Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 17122012-21122012"

Transkript

1 Offentlig journal Periode:

2 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Åsmund Tvitekkja Sak: ANALYSE AV MINERALPRØVER Dok: Oversendelse av analyserapport Saksansv: NGU-lab / Ana Banica Saksbeh: NGU-lab / Bente Kjøsnes 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Sylvi Gaut Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Søknad om permisjon Saksbeh: HR / IK 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Ingunn Kringstad Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Søknad på stilling som lagleder for HR Saksansv: HR / BH Saksbeh: HR / AD Side2

3 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: FORSVARET, Fellesoperativt hovedkvarter FOHK Sak: BIOLOGISK MANGFOLD - NASJONALT PROGRAM Dok: Søknad om frigivelse av dybdedata i Fitjar kommune Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Godkjenning av timer. Saksbeh: HR / IK 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Innvilget søknad om økt stillingsandel Saksbeh: HR / Mia Zenia Steen Side3

4 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Belinda Flem Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Søknad på stilling som lagleder for Geokjemi Saksbeh: HR / AD 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Innvilget søknad om redusert stilling Saksbeh: HR / Mia Zenia Steen 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Søknad om redusert stilling Saksbeh: HR / AD Side4

5 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Riksantikvaren Sak: HYDROGEOLOGISK KARTLEGGING I VERNEOMRÅDER Dok: Bekreftelse av betingelser: Bryggen i Bergen - tilskudd til forkningsprosjekt "Grunnvann og arkeologi", PB-311 Saksansv: Grunnvann og urbangeologi / HDB Saksbeh: Grunnvann og urbangeologi / HDB 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Direktoratet for forvaltning og IKT Sak: OFFENTLIG ELEKTRONISK POSTJOURNAL - OEP Dok: Utsatt samarbeidsmøte OEP Saksbeh: Ressursstyring / KØ 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fiskeri- og kystdepartementet Sak: PROGRAMSTYRING MAREANO Dok: Godkjenning av Mareanos aktivitetsplan 2013 Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / TT Side5

6 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fiskeri- og kystdepartementet Sak: PROGRAMSTYRING MAREANO Dok: Kystverket går ut av Mareanos programgruppe Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / TT 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Svalbards miljøvernfond Sak: FORURENSET GRUNN OG PCB - SVALBARD Dok: Tilsagn: Godkjenning av sluttrapport og regnskap for prosjekt 10/89 PCB-UT Saksansv: Geokjemi / RTO Saksbeh: Geokjemi / OAE 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Nordland fylkeskommune, Fylkesgeologen Sak: AJOURHOLD AV GRUS- OG PUKKDATABASEN I NORDLAND FYLKE Dok: Utsendelse av NGU Rapport Undersøkelser av sand- og grusressursene i Fonndalen, Meløy kommune, Nordland Saksansv: Pukk og grus / PRN Saksbeh: Byggeråstoffer / KW Side6

7 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Rolf Tore Ottesen Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Fratredelse som lagleder for geokjemi Saksbeh: HR / IK 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Svalbards miljøvernfond Sak: SPOR - PÅ SPORET AV FORTIDENS KLIMA Dok: Sluttrapport prosjekt 10/50 - SPOR Saksansv: Kommunikasjon / GL Saksbeh: Kommunikasjon / GL 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nærings- og handelsdepartementet Sak: SÅRBARHETSANALYSE AV NGU Dok: Kritisk infrastruktur, samfunnskritiske funksjoner og skjermingsverdige objekter Saksbeh: Ressursstyring / PGØ Side7

8 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Nordland fylkeskommune Sak: APATITTFOREKOMST I MISVÆRDAL Dok: Anmodning om utbetaling av tilskudd Saksansv: Mineralressurser / HS Saksbeh: Ressursstyring / HST 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statsarkivet i Trondheim Sak: ORDNING/AVLEVERING AV ELDRE ARKIVMATERIALE Dok: Kvittering for mottatt arkiv Saksansv: Ressursstyring / KØ Saksbeh: Ressursstyring / KØ 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens strålevern - Anne Liv Rudjord Sak: SAMARBEIDSPROSJEKT - KARTLEGGING AV RADON FOR AREALPLANLEGGING Dok: Underskrevet kontrakt M14-11/27 Saksansv: Anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Anvendt geofysikk / GVG Side8

9 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Buskerud fylkeskommune, Vannregionmyndigheten for vannregion VestViken Finnmark fylkeskommune Fylkesmannen i Hordaland, Vannregionmyndigheten i Vannregion 4 Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Vannregionmyndigheten i Vannregion 5 Fylkesmannen i Nordland, Vannregionmyndigheten i Vannregion 7 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Vannregionmyndigheten i Vannregion 6 Fylkesmannen i Troms, Vannregionmyndigheten i Vannregion 8 Fylkesmannen i Vest-Agder, Vannregionmyndigheten i Vannregion 3 Fylkesmannen i Østfold, Vannregionmyndigheten i Vannregion 1 Vannregionmyndigheten for Vannregion Rogaland, Rogaland fylkeskommune Vassregionmyndigheit Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune Sak: PLANPROGRAM FOR REGIONALE FORVALTNINGSPLANER FOR VANNFORVALTNING HØRING Dok: Høringsuttalelse om forslag til vesentlige vannforvaltningsspørsmål Saksansv: Grunnvann og urbangeologi / HDB Saksbeh: Grunnvann og urbangeologi / AD 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Avskjermet Sak: SØKNAD OM OPPRYKK TIL FORSKER KODE Avskjermet Dok: Opprykk til forsker kode 1183 Saksbeh: HR / Mia Zenia Steen 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Deloitte AS Sak: REVISORS BERETNING TIL PROJEKTREGNSKAP Dok: Revisjon av prosjektregnskapet "Industrialisering av mineralforekomster i Nordland". Saksansv: Ressursstyring / HST Saksbeh: Ressursstyring / HST Side9

10 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Utvidelse av timer og periode Saksbeh: HR / AD 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges forskningsråd Sak: TIMESATSER: REGLER FOR BUDSJETTERING AV PERSONALKOSTNADER OG INDIREKTE KOSTNADER I PROSJEKTSØKNADER FRA INSTITUTTSEKTOREN Dok: Innhenting av timesatser 2013 fra forskningsinstituttene for prosjektsøknader til Forskningsrådet Saksbeh: Ressursstyring / GB 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: B Par.: OFL 6.1, Sikkerhetsinstruksen Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet Sak: SIKKERHETSKLARERING AV PERSONELL Dok: Sikkerhetsklarering Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Ressursstyring / AR Side10

11 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Aftenposten Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2012 Dok: Innsynskrav 11/ , 10, 11 og 13 Saksbeh: Ressursstyring / KØ 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Aftenposten Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2012 Dok: Svar på innsynskrav Saksbeh: Ressursstyring / KØ 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Bjørn Tore Bjørsvik Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2012 Dok: Innsynskrav Saksbeh: Ressursstyring / KØ Side11

12 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: 'Bjørn Tore Bjørsvik' Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2012 Dok: Svar på innsynskrav Saksbeh: Ressursstyring / KØ 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nærings- og handelsdepartementet Sak: STATSREGNSKAPET RAPPORTERING Dok: Statsregnskapet Årsavslutning og frister for innrapportering Saksansv: Ressursstyring / GB Saksbeh: Ressursstyring / GB 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nærings- og handelsdepartementet - Solveig Sandberg Sak: STATSREGNSKAPET RAPPORTERING Dok: Foreløpig bevilgningsregnskap for perioden Saksansv: Ressursstyring / GB Saksbeh: Ressursstyring / GB Side12

13 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet - Solveig Sandberg Sak: STATSREGNSKAPET RAPPORTERING Dok: Oversendelse av S-rapport og A-rapport pr Saksansv: Ressursstyring / GB Saksbeh: Ressursstyring / GB 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Franzefoss Minerals AS Sak: ANALYSEOPPDRAG 2012 Dok: Oversendelse av analyserapport Saksansv: NGU-lab / Ana Banica Saksbeh: NGU-lab / Bente Kjøsnes 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Norsk betong- og tilslagslaboratorium AS Sak: ANALYSEOPPDRAG 2012 Dok: Oversendelse av analyserapport Saksansv: NGU-lab / Ana Banica Saksbeh: NGU-lab / Bente Kjøsnes Side13

14 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Strasbourg University Sak: INTERNSHIP AGREEMENT Dok: Internship agreement - Michael Nirrengarten Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / LG 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sak: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MINSTE FLYHØYDE - MIDT-NORGE OG NORDLAND Dok: Geofysiske målinger fra fly - søknad om leverandørklarering Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Forset Grus AS Sak: MEKANISKE ANALYSER 2012 Dok: Tilbud på analyse av steinprøve - Rødde Saksansv: Byggeråstoffer / RMD Saksbeh: Byggeråstoffer / EE Side14

15 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Forset Grus AS Sak: MEKANISKE ANALYSER 2012 Dok: Aksept av tilbud på analyse av steinprøve - Rødde Saksansv: Byggeråstoffer / RMD Saksbeh: Byggeråstoffer / EE 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: UNIS - The University Centre in Svalbard - Ragnhild Rønneberg Sak: BORHULLSLOGGING FOR UNIS CO2-LAB Dok: Oversendelse av NGU-rapport Saksansv: Anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Anvendt geofysikk / JSR 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Sak: FORSLAG TIL FORSKRIFT OM UNIVERSIELLL UTFORMING AV IKT-LØSNINGER Dok: Invitasjon til høringsmøte om forslag til forskrift om universell utforming av IKT. Saksansv: Geomatikk & IT / Frank Haugan Saksbeh: Geomatikk & IT / Frank Haugan Side15

16 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Brønnøy Kalk A/S Sak: ANALYSEOPPDRAG Dok: Oversendelse av analyserapport Saksansv: NGU-lab / Ana Banica Saksbeh: NGU-lab / Bente Kjøsnes 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Avsender: Seniorkurs - Harald Engelstad Sak: SENIORKURS 2013 Dok: Tilbud på seniorkurs Saksbeh: HR / AD 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norsk Senter for Seniorutvikling Sak: SENIORKURS 2013 Dok: Tilbud på seniorkurs Saksbeh: HR / AD Side16

17 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Infotjenester AS Norsk Senter for Seniorutvikling Seniorkurs - Harald Engelstad Statens pensjonskasse Sak: SENIORKURS 2013 Dok: Forespørsel - seniorkurs Saksbeh: HR / AD 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Avsender: Statens pensjonskasse Sak: SENIORKURS 2013 Dok: Tilbud på seniorkurs Saksbeh: HR / AD 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: British Geological Survey, BGS, Keyworth Sak: ISOTOP ANALYSER Dok: Ordrebekreftelse - Isotop analyser Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / AIL Side17

18 12/ U Dok.dato: Udatert Jour.dato: Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet Sak: HOVEDINSTRUKS FOR VIRKSOMHETSSTYSINGEN I NGU Dok: Utkast til hovedinstruks for virksomhetstyringen i NGU Saksbeh: Ressursstyring / AR 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Rashid Kahn Sak: POSTDOC-STILLING 3 ÅRS ENGASJEMENT Dok: Søknad på postdoc-stilling Saksbeh: HR / Mia Zenia Steen 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Trondheim kommune, Rådmannens fagstab Sak: AVHENDING AV SPANNET BARNEHAGE Dok: Brev til Spannet barnehage: Signert intensjonavtale mellom Spannet barnehage og Trondheim kommune. Saksbeh: Anvendt geofysikk / GVG Side18

19 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nærings- og handelsdepartementet Sak: RETNINGSLINJER VED TILGJENGELIGGJØRING AV OFFENTLIGE DATA Dok: Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Adm.dir / MS 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Bahran Yousef Sak: SENIORINGENIØR OG FORSKER VED GEOFYSIKK Dok: Søknad på senioringeniør/forsker - Geofysikk Saksbeh: HR / AD 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Najib E. Goumi Sak: SENIORINGENIØR OG FORSKER VED GEOFYSIKK Dok: Søknad på senioringeniør/forsker - Geofysikk Saksbeh: HR / AD Side19

20 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Ahmad Zeiny Sak: SENIORINGENIØR OG FORSKER VED GEOFYSIKK Dok: Søknad på senioringeniør/forsker - Geofysikk Saksbeh: HR / AD 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: FORSVARET, Fellesoperativt hovedkvarter FOHK Sak: SØKNAD OM FRIGIVELSE AV DYBDEDATA FRA PORSANGERFJORDEN Dok: Søknad om frigivelse av dybdedata fra Porsangerfjorden Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Klima- og forurensningsdirektoratet Sak: OPPRETTELSE AV MILJØDIREKTORATET Dok: Opprettelse av Miljødirektoratet - Orienteringsbrev Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Adm.dir / MS Side20

21 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Alta kommune, Drifts- og utbyggingsavdelingen - Per Ole Israelsen Sak: HYDROGEOLOGISK BISTAND TIL ALTA KOMMUNE Dok: Kostnadsoverslag på hydrogeologisk bistand i forbindelse med brønnetableringer i Rafsbotn, Englandsskogen og på Møllenes i 2012 Saksansv: Grunnvann og urbangeologi / HDB Saksbeh: Grunnvann og urbangeologi / AD 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Oppland fylkeskommune, Regionalenheten Sak: PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR SAMFUNNSSIKKRHET OG BEREDSKAP Dok: Planprogram for Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap, høring Saksbeh: Ressursstyring / AR 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Sør-Troms Regionråd Sak: MARINE GRUNNKART I SØR-TROMS: RAPPORT OM BIOTOPMODELLERING Dok: Utsendelse av NGU Rapport Marine grunnkart i Sør-Troms: rapport om biotopmodellering Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / OL Side21

22 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 5 Avsender: Riksrevisjonen Sak: REGNSKAPS- OG ÅRSAVSLUTNING FOR 2012 Dok: Regnskaps- og årsavslutning for 2012 Saksbeh: Ressursstyring / GB 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Miljøverndepartementet Sak: LOV OM ENDRING AV NATURMANFOLDLOVEN OM TRADISJONELL KUNNSKAP KNYTTET TIL GENETISK MATERIALE Dok: Lov om endring av naturmangfoldloven om tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale - Høringsbrev/notat Saksbeh: Ressursstyring / AR Side22