personal - AD Sak: ETT-ÅRIG VIKARIAT INNEN BERGGRUNNSGEOLOGI Dok: Søknad på vikariat innen berggrunnsgeologi. Saksbeh: Personal / AD 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Kjell Svein Nilsen Mottaker: Personal - AD Sak: ETT-ÅRIG VIKARIAT INNEN BERGGRUNNSGEOLOGI Dok: Søknad på vikariat innen berggrunnsgeolgi. Saksbeh: Personal / AD Side23

24 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Kristian Drivenes Mottaker: Personal - AD Sak: ETT-ÅRIG VIKARIAT INNEN BERGGRUNNSGEOLOGI Dok: Søknad på vikariat innen berggrunnsgeologi. Saksbeh: Personal / AD 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland Mottaker: Naturstein - GM Sak: KVERNSTEINSPROSJEKT I SALTDAL KOMMUNE Dok: Forholdsregler ved registrering av gamle kvernsteinsbrudd i Saltdal. Saksansv: Naturstein / TH Saksbeh: Naturstein / GM 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Asplan Viak AS, Avd. Trondheim Mottaker: Info - BFM Sak: BRUK AV GEOLOGISK KUNNSKAP I KOMMUNENE Dok: Oversendelse av sluttrapport "Bruk av geologisk kunnskap i kommunene". Saksansv: Info / BFM Saksbeh: Info / BFM Side24

25 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norut Narvik AS Mottaker: Industrimineraler og metaller - RB Sak: GASSMAKS NORDLAND Dok: Undertegnet intensjonsavtale vedrørende "Gass - mineralbasert industri i Nord Norge. Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / RB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Oljedirektoratet Mottaker: Maringeologi - RB Sak: KRAV OM BRUK AV SPORINGSUTSTYR PÅ FARTØYER SOM DRIVER UNDERSØKELSER ETTER PETROLEUM Dok: Krav om sporingsustyr på fartøy som driver undersøkelser etter petroleum. Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: VIA Travel Trondheim - Tor Simensen Mottaker: Plan og budsjett - CB Sak: ANSKAFFELSE KONFERANSEKOORDINATOR (PCO) 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLIED MINERALOGY Dok: Kommentarer til avtaleutkast datert Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / CB Side25

26 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: VIA Travel Trondheim - Tor Simensen Mottaker: Plan og budsjett - CB Sak: ANSKAFFELSE KONFERANSEKOORDINATOR (PCO) 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLIED MINERALOGY Dok: Supplerende kommentar til avtaledokument Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / CB 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Plan og budsjett - CB Mottaker: VIA Travel Trondheim - Tor Simensen Sak: ANSKAFFELSE KONFERANSEKOORDINATOR (PCO) 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLIED MINERALOGY Dok: Oversendelse av avtale for signering Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / CB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: VIA Travel Trondheim - Tor Simensen Mottaker: Plan og budsjett - PGØ Sak: ANSKAFFELSE KONFERANSEKOORDINATOR (PCO) 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLIED MINERALOGY Dok: Underskrevet avtale om PCO-tjenester i forbindelse med ICAM-konferanse i Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / PGØ Side26

27 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: State Geological Institute of Dionyz Stur, Geoanalytical Laboratories - Daniela Mackových Mottaker: Geokjemi og miljø - RTO Sak: ANBUD FOR JORDPRØVEANALYSER - GEMAS Dok: Signed contract for Determination of CEC in GEMAS samples. Saksansv: Geokjemi og miljø / RTO Saksbeh: Geokjemi og miljø / RTO 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Geokjemi og miljø - CR Mottaker: Acme Analytical Laboratories Ltd - Rick McCaffrey Sak: ANBUD FOR JORDPRØVEANALYSER - GEMAS Dok: GEMAS samples - bill and reports. Saksansv: Geokjemi og miljø / RTO Saksbeh: Geokjemi og miljø / CR 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Geokjemi og miljø - CR Mottaker: Acme Analytical Laboratories Ltd - Rick McCaffrey Sak: ANBUD FOR JORDPRØVEANALYSER - GEMAS Dok: Results GEMAS. Saksansv: Geokjemi og miljø / RTO Saksbeh: Geokjemi og miljø / CR Side27

28 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Acme Analytical Laboratories Ltd Mottaker: Geokjemi og miljø - CR Sak: ANBUD FOR JORDPRØVEANALYSER - GEMAS Dok: GEMAS results from ACME. Saksansv: Geokjemi og miljø / RTO Saksbeh: Geokjemi og miljø / CR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Clemens Reimann Mottaker: Personal - IK Sak: SØKNAD OM OPPRYKK TIL FORSKER KODE 1109 ELLER 1183 Dok: Opprykk til forsker kode Bedømmelseskomiteens uttalelse. Saksbeh: Personal / IK 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Christian Brovold Mottaker: Personal - IK Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Oppsigelse av stilling ved NGU. Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / IK Side28

29 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Hordaland Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: FYLKESROS HORDALAND 2009 Dok: Høringsdokument - Fylkesros Hordaland Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges Geotekniske Institutt, NGI Mottaker: Plan og budsjett - CB Sak: BISTAND TIL NASJONAL SKREDDATABASE Dok: Signert avtale om konsulentoppdrag - Nasjonal skreddatabase. Saksansv: Skred / LHB Saksbeh: Plan og budsjett / CB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pegasus Helicopter AS Mottaker: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Sak: LEIE AV HELIKOPTER FOR GEOFYSISKE MÅLINGER I JOTUNHEIMEN, SØR FOR KONGSBERG OG VED KRØDEREN Dok: Tilbud på helikoptertransport - Geofysiske målinger i Jotunheimen. Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Side29

30 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Airlift AS Mottaker: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Sak: LEIE AV HELIKOPTER FOR GEOFYSISKE MÅLINGER I JOTUNHEIMEN, SØR FOR KONGSBERG OG VED KRØDEREN Dok: Tilbud på helikoptertransport - Geofysiske målinger i Jotunheimen. Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Heli-Team AS Mottaker: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Sak: LEIE AV HELIKOPTER FOR GEOFYSISKE MÅLINGER I JOTUNHEIMEN, SØR FOR KONGSBERG OG VED KRØDEREN Dok: Tilbud på helikoptertransport - Geofysiske målinger i Jotunheimen. Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Mottaker: Airlift AS Sak: LEIE AV HELIKOPTER FOR GEOFYSISKE MÅLINGER I JOTUNHEIMEN, SØR FOR KONGSBERG OG VED KRØDEREN Dok: Tildeling av kontrakt - Leie av helikopter. Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Plan og budsjett / CB Side30

31 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Mottaker: Heli-Team AS Sak: LEIE AV HELIKOPTER FOR GEOFYSISKE MÅLINGER I JOTUNHEIMEN, SØR FOR KONGSBERG OG VED KRØDEREN Dok: Orientering om tildeling av helikopteroppdrag Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Plan og budsjett / CB 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fjellanlegg og grunnvarme - Jan Steinar Rønning Mottaker: Pegasus Helicopter AS Sak: LEIE AV HELIKOPTER FOR GEOFYSISKE MÅLINGER I JOTUNHEIMEN, SØR FOR KONGSBERG OG VED KRØDEREN Dok: Orientering om tildeling av helikopteroppdrag Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Plan og budsjett / CB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Airlift AS Mottaker: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Sak: LEIE AV HELIKOPTER FOR GEOFYSISKE MÅLINGER I JOTUNHEIMEN, SØR FOR KONGSBERG OG VED KRØDEREN Dok: Commercial and Technical proposal from Airlift Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Side31

32 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Mottaker: Airlift AS Sak: LEIE AV HELIKOPTER FOR GEOFYSISKE MÅLINGER I JOTUNHEIMEN, SØR FOR KONGSBERG OG VED KRØDEREN Dok: Kansellering av helikopteroppdrag. Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Plan og budsjett / CB 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Personal - AD Mottaker: Inger-Lise Solberg Sak: STILLINGER SOM FORSKER/POSTDOKTOR INNEN SKREDKARTLEGGING Dok: Tilbud om fast stilling som forsker. Saksbeh: Personal / AD 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 14 Avsender: Adm.dir - MS Mottaker: Organisasjonene ved NGU Sak: OPPGAVEPRIORITERINGEN VED NGU Dok: Oppgaveprioriteringen ved NGU. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Adm.dir / MS Side32

33 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: University of Liverpool Mottaker: Geodynamikk - CG Sak: AGREEMENT BETWEEN NGU AND THE UNIVERSITY OF LIVERPOOL Dok: Signed agreement between NGU and the University of Liverpool. Saksansv: Geodynamikk / CG Saksbeh: Geodynamikk / CG 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Tore Fevang Sak: ANALYSE AV FYLLMATERIALE FRA BOLIGHUS Dok: Ny utgave av analyserapport oversendes Saksansv: NGU-lab / HS Saksbeh: NGU-lab / BK 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Plan og budsjett - CB Mottaker: Offentlig kunngjøring Sak: OPPLÆRING I NORSK FOR FREMMEDSPRÅKLIGE Dok: Kunngjøring Doffin Saksbeh: Plan og budsjett / CB Side33

34 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Plan og budsjett - CB Mottaker: Offentlig kunngjøring Sak: OPPLÆRING I NORSK FOR FREMMEDSPRÅKLIGE Dok: Konkurransegrunnlag for norskopplæring Saksbeh: Plan og budsjett / CB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: AOF Midt-Norge Mottaker: Personal - BH Sak: OPPLÆRING I NORSK FOR FREMMEDSPRÅKLIGE Dok: Tilbud på opplæring i norsk for fremmedspråklige. Saksbeh: Personal / BH 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Folkeuniversitetet Region Midt-Norge Mottaker: Personal - BH Sak: OPPLÆRING I NORSK FOR FREMMEDSPRÅKLIGE Dok: Tilbud på opplæring i norsk for fremmedspråklige. Saksbeh: Personal / BH Side34

35 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sokkelgeofysikk - OO Mottaker: British Geological Survey, BGS, Edinburgh Sak: FLYMAGNETISKE DATA FRA SKARVOMRÅDET I NORSKEHAVET Dok: Aeromagnetic data from the Skarv area. Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sveriges geologiska undersökning - Søren Bystrøm Mottaker: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Sak: FLYMÅLINGER SKIEN - PORSGRUNN Dok: Small airborne survey in Norway. Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: - Gord Roberts Mottaker: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Sak: FLYMÅLINGER SKIEN - PORSGRUNN Dok: Small airborne survey in Norway. Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Side35

36 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Geological Survey of Finland, GTK, Kuopio - Maija Kurimo Mottaker: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Sak: FLYMÅLINGER SKIEN - PORSGRUNN Dok: Small airborne survey in Norway. Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Direktoratet for forvaltning og IKT Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: KRAVSPESIFIKASJON FOR PKI I OFFFENTLIG SEKTOR Dok: Revisjon av Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor - Høring. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Naturstein - IL Mottaker: Statskog SF Nord-Trøndelag Sak: BEFARING I LIERNE Dok: Befaring i Lierne juni Kvemo-skifer. Saksansv: Naturstein / GM Saksbeh: Naturstein / IL Side36

37 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Adm.dir - MS Mottaker: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sak: STATEMENT/RECOMMENDATION REGARDING PhD PROPOSAL Dok: Supporting letter to PhD proposal "Polluted urban basin deposits; Environmental remediation and inherent pollution history of Lille Lungegårdsvann, Bergen" - Malin Anderson. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Adm.dir / MS 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Klimatillpassingsutvalget Mottaker: Løsmasser og klimautvikling - JK Sak: MØTE MED KLIMATILPASSINGSUTVALGET Dok: Invitasjon til å delta på møte med klimatilpassingsutvalget. Saksansv: Løsmasser og klimautvikling / JK Saksbeh: Løsmasser og klimautvikling / JK 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens kartverk Sjø Mottaker: Maringeologi - HAO Sak: MOTTAK OG LEVERING AV DYBDEDATA OG BACKSCATTERDATA Dok: Rådata fra MMT for området Block 1 (franklin ). Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / HAO Side37

38 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Industrimineraler og metaller - MB Mottaker: OSWEGO State University of New York Sak: 10th INTERNATIONAL CONGRESS FOR APPLIED MINERALOGY Dok: MSA short course titled "Applied Mineralogy of Cement and Concrete", to be held in the 10th International Congress for Applied Mineralogy, 1-5 August 2011, in Trondheim. Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / MB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: OSWEGO State University of New York Mottaker: Industrimineraler og metaller - MB Sak: 10th INTERNATIONAL CONGRESS FOR APPLIED MINERALOGY Dok: Acceptance of short course "Applied Mineralogy of Cement and Concrete". Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / MB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat Mottaker: Geofaglig avdeling - JH Sak: AVTALE MELLOM NGU OG NVE VEDR. SKREDKARTLEGGING MV. Dok: Avtale mellom NVE og NGU vedrørende skredkartlegging. Saksansv: Skred / ØN Saksbeh: Geofaglig avdeling / JH Side38

39 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Geofaglig avdeling - JC Mottaker: Elsevier Limited Sak: EDITOR IN CHIEF PUBLISHING AGREEMENT - ELSEVIER LTD Dok: Agreement between Elsevier Limited and NGU "Comprehensive Materials Characterization". Saksansv: Geofaglig avdeling / JC Saksbeh: Geofaglig avdeling / JC 09/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Avsender: Elsevier Limited Mottaker: Geofaglig avdeling - JC Sak: EDITOR IN CHIEF PUBLISHING AGREEMENT - ELSEVIER LTD Dok: "Comprehensive Materials Characterization" - Undertegnet avtale i retur. Saksansv: Geofaglig avdeling / JC Saksbeh: Geofaglig avdeling / JC 09/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Avsender: NIVA Sørlandsavdelingen - Atle Hindar Mottaker: Grunnvann og grunnvarme - AD Sak: GRUNNHAB - GRUNNVANN OG GYROPROBLEMATIKK Dok: Informasjon om Lærdalsmøte og avtale. Saksansv: Grunnvann og grunnvarme / BF Saksbeh: Grunnvann og grunnvarme / AD Side39

40 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Geofaglig avdeling - ØN Mottaker: NHD, Nærings- og handelsdepartementet - Kjell Grønnevet Sak: AVBRUTT GEOLOGISK FELTARBEID I RUSSLAND Dok: Informasjon om avbrutt geologisk feltarbeid i Russland. Saksansv: Geofaglig avdeling / ØN Saksbeh: Geofaglig avdeling / ØN 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Adm.dir - MS Mottaker: Herzen State Pedagogical University of Russia Sak: AVBRUTT GEOLOGISK FELTARBEID I RUSSLAND Dok: Interruption of Joint Russian - Norwegian field work. Saksansv: Geofaglig avdeling / ØN Saksbeh: Adm.dir / MS 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sametinget Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MINERALER STATEN HEVDER EIENDOMSRETTEN TIL I TRADISJONELLE SAMISKE OMRÅDER Dok: Høring - forslag til retningslinjer for bruk av mineraler staten hevder eiendomsretten til i tradisjonelle samiske områder. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR Side40

41 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Industrimineraler og metaller - LPN Mottaker: Hamarøy kommune Sak: LANDINGSTILLATELSE FOR HELIKOPTER - LINNAJAVRI Dok: Søknad om landingstillatelse for helikopter i Linnajavri. Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / LPN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Hamarøy kommune Mottaker: Industrimineraler og metaller - LPN Sak: LANDINGSTILLATELSE FOR HELIKOPTER - LINNAJAVRI Dok: Innvilget landingstillatelse med helikopter ved Linnajavri. Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / LPN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Oppland fylkeskommune Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: REGIONPLAN FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP Dok: Høring. Regionplan for sikkerhet og beredskap Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR Side41

42 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Forsvarets forskningsinstitutt, FFI Mottaker: Skred - KS Sak: "SCENARIOUTVIKLING - NATURHENDELSER" Dok: Invitasjon til workshop om scenarioutvikling innen naturhendelser. Saksansv: Skred / ØN Saksbeh: Skred / KS 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fornyings- og administrassjonsdepartementet - Åsa Kalvaa Mottaker: Plan og budsjett - PGØ Sak: AVKLARING BUDSJETTPOSTNUMMER FRA INNRAPPORTERING TIL SST I OKTOBER 2008 Dok: Avklaring budsjettpostnummer Saksansv: Regnskap / GB Saksbeh: Plan og budsjett / PGØ 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Plan og budsjett - PGØ Mottaker: Fornyings- og administrassjonsdepartementet - Åsa Kalvaa Sak: AVKLARING BUDSJETTPOSTNUMMER FRA INNRAPPORTERING TIL SST I OKTOBER 2008 Dok: Avklaring budsjettpostnummer oktober 2008 Saksansv: Regnskap / GB Saksbeh: Plan og budsjett / PGØ Side42

43 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Yousif Mohammad Mottaker: Personal - AD Sak: POSTDOKTOR-STILLING - NANOMAGNETISKE OKSIDKOMPOSITTER Dok: Søknad på postdoktor-stilling - nanomagnetiske oksidkompositter. Saksbeh: Personal / AD 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Margarita Koroleva Mottaker: Personal - AD Sak: POSTDOKTOR-STILLING - NANOMAGNETISKE OKSIDKOMPOSITTER Dok: Søknad på postdoktor-stilling - nanomagnetiske oksidkompositter. Saksbeh: Personal / AD 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Xiahou Huang Mottaker: Personal - AD Sak: POSTDOKTOR-STILLING - NANOMAGNETISKE OKSIDKOMPOSITTER Dok: Søknad på postdoktor-stilling - nanomagnetiske oksidkompositter. Saksbeh: Personal / AD Side43

44 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Yan Zheng Mottaker: Personal - AD Sak: POSTDOKTOR-STILLING - NANOMAGNETISKE OKSIDKOMPOSITTER Dok: Søknad på postdoktor-stilling - nanomagnetiske oksidkompositter. Saksbeh: Personal / AD 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Andrey Kosterov Mottaker: Personal - AD Sak: POSTDOKTOR-STILLING - NANOMAGNETISKE OKSIDKOMPOSITTER Dok: Søknad på postdoktor-stilling - nanomagnetiske oksidkompositter. Saksbeh: Personal / AD 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Wonnyon Kim Mottaker: Personal - AD Sak: POSTDOKTOR-STILLING - NANOMAGNETISKE OKSIDKOMPOSITTER Dok: Søknad på postdoktor-stilling - nanomagnetiske oksidkompositter. Saksbeh: Personal / AD Side44

45 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Ramon Egli Mottaker: Personal - AD Sak: POSTDOKTOR-STILLING - NANOMAGNETISKE OKSIDKOMPOSITTER Dok: Søknad på postdoktor-stilling - nanomagnetiske oksidkompositter. Saksbeh: Personal / AD 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Greig Paterson Mottaker: Personal - AD Sak: POSTDOKTOR-STILLING - NANOMAGNETISKE OKSIDKOMPOSITTER Dok: Søknad på postdoktor-stilling - nanomagnetiske oksidkompositter. Saksbeh: Personal / AD 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Haider Zaman Mottaker: Personal - AD Sak: POSTDOKTOR-STILLING - NANOMAGNETISKE OKSIDKOMPOSITTER Dok: Søknad på postdoktor-stilling - nanomagnetiske oksidkompositter. Saksbeh: Personal / AD Side45

46 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Maringeologi - VB Mottaker: Forsvarets forskningsinstitutt, FFI Sak: MULTIBEAM DATA - MAREANO Dok: Multibeam raw data - MAREANO. Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / VB Side46

Offentlig journal Periode: 23052011-27052011

Offentlig journal Periode: 23052011-27052011 Offentlig journal Periode: 23052011-27052011 06/00295-28 U Dok.dato: 25052011 Jour.dato: 25052011 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Nordmøre Energigjenvinning KS Sak: ANALYSER FOR NORDMØRE ENERGIGJENVINNING

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06122010-10122010

Offentlig journal Periode: 06122010-10122010 Offentlig journal Periode: 06122010-10122010 05/00508-10 U Dok.dato: 07122010 Jour.dato: 08122010 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Hurum Energigjenvinning KS Sak: ANALYSE AV ASKEPRØVER - HURUM ENERGIGJENVINNING

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23012012-27012012

Offentlig journal Periode: 23012012-27012012 Offentlig journal Periode: 23012012-27012012 05/00915-9 I Dok.dato: 23012012 Jour.dato: 23012012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22022010-26022010

Offentlig journal Periode: 22022010-26022010 Offentlig journal Periode: 22022010-26022010 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Nei 05/00308-24 I Dok.dato: 16022010 Jour.dato: 22022010 Avsender: Norges vassdrags- og

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09052011-13052011

Offentlig journal Periode: 09052011-13052011 Offentlig journal Periode: 09052011-13052011 06/00379-23 Avsender: Skred - Halvor Sverre Sæter Bunkholt Mottaker: NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, Skred- og vassdragsavdelingen - Hallvard Berg

Detaljer

Offentlig journal Periode: 30032009-08042009

Offentlig journal Periode: 30032009-08042009 Offentlig journal Periode: 30032009-08042009 05/00148-30 U Dok.dato: 23032009 Jour.dato: 31032009 Avsender: Maringeologi - Reidulv Bøe Mottaker: Havforskningsinstituttet - Per W. Nieuwejaar Sak: NASJONAL

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17012011-21012011

Offentlig journal Periode: 17012011-21012011 Offentlig journal Periode: 17012011-21012011 07/00256-5 I Dok.dato: 13012011 Jour.dato: 17012011 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Statens pensjonskasse Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09072012-13072012

Offentlig journal Periode: 09072012-13072012 Offentlig journal Periode: 09072012-13072012 09/00062-22 I Dok.dato: 29062012 Jour.dato: 11072012 Avsender: De 3 Stuer Kantiner AS Sak: ANSKAFFELSE CATERING OG KANTINEDRIFT Dok: Evalueringsmøte vedrørende

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03122012-07122012

Offentlig journal Periode: 03122012-07122012 Offentlig journal Periode: 03122012-07122012 05/00604-10 I Dok.dato: 27112012 Jour.dato: 04122012 Avsender: Åsmund Tvitekkja Sak: ANALYSE AV MINERALPRØVER Dok: Analyseoppdrag Saksansv: NGU-lab / Ana Banica

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 13022012-17022012

Offentlig journal. Periode: 13022012-17022012 21022012 Offentlig journal Periode: 13022012-17022012 05/00343-12 U Dok.dato: 10022012 Jour.dato: 13022012 0 Avsender: Industrimineraler og metaller - RB Mottaker: Brønnøysundregistrene Sak: IUGS SEKRETARIATET

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26112012-30112012

Offentlig journal Periode: 26112012-30112012 Offentlig journal Periode: 26112012-30112012 05/00934-21 U Dok.dato: 19102011 Jour.dato: 28112012 Mottaker: Fridtjov Ruden Sak: HYDROGEOLOGISKE UNDERSØKELSER - RAIPAS OG MØLLENESET Dok: Oversendelse av

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27042009-30042009

Offentlig journal Periode: 27042009-30042009 Offentlig journal Periode: 27042009-30042009 05/00003-13 I Dok.dato: 27042009 Jour.dato: 27042009 Avsender: Statens kartverk, Hovedkontor - Sverre Steen Mottaker: Geodataforvaltning - Bobo Nordahl Sak:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19102009-23102009

Offentlig journal Periode: 19102009-23102009 Offentlig journal Periode: 19102009-23102009 07/00436-12 U Dok.dato: 19102009 Jour.dato: 20102009 Mottaker: Mettler- Toledo AS Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Prisforespørsel kalibrering av vekter

Detaljer

Journaldato: 1.6.2011-31.10.2011, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 22.10.

Journaldato: 1.6.2011-31.10.2011, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.6.2011-31.10.2011, Journalenhet: JN - Journal Norsk olarinstitutt, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 29.06.2012 Arbeidsavtale - ***** ***** ersonalmappe -

Detaljer

Offentlig journal. Periode:20122012-03012013

Offentlig journal. Periode:20122012-03012013 Offentlig journal Periode:20122012-03012013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00055-80 Jour.dato: 28122012 U Til:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06122010-10122010

Offentlig journal Periode: 06122010-10122010 Offentlig journal Periode: 06122010-10122010 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 10/00021-21 I Dok.dato: 07122010 Jour.dato: 08122010 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sysselmannen på Svalbard 20122012. Offentlig journal. Periode:14122012-20122012

Sysselmannen på Svalbard 20122012. Offentlig journal. Periode:14122012-20122012 Offentlig journal Periode:14122012-20122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00055-78 U Til: Airlift AS, Førde Sak:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:04012013-10012013

Offentlig journal. Periode:04012013-10012013 Offentlig journal Periode:04012013-10012013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00038-12 Dok.dato: 02012013 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:23112012-29112012

Offentlig journal. Periode:23112012-29112012 Offentlig journal Periode:23112012-29112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00055-77 Dok.dato: 28112012 I Fra:

Detaljer

Journaldato: 1.1.2011-30.5.2011, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 30.04.

Journaldato: 1.1.2011-30.5.2011, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 30.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2011-30.5.2011, Journalenhet: JN - Journal, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 29.06.2012 Seminar om forvaltningens kunnskapsbehov på Svalbard Seminar om

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 02.07.2012-08.07.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-62 Sakstittel Dok.dato 01.07.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

Journaldato: 1.4.2012-31.5.2012, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 10.02.

Journaldato: 1.4.2012-31.5.2012, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 10.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2012-31.5.2012, Journalenhet: JN - Journal, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 29.06.2012 Arctic Field Grant 2010 Arctic Field Grant 2010 2010/133-1 192/2010

Detaljer

Offentlig journal. Periode:08022013-14022013

Offentlig journal. Periode:08022013-14022013 Offentlig journal Periode:08022013-14022013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00242-30 I Fra: Longyearbyen lokalstyre

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 30.04.2012-06.05.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 07/99-4 Sakstittel Dok.dato 27.04.2012 Frequentis Avsender

Detaljer

Offentlig journal Periode: 25012010 -

Offentlig journal Periode: 25012010 - Offentlig journal Periode: 25012010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 10/00005-2 I Dok.dato: 28012010 Jour.dato: 29012010 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

Journaldato: 1.3.2013-31.3.2013, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.01.

Journaldato: 1.3.2013-31.3.2013, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.3.2013-31.3.2013, Journalenhet: JN - Journal, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2013 nnvilger søknad om lønnslån - ***** ***** ***** Lønnslån 2012/135-30

Detaljer

Dok.dato: 01.10.2012. Klassering: 481 KFBLS/LANFIN

Dok.dato: 01.10.2012. Klassering: 481 KFBLS/LANFIN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J - Journalført 24.10.2012 nnhold: Evalueringsreferat nr 8 - Plan- og prosjekteringsgruppe - Prosjekt 5000220 - Kontrakt 852003

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.2014 Fornyet forespørsel om tilbud på drikkevannsløsning

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23082010 -

Offentlig journal Periode: 23082010 - Offentlig journal Periode: 23082010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 10/00004-15 I Dok.dato: 25082010 Jour.dato: 26082010 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer