Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 03122012-07122012"

Transkript

1 Offentlig journal Periode:

2 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Åsmund Tvitekkja Sak: ANALYSE AV MINERALPRØVER Dok: Analyseoppdrag Saksansv: NGU-lab / Ana Banica Saksbeh: NGU-lab / Bente Kjøsnes 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Ullensaker kommune Sak: AREALPLAN I ULLENSAKER Dok: Vedtak av planprogram for områdereguleringsplan - Nordre del av Gardermoen næringspark I Saksansv: Pukk og grus / PRN Saksbeh: Byggeråstoffer / KW 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Statens pensjonskasse Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Forlenget utførepensjon Saksbeh: HR / IK Side2

3 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Magnus Gautefall Nicolaisen Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Vedrørende permisjon Saksbeh: HR / IK 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Magnus Gautefall Nicolaisen Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Vedrørende permisjon Saksbeh: HR / IK 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: IT NOR AS Sak: RAMMEAVTALER AGRESSO-KONSULENTER Dok: Prisjusteringer 2013 Saksansv: Ressursstyring / GB Saksbeh: Ressursstyring / GB Side3

4 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Riksantikvaren Sak: HYDROGEOLOGISK KARTLEGGING I VERNEOMRÅDER Dok: Tilsagn: Bryggen i Bergen - Forskningsprosjektet "Grunnvann og arkeologi". PB-311. Utbetaling av tilskudd. Saksansv: Grunnvann og urbangeologi / HDB Saksbeh: Grunnvann og urbangeologi / HDB 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Thierry Oppikofer Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Innvilget foreldrepermisjon Saksbeh: HR / Kari Widerøe Bergmann 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Blom Geomatics AS Sak: IR FLYFOTO VEST-AGDER Dok: Tilbud på flyfoto Saksansv: Kvartærgeologi / AL Saksbeh: Kvartærgeologi / OF Side4

5 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Blom Geomatics AS Sak: IR FLYFOTO VEST-AGDER Dok: Bestilling av flyfoto Saksansv: Kvartærgeologi / AL Saksbeh: Kvartærgeologi / OF 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NTNU, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Sak: OPPNEVNING SOM SENSOR VED FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI Dok: Oppnevning som sensor for perioden 1.september august Saksansv: Byggeråstoffer / RMD Saksbeh: Byggeråstoffer / EE 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statsbygg Midt-Norge Sak: TILBYGG VED NASJONALT BOREKJERNE- OG PRØVESENTER LØKKEN Dok: Tilskuddsavtale utvidelse Løkken Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Ressursstyring / PGØ Side5

6 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Statsbygg Midt-Norge Sak: TILBYGG VED NASJONALT BOREKJERNE- OG PRØVESENTER LØKKEN Dok: Retur av tilskuddsavtale utvidelse Løkken Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Ressursstyring / PGØ 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Mottaker: Bente Kjøsnes Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Innvilget permisjon Saksbeh: HR / Kari Widerøe Bergmann 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Skien kommune, Planenheten Sak: KOMMUNEPLANENS AREALDEL Dok: Kommuneplanens arealdel Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Ressursstyring / AR Side6

7 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Bjørn Lund Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Oppsigelse av stilling tatt til etterretning. Saksbeh: HR / IK 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Mottaker: Torbjørn Sørdal Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Økt stillingsandel Saksbeh: HR / Kari Widerøe Bergmann 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Avsender: Torbjørn Sørdal Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Økt stillingsandel Saksbeh: HR / Kari Widerøe Bergmann Side7

8 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Østfold Sak: FORSLAG TIL VERN AV SKOG OG NATURRESERVATER Dok: Forslag om Fuglen og Ømyr naturreservat i Idd, Halden, Østfold Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Ressursstyring / AR 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Oljedirektoratet Sak: SØKNAD OM VITENSKAPELIG UNDERSØKELSESTILLATELSE MED FORSKNINGSFARTØY Dok: Høring - Søknad om vitenskapelig undersøkelsestillatelse med det tyske forskningsfartøyet Alkor Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Direktoratet for naturforvaltning Sak: PLANPROGRAM FOR REGIONALE FORVALTNINGSPLANER FOR VANNFORVALTNING HØRING Dok: Høringsuttalelse til foreløpig oversikt over vesentlige vannforvaltningsspørsmål i vannregionene 2012 Saksansv: Grunnvann og urbangeologi / HDB Saksbeh: Grunnvann og urbangeologi / BF Side8

9 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Mottaker: Lars Rolstad Libach Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Innvilget foreldrepermisjon Saksbeh: HR / Kari Widerøe Bergmann 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2012 Dok: Svar på innsynskrav Saksansv: Ressursstyring / PGØ Saksbeh: Ressursstyring / KØ 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Serviciencia, S.L. Sak: ANSKAFFELSESDOKUMENTASJON Dok: Order/quote for Ferronato BH B Saksansv: Ressursstyring / PGØ Saksbeh: NGU-lab / Melanie Mesli Side9

10 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: National Instruments Norge Sak: ANSKAFFELSESDOKUMENTASJON Dok: Tilbud/bestilling - Strømforsyning til Helmholtz coil Saksansv: Ressursstyring / PGØ Saksbeh: NGU-lab / Melanie Mesli 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: SENSYS Sensorik & Systemtechnologie GmbH Sak: ANSKAFFELSESDOKUMENTASJON Dok: Magnetic Field Sensor FGM3D Saksansv: Ressursstyring / PGØ Saksbeh: NGU-lab / Melanie Mesli 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norsk betong- og tilslagslaboratorium AS Sak: ANALYSEOPPDRAG 2012 Dok: Analyseoppdrag Saksansv: NGU-lab / Ana Banica Saksbeh: NGU-lab / Bente Kjøsnes Side10

11 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: QPS BV, UK Office Sak: FLEDERMAUS LICENSE Dok: Bestilling av to lisenser og oppgradering Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / MD 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Mehli Torbjørn Sak: GEOTERMISK BORING FOR STATKRAFT Dok: Logging av borehull i Moss Saksansv: Anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Anvendt geofysikk / JSR 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, Oslo - Odd Are Jensen Sak: FoU OG KARTLEGGING VEDRØRENDE STABILITET I STRANDSONEN Dok: Oversendelse av NGU-rapportene og Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / Inger-Lise Solberg Side11

12 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Jernbaneverket Region Øst, Oslo - May-Britt Sæther Sak: FoU OG KARTLEGGING VEDRØRENDE STABILITET I STRANDSONEN Dok: Oversendelse av NGU-rapportene og Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / Inger-Lise Solberg 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Direktoratet for naturforvaltning Sak: ARCTIC BIODIVERSITY ASSESSMENT -HØRING Dok: Arctic Biodiversity Assessment (ABA) - Høring Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Ressursstyring / AR 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Trykkpartner Grytting AS Sak: TRYKKING AV KART 2012 Dok: Tilbud trykking av fargeplansje Saksansv: Geomatikk / PR Saksbeh: Geomatikk / BIR Side12

13 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Skaland Graphite AS - Trond Abelsen Sak: GEOFYSIKK FOR SKALAND GRAPHITE Dok: Oversendelse av rapport Saksansv: Anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Anvendt geofysikk / JSR 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: UNIS - The University Centre in Svalbard - Alvar Braathen Sak: BORHULLSLOGGING FOR UNIS CO2-LAB Dok: Oversendelse av loggerapport Saksansv: Anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Anvendt geofysikk / HE 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Kari Widerøe Bergmann Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Oppsigelse av vikariat Saksbeh: HR / IK Side13

14 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen Sak: SØKNAD OM MIDLER TIL SAMARBEIDSPROSJEKT OM NATURLIG AVRENNING TIL OMRÅDER DER KRABBE HAR FORHØYET KADMIUMINNHOLD Dok: Anmodning om utbetaling for arbeid utført i 2012 Saksansv: Geokjemi / RTO Saksbeh: Geokjemi / TEF 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Mottaker: Mohamed Gouiza Sak: 3-ÅRIG STILLING SOM FORSKER (POSTDOC) - GEODYNAMIKK Dok: Invitasjon til intervju Saksbeh: HR / Mia Zenia Steen 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Eldri Naadland Holo Sak: LÅN AV GAMMASPEKTROMETER FRA STRÅLEVERNET Dok: Samarbeidsavtale, Gammaspektrometer Saksansv: Anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Anvendt geofysikk / JSR Side14

15 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kasra Tazmini Sak: LÅN AV GAMMASPEKTROMETER FRA STRÅLEVERNET Dok: Oppgradering - Gammaspektrometer Saksansv: Anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Anvendt geofysikk / JSR 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Tollregion Midt-Norge Sak: REFUSJON AV MERVERDIAVGIFT Dok: Forvaltningsvedtak refusjon av merverdiavgift - tolldeklarasjon Saksansv: Ressursstyring / PGØ Saksbeh: Ressursstyring / GB 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Brønnøy Kalk A/S Sak: ANALYSEOPPDRAG Dok: Analyseoppdrag Saksansv: NGU-lab / Ana Banica Saksbeh: NGU-lab / Bente Kjøsnes Side15

16 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: VWR International AS, Serviceavdelingen Sak: INNKJØP AV GLØDEOVN Dok: Forespørsel - glødeovn Saksansv: NGU-lab / Ana Banica Saksbeh: NGU-lab / Jasmin Schoenenberger 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: VWR International AS, Serviceavdelingen Sak: INNKJØP AV GLØDEOVN Dok: Spørsmål ang. kjøp av glødeovn Saksansv: NGU-lab / Ana Banica Saksbeh: NGU-lab / Jasmin Schoenenberger 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: VWR International AS, Serviceavdelingen Sak: INNKJØP AV GLØDEOVN Dok: Presisering av ønsket tilbud på glødeovn Saksansv: NGU-lab / Ana Banica Saksbeh: NGU-lab / Jasmin Schoenenberger Side16

17 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: VWR International AS, Serviceavdelingen Sak: INNKJØP AV GLØDEOVN Dok: Tilbud på glødeovn Saksansv: NGU-lab / Ana Banica Saksbeh: NGU-lab / Jasmin Schoenenberger 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: VWR International AS, Serviceavdelingen Sak: INNKJØP AV GLØDEOVN Dok: Bestilling av glødeovn Saksansv: NGU-lab / Ana Banica Saksbeh: NGU-lab / Jasmin Schoenenberger 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Mottaker: Lilja Run Bjarnadottir Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Tilbud om stilling som forsker ved Maringeologi (3 år) Saksbeh: HR / Mia Zenia Steen Side17

18 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Avsender: Bjarnadottir Lilja Run Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Aksept av tilbud om stilling Saksbeh: HR / Mia Zenia Steen 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Narvik kommune Nordland fylkeskommune, Fylkesgeologen - Ola Torstensen Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord Statens vegvesen, Region Nord Sak: KVARTÆRGEOLOGISK KARTLEGGING - NORDLAND Dok: Oversendelse av NGU-rapport Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / LH 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Utenriksdepartementet Sak: KART OG DATABASE OVER METALL-/MINERALRESURSER I ARKTIS Dok: Kart og database over metall-/mineralressurser i Arktis. Søknad om økonomisk støtte. Saksansv: Georessurser / TH Saksbeh: Mineralressurser / RB Side18

19 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Utenriksdepartementet Sak: KART OG DATABASE OVER METALL-/MINERALRESURSER I ARKTIS Dok: Tilsagn: Tilskuddsbrev vedrørende kartlegging av sirkumarktiske mineralressurser Saksansv: Georessurser / TH Saksbeh: Mineralressurser / RB 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Utenriksdepartementet Sak: KART OG DATABASE OVER METALL-/MINERALRESURSER I ARKTIS Dok: Tilskuddsbrev vedrørende økonomisk støtte til "QZA-12/0906, mapping circumarctic mineral resources". Saksansv: Georessurser / TH Saksbeh: Mineralressurser / RB 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: E.ON E&P Norge AS Sak: NEONOR2 Dok: Forespørsel om NEONOR2 Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO Side19

20 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Dong Energy, Stavanger E.ON E&P Norge AS North Energy ASA Repsol Exploration Norge AS Sak: NEONOR2 Dok: Forslag til prosjekt NEONOR2 Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Dong Energy, Stavanger Sak: NEONOR2 Dok: Støtte til prosjektet NEONOR2 Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Dong Energy, Stavanger Sak: NEONOR2 Dok: Støtte til prosjektet NEONOR2 Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO Side20

21 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Direktoratet for mineralforvaltning og Bergmesteren for Svalbard Sak: OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN FOR E18 RUGTVEDT - DØRDAL I BAMBLE KOMMUNE Dok: Kopi av brev til Statens vegvesen, Region sør: Svar på offentlig ettersyn av reguleringsplan for E18 Rugtvedt - Dørdal i Bamble kommune Saksansv: Anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Anvendt geofysikk / JSR 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Tollregion Oslo og Aksershus Sak: ETTERLYSNING AV ATTESTERT GJENUTFØRSEL (REEKSPORT) - VARSEL OM FORVALTNINGSVEDTAK Dok: Etterlysning av attestert gjenutførsel (reeksport) - varsel om forvaltningsvedtak Saksansv: Ressursstyring / PGØ Saksbeh: Ressursstyring / GB 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Svalbards miljøvernfond Sak: SØKNAD OM FINANSIERING TIL LANDFORMER OG LØSMASSER I YTRE BJØRNDALEN OG VESTPYNTEN, SVALBARD Dok: Søknad om støtte til produksjon av kart "Landformer og løsmasser i Ytre Bjørndalen og Vestpynten", Svalbard Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / Lena Rubensdotter Side21

22 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Svalbards miljøvernfond Sak: SØKNAD OM FINANSIERING TIL LANDFORMER OG LØSMASSER I YTRE BJØRNDALEN OG VESTPYNTEN, SVALBARD Dok: Tilsagn: Støtte til produksjon av kart "Lanformer og løsmaser i Ytre Bjørndalen og Vestpynten" og undervisning rundt dette temaet ved Longyearbyen skole. Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / Lena Rubensdotter 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: British Geological Survey, BGS, Keyworth Sak: ONEGEOLOGY CONSORTIUM AGREEMENT Dok: OneGeology Consortium Agreement Saksansv: Geokartlegging / ØN Saksbeh: Geokartlegging / ØN 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Åknes/Tafjord Beredskap IKS Sak: LOGGING AV KJERNER FRA ÅKNES Dok: Tilsagn: Kontrakt kjernelogging Åknes Saksansv: Anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Anvendt geofysikk / JSR Side22

23 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Roelant van der Lelij Sak: POSTDOC-STILLING 3 ÅRS ENGASJEMENT Dok: Søknad på postdoc-stilling Saksbeh: HR / Mia Zenia Steen 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Jeni McDermott Sak: POSTDOC-STILLING 3 ÅRS ENGASJEMENT Dok: Søknad på postdoc-stilling Saksbeh: HR / Mia Zenia Steen 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Diana Plavsa Sak: POSTDOC-STILLING 3 ÅRS ENGASJEMENT Dok: Søknad på postdoc-stilling Saksbeh: HR / Mia Zenia Steen Side23

24 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: S. Venkatramanan Sak: POSTDOC-STILLING 3 ÅRS ENGASJEMENT Dok: Søknad på postdoc-stilling Saksbeh: HR / Mia Zenia Steen 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NTNU, Vitenskapsmuseet Sak: ANALYSEOPPDRAG Dok: Analyseoppdrag Saksansv: NGU-lab / Ana Banica Saksbeh: NGU-lab / Bente Kjøsnes 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norwegian Separation Technology Sak: ANALYSEOPPDRAG Dok: Analyseoppdrag Saksansv: NGU-lab / Ana Banica Saksbeh: NGU-lab / Bente Kjøsnes Side24

25 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: S. Venkatramanan Sak: STILLING SOM OVERINGENIØR/SENIORINGENIØR - GEOMATIKK Dok: Søknad på stilling som overingeniør/senioringeniør - Geomatikk Saksbeh: HR / Kari Widerøe Bergmann 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Miljana Barisa Sak: STILLING SOM OVERINGENIØR/SENIORINGENIØR - GEOMATIKK Dok: Søknad på stilling som overingeniør/senioringeniør - Geomatikk Saksbeh: HR / Kari Widerøe Bergmann 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: S. Venkatramanan Sak: STILLING SOM LAGLEDER - GEOMATIKK Dok: Søknad på stilling som lageder - Geomatikk Saksbeh: HR / Kari Widerøe Bergmann Side25

26 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Trondheim kommune, Eierskapsenheten Sak: AVHENDING AV SPANNET BARNEHAGE Dok: Spannet barnehage - varsel om at Trondheim kommune ønsker å forhandle med Statsbygg om kjøp av eiendom,en Saksansv: Ressursstyring / PGØ Saksbeh: Ressursstyring / PGØ Side26

Offentlig journal. Periode: 13022012-17022012

Offentlig journal. Periode: 13022012-17022012 21022012 Offentlig journal Periode: 13022012-17022012 05/00343-12 U Dok.dato: 10022012 Jour.dato: 13022012 0 Avsender: Industrimineraler og metaller - RB Mottaker: Brønnøysundregistrene Sak: IUGS SEKRETARIATET

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22022010-26022010

Offentlig journal Periode: 22022010-26022010 Offentlig journal Periode: 22022010-26022010 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Nei 05/00308-24 I Dok.dato: 16022010 Jour.dato: 22022010 Avsender: Norges vassdrags- og

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17012011-21012011

Offentlig journal Periode: 17012011-21012011 Offentlig journal Periode: 17012011-21012011 07/00256-5 I Dok.dato: 13012011 Jour.dato: 17012011 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Statens pensjonskasse Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013 Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal Periode: 28-06-201-28-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013 Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal Periode: 26-07-201-26-07-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Periode:06072012-12072012

Offentlig journal. Periode:06072012-12072012 Offentlig journal Periode:06072012-12072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00237-84 Dok.dato: 12072012 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24-09-2012-24-09-2012

Offentlig journal Periode: 24-09-2012-24-09-2012 Hol kommune 7.09.01 Offentlig journal Periode: 4-09-01-4-09-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Hol kommune 7.09.01 Offentlig journal Periode: 4-09-01-4-09-01

Detaljer

Offentlig journal. Periode:08022013-14022013

Offentlig journal. Periode:08022013-14022013 Offentlig journal Periode:08022013-14022013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00242-30 I Fra: Longyearbyen lokalstyre

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Forsvarsbygg 16072012. Offentlig journal. Periode:11072012 -

Forsvarsbygg 16072012. Offentlig journal. Periode:11072012 - Offentlig journal Periode:11072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/04107-377 Dok.dato: 04072012 Grad: UO 2 Par.: 15, 1.1 U Til:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:29062012-05072012

Offentlig journal. Periode:29062012-05072012 Offentlig journal Periode:29062012-05072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 05/00420-47 Dok.dato: 03072012 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23082010 -

Offentlig journal Periode: 23082010 - Offentlig journal Periode: 23082010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 10/00004-15 I Dok.dato: 25082010 Jour.dato: 26082010 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00048-11 X Dok.dato: 16.11.2012 Jour.dato: 04.01.2013 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-01-2013-18-01-2013

Offentlig journal Periode: 18-01-2013-18-01-2013 Hol kommune 22.01.201 Offentlig journal Periode: 18-01-201-18-01-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 22.01.201 Offentlig journal

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Offentlig journal Periode: 28022013-28022013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00500-109 I Dok.dato: 27022013 Jour.dato: 28022013 Avsender: Akershus

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012 Helse Sør-øst RHF 29062012 Offentlig journal Periode: 27062012-27062012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 29062012 08/00131-7 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-10-03-2013

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-10-03-2013 Hemsedal kommune 12.0.201 Offentlig journal Periode: 06-0-201-10-0-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 12.0.201 Offentlig

Detaljer

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Gran 21.05.2013 Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 21.05.2013 11/00008-32 U Mottaker: Husbanken,

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2013 Elevmappe Eidebakken skole - 2012/421-76 44304/2013 LYED/ASS E Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-205 I Fysioterapeut Øivind Heyn Internett - endringsforespørsel

Detaljer

Offentlig journal Periode: 25-03-2013-25-03-2013

Offentlig journal Periode: 25-03-2013-25-03-2013 Hol kommune 26.0.201 Offentlig journal Periode: 25-0-201-25-0-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 26.0.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15-04-2013-15-04-2013

Offentlig journal Periode: 15-04-2013-15-04-2013 Hol kommune 16.04.201 Offentlig journal Periode: 15-04-201-15-04-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 16.04.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Forsvarsbygg 11072012. Offentlig journal. Periode:06072012 -

Forsvarsbygg 11072012. Offentlig journal. Periode:06072012 - Offentlig journal Periode:06072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2005/00870-50 Dok.dato: 04072012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Advokat

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer