Offentlig journal. Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Periode: 13022012-17022012"

Transkript

1 Offentlig journal Periode:

2 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Industrimineraler og metaller - RB Mottaker: Brønnøysundregistrene Sak: IUGS SEKRETARIATET Dok: Nedleggelse av IUGS sekretariat Saksansv: Geofaglig avdeling / ØN Saksbeh: Industrimineraler og metaller / RB 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kleiva Fiskefarm A/S - Børge Arvesen Nordsild Havfiske AS Maringeologi - RB Sak: HAVBUNNSDATA FOR ASTAFJORDPROSJEKTET Dok: Tilsagn: Støtte til biotopkart Malangen Sør - Reg. Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sysselmannen på Svalbard Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: NY GRUVE I LUNCKEFJELL Dok: Kullgruve Lunckefjell - høring av søknad om endring med konsekvensutredning Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR Side2

3 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fiskeridirektoratet, Ressursavdelingen Mottaker: Maringeologi - TT Sak: PROGRAMSTYRING MAREANO Dok: Oversendelse av aktivitetsplan - AP2012. Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / TT 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fiskeridirektoratet, Ressursavdelingen Mottaker: Maringeologi - TT Sak: PROGRAMSTYRING MAREANO Dok: Godkjenning av aktivitetsplan - AP2012 Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / TT 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat Mottaker: Geofaglig avdeling - ØN Sak: OPPDRAG FOR NVE INNEN SKREDFELTET Dok: Tilsagn: Oppdragsbrev Skredkartlegging Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Geofaglig avdeling / ØN Side3

4 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Plan og budsjett - AR Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet Sak: STATSBUDSJETTET OG VIRKSOMHETSPLAN 2011 Dok: NGUs årsrapport til NHD Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Adm.dir - MS Mottaker: Utenriksdepartementet Sak: COOPERATION WITH THE STATE GEOLOGICAL SURVEY OF UKRAINE Dok: Søknad om tilskudd til samarbeid med Ukraina Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Adm.dir / MS 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Personal - IK Mottaker: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Bekreftelse på ansettelse Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / IK Side4

5 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Mottaker: Statens vegvesen, Region Vest - Anne-Merete Gilje Sak: OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER ROGFAST Dok: Resistivitet Kvitsøy Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens vegvesen, Region Vest - Anne-Merete Gilje Mottaker: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Sak: OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER ROGFAST Dok: Resistivitet Kvitsøy Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Mottaker: Statens vegvesen, Region Vest - Anne-Merete Gilje Sak: OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER ROGFAST Dok: VS: Profilforslag Kvitsøy Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Side5

6 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens vegvesen, Region Vest - Anne-Merete Gilje Mottaker: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Sak: OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER ROGFAST Dok: Profilforslag Kvitsøy Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Personal - IK Mottaker: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Sluttattest Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / IK 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Regnskap - GB Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet Sak: STATSREGNSKAPET RAPPORTERING Dok: Rapportering av anvendt kontoplan og regnskapsprinsipp Saksansv: Regnskap / GB Saksbeh: Regnskap / GB Side6

7 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Personal - IK Mottaker: Svein Gjelle Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Oppsigelse av stilling tatt til etterretning Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / IK 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: VANNKRAFTUTREDNING NVE Dok: Høyring av søknad med konsekvensutgreiing for Offerdal kraftverk i Årdal kommune, Sogn og Fjordane Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Oljedirektoratet Mottaker: Maringeologi - RB Sak: SØKNAD OM VITENSKAPELIG UNDERSØKELSESTILLATELSE MED FORSKNINGSFARTØY Dok: Høring - søknad om vitenskapelig undersøkelsestillatelse med det tyske forskningsfartøyet Polarstern ved Svalbard i perioden 2/8-7/10-12 Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB Side7

8 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Riksantikvaren Mottaker: Grunnvann - HDB Sak: KONSULENTBISTAND - PROSJEKT BRYGGEN - HYDROLOGISKE OPPGAVER 2011 Dok: Kopi av brev til Statsbygg: Innvilgelse av søknad om dispensasjon jf. kulturminnelovens 8 første ledd - Infiltrasjonstiltak, Bryggen, Bergen kommune, Hordaland fylke Saksansv: Grunnvann / BF Saksbeh: Grunnvann / HDB 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Finnmarkseiendommen Mottaker: Sokkelgeofysikk - JG Sak: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK I FORBINDELSE MED SEISMISKE MÅLINGER Dok: Tillatelse til bruk av eksplosiver på Fefos eiendom ved Masi og på Sennalandet Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / JG 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pukk og grus - PRN Mottaker: Oslo kommune, Byrådsavdeling for næring og eierskap Sak: HUKEN PUKK- OG ASFALTVERK Dok: Oversendelse av NGU Rapport Saksansv: Pukk og grus / PRN Saksbeh: Pukk og grus / PRN Side8

9 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Deloitte AS Mottaker: Regnskap - GB Sak: REVISORS BERETNING TIL PROJEKTREGNSKAP Dok: Revisjon av prosjektregnskapet Naturstein i Botnia Saksansv: Regnskap / GB Saksbeh: Regnskap / GB 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Europcar Mottaker: Regnskap - ALH Sak: AVTALE INNKJØPSSAMARBEID STFK - BILLEIE EUROPCAR Dok: Leiebiltjenester - Oppdatert avtale Saksansv: Adm / PGØ Saksbeh: Regnskap / ALH 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Ytringen Avis AS Mottaker: Plan og budsjett - KØ Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2012 Dok: Innsynskrav saksnr. 12/ Saksansv: Adm / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / KØ Side9

10 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Plan og budsjett - KØ Mottaker: Ytringen Avis AS Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2012 Dok: Svar på innsynskrav dokument 35 Saksansv: Adm / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / KØ 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Dagens Næringsliv Mottaker: Plan og budsjett - KØ Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2012 Dok: Innsynskrav saksnr. 12/ Saksansv: Adm / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / KØ 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Plan og budsjett - KØ Mottaker: Dagens Næringsliv Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2012 Dok: Svar på innsynskrav dokument 37 Saksansv: Adm / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / KØ Side10

11 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NRK Mottaker: Plan og budsjett - KØ Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2012 Dok: Innsynskrav saksnr. 11/ og 11/ Saksansv: Adm / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / KØ 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Plan og budsjett - KØ Mottaker: NRK Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2012 Dok: Svar på innsynskrav Saksansv: Adm / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / KØ 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kommunikasjon - GH Mottaker: Arkitektene i Fattighuset - Marit Aune Sak: ANSKAFFELSESDOKUMENTASJON Dok: Ominnredning av boklager til kontor Saksansv: Adm / PGØ Saksbeh: Kommunikasjon / GH Side11

12 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Berggrunn og skorpeprosesser - HS Mottaker: Wagner Petrographic LLC Sak: ANSKAFFELSESDOKUMENTASJON Dok: Order - samples for thin sections analyses Saksansv: Adm / PGØ Saksbeh: Berggrunn og skorpeprosesser / HS 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens kartverk Sjø Mottaker: Maringeologi - HAO Sak: MOTTAK OG LEVERING AV DYBDEDATA OG BACKSCATTERDATA Dok: Leveranse av OLEX-data med 50 m oppløsning Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / HAO 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Lena Sande Side12

13 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kristian Liland Haraldsvik 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Muhammad Aftab Javed 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Bjarte Lønøy Side13

14 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Marte Flatla 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fahad Ashraf 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Elyas H. Haghighi Side14

15 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Ole Hartvik Skogstad 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pengju Duan 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Muhammad Waqas Javed Side15

16 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Eva Hauk Frizell 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Attiq UR Rehman 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Zeeshan Mohabbat Side16

17 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Helene Behring 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Joel Jokelainen 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Jenny Torsæter Side17

18 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pål Fredrik Lohne 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Siri Anne hhugland Strand 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Martin Hefre Johansen Side18

19 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Vegard Ekornsvåg 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Jean-Baptiste Koehl 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Ole Christian Sollie Side19

20 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Isabel Stubberud Næss 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Bjørn Eskil Larsen 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Lina Hedvig Line Side20

21 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Ole Bertil Tveita Tingvoll 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Håvard Dretvik 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Simen Greger Olsen Side21

22 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Elise Hermo Rusti 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Marie Fossvoll Tveit 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: IdaASteffensen Side22

23 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Thomas Hibelot 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Silje Nørsett 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Mariia Pihlainen Side23

24 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Helene Kristiansen Andersen 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Ole Jakob Hegelund 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Katrine Ropstad Ånensen Side24

25 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sølvi Amland 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Ina Cathrine Sagen 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Ida Bruun Lydersen Side25

26 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Maria Ramos Rey 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sille Marie Myreng 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Agatehe Alsaker Hopland Side26

27 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Tonje Heia 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Eirik Hannestad 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Muhammad Ramzan Side27

28 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Marie Skipnes Larsen 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Per Olav Kalvå 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kenneth Rudolfsen Side28

29 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Silje Storevik Moe 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Andrea Fæste 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Vilde Melvik Side29

30 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Leonie Reimann 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Therese Natterøy 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Esoen Tennholm Side30

31 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Frederik Eide 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Åsmund Ertshus Mathisen 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nadja Stalder Side31

32 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Monika Lund 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Camilla Løland 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kristian Albrektsen Side32

33 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Anneleen Geurts 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Olav Stenerud 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norwegian Talc AS Mottaker: NGU-lab - BK Sak: ANALYSEOPPDRAG Dok: Analyseoppdrag Saksansv: NGU-lab / PG Saksbeh: NGU-lab / BK Side33

34 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Mona grunneierlag Mottaker: Pukk og grus - PRN Sak: GRUSFOREKOMSTENE I MONA Dok: Forespørsel om vurdering av grusforekomstene i Mona Saksansv: Pukk og grus / PRN Saksbeh: Pukk og grus / PRN 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pukk og grus - PRN Mottaker: Mona grunneierlag Sak: GRUSFOREKOMSTENE I MONA Dok: NGUs ressurskartlegging ved Monaryggen i Eidsberg og Trøgstad kommuner Saksansv: Pukk og grus / PRN Saksbeh: Pukk og grus / PRN 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Adminstrasjonsavdelingen - PGØ Mottaker: Statsbygg Midt-Norge Sak: FRAMLEIEAVTALE NAMMO NAD OG LØKKEN GJELDENDE FRA 2012 Dok: Oversendelse av framleieavtale Løkken. Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Adm / PGØ Side34

35 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Geokjemi og miljø - BF Mottaker: Norsk Geologisk Forening - Gunn Haukdal Sak: MILJØLÆRE FOR VIDEREGÅENDE SKOLE Dok: Henvendelse angående mulighet for samarbeid og økonomisk støtte for utgivelse av undervisningsmateriell Saksansv: Geokjemi og miljø / RTO Saksbeh: Geokjemi og miljø / BF 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kommunikasjon - Maren Todal Mottaker: Grytting AS Grøset Trondheim AS Skipnes Kommunikasjon Sak: TRYKKING AV ÅRSMELDING Dok: Tilbudsforespørsel NGU årsmelding. Saksansv: Kommunikasjon / GL Saksbeh: Kommunikasjon / Maren Todal 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Grytting AS Mottaker: Kommunikasjon - Maren Todal Sak: TRYKKING AV ÅRSMELDING Dok: Tilbud - trykking av årsmelding 2011 Saksansv: Kommunikasjon / GL Saksbeh: Kommunikasjon / Maren Todal Side35

36 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Henrik Schiellerup Sak: SØKNAD PÅ LAGLEDERSTILLINGER VED NGU Dok: Søknad på laglederstilling - Industrimineraler og metaller 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Håvard Gautneb Mottaker: Personal - Eli Sivertsvik Sak: SØKNAD PÅ LAGLEDERSTILLINGER VED NGU Dok: Søknad på laglederstilling- Industriminerlaler og metaller Saksbeh: Personal / Eli Sivertsvik 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Rolf Tore Ottesen Mottaker: Personal - Eli Sivertsvik Sak: SØKNAD PÅ LAGLEDERSTILLINGER VED NGU Dok: Søknad på laglederstilling - Geokjemi Saksbeh: Personal / Eli Sivertsvik Side36

37 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Rolv Dahl Mottaker: Personal - Eli Sivertsvik Sak: SØKNAD PÅ LAGLEDERSTILLINGER VED NGU Dok: Søknad på laglederstilling - Byggeråstoffer Saksbeh: Personal / Eli Sivertsvik 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Jan Steinar Rønning Sak: SØKNAD PÅ LAGLEDERSTILLINGER VED NGU Dok: Søknad på laglederstilling - Anvendt geofysikk 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pål Gundersen Mottaker: Personal - BH Sak: SØKNAD PÅ LAGLEDERSTILLINGER VED NGU Dok: Søknad på laglederstilling - NGU-Lab. Saksbeh: Personal / BH Side37

38 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Ana Banica Mottaker: Personal - BH Sak: SØKNAD PÅ LAGLEDERSTILLINGER VED NGU Dok: Søknad på laglederstilling - NGU-Lab. Saksbeh: Personal / BH 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Eli Sivertsvik Mottaker: Personal - BH Sak: SØKNAD PÅ LAGLEDERSTILLINGER VED NGU Dok: Søknad på laglederstilling - NGU-Lab. Saksbeh: Personal / BH 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Odleiv Olesen Mottaker: Personal - Eli Sivertsvik Sak: SØKNAD PÅ LAGLEDERSTILLINGER VED NGU Dok: Søknad på laglederstilling - Sokkelgeofysikk Saksbeh: Personal / Eli Sivertsvik Side38

39 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Gudmund Løvø Mottaker: Personal - Eli Sivertsvik Sak: SØKNAD PÅ LAGLEDERSTILLINGER VED NGU Dok: Søknad på laglederstilling - Kommunikasjon Saksbeh: Personal / Eli Sivertsvik 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Jacob Solvoll Sak: SØKNAD PÅ LAGLEDERSTILLINGER VED NGU Dok: Søknad på laglederstilling - Informasjonsteknologi 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Hans de Beer Sak: SØKNAD PÅ LAGLEDERSTILLINGER VED NGU Dok: Søknad på laglederstilling - Grunnvann og urbangeologi Side39

40 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Achim Alfred Beylich Sak: SØKNAD PÅ LAGLEDERSTILLINGER VED NGU Dok: Søknad på laglederstilling - Grunnvann og urbangeologi Side40

Offentlig journal Periode: 22022010-26022010

Offentlig journal Periode: 22022010-26022010 Offentlig journal Periode: 22022010-26022010 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Nei 05/00308-24 I Dok.dato: 16022010 Jour.dato: 22022010 Avsender: Norges vassdrags- og

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-01-2013-18-01-2013

Offentlig journal Periode: 18-01-2013-18-01-2013 Hol kommune 22.01.201 Offentlig journal Periode: 18-01-201-18-01-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 22.01.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03102011-07102011

Offentlig journal Periode: 03102011-07102011 Offentlig journal Periode: 03102011-07102011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 10/00039-61 I Dok.dato: 30092011 Jour.dato: 03102011 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Gran 07.06.2013 Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 07.06.2013 11/00175-12 I Dok.dato: 30.05.2013

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-06-2013-18-06-2013

Offentlig journal Periode: 18-06-2013-18-06-2013 Gol kommune 19.06.201 Offentlig journal Periode: 18-06-201-18-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Gol kommune 19.06.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-205 I Fysioterapeut Øivind Heyn Internett - endringsforespørsel

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012 Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode: 3-04-01-3-04-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode:

Detaljer

Periode: 22-01-2015-22-01-2015

Periode: 22-01-2015-22-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 26.01.2015 Offentlig journal Periode: 22-01-2015-22-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02964-34 U Forhåndsvarsel

Detaljer

Offentlig journal Periode: 25012010 -

Offentlig journal Periode: 25012010 - Offentlig journal Periode: 25012010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 10/00005-2 I Dok.dato: 28012010 Jour.dato: 29012010 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100312-267 Ferdigattest - Riving av lager Gnr/bnr 72/209 Kongsvingerbanen - Kongsvinger hensetting - Prosjektering - Prosjekt 960245 Kongsberg kommune Infrastrukturprosjekter

Detaljer

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok.

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.05.2013 Tilsynsrapport Nordreisa kirke, gnr 1942/14/9 Nordreisa kirke 1942/14/9

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-09-2013-12-09-2013

Offentlig journal Periode: 12-09-2013-12-09-2013 Hol kommune 16.09.201 Offentlig journal Periode: 12-09-201-12-09-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 16.09.201 Offentlig journal

Detaljer

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A 06.01.2014 Svar fra SL på søknad - tvekslingsstudent

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel Betraktninger etter en sommer: Det gode liv Dommer Fox satt på toget til Gardermoen. Han skulle på ferie til Spania. Han så for seg kritthvite sandstrender, sol fra skyfri himmel og krystallklart vann.

Detaljer

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Gran 21.05.2013 Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 21.05.2013 11/00008-32 U Mottaker: Husbanken,

Detaljer

Offentlig journal. Søknad på stilling som TV reporter Dagsrevyen - st. ref. 1149651084

Offentlig journal. Søknad på stilling som TV reporter Dagsrevyen - st. ref. 1149651084 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.8.11-31.8.11, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 05.07.2012 Søknad på stilling som TV reporter Dagsrevyen - st. ref. 1149651084 Stilling som TV reporter i Dagsrevyen

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03.

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.03.2011 Søker om videreføring av stipend og permisjon 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 Mathis Heibert Arbeidsavtale datert

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer