Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 06072009-07082009"

Transkript

1 Offentlig journal Periode:

2 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Havforskningsinstituttet - Terje Hindenes Mottaker: Maringeologi - RB Sak: NASJONAL TOKTKOMITE (Jf.. Sift 04/00584) Dok: Referat møte Nasjonal toktkomite`og Nasjonal instrumentpool Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Hurum Energigjenvinning KS Mottaker: NGU-lab - BK Sak: ANALYSE AV ASKEPRØVE Dok: Analyser av 4 stk. askeprøver. Saksansv: NGU-lab / HS Saksbeh: NGU-lab / BK 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nordland fylkeskommune, Næring og regional utvikling Mottaker: Industrimineraler og metaller - RB Sak: AVTALE OM PROSJEKTSAMARBEID MELLOM NGU OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE - MINERALFOREKOMSTER I NORDLAND Dok: Tilsagn: Kartlegging og kommersialisering av mineralressurser i Nordland fylke. Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / RB Side2

3 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Plan og budsjett - KØ Mottaker: Nordland fylkeskommune, Næring og regional utvikling Sak: AVTALE OM PROSJEKTSAMARBEID MELLOM NGU OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE - MINERALFOREKOMSTER I NORDLAND Dok: Retur av undertegnet avtale om prosjektsamarbeidet Nordland Mineral Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Plan og budsjett / KØ 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen - Tore Haugen Mottaker: Geokjemi og miljø - RTO Sak: FORBRENNING AV IMPREGNERT TREVIRKE - ENERGOS AS (JF. SIFT 03/00714) Dok: Tillatelse av brenning av vasket ristgods. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Geokjemi og miljø / RTO 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Direktoratet for naturforvaltning Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: FORSKRIFT OM RAMMER FOR VANNFORVALTNINGEN - GJENNOMFØRING AV RAMMEDIREKTIVET FOR VANN I NORGE Dok: Høring av endring i forskrift om rammer for vannforvaltningen. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR Side3

4 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Oljedirektoratet Mottaker: Maringeologi - RB Sak: SØKNAD OM VITENSKAPELIG UNDERSØKELSESTILLATELSE MED FORSKNINGSFARTØY Dok: Søknad om vitenskapelig undersøkelsestillatelse med forskningsfartøyet R/V Academic Nikolaj Strakhov. Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Oljedirektoratet Mottaker: Maringeologi - RB Sak: SØKNAD OM VITENSKAPELIG UNDERSØKELSESTILLATELSE MED FORSKNINGSFARTØY Dok: Søknad om vitenskapelig undersøkelsestillatelse med forskningsfartøyet F/F Jan Mayen for Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Brønnøy kommune Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: UTVIDELSE AV AKSELBERG KALKBRUDD I BRØNNØY KOMMUNE Dok: Reguleringsplan og konsekvensutredning for utvidelse Akselberg kalkbrudd. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR Side4

5 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Maringeologi - OL Mottaker: International Centre for Geohazards (ICG) Møre og Romsdal fylke Åknes/Tafjord Beredskap IKS Sak: RAPPORTER FRA UNDERSØKELSER - ÅKNES/TAFJORD Dok: Utsendelse av NGU Rapport Rock avalanches - distribution and frequencies in the inner part of Storfjorden, Møre og Romsdal County, Norway. Saksansv: Skred / LHB Saksbeh: Maringeologi / OL 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Reindriftsforvaltningen Sør-Trøndelag/Hedmark Mottaker: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Sak: CESIUMKARTLEGGING I JOTUNHEIMEN Dok: Signert avtale om kartlegging av Cesium i Jotunheimen/Valdres Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Franzefoss Minerals Sentrallaboratoriet Mottaker: NGU-lab - BK Sak: ANALYSER FOR FRANZEFOSS PUKK Dok: Bestilling av analyser av 10 prøver. Saksansv: NGU-lab / HS Saksbeh: NGU-lab / BK Side5

6 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Kari Sletten Mottaker: Personal - BH Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Søknad om endringer i stillingsforhold ved NGU. Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / BH 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Personal - BH Mottaker: Kari Sletten Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Endring i stillingsandel. Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / BH 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: - Arild Bjerkan Mottaker: Plan og budsjett - CB Sak: ANBUDSFORESPØRSEL RENHOLDS- OG KANTINETJENESTER Dok: Korrigert pris- og fakturaoversikt Saksansv: Adm / oav Saksbeh: Plan og budsjett / CB Side6

7 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kommunikasjon - GH Mottaker: Statsarkivet i Trondheim Sak: KARTLEGGING AV ARKIVARBEIDET VED NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Dok: Avlevering av feltdagbøker fra NGU. Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Kommunikasjon / GH 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kommunikasjon - GL Mottaker: Høgskolen i Oslo, Avd. for journalistikk, bibliotek - og info.fag - Andreas Ytterstad Sak: FORMIDLING - SCIENCEPUB Dok: Svar på søknad om støtte fra Sciencepub - avslag. Saksansv: Kommunikasjon / GL Saksbeh: Kommunikasjon / GL 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges forskningsråd - Kari Druglimo-Nygaard Mottaker: Løsmasser og klimautvikling - EL Sak: FORMIDLING - SCIENCEPUB Dok: Prosjekter med Russland-samarbeid. Saksansv: Kommunikasjon / GL Saksbeh: Løsmasser og klimautvikling / EL Side7

8 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Løsmasser og klimautvikling - EL Mottaker: Norges forskningsråd - Kari Druglimo-Nygaard Sak: FORMIDLING - SCIENCEPUB Dok: Sammenstilling av prosjekter med Russland-samarbeid. Saksansv: Kommunikasjon / GL Saksbeh: Løsmasser og klimautvikling / EL 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Naturvernforbundet Hordaland Mottaker: Grunnvann og grunnvarme - BF Sak: VANNREGION 4 - VESTLANDET Dok: Fylkesdelplan for små vasskraftverk Kopi av høringsuttalelse. Saksansv: Grunnvann og grunnvarme / BF Saksbeh: Grunnvann og grunnvarme / BF 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Jörg Ebbing Mottaker: Personal - BH Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Søknad om studieopphold på Witwatersrand Universitet, Sør Afrika. Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / BH Side8

9 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Personal - BH Mottaker: Jörg Ebbing Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Innvilget søknad om studieopphold ved Witwatersrand universitet, Sør Afrika. Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / BH 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Østfold, Vannregionmyndigheten i Vannregion 1 - Håvard Hornnæs Mottaker: Grunnvann og grunnvarme - BF Sak: VANNREGION 1 - GLOMMA Dok: Sammendrag av høringsuttalelser til utkast til forvaltningsplan for vannregion Glomma/Indre Oslofjord. Saksansv: Grunnvann og grunnvarme / BF Saksbeh: Grunnvann og grunnvarme / BF 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Tromsø kommune, Byutvikling Mottaker: Pukk og grus - PRN Sak: REGULERINGSPLAN - TROMSØ KOMMUNE Dok: Massetak i sjø, Tønsvika, plan nr Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Pukk og grus / PRN Side9

10 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Tromsø kommune, Byutvikling Mottaker: Pukk og grus - PRN Sak: REGULERINGSPLAN - TROMSØ KOMMUNE Dok: Reguleringsplan massetak i sjø, Tønsvika - plan nr 1673 Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Pukk og grus / PRN 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fornyings- og administrassjonsdepartementet Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: REFERANSEKATALOG OVER ANBEFALTE OG OBLIGATORISKE IKT-STANDARDER FOR OFFENTLIGE VIRKSOMHETER Dok: Anbefalte og obligatoriske IKT-standarder i offentlig sektor. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Energos AS Sak: ANALYSER AV PRØVER FRA ENERGOS AS Dok: Analyserapport oversendes Saksansv: NGU-lab / HS Saksbeh: NGU-lab / BK Side10

11 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Industrimineraler og metaller - HG Mottaker: Ingeborg Lekang Sak: BESTEMMELSE AV INNSENDTE MINERALPRØVER Dok: Bestemmelse av innsendt prøve Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / HG 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Regnskap - GB Mottaker: Finansdepartementet Sak: KJØP AV KLIMAGASSKVOTER VED STATSANSATTES FLYREISER TIL UTLANDET Dok: Klimaregnskap 1. halvår Saksansv: Adm / oav Saksbeh: Regnskap / GB 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Melanie Mesli Mottaker: Personal - BH Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Søknad om studie- og forskningsopphold ved Bernard Price Institute for Paleontological Research, Sør-Afrika. Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / BH Side11

12 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Personal - BH Mottaker: Melanie Mesli Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Innvilgelse av søknad om studieopphold i Sør Afrika. Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / BH 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kommunikasjon - GL Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet Sak: STATSBUDSJETTET OG VIRKSOMHETSPLAN 2009 Dok: Kommunikasjonsplan NGU Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Kommunikasjon / GL 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: VANNKRAFTUTBYGGING - NVE Dok: Statkraft Energi AS. Søknad om tillatelse for Lille Måsevann pumpe samt bekkeinntak i Stalugaisa og Pieralemetjavrrit, Lebesby kommune. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR Side12

13 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: VANNKRAFTUTBYGGING - NVE Dok: Melding med forslag til utredningsprogram for Jotind kraftverker 1 og 2, Tjeldsund kommune i Nordland - Hålogaland Kraft AS. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: VANNKRAFTUTBYGGING - NVE Dok: Høring av konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Abbujavri kraftverk i Kvænangen kommune. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fornyings- og administrassjonsdepartementet Mottaker: Plan og budsjett - PGØ Sak: REGELVERK/BESTEMMELSER OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Dok: Oppfordring til økt bruk av kontraktstandarder ved offentlige anskaffelser. Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / PGØ Side13

14 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Loppa kommune Mottaker: Industrimineraler og metaller - HG Sak: APATITTUNDERSØKELSER I VEST-FINNMARK Dok: Innvilget tillatelse til landing med helikopter. Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / HG 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Industrimineraler og metaller - RB Mottaker: Gexco Norge AS Sak: MALMPOTENSIALET I MOFJELL-OMRÅDET Dok: Utsendelse av NGU Rapport Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / RB 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fornyings- og administrassjonsdepartementet Mottaker: Personal - BH Sak: HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI APRIL LOKALE FORHANDLINGER Dok: Lokale forhandlinger pr. 1.august HTA Saksbeh: Personal / BH Side14

15 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fornyings- og administrassjonsdepartementet Mottaker: Personal - BH Sak: HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI APRIL LOKALE FORHANDLINGER Dok: Tolkning av HTA pkt femte og sjette ledd. Saksbeh: Personal / BH 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: SINTEF Energiforskning AS - Rune Aarlien Mottaker: Maringeologi - RB Sak: FORSKNINGSSENTER FOR MILJØVENNLIG ENERGI (FFME) / BIGCCS CENTRE Dok: Minutes from the General Assembly Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Personal - AD Mottaker: Anne-Lise Hellesvik Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Aksept av tilbud om stilling ved NGU. Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / AD Side15

16 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Telemark, Miljøvernavdelingen Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: FORSLAG TIL VERN AV SKOG OG NATURRESERVATER Dok: Sentral og lokal høring - Asgjerdstigfjell naturreservat i Drangedal, Grandalsåsen naturreservat i Siljan kommune og Vindfjell naturreservat i Siljan og Lardal kommuner. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: FORSLAG TIL VERN AV SKOG OG NATURRESERVATER Dok: Høring - vern av fire eiendommer tilhørende opplysningsvesenets fond i Oslo og Akershus. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Plan og budsjett - CB Mottaker: Sak: OFFENTLIG ELEKTRONISK POSTJOURNAL - OEP Dok: Lansering av offentlig postjournal - ettersending av NGUs svar Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / CB Side16

17 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Regnskap - GB Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet - Solveig Sandberg Sak: STATSREGNSKAPET RAPPORTERING Dok: Oversendelse av S-rapport og A-rapport pr. 30.juni Saksansv: Regnskap / GB Saksbeh: Regnskap / GB 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nærings- og handelsdepartementet - Solveig Sandberg Mottaker: Regnskap - GB Sak: STATSREGNSKAPET RAPPORTERING Dok: Regnskapsrapporter pr. 30/6-09 og oversendelsesbrev fra SSØ. Saksansv: Regnskap / GB Saksbeh: Regnskap / GB 09/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Avsender: Hydro Aluminium Sunndal Mottaker: NGU-lab - BK Sak: PRØVER FOR HYDRO ALUMINIUM SUNNDAL Dok: Analyser av 9 prøver av dekkemateriale. Saksansv: NGU-lab / HS Saksbeh: NGU-lab / BK Side17

18 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Intertek West Lab AS Mottaker: NGU-lab - BK Sak: ANALYSER FOR INTERTEK WEST LAB 2009 Dok: Analyser av 2 kalkprøver. Saksansv: NGU-lab / HS Saksbeh: NGU-lab / BK 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Riksantikvaren Mottaker: Grunnvann og grunnvarme - HDB Sak: FAGLIG BISTAND GRUNNVANN 2009 Dok: Tilsagn: Bryggen i Bergen - SAS-hotellet - Tiltak mot grunnvanns- og setningsproblemer - Aksept av tilbud. Saksansv: Grunnvann og grunnvarme / BF Saksbeh: Grunnvann og grunnvarme / HDB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Riksantikvaren Mottaker: Grunnvann og grunnvarme - HDB Riksantikvaren Sak: FAGLIG BISTAND GRUNNVANN 2009 Dok: Tilsagn: Bryggen i Bergen - Setninger i bryggefronten - Frontprosjektet Faglig bistand - Aksept av tilbud. Saksansv: Grunnvann og grunnvarme / BF Saksbeh: Grunnvann og grunnvarme / HDB Side18

19 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Mottaker: Plan og budsjett - CB Sak: ANSKAFFELSESDOKUMENTASJON Dok: Bestilling av HR-annonse Saksansv: Adm / oav Saksbeh: Plan og budsjett / CB 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: FVL Par.: FVL 13.2 Avsender: Industrimineraler og metaller - AM Mottaker: Norwegian Crystallites Sak: UNDERSØKELSE AV KVARTSFOREKOMSTER Dok: Utsendelse av NGU Rapportene og Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / AM 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Hertz -First Rent a Car Norway as - Frode Kirkestuen Mottaker: Plan og budsjett - CB Sak: ANSKAFFELSE LEIEBILTJENESTER Dok: Svar om betalingsbetingelser - Leiebiltjenester. Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / CB Side19

20 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: COWI AS Mottaker: Naturstein - TH Sak: PLANARBEID HEGNA SKIFER- OG MURSTEINSUTTAK, BØ KOMMUNE Dok: Varsel om igangsetting av planarbeid Hegna skifer- og muresteinsuttak. Saksansv: Naturstein / TH Saksbeh: Naturstein / TH 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Industrimineraler og metaller - AK Mottaker: David Whitehead Sak: MASTEROPPGAVE - ROMBAKEN/SKJOMEN Dok: Tilbud om støtte til masteroppgave. Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / AK 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: David Whitehead Mottaker: Industrimineraler og metaller - JSS Sak: MASTEROPPGAVE - ROMBAKEN/SKJOMEN Dok: Feltarbeid i Rombaken - Skjomen. Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / JSS Side20

21 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Industrimineraler og metaller - RB Mottaker: David Whitehead Sak: MASTEROPPGAVE - ROMBAKEN/SKJOMEN Dok: Datamateriale fra Rombaken - Skjomen. Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / RB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Simone Dorigato Mottaker: Personal - AD Sak: ETT-ÅRIG VIKARIAT INNEN BERGGRUNNSGEOLOGI Dok: Søknad på vikariat innen berggrunnsgeologi. Saksbeh: Personal / AD 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Yousif Mohammad Mottaker: Personal - AD Sak: ETT-ÅRIG VIKARIAT INNEN BERGGRUNNSGEOLOGI Dok: Søknad på vikariat innen berggrunnsgeologi. Saksbeh: Personal / AD Side21

22 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Marko Troon Mottaker: Personal - AD Sak: ETT-ÅRIG VIKARIAT INNEN BERGGRUNNSGEOLOGI Dok: Søknad på vikariat innen berggrunnsgeologi. Saksbeh: Personal / AD 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Mohammed Aden Ali Mottaker: Personal - AD Sak: ETT-ÅRIG VIKARIAT INNEN BERGGRUNNSGEOLOGI Dok: Søknad på vikariat innen berggrunnsgeologi. Saksbeh: Personal / AD 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Torkil Sørlie Røhr Mottaker: Personal - AD Sak: ETT-ÅRIG VIKARIAT INNEN BERGGRUNNSGEOLOGI Dok: Søknad på vikariat innen berggrunnsgeologi. Saksbeh: Personal / AD Side22

23 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Niels Giroud Mottaker: Personal - AD Sak: ETT-ÅRIG VIKARIAT INNEN BERGGRUNNSGEOLOGI Dok: Søknad på vikariat innen berggrunnsgeologi. Saksbeh: Personal / AD 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Tanja Grandvuinet Mottaker: Personal - AD Sak: ETT-ÅRIG VIKARIAT INNEN BERGGRUNNSGEOLOGI Dok: Søknad på vikariat innen berggrunnsgeologi. Saksbeh: Personal / AD 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Kjell Svein Nilsen Mottaker: Personal - AD Sak: ETT-ÅRIG VIKARIAT INNEN BERGGRUNNSGEOLOGI Dok: Søknad på vikariat innen berggrunnsgeolgi. Saksbeh: Personal / AD Side23

24 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Kristian Drivenes Mottaker: Personal - AD Sak: ETT-ÅRIG VIKARIAT INNEN BERGGRUNNSGEOLOGI Dok: Søknad på vikariat innen berggrunnsgeologi. Saksbeh: Personal / AD 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland Mottaker: Naturstein - GM Sak: KVERNSTEINSPROSJEKT I SALTDAL KOMMUNE Dok: Forholdsregler ved registrering av gamle kvernsteinsbrudd i Saltdal. Saksansv: Naturstein / TH Saksbeh: Naturstein / GM 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Asplan Viak AS, Avd. Trondheim Mottaker: Info - BFM Sak: BRUK AV GEOLOGISK KUNNSKAP I KOMMUNENE Dok: Oversendelse av sluttrapport "Bruk av geologisk kunnskap i kommunene". Saksansv: Info / BFM Saksbeh: Info / BFM Side24

25 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norut Narvik AS Mottaker: Industrimineraler og metaller - RB Sak: GASSMAKS NORDLAND Dok: Undertegnet intensjonsavtale vedrørende "Gass - mineralbasert industri i Nord Norge. Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / RB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Oljedirektoratet Mottaker: Maringeologi - RB Sak: KRAV OM BRUK AV SPORINGSUTSTYR PÅ FARTØYER SOM DRIVER UNDERSØKELSER ETTER PETROLEUM Dok: Krav om sporingsustyr på fartøy som driver undersøkelser etter petroleum. Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: VIA Travel Trondheim - Tor Simensen Mottaker: Plan og budsjett - CB Sak: ANSKAFFELSE KONFERANSEKOORDINATOR (PCO) 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLIED MINERALOGY Dok: Kommentarer til avtaleutkast datert Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / CB Side25

26 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: VIA Travel Trondheim - Tor Simensen Mottaker: Plan og budsjett - CB Sak: ANSKAFFELSE KONFERANSEKOORDINATOR (PCO) 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLIED MINERALOGY Dok: Supplerende kommentar til avtaledokument Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / CB 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Plan og budsjett - CB Mottaker: VIA Travel Trondheim - Tor Simensen Sak: ANSKAFFELSE KONFERANSEKOORDINATOR (PCO) 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLIED MINERALOGY Dok: Oversendelse av avtale for signering Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / CB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: VIA Travel Trondheim - Tor Simensen Mottaker: Plan og budsjett - PGØ Sak: ANSKAFFELSE KONFERANSEKOORDINATOR (PCO) 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLIED MINERALOGY Dok: Underskrevet avtale om PCO-tjenester i forbindelse med ICAM-konferanse i Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / PGØ Side26

27 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: State Geological Institute of Dionyz Stur, Geoanalytical Laboratories - Daniela Mackových Mottaker: Geokjemi og miljø - RTO Sak: ANBUD FOR JORDPRØVEANALYSER - GEMAS Dok: Signed contract for Determination of CEC in GEMAS samples. Saksansv: Geokjemi og miljø / RTO Saksbeh: Geokjemi og miljø / RTO 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Geokjemi og miljø - CR Mottaker: Acme Analytical Laboratories Ltd - Rick McCaffrey Sak: ANBUD FOR JORDPRØVEANALYSER - GEMAS Dok: GEMAS samples - bill and reports. Saksansv: Geokjemi og miljø / RTO Saksbeh: Geokjemi og miljø / CR 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Geokjemi og miljø - CR Mottaker: Acme Analytical Laboratories Ltd - Rick McCaffrey Sak: ANBUD FOR JORDPRØVEANALYSER - GEMAS Dok: Results GEMAS. Saksansv: Geokjemi og miljø / RTO Saksbeh: Geokjemi og miljø / CR Side27

28 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Acme Analytical Laboratories Ltd Mottaker: Geokjemi og miljø - CR Sak: ANBUD FOR JORDPRØVEANALYSER - GEMAS Dok: GEMAS results from ACME. Saksansv: Geokjemi og miljø / RTO Saksbeh: Geokjemi og miljø / CR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Clemens Reimann Mottaker: Personal - IK Sak: SØKNAD OM OPPRYKK TIL FORSKER KODE 1109 ELLER 1183 Dok: Opprykk til forsker kode Bedømmelseskomiteens uttalelse. Saksbeh: Personal / IK 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Christian Brovold Mottaker: Personal - IK Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Oppsigelse av stilling ved NGU. Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / IK Side28

29 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Hordaland Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: FYLKESROS HORDALAND 2009 Dok: Høringsdokument - Fylkesros Hordaland Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges Geotekniske Institutt, NGI Mottaker: Plan og budsjett - CB Sak: BISTAND TIL NASJONAL SKREDDATABASE Dok: Signert avtale om konsulentoppdrag - Nasjonal skreddatabase. Saksansv: Skred / LHB Saksbeh: Plan og budsjett / CB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pegasus Helicopter AS Mottaker: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Sak: LEIE AV HELIKOPTER FOR GEOFYSISKE MÅLINGER I JOTUNHEIMEN, SØR FOR KONGSBERG OG VED KRØDEREN Dok: Tilbud på helikoptertransport - Geofysiske målinger i Jotunheimen. Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Side29

30 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Airlift AS Mottaker: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Sak: LEIE AV HELIKOPTER FOR GEOFYSISKE MÅLINGER I JOTUNHEIMEN, SØR FOR KONGSBERG OG VED KRØDEREN Dok: Tilbud på helikoptertransport - Geofysiske målinger i Jotunheimen. Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Heli-Team AS Mottaker: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Sak: LEIE AV HELIKOPTER FOR GEOFYSISKE MÅLINGER I JOTUNHEIMEN, SØR FOR KONGSBERG OG VED KRØDEREN Dok: Tilbud på helikoptertransport - Geofysiske målinger i Jotunheimen. Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Mottaker: Airlift AS Sak: LEIE AV HELIKOPTER FOR GEOFYSISKE MÅLINGER I JOTUNHEIMEN, SØR FOR KONGSBERG OG VED KRØDEREN Dok: Tildeling av kontrakt - Leie av helikopter. Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Plan og budsjett / CB Side30

31 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Mottaker: Heli-Team AS Sak: LEIE AV HELIKOPTER FOR GEOFYSISKE MÅLINGER I JOTUNHEIMEN, SØR FOR KONGSBERG OG VED KRØDEREN Dok: Orientering om tildeling av helikopteroppdrag Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Plan og budsjett / CB 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fjellanlegg og grunnvarme - Jan Steinar Rønning Mottaker: Pegasus Helicopter AS Sak: LEIE AV HELIKOPTER FOR GEOFYSISKE MÅLINGER I JOTUNHEIMEN, SØR FOR KONGSBERG OG VED KRØDEREN Dok: Orientering om tildeling av helikopteroppdrag Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Plan og budsjett / CB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Airlift AS Mottaker: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Sak: LEIE AV HELIKOPTER FOR GEOFYSISKE MÅLINGER I JOTUNHEIMEN, SØR FOR KONGSBERG OG VED KRØDEREN Dok: Commercial and Technical proposal from Airlift Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Side31

32 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Mottaker: Airlift AS Sak: LEIE AV HELIKOPTER FOR GEOFYSISKE MÅLINGER I JOTUNHEIMEN, SØR FOR KONGSBERG OG VED KRØDEREN Dok: Kansellering av helikopteroppdrag. Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Plan og budsjett / CB 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Personal - AD Mottaker: Inger-Lise Solberg Sak: STILLINGER SOM FORSKER/POSTDOKTOR INNEN SKREDKARTLEGGING Dok: Tilbud om fast stilling som forsker. Saksbeh: Personal / AD 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 14 Avsender: Adm.dir - MS Mottaker: Organisasjonene ved NGU Sak: OPPGAVEPRIORITERINGEN VED NGU Dok: Oppgaveprioriteringen ved NGU. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Adm.dir / MS Side32

33 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: University of Liverpool Mottaker: Geodynamikk - CG Sak: AGREEMENT BETWEEN NGU AND THE UNIVERSITY OF LIVERPOOL Dok: Signed agreement between NGU and the University of Liverpool. Saksansv: Geodynamikk / CG Saksbeh: Geodynamikk / CG 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Tore Fevang Sak: ANALYSE AV FYLLMATERIALE FRA BOLIGHUS Dok: Ny utgave av analyserapport oversendes Saksansv: NGU-lab / HS Saksbeh: NGU-lab / BK 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Plan og budsjett - CB Mottaker: Offentlig kunngjøring Sak: OPPLÆRING I NORSK FOR FREMMEDSPRÅKLIGE Dok: Kunngjøring Doffin Saksbeh: Plan og budsjett / CB Side33

34 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Plan og budsjett - CB Mottaker: Offentlig kunngjøring Sak: OPPLÆRING I NORSK FOR FREMMEDSPRÅKLIGE Dok: Konkurransegrunnlag for norskopplæring Saksbeh: Plan og budsjett / CB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: AOF Midt-Norge Mottaker: Personal - BH Sak: OPPLÆRING I NORSK FOR FREMMEDSPRÅKLIGE Dok: Tilbud på opplæring i norsk for fremmedspråklige. Saksbeh: Personal / BH 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Folkeuniversitetet Region Midt-Norge Mottaker: Personal - BH Sak: OPPLÆRING I NORSK FOR FREMMEDSPRÅKLIGE Dok: Tilbud på opplæring i norsk for fremmedspråklige. Saksbeh: Personal / BH Side34

35 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sokkelgeofysikk - OO Mottaker: British Geological Survey, BGS, Edinburgh Sak: FLYMAGNETISKE DATA FRA SKARVOMRÅDET I NORSKEHAVET Dok: Aeromagnetic data from the Skarv area. Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sveriges geologiska undersökning - Søren Bystrøm Mottaker: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Sak: FLYMÅLINGER SKIEN - PORSGRUNN Dok: Small airborne survey in Norway. Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: - Gord Roberts Mottaker: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Sak: FLYMÅLINGER SKIEN - PORSGRUNN Dok: Small airborne survey in Norway. Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Side35

36 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Geological Survey of Finland, GTK, Kuopio - Maija Kurimo Mottaker: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Sak: FLYMÅLINGER SKIEN - PORSGRUNN Dok: Small airborne survey in Norway. Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Direktoratet for forvaltning og IKT Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: KRAVSPESIFIKASJON FOR PKI I OFFFENTLIG SEKTOR Dok: Revisjon av Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor - Høring. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Naturstein - IL Mottaker: Statskog SF Nord-Trøndelag Sak: BEFARING I LIERNE Dok: Befaring i Lierne juni Kvemo-skifer. Saksansv: Naturstein / GM Saksbeh: Naturstein / IL Side36

37 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Adm.dir - MS Mottaker: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sak: STATEMENT/RECOMMENDATION REGARDING PhD PROPOSAL Dok: Supporting letter to PhD proposal "Polluted urban basin deposits; Environmental remediation and inherent pollution history of Lille Lungegårdsvann, Bergen" - Malin Anderson. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Adm.dir / MS 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Klimatillpassingsutvalget Mottaker: Løsmasser og klimautvikling - JK Sak: MØTE MED KLIMATILPASSINGSUTVALGET Dok: Invitasjon til å delta på møte med klimatilpassingsutvalget. Saksansv: Løsmasser og klimautvikling / JK Saksbeh: Løsmasser og klimautvikling / JK 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens kartverk Sjø Mottaker: Maringeologi - HAO Sak: MOTTAK OG LEVERING AV DYBDEDATA OG BACKSCATTERDATA Dok: Rådata fra MMT for området Block 1 (franklin ). Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / HAO Side37

38 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Industrimineraler og metaller - MB Mottaker: OSWEGO State University of New York Sak: 10th INTERNATIONAL CONGRESS FOR APPLIED MINERALOGY Dok: MSA short course titled "Applied Mineralogy of Cement and Concrete", to be held in the 10th International Congress for Applied Mineralogy, 1-5 August 2011, in Trondheim. Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / MB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: OSWEGO State University of New York Mottaker: Industrimineraler og metaller - MB Sak: 10th INTERNATIONAL CONGRESS FOR APPLIED MINERALOGY Dok: Acceptance of short course "Applied Mineralogy of Cement and Concrete". Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / MB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat Mottaker: Geofaglig avdeling - JH Sak: AVTALE MELLOM NGU OG NVE VEDR. SKREDKARTLEGGING MV. Dok: Avtale mellom NVE og NGU vedrørende skredkartlegging. Saksansv: Skred / ØN Saksbeh: Geofaglig avdeling / JH Side38

39 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Geofaglig avdeling - JC Mottaker: Elsevier Limited Sak: EDITOR IN CHIEF PUBLISHING AGREEMENT - ELSEVIER LTD Dok: Agreement between Elsevier Limited and NGU "Comprehensive Materials Characterization". Saksansv: Geofaglig avdeling / JC Saksbeh: Geofaglig avdeling / JC 09/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Avsender: Elsevier Limited Mottaker: Geofaglig avdeling - JC Sak: EDITOR IN CHIEF PUBLISHING AGREEMENT - ELSEVIER LTD Dok: "Comprehensive Materials Characterization" - Undertegnet avtale i retur. Saksansv: Geofaglig avdeling / JC Saksbeh: Geofaglig avdeling / JC 09/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Avsender: NIVA Sørlandsavdelingen - Atle Hindar Mottaker: Grunnvann og grunnvarme - AD Sak: GRUNNHAB - GRUNNVANN OG GYROPROBLEMATIKK Dok: Informasjon om Lærdalsmøte og avtale. Saksansv: Grunnvann og grunnvarme / BF Saksbeh: Grunnvann og grunnvarme / AD Side39

40 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Geofaglig avdeling - ØN Mottaker: NHD, Nærings- og handelsdepartementet - Kjell Grønnevet Sak: AVBRUTT GEOLOGISK FELTARBEID I RUSSLAND Dok: Informasjon om avbrutt geologisk feltarbeid i Russland. Saksansv: Geofaglig avdeling / ØN Saksbeh: Geofaglig avdeling / ØN 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Adm.dir - MS Mottaker: Herzen State Pedagogical University of Russia Sak: AVBRUTT GEOLOGISK FELTARBEID I RUSSLAND Dok: Interruption of Joint Russian - Norwegian field work. Saksansv: Geofaglig avdeling / ØN Saksbeh: Adm.dir / MS 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sametinget Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MINERALER STATEN HEVDER EIENDOMSRETTEN TIL I TRADISJONELLE SAMISKE OMRÅDER Dok: Høring - forslag til retningslinjer for bruk av mineraler staten hevder eiendomsretten til i tradisjonelle samiske områder. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR Side40

41 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Industrimineraler og metaller - LPN Mottaker: Hamarøy kommune Sak: LANDINGSTILLATELSE FOR HELIKOPTER - LINNAJAVRI Dok: Søknad om landingstillatelse for helikopter i Linnajavri. Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / LPN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Hamarøy kommune Mottaker: Industrimineraler og metaller - LPN Sak: LANDINGSTILLATELSE FOR HELIKOPTER - LINNAJAVRI Dok: Innvilget landingstillatelse med helikopter ved Linnajavri. Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / LPN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Oppland fylkeskommune Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: REGIONPLAN FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP Dok: Høring. Regionplan for sikkerhet og beredskap Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR Side41

42 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Forsvarets forskningsinstitutt, FFI Mottaker: Skred - KS Sak: "SCENARIOUTVIKLING - NATURHENDELSER" Dok: Invitasjon til workshop om scenarioutvikling innen naturhendelser. Saksansv: Skred / ØN Saksbeh: Skred / KS 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fornyings- og administrassjonsdepartementet - Åsa Kalvaa Mottaker: Plan og budsjett - PGØ Sak: AVKLARING BUDSJETTPOSTNUMMER FRA INNRAPPORTERING TIL SST I OKTOBER 2008 Dok: Avklaring budsjettpostnummer Saksansv: Regnskap / GB Saksbeh: Plan og budsjett / PGØ 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Plan og budsjett - PGØ Mottaker: Fornyings- og administrassjonsdepartementet - Åsa Kalvaa Sak: AVKLARING BUDSJETTPOSTNUMMER FRA INNRAPPORTERING TIL SST I OKTOBER 2008 Dok: Avklaring budsjettpostnummer oktober 2008 Saksansv: Regnskap / GB Saksbeh: Plan og budsjett / PGØ Side42

43 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Yousif Mohammad Mottaker: Personal - AD Sak: POSTDOKTOR-STILLING - NANOMAGNETISKE OKSIDKOMPOSITTER Dok: Søknad på postdoktor-stilling - nanomagnetiske oksidkompositter. Saksbeh: Personal / AD 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Margarita Koroleva Mottaker: Personal - AD Sak: POSTDOKTOR-STILLING - NANOMAGNETISKE OKSIDKOMPOSITTER Dok: Søknad på postdoktor-stilling - nanomagnetiske oksidkompositter. Saksbeh: Personal / AD 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Xiahou Huang Mottaker: Personal - AD Sak: POSTDOKTOR-STILLING - NANOMAGNETISKE OKSIDKOMPOSITTER Dok: Søknad på postdoktor-stilling - nanomagnetiske oksidkompositter. Saksbeh: Personal / AD Side43

44 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Yan Zheng Mottaker: Personal - AD Sak: POSTDOKTOR-STILLING - NANOMAGNETISKE OKSIDKOMPOSITTER Dok: Søknad på postdoktor-stilling - nanomagnetiske oksidkompositter. Saksbeh: Personal / AD 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Andrey Kosterov Mottaker: Personal - AD Sak: POSTDOKTOR-STILLING - NANOMAGNETISKE OKSIDKOMPOSITTER Dok: Søknad på postdoktor-stilling - nanomagnetiske oksidkompositter. Saksbeh: Personal / AD 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Wonnyon Kim Mottaker: Personal - AD Sak: POSTDOKTOR-STILLING - NANOMAGNETISKE OKSIDKOMPOSITTER Dok: Søknad på postdoktor-stilling - nanomagnetiske oksidkompositter. Saksbeh: Personal / AD Side44

45 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Ramon Egli Mottaker: Personal - AD Sak: POSTDOKTOR-STILLING - NANOMAGNETISKE OKSIDKOMPOSITTER Dok: Søknad på postdoktor-stilling - nanomagnetiske oksidkompositter. Saksbeh: Personal / AD 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Greig Paterson Mottaker: Personal - AD Sak: POSTDOKTOR-STILLING - NANOMAGNETISKE OKSIDKOMPOSITTER Dok: Søknad på postdoktor-stilling - nanomagnetiske oksidkompositter. Saksbeh: Personal / AD 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Haider Zaman Mottaker: Personal - AD Sak: POSTDOKTOR-STILLING - NANOMAGNETISKE OKSIDKOMPOSITTER Dok: Søknad på postdoktor-stilling - nanomagnetiske oksidkompositter. Saksbeh: Personal / AD Side45

46 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Maringeologi - VB Mottaker: Forsvarets forskningsinstitutt, FFI Sak: MULTIBEAM DATA - MAREANO Dok: Multibeam raw data - MAREANO. Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / VB Side46

Offentlig journal. Periode: 06022012-10022012

Offentlig journal. Periode: 06022012-10022012 13022012 Offentlig journal Periode: 06022012-10022012 07/00205-38 I Dok.dato: 10022012 Jour.dato: 10022012 Avsender: Astafjordprosjektet - Børge Arvesen Mottaker: Maringeologi - OL Sak: HAVBUNNSDATA FOR

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02012012-06012012

Offentlig journal Periode: 02012012-06012012 Offentlig journal Periode: 02012012-06012012 06/00644-13 I Dok.dato: 03012012 Jour.dato: 03012012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17012011-21012011

Offentlig journal Periode: 17012011-21012011 Offentlig journal Periode: 17012011-21012011 07/00256-5 I Dok.dato: 13012011 Jour.dato: 17012011 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Statens pensjonskasse Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 16052011-20052011

Offentlig journal Periode: 16052011-20052011 Offentlig journal Periode: 16052011-20052011 06/00773-5 I Dok.dato: 06052011 Jour.dato: 18052011 Avsender: Advokatfirmaet Haraldsen Bydal & Co. DA Mottaker: Regnskap - GB Sak: KONKURS - R & R KNUSETEKNIKK

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 08082011-12082011 07/00106-79 U Dok.dato: 08082011 Jour.dato: 09082011 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Asplan Viak AS, Avd. Trondheim Sak: ANALYSER FOR ASPLAN VIAK Dok: Oversendelse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27122010-30122010

Offentlig journal Periode: 27122010-30122010 Offentlig journal Periode: 27122010-30122010 07/00413-2 I Dok.dato: 21122010 Jour.dato: 29122010 Avsender: Nordland fylkeskommune, Fylkesrådet Mottaker: Grunnvann - ØJ Sak: VANNREGION 7 - NORDLAND Dok:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20082012-24082012

Offentlig journal Periode: 20082012-24082012 Offentlig journal Periode: 20082012-24082012 10/00529-9 U Dok.dato: 23082012 Jour.dato: 23082012 Mottaker: Miljøverndepartementet Sak: DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET (DOK) Dok: Høringsuttalelse - Rapport

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17102011-21102011

Offentlig journal Periode: 17102011-21102011 Offentlig journal Periode: 17102011-21102011 07/00106-80 U Dok.dato: 20102011 Jour.dato: 20102011 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Asplan Viak AS, Avd. Trondheim Sak: ANALYSEOPPDRAG Dok: Oversendelse av

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18072011-22072011

Offentlig journal Periode: 18072011-22072011 Offentlig journal Periode: 18072011-22072011 07/00205-32 I Dok.dato: 18072011 Jour.dato: 21072011 Avsender: Forsvarets operative hovedkvarter, Reitan Mottaker: Maringeologi - OL Sak: HAVBUNNSDATA FOR ASTAFJORDPROSJEKTET

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18052009-20052009

Offentlig journal Periode: 18052009-20052009 Offentlig journal Periode: 18052009-20052009 05/00148-35 I Dok.dato: 15052009 Jour.dato: 18052009 Avsender: Havforskningsinstituttet - Ellen Sofie Grefsrud Mottaker: Maringeologi - RB Sak: NASJONAL TOKTKOMITE

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 04062012-08062012 07/00802-9 U Dok.dato: 05062012 Jour.dato: 08062012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Morgan Ganerød Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23052011-27052011

Offentlig journal Periode: 23052011-27052011 Offentlig journal Periode: 23052011-27052011 06/00295-28 U Dok.dato: 25052011 Jour.dato: 25052011 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Nordmøre Energigjenvinning KS Sak: ANALYSER FOR NORDMØRE ENERGIGJENVINNING

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17122012-21122012

Offentlig journal Periode: 17122012-21122012 Offentlig journal Periode: 17122012-21122012 05/00604-11 U Dok.dato: 19122012 Jour.dato: 20122012 Mottaker: Åsmund Tvitekkja Sak: ANALYSE AV MINERALPRØVER Dok: Oversendelse av analyserapport 2012.0385

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23012012-27012012

Offentlig journal Periode: 23012012-27012012 Offentlig journal Periode: 23012012-27012012 05/00915-9 I Dok.dato: 23012012 Jour.dato: 23012012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14062010-18062010

Offentlig journal Periode: 14062010-18062010 Offentlig journal Periode: 14062010-18062010 05/00343-10 U Dok.dato: 15062010 Jour.dato: 15062010 Avsender: Industrimineraler og metaller - RB Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet Sak: IUGS SEKRETARIATET

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 16012012-20012012 05/00690-38 I Dok.dato: 13012012 Jour.dato: 18012012 Avsender: Nordland fylkeskommune, Fylkesrådet Mottaker: Industrimineraler og metaller - RB Sak: PROSJEKTSAMARBEID

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05112012-09112012

Offentlig journal Periode: 05112012-09112012 Offentlig journal Periode: 05112012-09112012 07/00628-122 I Dok.dato: 15102012 Jour.dato: 07112012 Avsender: Direktoratet for naturforvaltning Sak: BIOLOGISK MANGFOLD - NASJONALT PROGRAM Dok: Oversendelse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11062012-15062012

Offentlig journal Periode: 11062012-15062012 Offentlig journal Periode: 11062012-15062012 05/01117-8 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Avsender: Statens pensjonskasse Sak: YRKESSKADEFORSIKRING Dok: Premiesatsen for yrkesskadeforsikringen i

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22082011-26082011

Offentlig journal Periode: 22082011-26082011 Offentlig journal Periode: 22082011-26082011 07/00205-33 U Dok.dato: 23082011 Jour.dato: 23082011 Avsender: Maringeologi - OL Mottaker: FORSVARET, Fellesoperativt hovedkvarter FOHK Sak: HAVBUNNSDATA FOR

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11102010-15102010

Offentlig journal Periode: 11102010-15102010 Offentlig journal Periode: 11102010-15102010 05/00508-9 I Dok.dato: 11102010 Jour.dato: 14102010 Avsender: Hurum Energigjenvinning KS Mottaker: NGU-lab - BK Sak: ANALYSE AV ASKEPRØVER - HURUM ENERGIGJENVINNING

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21122009-30122009

Offentlig journal Periode: 21122009-30122009 Offentlig journal Periode: 21122009-30122009 05/00900-10 U Dok.dato: 22122009 Jour.dato: 22122009 Avsender: Grunnvann og grunnvarme - AD Mottaker: Alta kommune, Drifts- og utbyggingsavdelingen - Per Ole

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06122010-10122010

Offentlig journal Periode: 06122010-10122010 Offentlig journal Periode: 06122010-10122010 05/00508-10 U Dok.dato: 07122010 Jour.dato: 08122010 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Hurum Energigjenvinning KS Sak: ANALYSE AV ASKEPRØVER - HURUM ENERGIGJENVINNING

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17092012-21092012

Offentlig journal Periode: 17092012-21092012 Offentlig journal Periode: 17092012-21092012 10/00289-25 I Dok.dato: 12092012 Jour.dato: 17092012 Avsender: Steigen kommune Sak: GRAVIMETRISKE MÅLINGER - COOP Dok: Landingstillatelse med helikopter Saksansv:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 30122008-04012009

Offentlig journal Periode: 30122008-04012009 Offentlig journal Periode: 30122008-04012009 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 06/00298-5 I Dok.dato: 19122008 Jour.dato: 30122008 Avsender: Fylkesmannen i Oppland

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01102012-05102012

Offentlig journal Periode: 01102012-05102012 Offentlig journal Periode: 01102012-05102012 05/00915-15 I Dok.dato: 01102012 Jour.dato: 01102012 Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Eli Sivertsvik Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Oppsigelse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22022010-26022010

Offentlig journal Periode: 22022010-26022010 Offentlig journal Periode: 22022010-26022010 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Nei 05/00308-24 I Dok.dato: 16022010 Jour.dato: 22022010 Avsender: Norges vassdrags- og

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13092010-17092010

Offentlig journal Periode: 13092010-17092010 Offentlig journal Periode: 13092010-17092010 06/00290-2 I Dok.dato: 16092010 Jour.dato: 17092010 Avsender: Nærings- og handelsdepartementet Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: FORSKNINGSRÅDETS NORDOMRÅDESTRATEGI

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02052011-06052011

Offentlig journal Periode: 02052011-06052011 Offentlig journal Periode: 02052011-06052011 06/00659-10 U Dok.dato: 29042011 Jour.dato: 03052011 Avsender: Kommunikasjon - GL Mottaker: Statsarkivet i Trondheim Sak: KARTLEGGING AV ARKIVARBEIDET VED NORGES

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15112010-19112010

Offentlig journal Periode: 15112010-19112010 Offentlig journal Periode: 15112010-19112010 05/00511-28 U Dok.dato: 03112010 Jour.dato: 17112010 Avsender: Kommunikasjon - GL Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet Sak: INFORMASJONS- OG MEDIEPLAN.

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02062009-05062009

Offentlig journal Periode: 02062009-05062009 Offentlig journal Periode: 02062009-05062009 06/00209-8 U Dok.dato: 03062009 Jour.dato: 03062009 Avsender: Fjellanlegg og grunnvarme - Jan Steinar Rønning Mottaker: UNIS - The University Centre in Svalbard

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19102009-23102009

Offentlig journal Periode: 19102009-23102009 Offentlig journal Periode: 19102009-23102009 07/00436-12 U Dok.dato: 19102009 Jour.dato: 20102009 Mottaker: Mettler- Toledo AS Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Prisforespørsel kalibrering av vekter

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 29082011-02092011 05/00860-15 I Dok.dato: 24082011 Jour.dato: 01092011 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal - IK Dok: Forlengelse av redusert stilling Saksbeh: Personal /

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20062011-24062011

Offentlig journal Periode: 20062011-24062011 Offentlig journal Periode: 20062011-24062011 05/00682-15 U Dok.dato: 24062011 Jour.dato: 24062011 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Personal - IK Mottaker: Avskjermet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18062012-22062012

Offentlig journal Periode: 18062012-22062012 Offentlig journal Periode: 18062012-22062012 06/00808-22 I Dok.dato: 18062012 Jour.dato: 21062012 Avsender: Norsk Vann BA Sak: NGU - TILKNYTTET ORGANISASJON I NORVAR BA Dok: Innkalling til årsmøte 2012

Detaljer

Offentlig journal Periode: 31102011-04112011

Offentlig journal Periode: 31102011-04112011 Offentlig journal Periode: 31102011-04112011 05/00213-7 05/00682-16 05/00757-8 Side2 05/00915-8 06/00295-30 U Dok.dato: 03112011 Jour.dato: 03112011 Tilg. kode: U Par.: 0 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04072011-08072011

Offentlig journal Periode: 04072011-08072011 Offentlig journal Periode: 04072011-08072011 05/01117-7 I Dok.dato: 30062011 Jour.dato: 07072011 Avsender: Statens pensjonskasse Mottaker: Regnskap - GB Sak: YRKESSKADEFORSIKRING Dok: Premiesatsen for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24092012-28092012

Offentlig journal Periode: 24092012-28092012 Offentlig journal Periode: 24092012-28092012 05/00860-20 U Dok.dato: 17092012 Jour.dato: 24092012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15082011-19082011

Offentlig journal Periode: 15082011-19082011 Offentlig journal Periode: 15082011-19082011 07/00629-44 I Dok.dato: 11082011 Jour.dato: 15082011 Avsender: Statens kartverk Mottaker: Maringeologi - HAO Sak: GRID DATA FRA NORDLAND/TROMS/FINNMARK Dok:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28112011-02122011

Offentlig journal Periode: 28112011-02122011 Offentlig journal Periode: 28112011-02122011 07/00205-36 U Dok.dato: 30112011 Jour.dato: 01122011 Avsender: Maringeologi - RB Mottaker: Astafjordprosjektet - Børge Arvesen Sak: HAVBUNNSDATA FOR ASTAFJORDPROSJEKTET

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26112012-30112012

Offentlig journal Periode: 26112012-30112012 Offentlig journal Periode: 26112012-30112012 05/00934-21 U Dok.dato: 19102011 Jour.dato: 28112012 Mottaker: Fridtjov Ruden Sak: HYDROGEOLOGISKE UNDERSØKELSER - RAIPAS OG MØLLENESET Dok: Oversendelse av

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27082012-31082012

Offentlig journal Periode: 27082012-31082012 Offentlig journal Periode: 27082012-31082012 05/00083-8 U Dok.dato: 28082012 Jour.dato: 28082012 Mottaker: NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, Oslo - Jonatan Haga Sak: SAMARBEID MELLOM NGU OG NVE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13082012-17082012

Offentlig journal Periode: 13082012-17082012 Offentlig journal Periode: 13082012-17082012 11/00036-19 U Dok.dato: 07082012 Jour.dato: 13082012 Mottaker: Statens vegvesen, Region Vest Sak: OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER ROGFAST Dok: Oversendelse av NGU-rapport

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09112009-13112009

Offentlig journal Periode: 09112009-13112009 Offentlig journal Periode: 09112009-13112009 05/00148-41 I Dok.dato: 03112009 Jour.dato: 12112009 Avsender: Havforskningsinstituttet - Per Wilhelm Nieuwejaar Mottaker: Maringeologi - RB Sak: NASJONAL TOKTKOMITE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09052011-13052011

Offentlig journal Periode: 09052011-13052011 Offentlig journal Periode: 09052011-13052011 06/00379-23 Avsender: Skred - Halvor Sverre Sæter Bunkholt Mottaker: NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, Skred- og vassdragsavdelingen - Hallvard Berg

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28122011-29122011

Offentlig journal Periode: 28122011-29122011 Offentlig journal Periode: 28122011-29122011 08/00498-6 Mottaker: Joya Tetreault 08/00562-5 Mottaker: Reza Khabbaz Ghazian 09/00100-19 I Dok.dato: 15122011 Jour.dato: 28122011 Avsender: Havforskningsinstituttet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15102012-19102012

Offentlig journal Periode: 15102012-19102012 Offentlig journal Periode: 15102012-19102012 05/00956-9 U Dok.dato: 11102012 Jour.dato: 15102012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Mottaker: David Roberts Sak: PERSONALMAPPE -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11042011-15042011

Offentlig journal Periode: 11042011-15042011 Offentlig journal Periode: 11042011-15042011 05/00080-17 I Dok.dato: Udatert Jour.dato: 12042011 Avsender: International Centre for Geohazards (ICG) Mottaker: Regnskap - HST Sak: ICG BUDSJETT (Jf SIFT

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10102011-14102011

Offentlig journal Periode: 10102011-14102011 Offentlig journal Periode: 10102011-14102011 07/00629-45 I Dok.dato: 11072011 Jour.dato: 10102011 Sak: GRID DATA FRA NORDLAND/TROMS/FINNMARK Dok: Vannkolonnedata og rådatafiler for måleområdene A10 og

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19112012-23112012

Offentlig journal Periode: 19112012-23112012 Offentlig journal Periode: 19112012-23112012 05/00860-22 U Dok.dato: 15112012 Jour.dato: 20112012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Heidi Anita Olsen Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 07022011-11022011

Offentlig journal Periode: 07022011-11022011 Offentlig journal Periode: 07022011-11022011 05/00068-23 U Dok.dato: 09022011 Jour.dato: 11022011 0 Avsender: Skred - RG Mottaker: Møre og Romsdal fylkeskommune - Einar Anda Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 20022012-24022012

Offentlig journal. Periode: 20022012-24022012 27022012 Offentlig journal Periode: 20022012-24022012 05/00390-14 I Dok.dato: 23022012 Jour.dato: 23022012 Avsender: Bedriftsidrettslaget ved NGU Mottaker: Adminstrasjonsavdelingen - PGØ Sak: SØKNAD OM

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10092012-14092012

Offentlig journal Periode: 10092012-14092012 Offentlig journal Periode: 10092012-14092012 05/00354-10 U Dok.dato: 10092012 Jour.dato: 13092012 Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Trond Torsvik Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Avtale

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12032012-16032012

Offentlig journal. Periode: 12032012-16032012 19032012 Offentlig journal Periode: 12032012-16032012 05/00295-6 U Dok.dato: 12032012 Jour.dato: 13032012 Avsender: Regnskap - GB Mottaker: DNB Sak: STATENS KONSERNKONTOORDNING - VALUTAKONTO FOR KONSERNKONTOSYSTEMET

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04042011-08042011

Offentlig journal Periode: 04042011-08042011 Offentlig journal Periode: 04042011-08042011 05/00083-7 U Dok.dato: 06042011 Jour.dato: 06042011 Avsender: Grunnvann - ØJ Mottaker: NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, Hydrologisk avdeling - Hervé

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02012013-04012013

Offentlig journal Periode: 02012013-04012013 Offentlig journal Periode: 02012013-04012013 06/00511-18 U Dok.dato: 19122012 Jour.dato: 04012013 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Ingunn Kringstad Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 14032011-18032011 05/00390-12 I Dok.dato: 13032011 Jour.dato: 14032011 Avsender: Bedriftsidrettslaget ved NGU - Bjørn Ivar Rindstad Mottaker: Adm - PGØ Sak: SØKNAD OM IDRETTSARRANGEMENT

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18052010-21052010

Offentlig journal Periode: 18052010-21052010 Offentlig journal Periode: 18052010-21052010 06/00298-8 I Dok.dato: 07052010 Jour.dato: 18052010 Avsender: Fylkesmannen i Oppland Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: UTVIDELSE AV ORMTJERNKAMPEN NASJONALPARK

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 09012012-13012012 06/00456-11 I Dok.dato: 11012012 Jour.dato: 11012012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02072012-06072012

Offentlig journal Periode: 02072012-06072012 Offentlig journal Periode: 02072012-06072012 05/01147-12 U Dok.dato: 26062012 Jour.dato: 02072012 Mottaker: Sør-Trøndelag fylkeskommune Sak: SAMARBEIDSPROSJEKT OM GEOLOGI OG KULTURVERN I SKARVAN OG ROLTDALEN

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 30012012-03022012

Offentlig journal. Periode: 30012012-03022012 06022012 Offentlig journal Periode: 30012012-03022012 05/00080-18 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 03022012 Avsender: International Centre for Geohazards (ICG) - Farrokh Nadim Mottaker: Regnskap - HST Sak:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 13022012-17022012

Offentlig journal. Periode: 13022012-17022012 21022012 Offentlig journal Periode: 13022012-17022012 05/00343-12 U Dok.dato: 10022012 Jour.dato: 13022012 0 Avsender: Industrimineraler og metaller - RB Mottaker: Brønnøysundregistrene Sak: IUGS SEKRETARIATET

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06082012-10082012

Offentlig journal Periode: 06082012-10082012 Offentlig journal Periode: 06082012-10082012 06/00419-40 U Dok.dato: 09082012 Jour.dato: 09082012 Mottaker: Franzefoss Pukk AS Sak: ANALYSER FOR FRANZEFOSS PUKK Dok: Oversendelse av analyserapport 2012.0231

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03092012-07092012

Offentlig journal Periode: 03092012-07092012 Offentlig journal Periode: 03092012-07092012 05/00860-19 I Dok.dato: 07092012 Jour.dato: 07092012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29102012-02112012

Offentlig journal Periode: 29102012-02112012 Offentlig journal Periode: 29102012-02112012 07/00356-10 U Dok.dato: 16102012 Jour.dato: 30102012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Jörg Ebbing Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09072012-13072012

Offentlig journal Periode: 09072012-13072012 Offentlig journal Periode: 09072012-13072012 09/00062-22 I Dok.dato: 29062012 Jour.dato: 11072012 Avsender: De 3 Stuer Kantiner AS Sak: ANSKAFFELSE CATERING OG KANTINEDRIFT Dok: Evalueringsmøte vedrørende

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03122012-07122012

Offentlig journal Periode: 03122012-07122012 Offentlig journal Periode: 03122012-07122012 05/00604-10 I Dok.dato: 27112012 Jour.dato: 04122012 Avsender: Åsmund Tvitekkja Sak: ANALYSE AV MINERALPRØVER Dok: Analyseoppdrag Saksansv: NGU-lab / Ana Banica

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 12112012-16112012 05/00860-21 I Dok.dato: 08112012 Jour.dato: 16112012 Avsender: Avskjermet Dok: Økt stillingsandel Saksbeh: HR / IK 06/00198-11 U Dok.dato: 12112012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12012009-16012009

Offentlig journal Periode: 12012009-16012009 Offentlig journal Periode: 12012009-16012009 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Nei 05/00107-28 U Dok.dato: 15012009 Jour.dato: 15012009 0 Avsender: Kommunikasjon - Gudmund

Detaljer

Offentlig journal Periode: 25062012-29062012

Offentlig journal Periode: 25062012-29062012 Offentlig journal Periode: 25062012-29062012 05/01115-21 U Dok.dato: 27062012 Jour.dato: 27062012 Mottaker: Statsbygg Midt-Norge Sak: SPANNET BARNEHAGE Dok: Vedrørende eiendommen til Spannet barnehage

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27042009-30042009

Offentlig journal Periode: 27042009-30042009 Offentlig journal Periode: 27042009-30042009 05/00003-13 I Dok.dato: 27042009 Jour.dato: 27042009 Avsender: Statens kartverk, Hovedkontor - Sverre Steen Mottaker: Geodataforvaltning - Bobo Nordahl Sak:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 05032012-09032012

Offentlig journal. Periode: 05032012-09032012 12032012 Offentlig journal Periode: 05032012-09032012 05/00978-29 I Dok.dato: 01032012 Jour.dato: 09032012 Avsender: Statsbygg Midt-Norge Mottaker: Adminstrasjonsavdelingen - PGØ Sak: HUSLEIE - STATSBYGG

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19012009-23012009

Offentlig journal Periode: 19012009-23012009 Offentlig journal Periode: 19012009-23012009 05/00080-14 U Dok.dato: 20012009 Jour.dato: 23012009 Avsender: Regnskap - Hild Sissel Thorsnes Mottaker: International Centre for Geohazards (ICG) Sak: ICG

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08112010-12112010

Offentlig journal Periode: 08112010-12112010 Offentlig journal Periode: 08112010-12112010 05/00148-49 I Dok.dato: 11112010 Jour.dato: 12112010 Tilg. kode: U Par.: 0 Avsender: Havforskningsinstituttet - Terje Hindenes Mottaker: Maringeologi - RB Sak:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 30032009-08042009

Offentlig journal Periode: 30032009-08042009 Offentlig journal Periode: 30032009-08042009 05/00148-30 U Dok.dato: 23032009 Jour.dato: 31032009 Avsender: Maringeologi - Reidulv Bøe Mottaker: Havforskningsinstituttet - Per W. Nieuwejaar Sak: NASJONAL

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-02-2013-19-02-2013

Offentlig journal Periode: 19-02-2013-19-02-2013 Offentlig journal Periode: 19-02-2013-19-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00189-110 I Pasientreiser Helse Fonna Fritt sykehusvalg Fritt sykehusvalg

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.01.2013-06.01.2013 Side 1 Arkivsak/doknr. 07/280-14 Sakstittel Dok.dato 28.12.2012 Regnskap - Standard

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28032011-01042011

Offentlig journal Periode: 28032011-01042011 Offentlig journal Periode: 28032011-01042011 05/00336-13 U Dok.dato: 01042011 Jour.dato: 01042011 Avsender: Sokkelgeofysikk - OO Mottaker: Norges forskningsråd Statoil ASA, Nord-Norge Sak: PETROMAKS-SØKNAD

Detaljer

Offentlig journal. Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket. Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1 322/2009 05.02.2009 28.01.

Offentlig journal. Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket. Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1 322/2009 05.02.2009 28.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.01.2011 Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1

Detaljer

Offentlig journal. Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008. Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008 22.01.2008 04.05.

Offentlig journal. Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008. Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008 22.01.2008 04.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2012-6.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.05.2012 Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008 Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11042013-11042013. Helse Sør-Øst RHF 12042013

Offentlig journal. Periode: 11042013-11042013. Helse Sør-Øst RHF 12042013 Offentlig journal Periode: 11042013-11042013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (IV): Ja Offentlig journal Periode: 11042013-11042013 08/00124-133 I Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22-11-2012-22-11-2012

Offentlig journal Periode: 22-11-2012-22-11-2012 Offentlig journal Periode: 22-11-2012-22-11-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00074-18 I Helse Midt-Norge RHF Tjenesteleveranseavtale SLA Etterlysning

Detaljer

Offentlig journal Periode: 25-03-2013-25-03-2013

Offentlig journal Periode: 25-03-2013-25-03-2013 Offentlig journal Periode: 25-03-2013-25-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00189-114 U Dok.dato: 25.03.2013 Jour.dato: 25.03.2013 Helgelandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013 Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal Periode: 26-07-201-26-07-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 27022013. Offentlig journal. Periode: 25022013-25022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF 27022013. Offentlig journal. Periode: 25022013-25022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 25022013-25022013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00564-16 Mottaker: Dok.dato: 20022013 Jour.dato: 25022013 Spesialist

Detaljer

Periode: 19-07-2011-19-07-2011

Periode: 19-07-2011-19-07-2011 DMS2002 - Software Innovation 20.07.2011 Offentlig journal Periode: 19-07-2011-19-07-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01620-10 I Dok.dato: 16.06.2011 Jour.dato:

Detaljer

Gran kommune Offentlig journal Periode:

Gran kommune Offentlig journal Periode: Gran 18.07.2013 Offentlig journal Periode: 16-07-2013-16-07-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 18.07.2013 11/00017-269 U Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

Offentlig journal. Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune. Høringer 2012 2012/10-25 2263/2012 25.06.

Offentlig journal. Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune. Høringer 2012 2012/10-25 2263/2012 25.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.7.2012-8.7.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 09.07.2012 Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune Høringer 2012 2012/10-25

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 22072013. Offentlig journal. Periode: 19072013-19072013. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Helse Sør-Øst RHF 22072013. Offentlig journal. Periode: 19072013-19072013. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Helse Sør-Øst RHF 22072013 Offentlig journal Periode: 19072013-19072013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Helse Sør-Øst RHF 22072013 08/00398-104 I

Detaljer

Offentlig journal Periode: 30-04-2013-30-04-2013

Offentlig journal Periode: 30-04-2013-30-04-2013 Offentlig journal Periode: 30-04-2013-30-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/00121-71 I Dok.dato: 29.04.2013 Jour.dato: 30.04.2013 Tilg. kode:

Detaljer

MINERALRESSURSER I NORD-NORGE (MINN)

MINERALRESSURSER I NORD-NORGE (MINN) MINERALRESSURSER I NORD-NORGE (MINN) STATUS 2013 GEOFYSIKK Geofysiske målinger fra fly og helikopter utgjør størstedelen av MINN-programmet. Ved hjelp av høyoppløselige geofysiske data kan vi se ned i

Detaljer

Dok.dato: 11.05.2011. Dok.dato: 11.05.2011. Dok.dato: 13.05.2011

Dok.dato: 11.05.2011. Dok.dato: 11.05.2011. Dok.dato: 13.05.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.05 2011-20.05 2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.11.2012 nvitation to the 75th Session of ECMWF Council to be held in Reading on 16-17 June 2011 nvitation

Detaljer

Periode: 22122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 22122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02935-17 I Dok.dato: Jour.dato: ask@agderbygg.no

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26-06-2013-26-06-2013

Offentlig journal Periode: 26-06-2013-26-06-2013 Offentlig journal Periode: 26-06-2013-26-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00302-9 I Avdeling for pasientreiser Helse Bergen HF Internett

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15-10-2012-15-10-2012

Offentlig journal Periode: 15-10-2012-15-10-2012 Offentlig journal Periode: 15-10-2012-15-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00073-13 I Innvilge reiser hjem for studenter når de skal til sykehus

Detaljer

Fagdag for kommunene i Oppland

Fagdag for kommunene i Oppland Fagdag for kommunene i Oppland -Planlegging og drift av massetak- Lillehammer 10.12 2014 Knut J. Wolden og Lars Libach Norges geologiske undersøkelse Norges geologiske undersøkelse Underlagt Nærings- og

Detaljer

Gran kommune 11.02.2013. Offentlig journal Periode: 07-02-2013-07-02-2013

Gran kommune 11.02.2013. Offentlig journal Periode: 07-02-2013-07-02-2013 Gran 11.02.2013 Offentlig journal Periode: 07-02-2013-07-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 11.02.2013 11/01026-57 U Arkivdel: Reguleringssak

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23-05-2013-23-05-2013

Offentlig journal Periode: 23-05-2013-23-05-2013 Offentlig journal Periode: 23-05-2013-23-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-108 U FA Regelverk Vedtaksbrev og fraser i PRO 11/00159-3

Detaljer

Mineralske ressurser i Hordaland. Rolv M. Dahl og Eyolf Erichsen Norges geologiske undersøkelse

Mineralske ressurser i Hordaland. Rolv M. Dahl og Eyolf Erichsen Norges geologiske undersøkelse Mineralske ressurser i Hordaland Rolv M. Dahl og Eyolf Erichsen Norges geologiske undersøkelse Geologi for samfunnet NGUs data og kunnskap er et kollektivt gode Forvaltning av kunnskap til bruk for industri

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00048-11 X Dok.dato: 16.11.2012 Jour.dato: 04.01.2013 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om utbetaling - Bonitering i fjellskog av gran

Offentlig journal. Anmodning om utbetaling - Bonitering i fjellskog av gran Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.2011-18.12.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.12.2011 Anmodning om utbetaling - Bonitering i fjellskog av gran NFRprosjekt 201164/99 - Bonitering

Detaljer